Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich"

Transkrypt

1 Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura badana w mikroskopie wietlnym ) warstwy wierzchniej stali MnCr naw glonej w 0 C przez h, pow. 0x; ) warstwy azotków -Fe - N i -Fe N na stali typu CrAlMo-0, pow. 0x; ) pow oki TiN na pod o u z azotowanej plazmowo stali XCrMoV-, pow. 00x; ) warstwy borków FeB i Fe B na stali X0CrMoV-, pow. 0x; ) powierzchni galwanicznej pow oki cynkowej na pod o u ze stali, pow. 0x; ) pow oki galwanicznej Ni+Cr na pod o u ze stopu miedzi z cynkiem CuZn0Pb, pow. 0x; ) pow oki galwanicznej Cu na pod o u ze stali niskow glowej, pow. 0x; ) warstwy przej ciowej mi dzy kompozytow warstw stopow Fe-Cr-C a rdzeniem staliwnym, pow. x; ) badana w mikroskopie elektronowym skaningowym powierzchnia prze omu kompozytowej warstwy wierzchniej Al-Al O (cz stki) wytworzonej metod infiltracji ci nieniowej, pow. 000x Zdj cia materia ograficzne

2 Open Access Library Volume 0 Plansza. Struktura ) pow oki Ti(C,N) naniesionej na w gliki spiekane, pow. 00x, zg ad uko ny; ) pow oki wielowarstwowej Ti(C,N)+Al O +TiC naniesionej na w gliki spiekane, pow. 00x, zg ad uko ny; ) prze omu pow oki TiN+multi(Ti,Al,Si)N+TiN naniesionej na pod o e z cermetalu narz dziowego, pow. 00x, mikroskop skaningowy (SEM); ) prze omu pow oki -warstwowej Ti/CrN naniesionej na pod- o e ze stopu miedzi CuZn0Pb, pow. 000x, SEM; ) prze omu pow oki -warstwowej Ti/CrN naniesionej na pod o e ze stopu miedzi CuZn0Pb, pow. 00x, SEM; ) prze omu nanokrystalicznej pow oki (Ti,Al)N naniesionej na cermetal narz dziowy, pow. 00x, SEM; ) i ) cienkiej folii z pow oki TiN+(Ti,Al,Si)N+TiN naniesionej na cermetal narz dziowy, pow. 000x i 000x; ) cienkiej folii z pow oki TiN+multi(Ti,Al,Si)N+TiN naniesionej na w gliki spiekane, pow. 0000x L.A. Dobrza ski, A.D. Dobrza ska-danikiewicz

3 Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura badana w mikroskopie elektronowym skaningowym ) prze omu pow oki (Ti,Al)N naniesionej na ceramice sialonowej, pow. 000x; ) prze omu pow oki (Ti,Zr)N naniesionej na ceramice sialonowej, pow. 0000x; ) prze omu pow oki (Ti,Al)N naniesionej na pod o e Al O +TiC, pow. 00x; ) prze omu pow oki nanostrukturalnej (Ti,Al)N naniesionej na w gliki spiekane, pow. 000x; ) prze omu pow oki TiC+Ti(C,N)+ Al O +TiN naniesionej na pod o e z Si N, pow. 00x; ) prze omu pow oki Ti(C,N)+Al O +TiN naniesionej na w gliki spiekane, pow. 0000x; oraz topografia ) powierzchni pow oki TiN+(Ti,Al,Si)N+TiN naniesionej na pod o e z Si N, pow. 00x; ) powierzchni pow oki nanostrukturalnej (Al,Ti)N naniesionej na ceramice sialonowej, pow. 000x; ) powierzchni pow oki Al O +wiskery SiC, pow. 000x Zdj cia materia ograficzne

4 Open Access Library Volume 0 Plansza. Struktura warstwy wierzchniej stali badana w mikroskopie wietlnym ) X0CrMoV- po przetapianiu, moc wi zki lasera, kw, pow. x; ) CrMoV- po stopowaniu w glikiem TaC, moc wi zki, kw, pow. 0x; ) NiCrMoV po stopowaniu w glikiem WC, moc wi zki, kw, pow. 00x; badana w mikroskopie elektronowym skaningowym: ) X0CrMoV- po przetapianiu, moc wi zki, kw, pow. 00x; ) CrMoV- po stopowaniu w glikiem TiC, moc wi zki,0 kw, pow. 00x; ) CrMoV- po stopowaniu w glikiem WC, moc wi zki,0 kw, pow. 00x; ) XCrMoV- po stopowaniu w glikiem TiC, moc wi zki, kw, pow. 00x; badana w mikroskopie elektronowym transmisyjnym: ) X0CrMoV- po stopowaniu w glikiem NbC, moc wi zki, kw, pow. 0000x; ) X0CrMoV- po stopowaniu w glikiem WC, moc wi zki, kw, pow. 0000x L.A. Dobrza ski, A.D. Dobrza ska-danikiewicz

5 Obróbka powierzchni materiaáów inīynierskich Plansza. Struktura ) warstwy wierzchniej (WW) stopu magnezu MCMgAlZn po wtapianiu proszku WC, moc wiązki lasera,0 kw, pow. 0x; ) strefy centralnej WW stopu MCMgAlZn SiC,,0 kw, pow. 0x; ) granicy pomiċdzy strefą przetopienia i strefą wpáywu ciepáa WW stopu MCMgAlZn, TiC,, kw, pow.x; ) strefy centralnej przetopienia WW stopu MCMgAlZn AlO,, kw, pow. 0x; ) strefy centralnej WW stopu MCMgAlZn po przetapianiu laserowym,,0 kw, pow. 0x; ) granicy strefy przetopionej WW stopu MCMgAlZn SiC,,0 kw, pow. 0x; ) strefy centralnej przetopienia WW stopu MCMgAlZn TiC,, kw, pow. 0x; ) strefy przetopienia w WW stopu MCMgAlZn AlO,,0 kw, pow. 0x; ) strefy granicznej pomiċdzy strefą przetopienia i podáoīem stopu MCMgAlZn WC,,0 kw, pow. 0x ZdjĊcia materiaáograficzne

6 Open Access Library Volume 0 Plansza. Struktura warstw materia u gradientowego o osnowie stali szybkotn cej HS-- wzmacnianej w glikiem WC lub VC, badana w mikroskopie elektronowym skaningowym ) z warstw wierzchni zawieraj c 0% WC, po spiekaniu w piecu pró niowym (PP) w 0 C, pow. 0x; ) z warstw wierzchni zawieraj c % WC, PP w 0 C, pow. 0x; ) z warstw wierzchni zawieraj c % WC, PP w 0 C, pow. 0x; ) warstwy wierzchniej zawieraj cej % VC, po spiekaniu w piecu z atmosfer N + % H (AZ) w 0 C, pow. 00x; ) warstwy wierzchniej zawieraj cej % VC, AZ w 0 C, pow. 00x; ) warstwy wierzchniej zawieraj cej % VC, AZ w 0 C, pow. 000x; ) warstwy wierzchniej zawieraj cej % WC, PP w 0 C, pow. 00x; ) warstwy pod o a ze stali szybkotn cej, PP w 0 C, pow. 00x; ) warstwy wierzchniej zawieraj cej 0% WC, PP w 0 C, pow. 00x 0 L.A. Dobrza ski, A.D. Dobrza ska-danikiewicz

7 Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Topografia powierzchni krzemu anizotropowo trawionego ) monokrystalicznego, pow. 00x, mikroskop elektronowy skaningowy (SEM), ) polikrystalicznego, mikroskop konfokalny (CM); ) przekrój poprzeczny p ytki z tekstur odpowiadaj c równoleg ym rowkom (RR) (l=0,0 mm), pow. 0x, SEM; ) tekstura laserowa odpowiadaj ca RR (l=0,0 mm), pow. 00x, SEM; topografia powierzchni krzemu polikrystalicznego: ) wewn trz laserowo wytworzonego rowka, pow. 000x, SEM, ) mi dzy wyp ywkami s siednich rowków, pow. 000x, SEM; ) tekstura laserowa odpowiadaj ca RR (l=0,0 mm) po usuni ciu warstwy o grubo ci 0 μm, pow. 00x, SEM; ) tekstura laserowa odpowiadaj ca RR (l=0,0 mm) po usuni ciu warstwy o grubo ci 0 μm, pow. 00x, SEM; ) topografia powierzchni p ytki z laserow tekstur odpowiadaj c RR (l=0,0 mm), CM Zdj cia materia ograficzne

8 Open Access Library Volume 0 Plansza. Powierzchnia ) stali uszkodzonej w wyniku korozji punktowej; ) stali X0CrMoV- stopowanej laserowo w glikiem TiC i po te cie korozyjnym, pow.0x; struktura: ) stopu miedzi CuZn0 z mi dzykrystalicznymi szczelinami korozyjnymi, pow. 0x; ) prze omu mi dzykrystalicznego korozyjnego w stopie miedzi CuZn0, pow. 00x, mikroskop elektronowy skaningowy (SEM); ) prze omu mi dzykrystalicznego korozyjnego oraz dora nego transkrystalicznego ci gliwego z mikrop kni ciami wzd u p aszczyzn po lizgu na powierzchni ziarna w stopie miedzi CuZn, pow. 00x, SEM; ) transkrystalicznego p kni cia korozyjnego w stopie CuZn, pow. 0x; ) prze omu korozyjnego transkrystalicznego z licznymi obszarami p kni upliwych w stopie miedzi CuZn, pow. 00x, SEM; ) prze omu mi dzykrystalicznego korozyjnego z w erami na elazie Armco, pow. 00x, SEM; ) silnie uszkodzonej powierzchni próbki ze stali typu MnNb (PNL) rozci ganej w warunkach korozyjnych, pow. 0x, SEM L.A. Dobrza ski, A.D. Dobrza ska-danikiewicz

9 Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura ) p ytki ze stali szybkotn cej typu HS--- uszkodzonej w wyniku skrawania, pow. 0x; ) powierzchni przy o enia p ytki z ceramiki azotkowej Si N z pow ok TiN+Al O, po skrawaniu stopu Inconel, pow. 0x; ) powierzchni próbki ze stali XCrMoV- uszkodzonej w wyniku zm czenia cieplnego, pow. x; ) powierzchni próbki borowanej dyfuzyjnie ze stali 0CrMoV- uszkodzonej w wyniku zm czenia cieplnego, pow. x; ) przekroju próbki ze stali typu CrMnMoVB0-- uszkodzonej w wyniku zm czenia cieplnego, p kni cia na granicach ziarn austenitu pierwotnego, pow. 00x; ) powierzchni ko a z batego uszkodzonego w trakcie eksploatacji, pow. x; ) ladu wg bnika po scratch te cie na powierzchni pow oki galwanicznej Ni/Cr na pod o u ze stopu miedzi CuZn0Pb, pow. 0x; ) wytarcia pow oki (Ti,Al)N na pod o u ze stali X0CrMoV-, pow. x; ) prze omu zm czeniowego polikrystalicznego cynku, pow. 00x Zdj cia materia ograficzne

6. Struktura i własności powierzchni wybranych nanostrukturalnych i innych materiałów inżynierskich

6. Struktura i własności powierzchni wybranych nanostrukturalnych i innych materiałów inżynierskich 6. Struktura i własności powierzchni wybranych nanostrukturalnych i innych materiałów inżynierskich Open Access Library Volume 5 2011 6.1. Struktura i własności twardych powłok na spiekanych materiałach

Bardziej szczegółowo

3. Teza, cel i zakres pracy

3. Teza, cel i zakres pracy Open Access Library Volume 1 (19) 2013 3. Teza, cel i zakres pracy 3.1. Geneza pracy Rozwój współczesnej nauki i techniki umożliwia realizację wymagań, jakie stawia się współczesnym materiałom inżynierskim,

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

8.1. Ogólna charakterystyka supertwardych materia ów narz dziowych

8.1. Ogólna charakterystyka supertwardych materia ów narz dziowych Podstawy metalurgii proszków i materia y spiekane 8. Supertwarde materia y narz dziowe 8.1. Ogólna charakterystyka supertwardych materia ów narz dziowych KLASYFIKACJA SUPERTWARDYCH MATERIA ÓW NARZ DZIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia. SuperLine

Objaśnienia. SuperLine Objaśnienia Rodzaje obróbki Obróbka kanałków Frezowanie kanałków, rowków, zagłębianie skośne, prostopadłe. Szer. skrawania 1 x D Dopasowanie posuwu: zmiana szerokości obróbki Przy zmianie głębokości skrawania

Bardziej szczegółowo

5. Podsumowanie i wnioski

5. Podsumowanie i wnioski Open Access Library Volume 7 (13) 2012 5. Podsumowanie i wnioski Przedstawiona koncepcja po czenia in ynierii powierzchni jako dyscypliny wiedzy i technologii metalurgii proszków jest uzasadniona, czego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5 Spis treści Streszczenie... 12 Abstract... 14 Słowo wstępne... 16 1. Wyznaczanie własno ci mechanicznych stali... 20 2. Statyczna próba rozciągania w temperaturze podwyższonej... 24 3. Badania mechaniczne

Bardziej szczegółowo

6. Laserowa obróbka powierzchniowa stopów Mg-Al-Zn

6. Laserowa obróbka powierzchniowa stopów Mg-Al-Zn 6. Laserowa obróbka powierzchniowa stopów Mg-Al-Zn 6.1. Ogólna charakterystyka laserowej obróbki stopów metali Open Access Library Volume 5 (11) 2012 Zaprezentowany w 1960 roku pierwszy laser zosta okre

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

4. Wyniki bada uzupełniaj cych własno ci stali szybkotn cych

4. Wyniki bada uzupełniaj cych własno ci stali szybkotn cych 4. Wyniki bada uzupełniaj cych własno ci stali szybkotn cych 4.1. Wyniki bada twardo ci Pomiarów twardo ci stali w skali C Rockwella dokonano na przekroju próbek poddanych uprzednio badaniu współczynnika

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 9. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński

ĆWICZENIE Nr 9. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 9 Opracował: dr

Bardziej szczegółowo

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski Laboratorium badań materiałowych i technologicznych dr inż. Tomasz Kurzynowski Agenda Oferta badawcza Wyposażenie laboratorium Przykłady realizowanych badań Opracowanie i rozwój nowych materiałów Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna 1.1. Dlaczego stosuje si cienkie warstwy TiN? Cienkie warstwy azotku tytanu (grubo : 0,5 µm µm) na o one na powierzchni narz dzi i cz ci maszyn zwi kszaj

Bardziej szczegółowo

7. Spiekane materia y ceramiczne i ceramiczno-w glikowe

7. Spiekane materia y ceramiczne i ceramiczno-w glikowe 7. Spiekane materia y ceramiczne i ceramiczno-w glikowe 7.1. Ogólna charakterystyka spiekanych materia ów ceramicznych i ceramiczno-w glikowych PORÓWNANIE SPIEKANYCH MATERIA ÓW CERAMICZNYCH I CERAMICZNO-W

Bardziej szczegółowo

2012-04-11. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka

2012-04-11. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka STAL STOPOWA KONSTRUKCYJNA I NARZĘDZIOWA Zakres tematyczny 1 STAL KONSTRUKCYJNA STOPOWA 1 Stal konstrukcyjna Kryterium doboru stali konstrukcyjnych podstawowe właściwości mechaniczne: stanowią najczęściej

Bardziej szczegółowo

Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna stali OBRÓBKA CIEPLNA Obróbka cieplna stali Powstawanie austenitu podczas nagrzewania Ujednorodnianie austenitu Zmiany wielkości ziarna Przemiany w stali podczas chłodzenia Martenzytyczna Bainityczna Perlityczna

Bardziej szczegółowo

5. Podsumowanie i wnioski

5. Podsumowanie i wnioski 5. Podsumowanie i wnioski Intensywny rozwój inżynierii materiałowej jest wynikiem między innymi wzrastającego zapotrzebowania na produkty o coraz wyższych własnościach użytkowych, których powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215

BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215 BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215 Wojciech STACHURSKI 1, StanisławMIDERA 1 1. WSTĘP Jednym z najważniejszych wyzwań stawianych firmom narzędziowym,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH Sylwester KŁYSZ *, **, Anna BIEŃ **, Janusz LISIECKI *, Paweł SZABRACKI ** * Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa ** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

PL 210400 B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL 02.05.2006 BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL

PL 210400 B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL 02.05.2006 BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210400 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370876 (51) Int.Cl. H01S 5/00 (2006.01) H01S 5/183 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Wybrane materiały amorficzne i nanokrystaliczne stopów na osnowie Ni lub Fe

Wybrane materiały amorficzne i nanokrystaliczne stopów na osnowie Ni lub Fe 5. Rozwi zanie materiałowo-technologiczne wytwarzania kompozytów zło onych z nanokrystalicznych proszków stopu Fe 73,5 Si 13,5 B 9 Nb 3 Cu 1 i polietylenu Materiały kompozytowe s kombinacj materiałów o

Bardziej szczegółowo

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych Open Access Library Volume 2 211 12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych 12.1 Wyznaczanie relacji diagnostycznych w badaniach ultrad wi kowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej

Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 9 Temat: Obróbki cieplno-chemiczne i powierzchniowe Łódź 2010 1 1. Wstęp teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Technologie PVD w zastosowaniu do obróbki narzędzi

Technologie PVD w zastosowaniu do obróbki narzędzi Technologie PVD w zastosowaniu do obróbki narzędzi dr inż. Marek Betiuk Application of PVD technology for tools treatment Instytut Mechaniki Precyzyjnej Modyfikacja powierzchni warstwami uzyskiwanymi

Bardziej szczegółowo

Skaningowy mikroskop elektronowy

Skaningowy mikroskop elektronowy Skaningowy mikroskop elektronowy SH-5000M / SH-4000 / SH-3500 / detektor EDS Mikroskop elektronowy skaningowy z serii Hirox SH to najwyższej klasy system nastołowy, umożliwiającym szybkie obrazowanie w

Bardziej szczegółowo

6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali

6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali Open Access Library Volume 9 (15) 2012 6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali 6.1. Wymagania techniczne dla tulei o yskowych W krajach wysoko uprzemys owionych

Bardziej szczegółowo

3. Zmiany własno ci mechanicznych badanych stali po eksploatacji w warunkach pełzania

3. Zmiany własno ci mechanicznych badanych stali po eksploatacji w warunkach pełzania Open Access Library Volume 3 2011 3. Zmiany własno ci mechanicznych badanych stali po eksploatacji w warunkach pełzania W wyniku procesów aktywowanych cieplnie wywołanych temperatur i ci nieniem w długim

Bardziej szczegółowo

4. Gradientowe materia y narz dziowe

4. Gradientowe materia y narz dziowe 4. Gradientowe materia y narz dziowe 4.1. Metody wtryskowego formowania proszków w celu wytwarzania materia ów gradientowych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA METOD WTRYSKOWEGO FORMOWANIA PROSZKÓW Metalurgia proszków

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn. ĆWICZENIA LABORATORYJNE DOTYCZĄCE STOPÓW Mg-Al-Zn. Ćwiczenia laboratoryjne dotyczące stopów Mg-Al-Zn

Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn. ĆWICZENIA LABORATORYJNE DOTYCZĄCE STOPÓW Mg-Al-Zn. Ćwiczenia laboratoryjne dotyczące stopów Mg-Al-Zn Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn ĆWICZENIA LABORATORYJNE DOTYCZĄCE STOPÓW Mg-Al-Zn Ćwiczenia laboratoryjne dotyczące stopów Mg-Al-Zn 265 Open Access Library Volume 5 (11) 2012 264 L.A. Dobrzański,

Bardziej szczegółowo

UWM KATEDRA OGRODNICTWA Ławy fundamentowe P.P.U.H. CHECZA. Kontr. Mgr inż. P.CZIRSON

UWM KATEDRA OGRODNICTWA Ławy fundamentowe P.P.U.H. CHECZA. Kontr. Mgr inż. P.CZIRSON 1 Ławy fundamentowe z odsadzkami pod słupy ram głównych 2.1 Charakterystyki materiałów: Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciężar objętościowy = 2447,32 (kg/m3) Zbrojenie podłużne : typ 34GS fe = 350,00 (MPa)

Bardziej szczegółowo

2. Przegl d pi miennictwa w zakresie technicznego zastosowania stopów magnezu i ich obróbki powierzchniowej

2. Przegl d pi miennictwa w zakresie technicznego zastosowania stopów magnezu i ich obróbki powierzchniowej Open Access Library Volume 2 (8) 2012 2. Przegl d pi miennictwa w zakresie technicznego zastosowania stopów magnezu i ich obróbki powierzchniowej 2.1. Techniczne zastosowania stopów magnezu i ich obróbka

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa inwestycji : Oczyszczenie zbiornika wodnego w Lubrańcu Adres: Lubraniec dz. Nr 625 Inwestor: Gmina Lubraniec ul. Brzeska 49 87-890 Lubraniec

Bardziej szczegółowo

OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) zasadowa. Otulina:

OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) zasadowa. Otulina: OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: EN ISO 14172: E Ni-1 E Ni2061 (NiTi3) Elektroda do spawania elementów z czystego niklu. Przeznaczona jest także do łączenia materiałów różnoimiennych, np. niklu ze stalą, niklu

Bardziej szczegółowo

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych Rys. 1. Mikrostruktura podeutektycznego stopu aluminium-krzem AK7. Pomiędzy dendrytami roztworu stałego krzemu w aluminium

Bardziej szczegółowo

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Partnerzy Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna

Bardziej szczegółowo

Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. Nazwa przedmiotu Materiały kompozytowe Kod IM/48.6 Semestr VI Godziny 1 Punkty 1 w c l p s

Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. Nazwa przedmiotu Materiały kompozytowe Kod IM/48.6 Semestr VI Godziny 1 Punkty 1 w c l p s Nazwa przedmiotu Materiały kompozytowe IM/48.6 Semestr VI Godziny 1 Punkty 1 Odpowiedzialny (a) Dr inż. Krystyna Imielińska Definicja i podział materiałów kompozytowych. Czynniki wpływające na właściwości

Bardziej szczegółowo

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa Stopy żelaza Stale Staliwa Żeliwa 1. Stale są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierające do 2% C, które w procesie wytwarzania podlegają przeróbce plastycznej, np.: walcowaniu, ciągnieniu,

Bardziej szczegółowo

Kpl. 100. 2 dzierżawa instrumentarium m-c 24 RAZEM X X X X X

Kpl. 100. 2 dzierżawa instrumentarium m-c 24 RAZEM X X X X X L. p. Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr - Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych metodą Endo-Button Przedmiot zamówienia 2 Nr J.m. Ilość 4 Cena jedn. katalogowy 3 netto w zł Wartość netto

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WŁASNOŚCI STALI SZYBKOTNĄCEJ SKSM PO OBRÓBCE LASEROWEJ

ZMIANA WŁASNOŚCI STALI SZYBKOTNĄCEJ SKSM PO OBRÓBCE LASEROWEJ 31/42 Solidification o f Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No 42 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN-Katowice, PL ISSN 0208-9386 ZMIANA WŁASNOŚCI STALI SZYBKOTNĄCEJ SKSM

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Część 2 Wykład nr.4 1 1. Problemy materiałowe PODSTAWOWE WYMAGANIA STAWIANE PRZEKŁADNIOM ZĘBATYM Duża niezawodność, Mały stosunek masy do przenoszonej mocy, Niskie koszty wykonania

Bardziej szczegółowo

6.1. Ogólna charakterystyka cermetali narz dziowych

6.1. Ogólna charakterystyka cermetali narz dziowych 6. Cermetale narz dziowe 6.1. Ogólna charakterystyka cermetali narz dziowych INFORMACJE OGÓLNE Do nowoczesnych spiekanych materia ów narz dziowych, o szybko rosn cym znaczeniu w technologii obróbki skrawaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do SIWZ ZP/UR/37/04 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr a do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów.. Wszystkie techniczne parametry wymienione poniżej są parametrami minimalnymi.

Bardziej szczegółowo

2. Analiza stanu wiedzy

2. Analiza stanu wiedzy 2. Analiza stanu wiedzy W niniejszym rozdziale pracy przedstawiono analiz stanu wiedzy, dotycz cej ogólnych trendów rozwojowych i najbardziej perspektywicznych obszarów in ynierii powierzchni materia ów.

Bardziej szczegółowo

2. Aplikacja stopów amorficznych na przykładzie spoiwa do lutowania na osnowie niklu

2. Aplikacja stopów amorficznych na przykładzie spoiwa do lutowania na osnowie niklu 2. Aplikacja stopów amorficznych na przykładzie spoiwa do lutowania na osnowie niklu Open Access Library Volume 4 2011 Lutowanie jest metod szczególnie odpowiedni do miniaturyzacji oraz rozwi za wielowariantowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA Mandat 22 ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA POKRYCIA DACHOWE, ŚWIETLIKI, OKNA DACHOWE i WYROBY POMOCNICZE DO STOSOWANIA W: 07/33 DACHACH 09/33 ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH DRZWIACH, OKNACH I LUKACH (OTWORACH)

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

5. Omówienie wyników bada

5. Omówienie wyników bada Kszta towanie struktury i w asno ci pow ok hybrydowych na rewersyjnie skr canych matrycach do wyciskania 5. Omówienie wyników bada 5.1. Wyniki analizy numerycznej W pierwszym etapie okre lono rozk ad napr

Bardziej szczegółowo

Uwagi ko cowe. Praktyka jest najlepszym nauczycielem Usus magister est optimus Marcus Tullius Cicero (106-43 p.n.e.)

Uwagi ko cowe. Praktyka jest najlepszym nauczycielem Usus magister est optimus Marcus Tullius Cicero (106-43 p.n.e.) Obróbka powierzchni materiałów in ynierskich Praktyka jest najlepszym nauczycielem Usus magister est optimus Marcus Tullius Cicero (106-43 p.n.e.) Uwagi ko cowe W niniejszej ksi ce dokonano analizy stanu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 24/42 Solidification of Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No 42 Krzepnięcie Meta li i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN- Katowice, PL ISSN 0208-9386 WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA MIKROSTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1 Stopy tytanu Stopy tytanu i niklu 1 Tytan i jego stopy Al Ti Cu Ni liczba at. 13 22 29 28 struktura kryst. A1 αa3/βa2 A1 A1 ρ, kg m -3 2700 4500 8930 8900 T t, C 660 1668 1085 1453 α, 10-6 K -1 18 8,4

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PARAMETRÓW NADTAPIANIA LASEROWEGO W WARUNKACH KRIOGENICZNYCH NA STRUKTURĘ WARSTWY WIERZCHNIEJ NA STOPIE Ti-6Al-4V

OCENA WPŁYWU PARAMETRÓW NADTAPIANIA LASEROWEGO W WARUNKACH KRIOGENICZNYCH NA STRUKTURĘ WARSTWY WIERZCHNIEJ NA STOPIE Ti-6Al-4V DOI: 10.2478/v10077-008-0005-6 G. Gajowiec Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, Gdańsk, Polska OCENA WPŁYWU PARAMETRÓW NADTAPIANIA LASEROWEGO W WARUNKACH KRIOGENICZNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania. ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące określenia stanu warstw izolacyjnych dachu oraz analiza wykonanych zdjęć termowizyjnych, budynku zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁASNOCI STALI NARZDZIOWEJ DO PRACY NA GORCO STOPOWANEJ CZSTKAMI TIC I WC

PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁASNOCI STALI NARZDZIOWEJ DO PRACY NA GORCO STOPOWANEJ CZSTKAMI TIC I WC 11/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁASNOCI STALI NARZDZIOWEJ DO PRACY

Bardziej szczegółowo

PL 218206 B1. GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk, PL 04.02.2013 BUP 03/13. RYSZARD GAWERSKI, Gdańsk, PL 31.10.2014 WUP 10/14. rzecz. pat.

PL 218206 B1. GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk, PL 04.02.2013 BUP 03/13. RYSZARD GAWERSKI, Gdańsk, PL 31.10.2014 WUP 10/14. rzecz. pat. PL 218206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218206 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 395843 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I W A CIWO CI KONSTRUKCYJNEJ STALI 42CrMo4 PO REGULOWANYM AZOTOWANIU I LASEROWYM STOPOWANIU BOREM

STRUKTURA I W A CIWO CI KONSTRUKCYJNEJ STALI 42CrMo4 PO REGULOWANYM AZOTOWANIU I LASEROWYM STOPOWANIU BOREM K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 29 nr 1 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2009 ANETA BARTKOWSKA, ALEKSANDRA PERTEK KRZYSZTOF WI NIEWSKI * STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY Y BUDOWLANE

MATERIAŁY Y BUDOWLANE MATERIAŁY Y BUDOWLANE PRODUKTY PRZEZNACZONE DO OBRÓBKI BKI MATERIAŁÓW W BUDOWLANYCH 1 SPIS TREŚCI SAITDISC dyski fibrowe str. 3 SAITRIS tarcze półelastyczne str. 12 SAITRON dyski półelastyczne str. 5 SAITOR

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia Wymiar czasu pracy Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia prac, System pracy weekendowej Wymiar

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47 Strona 46 ceny netto loco Gliwice Strona 47 RS-1 BUDOWA OPASKI Opaski naprawcze SANIT przeznaczone są do łączenia i naprawy uszkodzonych rur wodociągowych ze stali, żeliwa szarego i sferoidalnego, PE,

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/2012. Burmistrza Obornik z dnia 5 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 309/2012. Burmistrza Obornik z dnia 5 kwietnia 2012r. Zarządzenie Nr 309/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r. Zarządzenie Nr309 /2012 z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie Udostępniania nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Oborniki w celu umieszczenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz TEMAT BRANŻA INWESTOR OPRACOWAŁ Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny. Drogowa Gmina i Miasto Raszków mgr inż. Wiktor

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Proste struktury krystaliczne

Proste struktury krystaliczne Budowa ciał stałych Proste struktury krystaliczne sc (simple cubic) bcc (body centered cubic) fcc (face centered cubic) np. Piryt FeSe 2 np. Żelazo, Wolfram np. Miedź, Aluminium Struktury krystaliczne

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

PL 216793 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 18.06.2012 BUP 13/12. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 30.05.2014 WUP 05/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216793 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 18.06.2012 BUP 13/12. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 30.05.2014 WUP 05/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216793 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216793 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 393224 (22) Data zgłoszenia: 13.12.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 5 do SIWZ I. Konserwacji urządzeń turystycznych tj.: 1. Wieża widokowa w Obrębie Objazda dz. 343 1 szt. 2. Wieży widokowej w Klukach dz.8 1 szt. 3. Wieży widokowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Inżynierii Materiałowej ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych dr inż. Jarosław

Bardziej szczegółowo

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl RURY DRENAŻOWE Program dostawy Integralnym elementem zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych są również systemy drenarskie. Najczęstszym materiałem, z którego wykonane są nowoczesne systemy drenarskie

Bardziej szczegółowo

Charaktyrystyka. Dobór rodzaju pokrycia w zależności od obrabianego materiału (na bazie powłok firmy BALZERS) Powłoka: FUTURA NANO

Charaktyrystyka. Dobór rodzaju pokrycia w zależności od obrabianego materiału (na bazie powłok firmy BALZERS) Powłoka: FUTURA NANO Materiały stosowane na ostrza narzędzi skrawających Oznaczenie Gatunek stali wg: F E N E S PN DIN ANSI BS FN Charaktyrystyka Twardość HRC Skład chemiczny [%] HSS SW7M 1.3343 M 2 BM2 Z 90 WDCV 06-05- 04-02

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY URZ DZE 1. ZESTAW ZABAWOWY

OPIS TECHNICZNY URZ DZE 1. ZESTAW ZABAWOWY OPIS TECHNICZNY URZ DZE 1. ZESTAW ZABAWOWY W sk ad zestawu wchodz nast puj ce urz dzenia: - wie a bez daszku o wysoko ci podestu min. 1,20 m - wie a z daszkiem czterospadowym o wysoko ci podestu min. 1,50

Bardziej szczegółowo

4. Obróbka cieplna stopów Mg-Al-Zn

4. Obróbka cieplna stopów Mg-Al-Zn Open Access Library Volume 5 (11) 2012 4. Obróbka cieplna stopów Mg-Al-Zn 4.1. Technologie obróbki cieplnej stopów Mg-Al-Zn Zarówno stopy odlewnicze jak i do obróbki plastycznej mog by obrabiane i nieobrabiane

Bardziej szczegółowo

Wieluń, 03.07.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU 98-300 WIELUŃ, UL. SZPITALNA 16

Wieluń, 03.07.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU 98-300 WIELUŃ, UL. SZPITALNA 16 Wieluń, 03.07.2014 r. SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-14/2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU 98-300 WIELUŃ, UL. SZPITALNA 16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE mgr inż. Marzena Tkaczyk Promotorzy: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr dr hab. Wanda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE EKKOM Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40 e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl Gdańsk: ul. Arkońska 27 A, 80-387 Gdańsk, tel./fax: (58) 346-12-18

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karłowice" 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR

Spółdzielnia Mieszkaniowa Karłowice 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR SPÓŁDZIELNIA MlESZKANlOVVA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karłowice" 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 7~ PRZEDMIAR N/l.zWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Forma zlecenia robót: Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "MIASTOPROJEKT"SPÓŁKA CYWILNA 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. CHEŁMIŃSKA 115,TEL.,FAX 46 57 775 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Remont dachu budynku w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego ORVII.272.73.2011 Zamawiający: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax. (42)

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY CH ZASTOSOWANE Laboratorium nstrukcja do ćwiczenia nr Temat: Pomiar mocy wiązki laserowej 3. POMAR MOCY WĄZK LASEROWEJ LASERA He - Ne 3.1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą

Bardziej szczegółowo

Hartowanie diodowym laserem wysokiej mocy

Hartowanie diodowym laserem wysokiej mocy Hartowanie diodowym laserem wysokiej mocy Hartowanie naleŝy do najwcześniej opanowanych procesów obróbki cieplnej. Najstarszymi z metod konwencjonalnych jest hartowanie płomieniowe i piecowe. Młodszą technologią

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

Poznań, r.

Poznań, r. dr hab. inż. Michał Kulka, prof. nadzw. Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Inżynierii Materiałowej Poznań, 23.03.2016 r. RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Krystiana

Bardziej szczegółowo

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel.: (17) 854 47 91 Fax: (17) 854 48 32 E-mail: jansien@prz.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

5. Warstwy powierzchniowe na stopach Mg-Al-Zn nanoszone metodami fizycznego i chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD i PVD

5. Warstwy powierzchniowe na stopach Mg-Al-Zn nanoszone metodami fizycznego i chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD i PVD Open Access Library Volume 5 (11) 2012 5. Warstwy powierzchniowe na stopach Mg-Al-Zn nanoszone metodami fizycznego i chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD i PVD 5.1. Ogólna charakterystyka chemicznego

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie struktury i własno ci powierzchni stopów Mg-Al-Zn

Kształtowanie struktury i własno ci powierzchni stopów Mg-Al-Zn Kształtowanie struktury i własno ci powierzchni stopów Mg-Al-Zn 9. Podsumowanie i wnioski W odpowiedzi na nowe wymagania stawiane przez dzisiejszego u ytkownika i zgodnie z obecnymi tendencjami do eliminowania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61219 WZORU UŻYTKOWEGO @ yi (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 B65D 85/72 (22) Data zgłoszenia: 13.05.2000 B65D 85/36

Bardziej szczegółowo