TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/13/606/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia (obowiązuje od r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica, 2013

2 2 SPIS TREŚCI: Część A. KLIENCI INDYWIDUALNI..3 TAB. 1 OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 3 TAB. 2 OSZCZĘDNOŚCIOWE.3 TAB. 3 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH..3 TAB. 4 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH...3 TAB. 5 TERMINOWE W ZŁOTYCH...3 TAB. 6 PROMOCYJNE W ZŁOTYCH.3 TAB. 7 TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH..4 TAB. 8.4 TAB. 9 DLA OSÓB FIZYCZNYCH.4 TAB. 10 POZOSTAŁE.. 4 Część B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI..4 TAB. 11 BIEŻĄCE.. 4 TAB. 12 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH..4 TAB. 13 TERMINOWE W ZŁOTYCH.4 TAB. 14 TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH...5 TAB TAB. 16 NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 5 TAB. 17 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 TAB. 18 POZOSTAŁE..5 Część C. ROLNICY..5 TAB. 19 BIEŻĄCE..5 TAB. 20 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH..5 TAB. 21 NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 6 TAB. 22 PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARiMR.. 6 TAB. 23 POZOSTAŁE 6 STAWKI PROCENTOWE.. 6

3 3 Część A. KLIENCI INDYWIDUALNI TAB. 1 OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 1 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy 1.1 POL-Konto 1.2 POL-Konto Junior 1.3 POL-Konto Student kwartalna 0,01 % 1.4 POL-Konto Senior 2 Debet w rachunku 4-krotność stopy lombardowej NBP TAB. 2 OSZCZĘDNOŚCIOWE 1 Rachunek systematycznego oszczędzania PRZYSZŁOŚĆ 1 kwartalna 3,3% 2 Rachunek oszczędnościowy EFEKT PLUS BIS 2.1 dla posiadaczy rachunku bieżącego lub POL-Konto 3,6% kwartalna 2.2 dla pozostałych osób 3,2% 3 Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) roczna 3,7% TAB. 3 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH 1 Rachunek płatny na każde żądanie 2 kwartalna 0,01 % 2 Rachunek dla Rad Rodziców, PKZP kwartalna 0,5% 3 Rachunek dla SKO kwartalna 2,9% TAB. 4 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych kwartalna 0,01 % 0,01 % TAB. 5 TERMINOWE W ZŁOTYCH Lp. Rodzaj lokaty Minimalna kwota 24 m-ce 1 m-c 2 m-ce 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy i dłużej 500 zł 1,9% 2,1% 2,6% 2,7% 2,9% 3,1% 1 Lokata STANDARD zł 2,2% 2,4% 2,9% 3,1% 3,4% 3,6% zł 2,4% 2,6% 3,2% 3,5% 3,9% 4,1% 2 Lokata SUPER STANDARD 500 zł -1,1% -0,9% 0,3 % + 0,4 % + 0,6 % Lp. Rodzaj lokaty 2 Lokata KUSZĄCA TAB. 6 PROMOCYJNE W ZŁOTYCH Minimalna kwota 1 m-c 2 m-ce 3 m-ce 6 m-cy 500 zł 2,0% 2,2% 2,6% 3,1% zł 2,2% 2,5% 2,8% 3,5% zł 2,4% 2,7% 3,8% 3,9% 1 PROFIT zł 5 m-cy 3,5% 2 STUDNIÓWKA zł 100 dni 3,3% 3 NA SZÓSTKĘ zł 6 m-cy 3,7% 4 STRZAŁ W zł 10 m-cy 4,6% 5 WYSTRZAŁOWA zł 3 m-ce +0,75% 7 PROFIT BIS zł 5 m-cy 4,0% 1 Wartość minimalnych miesięcznych wpłat warunkujących prowadzenie rachunku wynosi 10,00 zł. 2 Minimalny stan wkładu na książeczce po podjęciu ostatniej wypłaty wynosi 50,00 zł.

4 4 TAB. 7 TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Lokata STANDARD / 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy ustalane indywidualnie TAB. 8 Lp. Rodzaj transakcji 1 Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 18,50% 2 Plan ratalny Praktyczna rata 3 15,00 % 3 Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP TAB. 9 DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1 Gotówkowy 1.1 do 24 miesięcy 15,85% 1.2 zakup samochodu jak dla w/w kredytów gotówkowych pomniejszone o 4,5 % 1 Gotówkowy 1.1 pow. 24 miesięcy WIBOR 3M (miesięczny) + marża 1.2 zakup samochodu jak dla w/w kredytów gotówkowych pomniejszone o 4,5 % 1.3 Zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym bazowa Banku + marża 2 W POL-Koncie referencyjna NBP + marża 3 Mieszkaniowy 3.1 zakup i budowa WIBOR 3M (kwartalny) + marża 3.2 pozo cele WIBOR 3M (kwartalny) + marża 4 Uniwersalny kredyt hipoteczny WIBOR 3M (kwartalny) + marża 5 Konsolidacyjny WIBOR 3M (kwartalny) + marża 6 Zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym bazowa Banku + marża 7 Zadłużenie przeterminowane 19 % TAB. 10 POZOSTAŁE 1 Kredyt z premią termomodernizacyjną bazowa Banku + marża TAB. 11 BIEŻĄCE Część B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 1 Rachunek bieżący i pomocniczy roczna 0,01 % TAB. 12 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Rachunek bieżący i pomocniczy roczna 0,01 % 0,01 % TAB. 13 TERMINOWE W ZŁOTYCH Lp. Rodzaj lokaty 1 Lokata STANDARD Minimalna kwota 24 m-ce 1 m-c 2 m-ce 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy i dłużej zł 1,9% 2,1%% 2,6% 2,7% 2,9% 3,1% zł 2,2% 2,4% 2,9% 3,1% 3,4% 3,6% zł 2,4% 2,6% 3,2% 3,5% 3,9% 4,1% 3 Kwota objęta planem ratalnym Praktyczna rata nie może być niższa niż 300 zł.

5 5 2 Lokata SUPER STANDARD zł Lp. Rodzaj lokaty 2 Lokata STANDARD Minimalna kwota TAB. 14 TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH -1,1 % -0,9 % 1 Lokata STANDARD / TAB. 15 Lp. Rodzaj transakcji 0,3 % + 0,4 % 1 m-c 2 m-ce 3 m-ce 6 m-cy zł 2,0% 2,2% 2,6% 3,1% zł 2,2% 2,5% 2,8% 3,5% zł 2,4% 2,7% 3,8% 3,9% 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy + 0,6 % ustalane indywidualnie w odniesieniu do tabel oprocentowania Banku BPS S.A. 1 Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 18,50% 2 Plan ratalny Praktyczna rata 1 15,00 % 3 Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP TAB. 16 NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Obrotowy 2 Płatniczy bazowa Banku + marża 3 W rachunku bieżącym lub 4 Inwestycyjny WIBOR 3M (miesięczny) + marża 5 Kredytowa linia hipoteczna 6 Zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym bazowa Banku + marża 7 Pomostowy bazowa Banku + marża 8 Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP TAB. 17 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 Na pokrycie deficytu budżetowego 2 Na spłatę zaciągniętych zobowiązań WIBOR + marża 3 Pomostowy 4 Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP TAB. 18 POZOSTAŁE 1 Kredyt z premią termomodernizacyjną bazowa Banku + marża 2 Kredyt z premią technologiczną WIBOR 1M lub WIBOR 3M + marża TAB. 19 BIEŻĄCE Część C. ROLNICY 1 Rachunek bieżący roczna 0,01 % TAB. 20 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Rachunek bieżący roczna 0,01 % 0,01 %

6 6 TAB. 21 NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1 Obrotowy 1.1 do 12 miesięcy bazowa Banku + marża 1.2 pow. 12 miesięcy bazowa Banku + marża 1.3 zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej - stawka 1500,00 zł na 1 ha użytków rolnych bazowa Banku + marża 2 Inwestycyjny 2.1 zakup stada podstawowego bazowa Banku + marża 2.2 zakup maszyn nowych bazowa Banku + marża używanych bazowa Banku + marża 2.3 zakup nieruchomości rolnych budowę, remont i modernizację bazowa Banku + marża 3 Pomostowy bazowa Banku + marża 4 Kredytowa linia hipoteczna bazowa Banku + marża 5 Zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym bazowa Banku + marża 6 Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP TAB. 22 PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARiMR kredytu Płatne przez Kredytobiorcę 1 Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania 1.1 inwestycyjny 1,5 stopy Linie: nip, nbr10, nbr13, mbr14, nbr15, nkz, nmr, ngp, nnt 3,00 % 1.2 klęskowy z linii nkl-01, nkl w przypadku ubezpieczenia majątku 1,50% w przypadku braku ubezpieczenia majątku 4,50 % 2 Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK bazowa banku + marża TAB. 23 POZOSTAŁE 1 Kredyt z premią termomodernizacyjną bazowa Banku + marża 2 Kredyt z premią technologiczną WIBOR 1M lub WIBOR 3M + marża STAWKI PROCENTOWE bazowa Banku 7,20% lombardowa NBP 4,75 % 3,50 % referencyjna NBP 3,25 % WIBOR 3M (miesięczny) stawka ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca; zmieniana pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych stawka ustalana jako średnia arytmetyczna z kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania WIBOR 3M (kwartalny) i publikowana na koniec każdego miesiąca; zmieniana pierwszego dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy w okresach kwartalnych

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Warszawa, listopad 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 49./2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 09 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 09 lipca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo