Nowoczesne metody zarządzania energochłonnością w procesach produkcyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne metody zarządzania energochłonnością w procesach produkcyjnych"

Transkrypt

1 Nowoczesne metody zarządzania energochłonnością w procesach produkcyjnych 2011

2 NMG O Firmie NMG dostarcza inteligentne rozwiązania dla: Monitorowania i Sterowania Racjonalnego i Efektywnego Zarządzania Analiz, Optymalizacji i Planowania M Mediów energetycznych Procesów produkcyjnych Kosztów Innych danych pomiarowych Rozwiązania NMG służą poprawie środowiska: ograniczają konsumpcję paliw i emisję CO 2

3 NMG Zaufali nam Od 2002: 100+ Klientów, 500+ Instalacji NMG 2011

4 Filozofia NMG Wspieranie Klientów w ich Ewolucji Energetycznej Zaawansowanie polityki energetycznej ETAP III: ZARZĄDZANIE KOMPLEKSOWE UDZIAŁ W GRUPIE ZAKUPOWEJ ETAP II: RACJONALIZACJA ZUŻYCIA MEDIÓW ETAP I: UMOWY SPECJALNE Z DOSTAWCAMI M Audyt Energetyczny Przebudowy UPR ERCO.Net dla Zarządzania Mediami: Monitorowanie Zużycia, Bilansowanie ERCO.Net+: Obsługa Centralnych Prognoz, Grafików i Zakupów; Konsulting NMG 2011

5 Efektywnośd zarządzania gospodarką energetyczną M Filozofia NMG Energia Pod Kontrolą = Większa Wartośd Dodana dla Klienta Koszty energochłonności, rynkowe zakupy energii, prawo energetyczne, zasada TPA, bilansowanie zużycia Aktywny monitoring norm zużycia i anomalii, załączanie / wyłączanie odbiorników energii, alerty Sprawna Infrastruktura energetyczna SLA dla Systemu ERCO.Net i Sieci System BMS, Centrum Zarządzania Wsparciem Konsultacje Ekspertów, Audyty Energetyczne Utrzymanie Systemu i Sieci Aktywne Zarządzanie Oferta Wsparcia NMG Konsulting Energetyczny NMG 2011

6 Funkcjonowanie Firm na Rynku Energii Minimalizacja zużycia energii Kontrola Zarządzanie Bilansowanie Planowanie Optymalizowanie kosztów Rosnące Ceny Energii Wyzwania Dla Firm Wymagania Środowiskowe Działania proekologiczne Niższa energochłonnośd i emisja CO 2 Normy środowiskowe i zw. z ISO Dostosowanie do dyrektyw UE Obniżanie kosztów zakupu Kontrola parametrów z Dostawcą Prognozy zużycia Plany zużycia Dostosowanie do TPA Optymalizacja cen Wolny Rynek Energii Konkurencja Rynkowa Przewaga konkurencyjna Ceny produktów i energochłonnośd Trafne decyzje biznesowe Lepsza jakośd produktów i usług Konkurencyjne KPI s

7 System Dane jakościowe, analizy i raporty Akwizycja i kontrola danych pomiarowych Dane archiwalne Wizualizacja i sterowanie - (SCADA, BMS) Prognozowanie i grafikowanie Bilanse i zarządzanie kosztami Interfejsy Wielodyscyplinarny.. Skalowalny.. Zintegrowany.. Intuicyjny.. System Zarządzania NMG 2011

8 Jak wpisuje się w ZSI Klienta NMG 2011

9 Propozycje Rozwiązao dla Przemysłu Obszary funkcjonalne rozwiązania Akwizycja danych z urządzeo i systemów dziedzinowych (np.: SCADA, MES, etc.) Warstwa Techniczna Wizualizacja i sterowanie on-line, Jakośd Profile zużycia Raportowanie ilościowe Warstwa Ekonomiczna Wizualizacja KPI Rozliczenia kosztów produkcji MPK i interaktywna wymiana danych z ERP TPA i Obsługa Grupy Zakupowej

10 Akwizycja Danych Specyfika Rozwiązania Brak ograniczeo ilości urządzeo Wszystkie typy urządzeo rozliczeniowych (ee, gazu, etc.) Łatwośd integracji z innymi systemami IT Funkcjonalnośd Infrastruktura Transmisji Danych Drivery Urządzeo Pomiarowych Serwer Proxy Integrator Danych

11 Warstwa Techniczna Wizualizacja i Sterowanie Specyfika Rozwiązania Budowa własnych ekranów Sterowanie procesami Analiza zdarzeo jakościowych sieci Funkcjonalnośd SCADA Schematy Sieci SCADA Plant / BMS SCADA Quality

12 Warstwa Techniczna Profile Zużycia i Raportowanie Ilościowe Specyfika Rozwiązania Wielowątkowa Analiza Graficzna Profilu Analiza Statystyczna Możliwośd tworzenia własnych raportów Funkcjonalnośd Raporty Kreator Raportów Moduł Graficzny Wykresy

13 Warstwa Ekonomiczna Składniki Kosztowe Specyfika Rozwiązania Każda wielkośd mierzona jest kosztem Definiowalne rozdzielniki kosztów Obsługa rozliczeniowa Funkcjonalnośd Moduł Bazowy Bilanse Rozliczenia bilingowe

14 Warstwa Ekonomiczna Wskaźniki KPI Specyfika Rozwiązania Tworzenie dowolnych struktur biznesowych (np. wydział, hala) Określenie energochłonności na jednostkę produkcyjną Dynamiczne wyznaczanie OEE Funkcjonalnośd Zaawansowany Moduł Graficzny Plant Dashboard Raportowanie Korporacyjne

15 Warstwa Ekonomiczna MPK i Interaktywna Integracja z ERP Specyfika Rozwiązania Mapowanie struktury kont księgowych Rzeczywiste koszty w systemie ERP w trybie on-line Dynamiczne wskaźniki KPI w modułach BI Funkcjonalnośd Moduł Bazowy Moduły Integracji z Systemami ERP (SAP, Oracle, IFS, QAD etc.)

16 Obsługa Grupy Zakupowej Aktywny Zakup Energii Wymagania Wymagania w zakresie aktywnego zakupu energii elektrycznej Koniecznośd prognozowania i grafikowania z zadanym poziomem błędu do OH Koniecznośd grafikowania do lokalnych OSD Wyznaczania bezpiecznego pasma zapotrzebowania na moc Rozliczanie należności bilansowej w trybie dobowo-godzinowym w przypadku zakupu na Towarowej Giełdzie Energii GRUPA ZAKUPOWA ( KLIENT WIRTUALNY) Odbiorca 1 Odbiorca 2 Odbiorca 3 Odbiorca n Rozliczanie świadectw pochodzenia oraz akcyzy (dot. OSDn)

17 TPA i Obsługa Grupy Zakupowej Prognozowanie Strefowe (Pierwotne) Specyfika Rozwiązania Różnorodnośd modeli prognostycznych Korelacja z planem produkcji Prognoza innych wielkości koszt, produkcja etc. Funkcjonalnośd Prognozowanie statystyczne Prognozowanie wg. Planów Produkcyjnych

18 TPA i Obsługa Grupy Zakupowej Prognozowanie Pasmowe Specyfika Rozwiązania Dynamiczne i statyczne wyznaczanie pasma bezpiecznego Możliwośd optymalizacji szczytu Symulacja cen w zależności od poziomu pasma Funkcjonalnośd Moduł prognozowania pasmowo szczytowego

19 TPA i Obsługa Grupy Zakupowej Grafikowanie - Struktury Specyfika Rozwiązania Wyznaczanie wielopoziomowych struktur zgodnych z podziałem biznesowym Grafikowanie zużycia i kosztów od poziomu najmniejszej jednostki (np.. maszyna, dział, stacja benzynowa) Minimalizacja błędów prognoz Funkcjonalnośd Moduł Grafikowania

20 TPA i Obsługa Grupy Zakupowej Grafikowanie Rozliczenia Specyfika Rozwiązania Symulacja dowolnego wariantu aktywnego zakupu energii elektrycznej Rozliczanie dobowo-godzinowe należności bilansowej Rozliczanie jednostek podległych Funkcjonalnośd Moduł Grafikowania

21 TPA i Obsługa Grupy Zakupowej Grafikowanie Strażnik Kontraktu Specyfika Rozwiązania Strażnik Parametrów Kontraktu Strażnik Parametrów Umowy Dystrybucyjnej Wielomedialny Strażnik Przekroczeo Funkcjonalnośd Moduł Podglądu On-line Moduł Grafikowania ze Strażnikiem On-line Strażnik Przyłączy Energetycznych

22 Korzyści z TPA i Grupy Zakupowej Zakup aktywny czy to się opłaca? Oszczędności wynikające z właściwego poziomu prognoz Ok.. 2 PLN/MWh od obecnej ceny TPA Oszczędności wynikające z zakupów pasmowych Ok.. 2 PLN/MWh od obecnej ceny TPA Dodatkowe oszczędności wynikające z łączenia różnych wariantów zakupu Każda przynosi PLN* oszczędności rocznie *) Dla wolumenu 30 GWh

23 NMG Case 1 Przykład 1: Klient Lider produkcji kabli i przewodów w Europie Od 2009: 6 lokalizacji spiętych Systemem Centralnym: - opomiarowanie: EE, gazu, wody, produkcji - integracja z wewn. systemem ERP (SAP) - ROI < 1 roku dla każdej z inwestycji ETAP III: ZARZĄDZANIE KOMPLEKSOWE UDZIAŁ W GRUPIE ZAKUPOWEJ ETAP II: RACJONALIZACJA ZUŻYCIA MEDIÓW ETAP I: UMOWY SPECJALNE Z DOSTAWCAMI M Audyt Energetyczny Przebudowy UPR ERCO.Net dla Zarządzania Mediami: Monitorowanie Zużycia, Bilansowanie ERCO.Net+: Obsługa Centralnych Prognoz, Grafików i Zakupów; Konsulting

24 NMG Case 2 Przykład 2: Klient Światowy Lider z branży FMCG. Osiągnięcia w latach (redukcja na tonę produkcji): - zużycia EE: 22% - zużycia wody: 71% - zużycia pary: 42% ETAP III: ZARZĄDZANIE KOMPLEKSOWE UDZIAŁ W GRUPIE ZAKUPOWEJ ETAP II: RACJONALIZACJA ZUŻYCIA MEDIÓW ETAP I: UMOWY SPECJALNE Z DOSTAWCAMI M Audyt Energetyczny Przebudowy UPR ERCO.Net dla Zarządzania Mediami: Monitorowanie Zużycia, Bilansowanie ERCO.Net+: Obsługa Centralnych Prognoz, Grafików i Zakupów; Konsulting

25 Efektywnośd zarządzania gospodarką energetyczną M NMG Case 3 Przykład 3: Klient Światowy Lider handlu detalicznego. Prognozy na rok 2012: redukcja zużycia EE o 12,5% Energia Pod Kontrolą = Większa Wartośd Dodana dla Klienta Koszty energochłonności, rynkowe zakupy energii, prawo energetyczne, zasada TPA, bilansowanie zużycia 2012 Aktywny monitoring norm zużycia i anomalii, załączanie / wyłączanie odbiorników energii, alerty System BMS, Centrum Zarządzania Wsparciem Konsultacje Ekspertów, Audyty Energetyczne Sprawna Infrastruktura energetyczna SLA dla Systemu ERCO.Net i Sieci Utrzymanie Systemu i Sieci Aktywne Zarządzanie Konsulting Energetyczny Oferta Wsparcia NMG

26 Dziękujemy! N M G NMG 2011