e-auditor Tabela funkcjonalności Component Standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard"

Transkrypt

1 Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie zarządzania licencjami Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Możliwość wprowadzania i definiowania dowolnych typów licencji Ewidencja licencji w ujęciu struktury organizacyjnej Rozpoznawanie licencji komercyjnych (na podstawie bazy wzorców publicznych lub prywatnych) Automatyczne uwzględnianie licencji typu freeware Dołączanie plików graficznych (zeskanowane licencje, faktury, klucze itp.) Automatyczna weryfikacja liczby posiadanych licencji z liczbą używanego oprogramowania Zarządzanie licencjami w ujęciu dowolnej struktury organizacyjnej (korporacyjne zarządzanie licencjami) Eksport oraz import utworzonych wzorców aplikacji i pakietów Określanie terminu wygaśnięcia licencji Dystrybucja licencji między oddziałami firmy Odczytywanie Identyfikatorów produktowych wybranych produktów Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla produktów MS Office Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla systemów operacyjnych Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla dowolnych aplikacji Informacja o zdublowanych Identyfikatorach Produktowych (PID) Identyfikacja aplikacji poprzez wykorzystanie bazy wzorców aplikacji Identyfikacja pakietów z wykorzystaniem bazy wzorców pakietów Publiczna i prywatna baza wzorców aplikacji i pakietów Definiowanie wzorców aplikacji i pakietów (Prywatna Baza Wzorców) Szczegółowe informacji dotyczących zakupu konkretnych licencji (numer faktury, data, kwota) Informacja o dacie instalacji oprogramowania (Rejestry systemowe) Import / eksport zdefiniowanych filtrów Identyfikacja niewykorzystywanego oprogramowania przez określonego użytkownika przez dany okres czasu Definiowanie listy aplikacji zabronionych Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE przeniesionych binarnie (BINARY) Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE na podstawie plików Licencjonowanie systemów operacyjnych Licencjonowanie licencji OEM, FREE, SHAREWARE, SELECT, OPEN Licencjonowanie aplikacji w odniesieniu dowolnego komputera (dowolny typ licencji na dowolnym komputerze) Wyszukiwanie teksów z e-console w internecie celem szybkiego zweryfikowania pliku, licencji, producenta itp. Rozpoznawanie aplikacji na podstawie plików, wpisów w rejestrze oraz odczytanych kluczy licencyjnych NEW Zarządzanie sprzętem Możliwość uruchamiania dowolnej aplikacji lub poleceń po zaplanowanym skanowaniu Inwentaryzacja dowolnego typu urządzeń Podsumowanie wartości liczbowych dla wybranych kolumn (dynamiczne i na życzenie) Przejmowanie kontroli nad zdalnym komputerem z Intel vpro nawet przed startem systemu operacyjnego - Serial over LAN Zdalne uruchamianie komputerów z vpro z obrazu płyty/dyskietki Wykrywanie komputerów z technologią Intel vpro Page 1/10

2 Informacje o uruchomionych procesach na komputerach Możliwość dodawania dowolnych plików charakteryzujących notatkę (plików graficznych, logów systemowych, itp.) Kontrola okresu gwarancyjnego sprzętu Planowanie upgrade'ów sprzętu komputerowego (Migration Planning) Dołączanie plików z obrazami urządzenia, skanów faktur itp. Tworzenie dowolnych notatek dotyczących sprzętu komputerowego oraz jego pracy Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podzespołów komputerów Bezpośrednia informacja o ilości podłączonych e-agentów Zarządzanie serwisem Ewidencja zdarzeń serwisowych Planowanie serwisów urządzeń Dołączanie zeskanowanych faktur dotyczących przeprowadzonych serwisów Dostępne pole komentarza dla dopisywania dodatkowych informacji użytkownika Zarządzanie aktualizacjami oraz poprawkami systemu Blokowanie portów USB Możliwość blokowania urządzeń typu pamięć zewnętrzna, zainstalowanych przed uruchomieniem blokady potru USB Możliwość blokowania portów USB po rozpoznaniu typu urządzenia Definiowanie listy komputerów z blokadą portów USB Monitorowanie WWW Blokowanie wybranych stron WWW *7 Informacjie o odwiedzanych stronach WWW *7 Ewidencja prób dostępu do zablokowanych stron internetowych Tematyczne katalogowanie odwiedzanych stron internetowych Ewidencja uruchamianych stron internetowych w układzie: komputer/użytkownik Monitorowanie Dziennika Zdarzeń Zbieranie informacji o zdarzeniach z Dziennika Zdarzeń *7 Monitorowanie dowolnych dzienników Dziennika zdarzeń *7 Zbieranie informacji o zdarzeniach dowolnego typu (poziomu) *7 Możliwość tworzenia własnych powiadomień Ewidencja danych z Dziennika Zdarzeń w układzie komputer / źródło zdarzenia / typ zdarzenia Powiadomienia generowane na podstawie zdarzeń z Dziennika Zdarzeń Zarządzanie finansami Zestawienia kosztów zakupu urządzeń i licencji Zestawienia kosztów serwisu Zestawienia kosztów wydruków Ewidencja kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń Ewidencja kosztów zakupu licencji Ewidencja kosztów serwisów Ewidencja kosztów wydruków w układzie pracowników Analiza kosztów zakupu w w stosunku do kosztów serwisu Ewidencja kosztów wydruków w zakresie papieru, materiałów eksploatacyjnych Zarządzanie zmianami Zarządzanie zmianami sprzętu - historia zmian Zarządzanie zmianami plików - historia zmian Zarządzanie zmianami oprogramowania (rejestry systemowe) - historia zmian Tworzenie historii edycji/zmian zasobu Page 2/10

3 Zarządzanie magazynem Odbługa magazynu IT Dowolna ilość magazynów w różnych lokalizacjach Obsługa dokumentów PZ, WZ, MM, MM-, LI Ewidencja ilościowo-wartościowa Obsługa kodów paskowych Zarządzanie wydrukami Analiza w układzie sterowanika, drukarki fizycznej, użytkownika, komputera, struktury orgaznizacyjnej, przedziału czasowego. Ewidencja wydruków ze wszystkich komputerów w układzie: urządzenie/użytkownik Automatyczne wyliczanie kosztów druku/papieru/sumarycznych Mapowanie wybranych sterowników drukarki do drukarki fizycznej Definiowanie kosztów druku papieru, eksploatacji Zarządzanie wiadomościami Limitowanie przechowywanych wiadomości - czasowe *7 Limitowanie przechowywanych wiadomości - ilościowe *7 Programowalny dźwięk przychodzącego komunikatu *7 Historia wiadomości i odpowiedzi Monitorowanie wysłanych wiadomości Obsługa dowolnych komunikatów administracyjnych przesyłanych z e-console Zdalne zarządzanie Obsługa zadań cyklicznych w cyklu dziennym: co n dni, w każdy dzień powszedni, nowe zadanie n dni od wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu tygodniowym: w wybrane dni co n tygodni, nowe zadanie n tygodni od wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu miesięcznym: co x miesięcy n-tego dnia, w pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni co n miesięcy, nowe zadanie n miesięcy od wykonania Obsługa zadań cyklicznych w cyklu rocznym: n dzień w wybranym miesiącu, w pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni wybranego miesiąca, nowe zadanie n lat od wykonania Obsługa zadań cyklicznych: bez daty końcowej, z końcem cyklu po n wystąpieniach, z końcem cyklu w określonej dacie. Wykonywanie poleceń z uprawnieniami dowolnego użytkownika (Uruchom jako) *7 Obsługa dowolnych poleceń Command.com na stacjach roboczych (kopiowanie plików, usuwanie plików, przenoszenie plików, zmiana ustawień systemu, wykonywanie programów, instalacja oprogramowania, instalacja poprawek itp.) z poziomu e-console *7 Zwracanie do wyniku wykonania polecenia *7 Tworzenia zadań cyklicznych dla ów Zdalny pulpit Automatyczne zdalne podłączenie do dowolnego komputera w sieci (via WEB) poprzez wybranie komputera z listy Język i konfiguracja zdalnego pulpitu po stronie servera VNC (miejsce zainstalowania e-agenta) - polski, angielski Połączenia z komputerem za NATem Reapeter Inicjowanie połączeń przez zdalny komputer Opcja potwierdzenia rozpoczynanej sesji przez użytkownika zdalnego komputera Uwierzytelnianie Windows Uwierzytelnianie przez podanie hasła Zablokowanie/odblokowanie zdalnej klawiatury i myszki Włączanie/wyłączanie możliwości połączenia przez http Page 3/10

4 Skalowanie obrazu Zablokowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Śledzenie tylko wybranego okna Rozmowa tekstowa Dostosowanie się ustawień do łącza Zapamiętywanie ustawień połączenia Wylogowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Tryb pełnoekranowy Zablokowanie/odblokowanie zdalnego monitora Opcja podglądu, JavaViewer Wybór poziomu jakości obrazu, JavaViewer Wybór poziomu kompresji obrazu, JavaViewer Wybór metody kompresji obrazu, JavaViewer Edycja parametrów sesji bez restartowania połączenia, JavaViewer Wybór liczby wyświetlanych kolorów, JavaViewer Informacje o ilości danych wysłanych/odebranych, JavaViewer Transfer plików, JavaViewer Możliwość wyłączenia tapety WinVNC Obsługa wielu połączeń jednocześnie WinVNC, JavaViewer Szyfrowanie połączeń wtyczka DSM Kody paskowe Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów paskowych Technologia kodów paskowych: zapis graficzny do bazy danych w dowolnym formacie, rozdzielczości, wielkości. Brak instalacji czcionek! Generowanie kodów paskowych Typy kodów paskowych: 1D (jednowymiarowe), 2D (dwuwymiarowe) kodów paskowych: Linear 1D 47szt., 2D Barcode 5szt. Kolory kodów paskowych: definiowalne Dowolna możliwość przedefiniowania raportów (wydruków z kodami) Wydruk kodów paskowych: dowolna drukarka (niewymagana drukarka specjalizowana) Definiowanie zawartości etykiety z kodem paskowym Inwentaryzacja Protokół różnic inwetaryzacyjnych Wydruk etykiet na drukarkach specjalizowanych Wydruk etykiet na drukarkach zwykłych Obsługa wielu użytkowników Inwentaryzacja z wykorzystaniem urządzenia przenośnego Automatyczne rozpoznawanie połączenia e-console - e-inventory Wsparcie dla długotrwałych inwentaryzacji Obsługa wielu inwentaryzacji Język interfejsu użytkownika: polski, angielski Autozapis danych Załączanie plików graficznych (zdjęcia sprzętu) w procesie inwentaryzacji Załączanie notatek do sprzętu w procesie inwentaryzacji Skanowanie Odczytywanie z SPD (Serial presence detect) dokładnych informacji o kościach pamięci *7 Odczytywanie wybranych wartości z rejestru Windows *7 Pełne skanowanie rejestrów systemowych w zakresie zainstalowanego oprogramowania Zbieranie informacji o danych technicznych sprzętu komputerowego z wykorzystaniem WMI (wsparcie dla wszystkich klas WMI) Page 4/10

5 Automatyczne i w pełni konfigurowalne skanowanie zasobów dysków twardych, nośników CD/DVD, zewnętrznych nośników danych, pamięci przenośnych Odczytywanie kluczy licencyjnych (produktowych) z rejestru Windows dla dowolnych aplikacji *7 Możliwość skanowania komputerów nie podłączonych do sieci Identyfikacja identyfikatora procesu (PID) oraz użytkownika w procesie Trackingu *7 Inteligentne domykanie procesów (Tracking) po zamknięciu a *7 Skanowanie napędów przenośnych (PENDRIVE) Obsługa zmiennych środowiskowych systemu operacyjnego (%COMPUTERNAME%, %USERNAME%, itp.) Pełna obsługa języka SQL w odniesieniu do klas WMI (WMI Query Language WQL) Możliwość skanowania plików o dowolnych rozszerzeniach Praca w najniższym priorytecie systemu Możliwość wyłączenia ze skanowania dowolnego katalogu Możliwość skonfigurowania poziomu zagnieżdzenia na jakim ma być skanowana zawartości plików skompresowanych Możliwość skanowania zawartości plików skompresowanych w formatach 7z, zip, gzip, bzip2, tar, rar, cab Możliwość dowolnego ustawienia zakresu skanowania (pliki, rejestry, sprzęt) Automatyczne przesyłanie danych do serwera po podłączeniu do sieci Możliwość skanowania plików o zadanych rozmiarach Możliwość wymuszenia skanowania w dowolnym momencie z poziomu e-consoli Możliwość zbierania informacji o uruchamionych aplikacjach (Tracking) *7 Skanowanie automatyczne komputerów (zaplanowane) Możliwość wyboru opcji skanowania dysków sieciowych Skanowanie ręczne komputerów (na żądanie) Możliwość skanowania plików utworzonych/zmodyfikowanych w określonym przedziale czasowym Export Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, LS, LS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export do formatów HTML, CSV, MHT, ML oraz formatów graficznych Export dynamiczny do Excela wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export do Open Office'a Automatyzacja Definiowanie procesów wykonywanych automatycznie (Automatyzacja procesów) Możliwość zdefiniowania e-servera zarządzającego automatyzacją Konfiguracja procesów automatyzacji z poziomu Proces predefiniowany: Reindeksacja bazy danych Proces predefiniowany: Kopia bezpieczeństwa bazy danych Proces predefiniowany: Identyfikacja aplikacji Proces predefiniowany: Porządkowanie bazy danych / Odbudowa indeksów Proces predefiniowany: Usuwanie nadmiarowych plików logowań Proces predefiniowany: Usuwanie zbędnych (nadmiarowych sesji skanowania) Event predefiniowany: zasoby multimedialne (pliki multimedialne) Event predefiniowany: nowe komputery Event predefiniowany: brak skanowania komputerów Event predefiniowany: brak skanowania komputerów (pow. 30dni) Event predefiniowany: niewłaściwe daty systemowe komputerów Event predefiniowany: braki w licencjach Event predefiniowany: zbyt duża ilość danych w bazie MS SQL Express Edition Event predefiniowany: zasoby zakazane (pliki erotyczne) Event predefiniowany: urządzenia bez użytkowników Page 5/10

6 Raportowanie Eksplorer Raportów nowej generacji (DOT NET 2.x, 3.x) Obsługa raportów parametrycznych z parameterami dynamicznymi Obsługa raportów parametrycznych z predefiniowanymi parametrami Tworzenie własnych raportów (wymagane środowisko Crystal Reports) /- /- Generowanie raportów bezpośrednio z każdego widoku w aplikacji z zastosowaniem bieżących filtrów Obsługa tzw. DATASET w raportach Zaawansowane raporty prezentujące zmiany w konfiguracji sprzętowej i programowej systemu Możliwość podłączania raportów parametrycznych z parametrami dynamicznymi i statycznymi zdefiniowanymi w bazie danych Raporty indywidualne w odniesieniu do komputera (urządzenia) Multiinstancyjność raportowania (wiele otwartych raportów jednocześnie z wielu widoków) Wiele raportów jednocześnie z jednego widoku (w tym raporty oparte o DataSet oraz o pełne widoki bazy danych) Możliwość podłączania własnych raportów jako raportów systemowych Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, LS, LS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Baza wiedzy Automatyczna aktualizacja wzorców z poziomu e-console (wymagany ważny abonament serwisowy) Wzorce pakietów aplikacji Podpowiadanie typów licencji w procesie rozpoznawania aplikacji Wzroce plików Wzorce producentów Wzorce aplikacji Administracja Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości Manualne zarejestrowanie aktualizacji e-agenta celem dystrybucji e-agenta na poszczególne komputery Obsługa EVENTów - predefiniowane komuninkaty administracyjne Szybki filtr kolumn, dowolne sortowanie Pełna konfigurowalność instancji MS SQL Servera z poziomu e-console Uruchamianie dowolnej aplikacji po zaplanowanym skanowaniu Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości Bezpieczny system haseł Filtrowanie wg typu urządzenia, struktury organizacyjnej, sieci komputerowej, producencie, dostawcy, gwarancji, budżecie, sesjach skanowania, zainstalowanych aplikacjach i pakietach, zasobach sprzętowych Automatyczne pobieranie bazy wzorców aplikacji i pakietów z ISS (wymagany ważny abonament serwisowy) Automatyczne pobieranie komponentów e-agenta, e-consoli i e-servera z ISS Konfiguracja wszystkich komponentów systemu Podgląd rejestru zadań zleconych do e-servera Podgląd rejestru zdarzeń pracy e-servera Zdalna zmiana konfiguracji skanowania e-agentów Intuicyjny i w pełni konfigurowalny interfejs (pełna funkcjonalność) Automatyczne zdalne aktualizacje e-agentów nie wymagające interwencji użytkownika Obsługa EVENTów - komunikatów administracyjnych Monitor a jako niezależna aplikacja umożliwiająca zdalne monitorowanie a jako usługi Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości z limitowaniem wielkości pliku log Instalacja Page 6/10

7 Automatyzowania instalacji z pliku msi poprzez pełną modyfikację parametrów instalacyjnych Automatyczna dystrybucja i instalacja aplikacji z poziomu domeny Active Directory (Group Policy) Instalacja w dowolnym katalogu Dowolne modyfikowanie katalogów instalacyjnych e-agenta Automatyczna instalacja wymaganych komponentów pomocniczych Instalacja w trybie niewidocznym dla użytkownika Automatyczne uruchomienia e-agenta po zakończonej instalacji Uruchamianie Możliwość uruchomienia w trybie procesu użytkownika (aplikacja) Możliwość uruchomienia w trybie jawnym/ukrytym Automatyczne uruchamianie skanowania w zadanym interwale czasowym (dzień, miesiąc, kwartał, rok) Możliwość uruchomienia w trybie usługi *7 Opóźnienie procesu skanowania dla usługi w momencie uruchamiania komputera Możliwość uruchomienia bez łączności z em Update Automatyczny Update wersji e-agenta bez ingerencji użytkownika (źródło instalacji: plik instalacyjny, za pośrednictwem e-console) Update wersji e-consoli na życzenie użytkownika Update baz wiedzy: baza wzorców aplikacji i pakietów, producentów Automatyczny Update wersji e-servera bez ingerencji użytkownika Bezpieczeństwo Podpis cyfrowy plików wykonywalnych z wykorzystaniem technologii Microsoft Authenticode - technologii certyfikatów cyfrowych firmy Microsoft Dokładna, weryfikowalna sygnatura czasowa plików Asymetryczne szyfrowanie transmisji z wykorzystaniem wymiany kluczy publicznych Wykorzystanie pełnej implementacji protokołu SSL v2 (brak możliwości podsłuchu transmisji i przesyłanych danych) Zastosowanie silnych haseł autoryzacyjnych i uwierzytelniających System ochrony danych zaimplementowany we wszytkich etapach modyfikacji danych Zaimplementowane mechanizmy automatycznych kopii bezpieczeństwa przyrostowych/pełnych Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa w określonym interwale czasowym Przydzielanie praw dostępu w ujęciu struktury organizacyjnej, widoku danych, użytkownika Dostęp do danych wyłącznie poprzez widoki i procedury (zapewnia bezpieczeństwo i wysoką elastyczność) Identyfikacja użytkowników wyłączających e-agenta Wyświetlenie informacji na stacji roboczej o komunikacie nadanym z bez wyświetlania treści komunikatu Zabezpieczenie zadań (TASKSERVER) dla stacji roboczych hasłem Typy praw dostępu (Widok, Modyfikacja, Usuwanie, Dodawanie) Architektura Architektura umożliwiająca elastyczną i wydajną pracę w sieciach o niskiej przepustowości Architektura umożliwiająca pracę w sieciach VPN Architektura umożliwiająca przetworzenie olbrzymiej ilości danych (pow komputerów) Architektura umożliwiająca podłączanie ów zza NATa Identyfikowalność agenta za pomocą GUID lub dowolnego ciągu tekstowego Możliwość określenia priorytetu pracy a (REALTIME, HIGH, ABOVE_NORMAL, NORMAL, BELOW_NORMAL, IDLE) Tworzenie identyfikatora agenta na podstawie podanego wzorca *7 Automatyczna rejestracja e-agenta jako usługi/aplikacji podczas instalacji Page 7/10

8 Podłączanie się do zapasowych e-serverów w przypadku braku połączenia z głównym e-serverem Wysyłanie danych ze skanowania i monitoringu do a, poprzez pocztę elektroniczną, serwer HTTP/HTTPS *7 Praca w środowisku z serwerem DHCP z dynamiczną zmianą adresów Wielowątkowość w procesie przetwarzania danych Połączenie z Internetowem Systemem Serwisowym (ISS) Update automatyczny Profilowanie aplikacji z wyborem języka (polski, angielski, niemiecki) Wbudowany wydajny silnik raportów Crystal Reports w wersji I R2 Wielowątkowe przetwarzanie informacji Wsparcie dla Proxy Integracja z GG oraz SKYPE Dostosowywanie interfejsu użytkownika: pasek narzędzi NEW Obsługa paczek z serwera FTP, MAIL w formie skompresowanej Pobieranie danych z serwera pocztowego (MAIL) Pobieranie danych z serwera FTP Automatyczny restart wewnętrzych usług e-servera po zmianie konfiguracji z poziomu e-console Definiowanie ilości połączeń (CAL) oraz wątków do bazy danych do celów obsługi procesów e-servera Konfiguracja e-serverów z poziomu e-console Uruchomienie w trybie jawnym/ukrytym Przesyłanie na serwer HTTP/HTTPS lub pocztą elektroniczną importowanych wyników skanowania i monitoringu Importowanie wyników ze skanowania i monitoringu z serwera HTTP/HTTPS lub z poczty elektronicznej Uruchomienia w trybie procesu użytkownika (aplikacja) Uruchomienia w trybie usługi Nieograniczona liczba obsługiwanych e-agentów Lista adresów IP podłączonych e-agentów Informacja w czasie rzeczywistym o statusie procesów wykonywanych przez e-server Współpraca z wieloma serwerami baz danych - Współbieżna praca wielu e-serverów (architektura wieloserwerowa) - Wielowątkowość procesu bezpośredniego ładowania danych od wielu e-agentów Wielowątkowość procesu ładowania danych ze skanowania manualnego Szybkie nawiązywanie komunikacji e-server <-> e-agent Obsługa różnych formatów serializacji plików z danymi (txt, xml, bin). owo txt. Technologia Instalacja na wydzielonej instancji MS SQL Servera Ograniczenie wielkości bazy danych do 4GB Wbudowana technologia ATOM (następca RSS) Windows Quality Online Service (Winqual) Technologia zdalnego pulpitu: zaadoptowane UltraVNC Protokół TCP/IP Zastosowanie wydajnej kompresji danych ACE Wsparcie dla komputerów z procesorami x86 i x64 Wsparcie bazy danych MS SQL 2012 Express Edition (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2008 Express Edition (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2012, (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2000 (x86, x64) NET. Framework 3.x, NET. Framework 2.x Wsparcie bazy danych MS SQL 2005,, Developer (x86, x64) NEW NEW Page 8/10

9 Wsparcie bazy danych MS SQL 2008,, Developer (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2005 Express Edition (x86, x64) Wbudowany system raportujący Crystal Reports I R2 firmy Business Objects Inc. - Wydajność/skalowalność Definiowalna ilość wątków obsługujących usługę importera plików komponentu e-server Definiowalna ilość połączeń do bazy danych dla usługi importera plików komponentu e-server Szybkość ładowania danych: ograniczona wyłącznie parametrami sprzętowymi oraz możliwościami bazy danych Szybkość ładowania danych: ograniczona programowo oraz parametrami sprzętowymi i możliwościami bazy danych Możliwość Upgradu wersji > > Możliwość Downgradu wersji > > Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2008 > MS SQL Server 2005 Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2005 > MS SQL Server 2000 Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2000 > MS SQL Server 2005 > MS SQL Server 2008 Płynność pracy systemu (minimalne opóźnienie wykonania polecenia wydanego z e-console do e-agenta) >= 6s Skalowalność płynności pracy systemu (serwer zadań, serwer komunikatów, wymiana danych) Generacja mininalnego ruchu sieciowego, pełna konfigurowalność ruchu n/a n/a Active Directory Możliwość instalacji/upgradu Remote Desktop Server (e-rds) z Active Directory (Group Policy) Bezpośredni import użytkowników z Active Directory Możliwość instalacji/upgradu e-agenta z Active Directory (Group Policy) ATOM (RSS) Kanał Legalność oprogramowania Kanał Case Study Kanał News Własne programowanie Dokumentacja techniczna systemu z dokładnym opisem struktury danych *4 Możliwość zdefiniowania komunikatów administracyjnych - EVENTÓW Możliwość zdefiniowania procedur automatyzacji procesów Możliwość podłączania raportów użytkownika (standard Crystal Reports w. I) do Możliwość tworzenia raportów użytkownika (standard Crystal Reports wersja 8.5 lub wyższa) Możliwość zdefiniowania własnych widoków, procedur, tabel Wymagania Windows 95, 98, ME, NT SP6 (Workstation lub Server), Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows P, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje); Windows 7, Windows 8, RAM: min. 128 MB, HDD min. 25 MB, Procesor: Pentium II 800 MHz *8 Windows P Home Edition, P, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje), Windows 7, Windows 8; RAM min. 256MB (zalecane 1 GB), HDD min. 250MB, Procesor: Pentium III 1.5 GHz *5 System operacyjny obsługujący zastosowaną bazę danych MS SQL 2008 (wszystkie wersje), MS SQL 2005 (wszystkie wersje), MS SQL 2000 (wszystkie wersje); RAM: min. 512 MB; HDD: 1,5 MB/PC; Processor: Pentium IV 1.8 GHz edatabase / - / - Windows Mobile,.NET Compact Framework 2.0 n/a n/a Microsoft Windows Server 2003/2008, Microsoft Windows 2000 Server, Windows P, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; RAM min. 1GB, HDD 5GB, Procesor: Pentium IV 1.8 GHz Wsparcie techniczne Dokumenty w formacie PDF w języku polskim i angielskim Page 9/10

10 Ver. Dokumentacja zdalnego pulipu w języku polskim i angielskim Kanał wsparcia: Dokumentacja ON-LINE w języku polskim i angielskim Kanał wsparcia: zdalny pulpit inżyniera supportu Kanał wsparcia: zdalny pulpit klienta Kanał wsparcia: telefon Kanał wsparcia: FAQ - - Objaśnienia: *2 Opcja dostępna od *4 Dostępna wyłącznie po zgłoszeniu zapotrzebowania *5 Wsparcie dla systemu operacyjnego MS VISTA we wszystkich wersjach edycyjnych *7 Funkcjonalność nie jest dostępna na systemach Windows 95, 98, ME ( 2.4) *8 3.x wymaga systemu operacyjnego Windows 2000 lub nowszego, na starsze systemy operacyjne przeznaczony jest 2.4 BTC Sp. z o.o Szczecin, ul. Południowa 25 tel , fax http: support: Wszelkie prawa zastrzeżone. Znak słowno-graficzny BTC jest znakiem zastrzeżonym BTC Sp. z o.o. Page 10/10

Tabela funkcjonalności

Tabela funkcjonalności Stan na: 20090511 Strona 1/7 Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dystrybucja licencji między oddziałami firmy Prezentacja kluczy licencyjnych

Bardziej szczegółowo

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

e-auditor 4.1 - Tabela funkcjonalności

e-auditor 4.1 - Tabela funkcjonalności Multiplatformowość Skaner wspierający systemy operacyjne Windows Skaner wspierający systemy operacyjne Linux Skaner wspierający systemy operacyjne MacOS Certyfikacja Works with Windows Vista Certified

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja. Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista. Zarządzanie licencjami. Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania

Certyfikacja. Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista. Zarządzanie licencjami. Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Page 1/9 Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Szczegółowe informacji dotyczących zakupu konkretnych

Bardziej szczegółowo

e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie

e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Zarządzanie licencjami Funkcjonalność zarządzania licencjami w e-audytorze stawia system w czołówce

Bardziej szczegółowo

Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie

Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Inwentaryzacja sprzętu Audyt oprogramowania i plików Monitorowanie infrastruktury IT Zdalne zarządzanie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności eauditor v. 5.x WEB

Tabela funkcjonalności eauditor v. 5.x WEB Wieloplatformowość Co nowego Standard Professional Skaner wspierający systemy operacyjne Windows Skaner wspierający systemy operacyjne Linux - + + Skaner wspierający systemy operacyjne MacOS - + + Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w oparciu o rozwiązanie e-audytor. Architektura Funkcjonalność - Bezpieczeństwo Korzyści.

Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w oparciu o rozwiązanie e-audytor. Architektura Funkcjonalność - Bezpieczeństwo Korzyści. Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w oparciu o rozwiązanie e-audytor. Architektura Funkcjonalność - Bezpieczeństwo Korzyści. Magdalena Kozakiewicz Kierownik Działu Handlu i Marketingu Ewa Śmigielska

Bardziej szczegółowo

Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT

Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT Multiplatformowość Audyt oprogramowania i plików Inwentaryzacja sprzętu Monitorowanie infrastruktury IT Zdalne zarządzanie Funkcje DLP»» www.e-auditor.eu Niezwykle

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Strefa Asset Management. Strefa HelpDesk. Strefa Data Security. Strefa Work Analyser. Informacje ogólne

Strefa Asset Management. Strefa HelpDesk. Strefa Data Security. Strefa Work Analyser. Informacje ogólne - integracja z ActiveDirectory (odczyt struktury organizacyjnej, użytkowników oraz komputerów) z możliwością użycia filtrów ograniczających zakres synchronizacji. - współpraca z bazami danych Microsoft

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT

Zarządzanie Infrastrukturą IT Zarządzanie Infrastrukturą IT Instalacja komponentu eserver na SQL Serwerze 2000 przy istniejącej instancji EAUDYTORINSTANCE Data modyfikacji: 2007-03-20, 14:36 opracował: Maciej Romanowski v 2.2.0 powered

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13

PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13 PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13 Załącznik nr 6 do SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Izby Skarbowej w Opolu W dniu w Opolu, pomiędzy Izbą Skarbową w Opolu, ul. Ozimska 19, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. Materiały szkoleniowe dla Partnerów co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architektura bazująca na systemie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT

Nowa jakość zarządzania zasobami IT Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architekturabazująca na systemie wtyczek, dla których można dowolnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: Spis treści: Spis treści:... 2 I. Definicje... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia...

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Windows XP Minimalne Zalecane Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Procesor Pentium II /AMD 300 MHz lub szybszy 64 MB Pamięci RAM 128 MB Pamięci RAM lub więcej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku 2

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

SMIRAPORT OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PROCESÓW KOMUNALNYCH

SMIRAPORT OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PROCESÓW KOMUNALNYCH SMIRAPORT OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PROCESÓW KOMUNALNYCH Oprogramowanie SMIraport przeznaczone jest do obsługi procesów mających miejsce przy zbiórce odpadów komunalnych. Pozwala ono wraz urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Status: Tajemnica handlowa Wersja z dnia: 23 października 2013 Strona: 1 z 8 SPIS TREŚCI 1. Wymagania dla serwera

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1 2 3 1. Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Protokół powykonawczy

Protokół powykonawczy Warszawa, 23.03.2011 Protokół powykonawczy 1. Komputery PC a. Komputer - Serwer1 IP: 192.168.5.3 Brak antywirusa Instalacja darmowego antywirusowego ClamAV, instalacja najnowszych sygnatur wirusów, Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo