e-auditor Tabela funkcjonalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-auditor 4.1 - Tabela funkcjonalności"

Transkrypt

1 Multiplatformowość Skaner wspierający systemy operacyjne Windows Skaner wspierający systemy operacyjne Linux Skaner wspierający systemy operacyjne MacOS Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Rozpoznawanie aplikacji na podstawie plików, wpisów w rejestrze oraz odczytanych kluczy licencyjnych. Umożliwia dokładne rozpoznanie wzorców aplikacji dla pakietów oprogramowania Adobe Suites, lini produktów AutoCAD oraz pakietów Microsoft Office 2007 preinstalowanych z wykorzystaniem klucza MLK. Możliwość wprowadzania i definiowania dowolnych typów licencji Ewidencja licencji w ujęciu struktury organizacyjnej Rozpoznawanie licencji komercyjnych (na podstawie bazy wzorców publicznych lub prywatnych) Automatyczne uwzględnianie licencji typu freeware Dołączanie plików graficznych (zeskanowane licencje, faktury, klucze itp.) Automatyczna weryfikacja liczby posiadanych licencji z liczbą używanego oprogramowania Zarządzanie licencjami w ujęciu dowolnej struktury organizacyjnej (korporacyjne zarządzanie licencjami) Szczegółowe informacji dotyczących zakupu konkretnych licencji (numer faktury, data, kwota) Określanie terminu wygaśnięcia licencji Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Odczytywanie Identyfikatorów produktowych wybranych produktów Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla produktów MS Office Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla systemów operacyjnych Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla dowolnych aplikacji Informacja o zdublowanych Identyfikatorach Produktowych (PID) Identyfikacja aplikacji poprzez wykorzystanie bazy wzorców aplikacji Identyfikacja pakietów z wykorzystaniem bazy wzorców pakietów Publiczna i prywatna baza wzorców aplikacji i pakietów Definiowanie wzorców aplikacji i pakietów (Prywatna Baza Wzorców) Eksport oraz import utworzonych wzorców aplikacji i pakietów Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie zarządzania licencjami Import / eksport zdefiniowanych filtrów Identyfikacja niewykorzystywanego oprogramowania przez określonego użytkownika przez dany okres czasu Dystrybucja licencji między oddziałami firmy Wyszukiwanie teksów z e-console w internecie celem szybkiego zweryfikowania pliku, licencji, producenta itp. Licencjonowanie aplikacji w odniesieniu dowolnego komputera (dowolny typ licencji na dowolnym komputerze) Licencjonowanie licencji OEM, FREE, SHAREWARE, SELECT, OPEN Licencjonowanie systemów operacyjnych Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE na podstawie plików Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE przeniesionych binarnie (BINARY) Informacja o dacie instalacji oprogramowania (Rejestry systemowe) Definiowanie listy aplikacji zabronionych Zarządzanie sprzętem Możliwość uruchamiania dowolnej aplikacji lub poleceń po zaplanowanym skanowaniu *9 Page 1/11

2 Wykrywanie komputerów z technologią Intel Anti-Theft. Umożliwia wskazanie wśród komputerów znajdujących się w systemie tych, które obsługują technologię Intel Anti-Theft. Ponadto daje możliwość uzyskania informacji o obecnym statusie komputera w odniesieniu do technologii Intel Anti-Theft. Inwentaryzacja dowolnego typu urządzeń Dołączanie plików z obrazami urządzenia, skanów faktur itp. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podzespołów komputerów Planowanie upgrade'ów sprzętu komputerowego (Migration Planning) Kontrola okresu gwarancyjnego sprzętu Tworzenie dowolnych notatek dotyczących sprzętu komputerowego oraz jego pracy Możliwość dodawania dowolnych plików charakteryzujących notatkę (plików graficznych, logów systemowych, itp.) Bezpośrednia informacja o ilości podłączonych e-agentów Podsumowanie wartości liczbowych dla wybranych kolumn (dynamiczne i na życzenie) Informacje o uruchomionych procesach na komputerach Integracja z Intel vpro/iamt *11 Odczytywanie szczegółowych informacji o wersji vpro oraz wspieranych funkcjonalnościach Zdalne włączenie, diagnozowanie oraz naprawa komputera z Intel vpro bez względu na stan systemu operacyjnego oraz to czy komputer jest włączony Zdalne uruchamianie komputera z Intel vpro z obrazu ISO lub napędu komputera administratora w celu instalacji systemu operacyjnego, jego naprawy lub diagnostyki. Przejmowanie kontroli w trybie graficznym oraz tekstowym nad zdalnym komputerem z Intel vpro nawet przed startem systemu operacyjnego Zdalna konfiguracja BIOS w czasie rzeczywistym Informowanie administratora o zdarzeniach, np. informacja o otwarciu obudowy (w kompatybilnych komputerach) Włączanie i wyłączanie komputerów z Intel vpro o określonej godzinie Dostęp do dziennika zdarzeń modułu vpro, pozwalający uzyskać informacje odnośnie błędów systemowych, stanu czujników i innych parametrów vpro Zarządzanie serwisem Ewidencja zdarzeń serwisowych Planowanie serwisów urządzeń Dołączanie zeskanowanych faktur dotyczących przeprowadzonych serwisów Dostępne pole komentarza dla dopisywania dodatkowych informacji użytkownika Zarządzanie aktualizacjami oraz poprawkami systemu Blokowanie portów USB Możliwość blokowania urządzeń typu pamięć zewnętrzna, zainstalowanych przed uruchomieniem blokady potru USB Możliwość blokowania portów USB po rozpoznaniu typu urządzenia Definiowanie listy komputerów z blokadą portów USB Monitorowanie USB Mechanizm blokowania USB oraz raportowania odporny na zmiany czasu na komputerze użytkownika Ewidencja podłączania urządzeń pendrive Blokowanie urządzeń pendrive nie znajdujących się na białej liście Możliwość ustawienia harmonogramu czasowego dostępu do urządzeń pendrive (dni tygodnia, godziny) Możliwość zezwolenia na używanie wybranych urządzeń pendrive dla wybranych użytkowników, komputerów Możliwość określenia daty, do której ma obowiązywać zezwolenie na używanie urządzenia pendrive Mechanizm poprawnie wykrywa fakt przelogowania użytkowników i odpowiednio dostosowuje blokady urządzeń pendrive Definiowanie białej listy urządzeń pendrive dla wybranych użytkowników, komputerów, urządzeń pendrive, dni tygodnia oraz przedziałów godzinowych Monitorowanie WWW Page 2/11

3 Ver. Blokowanie wybranych stron WWW *7 Informacjie o odwiedzanych stronach WWW *7 Tematyczne katalogowanie odwiedzanych stron internetowych Ewidencja prób dostępu do zablokowanych stron internetowych Ewidencja uruchamianych stron internetowych w układzie: komputer/użytkownik Zbieranie informacji o zdarzeniach dowolnego typu (poziomu) *7 *9 Zbieranie informacji o zdarzeniach z Dziennika Zdarzeń *7 *9 Monitorowanie dowolnych dzienników Dziennika zdarzeń *7 *9 Monitorowanie Dziennika Zdarzeń Ewidencja danych z Dziennika Zdarzeń w układzie komputer / źródło zdarzenia / typ zdarzenia Powiadomienia generowane na podstawie zdarzeń z Dziennika Zdarzeń Możliwość tworzenia własnych powiadomień Zestawienia kosztów serwisu Zestawienia kosztów zakupu urządzeń i licencji Zestawienia kosztów wydruków Ewidencja kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń Ewidencja kosztów zakupu licencji Ewidencja kosztów serwisów Ewidencja kosztów wydruków w układzie pracowników Analiza kosztów zakupu w w stosunku do kosztów serwisu Ewidencja kosztów wydruków w zakresie papieru, materiałów eksploatacyjnych Tworzenie historii edycji/zmian zasobu Zarządzanie zmianami plików - historia zmian Zarządzanie zmianami oprogramowania (rejestry systemowe) - historia zmian Zarządzanie zmianami sprzętu - historia zmian Odbługa magazynu IT Dowolna ilość magazynów w różnych lokalizacjach Ewidencja ilościowo-wartościowa Obsługa kodów paskowych Obsługa dokumentów PZ, WZ, MM, MM-, LI Zarządzanie finansami Zarządzanie zmianami Zarządzanie magazynem Zarządzanie wydrukami Ewidencja wydruków ze wszystkich komputerów w układzie: urządzenie/użytkownik Automatyczne wyliczanie kosztów druku/papieru/sumarycznych Definiowanie kosztów druku papieru, eksploatacji Mapowanie wybranych sterowników drukarki do drukarki fizycznej Analiza w układzie sterowanika, drukarki fizycznej, użytkownika, komputera, struktury orgaznizacyjnej, przedziału czasowego. Limitowanie przechowywanych wiadomości - czasowe *7 Limitowanie przechowywanych wiadomości - ilościowe *7 Programowalny dźwięk przychodzącego komunikatu *7 Historia wiadomości i odpowiedzi Monitorowanie wysłanych wiadomości Obsługa dowolnych komunikatów administracyjnych przesyłanych z e-console Zarządzanie wiadomościami Page 3/11

4 Zdalne zarządzanie Obsługa zadań cyklicznych w cyklu miesięcznym: co x miesięcy n-tego dnia, w pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni co n miesięcy, nowe zadanie n miesięcy od wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu tygodniowym: w wybrane dni co n tygodni, nowe zadanie n tygodni od wykonania Obsługa zadań cyklicznych: bez daty końcowej, z końcem cyklu po n wystąpieniach, z końcem cyklu w określonej dacie. Obsługa zadań cyklicznych w cyklu dziennym: co n dni, w każdy dzień powszedni, nowe zadanie n dni od wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu rocznym: n dzień w wybranym miesiącu, w pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni wybranego miesiąca, nowe zadanie n lat od wykonania Zwracanie do econsole wyniku wykonania polecenia *7 Obsługa dowolnych poleceń na stacjach roboczych (kopiowanie plików, usuwanie plików, przenoszenie plików, zmiana ustawień systemu, wykonywanie programów, instalacja oprogramowania, instalacja poprawek itp.) z poziomu e-console *7 Wykonywanie poleceń z uprawnieniami dowolnego użytkownika (Uruchom jako) *7 Tworzenia zadań cyklicznych dla eagentów Zdalny pulpit Automatyczne zdalne podłączenie do dowolnego komputera w sieci (via WEB) poprzez wybranie komputera z listy Język i konfiguracja zdalnego pulpitu po stronie servera VNC (miejsce zainstalowania e-agenta) - polski, angielski Połączenia z komputerem za NATem Inicjowanie połączeń przez zdalny komputer Tryb pełnoekranowy Uwierzytelnianie przez podanie hasła Włączanie/wyłączanie możliwości połączenia przez http Opcja potwierdzenia rozpoczynanej sesji przez użytkownika zdalnego komputera Wylogowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Uwierzytelnianie Windows Zapamiętywanie ustawień połączenia Śledzenie tylko wybranego okna Rozmowa tekstowa Zablokowanie/odblokowanie zdalnego monitora Zablokowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Zablokowanie/odblokowanie zdalnej klawiatury i myszki Skalowanie obrazu Dostosowanie się ustawień do łącza Transfer plików Wybór liczby wyświetlanych kolorów Wybór metody kompresji obrazu Wybór poziomu kompresji obrazu Wybór poziomu jakości obrazu Opcja podglądu Edycja parametrów sesji bez restartowania połączenia Informacje o ilości danych wysłanych/odebranych Możliwość wyłączenia tapety Obsługa wielu połączeń jednocześnie Szyfrowanie połączeń Kody paskowe Page 4/11

5 Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów paskowych Generowanie kodów paskowych Technologia kodów paskowych: zapis graficzny do bazy danych w dowolnym formacie, rozdzielczości, wielkości. Brak instalacji czcionek! Typy kodów paskowych: 1D (jednowymiarowe), 2D (dwuwymiarowe) kodów paskowych: Linear 1D 47szt., 2D Barcode 5szt. Kolory kodów paskowych: definiowalne Dowolna możliwość przedefiniowania raportów (wydruków z kodami) Definiowanie zawartości etykiety z kodem paskowym Wydruk kodów paskowych: dowolna drukarka (niewymagana drukarka specjalizowana) Inwentaryzacja Wydruk etykiet na drukarkach zwykłych Protokół różnic inwetaryzacyjnych Wydruk etykiet na drukarkach specjalizowanych Automatyczne rozpoznawanie połączenia e-console - e-inventory Język interfejsu użytkownika: polski, angielski Obsługa wielu użytkowników Autozapis danych Inwentaryzacja z wykorzystaniem urządzenia przenośnego Obsługa wielu inwentaryzacji Wsparcie dla długotrwałych inwentaryzacji Załączanie notatek do sprzętu w procesie inwentaryzacji Załączanie plików graficznych (zdjęcia sprzętu) w procesie inwentaryzacji Skanowanie Zbieranie informacji o danych technicznych sprzętu komputerowego dla systemów Linux i MacOS *10 Pełne skanowanie informacji o zainstalowanych pakietach dla systemu Linux i MacOS *10 Pełne skanowanie rejestrów systemowych w zakresie zainstalowanego oprogramowania *9 Zbieranie informacji o danych technicznych sprzętu komputerowego z wykorzystaniem WMI (wsparcie dla wszystkich klas WMI) *9 Automatyczne i w pełni konfigurowalne skanowanie zasobów dysków twardych, nośników CD/DVD, zewnętrznych nośników danych, pamięci przenośnych Możliwość zbierania informacji o uruchamionych aplikacjach (Tracking) *7 Możliwość wymuszenia skanowania w dowolnym momencie z poziomu e-consoli Możliwość skanowania plików o dowolnych rozszerzeniach Możliwość skanowania plików o zadanych rozmiarach Możliwość skanowania plików utworzonych/zmodyfikowanych w określonym przedziale czasowym Możliwość dowolnego ustawienia zakresu skanowania (pliki, rejestry, sprzęt) Możliwość skanowania zawartości plików skompresowanych w formatach 7z, zip, gzip, bzip2, tar, rar, cab *9 Możliwość skonfigurowania poziomu zagnieżdzenia na jakim ma być skanowana zawartości plików skompresowanych *9 Możliwość wyłączenia ze skanowania dowolnego katalogu Praca w najniższym priorytecie systemu Możliwość wyboru opcji skanowania dysków sieciowych Możliwość skanowania komputerów nie podłączonych do sieci Skanowanie automatyczne komputerów (zaplanowane) Skanowanie ręczne komputerów (na żądanie) Automatyczne przesyłanie danych do serwera po podłączeniu do sieci Pełna obsługa języka SQL w odniesieniu do klas WMI (WMI Query Language WQL) *9 Obsługa zmiennych środowiskowych systemu operacyjnego (%COMPUTERNAME%, %USERNAME%, itp.) Skanowanie napędów przenośnych (PENDRIVE) Inteligentne domykanie procesów (Tracking) po zamknięciu eagenta *7 Page 5/11

6 Identyfikacja identyfikatora procesu (PID) oraz użytkownika w procesie Trackingu *7 Odczytywanie z SPD (Serial presence detect) dokładnych informacji o kościach pamięci *7 *9 Odczytywanie kluczy licencyjnych (produktowych) z rejestru Windows dla dowolnych aplikacji *7 *9 Odczytywanie wybranych wartości z rejestru Windows *7 *9 Export Export do formatów HTML, CSV, MHT, ML oraz formatów graficznych Export do Open Office'a Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, LS, LS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export dynamiczny do Excela wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Automatyzacja Definiowanie procesów wykonywanych automatycznie (Automatyzacja procesów) Możliwość zdefiniowania e-servera zarządzającego automatyzacją Konfiguracja procesów automatyzacji z poziomu econsole Proces predefiniowany: Identyfikacja aplikacji Proces predefiniowany: Kopia bezpieczeństwa bazy danych Proces predefiniowany: Porządkowanie bazy danych / Odbudowa indeksów Proces predefiniowany: Usuwanie nadmiarowych plików logowań Proces predefiniowany: Reindeksacja bazy danych Proces predefiniowany: Usuwanie zbędnych (nadmiarowych sesji skanowania) Event predefiniowany: braki w licencjach Event predefiniowany: zbyt duża ilość danych w bazie MS SQL Express Edition Event predefiniowany: urządzenia bez użytkowników Event predefiniowany: zasoby zakazane (pliki erotyczne) Event predefiniowany: zasoby multimedialne (pliki multimedialne) Event predefiniowany: nowe komputery Event predefiniowany: brak skanowania komputerów (pow. 30dni) Event predefiniowany: niewłaściwe daty systemowe komputerów Event predefiniowany: brak skanowania komputerów Grupy urządzeń Wykorzystanie grup urządzeń jako filtr na wszystkich widokach GUI związanych z urządzeniami Możliwość wysyłania zadań do grup urządzeń lub do pojedynczego urządzenia Dodawanie opisów do poszczególnych grup urządzeń Tworzenie grup statycznych oraz dynamicznych (automatycznie poszerzających się o nowe urządzenia pasujące do określonych kryteriów) Możliwość grupowania urządzeń wg kryteriów (adres IP, ID agenta, nazwa komputera, model, nazwa użytkownika, struktura organizacyjna, system operacyjny, technologia vpro) Raportowanie Eksplorer Raportów nowej generacji (DOT NET 2.x, 3.x) Obsługa raportów parametrycznych z parameterami dynamicznymi Obsługa raportów parametrycznych z predefiniowanymi parametrami Tworzenie własnych raportów (wymagane środowisko Crystal Reports) Generowanie raportów bezpośrednio z każdego widoku w aplikacji z zastosowaniem bieżących filtrów Zaawansowane raporty prezentujące zmiany w konfiguracji sprzętowej i programowej systemu Obsługa tzw. DATASET w raportach Wiele raportów jednocześnie z jednego widoku (w tym raporty oparte o DataSet oraz o pełne widoki bazy danych) Raporty indywidualne w odniesieniu do komputera (urządzenia) Możliwość podłączania własnych raportów jako raportów systemowych Multiinstancyjność raportowania (wiele otwartych raportów jednocześnie z wielu widoków) /- /- Page 6/11

7 Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, LS, LS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Możliwość podłączania raportów parametrycznych z parametrami dynamicznymi i statycznymi zdefiniowanymi w bazie danych Baza wiedzy Automatyczna aktualizacja wzorców z poziomu e-console (wymagany ważny abonament serwisowy) Wzorce producentów Wzorce aplikacji Wzorce pakietów aplikacji Wzroce plików Podpowiadanie typów licencji w procesie rozpoznawania aplikacji Edukacja Natychmiastowe powiadomienie wizualne i dźwiękowe o otrzymaniu nowej treści Powiadomienie o odłożonej i oczekującej na przeczytanie treści Możliwość odłożenia wyświetlenia treści na 10 min., 1, 2 lub 4 godziny Przesyłanie treści wg określonego harmonogramu Otrzymywanie powiadomień o przeczytaniu dostarczonej treści Powiadomienie o przeczytaniu posiada znacznik czasowy odporny na zmiany czasu na lokalnym komputerze Możliwość tworzenia własnej treści Przesłanie pojedynczej wiadomości Formatowanie komunikatów zgodne z HTML Przesyłana treść ma postać: Temat, Nagłówek, Opis Możliwość podglądu wszystkich komunikatów z danej treści w jednym oknie Możliwość edycji treści (zmiana kolejności komunikatów, usuwanie komunikatów, dodawanie nowych) Dostarczona wraz z systemem treść: "Klasyfikowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa" Dostarczona wraz z systemem treść: "Oznaczanie materiałów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa" Dostarczona wraz z systemem treść: "Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy przetwarzaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa" Dostarczona wraz z systemem treść: "Udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa" Dostarczona wraz z systemem treść: "Kontrola zabezpieczeń i obiegu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa" Dostarczona wraz z systemem treść: "Postępowanie w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa" Możliwość eksportu / importu treści Przesyłanie dowolnej treści do agentów Administracja Integracja komponentu econsole z portalem społecznościowym Facebook Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości Możliwość podłączanie uruchamiania zewnętrznych programów z poziomu econsole Możliwość podłączanie uruchamiania zewnętrznych programów z poziomu econsole z przekazaniem parametrów (nazwa komputera, użytkownik, IP, MAC) w lini poleceń. Umożliwia definiowanie kartotek poleceń pozwalających na zdalne uruchamiania zadań na komputerach. Funkcjonalność w dużej mierze eliminuje wiele zadań administracyjnych, które wymagałyby fizycznego dostępu do komputera. Intuicyjny i w pełni konfigurowalny interfejs (pełna funkcjonalność) Szybki filtr kolumn, dowolne sortowanie Filtrowanie wg typu urządzenia, struktury organizacyjnej, sieci komputerowej, producencie, dostawcy, gwarancji, budżecie, sesjach skanowania, zainstalowanych aplikacjach i pakietach, zasobach sprzętowych Uruchamianie dowolnej aplikacji po zaplanowanym skanowaniu Zdalna zmiana konfiguracji skanowania e-agentów Podgląd rejestru zdarzeń pracy e-servera Podgląd rejestru zadań zleconych do e-servera Konfiguracja wszystkich komponentów systemu Page 7/11

8 Automatyczne pobieranie komponentów e-agenta, e-consoli i e-servera z ISS Manualne zarejestrowanie aktualizacji e-agenta celem dystrybucji e-agenta na poszczególne komputery Automatyczne pobieranie bazy wzorców aplikacji i pakietów z ISS (wymagany ważny abonament serwisowy) Automatyczne zdalne aktualizacje e-agentów nie wymagające interwencji użytkownika Bezpieczny system haseł Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości Obsługa EVENTów - komunikatów administracyjnych Obsługa EVENTów - predefiniowane komuninkaty administracyjne Pełna konfigurowalność instancji MS SQL Servera z poziomu e-console Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości z limitowaniem wielkości pliku log Monitor eservera jako niezależna aplikacja umożliwiająca zdalne monitorowanie eservera jako usługi Instalacja Automatyczna dystrybucja i instalacja aplikacji z poziomu domeny Active Directory (Group Policy) *9 Automatyzowania instalacji z pliku msi poprzez pełną modyfikację parametrów instalacyjnych *9 Instalacja w trybie niewidocznym dla użytkownika *9 Automatyczna instalacja wymaganych komponentów pomocniczych Dowolne modyfikowanie katalogów instalacyjnych e-agenta *9 Instalacja w dowolnym katalogu *9 Automatyczne uruchomienia e-agenta po zakończonej instalacji Uruchamianie Możliwość uruchomienia bez łączności z eserverem Możliwość uruchomienia w trybie jawnym/ukrytym *9 Opóźnienie procesu skanowania dla usługi w momencie uruchamiania komputera Możliwość uruchomienia w trybie usługi *7 *9 Możliwość uruchomienia w trybie procesu użytkownika (aplikacja) *9 Automatyczne uruchamianie skanowania w zadanym interwale czasowym (dzień, miesiąc, kwartał, rok) Update Automatyczny Update wersji e-agenta bez ingerencji użytkownika (źródło instalacji: repozytorium za pośrednictwem e-console) *10 Automatyczny Update wersji e-agenta bez ingerencji użytkownika (źródło instalacji: plik instalacyjny, za pośrednictwem e-console) *9 Update wersji e-consoli na życzenie użytkownika Update baz wiedzy: baza wzorców aplikacji i pakietów, producentów Bezpieczeństwo Podpis cyfrowy plików wykonywalnych z wykorzystaniem technologii Microsoft Authenticode - technologii certyfikatów cyfrowych firmy Microsoft Dokładna, weryfikowalna sygnatura czasowa plików Asymetryczne szyfrowanie transmisji z wykorzystaniem wymiany kluczy publicznych Wykorzystanie pełnej implementacji protokołu SSL v2 (brak możliwości podsłuchu transmisji i przesyłanych danych) Zastosowanie silnych haseł autoryzacyjnych i uwierzytelniających System ochrony danych zaimplementowany we wszytkich etapach modyfikacji danych Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa w określonym interwale czasowym Zaimplementowane mechanizmy automatycznych kopii bezpieczeństwa przyrostowych/pełnych Przydzielanie praw dostępu w ujęciu struktury organizacyjnej, widoku danych, użytkownika Identyfikacja użytkowników wyłączających e-agenta Typy praw dostępu (Widok, Modyfikacja, Usuwanie, Dodawanie) Dostęp do danych wyłącznie poprzez widoki i procedury (zapewnia bezpieczeństwo i wysoką elastyczność) Wyświetlenie informacji na stacji roboczej o komunikacie nadanym z econsole bez wyświetlania treści komunikatu Page 8/11

9 Zabezpieczenie zadań (TASKSERVER) dla stacji roboczych hasłem Architektura Architektura umożliwiająca pracę w sieciach VPN Architektura umożliwiająca elastyczną i wydajną pracę w sieciach o niskiej przepustowości Architektura umożliwiająca przetworzenie olbrzymiej ilości danych (pow komputerów) Architektura umożliwiająca podłączanie eagentów zza NATa Podłączanie się do zapasowych e-serverów w przypadku braku połączenia z głównym e-serverem Automatyczna rejestracja e-agenta jako usługi/aplikacji podczas instalacji *7 *9 Identyfikowalność agenta za pomocą GUID lub dowolnego ciągu tekstowego Tworzenie identyfikatora agenta na podstawie podanego wzorca *7 Praca w środowisku z serwerem DHCP z dynamiczną zmianą adresów Możliwość określenia priorytetu pracy eagenta (REALTIME, HIGH, ABOVE_NORMAL, NORMAL, BELOW_NORMAL, IDLE) *9 Wysyłanie danych ze skanowania i monitoringu do eservera, poprzez pocztę elektroniczną, serwer HTTP/HTTPS *7 Wielowątkowość w procesie przetwarzania danych Automatyczne logowanie użytkowników Windows (Single Sing-On) do econsole. Umożliwia logowanie do konsoli zarządzającej z wykorzystaniem uprawnień domenowych. Nowy mechanizm pozwalający na wykonywanie poleceń i zadań jednocześnie dla wielu urządzeń lub rekordów Strona startowa aplikacji ze statystykami i wykresami informującymi o zasobach. Umożliwi graficzną prezentację statystyk na ekranie startowym econsole. Daje możliwość samodzielnej aranżacji przestrzennej wyświetlanych na ekranie startowym informacji. Dostosowywanie interfejsu użytkownika: pasek narzędzi Połączenie z Internetowem Systemem Serwisowym (ISS) Profilowanie aplikacji z wyborem języka (polski, angielski, niemiecki) Wbudowany wydajny silnik raportów Crystal Reports w wersji I R2 Update automatyczny Wielowątkowe przetwarzanie informacji Wsparcie dla Proxy Integracja z GG oraz SKYPE Automatyczny restart wewnętrzych usług e-servera po zmianie konfiguracji z poziomu e-console Uruchomienie w trybie jawnym/ukrytym Konfiguracja e-serverów z poziomu e-console Definiowanie ilości połączeń (CAL) oraz wątków do bazy danych do celów obsługi procesów e-servera Pobieranie danych z serwera FTP Pobieranie danych z serwera pocztowego (MAIL) Obsługa paczek z serwera FTP, MAIL w formie skompresowanej Nieograniczona liczba obsługiwanych e-agentów Uruchomienia w trybie procesu użytkownika (aplikacja) Uruchomienia w trybie usługi Lista adresów IP podłączonych e-agentów Współpraca z wieloma serwerami baz danych Informacja w czasie rzeczywistym o statusie procesów wykonywanych przez e-server Współbieżna praca wielu e-serverów (architektura wieloserwerowa) Wielowątkowość procesu bezpośredniego ładowania danych od wielu e-agentów Wielowątkowość procesu ładowania danych ze skanowania manualnego Szybkie nawiązywanie komunikacji e-server <-> e-agent Obsługa różnych formatów serializacji plików z danymi (txt, xml, bin). owo txt. Importowanie wyników ze skanowania i monitoringu z serwera HTTP/HTTPS lub z poczty elektronicznej Przesyłanie na serwer HTTP/HTTPS lub pocztą elektroniczną importowanych wyników skanowania i monitoringu - - Page 9/11

10 Technologia Wsparcie bazy danych MS SQL 2012 Express Edition (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2012, (x86, x64) NET. Framework 3.x, NET. Framework 2.x Wsparcie bazy danych MS SQL 2000 (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2005,, Developer (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2005 Express Edition (x86, x64) Windows Quality Online Service (Winqual) Wsparcie bazy danych MS SQL 2008 Express Edition (x86, x64) Technologia zdalnego pulpitu: zaadoptowane UltraVNC Wsparcie dla komputerów z procesorami x86 i x64 Ograniczenie wielkości bazy danych do 10GB Wbudowana technologia ATOM (następca RSS) Wsparcie bazy danych MS SQL 2008,, Developer (x86, x64) Instalacja na wydzielonej instancji MS SQL Servera Zastosowanie wydajnej kompresji danych ACE Protokół TCP/IP Wbudowany system raportujący Crystal Reports I R2 firmy Business Objects Inc Wydajność/skalowalność Definiowalna ilość wątków obsługujących usługę importera plików komponentu e-server Definiowalna ilość połączeń do bazy danych dla usługi importera plików komponentu e-server Szybkość ładowania danych: ograniczona programowo oraz parametrami sprzętowymi i możliwościami bazy danych Szybkość ładowania danych: ograniczona wyłącznie parametrami sprzętowymi oraz możliwościami bazy danych Możliwość Downgradu wersji > > Możliwość Upgradu wersji > > Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2008 > MS SQL Server 2005 Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2000 > MS SQL Server 2005 > MS SQL Server 2008 Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2005 > MS SQL Server 2000 Płynność pracy systemu (minimalne opóźnienie wykonania polecenia wydanego z e-console do e-agenta) >= 6s Skalowalność płynności pracy systemu (serwer zadań, serwer komunikatów, wymiana danych) Generacja mininalnego ruchu sieciowego, pełna konfigurowalność ruchu n/a n/a Active Directory Możliwość instalacji/upgradu e-agenta z Active Directory (Group Policy) Bezpośredni import użytkowników z Active Directory Możliwość instalacji/upgradu Remote Desktop Server (e-rds) z Active Directory (Group Policy) ATOM (RSS) Kanał Legalność oprogramowania Kanał News Kanał Case Study Własne programowanie Możliwość zdefiniowania komunikatów administracyjnych - EVENTÓW Dokumentacja techniczna systemu z dokładnym opisem struktury danych *4 Możliwość tworzenia raportów użytkownika (standard Crystal Reports wersja 8.5 lub wyższa) Możliwość podłączania raportów użytkownika (standard Crystal Reports w. I) do econsole Możliwość zdefiniowania własnych widoków, procedur, tabel Możliwość zdefiniowania procedur automatyzacji procesów Page 10/11

11 Ver. Wymagania Windows 95, 98, ME, NT SP6 (Workstation lub Server), Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows P, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje); Windows 7, Windows 8, Linux, MacOS 10.7, RAM: min. 128 MB, HDD min. 25 MB, Procesor: Pentium II 800 MHz *8 Windows P Home Edition, P, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje), Windows 7, Windows 8; RAM min. 256MB (zalecane 1 GB), HDD min. 250MB, Procesor: Pentium III 1.5 GHz *5 System operacyjny obsługujący zastosowaną bazę danych MS SQL 2008 (wszystkie wersje), MS SQL 2005 (wszystkie wersje), MS SQL 2000 (wszystkie wersje); RAM: min. 512 MB; HDD: 1,5 MB/PC; Processor: Pentium IV 1.8 GHz Windows Mobile,.NET Compact Framework 2.0 Microsoft Windows Server 2003/2008, Microsoft Windows 2000 Server, Windows P, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; RAM min. 1GB, HDD 5GB, Procesor: Pentium IV 1.8 GHz Kanał wsparcia: FAQ Kanał wsparcia: Kanał wsparcia: zdalny pulpit klienta Kanał wsparcia: zdalny pulpit inżyniera supportu Dokumentacja zdalnego pulipu w języku polskim i angielskim Kanał wsparcia: telefon Dokumenty w formacie PDF w języku polskim i angielskim Dokumentacja ON-LINE w języku polskim i angielskim Wsparcie techniczne / - / - n/a n/a - - Objaśnienia: *2 Opcja dostępna od *4 Dostępna wyłącznie po zgłoszeniu zapotrzebowania *5 Wsparcie dla systemu operacyjnego MS VISTA we wszystkich wersjach edycyjnych *6 Software Asset Management *7 Funkcjonalność nie jest dostępna na systemach Windows 95, 98, ME (eagent 2.4) *8 eagent 3.x wymaga systemu operacyjnego Windows 2000 lub nowszego, na starsze systemy operacyjne przeznaczony jest eagent 2.4 *9 Funkcja nie jest dostępna na systemach Linux oraz MacOS *10 Funkcja dostępna tylko na systemach Linux oraz MacOS *11 Funkcja dostępna dla sprzętu komputerowego wyposażonego w technologię Intel vpro/iamt BTC Sp. z o.o Szczecin, ul. Południowa 25 tel , fax http: support: Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki: e-audytor, BTC są znakami zastrzeżonym BTC Sp. z o.o. Page 11/11

Tabela funkcjonalności

Tabela funkcjonalności Stan na: 20090511 Strona 1/7 Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dystrybucja licencji między oddziałami firmy Prezentacja kluczy licencyjnych

Bardziej szczegółowo

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności eauditor v. 5.x WEB

Tabela funkcjonalności eauditor v. 5.x WEB Wieloplatformowość Co nowego Standard Professional Skaner wspierający systemy operacyjne Windows Skaner wspierający systemy operacyjne Linux - + + Skaner wspierający systemy operacyjne MacOS - + + Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie

e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Zarządzanie licencjami Funkcjonalność zarządzania licencjami w e-audytorze stawia system w czołówce

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja. Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista. Zarządzanie licencjami. Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania

Certyfikacja. Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista. Zarządzanie licencjami. Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Page 1/9 Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Szczegółowe informacji dotyczących zakupu konkretnych

Bardziej szczegółowo

Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie

Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Inwentaryzacja sprzętu Audyt oprogramowania i plików Monitorowanie infrastruktury IT Zdalne zarządzanie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w oparciu o rozwiązanie e-audytor. Architektura Funkcjonalność - Bezpieczeństwo Korzyści.

Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w oparciu o rozwiązanie e-audytor. Architektura Funkcjonalność - Bezpieczeństwo Korzyści. Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w oparciu o rozwiązanie e-audytor. Architektura Funkcjonalność - Bezpieczeństwo Korzyści. Magdalena Kozakiewicz Kierownik Działu Handlu i Marketingu Ewa Śmigielska

Bardziej szczegółowo

Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT

Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT Multiplatformowość Audyt oprogramowania i plików Inwentaryzacja sprzętu Monitorowanie infrastruktury IT Zdalne zarządzanie Funkcje DLP»» www.e-auditor.eu Niezwykle

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Strefa Asset Management. Strefa HelpDesk. Strefa Data Security. Strefa Work Analyser. Informacje ogólne

Strefa Asset Management. Strefa HelpDesk. Strefa Data Security. Strefa Work Analyser. Informacje ogólne - integracja z ActiveDirectory (odczyt struktury organizacyjnej, użytkowników oraz komputerów) z możliwością użycia filtrów ograniczających zakres synchronizacji. - współpraca z bazami danych Microsoft

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Status: Tajemnica handlowa Wersja z dnia: 23 października 2013 Strona: 1 z 8 SPIS TREŚCI 1. Wymagania dla serwera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: Spis treści: Spis treści:... 2 I. Definicje... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13

PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13 PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13 Załącznik nr 6 do SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Izby Skarbowej w Opolu W dniu w Opolu, pomiędzy Izbą Skarbową w Opolu, ul. Ozimska 19, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT

Nowa jakość zarządzania zasobami IT Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architekturabazująca na systemie wtyczek, dla których można dowolnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. Materiały szkoleniowe dla Partnerów co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architektura bazująca na systemie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT

Zarządzanie Infrastrukturą IT Zarządzanie Infrastrukturą IT Instalacja komponentu eserver na SQL Serwerze 2000 przy istniejącej instancji EAUDYTORINSTANCE Data modyfikacji: 2007-03-20, 14:36 opracował: Maciej Romanowski v 2.2.0 powered

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 SmallOffice NG SmallOffice jest uproszczoną w zakresie zarządzania wersją systemu

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy System do Zarządzania Infrastrukturą IT, Wydajnością Personelu oraz Bezpieczeństwem Danych

Kompleksowy System do Zarządzania Infrastrukturą IT, Wydajnością Personelu oraz Bezpieczeństwem Danych A plus C oraz ALT Systemy Informatyczne przedstawiają: Kompleksowy System do Zarządzania Infrastrukturą IT, Wydajnością Personelu oraz Bezpieczeństwem Danych Bądź Legalny, Wydajny i Bezpieczny Odnajdź

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo