Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne lub wydawnicze ani pominicia, jakie mog wystpi w tekcie. Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeone informacje, które s chronione prawami autorskimi. adna cz tego dokumentu nie moe by fotokopiowana, reprodukowana ani tlumaczona na inny jzyk bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard. Å Ä OSTRZE ENIE: Tak oznaczane sé zalecenia, których nieprzestrzeganie mo e doprowadzi do obra e ciala lub mierci. PRZESTROGA: Tak oznaczane sé zalecenia, których nieprzestrzeganie mo e doprowadzi do uszkodzenia sprzêtu lub utraty danych. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Komputery Business PC Wydanie pierwsze (Maj 2005 r.) Numer katalogowy dokumentu: Spis tre ci Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Pocztkowa konfiguracja i rozmieszczanie Altiris Deployment Solution Agent... 3 HP Local Recovery. 3 Zdalne instalowanie systemu Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim HP System Software Manager.. 5 HP Client Manager Software HP Client Management Solutions using Altiris HP OpenView Management Suite for Desktops Using Radia..

3 . 9 HP Local Recovery Dantz Retrospect Express Proactive Change Notification Subscriber's Choice Wycofane rozwizania Pami ROM typu flash Zdalne zarzdzanie pamici ROM typu flash HPQFlash Tryb awaryjnego odzyskiwania bloku rozruchowego Replikowanie ustawie konfiguracyjnych....

4 Dwufunkcyjny przycisk zasilania Witryna sieci Web Wspólpraca z innymi producentami ledzenie i zabezpieczanie majtku Zabezpieczanie haslem Blokada DriveLock Czujnik Smart Cover Sensor... Zabezpieczajca blokada kablowa....

5 .... Identyfikacja na podstawie analizy linii papilarnych.... Powiadamianie o usterkach i ich usuwanie..... System ochrony dysków Zasilacz z zabezpieczeniem antyprzepiciowym.. Czujnik termiczny roku firma HP -- jako pierwsza w brany -- wprowadzila na rynek rodzin komputerów osobistych typu desktop z zaimplementowan funkcj zarzdzania. Firma HP jest posiadaczem patentu na technologi zarzdzania. Od tego czasu prowadzone byly -- zakrojone na szerok skal -- prace majce na celu rozwój standardów i infrastruktury, pozwalajcych na efektywne rozmieszczanie i konfigurowanie komputerów typu desktop, przenonych i stacji roboczych oraz zarzdzanie nimi. W zwizku z tym podjto cisl wspólprac z wiodcymi producentami oprogramowania, co umoliwilo zachowanie zgodnoci midzy dostarczanymi przez nich programami a systemem HP Client Management Solutions. System ten jest istotnym elementem prowadzonych dziala, których celem jest opracowanie rozwiza wspomagajcych decyzje klientów podczas czterech faz cyklu ycia komputerów typu desktop -- planowania, rozmieszczania, zarzdzania i unowoczeniania. Najwaniejsze funkcje i moliwoci zarzdzania komputerami typu desktop to: Pocztkowa konfiguracja i rozmieszczanie Zdalne instalowanie systemu Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim Pami ROM typu flash ledzenie i zabezpieczanie majtku Powiadamianie o usterkach i ich usuwanie 1 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop tym podrczniku Obsluga poszczególnychodfunkcji opisanych woprogramowania. moe si róni w zalenoci modelu lub wersji Poczétkowa konfiguracja i rozmieszczanie Komputer zostal dostarczony wraz z preinstalowanym obrazem oprogramowania systemowego. Dziki temu po szybkim,,rozpakowaniu" oprogramowania komputer jest gotowy do pracy. Uytkownik moe zastpi preinstalowany obraz oprogramowania dostosowanym zestawem oprogramowania systemowego i aplikacji. Istnieje kilka metod rozmieszczania takiego oprogramowania. Zostaly one wymienione poniej: Zainstalowanie dodatkowych aplikacji po rozpakowaniu preinstalowanego obrazu oprogramowania. Zastpienie preinstalowanego oprogramowania dostosowanym obrazem oprogramowania za pomoc narzdzi rozmieszczania (np. Altiris Deployment Solution). Skopiowanie zawartoci jednego dysku twardego na inny (w ramach procesu klonowania danych). Najlepsza metoda rozmieszczania zaley od charakteru rodowiska informatycznego oraz realizowanych w nim procesów. Informacje pomocne w wyborze tej metody mona uzyska w czci dotyczcej rozmieszczania komputera, dostpnej w witrynie sieci Web powiconej zalecanym rozwizaniom i oferowanym uslugom (http://whp-sporig.extweb. hp.com/country/us/en/solutions.html). Informacje o odzyskiwaniu oprogramowania systemowego, zarzdzaniu konfiguracj i energi oraz rozwizywaniu problemów mona znale na dysku CD Restore Plus!, a take w dokumentacji dotyczcej programu Computer Setup i sprztu obslugujcego funkcj ACPI. 2 www. hp.com Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Altiris Deployment Solution Agent Program ten jest wstpnie zaladowany na komputerze. Po zainstalowaniu umoliwia komunikacj z konsol Deployment Solution administratora. Aby zainstalowa program Altiris Deployment Solution Agent: 1. Kliknij przycisk Start. 2. Kliknij polecenie Wszystkie programy. 3. Kliknij pozycj Software Setup. 4. Kliknij przycisk Next (Dalej). 5. Przewi list w dól i kliknij lcze instalacji programu Altiris AClient. HP Local Recovery Program Local Recovery wykonuje kopie zapasowe danych i plików systemowych w chronionym obszarze na dysku twardym. W razie utraty, usunicia bd uszkodzenia danych lub plików program Local Recovery umoliwia ich pobranie lub przywrócenie ostatniego dobrego obrazu systemu.

6

7 Aby zainstalowa ten wstpnie zaladowany program: 1. Kliknij przycisk Start. 2. Kliknij polecenie Local Recovery. 3. Kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Przewi list w dól i kliknij lcze instalacji programu HP Local Recovery. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop com 3 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Zdalne instalowanie systemu Funkcja zdalnego instalowania systemu umoliwia uruchomienie i skonfigurowanie systemu operacyjnego za pomoc oprogramowania i informacji konfiguracyjnych znajdujcych si na serwerze sieciowym, poprzez zainicjowanie rodowiska Preboot Execution Environment (PXE). Funkcja zdalnego instalowania systemu sluy zazwyczaj do instalowania i konfigurowania systemu operacyjnego, lecz moe równie zosta uyta do przeprowadzenia nastpujcych zada: Formatowanie dysku twardego. Rozmieszczanie obrazu oprogramowania na jednym lub kilku nowych komputerach. Zdalne aktualizowanie systemu BIOS w pamici ROM typu flash (,,Zdalne zarzdzanie pamici ROM typu flash" na stronie 16). Konfigurowanie ustawie systemu BIOS. Aby rozpocz proces zdalnego instalowania systemu, naley nacisn klawisz F12 (po pojawieniu si -- w prawym dolnym rogu ekranu z logo firmy HP -- komunikatu,,f12 = Network Service Boot"), a nastpnie postpowa zgodnie z wywietlanymi instrukcjami. Domylna kolejno rozruchu jest ustawieniem konfiguracyjnym systemu BIOS, które mona zmieni na opcj podejmowania kadorazowo próby uruchomienia rodowiska PXE. Firmy HP oraz Altiris wspólnie opracowaly narzdzia pozwalajce na latwiejsze i szybsze przeprowadzanie rozmieszczania komputerów oraz zarzdzanie nimi w ramach przedsibiorstwa. Dziki znacznemu obnieniu calkowitych kosztów zwizanych z wdroeniem systemu informatycznego, komputery klienckie firmy HP stanowi najodpowiedniejsze -- pod ktem zarzdzania -- rozwizanie dla przedsibiorstwa. 4 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Aktualizowanie oprogramowania i zarzédzanie nim Firma HP oferuje kilka narzdzi slucych do zarzdzania oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach typu desktop, stacjach roboczych i komputerach przenonych oraz aktualizowania go: HP System Software Manager HP Client Manager Software HP Client Management Solutions using Altiris HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia HP Local Recovery Dantz Backup and Recovery HP Proactive Change Notification HP Subscriber's Choice HP System Software Manager HP System Software Manager (SSM) to bezplatne narzdzie automatyzujce proces zdalnego rozmieszczania sterowników urzdze i aktualizacji systemu BIOS na sieciowych komputerach HP Business PC. Oprogramowanie SSM, dzialajc dyskretnie (bez interakcji ze strony uytkownika), okrela poziomy wersji sterowników i syste opracowywanie produktów oraz dzielenie si technologi. Partnerstwo to rozciga si na grupy HP Client, Server, OpenView i Services, zapewniajc najnowoczeniejsze rozwizania partnerom i klientom HP. Poczwszy od 1999 roku, grupa systemów osobistych Compaq i firma Altiris zawarly przymierze w celu polczenia silnych stron firmy Compaq jako pioniera w sprzcie komputerów osobistych i moliwociach zarzdzania z silnymi stronami firmy Altiris w zakresie rozmieszczania i migrowania komputerów osobistych. Zwizek ten rozwinl si w strategiczne przymierze wraz z wprowadzeniem rozbudowanych i zmniejszajcych koszty rozwiza w zakresie zarzdzania cyklem ycia IT, w tym opracowanego wspólnie oprogramowania HP Client Manager Software, który emów operacyjnych, aplikacji i zawartoci oraz zarzdzanie nimi na rozproszonych komputerach typu desktop z dowolnej lokalizacji. Integrowanie z produktem HP OpenView Service Desk i innymi narzdziami punktu pomocy i zarzdzania systemem. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 9 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Wykorzystywanie wspólnej infrastruktury do zarzdzania oprogramowaniem i zawartoci na niemal dowolnym urzdzeniu, dowolnej platformie i dowolnej sieci dla wszystkich uytkowników korporacyjnych. Skalowanie w celu sprostania potrzebom przedsibiorstwa. Oprogramowanie HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia jest oferowane jako autonomiczne rozwizanie i jest te w pelni zintegrowane z innymi produktami HP OpenView Management Suite using Radia jako zasadniczy skladnik unikalnego podejcia firmy HP opartego na zarzdzaniu podanym stanem, co zapewnia zautomatyzowane i biece utrzymywanie calego oprogramowania zainstalowanego na komputerach w przedsibiorstwie. Produkty HP OpenView Management Suite using Radia zapewniaj, e cala infrastruktura oprogramowania jest zawsze w podanym stanie -- aktualna, niezawodna i bezpieczna. Wicej informacji o oprogramowaniu HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia mona znale na stronie com/ products/radia_mdsk/index.html. HP Local Recovery Oprogramowanie Local Recovery zapewnia ochron danych i plików systemowych dla komputerów HP Business typu desktop, przenonych i stacji roboczych. Za pomoc programu Local Recovery mona szybko powróci do pracy w sytuacji przypadkowego usunicia informacji lub uszkodzenia systemu operacyjnego. Przeznaczone dla uytkowników bez polczenia z sieci lub lczcych si rzadko, oprogramowanie Local Recovery chroni dane komputera HP oraz stan systemu za pomoc wykonywanych zgodnie z harmonogramem migawek przechowywanych w chronionym obszarze na lokalnym dysku twardym. Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie mona zainicjowa przez zwykle kliknicie mysz lub nacinicie klawisza F1 w rodowisku przedrozruchowym. Zadania tworzenia kopii zapasowych systemu i odzyskiwania go po awarii s teraz latwe dla wszystkich uytkowników, niezalenie od polczenia. 10 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Oprogramowanie Local Recovery jest dostpne bezplatnie z komputerami HP Business PC. Dostpne s te dwa dodatkowe produkty odzyskiwania komputerów klienckich. Przeprowadzenie uaktualnienia do tych produktów zapewnia dodatkowe funkcje odzyskiwania: Local Recovery Pro -- zawiera wszystkie funkcje oprogramowania Local Recovery i dodatkowo obslug tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania na pomocniczy dysk twardy oraz zarówno otwartych, jak i zablokowanych plików. Podczas tworzenia migawki kopii zapasowej obsluga otwartych/zablokowanych plików zachowuje informacje w otwartych aplikacjach, takie jak wiadomoci , prezentacje i dokumenty edytorów tekstów. Recovery Solution -- zapewnia pelne rozwizanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania komputerów na poziomie przedsibiorstwa z centralnej konsoli administracyjnej.

8 Rozwizanie obsluguje tworzenie kopii zapasowych danych w chronionym obszarze na lokalnym dysku twardym, jak równie w sieciowym obszarze pamici masowej. Funkcja odzyskiwania oparta na sieci zapewnia wysoki poziom ochrony przed utrat danych spowodowan awari dysku twardego bd kradzie lub zagubieniem komputerów. Wicej informacji o oprogramowaniu HP Local Recovery mona znale na stronie Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop www. hp.com 11 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Dantz Retrospect Express Oprogramowanie Dantz Retrospect Express chroni pojedynczy komputer typu desktop lub przenony z systemem Windows. Umoliwia ono odzyskiwanie danych utraconych z powodu wirusów, nowo zainstalowanego oprogramowania, bldów uytkownika, uszkodze sprztu, rozbudowy sprztu, hakerów oraz utraty czy kradziey komputerów. Oferuje ono wybór midzy zwyklymi duplikatami a obszernymi kopiami zapasowymi i jest wyposaone w intuicyjny kreator instalacji, dziki któremu mona przystpi do uywania programu w cigu kilku minut. Oprogramowanie Retrospect Express jest dostarczane z wbudowan w produkcie funkcj odzyskiwania po awarii (Disaster Recovery), która zapewnia najlepsz moliw ochron. Kliknij tutaj, aby wywietli list producentów sprztu, którzy dolczaj oprogramowanie Retrospect do swoich produktów oraz dowiedzie si, gdzie mona kupi te produkty. Czas instalacji oprogramowania Retrospect Express i wykonania pierwszej kopii zapasowej nie przekracza dwóch minut. Za pomoc oprogramowania Retrospect mona zaimplementowa plan tworzenia kopii zapasowych przez udzielenie odpowiedzi na kilka prostych pyta. Proces przywracania przebiega szybko i bezproblemowo. Gdy zajdzie konieczno przywrócenia danych, oprogramowanie Retrospect Express automatycznie odnajduje potrzebne pliki, nawet jeli uytkownik nie wie, na którym noniku si znajduj. Duplikacj plików i folderów na zewntrzny dysk twardy mona przeprowadzi przez nacinicie jednego przycisku. W trakcie tej operacji informacje s kopiowane z dysku twardego komputera na zewntrzny dysk twardy. W przypadku zewntrznych dysków twardych wyposaonych we wbudowany przycisk do tworzenia kopii zapasowych proces duplikowania moe zosta zainicjowany przez zwykle nacinicie tego przycisku. Duplikaty plików i folderów przechowywane na zewntrznym dysku twardym mog by latwo przegldane, obslugiwane i przywracane za pomoc Eksploratora Windows. Proces duplikacji powoduje oszczdno miejsca, przez zastpienie poprzedniej kopii zapasowej danych na zewntrznym dysku twardym, oraz oszczdno czasu, przez kopiowanie tylko tych plików, które s nowe lub ulegly zmianie od czasu utworzenia ostatniej kopii zapasowej. 12 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Moliwe jest tworzenie kopii zapasowych wielu wersji plików i folderów. Obszerne kopie zapasowe zachowuj poprzednie wersje plików oraz folderów i umoliwiaj przywrócenie komputera do dowolnego wczeniejszego momentu, zanim nastpilo uszkodzenie danych. Przy kadym tworzeniu kopii zapasowej oprogramowanie Retrospect Express tworzy punkt przywracania, który moe zawiera wszystkie informacje potrzebne uytkownikowi do wczytania pojedynczych plików lub przywrócenia calego komputera (przeprowadzenia odzyskiwania po awarii) -- w tym wszystkie pliki i ustawienia systemu operacyjnego, sterowniki urzdze oraz aplikacje i ich ustawienia. Punkty przywracania s przechwytywane szybko i zapewniaj 100% dokladno przywracania do dowolnego momentu, w którym wykonano kopi zapasow, co znacznie wykracza poza moliwoci oferowane przez inne programy do tworzenia kopii zapasowych. Wicej informacji o oprogramowaniu Dantz Retrospect Express mona znale na stronie Proactive Change Notification Program Proactive Change Notification uywa witryny sieci Web Subscriber's Choice w celu proaktywnego i automatycznego wykonywania nastpujcych zada: Wysylanie poczt proaktywnych powiadomie o zmianach (Proactive Change Notification -- PCN), które z nawet 60-dniowym wyprzedzeniem informuj o zmianach w sprzcie i oprogramowaniu dla wikszoci komercyjnych komputerów i serwerów. Wysylanie wiadomoci zawierajcych biuletyny, porady dla klientów, wane informacje, biuletyny dotyczce zabezpiecze oraz alerty sterowników dla wikszoci komercyjnych komputerów i serwerów. Uytkownik tworzy swój wlasny profil w celu zapewnienia sobie otrzymywania tylko informacji zwizanych z okrelonym rodowiskiem informatycznym. Aby uzyska wicej informacji o programie Proactive Change Notification i utworzy profil niestandardowy, naley odwiedzi stron hp.com/subhub.php?jumpid=go/pcn. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 13 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Subscriber's Choice Subscriber's Choice to usluga kliencka firmy HP. W oparciu o profil uytkownika firma HP dostarcza mu spersonalizowane porady dotyczce produktów, polecane artykuly i/lub alerty/powiadomienia dotyczce sterowników i wsparcia technicznego. Funkcja alertów/powiadomie dotyczcych sterowników i wsparcia uslugi Subscriber's Choice dostarcza wiadomoci z powiadomieniem, e informacje zasubskrybowane w profilu s dostpne do przejrzenia i pobrania. Aby uzyska wicej informacji o rozwizaniu Subscriber's Choice i utworzy profil niestandardowy, naley odwiedzi stron: hp.com/subhub.php. Wycofane rozwiézania Grupa Desktop Management Task Force (DMTF) wprowadzila standard Desktop Management Interface (DMI) niemal dziesi lat temu. Ze wzgldu na przyjcie nowych standardów, takich jak model wspólnych informacji (Common Information Model CIM), grupa DMTF zainicjowala koniec ycia interfejsu DMI. Przy udostpnieniu innych postpowych elementów w oprogramowaniu HP Client Management Solutions, HP Systems Insight Manager i implementacji modelu wspólnych informacji (CMI) firmy Microsoft, znanej pod nazw Instrumentacja zarzdzania Windows (WMI), oprogramowanie HP Insight Management Agent nie jest ju udostpniane na nowych komercyjnych komputerach HP typu desktop, stacjach roboczych i przenonych wprowadzonych po 1 stycznia 2004 r. Oprogramowanie Insight Management (IM) Agent zapewnialo nastpujce funkcje: Obsluga interfejsu DMI umoliwiala zarzdzanie systemem klienckim za pomoc programu Insight Manager 7 lub innych aplikacji do zarzdzania zgodnych z interfejsem DMI. Agent sieci Web umoliwial zarzdzanie systemem zarówno lokalnie, jak i zdalnie za pomoc przegldarki sieci Web. Alerty o stanie mogly powiadamia uytkownika lokalnie lub by wysylane do centralnej konsoli.

9 14 www. hp.com Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Program Insight Manager zostal zastpiony przez oprogramowanie HP Systems Insight Manager Software (HP SIM). Oprogramowanie HP SIM uywa interfejsu WMI do pobierania informacji z systemu klienckiego. Dostpne jest oprogramowanie Altiris Connector for HP Systems Insight Manager, które umoliwia obslug rozwiza HP Client Management Solutions za pomoc konsoli HP SIM. Mimo e alertowanie lokalne nie jest obecnie obslugiwane przez system HP Client Management Solutions, alerty o stanie s przekazywane do konsoli zarzdzania systemem. Microsoft WMI jest standardem w systemach Windows 2000 i Windows XP. Instrumentacja WMI zapewnia inwentaryzacj sprztu i informacje o alertach bezporednio poprzez system operacyjny Windows do aplikacji zarzdzania systemem. Pamiê ROM typu flash System BIOS komputera jest przechowywany w programowalnej pamici ROM (read only memory) typu flash. W celu zabezpieczenia jej przed nieumylnym zaktualizowaniem lub zastpieniem mona ustawi haslo konfiguracyjne w programie Computer Setup (F10). Zapewni to operacyjn integralno komputera. Jeeli zajdzie potrzeba uaktualnienia systemu BIOS, mona pobra najnowsze obrazy BIOS ze strony sterowników i wsparcia technicznego HP (http:/www.hp.com/support/files). Ä PRZESTROGA: Aby zapewni maksymalné ochronê pamiêci ROM, trzeba pamiêta o ustawieniu hasla konfiguracyjnego. Haslo konfiguracyjne zapobiega nieautoryzowanym uaktualnieniom pamiêci ROM. Za pomocé programu System Software Manager administrator systemu mo e jednocze nie ustawi takie haslo na jednym lub kilku komputerach pracujécych w sieci. Wiêcej informacji mo na znale na stronie: Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop www. hp.com 15 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Zdalne zarzédzanie pamiêcié ROM typu flash Funkcja zdalnego zarzdzania pamici ROM typu flash umoliwia administratorowi systemu zdalne uaktualnianie systemu BIOS komputerów HP pracujcych w sieci z jednej centralnej konsoli administracyjnej. Dziki niej wprowadzane zmiany s identyczne na wszystkich komputerach, a administrator ma wiksz kontrol nad procesem uaktualniania obrazów BIOS na sieciowych komputerach firmy HP. W rezultacie ulega poprawie wydajno pracy oraz obniaj si ogólne koszty zwizane z eksploatacj sieci w przedsibiorstwie. Aby moliwe bylo skorzystanie z funkcji zdalnego zarzdzania pamici ROM typu flash, komputer musi zosta wlczony rcznie lub zdalnie za pomoc funkcji zdalnego przywracania ze stanu wstrzymania (Remote Wakeup). Wicej informacji o zdalnym zarzdzaniu pamici ROM typu flash mona znale w czci powiconej oprogramowaniu HP Client Manager Software lub System Software Manager na stronie HPQFlash Program narzdziowy HPQFlash sluy do lokalnego aktualizowania lub przywracania systemu BIOS na pojedynczych komputerach z poziomu systemu operacyjnego Windows. Aby uzyska wicej informacji o narzdziu HPQFlash, naley odwiedzi stron i po wywietleniu monitu wprowadzi numer modelu komputera. Tryb awaryjnego odzyskiwania bloku rozruchowego Tryb awaryjnego odzyskiwania bloku rozruchowego umoliwia odzyskanie systemu w malo prawdopodobnym przypadku nieudanej aktualizacji pamici ROM typu flash. Na przyklad jeli podczas uaktualniania systemu BIOS wystpi awaria zasilania, proces aktualizacji pamici ROM moe zosta niedokoczony. W wyniku tego system BIOS moe sta si bezuyteczny. Blok rozruchowy stanowi cz pamici ROM, jest jednak zabezpieczony przed aktualizacj. Zawiera on kod, który sprawdza poprawno obrazu systemu BIOS po wlczeniu zasilania systemu. 16 www. hp.com Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Jeeli sprawdzenie poprawnoci przebiegnie pomylnie, system zostanie uruchomiony w zwykly sposób. Jeli system BIOS jest niepoprawny, system BIOS w bezpiecznym bloku rozruchowym umoliwi: przeszukanie noników wymiennych pod ktem plików obrazów systemu BIOS; po odnalezieniu wlaciwego pliku obrazu systemu BIOS zostanie on automatycznie wczytany do pamici ROM. uruchomienie systemu z rozruchowego nonika wymiennego, który automatycznie uruchomi narzdzia uaktualniania systemu BIOS. Po wykryciu nieprawidlowego obrazu systemu BIOS dioda zasilania zamiga w kolorze czerwonym 8 razy w jednosekundowych odstpach. Jednoczenie glonik wyemituje 8 sygnalów dwikowych. Jeli cz systemowej pamici ROM zawierajca obraz opcjonalnej pamici ROM wideo nie jest uszkodzona, na ekranie zostanie wywietlony komunikat Boot Block Emergency Recovery Mode. Aby odzyska system po uruchomieniu go w trybie awaryjnego odzyskiwania bloku rozruchowego: 1. Wylcz zasilanie. 2. Wló dyskietk, dysk CD lub urzdzenie USB typu flash zawierajce dany plik obrazu systemu BIOS w katalogu glównym. Uwaga: Nonik musi by sformatowany przy uyciu systemu plików FAT12, FAT16 lub FAT Wlcz komputer. Jeli nie zostanie odnaleziony wlaciwy plik obrazu systemu BIOS, system BIOS w bezpiecznym bloku rozruchowym podejmie prób uruchomienia systemu z urzdzenia rozruchowego. Jeli nie zostanie odnalezione urzdzenie rozruchowe, pojawi si monit o wloenie nonika zawierajcego plik obrazu systemu BIOS lub narzdzie uaktualniania systemu BIOS. Jeli system pomylnie przeprogramuje pami ROM, nastpi automatyczne wylczenie zasilania systemu. 4. Wyjmij nonik wymienny uyty do uaktualnienia systemu BIOS. 5. Wlcz zasilanie, aby uruchomi ponownie komputer. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 17 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Replikowanie ustawie konfiguracyjnych Przy uyciu poniszych procedur administrator moe w prosty sposób kopiowa ustawienia konfiguracyjne z jednego komputera na inne (ten sam model). Umoliwia to zachowanie zgodnoci danych konfiguracyjnych na wielu komputerach. obu procedur wymagany jest dyskietek W przypadkuurzdzenie USB typu flash, np.napddrive Key. lub obslugiwane HP Kopiowanie na jeden komputer Ä PRZESTROGA: Ustawienia konfiguracyjne sé specyficzne dla modelu komputera. Je li modele komputera ródlowego i docelowego sé ró ne, mo e doj do uszkodzenia systemu plików. Przykladowo nie nale y kopiowa ustawie konfiguracyjnych z komputera dc7xxx na komputer dx7xxx. 1. Wybierz ustawienia konfiguracyjne do skopiowania. Wylcz komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Zamknij system. 2. Jeeli uywane jest urzdzenie USB typu flash, podlcz je teraz. 3. Wlcz komputer. 4. Jeeli uywana jest dyskietka, wló j teraz. 18 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 6.

10 Kliknij kolejno File (Plik) > Replicated Setup (Zreplikowane ustawienia) > Save to Removable Media (Zapisz na noniku wymiennym). Postpuj zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie, aby zapisa ustawienia konfiguracyjne na dyskietce lub w urzdzeniu USB typu flash. 7. Wylcz komputer, który ma zosta skonfigurowany, a nastpnie wló dyskietk konfiguracyjn do napdu lub podlcz urzdzenie USB typu flash. 8. Wlcz komputer. 9. Kliknij kolejno File (Plik) > Replicated Setup (Zreplikowane ustawienia) > Restore from Removable Media (Przywró z nonika wymiennego), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 11. Po ukoczeniu konfiguracji uruchom ponownie komputer. Kopiowanie na wiele komputerów Ä PRZESTROGA: Ustawienia konfiguracyjne sé specyficzne dla modelu komputera. Je li modele komputera ródlowego i docelowego sé ró ne, mo e doj do uszkodzenia systemu plików. Przykladowo nie nale y kopiowa ustawie konfiguracyjnych z komputera dc7xxx na komputer dx7xxx. Wprawdzie przygotowanie dyskietki konfiguracyjnej lub urzdzenia USB typu flash przy uyciu tej metody trwa nieznacznie dluej, ale dane s kopiowane na komputery docelowe znacznie szybciej. procedury lub utworzenia rozruchowego Do wykonania tejtypu flash wymagana jest dyskietka rozruchowa. urzdzenia USB Jeli nie jest dostpny komputer z systemem umoliwiajcym utworzenie dyskietki rozruchowej (Windows XP), naley skorzysta z metody kopiowania na jeden komputer (zobacz cz,,kopiowanie na jeden komputer" na stronie 18). Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 19 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 1. Utwórz dyskietk rozruchow lub rozruchowe urzdzenie USB typu flash. Informacje mona znale w czci,,obslugiwane urzdzenie USB typu flash" na stronie 21 lub,,nieobslugiwane urzdzenie USB typu flash" na stronie 24. Ä PRZESTROGA: Nie wszystkie komputery mo na uruchomi za pomocé urzédzenia USB typu flash. innym przypadku nale y u y dyskietki rozruchowej. 2. Wybierz ustawienia konfiguracyjne do skopiowania. Wylcz komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Zamknij system. 3. Jeeli uywane jest urzdzenie USB typu flash, podlcz je teraz. 4. Wlcz komputer. 5. Jeeli uywana jest dyskietka, wló j teraz. 7. Kliknij kolejno File (Plik) > Replicated Setup (Zreplikowane ustawienia) > Save to Removable Media (Zapisz na noniku wymiennym). Postpuj zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie, aby zapisa ustawienia konfiguracyjne na dyskietce lub w urzdzeniu USB typu flash. 8. Pobierz program narzdziowy BIOS slucy do replikowania ustawie konfiguracyjnych (repset.exe) i skopiuj go na dyskietk konfiguracyjn lub konfiguracyjne urzdzenie USB typu flash. Aby pobra ten program, wejd na stron tap://welcome.hp.com/support/files i wprowad numer modelu komputera. 20 com Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 9. Na dyskietce konfiguracyjnej lub w konfiguracyjnym urzdzeniu USB typu flash utwórz plik autoexec.bat zawierajcy nastpujce polecenie: repset.exe 10. Wylcz komputer, który ma zosta skonfigurowany. Wló dyskietk konfiguracyjn lub konfiguracyjne urzdzenie USB typu flash, a nastpnie wlcz komputer. Program konfiguracyjny zostanie uruchomiony automatycznie. 11. Po ukoczeniu konfiguracji uruchom ponownie komputer. Tworzenie urzédzenia rozruchowego Obslugiwane urzédzenie USB typu flash Obslugiwane urzdzenia s wyposaone w preinstalowany obraz, co upraszcza proces przeksztalcania ich w urzdzenia rozruchowe. W obraz taki s wyposaone wszystkie urzdzenia USB typu flash firmy HP lub Compaq i wikszo urzdze tego typu innych firm. Jeli uywane urzdzenie USB typu flash nie jest wyposaone w taki obraz, naley uy procedury opisanej dalej w tej czci (zobacz,,nieobslugiwane urzdzenie USB typu flash" na stronie 24). Do utworzenia rozruchowego urzdzenia USB typu flash wymagane s nastpujce elementy: Obslugiwane urzdzenie USB typu flash. Rozruchowa dyskietka DOS zawierajca programy FDISK i SYS. innym przypadku nale y u y dyskietki rozruchowej. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 21 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 1. Wylcz komputer. 2. wlcz komputer, aby przeprowadzi jego rozruch z dyskietki DOS. 4. Wprowad numer [5], aby wywietli list napdów w systemie. Urzdzenie USB typu flash mona zidentyfikowa po rozmiarze dysku. liter napdu. e to spowodowa utratê danych. przeciwnym razie przejd do punktu do punktu Wybierz pliki, które chcesz zachowa, i skopiuj je z urzdzenia USB typu flash do katalogu tymczasowego na innym dysku (np. wewntrznym dysku twardym systemu). 10. W wierszu A:\ wprowad polecenie FORMAT /S X:, gdzie X oznacza zanotowan wczeniej liter napdu. Ä PRZESTROGA: Nale y pamiêta o wprowadzeniu poprawnej litery napêdu dla urzédzenia USB typu flash. Polecenie FORMAT spowoduje wywietlenie jednego lub wikszej liczby ostrzee i za kadym razem pojawi si pytanie, czy proces ma by kontynuowany. W odpowiedzi naley kadorazowo wpisa liter Y. Polecenie FORMAT spowoduje sformatowanie urzdzenia USB typu flash i dodanie plików systemowych. Zostanie równie wywietlone zapytanie o etykiet woluminu. 11. Skopiuj wszystkie pliki zapisane w punkcie 9 na urzdzenie USB typu flash. 13. Wyjmij dyskietk i uruchom ponownie komputer. Komputer zostanie uruchomiony z urzdzeniem USB typu flash jako dyskiem C. by okrelona inna domylna kolejno Na kadym komputerze moezmiany sluy program narzdziowy rozruchu urzdze -- do jej Computer Setup (F10). W wersji DOS dla rodowiska Windows 9x moe si chwilowo pojawi ekran z logo systemu Windows. dyskietka DOS zawierajca programy FDISK i SYS. innym przypadku nale y u y dyskietki rozruchowej. 1. pokryw komputera i wyjmij karty PCI. 3. pokryw komputera. 4. Podlcz kabel zasilajcy i wlcz komputer. 5. program konfiguracyjny i potwierd zmiany. Przerwanie IRQ SATA: 7. wlcz komputer, aby uruchomi go z dyskietki DOS. 8. now partycj i oznacz j jako aktywn. Zamknij program FDISK, naciskajc klawisz Esc. 9. równie wywietlone zapytanie o etykiet woluminu. 11. Wylcz komputer i odlcz kabel zasilajcy. pokryw komputera. 13. Wybierz kolejno Advanced (Zaawansowane) > PCI devices (Urzdzenia PCI) i ponownie wlcz kontrolery PATA i SATA, które zostaly wylczone w punkcie 6. Przypisz kontroler SATA do jego pierwotnego przerwania IRQ. 16. Zapisz zmiany i zakocz prac programu. Komputer zostanie uruchomiony z urzdzeniem USB typu flash jako dyskiem C. by okrelona inna domylna kolejno Na kadym komputerze moezmiany sluy program narzdziowy rozruchu urzdze -- do jej Computer Setup (F10).

11 Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. W wersji DOS dla rodowiska Windows 9x moe si chwilowo pojawi ekran z logo systemu Windows. do,,kopiowanie na wiele komputerów" na stronie Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Dwufunkcyjny przycisk zasilania Jeeli aktywny jest interfejs zaawansowanego zarzdzania konfiguracj i zasilaniem (ACPI), przycisk zasilania komputera moe dziala jako wlcznik/wylcznik zasilania lub jako przycisk wstrzymania. Dzialanie funkcji wstrzymania polega na tym, e komputer nie jest zupelnie wylczany, ale wprowadzany w stan niskiego poboru energii. Pozwala to na szybkie zmniejszenie zuycia energii (przejcie do trybu oszczdzania energii) bez koniecznoci zamykania programów, a take szybki powrót do tego samego stanu bez ryzyka utraty danych. Aby zmieni sposób dzialania przycisku zasilania, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Kliknij przycisk Start, a nastpnie wybierz kolejno Panel sterowania > Opcje zasilania. 2. W oknie Wlaciwoci: Opcje zasilania wybierz kart Zaawansowane. 3. W sekcji Przycisk zasilania wybierz opcj Stan wstrzymania. Po skonfigurowaniu przycisku zasilania jako przycisku wstrzymania jego nacinicie spowoduje przejcie systemu w stan niskiego poboru energii (stan wstrzymania). Ponowne jego nacinicie spowoduje natomiast szybkie uaktywnienie systemu i przejcie komputera do trybu pelnego zasilania. Aby calkowicie wylczy komputer, naley nacisn przycisk zasilania i przytrzyma go w tej pozycji przez kilka sekund. Ä PRZESTROGA: Przycisku zasilania nale y u ywa do wyléczania komputera tylko w przypadku braku odpowiedzi systemu. Wyléczanie zasilania bez interakcji ze strony systemu operacyjnego mo e doprowadzi do uszkodzenia lub utraty danych zgromadzonych na dysku twardym. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 27 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Witryna sieci Web Personel techniczny firmy HP na bieco testuje i usuwa bldy w programach wlasnych oraz dostarczanych przez innych producentów, jak równie prowadzi prace nad oprogramowaniem wspomagajcym, przeznaczonym dla rónych systemów operacyjnych. Zapewnia to wydajno, zgodno i niezawodno komputerów firmy HP. Wskazane jest, aby podczas zmiany lub uaktualniania systemów operacyjnych zaimplementowa zaprojektowane dla nich oprogramowanie wspomagajce. mona pobra ze strony czujnik Smart Cover Sensor HP Embedded SecurityLockProtectTools, jako opcje w niektórych i blokada Smart Cover s dostpne systemach. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop www. hp.com 29 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Ustawienia zabezpiecze komputerów firmy HP mog by zarzdzane na dwa sposoby: Lokalnie, za pomoc oprogramowania narzdziowego Computer Setup. Dodatkowe informacje i instrukcje dotyczce korzystania z programu Computer Setup mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dolczonym do komputera dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Zdalnie, za pomoc programu HP Client Manager Software lub System Software Manager, umoliwiajcego bezpieczne rozmieszczanie i kontrolowanie jednolitych ustawie zabezpiecze z poziomu prostego narzdzia wiersza polecenia. 30 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Ponisza tabela oraz dalsze czci dotycz lokalnego zarzdzania funkcjami zabezpiecze komputera za pomoc oprogramowania narzdziowego Computer Setup (F10). Przegléd funkcji zabezpiecze Opcja Setup Password (Haslo konfiguracyjne) Opis Umo liwia ustawianie i wléczanie hasla konfiguracyjnego (administratora). Je eli ustawione zostanie haslo konfiguracyjne, jego wprowadzanie jest wymagane przy próbie: zmiany opcji programu Computer Setup, zaktualizowania pamiêci ROM typu flash i zmiany okre lonych ustawie plug and play w systemie Windows. Wiêcej informacji na ten temat mo na znale w Podrêczniku rozwiézywania problemów na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Power-On Password (Haslo uruchomieniowe) Umo liwia ustawianie i wléczanie hasla uruchomieniowego. Wiêcej informacji na ten temat mo na znale w Podrêczniku rozwiézywania problemów na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Umo liwia okre lenie, czy przy ponownym uruchomieniu komputera bez wyléczania zasilania (za pomocé kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DEL) wymagane jest podanie hasla. Wiêcej informacji na ten temat mo na znale w Podrêczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Umo liwia wléczanie/wyléczanie karty inteligentnej, która mo e by u ywana w zastêpstwie hasla uruchomieniowego. Password Options (Opcje hasel) (Opcja ta zostanie wy wietlona tylko pod warunkiem, e ustawiono haslo uruchomieniowe). Pre-Boot Authorization (Autoryzacja przed rozruchem) Wiêcej informacji o programie Computer Setup mo na znale w Podrêczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Obsluga funkcji zabezpiecze mo e siê ró ni w zale no ci od konfiguracji komputera. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop com 31 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Przegléd funkcji zabezpiecze Opcja Smart Cover (ciég dalszy) Opis Umo liwia: Wléczanie/wyléczanie blokady Smart Cover Lock. Wléczanie/wyléczanie czujnika Cover Removal Sensor. Funkcja Notify User slu y do powiadamiania u ytkownika o tym, e pokrywa zostala zdjêta. Je li zostanie wybrana funkcja Setup Password, to aby mo na bylo uruchomi komputer ze zdjêté pokrywé, wymagane jest wprowadzenie hasla konfiguracyjnego. Funkcja ta jest obslugiwana jedynie w niektórych modelach. Wiêcej informacji na ten temat mo na znale w Podrêczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Embedded Security (Wbudowany mikrouklad zabezpiecze ) Umo liwia: Wléczanie/wyléczanie urzédzenia obslugujécego wbudowany mikrouklad zabezpiecze. Przywracanie fabrycznych ustawie urzédzenia. Funkcja ta jest obslugiwana jedynie w niektórych modelach. Wiêcej informacji mo na znale w Podrêczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie www. hp.com. Device Security (Zabezpieczenia urzédze ) Wlécza/wylécza porty szeregowe, port równolegly, przednie porty USB, d wiêk systemowy, kontrolery sieci (wybrane modele), urzédzenia MultiBay (wybrane modele) oraz kontrolery SCSI (wybrane modele).

12 Wiêcej informacji o programie Computer Setup mo na znale w Podrêczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Obsluga funkcji zabezpiecze mo e siê ró ni w zale no ci od konfiguracji komputera. 32 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Przegléd funkcji zabezpiecze Opcja Network Service Boot (Rozruch z sieci) (ciég dalszy) Opis Wlécza/wylécza mo liwo rozruchu komputera z systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze sieciowym. Funkcja ta jest dostêpna tylko w modelach wyposa onych w kontroler interfejsu sieciowego (NIC). Kontroler sieci musi by zainstalowany w magistrali PCI lub bezpo rednio na plycie glównej. Umo liwia ustawianie nastêpujécych opcji: Etykiety zasobu (identyfikator skladajécy siê z 18 znaków) i etykiety wla ciciela (identyfikator skladajécy siê z 80 znaków i wy wietlany podczas autotestu POST). Wiêcej informacji na ten temat mo na znale w Podrêczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Numeru seryjnego podstawy monta owej lub uniwersalnego unikatowego identyfikatora (UUID). Identyfikator UUID mo na aktualizowa, tylko je li bie écy numer seryjny podstawy monta owej jest blêdny. (Zazwyczaj numery te sé ustawiane fabrycznie i slu é za unikatowe identyfikatory systemu). Ukladu klawiatury (np. angielska lub niemiecka) do wprowadzania systemowych danych identyfikacyjnych. System IDs (Identyfikatory systemowe) Wiêcej informacji o programie Computer Setup mo na znale w Podrêczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Obsluga funkcji zabezpiecze mo e siê ró ni w zale no ci od konfiguracji komputera. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop www. hp.com 33 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Przegléd funkcji zabezpiecze Opcja DriveLock (niektóre modele) (ciég dalszy) Opis Umo liwia przydzielanie i modyfikowanie hasla glównego lub hasla u ytkownika dla dysków twardych ATA. Wléczenie tej funkcji spowoduje, e podczas autotestu POST u ytkownik bêdzie monitowany o podanie jednego z hasel DriveLock. Je li adne z nich nie zostanie pomy lnie wprowadzone, dysk twardy chroniony haslem bêdzie niedostêpny do momentu wprowadzenia poprawnego hasla podczas kolejnego uruchomienia komputera. Opcja ta jest wy wietlana tylko w przypadku, gdy w systemie zostal zainstalowany co najmniej jeden dysk ATA obslugujécy zestaw polece ATA Security. Wiêcej informacji na ten temat mo na znale w Podrêczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Wiêcej informacji o programie Computer Setup mo na znale w Podrêczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Obsluga funkcji zabezpiecze mo e siê ró ni w zale no ci od konfiguracji komputera. Zabezpieczanie haslem Haslo uruchomieniowe zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do komputera. Jego podanie jest wymagane przy kadorazowym wlczaniu lub ponownym uruchamianiu komputera. Haslo konfiguracyjne zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do programu Computer Setup. Mona go równie uywa jako hasla uruchomieniowego. Oznacza to, e podanie hasla konfiguracyjnego zamiast uruchomieniowego umoliwi uzyskanie dostpu do zasobów komputera. Administrator systemu moe dysponowa haslem konfiguracyjnym obowizujcym w calej sieci. Dziki niemu ma on dostp do wszystkich komputerów oraz moliwo sprawowania kontroli nad dzialaniem calego systemu, nawet jeeli stanowiska s chronione za pomoc hasel uruchomieniowych. 34 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Ustawianie hasla konfiguracyjnego za pomocé programu Computer Setup Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Ustawienie hasla konfiguracyjnego za pomoc programu Computer Setup zapobiega przypadkowym i nieautoryzowanym zmianom konfiguracji komputera, gdy dostp do programu Computer Setup (F10) bdzie moliwy wylcznie po podaniu tego hasla. 1. Wlcz lub uruchom ponownie komputer. menu Security (Zabezpieczenia), wybierz opcj Setup Password (Haslo konfiguracyjne), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 4. Przed wyjciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakocz). Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop com 35 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Ustawianie hasla uruchomieniowego za pomocé programu Computer Setup Po ustawieniu hasla uruchomieniowego za pomoc programu Computer Setup dostp do danych komputera jest moliwy dopiero po podaniu poprawnego hasla. Ustawienie tego hasla spowoduje równie wywietlenie w menu Security (Zabezpieczenia) programu Computer Setup pozycji Password Options (Opcje hasla). Do opcji hasla naley Password Prompt on Warm Boot (Wymaganie hasla przy ponownym uruchamianiu bez wylczania zasilania). Jeeli wlczona zostanie opcja Password Prompt on Warm Boot, wprowadzanie hasla bdzie konieczne równie przy kadym ponownym uruchomieniu komputera. 1. Wlcz lub uruchom ponownie komputer. Wybierz menu Security (Zabezpieczenia), wybierz opcj Power-On Password (Haslo uruchomieniowe), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 4. Przed wyjciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakocz). 36 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Wprowadzanie hasla uruchomieniowego Aby wprowadzi haslo uruchomieniowe, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie komputer. 2. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz biece haslo, a nastpnie nacinij klawisz Enter. poniewa ze Haslo naley wpisywa uwanie,nie s wywietlane na ekranie. wzgldów bezpieczestwa znaki Jeeli zostanie podane nieprawidlowe haslo, na ekranie pojawi si ikona przedstawiajca przelamany klucz. Naley spróbowa ponownie wpisa poprawne haslo. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasla komputer naley wylczy, a nastpnie wlczy i ponownie wprowadzi haslo. Wprowadzanie hasla konfiguracyjnego Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie www.

13 hp.com. Jeeli ustawiono haslo konfiguracyjne komputera, jego podanie bdzie wymagane przy kadej próbie uruchomienia programu Computer Setup. 1. Wlcz lub uruchom ponownie komputer. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop www. hp.com 37 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 3. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz haslo konfiguracyjne, a nastpnie nacinij klawisz Enter. poniewa ze Haslo naley wpisywa uwanie,nie s wywietlane na ekranie. wzgldów bezpieczestwa znaki Jeeli zostanie podane nieprawidlowe haslo, na ekranie pojawi si ikona przedstawiajca przelamany klucz. Naley spróbowa ponownie wpisa poprawne haslo. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasla komputer naley wylczy, a nastpnie wlczy i ponownie wprowadzi haslo. Zmiana hasla uruchomieniowego lub konfiguracyjnego Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie 1. Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie komputer. 2. Aby zmieni haslo uruchomieniowe, przejd do punktu 3. Aby zmieni haslo konfiguracyjne, zaraz po wlczeniu komputera nacinij i przytrzymaj klawisz F10, gdy dioda monitora zawieci si na zielono, aby otworzy program Computer Setup. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz biece haslo, a nastpnie dwa razy nowe haslo, rozdzielajc je znakiem ukonika (/) lub innym separatorem, zgodnie ze wzorem: bie éce haslo/nowe haslo/nowe haslo 38 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Haslo naley wpisywa uwanie, poniewa ze wzgldów bezpieczestwa znaki nie s wywietlane na ekranie. 4. Nacinij klawisz Enter. Nowe haslo zacznie obowizywa po nastpnym wlczeniu komputera. Informacje na temat innych separatorów mona znale w czci,,separatory dla rónych ukladów klawiatury" na stronie 40. Usuwanie hasla uruchomieniowego lub konfiguracyjnego Hasla uruchomieniowe i konfiguracyjne mona równie zmienia przy uyciu opcji menu Security (Zabezpieczenia) w programie Computer Setup. Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie 1. Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie komputer. 2. Aby usun haslo uruchomieniowe, przejd do punktu 3. Aby usun haslo konfiguracyjne, zaraz po wlczeniu komputera nacinij i przytrzymaj klawisz F10, gdy dioda monitora zawieci si na zielono, aby otworzy program Computer Setup. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz biece haslo, a nastpnie znak ukonika (/) lub inny separator, zgodnie ze wzorem: bie éce haslo/ 4. Nacinij klawisz Enter. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 39 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Informacje na temat innych separatorów mona znale w czci,,separatory dla rónych ukladów klawiatury". Separatory dla ró nych ukladów klawiatury Hasla uruchomieniowe i konfiguracyjne mona równie zmienia przy uyciu opcji menu Security (Zabezpieczenia) w programie Computer Setup. Konstrukcja kadej klawiatury uwzgldnia wymagania specyficzne dla danego jzyka. Z tego wzgldu separatory oraz klawisze uywane podczas zmiany lub usuwania hasla zale od typu klawiatury dolczonej do komputera. Separatory dla ró nych ukladów klawiatury angielska (USA) angielska (Wielka Brytania) arabska belgijska BHCSY* brazylijska czeska du ska francuska francuska (Kanada) / / / = /! é grecka hebrajska hiszpa ska chi ska japo ska korea ska Niemcy norweska polska poludniowoameryka ska. / / / portugalska rosyjska slowacka szwajcarska szwedzka/ fi ska tajska tajwa ska turecka wêgierska wloska / / / /. - * dotyczy Bo ni-hercegowiny, Chorwacji, Slowenii i Jugoslawii Czyszczenie hasel Utrata hasla uniemoliwia dostp do komputera. W Podrczniku rozwizywania problemów na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka mona znale instrukcje dotyczce czyszczenia hasel. Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie 40 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Blokada DriveLock DriveLock to bdca standardem przemyslowym funkcja zabezpiecze, która zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do danych przechowywanych na dyskach twardych ATA. Funkcja ta jest zaimplementowana jako rozszerzenie programu Computer Setup. Jest ona dostpna tylko po wykryciu w systemie dysków twardych obslugujcych zestaw polece ATA Security. Funkcja DriveLock zostala opracowana z myl o klientach firmy HP, dla których bezpieczestwo danych jest spraw priorytetow. Chodzi o klientów, dla których calkowity koszt dysku twardego i danych na nim przechowywanych (w przypadku ich utraty) jest nieporównywalnie mniejszy od strat, jakie moe spowodowa dostp do tych danych przez osoby niepowolane. W celu uzyskania kompromisu midzy wymaganym poziomem zabezpiecze i koniecznoci dostpu do danych w przypadku utraty hasla implementacja funkcji DriveLock wykorzystuje schemat zabezpiecze oparty na dwóch haslach. Pierwsze z nich jest ustawiane i stosowane przez administratora systemu, drugie natomiast -- przez uytkownika kocowego. Jeeli oba hasla zostan utracone, dostp do dysku zostanie calkowicie zablokowany. Dlatego te w celu zwikszenia bezpieczestwa zwizanego ze stosowaniem funkcji DriveLock zalecane jest replikowanie lub tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na dysku w wewntrznym systemie informacyjnym przedsibiorstwa. W przypadku utraty obu hasel uywanie zabezpieczonego dysku jest niemoliwe. W praktyce oznacza to utrat calego dysku wraz z zawartymi na nim danymi, co moe by problemem dla wielu uytkowników. Jednak dla uytkowników wspomnianych na pocztku tej czci (tzn. cenicych sobie bezpieczestwo danych) ryzyko utraty dysku i danych bez moliwoci ich odczytania przez osoby nieupowanione jest do przyjcia. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 41 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Korzystanie z funkcji DriveLock Opcja DriveLock jest dostpna w menu Security (Zabezpieczenia) programu Computer Setup. W tym menu moliwe jest ustawienie hasla glównego lub wlczenie funkcji DriveLock. Jeeli funkcja DriveLock ma zosta wlczona, naley poda haslo uytkownika. Poniewa funkcja ta jest zwykle najpierw konfigurowana przez administratora systemu, jako pierwsze musi zosta ustawione haslo glówne.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ustawienie tego hasla jest zalecane, jeeli planowane jest wlczenie funkcji DriveLock, jak równie jeeli funkcja ta nie ma by uywana. Umoliwi to administratorowi zmian ustawie tej opcji w przypadku zablokowania dysku w przyszloci. Po ustawieniu hasla administrator systemu moe wlczy funkcj DriveLock lub pozostawi j wylczon. Jeeli w systemie zostanie wykryty zablokowany dysk twardy, podczas autotestu POST konieczne bdzie podanie odpowiedniego hasla. Jeeli ustawione jest haslo uruchomieniowe i jest ono takie samo, jak haslo uytkownika urzdzenia, podczas autotestu POST nie pojawi si monit o wprowadzenie hasla. W przeciwnym wypadku uytkownik otrzyma monit o podanie hasla funkcji DriveLock. Mona wprowadzi równie haslo glówne. Uytkownik moe podj dwie próby wprowadzenia poprawnego hasla. Jeeli odpowiednie haslo nie zostanie wprowadzone, autotest POST bdzie kontynuowany, ale zablokowany dysk bdzie niedostpny. Zastosowania funkcji DriveLock Najbardziej praktycznym zastosowaniem funkcji zabezpiecze DriveLock jest korzystanie z niej w rodowisku korporacyjnym. Administrator systemu jest odpowiedzialny za skonfigurowanie dysku twardego, co jest midzy innymi zwizane z ustawieniem hasla glównego funkcji DriveLock. W przypadku utraty hasla uytkownika lub przekazania komputera innemu pracownikowi zmiana hasla uytkownika i uzyskanie ponownego dostpu do dysku s moliwe za pomoc hasla glównego. 42 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Firma HP zaleca, aby administratorzy systemu w przedsibiorstwach, w których stosowana jest funkcja DriveLock, ustanowili ogólne zasady dotyczce ustawiania i obslugi hasel glównych. Jeeli zasady te nie zostan ustanowione, moe wystpi sytuacja, w której oba hasla funkcji zostan ustawione (celowo bd przez przypadek) przez pracownika na krótko przed zakoczeniem jego zatrudnienia (np. z powodu zwolnienia lub przejcia na emerytur). Po odejciu pracownika zablokowany przez niego dysk nie bdzie mógl by uywany i konieczna bdzie jego wymiana. Podobnie jeeli administrator nie ustawi hasla glównego, moe nie by moliwe przeprowadzenie sprawdzenia zainstalowanego oprogramowania oraz obsluga innych funkcji kontroli dostpu. Wlczanie funkcji DriveLock nie jest zalecane w przypadku uytkowników, których wymagania dotyczce bezpieczestwa danych nie s tak wysokie. Kategoria ta obejmuje uytkowników indywidualnych oraz uytkowników, którzy nie przechowuj zwykle na swoich dyskach poufnych danych. Dla tych uytkowników ostateczne zablokowanie dysku spowodowane utrat obu hasel funkcji DriveLock jest znacznie bardziej kosztowne ni ewentualne ujawnienie zapisanych na nim danych. Dostp do opcji DriveLock (i programu Computer Setup) moe zosta ograniczony przy uyciu hasla konfiguracyjnego. Przez okrelenie hasla konfiguracyjnego i zablokowanie dostpu do niego przez uytkowników kocowych, administratorzy systemów mog ograniczy uytkownikom moliwo wlczania funkcji DriveLock. Czujnik Smart Cover Sensor Cover Removal Sensor to dostpna w niektórych modelach komputera funkcja bdca polczeniem technologii sprztowych i programowych, która moe wysyla alerty informujce o zdjciu pokrywy lub panelu dostpu komputera. Czujnik ten oferuje trzy poziomy zabezpiecze, opisane w poniszej tabeli. Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop 43 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Poziomy zabezpiecze Poziom Poziom 0 Poziom 1 czujnika Smart Cover Sensor Opis Czujnik Smart Cover Sensor jest wyléczony (ustawienie domy lne) Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie pojawi siê komunikat informujécy o zdjêciu pokrywy lub panelu bocznego komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie pojawi siê komunikat informujécy o zdjêciu pokrywy lub panelu bocznego komputera. Aby kontynuowa, nale y wprowadzi haslo konfiguracyjne. Ustawienie Disabled (Wyléczone) Notify User (Powiadamianie u ytkownika) Setup Password (Haslo konfiguracyjne) Poziom 2 Ustawienia te mo na zmienia w programie Computer Setup. Wiêcej informacji o programie Computer Setup mo na znale w Podrêczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Ustawianie poziomów zabezpiecze czujnika Smart Cover Sensor Aby ustawi poziom zabezpiecze czujnika Smart Cover Sensor, wykonaj ponisze czynnoci: 1. Wlcz lub uruchom ponownie komputer. jest dostarczany z wylczon blokad SmartCover Lock. Ä PRZESTROGA: Aby zabezpieczy ustawienia blokady SmartCover Lock, nale y pamiêta o ustawieniu hasla konfiguracyjnego. Haslo to zapobiega nieautoryzowanemu dostêpowi do programu Computer Setup. Blokada Smart Cover Lock jest dostpna jako opcja w niektórych systemach. Wléczanie blokady Smart Cover Lock Aby wlczy blokad Smart Cover Lock, wykonaj ponisze czynnoci: 1. Wlcz lub uruchom ponownie komputer. Wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Smart Cover (Pokrywa inteligentna) > Cover Lock (Blokada pokrywy) > Lock (Zablokuj). 4. lub uruchom ponownie komputer. Wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Smart Cover (Pokrywa inteligentna) > Cover Lock (Blokada pokrywy) > Unlock (Odblokuj). 4. Przed wyjciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakocz). U ywanie klucza Smart Cover FailSafe Key Jeeli wlczona jest blokada Smart Cover Lock i z rónych powodów nie mona wprowadzi wylczajcego j hasla konfiguracyjnego, pokryw komputera mona otworzy za pomoc klucza Smart Cover FailSafe Key. Sytuacje, w których niezbdne jest uycie klucza to: brak zasilania, bld podczas uruchamiania komputera, wadliwe elementy komputera (np. wadliwy procesor lub zasilacz), utrata hasla. Ä PRZESTROGA: Klucz Smart Cover FailSafe Key jest specjalistycznym narzêdziem dostêpnym w firmie HP. Ze wzglêdu na du e prawdopodobie stwo wystépienia wymienionych wcze niej sytuacji, klucz taki najlepiej zamówi odpowiednio wcze niej u autoryzowanego sprzedawcy lub serwisanta. 46 Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Podrêcznik zarzédzania komputerami typu desktop Aby naby klucz FailSafe Key, naley: Skontaktowa si z autoryzowanym sprzedawc lub serwisantem produktów firmy HP. Zadzwoni pod odpowiedni numer wskazany w gwarancji. Wicej informacji dotyczcych korzystania z klucza Smart Cover FailSafe Key mona znale w Instrukcji obslugi sprztu na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Zabezpieczajéca blokada kablowa Z tylu komputera znajduje si gniazdo blokady kablowej, umoliwiajce przymocowanie komputera do nieruchomego obiektu przy stanowisku pracy.

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP DX6050 MICROTOWER http://pl.yourpdfguides.com/dref/865177

Twoja instrukcja użytkownika HP DX6050 MICROTOWER http://pl.yourpdfguides.com/dref/865177 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP DX6050 MICROTOWER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/862363

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/862363 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ D330 DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/864778

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ D330 DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/864778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ D330 DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863274

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863274 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop seria dx5150

Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop seria dx5150 Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop seria dx5150 Numer katalogowy dokumentu: 375370-243 Sierpie 2005 r. W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop

Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop y y Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop Numer katalogowy dokumentu: 361202-241 Maj 2004 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery Business PC

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery Business PC Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery Business PC Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Computer Setup. Instrukcja obsługi

Computer Setup. Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861446

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861446 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i drukowanie Instrukcja obsługi

Zarządzanie i drukowanie Instrukcja obsługi Zarządzanie i drukowanie Instrukcja obsługi Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel i Centrino są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji sterowników do urządzeń CMB-03, COGUSB-03 oraz COGUSB-02 firmy COMMON S.A. w systemie operacyjnym WINDOWS 8/10. Przed przystąpieniem do instalacji należy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/868965

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/868965 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla F-SECURE ONLINE BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863724

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863724 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo