Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ OD DNIA r. Ostrów Mazowiecka 2015 r.

2 Spis treści ROZDZIAŁ 1. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH...3 ROZDZIAŁ 2.OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH NA RACHUNKACH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKACH TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKACH OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ NA RACHUNKACH LOKAT TERMINOWYCH I RACHUNKACH BIEŻĄCYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH...6 ROZDZIAŁ 3. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH (USD, EUR I GBP) NA RACHUNKACH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH BIEŻĄCYCH I RACHUNKACH TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ RACHUNKACH BIEŻĄCYCH I RACHUNKACH LOKAT TERMINOWYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH...8 ROZDZIAŁ 4. OPROCENTOWANIE KART KREDYTOWYCH VISA CREDIT...9 ROZDZIAŁ 5. OPROCENTOWANIE KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS CREDIT

3 Rozdział 1: Oprocentowanie kredytów dla osób fizycznych i podmiotów instytucjonalnych w złotych Lp. STAWKA REFERENCYJNA 1) MARŻA BANKU 1. KREDYTY OBROTOWE KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ - do 70 dni Kredyt na VAT WIBOR 1M 4,0 p.p.-dla klientów naszego Banku 5p.p.- nowo pozyskanych klientów - do 1 roku WIBOR 1M 3,5 p.p. 4,5 p.p. - do 2 lat WIBOR 1M 4,0 p.p. 5,5 p.p. - powyżej 2 lat WIBOR 1M 4,5 p.p. 6,5 p.p. - kredyt rewolwingowy WIBOR 1M 4,5 p.p. 7,0 p.p. 2. KREDYTY INWESTYCYJNE - do 5 lat WIBOR 3M 3,7 p.p. 6,0 p.p. - powyżej 5 lat WIBOR 3M 4,0 p.p. 6,5 p.p. 3. KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM WIBOR 1M 4,5 p.p. 5,8 p.p. 4. KREDYTY PŁATNICZE - zmienna stopa procentowa WIBOR 1M 5,5 p.p. - stała stopa procentowa 10 % 5. KREDYTY POMOSTOWE WIBOR 3M 4,00 p.p. -7,0 p.p. 6. KREDYTY OBROTOWE NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW WIBOR 1M 4,3 p.p. 5,0 p.p DO PRODUKCJI ROLNEJ 7. KONSOLIDACYJNE WIBOR 3M 4,5 p.p. 6,5 p.p. 8. KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI Z ARiMR NA DZIAŁ. ROLNICZĄ Oprocentowane zgodnie z wytycznymi ARiMR 9. KREDYTY NA ZAKUP ZBIORNIKÓW NA OLEJ NAPĘDOWY Z DYSTRYBUTOREM PALIWA - do 1 roku WIBOR 1M 1,0 p.p. - do 2 lat WIBOR 1M 1,2 p.p. - do 3 lat WIBOR 1M 1,5 p.p. KREDYTY DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. KREDYTY OBROTOWE I INWESTYCYJNE WIBOR 1M 1,2 p.p. - 3,0 p.p. 3

4 1. KREDYTY GOTÓWKOWE/KONSUMENCKIE 5) KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH - do 1 roku WIBOR 1M 5,5 p.p. 7,0 p.p. - do 2 lat WIBOR 1M 7,0 p.p. 8,0 p.p. - powyżej 2 lat WIBOR 1M 8,0 p.p. 9,0 p.p. 2. KREDYTY RATALNE - do 1 roku WIBOR 1M 3,0 p.p. 4,5 p.p. - do 2 lat WIBOR 1M 4,0 p.p. 5,0 p.p. - powyżej 2 lat WIBOR 1M 4,5 p.p. 5,5 p.p. 3. KREDYTY W ROR WIBOR 1M 7,0 p.p. 4. KREDYTY MIESZKANIOWE 4) przy zaangażowaniu środków własnych od 30 % kwota kredytu poniżej zł WIBOR 6M 2,3 p.p. 3,8 p.p. kwota kredytu od zł do zł. WIBOR 6M 2,2 p.p. 3,5 p.p. kwota kredytu od zł. WIBOR 6M 2,1 p.p. 3,2 p.p. przy zaangażowaniu środków własnych do 29,9 % kwota kredytu poniżej zł WIBOR 6M 2,8 p.p. 4,0 p.p. kwota kredytu od zł do zł. WIBOR 6M 2,5 p.p. 3,8 p.p. kwota kredytu od zł. WIBOR 6M 2,3 p.p. 3,5 p.p. przy zaangażowaniu środków własnych od 20,0 % - Kredyty Mieszkanie dla Młodych WIBOR 6M 2,0 p.p. przy zaangażowaniu środków własnych do 19,9 % - Kredyty Mieszkanie dla Młodych WIBOR 6M 2,2 p.p. KREDYTY MIESZKANIOWE VIP - I wariant Wpływy na ror miesięczne min 4 000,00 - II wariant Wpływy na ror miesięczne min 5 000,00 WIBOR 6M 1,9% (w przypadku braku wymagalnych wpływów marża wzrasta o 0,50%) WIBOR 6M 2,00% (w przypadku braku wymagalnych wpływów marża wzrasta o 0,50%) - III wariant WIBOR 6M 1,8% Wpływy na ror miesięczne min 8 000,00 (w przypadku braku wymagalnych wpływów marża wzrasta o 0,50%) 5. POŻYCZKI HIPOTECZNE WIBOR 6M 4,0 p.p. 6,0 p.p. 6. KREDYTY KONSOLIDACYJNE WIBOR 6M 4,5 p.p. 6,5 p.p. 4

5 7. KREDYTY PREF. MIESZKANIOWE RODZINA NA SWOIM Oprocentowanie na poziomie zmiennej stopy referencyjnej publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej przez BGK tj. WIBOR 3M powiększony o 2 p.p. oraz marżę Banku na poziomie 1,5 p.p.. 8. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WIBOR 3M 5,5 p.p. KREDYTY NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH BEZ DOTACJI WIBOR 1M 5,4 p.p. 9. BEZPIECZNA GOTÓWKA BIS Oprocentowanie ustalane w oparciu o Uchwałę Zarządu Bez ubezpieczenia 10 % Z podstawowym pakietem ubezpieczeń 10 % (I wariant ubezpieczenia) Z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń 10 % (II wariant ubezpieczenia) 10. KREDYTY OKOLICZNOŚCIOWE Oprocentowanie ustalane w oparciu o odrębną Uchwałę Zarządu 11. KREDYT DLA SENIORA - dla klientów, którzy posiadają lub założą w n/banku rachunek 10 % - dla klientów, którzy nie posiadają w n/banku rachunku 10 % OPROCENTOWANIE PRZETERMINOWANE 1. KREDYTY w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. Wysokość oprocentowania 2. GWARANCJE ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości stopy lombardowej 3. KREDYTY Z DOPŁATĄ ARiMR nowo udzielane NBP. Nowa wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany wysokości stopy lombardowej NBP. 1) Do ustalenia poziomu stawki referencyjnej, przyjmowanej do określenia wysokości oprocentowania na dany miesiąc /kwartał /półrocze, przyjmuje się odpowiednio średnią arytmetyczną: WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, WIBOR 3M z ostatniego miesiąca poprzedzającego kwartalny kalendarzowy okres jej obowiązywania, WIBOR 6M z ostatniego miesiąca poprzedzającego półroczny kalendarzowy okres jej obowiązywania. 2) Zmiana oprocentowania kredytu następuje w przypadku: a) Kredytów udzielanych na działalność gospodarczą w przypadku WIBOR 1M i 3M - od 1-ego dnia każdego miesiąca, b) Kredytów udzielonych osobom fizycznym dla: WIBOR 1 M - od 1-ego dnia każdego miesiąca, WIBOR 3 M - od 1-ego dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego WIBOR 6 M - od 1-ego dnia każdego miesiąca po zakończeniu półrocza kalendarzowego 3) Zmiany stawki WIBOR oraz sposób zmiany oprocentowania dotyczą nowo zawieranych umów kredytowych i umów pożyczki. 4) W przypadku ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, z którym współpracuje Bank istnieje możliwość obniżenia marży o 0,2% 5) Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej 5

6 Rozdział 2: Oprocentowanie środków pieniężnych w złotych na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych osób fizycznych, oraz na rachunkach lokat terminowych i rachunkach bieżących podmiotów instytucjonalnych Lp. 1. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych w tym: Samorządy terytorialne (według ustaleń indywidualnych z Gminami) 2. Rachunek administrowany Oprocentowanie 0,00% oprocentowanie wyższe o 1 p.p. od oprocentowania rachunków bieżących 3. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a vista) 0,00% 4. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe 0,00% 5. Rachunki SKO 3,55% 6. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i rachunki lokat terminowych oprocentowane według kapitału pierwotnego : do 9.999,99 od ,00 do ,99 od ,00 do 1 tygodnia opr. stałe 0,10% 0,20% 0,30% powyżej 1 tyg. do 2 tyg. opr. stałe 0,10% 0,20% 0,30% powyżej 2 tyg. do 3 tyg. opr. stałe 0,10% 0,20% 0,30% powyżej 3tyg. do1 mc. opr. zmienne 0,15% 0,25% 0,40% powyżej 1 mc do 2 mc. opr. zmienne 0,15% 0,25% 0,40% powyżej 2 mc. do 3 mc. opr. zmienne 0,20% 0,30% 0,50% powyżej 3 mc. do 4 mc. opr. zmienne 0,20% 0,30% 0,50% powyżej4 mc. do 5 mc. opr. zmienne 0,20% 0,30% 0,50% powyżej 5 mc. do 6 mc. opr. zmienne 0,60% 0,80% 1,30% powyżej 6 mc. do 9 mc. opr. zmienne 0,60% 0,80% 1,30% powyżej 9 mc. do 12 mc. opr. zmienne 1,10% 1,20% 1,70% powyżej12 mc. do 24 mc. opr. zmienne 1,10% 1,20% 1,70% powyżej 24 mc. do36 mc. opr. zmienne 1,10% 1,20% 1,70% 7. Lokaty oszczędnościowe progresywne 6 mc. : I mc. 0,50% II mc. 0,60% III mc. 0,70% IV mc. 0,90% V mc. 1,40% VI mc. 4,30% Średnie oprocentowanie lokat progresywnych 6 mc. 1,40% 8. Lokaty oszczędnościowe progresywne 12 mc. : I mc. 0,40% II mc. 0,50% III mc. 0,70% IV mc. 0,80% V mc. 0,90% VI mc. 1,00% VII mc. 1,40% VIII mc. 1,50% IX mc. 1,70% X mc. 1,90% XI mc. 4,30% XII mc. 5,30% Średnie oprocentowanie lokat progresywnych 12 mc. 1,70 % 9. Lokata oszczędnościowa z możliwością dopłaty: - na okres zadeklarowania 6 mc opr. zmienne założone do dnia na okres zadeklarowania 12 mc opr. zmienne założona do dnia Lokata oszczędnościowa z możliwością dopłaty bis zakładane od dnia ,10% 2,70% 6

7 11. - na okres zadeklarowania 6 mc opr. zmienne - na okres zadeklarowania 12 mc opr. zmienne 1,80% 2,70%-bez możliwości negocjacji 1,10% 12. Terminowa lokata oszczędnościowa jednodniowa Mieszek zakładana do dnia r 13. AUTOLOKATA która zakładana była w okresie od r. do r. 1,30% oprocentowana jest jak lokata 9 miesięczna od ,00 zł 14. Dobra Lokata terminowa lokata oszczędnościowa oprocentowanie zmienne, według kapitału pierwotnego: od 1.000,00 do ,99 od ,00 do ,99 od ,00-1 miesięczna 1,40% 1,50% 1,60% - 3 miesięczna 1,60% 1,70% 1,80% - 6 miesięczna 1,80% 1,90% 2,00% 15. Turbolokata oprocentowanie stałe zakładana na okres 6 miesięcy 1,55% 16. Rachunki oszczędnościowe Uniskarbiec - kwartalna kapitalizacja odsetek, oprocentowanie zmienne, uzależnione od wysokości salda na rachunku: - do kwoty 999,99 zł. 0,00% - od kwoty 1000,00 zł. do kwoty ,99 zł. 1,35% - od kwoty ,00 zł. 1,80% 17. Rachunki oszczędnościowe i bieżące na przechowywanie środków z dopłat bezpośrednich na preferencyjnych warunkach - opr. zmienne 0,50% (kapitalizacja kwartalna) 18. Wkłady na książeczkach mieszkaniowych opr. zmienne 0,35% (kapitalizacja kwartalna) 19. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty otwierane za pośrednictwem bankowości internetowej 2 tygodniowe oprocentowanie stałe 0,30% 1 miesięczne oprocentowanie zmienne 0,40% 3 miesięczne oprocentowanie zmienne 0,50% 6 miesięczne oprocentowanie zmienne 1,30% AUTOLOKATA Z DOPŁATĄ - 9 miesięczna oprocentowanie stałe 1,90% - 12 miesięczna oprocentowanie stałe 2,10% Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe likwidowane przed terminem okresu zadeklarowanego nie są oprocentowane. Lokaty w walucie likwidowane przed terminem okresu zadeklarowanego oprocentowane są w wysokości ½ oprocentowania rachunków bieżących w danej walucie. W przypadku lokat określonych w pkt. 6 dopuszcza się możliwość zakładania lokat na okres powyżej 36 miesięcy na warunkach określonych jak dla lokat z przedziału pow. 24 m-cy do 36 m-cy 7

8 ROZDZIAŁ 3: Oprocentowania środków pieniężnych w walutach wymienialnych (USD, EUR i GBP) na rachunkach oszczędnościowych bieżących i rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych oraz rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych podmiotów instytucjonalnych USD EUR GBP Rachunki oszczędnościowe bieżące I osób fizycznych oraz rachunki 0,04% 0,00% 0,01% bieżące podmiotów instytucjonalnych II Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych oraz rachunki lokat terminowych podmiotów instytucjonalnych 1-mc Stała stopa procentowa 0,10% 0,10% 0,30% 3-mc Stała stopa procentowa 0,20% 0,20% 0,40% 6-mc Zmienna stopa procentowa 0,30% 0,30% 0,50% 12-mc Zmienna stopa procentowa 0,40% 0,50% 0,60% 24-mc zmienna stopa procentowa 0,40% 0,50% 0,70% 36-mc Zmienna stopa procentowa 0,45% 0,50% 0,80% 8

9 ROZDZIAŁ 4: Oprocentowanie kart kredytowych VISA Credit L.p. Rodzaj czynności Stawka 1. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 10 % 2. Oprocentowanie transakcji gotówkowych 10 % 3. Oprocentowanie dla spłat zadłużenia w innym banku 10 % 4. Oprocentowanie przelewu w karcie 10 % 5. Oprocentowanie rat w karcie 10 % 6. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych wynosi czterokrotność stopy lombardowej 9

10 ROZDZIAŁ 5: Oprocentowanie kart kredytowych VISA Business Credit L.p. Rodzaj czynności Stawka Oprocentowanie 1 transakcji bezgotówkowych 10 % Oprocentowanie transakcji gotówkowych 10 % 3. Oprocentowanie dla spłat zadłużenia w innym banku 10 % 10

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tekst jednolity na dzień 22.10.2014 r. Goleniów, październik 2014 r. Oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 62/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli z dnia 31.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo