Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 32/2014 z dnia 25 września 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 36/2014 z dnia 09 października 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 44/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 49/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 11/2015 z dnia 09 marca 2015 r. zm. Uchwałą Zarządu 13/2015 z dnia 09 marca 2015 r. zm. Uchwałą Zarządu 17/2015 z dnia 17 marca 2015 r. zm. Uchwałą Zarządu 82/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zm. Uchwałą Zarządu 19/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. zm. Uchwałą Zarządu 2/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zm. Uchwałą Zarządu 9/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zm. Uchwałą Zarządu 23/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Wyszków, 2017 r.

2 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3 OSZCZĘDNOŚCI... 3 KREDYTY GOTÓWKOWE... 5 KREDYTY HIPOTECZNE... 5 CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI... 6 RACHUNKI... 6 LOKATY... 6 KREDYTY... 7 CZĘŚĆ C. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO... 9 RACHUNKI... 9 LOKATY... 9 KREDYTY... 9 CZĘŚĆ D. INNE

3 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB.1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe 1. POL-Konto 0,00 % 2. POL-Konto Student 0,00 % 3. POL-Konto Senior 0,01 % TAB.2. Rachunki płatne na każde żądanie L.p. Rodzaj rachunku 1. Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową w złotych 2. Rachunki dla PKZP, SKO, Rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej w złotych Minimalna kwota wpłaty i stan wkładu 50,00 PLN 0,10 % 50,00 PLN 0,10 % TAB.3. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych USD EUR GBP CHF 1. Rachunek płatny na każde żądanie 0,05% 0,05% 0,01% 0,01% 2. Minimalna kwota wpłaty 10,00 10,00 10,00 20,00 OSZCZĘDNOŚCI TAB.4. Lokaty terminowe w złotych Lp. Rodzaj lokaty do 9.999,99 zł / zmienne/ od ,00 zł od ,00 zł do ,99 zł do ,99 zł Powyżej ,00 zł 1. Lokata terminowa STANDARD i oszczędnościowa potwierdzona książeczką oszczędnościową miesięczna 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,30 % miesięczna 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % miesięczna 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,60 % miesięczna 0,50 % 0,60 % 0,80 % 1,00 % miesięczna 0,70 % 0,80 % 0,90 % 1,10 % miesięczna 0,80 % 0,90 % 1,00 % 1,30 % miesięczna 0,80 % 0,90 % 1,00 % 1,40 % miesięczna 0,80 % 0,90 % 1,00 % 1,40 % 2. Minimalna kwoty lokaty 100,00 PLN 3

4 TAB.5. Lokata Rentier L.p. Rodzaj lokaty miesięczna 1,10 % miesięczna 1,40 % miesięczna 1,50 % miesięczna 1,60 % 2. Minimalna kwoty lokaty ,00 PLN TAB.6. Lokata progresywna w złotych Miesiąc zmienne 0,30% 0,40% 0,70% 0,80% 0,90% 1,10% 1,20% 1,30% 1,40% 1,70% 2,90% 4,10% Minimalna kwota lokaty 1.000,00 PLN Średnie oprocentowanie lokaty progresywnej 1,40% TAB.7. Lokaty oszczędnościowe L.p. Rodzaj lokaty 1. Lokata oszczędnościowa mieszkaniowa potwierdzona książeczką mieszkaniową w złotych 0,25 % TAB.8. Rachunki oszczędnościowe w złotych 1. Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt 1.1. do kwoty 999,99 zł 0,00 % 1.2. od kwoty zł do ,99 zł 0,40 % 1.3. od kwoty zł do ,99 zł 0,50 % 1.4. od kwoty zł do ,99 zł 0,70 % 1.5. od kwoty zł do ,99 zł 0,80 % 1.6. powyżej zł 1,20 % TAB.9. Lokata progresywna 6M w złotych Miesiąc zmienne 0,20% 0,30% 0,70% 1,00% 1,30% 3,10% Minimalna kwota lokaty 1.000,00 PLN Średnie oprocentowanie lokaty progresywnej 1,10 % TAB.10. Lokata oszczędnościowa Dopłata i Dopłata BIS w złotych L.p. Rodzaj lokaty miesięczna WIBID 1M* +0,00 p.p miesięczna WIBID 1M* +0,30 p.p miesięczna WIBID 1M* +0,40 p.p. WIBID 1M* - stopa referencyjna Banku wyznaczana na ostatni dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego 4

5 TAB11. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych USD EUR GBP CHF 1. Lokata terminowa STANDARD miesięczna 0,10 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % miesięczna 0,20 % 0,20 % 0,40 % 0,10 % miesięczna 0,30 % 0,30 % 0,50 % 0,15 % 2. Naruszenie warunków umowy (zerwanie lokaty) 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % KREDYTY GOTÓWKOWE TAB.12. Kredyty konsumenckie /stałe/ 1. Kredyt odnawialny - 9,90 % 2. Kredyt Szybka Gotówka 9,80 % - 3. Kredyt Bezpieczna Gotówka bez ubezpieczenia - 10,00 % z podstawowym ubezpieczeniem - 9,50 % z rozszerzonym ubezpieczeniem - 9,00 % 4. Kredyt Na Pięć 5 % 5. Kredyt Na Szóstkę z Plusem 6,5 % 6. Limit w POL-Koncie - 10,00 % 7. Kredyt konsumpcyjny (gotówkowy) na zasadach ogólnych do 12 m-cy - 9,50 % do 24 m-cy - 9,75 % do 36 m-cy - 9,95 % powyżej 36 m-cy - 9,95 % 8. Kredyt konsumpcyjny (gotówkowy) dla Posiadaczy POL-Konta od co najmniej 3 m-cy do 12 m-cy - 9,40 % do 24 m-cy - 9,50 % do 36 m-cy - 9,80 % powyżej 36 m-cy - 9,90 % KREDYTY HIPOTECZNE TAB.13. Kredyt mieszkaniowy 1. Kredyt mieszkaniowy udzielony od r. WIBOR 3M+marża od 2-5,5 p.p. lub do 60 m-cy 6,70 7,50 % do 180 m-cy 7,30 8,60 % do 300 m-cy 6,50 7,70 % 2. Kredyt mieszkaniowy udzielony w okresie od r r. 7,20 9,90 % 1 Dla kredytów udzielonych przed 18 października 2012r. w Oddziałach PBS Bank oprocentowanie wynosi 1 p.p. więcej. 5

6 TAB.14. Kredyt hipoteczny 1. Kredyt hipoteczny WIBOR 3M+marża 3,5-6,5 p.p. lub do 60 m-cy 8,30 8,50 % do 120 m-cy 8,10 8,30 % do 180 m-cy 7,80 8,20 % do 240 m-cy 7,40 7,80 % TAB.15. Karty kredytowe L.p. Rodzaj kart 1. Karty kredytowe* dwukrotność wysokości odsetek ustawowych w wysokości 1.1. Visa Credit 1.2. MasterCard Credit równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p., ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Aktualnie obowiązujące oprocentowanie wskazywane jest w stosownym Komunikacie Banku 1. *Dotyczy transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz przelewów z karty. 1 Komunikat Banku określa wysokość obowiązującego oprocentowania dla kart kredytowych, w oparciu o określoną przez Radę Polityki Pieniężnej wartość stopy referencyjnej. CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI TAB.1. Rachunki w złotych 1. Rachunki bieżące 1.1. Rachunek bieżący i pomocniczy 0,00 % TAB.2. Rachunki w walutach wymienialnych USD EUR GBP CHF 1. Rachunki bieżące 1.1. Rachunek bieżący i pomocniczy 0,05% 0,05% 0,01% 0,01% LOKATY TAB.3. Lokaty O/N (overnight) L.p. Minimalna kwota /stałe/ PLN 0,20 x Rp¹ TAB.4. Lokaty terminowe L.p. Rodzaj lokaty PLN USD EUR GBP CHF 1. Lokata tygodniowa 0,20 % tygodniowa 0,30 % tygodniowa 0,30 %

7 miesięczna 0,30 % 0,10 % 0,10 % 0,30 % 0,10 % miesięczna 0,40 % miesięczna 0,60 % 0,20 % 0,20 % 0,40 % 0,10 % miesięczna 1,00 % 0,30 % 0,30 % 0,50 % 0,15 % miesięczna 1,10 % miesięczna 1,30 % E-Lokata miesiąc 0,50 % miesiące 0,60 % miesiące 0,70 % miesięcy 1,10 % miesięcy 1,40 % Minimalna kwota lokaty , , , , ,00 KREDYTY TAB.5. Szybkie kredyty 1. Kredyt Szybka gotówka dla Firm WIBOR 1M + marża od 4,50 p.p. 2. Kredyt Szybka Inwestycja WIBOR 1M/3M + marża od 4,00 p.p. 3. Kredyt Szybka Inwestycja AGRO WIBOR 3M+ marża 2,50 p.p. TAB.6. Kredyty obrotowe 1. Kredyt w rachunku bieżącym stopa kredytu lombardowego + marża 1 5 p.p. 2. Kredyt obrotowy do 12 m-cy 8,50 10,00 % do 24 m-cy 9,10 10,00 % do 36 m-cy 9,10 10,00 % powyżej 36 m-cy 9,00 10,00 % 3. Kredyt płatniczy 9,80 % 4. Kredyt obrotowy z gwarancją BGK PLD WIBOR 1M + marża 3 5 p.p. TAB.7. Kredyty inwestycyjne L.p. Rodzaj kredytu 1. Kredyt inwestycyjny do 12 m-cy 8,50 10,00 % do 24 m-cy 9,10 10,00 % do 36 m-cy 9,10 10,00 % powyżej 36 m-cy 9,10 10,00 % 2. Kredytowa linia hipoteczna do 5 lat WIBOR 3M + marża od 3,50 p.p powyżej 5 lat WIBOR 3M + marża od 4,00 p.p. 3. Kredyt Wspólny remont WIBOR 1M/3M + marża od 4,50 p.p. 4. Kredyty pomostowe Unia Biznes i Unia Super Biznes Stopa kredytu lombardowego / WIBOR 3M + marża od 0 4,00 p.p.

8 5. Kredyt technologiczny WIBOR 3M + marża 4,00 p.p. TAB.8. Kredyty promocyjne / zmienne/ 1. Kredyt IMPET 2017 WIBOR 3M + marża 2,80 5 p.p 2. Kredyt IMPET 2016 WIBOR 3M + marża 2,80 5 p.p 3. Kredyt IMPET 2015 WIBOR 3M + marża 2,50 4,50 p.p 4. Kredyt Kredyt Jubileuszowy WIBOR 3M + marża 2,00 4,50 p.p 5. Kredyt IMPET do 12 m-cy 6,90 7,60 % do 36 m-cy 7,15 7,80 % do 60 m-cy 7,35 8,00 % do 120 m-cy 7,25 7,90 % 6. Kredyt IMPET do 12 m-cy 7,75 % do 36 m-cy 7,95 % do 60 m-cy 8,20 % do 120 m-cy 8,10 % 7. Kredyt IMPET do 36 m-cy 7,65 % do 60 m-cy 7,95 % do 120 m-cy 7,90 % 8. Kredyt IMPET do 36 m-cy 8,30 % do 60 m-cy 8,50 % do 120 m-cy 8,20 % 9. Kredyt IMPET do 60 m-cy 8,30 % do 120 m-cy 7,60 % 10. Kredyt IMPET do 60 m-cy 8,60 % do 120 m-cy 8,10 % 11. Kredyt IMPET 2006/ do 120 m-cy 8,30 10,00 % TAB.9. Kredyty preferencyjne L.p. Rodzaj kredytu 1. Kredyty preferencyjne z dopłatą z ARiMR - inwestycyjne - klęskowe na warunkach ARiMR TAB.10. Karty kredytowe L.p. Rodzaj kart 1. Karty kredytowe* dwukrotność wysokości odsetek ustawowych w wysokości 1.1. Visa Business Credit 1.2. MasterCard Business Credit równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p., ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Aktualnie obowiązujące oprocentowanie wskazywane jest w stosownym Komunikacie Banku 1. * Dotyczy transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz przelewów z karty. 1 Komunikat Banku określa wysokość obowiązującego oprocentowania dla kart kredytowych, w oparciu o określoną przez Radę Polityki Pieniężnej wartość stopy referencyjnej. 8

9 CZĘŚĆ C. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RACHUNKI TAB.1. Rachunki w złotych 1. Rachunki bieżące, pomocnicze, środków wyodrębnionych 0,00 % lub wg indywidualnie ustalonych LOKATY TAB.2. Lokaty terminowe w złotych L.p. Rodzaj lokaty 1. Lokata tygodniowa 0,20 % tygodniowa 0,30 % tygodniowa 0,30 % miesięczna 0,30 % miesięczna 0,40 % miesięczna 0,60 % miesięczna 1,00 % miesięczna 1,10 % miesięczna 1,30 % TAB.3. Lokaty O/N (overnight) L.p. Minimalna kwota PLN wg zawartej umowy KREDYTY TAB.4. Kredyty 1. Kredyt w rachunku bieżącym Stopa kredytu lombardowego / WIBOR 1M + marża 1,00 2,00 p.p. 2. Kredyt obrotowy WIBOR 1M/3M + marża 1,00 3,00 p.p. 3. Kredyt inwestycyjny WIBOR 1M/3M + marża 0,00 3,00 p.p. CZĘŚĆ D. INNE TAB.1. Zadłużenie przeterminowane L.p. 1. Zadłużenie przeterminowane Dwukrotność odsetek ustawowych 9

10 (Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p) 10