Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Klasa IV S E M E S T R I I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń analizuje, jaki plan tworzy Bóg względem Uczeń wylicza przymioty Boga; człowieka Uczeń charakteryzuje, czym jest wspólnota. Uczeń wyjaśnia uwarunkowania wspólnoty; Uczeń troszczy się o wypełnianie słowa Bożego we Uczeń troszczy się o własną przyjaźń z Bogiem i własnym życiu. ludźmi. Uczeń rozpoznaje znaki sakramentalne Uczeń wyjaśnia, dlaczego Kościół i sakramenty to szczególne znaki obecności Boga. Uczeń opisuje, jaki jest największy znak przyjaźni Boga Uczeń tłumaczy, dlaczego Jezus jest największym znakiem przyjaźni Boga. Uczeń potrafi rozpoznać wartość wspólnoty, szczęścia, Uczeń okazuje szacunek Bogu, sobie i bliźnim; przyjaźni. II. Bóg objawia swoją tajemnicę Uczeń dowodzi, że za pośrednictwem stworzenia możemy poznawać Boga Uczeń wylicza, co jest potrzebne, by człowiek nawiązał więź z Bogiem Uczeń interpretuje opowiadanie o spotkaniu Boga z Eliaszem; Uczeń wyjaśnia, w jakim celu powstała Biblia; zna podział Pisma Świętego i liczbę ksiąg Biblii. Uczeń potrafi odszukać w Biblii dowolny fragment. Uczeń na wybranym przykładzie stworzenia wyjaśnia wielkość Boga Uczeń wymienia podstawowe miejsca spotkań Boga z ludźmi w ST Uczeń opowiada, w jaki sposób Bóg okazał swą życzliwość wobec Eliasza; Uczeń analizuje, dlaczego autorów Biblii nazywamy natchnionymi. Uczeń wyjaśnia, czym są sigla biblijne doskonali umiejętność posługiwania się Pismem Świętym. III. Kim Ty jesteś, Panie Boże? Uczeń opowiada, kto jest Bogiem jedynym; Uczeń wyjaśnia, w jakim celu Bóg przekazuje obietnice ludziom. Uczeń wyjaśnia znaczenie przyjścia Mesjasza; Uczeń wyjaśnia, w jakim celu Bóg posyła Jezusa. Uczeń tłumaczy, dlaczego Bóg oczekuje od nas ofiary i modlitwy Uczeń wyjaśnia, dlaczego człowiek powinien odpowiadać Bogu Uczeń tłumaczy, w jakim celu powstawały Psalmy Uczeń charakteryzuje podstawowe treści chrześcijańskiego Adwentu. Uczeń opowiada, w jakim celu Bóg wybrał naród izraelski; Uczeń wymienia przykłady obietnic Boga; Uczeń wyjaśnia termin historia zbawienia; Uczeń wyjaśnia, jaka nadzieja powstaje wraz z narodzeniem Jezusa; Uczeń uzasadnia potrzebę uczestniczenia w ofierze eucharystycznej Uczeń wyjaśnia, na jakiej podstawie uznajemy Maryję za wzór zaufania Bogu. Uczeń wyjaśnia termin psalm; Uczeń charakteryzuje podział Psalmów. Uczeń przekonuje, w jaki sposób chrześcijanin powinien przeżywać Adwent. IV. Bóg naszym Stworzycielem

2 Uczeń opowiada, co oznacza słowo stworzyć; Uczeń dowodzi, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego. Uczeń opowiada biblijny fragment o stworzeniu człowieka. Uczeń wyjaśnia, dlaczego człowiek zajmuje szczególne miejsce w dziele stwórczym; Uczeń streszcza, na czym polegało zawarcie przymierza Boga z ludźmi Uczeń opowiada o grzechu pierwszych rodziców Uczeń wyjaśnia sens tekstu o posągu cielca ulanym przez Izraelitów. Uczeń tłumaczy, co oznacza, że wszystko, co stworzył Bóg jest dobre; Uczeń podaje, jakie przymioty Boga rozpoznajemy w dziele stwórczym. Uczeń analizuje zadanie odpowiedzialności za siebie i świat; Uczeń wyjaśnia, jaki związek posiada rozwijanie talentów stworzeniem; Uczeń definiuje termin przymierze Uczeń charakteryzuje, na czym polega wspólnota Bogiem i ludźmi. Uczeń wyjaśnia, dlaczego grzech jest rezygnacją z udziału w dziele stwórczym. V. Dlaczego zło, smutek i cierpienie? S E M E S T R II Uczeń przedstawia opowiadanie o Abrahamie Uczeń wyjaśnia, czego uczy nas swoją postawą Abraham. Uczeń wyjaśnia, czym jest grzech pierworodny Uczeń wyjaśnia, kim byli Kain i Abel; Uczeń wyjaśnia sens tekstu o wieży Babel. Uczeń wskazuje, czego symbolem jest wieża Babel. Uczeń wylicza skutki grzechu Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem Uczeń wymienia miejsca i wydarzenia związane z Abrahamem Uczeń wykazuje świadomość konieczności dbania o rozwój wiary. Uczeń uświadamia sobie własną skłonność do grzechu Uczeń rozumie wartość sakramentu pokuty i pojednania Uczeń wylicza skutki pychy; Uczeń tłumaczy, dlaczego człowiek nie jest w stanie sensownie działać bez Boga Uczeń przekonuje o możliwości wzmocnienia się darami sakramentalnymi VI. Bóg pragnie naszego szczęścia Uczeń określa, kiedy rozpoczyna się historia zbawienia; Uczeń interpretuje opowiadanie o potopie. Uczeń wylicza biblijnych bohaterów, których uznajemy za ludzi Bożej nadziei Uczeń wyjaśnia, dlaczego każda Eucharystia jest ofiarowaniem się Jezusa Uczeń określa, czym jest sakrament pokuty i pojednania; Uczeń wyjaśnia, na czym polega spotkanie z Bogiem przebaczającym. Uczeń wylicza dobre uczynki; Uczeń tłumaczy, dlaczego Bóg oczekuje zaufania. Uczeń wyjaśnia tekst protoewanglii Uczeń określa, czego uczy nas postawa Noego; Uczeń uzasadnia, w jaki sposób osobiście może być świadkiem chrześcijańskiej nadzie Uczeń opowiada tekst biblijny zapowiadający ofiarę Jezusa. Uczeń wyjaśnia potrzebę systematycznego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania Uczeń analizuje praktykę czynów pokutnych w swoim życiu. VII. Bóg zawsze wierny swojemu przymierzu Uczeń wyjaśnia, kim był Abraham; Uczeń tłumaczy, w jaki sposób Bóg opiekuje się Abrahamem Uczeń przedstawia, kim byli Jakub i Józef Uczeń opowiada historię Józefa. Uczeń opowiada historię Mojżesza; Uczeń określa, czego uczy nas Bóg w postawie Uczeń wyjaśnia, dlaczego Bóg zażądał syna Abrahama; Uczeń wyjaśnia, na czym polega zaufanie Bogu; Uczeń wyjaśnia, czego Bóg domaga się od swego ludu; Uczeń analizuje relację Bóg Mojżesz Izraelici

3 Mojżesza. Uczeń wyjaśnia sens I, II, III Przykazania Bożego; Uczeń tłumaczy na czym polega posłuszeństwo Bogu. Uczeń wyjaśnia, do czego wzywa nas Bóg w poszczególnych przykazaniach; Uczeń wylicza przykazania miłości bliźniego Uczeń określa, na jakiej podstawie Izrael nazywamy jest ludem Bożym Uczeń opisuje, na czym polega wypełnianie przymierza zawartego z Bogiem VIII. Jezusowe znaki wierności Uczeń opowiada o zmartwychwstaniu Chrystus Uczeń tłumaczy, co symbolizuje pusty grób. Uczeń wyjaśnia, dlaczego krzyż jest najważniejszym znakiem odkupienia Uczeń wyjaśnia, czym była Uczta paschalna; Uczeń tłumaczy, na czym polega znaczenie Ostatniej Wieczerzy Uczeń wyjaśnia, czym jest Eucharystia Uczeń wyjaśnia, czym jest świętość Uczeń wymienia imiona znanych świętych. Uczeń wyjaśnia, kiedy najdoskonalej może spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem; Uczeń wyjaśnia, dlaczego wszyscy są wezwani do niesienia swego krzyża. Uczeń analizuje treść aklamacji po przeistoczeniu. Uczeń wylicza warunki przyjęcia Eucharystii Uczeń uzasadnia, dlaczego świętość jest dochowaniem wierności przymierzu z Bogiem IX. Wybrani przez Boga Uczeń wyjaśnia, kim był Dawid Uczeń opowiada o walce Dawida z Goliatem Uczeń wyjaśnia, czego symbolem jest walka Dawida z Goliatem. Uczeń opowiada, jakie zadania realizuje Mesjasz Uczeń wyjaśnia relację Dawid Mesjasz Uczeń opowiada wydarzenie darowania winy łotrowi Uczeń tłumaczy, czym jest Boże miłosierdzie. Uczeń wymienia współpracowników Chrystusa. Uczeń wyjaśnia, co wyrażają gesty religijne. Uczeń wymienia zadania, jakie Bóg określa każdemu ochrzczonemu Uczeń przedstawia historię Dawida Uczeń wskazuje, co jest źródłem wiedzy w rozpoznawaniu dobra i zła; Uczeń wskazuje, na czym polegało darowanie winy Dawidowi Uczeń określa, jakie warunki należy wypełnić, by uzyskać przebaczenie Boże Uczeń wylicza elementy Liturgii Słowa; Uczeń ukazuje powiązanie występujące między wiarą a gestami religijnymi. Wymagania programowe z zakresu programu V klasy szkoły podstawowej Wymagania podstawowe I. Źródła Dobrej Nowiny - uczeń rozwija umiejętności posługiwania się Biblią - zna podział Biblii. Wymagania rozszerzone - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - uczeń zna podział Biblii. - wie, kim byli Ewangeliści i kiedy napisali Ewangelię. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej II. Tajemnica miłości Boga do ludzi

4 - poznał mesjański program Jezusa - potrafi tłumaczyć termin Mesjasz. - wie, czym powinien charakteryzować się sługa Boga. - opowiada o chrzcie Jezusa; - kto nazwał Jezusa Barankiem Bożym. - wyjaśnia, kim jest Jezus; - jakie zagrożenie sprowadził biblijny Adam. - określa, jakie są możliwości nawrócenia - jakie elementy składają się na zaufanie Bogu; - w jaki sposób możemy wyrażać wdzięczność Jezusowi za Jego przyjście i ofiarę. - wie, na czym polega odpowiedzialność za dar wiary; - dostrzega oddziaływanie pokus w swoim życiu. - wskazuje, co to jest posłannictwo Jezusa - wymienia, czym Jezus pragnie obdarować ludzi - uzasadnia, dlaczego powinniśmy troszczyć się o Królestwo Boże; - zna znaczenie Królestwa Bożego. - tłumaczy, sens przypowieści i w czym możemy rozpoznać obecność Królestwa Bożego. - wie, dlaczego Jezus przyszedł na świat; - zna termin protoewangelia. III. Jezus odpowiada na ludzkie tęsknoty - tłumaczy proroctwo Izajasza - rozumie konieczność nawrócenia. - rozumie i tłumaczy wypełnianie uczynków miłosiernych względem ciała i duszy; - dostrzega wartość nawracania się. - podaje przykłady wiernych kobiet Starego Testamentu. - opowiada tekst o nawiedzeniu Świętej Elżbiety; - wie, do czego wzywa Kościół ludzi wierzących. - zna perykopę biblijna o zwiastowaniu. - dlaczego Maryja nazywana jest nowa Ewą. - zna pojecie Adwent, Paruzja; - stara się podjąć trud przemiany wewnętrznej podczas adwentowego oczekiwania. IV. Jezus przychodzi - zna perykopy o narodzeniu Jezusa. - wie, jakie wartości powinny zajmować pierwsze miejsca w życiu ochrzczonych. - wie, na czym polega wiara w Jezusa i oddawanie czci Bogu. - wyjaśnia sens zwyczajów Bożego Narodzenia i na czym polega świętowanie Bożego Narodzenia. V. Jezusowe posłannictwo

5 - charakteryzuje czyny Jezusa w sakramentach. - tłumaczy znaczenie czynów Jezusa. - wyjaśnia znaczenie sakramentu pojednania i pokuty. - zna naukę Kościoła na temat wskrzeszania do życia. - zna jakie obowiązki spływają na ochrzczonych. - rozpoznaje dary sakramentalnego pojednania. - opisuje na czym polega troska o życie doczesne. - doskonali osobisty udział w jezusowym posłannictwie. VI. Z Jezusem Chrystusem przeżywamy cierpienie i śmierć - tłumaczy prawdę podczas przemienienia Jezusa. - analizuje znaczenie przemienienia. - wyjaśnia okoliczności wjazdu do Jerozolimy. - wyjaśnia znaczenie wjazdu Jezusa do Jerozolimy. - przedstawia czym jest Eucharystia; - rozumie integralność Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. - podaje szczegóły męki Chrystusa. - charakteryzuje czym jest miłość Boga do ludzi. - uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest wartością; - wyjaśnia sens zmartwychwstania Jezusa. - opisuje wydarzenia związane z drogą do Emaus. - tłumaczy w jaki sposób stajemy się uczestnikami życia Bożego. - wyjaśnia kiedy należy przyjąć namaszczenie chorych; - uzasadnia konieczność akceptacji śmierci. - tłumaczy sens krzyża i cierpienia. - wie, czego doświadczamy w życiu razem z Chrystusem - zna cel namaszczenia chorych; - pamięta o zmarłych. - wyjaśnia jaką rolę pełni Kościół. - wymienia dary, którymi Bóg obdarza ludzi - wie jaki jest cel nawrócenia. - podejmuje działania nawracania się. VII. Aby życie Jezusa Chrystusa objawiło się w nas - wie, kto jest największym dobrem udzielonym ludziom przez Boga; - wie, czym jest powtórne narodzenie, tłumaczy, kto może ujrzeć Królestwo Boże. - ma świadomość co stanie się w sytuacji odrzucenia Bożego zaproszenia na ucztę. - wyjaśnia na czym polega rozwój życia z Bogiem. - wylicza warunki uczestnictwa w uczcie Chrystusa. - wymienia warunki współpracy z Jezusem. - wyjaśnia co znaczy być w szkole Jezusa. - tłumaczy jakie zadania do spełnienia posiada każdy człowiek wobec własnych uzdolnień - rozwija swoje uzdolnienia zgodnie z nauka Jezusa; - odkrywa swoje uzdolnienia - tłumaczy na czym polega kształtowanie - troszczy się o własne sumienie zgodnie z

6 sumienia. nauką Jezusa. VIII. W modlitwie jesteśmy blisko Boga i ludzi - rozumie, że wyznawcom innych religii należy się szacunek. - wie, czym jest przyjaźń; - wyjaśnia sens codziennej modlitwy i uzasadnia wartość ufnej i wytrwałej modlitwy. - opisuje w jaki sposób można dziękować za zbawienie i prosić o życie wieczny. - czuje się odpowiedzialny za własną modlitwę. - opisuje cechy modlitwy chrześcijańskiej i postawy zgody z wolą Ojca. - wie, dlaczego modlitwa świadczy o naszym związku z Bogiem. - dostrzega wartość trwania na modlitwie. - zna rolę Ducha Świętego podczas modlitwy. - wylicza część różańca; - zna i rozumie sens tajemnic różańca. - wie, że przez modlitwę różańcową możemy towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze. - wymienia prośby w modlitwie Ojcze Nasz. - tłumaczy, czego uczy nas Modlitwa Pańska i dlaczego nazywana jest streszczeniem Ewangelii. Wymagania programowe z zakresu programu VI klasy szkoły podstawowej Wymagania podstawowe potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa. I. Świadkowie Chrystusa Wymagania rozszerzone uzasadnia, dlaczego wiara jest zasadniczą cechą relacji pomiędzy uczniami Jezusa. wie, jakie jest pragnienie Jezusa. odkrywa pragnienia Jezusa i porównuje ze swoimi. wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskiej. określa, jaką postawę wobec zagrożeń proponuje człowiekowi Jezus. określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. II Duch Święty daje nowe życie charakteryzuje wydarzenie Zesłania Ducha Świętego. ma świadomość odpowiedzialności za miłość Boga wyrażona w darze Ducha Świętego. wyjaśnia, co to znaczy być posłusznym Bogu. wie, na co oczekują uczniowie Jezusa po Jego wniebowstąpieniu. określa, czym obdarowuje nas Bóg, byśmy mogli żyć jako Jego dzieci. wykazuje, że Duch Święty jest twórcą Kościoła. objaśnia, ze Kościół jest darem Ducha Świętego. objaśnia, na czym polega trwanie w nauce apostołów i we wspólnocie. wykazuje, że Duch Święty uczy nas, jak dostrzegać Jezusa w naszym codziennym życiu. charakteryzuje postać Świętego Piotra; opisuje zadania Świętego Piotra i jego

7 określa rolę jaka odegrało w życiu Piotra spotkanie z Jezusem opisuje, jaka role odegrało w życiu Świętego Pawła spotkanie z Jezusem. tłumaczy, dlaczego Maryja jest dla uczniów Jezusa wzorem do naśladowania. wylicza części Mszy Świętej i przedstawia ich zasadnicze treści. III. Źródło nowego życia następców w Kościele. określa, czego uczy nas Duch Święty w świadectwie wiary Świętego Piotra i jego następców w Kościele. przytacza działania Ducha Świętego w życiu Maryi. uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest wyrazem wiary uczniów Jezusa w obecność i działanie pośród nich Ducha Świętego. wyjaśnia co znaczy, że w chrzcie świętym otrzymujemy nowe życie. uzasadnia, dlaczego chrzest posiada dla chrześcijan decydujące znaczenie. wyjaśnia, co to znaczy być włączonym we wspólnotę Kościoła. dowodzi konieczności podjęcia odpowiedzialności wynikającej z chrztu. wylicza, jakie są zadania rodziny chrześcijańskiej względem ochrzczonych dzieci. uzasadnia, dlaczego pierwsze nauczanie wiary odbywa się w rodzinie. uzasadnia, dlaczego chrzest domaga się nieustannej przemiany serc. czuję się odpowiedzialny za realizację zadań płynących z chrztu. wyjaśnia, na czym polega życie chrześcijańskie; uczestniczy w życiu Kościoła. definiuje, co jest treścią wiary Kościoła. uczestniczy w dzieleniu się Dobrą Nowiną. rozważa, jak może dzielić się Dobrą Nowiną z innymi. wskazuje, co znaczy wierzyć w zbawczą moc Ducha Świętego. IV. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo uzasadnia, dlaczego poznanie wiary jest możliwe w Duchu Świętym. opisuje, jak religia chrześcijańska rozprzestrzeniła się na cały świat. przedstawia, jak głosił Ewangelię święty Paweł. wyjaśnia, co było powodem początków piśmiennictwa chrześcijańskiego; przedstawia świadectwa kultury chrześcijańskiej. dostrzega wartości religijne w sztuce chrześcijańskiej; uzasadnia konieczność odpowiedzialności za naród polski. ukazuje udział polskiego Kościoła w dziedzinie szkolnictwa; rozumie, jakie znaczenie miało chrześcijaństwo dla kształtowania kultury w Polsce; zna świadectwa życia wybranych męczenników. tłumaczy, dlaczego chrześcijanie oddawali i oddają swoje życie za wiarę. opisuje, w jaki sposób może przekazywać wiarę w Boga innym ludziom. tłumaczy, na czym polega odpowiedzialność za przekaz wiary. objaśnia, w jaki sposób może stawać się misjonarzem; tłumaczy, dlaczego obchodzimy Tydzień odkrywa w słowach Jezusa wezwanie do udziału w misyjnym posłannictwie Kościoła;

8 Misyjny. wyjaśnia, na czym polega pośrednictwo Maryi; wie, co to znaczy, że Maryja jest Królową Polski. V. Mocni w wierze Kościoła podaje motywy oddawania czci Maryi; tłumaczy, dlaczego wierzący Polacy czcza Maryję jako swą Królową. uzasadnia, dlaczego jedność w Kościele nie eliminuje jego różnorodności; uczestniczy w zadaniach Kościoła. opisuje, na czym polega wspólnota w Kościele. wymienia cechy wspólnoty Kościoła; wykazuje, w jaki sposób trzeba korzystać z nauki Jezusa w budowaniu wspólnoty. uzasadnia konieczność istnienia zasad porządkujących relacje pomiędzy ludźmi. wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność za Kościół - Ciało Chrystusa. określa, w jakim celu Duch Święty udziela swoich darów. czuje się współodpowiedzialny za wspólnotę Kościoła. wyjaśnia treść przykazań kościelnych; podaje motywy do przestrzegania przykazań kościelnych. wyjaśnia pojęcie działalności dobroczynnej. wskazuje sposoby troski o bliźnich; uzasadnia, dlaczego ludzie wierzący podejmują działalność charytatywną. charakteryzuje swoją diecezją; tłumaczy, dlaczego podczas Eucharystii modlimy się za biskupów. wyjaśnia, co to znaczy, że parafia jest wspólnotą. wyjaśnia znaczenie kościoła parafialnego w życiu wierzących; poczuwa się do odpowiedzialności za poszanowanie budowli sakralnych. VI. Zjednoczeni w Duchu opisuje strukturę Kościoła. charakteryzuje grupy działające przy parafii; uczestniczy w życiu swojej parafii. wie, dlaczego chrześcijanie dbają o swoje kościoły; interpretuje teksty liturgiczne z rocznicy poświęcenia własnego kościoła. dowodzi, że modlitwa jest jedną z form troski o jedność. wylicza, jakie trzeba spełnić warunki, aby liczyć na pomoc Ducha Świętego w jednoczeniu ludzi. interpretuje tezę, że dialog z Bogiem jest to rozmowa Boga z człowiekiem rozpoczęta w Bożym Objawieniu. dowodzi, że powodzeniem dialogu jest otwarcie się wszystkich stron dialogu na działanie Ducha Świętego analizuje postawę Jezusa i pierwszych chrześcijan wobec prześladowców. w oparciu o naukę zawartą w Biblii omawia sposoby reagowania na doznane krzywdy; troszczy się o to, by zło dobrem zwyciężać. określa, z czego według nauczania Jezusa, powinna wynikać ludzka solidarność. tłumaczy, kiedy według Jezusa można mówić o prawdziwym bohaterstwie; włącza się w rozwój braterstwa i solidarności międzyludzkiej. objaśnia, dlaczego chrześcijanin ma dostrzega zasadność chrześcijańskiej przyjaźni;

9 okazywać przyjaźń; tłumaczy, na czym polega prawdziwa przyjaźń z Jezusem. tłumaczy, dlaczego ludzie powinni dążyć do przebaczenia; interpretuje treść znaku pokoju przekazywanego podczas Mszy świętej; opisuje postawę Jezusa wobec przebaczenia. VII. Kościół, który się modli określa, czym jest Eucharystia. wyjaśnia znaczenie Eucharystii jako ofiary uwielbienia i zbawienia składanej Bogu przez Chrystusa. tłumaczy, dlaczego zgromadzeni w imię Jezusa pozdrawiają się słowami Pan z wami; wyjaśnia treść zawartą w pozdrowieniu liturgicznym Pan z wami. wyjaśnia, dlaczego na początku Mszy świętej przepraszamy Boga za grzechy. wylicza, za co szczególnie powinien oddawać chwałę Bogu. tłumaczy, co powinno charakteryzować słuchacza Słowa Bożego. wyjaśnia określenie Liturgia Słowa. wskazuje sposoby wypełniania woli Boga w swoim otoczeniu; zachęca do pozdrowień chrześcijańskich. wyjaśnia, co dla niego znaczą słowa Spowiadam się..., wypowiadane podczas Eucharystii. wyjaśnia, co rozumie przez określenie chwała Bogu. tłumaczy, dlaczego Kościół w czasie każdej Mszy świętej rozważa Słowo Boże. wyjaśnia, co wyrażamy we Mszy świętej prze słowa Ciebie prosimy. wymienia, co zawiera każda prefacja; opisuje, w jaki sposób wierzący wyrażają Bogu wdzięczność za otrzymane dary. opowiada, jak Bóg troszczy się o zbawienie ludzi; wyjaśnia, dlaczego częste przyjmowanie Komunii Świętej jest tak ważne dla uczniów Jezusa. wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących ma uroczystość Bożego Ciała. VIII. Posłani do świata wylicza cechy charakterystyczne modlitwy wiernych; uzasadnia potrzebę zwracania się do Boga w modlitwie błagalnej. streszcza motywy dziękczynienia zawarte w prefacji; charakteryzuje znaczenie słów Jezusa o tym, że jeśli ktoś będzie spożywał Ciało Jego będzie żył na wieki. tłumaczy, dlaczego uroczystość Bożego Ciała to dzień szczególnego świadectwa wiary. wyjaśnia fakt istnienia cierpienia i bólu w świecie; wymienia znaki dobroci Boga wobec świata i człowieka. określa, na czym polega powołanie do życia w harmonii z Bogiem i ludźmi. wyjaśnia, na czym polega ożywiające działanie Ducha Świętego. określa, czego dotyczy działanie Ducha Świętego. wie, co wyjaśnia Dekalog. analizuje treść Dekalogu; odkrywa związki pomiędzy dwoma tablicami

10 przykazań. określa relację Jezusa do świata; wylicza zadania uczniów Jezusa wobec otaczającego świata. współpracuje z Bogiem w przemianie świata. podaje rozumienie wyznawanej w Credo wiary; wyznaje swoją wiarę. wykazuje, dlaczego Credo jest syntezą wiary; rozróżnia Symbol Apostolski od Symbolu nicejskokonstantynopolitańskiego.

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Uczeń - wyjaśnia: sens i wartość przyjaźni z Jezusem; dlaczego przykazania są wyrazem troski Boga o człowieka; podział dekalogu na dwie części; sposoby

Bardziej szczegółowo

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego;

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego; I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 2 3 4 5 6 Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; wymienia cechy człowieka szczęśliwego; wskazuje osoby, które troszczą się o niego; charakteryzuje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe ( ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające ( ocena dobra ) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI

Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI I. Świadkowie Chrystusa - definiuje, czym jest lęk; - opowiada tekst Dz 1, 8-11; - wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskiej; - określa sposoby odnoszenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I.ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA - definiuje, czym jest lęk; - potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa. -opowiada tekst Dz 1, 8-11; - wie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA Z SERII DROGI PRZYMIERZA Ocena niedostateczna - wykazuje rażący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENIANIA DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KRYTERIUM OCENIANIA DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KRYTERIUM OCENIANIA DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Nauczyciel: mgr Maciej Matoga Temat dopuszczająca dostateczna dobra Lekcja organizacyjna - - - - Myślimy jak Chrystus -

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z RELIGII

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z RELIGII ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE CZWARTEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowane na podstawie materiałów katechetycznych: Jestem chrześcijaninem z serii

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ S E M E S T R I I. Poszukiwanie prawdziwego szczęścia i wspólnoty 1. Nr lekcji, temat (dziennik, zeszyt ucznia) 2. Realizowane ścieżki

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE VI KLASY

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE VI KLASY KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE VI KLASY I. Świadkowie Chrystusa - definiuje, czym jest lęk; - opowiada tekst Dz 1, 8-11; - wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskiej; - określa sposoby odnoszenia

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania podstawowe - definiuje, czym jest lęk; - potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa.

2. Wymagania podstawowe - definiuje, czym jest lęk; - potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa. I. Świadkowie hrystusa 1. Formowanie postawy jednomyślności z Jezusem. (Myślimy jak hrystus). 2. Poznawanie uwarunkowań działania na wzór Jezusa. (ziałamy jak hrystus). 3. Kształtowanie postawy ufności

Bardziej szczegółowo

- uczeń wylicza. - uczeń okazuje szacunek Bogu, sobie i bliźnim;

- uczeń wylicza. - uczeń okazuje szacunek Bogu, sobie i bliźnim; KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ podstawowe (ocena dostateczna) nowe uwarunkowania w nowym roku szkolnym, - uczeń wie dlaczego plany są konieczne - uczeń wie, co to jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V

Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V I. Tajemnica miłości Boga do ludzi Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V opowiada, co Jezus mówi o sobie w pierwszym wystąpieniu; wie, czym powinien charakteryzować się sługa Boga; opowiada

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D)

Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D) 1 PLAN WYNIKOWY Tytuł programu: Wezwani przez Boga Numer programu: AZ-2-01/1 Seria podręczników: Drogi Przymierza Klasa VI: Przemienieni przez Boga Z Marek SJ (red.) nr podręcznika AZ-23-01/1-1 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D)

Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D) 1 PLAN WYNIKOWY Tytuł programu: Wezwani przez Boga Numer programu: AZ-2-01/1 Seria podręczników: Drogi Przymierza Klasa V: Obdarowani przez Boga Z Marek SJ (red.) nr podręcznika AZ-21-01/1-1 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Opracowała: Ewa Czyplis

PLAN WYNIKOWY. Opracowała: Ewa Czyplis PLN WYNIKOWY Rok szkolny : 2008/2009 Przedmiot : religia Etap: drugi Klasa: szósta Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: Z-2-01/1 udżet godzin: 76 godz. I Semestr: 19 tygodni x 2 godz.= 38 godz.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające (ocena (ocena dostateczna) dobra) wyjaśnia, czym jest Biblia; wie, ile jest ksiąg biblijnych;

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

KRYTERIA OCENIANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KRYTERIA OCENIANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Wezwałem Cię po imieniu, red. Ks. Robert Szewczyk, Aneta Frączak, nr WP-21-01/1-41, zgodny z programem

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV DZIAŁ 1: POSZUKIWANIE PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA - odkrywanie zbawczego planu Boga - Boży plan zbawienia człowieka, - Życie we wspólnocie z Panem Jezusem. - Pan Jezus najlepszym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA KL. I SP

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA KL. I SP ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA KL. I SP Umiejętności: UCZEŃ: - ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża, - umie modlitwę Aniele Boży..., Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu..., Któryś za nas cierpiał rany,

Bardziej szczegółowo

PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY < KATECHEZA WPROWADZAJĄCA W HISTORIĘ ZBAWIENIA > Program nauczania dla klas IV-VI nr AZ-2-01/1 z 20 IX 2001 I - Kontrakt

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Przedmiot : religia Etap: drugi Klasa: czwarta Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: AZ-2-01/1 Budżet godzin: 66 godz.

PLAN WYNIKOWY Przedmiot : religia Etap: drugi Klasa: czwarta Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: AZ-2-01/1 Budżet godzin: 66 godz. PLNY WYNIKOWE W ZKRESIE IV KLSY SZKOŁY POSTWOWEJ OPROWNE N POSTWIE MTERIŁÓW KTEHETYZNYH Zaproszeni przez oga Z SERII ROGI PRZYMIERZ Plany wynikowe zostały skonstruowane z uwzględnieniem zakresu programowego

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

S E M E S T R I. I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty

S E M E S T R I. I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: Przemienieni przez Boga z serii Drogi przymierza S E M E S T R I I. Poszukiwanie szczęścia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla IV klasy

Wymagania edukacyjne z religii dla IV klasy Wymagania edukacyjne z religii dla IV klasy ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to jest religia i dlaczego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga z serii Drogi Przymierza Rozdział I KOMU WIERZĘ I UFAM? - wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - uczeń wyjaśnia, jakie treści zawiera Ewangelia;

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - uczeń wyjaśnia, jakie treści zawiera Ewangelia; KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ podstawowe (ocena dostateczna) wyjaśnia, czym jest Biblia; rozszerzające (ocena dobra) ile jest ksiąg biblijnych; - zna podział Biblii;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie V klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/1 i podręcznika nr AZ-22-01/1-5 Umiłowani w Jezusie Chrystusie pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ kliv-vi KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ kliv-vi KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ kliv-vi KLASA IV Semestr I Opracowane na podstawie materiałów katechetycznych: Zaproszeni przez Boga z serii: Drogi przymierza I. Poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. RELIGIA kl. IV VI KLASA IV WYMAGANIA. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty

WYMAGANIA EDUKACYJNE. RELIGIA kl. IV VI KLASA IV WYMAGANIA. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA kl. IV VI KLASA IV WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Katechizowany: wymienia nowe uwarunkowania w roku szkolnym; wie, dlaczego plany są konieczne; wskazuje osoby, które

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE RELIGIA- KLASA IV Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia wszelkiej współpracy, - przychodzi na zajęcia nieprzygotowany (brak

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra. Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D)

Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra. Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D) 1 PLAN WYNIKOWY Tytuł programu: Wezwani przez Boga Numer programu: AZ-2-01/1 Seria podręczników: Drogi Przymierza Klasa IV: Zaproszeni przez Boga Z Marek SJ (red.) nr podręcznika AZ-22-01/1-1 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ S E M E S T R I I. Źródła Dobrej Nowiny 1. Nr lekcji, temat (dziennik, zeszyt ucznia) 1. Przypomnienie podstawowych informacji o Nowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii zostały opracowane na podstawie następujących dokumentów: 1. Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga z serii Drogi Przymierza Zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA TRZECIA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Ocena bardzo dobra

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Ocena bardzo dobra Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Rozdział I - wyjaśnia, że w przyjmowaniu prawd pomaga człowiekowi rozum;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I I. Pragnienia ludzi - interpretuje Jk 2, 14-17; - wylicza sposoby doświadczenia obecności Boga; - określa, co wyraża imię Boga; - opowiada tekst Łk

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA. I. Bóg kocha ludzi

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA. I. Bóg kocha ludzi KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Obdarowani przez Boga dla klasy 5 szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Obdarowani przez Boga dla klasy 5 szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Obdarowani przez Boga dla klasy 5 szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne- klasa V

Wymagania edukacyjne- klasa V Wymagania edukacyjne- klasa V Rozdział I KOMU WIERZĘ I UFAM? w przyjmowaniu prawd pomaga człowiekowi rozum; działania Boga, który jest Osobą; - mówi z pamięci słowa Modlitwy Pańskiej;, co pomaga człowiekowi

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klas I-VI

Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klas I-VI Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klas I-VI Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klasy I Wiedza uczeń wie: co oznacza krzyż, że od chrztu został dzieckiem Bożym,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA Z SERII DROGI PRZYMIERZA Postanowienia wstępne W klasie IV w ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie V klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie V klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie V klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga z serii Drogi Przymierza Rozdział I KOMU WIERZĘ I UFAM? w przyjmowaniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga z serii Drogi Przymierza Proponujemy, by kryteria oceniania w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych. Obdarowani przez Boga

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych. Obdarowani przez Boga Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga Rozdział I KOMU WIERZĘ I UFAM? w przyjmowaniu prawd pomaga człowiekowi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I Semestr I

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I Semestr I Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I Semestr I I. Słowo o sobie poznajmy się dostrzega dary, które otrzymał od Boga; wylicza, co daje udział w katechezie szkolnej; opowiada o doświadczeniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Posiada wiedzę i1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA IV KATECHIZM: WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014 Znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Chwała Ojcu, Przykazanie miłości, Nowe przykazanie, Dziesięć przykazań

Bardziej szczegółowo