INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPIS TREŚCI Aktualności z rynku pracy...3 Jakie będą zmiany w czasie pracy? tysięcy wypadków w pracy...3 Wydłużony urlop macierzyński...4 Segregacja pionowa i pozioma na rynku pracy...4 Urlop szkoleniowy...5 Higiena pracy choroby zawodowe...7 Wykaz ofert BEZPŁATNE Język obcy... 8 Komputer... 8 Księgowość i finanse...10 Techniczne...10 Pozostałe...11 PŁATNE BHP...13 Biznes...14 Gastronomia...15 Handel...15 Język obcy...16 Komputer...18 Księgowość i finanse...22 Operatorzy maszyn i urządzeń...23 Techniczne...26 Uprawnienia do kierowania pojazdami...27 Wizaż i kosmetyka...28 Pozostałe...31 Lider Projektu: Partner Projektu: Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wydawca: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Kielce, ul. Planty 16 A, tel , fax Wydawca nie jest organizatorem szkoleń i nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Zespół redakcyjny: Artur Jopek, Łukasz Kaproń Współpracownicy: Anna Orlińska, Kazimierz Pasternak Redakcja techniczna: Marcin Satro Zdjęcie na okładce: FotolEdhar - Fotolia.com Nakład: 5000 egz. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 SZANOWNI PAŃSTWO! Kolejny już raz oddajemy do Państwa rąk Informator Szkoleniowy zawierający szkolenia dla osób pracujących. Dodatkowe kwalifikacje okazują się niezwykle potrzebne zarówno dla tych, którzy mają pracę jak i dla tych, którzy jej poszukują. Trudny rynek pracy stawia coraz większe wymagania. Na zdobywanie nowych kwalifikacji i uprawnień nigdy nie jest za późno. Tego rodzaju okazji nie należy unikać i obawiać się ewentualnych trudności w zdobywaniu dodatkowych umiejętności. Nie warto również zwracać uwagi na bariery psychologiczne związane chociażby z wiekiem, pochodzeniem społecznym, wykonywanym zawodem czy pozycją społeczną. Na naukę nigdy nie jest za późno, co już dawno udowodnili mieszkańcy innych krajów mających szczęście żyć w systemie demokratycznym. Dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności po prostu ułatwiają codzienne życie, rozwiązywanie bieżących problemów i nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami innych krajów. Życzę powodzenia w podnoszeniu własnych kwalifikacji i zapraszam do lektury. Waldemar Bartosz Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY Jakie będą zmiany w czasie pracy? Parlament pracuje obecnie nad dwoma projektami nowelizacji dotyczącymi czasu pracy. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, a także możliwość wprowadzenia przerywanego czasu pracy. Rządowy projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych przewiduje wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy. W zakresie ruchomego czasu pracy projekt zakłada dwa warianty w ustaleniu rozkładów czasu pracy uwzględniających różne godziny rozpoczynania pracy. Wariant pierwszy: zakłada, że pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni, z zachowaniem przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego. Wariant drugi: przewiduje, że określany będzie przedział czasu, w którym pracownik powinien rozpocząć pracę. Warianty ruchomego czasu pracy powinny zostać uwzględnione w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Wykonywanie pracy w systemie ruchomym będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego pracownika. Rozpatrywana łącznie z powyższym projektem jest propozycja poselska, która oprócz wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy zakłada także m.in. możliwość wprowadzenia przerywanego czasu pracy. Ma to być możliwe nie tylko, jak obecnie, na podstawie układu zbiorowego pracy, ale również poprzez zastosowanie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Zgodnie z proponowanymi przepisami, pracodawca będzie mógł wprowadzić przerwę w pracy, niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze przekraczającym 60 minut, z zachowaniem przepisów ochronnych w zakresie dobowego i tygodniowego odpoczynku, pod warunkiem, że pracownik złoży w tej sprawie indywidualny wniosek. Drugi projekt przewiduje także obniżenie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych ze 100% do 80% za pracę w godzinach nocnych, niedziele i święta, oraz z 50% do 30% za nadgodziny w normalny dzień pracy. Zgodnie z tą propozycją, pracodawca będzie mógł zrekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) w postaci rekompensaty finansowej lub dnia wolnego udzielonego do końca następnego okresu rozliczeniowego. Źródło: ksiegowosc.infor.pl 91 tysięcy wypadków w pracy W zeszłym roku zmniejszyła się liczba osób, które uległy wypadkom w miejscu pracy Z danych, jakie właśnie podał GUS wynika, że w zeszłym roku 91 tysięcy osób było poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To o ponad 6,2 tys. osób mniej niż w 2011 roku. GUS zaznacza przy tym, że dane dotyczą osób, które miały wypadek i z tego powodu otrzymały świadczenia z ZUS lub KRUS otrzymały odszkodowania lub były na zwolnieniu lekarskim. W większości (ponad 90 tysięcy zdarzeń) przypadków poszkodowani odnieśli lekkie obrażenia, ale 348 osób zmarło. Wypadkom w pracy dwa razy częściej ulegają mężczyźni niż kobiety. Najwięcej wypadków było w firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (ponad 32 tys.), w handlu (11,4 tys.) w budownictwie (ponad 8 tys.) oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (7,9 tys.) zdarzeń. Osoby poszkodowane spędziły na zwolnieniu lekarskim, będącym wynikiem wypadku w pracy ponad 3,2 mln dni. Źródło: ekonomia24.pl 3

4 WYDŁUŻONY URLOP MACIERZYŃSKI Na podstawie projektu ustawy do zmian w ustawie Kodeks pracy oraz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 8 listopada 2012r. Projekt zmian do ustawy Kodeks pracy oraz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 8 listopada 2012r. przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Projektodawca przewiduje, że ustawa wydłużająca okres płatnego urlopu związanego z urodzeniem dziecka do jednego roku wejdzie w życie z dniem 1 września 2012r. Oznacza to, że kobieta, która urodzi jedno dziecko w styczniu albo lutym 2013r., nie będzie mogła jeszcze skorzystać z dłuższego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także z urlopu rodzicielskiego, ponieważ przed 1 września 2013 r. zakończy wykorzystywanie urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (udzielonego w obecnym wymiarze). Projekt przewiduje dwa sposoby skorzystania z rocznego urlopu w związku z urodzeniem się dziecka: a) złożenie pracodawcy na co najmniej 14 dni przed przewidywaną datą porodu pisemnego wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo b) złożenie pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego pisemnego wniosku o udzielenie takiego urlopu, a następnie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego pisemnego wniosku o udzielenie takiego urlopu. Projekt zakłada, że zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyń- skiego (za okres do 26 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka) będzie wynosił, tak jak to jest obecnie, 100% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (także do 26 tygodni) będzie wynosił co do zasady 60% podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli jednak pracownica podejmie decyzję o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego jeszcze przed porodem składając wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po takim urlopie urlopu rodzicielskiego, to wówczas przez cały okres urlopu związanego z urodzeniem się dziecka będzie jej przysługiwał zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Pracownicy ojcowie dzieci będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego na takich samych zasadach jak pracownice matki dzieci. Projekt przewiduje bowiem, że urlop ten, w wymiarze do 26 tygodni, będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których każda nie będzie być mogła krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Od decyzji rodziców dziecka zależeć zatem będzie, które z nich skorzysta z urlopu w pełnym wymiarze albo w jaki sposób podzielą się tym urlopem, wykorzystując go w częściach. Projekt przewiduje, że pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy będzie następować na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownik będzie wskazywał wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy; pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Analogiczne zasady łączenia urlopu z pracą mają obowiązywać w przypadku urlopu rodzicielskiego. Oczywiście nie jest wykluczone, że w trakcie dalszych prac nad projektem pojawią się nowe rozwiązania. Anna Orlińska SEGREGACJA PIONOWA I POZIOMA NA RYNKU PRACY Segregacja zawodowa ze względu na płeć ma miejsce wówczas, gdy mężczyźni i kobiety skupieni są w różnych zawodach i na odmiennych stanowiskach na podstawie założeń dotyczących tego, jakie zajęcia są męskie, a jakie kobiece. Segregacja pionowa i pozioma to dwa wymiary segregacji zawodowej rynku pracy, czyli nierównomiernego 4 rozmieszczenia populacji aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zarówno pod kątem branż i obszarów gospodarki zdominowanych przez jedną płeć, jak i w odniesieniu do różnych poziomów w hierarchii stanowisk. Segregacja pozioma to tendencja, żeby kobiety i mężczyźni wykonywali odmienne zawody. To zjawisko dominacji jednej z płci w określonych zawodach, podział

5 sektorów gospodarki i zawodów na męskie i kobiece, będący konsekwencją stereotypów płci. Bardzo często sektory i zawody uważane za kobiece są związane z mniejszymi zarobkami i niższym prestiżem społecznym. Branże najbardziej sfeminizowane to: pomoc społeczna, pielęgniarstwo, edukacja przedszkolna i szkolna, branże najbardziej zmaskulinizowane to: budownictwo, górnictwo, hutnictwo. Segregacja pionowa to utrudniony dla kobiet dostęp do awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych. Formalnie nie ma przeszkód w tym, aby kobiety osiągały wysoką pozycję w hierarchii zawodowej i organizacyjnej. Bariery, stają na drodze ich karier, są niewidzialne wynikają ze złożonych struktur i nieformalnych procedur oraz założeń funkcjonujących w zdominowanych przez mężczyzn instytucjach. Zjawisko to nosi nazwę szklanego sufitu.. Segregacja (czy segmentacji) rynku pracy jest efektem stereotypów dotyczących kobiecości i męskości (a także szerzej: płci kulturowej), przypisujących kobietom i mężczyznom różne cechy charakteru i związane z nimi predyspozycje do pełnienia określonych obowiązków. W naszej kulturze silnie zakorzenione są przekonania dotyczące predyspozycji mężczyzn do zawodów związanych z użyciem siły fizycznej, a także stanowisk kierowniczych, wiążących się z podejmowaniem decyzji, zarządzaniem ludźmi i zasobami materialnymi. Jednocześnie kobietom przypisuje się predyspozycje do zawodów opiekuńczych, związanych z ochroną zdrowia, pracą z dziećmi, a także usługami związanymi z pielęgnacją urody (pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja przedszkolna i szkolna, kosmetyka, fryzjerstwo). Źródło: rownosc.info/rownosc.php/dictionary/item/id/368 URLOP SZKOLENIOWY Przepisy Kodeksu pracy zawierają definicję podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z nią przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą- art Kodeksu pracy. Jak z powyższego wynika podnoszenie kwalifikacji zawodowych uregulowane w Kodeksie pracy odbywa się albo z inicjatywy pracodawcy albo za zgodą pracodawcy, jeżeli to pracownik wystąpi z propozycją podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Decyzja pracodawcy uzewnętrznia się natomiast w umowie (tzw. umowie szkoleniowej) dotyczącej wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku pracy związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika (art kp.). Decyzja pracodawcy w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych powinna poprzedzać korzystanie przez pracownika z obligatoryjnych świadczeń z tym związanych. Zasadą powinno być w pierwszej kolejności ustalenie, że pracownik ma podnosić kwalifikacje zawodowe, co w konsekwencji oznacza prawo pracownika do korzystania ze świadczeń gwarantowanych mu ustawowo oraz świadczeń fakultatywnych, jeżeli zostały one przyznane przez pracodawcę. W praktyce pracodawca może wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika także w sytuacji, gdy pracownik uczący się we własnym zakresie ujawni to pracodawcy dopiero w trakcie nauki i wystąpi o zgodę pracodawcy. Po uzyskaniu takiej zgody, pracownik będzie mógł kontynuować naukę, jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w postaci m.in. prawa do zwolnień z całości lub części dnia pracy na udział w obowiązkowych zajęciach, czy prawa do urlopu szkoleniowego. Zgoda pracodawcy powinna obejmować pełen, zamknięty proces kształcenia, umożliwiający pracownikowi faktyczne podniesienie kwalifikacji zawodowych, do oczekiwanego poziomu. Umowa szkoleniowa, co do zasady, powinna zostać zawarta przed rozpoczęciem przez pracownika podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a najpóźniej przed rozpoczęciem przez niego korzystania ze świadczeń przewidzianych dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. Umowa szkoleniowa powinna być zawarta na piśmie, przy czym forma ta jest zastrzeżona tylko dla celów dowodowych. Pracodawca nie ma obowiązku zawierać umowy szkoleniowej jedynie wówczas, gdy nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art k.p.). W umowie szkoleniowej określa się wzajemne prawa i obowiązki stron, związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, np. ustalenia mogą dotyczyć: wymiaru zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania; wyższego, niż wskazany w Kodeksie pracy, wymiaru urlopu szkoleniowego; krótszego niż 3 lata okresu pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (tzw. okres odpracowania ); przyznania dodatkowych świadczeń, np. opłaty za kształcenie. Umowa szkoleniowa nie może natomiast zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przewidują to przepisy Kodeksu pracy. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą przysługują z mocy prawa: - płatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy oraz płatny urlop szkoleniowy. Wymiar i zasady przyznawania w/w świadczeń są takie same, bez względu na to, czy podnoszenie kwalifikacji 5

6 zawodowych przez pracownika odbywa się z inicjatywy pracodawcy, czy za zgodą pracodawcy. Zwolnienie z całości lub części dnia pracy przysługuje pracownikowi na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania (art pkt 2 k.p.). Pracodawca jest zobowiązany do udzielania zwolnień z całości lub części dnia pracy w wymiarze wynikającym z programu obowiązkowych zajęć w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz czasu potrzebnego na punktualne dotarcie na nie. Nowe przepisy nie przewidują limitu takich zwolnień. Zwolnienie z całości lub części dnia pracy nie będzie przysługiwało, gdy program nauki przewiduje zajęcia wyłącznie w czasie dla pracownika wolnym od pracy (tj. poza godzinami pracy pracownika, w wolne dla pracownika weekendy itp.). Urlop szkoleniowy przysługuje wyłącznie na egzaminy kończące niektóre formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi: - 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, - 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego, - 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, - 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (art kp.). Prawo do urlopu szkoleniowego nie zależy od tego, czy kwalifikacje zawodowe są podnoszone w formach szkolnych czy pozaszkolnych, w systemie stacjonarnym czy niestacjonarnym. Urlopu szkoleniowego pracodawca jest zobowiązany udzielać w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art k.p.). Nadmienić należy również, że za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny by punktualnie przybyć na zajęcia oraz na czas ich trwania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art kp.). Do ustalenia jego wysokości zastosowanie ma 5 rozporządzenie MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 z pózn. zm.), w myśl którego przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą pracodawca może dobrowolnie przyznać dodatkowe świadczenia, np. opłacić kształcenie, przejazd, podręczniki czy zakwaterowanie (art kp.). Możliwe jest zatem udzielenie przez pracodawcę zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika bez pokrywania kosztów kształcenia przez pracodawcę albo pokrywania tych kosztów przez pracodawcę w całości lub w części. W przypadku każdego, zakończonego procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w związku z którym pracodawca przyznał pracownikowi dodatkowe świadczenia, umowa szkoleniowa może przewidywać okres odpracowania nie dłuższy niż 3 lata (art pkt 2 k.p.). Okres odpracowania nie może rozpocząć się wcześniej, niż po zakończeniu konkretnego procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika obejmuje koszty dodatkowych świadczeń przyznanych przez pracodawcę. Obowiązek zwrotu kosztów będzie więc dotyczył tylko świadczeń fakultatywnie poniesionych przez pracodawcę, takich jak np. opłata za kształcenie, opłata za podręczniki czy materiały szkoleniowe, opłata za przejazd na zajęcia, opłata za noclegi w trakcie kursu czy szkolenia (art i kp.). Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń przyznanych pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe spoczywa na pracowniku: który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji. z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w okresie odpracowania, który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie odpracowania rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem (z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu), który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie odpracowania rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 k.p.) lub z powodu mobbingu (art k.p.), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach. Jest to zamknięty katalog przypadków uzasadniających zwrot przez pracownika kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pracownik ma obowiązek zwrotu pracodawcy kosztów dodatkowych świadczeń w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu kwalifikacji zawodowych lub w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia (art kp.). Na końcu warto wskazać, że jeżeli pracownik wyrazi wolę zdobywania lub uzupełniania wiedzy i umiejętności nie stanowiących, w ocenie pracodawcy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych (np. wiedza ogólna pracownika lub związana z hobby pracownika) to w takim przypadku pracodawca nie będzie zobowiązany do udzielenia żadnego ze świadczeń, przewidzianych dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. Natomiast będzie on mógł dobrowolnie przyznać takiemu pracownikowi urlop bezpłatny lub niepłatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy, w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym z pracownikiem. (art kp.). Anna Orlińska 6

7 HIGIENA PRACY CHOROBY ZAWODOWE Skuteczna ochrona zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy wymaga od pracodawców, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników i rodzaj prowadzonej działalności, respektowania obowiązujących przepisów prawnych w sferze higieny i bezpieczeństwa pracy. Ustawowy katalog podstawowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziemy w ustawie kodeks pracy. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają akty wykonawcze wydane na mocy ustawy kodeks pracy, a w szczególności rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne musi podlegać ocenie realizowanej na koszt pracodawcy przez instytucje zajmujące się pomiarami czynników szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia. Badania te prowadzą również państwowe inspektoraty sanitarne. Rodzaje czynników szkodliwych, niebezpiecznych w środowisku pracy bezwzględnie winny być skatalogowane w ocenach ryzyka zawodowego wraz z rodzajami stosowanych środków profilaktycznych. Higiena pracy sprowadza się do zagadnienia zarówno materialnego jak i społecznego środowiska pracy i definiuje różne czynniki związane z rodzajem wykonywanej pracy mające często negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy z poziomu państwa sprawują w szczególności państwowe inspektoraty pracy mające siedziby we wszystkich województwach i państwowe inspektoraty sanitarne usytuowane zarówno w miastach wojewódzkich jak i w powiatach. Do tych instytucji można kierować wszelakie pytania, uwagi i wnioski o przeprowadzenie kontroli w sferze higieny pracy. Na podstawie odrębnych ustaw kontrolę nad respektowaniem przez pracodawców obowiązujących norm prawnych realizują zakładowe organizacje związkowe i społeczna inspekcja pracy, mający wpływ na pracę zakładowych komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przy uwzględnieniu obowiązujących norm higieny i bezpieczeństwa pracy. Bagatelizowanie przez pracodawców wymogów higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa pracy skutkuje schorzeniami pracowników wymienionych w wykazie chorób zawodowych będącego integralną częścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych. W świetle art ustawy kodeks pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w cytowanym wykazie, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba ta została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Podejrzenie choroby zawodowej u pracownika zgłasza państwowemu inspektorowi sanitarnemu i okręgowemu inspektorowi pracy pracodawca, lekarz, lekarz stomatolog. Zgłoszenia może dokonać również sam pracownik za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczna opiekę zdrowotną. Prawo zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej zachowują na mocy obowiązujących przepisów prawa także byli pracownicy zakładów. Rozpoznanie domniemanej choroby zawodowej następuje w oparciu o udokumentowane objawy chorobowe występujące w okresach określonych we wspomnianym wykazie. Brak pozytywnej prawomocnej decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego upoważnia pracowników jak i byłych pracowników do skierowania skargi do sądu administracyjnego. Kazimierz Pasternak 7

8 OFERTY BEZPŁATNE 8 Język obcy JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: , Politechnika Świętokrzyska Grupa docelowa: pracujący Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu, Zgłoszenia w Biurze Projektu oraz w drodze rekrutacji on-line: osoby w wieku 18-64, zamieszkałe w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, koneckim, sandomierskim, staszowskim, lub kielecki. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu, Zgłoszenia w Biurze Projektu oraz w drodze rekrutacji on-line: osoby w wieku 18-64, zamieszkałe w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, koneckim, sandomierskim, staszowskim, lub kielecki. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: Komputer ECDL E-GUARDIAN Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Grupa docelowa: osoby dorosłe Bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców powiatu kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego i buskiego realizowane w ramach projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim- wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ECDL WEBSTARTER Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Grupa docelowa: osoby dorosłe Bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców powiatu kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego i buskiego realizowane w ramach projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim- wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ECDL ADVANCED Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Grupa docelowa: osoby dorosłe Bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców powiatu kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego i buskiego realizowane w ramach projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim- wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ECDL START Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Grupa docelowa: osoby dorosłe Bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców powiatu kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego i buskiego realizowane w ramach projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA W STOPNIU ŚREDNIOZAAWANSOWANYM Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujące osoby w wieku Zapraszamy osoby w wieku lata zamieszkujące i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. świętokrzyskiego, mające różny status na rynku pracy. Program obejmuje: Przeglądanie stron internetowych i komunikacja, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menedżerska. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KOMPUTERA W STOPNIU PODSTAWOWYM Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujące osoby w wieku więcej ogłoszeń na

9 OFERTY BEZPŁATNE Zapraszamy osoby w wieku lata zamieszkujące i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. świętokrzyskiego, mające różny status na rynku pracy. Program obejmuje: Użytkowanie komputera, Przeglądanie stron internetowych i komunikacja, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: WYKORZYSTANIE TECHNOLOGI ICT W NAUCZANIU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Bezpłatne szkolenie komputerowe dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych woj. świętokrzyskiego, realizowane w ramach projektu NAUCZYCIEL opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik ICT wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPIEKUN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Bezpłatne szkolenie komputerowe dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych woj. świętokrzyskiego, realizowane w ramach projektu NAUCZYCIEL opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik ICT wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ECDL Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: , Politechnika Świętokrzyska Grupa docelowa: pracujący Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu, Zgłoszenia w Biurze Projektu oraz w drodze rekrutacji on-line: osoby w wieku 18-64, zamieszkałe w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, koneckim, sandomierskim, staszowskim, lub kielecki. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE BAZ DO PRZETWARZANIA DANYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego Szkolenie obejmuje program MS Access. Program ten umożliwia szybkie i skuteczne projektowanie baz do przetwarzania danych, zbieranie danych oraz współpraca z poziomu MS SQL Serwer. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYCZNE WYODRĘBNIANIE I TRANSFORMACJA DANYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie obejmuje program Visual Basic for Aplications. Program ten umożliwia tworzenie i definiowanie procedur, procedury zdarzeń, obsługę błędów, oraz współpracę z innymi programami (m.in. MS Exel i MS Access). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KONTROLA I ANALIZA REALIZACJI PROJEKTU Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie obejmuje program MS Project. Program ten umożliwia skuteczną kontrolę i analizę realizacji projektu, tworzenie planu bazowego projektu oraz kontrolę kosztów planowych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PŁACOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Szkolenie obejmuje program MS Excel. Umożliwia między innymi analizę danych raportów, projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 9

10 OFERTY BEZPŁATNE NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PODATKOWYCH, PODATKOWYCH, RACHUNKOWYCH I KSIĘGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Szkolenie obejmuje programy MS Access oraz MS Exel. Programy te umożliwiają skuteczne projektowanie raportów podatkowych, płacowych oraz rachunkowych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA OFERT I DOKUMENTÓW MARKETINGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie bezpłatne Szkolenie obejmuje programy MS Word oraz MS Publisher l. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji ofert marketingowych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: Księgowość i finanse OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA FIRMY Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa ul. Młynarska 56, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPUTEROWA KSIĘGOWOŚĆ MŚP Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel , Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: Techniczne NOWOCZESNE TRENDY EKOLOGICZNE W BUDOWNICTWIE Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul.sandomierska 89 Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ul.sandomierska 89, Kielce Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Bezpłatne Szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników prowadzących działalność w branżach uznanych za kluczowe w woj. świętokrzyskim.projekt Eko-Trendy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , INSTALATOR/KA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul. Sandomierska 89 Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ul. Sandomierska 89, Kielce Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. W szkoleniu udział biorą Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie w branżach uznanych za kluczowe w woj. świętokrzyskim. Projekt Eko-trendy współfinansowany ze środków UE i budżetu Państwa. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , AUDITOR/KA WEWNĘTRZY/A SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul.sandomierska 89 Miejsce szkolenia: ul. Sandomierska 89, KIELCE Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i pracownic/ków działających wyłącznie w branży BUDOWLANEJ i ARCHITEKTÓW. Szczególnie zapraszamy kobiety do udziału w szkoleniach. Bezpłatne materiały szkoleniowe i podręczniki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH PRZY POMOCY PROGRAMY PHPP Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul. Sandomierska 89 Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ul. Sandomierska 89, Kielce Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i więcej ogłoszeń na

11 OFERTY BEZPŁATNE pracownic/ków działających wyłącznie w branży BUDOWLANEJ i ARCHITEKTÓW. Szczególnie zapraszamy kobiety do udziału w szkoleniach.bezpłatne materiały szkoleniowe i podręczniki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I PRZETWARZANIE (ENERGIA WIATROWA I SŁONECZNA) Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul. Sandomierska 89 Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ul. Sandomierska 89, Kielce Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników działających wyłącznie w branży BUDOWLANEJ i ARCHITEKTÓW. Bezpłatne materiały szkoleniowe i podręczniki.projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , AUDYTOR/KA ENERGETYCZNY/A Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul. Sandomierska 89 Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ulica Sandomierska 89, Kielce Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie skierowany tylko pracowników. właścicieli firm działających w branży BUDOWLANEJ i ARCHITEKTÓW. Realizowane w godz:16:30-19:45.dodatkowo materiały szkoleniowe i podręczniki Szkolenia bezpłatne dofinansowane ze środków UE i Budżetu Państwa. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , Pozostałe BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NOWOOCIEMNIAŁYCH Instytucja szkoleniowa: MEDISON Wojciech Maj, ul. Witosa 18, Kielce Miejsce szkolenia: MEDISON Wojciech Maj, ul. Witosa 18, Kielce Tematyka: 1. Prezentacja specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku. 2. Porady prawne przywileje i uprawnienia osób niepełnosprawnych. 3. Podstawy samoobsługi. Więcej Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPIEKUN MEDYCZNY Instytucja szkoleniowa: Medyczna Szkoła Policealna Awans-Med, ul. Klonowa 53A, Kielce Grupa docelowa: osoby z wykształcenim min. średnim ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA, KTÓRA KOŃCZY SIĘ PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: STYMULOWANIE ROZWOJU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ POPRZEZ MUZYKO I ARTETERAPIĘ Miejsce szkolenia: ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Kielce Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Kursy realizowane w ramach projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL-TWÓRCZE DZIECI ZDZ Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31, tel ; ZDZ Kielce, ul. Śląska 9. tel , wew. 461, 462. Szczegóły na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIK PLASTYCZNYCH W PRACY Z UCZNIEM ARTYSTYCZNIE UZDOLNIOMYM Miejsce szkolenia: ZDZ Kielce Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Kursy realizowane w ramach projektu; TWÓRCZY NAUCZYCIEL-TWÓRCZE DZIECI ZDZ Kielce, ul. Śląska 9, tel wew. 461,462Szczegóły na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Miejsce szkolenia: ZDZ Kielce Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Kursy realizowane są w ramach projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL-TWÓRCZE DZIECI ZDZ Kielce, ul. Śląska 9, tel , wew. 461, 462Szczegóły na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: WYKORZYSTANIE MEDIACJI I NEGOCJACJI W ROZWIAZYWANIU KONFLIKTÓW W SZKOLE Miejsce szkolenia: ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Kielce, ZDZ Końskie, ZDZ Ostrowiec Św. ZDZ Starachowice więcej ogłoszeń na 11

12 OFERTY BEZPŁATNE Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Kursy realizowane są w ramach projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL-TWÓRCZE DZIECI ZDZ Busko-Zdrój, tel , ZDZ Kielce,tel wew. 461,462,ZDZ Końskie, tel , ZDZ Ostrowiec Św. tel , ZDZ Starachowice tel Szczegóły na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ZASADY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNUMI Miejsce szkolenia: ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kielce, ZDZ Włoszczowa Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Kursy realizowane są w ramach projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL-TWÓRCZE DZIECI ZDZ Jędrzejów,al. Piłsudskiego 6, tel ; ZDZ Kielce, ul. Ślaska 9, tel , wew. 461,462; ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56 tel Szczegóły na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: DZIECKO Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ ADHD Miejsce szkolenia: ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Końskie, ZDZ Włoszczowa Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Kursy realizowane są w ramach projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL-TWÓRCZE DZIECI ZDZ Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31,tel ; ZDZ Końskie, ul. Piłsudskiego 82, tel ; ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel Szczegóły na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Instytucja szkoleniowa: Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KIS Busko Zdrój ul. Lipowa 1, tel Grupa docelowa: podmioty ekonomii społecznej, lokalni przedsiębiorcy, osoby fizyczne W ramach projektu Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej oferujemy doradztwo prawne, księgowe, marketingowe,zawodowe, informatyczne. Szkolenia dla osób fizycznych w obszarze zakładania i prowadzenia PES oraz doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania przez nie zewnętrznych źródeł finansowania. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , w. 238 JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, ABY PODNIEŚĆ EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA Miejsce szkolenia: ZDZ Jędrzejów, ZDZ Końskie Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Kursy realizowane są w ramach projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL TWÓRCZE DZIECI ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel ZDZ Końskie, ul. Piłsudskiego 82, tel Szczegóły na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Miejsce szkolenia: ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Jędrzejów ZDZ Kielce, ZDZ Sandomierz Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Kursy realizowane są w ramach projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL-TWÓRCZE DZIECI ZDZ Busko-Zdrój,tel ; ZDZ Jędrzejów, tel ; ZDZ Kielce, tel , wew. 461, 462; ZDZ Sandomierz tel Szczegóły na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby powyżej 18 roku życia Z doradcami można porozmawiać w siedzibie InterCollege, za pośrednictwem bezpłatnej infolinii lub kierując zapytanie na adres mailowy Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPLEKSOWE WSPARCIE ŚWIĘTOKRZYSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Pozarządowe, ul. Paderewskiego 18/20, Kielce Termin rekrutacji: W ramach projektu wsparcie dla beneficjentów będzie się odbywało w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Szkolenia e-learningowe nie będą limitowane i każdy uczestnik spełniający kryteria dostępu będzie mógł z nich korzystać on-line. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na

13 BHP SZKOLENIE OKRESOWE BHP Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Koszt szkolenia: od 35,00 Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę. Rekrutacja prowadzona jest ciągle przez cały rok. Szkolimy pracowników na stanowiskach robotniczych, nierobotniczych, osoby kierujące pracownikami, pracodawców, itp. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIK BHP Koszt szkolenia: 10 rat po 200 zł Dzięki naszej Szkole nauczysz się jak odpowiednio przygotować stanowisko pracy, jak zapobiegać wypadkom. Dowiesz się jak dobrze przygotować instrukcje, jak opracować wewnętrzne regulaminy. Okres nauki: 1,5 roczna szkoła z tytułem technika BHP I PPOŻ Instytucja szkoleniowa: Osrodek Szkoleniowy ul. Sienkiewicza 66, Kielce ul. Sienkiewicza 66 Koszt szkolenia: Uzależniona od ilości osób szkolonych Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: KOMBUD Sp. z o.o. Ośrodek Szkolenia Zawodowego, ul. Skrajna 76 A, Kielce Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych, robotniczych, inżynieryjno- -technicznych. Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIA BHP Miejsce szkolenia: ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Chmielnik, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kielce, ZDZ Opatów, ZDZ Pińczów, ZDZ Sandomierz, ZDZ Staszów, ZDZ Włoszczowa ZDZ Busko-Zdrój ul. Wojska Polskiego 31, tel ZDZ Chmielnik, ul. Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55 pok. nr 4, tel , ZDZ Opatów,ul. Ćmielowska 4, tel ZDZ Pińczów ul. Słabska 13, tel ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP, ul. Sienkiewicza 48/50, Kielce Miejsce szkolenia: ODKiR SIMP KIELCE Szkolenia bhp przeprowadzamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze firmy bądź pod numerami telefonów: , , Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: Sannort, ul. Ożarowska 75, Sandomierz Miejsce szkolenia: Sandomierz/siedziba Zleceniodawcy Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia AWANS, ul. Helenówek 2, Kielce Miejsce szkolenia: PRYWATNA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA AWANS; Kielce, ul. Helenówek 2 Grupa docelowa: osoby pełnoletnie ze średnim wykształceniem Koszt szkolenia: 90 zł/mies 1,5 roczna szkoła, która kończy się państwowym egzaminem potwierdzajacym kwalifikacje zawodowe. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ; SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI, FIRM, OSÓB INDYWIDUALNYCH Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczy ul. Wesoła 19/3 Kielce Koszt szkolenia: 150 zł więcej ogłoszeń na 13

14 W ZAKRESIE 8 LUB 16 GODZIN. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnikom szkoleń zostają wydane certyfikaty ukończenia szkolenia poświadczające nabyte kwalifikacje. 14 SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: P.U.H. PARTNER, ul. Zgodna 2, Starachowice Miejsce szkolenia: Starachowice Koszt szkolenia: od 50 do 150 Cena szkolenia uzależniona od zajmowanego stanowiska. Stanowiska robotnicze 50zł/os.Stanowiska administracyjno biurowe 100zł/osStanowiska kierownicze 150zł/os. Promocyjne ceny dla większych grup. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: Biznes BIZNES PLAN DLA CIEBIE Instytucja szkoleniowa: Dom Doradztwa Biznesowego MM Monika Majcher, ul. Batalionów Chłopskich 50, Kielce Koszt szkolenia: 400 BIZNES PLAN DLA CIEBIEMiejsce szkoleń: Kielce,3 dni x 6 godzin, 10 osobowe grupy. TEMATYKA ZAJĘĆ: Pomysł na biznes, Proces rejestracyjny firmy, Adresaci i struktura Biznes Planu, Wypełnianie przykładowego Biznes Planu, Zajęcia praktyczne, ćwiczenia. Tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS DOSKONALACY MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul.wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 299 zł PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: -zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), -dyplom, -certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19zł. Kurs realizuje 20 godzinny program. KURS ZAWODOWY ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul.wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 1800 zł PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: -zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), -dyplom, -certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19zł. Kurs realizuje 165 godzinny program (2 miesiące). MANAGERSKI SAVOIR VIVRE ETYKIETA BIZNESU Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 300pln/osoba Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz interesy, uczestniczysz w spotkaniach, konferencjach i naradach. Współpracujesz z ludźmi. Reprezentujesz siebie i swoją firmę. Bądź perfekcyjny w każdym aspekcie, bądź przygotowany i profesjonalny. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIKI NEGOCJACYJNE Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy z klientem (firmą) Poznasz zasady prowadzenia negocjacji. Nauczysz się psychologicznych technik wywierania wpływu i poznasz sposoby unikania pułapek. Dodatkowo szkolenie obejmuje moduł poświęcony asertywności praktycznej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PRZEWÓDZTWO SYTUACYJNE Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy z klientem (firmą) Dowiesz się:- jak skutecznie budować swoją pozycję w organizacji; - jak efektywnie połączyć funkcje szefa i partnera; - jak w sposób elastyczny i wydajny zarządzać firmą i ludźmi; - jak pozostać przywódcą i autorytetem niezależnie od okoliczności. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: COACHING MANAGERSKI SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do ustalenia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Koszt szkolenia: 500 pln/osoba Nauczysz się: - wspierać innych aby stawali się bardziej wydajni w pracy; - motywować pracowników do efektywnego realizowania celów; - nakłaniać współpracowników do rozwoju; - realnej oceny sytuacji i przewidywania konsekwencji. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na

15 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Miejsce szkolenia: ZDZ Końskie ZDZ Końskie, ul. Piłsudskiego 82, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH OD PRACOWNIKÓW Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 290 zł Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników firm i organizacji rzemiosła oraz do kadry zarządzającej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PRACODAWCA PRZED SĄDEM PRACY Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 290 zł Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, oraz do kadry zarządzającej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: Gastronomia KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII, BARMAN, KELNER, KUCHARZ ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH, NOWOCZESNE TECHNIKI BARMAŃSKIE, KUCHARZ Miejsce szkolenia: ZDZ Chmielnik, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kazimierza Wielka, ZDZ Kielce, ZDZ Końskie, ZDZ Sandomierz, ZDZ Skarżysko-Kamienna, ZDZ Starachowice, ZDZ Staszów ZDZ Chmielnik, ul Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel ZDZ Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55 pok. nr 4, tel , ZDZ Końskie ul. Piłsudskiego 82, tel ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel ZDZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54, tel ZDZ Starachowice ul. Radomska 29 (teren SSE), tel ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel Handel SPRZEDAWCA HANDLOWIEC Z NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO Instytucja szkoleniowa: Szkoła Zarządzania i Marketingu Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 15, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 2100 (wpłata w ratach) Szkolenie obejmuje 200 godz. z zakresu podstaw rachunkowości i prawa; marketingu i reklamy; profesjonalnej obsługi klienta; zastosowania programów komputerowych w pracy sprzedawcy; systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; zastosowania j. angielskiego w pracy sprzedawcy. Grupa min. 15 osób Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do ustalenia Koszt szkolenia: 300 pln/osoba nauczysz się: sztuki prowadzenia efektywnej rozmowy handlowej; na co zwracać uwagę, czego unikać, o co pytać i kiedy przestać; kontrolowania przebiegu rozmowy ze względu na cel- identyfikowania ukrytych potrzeb klienta; aktywnego słuchaniapodstawowych technik negocjacyjnych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Miejsce szkolenia: ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Chmielnik, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kazimierza Wielka, ZDZ Kielce, ZDZ Opatów, ZDZ Ostrowiec Świętokrzyski, ZDZ Pińczów, ZDZ Sandomierz, ZDZ Skarżysko-Kamienna, ZDZ Starachowice, ZDZ Staszów, ZDZ Włoszczowa. ZDZ Busko-Zdrój ul. Wojska Polskiego 31, tel ZDZ Chmielnik, ul Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel ZDZ Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55 pok. nr 4, tel , ZDZ Opatów,ul. Ćmielowska 4, tel ZDZ Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Furmańska 5, tel ZDZ Pińczów ul. Słabska 13, tel ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel ZDZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54, tel ZDZ Starachowice ul. Radomska 29 (teren SSE), tel ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel więcej ogłoszeń na 15

16 16 KURS ZAWODOWY SPRZEDAWCA-HANDLOWIEC Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul. Wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 1900 zł PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: -zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), - dyplom, -certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19 zł. Kurs realizuje 150 godzinny program (2,5 miesiąca). TYPOLOGIA KLIENTA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce. Koszt szkolenia: 200 pln/osoba Szkolenia dla przedstawicieli handlowych i terenowych dotyczące charakterologicznych typów klientów oraz specyfiki pracy z poszczególnymi ich rodzajami. Nauczysz się wykorzystywać wiedzę o kliencie w celu masymalizacji skuteczności sprzedaży. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIKI SPRZEDAŻY ROZMOWA HANDLOWA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego Koszt szkolenia: 200pln/osoba Szkolenie dla przedstawicieli handlowych i terenowych poświęcone sztuce prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej z klientem. Kurs obejmuje zaawansowane techniki sprzedaży. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Okrzei 63, Jędrzejów Miejsce szkolenia: Jedrzejów Koszt szkolenia: 800,00 zł Koszt przy min. 10 osobowej grupie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KASY FISKALNEJ Instytucja szkoleniowa: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Miejsce szkolenia: Ostrowiec Świętokrzyski Koszt szkolenia: 120 zł Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: Język obcy SZKOLENIA Z J. FRANCUSKIEGO, NIEMIECKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, ROSYJSKIEGO, WŁOSKIEGO Instytucja szkoleniowa: Language House Szkoła Językowa, al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Miejsce szkolenia: al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Koszt szkolenia: od 1700 Szkoła Językowa Language House istnieje od 2001 r., posiada bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych i realizacji projektów współfinansowanych z UE. W 2009 r. LH zdobyła I miejsce w plebiscycie pn. Świętokrzyskie Tygrysy w kategorii Najpopularniejsza Szkoła Językowa. Adres strony internetowej: lh.szkola.pl Telefon kontaktowy: SZKOLENIA Z J. ANGIELSKIEGO Instytucja szkoleniowa: Language House Szkoła Językowa, al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Miejsce szkolenia: al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Koszt szkolenia: od 990 Szkoła Językowa Language House istnieje od 2001 r., posiada bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych i realizacji projektów współfinansowanych z UE. W 2009 r. LH zdobyła I miejsce w plebiscycie pn. Świętokrzyskie Tygrysy w kategorii Najpopularniejsza Szkoła Językowa. Adres strony internetowej: lh.szkola.pl Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, WŁOSKI, FRANCUSKI Instytucja szkoleniowa: Szkoła Zarządzania i Marketingu Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 15, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: od 1400 zł (wpłata w ratach) Szkolenie obejmuje godzin (w zależności od stopnia zaawansowania), zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu TELC. Grupa szkoleniowa 12 osobowa. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYKI OBCE Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Koszt szkolenia: 595,00 Kursy języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego w zakresie podstawowym i dla średniozaawansowanych. Czas trwania kursu: 60 godzin. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na

17 KURSY JĘZYKOWE Koszt szkolenia: od 20 zł za godzinę College Medyczny zaprasza na kursy językowe. W naszej ofercie znajdziecie Państwo kursy językowe na różnych poziomach. Oferujemy kursy z języka: angielskiego, włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego. KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO OGÓLNE Koszt szkolenia: 790 zł Kurs języka angielskiego ogólny na wszystkich poziomach: - podstawowym, - średnio-zaawansowanym, - zaawansowanym. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny, 68 godzin w semestrze (60 godzin zajęć programowych + 8 godzin zajęć dodatkowych) WARSZTATY FONETYCZNE Koszt szkolenia: Cena 80 zł / godzina ZAPRASZAMY na warsztaty fonetyczne, dzięki którym nauczysz się mówić poprawnie po angielsku i wreszcie będziesz mógł sprawnie posługiwać się transkrypcją fonetyczną. KURS ANGIELSKIEGO SPECJALISTYCZNE Koszt szkolenia: od 359 zł Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć w języku angielskim. Szkolenie to stanowi doskonałe uzupełnienie dla kursantów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. KURS STANDARDOWY JĘZYK NIEMIECKI Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło & Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Miejsce szkolenia: KSJO InterCollege, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Koszt szkolenia: 870,00 Polecany wszystkim, którzy mogą pozwolić sobie na przyswajanie i doskonalenie języka w dłuższym czasie oraz tym, którzy chcą utrzymać regularny kontakt z językiem. 2 razy w tygodniu po 2 godziny, 72 godz. w sem. (64 godz. zajęć programowych + 8 zajęć Inter Corners). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS STANDARDOWY J. FRANCUSKI, J. ROSYJSKI., J. HISZPAŃSKI, J. WŁOSKI, J. NORWESKI Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło & Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Miejsce szkolenia: KSJO InterCollege, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Koszt szkolenia: 698,00 Polecany wszystkim, którzy mogą pozwolić sobie na przyswajanie i doskonalenie języka w dłuższym czasie oraz tym, którzy chcą utrzymać regularny kontakt z językiem. 2 razy w tygodniu po 2 godziny, 73 godz. w sem. (65 godz. zajęć programowych + 8 zajęć Inter Corners). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO STANDARDOWY STEP BY STEP Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło & Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Miejsce szkolenia: KSJO InterCollege, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Koszt szkolenia: 870,00 Polecany wszystkim, którzy mogą pozwolić sobie na przyswajanie i doskonalenie języka w dłuższym czasie oraz tym, którzy chcą utrzymać regularny kontakt z językiem.2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne, 94 godzin w semestrze (64 godz. zajęć programowych + 30 zajęć Inter Corners). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI DLA FIRM Instytucja szkoleniowa: BEST 4 YOU Mobilna Szkoła Językowa, os. Na Stoku 50b/26, Kielce i okolice Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Koszt szkolenia: od 900 Jesteśmy Mobilną Szkołą Językową z Kielc kursy z języka angielskiego odbywają się tam, gdzie życzy sobie tego Klient. Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie wszelkiego rodzaju kursów języka angielskiego (m.in Business English, metoda Callana). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH TOEIC Instytucja szkoleniowa: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Miejsce szkolenia: Ostrowiec Świętokrzyski Koszt szkolenia: 1400 Kurs obejmuje 102 godziny szkoleniowe. Zakończony jest egzaminem TOEIC. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 17

18 18 JĘZYK ANGIELSKI Instytucja szkoleniowa: Europa College Szkoła Języków Obcych, ul. Rynek 26, Chmielnik i ul. Batorego 3, Busko-Zdrój Miejsce szkolenia: Chmielnik lub Busko-Zdrój Koszt szkolenia: 790,00 Szkoła jest ośrodkiem egzaminującym TOEIC, TFI, ViDAFF, zajęcia odbywają się w małych grupach do 10 osób, posiadamy platformę e-learningową, tablice interaktywne. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeniu trenerzy. Dla rodziców polecamy językowe przedszkole Adres strony internetowej: europacollege.pl Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI Miejsce szkolenia: ZDZ Skarżysko-Kamienna, ZDZ Włoszczowa, ZDZ Końskie ZDZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54, tel ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel ZDZ Końskie ul. Piłsudskiego 82, tel ZDZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, JĘZYK NIEMIECKI Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa, ZDZ Kazimierza Wielka ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel ZDZ Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel ZDZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, Komputer ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH STUDIA PODYPLOMOWE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 3000 zł Studia podyplomowe. Cel: Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie działania i obsługi najpopularniejszych systemów operacyjnych. Nabycie umiejętności zarządzania sieciami komputerowymi. Poznanie metod zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: APLIKACJA POWER POINT NARZĘDZIE DO TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH Koszt szkolenia: 229 zł Zagadnienia Elementy prezentacji. Efekty specjalne. Wykorzystanie szablonów. Kreator prezentacji. Modyfikacje prezentacji. Wymagania wstępne znajomość podstawowej obsługi komputera. Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Ilość godzin 15 APLIKACJE UŻYTKOWE (STOPIEŃ PODSTAWOWY) Koszt szkolenia: 399 zł Zagadnienia Podstawy języka HTML, obsługa podstawowych narzędzi do tworzenia stron internetowych. Wymagania wstępne znajomość podstawowej obsługi komputera. Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia na drukach MEN. Ilość godzin 30. AUTOCAD 2012 Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 1000 zł Celem kursu jest opanowanie poleceń programu AutoCAD umożliwiajace projektowanie przestrzenne. Centrum Kształcenia Ustawicznego jako jedyna jednostka w woj. świętokrzyskim wydaje certyfikaty Autodesk honorowane w całej Europie! Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTORYZOWANE SZKOLENIA MICROSOFT Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Miejsce szkolenia: PSI Kielce Koszt szkolenia: od 2100 do 3500 zł w zależności od rodzaju szkolenia / do uzgodnienia Autoryzowane szkolenie Microsoft indywidualne lub grupowe; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie Klienta. MS 6418 Deploying Windows Server 2008 MS Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 MS Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases MS Configuring Windows 8 MS 2810 Fundamentals of Network Security MS 2830 Designing Security for Microsoft Networks MS Implementing Forefront Threat Management Gateway 2010 więcej ogłoszeń na

19 MS 6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database MS 6232 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client MS 6294 Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments MS 6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Skills to Windows Server 2008 MS 6419 Configuring, Managing adn Mantaining Windows Server 2008 Servers MS 6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network MS 6423 Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering MS 6425 Deploying Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Service MS 6426 Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory MS 6428 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services MS 6430 Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers MS 6431 Managing and Maintaining Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers MS 6432 Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers MS 6433 Planning and Implementing Windows Server 2008 MS 6436 Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 MS 6436 Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 MS 6445 Implementing and Administering Windows Small Business Server 2008 MS 6446 Implementing and Administering Windows Essential Business Server 2008 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GRAFIKA KOMPUTEROWA Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 450 zł Cel kursu: Zapoznanie się z podstawami komputerowej obróbki grafiki z wykorzystaniem programów Corel Draw i PhotoShop. Ilość godzin 30. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GRAFIKA MULTIMEDIALNA STUDIA PODYPLOMOWE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 2900 zł Studia podyplomowe, których celem jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie grafiki, multimediów, projektowania stron WWW, oraz Internetu. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURSY KOMPUTEROWE (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Koszt szkolenia: 295 zł Kursy 30 godzinne. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS ACCESS 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: zł/ do uzgodnienia szkolenie z zakresu oprogramowania MS Accessna różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS EXCEL 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: zł/ do uzgodnienia szkolenie z zakresu oprogramowania MS Excel na różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS OFFICE 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: zł /do uzgodnienia szkolenie z zakresu oprogramowania MS Office na różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS OUTLOOK 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: zł / do uzgodnienia więcej ogłoszeń na 19

20 szkolenie z zakresu oprogramowania MS Outlook na różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS PROJECT 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: zł/ do uzgodnienia szkolenie z zakresu oprogramowania MS Project, również dla wersji ; grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KSIĘGOWOŚĆ WSPOMAGANA TECHNIKĄ KOMPUTEROWA Miejsce szkolenia: ZDZ Końskie, ZDZ Opatów, ZDZ Jędrzejów ZDZ Końskie, ul. Piłsudskiego 82, tel ZDZ Opatów, ul. Ćmielowska 4, tel ZDZ Jędrzejów al. Piłsudskiego 6, tel KOMPUTEROWA KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Miejsce szkolenia: ZDZ Kazimierza Wielka, ZDZ Starachowice, ZDZ Staszów ZDZ Kazimierza Wielka ul. Kolejowa 27, tel ZDZ Starachowice, ul. Radomska 29 (teren SSE), tel ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM OPERACYJNY MS WINDOWS Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 300 zł Cel kursu: Poznanie zasad obsługi sprzętu komputerowego klasy PC i praca w systemie operacyjnym MS Windows. Ilość godzin 20. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPROGRAMOWANIE BIUROWE (DLA ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH) MS OFFICE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 500 zł Cel kursu: Poszerzenie znajomości obsługi aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń i wykresów. Ilość godzin 40. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPROGRAMOWANIE BIUROWE I PREZENTACYJNE MS OFFICE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 600 zł Cel kursu: Poznanie aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń, wykresów i tworzenia prezentacji. Ilość godzin 50. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MS PROJECT Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 330 zł Cel kursu: Opanowanie podstawowych poleceń programu MS Project, umożliwiających samodzielne planowanie i zarządzanie projektami. Ilość godzin 20. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE I TWORZENIE STRON WWW Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 320 zł Cel kursu: Opanowanie podstaw języka HTML i narzędzi wspomagających tworzenie stron WWW. Ilość godzin 20 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SYSTEMY BAZ DANYCH MS ACCESS Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 540 zł Cel kursu: Nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne tworzenie aplikacji za pomocą programu MS Access. Ilość godzin 40. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia nr 19 /2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 12 maja 2015 r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. określające zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Załącznik1 do Zarządzenia Nr 39 /2011 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 16 marca 2011 roku pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 1/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl. człowiek najlepsza inwestycja

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 1/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl. człowiek najlepsza inwestycja www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 1/2012 egzemplarz bezpłatny człowiek najlepsza inwestycja Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 15 października 2009 r. Druk nr 614 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ, KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa Załącznik do zarządzenia Nr 50/2011 Wójta Gminy Limanowa z dnia 12 września 2011r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian 1. Uchylenie art. 209 i 283 2 pkt 1 kp Z dniem 17 stycznia 2013 r. uchylono art. 209 i 283 2 pkt 1 kp. Tym samym zniesiono obowiązek informowania właściwego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dział drugi. Stosunek pracy

Dział drugi. Stosunek pracy Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 37. Zwolnienie na poszukiwanie pracy 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584).

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-200(4)/10 Warszawa, 26 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. W.0050.26.2012 ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Bielicach Na podstawie rt. 33

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi Na podstawie art. 31 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Powiatowego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Kompetentni współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik do zarządzenia Nr 120.59.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński Tytuł artykułu: Z początkiem stycznia zwiększeniu ulegnie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego Tytuł dziennika: Dziennik Gazeta Prawna Data wydania: 15 grudnia 2011 W nowym roku zmienia się długość

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 423316 Temat: Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych w 2016 r.zmiany w umowach na czas określony oraz w zakresie badań profilaktycznych, uprawnień rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEJ ADMINISTRACJI - podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT

AKADEMIA PROFESJONALNEJ ADMINISTRACJI - podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT 1 REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA PROFESJONALNEJ ADMINISTRACJI - podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. Akademia Profesjonalnej Administracji - podnoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. I. Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Zarządzenia Nr S.00.50.135.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 8 sierpnia 2011r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 2020 2,878 mld euro SCHEMAT RPO WM 2014-2020 + 13. POMOC TECHNICZNA ZMIANA CHARAKTERU FINANSOWANIA * Instrumenty finansowe = pożyczki lub kredyty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica. Załącznik do Zarządzenia nr 1/12 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 6 lutego 2012 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2013 Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 maja 2013 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopach pracowniczych

Wszystko o urlopach pracowniczych e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Wszystko o urlopach pracowniczych Urlop wychowawczy Urlop bezpłatny Urlopy rodzicielskie Urlop szkoleniowy Urlop okolicznościowy Adres redakcji: 01-042

Bardziej szczegółowo

KADRY I PŁACE W 2016 R. NOWE REGULACJE PRAWNE

KADRY I PŁACE W 2016 R. NOWE REGULACJE PRAWNE KADRY I PŁACE W 2016 R. NOWE REGULACJE PRAWNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/17/9405/15375 Cena netto 990,44 zł Cena brutto 1 218,25 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/22/7788/6559 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu

Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu jest Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego. 2. Biuro Projektu mieści się w Kielcach, na Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2.

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2. Lista wniosków odrzuconych (pierwsze posiedzenie KOP przeprowadzone w dniach 5 marca - 24 kwietnia 2009 roku) 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Druk nr 614

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Druk nr 614 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Druk nr 614 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Kontrole przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z realizacji Działań 6.1, 6.2 i 8.1.

Kontrole przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z realizacji Działań 6.1, 6.2 i 8.1. Kontrole przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z realizacji Działań 6.1, 6.2 i 8.1. L.p. Nr umowy/decyzji o dofinansowanie Data przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wyjaśnienia, przykłady, porady Kiedy będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Jakie prawa przysługują rodzicom

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75

POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75 POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75 Zasady przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców pomoże utrzymać miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY R E G U L A M I N W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 3/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Słupsk, 16.03.2016 r.

Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Słupsk, 16.03.2016 r. Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Słupsk, 16.03.2016 r. Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849) Warszawa, dnia 22 kwietnia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces realizowanego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630)

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630) Druk nr 1258 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4 ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo