Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie"

Transkrypt

1 Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie 1. Osie sterowania i układy współrzędnych stosowane na OSN 2. Punkty charakterystyczne 3. Interpolacja 4. Wymiana narzędzi 5. Korekcja narzędzi 6. Struktura programu sterowania 7. Przykład programu obróbki 8. Bibliografia

2 1. Osie sterowania i układy współrzędnych stosowane na OSN W celu wykonania obróbki materiału za pomocą obrabiarki konieczne jest wykonanie wielu ruchów narzędzia i materiału względem siebie. Ruchy te nie tylko związane są z wykonywaniem obróbki, ale również z czynnościami pomocniczymi niezbędnymi do wykonania obróbki (np. załączenie i wyłączenie chłodzenia, odsunięcie narzędzia o materiału obrabianego itp.). W przypadku sterowania numerycznego wszystkie ruchy i polecenia, które są niezbędne do wykonania obróbki zapisane są w postaci programu obróbki, który steruje poszczególnymi osiami obrabiarki realizującymi określone ruchy. Program sterujący obrabiarki zapisywany jest w postaci tekstowej. Składa się on z ciągu poleceń zawierających parametry kolejnych ruchów oraz instrukcji pomocniczych. Ponieważ obróbka wiąże się z przemieszczaniem narzędzia względem przedmiotu obrabianego, dlatego wzajemne relacje narzędzie przedmiot obrabiany winny być zapisane w odpowiednim układzie odniesienia. W obrabiarka sterowanych numerycznie najczęściej stosowany jest kartezjański układ prawoskrętny XYZ wraz z obrotami wokół osi, oznaczając ABC (rys. 8.1). Rys Osie sterowania obrabiarek Pod określeniem oś należy rozumieć kierunek, w którym zespół maszyny może wykonywać ruch liniowy lub obrotowy. Jeżeli dla określonej osi wzajemne położenie narzędzia i przedmiotu oraz wpływ narzędzia na kształt obrabianej powierzchni można zapisać w postaci zależności matematycznej, to taka oś nazywana jest osią sterowaną. Osie obrabiarek sterowanych numerycznie definiowane są następująco (rys. 8.2): I. Jako pierwszy definiowany jest kierunek osi Z, który powinien być zgodny lub pokrywać się z osią wrzeciona głównego (przedmiotowego lub narzędziowego). II. Następnie określany jest kierunek osi X. Jest on prostopadły do kierunku osi Z i na ogół leży w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny mocowania przedmiotu lub prowadnic obrabiarki związanych ze stołem przedmiotowym. III. W trzeciej kolejności wyznacza się kierunek osi Y, korzystając z właściwości prostopadłości osi układu współrzędnych. IV. Zwroty osi za zwrot dodatni osi uważa się taki, z którym związany jest ruch od strony przedmiotu obrabianego (ruch do materiału wg ujemnego zwrotu osi). Zwroty osi należy tak ustalić, aby spełnić warunek prawoskrętności. 2

3 Rys Położenie układów współrzędnych dla różnych typów obrabiarek Podstawową osią układu współrzędnych jest oś Z. Oś ta związana jest z kierunkiem ruchu głównego obrabiarki. Ruch ten może być prostoliniowy (np. na strugarkach) lub obrotowym (np. na tokarkach oraz na frezarkach). Przy ruchu głównym obrotowym oś Z pokrywa się z osią obrotu zespołu wykonującego ten ruch. Na tokarkach będzie to więc oś obrotu wrzeciona przedmiotowego, a na frezarkach oś obrotu wrzeciona narzędziowego. Dodatni zwrot osi Z odpowiada oddalaniu się narzędzia skrawającego od powierzchni ustalającej przedmiot obrabiany, czyli od powierzchni oporowej szczęk uchwytu tokarskiego lub od powierzchni stołu frezarki. Osie X, Y leżą w płaszczyźnie ustalania przedmiotu. Oś X druga co do ważności pokrywa się na frezarkach z kierunkiem wyznaczonym przez długość stołu. Na tokarkach oś X zajmuje położenie prostopadłe do osi wrzeciona i jest równoległa do prowadnic suportu poprzecznego. W celu jednoznacznego określenia parametrów geometrycznych ruchu narzędzia względem przedmiotu obrabianego wyodrębnia się układy współrzędnych: maszynowy układ współrzędnych; bazowy (podstawowy) układ współrzędnych; układ współrzędnych przedmiotu. Maszynowy układ współrzędnych (MKS, niem. Maschinen Koordinaten Systeme) układ współrzędnych, który tworzą osie sterowane urządzeń sterowanych numerycznie (rys. 8.3). Układ ten związany jest z prowadnicami, łożyskowaniem i innymi elementami konstrukcji posiadającymi niezależne napędy i układy pomiarowe. Układ maszynowy jest obarczony pewnego rodzaju błędami wykonawczymi nieprostoliniowości osi, nieprostopadłości osi, błędy podziałki itp. Wykonywanie obróbki w oparciu o ten układ uniemożliwia uzyskanie wysokiej dokładności obróbki. Do pewnego stopnia można skompensować wpływ tych błędów na dokładność obróbki poprzez stosowanie kompensacji w programie obróbki. 3

4 Rys Maszynowy układ współrzędnych Bazowy (podstawowy) układ współrzędnych (BKS, niem. Basis Koordinaten Systeme) prostokątny, prawoskrętny układ współrzędnych, stanowiący podstawę do programowania. Jest odniesiony do przedmiotu zamocowanego na obrabiarce, traktowanego jako nieruchomy, przy poruszającym się narzędziu (zakłada się względny ruch narzędzia względem przedmiotu obrabianego). Układ współrzędnych przedmiotu (WKS, niem. Werkstück Koordinaten Systeme) prostokątny, prawoskrętny układ współrzędnych, związany z przedmiotem obrabianym, służący do programowania obróbki, zapisanej w postaci programu sterującego. Rys Zależności pomiędzy układami współrzędnych 1. Maszynowy układ współrzędnych oraz bazowy układ współrzędnych pokrywają się (transformacja kinematyczna jest nieaktywna). 2. Dzięki przesunięciu bazowemu uzyskuje się układ bazowego przesunięcia punktu zerowego (BNS) punktem zerowym palety. 3. Przez ustawiane przesuniecie punktu zerowego jest ustalany układ ustawianego przesunięcia punktu zerowego (ENS) dla obrabianego przedmiotu 1 lub przedmiotu Przez programowana transformacje współrzędnych uzyskuje się układ współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS). 4

5 2. Punkty charakterystyczne Każda obrabiarka sterowana numerycznie posiada własny układ współrzędnych, do którego należą punkty charakterystyczne: zerowe; odniesienia. Rys Oznaczenie symboliczne i literowe oraz określenie punktów zerowych Rys Oznaczenie symboliczne i literowe oraz określenie punktów odniesienia. 5

6 Rys Obszar roboczy tokarki punkty charakterystyczne [Źródło: Rys Przestrzeń robocza frezarki punkty charakterystyczne [Źródło: 6

7 Punkt zerowy obrabiarki jest określony przez producenta i nie podlega zmianom. Znajduje się on poza obszarem obróbki. Punkt startowy programu obróbki jest to punkt stały i niezmienny znajduje się w obszarze roboczym i punkt zerowy narzędzia znajduje się w nim w momencie przygotowania obrabiarki (punkt wyjściowy obrabiarki). Punkt zerowy odniesienia narzędzia jest to punkt na głowicy narzędziowej, względem którego są obliczane wartości narzędzia. Każde zamontowane w głowicy narzędzie ma swoje wymiary. Przy obróbce programujemy ruchy wybranego punktu narzędzia (w przypadku wiertła i noża tokarskiego są to wierzchołki). Podczas uzbrajania obrabiarki dokładnie mierzy się odległości wierzchołków narzędzi od punktu odniesienia narzędzia (w obydwu osiach) i podaje w programie obróbki jako korektory narzędzia. Podanie korektorów powoduje, że programując ruchy narzędzia obrabiarka będzie te komendy odnosiła w stosunku do jego wierzchołka. Parametry geometryczne przedmiotu obrabianego mogą być opisane poprzez zastosowanie wymiarowania: przyrostowego (we współrzędnych przyrostowych), gdzie odległości lub kąty mierzone są od ostatniego poprzedzającego punktu w kolejnych pomiarach; absolutnego (we współrzędnych absolutnych), tzn., że odległości lub kąty mierzone są od początku układu współrzędnych. 3. Interpolacja Rys Zasada wymiarowania: a) przyrostowego, b) absolutnego [Źródło: Obróbka przedmiotów na obrabiarce sterowanej numerycznie wymaga przemieszczania narzędzia tzw. torze narzędzia, który można określić jako krzywą, po której przemieszcza się charakterystyczny punkt narzędzia skrawającego, np. wierzchołek noża tokarskiego. Tor narzędzi na maszynach sterowanych numerycznie może być realizowany przez interpolację, tj. określenie punktów pośrednich między danymi punktami na wyznaczonym torze lub zarysie według odpowiedniej linii. Najczęściej stosowana jest interpolacja: punktowa; liniowa; kołowa; funkcją wyższego rzędu. 7

8 Interpolacja punktowa (zwana też ruchem szybkim rys. 8.10) polega na przemieszczeniu się narzędzia do zaprogramowanego punktu z dużymi prędkościami. Ruch ten może być zrealizowany z brakiem powiązania ruchu w osiach, czyli przy braku interpolacji, czego efektem jest nieprzewidywalny tor ruchu narzędzia. Rys Zasada interpolacji punktowej [Źródło: Interpolację punktową można stosować tylko do wykonywania ruchów ustawczych narzędzia. Ponieważ przy stosowaniu interpolacji punktowej ruch narzędzia może odbywać się po nieokreślonym torze, dlatego istnieje ryzyko kolizji przemieszczanego narzędzia z przedmiotem obrabianym lub innym elementem konstrukcyjnym obrabiarki. Dlatego programowanie ruchów narzędzia z interpolacją punktową należy wykonywać bardzo starannie po przeanalizowaniu możliwości wystąpienia kolizji. Interpolacja liniowa jest najprostszym i najczęściej wykorzystywanym ruchem roboczym. Tor ruchu narzędzia przebiega po linii prostej pomiędzy punktem początkowym i końcowym. Interpolacja liniowa stosowana jest do toczenia powierzchni czołowej, walcowej, stożkowej na tokarce oraz wiercenia, rozwiercania frezowania powierzchni czołowych na frezarce. Rys Zasada interpolacji liniowej: a) w jednej osi, b) na płaszczyźnie, c) w przestrzeni [Źródło: Interpolacja kołowa jest to wytyczenie trajektorii ruchu narzędzia w kształcie łuku. Podczas programowania interpolacji kołowej ważne jest określenie środka okręgu oraz promienia łuku. 8

9 Rys Zasada interpolacji kołowej [Źródło: Interpolacja funkcją wyższego rzędu, to zastąpienie funkcją wyższego rzędu (łukami wielomianowymi stopnia n) obrabianego konturu. Interpolacja ta stosowana jest w obrabiarkach wieloosiowych o bardzo rozbudowanym systemie sterowania nie będzie rozwijana w treści modułu. 4. Wymiana narzędzi Realizacja procesu obróbki za pomocą obrabiarki sterowanej numerycznie wiąże się z potrzebą zmiany stosowanych narzędzi obróbczych. Narzędzia, które przewidziane są do wykorzystania w procesie obróbki zamocowane są w magazynach narzędzi. W przypadku tokarki magazyn narzędziowy (np. w postaci obrotowej tarczy narzędziowej) jednocześnie pełni rolę imaka narzędziowego dla narzędzia w trakcie obróbki, co oznacza, że po wygenerowaniu przez program sterujący polecenia zmiany narzędzia tarcza narzędziowa (głowica rewolwerowa) zostanie ustawiona w położeniu takim, że odpowiednie narzędzie jest gotowe do wykonywania obróbki. Rys Widok głowicy rewolwerowej [Źródło: System ZERO-OSN] 9

10 Frezarki sterowane numerycznie wyposażone są w magazyny narzędzi typu łańcuchowego, tarczowego i do wrzeciona narzędziowego przenoszone są za pomocą dodatkowego urządzenia zwanego zmieniaczem. Rys Widok magazynów narzędzi frezarki sterowanej numerycznie: a) łańcuchowy [Źródło: G/GA&activeSubpage=5], b) tarczowy [Źródło: 5. Korekcja narzędzi Proces obróbki przedmiotu na obrabiarce sterowanej numerycznie może być wykonywany różnymi narzędziami różniącymi się, np. średnicą, długością, stopniem zużycia. Wymiary obrabianego przedmiotu są programowane zgodnie z wartościami zamieszczonymi na rysunku. Dlatego tor narzędzia wykonującego obróbkę powinien uwzględniać różnice wartości parametrów wykorzystywanych narzędzi. Aby program sterowniczy obrabiarki mógł uwzględnić te różnice konieczne jest stosowanie korekcji narzędzia numer narzędzia oraz dane korekcyjne właściwe dla stosowanego narzędzia. Rys Zasada korekcji narzędzi 10

11 Rys Zasada korekcji: a) długości narzędzi, b) promienia Przy pomocy korekcji długości narzędzia wyrównywane są różnice długości pomiędzy zastosowanymi narzędziami. Długością narzędzia jest odległość pomiędzy punktem odniesienia nośnika narzędzia, a wierzchołkiem narzędzia. Długość narzędzia jest mierzona i wraz z wartościami zużycia wprowadzana korekcji narzędzia w programie sterowania. Zarys przedmiotu oraz tor przemieszczania się narzędzia są liniami równoległymi do siebie. Aby zachować tę równoległość do programu sterowania muszą być wprowadzone wartości korekcji promienia narzędzia. Rys Zasada korekcji promienia ostrza narzędzia Położenie ostrza opisywane jest poprzez położenie wierzchołka narzędzia P w stosunku do punktu środkowego ostrza S. Położenie ostrza oraz promień ostrza są wartościami potrzebnymi do wyznaczenia korekcji noży tokarskich. 11

12 Obrabiarki sterowane numerycznie mogą być wyposażone w automatyczne urządzenia do pomiaru długości narzędzi. 6. Struktura programu sterowania Program sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie nosi oficjalną nazwę: źródłowy program operacji technologicznej. Jest to uporządkowany zbiór instrukcji programowych (zapisanych w wymaganym formacie języka) do wywołania działań, które będą wykonywane w sposób automatyczny. Program ten może być przygotowany w formie programu operacji technologicznej (POT), albo w formie danych wejściowych, jako zakodowanych informacji wprowadzanych do układu sterowania za pomocą nośników informacji (np. dyskietka, przenośna pamięć itd.). Podczas wykonywania operacji obróbki narzędzie wykonuje ruchy względem przedmiotu obrabianego oraz ruchy dotyczące czynności pomocniczych. Program sterujący jest ciągiem instrukcji wykonywania tych ruchów. Program składa się z bloków zawierających informacje do wykonania jednej czynności. Informacje te określają współrzędne narzędzia oraz dane dodatkowe (np. wymiana narzędzia, parametry obróbki. Rys Struktura bloku adresowego [Źródło: opracowanie własne] W skład bloków adresowych wchodzą słowa składające się z adresu i wartości lub kodu. Bloki adresowe mogą mieć różną długość. Oznacza to, że w każdym bloku można pisać inną liczbę słów, a kolejne słowa mogą zawierać różną liczbę znaków. Niektóre słowa w bloku ze względu na ich znaczenie i funkcjonowanie w programie sterującym nazywane są funkcjami. Wśród funkcji nazywanych funkcjami maszynowymi wyróżnia się: funkcje przygotowawcze G, jako polecenia, które ustalają sposób pracy maszyny, jak np.: wymiarowanie przyrostowe, interpolacja kołowa, wykonywanie gwintu, cykl stały itd., funkcje pomocnicze M, które sterują funkcjami dwustanowymi maszyny, np.: włącz obroty wrzeciona w prawo, włącz chłodziwo, wyłącz obroty wrzeciona, wyłącz chłodziwo itd., funkcje narzędzia T, które wywołują narzędzie, czyli ustawiają narzędzie w pozycji pracy, funkcje posuwu F, określające wartość posuwu roboczego, funkcje prędkości wrzeciona S, określające prędkość ruchu obrotowego wrzeciona. 12

13 Funkcje wywołujące narzędzie T związane są zawsze z korekcją narzędzia. Do programowania przemieszczeń narzędzia po liniach prostych oraz łukach i okręgach stosowane są słowa o adresach X, Y, Z oraz I, J, K nazywane słowami wymiarowymi. Liczby stojące po tych adresach oznaczają współrzędne określonych punktów, czyli odległości od punktu odniesienia mierzone wzdłuż odpowiednich osi. Liczby w słowach wymiarowych zapisywane są z dokładnością mm. Jeżeli w zapisie liczby występuje kropka dziesiętna liczba jest odczytywana w jednostkach [mm], jeżeli kropki dziesiętnej nie ma liczba jest odczytywana w mikrometrach [ m]. W słowach X25.0 i X25 zapisane są więc różne współrzędne, w pierwszym przypadku współrzędna wynosi 25 mm, w drugim 25 m. Aby budowa bloku była przejrzysta, słowa w bloku powinny być umieszczone w następującej kolejności: N G X Y Z F S... T... D M 0H N G X Y Z I J K F S T D M H adres numeru bloku funkcja przygotowawcza wartość przemieszczenia narzędzia posuw prędkość skrawania narzędzie numer korekcji narzędzia funkcja dodatkowa funkcja pomocnicza Adres N (numer bloku) jest pierwszym adresem w bloku. Numer bloku nie wywołuje żadnej czynności obrabiarki, jest tylko etykietą (opisem) bloku, w którym się znajduje. Numerowanie bloków może odbywać się na dowolnych, określonych przez programistę zasadach. Jednak najczęściej numeruje się bloki rosnąco, co określoną wartość, np. co 5 czy 10. Istnieje możliwość przenumerowania bloków programu dodania lub usunięcia bloku. Adres G (funkcja przygotowawcza) to jeden z najważniejszych adresów. Funkcje przygotowawcze nie wywołują żadnych czynności obrabiarki, ich zadaniem jest interpretowanie znaczenia innych adresów. Ogólnie adresy używane w układzie sterowania (w tym funkcje przygotowawcze) dzielą się na dwie grupy: 1. modalne (globalne), obowiązujące w programie aż do ich odwołania są aktywne w bloku, nawet jeżeli w tym bloku nie są wywoływane (ale były wywołane wcześniej). 2. niemodalne (lokalne), obowiązujące tylko w bloku, w którym zostały wywołane nie ma konieczności ich odwoływania po zakończeniu działania bloku. 13

14 Tabela 8.1. Przykłady funkcji przygotowawczych G [Źródło: Funkcje G Znaczenie funkcji G00 Ruch szybki (pozycjonowanie) G01 Ruch roboczy po linii prostej (z interpolacją liniową) G02 Ruch roboczy po łuku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (interpolacja kołowa) G03 Ruch roboczy po łuku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (interpolacja kołowa) G17 Wybór płaszczyzny interpolacji kołowej XY G18 Wybór płaszczyzny interpolacji kołowej XZ G19 Wybór płaszczyzny interpolacji kołowej YZ G40 Odwołanie korekcji promienia narzędzia G41 Korekcja promienia narzędzia w lewo od zaprogramowanego zarysu przedmiotu G42 Korekcja promienia narzędzia w prawo od zaprogramowanego zarysu przedmiotu G53 Deklaracja układu współrzędnych obrabiarki G54 Deklaracja układu współrzędnych przedmiotu G90 Programowanie w układzie bezwzględnym *) G91 Programowanie w układzie przyrostowym *) G94 Deklaracja jednostek prędkości posuwu [mm/min] G95 Deklaracja jednostek prędkości posuwu [mm/obr] Adres F (posuw) odnosi się do programowania prędkości posuwu. Posuw związany jest z kształtowaniem przedmiotu obrabianego i jest wymagany przy programowaniu toru narzędzia. Adres S (prędkość skrawania) odnosi się do programowania prędkości głównego ruchu skrawania, którego zadaniem jest umożliwienie skrawania. Nie ma on natomiast żadnego wpływu na tor ruchu narzędzia. Adres T (narzędzie) wywołuje zmianę położenia magazynu narzędziowego. Zadanie konkretnej wartości powoduje ustawienie się magazynu narzędziowego w ten sposób, że na jego aktywnej pozycji znajdzie się narzędzie, które ma być wykorzystane w procesie obróbki określonej w bloku. Adres D (numer korekcji narzędzia) określa wartości parametrów używanego narzędzia (długości, średnicy, promienia). Przywołanie tego adresu jest warunkiem koniecznym poprawnego kształtowania powierzchni przedmiotu obrabianego. Adres M (funkcje pomocnicze) czasami nazywane funkcjami maszynowymi, przeznaczone do bezpośredniej obsługi urządzeń właściwych dla obrabiarki. Dokładny opis tych funkcji znajduje się w dokumentacji techniczno-ruchowej danej obrabiarki. 14

15 Tabela 8.2. Przykłady funkcji pomocniczych M [Źródło: Funkcje M M00 M01 M02 M03 M04 M05 M08 M09 M30 Znaczenie funkcji Stop bezwarunkowy Stop warunkowy Koniec programu (bez przewinięcia taśmy) Deklaracja prawych obrotów wrzeciona narzędziowego Deklaracja lewych obrotów wrzeciona narzędziowego Zatrzymanie obrotów wrzeciona narzędziowego Włączenie chłodziwa Wyłączenie chłodziwa Koniec programu (z przewinięciem taśmy do początku) Sposób odczytywania informacji zapisanych w bloku: N080 G01 X25 F01 S1000 T0808 M04 Blok o numerze 080 (N80). Zadana interpolacja liniowa (G01). Zadane przesunięcie noża o 25 mm lub do punktu o współrzędnych X25. Zadane obroty wrzeciona 1000 obr/min (S1000). Zadane narzędzie 08 (pozycja 8 w głowicy rewolwerowej) z wielkościami korekcyjnymi 08 (T0808). Zadanie włączenia wrzeciona o obrotach w lewo (M04). Program CNC dla obróbki posiada określoną strukturę. Na początku nadaje się mu odpowiedni numer ze znakiem % (np. %10). Następnie podaje się szereg bloków specyficznych dla obrabiarki. Będzie to np. włączenie sterowania, przypisanie narzędzi i ich wielkości korekcyjnych do odpowiednich gniazd głowicy rewolwerowej, ustalony punkt wymiany narzędzia, czyli skonfigurowanie obrabiarki. Bardzo często tą część programu kopiuje się z programów poprzednich. Jest to bardzo ważne, gdyż wcześniej została uzbrojona obrabiarka, pomierzone wielkości korekcyjne narzędzi, zamocowane uchwyty itp. Rys Przykład zapisu programu sterującego [Źródło: 15

16 Utworzenie programu Tworzenie programu obróbki obrabiarki sterowanej numerycznie powinno być poprzedzone wykonaniem planu obróbki, analizą procesu technologicznego obróbki przedmiotu. Tok prac przygotowawczych powinien zawierać następujące elementy: 1. Analiza rysunku obrabianego przedmiotu; ustalenie punktu zerowego przedmiotu, ustalenie układu współrzędnych, obliczenie brakujących wartości współrzędnych. 2. Ustalenie przebiegu obróbki; jakie narzędzia i w jakiej kolejności będą używane do obróbki, kolejność wykonywania poszczególnych elementów obrabianego przedmiotu, które elementy powtarzają się i powinny być zapisane w podprogramie, 3. Zestawienie planu pracy; ustalenie procesów obróbkowych w maszynie: posuwy szybkie, wymiana narzędzia, ustalenie płaszczyzny obróbki, odsunięcie w celu wykonania pomiaru kontrolnego, załączenie/wyłączenie wrzeciona, chłodziwa. wywołanie narzędzia i korekcji narzędzia, 4. Zapisanie każdego kroku jako bloku; 5. Połączenie poszczególnych kroków w program. 7. Przykład programu obróbki [Źródło: Na rys przedstawiono szkic prostego przedmiotu o kształcie walca, na którego czole zaplanowano frezowanie trzech rowków ustawionych wzdłuż boków trójkąta równobocznego ABC. Materiałem obrabianym jest stop aluminium o symbolu AK9. Wykorzystany zostanie frez palcowy walcowo-czołowy ze stali szybkotnącej SW18 o średnicy równej szerokości rowka ( 4). Oprzyrządowanie przedmiotowe składać się będzie z uchwytu trójszczękowego zamocowanego bezpośrednio do stołu obrabiarki za pomocą śrub włożonych w rowki teowe. Centrowanie przedmiotu w szczękach oraz jego podparcie na czole jest wystarczająco dokładne i spełnia warunek powtarzalności położenia w układzie współrzędnych obrabiarki. Oprzyrządowanie zaznaczono na rysunku za pomocą znormalizowanych symboli graficznych stosowanych w dokumentacji technologicznej. Narysowane zostały również osie układu współrzędnych przedmiotu X, Y, Z w których zostanie zaprogramowany tor narzędzia. Oś Z w naturalny sposób pokryto z osią powierzchni walcowej, pozostałe osie umieszczono na płaszczyźnie leżącej 40 mm od elementu ustalającego przedmiot wzdłuż osi Z, czyli na płaszczyźnie odpowiadającej górnej powierzchni czołowej przedmiotu. 16

17 Rys Szkic do operacji frezowania rowków [Źródło: Przed przystąpieniem do opracowania programu sterującego wykonano obliczenia współrzędnych punktów charakterystycznych toru narzędzia, którymi w tym przypadku są wierzchołki trójkąta A, B, C (tab. 8.3). W punktach tych będzie następować zmiana kierunku ruchu freza. Obliczenia geometrii przedmiotu oraz toru narzędzia wykonać można posługując się metodami znanymi z geometrii analitycznej lub wykonując tzw. rysowanie precyzyjne w odpowiednim systemie CAD (np. AutoCAD). Tabela 8.3. Współrzędne charakterystycznych punktów toru narzędzia [Źródło: Punkt X Y A B C Poniżej przedstawiono przykładowy program sterujący ze szczegółowym objaśnieniem każdego bloku. N0000 G54 (deklaracja układu współrzędnych przedmiotu) N0010 G94 G40 T0101 (jednostki posuwu [mm/min], korekcja promienia wyłączona, narzędzie nr 1, korektor nr 1) N0020 S3000 M03 (obroty wrzeciona: 3000 [obr/min], prawe) N0030 G00 X Y-9.0 Z2.0 (najazd ruchem szybkim nad punkt A) N0040 G01 Z-1.0 F80 (zagłębienie narzędzia w materiał posuwem roboczym 80 mm/min) N0050 X F120 (frezowanie rowka AB z posuwem 120 mm/min) N0060 X0.0 Y18.0 (frezowanie rowka BC z posuwem jak wyżej) N0065 X Y-9.0 (frezowanie rowka CA z posuwem jak wyżej) N0070 G00 Z20.0 (wycofanie narzędzia do góry ruchem szybkim) N0080 X-50.0 (wycofanie narzędzia poza przedmiot) N0090 G53 T0000 (powrót do układu współrzędnych obrabiarki, odwołanie korekcji narzędzia) N0100 M30 (koniec programu) 17

18 Narzędzie wykonuje w programie ruch szybki nad punkt A, następnie z małym posuwem (vf = 80 mm/min) zagłębia się w materiał na głębokość 1 mm. Kolejne ruchy robocze po trójkącie ABC wykonywane są z posuwem większym (vf = 120 mm/min). W końcowym etapie narzędzie jest wycofane 20 mm ponad przedmiot i odprowadzone w osi X poza przedmiot, na odległość umożliwiającą jego wymianę. W czasie operacji obroty wrzeciona (zaprogramowane w bloku N0020) pozostają stałe i wynoszą n=3000 obr/min. Współrzędne położenia początku układu współrzędnych przedmiotu należy zapisać na etapie wdrażania programu w rejestrach pamięci układu sterowania odpowiadających funkcji G54. Wysięg narzędzia, jego promień a także poprawki wymiarów przedmiotu związane z tym wysięgiem będą zapisywane w korektorze 1. Numer korektora narzędziowego odczytuje się na dwóch ostatnich pozycjach słowa T0101 w bloku N0010. Bibliografia: 1. Schmid D., Baumann A., Kaufmann H., Paetzold H.,Zippel B.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002 Netografia: Dr inż. Adam Rogowski: Sterowanie numeryczne Zespół Szkół w Lubaczowie: Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi POL- TRA Sp. z o.o.: Centra frezarskie CNC G/GA&activeSubpage=5 - POLTRA Sp. z o.o.: Obrabiarki dwukolumnowe CNC Marek Zasada: WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE %20ETI%20sem.%20V/osn_3eti.pdf - mgr inż. Tomasz Nieścier: FUNKCJE IN- TERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC esow%20technologicznych.pdf - Andrzej Zych: Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z _0310_pl_pl-PL.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid= &forcedownload=true - SIEMENS: SINUMERIK 840D sl / 828D Podstawy - Podręcznik programowania. 18

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt) W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). F punkt

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do pracy frezarki CNC

Przygotowanie do pracy frezarki CNC Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Przygotowanie do pracy frezarki CNC Cykl I Ćwiczenie 2 Opracował: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych.

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych. Mgr inŝ. Janusz Szuba Materiały stanowiące załączniki do programu nauczania zgodnych z obowiązującymi przepisami w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku w ramach realizacji zadań Statutowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 1 Obróbka prostych kształtów Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030.

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030. ĆWICZENIE - NR 2 Wykonaj na tokarce CNC detal przedstawiony na rysunku wykonawczym. Materiał: wałek aluminiowy PA6, wymiary surówki do obróbki należy dobrać na bazie wymiarów rysunkowych elementu. Programowanie

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL

PL B1. Sposób prostopadłego ustawienia osi wrzeciona do kierunku ruchu posuwowego podczas frezowania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL PL 222915 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222915 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401901 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ 4.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki rowka prostokątnego, wykonywanego

Bardziej szczegółowo

CNC. Rys. Obróbka tokarska - obraca się przedmiot, porusza narzędzie.

CNC. Rys. Obróbka tokarska - obraca się przedmiot, porusza narzędzie. CNC Konstrukcje. Omawiane obrabiarki to tokarki i frezarki, chociaŝ dzisiaj czasem naprawdę trudno zdecydować z jakim typem maszyny mamy do czynienia. Tokarki mają montowane tzw. napędzane narzędzie i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Metody frezowania. Wysokowydajne frezy do gwintów. Programowanie obrabiarek CNC. Posuw na konturze narzędzia F k. Posuw w osi narzędzia F m

Metody frezowania. Wysokowydajne frezy do gwintów. Programowanie obrabiarek CNC. Posuw na konturze narzędzia F k. Posuw w osi narzędzia F m Programowanie obrabiarek CNC Metody frezowania Frezowanie współbieżne Frezowanie przeciwbieżne Właściwości: Właściwości Obrót narzędzia w kierunku zgodnym Obrót narzędzia w kierunku zgodnym Ruch narzędzia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Priorytet III- Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Zeszyt naukowy nr 7/2011 PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Systemów Wytwarzania. Instrukcja do ćw. nr 5

Laboratorium z Systemów Wytwarzania. Instrukcja do ćw. nr 5 Interpolacja Termin ten wszedł juŝ na stałe do naszego codziennego uŝytku. Spotykamy się z nim w wielu dziedzinach przetwarzania informacji. Bez interpolacji, mielibyśmy problem z zapisem informacji o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

() (( 29.6.2006 21:07 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM_008_-R1_-060x0048x0236 ( STEROWANIE MTS TM55 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030.

() (( 29.6.2006 21:07 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM_008_-R1_-060x0048x0236 ( STEROWANIE MTS TM55 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030. ĆWICZENIE - NR 3 Wykonaj na tokarce CNC detal przedstawiony na rysunku wykonawczym. Materiał: wałek aluminiowy PA6, wymiary surówki do obróbki należy dobrać na bazie wymiarów rysunkowych elementu. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIG /09. Tytuł: Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych

Projekt nr POIG /09. Tytuł: Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych Projekt nr POIG.04.04.00-24-013/09 Tytuł: Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa obrabiarki. 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2

Nazwa obrabiarki. 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2 Nazwa obrabiarki Strona 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2 2 Frezarka CNC pionowa FYJ-40RN, stół 400 x 2000 mm, sterowanie Pronum 640FC

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Systemy CNC, materiały do wykładów

Systemy CNC, materiały do wykładów Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Wykład Systemy CNC, materiały do wykładów Opracował: Dr inż. Artur Berliński Szczecin 2009 Wprowadzenie do Systemów CNC, Organizacja kursu Wykład 30h (wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi.

Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Cykl Frezowanie Gwintów

Cykl Frezowanie Gwintów Cykl Frezowanie Gwintów 1. Definicja narzędzia. Narzędzie do frezowania gwintów definiuje się tak samo jak zwykłe narzędzie typu frez walcowy z tym ze należy wybrać pozycję Frez do gwintów (rys.1). Rys.1

Bardziej szczegółowo

MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych Programming of CNC

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe

Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe Widok typowej obrabiarki sterowanej numerycznie V0 Cechy obrabiarek NC Duża sztywność i dobre tłumienie drgań oraz napędy bezluzowe Indywidualne napędy

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 5 Temat zajęć: Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4

Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4 Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4 Temat ćwiczenia: Sprawdzenie czasu wymiany narzędzia na centrum frezarskim Centra frezarskie są obrabiarkami przeznaczonymi do półautomatycznego wytwarzania, głownie,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Frezarka uniwersalna

Frezarka uniwersalna Frezarka uniwersalna Dane ogólne 1) uniwersalna frezarka konwencjonalna, wyposażona we wrzeciono poziome i pionowe, 2) przeznaczenie do obróbki żeliwa, stali, brązu, mosiądzu, miedzi, aluminium oraz stopy

Bardziej szczegółowo

TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerical Control Machine Tools

Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerical Control Machine Tools Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie 7. OPTYMALIZACJA PAAMETÓW SKAWANIA 7.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wyznaczaniem optymalnych parametrów skrawania metodą programowania liniowego na przykładzie toczenia. 7.2

Bardziej szczegółowo

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg Wielofunkcyjne, numerycznie sterowane centrum fresarskie: 3 osie z możliwością interpolacji, stół roboczy z nastawą pneumatyczną (-90 /0 /+90 ). A (mm) B (mm) C (mm) Kg 3.060 1.440 1.650 1.000 W OPCJI:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja programowania

Skrócona instrukcja programowania Skrócona instrukcja programowania dla obrabiarki Norte VS 800x5000 ze sterowaniem - Siemens 820M. Spis treści: Strona Ogólne informacje przyjęte dla obrabiarek NC. 2 Piszemy Program obróbki NC. 5 Opis

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski VI letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski VI letni (semestr zimowy / letni) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Obrabiarki Sterowane Numerycznie Nazwa modułu w języku angielskim Numerical Control Machine Tools Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12 PL 218203 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395134 (51) Int.Cl. B23B 3/16 (2006.01) B23B 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia

Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Systemów Wytwarzania Kierunek/specjalność, Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia 3,4 Laboratorium ZSW Środowisko edycyjno-symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H3 Programowanie z wykorzystaniem prostych cykli Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18

Bardziej szczegółowo

Obrabiarka EMCO Concept Turn 55 ustawianie narzędzi

Obrabiarka EMCO Concept Turn 55 ustawianie narzędzi Obrabiarka EMCO Concept Turn 55 ustawianie narzędzi Będąc w menu głównym klawiszem funkcyjnym F2 dolnej klawiatury wybieramy Parametry maszyny zobaczymy ekran jak niżej (jeśli nie to należy wybrać jeszcze

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHIK WYTWARZAIA I AUTOMATYZACJI ISTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJYCH Przedmiot: MASZYY TECHOLOGICZE Temat: Frezarka wspornikowa UFM 3 Plus r ćwiczenia: 2 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2009-04-25 1. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

Spis treści płyt DVD. Systemu ZERO-OSN do wersji 1.82. Płyta DVD - 1 czas 1.58.30 Podstawy obróbki skrawaniem i narzędzia

Spis treści płyt DVD. Systemu ZERO-OSN do wersji 1.82. Płyta DVD - 1 czas 1.58.30 Podstawy obróbki skrawaniem i narzędzia Spis treści płyt DVD Systemu ZERO-OSN do wersji 1.82 Płyta DVD - 1 czas 1.58.30 Podstawy obróbki skrawaniem i narzędzia 1. Tworzenie i usuwanie wióra czas 5.52 Fragmenty filmu obrazują (w dużym powiększeniu)

Bardziej szczegółowo

Sterowanie obrabiarką numeryczną

Sterowanie obrabiarką numeryczną Sterowanie obrabiarką numeryczną Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Arkadiusz Lewicki, Jarosław Guziński 1. Wstęp Obrabiarki sterowane numerycznie (ang. computer numerical control CNC) wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

PL 213921 B1. Sposób odzyskowego toczenia odpadowych wałków metalowych i zestaw noży tnących do realizacji tego sposobu. WYSOCKI RYSZARD, Rogoźno, PL

PL 213921 B1. Sposób odzyskowego toczenia odpadowych wałków metalowych i zestaw noży tnących do realizacji tego sposobu. WYSOCKI RYSZARD, Rogoźno, PL PL 213921 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213921 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386269 (51) Int.Cl. B23B 1/00 (2006.01) B23B 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 05/06 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RME WM-s Punkty ECTS: 7. Kierunek: Inżynieria Mechatroniczna Specjalność: Wytwarzanie mechatroniczne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RME WM-s Punkty ECTS: 7. Kierunek: Inżynieria Mechatroniczna Specjalność: Wytwarzanie mechatroniczne Nazwa modułu: Obrabiarki sterowane numerycznie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RME-2-106-WM-s Punkty ECTS: 7 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Mechatroniczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja Toczenie ISO-Dialekt T Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie ISO-Dialekt T Krótka instrukcja Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 13 Obróbka na frezarce CNC DMU60 ze sterowaniem Heidenhain itnc530 Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H5 Programowanie obróbki zarysów dowolnych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHMLNY 19 OPIS OCHRONNY PL 58524 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: 105005 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 10.07.1996

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Szczególne elementy do ćwiczenia: cykle toczenia wzdłużnego zgrubnego konturu wewnętrznego i zewnętrznego, cykle wiercenia i nacinania gwintu.

Szczególne elementy do ćwiczenia: cykle toczenia wzdłużnego zgrubnego konturu wewnętrznego i zewnętrznego, cykle wiercenia i nacinania gwintu. ĆWICZENIE "CZĘŚĆ GWINTOWANA" Wykonaj na tokarce CNC część gwintowaną przedstawioną na rysunku z materiału: 35S20, wymiary surówki przedmiotu obrabianego: ø 42 x 51 mm. Przygotuj program z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie centrum obróbczego, tj. frezarki do modeli obiektów off-shore dla Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska I. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo