PL B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL BUP 13/12. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL WUP 05/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL 216793 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 18.06.2012 BUP 13/12. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 30.05.2014 WUP 05/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA"

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) Int.Cl. B23K 26/08 ( ) B23K 26/38 ( ) B23K 10/00 ( ) (54) Przecinarka (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 13/12 (73) Uprawniony z patentu: ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 05/14 (72) Twórca(y) wynalazku: TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przecinarka znajdująca zastosowanie w procesach wycinania elementów - detali z płaskich niemetalowych lub metalowych arkuszy za pomocą wiązki laserowej lub palnika plazmowego. Znana jest przecinarka w wyposażona w zespół tnący w postaci głowicy laserowej, przeznaczona do cięcia elementów metalowych lub niemetalowych, zaopatrzona w zespół tnący - głowicę skupiającą, do której wiązka lasera od źródła promieniowania laserowego kierowana jest wzdłuż ścieżki optycznej. Ścieżka optyczna obejmuje elementy odchylające wiązkę, składające się z luster i soczewek skupiających. Wiązka lasera prowadzona jest wewnątrz kanałów typu mieszkowego zamocowanych na konstrukcji przecinarki, co zabezpiecza otoczenie przed niekorzystnym działaniem promieni laserowych. Przecinarka wyposażona jest w stół roboczy z rusztem przeznaczonym do umieszczania przedmiotów obrabianych. Zespół tnący umieszczony jest na konstrukcji nośnej zamontowanej nad stołem roboczym. Konstrukcja nośna zawiera: dwie nogi boczne, belkę główną, portal, suport, a ponadto mechanizm posuwu portalu, mechanizm posuwu suportu i mechanizm posuwu głowicy lasera. Belka główna usytuowana jest nad stołem roboczym równolegle do jego dłuższych boków, a osadzona jest na dwóch nogach bocznych usytuowanych wzdłuż krótszych boków stołu roboczego. Na belce głównej osadzony jest portal wyposażony w suport przeznaczony do osadzania głowicy laserowej. Głowica laserowa osadzona jest suwliwie na prowadnicy Z umocowanej do suportu - prowadnica Z umożliwia przemieszczanie głowicy lasera wzdłuż osi pionowej. Suport osadzony jest suwliwie na prowadnicy Y umocowanej do portalu - prowadnica Y umożliwia przemieszczanie suportu wraz z głowicą laserową w płaszczyźnie poziomej w głąb kabiny - równolegle do krótszych boków stołu roboczego, portal osadzony jest suwliwie na prowadnicy X umocowanej do belki głównej - prowadnica X umożliwia przemieszczanie portalu wraz z suportem i głowicą laserową w płaszczyźnie poziomej - równoległe do dłuższych boków stołu roboczego. Przecinarka według wynalazku wyposażona jest w kabinę, wewnątrz której osadzone są zespół narzędzi tnących - z głowicą laserową albo z głowicą laserową i palnikiem plazmowym, układ nośny zespołu narządzi tnących, stół roboczy - przeznaczony do podtrzymywania rusztu z ułożonym na nim przecinanym detalem, przenośnik płytowy - umieszczony pod stołem roboczym - przeznaczony do wychwytywania i wyprowadzania odpadów i małych detali do pojemnika umieszczonego poza kabiną oraz umieszczone na zewnątrz kabiny: stół technologiczny, pulpit sterujący, sterownik komputerowy CNC - wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające sterowanie dwoma narzędziami i pozostałymi procesami cięcia i źródła energii narzędzi tnących. Ponadto, przecinarka wyposażona jest w dwa ruchome ruszty, które w zależności od fazy cyklu roboczego znajdują się na stole technologicznym albo jeden z nich znajduje się na stole technologicznym, a drugi na stole roboczym. Kabina przecinarki według wynalazku ma postać powłoki otaczającej zespół narzędzi tnących z elementami kinematycznymi ich przemieszczania i stół roboczy. Przeznaczona jest do zabezpieczania operatora i osób postronnych przed szkodliwym wpływem promienia laserowego, jego odbić i refleksów powstających podczas procesu cięcia promieniem lasera. Kabina zaopatrzona jest w przesuwne drzwi usytuowane równolegle do dłuższego boku stołu roboczego. W płaszczyźnie drzwi osadzony jest co najmniej jeden wizjer umożliwiający bezpieczne obserwowanie procesu cięcia. Alternatywnie albo jednocześnie, przecinarka zaopatrzona jest w układ podglądu składający się z kamery umieszczonej wewnątrz kabiny i monitora umieszczonego na zewnątrz, korzystnie na pulpicie sterującym. Układ nośny zespołu narzędzi tnących zawiera: dwie nogi boczne, belkę główną, portal, jeden suport - w przypadku, gdy przecinaka wyposażona jest w tylko w głowicę laserową albo dwa suporty - pierwszy i drugi - gdy przecinarka wyposażona jest w dwa narzędzia tnące - głowicę laserową i palnik plazmowy, a ponadto zawiera mechanizm posuwu portalu, mechanizm posuwu suportu albo suportów i odpowiednio jeden albo dwa mechanizmy posuwu narzędzi tnących. Belka główna osadzona jest na nogach bocznych umieszczonych wzdłuż krótszych boków stołu roboczego, a usytuowana jest nad stołem roboczym równolegle do jego dłuższych boków. Na belce głównej - na prowadnicy X - suwliwie osadzony jest portal. Prowadnica X umożliwia przemieszczanie portalu równolegle do dłuższych boków stołu roboczego. Portal zawiera dwie pionowe ściany boczne portalu połączone ze sobą ścianą poziomą - dnem portalu. Na dnie portalu osadzona jest prowadnica Y i alternatywnie prowadnica Y 1 przeznaczone do suwliwego mocowania odpowiednio jednego lub dwóch suportów - pierwszego na prowadnicy Y i drugiego na prowadnicy Y 1. Każda ściana boczna portalu zaopatrzona jest w przelotowy otwór, którego powierzchnia jest większa od przekroju poprzecznego belki głównej. Przez te przelotowe otwory przesunięta jest belka główna. Portal zaopa-

3 PL B1 3 trzony jest w dwie podpory, na których nierozłącznie osadzone są ściany boczne portalu. Podpory usytuowane są po obu stronach belki głównej. Każda podpora zaopatrzona jest w wózki przeznaczone do suwliwego osadzania portalu na belce głównej. Prowadnice Y i Y 1 umożliwiają przemieszczanie suportów wraz z głowicami narzędzi tnących w płaszczyźnie poziomej w głąb kabiny - równolegle do krótszych boków stołu roboczego. Głowica laserowa osadzona jest suwliwie na prowadnicy Z umocowanej do suportu pierwszego, zaś palnik plazmowy osadzony jest na prowadnicy Z 1 umocowanej do suportu drugiego. Prowadnice Z i Z 1 umożliwiają przemieszczanie narzędzi tnących wzdłuż osi pionowej. Każda prowadnica X, Y, Y 1, Z, Z 1 składa się z dwóch równoległych torów liniowych, przy czym na każdym torze liniowym osadzone są dwa wózki co zapewnia sztywne i precyzyjne prowadzenie każdego z elementów składowych układu nośnego, tj. - portalu, suportów i narzędzi tnących. Mechanizm posuwu portalu składa się z umieszczonego na nim serwomotoru, który połączony jest z bezluzową przekładnią planetarną z kołem zębatym osadzonym na jej wałku wyjściowym, które to koło zębate zazębione jest z listwą zębatą przymocowaną do belki głównej równolegle do torów liniowych prowadnicy X. Mechanizm posuwu suportów składa się z umieszczonego na każdym suporcie serwomotoru połączonego z bezluzową przekładnią planetarną z kołem zębatym osadzonym na jej wałku wyjściowym, które to koło zębate zazębione jest z listwą zębatą przymocowaną do portalu równolegle do torów liniowych prowadnicy Y i Y 1. Mechanizm posuwu każdego narzędzia tnącego składa się ze śruby kulowej - usytuowanej równolegle do torów liniowych prowadnicy Z i Z 1 - z nakrętką, połączoną z serwomotorem przez przekładnię pasową. Źródło laserowe, połączone jest poprzez światłowód z głowicę laserową. Światłowód przeznaczony jest do prowadzenia promienia lasera od źródła lasera do końcówki głowicy laserowej. Stół roboczy stanowi rama - podstawa - na której suwliwie osadzony jest ruszt. Podstawa składa się z czterech pionowo usytuowanych ścian bocznych tworzących w przekroju poziomym prostokąt. W górnej jej części usytuowane jest torowisko składające się z dwóch prowadnic - lewej i prawej - umocowanych na krawędziach dłuższych boków podstawy. Torowisko umożliwia wprowadzanie rusztu do przestrzeni roboczej, utrzymania go w położeniu roboczym i wyprowadzanie na zewnątrz na stół technologiczny. Między krótszymi ścianami podstawy umocowane są dwie blachy odchylone względem siebie w ten sposób, że ich płaszczyzny i płaszczyzny ścian bocznych tworzą pryzmę, której górna podstawa jest otwarta, zaś dolna stanowi płaskie dno zaopatrzone w podłużny przelotowy otwór biegnący między ścianami bocznymi. Większa podstawa skierowana jest do góry - stanowi wlot pryzmy, mniejsza w części zawierającej przelotowy otwór stanowi wylot pryzmy, który usytuowany jest nad przenośnikiem płytowym. Wnętrze pryzmy podzielone jest na sekcje za pomocą pionowych przegród, które osadzone są między pochyłymi ścianami i są do nich prostopadłe. We wnętrzu każdej sekcji - na podporach odległościowych - umieszczona jest zsypnia w postaci ściętego ostrosłupa z otwartymi podstawami, przy czym wysokość zsypni jest tak dobrana, że dłuższe jej krawędzie - górne, zbliżone są do pionowych przegród i leżą nieco poniżej krawędzi pionowych przegród, a krótsze krawędzie górne są równoległe do krótszych krawędzi sekcji, zaś dolne krawędzie zsypni usytuowane są nad taśmociągiem płytkowym. Zsypnie stabilizują się w sekcjach tylko pod własnym ciężarem. Takie rozwiązanie pozwala na swobodną wymianę każdej zsypni na nową, co znacznie ogranicza postoje technologiczne przecinarki. Ukośne ściany każdej sekcji zaopatrzone są w okna wylotowe przykryte ruchomą klapą. Klapy osadzone są na siłownikach, korzystnie pneumatycznych - a przeznaczone są do odsłaniania okien w celu umożliwienia wylotu gazów powstających w procesie wypalania detali. Okna odsłaniane są w czasie, gdy proces wypalania odbywa się na części powierzchni rusztu znajdującej się nad daną sekcją. Po uniesieniu klapy dana sekcja połączona jest z systemem odciągu spalin. Do dłuższego boku stołu roboczego - znajdującego się przy ścianie tylnej kabiny - umocowany jest zespół transportowy rusztów zawierający łańcuch bez końca osadzony na dwóch kołach zwrotnych. Zespół transportowy zawiera mechanizm napędowy, korzystnie w postaci motoreduktora ślimakowego. Łańcuch nośny zaopatrzony jest w zabierak przeznaczony do łączenia z odpowiednim gniazdem zabieraka jednego z rusztów. Stół technologiczny składa się z ramy nośnej, osadzonego na niej mechanizmu podnoszącego prostowodowego, torowiska dolnego osadzonego na mechanizmie podnoszącym, torowiska górnego umocowanego nad torowiskiem dolnym. Każde torowisko składa się z dwóch prowadnic - lewej i prawej. Torowiska przeznaczone są do suwliwego osadzania - na każdym z nich - jednego rusztu. Korzystnie, jako mechanizm podnoszący stosowany jest mechanizm nożycowy wyposażony w co najmniej jeden siłownik hydrauliczny. Mechanizm podnoszący przeznaczony jest do unoszenia rusztów

4 4 PL B1 na wymaganą wysokość. Każdy ruszt wyposażony jest w gniazdo zabieraka przeznaczone do połączenia rusztu z zabierakiem zespołu transportowego rusztów. Stół technologiczny umieszczony jest poza kabiną bezpośrednio za stołem roboczym tak, że prowadnice torowisk - lewe i prawe - stołu roboczego i technologicznego leżą odpowiednio w tej samej płaszczyźnie pionowej. Przed rozpoczęciem pierwszego cięcia oba ruszty umieszczone są na stole technologicznym - jeden na torowisku dolnym, drugi na torowisku górnym. Na ruszcie znajdującym się na torowisku górnym umieszcza się detal przeznaczony do rozcięcia, po czym kolejno: stół technologiczny przemieszcza się - za pomocą mechanizmu podnoszącego - tak by torowisko górne znalazło się na przedłużeniu torowiska stołu roboczego, w takim położeniu gniazdo zabieraka rusztu leżącego na torowisku górnym połączone jest z zabierakiem zespołu transportowego rusztów po uzyskaniu takiego położenia ruszt przesuwa się - za pomocą mechanizmu napędowego - do przestrzeni roboczej. Po zakończeniu tej czynności, w kabinie rozpoczyna się proces cięcia, a na ruszcie pozostawionym na stole technologicznym - w trakcie procesu cięcia umieszcza się kolejny detal do rozcięcia. Po skończonym procesie cięcia następuje wymiana rusztów - ruszt z pociętymi detalami wyprowadza się z kabiny, stół technologiczny podnosi się tak by torowisko dolne znalazło się na przedłużeniu torowiska stołu roboczego, po czym ruszt z przygotowanym do cięcia detalem wprowadza się do przestrzeni roboczej, gdzie można rozpocząć kolejny proces cięcia. Takie rozwiązanie pozwala więc na jednoczesne prowadzenie procesu cięcia - na ruszcie znajdującym się wewnątrz kabiny oraz prac związanych z załadunkiem bądź rozładunkiem ciętego materiału na ruszcie znajdującym się na stole technologicznym. Przecinarka w przykładowym wykonaniu pokazana jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przecinarkę w aksonometrii, fig. 2 - widok portalu z boku, fig. 3 - widok portalu z przodu, fig. 4 - schemat przekroju pionowego stołu roboczego, fig. 5 - widok z tyłu stołu roboczego i technologicznego w ujęciu schematycznym, fig. 6 - widok W figury 5. Przecinarka w przykładowym wykonaniu składa się z kabiny 1, wewnątrz której osadzone są układ roboczy z głowicą laserową 2, stół roboczy 3, przenośnik płytowy 4 oraz - umieszczony na zewnątrz kabiny 1: stół technologiczny 5, pulpit sterujący 6, sterownik komputerowy CNC 7 i źródło lasera 8. Ponadto, wyposażona jest w dwa ruchome ruszty 15, które w zależności od fazy cyklu roboczego znajdują się na stole technologicznym 5 albo jeden z nich znajduje się na stole technologicznym 5, a drugi na stole roboczym 3. Kabina w przykładowym wykonaniu ma postać powłoki, zaopatrzona jest w przesuwne drzwi 9 usytuowane równolegle do dłuższego boku stołu roboczego 3. W płaszczyźnie drzwi 9 osadzony jest jeden wizjer 10. Układ roboczy zawiera źródło laserowe 8, głowicę laserową 2 łączący je światłowód - nie pokazany na rysunku, konstrukcję nośną zawierającą: dwie nogi boczne 11, belkę główną 12, portal 13, suport 14, a ponadto mechanizm posuwu portalu, mechanizm posuwu suportu i mechanizm posuwu głowicy lasera. Portal 13 w przykładowym wykonaniu zawiera dwie pionowe ściany boczne portalu 13.1 portalu połączone ze sobą ścianą poziomą - dnem portalu Na dnie portalu osadzona jest prowadnica Y przeznaczona do mocowania suportu. Każda ściana boczna portalu zaopatrzona jest w przelotowy otwór 13.3, którego powierzchnia jest większa od przekroju poprzecznego belki głównej 12. Portal 13 zaopatrzony jest w dwie podpory 13.4, na których nierozłącznie osadzone są ściany boczne portalu Podpory 13.4 usytuowane są po obu stronach belki głównej 12. Każda podpora 13.4 zaopatrzona jest w dwa wózki Głowica laserowa 2 osadzona jest suwliwie na prowadnicy Z umocowanej do suportu 14. Suport 14 osadzony jest suwliwie na prowadnicy Y umocowanej do portalu 13, portal 13 osadzony jest suwliwie na prowadnicy X umocowanej do belki głównej 12. Każda prowadnica X, Y, Z składa się z dwóch równoległych torów liniowych, przy czym na każdym torze liniowym osadzone są dwa wózki. Mechanizm posuwu portalu składa się z umieszczonego na nim serwomotoru, który połączony jest z bezluzową przekładnią planetarną z kołem zębatym osadzonym na jej wałku wyjściowym, które zazębione jest z listwą zębatą przymocowaną do belki głównej równolegle do torów liniowych prowadnicy X. Mechanizm posuwu suportu składa się z umieszczonego na suporcie serwomotoru połączonego z bezluzową przekładnią planetarną z kołem zębatym osadzonym na jej wałku wyjściowym, które zazębione jest z listwą zębatą przymocowaną do portalu równolegle do torów liniowych prowadnicy Y. Mechanizm posuwu głowicy laserowej składa się ze śruby kulowej - usytuowanej równolegle do torów liniowych prowadnicy Z - z nakrętką, połączoną z serwomotorem przez przekładnię pasową. Stół roboczy 3 stanowi rama podstawa, na której suwliwie osadzony jest ruszt 15. Podstawa składa się z czterech pionowo usytuowanych ścian bocznych tworzących w przekroju poziomym prostokąt. W górnej jej części usytuowane jest torowisko 16 składające się z dwóch prowadnic - lewej i prawej - umocowanych na krawędziach dłuższych boków podstawy. Między krótszymi ścianami podstawy umocowane

5 PL B1 5 są dwie blachy 17 odchylone względem siebie w ten sposób, że ich płaszczyzny i płaszczyzny ścian bocznych tworzą pryzmę, której górna podstawa jest otwarta, zaś dolna stanowi płaskie dno zaopatrzone w podłużny przelotowy otwór 18 biegnący między ścianami bocznymi. Większa podstawa skierowana jest do góry - stanowi wlot pryzmy, mniejsza w części zawierającej przelotowy otwór stanowi wylot pryzmy, który usytuowany jest nad przenośnikiem płytowym 4. Wnętrze pryzmy podzielone jest na sekcje za pomocą pionowych przegród 19. We wnętrzu każdej sekcji - na podporach odległościowych - umieszczona jest zsypnia 20 w postaci ściętego ostrosłupa z otwartymi podstawami, dolne krawędzie zsypni usytuowane są nad taśmociągiem płytkowym. Zsypnie stabilizują się w sekcjach tylko pod własnym ciężarem. Ukośne ściany każdej sekcji zaopatrzone są w okna wylotowe 21 przykryte ruchomą klapą 22. Ruchome klapy 22 osadzone są na siłownikach pneumatycznych 23. Do dłuższego boku stołu roboczego - znajdującego się przy ścianie tylnej kabiny - umocowany jest zespół transportowy rusztów zawierający łańcuch nośny 24 bez końca osadzony na dwóch kołach zwrotnych 25 i mechanizm napędowy, w postaci motoreduktora ślimakowego. Łańcuch nośny 24 zaopatrzony jest w zabierak przeznaczony do łączenia z odpowiednim gniazdem zabieraka jednego z rusztów. Stół technologiczny 3 składa się z ramy nośnej 26, osadzonego na niej prostowodowego mechanizmu podnoszącego 27 - nożycowego, torowiska dolnego 28 osadzonego na mechanizmie podnoszącym 27, torowiska górnego 29 umocowanego nad torowiskiem dolnym 28. Każde torowisko 28 i 29 składa się z dwóch prowadnic - lewej i prawej. Torowiska przeznaczone są do suwliwego osadzania na każdym z nich jednego rusztów 15. Mechanizm podnoszący 27 wyposażony jest w dwa siłowniki hydrauliczne 30. Każdy ruszt 15 wyposażony jest w gniazdo zabieraka przeznaczone do połączenia rusztu z zabierakiem zespołu transportowego rusztów. Urządzenie wykorzystywane jest w znany sposób w procesie rozcinania detali. Zastrzeżenia patentowe 1. Przecinarka zaopatrzona w: zespół tnący - z głowicą laserową, ścieżką optyczną, źródło promieniowania laserowego, stół roboczy z rusztem, konstrukcję nośną zawierającą: dwie nogi boczne, belkę główną, portal, suport, a ponadto mechanizm posuwu portalu, mechanizm posuwu suportu i mechanizm posuwu głowicy lasera, przy czym belka główna usytuowana jest nad stołem roboczym równolegle do jego dłuższych boków, a osadzona jest na nogach bocznych usytuowanych wzdłuż krótszych boków stołu roboczego, a ponadto belka główna zaopatrzona jest w prowadnicę X, na której - suwliwie - osadzony jest portal zaopatrzony w prowadnicę Y, na której z kolei - suwliwie - osadzony jest suport z prowadnicą Z, na której to prowadnicy Z - suwliwie - osadzona jest głowica laserowa, znamienna tym, że ścieżka optyczna ma postać światłowodu - łączącego źródło laserowe z głowicą laserową, zaś portal (13) zawiera dwie pionowe ściany boczne portalu (13.1) połączone ze sobą ścianą poziomą - dnem portalu (13.2), na którym osadzona jest prowadnica Y przy czym każda ściana boczna portalu (13.1) zaopatrzona jest w przelotowy otwór (13.3), przez które to otwory przesunięta jest belka główna (12), a ponadto portal zaopatrzony jest w dwie podpory wózków portalu (13.4), które połączone są z krawędziami przelotowych otworów ścian bocznych portalu (13.1), a usytuowane są po obu stronach belki głównej (12), ponadto przecinarka wyposażona jest w dwa ruchome ruszty (15) - przy czym każdy ruszt (15) zaopatrzony jest w gniazdo zabieraka; zaś każda prowadnica X, Y, Z składa się z dwóch równoległych torów liniowych wchodzących odpowiednio w skład mechanizmów posuwu: portalu, suportu oraz głowicy lasera, a ponadto przecinarka wyposażona jest w kabinę (1), wewnątrz której osadzone są: układ roboczy z głowicą laserową (2), stół roboczy (3), przenośnik płytowy (4) - umieszczony pod stołem roboczym (3) oraz - w umieszczone na zewnątrz kabiny: stół technologiczny (5), pulpit sterujący (6), sterownik komputerowy CNC (7) - wyposażony w oprogramowanie umożliwiające sterowanie dwoma narzędziami i pozostałymi procesami cięcia, przy czym kabina (1) ma postać powłoki - otaczającej układ kinematyczny przemieszczania głowicy i stół roboczy (3), a zaopatrzona jest w przesuwne drzwi (9) - usytuowane równolegle do dłuższego boku stołu roboczego (3), w których osadzony jest co najmniej jeden wizjer (10); a stół roboczy (3) ma postać podstawy, która składa się z czterech pionowo usytuowanych ścian bocznych tworzących w przekroju poziomym prostokąt, przy czym w górnej jej części usytuowane jest torowisko rusztu (16) składające się z dwóch prowadnic rusztu - lewej i prawej - umocowanych na krawędziach dłuższych boków podstawy, a między krótszymi ścianami podstawy umocowane są dwie blachy (17) odchylone względem siebie w ten sposób, że ich płaszczyzny i płaszczyzny krótszych ścian bocznych tworzą

6 6 PL B1 pryzmę, której górna podstawa jest otwarta, zaś dolna stanowi płaskie dno zaopatrzone w podłużny przelotowy otwór (18) biegnący między krótszymi ścianami bocznymi, przy czym wnętrze pryzmy podzielone jest na sekcje za pomocą pionowych przegród (19), które osadzone są między pochyłymi blachami (17) i są do nich prostopadłe, a we wnętrzu każdej sekcji - na podporach odległościowych - umieszczona jest zsypnia (20) w postaci ściętego ostrosłupa z otwartymi podstawami, przy czym wysokość zsypni jest tak dobrana, że dłuższe jej krawędzie górne zbliżone są do pionowych przegród i leżą poniżej krawędzi pionowych przegród, a krótsze krawędzie górne są równoległe do krótszych krawędzi sekcji, zaś dolne krawędzie zsypni usytuowane są nad przenośnikiem płytkowym (4), po za tym stół roboczy (3) zaopatrzony jest w zespół transportowy rusztów, a także w mechanizm napędowy zespołu transportowego; zaś stół technologiczny (5) składa się z ramy nośnej (26), osadzonego na niej mechanizmu podnoszącego (27) - prostowodowego, torowiska dolnego (28) osadzonego na mechanizmie podnoszącym (27), torowiska górnego (29) umocowanego nad torowiskiem dolnym (28), przy czym każde torowisko (28 i 29) składa się z dwóch prowadnic - lewej i prawej, przy czym stół technologiczny (5) umieszczony jest po za kabiną (1) bezpośrednio za stołem roboczym (3) tak, że prowadnice torowiska rusztu - lewe i prawe - stołu roboczego (3) i prowadnice torowiska dolnego (28) i torowiska górnego (29) stołu technologicznego (5) leżą odpowiednio w tej samej płaszczyźnie pionowej. 2. Przecinarka według zastrz. 1, znamienna tym, że mechanizm posuwu portalu składa się z umieszczonego na nim serwomotoru, który połączony jest z bezluzową przekładnią planetarną z kołem zębatym osadzonym na jej wałku wyjściowym, które z kolei zazębione jest z listwą zębatą przymocowaną do belki głównej (12) równolegle do torów liniowych prowadnicy X, zaś mechanizm posuwu suportu składa się z umieszczonego na suporcie serwomotoru połączonego z bezluzową przekładnią planetarną z kołem zębatym osadzonym na jej wałku wyjściowym, które zazębione jest z listwą zębatą przymocowaną do portalu (13) równolegle do torów liniowych prowadnicy Y, a mechanizm posuwu głowicy laserowej (2) składa się z serwomotoru z przekładnią pasową, nakrętki i śruby kulowej - usytuowanej równolegle do torów liniowych prowadnicy Z, przy czym nakrętka połączona jest z przekładnią pasową serwomotoru. 3. Przecinarka według zastrz. 1, znamienna tym, że kabina (1) zaopatrzona jest w układ podglądu składający się z kamery umieszczonej wewnątrz kabiny i monitora umieszczonego na zewnątrz, korzystnie na pulpicie sterującym (6). 4. Przecinarka według zastrz. 1, znamienna tym, że ukośne ściany każdej sekcji zaopatrzone są w okna wylotowe (21) przykryte ruchomymi klapami (22) osadzonymi na siłownikach (23), korzystnie pneumatycznych. 5. Przecinarka według zastrz. 1 i 4, znamienna tym, że ruchome klapy (22) są podniesione nad oknami wylotowymi w czasie, gdy proces wypalania odbywa się na części powierzchni rusztu znajdującej się nad daną sekcją przy czym procesem podnoszenia ruchomych klap (22) kieruje sterownik komputerowy CNC (7). 6. Przecinarka według zastrz. 1, znamienna tym, że jako zespół transportowy rusztów stosowany jest łańcuch nośny (24) bez końca z zabierakiem - osadzony na dwóch kołach zwrotnych (25) i przymocowany do dłuższego boku stołu roboczego znajdującego się przy ścianie tylnej kabiny, zaś jako mechanizm napędowy zespołu transportowego rusztów stosuje się motoreduktor ślimakowy. 7. Przecinarka według zastrz. 1, znamienna tym, że jako mechanizm podnoszący prostowodowy (27) stosowany jest mechanizm nożycowy wyposażony w co najmniej jeden siłownik (30), korzystnie hydrauliczny. 8. Przecinarka zaopatrzona w: zespół tnący, stół roboczy z rusztem, konstrukcję nośną zawierającą: dwie nogi boczne, belkę główną, portal, nośnik zespołu tnącego, a ponadto mechanizm posuwu portalu i mechanizm posuwu zespołu tnącego, przy czym belka główna usytuowana jest nad stołem roboczym równolegle do jego dłuższych boków, a osadzona jest na nogach bocznych usytuowanych wzdłuż krótszych boków stołu roboczego, a ponadto belka główna zaopatrzona jest w prowadnicę X, na której - suwliwie - osadzony jest portal zaopatrzony w prowadnice zespołu tnącego, znamienna tym, że zespół tnący zawiera głowicę laserową wyposażoną w ścieżkę optyczną w postaci światłowodu - łączącego źródło laserowe z głowicą laserową i palnik plazmowy, przy czym głowica laserowa osadzona jest suwliwie na suporcie pierwszym z prowadnicą pionową Z, a palnik plazmowy osadzony jest suwliwie na suporcie drugim z prowadnicą Z 1, które to suporty osadzone są suwliwie na portalu (13) zawierającym: dwie pionowe ściany boczne portalu (13.1) połączone ze sobą ścianą poziomą - dnem portalu (13.2), na którym osadzona są prowadnice Y i Y 1, przy czym każda ściana boczna porta-

7 PL B1 7 lu (13.1) zaopatrzona jest w przelotowy otwór (13.3), przez które to otwory przesunięta jest belka główna (12), a ponadto portal zaopatrzony jest w dwie podpory wózków portalu (13.4), które połączone są z krawędziami przelotowych otworów ścian bocznych portalu (13.1), a usytuowane są po obu stronach belki głównej (12), przy czym każda prowadnica Y i Y 1 oraz Z Z 1 składa się z dwóch równoległych torów liniowych wchodzących odpowiednio w skład mechanizmów posuwu: suportów oraz głowic, zaś prowadnica X składa się z dwóch równoległych torów liniowych wchodzących w skład mechanizmu posuwu portalu, a ponadto przecinarka wyposażona jest w kabinę (1) wewnątrz której osadzone są: układ roboczy z zespołem tnącym, stół roboczy (3), przenośnik płytowy (4) - umieszczony pod stołem roboczym (3) oraz - w umieszczone na zewnątrz kabiny: stół technologiczny (5), pulpit sterujący (6), sterownik komputerowy CNC (7) - wyposażony w oprogramowanie umożliwiające sterowanie dwoma narzędziami i pozostałymi procesami cięcia, przy czym kabina (1) ma postać powłoki - otaczającej układ kinematyczny przemieszczania głowicy i stół roboczy (3), a zaopatrzona jest w przesuwne drzwi (9) - usytuowane równolegle do dłuższego boku stołu roboczego (3), w których osadzony jest co najmniej jeden wizjer (10); a stół roboczy (3) ma postać podstawy, która składa się z czterech pionowo usytuowanych ścian bocznych tworzących w przekroju poziomym prostokąt, przy czym w górnej jej części usytuowane jest torowisko rusztu (16) składające się z dwóch prowadnic rusztu - lewej i prawej - umocowanych na krawędziach dłuższych ścian podstawy, zaś między krótszymi ścianami podstawy umocowane są dwie blachy (17) odchylone względem siebie w ten sposób, że ich płaszczyzny i płaszczyzny krótszych ścian bocznych tworzą pryzmę, której górna podstawa jest otwarta, zaś dolna stanowi płaskie dno zaopatrzone w podłużny przelotowy otwór (18) biegnący między krótszymi ścianami bocznymi, przy czym wnętrze pryzmy podzielone jest na sekcje za pomocą pionowych przegród (19), które osadzone są między pochyłymi blachami (17) i są do nich prostopadłe, a we wnętrzu każdej sekcji - na podporach odległościowych - umieszczona jest zsypnia (20) w postaci ściętego ostrosłupa z otwartymi podstawami, przy czym wysokość zsypni jest tak dobrana i usytuowana, że dłuższe jej krawędzie górne zbliżone są do pionowych przegród i leżą poniżej krawędzi pionowych przegród, a krótsze krawędzie górne są równoległe do krótszych krawędzi sekcji, zaś dolne krawędzie zsypni (20) usytuowane są nad przenośnikiem płytkowym (4), ponadto przecinarka wyposażona jest w dwa ruchome ruszty (15) - przy czym każdy ruszt (15) zaopatrzony jest w gniazdo zabieraka; a po za tym stół roboczy (3) zaopatrzony jest w zespół transportowy rusztów, a także w mechanizm napędowy zespołu transportowego; zaś stół technologiczny (5) składa się z ramy nośnej (26), mechanizmu podnoszącego (27) prostowodowego osadzonego na ramie nośnej (26), torowiska dolnego (28) osadzonego na mechanizmie podnoszącym (27), torowiska górnego (29) umocowanego nad torowiskiem dolnym (28), przy czym każde torowisko (28 i 29) składa się z dwóch prowadnic - lewej i prawej, przy czym stół technologiczny (5) umieszczony jest po za kabiną (1) bezpośrednio za stołem roboczym (3) tak, że prowadnice torowiska rusztu - lewe i prawe - stołu roboczego (3) i prowadnice torowiska dolnego (28) i torowiska górnego (29) stołu technologicznego (5) leżą odpowiednio w tej samej płaszczyźnie pionowej. 9. Przecinarka według zastrz. 8, znamienna tym, że mechanizm posuwu portalu składa się z umieszczonego na nim serwomotoru, który połączony jest z bezluzową przekładnią planetarną z kołem zębatym osadzonym na jej wałku wyjściowym, które z kolei zazębione jest z listwą zębatą przymocowaną do belki głównej (12) równolegle do torów liniowych prowadnicy X, zaś mechanizmy posuwu suportów składają się z umieszczonych na każdym z nich serwomotoru połączonego z bezluzową przekładnią planetarną z kołem zębatym osadzonym na jej wałku wyjściowym, które zazębione jest z listwą zębatą przymocowaną do portalu (13) równolegle do torów liniowych prowadnic Y i Y 1, a mechanizm posuwu każdej z głowic składa się z serwomotoru z przekładnią pasową, nakrętki i śruby kulowej - usytuowanej równolegle do torów liniowych prowadnicy Z i Z 1, przy czym nakrętka połączona jest z przekładnią pasową serwomotoru. 10. Przecinarka według zastrz. 8, znamienna tym, że kabina (1) zaopatrzona jest w układ podglądu składający się z kamery umieszczonej wewnątrz kabiny i monitora umieszczonego na zewnątrz, korzystnie na pulpicie sterującym (6). 11. Przecinarka według zastrz. 8, znamienna tym, że ukośne ściany każdej sekcji zaopatrzone są w okna wylotowe (21) przykryte ruchomymi klapami (22) osadzonymi na siłownikach (23), korzystnie pneumatycznych. 12. Przecinarka według zastrz. 8 i 11, znamienna tym, że ruchome klapy (22) są podniesione nad oknami wylotowymi w czasie, gdy proces wypalania odbywa się na części powierzchni rusztu

8 8 PL B1 znajdującej się nad daną sekcją, przy czym procesem podnoszenia ruchomych klap kieruje sterownik komputerowy CNC (7). 13. Przecinarka według zastrz. 8, znamienna tym, że jako zespół transportowy rusztów stosowany jest łańcuch nośny (24) bez końca, korzystnie z zabierakiem - osadzony na dwóch kołach zwrotnych (25) i przymocowany do dłuższego boku stołu roboczego znajdującego się przy ścianie tylnej kabiny, zaś jako mechanizm napędowy zespołu transportowego rusztów stosuje się motoreduktor ślimakowy. 14. Przecinarka według zastrz. 8, znamienna tym, że jako mechanizm podnoszący prostowodowy (27) stosowany jest mechanizm nożycowy wyposażony w co najmniej jeden siłownik (30), korzystnie hydrauliczny.

9 PL B1 9 Rysunki

10 10 PL B1

11 PL B1 11

12 12 PL B1

13 PL B1 13

14 14 PL B1 Departament Wydawnictw UPRP Cena 4,92 zł (w tym 23% VAT)

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (21) Numer zgłoszenia: 333214 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1999 (13) B1 (51) IntCl7 A47B 85/00 A47C

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 207585 B1. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 04.02.2008 BUP 03/08. ARKADIUSZ CZYSZ, Poznań, PL 31.01.

PL 207585 B1. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 04.02.2008 BUP 03/08. ARKADIUSZ CZYSZ, Poznań, PL 31.01. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207585 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380297 (51) Int.Cl. B65D 5/08 (2006.01) B65D 5/72 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 172025 B1. (21) Numer zgłoszenia 298568 F24H 1/36. Vetter Richard, Peine-Dungelbeck, DE. Richard Vetter, Peine-Dungelbeck, DE

(13) B1 PL 172025 B1. (21) Numer zgłoszenia 298568 F24H 1/36. Vetter Richard, Peine-Dungelbeck, DE. Richard Vetter, Peine-Dungelbeck, DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia 298568 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia 15.04.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (5 1) Int.Cl.6 F24H 1/36 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354791 (51) Int.Cl. A01G 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.06.2002

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116680 (22) Data zgłoszenia: 05.03.2007 (19) PL (11) 64419 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 217782 B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących

PL 217782 B1. Układ impulsowego wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego jonami erbu z zabezpieczaniem laserowych diod pompujących PL 217782 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217782 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389082 (22) Data zgłoszenia: 21.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183202 (21) Numer zgłoszenia: 319207 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47F 5/13 B25H

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10.

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10. PL 213344 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387791 (51) Int.Cl. B66F 9/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 210032 B1. GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, PL 04.08.

PL 210032 B1. GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, PL 04.08. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210032 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381637 (51) Int.Cl. E21D 11/15 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.01.2007

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 284111 (51) IntCl5: B65G 57/02 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.02.1990 (54)Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL PL 217187 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217187 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392529 (22) Data zgłoszenia: 29.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189815 (21) Numer zgłoszenia: 329648 (22) Data zgłoszenia: 09.11.1998 (13) B1 (51) IntCl7 B62B 3/06 (54) Wózek

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 218206 B1. GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk, PL 04.02.2013 BUP 03/13. RYSZARD GAWERSKI, Gdańsk, PL 31.10.2014 WUP 10/14. rzecz. pat.

PL 218206 B1. GAWERSKI RYSZARD, Gdańsk, PL 04.02.2013 BUP 03/13. RYSZARD GAWERSKI, Gdańsk, PL 31.10.2014 WUP 10/14. rzecz. pat. PL 218206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218206 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 395843 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL PL 219778 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219778 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398996 (22) Data zgłoszenia: 26.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 205384 B1 POLKOWSKI SŁAWOMIR, KRAKÓW, PL 26.07.2004 BUP 15/04

PL 205384 B1 POLKOWSKI SŁAWOMIR, KRAKÓW, PL 26.07.2004 BUP 15/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205384 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 358444 (22) Data zgłoszenia: 24.01.2003 (51) Int.Cl. A61H 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11

PL 216323 B1. ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL 10.10.2011 BUP 21/11 PL 216323 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216323 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390842 (51) Int.Cl. B65B 69/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 22.05.2002, PCT/SE02/00998 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 22.05.2002, PCT/SE02/00998 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200574 (21) Numer zgłoszenia: 373239 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.05.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114133 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (11)62749

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117442 (22) Data zgłoszenia: 25.04.2008 (19) PL (11) 65109 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 9 OPIS OCHRONNY PL 59770

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 9 OPIS OCHRONNY PL 59770 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 9 OPIS OCHRONNY PL 59770 WZORU UŻYTKOWEGO @ Numer zgłoszenia: 108039 13) Y1 Ti) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 22.04.1998

Bardziej szczegółowo

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12 PL 217812 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217812 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393051 (51) Int.Cl. F16C 17/03 (2006.01) F16C 17/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2\J Numer zgłoszenia: 105388 @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11 ) Rp.186 (21) Nume r zgłoszenia: 1759 8 (51) Klasyfikacja : 23-02 (22) Data zgłoszenia: 14.02.199 9 (54) Komple t łazienkowy (30) Pierwszeństwo : 15.09.1998

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

PL 217792 B1. Sposób termicznego łączenia w łuku elektrycznym włóknistych światłowodów fotonicznych

PL 217792 B1. Sposób termicznego łączenia w łuku elektrycznym włóknistych światłowodów fotonicznych PL 217792 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217792 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387170 (51) Int.Cl. G02B 6/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.5 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 PL 189083 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189083 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1 ) Numer zgłoszenia: 334166 (22) Data zgłoszenia: 01.07.1999 (51 ) IntCI7 F24D 5/12 F24H

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do wytwarzania i pakowania torebek foliowych, zwłaszcza do napojów

(54) Urządzenie do wytwarzania i pakowania torebek foliowych, zwłaszcza do napojów RZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190063 (21) Numer zgłoszenia: 333519 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1999 (13) B1 (51 ) IntCl7 B31B 23/00 B31B

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym,

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym, RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183665 (21) Numer zgłoszenia: 322262 (22) Data zgłoszenia: 24.09.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B66B 1/32 (

Bardziej szczegółowo

PL 210400 B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL 02.05.2006 BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL

PL 210400 B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL 02.05.2006 BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210400 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370876 (51) Int.Cl. H01S 5/00 (2006.01) H01S 5/183 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1

121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 121 OPIS OCHRONNY PL 60169 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 [21J Numer zgłoszenia: 108138 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 14.05.1998

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7.

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61439 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 20.12.2000 E04B

Bardziej szczegółowo

PL 205090 B1 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,GLIWICE,PL 29.12.2003 BUP 26/03. Jacek Kuc,Zielonka,PL

PL 205090 B1 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,GLIWICE,PL 29.12.2003 BUP 26/03. Jacek Kuc,Zielonka,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205090 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354598 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2002 (51) Int.Cl. E04C 2/26 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 12^ OPIS OCHRONNY PL 59435 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 [21j Numer zgłoszenia: 107058 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 11.09.1997

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386 RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173386 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 303886 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 17.06.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: F02M25/08 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62059. Litwin Stanisław, Przybysławice, PL G09F 15/00 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62059. Litwin Stanisław, Przybysławice, PL G09F 15/00 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112601 (22) Data zgłoszenia: 09.10.2001 (19) PL (n)62059 (13)

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

PL 220571 B1. KILUK SEBASTIAN, Zakliczyn, PL 02.04.2013 BUP 07/13. SEBASTIAN KILUK, Zakliczyn, PL 30.11.2015 WUP 11/15. rzecz. pat. Andrzej Stachowski

PL 220571 B1. KILUK SEBASTIAN, Zakliczyn, PL 02.04.2013 BUP 07/13. SEBASTIAN KILUK, Zakliczyn, PL 30.11.2015 WUP 11/15. rzecz. pat. Andrzej Stachowski PL 220571 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220571 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396377 (51) Int.Cl. A61C 17/26 (2006.01) A46B 13/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 58966 WZORU UŻYTKOWEGO

OPIS OCHRONNY PL 58966 WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 58966 WZORU UŻYTKOWEGO Yl Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 112000 ( ) Data zgłoszenia: 14.10.1996 Intel7: G01L

Bardziej szczegółowo

PL 212435 B1. SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, Gdańsk, PL SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR PROJEKTOWANIE TECHNICZNE, Gdańsk, PL 15.02.

PL 212435 B1. SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, Gdańsk, PL SKORYNKIEWICZ SŁAWOMIR PROJEKTOWANIE TECHNICZNE, Gdańsk, PL 15.02. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212435 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385828 (51) Int.Cl. F03C 2/08 (2006.01) F03C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 169851 B1. (54) Szkielet przegubowy korpusu lalki lub kukiełki A63H 3/46

(13) B1 PL 169851 B1. (54) Szkielet przegubowy korpusu lalki lub kukiełki A63H 3/46 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 169851 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 296615 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51)IntCl6 A63H 3/46 (54) Szkielet

Bardziej szczegółowo

PL 216482 B1. LINKA SYLWESTER, Wyszków, PL 27.09.2010 BUP 20/10. SYLWESTER LINKA, Wyszków, PL 30.04.2014 WUP 04/14. rzecz. pat.

PL 216482 B1. LINKA SYLWESTER, Wyszków, PL 27.09.2010 BUP 20/10. SYLWESTER LINKA, Wyszków, PL 30.04.2014 WUP 04/14. rzecz. pat. PL 216482 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216482 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387608 (51) Int.Cl. F02B 69/02 (2006.01) F02B 75/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 208442 B1. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI- -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL 21.07.2008 BUP 15/08. ANDRZEJ WINIARSKI, Radom, PL

PL 208442 B1. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI- -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL 21.07.2008 BUP 15/08. ANDRZEJ WINIARSKI, Radom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208442 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381518 (51) Int.Cl. C10G 33/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.01.2007

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159575 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159575 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159575 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 277746 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1989 (51) IntCl5: B66C 17/20 Urządzenie do podnoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61219 WZORU UŻYTKOWEGO @ yi (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 B65D 85/72 (22) Data zgłoszenia: 13.05.2000 B65D 85/36

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113999 (22) Data zgłoszenia: 18.03.2003 d9) PL (11)62705 (13)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2962 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.11 1146132.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL POLSKA (11) 185832 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 325593 (22) Data zgłoszenia: 27.03.1998 (51) IntCl7 G06F 17/60 G07G

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206300 (21) Numer zgłoszenia: 356960 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354370. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2011 11151968.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354370. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2011 11151968. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2354370 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2011 11151968.2 (13) (51) T3 Int.Cl. E04F 15/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158917 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158917 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158917 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 2 7 8 7 9 3 (51) IntCl5: F 2 4 F 1 /0 2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 1 0.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878558. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.07.2007 07112191.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878558. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.07.2007 07112191. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878558 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.07.2007 07112191.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B29C 51/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831

(12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 189831 (21) Numer zgłoszenia: 340955 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 15.12.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177082 (21) Numer zgłoszenia: 312495 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO ~ yi Numer zgłoszenia: 110542 S~\ T ^ i7

WZORU UŻYTKOWEGO ~ yi Numer zgłoszenia: 110542 S~\ T ^ i7 RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61200 WZORU UŻYTKOWEGO ~ yi Numer zgłoszenia: 110542 S~\ T ^ i7 h (51) Intel : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 31.01.2000 B63B 41/00

Bardziej szczegółowo

PL 215182 B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL 17.01.2011 BUP 02/11 31.10.2013 WUP 10/13

PL 215182 B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL 17.01.2011 BUP 02/11 31.10.2013 WUP 10/13 PL 215182 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388515 (51) Int.Cl. E05B 65/02 (2006.01) E05C 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu nr. Zgłoszono: 12.01.1972 (P. 152862) Pierwszeństwo: 13.01.1971 Szwajcaria

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu nr. Zgłoszono: 12.01.1972 (P. 152862) Pierwszeństwo: 13.01.1971 Szwajcaria POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY 77347 Patent dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: 12.01.1972 (P. 152862) KI. 49c,45/02 URZĄD PATENTOWY PRL Pierwszeństwo: 13.01.1971 Szwajcaria Zgłoszenie ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67097 Y1. HYBRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, PL 02.04.2013 BUP 07/13 30.04.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67097 Y1. HYBRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, PL 02.04.2013 BUP 07/13 30.04. PL 67097 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120377 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2011 (19) PL (11) 67097 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Intel7: @ Data zgłoszenia: 27.01.1999 WZORU UŻYTKOWEGO. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY l3 OPIS OCHRONNY PL 60074 13) Y1. [2\J Numer zgłoszenia: 109196

Intel7: @ Data zgłoszenia: 27.01.1999 WZORU UŻYTKOWEGO. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY l3 OPIS OCHRONNY PL 60074 13) Y1. [2\J Numer zgłoszenia: 109196 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY l3 OPIS OCHRONNY PL 60074 WZORU UŻYTKOWEGO [2\J Numer zgłoszenia: 109196 @ Data zgłoszenia: 27.01.1999 13) Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

PL 216484 B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL 20.06.2011 BUP 13/11. GRZEGORZ WIECZOREK, Zabrze, PL 30.04.2014 WUP 04/14

PL 216484 B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL 20.06.2011 BUP 13/11. GRZEGORZ WIECZOREK, Zabrze, PL 30.04.2014 WUP 04/14 PL 216484 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216484 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390277 (51) Int.Cl. G01V 3/08 (2006.01) G01V 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Sposób nastawiania maszyny do pakowania artykułów w pudła kartonowe w przypadku

Sposób nastawiania maszyny do pakowania artykułów w pudła kartonowe w przypadku RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188583 (21) Numer zgłoszenia: 337085 (22) Data zgłoszenia: 22.05.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1795751. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2005 05780876.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1795751. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2005 05780876. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1795751 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2005 05780876.8

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentu tymczasowego nr 121 706. Zgłoszono: 81 05 18 (P.

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentu tymczasowego nr 121 706. Zgłoszono: 81 05 18 (P. POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO 132438 ' 'isl M\C Patent tymczasowy dodatkowy do patentu tymczasowego nr 121 706 Zgłoszono: 81 05 18 (P. 231227) Int. C1.5B23Q 3/00 B23Q

Bardziej szczegółowo

PL 217636 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 21.11.2011 BUP 24/11. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 29.08.2014 WUP 08/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 217636 B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL 21.11.2011 BUP 24/11. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL 29.08.2014 WUP 08/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 217636 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217636 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391165 (51) Int.Cl. B23Q 35/12 (2006.01) B23K 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 204343 B1. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL S.J. Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska,Pszczyna,PL 27.12.

PL 204343 B1. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL S.J. Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska,Pszczyna,PL 27.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204343 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360814 (51) Int.Cl. G10K 1/062 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.06.2003

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61498 WZORU UŻYTKOWEGO r2l) Numer zgłoszenia: 110985 @ Data zgłoszenia: 18.05.2000 13) Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

PL 219639 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 16.09.2013 BUP 19/13

PL 219639 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 16.09.2013 BUP 19/13 PL 219639 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219639 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398457 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Laboratoryjna

Instrukcja Laboratoryjna Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Wydział Przyrodniczo-Techniczny Edukacja Techniczno-Informatyczna Instrukcja Laboratoryjna Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne

Bardziej szczegółowo