Strefa Asset Management. Strefa HelpDesk. Strefa Data Security. Strefa Work Analyser. Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strefa Asset Management. Strefa HelpDesk. Strefa Data Security. Strefa Work Analyser. Informacje ogólne"

Transkrypt

1 - integracja z ActiveDirectory (odczyt struktury organizacyjnej, użytkowników oraz komputerów) z możliwością użycia filtrów ograniczających zakres synchronizacji. - współpraca z bazami danych Microsoft SQL Server 2005/2008/ centralne zarządzanie konfiguracją pracy agentów systemu z możliwością niezależnej konfiguracji dla grup oraz pojedynczych stanowisk (konta VIP) - centralne repozytorium dokumentów elektronicznych (skany faktur zakupu, gwarancji, protokołów przekazania) - rozbudowany system praw dostępu (widoczność modułów, funkcji) - dynamiczna prezentacja aktualnego statusu stanowisk (on-line, off-line, logout) - systemowy asystent (z funkcją alertowania mailowego) informujący o zmianach krytycznych parametrów zasobów m.in. : zmiany w oprogramowaniu zmiany w konfiguracji sprzętowej pliki kopiowane od/do stacji wraz z informacją o przekroczeniu limitu transferu - okresowy skaner sieci LAN (analiza MAC adresów + alerty mailowe o nowych adresach w sieci) - wielopoziomowa struktura organizacyjna (stanowiska, grupy, oddziały) - zintegrowana baza osobowa umożliwiająca tworzenie relacji między obiektami - możliwość jednoznacznej identyfikacji stanowisk poprzez parametry tj. nazwa sieciowa lub ServiceTag (numer seryjny odczytywany z BIOS). - agent systemu pracujący w formie usługi systemowej i powiązanego procesu systemowego - system posiada budowę trzy-warstwową (Agent, Serwer Aplikacji, Baza Danych) - agent systemu nie wymaga bibliotek typu.net framework - system posiada zabezpieczenie dostępu do konsoli zarządzającej w postaci fizycznego klucza - import danych z zewnętrznych źródeł - ochrona agenta przed wyłączeniem oraz deinstalacją - integracja z technologią kodów kreskowych (projekt etykiety, wydruk)

2 Sprzęt : Oprogramowanie : - okresowe automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej (np. CPU, HDD, RAM, NETWORK, USB, PRINTER) - odczyt parametrów systemu operacyjnego (np. nazwa, wersja, klucz, SP, data instalacji) - odczyt informacji z BIOS/SMBIOS - automatyczne wykrywanie zmian konfiguracji - wydruk kartoteki stanowiska - baza urządzeń dodatkowych (tworzenie, edycja, przenoszenie) - możliwość transferu urządzeń dodatkowych wraz z wydrukiem protokołu - historia przesunięć sprzętu oraz przypisań urządzeń (stanowisko, grupa, użytkownik) - współpraca z czytnikami kodów kreskowych (kreator etykiet, wydruk, inwentaryzacja) - zestawienie konfiguracji sprzętowej - zestawienie systemów operacyjnych - zestawienie duplikatów kluczy licencyjnych - zestawienie urządzeń dodatkowych - zestawienie aktywności użytkowników oraz stanowisk - zestawienie posiadanych gwarancji - przypisywanie skanów faktur zakupu - możliwość ręcznego skanu konfiguracji - możliwość skanowania PC nie podłączonego do LAN/WAN - analiza urządzeń powiązanych (drukarki sieciowe i udostępnione) - dedykowany Magazyn IT (dokumenty przyjęcia, wydania, stan magazynowy, raportowanie) - okresowe automatyczne skanowanie zainstalowanego oprogramowania - audyt oprogramowania - audyt plików multimedialnych - baza posiadanych licencji aplikacji - edycja karty licencyjnej - przypisywanie i analiza kluczy licencyjnych - powiązanie licencji z bazą wykrytych aplikacji - możliwość transferu licencji między stanowiskami wraz z wydrukiem protokołu - powiązanie z bazą umów serwisowych - przypisywanie licencji do stanowisk - możliwość zdalnego odinstalowywania aplikacji - przegląd zainstalowanych aplikacji wg. stanowisk - brak występowania wybranej aplikacji wg. stanowisk - raport zmian w oprogramowaniu

3 Procesy oraz usługi : Zdalne zarządzanie : - przypisywanie skanów faktur zakupu - zdalne usuwanie zabronionych plików (np. *.mp3, *.avi) - wydruk protokołu przeniesienie odpowiedzialności za użytkowane oprogramowanie - zarządzanie poprawkami systemowych - okresowe automatyczne skanowanie uruchamianych procesów oraz usług - globalna baza procesów (nazwa, lokalizacja) - definiowanie procesów zabronionych - odczyt on-line procesów oraz usług systemowych - zdalne zamykanie procesów - zdalne włączanie/wyłączanie usług - wymuszanie skanów sprzętu, oprogramowania, audytu plików - wysyłanie wiadomości grupowych oraz indywidualnych (wraz z potwierdzeniem otrzymania) - dwukierunkowa linia poleceń CMD - zarządzanie kontami użytkowników (tworzenie/edycja/usuwanie) - zdalna obsługa rejestru windows (tworzenie/edycja/usuwanie) - obsługa predefiniowanych i własnych zapytań klasy WMI - eksploracja zawartości zdalnych dysków (transfer plików i katalogów) - podłączenie pulpitu zdalnego (możliwa opcja autoryzacji ze strony użytkownika) - podgląd pulpitu stanowiska (możliwa opcja autoryzacji ze strony użytkownika) - globalny podgląd pulpitów stanowisk - włączanie/wyłączanie/restart stanowiska - zmiana parametrów pracy Agenta (globalna, wg grup stanowisk oraz pojedynczych stanowisk) - instalacja pakietów oprogramowania - obsługa funkcji iamt/vpro w zakresie Serial Over Lan, IDE Redirection, HW KVM, Assets - zdalna konfiguracja iamt/vpro - zdalna aktualizacja Agenta systemu ITM - zmiana konfiguracji TCP/IP - zdalne zarządzanie stanowiskami poza siecią LAN (audyt, zdalny pulpit, zdalne funkcje) - zarządzanie instalacją drukarek (sterowniki, porty, urządzenia) - graficzna analiza obciążenia RAM, CPU dla wybranego stanowiska - odczyt LOG z Agenta ITM - obsługa sesji terminalowych Windows

4 - zgodność z ITIL - tworzenie dowolnej ilości kategorii incydentów - łącznie incydentów w problemy - jednoczesna obsługa większej ilości zgłoszeń (zarządzanie problemem) - baza statusów oraz priorytetów - obsługa grup IT - przydzielanie inżynierów oraz grup IT do wybranych kategorii - podział zgłoszeń wg puli IP - obsługa zgłoszeń cyklicznych - rejestracja zgłoszeń przez portal www, drogą mailową oraz telefoniczną - definiowanie ścieżek obiegu dokumentów (elektroniczny workflow formularzy) - integracja z modułem Asset (sprzęt, oprogramowanie, zdalne zarządzanie) - baza firm serwisowych - baza umów serwisowych - obsługa parametrów SLA, OLA, UC - kalendarz urlopów, zastępstw oraz szkoleń serwisantów - pytania formatujące w formie zbierania dodatkowych informacji od użytkownika - obsługa zgłoszeń ręcznych - powiadomienia mailowe - panel WWW dla użytkownika - filtracja, edycja listy zgłoszeń serwisowych - baza wiedzy dla użytkowników - baza wiedzy dla serwisantów - baza informacji serwisowych (tablica ogłoszeń globalnych oraz powiązanych z kategoriami) - zestawienie zgłoszeń serwisowych - zestawienie awaryjności stanowisk - analiza działu IT (ilość zgłoszeń, terminowość realizacji, skuteczność) - statystyka premiowa - powiązanie z modułem Asset (szybki dostęp do informacji Sprzętowo-systemowych) - kolejkowanie próśb o połączenie zdalne - obsługa ankiet serwisowych - automatyczna autoryzacja użytkowników domenowych (SSO)

5 Archiwizacja danych : Nadzór i blokada USB : - tworzenie dowolnej ilości zadań archiwizacji globalnej dla grup stanowisk - przesył plików na serwery FTP - kopia całościowa (format ZIP) - definiowanie cykle archiwizacji - filtry wykluczeń plików - poziom kompresji oraz godziny uruchomienia - przegląd LOG archiwizacji stanowisk - powiadomienia mailowe o wykonanych zadaniach archiwizacja (alerter) - praca w sesji systemowej lub sesji użytkownika - przegląd LOG plików kopiowanych od/do wg stanowisk oraz użytkowników - blokada klasy FDD/CD/USB - blokada klasy USBSTORAGE (np. pendrive) - blokada klasy MODEM (modemy PCMCIA/USB/wewn.) - uzależnienie działania klasy MODEM od aktywnego połączenia LAN - autoryzacja wybranych urządzeń USB - przegląd urządzeń podłączanych do USB dziennik napędów - powiadomienia mailowe o przekroczeniu limitu kopiowania danych (alerter) - tryb READONLY dla klasy USB

6 Nadzór aplikacji / WWW: Nadzór Wydruku : Informacje dodatkowe : - przegląd LOG aktywności aplikacji użytkowników - przegląd LOG aktywności WWW użytkowników - analiza rzeczywistej aktywności użytkowników do czasu aktywności stanowiska - wykaz najpopularniejszych aplikacji - wykaz najpopularniejszych stron WWW - blokada stron WWW (biała/czarna lista) - analiza miesięczna/dzienna/godzinowa użytkowników - pomiar wykorzystanie posiadanych licencji - podział aplikacji/www/użytkowników wg dowolnego kryterium grup, godzin pracy - analiza graficzna danych - dynamiczne zestawienia danych w formacie HTML - możliwość odczytu danych ze stanowisk poza LAN/WAN - mailowe szablony raportów cyklicznych - cykliczny zapis zawartości ekranu (printscreen) wraz z przesłaniem na serwer aplikacji - rozróżnienie cyklu pracy firmowej od prywatnej - automatyczny zapis w bazie informacji na temat wydruków przesyłanych poprzez kolejkę spool (ilość odczytywanych danych jest zależna od informacji przesyłanych przez sterownik drukarki): - ilość wydrukowanych plików - ilość stron - nazwa stanowiska oraz użytkownika - nazwa dokumentu (jeśli jest przesyłana) - docelowa drukarka (nazwa, port, sterownik, adres IP) - data i czas operacji - zestawienie ilościowe wydruków wg stanowisk, użytkowników oraz grup użytkowników - zestawienie wydruków wg docelowych drukarek (obciążenie) - możliwość definiowania kosztów wydruku dla wybranej drukarki - Oprogramowanie Agenta nie wymaga do pracy dodatkowych bibliotek typu.net Framework - Oprogramowanie posiada procedurę uwierzytelniania i autoryzacji Administratora w konsoli zarządzającej poprzez zabezpieczony fizyczny klucz HASP wraz hasłem dostępowym lub zbiorczym kluczem HASPnet.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

nvision PRO Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT Przetestuj nvision 8 Pro. www.axence.net

nvision PRO Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT Przetestuj nvision 8 Pro. www.axence.net nvision PRO Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT Przetestuj nvision 8 Pro. www.axence.net nvision PRO Jeden program - ogromne możliwości n Network Monitorowanie sieci Wykrywanie i wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 7 2014-02-27 11:26 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 42492-2014 z dnia 2014-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Innowacja wywodząca się z tradycji. Paleta produktów. ELOoffice ELOprofessional ELOenterprise

Innowacja wywodząca się z tradycji. Paleta produktów. ELOoffice ELOprofessional ELOenterprise System ELO jest przeznaczony do kompleksowego zarządzania dokumentami. Obsługuje wiele formatów dokumentów skanowanych typu TIF, JPG, jak i elektronicznych typu MS Office, Open Office, PDF i inne. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo