Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC Podręcznik użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC Instrukcje obsługi HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC Instrukcje użytkowania HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC Instrukcja użytkowania HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

2 Skrót instrukcji: adne inne zobowizania czy postanowienia nie mog zosta uznane za równoznaczne z udzieleniem jakichkolwiek dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne lub wydawnicze, jakie mog wystpi w tekcie. Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeone informacje, które s chronione prawami autorskimi. Tak oznaczane s wane informacje uzupelniajce. PLWW iii iv Informacje o podrczniku PLWW Spis treci 1 Przegld zarzdzania komputerami typu desktop 2 Pocztkowa konfiguracja i rozmieszczanie HP OpenView Agent Altiris Deployment Solution Agent Zdalne instalowanie systemu 4 Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim Interfejs HP Client Management Interface Oprogramowanie HP System Software Manager..

3 ... 6 Oprogramowanie HP Client Manager... 7 Oprogramowanie HP ProtectTools Security Manager HP Client Premium Suite... 8 HP Client Foundation Suite...

4 . 8 HP OpenView Client Configuration Manager HP OpenView PC Configuration Management Solution HP Client Catalog for SMS HP Backup and Recovery Manager Komputery PC typu Intel vpro z technik Active Management Technology

5 HP Proactive Change Notification.. 13 Subscriber's Choice Wycofane rozwizania Pami ROM typu flash Zdalne programowanie pamici ROM...

6 HPQFlash Tryb awaryjny odzyskiwania bloku rozruchowego 7 Replikowanie ustawie konfiguracyjnych Kopiowanie na jeden komputer Kopiowanie na wiele komputerów..

7 18 Tworzenie urzdzenia rozruchowego.. 19 Obslugiwane urzdzenie USB typu flash Nieobslugiwane urzdzenie USB typu flash Dwufunkcyjny przycisk zasilania 9 Witryna wsparcia firmy HP w sieci Web PLWW v 10 Standardy przemyslowe 11 ledzenie zasobów i funkcje zabezpiecze Zabezpieczanie haslem Ustawianie hasla konfiguracyjnego za pomoc programu Computer Setup

8 . 27 Ustawianie hasla uruchomieniowego za pomoc programu Computer Setup Wprowadzanie hasla uruchomieniowego Wprowadzanie hasla konfiguracyjnego.. 28 Zmiana hasla uruchomieniowego lub konfiguracyjnego.. 29 Usuwanie hasla uruchomieniowego lub konfiguracyjnego Separatory dla rónych ukladów klawiatury. 30 Czyszczenie hasel...

9 30 Blokada DriveLock 31 Korzystanie z funkcji DriveLock Zastosowania funkcji DriveLock Czujnik Smart Cover Sensor...

10 .. 33 Ustawianie poziomów zabezpiecze czujnika Smart Cover Sensor Blokada Smart Cover Lock Wlczanie blokady Smart Cover Lock Wylczanie blokady Smart Cover Lock Uywanie klucza Smart Cover FailSafe Key.

11 Zabezpieczajca blokada kablowa Identyfikacja na podstawie analizy linii papilarnych Powiadamianie o usterkach i ich usuwanie System ochrony dysków...

12 Zasilacz z zabezpieczeniem antyprzepiciowym Czujnik termiczny.. 36 Indeks. 37 vi PLWW 1 Przegld zarzdzania komputerami typu desktop System HP Client Management Solutions zawiera oparte na standardach rozwizania sluce do sterowania i sprawowania nadzoru nad komputerami typu desktop, stacjami roboczymi i komputerami przenonymi w rodowisku sieciowym. W 1995 roku firma HP jako pierwsza w brany wprowadzila na rynek rodzin komputerów osobistych typu desktop z zaimplementowan funkcj zdalnego zarzdzania. Firma HP jest posiadaczem patentu na technologi zarzdzania. Od tego czasu prowadzone byly na szerok skal prace majce na celu rozwój standardów i infrastruktury, pozwalajce na efektywne rozmieszczanie i konfigurowanie komputerów stacjonarnych, przenonych i stacji roboczych oraz zarzdzanie nimi.

13 Opracowywano wlasne oprogramowanie zarzdzajce oraz podjto cisl wspólprac z glównymi producentami oprogramowania tego typu, co umoliwilo zachowanie zgodnoci midzy dostarczanymi przez nich programami a systemem HP Client Management Solutions. System ten jest istotnym elementem prowadzonych dziala, których celem jest opracowanie rozwiza wspomagajcych obnianie calkowitych kosztów posiadania i utrzymania komputerów PC podczas calego cyklu ich ycia. Najwaniejsze funkcje i moliwoci zarzdzania komputerami typu desktop to: Pocztkowa konfiguracja i rozmieszczanie Zdalne instalowanie systemu Aktualizowanie programów i zarzdzanie nimi Pami ROM typu flash Konfiguracja opcji sprztu ledzenie i funkcje zabezpiecze zasobów Powiadamianie o usterkach i ich usuwanie UWAGA: Obsluga poszczególnych funkcji opisanych w tym podrczniku moe si róni w zalenoci od modelu lub wersji oprogramowania. PLWW 1 2 Pocztkowa konfiguracja i rozmieszczanie Komputer zostal dostarczony wraz z preinstalowanym obrazem oprogramowania systemowego. Dziki temu po szybkim,,rozpakowaniu" oprogramowania komputer jest gotowy do pracy. Uytkownik moe zastpi preinstalowany obraz oprogramowania dowolnym systemem operacyjnym i aplikacjami dostosowanymi do wlasnych potrzeb. Istnieje kilka metod rozmieszczania takiego oprogramowania. Zostaly one wymienione poniej: Zainstalowanie dodatkowych aplikacji po rozpakowaniu preinstalowanego obrazu oprogramowania. Wykorzystanie narzdzi do rozmieszczania oprogramowania, takich jak programy: HP OpenView Client Configuration Manager (obecnie niedostpny w systemie Windows Vista), HP OpenView PC Configuration Management Solution (z zastosowaniem technologii radiowej, obecnie niedostpny w systemie Windows Vista) lub Altiris Deployment Solution, do zastpienia preinstalowanego oprogramowania obrazem oprogramowania dostosowanym do potrzeb. Skopiowanie zawartoci jednego dysku twardego na inny (w ramach procesu klonowania danych). Najlepsza metoda rozmieszczania zaley od charakteru rodowiska informatycznego oraz realizowanych w nim procesów. Informacje pomocne w wyborze tej metody mona uzyska w czci dotyczcej rozmieszczania komputera, dostpnej w witrynie sieci Web powiconej rozwizaniom firmy HP w zakresie zarzdzania cyklem ycia komputerów (http://h20219.www2.hp.com/services/cache/ html). Informacje o odzyskiwaniu oprogramowania systemowego, zarzdzaniu konfiguracj i energi oraz rozwizywaniu problemów mona znale na dysku CD Restore Plus!, a take w dokumentacji dotyczcej programu Computer Setup i sprztu obslugujcego funkcj ACPI. UWAGA: Informacje na temat tworzenia dysku CD Restore Plus! mona znale w rozdziale HP Backup and Recovery Manager na stronie Rozdzial 2 Pocztkowa konfiguracja i rozmieszczanie PLWW HP OpenView Agent UWAGA: Program HP OpenView Agent jest obecnie niedostpny w systemie Windows Vista. Agent zarzdzania wykorzystywany w programach HP OpenView Client Configuration Manager i HP OpenView PC Configuration Management Solution jest wstpnie pobierany do komputera. Po zainstalowaniu umoliwia komunikacj z konsol zarzdzajc programu HP OpenView. Aby zainstalowa program HP OpenView Agent: Kliknij przycisk Start. Kliknij polecenie Wszystkie programy. Kliknij polecenie HP Manageability. Kliknij polecenie Radia Management Agent Readme. Aby zainstalowa program HP OpenView Agent, naley zapozna si z instrukcjami zawartymi w pliku Readme i wykona je. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

14 Program HP OpenView Agent jest podstawowym skladnikiem infrastruktury slucym do wlczenia calego oprogramowania HP OpenView PC Configuration Management Solution. Informacje o innych elementach infrastru Software i HP OpenView Operations) i opracowanymi we wlasnym zakresie aplikacjami zarzdzajcymi. Interfejs HP CMI umoliwia realizacj wysylanych przez narzdzia i aplikacje do zarzdzania systemem da podania szczególowej inwentaryzacji sprztu, odbiór informacji o stanie kondycji oraz zarzdzanie ustawieniami systemu BIOS i bezporedni komunikacj z komputerami klienckimi, co zmniejsza potrzeby stosowania agentów lub oprogramowania lczcego w celu osianager Oprogramowanie HP Client Manager, opracowane wspólnie z firm Altiris, jest dostpne bezplatnie dla wszystkich obslugiwanych modeli komputerów HP Business typu desktop, przenonych i stacji roboczych. Z oprogramowaniem tym jest zintegrowany program SSM, co umoliwia centralne ledzenie i monitorowanie aspektów sprztowych systemów klienckich HP oraz zarzdzanie nimi. Oprogramowanie HP Client Manager umoliwia: Uzyskiwanie cennych informacji dotyczcych sprztu, takiego jak procesor, pami, karta wideo, i ustawienia zabezpiecze. Monitorowanie kondycji systemu w celu rozwizywania problemów jeszcze przed ich wystpieniem. Automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji sterowników i systemu BIOS bez potrzeby fizycznego dostpu do kadego komputera. Zdalne konfigurowanie systemu BIOS i ustawie zabezpiecze. Automatyzowanie procesów w celu szybkiego rozwizywania problemów zwizanych ze sprztem. cisla integracja z narzdziami HP Instant Support skraca czas rozwizywania problemów ze sprztem. Diagnostyka -- zdalne uruchamianie i przegldanie na komputerze HP typu desktop, przenonym lub na stacji roboczej. Sprawdzanie kondycji systemu -- kontrola, czy na zainstalowanych systemach klienckich firmy HP nie wystpuj typowe problemy ze sprztem. Aktywna rozmowa -- polczenie online z obslug klienta firmy HP w celu rozwizania problemów. Baza wiedzy firmy HP -- lcze do informacji eksperckiej. Proces automatycznego kompletowania i dostarczenia pakietów SoftPaq, w celu szybkiego rozwizania problemów ze sprztem. Identyfikacja, inwentaryzacja i inicjacja systemów z wbudowanym mikroukladem zabezpiecze HP ProtectTools Embedded Security. Opcja wywietlania alarmów o kondycji sprztu lokalnie na komputerze klienckim. Raportowanie podstawowych informacji inwentaryzacyjnych dla komputerów innych firm. Instalowanie i konfigurowanie mikroukladu zabezpiecze TPM Centralnie planowanie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Dodatkowa obsluga zarzdzania technologi Intel AMT Wicej informacji o oprogramowaniu HP Client Manager mona znale na stronie go/clientmanager. Oprogramowanie HP ProtectTools Security Manager Oprogramowanie ProtectTools Security Manager udostpnia funkcje zabezpiecze, wspomagajce ochron komputerów, sieci i krytycznych danych przed nieuprawnionym dostpem. Rozszerzon funkcjonalno zabezpiecze zapewniaj nastpujce moduly: Smart Card Security for ProtectTools Embedded Security for ProtectTools PLWW Oprogramowanie HP Client Manager 7 BIOS Configuration for ProtectTools Credential Manager for ProtectTools Dostpno modulów dla danego komputera moe si róni, zalenie od modelu. Na przyklad zainstalowanie modulu Embedded Security for ProtectTools wymaga wbudowanego mikroukladu zabezpiecze Trusted Platform Module (TPM), wystpujcego tylko w niektórych modelach, a modul Smart Card Security for ProtectTools wymaga opcjonalnego czytnika kart inteligentnych. Moduly ProtectTools mog by preinstalowane, wstpnie zaladowane lub dostpne do zakupu w witrynie firmy HP w sieci Web. Wicej informacji mona znale na stronie security. HP Client Premium Suite Oprogramowanie HP Client Premium Suite (HP CPS) zaprojektowano dla organizacji, które chcialyby zarzdza pelnym cyklem ycia sprztu klienckiego i oprogramowania z jednej konsoli zarzdzajcej, opartej na sieci Web. Zawiera ono: HP Client Manager HP Systems Insight Manager Connector HP OpenView Connector (obecnie niedostpny w systemie Windows Vista) Altiris Client Manager Suite -- Level 1 Altiris Connector Solution Altiris Local Recovery Pro Altiris AuditExpress Wicej informacji o oprogramowaniu HP Client Premium Suite mona znale na stronie HP Client Foundation Suite Oprogramowanie HP Client Foundation Suite (HP CFS) zaprojektowano dla organizacji, które potrzebuj podstawowych funkcji zarzdzajcych. Zawiera ono: HP Client Manager HP Systems Insight Manager Connector Altiris Migration Suite Altiris Local Recovery Pro Wicej informacji o oprogramowaniu HP Client Foundation Suite mona znale na stronie hp.com/go/easydeploy. HP OpenView Client Configuration Manager UWAGA: Program HP OpenView Client Configuration Manager jest obecnie niedostpny w systemie Windows Vista. 8 Rozdzial 4 Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim PLWW Program HP OpenView Client Configuration Manager jest sprztowym i programowym rozwizaniem zarzdzania w systemie Windows XP i rodowiskach HP Thin Client, zapewniajcym latwe i szybkie wdraanie oraz solidne podstawy dla przyszlych zastosowa. Jest oferowany w dwóch wersjach: Bezplatna wersja Basic Edition sluy do zarzdzania komputerami, notebookami i stacjami roboczymi HP, umoliwia inwentaryzacj sprztu i oprogramowania, zdalne sterowanie, monitorowanie za pomoc alertów HP, aktualizacje systemu BIOS i sterowników HP, integracj z oprogramowaniem HP Protect Tools i dodatkow obslug technologii Intel AMT. Ponadto wersja Basic Edition obsluguje wdraanie i zarzdzanie HP Thin Clients. Wersja Premium Edition (dostpna w sprzeday) zawiera wszystkie funkcje z Basic Edition, a ponadto wdraanie i migracj systemu Windows, moliwo zarzdzania poprawkami oprogramowania, dystrybucj oprogramowania i pomiar korzystania z oprogramowania. Program HP Client Configuration Manager umoliwia migracj do programu HP OpenView PC Configuration Management Solution (opartego na zastosowaniu techniki radiowej) slucego do automatycznego zarzdzania duymi, heterogenicznymi i nieustannie zmieniajcymi si rodowiskami informatycznymi. Wicej informacji o oprogramowaniu HP OpenView Client Configuration Manager mona znale na stronie hp.com/products/ccm/index.html. HP OpenView PC Configuration Management Solution UWAGA: Program HP OpenView PC Configuration Management Solution obecnie jest niedostpny w systemie Windows Vista. Oprogramowanie HP OpenView PC Configuration Management Solution jest rozwizaniem opartym na zasadach, za pomoc którego administratorzy mog inwentaryzowa, wdraa, instalowa poprawki i zarzdza w sposób cigly oprogramowaniem i zawartoci na heterogenicznych platformach klienckich. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

15 Oprogramowanie HP OpenView PC Configuration Management Solution umoliwia informatykom wykonywanie nastpujcych zada: automatyczna procedura zarzdzania pelnym cyklem eksploatacji od eksploracji, wdraania i biecego zarzdzania do migracji i zakoczenia uytkowania; automatyczne wdraanie i nieprzerwane zarzdzanie calym pakietem oprogramowania (systemami operacyjnymi, aplikacjami, poprawkami, ustawieniami i zawartoci) zapewniajce podany stan; zarzdzanie oprogramowaniem na niemal dowolnym urzdzeniu, w tym komputerach biurkowych, stacjach roboczych i komputerach przenonych w heterogonicznej lub autonomicznej infrastrukturze; zarzdzanie oprogramowaniem w wikszoci systemów operacyjnych. Dziki ciglemu zarzdzaniu konfiguracj klienci firmy HP obserwuj znaczne oszczdnoci kosztów IT, przyspieszony czas wprowadzenia na rynek dla oprogramowania i zawartoci. Wicej informacji o oprogramowaniu HP OpenView PC Configuration Management Solution mona znale na stronie com/solutions/ascm/index.html. PLWW HP OpenView PC Configuration Management Solution 9 HP Client Catalog for SMS Zarzdzanie aktualizacjami pelni wan rol w konserwacji dowolnego zestawu komputerów, niezalenie od tego, czy jest to jeden komputer osobisty, czy centrum danych w firmie. Moliwo okrelenia ju istniejcych aktualizacji i wybiórczego automatycznego wdraania aktualizacji w wybranym czasie moe pomóc w utrzymywaniu bezpieczestwa i efektywnoci zarzdzanej organizacji. Obecnie firma HP oferuje mechanizm plynnego aktualizowania systemów HP wewntrz infrastruktury zarzdzania oprogramowania Microsoft System Management Server. Program HP Client Catalog for SMS zawiera sterownik oprogramowania i informacje o poprawkach dla komputerów typu desktop, mobilnych oraz stacji roboczych. Za pomoc narzdzi SMS 2003 R2 i Inventory Tool for Custom Updates organizacje mog szybko i latwo integrowa i wdraa aktualizacje oprogramowania HP w oparciu o szczególow charakterystyk platformy podawan przez program HP Client Catalog for SMS docelowym odpowiednim systemom klienckim wewntrz zarzdzanego przedsibiorstwa. Wicej informacji o oprogramowaniu HP Client Catalog for SMS mona znale na stronie hp/com/go/easydeploy/. HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager to latwa w uyciu uniwersalna aplikacja, która umoliwia tworzenie kopii zapasowych podstawowego dysku twardego komputera i jego odzyskiwanie. Aplikacja dziala w systemie Windows i sluy do tworzenia kopii zapasowych systemu Windows, wszystkich aplikacji i wszystkich plików danych. Wykonywanie kopii zapasowych mona zaplanowa, aby byly one tworzone automatycznie w okrelonych interwalach, lub mona wykonywa je rcznie. Wane pliki mona archiwizowa osobno, oprócz zwyklych kopii zapasowych. Program HP Backup and Recovery Manager jest wstpnie zainstalowany na dysku twardym w partycji odzyskiwania i umoliwia: tworzenie punktów przywracania w celu stopniowego wykonywania kopii zapasowych calego systemu, wykonywanie kopii zapasowych calego systemu w pojedynczym archiwum, wykonywanie kopii zapasowych pojedynczych plików i folderów. Punkty przywracania i kopie zapasowe plików mona kopiowa na dyski CD lub DVD, a wszystkie kopie zapasowe mona kopiowa do sieci lub na pomocnicze dyski twarde. Firma HP zdecydowanie zaleca utworzenie zestawu dysków do przywracania zaraz po rozpoczciu korzystania z komputera oraz zaplanowanie regularnego tworzenia punktów przywracania. Aby utworzy zestaw dysków do przywracania: 1. Kliknij kolejno przycisk Start > polecenie HP Backup and Recovery > polecenie HP Backup and Recovery Manager, aby otworzy kreatora Backup and Recovery Wizard, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Wybierz opcj Tworzenie dysków do odzyskiwania (zalecane) i kliknij przycisk Next (Dalej). Postpuj zgodnie z instrukcjami kreatora Program HP Backup and Recovery Manager udostpnia dwie podstawowe funkcje przywracania. Pierwsza z nich, przywracanie plików i folderów, dziala z poziomu systemu Windows. Druga, PC Recovery, wymaga ponownego uruchomienia komputera i uycia partycji przywracania lub zestawu dysków do przywracania. Aby uruchomi przy uyciu partycji przywracania, nacinij klawisz F11 podczas uruchamiania, gdy zostanie wywietlony komunikat,,press F11 for Emergency Recovery" (Nacinij klawisz F11 w celu przeprowadzenia przywracania). Aby uzyska wicej informacji na temat narzdzia HP Backup and Recovery Manager, naley zapozna si z podrcznikiem HP Backup and Recovery Manager User Guide (Podrcznik uytkownika programu 10 Rozdzial 4 Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim PLWW HP Backup and Recovery), wybierajc kolejno Start > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager Manual. UWAGA: Zestaw dysków do odzyskiwania mona zamówi przez telefon w centrum pomocy technicznej firmy HP. Przejd do nastpujcej witryny sieci Web, wybierz kraj/region i kliknij lcze Technical support after you buy (Pomoc techniczna po zakupie) w obszarze Call HP (Skontaktuj si z firm HP), aby uzyska lokalny numer telefonu centrum pomocy technicznej. com/country/us/en/wwcontact_us.html Komputery PC typu Intel vpro z technik Active Management Technology Technika Intel Active Management Technology (AMT) umoliwia lepsz eksploracj, konserwacj i ochron komputerowych zasobów sieciowych. Dziki technice AMT mona zarzdza komputerami PC niezalenie od tego, czy system jest wlczony, wylczony lub system operacyjny si zawiesil. Do funkcji techniki Intel vpro nale: Informacja inwentaryzacyjna sprztu Alarmowanie Zarzdzanie energi -- wlczanie/wylczanie zasilania, zasilanie cykliczne Zdalna diagnostyka i naprawa Serial-over-LAN -- umoliwia sterowanie zdalnym komputerem z konsoli w trakcie rozruchu IDE-Redirect -- umoliwia uruchamianie systemu ze zdalnego napdu startowego, dysku lub obrazu ISO Sprztowa izolacja i odzyskiwanie -- ograniczenie lub odcicie dostpu komputera do sieci, jeli wykryto podejrzan aktywno, która moe by spowodowana wirusem UWAGA: Przegld techniki Intel vpro mona znale w witrynie com/vpro. Informacje o technice Intel vpro specyficzne dla produktów firmy HP mona znale w dokumentacji zamieszczonej w witrynie Naley wybra swój kraj i jzyk, wybra opcj Zobacz materialy dotyczce wsparcia i rozwizywania problemów, wprowadzi numer modelu komputera, a nastpnie nacisn klawisz Enter. Dalsze strony s zazwyczaj dostpne jedynie w jzyku angielskim. W kategorii Resources (Zasoby) kliknij pozycj Manuals (guides, supplements, addendums, etc) (Instrukcje, podrczniki itp.). W polu Quick jump to manuals by category (Szybki wybór podrcznika wg kategorii) kliknij pozycj White papers (Dokumentacja). Na komputerach PC z technik Intel vpro dostpne s nastpujce techniki zarzdzania: AMT ASF Technika wirtualizacji (Virtualization Technology -- VT) Techniki ASF i AMT nie mog by skonfigurowane jednoczenie, lecz obie s obslugiwane. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

16 Aby skonfigurowa system Intel dla techniki AMT lub ASF: Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Microsoft Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie. Zaraz po wlczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora zawieci si na zielono, nacinij kombinacj klawiszy Ctrl+P. PLWW Komputery PC typu Intel vpro z technik Active Management Technology 11 UWAGA: Jeli klawisze Ctrl+P nie zostan nacinite w odpowiednim czasie, to dostp do programu bdzie moliwy dopiero po ponownym uruchomieniu komputera, a nastpnie ponownym naciniciu kombinacji klawiszy Ctrl+P, gdy dioda zasilania monitora zawieci si na zielono. Ten skrót klawiaturowy uruchamia narzdzie konfiguracyjne Intel Management Engine BIOS Execution (MEBx). Narzdzie to umoliwia uytkownikowi konfigurowanie rónych aspektów techniki zarzdzania. Do opcji konfiguracyjnych nale: Konfiguracja platformy narzdzia ME Sterowanie stanem platformy narzdzia ME -- wlczenie/wylczenie narzdzia Lokalna aktualizacja oprogramowania ukladowego narzdzia ME -- lokalne wlczenie/ wylczenie zarzdzania aktualizacjami oprogramowania ukladowego Kontroler sieci LAN -- wlcznie/wylczenie zintegrowanego kontrolera sieciowego Sterowanie funkcjami narzdzia ME -- wlczenie technik AMT, ASF lub wylczenie obu Sterowanie zasilaniem przez narzdzie ME -- konfiguracja zasad zarzdzania energi Konfiguracja techniki Intel AMT Zmiana hasla AMT -- wymagana przy konfigurowaniu techniki AMT (domylnym haslem jest slowo admin). Nazwa hosta -- umoliwia administratorowi nadanie nazwy komputerowi klienta). Protokól TCP/IP -- umoliwia administratorowi przypisanie adresu IP lub wlczenie protokolu DHCP. Serwer provisioningu -- umoliwia przypisanie adresu IP serwera provisioningu. Model provisioningu -- umoliwia administratorowi skonfigurowanie trybu przedsibiorstwa lub SMB. Ustawianie wartoci PID i PPS -- umoliwia administratorowi podanie klucza preprovisioningu (patrz dokument firmy HP Intel vpro Provisioning). Un-Provision -- umoliwia administratorowi przywrócenie wartoci fabrycznych techniki AMT. VLAN -- umoliwia administratorowi wlczenie obslugi wirtualizacji sieci LAN. SOL/IDE-R -- umoliwia administratorowi wlczenie zdalnego uruchamianie i sesji sterujcych. Zmiana hasla narzdzia MEBx (Firma HP gorco zaleca zmian hasla. Haslem domylnym jest slowo admin.) Aby zarzdza zdalnie systemami AMT, administrator musi korzysta ze zdalnej konsoli obslugujcej technik AMT. Konsole do zarzdzania przedsibiorstwem s dostpne u takich dostawców jak: HP OpenView (obecnie niedostpna w systemie Windows Vista), Altiris i Microsoft SMS. W trybie SMB jako interfejs sluy przegldarka sieci Web na stacji klienta. Aby uzyska dostp do tej funkcji, naley uruchomi przegldark na innym komputerze w sieci i wprowadzi adres , gdzie nazwa_hosta oznacza nazw przypisan do danego komputera. Zamiast nazwy hosta mona te poda adres IP. 12 Rozdzial 4 Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim PLWW HP Proactive Change Notification Program Proactive Change Notification uywa witryny sieci Web Subscriber's Choice w celu proaktywnego i automatycznego wykonywania nastpujcych zada: Wysylanie poczt e- mail proaktywnych powiadomie o zmianach (Proactive Change Notification -- PCN), które nawet z 60-dniowym wyprzedzeniem informuj o zmianach w sprzcie i oprogramowaniu dla wikszoci komercyjnych komputerów i serwerów. Wysylanie wiadomoci zawierajcych biuletyny, porady dla klientów, wane informacje, biuletyny dotyczce zabezpiecze oraz alerty sterowników dla wikszoci komercyjnych komputerów i serwerów. Uytkownik tworzy wlasny profil w celu zapewnienia sobie otrzymywania tylko informacji zwizanych z okrelonym rodowiskiem informatycznym. Aby uzyska wicej informacji o programie Proactive Change Notification i utworzy profil niestandardowy, naley odwiedzi stron Subscriber's Choice Subscriber's Choice to usluga kliencka firmy HP. W oparciu o profil uytkownika firma HP dostarcza mu spersonalizowane porady dotyczce produktów, polecane artykuly i/lub alerty/powiadomienia dotyczce sterowników i wsparcia technicznego. Funkcja alertów/powiadomie dotyczcych sterowników i wsparcia uslugi Subscriber's Choice dostarcza wiadomoci z powiadomieniem, e informacje subskrybowane w profilu s dostpne do przejrzenia i pobrania. Aby uzyska wicej informacji o rozwizaniu Subscriber's Choice i utworzy profil niestandardowy, naley odwiedzi stron PLWW HP Proactive Change Notification 13 Wycofane rozwizania Dwa pakiety oprogramowania, Altiris Local Recovery i Dantz Retrospect, nie s ju dostarczane z komputerami HP Business Desktop, komputerami przenonymi ani ze stacjami roboczymi. Nowe komputery HP Business Desktop, komputery przenonie i stacje robocze, poczwszy od roku 2006, s dostarczane z programem HP Backup and Recovery Manager. 14 Rozdzial 4 Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim PLWW 5 Pami ROM typu flash System BIOS komputera jest przechowywany w programowalnej pamici ROM (read only memory) typu flash. W celu zabezpieczenia jej przed nieumylnym zaktualizowaniem lub zastpieniem mona ustawia haslo konfiguracyjne w programie Computer Setup (F10). Zapewni to operacyjn integralno komputera. Jeeli zajdzie potrzeba uaktualnienia systemu BIOS, mona pobra najnowsze obrazy BIOS ze strony sterowników i wsparcia technicznego HP (http://www.hp.com/support/files). OSTRONIE: Aby zapewni maksymaln ochron pamici ROM, trzeba pamita o ustawieniu hasla konfiguracyjnego. Haslo konfiguracyjne zapobiega nieautoryzowanym uaktualnieniom pamici ROM. Za pomoc programu System Software Manager administrator systemu moe jednoczenie ustawi takie haslo na jednym lub kilku komputerach pracujcych w sieci. Wicej informacji mona znale na stronie Zdalne programowanie pamici ROM Funkcja zdalnego zarzdzania pamici ROM typu flash umoliwia administratorowi systemu zdalne uaktualnianie systemu BIOS komputerów HP pracujcych w sieci z jednej centralnej konsoli administracyjnej. Dziki niej wprowadzane zmiany s identyczne na wszystkich komputerach, a administrator ma wiksz kontrol nad procesem uaktualniania obrazów BIOS na sieciowych komputerach firmy HP. W rezultacie poprawia si wydajno pracy oraz obniaj si ogólne koszty zwizane z eksploatacj sieci w przedsibiorstwie. UWAGA: Obecnie oprogramowanie SSM nie obsluguje zdalnie pamici ROM typu flash w systemach z wlczonym programem Windows Vista BitLocker i korzystajcych ze rodków TPM do ochrony kluczy BitLocker, poniewa zapisanie systemu BIOS moe uniewani zaufany podpis utworzony przez program BitLocker dla danej platformy. Naley wylczy program BitLocker za porednictwem zasad grupy, aby zapisa system BIOS w pamici typu flash. Aby moliwe bylo skorzystanie z funkcji zdalnego zarzdzania pamici ROM typu flash, komputer musi zosta wlczony rcznie lub zdalnie za pomoc funkcji zdalnego przywracania ze stanu wstrzymania (Remote Wakeup). Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

17 Wicej informacji o zdalnym zarzdzaniu pamici ROM typu flash mona znale w czci powiconej programowi HP Client Manager Software lub System Software Manager w witrynie HPQFlash Program narzdziowy HPQFlash sluy do lokalnego aktualizowania lub przywracania systemu BIOS na pojedynczych komputerach z poziomu systemu operacyjnego Windows. Aby uzyska wicej informacji o narzdziu HPQFlash, naley odwiedzi stron hp.com/ support/files i po wywietleniu monitu wprowadzi numer modelu komputera. PLWW Zdalne programowanie pamici ROM 15 6 Tryb awaryjny odzyskiwania bloku rozruchowego Tryb awaryjny odzyskiwania bloku rozruchowego umoliwia odzyskanie systemu w malo prawdopodobnym przypadku nieudanej aktualizacji pamici ROM typu flash. Na przyklad, jeli podczas uaktualniania systemu BIOS wystpi awaria zasilania, proces aktualizacji pamici ROM moe zosta niedokoczony. W wyniku tego system BIOS moe sta si bezuyteczny. Blok rozruchowy stanowi cz pamici ROM, jest jednak zabezpieczony przed aktualizacj. Zawiera on kod, który sprawdza poprawno obrazu systemu BIOS po wlczeniu zasilania systemu. Jeeli sprawdzenie poprawnoci przebiegnie pomylnie, system zostanie uruchomiony w zwykly sposób. Jeli system BIOS jest niepoprawny, system BIOS w bezpiecznym bloku rozruchowym umoliwi przeszukanie noników wymiennych pod ktem plików obrazów systemu BIOS. Po odnalezieniu wlaciwego pliku obrazu systemu BIOS zostanie on automatycznie wczytany do pamici ROM. Po wykryciu nieprawidlowego obrazu systemu BIOS dioda zasilania zamiga na czerwono 8 razy w jednosekundowych odstpach. Jednoczenie glonik wyemituje 8 sygnalów dwikowych. Jeli cz systemowej pamici ROM zawierajca obraz opcjonalnej pamici ROM wideo nie jest uszkodzona, na ekranie zostanie wywietlony komunikat Boot Block Emergency Recovery Mode. Aby odzyska system po uruchomieniu go w trybie awaryjnego odzyskiwania bloku rozruchowego: Wylcz zasilanie. Wló dysk CD lub urzdzenie USB typu flash zawierajce dany plik obrazu systemu BIOS w katalogu glównym. UWAGA: Nonik musi by sformatowany przy uyciu systemu plików FAT12, FAT16 lub FAT Wlcz komputer. Jeli nie zostanie odnaleziony obraz systemu BIOS, zostanie wywietlony monit o wloenie nonika zawierajcego plik obrazu systemu BIOS. Jeli system pomylnie przeprogramuje pami ROM, nastpi automatyczne wylczenie zasilania systemu Wyjmij nonik wymienny uyty do uaktualnienia systemu BIOS. Wlcz zasilanie, aby uruchomi ponownie komputer. UWAGA: Program BitLocker zapobiega uruchomieniu systemu Windows Vista, jeli dysk CD zawierajcy plik obrazu systemu BIOS znajduje si w napdzie optycznym. Jeli program BitLocker jest wlczony, przed prób uruchomienia systemu Windows Vista naley usun dysk CD. 16 Rozdzial 6 Tryb awaryjny odzyskiwania bloku rozruchowego PLWW 7 Replikowanie ustawie konfiguracyjnych Uywajc poniszych procedur, administrator moe w prosty sposób kopiowa ustawienia konfiguracyjne z jednego komputera na inne (ten sam model). Umoliwia to zachowanie zgodnoci danych konfiguracyjnych na wielu komputerach. UWAGA: W przypadku obu procedur wymagany jest napd dyskietek lub obslugiwane urzdzenie USB typu flash, np. HP Drive Key. Kopiowanie na jeden komputer OSTRONIE: Ustawienia konfiguracyjne s specyficzne dla modelu komputera Wybierz ustawienia konfiguracyjne do skopiowania. Wylcz komputer. uywane jest urzdzenie USB typu flash, podlcz je teraz. Wlcz komputer. 6. Jeeli uywana jest dyskietka, wló j teraz. komputer PLWW Kopiowanie na jeden komputer Do wykonania tej procedury lub utworzenia rozruchowego urzdzenia USB typu flash wymagana jest dyskietka rozruchowa. Jeli nie jest dostpny komputer z systemem umoliwiajcym utworzenie dyskietki rozruchowej (Windows XP), naley skorzysta z metody kopiowania na jeden komputer (zobacz cz Kopiowanie na jeden komputer na stronie 17). 1. Utwórz dyskietk rozruchow lub rozruchowe urzdzenie USB typu flash. Informacje mona znale w rozdziale Obslugiwane urzdzenie USB typu flash na stronie 19 lub Nieobslugiwane urzdzenie USB typu flash na stronie 20. OSTRONIE: Nie wszystkie komputery mona uruchomi za pomoc urzdzenia USB typu flash. innym przypadku naley uy dyskietki rozruchowej Wybierz ustawienia konfiguracyjne do skopiowania. Wylcz komputer. uywane jest urzdzenie USB typu flash, podlcz je teraz. Wlcz komputer. 7. Jeeli uywana jest dyskietka, wló j teraz. program narzdziowy BIOS slucy do replikowania ustawie konfiguracyjnych (repset.exe) i skopiuj go na dyskietk konfiguracyjn lub konfiguracyjne urzdzenie USB typu flash. Aby pobra ten program, wejd na stron i wprowad numer modelu komputera. komputer, który ma zosta skonfigurowany. konfiguracyjny zostanie uruchomiony automatycznie. 11. dyskietka DOS zawierajca programy FDISK i SYS. innym przypadku naley uy dyskietki rozruchowej Wylcz komputer. wlcz komputer, aby uruchomi go z dyskietki DOS. numer [5], aby wywietli list napdów w systemie. Urzdzenie USB typu flash mona zidentyfikowa po rozmiarze dysku. liter napdu. to spowodowa utrat danych. 7. typu flash. Naley pamita o wprowadzeniu poprawnej litery napdu dla urzdzenia USB Po przetransferowaniu plików systemowych program SYS powróci do wiersza A:\. Przejd do punktu Wybierz pliki, które chcesz zachowa, i skopiuj je z urzdzenia USB typu flash do katalogu tymczasowego na innym dysku (np. wewntrznym dysku twardym systemu). 10. W wierszu A:\ wprowad polecenie FORMAT /S X:, gdzie X oznacza zanotowan wczeniej liter napdu. OSTRONIE: typu flash. Naley pamita o wprowadzeniu poprawnej litery napdu dla urzdzenia USB Polecenie FORMAT spowoduje wywietlenie jednego lub wikszej liczby ostrzee i za kadym razem pojawi si pytanie, czy proces ma by kontynuowany. W odpowiedzi naley kadorazowo wpisa liter Y. Polecenie FORMAT spowoduje sformatowanie urzdzenia USB typu flash i dodanie plików systemowych. Zostanie równie wywietlone zapytanie o etykiet woluminu. 11. Wprowad etykiet (jeli jest potrzebna) lub nacinij klawisz Enter, aby j pomin. 12. Skopiuj wszystkie pliki zapisane w punkcie 9 na urzdzenie USB typu flash. 13. Wyjmij dyskietk i uruchom ponownie komputer. Komputer zostanie uruchomiony z urzdzeniem USB typu flash jako dyskiem C. UWAGA: Na kadym komputerze moe by okrelona inna domylna kolejno rozruchu urzdze -- do jej zmiany sluy program narzdziowy Computer Setup (F10). W wersji DOS dla rodowiska Windows 9x moe si chwilowo pojawi ekran z logo systemu Windows. Jeli ten ekran nie ma by wywietlany, w katalogu glównym urzdzenia USB typu flash naley doda plik o rozmiarze zerowym i nazwie LOGO.SYS. dyskietka DOS zawierajca programy FDISK i SYS. innym przypadku naley uy dyskietki rozruchowej. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

18 1. 2. obudow komputera. Podlcz kabel zasilajcy i wlcz komputer. 4. program konfiguracyjny i potwierd zmiany. Przerwanie IRQ SATA: wlcz komputer, aby uruchomi go z dyskietki DOS. now partycj i oznacz j jako aktywn. Zamknij program FDISK, naciskajc klawisz Esc. równie wywietlone zapytanie o etykiet woluminu. 11. Wprowad etykiet (jeli jest potrzebna) lub nacinij klawisz Enter, aby j pomin. 12. Wylcz komputer i odlcz kabel zasilajcy. Otwórz obudow komputera i ponownie zainstaluj wszystkie wyjte wczeniej karty PCI. Zamknij obudow komputera. 13. Podlcz kabel zasilajcy, wyjmij z napdu dyskietk, a nastpnie wlcz komputer. 14. Wybierz kolejno Advanced (Zaawansowane) > PCI devices (Urzdzenia PCI) i ponownie wlcz kontrolery PATA i SATA, które zostaly wylczone w punkcie 6. Przypisz kontroler SATA do jego pierwotnego przerwania IRQ. 16. Zapisz zmiany i zakocz prac programu. Komputer zostanie uruchomiony z urzdzeniem USB typu flash jako dyskiem C. UWAGA: Na kadym komputerze moe by okrelona inna domylna kolejno rozruchu urzdze -- do jej zmiany sluy program narzdziowy Computer Setup (F10). Instrukcje dotyczce korzystania z programu znajduj si w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Documentation and Diagnostics. W wersji DOS dla rodowiska Windows 9x moe si chwilowo pojawi ekran z logo systemu Windows. Jeli ten ekran nie ma by wywietlany, w katalogu glównym urzdzenia USB typu flash naley doda plik o rozmiarze zerowym i nazwie LOGO. SYS. Powrót do Kopiowanie na wiele komputerów na stronie 18. PLWW Tworzenie urzdzenia rozruchowego 21 8 Dwufunkcyjny przycisk zasilania Jeeli aktywny jest interfejs zaawansowanego zarzdzania konfiguracj i zasilaniem (ACPI), przycisk zasilania komputera moe dziala jako wlcznik/wylcznik zasilania lub jako przycisk wstrzymania. Dzialanie funkcji wstrzymania polega na tym, e komputer nie jest zupelnie wylczany, ale wprowadzany w stan niskiego poboru energii. Pozwala to na szybkie zmniejszenie zuycia energii (przejcie do trybu oszczdzania energii) bez koniecznoci zamykania programów, a take szybki powrót do tego samego stanu bez ryzyka utraty danych. Aby zmieni sposób dzialania przycisku zasilania, wykonaj nastpujce czynnoci: Kliknij przycisk Start, a nastpnie wybierz kolejno Panel sterowania > Opcje zasilania. W oknie Wlaciwoci: Opcje zasilania wybierz kart Zaawansowane. W sekcji Przycisk zasilania wybierz opcj Stan wstrzymania. Po skonfigurowaniu przycisku zasilania jako przycisku wstrzymania jego nacinicie spowoduje przejcie systemu w stan niskiego poboru energii (stan wstrzymania). Ponowne jego nacinicie spowoduje szybkie uaktywnienie systemu i przejcie komputera do trybu pelnego zasilania. Aby calkowicie wylczy komputer, naley nacisn przycisk zasilania i przytrzyma go w tej pozycji przez kilka sekund. OSTRONIE: Przycisku zasilania naley uywa do wylczania komputera tylko w przypadku braku odpowiedzi systemu. Wylczanie zasilania bez interakcji ze strony systemu operacyjnego moe doprowadzi do uszkodzenia lub utraty danych zgromadzonych na dysku twardym. 22 Rozdzial 8 Dwufunkcyjny przycisk zasilania PLWW 9 Witryna wsparcia firmy HP w sieci Web Personel techniczny firmy HP na bieco testuje i usuwa bldy w programach wlasnych oraz dostarczanych przez innych producentów, jak równie prowadzi prace nad oprogramowaniem wspomagajcym, przeznaczonym dla rónych systemów operacyjnych. Zapewnia to wydajno, zgodno i niezawodno komputerów firmy HP. Wskazane jest, aby podczas zmiany lub uaktualniania systemów operacyjnych zaimplementowa zaprojektowane dla nich oprogramowanie wspomagajce. Jeli planowane jest korzystanie z wersji systemu Microsoft Windows innej ni zainstalowana fabrycznie, naley zainstalowa odpowiednie sterowniki urzdze oraz programy narzdziowe (dziki temu wszystkie dostpne funkcje bd realizowane poprawnie). Dziki staraniom firmy HP procesy odnajdywania, uzyskiwania dostpu, uaktualniania i instalowania najnowszego oprogramowania wspomagajcego s bardzo proste. Programy mona pobiera z witryny W witrynie tej dostpne s najnowsze wersje sterowników urzdze, programy narzdziowe oraz moliwe do aktualizowania obrazy pamici ROM, niezbdne do pracy najnowszej wersji systemu Windows na komputerach firmy HP. PLWW Standardy przemyslowe Opracowane przez firm HP rozwizania do zarzdzania integruj si z innymi aplikacjami do zarzdzania systemem i s oparte na standardach przemyslowych, takich jak: Web-Based Enterprise Management (WBEM) Windows Management Interface (WMI) Technologia Wake on LAN ACPI SMBIOS rodowisko Pre-boot Execution (PXE) 24 Rozdzial 10 Standardy przemyslowe PLWW 11 ledzenie zasobów i funkcje zabezpiecze Komputery firmy HP s wyposaone w funkcje ledzenia zasobów. Zgromadzone dane dotyczce stanu kluczowych zasobów mog by przetwarzane za pomoc oprogramowania HP Systems Insight Manager, HP Client Manager, HP OpenView PC Configuration Management, OpenView Client Configuration Manager i rozwiza Asset Management (obecnie niedostpny dla systemu Windows Vista) lub innych aplikacji do zarzdzania systemem. Ze wzgldu na calkowit i automatyczn integracj funkcji ledzenia zasobów ze wspomnianymi programami uytkownik moe wybra narzdzie do zarzdzania najlepiej odpowiadajce jego rodowisku pracy oraz podnoszce efektywno ju uywanego oprogramowania narzdziowego. Firma HP oferuje równie kilka rozwiza slucych do kontroli dostpu do cennych podzespolów i informacji. Oprogramowanie HP Embedded Security for ProtectTools (po zainstalowaniu) zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do danych, a take sprawdza integralno systemu i uwierzytelnia innych uytkowników próbujcych uzyska dostp do systemu. (Wicej informacji mona znale w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Dostpne w niektórych modelach funkcje zabezpiecze, takie jak HP Embedded Security for ProtectTools, blokada Smart Cover Lock i czujnik Smart Cover Sensor zapobiegaj nieautoryzowanemu dostpowi do wewntrznych podzespolów komputera. Z kolei wylczajc porty szeregowe, równolegle lub USB albo wylczajc moliwo rozruchu systemu z noników wymiennych, mona chroni cenne dane. Alerty dotyczce zmiany rozmiaru pamici oraz otwarcia obudowy mog by automatycznie przesylane do aplikacji zarzdzania systemem, przez co bd pelnily funkcj proaktywnego powiadamiania o ingerencji w wewntrzne elementy komputera. UWAGA: HP Embedded Security for ProtectTools, czujnik Smart Cover Sensor i blokada Smart Cover Lock s dostpne jako opcje w niektórych systemach. Ustawienia zabezpiecze komputerów firmy HP mog by zarzdzane na dwa sposoby: Lokalnie, za pomoc oprogramowania narzdziowego Computer Setup. Dodatkowe informacje i instrukcje dotyczce korzystania z programu Computer Setup mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dolczonym do komputera dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

19 Niektóre komputery s wyposaone w program HP BIOS Configuration for ProtectTools, który jest aplikacj systemu Windows -- skladnikiem narzdzi ProtectTools umoliwiajcym administratorowi konfigurowanie ustawie zabezpiecze systemu BIOS przy uruchomionym systemie operacyjnym. Zdalnie, za pomoc programów HP Client Manager Software, OpenView Client Configuration Manager lub System Software Manager, umoliwiajcych bezpieczne rozmieszczanie i kontrolowanie jednolitych ustawie zabezpiecze. Ponisza tabela oraz dalsze czci dotycz lokalnego zarzdzania funkcjami zabezpiecze komputera za pomoc oprogramowania narzdziowego Computer Setup (F10). PLWW 25 Tabela 11-1 Przegld funkcji zabezpiecze Opcja Setup Password (Haslo konfiguracyjne) Opis Umoliwia ustawianie i wlczanie hasla konfiguracyjnego (administratora). UWAGA: Jeeli ustawione zostanie haslo konfiguracyjne, wymagane jest jego wprowadzanie przy próbie: zmiany opcji programu Computer Setup, programowania pamici ROM i zmiany niektórych ustawie plug and play w systemie Windows. Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Power-On Password (Haslo uruchomieniowe) Umoliwia ustawianie i wlczanie hasla uruchomieniowego. Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Password Options (Opcje hasel) (Opcja ta zostanie wywietlona tylko pod warunkiem, e ustawiono haslo uruchomieniowe.) Pre-Boot Authorization (Autoryzacja przed rozruchem) Smart Cover Umoliwia okrelenie, czy przy ponownym uruchomieniu komputera bez wylczania zasilania (za pomoc kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del) wymagane jest podanie hasla. Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Umoliwia wlczanie/wylczanie karty inteligentnej, która moe by uywana w zastpstwie hasla uruchomieniowego. Umoliwia: Wlczanie/wylczanie blokady Smart Cover Lock. Wlczanie/wylczanie czujnika Cover Removal Sensor. UWAGA: Funkcja Notify User sluy do powiadamiania uytkownika o tym, e obudowa zostala zdjta. Jeli zostanie wybrana funkcja Setup Password, to aby mona bylo uruchomi komputer ze zdjt obudow, wymagane jest wprowadzenie hasla konfiguracyjnego. Funkcja ta jest obslugiwana jedynie w niektórych modelach. Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Embedded Security (Wbudowany mikrouklad zabezpiecze) Umoliwia: Wlczanie/wylczanie urzdzenia obslugujcego wbudowany mikrouklad zabezpiecze. Przywracanie fabrycznych ustawie urzdzenia. Funkcja ta jest obslugiwana jedynie w niektórych modelach. Szczególy podano w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Device Security (Ochrona urzdze) Wlcza/wylcza porty szeregowe, port równolegly, czolowe porty USB, dwik systemowy, kontrolery sieci (wybrane modele) oraz kontrolery SCSI (wybrane modele). Wlcza/wylcza moliwo uruchomiania komputera z systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze sieciowym. Kontroler sieciowy musi by zainstalowany w magistrali PCI lub bezporednio na plycie glównej. Umoliwia ustawianie nastpujcych opcji: Etykiety zasobu (identyfikator skladajcy si z 18 znaków) i etykiety wlaciciela (identyfikator skladajcy si z 80 znaków i wywietlany podczas autotestu POST). Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Numeru seryjnego podstawy montaowej lub uniwersalnego unikatowego identyfikatora (UUID). Identyfikator UUID mona Network Service Boot (Uruchamianie z sieci) System IDs (Identyfikatory systemowe) 26 Rozdzial 11 ledzenie zasobów i funkcje zabezpiecze PLWW Tabela 11-1 Przegld funkcji zabezpiecze (cig dalszy) Opcja Opis aktualizowa, tylko jeli biecy numer seryjny podstawy montaowej jest bldny. (Zazwyczaj numery te s ustawiane fabrycznie i slu za unikatowe identyfikatory systemu). Uklad klawiatury (np. angielska lub niemiecka) do wprowadzania systemowych danych identyfikacyjnych. DriveLock (niektóre modele) Umoliwia przydzielanie i modyfikowanie hasla glównego lub hasla uytkownika dla dysków twardych ATA. Wlczenie tej funkcji spowoduje, e podczas autotestu POST uytkownik bdzie proszony o podanie jednego z hasel DriveLock. Jeli adne z nich nie zostanie pomylnie wprowadzone, dysk twardy chroniony haslem bdzie niedostpny do momentu wprowadzenia poprawnego hasla podczas kolejnego uruchomienia komputera. UWAGA: Opcja ta jest wywietlana tylko w przypadku, gdy w systemie zostal zainstalowany co najmniej jeden dysk ATA obslugujcy zestaw polece ATA Security. Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Wicej informacji o programie Computer Setup mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Obsluga funkcji zabezpiecze moe si róni w zalenoci od konfiguracji komputera. Zabezpieczanie haslem Haslo uruchomieniowe zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do komputera. Jego podanie jest wymagane przy kadorazowym wlczaniu lub ponownym uruchamianiu komputera. Haslo konfiguracyjne zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do programu Computer Setup. Mona go równie uywa jako hasla uruchomieniowego. Oznacza to, e podanie hasla konfiguracyjnego zamiast uruchomieniowego umoliwi uzyskanie dostpu do zasobów komputera. Administrator systemu moe dysponowa wlasnym, sieciowym haslem konfiguracyjnym. Dziki niemu ma on dostp do wszystkich komputerów oraz moliwo sprawowania kontroli nad dzialaniem calego systemu, nawet jeeli stanowiska s chronione za pomoc hasel uruchomieniowych. Ustawianie hasla konfiguracyjnego za pomoc programu Computer Setup Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Ustawienie hasla konfiguracyjnego za pomoc programu Computer Setup zapobiega przypadkowym i nieautoryzowanym zmianom konfiguracji komputera, gdy dostp do programu Computer Setup (F10) bdzie moliwy wylcznie po podaniu tego hasla Wlcz lub uruchom ponownie komputer. PLWW Zabezpieczanie haslem Wybierz menu Security (Zabezpieczenia), wybierz opcj Setup Password (Haslo konfiguracyjne), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Przed wyjciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakocz). Ustawianie hasla uruchomieniowego za pomoc programu Computer Setup Po ustawieniu hasla uruchomieniowego za pomoc programu Computer Setup dostp do danych komputera jest moliwy dopiero po podaniu poprawnego hasla. Ustawienie tego hasla spowoduje równie wywietlenie w menu Security (Zabezpieczenia) programu Computer Setup pozycji Password Options (Opcje hasla). Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

20 Do opcji hasla naley Password Prompt on Warm Boot (Wymaganie hasla przy ponownym uruchamianiu). Jeeli wlczona zostanie opcja wymagania hasla przy ponownym uruchamianiu (Password Prompt on Warm Boot), wprowadzanie hasla bdzie konieczne równie przy kadym ponownym uruchomieniu komputera Wlcz lub uruchom ponownie komputer. 4. Wybierz menu Security (Zabezpieczenia), wybierz opcj Power On Password (Haslo uruchomieniowe), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Przed wyjciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakocz). Wprowadzanie hasla uruchomieniowego Aby wprowadzi haslo uruchomieniowe, wykonaj nastpujce czynnoci: Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie komputer. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz biece haslo, a nastpnie nacinij klawisz Enter. UWAGA: Haslo naley wpisywa uwanie, poniewa ze wzgldów bezpieczestwa znaki nie s wywietlane na ekranie. Jeeli zostanie podane nieprawidlowe haslo, na ekranie pojawi si ikona przedstawiajca przelamany klucz. Naley spróbowa ponownie wpisa poprawne haslo. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasla komputer naley wylczy, a nastpnie wlczy i ponownie wprowadzi haslo. Wprowadzanie hasla konfiguracyjnego Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie com. 28 Rozdzial 11 ledzenie zasobów i funkcje zabezpiecze PLWW Jeeli ustawiono haslo konfiguracyjne komputera, jego podanie bdzie wymagane przy kadej próbie uruchomienia programu Computer Setup Wlcz lub uruchom ponownie komputer. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz haslo konfiguracyjne, a nastpnie nacinij klawisz Enter. UWAGA: Haslo naley wpisywa uwanie, poniewa ze wzgldów bezpieczestwa znaki nie s wywietlane na ekranie. Jeeli zostanie podane nieprawidlowe haslo, na ekranie pojawi si ikona przedstawiajca przelamany klucz. Naley spróbowa ponownie wpisa poprawne haslo. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasla komputer naley wylczy, a nastpnie wlczy i ponownie wprowadzi haslo. Zmiana hasla uruchomieniowego lub konfiguracyjnego Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie komputer. Aby zmieni haslo uruchomieniowe, przejd do punktu 3. Aby zmieni haslo konfiguracyjne, zaraz po wlczeniu komputera nacinij i przytrzymaj klawisz F10, gdy dioda monitora zawieci si na zielono, aby otworzy program Computer Setup. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz biece haslo, a nastpnie dwa razy nowe haslo, rozdzielajc je znakiem ukonika(/) lub innym separatorem, zgodnie ze wzorem: biece haslo/nowe haslo/nowe haslo UWAGA: Haslo naley wpisywa uwanie, poniewa ze wzgldów bezpieczestwa znaki nie s wywietlane na ekranie. 4. Nacinij klawisz Enter. Nowe haslo zacznie obowizywa po nastpnym wlczeniu komputera. UWAGA: Informacje na temat innych separatorów mona znale w czci Separatory dla rónych ukladów klawiatury na stronie 30. Hasla uruchomieniowe i konfiguracyjne mona równie zmienia przy uyciu opcji menu Security (Zabezpieczenia) w programie Computer Setup. PLWW Zabezpieczanie haslem 29 Usuwanie hasla uruchomieniowego lub konfiguracyjnego Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie komputer. Aby usun haslo uruchomieniowe, przejd do punktu 3. Aby usun haslo konfiguracyjne, zaraz po wlczeniu komputera nacinij i przytrzymaj klawisz F10, gdy dioda monitora zawieci si na zielono, aby otworzy program Computer Setup. 4. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz biece haslo, a nastpnie znak ukonika (/) lub inny separator, zgodnie ze wzorem: biece haslo/ Nacinij klawisz Enter. UWAGA: Informacje na temat innych separatorów mona znale w czci Separatory dla rónych ukladów klawiatury na stronie 30. Hasla uruchomieniowe i konfiguracyjne mona równie zmienia przy uyciu opcji menu Security (Zabezpieczenia) w programie Computer Setup. Separatory dla rónych ukladów klawiatury Konstrukcja kadej klawiatury uwzgldnia wymagania specyficzne dla danego jzyka. Z tego wzgldu separatory oraz klawisze uywane podczas zmiany lub usuwania hasla zale od typu klawiatury dolczonej do komputera. Separatory dla rónych ukladów klawiatury / = / /! é arabska belgijska BHCSY* brazylijska chiska czeska duska francuska francuska (Kanada) niemiecka. / / grecka hebrajska wgierska wloska japoska koreaska poludniowoamerykaska norweska polska portugalska / / / /. / rosyjska slowacka hiszpaska szwedzka/fiska szwajcarska tajwaska tajska turecka angielska (USA) * dotyczy Boni i Hercegowiny, Chorwacji, Slowenii i Jugoslawii Czyszczenie hasel Utrata hasla uniemoliwia dostp do komputera. W Podrczniku rozwizywania problemów na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka mona znale instrukcje dotyczce czyszczenia hasel. 30 Rozdzial 11 ledzenie zasobów i funkcje zabezpiecze PLWW Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Blokada DriveLock DriveLock to bdca standardem przemyslowym funkcja zabezpiecze, która zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do danych przechowywanych na dyskach twardych ATA. Funkcja ta jest zaimplementowana jako rozszerzenie programu Computer Setup. Jest ona dostpna tylko po wykryciu w systemie dysków twardych obslugujcych zestaw polece ATA Security. Funkcja DriveLock zostala opracowana z myl o klientach firmy HP, dla których bezpieczestwo danych jest spraw priorytetow. Chodzi o klientów, dla których calkowity koszt dysku twardego i danych na nim przechowywanych (w przypadku ich utraty) jest nieporównywalnie mniejszy od strat, jakie moe spowodowa dostp do tych danych przez osoby niepowolane. W celu uzyskania kompromisu midzy wymaganym poziomem zabezpiecze i koniecznoci dostpu do danych w przypadku utraty hasla implementacja funkcji DriveLock wykorzystuje schemat zabezpiecze oparty na dwóch haslach. Pierwsze z nich jest ustawiane i stosowane przez administratora systemu, drugie natomiast -- przez uytkownika kocowego. Jeeli oba hasla zostan utracone, dostp do dysku zostanie calkowicie zablokowany. Dlatego te w celu zwikszenia bezpieczestwa zwizanego ze stosowaniem funkcji DriveLock zalecane jest replikowanie lub tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na dysku w wewntrznym systemie informacyjnym przedsibiorstwa. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/862363

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/862363 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP DX6050 MICROTOWER http://pl.yourpdfguides.com/dref/865177

Twoja instrukcja użytkownika HP DX6050 MICROTOWER http://pl.yourpdfguides.com/dref/865177 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP DX6050 MICROTOWER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863274

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863274 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery Business PC

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery Business PC Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery Business PC Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ D330 DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/864778

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ D330 DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/864778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ D330 DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i drukowanie Instrukcja obsługi

Zarządzanie i drukowanie Instrukcja obsługi Zarządzanie i drukowanie Instrukcja obsługi Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel i Centrino są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Computer Setup. Instrukcja obsługi

Computer Setup. Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop seria dx5150

Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop seria dx5150 Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop seria dx5150 Numer katalogowy dokumentu: 375370-243 Sierpie 2005 r. W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861446

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861446 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/868965

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/868965 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm 10mm 50mm 10mm 10mm 10mm Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Modele rp5700 i rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop

Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop y y Podr cznik zarz dzania komputerami typu desktop Komputery Business Desktop Numer katalogowy dokumentu: 361202-241 Maj 2004 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji sterowników do urządzeń CMB-03, COGUSB-03 oraz COGUSB-02 firmy COMMON S.A. w systemie operacyjnym WINDOWS 8/10. Przed przystąpieniem do instalacji należy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje,

Bardziej szczegółowo