GPW TRZY RYNKI. Wykład inauguracyjny, Sala Notowań - 5 marca 2014 r. -1-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GPW TRZY RYNKI. Wykład inauguracyjny, Sala Notowań - 5 marca 2014 r. -1-"

Transkrypt

1 GPW TRZY RYNKI Wykład inauguracyjny, Sala Notowań - 5 marca 2014 r. -1-

2 Żyjecie w pięknych czasach, bo -2-

3 ..Wasze pokolenie nie zna recesji PKB Polski w latach (%) 8,0 7,0 7,0 6,2 7,1 6,2 6,8 6,0 5,0 4,0 3,8 5,2 5,0 4,5 4,2 3,9 5,3 3,6 5,1 3,9 4,5 3,0 2,0 1,0 2,6 1,2 1,4 1,6 1,9 1,1 2,2 0, f 2014f Korea Południowa 26 lata Niemcy 25 lata Polska 22 lata Australia 22 lata Wielka Brytania 14 lata USA 10 lata Japonia 7 lata Źródło: Eurostat -3-

4 Giełda w Warszawie Giełdy papierów wartościowych w Polsce: 1817 r. otwarcie pierwszej giełdy w Warszawie 1991 r. powstanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wybrane wydarzenia w historii GPW: Kwiecień 1991 powstanie GPW Styczeń 1998 uruchomienie rynku instrumentów pochodnych Październik 2003 pierwsza spółka zagraniczna notowana na GPW Lipiec 2005 pierwszy zagraniczny Członek Giełdy Czerwiec 2008 GPW największą giełdą w CEE wg. kapitalizacji Lipiec 2009 GPW partnerem strategicznym NYSE Euronext Listopad 1994 KDPW wydziela się z GPW Listopad 2000 uruchomienie systemu transakcyjnego WARSET Maj 2004 Polska członkiem Unii Europejskiej Sierpień 2007 uruchomienie rynku NewConnect Wrzesień 2009 uruchomienie Catalyst Kwiecień 2013 GPW wprowadza nowy system transakcyjny UTP -4-

5 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Rynek kasowy (akcje i inne) Rynek instrumentów pochodnych Rynek kasowy (obligacje) Dane rynkowe i indeksy Towary Usługi posttransakcyjne Akcje Opcje Instrumenty dłużne Akcje 450 spółek, w tym 46 spółek zagranicznych, są notowane na Głównym Rynku (rynku regulowanym) Akcje 442 spółek, w tym 11 spółek zagranicznych, są notowane na rynku NewConnect (rynku alternatywnym) Kontrakty Futures Warranty Certyfikaty Inwestycyjne ETF Instrumenty pochodne na różnorodne instrumenty bazowe (indeksy, akcje spółek, waluty) oraz opcje na WIG20 Segment ETP obejmujący m.in. ETFy, warranty, produkty strukturyzowane (w tym certyfikaty typu knock-out oraz factor), a także obligacje strukturyzowane Instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe, korporacyjne, komunalne, spółdzielcze i listy zastawne Produkty strukturyzowane -5-

6 Rynki GPW. GPW GŁÓWNY RYNEK GPW (rynek regulowany) NEWCONNECT (Alternatywny System Obrotu) CATALYST Główny Rynek GPW - rynek akcji działający zgodnie z dyrektywami UE, obejmuje rynek kasowy dla spółek o wartości rynkowej powyżej 15 mln EUR oraz rynek instrumentów pochodnych. NewConnect - rynek, który umożliwia pozyskanie kapitału małym firmom, łączy młode, dynamicznie rozwijające się spółki z inwestorami oraz z Głównym Rynkiem GPW Catalyst - platforma obrotu dla obligacji korporacyjnych (sp. z o.o., spółki akcyjne, banki spółdzielcze) oraz komunalnych (jednostki samorządu terytorialnego) funkcjonuje od 1991 r. 450 notowanych spółek, w tym 46 zagranicznych kapitalizacja rynku(spółki krajowe i zagraniczne): 883 mld zł funkcjonuje od 2007 r. 442 notowanych spółek, w tym 11 zagranicznych kapitalizacja rynku: 10,5 mld zł funkcjonuje od 2009 r. 176 emitentów /441 serii wartość emisji obligacji nominowanych w PLN a całym rynku: 503,5 mld zł Stan na luty 2014 r. 6-6-

7 .. Dostęp do szerokiego grona inwestorów Struktura inwestorów rynek akcji 1 poł % Zagraniczni 49% Krajowi instytucjonalni Rosnące zainteresowanie inwestorów zagranicznych Stabilna grupa krajowych inwestorów instytucjonalnych Największe źródło kapitału w regionie CEE z wysoką alokacją środków w spółki notowane na GPW 37% Krajowi indywidualni źródło: GPW Udział zagranicznych inwestorów w obrotach na Głównym Rynku akcji wg kraju pochodzenia w 1 poł (%) Francja; 18 Inwestorzy indywidualni Austria; 4 Baza inwestorów indywidualnych silnie związana z rynkiem kapitałowym Wzrost liczby rachunków inwestycyjnych blisko 1,5 mln Inwestowanie w wysoce wzrostowe spółki Inwestowanie na zasadzie day tradingu Wlk. Brytania ; 57 Inne; 21 Źródło: GPW -7-

8 Dostęp do kapitału Aktywa finansowe gospodarstw domowych w Polsce Oszczędności Polaków na koniec I kw ,4 bln zł, w tym: Depozyty bankowe 544 mld zł Gotówka 108 mld zł Fundusze obligacji 41 mld zł* 2013 Inne I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na niewypłacone roszczenia Akcje notowane Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie Udziały w funduszach wspólnego inwestowania Gotówka Akcje nienotowane i inne udziały kapitałowe Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych Depozyty Aktywa OFE. (mld zł) Aktywa TFI. (mld zł) *Wyborcza.biz, Źródło: NBP, dane po 1 kw. 2013, analizy on-line -8-

9 Główny Rynek GPW Wymogi formalne spółka akcyjna kapitalizacja wszystkich akcji spółki co najmniej 15 mln euro (dla spółki notowanej przez min. 6 miesięcy na rynku NewConnect 12 mln euro brak ograniczeń w zbywalności akcji brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego zatwierdzone memorandum informacyjne lub prospekt emisyjny (chyba, że nie wymagane) publikacja sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat obrotowych rozproszenie akcji: przynajmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie w rękach drobnych akcjonariuszy oraz 100 tys. akcji o wartości 1 mln euro w rękach drobnych akcjonariuszy (na rynek podstawowy 25% lub 500 tys. akcji o wartości 17 mln euro) Liczba spółek Liczba debiutów Wartość IPO (mld zł) Krajowe Zagraniczne ,80 0,80 14,60 0,90 7,60 0,10 3,34 0,86 4,59 PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o obrocie i ustawa o ofercie publicznej Regulamin Giełdy: Rozporządzenie Ministra Finansów z dn r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych i emitenci Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW:

10 Główny Rynek GPW - wybrane debiuty z 2013 r. bez oferty Debiut: 15 stycznia 2013(przejście z rynku NewConnect) 23 liczba debiutów na Głównym Rynku GPW w mln zł 239 mln zł Debiut: 13 lutego 2013 bez oferty Debiut: 27 marca mln zł Debiut: 23 kwietnia 2013 (przejście z rynku NewConnect) 45 mln zł Debiut: 18 czerwca 2013 Debiut: 28 czerwca mln zł Debiut: 10 lipca mln zł Debiut: 18 lipca mln zł Debiut: 11 grudnia

11 NewConnect Wymogi formalne spółka akcyjna wartość nominalna akcji min. 0,10 zł brak ograniczeń w zbywalności instrumentów finansowych brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego umowa z Autoryzowanym Doradcą i Animatorem Rynku zatwierdzony odpowiedni dokument dopuszczeniowy, zawierający zbadane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy minimalna wartość kapitału własnego emitenta zł ograniczenie możliwości wprowadzania akcji uprzywilejowanych cenowo (na 12 m-cy) PODSTAWA PRAWNA: Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Struktura branżowa na NewConnect Wartość ofert przeprowadzonych na rynku NewConnect (mln PLN) i liczba debiutów IPO SPO Liczba debiutów (prawa oś) Stan na koniec Handel Inwestycje Budownictwo Usługi finansowe Nieruchomości Wypoczynek Eco-energia Telekomunikacja Usługi inne Informatyka Technologie Media Ochrona zdrowia E-handel Recykling

12 NewConnect wybrane debiuty z 2013 r. 2,7 mln zł Debiut: 8 stycznia liczba debiutów na rynku NewConnect w 2013 r. 1,4 mln zł Debiut: 18 stycznia ,75 mln zł Debiut: 25 stycznia mln zł 4,5 mln zł Debiut: 18 marca ,4 mln zł Debiut: 26 kwietnia 2013 Debiut: 22 maja ,5 mln zł Debiut: 4 czerwca mln zł Debiut: 4 lipca ,3 mln zł Debiut: 28 listopada

13 Catalyst rynek obligacji Obligacje Korporacyjne Rynek Regulowany + ASO Listy Zastawne Obligacje Komunalne Obligacje Skarbowe Obligacje Spółdzielcze Wprowadzenie obligacji do obrotu giełdowego Wymogi formalne spółka akcyjna, spółka z o.o., JST, bank publiczny dokument informacyjny (prospekt) zatwierdzony przez KNF (na rynek regulowany) lub dokument informacyjny (na ASO) zbywalność obligacji nie jest ograniczona wobec emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne Dostęp do kapitału - dywersyfikacja źródeł finansowania liczba emitentów liczba notowanych serii Bezpieczeństwo - zachęca inwestorów, którzy inaczej nie byli zainteresowani takimi papierami Płynność - inwestorzy są skłonni zaakceptować niższą premię za płynność Budowanie wiarygodności - przejrzystość i równy dostęp inwestorów do informacji Promocja

14 Catalyst wybrane debiuty z 2013 r. 320 mln zł Debiut: 3 stycznia liczba nowych emitentów na Catalyst w 2013 r. 6 mln zł Debiut: 4 stycznia mln zł Debiut: 22 lutego mln zł 10 mln zł Debiut: 28 maja 2013 Debiut: 6 marca mln zł Debiut: 15 maja mln zł Debiut: 17 czerwca mln zł Debiut: 12 lipca mln zł Debiut: 20 grudnia

15 W jakim celu na giełdę? Pozyskanie kapitału Promocja i efekt marketingowy Prestiż spółki giełdowej Możliwość pozyskania inwestora strategicznego/finansowego/branżowego Rynkowa wycena spółki Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy Dostęp do szerokiego grona inwestorów Sposób wyjścia z inwestycji Nowa jakość Obowiązki informacyjne podnoszą wiarygodność firmy Transparentność działań budowanie zaufania wśród inwestorów Fuzje i przejęcia Zmiana kultury korporacyjnej - oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego -15-

16 Emisja akcji, czy obligacji? EMISJA AKCJI EMISJA OBLIGACJI Instrument udziałowy (nabywca staje się współwłaścicielem firmy, zyskuje prawo do otrzymania dywidendy, a także uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy) Instrument dłużny (obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach) umożliwia pozyskanie kapitału bezzwrotnego, bez kosztów odsetek, bez wymaganych zabezpieczeń dostęp do nowych inwestorów (finansowych, branżowych) rynkowa wycena spółki efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem umożliwia pozyskanie kapitału na korzystnych warunkach, bez konieczności dzielenia się zyskami firmy z obligatariuszami brak utraty kontroli nad spółką poprawa struktury bilansu elastyczność spłaty niższe koszty pozyskania kapitału Banki oceniają historię spółki, inwestorzy kupują jej przyszłość -16-

17 Rynek regulowany czy alternatywny? OFERTA / DOPUSZCZENIE DO NOTOWAŃ OFERTA PUBLICZNA OFERTA PRYWATNA PROSPEKT EMISYJNY MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT INFORMACYJNY Ustawa o ofercie publicznej Rozporządzenie Komisji WE 809/2004 Rozporządzenie z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -17-

18 Procedury, czyli jaka oferta? OFERTA PRYWATNA (do max. 149 inwestorów) OFERTA PUBLICZNA (do min. 150 inwestorów) Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu w drodze oferty prywatnej Wybór Autoryzowanego Doradcy Sporządzenie dokumentu informacyjnego Przekazanie dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę do GPW Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu w drodze oferty publicznej i ewentualnej nowej emisji akcji Wybór domu maklerskiego i doradców Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego (prospekt lub memorandum informacyjne) Zatwierdzenie publicznego dokumentu informacyjnego przez KNF (lub inny europejski organ nadzoru) Szybsza i tańsza od oferty publicznej (czas przygotowania od 1 do 3 miesięcy, relatywnie niskie koszty), może poprzedzać ofertę publiczną (tzw. pre-ipo), umożliwia debiut na rynku NewConnect lub Catalyst Czas przygotowania od 6 do 9 miesięcy, wyższe - od oferty prywatnej - koszty przygotowania prospektu emisyjnego i plasowania emisji. Możliwość dotarcia do szerokiego grona inwestorów, a tym samym pozyskania większych środków, umożliwia debiut na wszystkich rynkach GPW -18-

19 Kruk bada potrzeby klientów Pomagamy spłacać długi + 102% o dnia debiutu Lider rynku usług windykacyjnych 2000 początek działalności 2003 Fundusz Enterprise Investors inwestuje 21 mln USD w firmę 2007 początek ekspansji międzynarodowej (obecnie obecny w Rumunii, Czechach i Słowacji maj 2011 debiut na GPW (sprzedaż nowych akcji 43,67 mln zł, wartość IPO 369, 21 mln zł grudzień 2011 emisja obligacji, debiut na Catalyst grudzień 2013 emisja publiczna obligacji: transza 44,5 mln zł, 360 obligatariuszy, 66% redukcja zapisów stooq.pl Określenie grup klientów Badanie ich potrzeb Wyjście im naprzeciw 76% osób zadłużonych wyraża chęć spłaty zaległego zadłużenia* *Źródło: prezentacja Spółki -19-

20 PKN Orlen korzysta z rozpoznawalności marki Znana marka - liczne nagrody i wyróżnienia Perspektywiczna i rozwojowa branża Dobra komunikacja z rynkiem Złota Strona Emitenta + 116% o dnia debiutu Czerwiec 2012: emisja 1 mld zł na Catalyst (BS) Oprocentowanie: WIBOR 6M + 1,60% (6,58%) Data wykupu: Cena nominalna/c. emisyjna: zł Inwestorzy: 30% towarzystwa ubezpieczeniowe 60% OFE 10% inni Emisja detaliczna mln zł (wykupiona w ciągu dwóch dni ) -> objęta przez 613 inwestorów, redukcja 40% Kolejna seria mln zł, sprzedaż Oprocentowanie 4,2 % (WIBOR 6M+ marża 1,5% ) -20-

21 Medicalgorithmics nauka w parze z biznesem Debiut na GR GPW % od dnia debiutu na NC Producent i dostawca innowacyjnej technologii w obszarze zdalnej diagnostyki kardiologicznej. Odbiorcami technologii są niezależne ośrodki zdalnej diagnostyki w USA na rzecz szpitali, klinik, gabinetów kardiologicznych 2005 początek działalności Fundusz New Europe Ventures 2011: oferta prywatna 6 mln zł i debiut na NC Wartość rynkowa w dniu debiutu na NC: 44 mln zł 2012: oferta prywatna 56 mln zł 2014: przejście na GR GPW, wartość rynkowa mln zł -21-

22 Termo-Rex TERMO-REX S.A na rynku od 1997 r. Siedziba: Jaworzno Jedną z największych w Europie firm specjalizujących się w obróbce cieplnej elementów stalowych (Post Welding Heat Treatment). Dostawca termoelementów, izolacji termicznych, ceramiki technicznej, artykułów elektroinstalacyjnych oraz producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej. Wartość rynkowa w dniu debiutu (wrzesień 2012): 20 mln zł Wartość rynkowa (luty 2014): 713 mln zł Debiut na NewConnect Termo-Rex Data debiutu Wrzesień 2012 Wielkość oferty Wartość oferty 16,03% istniejących akcji 1,81 mln zł Sprzedający JAWEL-CENTRUM sp. z o.o % o dnia debiutu Nabywcy 12 indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów Rodzaj oferty Oferta prywatna -22-

23 Wind Mobile Debiut na NewConnect Wind Mobile Data debiutu Wielkość oferty Październik ,11% akcji (istniejące i nowe akcje) Wind Mobile jest wiodącym dostawcą rozwiązań mobilnych w Polsce. Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarach mobilnej rozrywki, mobilnego marketingu i mobilnej infrastruktury. Middlefield Ventures Inc Wartość rynkowa w dniu debiutu na NC: 22 mln zł Wartość rynkowa (luty 2014): 53,96 mln zł Wartość oferty Nowa emisja 3 mln zł Istniejące akcje 2 mln zł Sprzedający Nabywcy 2 udziałowców 49 indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów +146 % o dnia debiutu Rodzaj oferty Oferta prywatna -23-

24 Robert Kwiatkowski Wicedyrektor Dział Rozwoju Sieci Biznesowej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel. (22) , fax (22)

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM PAŻDZIERNIK 2014 Sektor MŚP w Polsce Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa Średnie i duże 0,86%

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEZ RYNEK GIEŁDOWY NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ

ROZWÓJ PRZEZ RYNEK GIEŁDOWY NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ ROZWÓJ PRZEZ RYNEK GIEŁDOWY NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ Październik 2014-1- Agenda 1 Dostęp do kapitału 2 3 4 5 Rynki giełdowe Dlaczego GPW? Dylematy przyszłego emitenta Wszystko

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

ROK 2007 na GPW GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. dowód na to jak łatwo i tanio można pozyskać kapitał z rynku na rozwój firmy

ROK 2007 na GPW GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. dowód na to jak łatwo i tanio można pozyskać kapitał z rynku na rozwój firmy ROK 2007 na GPW GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ dowód na to jak łatwo i tanio można pozyskać kapitał z rynku na rozwój firmy 2 Agenda Główny Rynek Podstawowe wskaźniki giełdowe NewConnect GPW rynek międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Możliwe ścieżki finansowania biznesu

Możliwe ścieżki finansowania biznesu 12 listopada 2011 r. Możliwe ścieżki finansowania biznesu 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agenda: Współpraca z bankiem Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych 2011 Grant Thornton

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH.

RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. PLAN PREZENTACJI Zalety wejścia na GPW pozyskanie kapitału i nie tylko Droga spółki na GPW - krok

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie 1

Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie 1 prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk dr Agnieszka Kurczewska Katedra Finansów i Rachunkowości MSP Uniwersytet Łódzki Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie 1 1 Praca naukowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE RYNEK OPARTY NA INFORMACJI WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2013 ROKU -1- Spis treści Wprowadzenie Linie biznesowe GPW i jej umiędzynarodowienie Informacje finansowe Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju PATRONAT: Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju Grudzień 2012 Wprowadzenie 30 września 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo