Tabela funkcjonalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela funkcjonalności"

Transkrypt

1 Stan na: Strona 1/7 Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dystrybucja licencji między oddziałami firmy Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla produktów MS Office Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla systemów operacyjnych Informacja o zdublowanych Identyfikatorach Produktowych (PID) Identyfikacja aplikacji poprzez wykorzystanie bazy wzorców aplikacji Publiczna i prywatna baza wzorców aplikacji i pakietów Eksport oraz import utworzonych wzorców aplikacji i pakietów Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie zarządzania licencjami Odczytywanie Identyfikatorów produktowych wybranych produktów Identyfikacja niewykorzystywanego oprogramowania przez określonego użytkownika przez dany okres czasu Identyfikacja pakietów z wykorzystaniem bazy wzorców pakietów Wyszukiwanie teksów z econsole w internecie celem szybkiego zweryfikowania pliku, licencji, producenta itp. Licencjonowanie aplikacji w odniesieniu dowolnego komputera (dowolny typ licencji na dowolnym komputerze) Licencjonowanie licencji OEM, FREE, SHAREWARE, SELECT, OPEN Licencjonowanie systemów operacyjnych Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE na podstawie plików Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE przeniesionych binarnie (BINARY) Informacja o dacie instalacji oprogramowania (Rejestry systemowe) Import / eksport zdefiniowanych filtrów Dołączanie plików graficznych (zeskanowane licencje, faktury, klucze itp.) Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Ewidencja licencji w ujęciu struktury organizacyjnej Definiowanie wzorców aplikacji i pakietów (Prywatna Baza Wzorców) Automatyczne uwzględnianie licencji typu freeware Możliwość wprowadzania i definiowania dowolnych typów licencji Automatyczna weryfikacja liczby posiadanych licencji z liczbą używanego oprogramowania Zarządzanie licencjami w ujęciu dowolnej struktury organizacyjnej (korporacyjne zarządzanie licencjami) Monitorowanie licencji dostępowych (CAL) Szczegółowe informacji dotyczących zakupu konkretnych licencji (numer faktury, data, kwota) Określanie terminu wygaśnięcia licencji Rozpoznawanie licencji komercyjnych (na podstawie bazy wzorców publicznych lub prywatnych) Zarządzanie sprzętem Możliwość uruchamiania dowolnej aplikacji lub poleceń po zaplanowanym skanowaniu Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podzespołów komputerów Planowanie upgrade'ów sprzętu komputerowego (Migration Planning) Dołączanie plików z obrazami urządzenia, skanów faktur itp. Inwentaryzacja dowolnego typu urządzeń Podsumowanie wartości liczbowych dla wybranych kolumn (dynamiczne i na życzenie) Informacje o uruchomionych procesach na komputerach Bezpośrednia informacja o ilości podłączonych eagentów Kontrola okresu gwarancyjnego sprzętu Możliwość dodawania dowolnych plików charakteryzujących notatkę (plików graficznych, logów systemowych, itp.) Tworzenie dowolnych notatek dotyczących sprzętu komputerowego oraz jego pracy Zarządzanie serwisem Ewidencja zdarzeń serwisowych Planowanie serwisów urządzeń Dołączanie zeskanowanych faktur dotyczących przeprowadzonych serwisów Dostępne pole komentarza dla dopisywania dodatkowych informacji użytkownika Zarządzanie aktualizacjami oraz poprawkami systemu Zarządzanie finansami Zestawienia kosztów wydruków Zestawienia kosztów zakupu urządzeń i licencji Zestawienia kosztów serwisu Copyright BTC Sp. z o.o

2 Stan na: Strona 2/7 Ewidencja kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń Ewidencja kosztów zakupu licencji Ewidencja kosztów serwisów Ewidencja kosztów wydruków w układzie pracowników Analiza kosztów zakupu w w stosunku do kosztów serwisu Ewidencja kosztów wydruków w zakresie papieru, materiałów eksploatacyjnych Zarządzanie zmianami Zarządzanie zmianami plików historia zmian Zarządzanie zmianami sprzętu historia zmian Zarządzanie zmianami oprogramowania (rejestry systemowe) historia zmian Zarządzanie wydrukami Ewidencja wydruków ze wszystkich komputerów w układzie: urządzenie/użytkownik Analiza w układzie sterowanika, drukarki fizycznej, użytkownika, komputera, struktury orgaznizacyjnej, przedziału czasowego. Przypisanie wybranych sterowników drukarki do drukarki fizycznej Automatyczne wyliczanie kosztów druku/papieru/sumarycznych Definiowanie kosztów druku Zdalne zarządzanie Obsługa dowolnych poleceń Command.com na stacjach roboczych (kopiowanie plików, usuwanie plików, przenoszenie plików, zmiana ustawień systemu, wykonywanie programów, instalacja oprogramowania, instalacja poprawek itp.) z poziomu econsole Zarządzanie wiadomościami Limitowanie przechowywanych wiadomości ilościowe Limitowanie przechowywanych wiadomości czasowe Programowalny dźwięk przychodzącego komunikatu Obsługa dowolnych komunikatów administracyjnych przesyłanych z econsole Historia wiadomości i odpowiedzi Monitorowanie wysłanych wiadomości Zdalny pulpit Automatyczne zdalne podłączenie do dowolnego komputera w sieci (via WEB) poprzez wybranie komputera z listy Język i konfiguracja zdalnego pulpitu po stronie servera VNC (miejsce zainstalowania eagenta) polski, angielski Połączenia z komputerem za NATem Rozmowa tekstowa Zablokowanie/odblokowanie zdalnego monitora Dostosowanie się ustawień do łącza Tryb pełnoekranowy Skalowanie obrazu Włączanie/wyłączanie możliwości połączenia przez http Inicjowanie połączeń przez zdalny komputer Zapamiętywanie ustawień połączenia Śledzenie tylko wybranego okna Opcja potwierdzenia rozpoczynanej sesji przez użytkownika zdalnego komputera Uwierzytelnianie Windows Wylogowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Uwierzytelnianie przez podanie hasła Zablokowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Zablokowanie/odblokowanie zdalnej klawiatury i myszki Wybór metody kompresji obrazu Transfer plików Edycja parametrów sesji bez restartowania połączenia Informacje o ilości danych wysłanych/odebranych Opcja podglądu Wybór poziomu kompresji obrazu Wybór liczby wyświetlanych kolorów Wybór poziomu jakości obrazu Możliwość wyłączenia tapety Obsługa wielu połączeń jednocześnie Szyfrowanie połączeń Reapeter, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer WinVNC WinVNC, JavaViewer wtyczka DSM Kody paskowe Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów paskowych Copyright BTC Sp. z o.o

3 Stan na: Strona 3/7 Generowanie kodów paskowych Technologia kodów paskowych: zapis graficzny do bazy danych w dowolnym formacie, rozdzielczości, wielkości. Brak instalacji czcionek! Typy kodów paskowych: 1D (jednowymiarowe), 2D (dwuwymiarowe) kodów paskowych: Linear 1D 47szt., 2D Barcode 5szt. Kolory kodów paskowych: definiowalne Definiowanie zawartości etykiety z kodem paskowym Dowolna możliwość przedefiniowania raportów (wydruków z kodami) Wydruk kodów paskowych: dowolna drukarka (niewymagana drukarka specjalizowana) Inwentaryzacja Protokół różnic inwetaryzacyjnych Wydruk etykiet na drukarkach specjalizowanych Wydruk etykiet na drukarkach zwykłych Wsparcie dla długotrwałych inwentaryzacji Autozapis danych Język interfejsu użytkownika: polski, angielski Obsługa wielu użytkowników Obsługa wielu inwentaryzacji Inwentaryzacja z wykorzystaniem urządzenia przenośnego Automatyczne rozpoznawanie połączenia econsole Załączanie plików graficznych (zdjęcia sprzętu) w procesie inwentaryzacji Załączanie notatek do sprzętu w procesie inwentaryzacji Skanowanie Możliwość skanowania komputerów nie podłączonych do sieci Identyfikacja identyfikatora procesu (PID) oraz użytkownika w procesie Trackingu Inteligentne domykanie procesów (Tracking) po zamknięciu a Skanowanie napędów przenośnych (PENDRIVE) Obsługa zmiennych środowiskowych systemu operacyjnego (%COMPUTERNAME%, %USERNAME%, itp.) Pełna obsługa języka SQL w odniesieniu do klas WMI (WMI Query Language WQL) Automatyczne przesyłanie danych do serwera po podłączeniu do sieci Skanowanie automatyczne komputerów (zaplanowane) Możliwość wyboru opcji skanowania dysków sieciowych Praca w najniższym priorytecie systemu Możliwość zbierania informacji o uruchamionych aplikacjach (Tracking) Pełne skanowanie rejestrów systemowych w zakresie zainstalowanego oprogramowania Skanowanie ręczne komputerów (na żądanie) Automatyczne i w pełni konfigurowalne skanowanie zasobów dysków twardych, nośników CD/DVD, zewnętrznych nośników danych, pamięci przenośnych Możliwość wyłączenia ze skanowania dowolnego katalogu Możliwość wymuszenia skanowania w dowolnym momencie z poziomu econsoli Możliwość skanowania plików o zadanych rozmiarach Możliwość skanowania plików utworzonych/zmodyfikowanych w określonym przedziale czasowym Możliwość skanowania plików o dowolnych rozszerzeniach Możliwość dowolnego ustawienia zakresu skanowania (pliki, rejestry, sprzęt) Zbieranie informacji o danych technicznych sprzętu komputerowego z wykorzystaniem WMI (wsparcie dla wszystkich klas WMI) Export Export dynamiczny do Excela wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, LS, LS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export do Open Office'a Automatyzacja Definiowanie procesów wykonywanych automatycznie (Automatyzacja procesów) Możliwość zdefiniowania eservera zarządzającego automatyzacją Konfiguracja procesów automatyzacji z poziomu Proces predefiniowany: Reindeksacja bazy danych Proces predefiniowany: Kopia bezpieczeństwa bazy danych Proces predefiniowany: Porządkowanie bazy danych / Odbudowa indeksów Proces predefiniowany: Usuwanie zbędnych (nadmiarowych sesji skanowania) Proces predefiniowany: Usuwanie nadmiarowych plików logowań Proces predefiniowany: Identyfikacja aplikacji Event predefiniowany: brak skanowania komputerów Event predefiniowany: zasoby zakazane (pliki erotyczne) Copyright BTC Sp. z o.o

4 Stan na: Strona 4/7 Event predefiniowany: zasoby multimedialne (pliki multimedialne) Event predefiniowany: nowe komputery Event predefiniowany: zbyt duża ilość danych w bazie MS SQL Express Edition Event predefiniowany: urządzenia bez użytkowników Event predefiniowany: niewłaściwe daty systemowe komputerów Event predefiniowany: brak skanowania komputerów (pow. 30dni) Event predefiniowany: braki w licencjach Raportowanie Eksplorer Raportów nowej generacji (DOT NET 2.x, 3.x) Obsługa raportów parametrycznych z parameterami dynamicznymi Obsługa raportów parametrycznych z predefiniowanymi parametrami Tworzenie własnych raportów (wymagane środowisko Crystal Reports) Generowanie raportów bezpośrednio z każdego widoku w aplikacji z zastosowaniem bieżących filtrów Obsługa tzw. DATASET w raportach Zaawansowane raporty prezentujące zmiany w konfiguracji sprzętowej i programowej systemu Możliwość podłączania raportów parametrycznych z parametrami dynamicznymi i statycznymi zdefiniowanymi w bazie danych Raporty indywidualne w odniesieniu do komputera (urządzenia) Możliwość podłączania własnych raportów jako raportów systemowych Wiele raportów jednocześnie z jednego widoku (w tym raporty oparte o DataSet oraz o pełne widoki bazy danych) Multiinstancyjność raportowania (wiele otwartych raportów jednocześnie z wielu widoków) Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, LS, LS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Przeliczanie raportów zdefiniowanych przez użytkownika Udostępnianie raportów w formie HTML dla dowolnej liczby użytkowników w intranecie/internecie Wysyłanie raportów pocztą elektroniczną Automatyczne przeliczanie raportów zdefiniowanych w bazie danych zgodnie z harmonogramem / / Baza wiedzy Wzorce aplikacji Wzorce pakietów aplikacji Podpowiadanie typów licencji w procesie rozpoznawania aplikacji Automatyczna aktualizacja wzorców z poziomu econsole (wymagany ważny abonament serwisowy) Wzorce producentów Wzroce plików Administracja Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości Bezpieczny system haseł Automatyczne zdalne aktualizacje eagentów nie wymagające interwencji użytkownika Automatyczne pobieranie bazy wzorców aplikacji i pakietów z ISS (wymagany ważny abonament serwisowy) Manualne zarejestrowanie aktualizacji eagenta celem dystrybucji eagenta na poszczególne komputery Automatyczne pobieranie komponentów eagenta, econsoli i eservera z ISS Podgląd rejestru zadań zleconych do eservera Zdalna zmiana konfiguracji skanowania eagentów Obsługa EVENTów predefiniowane komuninkaty administracyjne Konfiguracja wszystkich komponentów systemu Obsługa EVENTów komunikatów administracyjnych Pełna konfigurowalność instancji MS SQL Servera z poziomu econsole Intuicyjny i w pełni konfigurowalny interfejs (pełna funkcjonalność) Szybki filtr kolumn, dowolne sortowanie Filtrowanie wg typu urządzenia, struktury organizacyjnej, sieci komputerowej, producencie, dostawcy, gwarancji, budżecie, sesjach skanowania, zainstalowanych aplikacjach i pakietach, zasobach sprzętowych Uruchamianie dowolnej aplikacji po zaplanowanym skanowaniu Podgląd rejestru zdarzeń pracy eservera Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości z limitowaniem wielkości pliku log Monitor a jako niezależna aplikacja umożliwiająca zdalne monitorowanie a jako usługi Obsługa zapotrzebowania na raporty zgłaszana przez użytkowników Zarządzanie komponentem z poziomu przeglądarki internetowej Instalacja Instalacja w dowolnym katalogu Copyright BTC Sp. z o.o

5 Stan na: Strona 5/7 Instalacja w trybie niewidocznym dla użytkownika Automatyczna instalacja wymaganych komponentów pomocniczych Automatyczne uruchomienia eagenta po zakończonej instalacji Automatyczna dystrybucja i instalacja aplikacji z poziomu domeny Active Directory (Group Policy) Automatyzowania instalacji z pliku msi poprzez pełną modyfikację parametrów instalacyjnych Dowolne modyfikowanie katalogów instalacyjnych eagenta Uruchamianie Możliwość uruchomienia w trybie jawnym/ukrytym Możliwość uruchomienia w trybie procesu użytkownika (aplikacja) Możliwość uruchomienia bez łączności z em Opóźnienie procesu skanowania dla usługi w momencie uruchamiania komputera Automatyczne uruchamianie skanowania w zadanym interwale czasowym (dzień, miesiąc, kwartał, rok) Możliwość uruchomienia w trybie usługi Update Automatyczny Update wersji eagenta bez ingerencji użytkownika (źródło instalacji: plik instalacyjny, za pośrednictwem econsole) Automatyczny Update wersji eagenta bez ingerencji użytkownika (źródło instalacji: WWW za pośrednictwem econsole) Update baz wiedzy: baza wzorców aplikacji i pakietów, producentów Update wersji econsoli na życzenie użytkownika Automatyczny Update wersji eservera bez ingerencji użytkownika Bezpieczeństwo Podpis cyfrowy plików wykonywalnych z wykorzystaniem technologii Microsoft Authenticode technologii certyfikatów cyfrowych firmy Microsoft Dokładna, weryfikowalna sygnatura czasowa plików Asymetryczne szyfrowanie transmisji z wykorzystaniem wymiany kluczy publicznych Wykorzystanie pełnej implementacji protokołu SSL v2 (brak możliwości podsłuchu transmisji i przesyłanych danych) System ochrony danych zaimplementowany we wszytkich etapach modyfikacji danych Zastosowanie silnych haseł autoryzacyjnych i uwierzytelniających Zaimplementowane mechanizmy automatycznych kopii bezpieczeństwa przyrostowych/pełnych Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa w określonym interwale czasowym Przydzielanie praw dostępu w ujęciu struktury organizacyjnej, widoku danych, użytkownika Wyświetlenie informacji na stacji roboczej o komunikacie nadanym z bez wyświetlania treści komunikatu Identyfikacja użytkowników wyłączających eagenta Zabezpieczenie zadań (TASKSERVER) dla stacji roboczych hasłem Dostęp do danych wyłącznie poprzez widoki i procedury (zapewnia bezpieczeństwo i wysoką elastyczność) Typy praw dostępu (Widok, Modyfikacja, Usuwanie, Dodawanie) Ustalanie praw dostępu do raportów oraz grup raportów Architektura Architektura umożliwiająca elastyczną i wydajną pracę w sieciach o niskiej przepustowości Architektura umożliwiająca pracę w sieciach VPN Architektura umożliwiająca przetworzenie olbrzymiej ilości danych (pow komputerów) Architektura umożliwiająca podłączanie ów zza NATa Automatyczna rejestracja eagenta jako usługi/aplikacji podczas instalacji Identyfikowalność agenta za pomocą GUID lub dowolnego ciągu tekstowego Praca w środowisku z serwerem DHCP z dynamiczną zmianą adresów Możliwość określenia priorytetu pracy a (REALTIME, HIGH, ABOVE_NORMAL, NORMAL, BELOW_NORMAL, IDLE) Wielowątkowość w procesie przetwarzania danych Połączenie z Internetowem Systemem Serwisowym (ISS) Update automatyczny Profilowanie aplikacji z wyborem języka (polski, angielski, niemiecki) Wbudowany wydajny silnik raportów Crystal Reports w wersji I R2 Wsparcie dla Proxy Integracja z GG oraz SKYPE Wielowątkowe przetwarzanie informacji Profilowanie aplikacji z rozgraniczeniem na wielu użytkowników aplikacji Obsługa paczek z serwera FTP, MAIL w formie skompresowanej Automatyczny restart wewnętrzych usług eservera po zmianie konfiguracji z poziomu econsole Pobieranie danych z serwera FTP Definiowanie ilości połączeń (CAL) oraz wątków do bazy danych do celów obsługi procesów eservera Copyright BTC Sp. z o.o

6 Stan na: Strona 6/7 Konfiguracja eserverów z poziomu econsole Uruchomienie w trybie jawnym/ukrytym Pobieranie danych z serwera pocztowego (MAIL) Uruchomienia w trybie usługi Uruchomienia w trybie procesu użytkownika (aplikacja) Nieograniczona liczba obsługiwanych eagentów Lista adresów IP podłączonych eagentów Informacja w czasie rzeczywistym o statusie procesów wykonywanych przez eserver Współpraca z wieloma serwerami baz danych Współbieżna praca wielu eserverów (architektura wieloserwerowa) Wielowątkowość procesu bezpośredniego ładowania danych od wielu eagentów Wielowątkowość procesu ładowania danych ze skanowania manualnego Szybkie nawiązywanie komunikacji eserver <> eagent Obsługa różnych formatów serializacji plików z danymi (txt, xml, bin). owo txt. Technologia Wsparcie dla komputerów z procesorami x86 i x64 Ograniczenie wielkości bazy danych do 4GB Wbudowana technologia ATOM (następca RSS) Windows Quality Online Service (Winqual) Technologia zdalnego pulpitu: zaadoptowane UltraVNC Protokół TCP/IP Zastosowanie wydajnej kompresji danych ACE Instalacja na wydzielonej instancji MS SQL Servera Wsparcie bazy danych MS SQL 2005,, Developer (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2008,, Developer (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2008 Express Edition (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2000 (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2005 Express Edition (x86, x64) NET. Framework 3.x, NET. Framework 2.x Wbudowany system raportujący Crystal Reports I R2 firmy Business Objects Inc. System raportujący pracujący w środowisku WEB *2 Wydajność/skalowalność Definiowalna ilość połączeń do bazy danych dla usługi importera plików komponentu eserver Definiowalna ilość wątków obsługujących usługę importera plików komponentu eserver Szybkość ładowania danych: ograniczona wyłącznie parametrami sprzętowymi oraz możliwościami bazy danych Szybkość ładowania danych: ograniczona programowo oraz parametrami sprzętowymi i możliwościami bazy danych Możliwość Downgradu wersji > > Możliwość Upgradu wersji > > Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2000 > MS SQL Server 2005 > MS SQL Server 2008 Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2005 > MS SQL Server 2000 Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2008 > MS SQL Server 2005 Generacja mininalnego ruchu sieciowego, pełna konfigurowalność ruchu Skalowalność płynności pracy systemu (serwer zadań, serwer komunikatów, wymiana danych) Płynność pracy systemu (minimalne opóźnienie wykonania polecenia wydanego z econsole do eagenta) >= 6s Active Directory Możliwość instalacji/upgradu Remote Desktop Server (erds) z Active Directory (Group Policy) Bezpośredni import użytkowników z Active Directory Możliwość instalacji/upgradu eagenta z Active Directory (Group Policy) ATOM (RSS) Kanał News Kanał Case Study Kanał Legalność oprogramowania Własne programowanie Możliwość podłączania raportów użytkownika (standard Crystal Reports w. I) do Możliwość zdefiniowania komunikatów administracyjnych EVENTÓW Możliwość zdefiniowania własnych widoków, procedur, tabel Możliwość podłączania raportów użytkownika (standard Crystal Reports w. I) do Możliwość tworzenia raportów użytkownika (standard Crystal Reports wersja 8.5 lub wyższa) Dokumentacja techniczna systemu z dokładnym opisem struktury danych *4 Możliwość zdefiniowania procedur automatyzacji procesów Copyright BTC Sp. z o.o

7 Stan na: Strona 7/7 Wymagania Windows 95, 98, ME, NT SP6 (Workstation lub Server), Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows P, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje); Windows 7, RAM: min. 128 MB, HDD min. 25 MB, Procesor: Pentium II 800 MHz Windows P Home Edition, P, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje), Windows 7; RAM min. 256MB (zalecane 1 GB), HDD min. 250MB, Procesor: Pentium III 1.5 GHz *5 System operacyjny obsługujący zastosowaną bazę danych MS SQL 2008 (wszystkie wersje), MS SQL 2005 (wszystkie wersje), MS SQL 2000 (wszystkie wersje); RAM: min. 512 MB; HDD: 1,5 MB/PC; Processor: Pentium IV 1.8 GHz edatabase / / Windows P Home Edition, P, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje); RAM min. 256MB (zalecane 512 MB), HDD 1 MB/PC, Procesor: Pentium III 1.5 GHz; Java EE sdk, Windows P Home Edition, P, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows Vista (wszystkie wersje), Windows 7; RAM min. 256MB (zalecane 512 MB), HDD 1 MB/PC, Procesor: Pentium III 1.5 GHz Windows P Home Edition, P, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje); RAM min. 256MB (zalecane 512 MB), HDD 1 MB/PC, Procesor: Pentium III 1.5 GHz; Java EE sdk, zainstalowany kontener aplikacji zgodny z Java EE np. Tomcat, Java System Application Server lub Web Logic Wsparcie techniczne Kanał wsparcia: zdalny pulpit klienta Kanał wsparcia: Kanał wsparcia: telefon Kanał wsparcia: zdalny pulpit inżyniera supportu Dokumentacja ONLINE w języku polskim i angielskim Dokumentacja zdalnego pulipu w języku polskim i angielskim Dokumenty w formacie PDF w języku polskim i angielskim Kanał wsparcia: FAQ Objaśnienia: *2 Opcja dostępna od *4 Dostępna wyłącznie po zgłoszeniu zapotrzebowania *5 Wsparcie dla systemu operacyjnego MS VISTA we wszystkich wersjach edycyjnych BTC Sp. z o.o Szczecin, Ul.Południowa 25 tel , fax http: support: Znak słownograficzny BTC jest znakiem zastrzeżonym BTC Sp. z o.o. Copyright BTC Sp. z o.o

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja. Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista. Zarządzanie licencjami. Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania

Certyfikacja. Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista. Zarządzanie licencjami. Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Page 1/9 Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Szczegółowe informacji dotyczących zakupu konkretnych

Bardziej szczegółowo

e-auditor 4.1 - Tabela funkcjonalności

e-auditor 4.1 - Tabela funkcjonalności Multiplatformowość Skaner wspierający systemy operacyjne Windows Skaner wspierający systemy operacyjne Linux Skaner wspierający systemy operacyjne MacOS Certyfikacja Works with Windows Vista Certified

Bardziej szczegółowo

e-auditor Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie

e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie e-audytor - niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Zarządzanie licencjami Funkcjonalność zarządzania licencjami w e-audytorze stawia system w czołówce

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności eauditor v. 5.x WEB

Tabela funkcjonalności eauditor v. 5.x WEB Wieloplatformowość Co nowego Standard Professional Skaner wspierający systemy operacyjne Windows Skaner wspierający systemy operacyjne Linux - + + Skaner wspierający systemy operacyjne MacOS - + + Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie

Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Niezwykle rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie Inwentaryzacja sprzętu Audyt oprogramowania i plików Monitorowanie infrastruktury IT Zdalne zarządzanie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w oparciu o rozwiązanie e-audytor. Architektura Funkcjonalność - Bezpieczeństwo Korzyści.

Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w oparciu o rozwiązanie e-audytor. Architektura Funkcjonalność - Bezpieczeństwo Korzyści. Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w oparciu o rozwiązanie e-audytor. Architektura Funkcjonalność - Bezpieczeństwo Korzyści. Magdalena Kozakiewicz Kierownik Działu Handlu i Marketingu Ewa Śmigielska

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT

Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT Nowy wymiar zarządzania infrastrukturą IT Multiplatformowość Audyt oprogramowania i plików Inwentaryzacja sprzętu Monitorowanie infrastruktury IT Zdalne zarządzanie Funkcje DLP»» www.e-auditor.eu Niezwykle

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT

Zarządzanie Infrastrukturą IT Zarządzanie Infrastrukturą IT Instalacja komponentu eserver na SQL Serwerze 2000 przy istniejącej instancji EAUDYTORINSTANCE Data modyfikacji: 2007-03-20, 14:36 opracował: Maciej Romanowski v 2.2.0 powered

Bardziej szczegółowo

Strefa Asset Management. Strefa HelpDesk. Strefa Data Security. Strefa Work Analyser. Informacje ogólne

Strefa Asset Management. Strefa HelpDesk. Strefa Data Security. Strefa Work Analyser. Informacje ogólne - integracja z ActiveDirectory (odczyt struktury organizacyjnej, użytkowników oraz komputerów) z możliwością użycia filtrów ograniczających zakres synchronizacji. - współpraca z bazami danych Microsoft

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. Materiały szkoleniowe dla Partnerów co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architektura bazująca na systemie

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT

Nowa jakość zarządzania zasobami IT Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architekturabazująca na systemie wtyczek, dla których można dowolnie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne Wymagania techniczne Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2017 Sage Symfonia 2.0 Handel 2017 Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace 2017 Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe 2017 Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x Zalety rejestracji czasu pracy Usprawnia proces rozliczania i raportowania czasu pracy Eliminuje konieczność prowadzenia papierowej

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POM OCĄ PROGRAM U RCP M ASTER v1.x

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POM OCĄ PROGRAM U RCP M ASTER v1.x ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POM OCĄ PROGRAM U RCP M ASTER v1.x Zalety rejestracji czasu pracy Usprawnia proces rozliczania i raportowania czasu pracy Eliminuje konieczność prowadzenia papierowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13

PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13 PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13 Załącznik nr 6 do SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Izby Skarbowej w Opolu W dniu w Opolu, pomiędzy Izbą Skarbową w Opolu, ul. Ozimska 19, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-411 : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp xi 1 Wdrażanie i utrzymanie serwerów oraz zarządzanie nimi 1 Zagadnienie 1.1: Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Windows XP Minimalne Zalecane Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Procesor Pentium II /AMD 300 MHz lub szybszy 64 MB Pamięci RAM 128 MB Pamięci RAM lub więcej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze

Bardziej szczegółowo