SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIERWSZEJ CZCI PROJEKTU:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIERWSZEJ CZCI PROJEKTU:"

Transkrypt

1 Fundacja im. Stefana Batorego Program Internet ul. Sapieyska 10 Warszawa SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIERWSZEJ CZCI PROJEKTU: - WYKORZYSTANIE INTERNETU DO ZAPOBIEGANIA ZAGINICIOM WRÓD DZIECI, MŁODZIEY I DOROSŁYCH ORAZ STAŁA AKTUALIZACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH OSÓB ZAGINIONYCH Spis treci: ITAKA - Fundacja Pomocy Ludziom Dotknitym Problemem Zaginicia Warszawa 30, skrytka 110, tel. (022) , numer wniosku: 26403/2000/MT/W Cz merytoryczna str Czas trwania projektu str Harmonogram i opis działa str Lista uczestników i adresatów str Dane nt. osób współpracujcych str Informacje o stronach www str 8 6. Informacje o promocji strony www str Informacje o bazie danych str Podsumowanie i ocena wyników str. 20 Cz finansowa str. 22 koordynator: Barbara Rogulska 1

2 Cz merytoryczna: 1. Czas trwania projektu: Data rozpoczcia projektu: 01 padziernika 2000r. Data zakoczenia projektu: 30 wrzenia 2001r. Sprawozdanie dotyczy realizacji projektu w okresie od r r. 2. Harmonogram działa: Termin Zadanie Osoba odpowiedzialna padziernik ustalenie planu działa w oparciu o projekt; pozyskanie oprogramowania 1 ; dzierawienie serwera wirtualnego 2 ; rejestracja w NASK domen: zatrudnienie pracowników i wolontariuszy do realizacji projektu; aktualizacja bazy danych osób zaginionych; aktualizacja strony www opłata za łcza; koordynatorzy projektu, zarzd zarzd koordynator techniczny koordynator projektu koordynator projektu, zarzd pracownicy webmaster biurowo listopad aktualizacja bazy danych; pracownicy koordynator: Barbara Rogulska 2

3 projekt stron www fundacji ( Nie uciekaj ) i pilotaowe webmaster, koordynator projektu Nie uciekaj umieszczenie na serwerze informacji o projekcie; projekt strony www- dodanie opiekun strony wersji włoskiej opisu działalnoci fundacji nadzór techniczny nad koordynatorzy poprawnym działaniem sprztu i oprogramowania; grudzie stycze 2001r. opłata za łcza; aktualizacja bazy danych; projekt strony www- dodanie wersji niemieckiej opisu działalnoci fundacji nadzór nad poprawnym działaniem Internetu- opieka nad sprztem; aktualizacja strony www; opłata za łcza; aktualizacja bazy danych; aktualizacja strony internetowej; nadzór techniczny nad biurowo pracownicy opiekun stron koordynatorzy opiekun stron www biurowo pracownicy opiekun stron koordynatorzy koordynator: Barbara Rogulska 3

4 poprawnym działaniem sprztu i oprogramowania; biurowo luty 2001r marzec 2001r. opłata za łcza; aktualizacja bazy danych; rejestracja w Nask domeny: projekt stron www fundacji ( Depresja jest chorob. Lecz depresj ) ich umieszczenie na serwerze (połczenie tekstów i stron Itaka dla lekarzy ); opłata za łcza; aktualizacja bazy danych osób zaginionych; codzienna aktualizacja stron uruchomienie Chat-u do stron indywidualne szkolenia wolontariuszy pracujcych przy projekcie Depresja jest chorob. Lecz depresj w wykorzystaniu Internetu; przeszukiwanie zasobów pracownicy koordynator projektu webmaster, koordynatorzy projektu: Depresja jest chorob. Leczdepresj, pracownicy biurowo pracownicy opiekun stron www opiekun stron www szkoleniowiec koordynator: Barbara Rogulska 4

5 internetowych; opłata za łcza; wolontariat kwiecie 2001r. maj 2001r. projekt anglojzycznej witryny bazy danych osób zaginionych; interfejs anglojzycznej bazy danych w internecie; aktualizacja strony www fundacji; aktualizacja bazy danych osób zaginionych; opieka nad sprztem; opłata za łcza; aktualizacja bazy danych osób zaginionych; rejestracja domeny: projekt stron www fundacji ( Nie uciekaj ) i ich umieszczenie na serwerze; opłata za łcza; opieka nad sprztem; biurowo programista, tłumacz programista opiekun stron pracownicy koordynatorzy biurowo pracownicy koordynator projektu webmaster, koordynator projektu: Nie uciekaj, pracownicy biurowo koordynatorzy koordynator: Barbara Rogulska 5

6 projekt strony Surfuj bezpiecznie i jej umieszczenie na serwerze Data zakoczenie działa objtych m r. Data zakoczenia projektu: r. W drugiej czci realizacji projektu ( tzn. od czerwca 2001 do koca wrzenia 2001) przewidujemy: przeprowadzenie szkole wg planu merytorycznego zawartego w projekcie, terminy: 14-17czerwca- siedziba MacroSoftu (uyczenie pomieszcze-darowizna)- Czarne nad Rospud (20 godz) oraz wrzesie 2001 (10 godz.); stworzenie 5 stron Itaka dla lekarzy dalsz aktualizacj stron www dalsz aktualizacj bazy danych dalszy nadzór techniczny dalsz koordynacj projektu 1 W zakresie oprogramowania pozyskalimy - pakiet biurowy OFFICE od firmy Microsoft - dwa pakiety OFFICE od fundacji United Way - upgrade programu MacroBase (do obsługi bazy danych) Oprogramowanie wykorzystujemy do: realizacji niniejszego projektu oraz programów: Nie uciekaj i Depresja-jest chorob. Lecz depresj tworzenia dokumentacji na potrzeby Fundacji Itaka ; korzystania z internetowej bazy danych osób zaginionych; pracy w sieci. 2 Kontynujemy dzierawienie serwera wirtualnego od firmy Elektron Sp. z o.o. o parametrach: do 45 MB przestrzeni dyskowej,serwer www, serwer statystyka odwiedzalnoci strony, 2 konta dostpowe bez limitu czasowego. koordynator: Barbara Rogulska 6

7 3. Lista uczestników i adresatów: Zaginieni, rodziny zaginionych, osoby i grupy zagroone zaginiciem, nauczyciele, wychowawcy, lekarze, psychologowie i psychiatrzy, dziennikarze, pracownicy domów opieki, organizacje rzdowe i pozarzdowe, samorzdy lokalne oraz wszyscy inni uytkownicy Internetu. 4. Dane nt. osób współpracuj cych 1. Tomasz Nowak - informatyk \programista-(opracowanie strony www-grafika, jawa, skrypty cgi, technologia MacroBase- aktualizacja strony, koordynator techniczny); 2. Elbieta Siwecka-biuro fundacji-(aktualizacja bazy danych); 3. Iwona Fabiszewska -biuro fundacji\wolontariuszka- (aktualizacja bazy danych); 4. dr Dariusz Wasilewski- lekarz psychiatra- współpraca przy projekcie stron Depresja jest chorob. Lecz depresj ; 5. dr Dariusz Maciej Myszka- lekarz psychiatra -współpraca przy projekcie stron Depresja jest chorob. Lecz depresj ; 6. dr Iwona Grobel - lekarz psychiatra- współpraca przy projekcie stron Depresja jest chorob. Lecz depresj ; 7. Krzysztof Kosiorek - inynier elektronik- komputerowe pogotowie techniczne; 8. Katarzyna Klimowicz- koordynator projektu: Nie uciekaj - współpraca przy projekcie stron Nie uciekaj ; 9. Janusz Noniewicz-nauczyciel, jeden z autorów projektu Nie uciekaj - współpraca przy projekcie stron Nie uciekaj ; koordynator: Barbara Rogulska 7

8 10. Wojciech Tochman-dziennikarz\wiceprezes zarzdu, koordynator projektu: Depresja jest chorob. Lecz depresj - współpraca przy projekcie stron Depresja jest chorob. Lecz depresj i Nie uciekaj, promocja stron www; 11. Krystyna Napiórkowska -ekonomista\członek zarzdu, koordynator projektu: Depresja- stop-lecz depresj - współpraca przy projekcie stron Depresja stop, tłumaczenie na jz. angielski bazy danych, rozliczenia finansowe; 12. Fundacja im. Stefana Batorego - główna dotacja z której sfinansowano projekt; 13. Elektron sp. z o.o. - wydzierawienie serwera wirtualnego (odpłatnie); 14. Wolontariusze i pracownicy- przeszukiwanie zasobów internetowych, odp. na maile przy akcji Depresja jest chorob. Lecz depresj ; 15. United Way - finansowanie opłaty za łcza; 16. MacroSoft - upgrade oprogramowania do bazy danych(darowizna); 17. Barbara Rogulska -nauczyciel informatyki\członek zarzdu, koordynator niniejszego projektu (współpraca przy tworzeniu stron, nadzór techniczny szkolenia, ); 5. Informacje o stronach www Do istniejcej dotychczas witryny internetowej podłczylimy now domen: która bardziej kojarzy si z nasz działalnoci i jasno wskazuje problem, którym si zajmujemy. W ramach realizacji projektu opracowalimy 39 stron www połczonych hiperłczami (z 40-tu na które dostalimy dotacj- pozostałe zostan zrealizowane w drugiej czci projektu). koordynator: Barbara Rogulska 8

9 Wikszo stron została zgrupowana w dwie due witryny internetowe z oddzielnymi domenami : i Mona na nie wej równie poprzez banery reklamowe umieszczone na tytułowej stronie witryny naszej fundacji -www.zaginieni.pl. Ponadto dołczylimy 2 strony opisu działalnoci fundacji w niemieckiej i włoskiej wersji jzykowej, pilotaow stron dotyczc programu Nie uciekaj oraz anglojzyczn witryn bazy danych osób zaginionych (na któr wchodzimy przez anglojzyczn stron opisu działanoci fundacji). Schemat blokowy stron: witryny \strony strony\podstrony opis zawartoci stron 1. O akcji- Lecz depresj Na stronach zamieszczone (18 stron) 2. Informacje w angielskiej s informacje o programie wersji jzykowej 3. O depresji, Tekst dla wszystkich 4. Najbardziej charakterystyczne objawy depresji 5. Informacje dla Rodziny Chorego na depresje 6. Przychodnie i poradnie Zdrowia Psychicznego w Polsce 7. O depresji dla Lekarzy 8. Co wiemy o depresji - (sonda) 9. Luty Koniec marca 2001 Depresja jest chorob. Lecz depresj teksty dla wszystkich uytkowników internetu,specjalistyczne teksty dla lekarzy pierwszego kontaktu. Mona tu znale informacje na pytania: Co to jest depresja?, jakie s rodzaje depresji, skutki, nastpstwa depresji, jakie s sposoby radzenia sobie z depresj; Na proby internautów zamiecilimy adresy przychodni i poradni 11. Wywiad W.Tochmana z psychiatrycznych w Polsce prof. dr hab. S.Puyskim 12. O naszej akcji mówi i pisz 13. Wyra swoj opini 14. Nasz Chat (www.polchat.pl) 15. Marcowe spotkanie w kawiarni naukowej 16. Autorzy projektu 17. Zobacz spoty TV 18. Depresj namalował W. Wierzbicki oraz interaktywne strony wyra swoj opini i Nasz chat. Na pocztku i kocu kampanii został przeprowadzony przez firm INDICATOR sonda Co wiemy o depresji - jego wyniki s równie na naszej stronie. Jest ona wzbogacona te o spoty TV, teksty z prasy o depresji i mał galeri obrazów depresj malował 1. O Akcji Nie uciekaj Na stronach zamieszczone koordynator: Barbara Rogulska 9

10 (17 stron) 2. INFOLINIA 3. UCIECZKI -przyczyny, konsekwencje 4. MAMO, TATO, NAUCZYCIELU DO CIEBIE Młodzie, czyli tytuł niezbyt dobry 6. Opowiedz swoj histori 7. DO RODZICÓW Rodzice czyli tytuł oczywisty 8. Organizujemy warsztaty 9. DO NAUCZYCIELI Nauczyciele, czyli tytuł niezbdny 10. Warsztaty dla szkół 11. Opinie o naszym programie 12. DLA FIRM- Warsztaty dla pracowników 13. Zosta naszym partnerem 14. Mówi i pisz o naszej akcji 15. Wyra swoj opini Nasz Chat (www.polchat.pl) 17. Autorzy kampanii s informacje o programie Nie uciekaj, teksty dla młodziey, rodziców i nauczycieli. Informujemy w nich o niebezpieczestwach zwizanych z ucieczkami młodziey z domu oraz o sposobach zapobiegania tym ucieczkom. Wskazujemy na negatywne nastpstwa ucieczek: narkomani, prostytucj nieletnich, przestpczo. Akcja profilaktyczna ma na celu zmniejszenie iloci zagini dzieci i młodziey. Na stronach zamieszczona jest oferta dla szkół i firm promujca warsztaty oraz interaktywne strony wyra swoj opini i nasz chat flaga niemiecka(1) 18. uber die stiftung Opis działalnoci fundacji w niemieckiej wersji jzykowej flaga włoska(1) 19. fondazione itaka Opis działalnoci fundacji we włoskiej wersji jzykowej Pilotaowa strona Nie uciekaj umieszczona w programach fundacji na stronie Strona Surfuj bezpiecznie 20. Nie uciekaj! ( po uruchomieniu wirtyny - odesłanie do nowe strony wwwj ) Na stronie zamieszczone były informacje o programie Nie uciekaj i zamierzonej kampanii od 21V-30VI. 21. Surfuj bezpiecznie Na stronie zamieszczone s informacje skierowane bezporednio do młodziey zawierajce ostrzeenia przed niebezpieczestwami mogcymi by nastpstwem kontaktów z nieznajomymi poznanymi na tzw.chat-ach. Strona powstała na podstawie pomysłu zaczerpnitego z koordynator: Barbara Rogulska 10

11 plakatu organizacji Child Focus (za zgod tej organizacji). Wirtyny i strony zawieraj odnoniki do nastpujcych stron znajdujcych si w Internecie:www.zaginieni.pl- Fundacja Batorego (www.batory.org.pl), Serwis Organizacji Pozarzdowych (www.nonprofit.org.pl), Bank informacji o organizacjach pozarzdowych (www.klon.org.pl), Program telewizyjny Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... (www.gazeta.pl\ktowie), Akademia rozwoju filantropii (www.filantropia.org.pl), Polskie Towarzystwo Pomocy z chorob Alzheimera (www.alzheimer.pl). Ponadto w serwisie oraz znajduj si logo i odnoniki do stron sponsorów i partnerów akcji: Depresja jest chorob. Lecz depresj i Nie uciekaj takie jak.: Centrum Zdrowia Psychicznego, Sanofisynthebabo, Gazeta Wyborcza, TVP1, ArtMarketing S.A., INDICATOR- Centrum Bada Marketingowych, wiat Medycyny i farmacji, Know How, SNN Poligrafia, Agencja Mienia Wojskowego, Energorozwój S.A., e.pl, Portal Organizacji Pozarzdowych, Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie..., Fundacja im. Stefana Batorego (na kadej z witryn). Wyznacznikiem aktualizacji strony www. zaginieni.pl (w tym oraz było: wstawienie lub usunicie zdjcia zaginionego z filmu na stronie, wstawienie raportów, sprawozda z działalnoci fundacji, aktualizacja terminów grup wsparcia, podłczenie anglojzycznej bazy danych osób zaginionych, modyfikacja, korekta zamieszczonych treci, pielgnacja i rozwój systemu internetowej bazy danych, koordynator: Barbara Rogulska 11

12 stworzenie i ewaluacja stron www. leczdepresje.org oraz dodanie włoskiej i niemieckiej wersji opisu działanoci fundacji Osob odpowiedzialn za aktualizacj stron www był: Tomasz Nowak. rednia czstotliwo aktualizacji strony www - siedem razy w miesicu. Liczba aktualizacji: 56 data: cel: zmiany w aktualnociach- grupy wsparcia aktualizacja bazy danych (dodanie 15 zdj zaginionych) zmiany w aktualnociach- grupy wsparcia aktualizacja bazy danych (dodanie 4 zdj zaginionych) aktualizacja bazy danych (dodanie 4 zdj zaginionych), pielgnacja systemu aktualizacja bazy danych (dodanie 11 zdj zaginionych) dodanie wersji włoskiej opisu działalnoci fundacji pielgnacja systemu bazy, poprawienie wprowadzania opisów, dodanie systemu kontroli poprawnoci wprowadzania danych do systemu, dodanie tła do aplikacji aktualizacja bazy danych (dodanie 4 zdj zaginionych) kontynuacja implementacji systemu kontroli wprowadzania danych do bazy, rozwój aplikacji w celu zwikszenia jej funkcjonalnoi aktualizacja bazy danych (dodanie 7 zdj zaginionych) dodanie wersji niemieckiej opisu działalnoci fundacji zmiany w aktualnociach i grupach wsparcia koordynator: Barbara Rogulska 12

13 aktualizacja bazy danych (dodanie 7 zdj zaginionych) dodanie moliwoci wyboru wersji jzykowej z pierwszej strony serwisu dodanie moliwoci wywietlania wyniku szukania jako tabeli ze zdjciami w bazie internetowej dodanie funkcji rejestrowania logowania do systemu wprowadzenie systemu haseł w dostpie do poszczególnych funkcji bazy danych aktualizacja bazy danych (dodanie 12 zdj zaginionych) poprawki w formularzach internetowej bazy danych rozwój systemu zabezpiecze aplikacji aktualizacja bazy danych (dodanie 8 zdj zaginionych) rozwój aplikacji w celu zwikszenia jej funkcjonalnoci dodanie moliwoci raportowania i drukowania zestawie z bazy danych aktualizacja bazy danych (dodanie 16 zdj zaginionych) upgrade oprogramowania bazy danych, modyfikacja w systemie wynikajca ze zmiany oprogramowania - zwikszenie funkcjonalnoci systemu dodanie zliczania wykorzystania internetowej bazy danych dodanie funkcji rejestrowania akcji poszczególnych uytkowników w systemie aktualizacja bazy danych (dodanie 12 zdj zaginionych) dodanie moliwoci indywidualnych preferencji uytkownika koordynator: Barbara Rogulska 13

14 wynikajcych z pracy z baz danych aktualizacja bazy danych (dodanie 10 zdj zaginionych) biece zmiany w aplikacji- sprawdzanie przy usuwaniu sprawy aktualizacja bazy danych (dodanie 7 zdj zaginionych) zmiany w aktualnociach - grupy wsparcia aktualizacja bazy danych (dodanie 6 zdj zaginionych) biece zmiany w aplikacji zmiany w aktualnociach - grupy wsparcia aktualizacja bazy danych (dodanie 11 zdj zaginionych) uruchomienie serwisu (12 stron) marzec razy codzienna aktualizacja serwisu codzienna aktualizacja serwisu - (aktualizacja strony Wyra swoj opini ) 08,13, 21, aktualizacja bazy danych - dodanie 22 zdj zaginionych wstawienie stron: Najbardziej charakterystyczne objawy depresji, Informacje dla Rodziny Chorego na depresje, Przychodnie psychiatryczne w Polsce, Zaproszenie na marcowe spotkanie w kawiarni naukowej uruchomienie Chat-u aktualizacja bazy danych (dodanie 7 zdj zaginionych) wstawienie stron- podsumowania kampanii Depresja stop- lecz depresje : Luty 2000, Koniec marca aktualizacja bazy danych (dodanie 14 zdj zaginionych) aktualizacja bazy danych (dodanie zdj zaginionych) koordynator: Barbara Rogulska 14

15 aktualizacja bazy danych (dodanie zdj zaginionych) zamieszczenie informacji o bdcym w budowie serwisie aktualizacja bazy danych (dodanie zdj zaginionych) uruchomienie pierwszych 10 stron serwisu wprowadzenie poprawek do serwisu wprowadzenie stron: Nasz Chat (www.polchat.pl), DLA FIRM: Warsztaty dla pracowników, Zosta naszym partnerem uruchomienie internaktywnej strony Wyra swoj opini podłczenie skrzynek oraz umieszczenie tych adresów na stronach www aktualizacja bazy danych (dodanie zdj zaginionych) aktualizacja serwisu Statystyka miesi ce: liczba odwiedzin ilo stron: pojemnoci w (stan licznika): (stan +nowe) (B)-bez bazy: padziernik listopad grudzie stycze luty marzec (22456) koordynator: Barbara Rogulska 15

16 kwiecie maj (26V) Aktualny rozmiar stron w Internecie (bez bazy) w tym leczdepresje.org B Aktualny rozmiar danych (tylko dane) w bazie danych B Aktualny rozmiar aplikacji bazy danych (bez danych) B 6. Informacje o promocji stron www. Od padziernika 2000r. do koca maja 2001r. zostały podjte nastpujce działania w celu promocji strony: umieszczenie adresu strony internetowej na ulotkach, biuletynach, wizytówkach, bilbordach, emisja ok spotów TV dotyczcych akcji Depresja jest chorob. Lecz depresj w Hotelu Forum oraz kilku marketach ( z adresem strony podanie adresu internetowego strony w mediach- np.: Program telewizyjny Ktokolwiek widział ktokolwiek wie... - marzec (została równie zamieszczona informacja o dotacji Fundacji Batorego na realizacj stron internetowych Od padziernika 2000 do maja2001- cztery razy w miesicu (raz w TVP1, trzy powtórki w TV Polonia) podawano adres strony internetowej; TVP1 (Wiadomoci, Teleexpres), TVP2, TVN, TV Polonia+ prezentacja 60 spotów TV- Depresja jest chorob. Lecz depresj wraz z adresami www, Programy lokalne- WOT i inne (Bydgoszcz, Olsztyn)- cykliczne rozmowy z psychologiem fundacji Itaka w marcu (kilkakrotne podanie adresu strony www, koordynator: Barbara Rogulska 16

17 audycje radiowe (m.in. TOK FM, Radio BIS, Radio dla Ciebie), prasa: Gazeta Wyborcza, GW- Wysokie Obcasy,tygodnik Antena, ycie, wiat Medycyny i Farmacji, Zwierciadło, itp. linka do ITAKI na stronach Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... (strony Gazety Wyborczej ; Tylko w marcu 2001 roku, w czasie trwania akcji Depresja jest chorob. Lecz depresj odwiedziło witryn osób. 7. Informacje o bazie danych Baza danych osób zaginionych została zaprojektowana z wykorzystaniem narzdzia MacroBase, otrzymanego w drodze darowizny od Firmy MacroSoft. Anglojzyczna witryna internetowa Bazy danych osób zaginionych zawiera nastpujce rekordy: imi i nazwisko osoby zaginionej/name and surname of missing person, data urodzenia/date of born, miejsce zamieszkania/adress of live, kolor oczu/colour of ays, wiek /age, wzrost/height of missing person, płe/ men or women; Istniejca baza w polskiej i angielskiej wersji jzykowej posiada zabezpieczenia przed włamaniem, ma moliwo sortowania, filtrowania i szybkiego wyszukiwania wybranych rekordów. Umoliwia identyfikacj osób NN przez podanie koordynator: Barbara Rogulska 17

18 kryteriów wyszukiwania np. age, height, colour of ays. Jest kierowana do lekarzy, pracowników socjalnych szpitali. Promujemy j w rodowisku słuby zdrowia i pomocy społecznej poza granicami pastwa. Administratorem ochrony danych jest Barbara Rogulska. Modyfikacja tej bazy o angielsk wersj jzykow pozwoliła na rozszerzenie grupy odbiorców. Praca nad baz danych( lokaln/ródłow i internetow, polsk i angielsk) obejmowała nastpujce czynnoci: wprowadzanie danych do formularza, skanowanie zdj osób zaginionych, podłczanie plików graficznych do bazy, aktualizacja bazy danych, korekta lub uzupełnianie brakujcych danych, rozwój systemu zabezpiecze w aplikacji, rozwój aplikacji w celu zwikszenia jej funkcjonalnoci, dodanie funkcji rejestrowania akcji poszczególnych uytkowników systemu, dodanie funkcji rejestrowania logowania uytkownków do systemu, wprowadzenie systemu haseł w dostpie do poszczególnych funkcji bazy danych, dodanie moliwoci indywidualnych preferencji uytkownika pracujcego z baz, biece prace rozwojowe aplikacji, upgrade programu do obsługi bazy, tłumaczenie bazy, interfejs anglojzycznej bazy do internetu. Statystyka bazy lokalnej (ródłowej dla bazy internetowej): miesi ce: skanow razem \stan padziernik koordynator: Barbara Rogulska 18

19 listopad grudzie stycze luty marzec kwiecie maj Do bazy internetowej podł czone s 243 rekordy (89 K, 154 M) został uruchomiony program monitorujcy prac z baz danych osób zaginionych. Dodanie funkcji rejestrowania akcji poszczególnych uytkowników systemu oraz funkcji rejestrowania logowania uytkowników do systemu, wprowadzenie systemu haseł w dostpie do poszczególnych funkcji bazy danych, dodanie moliwoci indywidualnych preferencji uytkownika pracujcego z baz umoliwiły precyzyjn rejestracj liczby osób pracujcych z baz oraz rejestracj rodzaju wykonywanej pracy. Tylko od roku do zostały: wprowadzone 175 nowe rekordy, poprawione 583 rekordy, zarejestrowano 947 wyszukiwa danych, 1034 razy wprowadzano informacje do historii bazy, MAILE - zgłoszenia i odnalezienia osób: miesi ce: zglosz odnal inne razem zagin zagin padziernik listopad grudzie stycze luty marzec (depresja) 250 kwiecie maj Liczba rekordów wprowadzonych do bazy : 398 (2000r)+212 (26.V.2001r) w tym: wprowadzonych podczas trwania projektu (X.2000-V.2001): 246 ilo aktualizacji technicznych (w tym korekt): Podsumowanie i ocena wyników Miernikami oceny projektu s: liczba osób odwiedzajcych strony www ; koordynator: Barbara Rogulska 19

20 liczba osób zagroonych zaginiciem, które dziki stronie www fundacji skorzystała z pomocy i rady- trudne do oszacowania; liczba specjalistów (lekarzy, pedagogów, policjantów), którzy dziki informacjom zawartym na stronach fundacji włczyła si w realizacj programów fundacji, których celem jest zapobieganie zaginiciom- ; ilo informacji o rodowiskach zagroonych zaginiciem zdobyta przez Internet; liczba osób odnalezionych dziki Internetowi (6 - w czasie trwania projektu); liczba osób zgłaszajcych zaginicie- 228; liczba listów przesyłanych poczt elektroniczn- 668; liczba uczestników chat-u ( rednio 4 osoby, najwicej 10) ; liczba pracowników i wolontariuszy fundacji wykorzystujca internet- 20; Spodziewane efekty: Prezentacja działa: akcji i inicjatyw Fundacji zmierzajcych do zapobiegania zaginiciom przyczyniła si do: zwikszenia upowszechnienia wiedzy nt. problemów ludzi ze rodowisk zagroonych zaginiciem; dostarczyła informacji o sposobach pomocy ludziom ze rodowisk zagroonych zaginiciem i ich rodzinom; dostarczyła informacji o niebezpieczestwach zwizanych z ucieczkami młodziey z domu oraz o sposobach zapobiegania tym ucieczkom; wskazała na negatywne nastpstwa ucieczek: narkomani, prostytucj nieletnich, przestpczo; wskazała rodzicom zagroenia nieograniczonego dostpu do internetu; zmniejszyła ilo zagini młodziey; koordynator: Barbara Rogulska 20

21 poszerzyła grono osób - specjalistów (lekarzy, pedagogów, psychologów, policjantów) współpracujcych z Fundacj; uaktywniła specjalistyczne grupy zawodowe (lekarzy, policjantów, pedagogów szkolnych) do działa na rzecz rodowisk zagroonych zaginiciem; poszerzyła wiedz uytkowników internetu nt. depresji oraz wskazała sposoby radzenia sobie z t chorob; Prezentacja fotografii osób zaginionych w Internecie spowodowała: zwikszenie iloci osób odnalezionych; skrócenie czasu poszukiwa tych osób; Dostp do Internetu umoliwił: uzyskanie powszechnego dostpu do informacji, wiedzy i działa innych organizacji pozarzdowych w kraju i za granic, da moliwoci współpracy z nimi; szybk drog wymiany informacji, np. osoby pragnce zgłosi zaginicie kogo bliskiego mogły przesła fotografi takiej osoby poczt elektroniczn; nawizanie współpracy z innymi partnerami społecznymi; Indywidualne szkolenia internetowe w czasie akcji Depresja jest chorob. Lecz depresj pracowników i wolontariuszy fundacji przyczyniły si do: zwikszenia liczby pracowników i wolontariuszy fundacji korzystajcych z internetu (poczty elektronicznej), dla potrzeb fundacji, co wpływa na ich efektywno w organizacji pracy; Cz finansowa: Szczegółowy budet projektu oraz ródła jego finansowania: koordynator: Barbara Rogulska 21

22 Zadanie Kwota ródło finansowania 1. pozyskanie oprogramowania: upgrade MacroBase, 3xOffice 2. dzierawa serwera zł darowizna- Macrosoft, United Way, Microsoft 500 zł United Way wirtualnego(elektron); a) aktywacja, abonament roczny, domeny: zaginieni.pl, leczdepresje.org, nieuciekaj.org; 300 zł 150 zł 150 zł b) 45 MB przestrzeni dyskowej,serwer www, serwer (1skrzynka), statystyka odwiedzalnoci strony- licznik stron, 1 konto dostpowe bez limitu czasowego 3. łczno 800 zł United Way 4. przeprowadzenie indywidualnych szkole 300 zł Barbara Rogulska (wolontariat) pracowników i wolontariuszy w zastosowaniu poczty koordynator: Barbara Rogulska 22

23 elektronicznej na potrzeby programu: Depresja jest chorob. Lecz depresj ; 5. nadzór techniczny nad 1000 zł Fundacja Batorego poprawnym działaniem Internetu (sprzt i oprogramowanie)- administrowanie; 6. komputerowe pogotowie 1000 zł Fundacja Batorego techniczne 7. projekt anglojzycznej bazy zł Fundacja Batorego danych osób zaginionych; 8. Interfejs bazy do Internetu; 500 zł Fundacja Batorego 9. stworzenie 35 stron www zł Fundacja Batorego fundacji: Nie uciekaj, lecz depresje, Surfuj bezpiecznie i innych; 10. współudział w projekcie stron www zł W.Tochman, K.Napiórkowska, (wolontariat) 11. promocja stron w mediach zł W.Tochman (wolontariat) 12. aktualizacja stron www 1000 zł Fundacja Batorego 13. aktualizacja bazy danych zł Fundacja Batorego osób zaginionych; koordynator: Barbara Rogulska 23

24 14. druk ulotek z informacj o zł bazie danych osób zaginionych i stronie www 15. koordynacja projektu; zł (3000 zaliczka) Fundacja Batorego 16. administracja zł Krystyna Napiórkowska (wolontariat) 17. koszty własne 600 zł koszty własne lokal z Gminy Centrum, czynsz, ogrzewanie; Warto projektu zł Zestawienie ródeł finansowania Fundacja im. Stefana Batorego Umowy na kwot zł, wypłacono zaliczek na kwot zł Microsoft Macrosoft United Way ródła własne ródła własne (wolontariat) 3000 zł 1000 zł zł 600 zł zł koordynator: Barbara Rogulska 24

25 Warto projektu zł w tym dotacja Fundacji im. Stefana Batorego: zł koordynator: Barbara Rogulska 25

Z DZIAŁALNOCI FUNDACJI ITAKA

Z DZIAŁALNOCI FUNDACJI ITAKA I T A K A Fundacja Pomocy Ludziom Dotknitym Problemem Zaginicia adres pocztowy: 00-959 Warszawa 30, skrytka pocztowa 110 internet: www.itaka.org.pl telefon zaufania: (0 22) 654 70 70 faks: (0 22) 654 79

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000) Anna Jurkiewicz koordynator projektu Dotyczy wniosku nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ITAKA W ROKU 2006 1) ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Adres siedziby: ul. Śliska 52, 00-826 Warszawa Adres korespondencyjny: 00-958 Warszawa 66, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo