T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E S t a n n a 1 k w i e t n i a r. ( t e k s t j e d n o l i t y) S k o c z ó w

2 Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Nr 50/2014 z dn r., Nr 79/2014, 80/2014, 81/2014, 84/2014 z dn r., Nr 130/2014 z dn r., Nr 134/2014, Nr 135/2014, Nr 136/2014, Nr 137/2014 z dn r., Nr 143/2014 z dn r., Nr 157/2014, Nr 158/2014 z dn r., Nr 163/2014, Nr 164/2014 z dn r., Nr 36/2015, Nr 41/2015, Nr 42/2015, Nr 43/2015, Nr 44/2015, Nr 45/2015 z dn r., Nr 65/2015, Nr 66/2015, Nr 67/2015, Nr 69/2015 z dnia r. 2

3 DZIAŁ I KONTA OSOBISTE / OSZCZĘDNOŚCI: Tab.nr 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe ROZDZIAŁ I. KLIENCI INDYWIDUALNI 1. Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w złotych rachunek nieoprocentowany 2. Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Junior w złotych rachunek nieoprocentowany Tab. nr 2 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w złotych i w walutach wymienialnych: 1. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową rachunek nieoprocentowany 2. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych dla PKZP rachunek nieoprocentowany 3. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową dla SKO 4. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców 2,50% zmienne rachunek nieoprocentowany 5. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walucie EUR 0,10% zmienne 6. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walucie USD 0,08% zmienne Tab. nr 3 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych: 1. Efektywne Konto Oszczędnościowe (EKO) w złotych 1,10% zmienne Efektywne Konto Oszczędnościowe (EKO) w walucie EUR Efektywne Konto Oszczędnościowe (EKO) w walucie USD 0,15% zmienne 0,12% zmienne 2. Efektywne Konto Oszczędnościowe - bis (EKO - bis) w złotych zmienne do kwoty 999,99 zł. 0,10% od 1 000,00 zł. do 9 999,99 zł. 0,85% od ,00 zł. do ,99 zł. 1,25% od ,00 zł. do ,99 zł. 1,65% od kwoty ,00 zł. 2,05% Tab. nr 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych: Tab. nr 4a: Lp. Termin Oprocentowanie stałe 1. 3 miesiące 1,05% 1,25% 2. 6 miesięcy 1 1,15% 1,35% miesięcy 1,60% 1,75% miesiące 2,00% 2,15% Tab. nr 4b: Lp. Termin Oprocentowanie zmienne 1. 1 miesiąc 0,80% 1,00% 2. 3 miesiące 1,00% 1,20% 3. 6 miesięcy 1,10% 1,30% 4. 9 miesięcy 1,20% 1,40% miesięcy 1,45% 1,65% miesięcy 1,70% 1,90% miesiące 1,90% 2,10% 1 Lokata nieodnawialna 3

4 Tab. nr 4c: Lp. Rodzaj lokaty Oprocentowanie zmienne 1. 3 miesięczna LOKATA MAX WIBID 1M - marża 0,60 p.p miesięczna LOKATA OKAZJA WIBID 1M + marża 0,30 p.p miesięczna LOKATA OKAZJA WIBID 1M + marża 0,50 p.p miesięczna LOKATA DOBRY ZYSK WI BID 1M + marża 0,05 p.p 5. 5 miesięczna LOKATA DOBRY ZYSK WIBID 1M + marża 0,15 p.p. Uwaga: WIBID 1M średni WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego zmianę oprocentowania Tab. nr 5 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych: Lp. Termin Oprocentowanie zmienne w walucie EUR w walucie USD 1. 1 miesiąc 0,15% 0,10% 2. 3 miesiące 0,20% 0,15% 3. 6 miesięcy 0,25% 0,20% miesięcy 0,30% 0,25% miesiące 0,35% 0,28% Tab. nr 6 Inne: Lp. Rodzaj Oprocentowanie 1. Zerwanie Umowy terminowej lokaty oszczędnościowej 0,02% zmienne Tab. nr 7 Lokaty internetowe 2 : Lp. Rodzaj lokaty Oprocentowanie stałe 1. 1 miesięczna Lokata internetowa 1,15% 2. 3 miesięczna Lokata internetowa 1,35% 3. 6 miesięczna Lokata internetowa 1,65% DZIAŁ II KREDYTY: Lp. Rodzaj kredytu/nazwa Oprocentowanie zmienne 1. Kredyt gotówkowy: 1) do 12 miesięcy 7,80% 2) do 24 miesięcy 8,80% 3) do 36 miesięcy 9,80% (ob. od r.) 4) do 60 miesięcy 10,00% (ob. od r.) 5) do 120 miesięcy 10,00% (ob. od r.) 2. kredyt gotówkowy Kredyt Ekspresowy 6,25% 3. kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym 9,50% (ob. od r.) 4. kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy ,99% 5. kredyt hipoteczny Hipoteczny kredyt konsumpcyjny 6,35% 6. Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych WIBOR 3M + marża 5,00 p.p. 7. Kredyt konsolidacyjny WIBOR 1M + marża 7,90 p.p. 8. karty kredytowe: (oprocentowanie dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych) 1) karta kredytowa Visa Classic 10,00% (ob. od r.) 2) karta kredytowa Visa Gold 10,00% (ob. od r.) Uwaga: WIBOR 3M stawka obliczona jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres jej obowiązywania Uwaga: WIBOR 1M stawka obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania 2 zerwanie Umowy Lokaty internetowej skutkuje brakiem naliczenia odsetek 4

5 Tab. nr 2: Lp. Rodzaj kredytu/nazwa Oprocentowanie stałe 1. kredyt gotówkowy "Potrzeby domowe" 8,80% 2. kredyty gotówkowe sezonowe zgodnie z Uchwałą Zarządu DZIAŁ III INNE Lp. Rodzaj Oprocentowanie 1. Kredyty przeterminowane 4 - krotność stopy lombardowej NBP 2. Ujemne saldo w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym 3 - krotność stopy redyskonta weksli NBP ROZDZIAŁ II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI DZIAŁ I RACHUNKI / OSZCZĘDNOŚCI: Tab. nr 1 Rachunki bieżące w złotych: 1. Rachunek bieżący podmiotów gospodarczych w złotych rachunek nieoprocentowany 2. Rachunek pomocniczy podmiotów gospodarczych w złotych rachunek nieoprocentowany 3. Rachunki sektora budżetowego w złotych zgodnie z zawartą Umową 4. Rachunki bieżące dla rolników w złotych 0,08% zmienne Tab. nr 1a Rachunki lokacyjne w złotych: zmienne 1. Rachunek lokacyjny EKO- Biznes WIBID 1M x 0,70 Uwaga: WIBID 1M stawka obliczana jako średnia arytmetyczna z wszystkich notowań ostatniego miesiąca kalendarzowego Tab. nr 2 Rachunki bieżące w walutach wymienialnych: 1. Rachunek bieżący podmiotów gospodarczych, sektora budżetowego oraz rolników w walucie EUR 0,08% zmienne Rachunek bieżący podmiotów gospodarczych sektora budżetowego oraz rolników w walucie USD 0,03% zmienne Tab. nr 3 Rachunki lokat terminowych w złotych: Tab. nr 3a: Lp. Termin Oprocentowanie stałe 1. 3 miesiące 1,05% 1,25% 2. 6 miesięcy 3 1,15% 1,35% miesięcy 1,60% 1,75% miesiące 2,00% 2,15% Tab. nr 3b: Lp. Termin Oprocentowanie zmienne 1. 1 miesiąc 0,80% 1,00% 2. 3 miesiące 1,00% 1,20% 3. 6 miesięcy 1,10% 1,30% 4. 9 miesięcy 1,20% 1,40% miesięcy 1,45% 1,65% miesięcy 1,70% 1,90% miesiące 1,90% 2,10% 3 Lokata nieodnawialna 5

6 Tab. nr 3c: Lp. Rodzaj lokaty Oprocentowanie stałe 1. Lokata Overnight w złotych WIBID O/N - marża 1,40 p.p. Tab. nr 4:Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych Lp. Termin Oprocentowanie zmienne w walucie EUR w walucie USD 1. 1 miesiąc 0,15% 0,10% 2. 3 miesiące 0,20% 0,15% 3. 6 miesięcy 0,25% 0,20% miesięcy 0,30% 0,25% miesiące 0,35% 0,28% Tab. nr 5 Inne: Lp. Rodzaj Oprocentowanie 1. Zerwanie Umowy lokaty terminowej 0,02% zmienne Tab. nr 6 Lokaty internetowe 4 : Lp. Rodzaj lokaty Oprocentowanie stałe 1. 1 miesięczna Lokata internetowa 1,15% 2. 3 miesięczna Lokata internetowa 1,35% 3. 6 miesięczna Lokata internetowa 1,65% DZIAŁ II KREDYTY: Lp. Rodzaj kredytu/nazwa Oprocentowanie zmienne 1. Kredyty na działalność gospodarczą: 1) obrotowe w rachunku kredytowym WIBOR 3M + marża Banku 2) obrotowe w rachunku bieżącym stopa bazowa bankowa + marża Banku 3) inwestycyjne WIBOR 3M + marża Banku 4) rewolwingowy WIBOR 3M + marża Banku 2. Kredytowa linia hipoteczna WIBOR 3M + marża Banku 3. Kredyty płatnicze WIBOR 1M + marża 5,50 p.p. 4. Kredyty na działalność rolniczą 1) obrotowe w rachunku bieżącym 6,90% 2) w rachunku kredytowym udzielone do 3 lat 6,90% 3) w rachunku kredytowym udzielone powyżej 3 lat 7,40% 4) w rachunku kredytowym preferencyjne zg. z umową z AR i MR 5. Kredyty dla Wspólnot mieszkaniowych: 1) Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych WIBOR 3M + marża 5,00 p.p. 2) Kredyt inwestycyjny Wspólny remont WIBOR 3M + marża 3,80 p.p UWAGA: WIBOR 3M stawka obliczona jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres jej obowiązywania UWAGA: WIBOR 1M stawka obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania DZIAŁ III INNE: Lp. Rodzaj Oprocentowanie 1. Kredyty przeterminowane 4 - krotność stopy lombardowej NBP 4 zerwanie Umowy Lokaty internetowej skutkuje brakiem naliczenia odsetek 6