INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPIS TREŚCI Aktualności z rynku pracy...3 Jakie będą zmiany w czasie pracy? tysięcy wypadków w pracy...3 Wydłużony urlop macierzyński...4 Segregacja pionowa i pozioma na rynku pracy...4 Urlop szkoleniowy...5 Higiena pracy choroby zawodowe...7 Wykaz ofert BEZPŁATNE Język obcy... 8 Komputer... 8 Księgowość i finanse...10 Techniczne...10 Pozostałe...11 PŁATNE BHP...13 Biznes...14 Gastronomia...15 Handel...15 Język obcy...16 Komputer...18 Księgowość i finanse...22 Operatorzy maszyn i urządzeń...23 Techniczne...26 Uprawnienia do kierowania pojazdami...27 Wizaż i kosmetyka...28 Pozostałe...31 Lider Projektu: Partner Projektu: Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wydawca: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Kielce, ul. Planty 16 A, tel , fax Wydawca nie jest organizatorem szkoleń i nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Zespół redakcyjny: Artur Jopek, Łukasz Kaproń Współpracownicy: Anna Orlińska, Kazimierz Pasternak Redakcja techniczna: Marcin Satro Zdjęcie na okładce: FotolEdhar - Fotolia.com Nakład: 5000 egz. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 SZANOWNI PAŃSTWO! Kolejny już raz oddajemy do Państwa rąk Informator Szkoleniowy zawierający szkolenia dla osób pracujących. Dodatkowe kwalifikacje okazują się niezwykle potrzebne zarówno dla tych, którzy mają pracę jak i dla tych, którzy jej poszukują. Trudny rynek pracy stawia coraz większe wymagania. Na zdobywanie nowych kwalifikacji i uprawnień nigdy nie jest za późno. Tego rodzaju okazji nie należy unikać i obawiać się ewentualnych trudności w zdobywaniu dodatkowych umiejętności. Nie warto również zwracać uwagi na bariery psychologiczne związane chociażby z wiekiem, pochodzeniem społecznym, wykonywanym zawodem czy pozycją społeczną. Na naukę nigdy nie jest za późno, co już dawno udowodnili mieszkańcy innych krajów mających szczęście żyć w systemie demokratycznym. Dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności po prostu ułatwiają codzienne życie, rozwiązywanie bieżących problemów i nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami innych krajów. Życzę powodzenia w podnoszeniu własnych kwalifikacji i zapraszam do lektury. Waldemar Bartosz Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY Jakie będą zmiany w czasie pracy? Parlament pracuje obecnie nad dwoma projektami nowelizacji dotyczącymi czasu pracy. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, a także możliwość wprowadzenia przerywanego czasu pracy. Rządowy projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych przewiduje wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy. W zakresie ruchomego czasu pracy projekt zakłada dwa warianty w ustaleniu rozkładów czasu pracy uwzględniających różne godziny rozpoczynania pracy. Wariant pierwszy: zakłada, że pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni, z zachowaniem przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego. Wariant drugi: przewiduje, że określany będzie przedział czasu, w którym pracownik powinien rozpocząć pracę. Warianty ruchomego czasu pracy powinny zostać uwzględnione w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Wykonywanie pracy w systemie ruchomym będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego pracownika. Rozpatrywana łącznie z powyższym projektem jest propozycja poselska, która oprócz wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy zakłada także m.in. możliwość wprowadzenia przerywanego czasu pracy. Ma to być możliwe nie tylko, jak obecnie, na podstawie układu zbiorowego pracy, ale również poprzez zastosowanie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Zgodnie z proponowanymi przepisami, pracodawca będzie mógł wprowadzić przerwę w pracy, niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze przekraczającym 60 minut, z zachowaniem przepisów ochronnych w zakresie dobowego i tygodniowego odpoczynku, pod warunkiem, że pracownik złoży w tej sprawie indywidualny wniosek. Drugi projekt przewiduje także obniżenie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych ze 100% do 80% za pracę w godzinach nocnych, niedziele i święta, oraz z 50% do 30% za nadgodziny w normalny dzień pracy. Zgodnie z tą propozycją, pracodawca będzie mógł zrekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) w postaci rekompensaty finansowej lub dnia wolnego udzielonego do końca następnego okresu rozliczeniowego. Źródło: ksiegowosc.infor.pl 91 tysięcy wypadków w pracy W zeszłym roku zmniejszyła się liczba osób, które uległy wypadkom w miejscu pracy Z danych, jakie właśnie podał GUS wynika, że w zeszłym roku 91 tysięcy osób było poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To o ponad 6,2 tys. osób mniej niż w 2011 roku. GUS zaznacza przy tym, że dane dotyczą osób, które miały wypadek i z tego powodu otrzymały świadczenia z ZUS lub KRUS otrzymały odszkodowania lub były na zwolnieniu lekarskim. W większości (ponad 90 tysięcy zdarzeń) przypadków poszkodowani odnieśli lekkie obrażenia, ale 348 osób zmarło. Wypadkom w pracy dwa razy częściej ulegają mężczyźni niż kobiety. Najwięcej wypadków było w firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (ponad 32 tys.), w handlu (11,4 tys.) w budownictwie (ponad 8 tys.) oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (7,9 tys.) zdarzeń. Osoby poszkodowane spędziły na zwolnieniu lekarskim, będącym wynikiem wypadku w pracy ponad 3,2 mln dni. Źródło: ekonomia24.pl 3

4 WYDŁUŻONY URLOP MACIERZYŃSKI Na podstawie projektu ustawy do zmian w ustawie Kodeks pracy oraz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 8 listopada 2012r. Projekt zmian do ustawy Kodeks pracy oraz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 8 listopada 2012r. przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Projektodawca przewiduje, że ustawa wydłużająca okres płatnego urlopu związanego z urodzeniem dziecka do jednego roku wejdzie w życie z dniem 1 września 2012r. Oznacza to, że kobieta, która urodzi jedno dziecko w styczniu albo lutym 2013r., nie będzie mogła jeszcze skorzystać z dłuższego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także z urlopu rodzicielskiego, ponieważ przed 1 września 2013 r. zakończy wykorzystywanie urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (udzielonego w obecnym wymiarze). Projekt przewiduje dwa sposoby skorzystania z rocznego urlopu w związku z urodzeniem się dziecka: a) złożenie pracodawcy na co najmniej 14 dni przed przewidywaną datą porodu pisemnego wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo b) złożenie pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego pisemnego wniosku o udzielenie takiego urlopu, a następnie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego pisemnego wniosku o udzielenie takiego urlopu. Projekt zakłada, że zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyń- skiego (za okres do 26 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka) będzie wynosił, tak jak to jest obecnie, 100% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (także do 26 tygodni) będzie wynosił co do zasady 60% podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli jednak pracownica podejmie decyzję o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego jeszcze przed porodem składając wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po takim urlopie urlopu rodzicielskiego, to wówczas przez cały okres urlopu związanego z urodzeniem się dziecka będzie jej przysługiwał zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Pracownicy ojcowie dzieci będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego na takich samych zasadach jak pracownice matki dzieci. Projekt przewiduje bowiem, że urlop ten, w wymiarze do 26 tygodni, będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których każda nie będzie być mogła krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Od decyzji rodziców dziecka zależeć zatem będzie, które z nich skorzysta z urlopu w pełnym wymiarze albo w jaki sposób podzielą się tym urlopem, wykorzystując go w częściach. Projekt przewiduje, że pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy będzie następować na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownik będzie wskazywał wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy; pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Analogiczne zasady łączenia urlopu z pracą mają obowiązywać w przypadku urlopu rodzicielskiego. Oczywiście nie jest wykluczone, że w trakcie dalszych prac nad projektem pojawią się nowe rozwiązania. Anna Orlińska SEGREGACJA PIONOWA I POZIOMA NA RYNKU PRACY Segregacja zawodowa ze względu na płeć ma miejsce wówczas, gdy mężczyźni i kobiety skupieni są w różnych zawodach i na odmiennych stanowiskach na podstawie założeń dotyczących tego, jakie zajęcia są męskie, a jakie kobiece. Segregacja pionowa i pozioma to dwa wymiary segregacji zawodowej rynku pracy, czyli nierównomiernego 4 rozmieszczenia populacji aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zarówno pod kątem branż i obszarów gospodarki zdominowanych przez jedną płeć, jak i w odniesieniu do różnych poziomów w hierarchii stanowisk. Segregacja pozioma to tendencja, żeby kobiety i mężczyźni wykonywali odmienne zawody. To zjawisko dominacji jednej z płci w określonych zawodach, podział

5 sektorów gospodarki i zawodów na męskie i kobiece, będący konsekwencją stereotypów płci. Bardzo często sektory i zawody uważane za kobiece są związane z mniejszymi zarobkami i niższym prestiżem społecznym. Branże najbardziej sfeminizowane to: pomoc społeczna, pielęgniarstwo, edukacja przedszkolna i szkolna, branże najbardziej zmaskulinizowane to: budownictwo, górnictwo, hutnictwo. Segregacja pionowa to utrudniony dla kobiet dostęp do awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych. Formalnie nie ma przeszkód w tym, aby kobiety osiągały wysoką pozycję w hierarchii zawodowej i organizacyjnej. Bariery, stają na drodze ich karier, są niewidzialne wynikają ze złożonych struktur i nieformalnych procedur oraz założeń funkcjonujących w zdominowanych przez mężczyzn instytucjach. Zjawisko to nosi nazwę szklanego sufitu.. Segregacja (czy segmentacji) rynku pracy jest efektem stereotypów dotyczących kobiecości i męskości (a także szerzej: płci kulturowej), przypisujących kobietom i mężczyznom różne cechy charakteru i związane z nimi predyspozycje do pełnienia określonych obowiązków. W naszej kulturze silnie zakorzenione są przekonania dotyczące predyspozycji mężczyzn do zawodów związanych z użyciem siły fizycznej, a także stanowisk kierowniczych, wiążących się z podejmowaniem decyzji, zarządzaniem ludźmi i zasobami materialnymi. Jednocześnie kobietom przypisuje się predyspozycje do zawodów opiekuńczych, związanych z ochroną zdrowia, pracą z dziećmi, a także usługami związanymi z pielęgnacją urody (pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja przedszkolna i szkolna, kosmetyka, fryzjerstwo). Źródło: rownosc.info/rownosc.php/dictionary/item/id/368 URLOP SZKOLENIOWY Przepisy Kodeksu pracy zawierają definicję podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z nią przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą- art Kodeksu pracy. Jak z powyższego wynika podnoszenie kwalifikacji zawodowych uregulowane w Kodeksie pracy odbywa się albo z inicjatywy pracodawcy albo za zgodą pracodawcy, jeżeli to pracownik wystąpi z propozycją podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Decyzja pracodawcy uzewnętrznia się natomiast w umowie (tzw. umowie szkoleniowej) dotyczącej wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku pracy związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika (art kp.). Decyzja pracodawcy w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych powinna poprzedzać korzystanie przez pracownika z obligatoryjnych świadczeń z tym związanych. Zasadą powinno być w pierwszej kolejności ustalenie, że pracownik ma podnosić kwalifikacje zawodowe, co w konsekwencji oznacza prawo pracownika do korzystania ze świadczeń gwarantowanych mu ustawowo oraz świadczeń fakultatywnych, jeżeli zostały one przyznane przez pracodawcę. W praktyce pracodawca może wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika także w sytuacji, gdy pracownik uczący się we własnym zakresie ujawni to pracodawcy dopiero w trakcie nauki i wystąpi o zgodę pracodawcy. Po uzyskaniu takiej zgody, pracownik będzie mógł kontynuować naukę, jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w postaci m.in. prawa do zwolnień z całości lub części dnia pracy na udział w obowiązkowych zajęciach, czy prawa do urlopu szkoleniowego. Zgoda pracodawcy powinna obejmować pełen, zamknięty proces kształcenia, umożliwiający pracownikowi faktyczne podniesienie kwalifikacji zawodowych, do oczekiwanego poziomu. Umowa szkoleniowa, co do zasady, powinna zostać zawarta przed rozpoczęciem przez pracownika podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a najpóźniej przed rozpoczęciem przez niego korzystania ze świadczeń przewidzianych dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. Umowa szkoleniowa powinna być zawarta na piśmie, przy czym forma ta jest zastrzeżona tylko dla celów dowodowych. Pracodawca nie ma obowiązku zawierać umowy szkoleniowej jedynie wówczas, gdy nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art k.p.). W umowie szkoleniowej określa się wzajemne prawa i obowiązki stron, związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, np. ustalenia mogą dotyczyć: wymiaru zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania; wyższego, niż wskazany w Kodeksie pracy, wymiaru urlopu szkoleniowego; krótszego niż 3 lata okresu pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (tzw. okres odpracowania ); przyznania dodatkowych świadczeń, np. opłaty za kształcenie. Umowa szkoleniowa nie może natomiast zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przewidują to przepisy Kodeksu pracy. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą przysługują z mocy prawa: - płatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy oraz płatny urlop szkoleniowy. Wymiar i zasady przyznawania w/w świadczeń są takie same, bez względu na to, czy podnoszenie kwalifikacji 5

6 zawodowych przez pracownika odbywa się z inicjatywy pracodawcy, czy za zgodą pracodawcy. Zwolnienie z całości lub części dnia pracy przysługuje pracownikowi na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania (art pkt 2 k.p.). Pracodawca jest zobowiązany do udzielania zwolnień z całości lub części dnia pracy w wymiarze wynikającym z programu obowiązkowych zajęć w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz czasu potrzebnego na punktualne dotarcie na nie. Nowe przepisy nie przewidują limitu takich zwolnień. Zwolnienie z całości lub części dnia pracy nie będzie przysługiwało, gdy program nauki przewiduje zajęcia wyłącznie w czasie dla pracownika wolnym od pracy (tj. poza godzinami pracy pracownika, w wolne dla pracownika weekendy itp.). Urlop szkoleniowy przysługuje wyłącznie na egzaminy kończące niektóre formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi: - 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, - 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego, - 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, - 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (art kp.). Prawo do urlopu szkoleniowego nie zależy od tego, czy kwalifikacje zawodowe są podnoszone w formach szkolnych czy pozaszkolnych, w systemie stacjonarnym czy niestacjonarnym. Urlopu szkoleniowego pracodawca jest zobowiązany udzielać w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art k.p.). Nadmienić należy również, że za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny by punktualnie przybyć na zajęcia oraz na czas ich trwania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art kp.). Do ustalenia jego wysokości zastosowanie ma 5 rozporządzenie MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 z pózn. zm.), w myśl którego przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą pracodawca może dobrowolnie przyznać dodatkowe świadczenia, np. opłacić kształcenie, przejazd, podręczniki czy zakwaterowanie (art kp.). Możliwe jest zatem udzielenie przez pracodawcę zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika bez pokrywania kosztów kształcenia przez pracodawcę albo pokrywania tych kosztów przez pracodawcę w całości lub w części. W przypadku każdego, zakończonego procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w związku z którym pracodawca przyznał pracownikowi dodatkowe świadczenia, umowa szkoleniowa może przewidywać okres odpracowania nie dłuższy niż 3 lata (art pkt 2 k.p.). Okres odpracowania nie może rozpocząć się wcześniej, niż po zakończeniu konkretnego procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika obejmuje koszty dodatkowych świadczeń przyznanych przez pracodawcę. Obowiązek zwrotu kosztów będzie więc dotyczył tylko świadczeń fakultatywnie poniesionych przez pracodawcę, takich jak np. opłata za kształcenie, opłata za podręczniki czy materiały szkoleniowe, opłata za przejazd na zajęcia, opłata za noclegi w trakcie kursu czy szkolenia (art i kp.). Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń przyznanych pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe spoczywa na pracowniku: który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji. z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w okresie odpracowania, który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie odpracowania rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem (z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu), który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie odpracowania rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 k.p.) lub z powodu mobbingu (art k.p.), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach. Jest to zamknięty katalog przypadków uzasadniających zwrot przez pracownika kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pracownik ma obowiązek zwrotu pracodawcy kosztów dodatkowych świadczeń w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu kwalifikacji zawodowych lub w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia (art kp.). Na końcu warto wskazać, że jeżeli pracownik wyrazi wolę zdobywania lub uzupełniania wiedzy i umiejętności nie stanowiących, w ocenie pracodawcy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych (np. wiedza ogólna pracownika lub związana z hobby pracownika) to w takim przypadku pracodawca nie będzie zobowiązany do udzielenia żadnego ze świadczeń, przewidzianych dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. Natomiast będzie on mógł dobrowolnie przyznać takiemu pracownikowi urlop bezpłatny lub niepłatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy, w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym z pracownikiem. (art kp.). Anna Orlińska 6

7 HIGIENA PRACY CHOROBY ZAWODOWE Skuteczna ochrona zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy wymaga od pracodawców, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników i rodzaj prowadzonej działalności, respektowania obowiązujących przepisów prawnych w sferze higieny i bezpieczeństwa pracy. Ustawowy katalog podstawowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziemy w ustawie kodeks pracy. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają akty wykonawcze wydane na mocy ustawy kodeks pracy, a w szczególności rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne musi podlegać ocenie realizowanej na koszt pracodawcy przez instytucje zajmujące się pomiarami czynników szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia. Badania te prowadzą również państwowe inspektoraty sanitarne. Rodzaje czynników szkodliwych, niebezpiecznych w środowisku pracy bezwzględnie winny być skatalogowane w ocenach ryzyka zawodowego wraz z rodzajami stosowanych środków profilaktycznych. Higiena pracy sprowadza się do zagadnienia zarówno materialnego jak i społecznego środowiska pracy i definiuje różne czynniki związane z rodzajem wykonywanej pracy mające często negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy z poziomu państwa sprawują w szczególności państwowe inspektoraty pracy mające siedziby we wszystkich województwach i państwowe inspektoraty sanitarne usytuowane zarówno w miastach wojewódzkich jak i w powiatach. Do tych instytucji można kierować wszelakie pytania, uwagi i wnioski o przeprowadzenie kontroli w sferze higieny pracy. Na podstawie odrębnych ustaw kontrolę nad respektowaniem przez pracodawców obowiązujących norm prawnych realizują zakładowe organizacje związkowe i społeczna inspekcja pracy, mający wpływ na pracę zakładowych komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przy uwzględnieniu obowiązujących norm higieny i bezpieczeństwa pracy. Bagatelizowanie przez pracodawców wymogów higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa pracy skutkuje schorzeniami pracowników wymienionych w wykazie chorób zawodowych będącego integralną częścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych. W świetle art ustawy kodeks pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w cytowanym wykazie, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba ta została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Podejrzenie choroby zawodowej u pracownika zgłasza państwowemu inspektorowi sanitarnemu i okręgowemu inspektorowi pracy pracodawca, lekarz, lekarz stomatolog. Zgłoszenia może dokonać również sam pracownik za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczna opiekę zdrowotną. Prawo zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej zachowują na mocy obowiązujących przepisów prawa także byli pracownicy zakładów. Rozpoznanie domniemanej choroby zawodowej następuje w oparciu o udokumentowane objawy chorobowe występujące w okresach określonych we wspomnianym wykazie. Brak pozytywnej prawomocnej decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego upoważnia pracowników jak i byłych pracowników do skierowania skargi do sądu administracyjnego. Kazimierz Pasternak 7

8 OFERTY BEZPŁATNE 8 Język obcy JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: , Politechnika Świętokrzyska Grupa docelowa: pracujący Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu, Zgłoszenia w Biurze Projektu oraz w drodze rekrutacji on-line: osoby w wieku 18-64, zamieszkałe w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, koneckim, sandomierskim, staszowskim, lub kielecki. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu, Zgłoszenia w Biurze Projektu oraz w drodze rekrutacji on-line: osoby w wieku 18-64, zamieszkałe w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, koneckim, sandomierskim, staszowskim, lub kielecki. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: Komputer ECDL E-GUARDIAN Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Grupa docelowa: osoby dorosłe Bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców powiatu kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego i buskiego realizowane w ramach projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim- wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ECDL WEBSTARTER Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Grupa docelowa: osoby dorosłe Bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców powiatu kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego i buskiego realizowane w ramach projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim- wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ECDL ADVANCED Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Grupa docelowa: osoby dorosłe Bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców powiatu kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego i buskiego realizowane w ramach projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim- wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ECDL START Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Grupa docelowa: osoby dorosłe Bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców powiatu kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego i buskiego realizowane w ramach projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA W STOPNIU ŚREDNIOZAAWANSOWANYM Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujące osoby w wieku Zapraszamy osoby w wieku lata zamieszkujące i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. świętokrzyskiego, mające różny status na rynku pracy. Program obejmuje: Przeglądanie stron internetowych i komunikacja, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menedżerska. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KOMPUTERA W STOPNIU PODSTAWOWYM Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujące osoby w wieku więcej ogłoszeń na

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH Broszura adresowana jest do pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem przez urząd pracy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny

www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny Wykaz ofert szkoleniowych BEZPŁATNE BHP 4 BIZNES 4 4 4 KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 6 UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI 7 7 PŁATNE BHP 9 BIZNES 9 HANDEL

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni na rynku pracy

Niepełnosprawni na rynku pracy dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 13 lipiec 2013 Niepełnosprawni na rynku pracy Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? (Nie)pełnosprawni

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Broszura Informacyjna

Broszura Informacyjna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS, trójstronne umowy szkoleniowe i inne formy wsparcia edukacji dorosłych Pomoc urzędu pracy w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo