PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X

2 SPIS TREŚCI 1.Wstęp Podłączenie Logowanie Moduł Phone Extensions (telefony) Moduł Phone Extensions -> General System Configuration (parametry główne) Moduł Phone Extensions -> Auto Provisioning (numeracja i detekcja telefonów) Moduł Phone Extensions -> Extensions Directory (status uŝytkowników) Moduł Phone Extensions (podsumowanie) Moduł Trunk/Phone list (wiązki) Moduł Trunk/Phone list -> Internal PSTN Trunk Line (parametry portu miejskiego) Moduł Trunk/Phone list -> Line Call Control (LCR) Moduł Trunk/Phone list -> Internal Phone/Fax Port (parametry portów wew.) Moduł Trunk/Phone list -> Configuring SIP Trunks (wiązki SIP owe) Moduł Trunk/Phone list -> External PSTN Trunk Line (wiązki zewnętrzne) Moduł Conference Bridge (konferencja) Moduł Hunt/Ring Groups (grupy) Moduł Auto-attendant (serwis głosowy) Moduł Call queues (kolejkowanie) Moduł Call queues ->Add In-Queue Announcement (zapowiedź) Moduł Call queues->add Agents (dodawanie konsultanta) Moduł Call queues->add call queues (parametry kolejkowania) Moduł System Configuration (ustawienia systemowe) Moduł System Configuration->Network settings (ustawienia sieciowe) Moduł System Configuration->System settings (ustawienia systemowe) Moduł System Configuration->Setting feature codes (kodeki dźwięku) Moduł System Configuration->Firmware upgrade (aktualizacja firmware u) Moduł System Configuration->Backig up & restoring configuration files Moduł System Configuration->Configuring syslog jogging (logi) Moduł System Configuration->System level restore (kopia zapasowa ustawień) Moduł Advanced options (opcje zaawansowane) Moduł Advanced options ->Peer Systems (prefiksy) Moduł Advanced options ->Tamplate upload (wgranie gotowych ustawień) Moduł Reset & rebooting Moduł Status Moduł Reports (raporty) Moduł Reports->System statistics (statystyka systemu) Moduł Reports->Call statistics (statystyka połączeń) Poczta głosowa Ochrona środowiska

3 1.Wstęp Dziękujemy za zakup centrali IP, bazującej na protokole inicjalizującym SIP. Wysoka jakość urządzenia powinna spełnić wymagania klientów indywidualnych jak i biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw. Seria GXE502X to urządzenia oparte na najnowszych osiągnięciach technologii VoIP, umoŝliwiające tworzenie sieci telefonicznej w oparciu o infrastrukturę IP. Wbudowane porty FXO i FXS pozwalają łatwo budować sieć wewnętrzna z dostępem do sieci miejskiej jak i integrować sieć cyfrową i analogową. Sieć IP pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z rozmowami. Centrala GXE502X konfigurowana jest poprzez przyjazny i łatwy w opanowaniu interfejs wykorzystujący przeglądarkę stron www. Dzięki przełączaniu stron internetowych uŝytkownik bardzo łatwo skonfiguruje wszystkie niezbędne parametry. KaŜda strona składa się z dwóch ramek, lewa ramka zawiera wszystkie niezbędne moduły z parametrami do konfiguracji. Naciśnięcie kaŝdego z modułów rozwinie dodatkowe linki z funkcjami. Wszystkie parametry i funkcje wyświetlane będą w ramce po prawej stronie. Zawartość kompletu : - centrala GXE - zasilacz 12 V - kabel Ethernetowy Uwaga : Bramka prócz konfiguracji poprzez strony www moŝe być równieŝ aranŝowana poprzez aparat telefoniczny (podłączony do odpowiedniego portu wewnętrznego - FXS). Podręcznik uŝytkownika napisany jest w formie przewodnika po poszczególnych modułach zawartych w systemie zarządzającym centrali. Konfiguracja kaŝdego modułu według instrukcji doprowadzi uŝytkownika do uruchomienia sprawnie działającej sieci telefonicznej. 3

4 2.Podłączenie PoniŜsze zdjęcie przedstawia tył centrali IP wraz z opisem poszczególnych portów. Port LAN Port WAN Zasilanie Gniazda dźwiękowe wejście/wyjście Porty wewnętrzne (FXS) Port USB Porty wewnętrzne (FXO) W celu poprawnego podłączenia centrali naleŝy : - podłączyć kabel ehternetowy z wtykiem RJ-45 do portu LAN (podłączenie do sieci lokalnej), - podłączyć kabel ethernetowy z wtykiem RJ-45 do portu WAN (podłączenie do internetu), - podłączyć urządzenia/telefony do portów analogowych (FXS), - podłączyć linię miejską do portu miejskiego (FXO), - podłączyć kabel zasilacza do gniazda zasilającego. Po włączeniu centrali, zielona dioda powinna zapalić się oznacza to Ŝe system centrali załadował się poprawnie. UWAGA! Nie wolno podłączać Ŝadnych urządzeń ani telefonów SIP owych do przełącznika bądź koncentratora (HUB a) przed dokonaniem konfiguracji! NaleŜy podłączyć je późniejszym momencie podczas detekcji (uŝycia funkcji auto-provisoring ). 4

5 3.Logowanie Korzystając z przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer) naleŝy wpisać adres Pojawi się okno logujące do systemu zarządzającego centralą. Standardowa nazwa uŝytkownika i hasło to admin naleŝy wpisać w polu Login i Password. JeŜeli konfiguracja centrali odbywa się pierwszy raz, istnieje moŝliwość skorzystania z ekspresowej konfiguracji, naleŝy zapoznać się z dodatkiem do podręcznika o nazwie szybka instalacja. 5

6 4.Moduł Phone Extensions (telefony) UŜytkownik moŝe wyznaczyć numerację dla telefonów/urządzeń i usług całej stworzonej siec oraz dokonać automatycznej detekcji wszelkich urządzeń SIP owych podłączonych do sieci lokalnej. 4.1.Moduł Phone Extensions -> General System Configuration (parametry główne) Extension lenght ilość cyfr długość numeru wewnętrznego Extension digit prefix cyfra dodawana do numeru wewnętrznego (identyfikuje np. daną centralę) Identifier of this PBX numer identyfikacyjny centrali IP (związany z łączeniem kilku central w jedną sieć) Przycisk next słuŝy do zatwierdzenia zmian i przejścia do następnej strony. 4.2.Moduł Phone Extensions -> Auto Provisioning (numeracja i detekcja telefonów) Numeracja dla usług takich jak np. auto-attendant, faks, konferencja, operator itp. Extension Number for Phone/Fax ports numer faksu dla urządzenia podłączonego do portu wewnętrznego (FXS). For port 1 dla pierwszego portu FXS, For Port 2 dla drugiego portu FXS Extension Number for paging numer pagera dla wszystkich uŝytkowników Extension Number for Auto-Attendant numer rozbudowanego menu głosowego (tzw. auto-attendanta) Extension number for conference 1/2 numer pod którym tworzona jest konferencja (moŝliwe do zdefiniowania 2 numery dwie konferencje). JeŜeli uŝytkownik naciśnie przycisk Start Auto provisioning wszystkie podłączone urządzenia SIP/IP zostaną wykryte, centrala przydzieli numeracje automatycznie dzięki protokołowi DHCP. W celu rozpoczęcia operacji, naleŝy zdefiniować: 6

7 Starting Extension for Expres Provisioning numer od którego rozpocznie się automatyczne przydzielenie numerów. Ending Extension for Expres provisioning końcowa wartość numeracji przydzielanej automatycznie. Extension number for operator numer operatora Przycisk submint potwierdzi zmiany. JeŜeli uŝytkownik nie chce wprowadzać zmian, naleŝy uŝyć przycisku cancel. JeŜeli wprowadzono poprzednie parametry, następne okno dialogowe pokaŝe stan wszystkich widocznych uŝytkowników i numerów wewnętrznych. Tabela uwzględnia równieŝ aktualny status uŝytkowników czy są aktywni. 4.3.Moduł Phone Extensions -> Extensions Directory (status uŝytkowników) Extensions numery telefonów (stanowisk) w sieci wewnętrznej Name nazwa uŝytkownika Device Type typ uŝywanego telefonu/urządzenia (np. telefon Grandstream GXP2000) Departament moŝliwe jest zdefiniowanie i przydzielenie uŝytkowników do poszczególnych departamentów (np. dział sprzedaŝy, biuro obsługi klienta itp.). Status : Online uŝytkownik aktywny Offline uŝytkownik nieaktywny Privilege przywilej (waŝne przy ustawianiu dostępnej pamięci dyskowej dla poczty głosowej związanej z konkretnie uprzywilejowanymi uŝytkownikami) Przyciski : Delete kasuje daną pozycję lub daną ilość wpisów (w zaleŝności od ilości zaznaczonych pozycji w kolumnie all ) Add one extension dodanie nowego konta dla telefonu/urządzenia. Modify modyfikacja danego konta, podczas modyfikacji dostępna jest opcja przeładowania konta, tzw. zresetowania, opcja niezbędna jeŝeli np. telefon w formie aplikacji po stronie klienta zawiesi się będąc zalogowanym do systemu centrali (Reebot peer naleŝy wybrać - Yes). Po wprowadzeniu zmian naleŝy zatwierdzić przyciskiem submint. Przycisk cancel rezygnacja z wprowadzonych zmian. Batch add dodanie kilku stanowisk jednocześnie. Przycisk submint zatwierdza zmiany, cancel rezygnacja z wprowadzenia zmian. Uwaga : Centrala z serii GXE wysyła sygnał MWI do telefonów SIP owych formujący o przyjściu nowego połączenia, poczty głosowej czy zajętości linii. Jest to przydatna funkcja jednakŝe telefon/urządzenie musi obsługiwać tą funkcję. 7

8 4.4.Moduł Phone Extensions (podsumowanie) Jest to strona podsumowująca wcześniej wprowadzone ustawienia. Informacje dotyczą : Auto Provision zakres numeracji do wyświetlenia Device type typ urządzenia, uŝywającego danego konta Extension Provisioned przydzielony numer wewnętrzny MAC Adress fizyczny adres sieciowy urządzenie IP adress przydzielony adres IP Status informacja czy dane urządzenie jest aktywne (online) lub nieaktywne (offline) JeŜeli uŝytkownik zakończy wstępna konfigurację, moŝe dodać w późniejszym czasie nowe konta dla telefonów uŝywając opcji Auto provisoring (opcja od firmware u ). 8

9 5.Moduł Trunk/Phone list (wiązki) UŜytkownik moŝe skonfigurować wiązki SIP owe lub inne według uznania z dostępem do sieci miejskiej (PSTN) za pomocą portu miejskiego (FXO). Moduł Trunk/Phone List zawiera parametry dotyczące wiązek oraz parametry elektryczne portów wewnętrznych i miejskich (FXO i FXS). Po poprawnej konfiguracji, uŝytkownicy będą mogli dzwonić między sobą oraz do sieci miejskiej. Port miejski (FXO) wykorzystywany jest najczęściej do podłączenia linii miejskiej. Zapewnienie odpowiedniej kompatybilności połączenia z linią miejska moŝliwe jest po ustawieniu odpowiednich wartości parametrów elektrycznych portu zawartych w omawianym module. 5.1.Moduł Trunk/Phone list -> Internal PSTN Trunk Line (parametry portu miejskiego) FXO Termination kryterium rozłączenia rozmowy Enable Current Disconnect włączenie kryterium rozłączenia rozmowy od strony miejskiej Current Disconnect Threshold czas stabilizacji linii wyraŝony w milisekundach Polarity reversal disconnect odwrócenie polaryzacji przy połączeniu/rozłączeniu AC Termination impedance impedancja linii miejskiej Call Progress tones dzwonki i sygnały Dial Tone sygnał wybierania (wartości częstotliwości) Ring Back Tone sygnał oddzwonienia Busy Tone sygnał zajętości 9

10 UWAGA! Parametrem sygnałów jest wartość częstotliwości, wartości te naleŝy zmieniać tylko w uzasadnionym przypadku. Wprowadzenie innych wartości częstotliwości moŝe doprowadzić do takiego stanu Ŝe np. urządzenia podłączone do danego portu nie będą rozłączały się na koniec rozmowy poniewaŝ nie dokonają poprawnej detekcji sygnału zajętości (emitowanego przez centralę po zakończeniu rozmowy). Line Dialing Settings parametry dotyczące wybierania tonowego DTMF DTMF Digit Lenght czas trwania sygnału DTMF w milisekundach DTMF Digit Volume głośność sygnału cyfry w DTMF (dbm) DTMF Dial Pause czas trwania pauzy w DTMF ie milisekundy Wait for Dial-Tone oczekiwanie na sygnał zgłoszenia (ciągły) Minimum delay Before Dial czas opóźnienia po wprowadzeniu cyfr Caller ID Scheme identyfikacja dzwoniącego (naleŝy ustawiać zgodnie z parametrami linii miejskiej PSTN). 5.2.Moduł Trunk/Phone list -> Line Call Control (LCR) Line Call Control tzw. LCR wybór najtańszej drogi połączenia lub kierowanie ruchu do odpowiednich wiązek. Line zakres linii/portów których ma dotyczyć dana reguła połączenia Dial prefix definiowanie prefiksu, którego rozpoznanie spowoduje skierowanie ruchu w daną wiązkę i usunięcie prefiksu. Enable password wiązka moŝe być chroniona hasłem np. nie kaŝdy uŝytkownik moŝe korzystać z połączeń do sieci miejskiej. Delete kasuje daną regułę połączenia Add dodanie nowej reguły połączenia Allow other peer systems use zaznaczenie czy inni uŝytkownicy mogą korzystać z reguł W celu dodania nowej drogi połączenia naleŝy uŝyć przycisku submint przycisk cancel anuluje zmiany. 10

11 5.3.Moduł Trunk/Phone list -> Internal Phone/Fax Port (parametry portów wew.) Moduł ten umoŝliwia konfigurację parametrów technicznych i elektrycznych dla portów wewnętrznych FXS (zlokalizowanych z tyłu urządzenia). Porty te słuŝą do podłączenia np. aparatów telefonicznych lub faksu. DTMF Transport Type typ wysyłanego DTMF u SLIC Setting - Caller ID Scheme - identyfikacja dzwoniącego (naleŝy ustawiać zgodnie z parametrami linii miejskiej PSTN). Polarity reversal odwrócenie polaryzacji przy nawiązaniu połączenia/rozłączeniu Current Disconnect - Current Disconnect Duration Hook flash Timing minimalny i maksymalny czas trwania sygnału FLASH 5.4.Moduł Trunk/Phone list -> Configuring SIP Trunks (wiązki SIP owe) UŜytkownik ma do dyspozycji listę zdefiniowanych wiązek SIP owych. W kaŝdej chwili moŝna dodać nową lub usunąć daną wiązkę. Name nazwa wiązki Active status wiązki (enable aktywna, disable nieaktywna) SIP Server URL adres serwera rejestrującego wiązkę Account ID identyfikator konta na serwerze SIP owym Max Concurrent calls maksymalna ilość prowadzonych jednocześnie połączeń Outbound prefix prefiks na podstawie, którego wybierana jest wiązka Status wiązka zarejestrowana/niezarejestrowana Przycisk modify umoŝliwia modyfikację danej wiązki, natomiast usunięcie następuje po uŝyciu przycisku delete. JeŜeli uŝytkownik chce dodać nową wiązkę, powinien uŝyć przycisku add. 11

12 Dodawanie nowej wiązki. Trunk name nazwa wiązki Trunk active włączenie/wyłączenie wiązki Enable password włączenie/wyłączenie hasła chroniącego wiązkę Password hasło SIP Server URL adres serwera SIP owego Account name nazwa konta Account ID identyfikator konta Authenticata ID identyfikator autoryzacji Password hasło dla konta Registartion Retry Interwal przerwa czasowa podczas kolejnych prób rejestracji na serwerze SIP owym (sekundy) Hart beat funkcją umoŝliwiająca detekcję central IP, musi być ustawiona po obu stronach Max Concurrent Calls Allowed ilość prowadzonych połączeń jednocześnie Dial prefix prefiks dzięki któremu połączenie kierowane jest w definiowaną wiązkę (po skierowaniu, prefiks jest usuwany) Prebend prefix prefiks dodawany do numeru po skierowaniu w daną wiązkę Inbound Call Answer kierowanie połączeń przychodzących w daną wiązkę z uŝyciem np. auto-attendanta Session keep alive czas trwania sesji (automatyczne, czasowe) Session expiration czas po którym sesja wygaśnie Min-SE minimalny czas dla wygaśnięcia sesji (dla portów głosowych RTP) 12

13 Use DNS srv informacja czy uŝyć serwera DNS (tak/nie) Unregister on reboot informacja czy wyrejestrować konto z serwera SIP owego przy ponownym uruchomieniu centrali Register active parametr czy rejestrować uŝytkownika na serwerze SIP owym gdy jest aktywny DID Swithch jeŝeli wartość zostanie ustawiona na yes naleŝy skorzystać z dodatkowego przycisku add by wpisać kod PAI dodatkowej identyfikacji. JeŜeli wiązka rejestrowana jest na serwerze wymagającym kodu PAI, naleŝy go uŝyć, inaczej połączenia wychodzące zostaną odrzucone. W celu dodania nowej wiązki naleŝy uŝyć przycisku submint przycisk cancel anuluje zmiany. 5.5.Moduł Trunk/Phone list -> External PSTN Trunk Line (wiązki zewnętrzne) UŜytkownik ma do dyspozycji listę zdefiniowanych wiązek do sieci miejskiej. W kaŝdej chwili moŝna dodać nową lub usunąć daną wiązkę. Dodawanie nowej lub edytowanie/usuwanie bieŝącej wiązki odbywa się analogicznie jak w przypadku wiązki SIP owej. RóŜnią się jedynie odpowiednimi parametrami. Trunk name nazwa wiązki Trunk active włączenie/wyłączenie wiązki Enable password włączenie/wyłączenie hasła chroniącego wiązkę Password hasło SIP Server URL adres serwera SIP owego 13

14 Hart beat funkcją umoŝliwiająca detekcję central IP, musi być ustawiona po obu stronach Max Concurrent Calls Allowed ilość prowadzonych połączeń jednocześnie Dial prefix prefiks dzięki któremu połączenie kierowane jest w definiowaną wiązkę (po skierowaniu, prefiks jest usuwany) Prebend prefix prefiks dodawany do numeru po skierowaniu w daną wiązkę Inbound Call Answer kierowanie połączeń przychodzących w daną wiązkę z uŝyciem np. auto-attendanta Session keep alive czas trwania sesji (automatyczne, czasowe) Session expiration czas po którym sesja wygaśnie Min-SE minimalny czas dla wygaśnięcia sesji Allow other IPPBX Use istnieje moŝliwość zezwolenia uŝytkownikom innej centrali lub sieci korzystanie ze zdefiniowanej wiązki. NaleŜy wybrać yes/no (tak/nie). Po dokonaniu zmian naleŝy uŝyć przycisku submint w celu potwierdzenia zmian, przycisk cancel umoŝliwia zaniechanie zmian. 14

15 6.Moduł Conference Bridge (konferencja) Centrala umoŝliwia aranŝację dwóch konferencji. KaŜdą konferencję moŝe tworzyć 10 uŝytkowników dla modelu GXE5028 lub 6 dla GXE5024. PoniŜsza strona przedstawia ilość uŝytkowników uczestniczących w konferencji, jej czas trwania oraz dostęp. Room 1 konferencja pierwsza Attendees ilość uŝytkowników Duration czas trwania w minutach Status - dostępność Dołączenie do konferencji musi być poprzedzone podaniem numeru (pole Extension pod którym trwa konferencja i hasła. Po wprowadzeniu numeru i hasła naleŝy zatwierdzić przyciskiem submint. Definiowanie numeru dla konferencji omówione było w module 1. 15

16 7.Moduł Hunt/Ring Groups (grupy) Centrala umoŝliwia tworzenie grup uŝytkowników, co jest bardzo pomocne przy połączeniach przychodzących, które mogą być kierowane bezpośrednio do danej grupy. KaŜda grupa moŝe posiadać swoją pocztę głosową. Extension numer uŝytkownika Group name nazwa grupy do której przynaleŝy uŝytkownik Members lista uŝytkowników przynaleŝnych do danej grupy Przycisk modify umoŝliwia modyfikację danej grupy, natomiast usunięcie następuje po uŝyciu przycisku delete. JeŜeli uŝytkownik chce dodać nową grupę, powinien uŝyć przycisku add. Extension numer który będzie przydzielony do danej grupy Group Name nazwa grupy Ring Mode rodzaj dzwonienia do grupy, moŝliwe są dwie opcje równoległą parallel połączenie przychodzące kierowane jest do wszystkich uŝytkowników danej grupy jednocześnie lub szeregowe serial połączenie kierowane jest po kolei do kaŝdego uŝytkownika według listy. Serial Ring Attemps Per Member jeŝeli wybrano opcję szeregowego kierowania połączeń przychodzących do grupy, naleŝy podać wartość dzwonków po których połączenie zostanie przekierowane do poczty głosowej. Serial Ring Interwal jeŝeli wybrano opcję szeregowego kierowania połączeń przychodzących do grupy, wartość określa po ilu dzwonkach połączenie zostanie przekazane do następnego uŝytkownika z grupy Waiting Tone dzwonek emitowany podczas oczekiwania na połączenie z uŝytkownikiem z grupy 16

17 Members lista uŝytkowników przydzielonych do danej grupy Round Robin of Serial Ring Starting Attempt jeŝeli wartość jest inna niŝ 1, zostaje uruchomiona opcja dzwonienia cyklicznego, kolejne połączenie będzie kierowane do następnego uŝytkownika z listy. Wartość określa ilość uŝytkowników zaczynając od początku listy. for Messege Delivery adres na który zostanie przesłana wiadomość z poczty głosowej grupy Password to Retrieve Voic hasło do odbierania wiadomości z poczty głosowej lub faksów drogą mailową. W celu dodania nowej grupy naleŝy uŝyć przycisku submint przycisk cancel anuluje zmiany. 17

18 8.Moduł Auto-attendant (serwis głosowy) UŜytkownik moŝe utworzyć własny serwis głosowy tzw. auto-attendant. Połączenia przychodzące mogą być kierowane to utworzonego serwisu, abonent dzięki uŝywaniu cyfr (od 1 do 9) moŝe zostać pokierowany lub przełączony do odpowiedniej usługi/uŝytkownika. Serwis głosowy moŝe funkcjonować zgodnie z danym dniem tygodnia lub porą dnia. Strona przedstawia utworzone dwa przykładowe serwisy głosowe : - after hours serwis działający po godzinach pracy - bussines hours serwis działający w czasie godzin pracy Przycisk modify umoŝliwia modyfikację danego serwisu głosowego, natomiast usunięcie następuje po uŝyciu przycisku delete. W celu dodania nowego serwisu głosowego naleŝy skorzystać z przycisku add. Voice Menu Name nazwa dla serwisu głosowego Press X to Trigger wartość X oznacza cyfrę od 1-9 moŝna ustawić by po naciśnięciu przycisku cyfry 0 połączenie przychodzące było kierowane do uŝytkownika 6000 (jak na stronie przykładowej). Istnieje moŝliwość kierowania do danej grupy uŝytkowników, wedle uznania uŝytkownika 18

19 No Entry Time Out czas oczekiwania na wciśnięcie przez uŝytkownika cyfry, po jego upływie, wiadomość zostanie powtórzona Paly Warning And Repeat Voice Menu For Up To ustawienie czasu bezczynności po którym zostanie wyemitowana wiadomość o rozłączeniu połączenia (jeŝeli uŝytkownik nie wybierze Ŝadnej cyfry). Fax To moŝliwe skierowanie faksów pod odpowiedni numer Waitinig Tone dzwonek lub sygnał emitowany podczas oczekiwania na połączenie Voice Prompt File plik dźwiękowy emitowany podczas połączenia z serwisem głosowy, powinien zawierać wszystkie informacje gdzie zostanie połączony abonent po wciśnięciu odpowiedniej cyfry. Uwaga : Plik dźwiękowy powinien być formatu.wav oraz posiadać częstotliwość próbkowania 8kbit/s lub 16kbit/s dla jednego kanału. Wgranie pliku moŝliwe jest po uŝyciu przycisku browse, następnie zlokalizowaniu pliku dźwiękowego na dysku i uŝyciu przycisku upload w celu wgrania do centrali. JeŜeli uŝytkownik chce odsłuchać plik naleŝy uŝyć przycisku preview. W celu dodania nowego serwisu głosowego naleŝy uŝyć przycisku submint przycisk cancel anuluje zmiany. Po dodaniu nowego serwisu głosowego pojawi się strona podsumowująca wszystkie wprowadzone parametry, naleŝy uŝyć przycisku next a następnie finish by zakończy wprowadzanie zmian. JeŜeli uŝytkownik dodał nowy serwis głosowy, naleŝy zdefiniować pory czasowe, w których dany serwis będzie dostępny. Voice menu nazwa serwisu głosowego Playing dates dni, w których serwis jest aktywny Playing day of week dni tygodnia, w których serwis jest aktywny Playing time strefa czasowa aktywności serwisu Przycisk modify umoŝliwia modyfikację danej pory czasowej serwisu głosowego, natomiast usunięcie następuje po uŝyciu przycisku delete. W celu dodania nowych pór czasowych serwisu głosowego naleŝy skorzystać z przycisku add. 19

20 Play Voice Menu naleŝy wybrać, który serwis głosowy ma być poddany modyfikacją czasowym Date naleŝy zdefiniować w jakim przedziale czasowym (dni) ma pracować serwis głosowy, np. od 5 do 10 dnia miesiąca naleŝy wpisać 5/10. MoŜna wprowadzić zakres kilku dat Day of Week moŝna zaznaczyć odpowiednie dni tygodnia, w których serwis będzie aktywny dostępne wszystkie 7 dni tygodnia począwszy od poniedziałku. Except on Date(s) jeŝeli serwis pracuje w oparciu o np. dni tygodnia, moŝna wpisać dni wolne od pracy, będą wyjątkiem w funkcjonowaniu serwisu Play time jeŝeli zdefiniowano dni w jakich ma działać serwis, naleŝy pozostawić puste pole. MoŜna zdefiniować przedział godzin, w których serwis ma być aktywny W celu dodania nowej strefy czasowej funkcjonowania serwisu naleŝy uŝyć przycisku submint przycisk cancel anuluje zmiany. 20

21 9.Moduł Call queues (kolejkowanie) UŜytkownik ma do dyspozycji moduł zawierający wszelkie niezbędne opcje by zorganizować kolejkowanie połączeń. MoŜliwe jest wgranie pliku dźwiękowego, który odtwarzany będzie podczas oczekiwania w kolejce na połączenie. 9.1.Moduł Call queues ->Add In-Queue Announcement (zapowiedź) Wgrywany plik dźwiękowy powinien być formatu.wav i posiadać częstotliwość próbkowania 8kbit/s lub 16kbit/s dla jednego kanału. In-Queue Announcement Name nazwa (do 20 znaków) dla odtwarzanego dźwięku In-Queue Announcement file plik dźwiękowy do wgrania. Lokalizacja pliku moŝliwa jest po uŝyciu przycisku browse. Wgranie pliku dźwiękowego nastąpi po uŝyciu przycisku upload. Przycisk cancel spowoduje zaniechanie zmian. 9.2.Moduł Call queues->add Agents (dodawanie konsultanta) Funkcja dodawania konsultantów w module jest istotna przy kolejkowaniu połączeń. Połączenie przychodzące będzie wpierw kierowane do osoby, która posiada najwyŝsze kwalifikacje. Jest to waŝna funkcja przy tworzeniu np. biura obsługi klienta. Name nazwa osoby Extension numer wewnętrzny Skill poziom kwalifikacji dla danej osoby SIP Password hasło osoby 21

22 9.3.Moduł Call queues->add call queues (parametry kolejkowania) UŜytkownik moŝe skonfigurować wszystkie niezbędne parametry związane z oczekiwaniem na połączenie. Name nazwa osoby Extension numer wewnętrzny Prioryty priorytet połączenia Queue Status Update Frequency przedział czasowy po jakim sygnał zapowiedzi o oczekiwaniu ma być odtwarzany Other announcements przedział czasowy po jakim inne sygnały dodane do oczekiwania będą odtwarzane Maximum Caller Wait time maksymalny czas oczekiwania na połączenie po którym połączenie zostanie przekierowane do poczty głosowej (wartość 0 nieskończenie długie oczekiwanie) Minimum Caller wait time minimalny czas oczekiwania na połączenie po którym połączenie zostanie przekierowane do poczty głosowej (wartość 0 nieskończoność) Maximum queued callers maksymalna liczba połączeń oczekujących w kolejce na połączenie Group adress for voic delivery adres owy, na który zostanie przesłana wiadomość głosowa Agent call wrap-up time przerwa czasowa pomiędzy pierwszą a następna rozmową kierowaną do agenta (moŝe posłuŝyć na np. sporządzenie dokumentacji po rozmowie). Listed agents for this queue lista konsultantów do których tworzone jest kolejkowanie połączeń Automatic skill distribution moŝliwe jest stworzenie routingu związanego z kwalifikacjami danego konsultanta. UŜytkownik moŝe wybrać pomiędzy opcjami : - no skill-based routing łączenie z konsultantami bez względu na kwalifikacje 22

23 - least-skilled fisrt łączenie wpierw z konsultantami o najniŝszych kwalifikacjach - most-skilled first łączenie wpierw z konsultantami o najwyŝszych kwalifikacjach Ring mode to agents of same skill level opcja bardzo podobna przy tworzeniu połączeń go grup osób. JeŜeli wszyscy konsultanci posiadają te same kwalifikacje moŝna ustawić tryb połączeń jako : - seriall dzwonienie do jednego dostępnych konsultantów - parallel dzwonienie do wszystkich konsultantów naraz, - circular kolejne połączenie kierowane jest do następnego konsultanta - least busy dzwonienie do konsultanta, który odbierał najmniej połączeń Call queue greeting message wiadomość odtwarzana podczas oczekiwania w kolejce na połączenie. NaleŜy wgrać plik formatu.wav o częstotliwości próbkowania 8kbit/s. 23

24 10.Moduł System Configuration (ustawienia systemowe) Jest to bardzo waŝny moduł związany z wszelkimi ustawieniami sieciowymi. NaleŜy zwrócić uwagę by wszystkie parametry były odpowiednio skonfigurowane, najmniejsza pomyłka przy wprowadzaniu adresu IP czy portu moŝe powodować konflikt w sieci lokalnej lub uniemoŝliwić poprawne funkcjonowanie centrali Moduł System Configuration->Network settings (ustawienia sieciowe) Ustawienia sieci lokalnej (LAN) oraz rozległej (WAN), dynamicznego przydzielania adresu (DHCP) oraz DNS. LAN base IP stały adres IP w sieci lokalnej (fabrycznie ) LAN Subnet Mask maska podsieci (fabrycznie ) Uwaga : JeŜeli dokonano wstępnej konfiguracji a co za tym idzie funkcji auto-provisoring przydzielającej automatycznie numeracje dla urządzeń i uŝytkowników wewnętrznych, zmienianie adresu IP po dokonaniu wstępnej konfiguracji nie jest wskazane. Zmiana spowoduje konflikt sieciowy lub brak komunikacji z wcześniej przydzielonymi urządzeniami. JeŜeli uŝytkownik chce by centrala miała inny stały adres IP naleŝy wpierw ustawić adres IP następnie cofnąć się do wstępnej konfiguracji i ponownie wykryć urządzenia/uŝytkowników i przydzielić im numerację wewnętrzną. DHCP jest to protokół automatycznego przydzielania adresu IP DHCP Enable włączenie/wyłączenie Start of DHCP IP Pool wartość od której zostanie przydzielany adres IP poszczególnym urządzeniom End of DHCP IP Pool wartość końcowa do której zostanie przydzielony adres IP DHCP IP Tease Time czas po którym wygaśnie przydzielony adres IP dla konkretnego urządzenia (adres IP przydzielany jest na podstawie adresu fizycznego urządzenia tzw. MAC adresu). Fabrycznie wartość ustawiona jest na 120 godzin 5 dni. Po 5 dniach dany adres IP moŝe zostać przydzielony innemu urządzeniu. 24

25 WAN Setting ustawienia portu WAN (sieci zewnętrznej Internet) Dunamically assigned via DHCP uzyskanie adresu zewnętrznego automatycznie poprzez DHCP USE PPPoE uŝycie protokołu połączeniowego (stosowanego np. w ADSL) PPPoE Account ID identyfikacja uŝytkownika dla połączenia PPPoE PPPoE Password hasło Preferred DNS Server adres serwera DNS Statically Configured konfiguracja ręczna IP Adress stały adres IP Subnet mask maska podsieci Default Router brama domyślna (adres routera) Primary DNS pierwszy adres serwera DNS Secondary DNS drugi adres serwera DNS UŜytkownik moŝe włączyć/wyłączyć dostęp przez www/telnet. UŜytkownik moŝe włączyć dynamiczne przydzielanie DNS, spowoduje to automatyczne uaktualniania adresu IP. KaŜda zmiana adresu IP zostanie zaktualizowana w ustawieniach DNS danej domeny. Domena będzie podąŝała za danym adresem IP. DDNS Isp Type nazwa domeny Site name adres strony DDSN account konto uŝytkownika DDNS password hasło 25

26 Port forwarding przekierowywanie portów. UŜytkownik moŝe konkretny port od strony WAN przekierować do konkretnego urządzenia w sieci LAN. NaleŜy zdefiniować port WAN a następnie adres IP i port LAN dla danego urządzenia. Centrala obsługuje protokół UDP i TCP. W celu zatwierdzenia zmian naleŝy uŝyć przycisku submint. JeŜeli uŝytkownik chce zrezygnować z wbudowanego routera w centrali IP moŝe uŝyć innego routera z sieci. NaleŜy uzupełnić pola : Destination IP adres routera Mask maska podsieci Gateway brama 10.2.Moduł System Configuration->System settings (ustawienia systemowe) Ustawienia systemowe dotyczące centrali IP takie jak zmiana hasła do systemu zarządzającego, portu SIP owego, serwera STUN, NAT oraz parametrów poczty głosowej. Login password nowe hasło uŝytkownika Informacje dotyczące osoby zarządzającej centralą Name imię i nazwisko osoby Contact Phone telefon stacjonarny Contact Mobile telefon komórkowy Contact adres System Name nazwa w sieci wewnętrznej 26

27 SIP port port SIP owy (standard europejski : 5060) Static Mapped WAN IP for SIP oraz Static Mapped WAN Port for SIP mapowanie adresu lub portu SIP owego z sieci WAN. Adres serwera STUN serwera dzięki, któremu urządzenia poza NAT em mogą komunikować się np. z operatorem VoIP. Jest to translacja adresów sieciowych na adresy zewnętrzne. UŜytkownicy mogą odbierać pocztę głosową jako wiadomość ową zawierającą plik dźwiękowy. SMTP Server serwer SMTP dla konta pocztowego Require Authentication informacja czy wymagana jest autoryzacja na serwerze SMTP Login name login Login password hasło adress adres UŜytkownik moŝe ustawić odpowiednią strefę czasową. MoŜe dokonać tego ręcznie lub podając adres serwera zewnętrznego, który dokona synchronizacji. Time Zone strefa czasowa Self Defined Time Zone strefa czasowa definiowana ręcznie NTP Server serwer czasowy System music jest to źródło dźwięku odtwarzanego podczas oczekiwania na połączenie (tzw. music on hold ). 27

28 UŜytkownik moŝe ustawić procentową wartość zajmowanego miejsca przez pliki poczty głosowej/wideo lub faksów. Wartości procentowe moŝna definiować dla kaŝdej grupy uŝytkowników, pozwala to odpowiednio wykorzystać zasoby systemowe. Przywileje : Super Privileged Regular Basic Restricaded Po zatwierdzeniu zmian naleŝy uŝyć przycisku done Moduł System Configuration->Setting feature codes (kodeki dźwięku) PoniŜej znajduje się tabela funkcji i usług jakie mogą zostać uŝyte przez kaŝdego uŝytkownika podczas rozmowy. Directory Assitance informacja o numerze wewnętrznym uŝytkownika Prompt Voice Assitance nagrywanie i odtwarzanie zapowiedzi głosowych. Odtwarzanie naleŝy wybrać sekwencję z tabeli oraz *0*(numer-zapowiedzi)*. Nagrywanie naleŝy wybrać sekwencję z tabeli oraz *1*(numer-zapowiedzi)*. Enable Call Forwading Unconditional bezwarunkowe przekierowanie połączeń naleŝy wybrać sekwencję + numer na który ma być przekierowanie 28

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP GXW 40XX GXW 4004/4008 GXW4024 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (firmware ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SW : 1.0.0.36 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (który ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki do

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA Grandstream HT502 I. Podłączenie bramki VoIP Grandstream HT502 1. Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP do portu PHONE 1 2. Podłącz Internet

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START

WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START 1. Opis Wideotelefon GXV3175 to rewolucyjne rozwiązanie w komunikacji multimedialnej pomiędzy użytkownikami sieci IP. Dzięki wsparciu dla sygnalizacji SIP oraz kodeków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W Instrukcja Obsługi Wstęp Centralka PLANET IPX-300 / 300W IP PBX została zaprojektowana i zoptymalizowana dla zastosowań w małych i średnich firmach. Możliwość rejestracji

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco PAP2T Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P

Konfiguracja telefonu Yealink T20P Konfiguracja telefonu Yealink T20P 1 Identyfikacja telefonu Po podłączeniu telefonu do zasilania oraz do sieci Ethernet urządzenie pobierze adres IP z serwera DHCP. Poniżej zostały zaprezentowane trzy

Bardziej szczegółowo

Połączenia VoIP z firmą Slican

Połączenia VoIP z firmą Slican Zapraszamy do kontaktu z nami przez VoIP. Połączenia VoIP z firmą Slican Ogólnie Aby skonfigurować urządzenie lub oprogramowanie VoIP do komunikacji z firmą Slican poprzez sieć internet należy w jego ustawieniach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja

Panel Konta - instrukcja Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/ Ważność Konta 5. Konta/Dane Konta 6. Konta/ Interfejs użytkownika 7. Konta/Właściwości usługi/

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Poczta głosowa. Transfer połączeń

Poczta głosowa. Transfer połączeń Poczta głosowa Transfer połączeń Dzięki tej usłudze każdy będzie mógł zostawić Tobie wiadomość jeśli nie będziesz mógł odebrać telefonu. Nagrana wiadomść trafi na Twoją skrzynkę email. Usługa może się

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu.

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu. 1. Rejestracja konta 2. Książka telefoniczna 3. Problemy 3.1. Rejestracja 3.2. NAT 3.3. Kodeki 3.4. Zaawansowane Przykład bazuje na wymyślonym operatorze telefonii VoIP o nazwie XYZ. Dane techniczne usługi:

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera.

Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera. Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera. 1. Założenia Brama wyposażona w 2 porty FXS (2 wykożystane), oraz 2 porty FXO (1 użyty). Zdefiniowane są 2 numery zewnętrzne (po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego:

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: ISO 9001:2000 www.tksystem.com.pl e-mail: biuro@tksystem.com.pl tel. 041 346 05 60 fax 041 346 05 66 Władysława Łokietka 8, 25-627 KIELCE Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: 1) Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja: 2008/11/07 1. Wstęp... 4 1.1. Przegląd sprzętu (model z jednym portem telefonicznym FXS)... 4 1.2. Przegląd sprzętu (model z

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx Kamery: i7-cx3xx (firmware v4, PL)

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMKA VoIP 1x FXS REPOTEC RP-TAO171 #05936 wersja 1.0 Wstęp Bramka VoIP umoŝliwia wykorzystanie istniejącej sieci komputerowej do stałej łączności telefonicznej pomiędzy dowolnymi punktami

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP LINKSYS PAP2T 1. Podłączenie urządzenia 2. Ustalenie adresu IP bramki 3. Konfiguracja bramki w przeglądarce WWW 4. Dodanie bramki w panelu użytkownika FreecoNet KROK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco WAG54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco WAG54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco WAG54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver FaxServer INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Serwer Faksów jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o, sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00, fax 58 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl, www.platan.pl

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bramki VoIPoint CVA-2S

Konfiguracja bramki VoIPoint CVA-2S Konfiguracja bramki VoIPoint CVA-2S 1 1. Właściwości... 5 1.1 Parametry potrzebne do skonfigurowania Bramki VoIP... 7 2. Opis Bramki VoIP... 8 2.1 Oznaczenia diod LED... 8 2.2 Złącza LED... 9 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

KOPARKA BITCOINÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

KOPARKA BITCOINÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOPARKA BITCOINÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWE INFORMACJE Co to jest Koparka Bitcoinów? Koparka Bitcoinów to urządzenie, które dzięki swojej bardzo dużej mocy obliczeniowej potrafi wykonywać złożone

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Warsztaty ewon. zdalny dostęp do sterowników

Warsztaty ewon. zdalny dostęp do sterowników Warsztaty ewon zdalny dostęp do sterowników Product Update, 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. ebuddy podstawowa konfiguracja rutera ewon... 4 2. Konfiguracja rutera ewon przez przeglądarkę stron... 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo