Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie"

Transkrypt

1 (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8

2 I. Klienci indywidualni Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, a'vista: a) w złotych Tabela 2. Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych Tabela 3. Lokaty oszczędnościowe w złotych Tabela 3a. Lokaty oszczędnościowe w złotych. (zakładane do )... 4 Tabela 4. Lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych Tabela 5. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych II. Klienci instytucjonalni Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych Tabela 2. Rachunki bieżące i pomocnicze w walutach wymienialnych Tabela 3. Lokaty oszczędnościowe w złotych Tabela 4. Lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych Tabela 5. Kredyty na działalność gospodarczą w złotych Tabela 5a. Kredyty na działalność gospodarczą w złotych... 7 Tabela 6. Kredyty dla JST Tabela 7. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych Tabela 8. Kredyty dla rolników indywidualnych w złotych Tabela 8a. Kredyty dla rolników indywidualnych w złotych Strona 2 z 8

3 I. Klienci indywidualni. Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, a'vista w złotych. Lp. Rodzaj rachunku 1a Rachunek ROR 1 od kwoty 0,01 do kwoty 4.999,99 zł 0,10% 1b Rachunek ROR ,00 do kwoty 9.999,99 zł 0,94% 1c Rachunek ROR ,00 do kwoty ,99 zł 1,25% 1d Rachunek ROR 1 od kwoty ,00 zł 1,57% 2. Rachunek płatny na każde żądanie dla rad rodziców i innych jednostek 0,10% nieposiadających osobowości prawnej 3. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową 0,10% 4. Indywidualne konta emerytalne 4,68% 5. Konta na zasiłki OPS 0,10% 6. Rachunki SKO* *Środki, z tytułu oprocentowania gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Środkami tymi dysponuje SKO przeznaczając je na zakup nagród zaakceptowanych przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie prowadzący rachunek SKO. 1 każdy ROR (ROR, ROR-Junior, ROR-Student, ROR-Senior) Oprocentowanie (w stosunku rocznym) Stopa zmienna 4,00% Tabela 2. Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych. Rodzaj rachunku USD EUR GBP CHF Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie o zmiennym oprocentowaniu 0,15% 0,15% 0,15% 0,15 Tabela 3. Lokaty oszczędnościowe w złotych (zakładane od ) Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie Stałe S Zmienne Z Odnawialna O Nieodnawialna N 1. Lokata terminowa 1 miesięczna 1,95% Z O 2. Lokata terminowa 2 miesięczna 2,04% Z O 3. Lokata terminowa 3 miesięczna do ,47% Z O Od do ,66% Z O Powyżej ,99% Z O 4. Lokata terminowa 6 miesięczna do ,52% Z O Od do ,71% Z O Powyżej ,05% Z O Powyżej Od 3,23% Z N do negocjacji 3 5. Lokata terminowa 12 miesięczna do ,19% Z O Od do ,33% Z O Powyżej ,36% Z O Powyżej Od 3,36% S N do negocjacji 3 6. Lokata terminowa 24 miesięczna 4,02% Z O 7. Lokata terminowa 36 miesięczna 4,24% Z O 8. Lokata terminowa progresywna Obowiązuje dla lokat założonych w okresie od r do do Lokata 4x3bis I okres 3-miesieczny 3,75% II okres 3-miesieczny 4,20% III okres 3-miesieczny 4,55% IV okres 3-miesieczny 6,50% Za okres 12 miesięcy Średnia 4,75 % S N Strona 3 z 8

4 9. Lokata terminowa 9 miesięczna SUPER wiborna zakładane od SUPER redyskontowa zakładane od Lokata biznesowa do obowiązuje do daty zakończenia oferty 11. Lokata biznesowa bis zakładana od dnia do daty zakończenia oferty 1,05 stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego datę założenia lokaty S N 1,05 stopy redyskonta weksli Z N 1,15 stopy redyskonta weksli Z N 1,10 stopy redyskonta weksli dla kwoty < ,- zł 1,15 stopy redyskonta weksli dla kwoty ,- zł Tabela 3a. Lokaty oszczędnościowe w złotych. (zakładane do ) Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie Stałe S Zmienne Z 1. Lokata terminowa 1 miesięczna 1,82% Z 2. Lokata terminowa 2 miesięczna 1,92% Z 3. Lokata terminowa 3 miesięczna do ,43% Z Od do ,48% Z Pow ,81% Z 4. Lokata terminowa 6 miesięczna do ,49% Z Od do ,55% Z Pow ,87% Z 5. Lokata terminowa 12 miesięczna do ,70% Z Od do ,92% Z Pow ,09% Z 6. Lokata terminowa 24 miesięczna do ,92% Z Od do ,14% Z Pow ,34% Z 7. Lokata terminowa 36 miesięczna do ,16% Z Od do ,18% Z Pow ,51% Z Tabela 4. Lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych Waluta USD EUR GBP CHF Rodzaj lokaty 1 miesięczna 0,60% 1,10% 1,00% 0,40% 3 miesięczna 0,70% 1,20% 1,10% 0,45% 6 miesięczna 0,90% 1,30% 1,20% 0,50% 12 miesięczna 1,00% 1,35% 1,25% 0,55% Tabela 5. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych: Lp. Rodzaj kredytu Stopa Stopa zmienna stała 1. Debet w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym - 9,75% 2. Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo - 9,75% rozliczeniowym 3. Kredyt Mój Dom - 1,6 stopy redyskonta weksli + marża 0% Podwyższenie marży do czasu otrzymania odpisu z KW z 2 pp prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku 6 4.a Kredyt Bezpieczna gotówka udzielane do dnia na okres do 12 miesięcy z ubezpieczeniem rozszerzonym 6,75% Z N Strona 4 z 8

5 na okres do 12 miesięcy z ubezpieczeniem podstawowym 7,75% oraz na okres powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem rozszerzonym na okres powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem 8,75% podstawowym na okres do 12 miesięcy bez ubezpieczenia 10,75% na okres od 12 do 36 miesięcy bez ubezpieczenia 11,75% na okres od 36 do 60 miesięcy bez ubezpieczenia 12,50% 4.b Kredyt Bezpieczna gotówka udzielane od dnia na okres do 12 miesięcy z ubezpieczeniem rozszerzonym 8,75% na okres do 12 miesięcy z ubezpieczeniem podstawowym 9,75% oraz na okres powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem rozszerzonym na okres powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem 10,75% podstawowym na okres do 12 miesięcy bez ubezpieczenia 12,75% na okres od 12 do 36 miesięcy bez ubezpieczenia 13,75% na okres od 36 do 60 miesięcy bez ubezpieczenia 14,50% na okres powyżej 60 miesięcy bez ubezpieczenia 16,50% 5. Uniwersalny kredyt hipoteczny - 1,6 stopy redyskonta weksli + marża 1% Podwyższenie marży do czasu otrzymania odpisu z KW z 2 pp prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku 6. Kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów WIBOR 3M pp. słonecznych 7. Zadłużenie przeterminowane, czeki bez pokrycia - 4-krotność stopy lombardowej NBP 8. Kredyty gotówkowe (konsumenckie) wycofane z oferty Na okres do 12 miesięcy - 11,25% Na okres od 12 do 36 miesięcy - 12,25% Na okres powyżej 36 miesięcy - 13,00% (max. do 60 m-cy) 9. Kredyt EKO-DACH WIBOR 3M 4 +4,5 p.p. Strona 5 z 8

6 II. Klienci instytucjonalni. Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie 1. Rachunki bieżące i pomocnicze 0,10% 2. Rachunek lokacyjny 2% 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego wg. warunków określonych w postępowaniu o zamówieniach publicznych. 4. Lokaty krótkoterminowe JST na okres do 30 dni (nie objęte postępowaniem o zamówieniach publicznych) 0,50 X WIBID 1M 3 Tabela 2. Rachunki bieżące i pomocnicze w walutach wymienialnych. Rodzaj rachunku USD EUR GBP CHF Rachunek bieżący i pomocniczy 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% Tabela 3. Lokaty terminowe w złotych. Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie Stałe S Zmienne Z Odnawialna O Nieodnawialna N Lokaty terminowe wycofane z oferty zakładane do Lokata terminowa 1 miesięczna 1,82% Z O 2. Lokata terminowa 2 miesięczna 1,92% Z O 3. Lokata terminowa 3 miesięczna do ,43% Z O Od do ,48% Z O Pow ,81% Z O 4. Lokata terminowa 6 miesięczna do ,49% Z O Od do ,55% Z O Pow ,87% Z O 5. Lokata terminowa 12 miesięczna 3,03% Z O 6. Lokata terminowa 24 miesięczna 3,47% Z O 7. Lokata terminowa 36 miesięczna 3,51% Z O Lokaty terminowe zakładane od Lokata terminowa 365 Lokata terminowa od 31 do 90 dni 2,30% Z O Lokata terminowa od 91 do 120 dni Do ,00 2,30% Z O Od do ,86% Z O Od do ,00% Z O Pow ,03% Z O Lokata terminowa od 121 do 365 dni Do ,37% Z O Od do ,03% Z O Od do ,09% Z O Od do ,14% Z O Powyżej Od 3,14% do negocjacji 3 9. Lokata O/N Do 0,50xWIBID 2 1M minimalne saldo na rachunku ,- zł Tabela 4. S Lokaty terminowe w walutach wymienialnych Strona 6 z 8

7 Waluta USD EUR GBP CHF Rodzaj lokaty 1 miesięczna 0,60% 1,10% 1,00% 0,40% 3 miesięczna 0,70% 1,20% 1,10% 0,45% 6 miesięczna 0,90% 1,30% 1,20% 0,50% 12 miesięczna 1,00% 1,35% 1,25% 0,55% Tabela 5. Kredyty na działalność gospodarczą w złotych (dla kredytów udzielonych od ) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyt w rachunku bieżącym 1,6 stopy redyskonta weksli, 2. Debet w rachunku bieżącym 9,99 % 3. Kredyt na Dobry początek 8,88 % 4. Kredytowa linia hipoteczna od 7,00 % do 9,00% dla umów zawartych po roku powyżej kwoty ,- Od 6,75 % do 9,00% 5. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, w tym rewolwingowy Na okres do 1 roku dla posiadaczy rachunku w RBS 1,6 stopy redyskonta weksli Bychawa Na okres do 1 roku 8,50% Na okres od 1 roku do 3 lat 9,50% Kredyt od kwoty ,- zł WIBOR 3M 1 + marża banku 6. Kredyt inwestycyjny a. Na okres do 1 roku do kwoty ,99 zł 9,00% Na okres od 1 roku do 3 lat do kwoty ,99 zł 9,10% Na okres powyżej 3 lat do kwoty ,99 zł 9,25% b. Na okres do 1 roku od kwoty ,- zł WIBOR 3M 1 + marża banku Na okres od 1 roku do 3 lat od kwoty ,- zł WIBOR 3M 1 + marża banku Na okres powyżej 3 lat od kwoty ,- zł WIBOR 3M 1 + marża banku 7. Kredyty preferencyjne Wg. zasad określonych przez ARiMR 8. Kredyty pomostowe Na okres do 3 lat WIBOR 3M 1 + 3pp. marży Banku Na okres powyżej 3 lat WIBOR 3M 1 + 4pp. marży Banku 9. Kredyty przeterminowane 20 %. 10. Kredyt Szybka inwestycja 8% w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa Tabela 5a. Kredyty na działalność gospodarczą w złotych (dla kredytów udzielonych do ) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyt w rachunku bieżącym 1,6 stopy redyskonta weksli 2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Na okres do 1 roku 8,50% Na okres od 1 roku do 3 lat 9,50% 3. Kredyt inwestycyjny Na okres do 1 roku 9,00% Na okres od 1 roku do 3 lat 10,00% Na okres powyżej 3 lat 12,00% Tabela 6. Kredyty dla JST Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyty dla JST Wg. warunków określonych w postępowaniu o zamówieniach publicznych. 2. Kredyty przeterminowane 22 % Tabela 7. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - Strona 7 z 8

8 zmienna stopa procentowa 1. Kredyty mieszkaniowe dla Wspólnot Mieszkaniowych Wspólny 1,6 stopy redyskonta weksli remont 2. Kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych WIBOR 3M pp. 3. Kredyty przeterminowane Wspólnot Mieszkaniowych 4- krotność stopy lombardowej NBP Tabela 8. Kredyty dla rolników indywidualnych w złotych (dla kredytów udzielonych od ) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyt w rachunku bieżącym 10,50% 2. Debet w rachunku bieżącym 9,99 % 3. Kredyt na Dobry początek 8,88 % 4. Kredytowa linia hipoteczna Od 7,00% do 9,00% dla umów zawartych po roku powyżej kwoty ,- Od 6,75 % do 9,00% 5. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Na okres do 1 roku 8,00% Na okres od 1 roku do 3 lat 9,50% 6. Kredyt obrotowy na bieżącą działalność 8,50% 7. Kredyt Bezpieczny kredyt 10,50% - Stała stopa procentowa 8. Kredyt inwestycyjny Na okres do 1 roku 9,80% Na okres od 1 roku do 3 lat 9,90% Na okres powyżej 3 lat 9,95% 9. Kredyty preferencyjne Wg. Zasad określonych przez ARiMR 10. Kredyty pomostowe Na okres do 3 lat WIBOR 3M 1 + 3pp. marży Banku Na okres powyżej 3 lat WIBOR 3M 1 + 4pp. marży Banku 11. Kredyty przeterminowane 20%. 12. Kredyty CSK (Częściowa Spłata Kapitału) Wg. Zasad określonych przez ARiMR 13. Kredytowa Linia Dopłatowa 6,80% Tabela 8a. Kredyty dla rolników indywidualnych w złotych (dla kredytów udzielonych do ) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyt w rachunku bieżącym 10,50% 2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1000,00zł na 1 hektar użytków rolnych Na okres do 1 roku 8,00% Na okres od 1 roku do 3 lat 9,50% 3. Kredyt obrotowy na bieżącą działalność 8,50% 4. Kredyt Bezpieczny kredyt 10,50% - Stała stopa procentowa 4. Kredyt inwestycyjny Na okres do 1 roku 9,80% Na okres od 1 roku do 3 lat 10,30% Na okres powyżej 3 lat 11,00% 1 Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest jako stawka średnia z poprzedniego kwartału i publikowana na koniec każdego okresu przez Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień kwartału, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia kwartału. 2 Wysokość stawki WIBID dla terminu 1 miesięcznego ustalana jest jako stawka średnia z poprzedniego miesiąca, publikowana na koniec każdego okresu przez Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 3 Każda lokata negocjowana jest lokata nieodnawialną. 4 Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest jako stawka średnia z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego okresu przez Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień kwartału, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia kwartału. 6 Podwyższenie marży stosowane w przypadku nie ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki. Strona 8 z 8

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 34 Zarządu Banku Spółdzielczego nr z dnia 25.07.2012r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Starachowice, lipiec 2012r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Warszawa, listopad 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/13/606/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.03.2013 (obowiązuje od 22.03.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 62/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli z dnia 31.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo