CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów"

Transkrypt

1 CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów Niniejszy tekst jest kontynuacją cyklu artykułów na temat Programowania technologicznego opublikowanych we wcześniejszych wydaniach miesięcznika Mechanik (nr 7/2014, s. 524, nr 5 6/2014, s. 630, nr 3/2014, s. 154, nr 5 6/2013, s. 356), w których opisano zaawansowane funkcje sterowań numerycznych SINUMERIK 828D/840D sl. W artykule zostanie omówiony sposób działania poszczególnych cykli i poleceń do obróbki gwintów oraz zostaną przytoczone przykłady programów technologicznych do zrealizowania na układach sterowania SINUMERIK 828D/840D sl. Polecenia te skategoryzowano według technologii, w której się je stosuje. Tekst zawiera szereg przydatnych informacji wynikających z praktyki przemysłowej. Dla poszczególnych poleceń opracowano w aplikacji SinuTrain 4.5 przykładowe programy obróbki danego gwintu. Wraz z rozwojem sprzętowym sterowań numerycznych i współpracujących z nimi elementów wykonawczych (silników, przekształtników częstotliwości) następuje postęp technologii (bazy wiedzy) zaimplementowanej w sterowaniach. Przykładem takiej ewolucji są m.in.: gotowe cykle do technologii frezowania, toczenia, szlifowania i wycinania, nowe sposoby tworzenia programów technologicznych (nakładki ShopTurn, ShopMill, CAD/CAM), różne strategie wybierania naddatku, wsparcie technologa w zakresie doboru parametrów algorytmów regulacji do różnych faz obróbki (zgrubna, wykończeniowa cykl 832). W układach sterowania SINUMERIK 828D/840D sl w zakresie różnych technologii obróbki gwintów zawarto dotychczasową wiedzę i doświadczenia w postaci biblioteki podstawowych poleceń i gotowych cykli obróbkowych. Dotyczy to zarówno gwintowania gwintownikami, jak i nacinania gwintów nożami tokarskimi oraz frezowania frezami do gwintów. Różnorodność sposobów obróbki wynika z zastosowanej technologii, wyboru narzędzi do wykonywania danego gwintu oraz możliwości obrabiarki. Celem artykułu jest przybliżenie poleceń służących do obróbki gwintów wraz z ich przyporządkowaniem do konkretnych technologii. W pierwszej części tekstu zostaną zaprezentowane główne polecenia, a w drugiej gotowe cykle obróbkowe. Gwintowanie otworów Podstawowymi narzędziami do wykonywania gwintów w otworach, zwłaszcza o niewielkich rozmiarach, są gwintowniki. W przypadku gwintowania głównym zadaniem układu sterowania jest zapewnienie skojarzenia obrotów wrzeciona i posuwu danej osi, przekładających się na odpowiedni skok gwintu (skok gwintownika). Proces ten może być realizowany w mniej lub bardziej dokładny sposób. W pierwszym przypadku należy zadbać o to, aby narzędzie było mocowane w oprawce kompensacyjnej, natomiast w drugim narzędzie może być mocowane na sztywno. Przy zastosowaniu mocowania gwintownika w oprawce kompensacyjnej często programuje się skok gwintu mniejszy od rzeczywistego skoku gwintownika, np. o 0,01 mm. Pozwala to zniwelować ugięcie oprawki w momencie rozpoczęcia gwintowania wywołane siłami skrawania. Pierwszym poleceniem służącym do gwintowania otworów jest instrukcja gwintowania otworu bez synchronizacji G63. Umożliwia ona wykonanie gwintu na obrabiarkach z wrzecionem bez enkodera określającego jego pozycję kątową. Istotą obróbki za pomocą instrukcji G63 jest takie skojarzenie obrotów wrzeciona S (obr/min) i prędkości posuwu narzędzia F (mm/min), aby uzyskać gwint o zadanym skoku P (mm/obr). Można tutaj wykorzystać równanie: F = S P (1) W tym celu w bloku poprzedzającym blok z funkcją G63 programuje się dla narzędzia za pomocą polecenia G1 posuw po torze F. Polecenie G63 działa blokowo, a po nim znów aktywne są zaprogramowane wcześniej polecenia G0, G1, G2 itd. Aby zapobiec zniszczeniu narzędzia podczas działania instrukcji G63, pokrętła korekcyjne posuwu F i prędkości obrotowej wrzeciona S są zablokowane na 100%. Ponadto sam gwintownik musi być umieszczony w oprawce kompensacyjnej, która wyrównuje różnice pomiędzy powyższym skojarzeniem posuwu F i prędkości obrotowej wrzeciona S a rzeczywistym skokiem gwintownika. W przypadku polecenia G63 należy określić kierunek obrotów wrzeciona dla ruchu gwintowania oraz ruchu wycofania. Poniżej przedstawiono napisany w aplikacji SinuTrain 4.5 przykładowy program wykonania gwintu metrycznego zwykłego M14 (skok P = 2 mm). Współrzędne punktu odniesienia ( ) dla wykonywanego gwintu wynoszą: X0 Y0 Z0, natomiast głębokość gwintu: Z1 = 50. WORKPIECE(,,, BOX,112,0,-100,-80, -100,-100,100,100) G17 G90 G0 X0 Y0 Z300 G0 X0 Y0 Z5 ; dojazd do pozycji G1 F200 S10 M3 ; określenie posuwu po torze i prawych obrotów wrzeciona G63 Z-50 ; G63 Z5 M4 ; ruch gwintowania ruch wycofania z lewymi obrotami wrzeciona Otwory można także gwintować za pomocą instrukcji nacinania gwintów o stałym skoku G33. W przypadku korzystania z polecenia G33 obrabiarka musi być wyposażona we wrzeciono z enkoderem określającym jego położenie kątowe. Dzięki temu możliwe jest określenie w sposób automatyczny posuwu narzędzia F (maks. do wartości posuwu szybkiego) na podstawie skoku gwintu P i obrotów wrzeciona S. Wyznaczona w ten sposób wartość posuwu zastępuje podczas gwintowania zaprogramowaną wcześniej wartość F. G33 jest poleceniem modalnym, odwołującym wcześniej zaprogramowane funkcje grupy nr 1. Skok P wykonywanego gwintu jest programowany w poszczególnych osiach za pomocą adresów I, J, K, które odpowiadają osiom X, Y, Z. Natomiast sam kierunek gwintu, podobnie jak w przypadku polecenia G63, jest określany poprzez odpowiednie obroty wrzeciona (M3/M4). Także dla polecenia G33 gwintownik musi być umieszczony w oprawce kompensacyjnej.

2 Poniżej przedstawiono przykładowy program wykonania identycznego gwintu M14: WORKPIECE(,,, BOX,112,0,-100,-80,-100,-100,100,100) G17G90 G0 X0 Y0 Z300 G17 G0 X0 Y0 Z5 ; dojazd do pozycji S10 M3 ; określenie prawych obrotów wrzeciona G33 Z-50 K2 ; ruch gwintowania Z5 K2 M4 ; ruch wycofania z lewymi obrotami wrzeciona W praktyce przemysłowej coraz częściej do gwintowania otworów używa się gwintowników mocowanych na sztywno w oprawce narzędziowej. Jest to przeprowadzane na obrabiarkach z regulacją położenia wrzeciona (wrzeciono może pracować jako oś obrotowa). Wykorzystuje się w tym celu instrukcje gwintowania otworu bez oprawki kompensacyjnej G331 i G332. Otwór jest gwintowany za pomocą polecenia G331, natomiast wycofanie po automatycznej zmianie kierunku obrotów wrzeciona następuje w wyniku polecenia G332. Te same funkcje pozwalają na gwintowanie otworu gwintownikiem zamocowanym w oprawce kompensacyjnej. Takie rozwiązanie w pewnych przypadkach przynosi dodatkowe korzyści, np. przy wysokich obrotach podczas gwintowania można zmniejszyć zużycie narzędzia. Przed rozpoczęciem gwintowania otworu za pomocą poleceń G331 i G332 należy dokonać pozycjonowania wrzeciona poleceniem SPOS= Dla poleceń G331 i G332 nie podaje się kierunku obrotów, gdyż ten wynika z wartości skoku gwintu. Przy G331 i dodatniej wartości skoku gwintu jest wykonywany gwint prawy (prawe obroty wrzeciona M3), a dla ujemnej gwint lewy (lewe obroty wrzeciona M4). Natomiast polecenie G332 powoduje automatyczną zmianę obrotów na przeciwne. Ponadto w odróżnieniu od poleceń G63 i G33, gdzie obroty S były cały czas niezmienne, dla G331 i G332 można podawać osobno prędkość obrotową zarówno dla gwintowania, jak i wycofania gwintownika. Przykładowy program wykonania tego samego gwintu M14 jest następujący: Nacinanie gwintów na tokarkach Drugim i zarazem głównym obszarem zastosowania polecenia G33 jest nacinanie gwintów za pomocą noża tokarskiego. Programując jedno po drugim kilka poleceń G33, można wykonać gwint złożony. Dla takiej sekwencji poleceń (przy aktywnym poleceniu G64) układ sterowania dobiera profil prędkości eliminujący jej skoki. Korzystając z polecenia G33, można obrabiać gwinty wielokrotne, przy czym przesunięcie kątowe poszczególnych zwojów określa się w instrukcji SF= (dla SF=0 jest przyjmowana wartość z danej nastawczej MDD_THREAD_ START_ANGLE). Ogólnie można wyróżnić trzy przypadki nacinania gwintów: G33 Z K lub G33 Z K SF= ;gwint walcowy G33 X I lub G33 X I SF= ;gwint poprzeczny G33 X Z I lub G33 X Z I SF= ;gwint stożkowy G33 X Z K lub G33 X Z K SF= ;gwint stożkowy WORKPIECE(,,, BOX,112,0,-100,-80,-100,-100,100,100) G17 G90 G0 X0 Y0 Z300 G0 X0 Y0 Z5 ; dojazd do pozycji SPOS=0 ; pozycjonowanie wrzeciona G331 Z-50 K2 S10 ; ruch gwintowania z zadaną prędkością obrotową G332 Z5 K2 S20 ; ruch wycofania z automatyczną zmianą kierunku obrotów na przeciwne oraz inną prędkością obrotową Dla gwintów stożkowych skok gwintu wprowadza się jako adres K, gdy kąt stożka gwintu <45, jako adres I, gdy kąt stożka gwintu >45, natomiast dla kąta stożka = 45 I = K, więc można podać dowolnie I lub K. Praktyczna rada: Przy testowaniu programu zawierającego polecenia gwintowania powinno się w miarę możliwości zmniejszyć wartość prędkości obrotowej wrzeciona. Dla poleceń gwintowania pokrętła korekcyjne posuwu i obrotów są blokowane, dlatego podczas testowania programu dla małych wartości korektora posuwu można się wystraszyć, gdy maszyna rusza z pełną prędkością. W takiej sytuacji nie zatrzyma się ruchu maszyny, nawet skręcając pokrętło korekcyjne posuwu na 0%. Maszyna zatrzyma się dopiero po zakończeniu ruchu gwintowania! W przypadku zaniku zasilania lub naciśnięcia przycisku Reset na pulpicie maszyny w momencie wykonywania gwintu za pomocą poleceń G33/G331/G332 można wycofać (wykręcić) w trybie JOG gwintownik z otworu, korzystając z funk- cji Wycofanie, która zapewnia synchronizację dla ręcznego ruchu w osi wycofania, np. Z, i ruchu wrzeciona. Funkcję tę musi skonfigurować i ustawić producent obrabiarki.

3 Kierunek nacinanego gwintu jest określany poprzez ustalenie odpowiednich obrotów wrzeciona (M3/M4). Napisany w aplikacji ShopTurn przykładowy program nacinania dwukrotnego gwintu walcowego M42 9 jest następujący: WORKPIECE(,,, CYLINDER,192,0,-150,-120,42) G18 G90 G0 X600 Z300 T= NOZ_DO_GWINTU D1 S10 M3 G0 X41 Z5 ; dojazd do pozycji G33 Z-100 K9 SF=0 ; nacięcie pierwszego zwoju gwintu G0 X44 ; ruch powrotny Z5 ; do pozycji X41 ; G33 Z-100 K9 SF=180 ; nacięcie drugiego zwoju gwintu G0 X44 ; ruch powrotny Z5 ; do pozycji X40 ; ;... dalsze przejścia narzędzia Program ten zawiera tylko jedno przejście narzędzia dla pierwszego i drugiego zwoju gwintu, a pozostałe przejścia będą analogiczne. Zakładając, że ten gwint dwukrotny będzie obrabiany w dziesięciu przejściach, otrzymuje się aż 4 bloki 10 przejść 2 zwoje = 80 bloków programu. Oczywiście zastosowanie gotowego cyklu do nacinania gwintu pozwala się ograniczyć do jednego bloku programu z wywołaniem tego cyklu. Trzeba jednak pamiętać, że w produkcji wielkoseryjnej i masowej nie używa się cykli, tylko G-kody, co pozwala zaoszczędzić cenny czas, gdyż wykonanie cyklu zawsze trwa dłużej niż G-kodu. Polecenie G33 może być wykorzystane także w przypadku nacinania gwintu o dowolnym zarysie narzędziem punktowym. Wtedy narzędzie pozycjonuje się w wielu punktach rozmieszczonych wzdłuż zarysu gwintu i następnie wywołuje polecenie G33. Jednak taki sposób obróbki jest mało dokładny i długotrwały. Innym rozwiązaniem tego problemu jest np. metoda toczenia gwintu za pomocą zaawansowanych funkcji układu sterowania SINUMERIK 840D sl, takich jak tablice krzywych, sprzężenie osi i interpolacja wielomianowa. Zostało to opisane w pracy Obróbka gwintów narzędziem punktowym na tokarkach CNC autorstwa dr. inż. Bogusława Pytlaka (Mechanik nr 5 6/2014, s. 382). Przy obróbce gwintów o dużym skoku można podnieść jakość ich wykonania poprzez włączenie pracy wrzeciona z regulacją położenia. Ten tryb pracy włącza się poleceniem SPCON, a wyłącza poleceniem SPCOF. W układach sterowania SINUMERIK 828D/840D sl istnieje także możliwość nacinania gwintów o liniowo zmiennym skoku za pomocą poleceń G34 i G35, np. podczas obróbki gwintów samonacinających. Instrukcja G34 nacina gwint o skoku rosnącym, natomiast instrukcja G35 o skoku malejącym. Dla tych poleceń programuje się dodatkowo pod adresem F nie posuw, lecz wartość zmiany skoku gwintu ΔP. Fragment programu nacinania gwintu M42 9 o skoku P = 9 mm i przyroście skoku ΔP = 2 mm/zwój wygląda G34 Z-100 K9 F2 Pierwszy zwój będzie miał skok 9 mm, następny: = 11 mm, kolejny: = 13 mm itd. Wartość zmiany skoku gwintu przy znanych wartościach skoku początkowego P p i końcowego P k oraz znanej długości gwintu L g wyznacza się z równania: (2) Natomiast wartość skoku na końcu gwintu P k przy znanej zmianie skoku gwintu ΔP i długości gwintu L g wyznacza się z równania: W powyższym równaniu znak + obowiązuje dla funkcji G34, natomiast znak dla funkcji G35. Podczas nacinania gwintów na tokarce istnieje możliwość zaprogramowania szybkiego odsunięcia narzędzia od nacinanego gwintu w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku naciśnięcia przycisku NC-Stop, alarmu wyzwalającego NC- -Stop lub przełączenia szybkiego wejścia. We wszystkich tych przypadkach narzędzie w bezpieczny sposób jest odsuwane od nacinanego gwintu na pozycję określoną w sposób absolutny lub przyrostowy. Poleceniami LFON i LFOF włącza się i wyłącza funkcję szybkiego odsunięcia narzędzia. Bardzo przydatny jest przyrostowy sposób podania drogi wycofania. Najpierw określa się płaszczyznę, w której ma nastąpić wycofanie. Instrukcja LFTXT wycofuje narzędzie w płaszczyźnie wyznaczonej ze stycznej do toru i kierunku ruchu narzędzia (nastawa domyślna), natomiast polecenie LFWP wycofuje narzędzie w aktywnej płaszczyźnie obróbki. W kolejnym kroku należy podać kierunek wycofania za pomocą polecenia ALF= Przy aktywnych poleceniach LFTXT i ALF=3 narzędzie jest wycofywane w swoim kierunku (w osi X). Przy aktywnych poleceniach LFWP i G18 (płaszczyzna ZX), przy ALF=1 następuje wycofanie w kierunku osi Z, a przy ALF=3 wycofanie w kierunku osi X. Długość drogi wycofania podaje się za pomocą polecenia DILF= W przypadku szybkiego wycofania narzędzia na pozycję absolutną należy najpierw określić, w których osiach ma nastąpić wycofanie. Polecenie POLFMASK(nazwa_osi_1, nazwa_osi_2, ) pozwala na niezależne wycofanie wymienionych osi, natomiast poleceniem POLFMLIN(nazwa_osi_1, nazwa_osi_2, ) wymienione osie będą wycofywane z interpolacją liniową. Pozycję wycofania osi podaną w sposób absolutny określa się w poleceniu POLF[nazwa_osi]=wartość. Polecenie LFPOS uaktywnia funkcję wycofania osi określonych poleceniem POLFMASK lub POLFMLIN do pozycji zdefiniowanej w instrukcji POLF. Przykładowy blok dla powyższego programu nacinania gwintu M42 9 z uaktywnieniem funkcji szybkiego odsunięcia narzędzia będzie wyglądał G33 Z-100 K4.5 LFON DILF=10 LFTXT ALF=3 ;lub G33 Z-100 K4.5 LFON DILF=10 LFWP ALF=3 ;włączenie funkcji szybkiego odsunięcia narzędzia przyrostowo w osi X o 10 mm Natomiast gdy wycofanie ma nastąpić w osi X na pozycję absolutną X100, składnia programu będzie następująca: LFPOS POLF[X]=100 ;uaktywnienie funkcji wycofania dla osi określonych poleceniem POLFMASK oraz określenie pozycji wycofania w osi X100 POLFMASK(X) ;umożliwienie wycofania narzędzia w osi X G33 Z-100 K4.5 LFON ;nacinanie gwintu z włączoną funkcją szybkiego wycofania Frezowanie gwintów Coraz bardziej popularne w przemyśle staje się frezowanie gwintów, zwłaszcza tych o większych średnicach. Dzięki zastosowaniu frezów do gwintów można jednym narzędziem obrabiać gwinty o różnej wielkości i tolerancji, zewnętrzne, wewnętrzne, prawe, lewe, unikając przy tym problemów z powstawaniem długiego wióra. Stosunkowo niewielkie siły występujące podczas skrawania pozwalają na obróbkę gwintów w elementach cienkościennych. W układach sterowania (3)

4 SINUMERIK 828D/840D sl poleceniem umożliwiającym ten typ obróbki jest interpolacja spiralna. Powstaje ona ze złożenia interpolacji kołowej G2/G3, wykonywanej w aktywnej płaszczyźnie obróbki, z interpolacją liniową G1, wykonywaną w osi prostopadłej do tej płaszczyzny. Składnia interpolacji spiralnej jest następująca: G2/G3 X Y Z I J K TURN= Adresy I, J, K określają zawsze przyrostowo położenie punktu środkowego okręgu względem jego punktu początkowego. Jedynym sposobem na ich podanie w sposób absolutny jest wykorzystanie polecenia I=AC( ), J=AC( ), K=AC( ). Należy także pamiętać, że dla interpolacji spiralnej nie można pomijać (nie programować) którejś ze współrzędnych punktu końcowego, nawet jeśli ona się nie zmienia. Programując frezowanie chociażby jednego zwoju gwintu, należy dodatkowo zaprogramować odpowiedni ruch dosunięcia i odsunięcia narzędzia względem frezowanego gwintu. Dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia obróbki np. gwintu wewnętrznego jest środek otworu. Następnie można dosunąć się po interpolacji spiralnej w formie półokręgu do frezowanego gwintu, przesuwając w tym czasie narzędzie wzdłuż jego osi o ¼ skoku gwintu. Następnie wykonywana jest interpolacja spiralna po pełnym okręgu z przesunięciem w osi narzędzia o skok gwintu. W kolejnym kroku można zaprogramować ruch odsunięcia narzędzia także po półokręgu, przesuwając w tym czasie narzędzie wzdłuż jego osi dodatkowo o ¼ skoku gwintu. Przykładowy program frezowania jednego zwoju gwintu 2 w punkcie X50 Y50 przy rozpoczęciu od Z 50 i wycofaniu się w kierunku narzędzia wygląda G0 X50 Y50 Z5 Z-50 G3 X=IC(30/2-$P_TOOLR) Y50 Z=IC(2/4) CR=(30/2-$P_ TOOLR)/2 G3 X=IC(0) Y=IC(0) Z=IC(2) I=AC(50) J=AC(50) G3 X50 Y50 Z=IC(2/4) CR=(30/2-$P_TOOLR)/2 G0 Z5 Powyższy fragment programu jest na tyle uniwersalny, że wystarczy zmieniać tylko położenie środka gwintu w osi X i Y zaznaczone w programie kolorem czerwonym, średnicę gwintu zaznaczoną na niebiesko oraz skok gwintu zaznaczony na zielono. Możliwe jest jednak programowanie cykli w tradycyjny sposób, gdzie ta linia jest wprowadzana ręcznie lub np. za pomocą postprocesora systemu CAM. Ten sposób programowania cykli został opisany w jednym z ostatnich rozdziałów instrukcji programowania SINUMERIK 840D sl/828d. Przygotowanie do pracy 03/2013. Cykl gwintowania otworu umożliwia zaprogramowanie gwintu we wszystkich wariantach: G63, G33 oraz G331/G332. Aby użyć funkcji G63, trzeba ustawić następujące skojarzenie parametrów cyklu: z oprawką wyrównawczą, SC: bez przetwornika, Skok: aktywny posuw po torze. Cykl może też wyliczyć wartość posuwu po torze przy ustawieniu parametru Skok: Wprow. użytkow., gdzie można podać rodzaj lub skok gwintu. Aby skorzystać z funkcji G33, należy ustawić następujące skojarzenia parametrów cyklu: z oprawką wyrównawczą, SC: z przetwornikiem, podając rodzaj lub skok gwintu. Natomiast wybranie opcji bez oprawki wyrównaw. skutkuje wykonaniem funkcji G331/G332. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe okno dialogowe do programowania cyklu gwintowania. Kolejny cykl frezowania gwintu jest połączeniem cyklu wiercenia i frezowania gwintu. Jest to cykl opracowany dla specjalistycznych narzędzi wiertło-frezów do gwintów, np. firmy Emuge. Przykładowe okno dialogowe do programowania w górnej części zawiera parametry cyklu wiercenia, natomiast na dole parametry cyklu frezowania gwintu. Cykle obróbki gwintów dostępne w sterowaniach SINUMERIK 828D/840D sl W technologii wiercenia wyróżnia się cykl gwintowania otworu i cykl frezowania gwintu (wierci się i frezuje otwór tym samym narzędziem). W technologii toczenia występują cykle: gwint podłużny, gwint stożkowy, gwint poprzeczny oraz cykl łańcucha gwintów. Natomiast w technologii frezowania jest dostępny cykl frezowania gwintów. Cykle te są bardzo przyjazne dla użytkownika. Dzięki rozbudowanemu wspomaganiu graficznemu można w szybki sposób zaprogramować obróbkę gwintu, przetestować ją w symulacji oraz wykonać w rzeczywistym detalu. Cykle te tak naprawdę bazują na podstawowych poleceniach do obróbki gwintów przedstawionych powyżej. Można się o tym przekonać, włączając podgląd bloków bazowych podczas wykonywania cyklu na maszynie. Przeważnie programowanie cykli kojarzone jest z oknami dialogowymi, w których podaje się parametry skrawania i wymiary geometryczne oraz określa technologię obróbki. Po naciśnięciu przycisku Przejmij w programie zostaje wypisana w automatyczny sposób linia z wywołaniem cyklu: Jak widać na następnym rysunku, cykl frezowania gwintu opiera się na interpolacji spiralnej. Należy jednak zaznaczyć, że pozycja wyjściowa do rozpoczęcia frezowania gwintu jest określana w sposób automatyczny. Na ogół znajduje się ona w pobliżu ścianki otworu i tylko w przypadku niewielkiej różnicy wymiarów pomiędzy średnicą otworu i średnicą frezu do gwintów punkt wyjściowy jest ustalany w środku otworu.

5 000 MECHANIK NR 10/2014 instrukcja G33. W cyklu nacinania gwintu pojawiają się czasem wątpliwości odnośnie do programowania obróbki gwintów o innym zarysie, np. trapezowych. Należy pamiętać, że w znakomitej większości przypadków obróbki zarys gwintu jest odwzorowaniem zarysu płytki skrawającej. Takie też założenie zostało przyjęte dla tego cyklu. Nie ma więc większego problemu, aby według tego cyklu nacinać np. gwinty trapezowe wystarczy go tylko w odpowiedni sposób sparametryzować. Aby naciąć więcej odcinków gwintu za pomocą polecenia G33, wykorzystuje się cykl łańcucha gwintów. Na rysunku przedstawiono okno dialogowe do programowania tego cyklu: Dla cykli nacinania gwintu na tokarkach opracowano okna dialogowe pokazane poniżej: Opisane cykle są dostępne w edytorze SINUMERIK 828D/840D sl dla programów pisanych w G-kodach. Cykle dla nakładek są bardzo podobne. Najważniejsza różnica jest taka, że cykle dla nakładek ShopMill i ShopTurn mają dodatkowe pola do wprowadzania narzędzia i parametrów skrawania. Podsumowanie Podstawowe polecenia i gotowe cykle obróbkowe układów sterowania SINUMERIK 828D/840D sl pokrywają praktycznie w 100% potrzeby technologiczne związane z obróbką gwintów. Dzięki stworzeniu bibliotek gotowych cykli uproszczono i skrócono w znacznym stopniu sposób tworzenia programów do obróbki różnego rodzaju gwintów. Wpisuje się to w nowy sposób programowania, polegający na tworzeniu programu technologicznego z poszczególnych operacji technologicznych i parametryzowaniu tych operacji tak jak w nakładkach technologicznych ShopTurn i ShopMill. Zintegrowane ze sterowaniami SINUMERIK 828D/840D sl narzędzia i biblioteki cykli oraz możliwość przetestowania programu technologicznego poza pulpitem obrabiarki ułatwiają pracę operatora maszyny i technologa programisty oraz przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystania maszyn. Testowanie programu poza pulpitem obrabiarki jest możliwe dzięki zaimplementowaniu jądra systemu sterowania (kernel) do programu SinuTrain, emulującego sterowania SINUMERIK 828D/840D sl na komputerze PC. Dr inż. Bogusław Pytlak, ATH Jacek Krzak, Siemens Sp. z o.o. Siemens Sp. z o.o. I DT MC Odpowiadają one kolejno cyklom toczenia gwintu: walcowego, czołowego i stożkowego. Oczywiście podstawowym poleceniem podczas nacinania jednego odcinka gwintu jest ul. Żupnicza 11, Warszawa tel

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt) W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). F punkt

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja Toczenie ISO-Dialekt T Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie ISO-Dialekt T Krótka instrukcja Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Cykl Frezowanie Gwintów

Cykl Frezowanie Gwintów Cykl Frezowanie Gwintów 1. Definicja narzędzia. Narzędzie do frezowania gwintów definiuje się tak samo jak zwykłe narzędzie typu frez walcowy z tym ze należy wybrać pozycję Frez do gwintów (rys.1). Rys.1

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych.

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych. Mgr inŝ. Janusz Szuba Materiały stanowiące załączniki do programu nauczania zgodnych z obowiązującymi przepisami w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku w ramach realizacji zadań Statutowych

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach (bez podtrzymek): Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie. Krótka instrukcja wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie. Krótka instrukcja wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja wydanie 11.2000 Toczenie Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D 1 Wydanie 11.2000 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Frezowanie. Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Frezowanie. Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000 Frezowanie Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Instrukcja skrócona Frezowanie Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D 1 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Inteligentne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu optymalnego cenowo sterowania Siemens oraz konfiguracji maszyny umożliwiającej pełną funkcjonalność. TBI Technology

Bardziej szczegółowo

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030.

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030. ĆWICZENIE - NR 2 Wykonaj na tokarce CNC detal przedstawiony na rysunku wykonawczym. Materiał: wałek aluminiowy PA6, wymiary surówki do obróbki należy dobrać na bazie wymiarów rysunkowych elementu. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia

Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Systemów Wytwarzania Kierunek/specjalność, Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia 3,4 Laboratorium ZSW Środowisko edycyjno-symulacyjne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku.

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. Adrian Lewandowski nr indeksu 8915 E-g, dn. 18 lipca 2010 Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. 1. Temat prezentacji.

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie

Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie 1. Osie sterowania i układy współrzędnych stosowane na OSN 2. Punkty charakterystyczne 3. Interpolacja 4. Wymiana narzędzi 5. Korekcja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650 Cechy maszyny ręczne przesuwanie suportów za pomocą pokręteł elektronicznych stopniowe dołączanie nowych cykli roboczych do posiadanego programu graficzna symulacja przebiegu cyklu roboczego natychmiast

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

() (( 29.6.2006 21:07 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM_008_-R1_-060x0048x0236 ( STEROWANIE MTS TM55 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030.

() (( 29.6.2006 21:07 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM_008_-R1_-060x0048x0236 ( STEROWANIE MTS TM55 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030. ĆWICZENIE - NR 3 Wykonaj na tokarce CNC detal przedstawiony na rysunku wykonawczym. Materiał: wałek aluminiowy PA6, wymiary surówki do obróbki należy dobrać na bazie wymiarów rysunkowych elementu. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink.

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Celem ćwiczenia jest symulacja działania (w środowisku Matlab/Simulink) sterownika dla dwuosiowego robota

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 3

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 3 Obróbka otworów z wykorzystaniem cykli obróbkowych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

Tworzenie narzędzi. Narzędzia standardowe

Tworzenie narzędzi. Narzędzia standardowe Tworzenie narzędzi Narzędzia standardowe Tworzenie narzędzia w EdgeCAM odbywa się poprzez wpisanie odpowiednich parametrów definiujące to narzędzie. W tym celu naleŝy wywołać okno magazynu narzędzi i wybrać

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H5 Programowanie obróbki zarysów dowolnych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca

Bardziej szczegółowo

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 Bogaty standard wyposażenia dedykowany do obróbki skomplikowanych kształtów w pięciu płaszczyznach. TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTRONNA FORMATYZERKO CZOPIARKA Typ DCLB Specjal 2

JEDNOSTRONNA FORMATYZERKO CZOPIARKA Typ DCLB Specjal 2 JEDNOSTRONNA FORMATYZERKO CZOPIARKA Typ DCLB Specjal 2 PRZEZNACZENIE Formatyzerko- czopiarka DCLB Specjal 2 przeznaczona jest do jednostronnego, przelotowego wykonywania rowków w listwach ościeżnic (z

Bardziej szczegółowo

Automation and Drives. service. Szkolenia

Automation and Drives. service. Szkolenia Automation and Drives service Szkolenia s SINUMERIK 810D/840D Programowanie i obsługa I Uruchamianie obrabiarki Praca w trybie JOG Praca w trybie MDA Praca w trybie AUTO/SBL Powrót do konturu tryb REPOS

Bardziej szczegółowo

Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: CKP.272-1/D-MRPO/11 Załącznik nr 1 Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego do nauki programowania

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot: MASZYNY TECHNOLOGICZNE Temat: Tokarka numeryczna NEF 400

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot: MASZYNY TECHNOLOGICZNE Temat: Tokarka numeryczna NEF 400 KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot: MASZYNY TECHNOLOGICZNE Temat: Tokarka numeryczna NEF 400 Nr ćwiczenia: 3 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych

VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych VI, Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych 211 Zabieg 9: a) obrócić imak 4-nożowy, zmienić posuw na p =» 1,9 i prędkość obrotową na n = 10 obr/min. - 0,20 min b) czynności związane z zabiegiem

Bardziej szczegółowo

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Bogaty standard w cenie podstawowej umożliwiający wysokowydajną produkcję seryjną detali TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 13 Obróbka na frezarce CNC DMU60 ze sterowaniem Heidenhain itnc530 Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Technologia wykrawania w programie SigmaNEST

Technologia wykrawania w programie SigmaNEST Technologia wykrawania w programie SigmaNEST 1. Wstęp Wykrawanie - obok cięcia plazmą, laserem, nożem, tlenem oraz wodą - jest kolejnym procesem, obsługiwanym przez program SigmaNEST. Jednak w tym przypadku,

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 1 Obróbka prostych kształtów Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz centrów obróbczych. System umożliwia tworzenie programów

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD 300P / 300MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl Dokładne toczenie i niższe koszty produkcyjne! Tokarka skonstruowana z myślą o produktywności i niezawodności. Teraz można realizować

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2009-04-25 1. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. I Numer ćwiczenia: 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie odmian toczenia,

Bardziej szczegółowo

Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki.

Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki. Siemens PLM Software Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki. www.siemens.com/nx A rtykuł techniczny Uzyskanie najwyższej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H1

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inŝ. Wojciech

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK SINUMERIK 808D ADVANCED Podręcznik programowania i obsługi (Manual Machine Plus toczenie) Kompaktowa instrukcja obsługi

SINUMERIK SINUMERIK 808D ADVANCED Podręcznik programowania i obsługi (Manual Machine Plus toczenie) Kompaktowa instrukcja obsługi SINUMERIK SINUMERIK 808D ADVANCED Podręcznik programowania i obsługi (Manual Machine Plus toczenie) Kompaktowa instrukcja obsługi Wskazówki prawne Koncepcja wskazówek ostrzeżeń Podręcznik zawiera wskazówki,

Bardziej szczegółowo

Symulacja maszyny CNC oparta na kodzie NC

Symulacja maszyny CNC oparta na kodzie NC Systemy CAM w praktyce NX CAM i symulacja maszyny CNC Symulacja maszyny CNC oparta na kodzie NC Prawie każdy użytkownik systemu CAM ma do dyspozycji narzędzie, jakim jest symulacja obrabiarki *. Nie w

Bardziej szczegółowo