Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie"

Transkrypt

1 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8

2 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, a'vista: a) w złotych Tabela 2. Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych Tabela 3. Lokaty oszczędnościowe w złotych Tabela 3a. Lokaty oszczędnościowe w złotych. (zakładane do )... 4 Tabela 4. Lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych Tabela 5. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych II. Klienci instytucjonalni Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych Tabela 2. Rachunki bieżące i pomocnicze w walutach wymienialnych Tabela 3. Lokaty oszczędnościowe w złotych Tabela 4. Lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych Tabela 5. Kredyty na działalność gospodarczą w złotych Tabela 5a. Kredyty na działalność gospodarczą w złotych... 7 Tabela 6. Kredyty dla JST Tabela 7. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych Tabela 8. Kredyty dla rolników indywidualnych w złotych Tabela 8a. Kredyty dla rolników indywidualnych w złotych Strona 2 z 8

3 I. Klienci indywidualni. Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, a'vista w złotych. Lp. Rodzaj rachunku 1a Rachunek ROR 1 od kwoty 0,01 do kwoty 4.999,99 zł 0,10% 1b Rachunek ROR ,00 do kwoty 9.999,99 zł 1,50 % 1c Rachunek ROR ,00 do kwoty ,99 zł 2,00 % 1d Rachunek ROR 1 od kwoty ,00 zł 2,50 % 2. Rachunek płatny na każde żądanie dla rad rodziców i innych jednostek nieposiadających 0,10% osobowości prawnej 3. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową 0,10% 4. Indywidualne konta emerytalne 7,00% 5. Konta na zasiłki OPS 0,10% 6. Rachunki SKO* *Środki, z tytułu oprocentowania gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Środkami tymi dysponuje SKO przeznaczając je na zakup nagród zaakceptowanych przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie prowadzący rachunek SKO. 1 każdy rodzaj ROR (ROR, ROR-Junior, ROR-Student, ROR-Senior) Oprocentowanie (w stosunku rocznym) Stopa zmienna 4,00% Tabela 2. Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych. Rodzaj rachunku USD EUR GBP CHF Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie o zmiennym oprocentowaniu 0,15% 0,15% 0,15% 0,15 Tabela 3. Lokaty oszczędnościowe w złotych (zakładane od ) Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie Stałe S Zmienne Z Odnawialna O Nieodnawialna N 1. Lokata terminowa 1 miesięczna 2,80% Z O 2. Lokata terminowa 2 miesięczna 2,90% Z O 3. Lokata terminowa 3 miesięczna Do ,70% Z O Od do ,00% Z O Powyżej ,50% Z O 4. Lokata terminowa 6 miesięczna do ,80% Z O Od do ,10% Z O Powyżej ,60% Z O Powyżej Do negocjacji*** Z N 5. Lokata terminowa 12 miesięczna do ,20% Z O Od do ,50% Z O Powyżej ,70% Z O Powyżej Do negocjacji*** Z N 6. Lokata terminowa 24 miesięczna 5,40% Z O 7. Lokata terminowa 36 miesięczna 5,70% Z O 8. Lokata terminowa progresywna Obowiązuje dla lokat założonych w okresie od r do r Lokata 4x3 I okres 3-miesieczny 3,00% II okres 3-miesieczny 4,00% III okres 3-miesieczny 5,00% IV okres 3-miesieczny 6,00% Za okres 12 miesięcy Średnia 4,50 % S N 9. Lokata terminowa progresywna Obowiązuje dla lokat założonych w okresie Strona 3 z 8

4 Lokata 4x3bis od r do daty zakończenia oferty I okres 3-miesieczny 3,75% II okres 3-miesieczny 4,20% III okres 3-miesieczny 4,55% IV okres 3-miesieczny 6,50% Za okres 12 miesięcy Średnia 4,75 % S N 10. Lokata terminowa 9 miesięczna Obowiązuje dla lokat zakładanych od dnia roku do daty zakończenia oferty SUPER wiborna 0,9 stawki WIBOR 3M z ostatniego S N dnia roboczego miesiąca poprzedzającego datę założenia lokaty SUPER redyskontowa 0,9 stopy redyskonta weksli Z N 11. Lokata biznesowa 1,15 stopy redyskonta weksli Z N Tabela 3a. Lokaty oszczędnościowe w złotych. (zakładane do ) Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie Stałe S Zmienne Z 1. Lokata terminowa 1 miesięczna 2,80% Z 2. Lokata terminowa 2 miesięczna 2,90% Z 3. Lokata terminowa 3 miesięczna Do ,00 3,50% Z Od do ,70% Z Od do ,00% Z Pow ,50% Z 4. Lokata terminowa 6 miesięczna Do ,60% Z Od do ,80% Z Od do ,10% Z Pow ,60% Z 5. Lokata terminowa 12 miesięczna Do ,70% Z Od do ,90% Z Od do ,20% Z Pow ,70% Z 6. Lokata terminowa 24 miesięczna Do ,75% Z Od do ,95% Z Od do ,25% Z Pow ,75% Z 7. Lokata terminowa 36 miesięczna Do ,75% Z Od do ,95% Z Od do ,30% Z Pow ,75% Z Tabela 4. Lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych Waluta USD EUR GBP CHF Rodzaj lokaty 1 miesięczna 0,60% 1,10% 1,00% 0,40% 3 miesięczna 0,70% 1,20% 1,10% 0,45% 6 miesięczna 0,90% 1,30% 1,20% 0,50% 12 miesięczna 1,00% 1,35% 1,25% 0,55% Strona 4 z 8

5 Tabela 5. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych: Lp. Rodzaj kredytu Stopa Stopa zmienna stała 1. Debet w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym - 12,00% 2. Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo - 12,00% rozliczeniowym 3. Kredyt Mój Dom - 1,6 stopy redyskonta weksli + marża 0% Podwyższenie marży do czasu otrzymania odpisu z KW z 2 pp prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku Podwyższenie marży w przypadku kredytowania powyżej 2 pp 80% wartości nieruchomości - do czasu gdy saldo kapitału pozostałego do spłaty nie stanie się niższe lub równe 80% wartości nieruchomości 4. Kredyt Bezpieczna gotówka - na okres do 12 miesięcy z ubezpieczeniem rozszerzonym 9,00% na okres do 12 miesięcy z ubezpieczeniem podstawowym 10,00% oraz na okres powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem rozszerzonym na okres powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem 11,00% podstawowym na okres do 12 miesięcy bez ubezpieczenia 13,00% na okres od 12 do 36 miesięcy bez ubezpieczenia 14,00% na okres od 36 do 60 miesięcy bez ubezpieczenia 14,75% 5. Uniwersalny kredyt hipoteczny - 1,6 stopy redyskonta weksli + marża 1% 6. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych WIBOR 3M* + 3 pp. 7. Zadłużenie przeterminowane, czeki bez pokrycia - 4-krotność stopy lombardowej NBP Strona 5 z 8

6 II. Klienci instytucjonalni. Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie 1. Rachunki bieżące i pomocnicze 0,10% 2. Rachunek lokacyjny 2% 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego Wg. warunków określonych w postępowaniu o zamówieniach publicznych. Tabela 2. Rachunki bieżące i pomocnicze w walutach wymienialnych. Rodzaj rachunku USD EUR GBP CHF Rachunek bieżący i pomocniczy 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% Tabela 3. Lokaty terminowe w złotych. Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie Stałe S Zmienne Z Odnawialna O Nieodnawialna N Lokaty terminowe 1. Lokata terminowa 1 miesięczna 2,80% Z O 2. Lokata terminowa 2 miesięczna 2,90% Z O 3. Lokata terminowa 3 miesięczna Do ,00 3,50% Z O Od do ,70% Z O Od do ,00% Z O Pow ,50% Z O 4. Lokata terminowa 6 miesięczna Do ,60% Z O Od do ,80% Z O Od do ,10% Z O Pow ,60% Z O 5. Lokata terminowa 12 miesięczna 4,60% Z O 6. Lokata terminowa 24 miesięczna 4,70% Z O 7. Lokata terminowa 36 miesięczna 4,75% Z O 8. Lokata terminowa 365 zakładana od dnia roku Lokata terminowa od 31 do 90 dni 2,80% Z O Lokata terminowa od 91 do 120 dni Do ,00 3,50% Z O Od do ,70% Z O Od do ,00% Z O Pow ,50% Z O Lokata terminowa od 121 do 365 dni Do ,60% Z O Od do ,80% Z O Od do ,10% Z O Pow ,60% Z O 10 Lokata O/N minimalne saldo na rachunku ,- zł Do 0,50xWIBID** 1M Tabela 4. Lokaty terminowe w walutach wymienialnych Waluta USD EUR GBP CHF Rodzaj lokaty 1 miesięczna 0,60% 1,10% 1,00% 0,40% 3 miesięczna 0,70% 1,20% 1,10% 0,45% 6 miesięczna 0,90% 1,30% 1,20% 0,50% 12 miesięczna 1,00% 1,35% 1,25% 0,55% Strona 6 z 8

7 Tabela 5. Kredyty na działalność gospodarczą w złotych (dla kredytów udzielonych od ) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyt w rachunku bieżącym 1,6 stopy redyskonta weksli, 2. Debet w rachunku bieżącym 9,99 % 3. Kredyt na Dobry początek 8,88 % 4. Kredytowa linia hipoteczna od 7,00 % do 9,00% 5. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, w tym rewolwingowy Na okres do 1 roku dla posiadaczy rachunku w RBS 1,6 stopy redyskonta weksli Bychawa Na okres do 1 roku 8,50% Na okres od 1 roku do 3 lat 9,50% Kredyt od kwoty ,- zł WIBOR 3M* + marża banku 6. Kredyt inwestycyjny a. Na okres do 1 roku do kwoty ,99 zł 9,00% Na okres od 1 roku do 3 lat do kwoty ,99 zł 9,10% Na okres powyżej 3 lat do kwoty ,99 zł 9,25% b. Na okres do 1 roku od kwoty ,- zł WIBOR 3M* + marża banku Na okres od 1 roku do 3 lat od kwoty ,- zł WIBOR 3M* + marża banku Na okres powyżej 3 lat od kwoty ,- zł WIBOR 3M* + marża banku 7. Kredyty preferencyjne Wg. zasad określonych przez ARiMR 8. Kredyty pomostowe Na okres do 3 lat WIBOR 3M *+ 3pp. marży Banku Na okres powyżej 3 lat WIBOR 3M *+ 4pp. marży Banku 9. Kredyty przeterminowane 20 %. 10. Kredyt Szybka inwestycja 8% w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa Tabela 5a. Kredyty na działalność gospodarczą w złotych (dla kredytów udzielonych do ) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyt w rachunku bieżącym 1,6 stopy redyskonta weksli 2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Na okres do 1 roku 8,50% Na okres od 1 roku do 3 lat 9,50% 3. Kredyt inwestycyjny Na okres do 1 roku 9,00% Na okres od 1 roku do 3 lat 10,00% Na okres powyżej 3 lat 12,00% Tabela 6. Kredyty dla JST Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyty dla JST Wg. warunków określonych w postępowaniu o zamówieniach publicznych. 2. Kredyty przeterminowane 22 % Tabela 7. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyty mieszkaniowe dla Wspólnot Mieszkaniowych Wspólny remont 1,6 stopy redyskonta weksli 2. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych WIBOR 3M* + 3 pp. 3. Kredyty przeterminowane Wspólnot Mieszkaniowych Wspólny remont 4- krotność stopy lombardowej NBP Strona 7 z 8

8 Tabela 8. Kredyty dla rolników indywidualnych w złotych (dla kredytów udzielonych od ) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyt w rachunku bieżącym 12,00% 2. Debet w rachunku bieżącym 9,99 % 3. Kredyt na Dobry początek 8,88 % 4. Kredytowa linia hipoteczna Od 7% do 9,00% 5. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Na okres do 1 roku 8,00% Na okres od 1 roku do 3 lat 9,50% 6. Kredyt obrotowy na bieżącą działalność 8,50% 7. Kredyt Bezpieczny kredyt 10,50% - Stała stopa procentowa 8. Kredyt inwestycyjny Na okres do 1 roku 9,80% Na okres od 1 roku do 3 lat 9,90% Na okres powyżej 3 lat 9,95% 9. Kredyty preferencyjne Wg. Zasad określonych przez ARiMR 10. Kredyty pomostowe Na okres do 3 lat WIBOR 3M *+ 3pp. marży Banku Na okres powyżej 3 lat WIBOR 3M* + 4pp. marży Banku 11. Kredyty przeterminowane 20%. 12. Kredyty CSK (Częściowa Spłata Kapitału) Wg. Zasad określonych przez ARiMR Tabela 8a. Kredyty dla rolników indywidualnych w złotych (dla kredytów udzielonych do ) Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie - zmienna stopa procentowa 1. Kredyt w rachunku bieżącym 12,00% 2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1000,00zł na 1 hektar użytków rolnych Na okres do 1 roku 8,00% Na okres od 1 roku do 3 lat 9,50% 3. Kredyt obrotowy na bieżącą działalność 8,50% 4. Kredyt Bezpieczny kredyt 10,50% - Stała stopa procentowa 4. Kredyt inwestycyjny Na okres do 1 roku 9,80% Na okres od 1 roku do 3 lat 10,30% Na okres powyżej 3 lat 11,00% * Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest jako stawka średnia z poprzedniego kwartału i publikowana na koniec każdego okresu przez Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień kwartału, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia kwartału. ** Wysokość stawki WIBID dla terminu 1 miesięcznego ustalana jest jako stawka średnia z poprzedniego miesiąca, publikowana na koniec każdego okresu przez Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. *** Każda lokata negocjowana jest lokata nieodnawialną. Strona 8 z 8

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 34 Zarządu Banku Spółdzielczego nr z dnia 25.07.2012r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Starachowice, lipiec 2012r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/13/606/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.03.2013 (obowiązuje od 22.03.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Warszawa, listopad 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 14 kwietnia 2015r. Strzelce Opolskie 2015r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 62/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli z dnia 31.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Bardziej szczegółowo