V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone."

Transkrypt

1 V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać. Zawiera następujące rozdziały: Sprzęt i połączenia. Opisuje fizyczne funkcje telefonu V300 i pokazuje, jak podłączyć go do sieci. Wstępna konfiguracja. Pokazuje, jak zmienić ustawienia sieciowe telefonu V300 i skonfigurować go do obsługi konta VoIP. Obsługa telefonu. Wyjaśnia, jak używać podstawowych funkcji telefonu V300, na przykład rozpoczynać rozmowę. Telefon V300 można również skonfigurować za pomocą komputera podłączonego do portu PC. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji użytkownika. 1. Sprzęt i połączenia 1

3 W poniższej tabeli opisano niektóre elementy sprzętowe używane do podstawowej obsługi telefonu. Pełny opis wszystkich funkcji można znaleźć w instrukcji użytkownika (w rozdziale poświęconym sprzętowi). FUNKCJA MENU OPIS Naciśnij ten przycisk, aby wybrać linię telefoniczną, której zamierzasz użyć. Kiedy korzystasz z menu telefonu V300, naciśnij ten klawisz w celu: przejścia w przód do wybranego menu; zapisania dokonanej zmiany. Nawigator Te klawisze służą do poruszania się po ekranach telefonu V300. Naciśnij klawisz, aby przejść o jeden wiersz w górę, a klawisz, aby przejść o jeden wiersz w dół. Naciśnij klawisz, aby przejść o jeden znak w prawo, a klawisz, aby przejść o jeden znak w lewo. KSIĄŻKA TELEFONICZNA Klawiatura alfanumeryczna Mikrofon Klawisze głośności Ten klawisz wyświetla listę kontaktów przechowywanych w telefonie V300. Kiedy korzystasz z menu telefonu V300, naciśnij ten klawisz w celu: przejścia do poprzedniego menu; usunięcia znaku. Służy do wpisywania cyfr, liter i symboli. Użyj klawisza #, aby przełączyć się między trybem wpisywania cyfr (123), wielkich liter (ABC), małych liter (abc) i symboli (;: ). Mikrofon jest aktywny, gdy telefon V300 działa w trybie głośnomówiącym. Użyj klawisza +, aby zwiększyć głośność, a klawisza, aby ją zmniejszyć. Kiedy używasz słuchawki telefonu, klawisze te sterują głośnością mówienia i słuchania w słuchawce. Kiedy używasz zestawu słuchawkowego, klawisze te sterują głośnością mówienia i słuchania w portach słuchawek ( ) oraz mikrofonu ( ) telefonu V300. Kiedy używasz trybu głośnomówiącego, klawisze te sterują głośnością wbudowanego głośnika oraz mikrofonu. 2

4 1.1. Połączenia sprzętowe PANEL TYLNY PANEL DOLNY 1. LAN: Użyj kabla ethernetowego, aby podłączyć telefon V300 do sieci. 2. PC (opcjonalne): Użyj kabla ethernetowego, aby podłączyć komputer do portu PC w telefonie V300 w celu uzyskania dostępu do sieci za pośrednictwem V300 albo skonfigurowania V300 za pomocą interfejsu WWW (informacje o konfigurowaniu V300 za pomocą przeglądarki WWW znajdują się w instrukcji użytkownika). 3. HANDSET: Podłącz kabel słuchawki do gniazda na spodzie telefonu V300. Drugi koniec podłącz do słuchawki. Odłóż słuchawkę na widełki, zanim podłączysz zasilanie. 4. POWER: Podłącz kabel zasilacza do gniazda POWER telefonu V300. Podłącz zasilacz do odpowiedniego źródła prądu. 3

5 2. Wstępna konfiguracja W tym podrozdziale opisano, jak użyć menu na wyświetlaczu LCD telefonu w celu: skonfigurowania połączenia sieciowego; skonfigurowania konta głosowego. Telefon nie musi być podłączony do komputera. Gdybyś jednak chciał skonfigurować V300 za pomocą komputera, odpowiednie informacje znajdziesz w instrukcji użytkownika. Podczas wprowadzania informacji użyj klawisza # do przełączania się między trybem wpisywania cyfr (123), wielkich liter (ABC), małych liter (abc) i symboli (;: ). Bieżący tryb jest pokazywany na wyświetlaczu LCD. Aby uzyskać żądany znak, kilkakrotnie naciśnij odpowiedni klawisz. Na przykład w celu wprowadzenia litery Z naciśnij cztery razy klawisz Konfigurowania połączenia sieciowego Kiedy wykonasz wszystkie połączenia sprzętowe, spójrz na wyświetlacz LCD. Widoczny jest na nim ekran główny, pokazujący godzinę i datę oraz stan rejestracji konta Voice over Internet (VoIP). Kiedy używasz menu telefonu V300, naciśnij klawisz książki telefonicznej (PHONEBOOK), aby wrócić do ekranu głównego. Jeśli konto VoIP nie jest prawidłowo zarejestrowane, na wyświetlaczu pojawia się napis No Reg. Jeśli konto jest zarejestrowane, wyświetlana jest jego nazwa (w tym przykładzie 1234).? Jeśli na wyświetlaczu LCD niczego nie widać, ponownie sprawdź połączenia sprzętowe (podrozdział 1.1). Aby skonfigurować ustawienia sieci, wykonaj następujące czynności: 4

6 1. Naciśnij klawisz nawigatora w górę lub w dół w celu uzyskania dostępu do menu, a następnie przewiń je do pozycji Adv Setting. Naciśnij klawisz Menu. Do wybierania pozycji pokazywanych na wyświetlaczu możesz również używać klawiatury alfanumerycznej. Na przykład na pokazanym wyżej ekranie Menu Setting możesz nacisnąć klawisz 6, aby przejść do ekranu Adv Setting. 2. Wybierz pozycję Network (naciśnij klawisz 1). Wybierz jedną z następujących opcji: Jeśli otrzymałeś nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do sieci, przejdź do punktu na stronie 5. Jeśli otrzymałeś adres IP i maskę podsieci, przejdź do punktu na stronie 6. Jeśli nie otrzymałeś adresu IP, przejdź do punktu na stronie Konfigurowanie protokołu PPPoE 1. Jeśli otrzymałeś nazwę użytkownika i hasło, naciśnij klawisz 1 w menu Adv Setting > Network. 2. Wybierz pozycję Active (naciśnij klawisz 1). 3. Naciśnij klawisz Menu i przejdź do etapu Naciśnij klawisz Menu, aby włączyć PPPoE. 5. Ponownie pojawi się menu PPPoE. Przewiń je w dół do pozycji Username (naciśnij klawisz 2). 5

7 6. Pojawi się menu PPPoE Username. Naciśnij klawisz Menu i wprowadź swoją nazwę użytkownika. Kiedy skończysz, ponownie naciśnij klawisz Menu. 7. Naciśnij klawisz 3, aby przejść do pozycji Password. Naciśnij klawisz Menu. Pojawi się menu PPPoE Password. 8. Naciśnij klawisz Menu i wprowadź swoje hasło. Kiedy skończysz, ponownie naciśnij klawisz Menu. Zakończyłeś konfigurowania połączenia sieciowego. Przejdź do podrozdziału Konfigurowanie statycznego adresu IP 1. Jeśli otrzymałeś adres IP, którego masz użyć, naciśnij klawisz 2 w menu Adv Setting > Network. 2. Wybierz pozycję Active (naciśnij klawisz 1). 3. Naciśnij klawisz Menu. 4. Ponownie naciśnij klawisz Menu, aby uaktywnić pozycję Static IP. 5. Pojawi się menu Static IP. Wybierz pozycję IP Address (naciśnij klawisz 2). 6

8 6. Naciśnij klawisz Menu, aby skonfigurować nowy adres IP. Wprowadź adres IP i ponownie naciśnij klawisz Menu. 7. Ponownie pojawi się menu Static IP. Przewiń je w dół i skonfiguruj adres IP bramy (Gateway), maskę podsieci (Subnet Mask) oraz pierwszy i drugi serwer DNS (1st i 2nd DNS). Jeśli masz informacje o jednym serwerze DNS, skonfiguruj tylko pozycję 1st DNS. Wprowadź informacje dokładnie w takiej postaci, w jakiej otrzymałeś je od dostawcy usług internetowych. Zakończyłeś konfigurowania połączenia sieciowego. Przejdź do podrozdziału Automatyczne uzyskiwanie adresu IP Telefon V300 jest domyślnie skonfigurowany do automatycznego pobierania adresu IP. 1. Jeśli nie otrzymałeś ani nazwy użytkownika i hasła, ani statycznego adresu IP, naciśnij klawisz 3 w menu Adv Setting > Network. Protokół DHCP umożliwia telefonowi V300 automatyczne uzyskanie adresu IP. 2. Naciśnij klawisz Jeśli na następnym ekranie widnieje słowo Disable (wyłączony), naciśnij klawisz Menu. Jeśli na następnym ekranie widnieje słowo Enable, telefon V300 jest już skonfigurowany do automatycznego pobierania adresu IP. Nie musisz niczego zmieniać przejdź do podrozdziału Naciśnij ponownie klawisz Menu. Telefon V300 spróbuje automatycznie pobrać adres IP. Zakończyłeś konfigurowanie połączenia sieciowego. Przejdź do podrozdziału

9 2.2. Konfigurowanie konta VoIP W celu skonfigurowania konta VoIP wykonaj następujące czynności: 1. Przejdź do ekranu głównego (zobacz podrozdział 2.1). 2. Naciśnij klawisz nawigatora w dół, aby wejść do systemu menu. Następnie naciśnij klawisz 6, aby uaktywnić menu Adv Setting. Naciśnij klawisz 2, aby uaktywnić menu SIP Setting. 3. Następnie upewnij się, że konto SIP jest aktywne. Kiedy konto SIP jest aktywne, V300 próbuje zarejestrować konto w sieci. Wybierz pozycję Active. 4. Jeśli w wyświetlonym menu widoczne jest słowo Enable, to konto SIP jest już aktywne naciśnij klawisz PHONEBOOK, aby wrócić do menu SIP Setting, a następnie przejdź do etapu 4. Jeśli w menu widoczne jest słowo Disable, to konto SIP nie jest aktywne. Naciśnij klawisz Menu. W wyświetlonym menu użyj klawisza nawigatora, aby wybrać pozycję Enable?, i ponownie naciśnij klawisz Menu. Pojawi się menu SIP Setting. 5. Wpisz informacje dokładnie w takiej postaci, w jakiej otrzymałeś je od dostawcy usług VoIP. Jeśli dostawca usług VoIP nie podał Ci żadnych informacji, które mógłbyś wpisać w polach tego menu, pozostaw wartości domyślne. Pola tego menu są opisane w poniższej tabeli. POLE OPIS 1 Active Wybierz to pole, aby włączyć lub wyłączyć konto SIP. Kiedy konto SIP jest nieaktywne, nie możesz używać go do wykonywania ani odbierania połączeń. 2 SIP Number Jest to numer konta SIP. Jeśli masz konto SIP takie jak to numerem konta SIP jest SIP Local Port Jest to port telefonu V300 używany do obsługi połączeń SIP (domyślnie 5060). 4 SIP Serv Addr Jest to adres IP serwera, którego dostawca usług VoIP używa do obsługi połączeń SIP. 5 SIP Serv Port Jest to port serwera SIP używany do obsługi połączeń SIP (domyślnie 5060). 6 Register Serv Jest to adres IP serwera, którego dostawca usług VoIP używa do rejestrowania telefonu V300. Jeśli dostawca nie podał adresu serwera rejestracji SIP, ponownie wprowadź tutaj adres serwera SIP (SIP Serv). 8

10 POLE OPIS 7 Register Port Jest to port serwera rejestracji SIP używany do rejestrowania telefonu V300 (domyślnie 5060). 8 Serv Domain Jest to domena usługi SIP. Jeśli masz konto SIP takie jak domeną usługi SIP jest dostawca-voip.com. 9 SIP Auth ID Jest to nazwa użytkownika danego konta SIP. 10 Auth Password Jest to hasło do danego konta SIP. 11 1st Codec Set Telefon V300 i serwer SIP muszą używać tego samego kodeka (koderadekodera) dźwięku. Wybierz kodek, który ma być wypróbowany jako pierwszy przez telefon V nd Codec Set Jeśli telefon V300 i serwer SIP nie mogą użyć metody kompresji głosu ustawionej w polu 1st Codec Set, V300 spróbuje użyć kodeka ustawionego w tym polu. 12 3rd Codec Set Jeśli telefon V300 i serwer SIP nie mogą użyć metod kompresji głosu ustawionych w polach 1st Codec Set oraz 2nd Codec Set, V300 spróbuje użyć kodeka ustawionego w tym polu. 14 VM Num Jest to numer, który użytkownik wprowadza w celu uzyskania dostępu do wiadomości głosowych dla danego konta SIP. 15 DNS SRV Włącz tę opcję (Enable), aby telefon V300 używał serwerów DNS skonfigurowanych w punkcie Wyłącz ją (Disable), jeśli nie chcesz, aby telefon V300 używał DNS. Opcja DNS SRV jest domyślnie wyłączona. 16 Send Call ID Użyj tej opcji, aby włączyć (Enable) lub wyłączyć (Disable) identyfikację dzwoniącego. 17 NAT Setting Użyj tej pozycji do skonfigurowania translacji adresów sieciowych (NAT). 18 CallFW Active Użyj tej opcji, aby włączyć (Enable) lub wyłączyć (Disable) funkcję przekazywania rozmów. Ustawienia przekazywania można skonfigurować w menu Call Pref. > Call FW. 19 BackupSIP Użyj tej pozycji do skonfigurowania serwera (lub serwerów) SIP, których telefon V300 będzie używał, jeśli nie będzie mógł uzyskać dostępu do głównego serwera SIP. 6. Kiedy skończysz konfigurować ustawienia konta SIP, naciśnij klawisz PHONEBOOK, aby wrócić do ekranu głównego. Jeśli konto zostanie zarejestrowane pomyślnie, w dolnym wierszu wyświetlacza LCD pojawi się numer SIP (w tym przykładzie ). 7. W rozdziale 3. wyjaśniono, jak przetestować konfigurację V300 przez próbę wykonania połączenia. 9

11 ? Jeśli konto SIP nie zostanie pomyślnie zarejestrowane (na wyświetlaczu nadal będzie widnieć napis No Reg) albo nie będziesz mógł rozpocząć rozmowy, sprawdź połączenia sprzętowe i ponownie wprowadź ustawienia SIP. Zrestartuj telefon V300 (wyłącz i ponownie włącz zasilanie). Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z administratorem sieci albo dostawcą usług VoIP. 3. Obsługa telefonu W tym rozdziale opisano, jak korzystać z podstawowych funkcji telefonu V300. Pełny opis wszystkich funkcji telefonu V300 można znaleźć w instrukcji użytkownika (w rozdziale poświęconym sprzętowi). WYKONYWANIE POŁĄCZENIA 1. Podnieś słuchawkę. Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis Line 1 Dial:. 2. Upewnij się, że słyszysz sygnał wybierania. 3. Wprowadź numer, pod który chcesz zadzwonić. 4. Naciśnij klawisz SEND, aby rozpocząć rozmowę. ODBIERANIE POŁĄCZENIA Kiedy telefon zadzwoni, wykonaj jedną z poniższych czynności: Podnieś słuchawkę, aby odebrać połączenie i rozmawiać przez słuchawkę. Naciśnij klawisz SPEAKER, aby odebrać połączenie i rozmawiać przez wbudowany głośnik oraz mikrofon. Naciśnij klawisz HEADSET, aby odebrać połączenie i rozmawiać przez zewnętrzny zestaw słuchawkowy. 10

12 KOŃCZENIE POŁĄCZENIA V300 Szybki start Kiedy chcesz zakończyć połączenie, naciśnij klawisz HANG UP albo wykonaj jedną z poniższych czynności: Jeśli używasz słuchawki, odłóż ją na widełki. Jeśli używasz wbudowanego głośnika, naciśnij klawisz SPEAKER. Jeśli używasz zewnętrznego zestawu słuchawkowego, naciśnij klawisz HEADSET. Oglądanie certyfikatów produktu 1. Przejdź pod adres 2. Na stronie głównej firmy ZyXEL wybierz swój produkt z listy rozwijanej, aby przejść do strony poświęconej temu produktowi. 3. Na stronie produktu wybierz certyfikat, który chcesz obejrzeć. 11

13 12

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Gigaset C470 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP Gigaset Krótkie omówienie funkcji słuchawki Krótkie omówienie funkcji słuchawki 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V WEWN 1 15.01.08 09:45 WEWN SMS 1 2 Klawisze słuchawki 1Wyświetlacz w

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci KAMERA SIECIOWA Instrukcja konfiguracji sieci SPIS TREŚCI SPRAWDZANIE KONFIGURACJI SIECIOWEJ 3 KONFIGURACJA SIECIOWA 11 11 EKRAN KONFIGURACJI 38 38 3 Wybór typu sieci Konfigurowanie sieci za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo