Konferencja Matki Polki Przedsiębiorczynie. Ruch Społeczny Matki na Działalności Gospodarczej Background dla mediów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Matki Polki Przedsiębiorczynie. Ruch Społeczny Matki na Działalności Gospodarczej Background dla mediów"

Transkrypt

1 Warszawa, 7 lipca 2015 Ruch Społeczny Matki na Działalności Gospodarczej Background dla mediów Kim jesteśmy Ruch Społeczny Matki na Działalności Gospodarczej to grupa ponad 1600 osób reprezentujących polskie przedsiębiorczynie i ich sojuszników osoby prowadzące działalność gospodarczą, planujące lub spodziewające się dziecka, które chcą zmian w nowo uchwalonej ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Łączy nas jedno: wszystkie chcemy mieć szansę na równe traktowanie, na docenienie i godziwe macierzyństwo. My, kobiety prowadzące działalność gospodarczą (DG), współtworzymy sektor odpowiadający za 66% polskiego PKB. Co trzecia firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę. Codziennie przyczyniamy się do tego, że Polska jest jednym z nielicznych państw UE o wysokim wskaźniku samozatrudnionych kobiet, a przedsiębiorczość kobiet jest na jednym z najwyższych (9.) miejsc w Unii Europejskiej. Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorczość kobiet skupia się w zawodach i branżach niskopłatnych edukacji, ochronie zdrowia, opiece społecznej i usługach. Że kobiety to przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy (ponad 60% firm kobiecych nie zatrudnia pracowników). Że głównym powodem dla założenia firmy jest dla znacznej (25%) grupy osób brak możliwości stałego zatrudnienia. Przypominamy o tym po to, by uzmysłowić, że niekorzystne przepisy ustawy nie uderzają bynajmniej w 500. najbogatszych Polaków. Stoimy na stanowisku, że z uwagi na pojawiające się przypadki nadużyć (pobierania wysokiego zasiłku przez osoby prowadzące działalność gospodarczą pozornie), nowelizacja była i jest bezsprzecznie konieczna. Niemniej, w proponowanej formie, stawia ona osoby uczciwie prowadzące działalność gospodarczą w nierównej i niesprawiedliwej pozycji wobec kobiet ubezpieczonych z innego tytułu. To z tego powodu apelowałyśmy do Prezydenta RP o veto lub skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent RP, pomimo, iż zgadza się, że macierzyństwo wymaga stabilności, zdecydował się ustawę podpisać. Otrzymałyśmy jednocześnie zapewnienie iż Prezydent wystąpi do posłów z apelem o wydłużenie vacatio legis. Nie mamy pewności, co do znaczenia powyższego sformułowania dla parlamentarzystów oraz informacji, kto faktycznie będzie odpowiedzialny za dotrzymanie danego słowa. Nasze dotychczasowe apele pozwoliły skierować publiczną uwagę na sytuację kobietprzedsiębiorczyń ubezpieczonych w starym systemie. Chcemy jednak, by jak najznaczniejsza część społeczeństwa, mediów i parlamentarzystów miała prawdziwy obraz skutków proponowanych Nadal niepokoi i oburza nas fakt, że za ustawą, godzącą w prawa nabyte i dyskryminującą przedsiębiorcze kobiety, zagłosowało 425 posłów. Czego oczekujemy

2 W naszym przekonaniu ustawa w proponowanej formie godzi w prawa gwarantowane Konstytucją RP: Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej Art. 32. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny Art. 71. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. Apelujemy o poparcie następujących kwestii: 1. Przeprowadzenie przez parlament tzw. szybkiej nowelizacji wprowadzającej 12-miesięczne vacatio legis dla przepisów zmieniających tryb naliczania zasiłków macierzyńskich 2. Uruchomienia, po wyborach szerokiej debaty na temat przemyślanych, systemowych zmian w systemie świadczeń pieniężnych dla tej grupy płatników oraz konsultacje planowanych zmian z ich grupą docelową 3. Uczynienia równego traktowania matek na działalności gospodarczej w systemie ubezpieczeń społecznych jednym z priorytetów polityki społecznej, demograficzne i prorodzinnej Przypominamy ustawodawcy, że ciąża trwa 9 miesięcy. Stąd 3 miesiące vacatio legis zapisane w ustawie, to okres zbyt krótki dla zmiany przepisów z dziedziny ubezpieczeń społecznych. Przepisy godzą w kobiety, które obecnie są w ciąży prawo zmienia się w trakcie jej trwania uniemożliwiając dostosowanie się do nowych przepisów i ograniczając wpływ na wysokość zasiłku. Istota zasady ochrony praw nabytych sprowadza się do takiego nakazu stanowienia i stosowania prawa, by obywatel mógł układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na skutki prawne, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji. Jak ubezpieczają się przedsiębiorczynie i dlaczego nowy system jest dla nich niekorzystny? Uważamy, że ustawa stawia nas, kobiety prowadzące działalność gospodarczą, w pozycji nierównej i niesprawiedliwej wobec innych grup płatników. Oto różnice. Tabela 1. Różnice pomiędzy pracą na etacie a działalnością gospodarczą PRZYKŁĄDOWE ZMIENNE ETAT DZIAŁALNOŚĆ WYSOKOŚĆ SKŁADKI Proporcjonalnie do zarobków NABYCIE PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO PODSTAWA WYMIARU (WYSOKOŚCI) ZASIŁKU po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 6/12 miesięcy. Jeżeli niezdolność powstała przed upływem 6/12 Deklarowana (1100 zł obowiązkowo nawet przy dochodzie 0zł) po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego Przychód za okres 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność powstała przed upływem 12 miesięcy to podstawę

3 JEŻELI NIEZDOLNOŚĆ POWSTAŁA PRZED UPŁYWEM MIESIĄCA KALENDARZOWEGO UBEZPIECZENIA TO PODSTAWĘ WYMIARU ZASIŁKU STANOWI OBOWIĄZKI W CZASIE TRWANIA URLOPU MACIERZYŃSKIEGO SKŁADKI PŁACONE W CZASIE TRWANIA URLOPU MACIERZYŃSKIEGO WYSOKOŚĆ ZASIŁKU W KONTEKŚCIE RZECZYWISTYCH DOCHODÓW miesięcy to podstawę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Wynagrodzenie jakie pracownik uzyskałby gdyby pracował stanowi miesięczna najniższa podstawa + iloczyn 1/12 za miesiące opłacanej wyższej, zdeklarowanej składki w części przewyższającej naj -niższą podstawę Przeciętne wynagrodzenie z tytułu poprzednich ubezpieczeń lub od najniższej podstawy (niezależnie od zdeklarowanej) - Utrzymanie firmy (koszty, pracownicy itd.) - 279,41 miesięcznie (3292, 92 rocznie). W przeciwnym wypadku brak ubezpieczenia zdrowotnego i utrata ciągłości ubezpieczenia chorobowego. Nie ma górnej granicy wysokości zasiłku Jest górna granica wysokości zasiłku ODPOWIEDZIALNOŚĆ wszystkie obowiązki, zastępstwa itd. spadają na pracodawcę czyli przedsiębiorcę! Wszystkie obowiązki, zastępstwa itd. spadają na pracodawcę czyli przedsiębiorcę! PO MACIERZYŃSKIM Wraca do pracy Stawia firmę na nowo URLOPY Płatny urlop Urlop niepłatny Tabela 2. Porównanie kobiety prowadzącej działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, opłacającej przysługującą na start obniżoną, preferencyjną składkę ZUS z kobietą bezrobotną/studentką tzw. preferencyjny ZUS Wysokość składki 446,20 (166,79+279,41) 0 Wysokość zasiłku (12 mies.) 297, Kobieta bezrobotna

4 Faktyczny miesięczny dochód w czasie trwania (po odprowadzeniu obowiązkowej składki zdrowotnej) 17, Uwaga! W tym, podobnie jak w następnym przykładzie, Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz publicznie proponował ubezpieczonym zawieszenie działalności na czas pobierania. Pozwoli to zaoszczędzić 279,41 zł. miesięcznie. Tu nasuwa się kilka pytań: Po pierwsze: kto nas ubezpiecza na wypadek utraty zdrowia? Po drugie, do czego wrócimy po urlopie macierzyńskim? Po trzecie, co z ewentualnymi pracownikami czy oni też powinni rodzić (synchronicznie)? I po czwarte: czy wtedy, jako osoby bezrobotne podlegające pod ustawę o świadczeniach rodzinnych (nie zaś o ) otrzymujemy 1000 zł miesięcznie? Co z jednym z punktów ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: co najmniej jeden rodzic dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, są uprawnieni do zasiłku lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu, okres dodatkowego urlopu, okres urlopu na warunkach urlopu, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu oraz okres urlopu rodzicielskiego ( )? Tabela 3. Porównanie kobiety prowadzącej działalność gospodarczą (dłużej niż 2 lata, opłacającej najniższą, czyli obowiązkową składkę do ZUS (od podstawy 2375,40 ) z kobietą bezrobotną/studentką Wysokość składki najczęściej opłacanej (najniższej) 1092,28 (Społeczne i FP 812,87 + zdrowotna 279,41) Wysokość zasiłku 1344, Kobieta bezrobotna 0 Kwota wpłacona do ZUS przez okres 12 miesięcy 13107,36 0 Łączna kwota wypłacona przez okres trwania 16135, Różnica pomiędzy pieniędzmi zainwestowanymi a wypłaconymi 3028,08 (tj.252,34 zł/mies.) ( ) Miesięczny wpływ na konto z ZUS 1344, Faktyczny miesięczny wkład Państwa w pomoc 252,34.od tego trzeba 1000 finansową dla matki POLITYKA odjąć składkę zdrowotną -

5 PRORODZINNA wychodzi, że dopłacamy ok. 27 zł miesięcznie Tabela 4. porównanie kobiety prowadzącej działalność gospodarczą opłacającej przez okres roku najwyższą, składkę do ZUS (od podstawy 9.897,50 ) z kobietą bezrobotną/studentką Wysokość składki najwyższej możliwej do opłacenia 3666,34 0 Wysokość zasiłku 5602, Kobieta bezrobotna Kwota wpłacona do ZUS przez okres 12 miesięcy Łączna kwota wypłacona przez okres trwania 43996, , Różnica pomiędzy pieniędzmi zainwestowanymi a wypłaconymi 23235,12 (67231, ,08) ( ) Miesięczny wpływ na konto z ZUS 5602, Faktyczny miesięczny wkład Państwa w czasie trwania (po odprowadzeniu obowiązkowej składki zdrowotnej) 1656,85 (1936,26 279,41) 1000 Tutaj pojawiają się pytania dotyczące realnej możliwości zaplanowania początku opłacania składki na 12 miesięcy od planowanego terminu porodu. Trudność pojawia się również w sytuacji uniemożliwiającej, ze względu na ciążę, pracę zarobkową. Przykładem może być ciąża zagrożona i zwolnienie lekarskie czy specyfika pracy (lekarz stomatolog, pielęgniarka itp.). Nie można też zapominać, że kobiety-przedsiębiorcy, już jakiś czas przed ciążą uczestniczyły w systemie opłacając składki do ZUS i podatki, co będzie w nowym systemie bez znaczenia dla wysokości ich zasiłku.

6 Przyjrzyjmy się jeszcze różnicy pomiędzy kobietami przedsiębiorcami a kobietami zatrudnionymi na etacie. Przyjmijmy, że składka jest opłacana od podstawy w wysokości średniej krajowej, czyli 3951,80 przez 12 miesięcy. Tabela 5. Różnice pomiędzy kobietami przedsiębiorcami a kobietami zatrudnionymi na etacie Kobieta na etacie Wysokość składki od średniej krajowej 1631, ,40 (koszty pracownika i pracodawcy, łącznie) Wysokość zasiłku 2236, ,96 Kwota wpłacona do ZUS przez okres 12 miesięcy Łączna kwota wypłacona przez okres trwania Różnica pomiędzy pieniędzmi zainwestowanymi a wypłaconymi 19580, , , , ,72 Faktyczny miesięczny udział Państwa w czasie trwania (po odprowadzeniu obowiązkowej składki zdrowotnej) 325,84 ( 605,25-279,41) 674,56 Należy przypomnieć, że pracownikowi etatowemu wystarczy przepracowanie pełnego miesiąca, by w przypadku choroby przejść na zasiłek chorobowy. Podstawą do jego wyliczeń będzie pobierana pensja. Jest to i będzie niezależne od okresu ubezpieczenia, jeżeli jest on krótszy niż 12 miesięcy. W analogicznym przypadku przedsiębiorca aby otrzymać zasiłek chorobowy będzie musiał opłacać składki przez 90 dni, a jeżeli opłacałby składki wyższe od najniższych, to i tak nie dostanie maksymalnego zasiłku. Sposób procedowania nad ustawą budzi nasz sprzeciw 1. Ustawa nie została wysłana do konsultacji społecznych z tą grupą osób, która poniesie jej konsekwencje. Jakkolwiek konsultacje społeczne z samozatrudnionymi nie są obowiązkowe, to jednak MPiPS miał instrumenty (portal internetowy, wysłuchanie publiczne) oraz czas (ponad dwa lata procesu legislacyjnego), by podjąć taką próbę 2. Dezinformacja na etapie prac parlamentarnych. Niepokoi nas fakt, że podczas senackiej debaty nad ustawą, dociekliwi senatorowie byli wprowadzani w błąd przez urzędników MPiPS: Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, ja zadam króciutkie pytanie. Ale najpierw krótki opis sytuacji. Mamy dwie kobiety pracujące po pół roku: jedna pracuje na umowę o pracę i przez pierwsze trzy miesiące zarabia 3 tysiące zł, w następnych trzech miesiącach 5 tysięcy zł; a druga osoba prowadzi działalność gospodarczą i płaci ZUS przez pierwsze trzy miesiące od 3 tysięcy zł, a przez następne trzy miesiące od 5 tysięcy zł. Moje pytanie jest następujące: czy zgodnie z tą ustawą obie

7 kobiety otrzymają jednakowy zasiłek macierzyński, jeśli w tym samym czasie pójdą na urlop macierzyński? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior odpowiada: Jeżeli opłacają składki od tych samych podstaw, to tak ( ) A oto nasze wyliczenie: Składka na ubezpieczenie chorobowe dla pracownika i na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy jest taka sama i wynosi 2,45% podstawy. Wyliczenie: 3x3000,00 3x5000,00 etat 100% netto 2.830,31, 80% netto 2.264,25 DG 100% netto 2.255,55 80% netto 1.804,44 lub 100% netto 1968,16 80% netto 1574,53 Problemy z interpretacją przepisów Sytuacja ciężarnych jest niepewna Warto jeszcze dodać, że podejmowałyśmy próby wyliczeń dla różnych wariantów, szczególnie w kontekście sytuacji kobiet, które aktualnie są w ciąży. W czasie tych wyliczeń napotkałyśmy na kilka trudności w zakresie interpretacji sposobu wyliczania wysokości zasiłku w sytuacjach niejednoznacznych. Interpretacje ostateczne, wskazywane przez ZUS pojawią się dopiero po wejściu ustawy w życie. W tej sytuacji rzeczywiście decyzja o wysokości składki staje się decyzją hazardową. Wobec powyższych informacji pojawiło się mnóstwo pytań, które (na prośbę Cezarego Tomczyka) zostały przesłane do Kancelarii Pani Premier Ewy Kopacz.

Jest niekonstytucyjna, uderza w macierzyństwo i przedsiębiorczość kobiet i godzi w założenia polityki prorodzinnej. KIM JESTEŚMY:

Jest niekonstytucyjna, uderza w macierzyństwo i przedsiębiorczość kobiet i godzi w założenia polityki prorodzinnej. KIM JESTEŚMY: My kobiety, uczciwie prowadzące działalność gospodarczą, płacące podatek dochodowy i składki na ZUS mamy dosyć poniżania i dyskryminacji. Nie godzimy się na nazywanie nas przez urzędników pełniących funkcje

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Tabela zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Tabela zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Tabela zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Organ zgłaszający Treść uwagi Informacja o uwzględnieniu/nieuwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 18 czerwca 2015 r.

Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Str.2. Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego Str.4. Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Str.7. Uwaga przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 2 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W NIEMCZECH

PRAWO PRACY W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji PRAWO PRACY W NIEMCZECH Berlin, styczeń 2012 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Opracowanie: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Autorzy: Paweł Kaczmarczyk Magdalena Lesińska

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo