KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY uczeń nie wykazuje zainteresowania poprawą sprawności fizycznej i umiejętności; nie stosuje zasad zdrowego stylu życia; w zajęciach uczestniczy niesystematycznie nie dotyczy zwolnień lekarskich; wykonuje niechętnie najprostsze ćwiczenia; wykazuje duże braki w opanowaniu treści programowych; nie jest przygotowany do ćwiczeń z powodu braku stroju do 2 razy; wykazuje bardzo słabe postępy w usprawnianiu, ma poważne braki; posiada małe wiadomości fizycznej; nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną; wynik słabszy od diagnozy wstępnej; nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych DOPUSZCZAJĄCY uczeń nie wykazuje zainteresowania poprawą sprawności fizycznej i umiejętności; nie stosuje zasad zdrowego stylu życia; w zajęciach uczestniczy niesystematycznie nie dotyczy zwolnień lekarskich; wykonuje niechętnie najprostsze ćwiczenia; wykazuje duże braki w opanowaniu treści programowych; nie jest przygotowany do ćwiczeń z powodu braku stroju do 2 razy; wykazuje bardzo słabe postępy w usprawnianiu, ma poważne braki; posiada małe wiadomości fizycznej; nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną; wynik słabszy od diagnozy wstępnej; nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych DOPUSZCZAJĄCY uczeń nie wykazuje zainteresowania poprawą sprawności fizycznej i umiejętności; nie stosuje zasad zdrowego stylu życia; w zajęciach uczestniczy niesystematycznie nie dotyczy zwolnień lekarskich; wykonuje niechętnie najprostsze ćwiczenia; wykazuje duże braki w opanowaniu treści programowych; nie jest przygotowany do ćwiczeń z powodu braku stroju do 2 razy; wykazuje bardzo słabe postępy w usprawnianiu, ma poważne braki; posiada małe wiadomości fizycznej; nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną; wynik słabszy od diagnozy wstępnej; nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych

2 i rekreacyjnych; w czasie gry stosuje błędną technikę; nie zależy mu na opanowaniu żadnych nowych umiejętności; uczeń posiada małe wiadomości fizycznej; nie potrafi wymienić zasad zdrowego stylu życia; nie odpowiada na zadawane mu pytania lub odpowiada jednym słowem; nie zna podstawowych przepisów gier oraz przepisów ruchu drogowego; nie zależy mu na przyswojeniu nowych wiadomości; wykazuje bardzo duże braki w zakresie wychowania społecznego jest bardzo niekulturalny i wrogo nastawiony wobec innych; bardzo często używa brzydkich wyrażeń i wulgaryzmów wobec innych uczniów; jest agresywny wobec innych; stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych; nie przestrzega zasad zdrowego stylu życia; jest niekulturalny i arogancki wobec nauczyciela; nie wykazuje pracy i rekreacyjnych; w czasie gry stosuje błędną technikę; nie zależy mu na opanowaniu żadnych nowych umiejętności; uczeń posiada małe wiadomości fizycznej; nie potrafi wymienić zasad zdrowego stylu życia; nie odpowiada na zadawane mu pytania lub odpowiada jednym słowem; nie zna podstawowych przepisów gier oraz przepisów ruchu drogowego; nie zależy mu na przyswojeniu nowych wiadomości; wykazuje bardzo duże braki w zakresie wychowania społecznego jest bardzo niekulturalny i wrogo nastawiony wobec innych; bardzo często używa brzydkich wyrażeń i wulgaryzmów wobec innych uczniów; jest agresywny wobec innych; stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych; nie przestrzega zasad zdrowego stylu życia; jest niekulturalny i arogancki wobec nauczyciela; nie wykazuje pracy i rekreacyjnych; w czasie gry stosuje błędną technikę; nie zależy mu na opanowaniu żadnych nowych umiejętności; uczeń posiada małe wiadomości fizycznej; nie potrafi wymienić zasad zdrowego stylu życia; nie odpowiada na zadawane mu pytania lub odpowiada jednym słowem; nie zna podstawowych przepisów gier oraz przepisów ruchu drogowego; nie zależy mu na przyswojeniu nowych wiadomości; wykazuje bardzo duże braki w zakresie wychowania społecznego jest bardzo niekulturalny i wrogo nastawiony wobec innych; bardzo często używa brzydkich wyrażeń i wulgaryzmów wobec innych uczniów; jest agresywny wobec innych; stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych; nie przestrzega zasad zdrowego stylu życia; jest niekulturalny i arogancki wobec nauczyciela; nie wykazuje pracy

3 własnej na lekcji, lekceważący stosunek do przedmiotu, brak poziomie własnych możliwości; zajęcia fakultatywne mają takie same wymagania, jak z wychowania fizycznego z uwzględnieniem: pracy własnej na lekcji względem możliwości ucznia, miarę swoich możliwości podczas zajęć, systematyczności udziału w zajęciach, aktywności w czasie zajęć, zaangażowanie w działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska oraz edukacji zdrowotnej; ocena roczna może być wyższa niż wskazują osiągnięte poszczególne oceny, ze względu na włożony wysiłek, wkład pracy własnej, systematyczność ucznia wynikające ze specyfiki zajęć; DOSTATECZNY uczeń niesystematycznie podejmuje działania na rzecz poprawy swojej sprawności fizycznej i nabycia umiejętności; zajęcia opuszcza sporadycznie - nie dotyczy zwolnień własnej na lekcji, lekceważący stosunek do przedmiotu, brak poziomie własnych możliwości; zajęcia fakultatywne mają takie same wymagania, jak z wychowania fizycznego z uwzględnieniem: pracy własnej na lekcji względem możliwości ucznia, miarę swoich możliwości podczas zajęć, systematyczności udziału w zajęciach, aktywności w czasie zajęć, zaangażowanie w działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska oraz edukacji zdrowotnej; ocena roczna może być wyższa niż wskazują osiągnięte poszczególne oceny, ze względu na włożony wysiłek, wkład pracy własnej, systematyczność ucznia wynikające ze specyfiki zajęć; DOSTATECZNY uczeń niesystematycznie podejmuje działania na rzecz poprawy swojej sprawności fizycznej i nabycia umiejętności; zajęcia opuszcza sporadycznie - nie dotyczy zwolnień własnej na lekcji, lekceważący stosunek do przedmiotu, brak poziomie własnych możliwości; zajęcia fakultatywne mają takie same wymagania, jak z wychowania fizycznego z uwzględnieniem: pracy własnej na lekcji względem możliwości ucznia, miarę swoich możliwości podczas zajęć, systematyczności udziału w zajęciach, aktywności w czasie zajęć, zaangażowanie w działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska oraz edukacji zdrowotnej; ocena roczna może być wyższa niż wskazują osiągnięte poszczególne oceny, ze względu na włożony wysiłek, wkład pracy własnej, systematyczność ucznia wynikające ze specyfiki zajęć; DOSTATECZNY uczeń niesystematycznie podejmuje działania na rzecz poprawy swojej sprawności fizycznej i nabycia umiejętności; zajęcia opuszcza sporadycznie - nie dotyczy zwolnień

4 lekarskich); zadania i ćwiczenia wykonuje niepewnie i z dużymi błędami oraz wykazuje mały postęp w usprawnianiu motorycznym; opanował treści programowe w zakresie podstawowym; nie ćwiczy z powodu braku stroju do 2 razy; w jego wiadomościach fizycznej są znaczne luki; wynik utrzymany na poziomie diagnozy wstępnej; nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych; nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki; nie potrafi lub nie chce zademonstrować po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne; nie wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób oceny wytrzymałości, siły i gibkości (lub nie chce); chce) ocenić poziomu własnej aktywności fizycznej; nie potrafi wyjaśnić (lub nie chce), jakie zmiany zachodzą lekarskich); zadania i ćwiczenia wykonuje niepewnie i z dużymi błędami oraz wykazuje mały postęp w usprawnianiu motorycznym; opanował treści programowe w zakresie podstawowym; nie ćwiczy z powodu braku stroju do 2 razy; w jego wiadomościach fizycznej są znaczne luki; wynik utrzymany na poziomie diagnozy wstępnej; nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych; nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki; nie potrafi lub nie chce zademonstrować po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne; nie wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób oceny wytrzymałości, siły i gibkości (lub nie chce); chce) ocenić poziomu własnej aktywności fizycznej; nie potrafi wyjaśnić (lub nie chce), jakie zmiany zachodzą lekarskich); zadania i ćwiczenia wykonuje niepewnie i z dużymi błędami oraz wykazuje mały postęp w usprawnianiu motorycznym; opanował treści programowe w zakresie podstawowym; nie ćwiczy z powodu braku stroju do 2 razy; w jego wiadomościach fizycznej są znaczne luki; wynik utrzymany na poziomie diagnozy wstępnej; nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych; nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki; nie potrafi lub nie chce zademonstrować po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne; nie wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób oceny wytrzymałości, siły i gibkości (lub nie chce); chce) ocenić poziomu własnej aktywności fizycznej; nie potrafi wyjaśnić (lub nie chce), jakie zmiany zachodzą

5 w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie chce) wymienić przyczyn i skutków otyłości oraz odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; chce) omówić zmian zachodzących chce) wskazać korzyści z aktywności fizycznej w terenie; chce) omówić korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka; chce) opracować i zademonstrować zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie chce) wymienić przyczyn i skutków otyłości oraz odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; chce) omówić zmian zachodzących chce) wskazać korzyści z aktywności fizycznej w terenie; chce) omówić korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka; chce) opracować i zademonstrować zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie chce) wymienić przyczyn i skutków otyłości oraz odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; chce) omówić zmian zachodzących chce) wskazać korzyści z aktywności fizycznej w terenie; chce) omówić korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka; chce) opracować i zademonstrować zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy

6 ciała; chce) opracować rozkładu dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; chce) zaplanować i wykonać prosty układ gimnastyczny; chce) wybrać i pokonać trasę crossu; chce) w miarę poprawnie zastosować w grze: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody; chce) ustawić się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; chce) wymienić miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, chce) wymienić najczęstszych przyczyn oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, nie potrafi (lub nie chce) omówić sposobów ciała; chce) opracować rozkładu dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; chce) zaplanować i wykonać prosty układ gimnastyczny; chce) wybrać i pokonać trasę crossu; chce) w miarę poprawnie zastosować w grze: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody; chce) ustawić się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; chce) wymienić miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, chce) wymienić najczęstszych przyczyn oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, nie potrafi (lub nie chce) omówić sposobów ciała; chce) opracować rozkładu dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; chce) zaplanować i wykonać prosty układ gimnastyczny; chce) wybrać i pokonać trasę crossu; chce) w miarę poprawnie zastosować w grze: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody; chce) ustawić się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; chce) wymienić miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, chce) wymienić najczęstszych przyczyn oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, nie potrafi (lub nie chce) omówić sposobów

7 zapobiegania im; chce) wskazać zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; chce) zademonstrować ergonomicznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze; chce) wyjaśnić wymogów higieny wynikające ze zmian zachodzących w okresie chce) zaplanować szkolnych rozgrywek sportowych według systemu pucharowego i każdy z każdym ; chce) pełnić roli organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; chce) wyjaśnić, co symbolizują flaga i znicz olimpijki; chce) zastosować zasady czystej gry : niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się zapobiegania im; chce) wskazać zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; chce) zademonstrować ergonomicznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze; chce) wyjaśnić wymogów higieny wynikające ze zmian zachodzących w okresie chce) zaplanować szkolnych rozgrywek sportowych według systemu pucharowego i każdy z każdym ; chce) pełnić roli organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; chce) wyjaśnić, co symbolizują flaga i znicz olimpijki; chce) zastosować zasady czystej gry : niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się zapobiegania im; chce) wskazać zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; chce) zademonstrować ergonomicznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze; chce) wyjaśnić wymogów higieny wynikające ze zmian zachodzących w okresie chce) zaplanować szkolnych rozgrywek sportowych według systemu pucharowego i każdy z każdym ; chce) pełnić roli organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; chce) wyjaśnić, co symbolizują flaga i znicz olimpijki; chce) zastosować zasady czystej gry : niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się

8 w sytuacji zwycięstwa i porażki; chce) uczeń opracować i wykonać indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca; chce) wyjaśnić, czym jest zdrowie; nie wymienia czynników, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz nie wskazuje te, na które może mieć wpływ; chce) wymienić zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz nie wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; chce) zidentyfikować swoje mocne strony, nie planuje sposobów ich rozwoju oraz nie ma świadomości słabych stron, nad którymi należy pracować; chce) omówić konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; chce) omówić sposobów w sytuacji zwycięstwa i porażki; chce) uczeń opracować i wykonać indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca; chce) wyjaśnić, czym jest zdrowie; nie wymienia czynników, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz nie wskazuje te, na które może mieć wpływ; chce) wymienić zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz nie wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; chce) zidentyfikować swoje mocne strony, nie planuje sposobów ich rozwoju oraz nie ma świadomości słabych stron, nad którymi należy pracować; chce) omówić konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; chce) omówić sposobów w sytuacji zwycięstwa i porażki; chce) uczeń opracować i wykonać indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca; chce) wyjaśnić, czym jest zdrowie; nie wymienia czynników, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz nie wskazuje te, na które może mieć wpływ; chce) wymienić zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz nie wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; chce) zidentyfikować swoje mocne strony, nie planuje sposobów ich rozwoju oraz nie ma świadomości słabych stron, nad którymi należy pracować; chce) omówić konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; chce) omówić sposobów

9 redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; chce) omówić znaczenia dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; chce) wyjaśnić, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; chce) wyjaśnić, co oznacza zachowanie asertywne, i nie podaje przykładów; chce) omówić szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych psychoaktywnych; chce) wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; używa wulgaryzmów i brzydkich wyrażeń; zdarzają się przypadki agresji; redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; chce) omówić znaczenia dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; chce) wyjaśnić, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; chce) wyjaśnić, co oznacza zachowanie asertywne, i nie podaje przykładów; chce) omówić szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych psychoaktywnych; chce) wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; używa wulgaryzmów i brzydkich wyrażeń; zdarzają się przypadki agresji; redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; chce) omówić znaczenia dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; chce) wyjaśnić, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; chce) wyjaśnić, co oznacza zachowanie asertywne, i nie podaje przykładów; chce) omówić szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych psychoaktywnych; chce) wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; używa wulgaryzmów i brzydkich wyrażeń; zdarzają się przypadki agresji;

10 nie potrafi współpracować w zespole; nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach; stwarza zagrożenie dla własnego zdrowia poprzez niewłaściwe i niezdrowe zachowania oraz postawy; nie potrafi zachować się jak zawodnik, sędzia i kibic; często odnosi się niewłaściwie do nauczyciela; zajęcia fakultatywne mają takie same wymagania, jak z wychowania fizycznego z uwzględnieniem: pracy własnej na lekcji względem możliwości ucznia, miarę swoich możliwości podczas zajęć, systematyczności udziału w zajęciach, aktywności w czasie zajęć, zaangażowanie w działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska oraz edukacji zdrowotnej; ocena roczna może być wyższa niż wskazują osiągnięte poszczególne oceny, ze względu na włożony wysiłek, wkład pracy własnej, systematyczność ucznia wynikające ze specyfiki zajęć; nie potrafi współpracować w zespole; nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach; stwarza zagrożenie dla własnego zdrowia poprzez niewłaściwe i niezdrowe zachowania oraz postawy; nie potrafi zachować się jak zawodnik, sędzia i kibic; często odnosi się niewłaściwie do nauczyciela; zajęcia fakultatywne mają takie same wymagania, jak z wychowania fizycznego z uwzględnieniem: pracy własnej na lekcji względem możliwości ucznia, miarę swoich możliwości podczas zajęć, systematyczności udziału w zajęciach, aktywności w czasie zajęć, zaangażowanie w działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska oraz edukacji zdrowotnej; ocena roczna może być wyższa niż wskazują osiągnięte poszczególne oceny, ze względu na włożony wysiłek, wkład pracy własnej, systematyczność ucznia wynikające ze specyfiki zajęć; nie potrafi współpracować w zespole; nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach; stwarza zagrożenie dla własnego zdrowia poprzez niewłaściwe i niezdrowe zachowania oraz postawy; nie potrafi zachować się jak zawodnik, sędzia i kibic; często odnosi się niewłaściwie do nauczyciela; zajęcia fakultatywne mają takie same wymagania, jak z wychowania fizycznego z uwzględnieniem: pracy własnej na lekcji względem możliwości ucznia, miarę swoich możliwości podczas zajęć, systematyczności udziału w zajęciach, aktywności w czasie zajęć, zaangażowanie w działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska oraz edukacji zdrowotnej; ocena roczna może być wyższa niż wskazują osiągnięte poszczególne oceny, ze względu na włożony wysiłek, wkład pracy własnej, systematyczność ucznia wynikające ze specyfiki zajęć;

11 DOBRY uczeń podejmuje działania na rzecz poprawy swojej sprawności fizycznej i nabycia umiejętności; rozumie potrzebę zdrowego stylu życia; jest prawie zawsze obecny na zajęciach - nie dotyczy zwolnień lekarskich); jest prawie zawsze przygotowany do lekcji; nie ćwiczy z powodu braku stroju do 2 razy; chętnie uczestniczy w lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych; opanował materiał programowy w zakresie rozszerzonym; utrzymuje sprawność motoryczną i umiejętności ruchowe na względnie stałym poziomie a ćwiczenia wykonuje prawidłowo z małymi błędami technicznymi; posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela; jego postawa społeczna i stosunek wychowania fizycznego nie budzą większych zastrzeżeń; tendencja do DOBRY uczeń podejmuje działania na rzecz poprawy swojej sprawności fizycznej i nabycia umiejętności; rozumie potrzebę zdrowego stylu życia; jest prawie zawsze obecny na zajęciach - nie dotyczy zwolnień lekarskich); jest prawie zawsze przygotowany do lekcji; nie ćwiczy z powodu braku stroju do 2 razy; chętnie uczestniczy w lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych; opanował materiał programowy w zakresie rozszerzonym; utrzymuje sprawność motoryczną i umiejętności ruchowe na względnie stałym poziomie a ćwiczenia wykonuje prawidłowo z małymi błędami technicznymi; posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela; jego postawa społeczna i stosunek wychowania fizycznego nie budzą większych zastrzeżeń; tendencja do DOBRY uczeń podejmuje działania na rzecz poprawy swojej sprawności fizycznej i nabycia umiejętności; rozumie potrzebę zdrowego stylu życia; jest prawie zawsze obecny na zajęciach - nie dotyczy zwolnień lekarskich); jest prawie zawsze przygotowany do lekcji; nie ćwiczy z powodu braku stroju do 2 razy; chętnie uczestniczy w lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych; opanował materiał programowy w zakresie rozszerzonym; utrzymuje sprawność motoryczną i umiejętności ruchowe na względnie stałym poziomie a ćwiczenia wykonuje prawidłowo z małymi błędami technicznymi; posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela; jego postawa społeczna i stosunek wychowania fizycznego nie budzą większych zastrzeżeń; tendencja do

12 poprawy, brak stałej poprawy; nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych; przeprowadza rozgrzewkę z dużą pomocą nauczyciela; wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób oceny wytrzymałości, siły i gibkości; ocenia poziom własnej aktywności fizycznej; wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; omawia zmiany zachodzące wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie; omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania poprawy, brak stałej poprawy; nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych; przeprowadza rozgrzewkę z dużą pomocą nauczyciela; wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób oceny wytrzymałości, siły i gibkości; ocenia poziom własnej aktywności fizycznej; wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; omawia zmiany zachodzące wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie; omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania poprawy, brak stałej poprawy; nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych; przeprowadza rozgrzewkę z dużą pomocą nauczyciela; wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób oceny wytrzymałości, siły i gibkości; ocenia poziom własnej aktywności fizycznej; wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; omawia zmiany zachodzące wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie; omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania

13 różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka; przeprowadza rozgrzewkę; i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny; wybiera i pokonuje trasę crossu; stosuje w grze z pewnymi błędami elementy techniki: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody; różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka; przeprowadza rozgrzewkę; i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny; wybiera i pokonuje trasę crossu; stosuje w grze z pewnymi błędami elementy techniki: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody; różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka; przeprowadza rozgrzewkę; i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny; wybiera i pokonuje trasę crossu; stosuje w grze z pewnymi błędami elementy techniki: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody;

14 ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze; wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w okresie planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i każdy z każdym ; pełni rolę ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze; wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w okresie planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i każdy z każdym ; pełni rolę ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze; wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w okresie planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i każdy z każdym ; pełni rolę

15 organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijki; stosuje zasady czystej gry : niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki; uczeń i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca; wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ; wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; identyfikuje swoje mocne strony, organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijki; stosuje zasady czystej gry : niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki; uczeń i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca; wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ; wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; identyfikuje swoje mocne strony, organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijki; stosuje zasady czystej gry : niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki; uczeń i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca; wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ; wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; identyfikuje swoje mocne strony,

16 planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady; omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady; omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady; omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób

17 należy opierać się presji oraz namowom do używania psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; swoim zachowaniem nie budzi większych zastrzeżeń; stara się być koleżeński wobec innych; czasami zdarzają się przypadki użycia wulgaryzmów; stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad zachowania oraz zasad bezpieczeństwa; nie zawsze potrafi właściwie współpracować w zespole; zajęcia fakultatywne mają takie same wymagania, jak z wychowania fizycznego z uwzględnieniem: pracy własnej na lekcji względem możliwości ucznia, miarę swoich możliwości podczas zajęć, systematyczności udziału w zajęciach, aktywności w czasie zajęć, zaangażowanie w działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska oraz edukacji zdrowotnej; ocena roczna może być wyższa niż wskazują osiągnięte należy opierać się presji oraz namowom do używania psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; swoim zachowaniem nie budzi większych zastrzeżeń; stara się być koleżeński wobec innych; czasami zdarzają się przypadki użycia wulgaryzmów; stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad zachowania oraz zasad bezpieczeństwa; nie zawsze potrafi właściwie współpracować w zespole; zajęcia fakultatywne mają takie same wymagania, jak z wychowania fizycznego z uwzględnieniem: pracy własnej na lekcji względem możliwości ucznia, miarę swoich możliwości podczas zajęć, systematyczności udziału w zajęciach, aktywności w czasie zajęć, zaangażowanie w działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska oraz edukacji zdrowotnej; ocena roczna może być wyższa niż wskazują osiągnięte należy opierać się presji oraz namowom do używania psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; swoim zachowaniem nie budzi większych zastrzeżeń; stara się być koleżeński wobec innych; czasami zdarzają się przypadki użycia wulgaryzmów; stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad zachowania oraz zasad bezpieczeństwa; nie zawsze potrafi właściwie współpracować w zespole; zajęcia fakultatywne mają takie same wymagania, jak z wychowania fizycznego z uwzględnieniem: pracy własnej na lekcji względem możliwości ucznia, miarę swoich możliwości podczas zajęć, systematyczności udziału w zajęciach, aktywności w czasie zajęć, zaangażowanie w działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska oraz edukacji zdrowotnej; ocena roczna może być wyższa niż wskazują osiągnięte

18 poszczególne oceny, ze względu na włożony wysiłek, wkład pracy własnej, systematyczność ucznia wynikające ze specyfiki zajęć; BARDZO DOBRY uczeń systematycznie działa na rzecz poprawy swojej sprawności motorycznej; rozwija swoje umiejętności ruchowe biorąc czynny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; jest pilny, aktywny i chętnie ćwiczy; aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach - 2 razy w okresie może nie ćwiczyć bez usprawiedliwienia; zna zasady zdrowego stylu życia i świadomie samodzielnie próbuje je wdrażać w życiu rodzinnym; jego zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi zastrzeżeń, jest koleżeński, ambitny, służy pomocą innym; swoją postawą zachęca innych do udziału w zajęciach; posiada duże wiadomości fizycznej umiejętnie je wykorzystuje w praktycznym poszczególne oceny, ze względu na włożony wysiłek, wkład pracy własnej, systematyczność ucznia wynikające ze specyfiki zajęć; BARDZO DOBRY uczeń systematycznie działa na rzecz poprawy swojej sprawności motorycznej; rozwija swoje umiejętności ruchowe biorąc czynny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; jest pilny, aktywny i chętnie ćwiczy; aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach - 2 razy w okresie może nie ćwiczyć bez usprawiedliwienia; zna zasady zdrowego stylu życia i świadomie samodzielnie próbuje je wdrażać w życiu rodzinnym; jego zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi zastrzeżeń, jest koleżeński, ambitny, służy pomocą innym; swoją postawą zachęca innych do udziału w zajęciach; posiada duże wiadomości fizycznej umiejętnie je wykorzystuje w praktycznym poszczególne oceny, ze względu na włożony wysiłek, wkład pracy własnej, systematyczność ucznia wynikające ze specyfiki zajęć; BARDZO DOBRY uczeń systematycznie działa na rzecz poprawy swojej sprawności motorycznej; rozwija swoje umiejętności ruchowe biorąc czynny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; jest pilny, aktywny i chętnie ćwiczy; aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach - 2 razy w okresie może nie ćwiczyć bez usprawiedliwienia; zna zasady zdrowego stylu życia i świadomie samodzielnie próbuje je wdrażać w życiu rodzinnym; jego zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi zastrzeżeń, jest koleżeński, ambitny, służy pomocą innym; swoją postawą zachęca innych do udziału w zajęciach; posiada duże wiadomości fizycznej umiejętnie je wykorzystuje w praktycznym

19 działaniu; lepszy wynik od diagnozy wstępnej; stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych, utylitarnych; z małymi wskazówkami nauczyciela i przeprowadza rozgrzewkę; wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób oceny wytrzymałości, siły i gibkości; ocenia poziom własnej aktywności fizycznej; wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; omawia zmiany zachodzące wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie; omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej działaniu; lepszy wynik od diagnozy wstępnej; stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych, utylitarnych; z małymi wskazówkami nauczyciela i przeprowadza rozgrzewkę; wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób oceny wytrzymałości, siły i gibkości; ocenia poziom własnej aktywności fizycznej; wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; omawia zmiany zachodzące wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie; omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej działaniu; lepszy wynik od diagnozy wstępnej; stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych, utylitarnych; z małymi wskazówkami nauczyciela i przeprowadza rozgrzewkę; wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób oceny wytrzymałości, siły i gibkości; ocenia poziom własnej aktywności fizycznej; wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; omawia zmiany zachodzące wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie; omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej

20 w kolejnych okresach życia człowieka; przeprowadza rozgrzewkę; i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny; wybiera i pokonuje trasę crossu; stosuje w grze w miarę poprawnie: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody; ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, w kolejnych okresach życia człowieka; przeprowadza rozgrzewkę; i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny; wybiera i pokonuje trasę crossu; stosuje w grze w miarę poprawnie: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody; ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, w kolejnych okresach życia człowieka; przeprowadza rozgrzewkę; i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny; wybiera i pokonuje trasę crossu; stosuje w grze w miarę poprawnie: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody; ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy,

21 wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze; wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w okresie planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i każdy z każdym ; pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijki; stosuje zasady czystej gry : niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze; wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w okresie planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i każdy z każdym ; pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijki; stosuje zasady czystej gry : niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze; wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w okresie planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i każdy z każdym ; pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijki; stosuje zasady czystej gry : niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji

22 zwycięstwa i porażki; uczeń i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca; wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ; wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym zwycięstwa i porażki; uczeń i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca; wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ; wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym zwycięstwa i porażki; uczeń i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca; wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ; wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym

23 z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady; omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; uczeń posiada duże wiadomości fizycznej i wykorzystuje je w praktycznym działaniu; wyjaśnia ogólnie, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała sprawności fizycznej w okresie wymienia przyczyny i skutki otyłości, odchudzania się oraz używania sterydów; omawia podstawowe z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady; omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; uczeń posiada duże wiadomości fizycznej i wykorzystuje je w praktycznym działaniu; wyjaśnia ogólnie, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała sprawności fizycznej w okresie wymienia przyczyny i skutki otyłości, odchudzania się oraz używania sterydów; omawia podstawowe z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady; omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; uczeń posiada duże wiadomości fizycznej i wykorzystuje je w praktycznym działaniu; wyjaśnia ogólnie, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała sprawności fizycznej w okresie wymienia przyczyny i skutki otyłości, odchudzania się oraz używania sterydów; omawia podstawowe

24 zmiany zachodzące wymienia najważniejsze korzyści, jakie wynikają z uprawiania wymienia najczęstsze przyczyny wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych; wymienia sporty, które niosą pewne zagrożenia dla zdrowia i życia; wyjaśnia, co symbolizuje flaga olimpijska; wymienia miejsca i obiekty w najbliższej okolicy, jest koleżeński i kulturalny wobec innych; zdarzają mu się pojedyncze przypadki brzydkiego wyrażania się; stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad postępowania; unika zachowań zagrażających zdrowiu własnemu i innych; przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach; współpracuje w zespole; dokonuje próby samooceny własnego zachowania; zmiany zachodzące wymienia najważniejsze korzyści, jakie wynikają z uprawiania wymienia najczęstsze przyczyny wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych; wymienia sporty, które niosą pewne zagrożenia dla zdrowia i życia; wyjaśnia, co symbolizuje flaga olimpijska; wymienia miejsca i obiekty w najbliższej okolicy, jest koleżeński i kulturalny wobec innych; zdarzają mu się pojedyncze przypadki brzydkiego wyrażania się; stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad postępowania; unika zachowań zagrażających zdrowiu własnemu i innych; przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach; współpracuje w zespole; dokonuje próby samooceny własnego zachowania; zmiany zachodzące wymienia najważniejsze korzyści, jakie wynikają z uprawiania wymienia najczęstsze przyczyny wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych; wymienia sporty, które niosą pewne zagrożenia dla zdrowia i życia; wyjaśnia, co symbolizuje flaga olimpijska; wymienia miejsca i obiekty w najbliższej okolicy, jest koleżeński i kulturalny wobec innych; zdarzają mu się pojedyncze przypadki brzydkiego wyrażania się; stara się przestrzegać ustalonych reguł i zasad postępowania; unika zachowań zagrażających zdrowiu własnemu i innych; przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach; współpracuje w zespole; dokonuje próby samooceny własnego zachowania;

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot wychowanie fizyczne Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą Ocenę dostateczną 1. Wykazuje bardzo dużą aktywność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZEGO Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH - wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE II ETAP EDUKACYJNY

KRYTERIA OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE II ETAP EDUKACYJNY KRYTERIA OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE II ETAP EDUKACYJNY Przedmiotowy system oceniania oparty jest na SSO, w którym zawarte są postępowania dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego, sposoby informowania rodziców

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV KLASA V KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV KLASA V KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY uczeń nie wykazuje zainteresowania poprawą sprawności fizycznej i umiejętności; nie stosuje zasad zdrowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe osiągnięcia uczniów w zakresie edukacji fizycznej po zakończeniu

Podstawowe osiągnięcia uczniów w zakresie edukacji fizycznej po zakończeniu WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE W edukacji fizycznej występują dwa procesy : kształcenie fizyczne, a w nim kształtowanie ciała (umiejętności i sprawności) i kształcenie na temat ciała (wiedza),

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Laszkach

Zasady oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Laszkach Zasady oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Laszkach Ocenianie z wychowania fizycznego ma na celu przede wszystkim monitorowanie postępów w rozwijaniu sprawności uczniów oraz motywowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Ogólnokształcących i w Zakopanem.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Ogólnokształcących i w Zakopanem. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Ogólnokształcących i w Zakopanem. I. Założenia wstępne 1. Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny dla szkoły podstawowej

Szczegółowe kryteria oceny dla szkoły podstawowej Zasady oceniania: - ocena semestralna/roczna z wychowania fizycznego będzie wypadkową ocen końcowych z poszczególnych obszarów oceniania, zarówno z zajęć lekcyjnych, jak i z zajęć do wyboru; - wszystkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Wychowanie fizyczne - KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA. Wychowanie fizyczne - KLASA V KRYTERIA OCENIANIA Wychowanie fizyczne - KLASA V Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania Klasy V VI zgodnie z wymaganiami podstawy programowej

Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania Klasy V VI zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z poszczególnych obszarów oceniania Klasy V VI zgodnie z wymaganiami podstawy programowej OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH 1. Wykazuje bardzo duża aktywność i zaangażowanie na lekcjach. 2. Jest zawsze

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Obszar oceniania i przedmiot oceny

Obszar oceniania i przedmiot oceny Obszar oceniania i przedmiot oceny Obszar Przedmiot oceny oceniania Postawa ucznia aktywność i zaangażowanie przygotowanie do zajęć (odpowiedni strój) systematyczność udziału w zajęciach postawa wobec

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego w klasie II i III Gimnazjum (zajęcia międzyoddziałowe) - Alina Peryt, Krzysztof Romanowski Ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOT WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASY: 1A zajęcia na sali gimnastycznej 2B, 2C zajęcia na pływalni Rok szkolny 2016/2017r. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) Postawa ucznia Zachowanie na zajęcia Poziom umiejętności ruchowych Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 19 w Warszawie

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 19 w Warszawie Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 19 w Warszawie W wychowaniu fizycznym ocenie nie powinny podlegać wrodzone predyspozycje biofizyczne ucznia, ale jego postawa, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) Postawa ucznia Zachowanie na zajęcia Poziom umiejętności ruchowych Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Gimnazjum nr 11 w Gdyni. 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Gimnazjum nr 11 w Gdyni. 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Gimnazjum nr 11 w Gdyni. 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO MA NA CELU: Poinformowanie ucznia o poziomie jego sprawności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas I-III Gimnazjum w Ropie

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas I-III Gimnazjum w Ropie Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas I-III Gimnazjum w Ropie Na ocenę śródroczną i roczną składają się oceny cząstkowe z następujących obszarów: 1. Postawa - aktywność, która przejawia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie uczniów klasy IV VII. z wychowania fizycznego. Obszary oceniania i przedmiot oceny. Rok szkolny 2017/2018

Ocenianie uczniów klasy IV VII. z wychowania fizycznego. Obszary oceniania i przedmiot oceny. Rok szkolny 2017/2018 Ocenianie uczniów klasy IV VII z wychowania fizycznego Obszary oceniania i przedmiot oceny Rok szkolny 2017/2018 Obszar oceniania Przedmiot oceny Uwagi o ocenianiu Postawa ucznia 1* aktywność i zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI 1. Przedmiotem oceny ucznia zostaną poddane jego: a) Zaangażowanie b) Postawa c) Wiadomości d) Umiejętności e) Sprawność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

OCENIANIE UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OCENIANIE UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM I-III Przy ustalaniu oceny osiągnięć ucznia z zakresu wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Skala ocen celującą uczeń, bardzo dobrą uczeń, dobrą uczeń, dostateczną uczeń, dopuszczającą uczeń, niedostateczną uczeń, Wymagania programowe i kryteria oceniania (załącznik nr 1). OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH uczeń, dostateczną wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach; jest

Bardziej szczegółowo

Urszula Pietrzak Joanna Wojtkowiak Ludwik Łyczakowski Aleksander Wroński Grzegorz Uram Tomasz Zakrzewski

Urszula Pietrzak Joanna Wojtkowiak Ludwik Łyczakowski Aleksander Wroński Grzegorz Uram Tomasz Zakrzewski PRZEDMIOT NAZWA PROGRAMU WYCHOWANIE FIZYCZNE Program nauczania wychowania fizycznego dla klas I III w gimnazjum NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROGRAM: Elżbieta Czerwińska Urszula Pietrzak Joanna Wojtkowiak Ludwik

Bardziej szczegółowo

Ocenianie uczniów klasy IV VIII z wychowania fizycznego Obszary oceniania i przedmiot oceny Rok szkolny 2018/2019

Ocenianie uczniów klasy IV VIII z wychowania fizycznego Obszary oceniania i przedmiot oceny Rok szkolny 2018/2019 Ocenianie uczniów klasy IV VIII z wychowania fizycznego Obszary oceniania i przedmiot oceny Rok szkolny 2018/2019 Obszar oceniania Przedmiot oceny Uwagi o ocenianiu ostawa ucznia achowanie na zajęciach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W GMINIE ORNONTOWICE SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VIII. rok szkolny 2018/2019

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W GMINIE ORNONTOWICE SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VIII. rok szkolny 2018/2019 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W GMINIE ORNONTOWICE SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VIII rok szkolny 2018/2019 OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA (ZAANGAŻOWANIE) SKALA OCEN Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2018-2019 OBSZAR 1 POSTAWA UCZNIA 1. Wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach. Jest zawsze przygotowany do zajęć

Bardziej szczegółowo

III-P60 WYCHOWANIE FIZYCZNE. III etap edukacyjny (gimnazjum) 12 godzin na etap, czyli łącznie 360 godzin. Wersja projektu z 26.06.

III-P60 WYCHOWANIE FIZYCZNE. III etap edukacyjny (gimnazjum) 12 godzin na etap, czyli łącznie 360 godzin. Wersja projektu z 26.06. III-P60 WYCHOWANIE FIZYCZNE III etap edukacyjny (gimnazjum) 12 godzin na etap, czyli łącznie 360 godzin Wersja projektu z 26.06.2008 Wymagania ogólne: Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Stanisław Żołyński PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA III IIIETAPU EDUKACYJNEGO WRAZ Z PLANAMI PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM Ruch zdrowie dla każdego 1 Najważniejsze przy ocenianiu jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE (GIMNAZJUM) Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Legionowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE (GIMNAZJUM) Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Legionowie WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE (GIMNAZJUM) Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Legionowie a) PROGRAM NAUCZANIA Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego dla klasy VII i VIII

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego dla klasy VII i VIII Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego dla klasy VII i VIII Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VII

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VII Szkoła Podstawowa w Modrzu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VII Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLAS IV, V, VI Opracował zespół nauczycieli wychowania fizycznego OCENIANIE UCZNIA Z WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Opracowane na podstawie WZO zawartych w Statucie Szkoły. Obowiązujące na lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁUKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 PZO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z wychowania fizycznego Opracował zespół w składzie: mgr M.Kołodziej mgr A.Marciniuk mgr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego w Gimnazjum KRYTERIA OCENY. Celujący (6) Ustaloną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

Zakres wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego w Gimnazjum KRYTERIA OCENY. Celujący (6) Ustaloną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : Zakres wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego w Gimnazjum OCENA KRYTERIA OCENY Celujący (6) Ustaloną ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : - spełnia wymagania edukacyjne na ocenę ustaloną bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4

KRYTERIA OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 KRYTERIA OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania z Wychowania Fizycznego. 1.

Bardziej szczegółowo

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III I. Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej IV

Bardziej szczegółowo

Wymagania i standardy osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego dla klasy IV, VII

Wymagania i standardy osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego dla klasy IV, VII Wymagania i standardy osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego dla klasy IV, VII 1. Zasady oceniania: Ocena półroczna/roczna z wychowania fizycznego będzie wypadkową ocen końcowych z poszczególnych obszarów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SZCZUCINIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SZCZUCINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SZCZUCINIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Celem głównym wychowania fizycznego jest zaszczepienie u uczniów nawyków systematycznego uczestnictwa w różnorodnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. wychowanie fizyczne kl. IV WYMAGANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE. wychowanie fizyczne kl. IV WYMAGANIA rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego wymienia cechy prawidłowej postawy ciała dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą interpretuje

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II etap edukacyjny

Wychowanie fizyczne II etap edukacyjny Wychowanie fizyczne II etap edukacyjny Wychowanie fizyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie zorganizowane jest w systemie: - klasowo lekcyjnym 3 godz., - zajęć do wyboru przez ucznia: piłka nożna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO obwiązujący w XLI LO w Krakowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO obwiązujący w XLI LO w Krakowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO obwiązujący w XLI LO w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania Programem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI NA ROK SZKOLNY

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI NA ROK SZKOLNY WYMAGANIE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI NA ROK SZKOLNY 2018-2019 OBSZAR 1: POSTAWA UCZNIA (ZAANGAŻOWANIE) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, 1. Wykazuje bardzo

Bardziej szczegółowo

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Kryteria oceniania z wychowania fizycznego stosowane przez wszystkich nauczycieli nauczających przedmiotu w roku szkolnym 2010/2011, w klasach I III liceum Problem oceny z wychowania fizycznego to temat

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Cele oceniania 1. Informowanie o poziomie sprawności ruchowej ucznia, o postępach w motoryce i umiejętnościach ruchowych ucznia, o trudnościach i specjalnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w SIETESZY

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w SIETESZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w SIETESZY szkoła podstawowa klasy gimnazjum Najważniejsze przy ocenianiu jest widzenie w każdym uczniu

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne Kl. IV-VI. Opis założonych osiągnięć ucznia i ocena. Sylwetka ucznia kończącego szkołę podstawową

Wychowanie fizyczne Kl. IV-VI. Opis założonych osiągnięć ucznia i ocena. Sylwetka ucznia kończącego szkołę podstawową Wychowanie fizyczne Kl. IV-VI Opis założonych osiągnięć ucznia i ocena. Sylwetka ucznia kończącego szkołę podstawową Kompetencje w zakresie Postaw Umiejętności Uczeń kończący szkołę podstawową: - jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV Zmodyfikowany program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego Ruch zdrowie dla każdego Autor programu:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - reprezentuje umiejętności ruchowe na najwyższym poziomie - uczestniczy we wszystkich formach zajęć programowych -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Wymagania na poszczególne oceny szkolne z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOSCI: 1) POSTAWA WOBEC WYCHOWANIA FIZCZNEGO I ZDROWEGO CIAŁA 1. Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OGÓLNE KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Celująca (6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. Treści nauczania klasa I szkoły podstawowej (6-ciolatki) Wychowanie fizyczne. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ klasy IV-VIII KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Szkoły Podstawowej w Ujanowicach:

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Szkoły Podstawowej w Ujanowicach: Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Szkoły Podstawowej w Ujanowicach: 1. Postawa wobec wychowania fizycznego i zdrowego ciała: 2. Postęp w rozwoju fizycznym: 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

Założone osiągnięcia uczniów po I klasie gimnazjum :

Założone osiągnięcia uczniów po I klasie gimnazjum : Założone osiągnięcia uczniów po I klasie gimnazjum : - wykonać rozbieg i wykonać skok w dal sposobem naturalnym ; - wykonać stanie na rękach z uniku podpartego ; - wykonać leżenie przewrotne i przerzutne

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej im. dr H. Jordana w KSAWEROWIE dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych W czasie pracy z uczniami mającymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT OCENY Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. OCENIANE BĘDĄ ; 1. Sumienne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZNIA DKOS 5002 60/04 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV i VIII W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV i VIII W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV i VIII W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KLASA IV 1. Rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka 2. Rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Ocena z wychowania fizycznego powinna być wypadkową w odniesieniu do :

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Ocena z wychowania fizycznego powinna być wypadkową w odniesieniu do : PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocena z wychowania fizycznego powinna być wypadkową w odniesieniu do : - wysiłku ucznia wkładanego w usprawnianie się i wywiązanie z podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie (kryteria ocen semestralnych) Opanowanie wiadomości, umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 149

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 149 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 149 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego przede wszystkim bierzemy pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne II etap edukacyjny: klasy IV VIII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności uwzględnić wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: WF NAUCZYCIEL: mgr Ewa Głośnicka mgr Bogusław Nazarkiewicz KLASA: Vb; Vc Va TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 4 h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Autor: Stanisław

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: WF NAUCZYCIEL: mgr Ewa Głośnicka mgr Bogusław Nazarkiewicz KLASA: VIa; VIb VIa; VIc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 4 h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Autor:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowane został na podstawie :

WSTĘP. Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowane został na podstawie : WSTĘP Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowane został na podstawie : 1. Rozporządzenia MEN z dn.10 czerwca 2015 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W KSAWEROWIE dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W KSAWEROWIE dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W KSAWEROWIE dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych W czasie pracy z uczniami mającymi opinię lub orzeczenie uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Ocena w wychowaniu fizycznym

Ocena w wychowaniu fizycznym Ocena w wychowaniu fizycznym Funkcja oceny: - dydaktyczna - wychowawcza - społeczna Uczeń jest oceniany za: - posiadane umiejętności (sprawdziany, testy sprawności- szczegółowe kryteria oceniania) i ich

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz FORMUŁOWANIE CELÓW LEKCJI WF W ŚWIETLE KONCEPCJI KSZTAŁCENIA WIELOSTRONNEGO Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd nie umie, jest to kurs, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klas IV VIII w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klas IV VIII w roku szkolnym 2018/2019 Wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klas IV VIII w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA OGÓLNE Strój: jednolite jasne koszulki, ciemne spodenki sportowe, dres z długim rękawem i długimi spodniami,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CELUJĄCA 6 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb (5). 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Publicznego Gimnazjum w Ujanowicach:

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Publicznego Gimnazjum w Ujanowicach: Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Publicznego Gimnazjum w Ujanowicach: 1. Postawa wobec wychowania fizycznego i zdrowego ciała: 2. Postęp w rozwoju fizycznym:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII UWAGI DO KRYTERIÓW OCENY UCZNIÓW 1. O jakości wystawionej oceny powinien decydować poziom jaki reprezentuje uczeń w zakresie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

TREŚCI KSZTAŁCENIA wymagania szczegółowe dla klasy IV-VII z wychowania fizycznego

TREŚCI KSZTAŁCENIA wymagania szczegółowe dla klasy IV-VII z wychowania fizycznego TREŚCI KSZTAŁCENIA wymagania szczegółowe dla klasy - z wychowania fizycznego 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO : Klasy IV, V, VII, VIII Wymagania edukacyjne zgodne są z nową podstawą programową i statutem szkoły, opracowane są na podstawie autorskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w Publicznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej Zasady oceniania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Ocena pracy ucznia Uczeń oceniany jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego. Na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego rok szkolny

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego rok szkolny Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego rok szkolny 2018-2019. Na lekcjach wychowania fizycznego będą oceniane: -postawy wobec wychowania fizycznego i zdrowego ciała (strój, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

TREŚCI KSZTAŁCENIA wymagania szczegółowe. 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. Klasa IV. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka;

TREŚCI KSZTAŁCENIA wymagania szczegółowe. 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. Klasa IV. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; TREŚCI KSZTAŁCENIA wymagania szczegółowe 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. IV 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego; 3) wymienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA ZASADY OCENIANIA SKALA OCEN: 1 niedostateczny 2 dopuszczający 3 dostateczny 4 dobry 5 bardzo dobry 6 celujący Uczeń może otrzymać

Bardziej szczegółowo

VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Wychowanie Fizyczne

VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Wychowanie Fizyczne VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie Fizyczne Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego dla czwartego etapu kształcenia kl.i-iii

Bardziej szczegółowo

REFORMA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRZYWYM ZWIERCIADLE PROGRAMÓW NAUCZANIA

REFORMA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRZYWYM ZWIERCIADLE PROGRAMÓW NAUCZANIA REFORMA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRZYWYM ZWIERCIADLE PROGRAMÓW NAUCZANIA VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej Reforma programowa WF w krzywym zwierciadle programów nauczania Dobry program, dobry

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie Wymagania edukacyjne z wf w roku szkolnym 2017/2018.

Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie Wymagania edukacyjne z wf w roku szkolnym 2017/2018. Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie Wymagania edukacyjne z wf w roku szkolnym 2017/2018. Sprawdzając na bieżąco efekty kształcenia, porównujemy je z wymaganiami programowymi, celami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego Dział Organizacja i prowadzenie wybranej części zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - zna regulamin: sal gimnastycznych,

Bardziej szczegółowo