INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90"

Transkrypt

1 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) , fax. (0-32) KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA SYSTEMU KS-APTEKA WINDOWS Wykonał: Sylwia Bandyga Sprawdził: Zatwierdził: Strona 1 z 26

2 Spis treści Instalacja systemu KS-APTEKA KS Apteka FB KS Apteka ORA KS Apteka PRO Upgrade WIN WIN Parametr ORA_DIRECT Zaawansowane funkcje w instalatorze Typowe zadania po instalacji Strona 2 z 26

3 Instalacja systemu KS-APTEKA Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację. Nie ma konieczności, aby komputer pełniący rolę serwera był przeznaczony tylko do tego zadania (tzw. serwer dedykowany). Może on jednocześnie pełnić rolę końcówki, na której będzie się odbywała sprzedaż leków. Prześledźmy krok po kroku instalację programu KS-APTEKA Windows w poszczególnych wersjach. Po włożeniu do napędu CD-ROM płyty instalacyjnej programu KS-APTEKA Windows powinno automatycznie uruchomić się okno z opcjami instalatora (o ile w systemie operacyjnym nie wyłączono możliwości automatycznego uruchamiania programów po włożeniu płyty). Możliwe jest wówczas określenie czynności, którą ma wykonać instalator. Rys.1. Wybór instalacji Dostępny jest wybór (rysunek 1): instalacji systemu KS-APTEKA Windows w wersji demonstracyjnej dla bazy Firebird; instalacji systemu KS-APTEKA Windows w wersji demonstracyjnej dla bazy Oracle; instalacji systemu KS-APTEKA Windows w wersji komercyjnej (dla baz Firebird lub Oracle); aktualizacji systemu KS-APTEKA Windows do wersji nowszej; aktualizacji systemu KS-APTEKA DOS do wersji KS-Apteka Windows. Wybranie przycisku Dodatki wyświetli planszę z programami pełniącymi rolę dodatków (rys. 2) dla systemu aptecznego (obecnie dostępna jest tam instalacja programu KS-Ceny instalująca moduł APW15-Ceny jako odosobniony program). Rys.2.Dodatki KS - Ceny Strona 3 z 26

4 W celu rozpoczęcia instalacji komercyjnej należy nacisnąć przycisk KS Apteka PRO. Jeżeli na komputerze brak jest Internet Explorer a w wersji min. 5.5, to program instalacyjny zaproponuje jego instalację. Internet Explorer jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wydruków systemu KS - APTEKA Windows oraz opisów opcji i uprawnień. 1. KS Apteka FB Po wybraniu KS Apteka FB ukaże się okno umożliwiające wybór instalacji KS-Apteka dla Firebird 32 bit lub KS- Apteka dla Firebird 64 bit w wersji demo. Po określeniu rodzaju instalacji zostanie wyświetlone okno powitalne instalatora (rys. 3). Rys.3. Okno powitalne instalatora Aby kontynuować proces instalacji należy przycisnąć przycisk Dalej. Kolejnym krokiem jest określenie katalogu, do którego zostanie zainstalowany program (rys. 4). Domyślnie instalator proponuje katalog C:\KS\APW oraz podaje ilość wymaganego miejsca na pliki programu, ilość dostępnego miejsca na dysku oraz szacunkową ilość wolnego miejsca jaka pozostanie na dysku po zainstalowaniu programu. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność instalacji programu w innym katalogu należy posłużyć się funkcją kryjącą się pod przyciskiem Zmień katalog. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne należy przycisnąć przycisk Dalej. Rys.4. Katalog instalacyjny Następnie należy określić katalog, do którego zostanie skopiowana baza danych. Domyślnie jest to C:\KSBAZA\KS- APW (rys. 5). Strona 4 z 26

5 Rys.5. Katalog bazodanowy Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji, a przed rozpoczęciem właściwej instalacji, instalator wyświetla podsumowanie widoczne na rys. 6, gdzie można zweryfikować poprawność podjętych decyzji. Jeśli gdzieś wkradł się błąd można wrócić do odpowiedniego kroku instalacji za pomocą przycisku Wstecz. Jeśli wszystko jest w porządku naciśnięcie przycisku Dalej rozpocznie instalację systemu Firebird oraz kopiowanie plików programu. Rys.6. Podsumowanie parametrów instalacji Rys.7. Instalacja plików systemu KS-Apteka Po przekopiowaniu plików, program wyświetli jeszcze informację o dopisaniu wyjątku do zapory systemowej: Strona 5 z 26

6 Rys.8. Informacja Po zainstalowaniu wszystkich składników program wyświetli okno Kończenie instalacji oraz w miarę potrzeby uruchomi programy kończące proces instalacji (WaUtil, ApwPlus, UacUtil). KS Apteka ORA Rys.9. Kończenie instalacji Instalacja przebiega w sposób zbliżony do opisanej wcześniej instalacji KS Apteka FB. Po wybraniu KS Apteka ORA zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać czy instalujemy system oraz Oracle XE, czy jedynie sam system w wersji do pracy z pełnym Oraclem. W przypadku gdy chcemy zainstalować sam system do pracy na Oracle XE wybieramy wariant pierwszy w oknie z rysunku 10, a w późniejszym etapie instalacji pomijamy instalację Oracle XE. Rys.10. Wybór elementów do zainstalowania Po wybraniu pierwszej możliwości, zostanie wyświetlone okno powitalne instalatora (rys.11), w którym należy wybrać przycisk Dalej. Kolejnym etapem jest wskazanie katalogu instalacyjnego (domyślnie: C:\KS\APW\ ) (rys. 12). Strona 6 z 26

7 Rys.11. Okno powitalne Rys.12. Opcja wskazania katalogu instalacyjnego Po wybraniu przycisku Dalej zostaną wyświetlone parametry dla zainstalowania Oracle XE (serwer) (rys. 13). Możemy tu zmienić: Ścieżkę docelową instalacji Oracle XE, Porty: o MTS (domyślnie 2030), o TNS (domyślnie 1521), o http (domyślnie 8080), Hasło SYS (domyślnie oraclexe). Rys. 13. Parametry dla zainstalowania Oracle XE Strona 7 z 26

8 W powyższym oknie mamy jeszcze możliwość pominięcia instalacji serwera Oracle XE. Zaleca się również zaznaczenie opcji Utwórz wyjątki dla podanych portów na zaporze systemowej. Po wybraniu Dalej program wyświetli okno podsumowujące, w którym można jeszcze zrezygnować z instalacji przyciskiem Anuluj (rys.14). Rys.14. Okno informujące o gotowości rozpoczęcia instalacji W celu rozpoczęcia procesu instalacji wybieramy Dalej, po czym rozpocznie się instalacja programu Oracle XE: Rys.15. Instalacja Oracle XE Następnie zostanie uruchomiony proces konfigurowania Oracle XE (serwer), Po zakończeniu, którego zostanie wyświetlony raport: Rys.16. Konfiguracja Oracle XE Strona 8 z 26

9 Rys.17. Raport z konfiguracji Oracle XE Po wybraniu [Ent] Ok program automatycznie przystąpi do instalacji składników systemu (rys. 18). Rys.18. Instalowanie składniku pakietu Po przekopiowaniu plików, program wyświetli informację o dopisaniu wyjątku do zapory systemowej: Rys.19. Informacja W ostatnim oknie instalator może poinformować nas, że w celu ukończenia instalacji wymagany jest restart systemu operacyjnego (rys. 20). W takim wypadku zalecane jest zaznaczenie pierwszej opcji i wybranie przycisku Zakończ. Strona 9 z 26

10 Rys.20. Kończenie instalacji Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie automatycznie uruchomiony program OraRest, który zażąda podania hasła administratora: Rys.21. Logowanie do bazy danych Domyślnie jest to oraclexe. Po zalogowaniu program przystąpi do przygotowania demonstracyjnej bazy danych (rys. 22). Rys.22. Przygotowanie bazy danych Po wybraniu Dalej nastąpi tworzenie przestrzeni tablic i zakładanie aptecznej struktury (rys. 23 i 24): Strona 10 z 26

11 Rys.23. Tworzenie przestrzeni tablic Rys.24. Podsumowanie parametrów Po wybraniu Dalej w powyższym oknie, program przystąpi do tworzenia przestrzeni tablic oraz importu demonstracyjnej bazy danych: KS Apteka PRO Rys. 25. Przygotowanie bazy danych Po wybraniu KS Apteka PRO ukaże się okno powitalne instalatora w trybie instalacji komercyjnej. W przypadku zlokalizowania wersji starszej systemu KS-APTEKA wyświetlona zostanie stosowna informacja z dodatkowym przyciskiem Zaawansowane pozwalającym na zmianę trybu instalacji (np. w celu wykonania procesu aktualizacji zamiast instalacji). Aby kontynuować proces instalacji należy przycisnąć przycisk Dalej. Strona 11 z 26

12 Rys.26. Okno powitalne instalatora. W przypadku wybrania przycisku Zaawansowane możliwa jest zmiana trybu instalacji poprzez wybór między instalacją komercyjną, aktualizacją KS-APTEKA Windows do wersji nowszej a aktualizacją KS-APTEKA DOS do wersji KS-APTEKA Windows. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru należy przycisnąć przycisk Dalej. Rys.27. Typ instalacji. W kolejnym kroku instalacji, po zaakceptowaniu warunków gwarancji i licencji należy określić rodzaj bazy, z którą będzie współpracował program (FIREBIRD lub ORACLE), rodzaj instalacji (Klient lub Serwer) oraz odpowiednio ustawić opcje instalacji. Rys. 28. Warunki gwarancji i licencji Strona 12 z 26

13 W oknie wyświetlonym na rysunku 28 istnieje również możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie anonimowych statystyk używania w celu Poprawy Jakości Systemu. Po wybraniu Więcej informacji zostanie wyświetlona szczegółowa informacja (rys. 29): Rys.29. Statystyki używania systemu Rys.30. Parametry instalacji systemu KS-APTEKA Dostępne opcje instalacji ustawiają się automatycznie na najbardziej właściwe (wykrycie już zainstalowanego serwera FIREBIRD powoduje domyślne odznaczenie odpowiednich opcji). W przypadku zainstalowanej bazy INTERBASE zaznaczenie opcji instalacji FIREBIRD może zaproponować rozpoczęcie procesu automatycznego odinstalowywania INTERBASE przed kontynuacją w celu uniknięcia konfliktów między tymi serwerami. Po właściwym ustawieniu wszystkich opcji należy przycisnąć przycisk Dalej. Kolejnym krokiem jest określenie katalogu, do którego zostanie zainstalowany program (rys. 31). Domyślnie instalator proponuje katalog C:\KS\APW oraz podaje ilość wymaganego miejsca na pliki programu, ilość dostępnego miejsca na dysku oraz szacunkową ilość wolnego miejsca jaka pozostanie na dysku po zainstalowaniu programu. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność instalacji programu w innym katalogu należy posłużyć się funkcją kryjącą się pod przyciskiem Zmień katalog. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne należy przycisnąć przycisk Dalej. Rys. 31. Katalog instalacyjny systemu KS-APTEKA. Strona 13 z 26

14 Następnie należy określić katalog, do którego zostanie skopiowana baza danych. Domyślnie jest to C:\KSBAZA\KS- APW (rys. 32). Rys.32. Katalog bazodanowy Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji, a przed rozpoczęciem właściwej instalacji, instalator wyświetla podsumowanie widoczne na rys. 33, gdzie można zweryfikować poprawność podjętych decyzji. Jeśli gdzieś wkradł się błąd można wrócić do odpowiedniego kroku instalacji za pomocą przycisku Wstecz. Jeśli wszystko jest w porządku naciśnięcie przycisku Dalej rozpocznie kopiowanie plików programu. Rys.33. Podsumowanie ustawień instalacji. W kolejnym kroku następuje instalacja serwera lub klienta bazy danych FIREBIRD lub ORACLE (w zależności od przyjętego rodzaju instalacji). W przypadku instalacji w wersji Serwer, po zainstalowaniu wszystkich potrzebnych elementów instalator poprosi o wskazanie pliku z licencją. Strona 14 z 26

15 Rys. 34. Pytanie o rodzaj licencji. Od wersji 2014 system instalowany jest wraz z systemem KS-EDE, w związku z czym poza zwykłą licencją apteczną (plik xxw.lic) wymagana jest licencja do systemu KS-EDE (pliki KSEDE_FB.ktl lub KSEDE_ORA.ktl). Dostarczana jest ona każdemu klientowi wraz z podstawową licencją (wszystkie pliki powinny być razem spakowane). Podczas instalacji w oknie z rys. 34 najlepiej wskazać taką paczkę licencji, wybierając w oknie wyboru pliku (rys. 35) pliki typu Zbiorcze pliki licencji. Rys. 35. Wybór pliku z licencjami Wskazanie samej licencji do systemu (xxw.lic) spowoduje wyświetlenie komunikatu z informacją przedstawioną na rysunku 36. Rys. 36. Okno informacyjne. Po wybraniu [OK] zostanie wyświetlone kolejne okno (rys. 37), w którym należy wskazać plik z licencją KS-EDE (plik z rozszerzeniem *.ktl). Rys. 37. Wybór pliku z licencją KS-EDE W ostatniej fazie procesu kopiowania nastąpi automatyczne instalowanie wszystkich pozostałych składników systemu KS-APTEKA (uwidocznione na rysunku 38). Strona 15 z 26

16 Rys. 38. Instalacja składników systemu. Po przekopiowaniu plików, program wyświetli jeszcze informację o dopisaniu wyjątku do zapory systemowej: Rys. 39. Instalacja składników systemu. Po zainstalowaniu wszystkich składników program wyświetli okno Kończenie instalacji z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi dalszego procesu instalacji, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu WAUTIL w celu przygotowania struktury bazy danych do pracy. WAUTIL wykona operacje przygotowania bazy danych do pracy. W przypadku instalacji z serwerem ORACLE w pierwszej kolejności zostanie utworzona struktura aptecznej bazy danych. Następnie program wyświetla informacje z licencji (widoczne na rys. 40). Należy zwrócić szczególną uwagę na napis Wersja DEMO. W przypadku instalacji systemu, na którym ma pracować apteka nie powinien on się pojawić. Jeśli jest on widoczny lub dane z licencji są niepoprawne należy przegrać właściwą licencję do katalogu \AP i ponownie uruchomić program WAUTIL. Rys. 40. Aplikacja serwisowa WaUtil. Po naciśnięciu przycisku Dalej > > program rozpoczyna przygotowywanie bazy danych do pracy. Tworzone są triggery, importowane są dane słownikowe (oddziały NFZ, Ogólnopolska Baza Hurtowni, Baza Administracyjna Kraju, baza interakcji, kody ATC), na podstawie licencji zapisywane są informacje o firmie, dodawane są zerowe rekordy oraz ustawiane sekwencje. W ostatnim etapie program zapyta o domyślnego refundatora, po czym Strona 16 z 26

17 następuje import bazy BLOZ. W czasie pracy programu tworzony jest plik zawierający informacje o przebiegu wszystkich operacji. Można go znaleźć w podkatalogu Raporty katalogu instalacyjnego apteki. Rys. 41. Przygotowywanie bazy danych programem WaUtil.exe. W trakcie przygotowywania bazy danych instalator pyta o możliwość ustawienia domyślnego refundatora na podstawie wybranego oddziału NFZ (rys. 42). Rys. 42. Dodanie domyślnego refundatora Po zakończeniu operacji przygotowania bazy danych program przystąpi do instalacji KS-EDE. Instalacja programu KS-EDE możliwa jest tylko na serwerze. Jeżeli podczas uruchamiania systemu po instalacji pojawi się komunikat jak na rys. 43, oznacza to, że program KS-EDE nie został zainstalowany, lub instalacja nie przebiegła poprawnie. Rys. 43. Informacja o braku usługi repozytorium dokumentów KS-EDE Należy w takim wypadku skorzystać z funkcji serwisowej instalatora ([ALT+F12] w oknie powitalnym instalatora) (rys. 44). Strona 17 z 26

18 Rys. 44. Funkcje serwisowe instalatora Upgrade WIN WIN Wszystkie czynności potrzebne do poprawnego przejścia systemu do najnowszej wersji wykonywane są przez instalator systemu. Po uruchomieniu instalatora z pliku START.EXE na komputerze z istniejącą instalacją systemu w wersji 2014 lub starszej, należy wybrać opcję Upgrade WIN-WIN. Rys.45. Wybór instalacji Zostanie wyświetlone okno powitalne instalatora (rys. 46), w którym należy wybrać przycisk Dalej w celu kontynuowania procesu instalacji. Strona 18 z 26

19 Rys. 46. Okno powitalne instalatora W kolejnym oknie instalator wyświetli umowę (warunki gwarancji i licencji dla systemu informatycznego KS- AOW 2014), którą należy zaakceptować (w przypadku niezaakceptowania umowy instalator uniemożliwi nam przystąpienie do dalszych kroków instalacji). Po zaakceptowaniu umowy i określeniu czy system ma wysyłać anonimowe statystyki należy wybrać przycisk Dalej. W tym momencie system poinformuje nas, że dalszy proces instalacji wymaga podania kodu serwisowego oraz umożliwi jego wpisanie (rys. 47): Rys. 47. Podanie kodu serwisowego Po wpisaniu kodu i wybraniu Dalej zostanie wyświetlone okno umożliwiające określenie katalogu docelowego. Instalator automatycznie określa miejsce instalacji na ścieżkę, w której odnalazł wcześniejszą wersję programu (rys. 48). Rys. 48. Katalog docelowy instalacji Strona 19 z 26

20 Po wybraniu Dalej zostanie wyświetlone okno z podsumowaniem procesu aktualizacji (rys. 49). Rys. 49. Podsumowanie W celu rozpoczęcia operacji aktualizacji wybieramy Dalej, program rozpocznie tworzenie kopii zapasowej obecnej instalacji, po czym poprosi o wskazanie ścieżki dostępu do licencji (rys. 50): Rys. 50. Kopiowanie licencji Od wersji 2014 system instalowany jest wraz z systemem KS-EDE, w związku z czym poza zwykłą licencją apteczną (plik xxw.lic) wymagana jest licencja do systemu KS-EDE (pliki KSEDE_FB.ktl lub KSEDE_ORA.ktl). Dostarczana jest ona każdemu klientowi wraz z podstawową licencją (wszystkie pliki powinny być razem spakowane). Podczas instalacji w oknie z rys. 50 najlepiej wskazać taką paczkę licencji, wybierając w oknie wyboru pliku (rys. 51) pliki typu Zbiorcze pliki licencji. Rys. 51. Wybór pliku z licencjami Strona 20 z 26

21 Wskazanie samej licencji do systemu (xxw.lic) spowoduje wyświetlenie komunikatu z informacją przedstawioną na rysunku 52. Rys. 52. Okno informacyjne. Po wybraniu [OK] zostanie wyświetlone kolejne okno (rys. 53), w którym należy wskazać plik z licencją KS-EDE (plik z rozszerzeniem *.ktl). Rys. 53. Wybór pliku z licencją KS-EDE W ostatniej fazie procesu kopiowania nastąpi automatyczne instalowanie wszystkich pozostałych składników systemu KS-APTEKA (uwidocznione na rysunku 54). Rys. 54. Aktualizacja składników systemu. Jeżeli podczas procesu aktualizacji plików program wyświetli pytanie jak na rysunku 55, należy wybrać Tak na wszystkie : Strona 21 z 26

22 Rys. 55. kopiowanie plików programu Po przekopiowaniu plików, w celu zakończenia instalacji zostanie uruchomiony program ApwPlus: Rys. 56. Kończenie instalacji Po zakończeniu aktualizacji bazy narzędziem ApwPlus program przystąpi do instalacji KS-EDE. Jeżeli podczas uruchamiania systemu po instalacji pojawi się komunikat jak na rys. 57, oznacza to, że program KS-EDE nie został zainstalowany, lub instalacja nie przebiegła poprawnie. Rys. 57. Informacja o braku usługi repozytorium dokumentów KS-EDE Należy w takim wypadku skorzystać z funkcji serwisowej instalatora ([ALT+F12] w oknie powitalnym instalatora) (rys. 58). Strona 22 z 26

23 Rys. 58. Funkcje serwisowe instalatora Parametr ORA_DIRECT Parametr ORA_DIRECT dotyczy tylko Oracle'a i jeśli jest ustawiony na wartość TRUE to oznacza połączenie bez pośrednictwa klienta Oracle. W przypadku pracy w tym trybie połączenie do bazy (DB_SERVER) należy wpisać następująco: Host:Port:SID lub Host:Port:sid=SID lub Host:Port:sn=ServiceName. W przypadku nowej instalacji klienta programu aptecznego instalator umożliwia ustawienie systemu do pracy bez klienta Oracle (rys. 59): Rys. 59. Konfiguracja systemu do pracy bez klienta Oracle W celu ręcznego ustawienia na stanowisku klient bezpośredniego połączenia do Oracle (bez klienta Oracle) należy uruchomić na tym stanowisku plik INSTALUJ.EXE z katalogu instalacji systemu, za pomocą skrótu klawiaturowego [ALT+F12] w głównym oknie instalatora wyświetlić funkcje serwisowe i skorzystać z funkcji Konfiguruj do pracy bez klienta Oracle na zakładce Oracle (rys. 60). Strona 23 z 26

24 Rys. 60. Funkcje serwisowe instalatora Powyższa funkcja zmodyfikuje zawartość pliku APMAN.INI. Przykładowa zawartość pliku Apman.ini w przypadku połączenia końcówki bez klienta Oracle: ALIAS_BAZY=KS-APW UNIDAC=TRUE [KS-APW] DB_TYPE=ORACLE DB_USER=apw_user DB_PASSWD=# B A DB_SERVER=server:1521:XE ORA_DIRECT=TRUE Zaawansowane funkcje w instalatorze Po uruchomieniu programu instalacyjnego, przed właściwym procesem instalacji, możliwy jest dostęp do ukrytych funkcji. Dostęp do nich uzyskuje się po naciśnięciu skrótu [ALT+F12] w oknie powitalnym instalatora (widoczne od razu po uruchomieniu pliku instaluj.exe). Wyświetlone zostanie okno widoczne poniżej. Do dyspozycji są następujące funkcje: WSPÓLNE: Rys. 61. Funkcje serwisowe instalatora Odinstaluj program INTERBASE dokonana zostanie próba automatycznego odinstalowania serwera INTERBASE; Strona 24 z 26

25 Zainstaluj Pharmindex instalacja bazy leków Pharmindex; Zainstaluj KS-EDE funkcja umożliwiająca ręczną instalację programu KS-EDE; Zainstaluj NET Framework 4.0 funkcja umożliwia ręczną instalację NET Framework. FIREBIRD: Zainstaluj serwer Firebird; Zainstaluj klient Firebird; Utwórz wyjątek Firebird dla zapory tworzy wyjątek o nazwie Firebird dla systemowej zapory na port komunikacyjny o numerze 3050 służący do wymiany danych między klientem a serwerem Firebird; Uruchom Firebird Server Control uruchamia panel zarządzania serwerem Firebird (dotyczy Windows XP); Załóż konto APW_USER Funkcja zakładająca konto bazodanowe dla systemu APW_USER ; Zmień hasło konta SYSDBA zmiana hasła administracyjnego SYSDDBA; Zmień hasło konta APW_USER zmiana hasła dla użytkownika APW_USER; ORACLE: Zainstaluj serwer Oracle XE Instalacja systemu Oracle XE (serwer); Przekonfiguruj serwer Oracle XE wykonanie poleceń SQL owych mających na celu dostosowanie serwera bazodanowego do pracy z programem. Zainstaluj klient Oracle XE Instalacja systemu Oracle XE (klient). Utwórz wyjątki Oracle dla zapory utworzenie wyjątków dla portów podanych przez użytkownika (TNS, MTS, HTTP). Konfiguruj do pracy bez klienta Oracle modyfikacja pliku Apman.ini do pracy bez klienta Oracle (patrz punkt 5 instrukcji). Strona 25 z 26

26 Typowe zadania po instalacji Przechodzenie z wersji DEMO Po okresie testowania programu w wersji DEMO może zajść potrzeba przygotowania bazy danych do pracy na rzeczywistych danych bez ponownej reinstalacji systemu KS APTEKA. W tym celu należy wykonać następujące czynności: wgrać nową licencję; usunąć starą bazę danych; stworzyć nową bazę; przygotować bazę programem wautil.exe. Podmiana licencji Należy podmienić plik XXW.LIC znajdujący się w katalogu sieciowym \AP na plik z licencją przygotowaną dla apteki. Jeżeli zmianie ulega numer licencji należy dodatkowo uruchomić program WaUtil w trybie expert i wykonać funkcję Podmiana licencji. Usuwanie bazy danych Firebird aby usunąć bazę danych wystarczy skasować plik WAPTEKA.FDB znajdujący się w katalogu \AP na serwerze; Oracle aby skasować bazę należy przy pomocy SQL Plus a zalogować się jako użytkownik SYSTEM i użyć polecenia usuwającego dane użytkownika APW_USER: DROP USER APW_USER CASCADE Tworzenie bazy danych Firebird baza danych dla tego serwera może być skopiowana bezpośrednio z płyty instalacyjnej. Znajdująca się w pliku IBEMPTY.ZIP baza posiada już wszystkie potrzebne tabele słownikowe (KS-BLOZ, hurtownie, kasy chorych). Plik WAPTEKA.FDB powinien się znaleźć w katalogu \KSBAZA na serwerze; Oracle baza danych wraz ze strukturą zostanie stworzona przez program WaUtil. Przygotowanie bazy danych Pozostałe czynności związane z przygotowaniem bazy danych do pracy wykona program WaUtil znajdujący się w katalogu EXE. Przy jego pomocy można również przenieść dane z KS APTEKI DOS. Często zdarza się także sytuacja, że nie ma możliwości usunięcia dotychczasowej bazy danych. Należy wtedy po wgraniu nowej licencji do katalogu AP na serwerze uruchomić funkcję Podmień licencję programu WaUtil uruchomionego w trybie expert. Wcześniej należy wykonać archiwum bazy danych, gdyż jest to operacja, podczas której mogą wystąpić różne problemy. Przenoszenie tabeli towarów z innej apteki Aby przenieść bazę towarów z innej apteki, która posiada system KS APTEKA Windows należy w tej aptece skorzystać z funkcji w module APW44-Komunikacja Narzędzia Synchronizacja bazy towarów Eksportuj (format dbase). Po wywołaniu tej funkcji program wyeksportuje spakowany plik towary.zip do katalogu \TRANSFER. Archiwum to będzie zawierało pliki o nazwach tabel. Oprócz tabeli TOWR będą tam zawarte tabele z nią powiązane. Plik Towary.zip należy zaimportować w drugiej aptece używając funkcji APW44-Komunikacja Narzędzia Synchronizacja bazy towarów Importuj (format dbase). Strona 26 z 26