POPT /07 Wsparcie DKS w realizacji NSRO DKS ,92 zł ,99 zł ,53 zł zakończony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POPT /07 Wsparcie DKS w realizacji NSRO DKS ,92 zł ,99 zł ,53 zł zakończony"

Transkrypt

1 Numer wniosku Tytuł projektu Beneficjent Całkowita wartość (UMOWA) Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych (UMOWA) Wartość dofinansowania EFRR (UMOWA) Stan realizacji POPT /07 Cykl szkoleń pracowników instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE MF IP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /07 Wsparcie DKS w realizacji NSRO DKS ,92 zł ,99 zł ,53 zł zakończony POPT /07 Wsparcie KJO w zakresie realizacji procesu ewaluacji NSRO na lata DKS ,04 zł ,52 zł ,54 zł zakończony POPT /07 Wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności DKS ,94 zł ,77 zł ,10 zł zakończony POPT /07 Pomorskiego w Gdańsku wykonujących zadania IPOC RPO dla woj.. Pomorskiego Pomorski ,02 zł ,02 zł ,36 zł zakończony POPT /07 Wsparcie przygotowania i realizacji projektów kluczowych w ramach inicjatywy "project pipeline" DPT ,91 zł ,91 zł ,87 zł zakończony POPT /07 Wsparcie zatrudnienia pracowników MRR wykonujących zadania z zakresu realizacji NSRO oraz PWW w roku 2007 i 2008 BZL ,00 zł ,08 zł ,86 zł zakończony 1 S t r o n a

2 POPT /07 Finansowanie funkcjonowania Instytucji Koordynującej RPO DKR ,00 zł ,93 zł ,94 zł zakończony POPT /07 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO-pracownikami zaangażowanymi w obsługę 16 NSRO DKR ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /07 Wsparcie zatrudnienia w IPOC w Warm-Maz. Warm-Maz ,00 zł ,00 zł ,30 zł zakończony POPT /07 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Instytucji Koordynującej 16 RPO DKR ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /07 Wsparcie zatrudnienia w IPOC w Łódzkim w Łodzi Łódzki ,00 zł ,00 zł ,05 zł zakończony POPT /07 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego BZL ,00 zł ,70 zł ,49 zł zakończony POPT /07 Kampania wizerunkowa NSS poprzez ekspozycję reklamy na zewnętrznych nośnikach oraz współprodukcję programów telewizyjnych DIP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /07 Wsparcie funkcjonowania departamentów MRR realizujących PWW/NSRO w 2007 i 2008 roku BA ,66 zł ,71 zł ,59 zł zakończony 2 S t r o n a

3 POPT /07 Wsparcie Instytucji Koordynującej RPO w zakresie działań informacyjno-promocyjnych DKR ,46 zł ,46 zł ,34 zł zakończony POPT /07 Wsparcie funkcjonowania IZ POPT DPT ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /07 Pośredniczącej w Certyfikacji w woj. Wielkopolskim Wielkop ,00 zł ,78 zł ,25 zł zakończony POPT /07 Koordynacja polityki spójności z innymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi DKS ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /07 Wsparcie kadrowe KPRM w 2007 roku w zakresie wdrażania programów operacyjnych EFS KPRM ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 Wsparcie funkcjonowania Instytucji Zarządzającej PWW/Instytucji Koordynującej NSRO w 2008r. DKF ,00 zł ,52 zł ,79 zł zakończony POPT /08 IPOC Lubelskiego w Lublinie w 2007 i 2008 r. Lubelski ,79 zł ,79 zł ,52 zł zakończony POPT /08 IPOC w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Świętokrzyski ,00 zł ,00 zł ,50 zł zakończony 3 S t r o n a

4 POPT /08 POPT /08 POPT /08 POPT /08 Wsparcie technologią IT procesów biznesowych realizacji PWW/NSRO w latach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zatrudnionych w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w latach i kontrolerów EWT w 2008 r. Finansowanie kosztów zatrudnienia w Podlaskim w Białymstoku pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w 2007 i 2008 roku oraz kontrolerów EWT w 2008 r. Wsparcie zatrudnienia w MG jako Instytucji Pośredniczącej PO IG i PO IŚ DI ,00 zł ,98 zł ,27 zł zakończony Małopolski ,00 zł ,87 zł ,74 zł zakończony Podlaski ,27 zł ,27 zł ,97 zł zakończony MG ,90 zł ,90 zł ,01 zł zakończony POPT /08 Wsparcie IK RPO w zakresie działań związanych z oceną (ewaluacją) RPO DKR ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 Kampania promocyjna i edukacyjna Funduszy Europejskich w Polsce DIP ,05 zł ,02 zł ,81 zł zakończony POPT /08 Podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ PWW/IK NSRO DKF ,00 zł ,00 zł ,50 zł zakończony POPT /08 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO i promocja dobrych praktyk DIP ,39 zł ,87 zł ,19 zł zakończony 4 S t r o n a

5 POPT /08 Zatrudnienie pracowników w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w 2008 roku Zachodniopo morski ,33 zł ,33 zł ,58 zł zakończony POPT /08 IPOC w woj. opolskim Opolski ,00 zł ,00 zł ,35 zł zakończony POPT /08 Wymiana doświadczeń między instytucjami zaangażowanymi w politykę spójności DKS ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Instytucji Strategicznej w 2008 i 2009 roku DKS ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2007 i 2008 roku pracowników IPOC RPO Woj. Mazowieckiego Mazowiecki ,72 zł ,72 zł ,66 zł zakończony POPT /08 POPT /08 POPT /08 Wsparcie kadrowe IP i IP 2, MNiSzW w 2007 roku w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli oraz promocji i informacji programów operacyjnych IG, KL oraz IiŚ Podnoszenie kwalifikacji pracowników IC i 16 IPOC zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do KE w 2007 i 2008 roku Zakup infrastruktury informatycznej dla pracowników 16 IPOC zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do KE w latach MNiSzW ,48 zł ,75 zł ,23 zł zakończony DCD ,04 zł ,04 zł ,78 zł zakończony DCD ,00 zł ,00 zł ,15 zł zakończony 5 S t r o n a

6 POPT /08 Wsparcie funkcjonowania 16 IPOC oraz IC w latach DCD ,53 zł ,53 zł ,85 zł zakończony POPT /08 Wymiana doświadczeń pracowników IPOC i IC z instytucjami zaangażowanymi w realizację NSRO w 2007 i 2008 r. DCD ,79 zł ,79 zł ,62 zł zakończony POPT /08 Kadry Zatrudnienie w Departamencie Wdrażania EFS w MPiPS MPiPS ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 POPT /08 POPT /08 Pośredniczącej w Certyfikacji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w 2007 i 2008 roku Podnoszenie kwalifikacji pracowników Jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości w 2008 roku Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości w 2008 roku Lubuski ,00 zł ,70 zł ,35 zł zakończony MF DPRR ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony MF DPRR ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 Wsparcie funkcjonowania Jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości w 2008 MF DPRR ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 System informacji o funduszach europejskich DIP ,71 zł ,55 zł ,30 zł zakończony 6 S t r o n a

7 POPT /08 POPT /08 Pośredniczącej w Certyfikacji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w 2007 i 2008 roku zaangażowanych w realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w woj.. Podkarpackim w 2007 roku Śląski ,00 zł ,00 zł ,40 zł zakończony Podkarpacki ,65 zł ,29 zł ,09 zł zakończony POPT /08 IPOC w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w 2008 r. Świętokrzyski ,43 zł ,43 zł ,21 zł zakończony POPT /08 IPOC w Kujawsko-Pomorskim w 2007 r. Kujawsko- Pomorski ,85 zł ,85 zł ,02 zł zakończony POPT /08 Wsparcie Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w realizacji NSRO DUE ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 Centrum wymiany dobrych praktyk DUE ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 zaangażowanych w realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w woj. podkarpackim w 2008 roku Podkarpacki ,00 zł ,43 zł ,31 zł zakończony POPT /08 Pośredniczącej w Certyfikacji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Dolnośląski ,62 zł ,26 zł ,91 zł zakończony 7 S t r o n a

8 POPT /08 Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2007 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej POIiŚ-priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe MKiDN ,21 zł ,41 zł ,09 zł zakończony POPT /08 Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie POPT DPT ,00 zł ,00 zł ,35 zł zakończony POPT /08 Zakup sprzętu i wyposażenia dla urzędów kontroli skarbowej i Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE MF DO ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 Wsparcie funkcjonowania urzędów kontroli skarbowej i Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów w latach MF DO ,73 zł ,42 zł ,45 zł zakończony POPT /08 Wsparcie Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w realizacji NSRO DUE ,00 zł ,35 zł ,99 zł zakończony POPT /08 POPT /08 POPT /08 Pośredniczącej w Certyfikacji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w 2008 roku Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie instrumentów strukturalnych z zakresu polityki równych szans przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w perspektywie Kujawsko- Pomorski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DPT ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DPT ,49 zł ,49 zł ,61 zł zakończony 8 S t r o n a

9 POPT /08 POPT /08 Kadry Zatrudnienie w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pośredniczącej w POIiŚ oraz Instytucji Pośredniczącej II-ego stopnia w POKL w 2007 i 2008 roku MPiPS ,00 zł ,52 zł ,94 zł zakończony MZ ,27 zł ,16 zł ,93 zł zakończony POPT /08 Wsparcie administracji w zakresie dokształcania osób zaangażowanych w obsługę funduszy strukturalnych MF DO ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /08 Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2008 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej POIiŚ - priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe MKiDN ,58 zł ,33 zł ,72 zł zakończony POPT /08 Wsparcie systemu zarządzania i monitorowania indywidualnych projektów kluczowych DWP ,04 zł ,00 zł ,84 zł zakończony POPT /08 POPT /08 POPT /08 Wsparcie Instytucji Strategicznej w zakresie prac nad identyfikacją i wspieraniem obszarów problemowych/strategicznych interwencji w Polsce Wspomaganie bieżących działań administracyjnych Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych w 2009 r. Szkolenia z zakresu realizacji polityk Wspólnoty dla pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów strukturalnych DPP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DWP ,00 zł ,00 zł ,50 zł zakończony DPT ,31 zł ,31 zł ,56 zł zakończony 9 S t r o n a

10 POPT /09 POPT /09 Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2009 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego oraz pracowników Instytucji Kontroli I-ego Stopnia w Programie Południowy Bałtyk zatrudnionych w P w Gdańsku Podnoszenie kwalifikacji pracowników Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w latach Pomorski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DWP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 Forum współpracy i wymiany doświadczeń w ramach UE 27 DUE ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 Ocena stanu realizacji pomocy technicznej w latach r. DPT ,00 zł ,00 zł ,15 zł zakończony POPT /09 Zakup infrastruktury informatycznej dla pracowników 16 IPOC zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do KE w 2009 roku DCD ,00 zł ,00 zł ,50 zł zakończony POPT /09 Wymiana doświadczeń pracowników IPOC, IC oraz innych instytucji zaangażowanych w realizację NSRO w 2009 roku DCD ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 Finansowanie personelu technicznego - Koordynatorów SIMIK MF DI ,09 zł ,72 zł ,80 zł zakończony POPT /09 Utrzymanie i rozwój oprogramowania SIMIK - finansowanie zamówienia w ramach umowy ramowej MF DI ,76 zł ,76 zł ,94 zł zakończony 10 S t r o n a

11 POPT /09 POPT /09 Wsparcie wdrożenia Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania Pośredniczącej w Certyfikacji w województwie wielkopolskim w 2009 r. DKF ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Wielkop ,00 zł ,61 zł ,01 zł zakończony POPT /09 Wsparcie funkcjonowania departamentów MRR realizujących PWW/NSRO w 2009 roku BA ,00 zł ,51 zł ,77 zł zakończony POPT /09 Wsparcie zatrudnienia w IPOC w Warm-Maz. oraz kontrolerów EWT na rok 2009 Warm-Maz ,00 zł ,25 zł ,91 zł zakończony POPT /09 Podnoszenie kwalifikacji pracowników IC i 16 IPOC zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do KE w 2009 r. DCD ,24 zł ,95 zł ,90 zł zakończony POPT /09 Wsparcie funkcjonowania 16 IPOC oraz IC w 2009 roku DCD ,00 zł ,00 zł ,90 zł zakończony POPT /09 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Instytucji Strategicznej ds. obszarów problemowych/strategicznej interwencji w Polsce DPP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 Pośredniczącej w Certyfikacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2009 roku Kujawsko- Pomorski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 11 S t r o n a

12 POPT /09 IPOC RPO Woj. Mazowieckiego w 2009 roku Mazowiecki ,00 zł ,65 zł ,34 zł zakończony POPT /09 POPT /09 POPT /09 POPT /09 Wsparcie kadrowe dla Instytucji Pośredniczącej MEN w ramach POPT w 2007 roku zaangażowanych w realizację zadań IPOC dla RPO woj. podkarpackiego oraz zadań kontrolera I stopnia w ramach PO Współpracy Transgranicznej RP - Republika Słowacka w 2009 roku urzędów kontroli skarbowej zajmujących się audytem i kontrolą funduszy strukturalnych w 2007, 2008 i 2009 roku Wsparcie zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej PO IG i PO IiŚ w 2008 r. MEN ,00 zł ,75 zł ,98 zł zakończony Podkarpacki ,00 zł ,99 zł ,99 zł zakończony MF DO ,00 zł ,19 zł ,19 zł zakończony MG ,94 zł ,95 zł ,80 zł zakończony POPT /09 IPOC oraz kosztów zatrudnienia kontrolerów I-go stopnia w PO WT RCz-RP w województwie opolskim w roku 2009 Opolski ,00 zł ,00 zł ,20 zł zakończony POPT /09 IPOC w Łódzkim w Łodzi w 2009 roku Łódzki ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 Finansowanie zatrudnienia pracowników Małopolskiego zatrudnionych w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i kontrolerów EWT w 2009 r. Małopolski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 12 S t r o n a

13 POPT /09 Podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ PWW/IK NSRO w 2009 roku DKF ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 POPT /09 Finansowanie wynagrodzeń pracowników Ministerstwa Środowiska zaangażowanych w realizację POIŚ w 2007 i 2008 r. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wykonujących zadania z zakresu NSRO w roku 2009 MŚ ,82 zł ,56 zł ,82 zł zakończony BZL ,00 zł ,98 zł ,03 zł zakończony POPT /09 Wsparcie kadrowe KPRM w 2008 roku w zakresie wdrażania programów operacyjnych EFS KPRM ,44 zł ,44 zł ,59 zł zakończony POPT /09 POPT /09 POPT /09 POPT /09 IPOC oraz kontrolerów I stopnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w 2009 roku Wsparcie kadrowe IP i IP 2, MNiSzW w 2008 roku w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli oraz promocji i informacji programów operacyjnych IG, KL oraz IiŚ Śląskiego w Katowicach realizujących zadania IPOC oraz Kontrolera I-go stopnia w ramach POWT w 2009 roku zatrudnionych do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz Kontrolera pierwszego stopnia w EWT w 2009 roku Podlaski ,00 zł ,92 zł ,23 zł zakończony MNiSzW ,83 zł ,85 zł ,91 zł zakończony Śląski ,00 zł ,00 zł ,40 zł zakończony Zachodniopo morski ,72 zł ,50 zł ,98 zł zakończony 13 S t r o n a

14 POPT /09 Zakup sprzętu informatycznego dla pracowników MF zaangażowanych w realizację NSRO MF IP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 Pośredniczącej w Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w 2009 roku Lubelski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 IPOC w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w 2009 roku Świętokrzyski ,39 zł ,39 zł ,68 zł zakończony POPT /09 Utrzymanie i rozwój systemu KSI SIMIK w Ministerstwie Finansów MF DI ,00 zł ,00 zł ,90 zł zakończony POPT /09 Utrzymanie systemu SIMIK MF DI ,38 zł ,38 zł ,17 zł zakończony POPT /09 Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wspierającego realizację programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE DI ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 POPT /09 Wsparcie funkcjonowania instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE Ministerstwa Infrastruktury, byłego Ministerstwa Transportu oraz byłego Ministerstwa Gospodarki Morskiej w roku 2007, realizujących zadania z zakresu wdrażania priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MF IP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony MI ,72 zł ,96 zł ,31 zł zakończony 14 S t r o n a

15 POPT /09 POPT /09 Pośredniczącej w Certyfikacji oraz pracowników Kontroli I stopnia w Programach EWT w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W 2009 roku Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2009 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej POIiŚ - priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe Lubuski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony MKiDN ,72 zł ,24 zł ,15 zł zakończony POPT /09 Pośredniczącej w Certyfikacji oraz kontrolerów EWT w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2009 roku Dolnośląski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 Cykl warsztatów nt. rozwoju regionalnego pt. Akademia Rozwoju Regionalnego (V edycja) /2010 DKS ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 POPT /09 POPT /09 Podnoszenie kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za utrzymanie i rozwój Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK w latach Audytowej, Jednostki odpowiedzialnej za otrzymywanie i przekazywanie płatności oraz weryfikację zasady dodatkowości w Ministerstwie Finansów w latach MSWiA w 2007 i 2008 roku zaangażowanych w realizację POKL i POIG DI ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony MF DO ,00 zł ,02 zł ,31 zł zakończony MSWiA ,20 zł ,74 zł ,37 zł zakończony POPT /09 Urzędu Zamówień Publicznych wykonujących zadania związane z realizacją NSRO na lata w roku UZP ,00 zł ,00 zł ,20 zł zakończony 15 S t r o n a

16 POPT /09 Wsparcie kadrowe dla IP MEN na rok 2008 MEN ,36 zł ,29 zł ,69 zł zakończony POPT /09 POPT /09 POPT /09 Ministerstwa Infrastruktury Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna w roku 2008, realizujących zadania z zakresu wdrażania priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwa Infrastruktury w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. realizujących zadania z zakresu wdrażania priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podnoszenie kwalifikacji i specjalizacji pracowników instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie i przekazywanie płatności MI ,21 zł ,15 zł ,97 zł zakończony MI ,40 zł ,39 zł ,42 zł zakończony MF IP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 POPT /09 Finansowanie działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pośredniczącej w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" oraz Instytucji Pośredniczącej II-ego stopnia w Programie Operacyjnym "Kapitał Ludzki" w 2009 roku BZL , , ,00 zł zakończony MZ ,50 zł ,16 zł ,78 zł zakończony POPT /09 Szkolenia dla operatora Systemu SIMIK MF DI ,00 zł ,00 zł ,50 zł zakończony POPT /09 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2009 r. UOKIK ,57 zł ,37 zł ,46 zł zakończony 16 S t r o n a

17 POPT /09 POPT /09 Wsparcie funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o raz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w pełnieniu roli beneficjenta POPT Finansowanie kosztów zakupu sprzętu informatycznego dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2009 r. GDOŚ ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony GDOŚ ,00 zł ,00 zł ,60 zł zakończony POPT /09 Wsparcie departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w realizacji NSRO w latach DKS ,64 zł ,64 zł ,64 zł zakończony POPT /09 Wsparcie funkcjonowania Instytucji Zarządzającej POPT DPT ,16 zł ,13 zł ,46 zł zakończony POPT /09 POPT /09 POPT /09 POPT /09 Wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację polityki spójności w latach Kadry zatrudnienie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Wsparcie kadrowe IP i IP2 MNiSzW w 2009 r. w zakresie przygotowania, zarządzania wdrażania, monitorowania oceny, kontroli oraz promocji i informacji programów operacyjnych IG, KL i IiŚ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Instytucji Strategicznej w latach DKS ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony MPiPS ,77 zł ,67 zł ,07 zł zakończony MNiSzW ,85 zł ,60 zł ,45 zł zakończony DKS ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 17 S t r o n a

18 POPT /10 Pośredniczącej w Certyfikacji oraz kontrolerów EWT w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2010 r. Dolnośląski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 POPT /09 POPT /09 Wsparcie kadrowe KPRM w 2009 roku w zakresie wdrażania programów operacyjnych EFS " MSWiA w 2009 roku, zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" Operatora KSI SIMIK w Ministerstwie Finansów w 2009 roku KPRM ,39 zł ,24 zł ,40 zł zakończony MSWiA ,02 zł ,05 zł ,18 zł zakończony MF DI ,85 zł ,21 zł ,37 zł zakończony POPT /09 POPT /09 Finansowanie wynagrodzeń pracowników Ministerstwa Środowiska zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2009 roku Pośredniczącej w Certyfikacji w województwie wielkopolskim w 2010 r. MŚ ,48 zł ,28 zł ,37 zł zakończony Wielkop ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /09 POPT /10 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Zakup infrastruktury informatycznej dla pracowników Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2010 roku BZL ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DCD ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 18 S t r o n a

19 POPT /10 POPT /10 POPT /10 POPT /10 POPT /10 POPT /10 Wsparcie zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej PO IG i PO IiŚ w 2009 r. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2010 roku Wsparcie funkcjonowania Instytucji Zarządzającej PWW/Instytucji Koordynującej NSRO w 2010 r. Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2010 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego oraz pracowników Instytucji Kontroli I-ego Stopnia w Programie Południowy Bałtyk zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Wymiana doświadczeń pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację NSRO w 2010 r. Wsparcie funkcjonowania Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji w 2010 roku MG ,63 zł ,52 zł ,89 zł zakończony DCD ,00 zł ,00 zł ,72 zł zakończony DKF ,42 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Pomorski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DCD ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DCD ,00 zł ,00 zł ,70 zł zakończony POPT /10 POPT /10 Finansowania funkcjonowania Instytucji koordynującej RPO w 2010 r. Ministerstwa Infrastruktury w okresie lipiec- grudzień 2009 r., realizujących zadania z zakresu wdrażania priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko DKR ,70 zł ,70 zł ,94 zł zakończony MI ,54 zł ,14 zł ,31 zł zakończony 19 S t r o n a

20 POPT /10 Wsparcie Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w realizacji NSRO DUE ,00 zł ,06 zł ,50 zł zakończony POPT /10 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Instytucji Strategicznej w zakresie wdrażania wsparcia dla obszarów problemowych strategicznie interwencji w Polsce DPP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 Instrumenty i procesy interwencji na obszarach problemowych i strategicznej interwencji DPP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wykonujących zadania z zakresu realizacji NSRO w roku 2010 BZL ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Instytucji Koordynującej 16 RPO w 2010 r. DKR ,65 zł ,65 zł ,40 zł zakończony POPT /10 Wymiana doświadczeń w realizacji RPO DKR ,18 zł ,18 zł ,95 zł zakończony POPT /10 Wsparcie zatrudnienia w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim oraz kontrolerów EWT na rok Warm-Maz ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 Wynagrodzenie pracowników IPOC i kontrolerów I stopnia EWT w 2010 r. zatrudnionych w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małopolski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 20 S t r o n a

21 POPT /10 IPOc oraz kontrolerów I stopnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w 2010 roku Podlaski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 Wsparcie funkcjonowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego realizującego PWW/NSRO w latach BA ,56 zł ,35 zł ,71 zł zakończony POPT /10 POPT /10 POPT /10 POPT /10 POPT /10 Utrzymanie i rozwój systemu KSI SIMIK w Ministerstwie Finansów (etap II) zaangażowanych w realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz zadań kontrolera I stopnia w ramach PO Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka w 2010 roku Śląskiego w Katowicach realizujących zadania IPOC oraz Kontrolera I-go stopnia w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska oraz PWT Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka w 2010 r Pośredniczącej w Certyfikacji oraz kosztów zatrudnienia kontrolerów I-go stopnia w PO WT RCz - RP w województwie opolskim w roku 2010 Pośredniczącej w Certyfikacji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w 2010 roku MF DI ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Podkarpacki ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Śląski ,00 zł ,00 zł ,30 zł zakończony Opolski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Łódzki ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 21 S t r o n a

22 POPT /10 Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2010 roku Mazowiecki ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 Wsparcie wdrożenia Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania w latach DKF ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 Wsparcie kadrowe KPRM w 2010 roku w zakresie wdrażania programów operacyjnych EFS KPRM ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 Wsparcie kadrowe dla IP MEN na rok 2009 MEN ,00 zł ,66 zł ,81 zł zakończony POPT /10 Pośredniczącej w Certyfikacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2010 roku Kujawsko- Pomorski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 POPT /10 POPT /10 Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010 r. Pośredniczącej w Certyfikacji oraz pracowników Kontroli I stopnia w Programach EWT w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w 2010 roku urzędów kontroli skarbowej zajmujących się audytem i kontrolą funduszy strukturalnych w 2010 r. UOKIK ,34 zł ,25 zł ,27 zł zakończony Lubuski ,00 zł ,50 zł ,82 zł zakończony MF DO ,00 zł ,78 zł ,41 zł zakończony 22 S t r o n a

23 POPT /10 POPT /10 POPT /10 Pośredniczącej w Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w 2010 roku Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2010 r. Urzędu Zamówień Publicznych wykonujących zadania związane z realizacją Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata w 2010 roku Lubelski ,86 zł ,00 zł ,00 zł zakończony GDOŚ ,00 zł ,30 zł ,88 zł zakończony UZP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 IPOC w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w 2010 r. Świętokrzyski ,47 zł ,47 zł ,84 zł zakończony POPT /10 Wsparcie Instytucji Koordynującej RPO w zakresie działań związanych z oceną (ewaluacją) Regionalnych Programów Operacyjnych DKR ,00 zł ,00 zł ,35 zł zakończony POPT /10 Utrzymanie systemu SIMIK (etap II) MF DI ,71 zł ,71 zł ,80 zł zakończony POPT /10 POPT /10 Pośredniczącej w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" oraz Instytucji Pośredniczącej II-ego stopnia w Programie Operacyjnym "Kapitał Ludzki" w 2010 roku Zapewnienie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej dla obsługi procesów biznesowych wspomagających realizację NSRO/PWW MZ ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DI ,90 zł ,00 zł ,41 zł zakończony 23 S t r o n a

24 POPT /10 POPT /10 POPT /10 POPT /10 Wsparcie kadrowe IP i IP2 w MNiSzW w grudniu 2009 i w 2010 roku w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli oraz promocji i informacji programów operacyjnych IG, KL oraz IiŚ zatrudnionych do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz Kontrolera pierwszego stopnia w EWT w 2009 i 2010 roku MSWiA w 2010 roku, zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Cykl warsztatów nt. rozwoju regionalnego pt. Akademia Rozwoju Regionalnego (VI edycja) /2011 MNiSzW ,78 zł ,19 zł ,26 zł zakończony Zachodniopo morski ,45 zł ,78 zł ,06 zł zakończony MSWiA ,00 zł ,07 zł ,01 zł zakończony DKS ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 POPT /10 POPT /10 POPT /10 Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2010 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej POIiŚ - priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe Ministerstwa Infrastruktury w 2010 r. realizujących zadania z zakresu wdrażania priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Audytowej, Jednostki odpowiedzialnej za otrzymywanie i przekazywanie płatności oraz weryfikację zasady dodatkowości w Ministerstwie Finansów w 2010 roku Wsparcie zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej PO IG i PO IiŚ w 2010 roku MKiDN ,00 zł ,00 zł ,80 zł zakończony MI ,43 zł ,10 zł ,28 zł zakończony MF IP ,00 zł ,68 zł ,53 zł zakończony MG ,21 zł ,18 zł ,15 zł zakończony 24 S t r o n a

25 POPT /10 POPT /10 "Kadry 2010" - zatrudnienie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Finansowanie wynagrodzeń pracowników Ministerstwa Środowiska zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2010 roku MPiPS ,12 zł ,98 zł ,98 zł zakończony MŚ ,10 zł ,59 zł ,70 zł zakończony POPT /10 Wsparcie kadrowe dla IP MEN na rok 2010 MEN ,00 zł ,62 zł ,88 zł zakończony POPT /10 Utworzenie i funkcjonowanie sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" GDOŚ ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /10 Operatora SIMIK Ministerstwie Finansów w 2010 roku MF DI ,00 zł ,00 zł ,95 zł zakończony POPT /10 Kampania promocyjna i edukacyjna Funduszy Europejskich w Polsce - etap II DIP ,76 zł ,98 zł ,58 zł zakończony POPT /10 POPT /10 Pośredniczącej w Certyfikacji w województwie wielkopolskim w 2011 r. Wsparcie funkcjonowania Instytucji Strategicznej w zakresie projektowania, koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji mechanizmów interwencji na obszarach problemowych Wielkop ,00 zł ,00 zł ,80 zł zakończony DPP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 25 S t r o n a

26 POPT /10 POPT /10 POPT /10 POPT /10 POPT /11 POPT /11 POPT /11 Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2011 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego oraz pracowników Instytucji Kontroli I-ego stopnia w Programie Południowy Bałtyk zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Wsparcie zatrudnienia w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim oraz kontrolerów EWT na rok 2011 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Instytucji Koordynującej 16 RPO w 2011 r. Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Instytucji Strategicznej w zakresie projektowania, koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji mechanizmów interwencji na obszarów problemowych w Polsce Finansowanie funkcjonowania Instytucji Koordynującej RPO w 2011 r. zatrudnionych do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz Kontrolera pierwszego stopnia w EWT w 2011 roku Zakup infrastruktury informatycznej dla pracowników Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2011 roku Pomorski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Warm-Maz ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DKR ,00 zł ,36 zł ,05 zł zakończony DPP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DKR ,00 zł ,12 zł ,65 zł zakończony Zachodniopo morski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DCD ,00 zł ,94 zł ,84 zł zakończony 26 S t r o n a

27 POPT /11 Wsparcie funkcjonowania Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji w 2011 r. DCD ,00 zł ,20 zł ,07 zł zakończony POPT /11 Wymiana doświadczeń pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację NSRO w 2011 r. DCD ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /11 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - etap III BZL ,00 zł ,38 zł ,82 zł zakończony POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 Wsparcie funkcjonowania Jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości w latach Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2011 roku Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2011 roku Wsparcie Instytucji Koordynującej RPO w zakresie działań informacyjnych w 2011 r. MF DPRR ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DCD ,00 zł ,34 zł ,69 zł zakończony GDOŚ ,00 zł ,91 zł ,16 zł zakończony DKR ,00 zł ,00 zł ,45 zł zakończony POPT /11 Wymiana doświadczeń w ramach RPO DKR ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 27 S t r o n a

28 POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wykonujących zadania z zakresu realizacji NSRO w roku 2011 IPOC oraz kontrolerów I stopnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w 2011 roku Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jako koordynatora sieci zaangażowanych w realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz zadań kontrolera I stopnia w ramach PO Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka w 2011 roku Podnoszenie kwalifikacji pracowników Jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości w latach Audytowej, Jednostki odpowiedzialnej za otrzymywanie i przekazywanie płatności oraz weryfikację zasady dodatkowości w Ministerstwie Finansów w 2011 roku urzędów kontroli skarbowej zajmujących się audytem i kontrolą funduszy strukturalnych w IV kw i w 2011 roku BZL ,00 zł ,90 zł ,91 zł zakończony Podlaski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony GDOŚ ,00 zł ,44 zł ,22 zł zakończony Podkarpacki ,00 zł ,85 zł ,48 zł zakończony MF DPRR ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony MF IP ,00 zł ,15 zł ,32 zł zakończony MF DO ,00 zł ,05 zł ,19 zł zakończony POPT /11 Pośredniczącej w Certyfikacji oraz Kontrolerów EWT w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2011 r. Dolnośląski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 28 S t r o n a

29 POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 Pośredniczącej w Certyfikacji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w 2011 roku Wynagrodzenie pracowników IPOC i kontrolerów I stopnia EWT w 2011 r. zatrudnionych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Pośredniczącej w Certyfikacji oraz kosztów zatrudnienia kontrolerów I stopnia w POWT RCz-RP w województwie opolskim w roku 2011 Pośredniczącej w Certyfikacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2011 roku Wsparcie kadrowe IP i IP2 w MNiSzW w 2011 roku w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli oraz promocji i informacji programów operacyjnych IG, KL oraz IiŚ, zakończony przez MNiSzW Wsparcie kadrowe KPRM w 2011 roku w zakresie wdrażania programów operacyjnych EFS Łódzki ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Małopolski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Opolski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Kujawsko- Pomorski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony MNiSzW ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony KPRM ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /11 POPT /11 Pośredniczącej w Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w 2011 roku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach realizujących zadania Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz Kontrolera I-go stopnia w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska oraz PWT Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka w 2011 roku Lubelski ,00 zł ,72 zł ,91 zł zakończony Śląski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 29 S t r o n a

30 POPT /11 Wsparcie zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej PO IG i PO IiŚ w 2011 r. MG ,00 zł ,00 zł ,55 zł zakończony POPT /11 Wsparcie kadrowe dla IP MEN na 2011 MEN ,00 zł ,61 zł ,97 zł zakończony POPT /11 Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2011 roku Mazowiecki ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /11 Urzędu Zamówień Publicznych wykonujących zadania związane z realizacją NSRO na lata w 2011 roku UZP ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /11 Współfinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2011 r. UOKiK ,34 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /11 POPT /11 POPT /11 Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2011 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej POIiŚ - priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w 2011 roku Operatora SIMIK w Ministerstwie Finansów w 2011 r. MKiDN ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony MZ ,00 zł ,57 zł ,83 zł zakończony MF DI ,00 zł ,00 zł ,45 zł zakończony 30 S t r o n a

31 POPT /11 IPOC w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w 2011 r. Świętokrzyski ,58 zł ,57 zł ,33 zł zakończony POPT /11 Utrzymanie systemu SIMIK (etap III) MF DI ,21 zł ,21 zł ,77 zł zakończony POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 POPT /11 Ministerstwa Infrastruktury w 2011 r., realizujących zadania z zakresu wdrażania priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Kadry 2011" - zatrudnienie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Pośredniczącej w Certyfikacji oraz pracowników Kontroli I stopnia w Programach EWT w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w 2011 roku MSWiA w 2011 roku, zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Finansowanie wynagrodzeń pracowników Ministerstwa Środowiska zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2011 roku Cykl warsztatów nt. rozwoju regionalnego pt. Akademia Rozwoju Regionalnego (edycja VII i VIII) w latach MI ,53 zł ,19 zł ,91 zł zakończony MPiPS ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Lubuski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony MSWiA ,00 zł ,55 zł ,72 zł zakończony MŚ ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DKS ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony 31 S t r o n a

32 POPT /11 Finansowanie funkcjonowania Instytucji Koordynującej RPO w 2012 r. DKR ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /11 Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie POPT w latach DPT ,70 zł ,70 zł ,54 zł zakończony POPT /11 Ocena stanu realizacji pomocy technicznej w 2012 r. DPT ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /11 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO i promocja dobrych praktyk - II etap DIP ,76 zł ,61 zł ,36 zł zakończony POPT /11 POPT /11 POPT /11 Wsparcie funkcjonowania Instytucji Zarządzającej PWW/Instytucji Koordynującej NSRO w 2012 i 2013 r. Finansowania kosztów zatrudnienia w 2012 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego oraz pracowników Instytucji Kontroli I-ego Stopnia w Programie Południowy Bałtyk zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ PWW/IK NSRO w 2012, 2013 i 2014 r. DKF ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony Pomorski ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony DKF ,00 zł ,00 zł ,00 zł zakończony POPT /12 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - etap IV BZL ,00 zł ,01 zł ,96 zł zakończony 32 S t r o n a

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.)

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.) Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość ogółem projektu Dolnośląski Urząd Wojewódzki,

Bardziej szczegółowo

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT.

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT. Załącznik 1 Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 1. Warunki finansowania wynagrodzeń w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Sierpień 215 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Listopad 215 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju CZERWIEC 2015 R.

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13) Wskazówki w zakresie numeracji i identyfikacji dokumentów. (wersja 1.2 z dnia 12 maja 2009 roku)

Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13) Wskazówki w zakresie numeracji i identyfikacji dokumentów. (wersja 1.2 z dnia 12 maja 2009 roku) KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY (KSI SIMIK 07-13) WSKAZÓWKI W ZAKRESIE NUMERACJI I IDENTYFIKACJI DOKUMENTÓW PROGNOZY WYDATKÓW POŚWIADCZENIA I DEKLARACJE WYDATKÓW DECYZJA O ZWROCIE ŚRODKÓW (wersja 1.2 z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Marzec 216 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007 2013 (stan na 30 czerwca 2012 r.

POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007 2013 (stan na 30 czerwca 2012 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAŻANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r. Załącznik 11. Projekty odsetkowe realizowane przez IZ w ramach Priorytetu 4. Lp. Nr Projektu Tytuł Projektu Działanie 4.1 1 01/728 Organizacja Komitetu monitorującego oraz udział przedstawicieli IZ w posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Narada Dyrektorów AP Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Daniel Wiciński Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Warszawa, 29.11.2013 r. Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Marzec 217 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Warszawa, 31 października 2007 Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MIRokreśla IZ POPT.

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MIRokreśla IZ POPT. Załącznik 1 Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 1. Warunki finansowania wynagrodzeń w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Załącznik nr 1 Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Komponent centralny Instytucja Pośrednicząca Kontakt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 1. Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 października 2014 r.

Warszawa, 20 października 2014 r. Warszawa, 20 października 2014 r. W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. edukacji w ramach Komitetu Monitorującego Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki podczas którego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

w sprawie rekomendacji listy projektów do realizacji w ramach Priorytetu Pomoc techniczna SPO

w sprawie rekomendacji listy projektów do realizacji w ramach Priorytetu Pomoc techniczna SPO Uchwała Nr 54/2006 Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich z dnia 16 października 2006 r. w sprawie rekomendacji

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007 2013 (stan na 30 czerwca 2014 r.

POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007 2013 (stan na 30 czerwca 2014 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAŻANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r.

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r. Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 marca 2016 r. 1 Produkt Krajowy Brutto (PKB) Jednostka terytorialna Wartość w mln zł % wartości krajowej Wartość w zł na 1 mieszkańca Zmiana w

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia polskich regionów z procesu negocjacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE

Doświadczenia polskich regionów z procesu negocjacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE Doświadczenia polskich regionów z procesu negocjacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE Instytucja Koordynująca RPO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja inaugurująca realizację

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007 2013 (stan na 31 grudnia 2009 r.

POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007 2013 (stan na 31 grudnia 2009 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAśANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

2. Warunki ponoszenia wydatków szkoleniowych

2. Warunki ponoszenia wydatków szkoleniowych Załącznik 1 Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 1. Warunki finansowania wynagrodzeń w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Marek Sawicki. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo! Marek Sawicki. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szanowni Państwo! Pragnę zaprezentować Państwu informacje na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce, której budowa rozpoczęła się już w 2007 roku na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE)

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 1 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce.

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Rzeszów, 16 grudnia 2014 r. Harmonogram i propozycje

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej MIR/H./5(9)12/2014 Minister Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne KTO, CO i CZYM (ile!)

Fundusze unijne KTO, CO i CZYM (ile!) Fundusze unijne KTO, CO i CZYM (ile!) Grzegorz Obara GDDKIA Departament Projektów Unijnych i Monitoringu WPS Kraków 1 2 3 Dyrektor Departamentu Z-ca Dyrektora Departamentu Z-ca Dyrektora Departamentu WKiP

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Wyniki negocjacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wyniki negocjacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Wyniki negocjacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Zakopane, 19 stycznia 2015 r. Negocjacje programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r.

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r. 1 Perspektywa finansowa. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne Kłodzko, 27 listopada 2014 r. Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na lata

Fundusze Europejskie na lata Fundusze Europejskie na lata 2007-2013 Michał Godlewski Departament Informacji, Promocji i Szkole ń 1 Krajowe dokumenty strategiczne NPR i NSS NPR 2004-2006 Narodowy Plan Rozwoju NSS 2007-2013 2013 Narodowa

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Stan i ocena wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych

Stan i ocena wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych Stan i ocena wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych Piotr Machański Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Białystok, 19 grudnia 2008 r. I. Informacje wstępne 16 RPO 1. Szanse

Bardziej szczegółowo

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej stan obecny oraz plany rozwojowe systemu EZD PUW Mariusz Madejczyk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

2004-2006 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności (NSS) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO

2004-2006 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności (NSS) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO INFORMACJE OGÓLNE Europejski Fundusz Społeczny Ten kluczowy instrument polityki społecznej wewnątrz Unii Europejskiej został utworzony w 1957 r. (na mocy Traktatów Rzymskich, powołujących do Ŝycia Europejską

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

Zasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Zasady kwalifikowania wydatków Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Wykaz skrótów: LPI Lokalny Punkt Informacyjny NSS Narodowa Strategia Spójności UE Unia Europejska POPT Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan działań na rzecz zapewnienia potencjału instytucjonalnego do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR Fundusze strukturalne 2004-2006 PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006 Przedstawiamy informację na temat obecnie ch oraz planowanych jeszcze naborów wniosków

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2014 przewidzianych do realizacji zadań z zarządzaniem i wdrażaniem

Bardziej szczegółowo