INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90"

Transkrypt

1 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) , fax. (0-32) KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA SYSTEMU KS-APTEKA WINDOWS Wykonał: Sylwia Bandyga Sprawdził: Zatwierdził: Strona 1 z 26

2 Spis treści Instalacja systemu KS-APTEKA KS Apteka FB KS Apteka ORA KS Apteka PRO Upgrade WIN WIN Parametr ORA_DIRECT Zaawansowane funkcje w instalatorze Typowe zadania po instalacji Strona 2 z 26

3 Instalacja systemu KS-APTEKA Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację. Nie ma konieczności, aby komputer pełniący rolę serwera był przeznaczony tylko do tego zadania (tzw. serwer dedykowany). Może on jednocześnie pełnić rolę końcówki, na której będzie się odbywała sprzedaż leków. Prześledźmy krok po kroku instalację programu KS-APTEKA Windows w poszczególnych wersjach. Po włożeniu do napędu CD-ROM płyty instalacyjnej programu KS-APTEKA Windows powinno automatycznie uruchomić się okno z opcjami instalatora (o ile w systemie operacyjnym nie wyłączono możliwości automatycznego uruchamiania programów po włożeniu płyty). Możliwe jest wówczas określenie czynności, którą ma wykonać instalator. Rys.1. Wybór instalacji Dostępny jest wybór (rysunek 1): instalacji systemu KS-APTEKA Windows w wersji demonstracyjnej dla bazy Firebird; instalacji systemu KS-APTEKA Windows w wersji demonstracyjnej dla bazy Oracle; instalacji systemu KS-APTEKA Windows w wersji komercyjnej (dla baz Firebird lub Oracle); aktualizacji systemu KS-APTEKA Windows do wersji nowszej; aktualizacji systemu KS-APTEKA DOS do wersji KS-Apteka Windows. Wybranie przycisku Dodatki wyświetli planszę z programami pełniącymi rolę dodatków (rys. 2) dla systemu aptecznego (obecnie dostępna jest tam instalacja programu KS-Ceny instalująca moduł APW15-Ceny jako odosobniony program). Rys.2.Dodatki KS - Ceny Strona 3 z 26

4 W celu rozpoczęcia instalacji komercyjnej należy nacisnąć przycisk KS Apteka PRO. Jeżeli na komputerze brak jest Internet Explorer a w wersji min. 5.5, to program instalacyjny zaproponuje jego instalację. Internet Explorer jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wydruków systemu KS - APTEKA Windows oraz opisów opcji i uprawnień. 1. KS Apteka FB Po wybraniu KS Apteka FB ukaże się okno umożliwiające wybór instalacji KS-Apteka dla Firebird 32 bit lub KS- Apteka dla Firebird 64 bit w wersji demo. Po określeniu rodzaju instalacji zostanie wyświetlone okno powitalne instalatora (rys. 3). Rys.3. Okno powitalne instalatora Aby kontynuować proces instalacji należy przycisnąć przycisk Dalej. Kolejnym krokiem jest określenie katalogu, do którego zostanie zainstalowany program (rys. 4). Domyślnie instalator proponuje katalog C:\KS\APW oraz podaje ilość wymaganego miejsca na pliki programu, ilość dostępnego miejsca na dysku oraz szacunkową ilość wolnego miejsca jaka pozostanie na dysku po zainstalowaniu programu. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność instalacji programu w innym katalogu należy posłużyć się funkcją kryjącą się pod przyciskiem Zmień katalog. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne należy przycisnąć przycisk Dalej. Rys.4. Katalog instalacyjny Następnie należy określić katalog, do którego zostanie skopiowana baza danych. Domyślnie jest to C:\KSBAZA\KS- APW (rys. 5). Strona 4 z 26

5 Rys.5. Katalog bazodanowy Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji, a przed rozpoczęciem właściwej instalacji, instalator wyświetla podsumowanie widoczne na rys. 6, gdzie można zweryfikować poprawność podjętych decyzji. Jeśli gdzieś wkradł się błąd można wrócić do odpowiedniego kroku instalacji za pomocą przycisku Wstecz. Jeśli wszystko jest w porządku naciśnięcie przycisku Dalej rozpocznie instalację systemu Firebird oraz kopiowanie plików programu. Rys.6. Podsumowanie parametrów instalacji Rys.7. Instalacja plików systemu KS-Apteka Po przekopiowaniu plików, program wyświetli jeszcze informację o dopisaniu wyjątku do zapory systemowej: Strona 5 z 26

6 Rys.8. Informacja Po zainstalowaniu wszystkich składników program wyświetli okno Kończenie instalacji oraz w miarę potrzeby uruchomi programy kończące proces instalacji (WaUtil, ApwPlus, UacUtil). KS Apteka ORA Rys.9. Kończenie instalacji Instalacja przebiega w sposób zbliżony do opisanej wcześniej instalacji KS Apteka FB. Po wybraniu KS Apteka ORA zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać czy instalujemy system oraz Oracle XE, czy jedynie sam system w wersji do pracy z pełnym Oraclem. W przypadku gdy chcemy zainstalować sam system do pracy na Oracle XE wybieramy wariant pierwszy w oknie z rysunku 10, a w późniejszym etapie instalacji pomijamy instalację Oracle XE. Rys.10. Wybór elementów do zainstalowania Po wybraniu pierwszej możliwości, zostanie wyświetlone okno powitalne instalatora (rys.11), w którym należy wybrać przycisk Dalej. Kolejnym etapem jest wskazanie katalogu instalacyjnego (domyślnie: C:\KS\APW\ ) (rys. 12). Strona 6 z 26

7 Rys.11. Okno powitalne Rys.12. Opcja wskazania katalogu instalacyjnego Po wybraniu przycisku Dalej zostaną wyświetlone parametry dla zainstalowania Oracle XE (serwer) (rys. 13). Możemy tu zmienić: Ścieżkę docelową instalacji Oracle XE, Porty: o MTS (domyślnie 2030), o TNS (domyślnie 1521), o http (domyślnie 8080), Hasło SYS (domyślnie oraclexe). Rys. 13. Parametry dla zainstalowania Oracle XE Strona 7 z 26

8 W powyższym oknie mamy jeszcze możliwość pominięcia instalacji serwera Oracle XE. Zaleca się również zaznaczenie opcji Utwórz wyjątki dla podanych portów na zaporze systemowej. Po wybraniu Dalej program wyświetli okno podsumowujące, w którym można jeszcze zrezygnować z instalacji przyciskiem Anuluj (rys.14). Rys.14. Okno informujące o gotowości rozpoczęcia instalacji W celu rozpoczęcia procesu instalacji wybieramy Dalej, po czym rozpocznie się instalacja programu Oracle XE: Rys.15. Instalacja Oracle XE Następnie zostanie uruchomiony proces konfigurowania Oracle XE (serwer), Po zakończeniu, którego zostanie wyświetlony raport: Rys.16. Konfiguracja Oracle XE Strona 8 z 26

9 Rys.17. Raport z konfiguracji Oracle XE Po wybraniu [Ent] Ok program automatycznie przystąpi do instalacji składników systemu (rys. 18). Rys.18. Instalowanie składniku pakietu Po przekopiowaniu plików, program wyświetli informację o dopisaniu wyjątku do zapory systemowej: Rys.19. Informacja W ostatnim oknie instalator może poinformować nas, że w celu ukończenia instalacji wymagany jest restart systemu operacyjnego (rys. 20). W takim wypadku zalecane jest zaznaczenie pierwszej opcji i wybranie przycisku Zakończ. Strona 9 z 26

10 Rys.20. Kończenie instalacji Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie automatycznie uruchomiony program OraRest, który zażąda podania hasła administratora: Rys.21. Logowanie do bazy danych Domyślnie jest to oraclexe. Po zalogowaniu program przystąpi do przygotowania demonstracyjnej bazy danych (rys. 22). Rys.22. Przygotowanie bazy danych Po wybraniu Dalej nastąpi tworzenie przestrzeni tablic i zakładanie aptecznej struktury (rys. 23 i 24): Strona 10 z 26

11 Rys.23. Tworzenie przestrzeni tablic Rys.24. Podsumowanie parametrów Po wybraniu Dalej w powyższym oknie, program przystąpi do tworzenia przestrzeni tablic oraz importu demonstracyjnej bazy danych: KS Apteka PRO Rys. 25. Przygotowanie bazy danych Po wybraniu KS Apteka PRO ukaże się okno powitalne instalatora w trybie instalacji komercyjnej. W przypadku zlokalizowania wersji starszej systemu KS-APTEKA wyświetlona zostanie stosowna informacja z dodatkowym przyciskiem Zaawansowane pozwalającym na zmianę trybu instalacji (np. w celu wykonania procesu aktualizacji zamiast instalacji). Aby kontynuować proces instalacji należy przycisnąć przycisk Dalej. Strona 11 z 26

12 Rys.26. Okno powitalne instalatora. W przypadku wybrania przycisku Zaawansowane możliwa jest zmiana trybu instalacji poprzez wybór między instalacją komercyjną, aktualizacją KS-APTEKA Windows do wersji nowszej a aktualizacją KS-APTEKA DOS do wersji KS-APTEKA Windows. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru należy przycisnąć przycisk Dalej. Rys.27. Typ instalacji. W kolejnym kroku instalacji, po zaakceptowaniu warunków gwarancji i licencji należy określić rodzaj bazy, z którą będzie współpracował program (FIREBIRD lub ORACLE), rodzaj instalacji (Klient lub Serwer) oraz odpowiednio ustawić opcje instalacji. Rys. 28. Warunki gwarancji i licencji Strona 12 z 26

13 W oknie wyświetlonym na rysunku 28 istnieje również możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie anonimowych statystyk używania w celu Poprawy Jakości Systemu. Po wybraniu Więcej informacji zostanie wyświetlona szczegółowa informacja (rys. 29): Rys.29. Statystyki używania systemu Rys.30. Parametry instalacji systemu KS-APTEKA Dostępne opcje instalacji ustawiają się automatycznie na najbardziej właściwe (wykrycie już zainstalowanego serwera FIREBIRD powoduje domyślne odznaczenie odpowiednich opcji). W przypadku zainstalowanej bazy INTERBASE zaznaczenie opcji instalacji FIREBIRD może zaproponować rozpoczęcie procesu automatycznego odinstalowywania INTERBASE przed kontynuacją w celu uniknięcia konfliktów między tymi serwerami. Po właściwym ustawieniu wszystkich opcji należy przycisnąć przycisk Dalej. Kolejnym krokiem jest określenie katalogu, do którego zostanie zainstalowany program (rys. 31). Domyślnie instalator proponuje katalog C:\KS\APW oraz podaje ilość wymaganego miejsca na pliki programu, ilość dostępnego miejsca na dysku oraz szacunkową ilość wolnego miejsca jaka pozostanie na dysku po zainstalowaniu programu. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność instalacji programu w innym katalogu należy posłużyć się funkcją kryjącą się pod przyciskiem Zmień katalog. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne należy przycisnąć przycisk Dalej. Rys. 31. Katalog instalacyjny systemu KS-APTEKA. Strona 13 z 26

14 Następnie należy określić katalog, do którego zostanie skopiowana baza danych. Domyślnie jest to C:\KSBAZA\KS- APW (rys. 32). Rys.32. Katalog bazodanowy Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji, a przed rozpoczęciem właściwej instalacji, instalator wyświetla podsumowanie widoczne na rys. 33, gdzie można zweryfikować poprawność podjętych decyzji. Jeśli gdzieś wkradł się błąd można wrócić do odpowiedniego kroku instalacji za pomocą przycisku Wstecz. Jeśli wszystko jest w porządku naciśnięcie przycisku Dalej rozpocznie kopiowanie plików programu. Rys.33. Podsumowanie ustawień instalacji. W kolejnym kroku następuje instalacja serwera lub klienta bazy danych FIREBIRD lub ORACLE (w zależności od przyjętego rodzaju instalacji). W przypadku instalacji w wersji Serwer, po zainstalowaniu wszystkich potrzebnych elementów instalator poprosi o wskazanie pliku z licencją. Strona 14 z 26

15 Rys. 34. Pytanie o rodzaj licencji. Od wersji 2014 system instalowany jest wraz z systemem KS-EDE, w związku z czym poza zwykłą licencją apteczną (plik xxw.lic) wymagana jest licencja do systemu KS-EDE (pliki KSEDE_FB.ktl lub KSEDE_ORA.ktl). Dostarczana jest ona każdemu klientowi wraz z podstawową licencją (wszystkie pliki powinny być razem spakowane). Podczas instalacji w oknie z rys. 34 najlepiej wskazać taką paczkę licencji, wybierając w oknie wyboru pliku (rys. 35) pliki typu Zbiorcze pliki licencji. Rys. 35. Wybór pliku z licencjami Wskazanie samej licencji do systemu (xxw.lic) spowoduje wyświetlenie komunikatu z informacją przedstawioną na rysunku 36. Rys. 36. Okno informacyjne. Po wybraniu [OK] zostanie wyświetlone kolejne okno (rys. 37), w którym należy wskazać plik z licencją KS-EDE (plik z rozszerzeniem *.ktl). Rys. 37. Wybór pliku z licencją KS-EDE W ostatniej fazie procesu kopiowania nastąpi automatyczne instalowanie wszystkich pozostałych składników systemu KS-APTEKA (uwidocznione na rysunku 38). Strona 15 z 26

16 Rys. 38. Instalacja składników systemu. Po przekopiowaniu plików, program wyświetli jeszcze informację o dopisaniu wyjątku do zapory systemowej: Rys. 39. Instalacja składników systemu. Po zainstalowaniu wszystkich składników program wyświetli okno Kończenie instalacji z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi dalszego procesu instalacji, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu WAUTIL w celu przygotowania struktury bazy danych do pracy. WAUTIL wykona operacje przygotowania bazy danych do pracy. W przypadku instalacji z serwerem ORACLE w pierwszej kolejności zostanie utworzona struktura aptecznej bazy danych. Następnie program wyświetla informacje z licencji (widoczne na rys. 40). Należy zwrócić szczególną uwagę na napis Wersja DEMO. W przypadku instalacji systemu, na którym ma pracować apteka nie powinien on się pojawić. Jeśli jest on widoczny lub dane z licencji są niepoprawne należy przegrać właściwą licencję do katalogu \AP i ponownie uruchomić program WAUTIL. Rys. 40. Aplikacja serwisowa WaUtil. Po naciśnięciu przycisku Dalej > > program rozpoczyna przygotowywanie bazy danych do pracy. Tworzone są triggery, importowane są dane słownikowe (oddziały NFZ, Ogólnopolska Baza Hurtowni, Baza Administracyjna Kraju, baza interakcji, kody ATC), na podstawie licencji zapisywane są informacje o firmie, dodawane są zerowe rekordy oraz ustawiane sekwencje. W ostatnim etapie program zapyta o domyślnego refundatora, po czym Strona 16 z 26

17 następuje import bazy BLOZ. W czasie pracy programu tworzony jest plik zawierający informacje o przebiegu wszystkich operacji. Można go znaleźć w podkatalogu Raporty katalogu instalacyjnego apteki. Rys. 41. Przygotowywanie bazy danych programem WaUtil.exe. W trakcie przygotowywania bazy danych instalator pyta o możliwość ustawienia domyślnego refundatora na podstawie wybranego oddziału NFZ (rys. 42). Rys. 42. Dodanie domyślnego refundatora Po zakończeniu operacji przygotowania bazy danych program przystąpi do instalacji KS-EDE. Instalacja programu KS-EDE możliwa jest tylko na serwerze. Jeżeli podczas uruchamiania systemu po instalacji pojawi się komunikat jak na rys. 43, oznacza to, że program KS-EDE nie został zainstalowany, lub instalacja nie przebiegła poprawnie. Rys. 43. Informacja o braku usługi repozytorium dokumentów KS-EDE Należy w takim wypadku skorzystać z funkcji serwisowej instalatora ([ALT+F12] w oknie powitalnym instalatora) (rys. 44). Strona 17 z 26

18 Rys. 44. Funkcje serwisowe instalatora Upgrade WIN WIN Wszystkie czynności potrzebne do poprawnego przejścia systemu do najnowszej wersji wykonywane są przez instalator systemu. Po uruchomieniu instalatora z pliku START.EXE na komputerze z istniejącą instalacją systemu w wersji 2014 lub starszej, należy wybrać opcję Upgrade WIN-WIN. Rys.45. Wybór instalacji Zostanie wyświetlone okno powitalne instalatora (rys. 46), w którym należy wybrać przycisk Dalej w celu kontynuowania procesu instalacji. Strona 18 z 26

19 Rys. 46. Okno powitalne instalatora W kolejnym oknie instalator wyświetli umowę (warunki gwarancji i licencji dla systemu informatycznego KS- AOW 2014), którą należy zaakceptować (w przypadku niezaakceptowania umowy instalator uniemożliwi nam przystąpienie do dalszych kroków instalacji). Po zaakceptowaniu umowy i określeniu czy system ma wysyłać anonimowe statystyki należy wybrać przycisk Dalej. W tym momencie system poinformuje nas, że dalszy proces instalacji wymaga podania kodu serwisowego oraz umożliwi jego wpisanie (rys. 47): Rys. 47. Podanie kodu serwisowego Po wpisaniu kodu i wybraniu Dalej zostanie wyświetlone okno umożliwiające określenie katalogu docelowego. Instalator automatycznie określa miejsce instalacji na ścieżkę, w której odnalazł wcześniejszą wersję programu (rys. 48). Rys. 48. Katalog docelowy instalacji Strona 19 z 26

20 Po wybraniu Dalej zostanie wyświetlone okno z podsumowaniem procesu aktualizacji (rys. 49). Rys. 49. Podsumowanie W celu rozpoczęcia operacji aktualizacji wybieramy Dalej, program rozpocznie tworzenie kopii zapasowej obecnej instalacji, po czym poprosi o wskazanie ścieżki dostępu do licencji (rys. 50): Rys. 50. Kopiowanie licencji Od wersji 2014 system instalowany jest wraz z systemem KS-EDE, w związku z czym poza zwykłą licencją apteczną (plik xxw.lic) wymagana jest licencja do systemu KS-EDE (pliki KSEDE_FB.ktl lub KSEDE_ORA.ktl). Dostarczana jest ona każdemu klientowi wraz z podstawową licencją (wszystkie pliki powinny być razem spakowane). Podczas instalacji w oknie z rys. 50 najlepiej wskazać taką paczkę licencji, wybierając w oknie wyboru pliku (rys. 51) pliki typu Zbiorcze pliki licencji. Rys. 51. Wybór pliku z licencjami Strona 20 z 26

21 Wskazanie samej licencji do systemu (xxw.lic) spowoduje wyświetlenie komunikatu z informacją przedstawioną na rysunku 52. Rys. 52. Okno informacyjne. Po wybraniu [OK] zostanie wyświetlone kolejne okno (rys. 53), w którym należy wskazać plik z licencją KS-EDE (plik z rozszerzeniem *.ktl). Rys. 53. Wybór pliku z licencją KS-EDE W ostatniej fazie procesu kopiowania nastąpi automatyczne instalowanie wszystkich pozostałych składników systemu KS-APTEKA (uwidocznione na rysunku 54). Rys. 54. Aktualizacja składników systemu. Jeżeli podczas procesu aktualizacji plików program wyświetli pytanie jak na rysunku 55, należy wybrać Tak na wszystkie : Strona 21 z 26

22 Rys. 55. kopiowanie plików programu Po przekopiowaniu plików, w celu zakończenia instalacji zostanie uruchomiony program ApwPlus: Rys. 56. Kończenie instalacji Po zakończeniu aktualizacji bazy narzędziem ApwPlus program przystąpi do instalacji KS-EDE. Jeżeli podczas uruchamiania systemu po instalacji pojawi się komunikat jak na rys. 57, oznacza to, że program KS-EDE nie został zainstalowany, lub instalacja nie przebiegła poprawnie. Rys. 57. Informacja o braku usługi repozytorium dokumentów KS-EDE Należy w takim wypadku skorzystać z funkcji serwisowej instalatora ([ALT+F12] w oknie powitalnym instalatora) (rys. 58). Strona 22 z 26

23 Rys. 58. Funkcje serwisowe instalatora Parametr ORA_DIRECT Parametr ORA_DIRECT dotyczy tylko Oracle'a i jeśli jest ustawiony na wartość TRUE to oznacza połączenie bez pośrednictwa klienta Oracle. W przypadku pracy w tym trybie połączenie do bazy (DB_SERVER) należy wpisać następująco: Host:Port:SID lub Host:Port:sid=SID lub Host:Port:sn=ServiceName. W przypadku nowej instalacji klienta programu aptecznego instalator umożliwia ustawienie systemu do pracy bez klienta Oracle (rys. 59): Rys. 59. Konfiguracja systemu do pracy bez klienta Oracle W celu ręcznego ustawienia na stanowisku klient bezpośredniego połączenia do Oracle (bez klienta Oracle) należy uruchomić na tym stanowisku plik INSTALUJ.EXE z katalogu instalacji systemu, za pomocą skrótu klawiaturowego [ALT+F12] w głównym oknie instalatora wyświetlić funkcje serwisowe i skorzystać z funkcji Konfiguruj do pracy bez klienta Oracle na zakładce Oracle (rys. 60). Strona 23 z 26

24 Rys. 60. Funkcje serwisowe instalatora Powyższa funkcja zmodyfikuje zawartość pliku APMAN.INI. Przykładowa zawartość pliku Apman.ini w przypadku połączenia końcówki bez klienta Oracle: ALIAS_BAZY=KS-APW UNIDAC=TRUE [KS-APW] DB_TYPE=ORACLE DB_USER=apw_user DB_PASSWD=# B A DB_SERVER=server:1521:XE ORA_DIRECT=TRUE Zaawansowane funkcje w instalatorze Po uruchomieniu programu instalacyjnego, przed właściwym procesem instalacji, możliwy jest dostęp do ukrytych funkcji. Dostęp do nich uzyskuje się po naciśnięciu skrótu [ALT+F12] w oknie powitalnym instalatora (widoczne od razu po uruchomieniu pliku instaluj.exe). Wyświetlone zostanie okno widoczne poniżej. Do dyspozycji są następujące funkcje: WSPÓLNE: Rys. 61. Funkcje serwisowe instalatora Odinstaluj program INTERBASE dokonana zostanie próba automatycznego odinstalowania serwera INTERBASE; Strona 24 z 26

25 Zainstaluj Pharmindex instalacja bazy leków Pharmindex; Zainstaluj KS-EDE funkcja umożliwiająca ręczną instalację programu KS-EDE; Zainstaluj NET Framework 4.0 funkcja umożliwia ręczną instalację NET Framework. FIREBIRD: Zainstaluj serwer Firebird; Zainstaluj klient Firebird; Utwórz wyjątek Firebird dla zapory tworzy wyjątek o nazwie Firebird dla systemowej zapory na port komunikacyjny o numerze 3050 służący do wymiany danych między klientem a serwerem Firebird; Uruchom Firebird Server Control uruchamia panel zarządzania serwerem Firebird (dotyczy Windows XP); Załóż konto APW_USER Funkcja zakładająca konto bazodanowe dla systemu APW_USER ; Zmień hasło konta SYSDBA zmiana hasła administracyjnego SYSDDBA; Zmień hasło konta APW_USER zmiana hasła dla użytkownika APW_USER; ORACLE: Zainstaluj serwer Oracle XE Instalacja systemu Oracle XE (serwer); Przekonfiguruj serwer Oracle XE wykonanie poleceń SQL owych mających na celu dostosowanie serwera bazodanowego do pracy z programem. Zainstaluj klient Oracle XE Instalacja systemu Oracle XE (klient). Utwórz wyjątki Oracle dla zapory utworzenie wyjątków dla portów podanych przez użytkownika (TNS, MTS, HTTP). Konfiguruj do pracy bez klienta Oracle modyfikacja pliku Apman.ini do pracy bez klienta Oracle (patrz punkt 5 instrukcji). Strona 25 z 26

26 Typowe zadania po instalacji Przechodzenie z wersji DEMO Po okresie testowania programu w wersji DEMO może zajść potrzeba przygotowania bazy danych do pracy na rzeczywistych danych bez ponownej reinstalacji systemu KS APTEKA. W tym celu należy wykonać następujące czynności: wgrać nową licencję; usunąć starą bazę danych; stworzyć nową bazę; przygotować bazę programem wautil.exe. Podmiana licencji Należy podmienić plik XXW.LIC znajdujący się w katalogu sieciowym \AP na plik z licencją przygotowaną dla apteki. Jeżeli zmianie ulega numer licencji należy dodatkowo uruchomić program WaUtil w trybie expert i wykonać funkcję Podmiana licencji. Usuwanie bazy danych Firebird aby usunąć bazę danych wystarczy skasować plik WAPTEKA.FDB znajdujący się w katalogu \AP na serwerze; Oracle aby skasować bazę należy przy pomocy SQL Plus a zalogować się jako użytkownik SYSTEM i użyć polecenia usuwającego dane użytkownika APW_USER: DROP USER APW_USER CASCADE Tworzenie bazy danych Firebird baza danych dla tego serwera może być skopiowana bezpośrednio z płyty instalacyjnej. Znajdująca się w pliku IBEMPTY.ZIP baza posiada już wszystkie potrzebne tabele słownikowe (KS-BLOZ, hurtownie, kasy chorych). Plik WAPTEKA.FDB powinien się znaleźć w katalogu \KSBAZA na serwerze; Oracle baza danych wraz ze strukturą zostanie stworzona przez program WaUtil. Przygotowanie bazy danych Pozostałe czynności związane z przygotowaniem bazy danych do pracy wykona program WaUtil znajdujący się w katalogu EXE. Przy jego pomocy można również przenieść dane z KS APTEKI DOS. Często zdarza się także sytuacja, że nie ma możliwości usunięcia dotychczasowej bazy danych. Należy wtedy po wgraniu nowej licencji do katalogu AP na serwerze uruchomić funkcję Podmień licencję programu WaUtil uruchomionego w trybie expert. Wcześniej należy wykonać archiwum bazy danych, gdyż jest to operacja, podczas której mogą wystąpić różne problemy. Przenoszenie tabeli towarów z innej apteki Aby przenieść bazę towarów z innej apteki, która posiada system KS APTEKA Windows należy w tej aptece skorzystać z funkcji w module APW44-Komunikacja Narzędzia Synchronizacja bazy towarów Eksportuj (format dbase). Po wywołaniu tej funkcji program wyeksportuje spakowany plik towary.zip do katalogu \TRANSFER. Archiwum to będzie zawierało pliki o nazwach tabel. Oprócz tabeli TOWR będą tam zawarte tabele z nią powiązane. Plik Towary.zip należy zaimportować w drugiej aptece używając funkcji APW44-Komunikacja Narzędzia Synchronizacja bazy towarów Importuj (format dbase). Strona 26 z 26

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW ISO 9001:2008 Dokument: lipiec 2014 Wydanie: 3 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW ISO 9001:2008 Dokument: lipiec 2014 Wydanie: 3 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, lipiec 2014 INSTALACJA SYSTEMU KS-APTEKA WINDOWS Strona 1 z 29 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2012.02.0.0 Data aktualizacji: 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika

Podręcznikużytkownika Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Podręcznikużytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW

ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW Odchudzenie aptecznej bazy danych typu Oracle programu KS-AOW możliwe jest za pomocą nowego narzędzia serwisowego OraPack.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Mechanizmblokowania naliczaniapunktówzaobrót lekamirefundowanymi

Mechanizmblokowania naliczaniapunktówzaobrót lekamirefundowanymi Instrukcja aktualizacji Mechanizmblokowania naliczaniapunktówzaobrót lekamirefundowanymi Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Blokada naliczania punktów za obrót lekami refundowanymi instrukcja aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania wielopodmiotowości... 3 3. Uruchamianie trybu wielopodmiotowości... 3 4. Dodawanie nowej firmy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90 NAPRAWA USZKODZONEJ BAZY INTERBASE/FIREBIRD W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-APTEKA Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 S t r o n a 1 Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 SCENARIUSZ NR1 UWAGA: Należy wykonywać w kolejności poniższe operacje: I ) INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA !!! UWAGA Program Do windykacji naleŝności WINDYKATOR naleŝy instalować wyłącznie poprzez załączony Instalator programu, co zapewni prawidłową pracę. INSTALOWANIE RĘCZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA np.. MS

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA 1 / 22 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 4 1.1 Problemy z aplikacją dostępową... 11 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REBRANDING econnect v10.x

INSTRUKCJA REBRANDING econnect v10.x INSTRUKCJA REBRANDING econnect v10.x DOTYCZY DOSTOSOWANIA WERSJI PROGRAMU econnect 10.x DO WYMOGÓW FUZJI PRAWNEJ Z BANKIEM PKO BP CZĘŚĆ I pobranie pliku exe do uruchomienia CZEŚĆ II wykonanie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2009 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Wymaganiach sprzętowych systemu. Instalacji programu w wersji podstawowej. Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci

Instalacja programu. Wymaganiach sprzętowych systemu. Instalacji programu w wersji podstawowej. Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci D O D A T E K A Instalacja programu Dowiesz się o: Wymaganiach sprzętowych systemu Instalacji programu w wersji podstawowej Instalacji programu w sieci Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT

Zarządzanie Infrastrukturą IT Zarządzanie Infrastrukturą IT Instalacja komponentu eserver na SQL Serwerze 2000 przy istniejącej instancji EAUDYTORINSTANCE Data modyfikacji: 2007-03-20, 14:36 opracował: Maciej Romanowski v 2.2.0 powered

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2. SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android Instalacja UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.3 systemu android Przykładowa instalacja na telefonie Samsung Galaxy S II Podłącz telefon

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu USOS. Moduł klienta

Instrukcja instalacji systemu USOS. Moduł klienta Instrukcja instalacji systemu USOS. Moduł klienta wersja: 1.0.1 ostatnia aktualizacja: 31.05.2007 opracował: Jarosław Gramacki Uniwersytet Zielonogórski 2007 Spis treści 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

TytanSQL. Instalacja oraz wstępna konfiguracja systemu. 15-394 Białystok ulica Celownicza 29A

TytanSQL. Instalacja oraz wstępna konfiguracja systemu. 15-394 Białystok ulica Celownicza 29A 15-394 Białystok ulica Celownicza 29A Tel. (085) 742-77-54, (085) 742-55-04 Fax (085) 742-06-05 www.etob.bialystok.pl TytanSQL Instalacja oraz wstępna konfiguracja systemu Spis treści 1.Informacje wstępne...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo