TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/03/18 Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie z dnia r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE Aneks nr 1 zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 7/06/18 z dnia r. Aneks nr 2 zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 10/07/18 z dnia r. Aneks nr 3 zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 22/07/18 z dnia r. (obowiązuje od r.) Aneks nr 4 zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 20/12/18 z dnia r. (obowiązuje od r.) Cyców, 2018

2 Lp. I. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH BIEŻĄCYCH I TERMINOWYCH Rodzaj rachunku 1 Rachunki rozliczeniowe: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, przedsiębiorców Stopa procentowa zmienna 0,00% rolników 0,00% rachunki rozliczeniowe Jednostek Samorządu Terytorialnego rachunki VAT zgodnie z zawarta umową 1a Rachunki VAT (obowiązuje od r.) 0,00% 2 Rachunki oszczędnościowe: płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką 0,00% 3 4 dla SKO, PKZP dla osób fizycznych będących członkami 0,00% rad rodziców rachunki oszczędnościowe SKO (po zawarciu umowy patronackiej) rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe 0,04% rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Student 0,00% Junior rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 0,04% Senior Wygodne Konto dla Klientów ZUS podstawowy rachunek płatniczy 0,04% Rachunki lokat terminowych i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych: 1 m-czne 1,03% 2 m-czne 1,07% 3 m-czne 1,58% 6 m-czne 1,65% 9 m-czne 1,70% 12 m-czne 1,95% 24 m-czne 2,05% 36 m-czne książeczki mieszkaniowe 0,70 % Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT: (minimalna wysokość pierwszej wpłaty na rachunek zł) * ,99 zł 0,04% ,99 zł 0,40% zł i powyżej *oprocentowanie progowe tzn. wysokość stopy procentowej 0,70% obowiązującej dla poszczególnych progów odnosi się do salda środków pieniężnych określonego progu II. KREDYTY Lp. Rodzaj kredytu Stopa procentowa - 2 -

3 1 Kredyty rolnicze: 1.1 Obrotowe na finansowanie bieżącej działalności rolniczej w wysokości zryczałtowanej na 1 ha zmienna/stała WIBOR 3M 1) +marża 4,50%, marża 3,50% w przypadku kredytów udokumentowanych fakturami VAT WIBOR 3M 1) +marża 5,50% 1.2 Obrotowe na finansowanie bieżącej działalności rolniczej w wysokości wyższej niż zryczałtowanej na 1 ha 1.3 Obrotowe: Susza 2015 (promocja do r.) WIBOR 3M 1) 2,70 % 1.4 Kredyt w rachunku bieżącym WIBOR 3M 1) +marża 5,50% 1.5 Inwestycyjne do 1 roku powyżej 1 roku WIBOR 3M 1) +marża od do 3,50% WIBOR 3M 1) +marża od 4,00% do 4,50% 1.6 Kredyty na zakup gruntów rolnych z maksymalną spłatą do 6 lat :kredyty w ofercie Banku do r. spłata powyżej 2 lat 9,50 % 1.7 Kredyty pomostowe na projekty dofinansowane z środków Unii (marża z możliwością negocjacji) Europejskiej do 1 roku WIBOR 3M 1) +marża powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 3M 1) +marża 3,50% powyżej 3 lat WIBOR 3M 1) +marża 3,90% 1.8 Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR oprocentowane wg stopy referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku wynoszącej 2,5 % Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK WIBOR 3M 1) +marża od 4,5% ( z możliwością negocjacji ) 1.9 Kredytowa linia hipoteczna WIBOR 3M¹ ) 7% 2 Kredyty na działalność gospodarczą: 2.1 Obrotowe i inwestycyjne do 1 roku od do 3,50% powyżej 1 roku od 4,00% do 4,50% 2.2 Kredyt w rachunku bieżącym 5,50% 2.3 Kredyty pomostowe na projekty dofinansowane z środków Unii Europejskiej do 1 roku WIBOR 3M¹ ) powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 3M¹ ) 3,50% powyżej 3 lat WIBOR 3M¹ ) 3,90% marża z możliwością negocjacji 2.4 Kredyt rewolwingowy od 2,00% do 4,00% 2.5 Kredytowa linia hipoteczna WIBOR 3M¹ ) 7% 3 Kredyty dla innych podmiotów niż wymienione w pkt.1 i Kredyty pomostowe WIBOR 3M¹ ) określana przez Zarząd 3.2 Kredyty inwestycyjne WIBOR 3M¹ ) do 4,00% 4 Zadłużenie przeterminowane kredytów rolniczych i działalności gospodarczej 10% czterokrotność stopy 5 Kredyty dla budżetów gmin wg oferty przetargowej 6 Kredyty dla osób fizycznych: 6.1 Bezpieczna gotówka przy spłacie do 12 miesięcy 9,90%*** - 3 -

4 przy spłacie do 24 miesięcy 10,00%*** przy spłacie powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy 10,00%*** przy spłacie powyżej 36 miesięcy 10,00%*** 6.2 Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 10,00%*** 6.3 Wygodny kredyt na szczęście ( promocja do ) stała stopa - do 12 miesięcy 3,90% dla posiadaczy rachunku (ROR lub RB lub lokaty terminowej lub książeczki oszczędnościowej) 4,90% dla pozostałych Klientów - do 24 miesięcy 4,90% dla posiadaczy rachunku (ROR lub RB lub lokaty terminowej lub książeczki oszczędnościowej) 5,90% dla pozostałych Klientów 6.4 Kredyty studenckie Oprocentowane zgodnie z Umową nr DUA-FPiKS o współpracy w zakresie udzielania kredytów z dopłatami z FPiKS zawartej pomiędzy BGK i BPS S.A 6.5 Kredyty mieszkaniowe: kredyty w ofercie Banku do r. do 10 lat 5,5 % powyżej 10 lat 6,5 % 6.6 Zadłużenie przeterminowane kredytów dla osób fizycznych 7 Kredyty hipoteczne: 7.1 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom - udzielone na podstawie wniosków złożonych do r Udział własny w kosztach inwestycji stanowi: - ponad 40% kosztów inwestycji - ponad 20% do 40% kosztów inwestycji - 20% kosztów inwestycji posiadających rachunek w Banku 1,80% 1,90% nie posiadających rachunku w Banku 2,30% 3,00% Kredyt mieszkaniowy Mój Dom - udzielane na podstawie wniosków składanych od r. do r. dla osób posiadających rachunek w Banku co najmniej od 6 m-cy 2,00% dla pozostałych osób 2,5% Kredyt mieszkaniowy Mój Dom - udzielane na podstawie wniosków składanych od r., dla kredytów udzielonych na podstawie wniosków składanych w okresie od r. do r. marża 2,00% - 4 -

5 7.2 Uniwersalny kredyt hipoteczny dla posiadaczy rachunków w Banku udzielane na podstawie wniosków składanych do r. Kwota kredytu stanowi: do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem 4,50% powyżej 50% wartości nieruchomości będącej 5,50% zabezpieczeniem Uniwersalny kredyt hipoteczny - udzielane na podstawie wniosków składanych od r. Kwota kredytu stanowi: do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem 4,50% powyżej 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem 7.3 Zadłużenie przeterminowane kredytów hipotecznych 8 Kredyt na zakup kolektorów słonecznych 8.1 Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla klientów posiadający rachunek w Banku 8.2 Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla klientów nie posiadających rachunku w Banku 8.3 Zadłużenie przeterminowane kredytów z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 9 Kredyt Ekodach 5,50% 4,00% 5,00% 9.1 Kredyty Ekodach 3,50% 9.2 Zadłużenie przeterminowane kredytów z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 10 Kredyt konsolidacyjny 10.1 Kredyt konsolidacyjny 7,00% 10.2 Zadłużenie przeterminowane kredytów konsolidacyjnych 11 Kredyt Mieszkanie dla Młodych Udział własny w kosztach inwestycji stanowi: - ponad 40% kosztów inwestycji 1,80% - ponad 20% do 40% kosztów inwestycji 1,90% - 20% kosztów inwestycji Zadłużenie przeterminowane kredytów MdM 1) WIBOR 3M średni z poprzedniego kwartału 2) stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania ***stopa stała dla umów kredytowych zawieranych i umów odnawianych od dnia r