Tabela funkcjonalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela funkcjonalności"

Transkrypt

1 Stan na: Strona 1/7 Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dystrybucja licencji między oddziałami firmy Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla produktów MS Office Prezentacja kluczy licencyjnych (produktowych) dla systemów operacyjnych Informacja o zdublowanych Identyfikatorach Produktowych (PID) Identyfikacja aplikacji poprzez wykorzystanie bazy wzorców aplikacji Publiczna i prywatna baza wzorców aplikacji i pakietów Eksport oraz import utworzonych wzorców aplikacji i pakietów Podział na aplikacje oraz pakiety oprogramowania Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie zarządzania licencjami Odczytywanie Identyfikatorów produktowych wybranych produktów Identyfikacja niewykorzystywanego oprogramowania przez określonego użytkownika przez dany okres czasu Identyfikacja pakietów z wykorzystaniem bazy wzorców pakietów Wyszukiwanie teksów z econsole w internecie celem szybkiego zweryfikowania pliku, licencji, producenta itp. Licencjonowanie aplikacji w odniesieniu dowolnego komputera (dowolny typ licencji na dowolnym komputerze) Licencjonowanie licencji OEM, FREE, SHAREWARE, SELECT, OPEN Licencjonowanie systemów operacyjnych Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE na podstawie plików Rozpoznawanie wersji pakietów MS OFFICE przeniesionych binarnie (BINARY) Informacja o dacie instalacji oprogramowania (Rejestry systemowe) Import / eksport zdefiniowanych filtrów Dołączanie plików graficznych (zeskanowane licencje, faktury, klucze itp.) Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Ewidencja licencji w ujęciu struktury organizacyjnej Definiowanie wzorców aplikacji i pakietów (Prywatna Baza Wzorców) Automatyczne uwzględnianie licencji typu freeware Możliwość wprowadzania i definiowania dowolnych typów licencji Automatyczna weryfikacja liczby posiadanych licencji z liczbą używanego oprogramowania Zarządzanie licencjami w ujęciu dowolnej struktury organizacyjnej (korporacyjne zarządzanie licencjami) Monitorowanie licencji dostępowych (CAL) Szczegółowe informacji dotyczących zakupu konkretnych licencji (numer faktury, data, kwota) Określanie terminu wygaśnięcia licencji Rozpoznawanie licencji komercyjnych (na podstawie bazy wzorców publicznych lub prywatnych) Zarządzanie sprzętem Możliwość uruchamiania dowolnej aplikacji lub poleceń po zaplanowanym skanowaniu Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podzespołów komputerów Planowanie upgrade'ów sprzętu komputerowego (Migration Planning) Dołączanie plików z obrazami urządzenia, skanów faktur itp. Inwentaryzacja dowolnego typu urządzeń Podsumowanie wartości liczbowych dla wybranych kolumn (dynamiczne i na życzenie) Informacje o uruchomionych procesach na komputerach Bezpośrednia informacja o ilości podłączonych eagentów Kontrola okresu gwarancyjnego sprzętu Możliwość dodawania dowolnych plików charakteryzujących notatkę (plików graficznych, logów systemowych, itp.) Tworzenie dowolnych notatek dotyczących sprzętu komputerowego oraz jego pracy Zarządzanie serwisem Ewidencja zdarzeń serwisowych Planowanie serwisów urządzeń Dołączanie zeskanowanych faktur dotyczących przeprowadzonych serwisów Dostępne pole komentarza dla dopisywania dodatkowych informacji użytkownika Zarządzanie aktualizacjami oraz poprawkami systemu Zarządzanie finansami Zestawienia kosztów wydruków Zestawienia kosztów zakupu urządzeń i licencji Zestawienia kosztów serwisu Copyright BTC Sp. z o.o

2 Stan na: Strona 2/7 Ewidencja kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń Ewidencja kosztów zakupu licencji Ewidencja kosztów serwisów Ewidencja kosztów wydruków w układzie pracowników Analiza kosztów zakupu w w stosunku do kosztów serwisu Ewidencja kosztów wydruków w zakresie papieru, materiałów eksploatacyjnych Zarządzanie zmianami Zarządzanie zmianami plików historia zmian Zarządzanie zmianami sprzętu historia zmian Zarządzanie zmianami oprogramowania (rejestry systemowe) historia zmian Zarządzanie wydrukami Ewidencja wydruków ze wszystkich komputerów w układzie: urządzenie/użytkownik Analiza w układzie sterowanika, drukarki fizycznej, użytkownika, komputera, struktury orgaznizacyjnej, przedziału czasowego. Przypisanie wybranych sterowników drukarki do drukarki fizycznej Automatyczne wyliczanie kosztów druku/papieru/sumarycznych Definiowanie kosztów druku Zdalne zarządzanie Obsługa dowolnych poleceń Command.com na stacjach roboczych (kopiowanie plików, usuwanie plików, przenoszenie plików, zmiana ustawień systemu, wykonywanie programów, instalacja oprogramowania, instalacja poprawek itp.) z poziomu econsole Zarządzanie wiadomościami Limitowanie przechowywanych wiadomości ilościowe Limitowanie przechowywanych wiadomości czasowe Programowalny dźwięk przychodzącego komunikatu Obsługa dowolnych komunikatów administracyjnych przesyłanych z econsole Historia wiadomości i odpowiedzi Monitorowanie wysłanych wiadomości Zdalny pulpit Automatyczne zdalne podłączenie do dowolnego komputera w sieci (via WEB) poprzez wybranie komputera z listy Język i konfiguracja zdalnego pulpitu po stronie servera VNC (miejsce zainstalowania eagenta) polski, angielski Połączenia z komputerem za NATem Rozmowa tekstowa Zablokowanie/odblokowanie zdalnego monitora Dostosowanie się ustawień do łącza Tryb pełnoekranowy Skalowanie obrazu Włączanie/wyłączanie możliwości połączenia przez http Inicjowanie połączeń przez zdalny komputer Zapamiętywanie ustawień połączenia Śledzenie tylko wybranego okna Opcja potwierdzenia rozpoczynanej sesji przez użytkownika zdalnego komputera Uwierzytelnianie Windows Wylogowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Uwierzytelnianie przez podanie hasła Zablokowanie stacji zdalnej po zakończonej pracy Zablokowanie/odblokowanie zdalnej klawiatury i myszki Wybór metody kompresji obrazu Transfer plików Edycja parametrów sesji bez restartowania połączenia Informacje o ilości danych wysłanych/odebranych Opcja podglądu Wybór poziomu kompresji obrazu Wybór liczby wyświetlanych kolorów Wybór poziomu jakości obrazu Możliwość wyłączenia tapety Obsługa wielu połączeń jednocześnie Szyfrowanie połączeń Reapeter, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer, JavaViewer WinVNC WinVNC, JavaViewer wtyczka DSM Kody paskowe Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów paskowych Copyright BTC Sp. z o.o

3 Stan na: Strona 3/7 Generowanie kodów paskowych Technologia kodów paskowych: zapis graficzny do bazy danych w dowolnym formacie, rozdzielczości, wielkości. Brak instalacji czcionek! Typy kodów paskowych: 1D (jednowymiarowe), 2D (dwuwymiarowe) kodów paskowych: Linear 1D 47szt., 2D Barcode 5szt. Kolory kodów paskowych: definiowalne Definiowanie zawartości etykiety z kodem paskowym Dowolna możliwość przedefiniowania raportów (wydruków z kodami) Wydruk kodów paskowych: dowolna drukarka (niewymagana drukarka specjalizowana) Inwentaryzacja Protokół różnic inwetaryzacyjnych Wydruk etykiet na drukarkach specjalizowanych Wydruk etykiet na drukarkach zwykłych Wsparcie dla długotrwałych inwentaryzacji Autozapis danych Język interfejsu użytkownika: polski, angielski Obsługa wielu użytkowników Obsługa wielu inwentaryzacji Inwentaryzacja z wykorzystaniem urządzenia przenośnego Automatyczne rozpoznawanie połączenia econsole Załączanie plików graficznych (zdjęcia sprzętu) w procesie inwentaryzacji Załączanie notatek do sprzętu w procesie inwentaryzacji Skanowanie Możliwość skanowania komputerów nie podłączonych do sieci Identyfikacja identyfikatora procesu (PID) oraz użytkownika w procesie Trackingu Inteligentne domykanie procesów (Tracking) po zamknięciu a Skanowanie napędów przenośnych (PENDRIVE) Obsługa zmiennych środowiskowych systemu operacyjnego (%COMPUTERNAME%, %USERNAME%, itp.) Pełna obsługa języka SQL w odniesieniu do klas WMI (WMI Query Language WQL) Automatyczne przesyłanie danych do serwera po podłączeniu do sieci Skanowanie automatyczne komputerów (zaplanowane) Możliwość wyboru opcji skanowania dysków sieciowych Praca w najniższym priorytecie systemu Możliwość zbierania informacji o uruchamionych aplikacjach (Tracking) Pełne skanowanie rejestrów systemowych w zakresie zainstalowanego oprogramowania Skanowanie ręczne komputerów (na żądanie) Automatyczne i w pełni konfigurowalne skanowanie zasobów dysków twardych, nośników CD/DVD, zewnętrznych nośników danych, pamięci przenośnych Możliwość wyłączenia ze skanowania dowolnego katalogu Możliwość wymuszenia skanowania w dowolnym momencie z poziomu econsoli Możliwość skanowania plików o zadanych rozmiarach Możliwość skanowania plików utworzonych/zmodyfikowanych w określonym przedziale czasowym Możliwość skanowania plików o dowolnych rozszerzeniach Możliwość dowolnego ustawienia zakresu skanowania (pliki, rejestry, sprzęt) Zbieranie informacji o danych technicznych sprzętu komputerowego z wykorzystaniem WMI (wsparcie dla wszystkich klas WMI) Export Export dynamiczny do Excela wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, LS, LS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Export do Open Office'a Automatyzacja Definiowanie procesów wykonywanych automatycznie (Automatyzacja procesów) Możliwość zdefiniowania eservera zarządzającego automatyzacją Konfiguracja procesów automatyzacji z poziomu Proces predefiniowany: Reindeksacja bazy danych Proces predefiniowany: Kopia bezpieczeństwa bazy danych Proces predefiniowany: Porządkowanie bazy danych / Odbudowa indeksów Proces predefiniowany: Usuwanie zbędnych (nadmiarowych sesji skanowania) Proces predefiniowany: Usuwanie nadmiarowych plików logowań Proces predefiniowany: Identyfikacja aplikacji Event predefiniowany: brak skanowania komputerów Event predefiniowany: zasoby zakazane (pliki erotyczne) Copyright BTC Sp. z o.o

4 Stan na: Strona 4/7 Event predefiniowany: zasoby multimedialne (pliki multimedialne) Event predefiniowany: nowe komputery Event predefiniowany: zbyt duża ilość danych w bazie MS SQL Express Edition Event predefiniowany: urządzenia bez użytkowników Event predefiniowany: niewłaściwe daty systemowe komputerów Event predefiniowany: brak skanowania komputerów (pow. 30dni) Event predefiniowany: braki w licencjach Raportowanie Eksplorer Raportów nowej generacji (DOT NET 2.x, 3.x) Obsługa raportów parametrycznych z parameterami dynamicznymi Obsługa raportów parametrycznych z predefiniowanymi parametrami Tworzenie własnych raportów (wymagane środowisko Crystal Reports) Generowanie raportów bezpośrednio z każdego widoku w aplikacji z zastosowaniem bieżących filtrów Obsługa tzw. DATASET w raportach Zaawansowane raporty prezentujące zmiany w konfiguracji sprzętowej i programowej systemu Możliwość podłączania raportów parametrycznych z parametrami dynamicznymi i statycznymi zdefiniowanymi w bazie danych Raporty indywidualne w odniesieniu do komputera (urządzenia) Możliwość podłączania własnych raportów jako raportów systemowych Wiele raportów jednocześnie z jednego widoku (w tym raporty oparte o DataSet oraz o pełne widoki bazy danych) Multiinstancyjność raportowania (wiele otwartych raportów jednocześnie z wielu widoków) Export do formatów RPT, PDF, RTF, DOC, LS, LS (data only) wszystkich/wybranych danych z dowolnego widoku Przeliczanie raportów zdefiniowanych przez użytkownika Udostępnianie raportów w formie HTML dla dowolnej liczby użytkowników w intranecie/internecie Wysyłanie raportów pocztą elektroniczną Automatyczne przeliczanie raportów zdefiniowanych w bazie danych zgodnie z harmonogramem / / Baza wiedzy Wzorce aplikacji Wzorce pakietów aplikacji Podpowiadanie typów licencji w procesie rozpoznawania aplikacji Automatyczna aktualizacja wzorców z poziomu econsole (wymagany ważny abonament serwisowy) Wzorce producentów Wzroce plików Administracja Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości Bezpieczny system haseł Automatyczne zdalne aktualizacje eagentów nie wymagające interwencji użytkownika Automatyczne pobieranie bazy wzorców aplikacji i pakietów z ISS (wymagany ważny abonament serwisowy) Manualne zarejestrowanie aktualizacji eagenta celem dystrybucji eagenta na poszczególne komputery Automatyczne pobieranie komponentów eagenta, econsoli i eservera z ISS Podgląd rejestru zadań zleconych do eservera Zdalna zmiana konfiguracji skanowania eagentów Obsługa EVENTów predefiniowane komuninkaty administracyjne Konfiguracja wszystkich komponentów systemu Obsługa EVENTów komunikatów administracyjnych Pełna konfigurowalność instancji MS SQL Servera z poziomu econsole Intuicyjny i w pełni konfigurowalny interfejs (pełna funkcjonalność) Szybki filtr kolumn, dowolne sortowanie Filtrowanie wg typu urządzenia, struktury organizacyjnej, sieci komputerowej, producencie, dostawcy, gwarancji, budżecie, sesjach skanowania, zainstalowanych aplikacjach i pakietach, zasobach sprzętowych Uruchamianie dowolnej aplikacji po zaplanowanym skanowaniu Podgląd rejestru zdarzeń pracy eservera Pełne logowanie błędów celem weryfikacji nieprawidłowości z limitowaniem wielkości pliku log Monitor a jako niezależna aplikacja umożliwiająca zdalne monitorowanie a jako usługi Obsługa zapotrzebowania na raporty zgłaszana przez użytkowników Zarządzanie komponentem z poziomu przeglądarki internetowej Instalacja Instalacja w dowolnym katalogu Copyright BTC Sp. z o.o

5 Stan na: Strona 5/7 Instalacja w trybie niewidocznym dla użytkownika Automatyczna instalacja wymaganych komponentów pomocniczych Automatyczne uruchomienia eagenta po zakończonej instalacji Automatyczna dystrybucja i instalacja aplikacji z poziomu domeny Active Directory (Group Policy) Automatyzowania instalacji z pliku msi poprzez pełną modyfikację parametrów instalacyjnych Dowolne modyfikowanie katalogów instalacyjnych eagenta Uruchamianie Możliwość uruchomienia w trybie jawnym/ukrytym Możliwość uruchomienia w trybie procesu użytkownika (aplikacja) Możliwość uruchomienia bez łączności z em Opóźnienie procesu skanowania dla usługi w momencie uruchamiania komputera Automatyczne uruchamianie skanowania w zadanym interwale czasowym (dzień, miesiąc, kwartał, rok) Możliwość uruchomienia w trybie usługi Update Automatyczny Update wersji eagenta bez ingerencji użytkownika (źródło instalacji: plik instalacyjny, za pośrednictwem econsole) Automatyczny Update wersji eagenta bez ingerencji użytkownika (źródło instalacji: WWW za pośrednictwem econsole) Update baz wiedzy: baza wzorców aplikacji i pakietów, producentów Update wersji econsoli na życzenie użytkownika Automatyczny Update wersji eservera bez ingerencji użytkownika Bezpieczeństwo Podpis cyfrowy plików wykonywalnych z wykorzystaniem technologii Microsoft Authenticode technologii certyfikatów cyfrowych firmy Microsoft Dokładna, weryfikowalna sygnatura czasowa plików Asymetryczne szyfrowanie transmisji z wykorzystaniem wymiany kluczy publicznych Wykorzystanie pełnej implementacji protokołu SSL v2 (brak możliwości podsłuchu transmisji i przesyłanych danych) System ochrony danych zaimplementowany we wszytkich etapach modyfikacji danych Zastosowanie silnych haseł autoryzacyjnych i uwierzytelniających Zaimplementowane mechanizmy automatycznych kopii bezpieczeństwa przyrostowych/pełnych Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa w określonym interwale czasowym Przydzielanie praw dostępu w ujęciu struktury organizacyjnej, widoku danych, użytkownika Wyświetlenie informacji na stacji roboczej o komunikacie nadanym z bez wyświetlania treści komunikatu Identyfikacja użytkowników wyłączających eagenta Zabezpieczenie zadań (TASKSERVER) dla stacji roboczych hasłem Dostęp do danych wyłącznie poprzez widoki i procedury (zapewnia bezpieczeństwo i wysoką elastyczność) Typy praw dostępu (Widok, Modyfikacja, Usuwanie, Dodawanie) Ustalanie praw dostępu do raportów oraz grup raportów Architektura Architektura umożliwiająca elastyczną i wydajną pracę w sieciach o niskiej przepustowości Architektura umożliwiająca pracę w sieciach VPN Architektura umożliwiająca przetworzenie olbrzymiej ilości danych (pow komputerów) Architektura umożliwiająca podłączanie ów zza NATa Automatyczna rejestracja eagenta jako usługi/aplikacji podczas instalacji Identyfikowalność agenta za pomocą GUID lub dowolnego ciągu tekstowego Praca w środowisku z serwerem DHCP z dynamiczną zmianą adresów Możliwość określenia priorytetu pracy a (REALTIME, HIGH, ABOVE_NORMAL, NORMAL, BELOW_NORMAL, IDLE) Wielowątkowość w procesie przetwarzania danych Połączenie z Internetowem Systemem Serwisowym (ISS) Update automatyczny Profilowanie aplikacji z wyborem języka (polski, angielski, niemiecki) Wbudowany wydajny silnik raportów Crystal Reports w wersji I R2 Wsparcie dla Proxy Integracja z GG oraz SKYPE Wielowątkowe przetwarzanie informacji Profilowanie aplikacji z rozgraniczeniem na wielu użytkowników aplikacji Obsługa paczek z serwera FTP, MAIL w formie skompresowanej Automatyczny restart wewnętrzych usług eservera po zmianie konfiguracji z poziomu econsole Pobieranie danych z serwera FTP Definiowanie ilości połączeń (CAL) oraz wątków do bazy danych do celów obsługi procesów eservera Copyright BTC Sp. z o.o

6 Stan na: Strona 6/7 Konfiguracja eserverów z poziomu econsole Uruchomienie w trybie jawnym/ukrytym Pobieranie danych z serwera pocztowego (MAIL) Uruchomienia w trybie usługi Uruchomienia w trybie procesu użytkownika (aplikacja) Nieograniczona liczba obsługiwanych eagentów Lista adresów IP podłączonych eagentów Informacja w czasie rzeczywistym o statusie procesów wykonywanych przez eserver Współpraca z wieloma serwerami baz danych Współbieżna praca wielu eserverów (architektura wieloserwerowa) Wielowątkowość procesu bezpośredniego ładowania danych od wielu eagentów Wielowątkowość procesu ładowania danych ze skanowania manualnego Szybkie nawiązywanie komunikacji eserver <> eagent Obsługa różnych formatów serializacji plików z danymi (txt, xml, bin). owo txt. Technologia Wsparcie dla komputerów z procesorami x86 i x64 Ograniczenie wielkości bazy danych do 4GB Wbudowana technologia ATOM (następca RSS) Windows Quality Online Service (Winqual) Technologia zdalnego pulpitu: zaadoptowane UltraVNC Protokół TCP/IP Zastosowanie wydajnej kompresji danych ACE Instalacja na wydzielonej instancji MS SQL Servera Wsparcie bazy danych MS SQL 2005,, Developer (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2008,, Developer (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2008 Express Edition (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2000 (x86, x64) Wsparcie bazy danych MS SQL 2005 Express Edition (x86, x64) NET. Framework 3.x, NET. Framework 2.x Wbudowany system raportujący Crystal Reports I R2 firmy Business Objects Inc. System raportujący pracujący w środowisku WEB *2 Wydajność/skalowalność Definiowalna ilość połączeń do bazy danych dla usługi importera plików komponentu eserver Definiowalna ilość wątków obsługujących usługę importera plików komponentu eserver Szybkość ładowania danych: ograniczona wyłącznie parametrami sprzętowymi oraz możliwościami bazy danych Szybkość ładowania danych: ograniczona programowo oraz parametrami sprzętowymi i możliwościami bazy danych Możliwość Downgradu wersji > > Możliwość Upgradu wersji > > Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2000 > MS SQL Server 2005 > MS SQL Server 2008 Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2005 > MS SQL Server 2000 Możliwość zmiany bazy danych: MS SQL Server 2008 > MS SQL Server 2005 Generacja mininalnego ruchu sieciowego, pełna konfigurowalność ruchu Skalowalność płynności pracy systemu (serwer zadań, serwer komunikatów, wymiana danych) Płynność pracy systemu (minimalne opóźnienie wykonania polecenia wydanego z econsole do eagenta) >= 6s Active Directory Możliwość instalacji/upgradu Remote Desktop Server (erds) z Active Directory (Group Policy) Bezpośredni import użytkowników z Active Directory Możliwość instalacji/upgradu eagenta z Active Directory (Group Policy) ATOM (RSS) Kanał News Kanał Case Study Kanał Legalność oprogramowania Własne programowanie Możliwość podłączania raportów użytkownika (standard Crystal Reports w. I) do Możliwość zdefiniowania komunikatów administracyjnych EVENTÓW Możliwość zdefiniowania własnych widoków, procedur, tabel Możliwość podłączania raportów użytkownika (standard Crystal Reports w. I) do Możliwość tworzenia raportów użytkownika (standard Crystal Reports wersja 8.5 lub wyższa) Dokumentacja techniczna systemu z dokładnym opisem struktury danych *4 Możliwość zdefiniowania procedur automatyzacji procesów Copyright BTC Sp. z o.o

7 Stan na: Strona 7/7 Wymagania Windows 95, 98, ME, NT SP6 (Workstation lub Server), Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows P, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje); Windows 7, RAM: min. 128 MB, HDD min. 25 MB, Procesor: Pentium II 800 MHz Windows P Home Edition, P, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje), Windows 7; RAM min. 256MB (zalecane 1 GB), HDD min. 250MB, Procesor: Pentium III 1.5 GHz *5 System operacyjny obsługujący zastosowaną bazę danych MS SQL 2008 (wszystkie wersje), MS SQL 2005 (wszystkie wersje), MS SQL 2000 (wszystkie wersje); RAM: min. 512 MB; HDD: 1,5 MB/PC; Processor: Pentium IV 1.8 GHz edatabase / / Windows P Home Edition, P, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje); RAM min. 256MB (zalecane 512 MB), HDD 1 MB/PC, Procesor: Pentium III 1.5 GHz; Java EE sdk, Windows P Home Edition, P, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows Vista (wszystkie wersje), Windows 7; RAM min. 256MB (zalecane 512 MB), HDD 1 MB/PC, Procesor: Pentium III 1.5 GHz Windows P Home Edition, P, Windows 2000 (Workstation lub Server), Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista (wszystkie wersje); RAM min. 256MB (zalecane 512 MB), HDD 1 MB/PC, Procesor: Pentium III 1.5 GHz; Java EE sdk, zainstalowany kontener aplikacji zgodny z Java EE np. Tomcat, Java System Application Server lub Web Logic Wsparcie techniczne Kanał wsparcia: zdalny pulpit klienta Kanał wsparcia: Kanał wsparcia: telefon Kanał wsparcia: zdalny pulpit inżyniera supportu Dokumentacja ONLINE w języku polskim i angielskim Dokumentacja zdalnego pulipu w języku polskim i angielskim Dokumenty w formacie PDF w języku polskim i angielskim Kanał wsparcia: FAQ Objaśnienia: *2 Opcja dostępna od *4 Dostępna wyłącznie po zgłoszeniu zapotrzebowania *5 Wsparcie dla systemu operacyjnego MS VISTA we wszystkich wersjach edycyjnych BTC Sp. z o.o Szczecin, Ul.Południowa 25 tel , fax http: support: Znak słownograficzny BTC jest znakiem zastrzeżonym BTC Sp. z o.o. Copyright BTC Sp. z o.o

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard

e-auditor 3.7 - Tabela funkcjonalności Component Standard Certyfikacja Works with Windows Vista Certified for Microsoft Windows Vista Zarządzanie licencjami Dowolne komentarze użytkownika do wprowadzonych licencji Definiowanie filtrów wyboru i eliminacji w procesie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o.

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o. Zarządzanie Infrastrukturą IT e-audytor v. 3.2.0 Zarządzanie Infrastrukturą IT BTC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 40/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Strefa Asset Management. Strefa HelpDesk. Strefa Data Security. Strefa Work Analyser. Informacje ogólne

Strefa Asset Management. Strefa HelpDesk. Strefa Data Security. Strefa Work Analyser. Informacje ogólne - integracja z ActiveDirectory (odczyt struktury organizacyjnej, użytkowników oraz komputerów) z możliwością użycia filtrów ograniczających zakres synchronizacji. - współpraca z bazami danych Microsoft

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.10.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo