Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC Podręcznik użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC Instrukcje obsługi HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC Instrukcje użytkowania HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC Instrukcja użytkowania HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

2 Skrót instrukcji: adne inne zobowizania czy postanowienia nie mog zosta uznane za równoznaczne z udzieleniem jakichkolwiek dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne lub wydawnicze, jakie mog wystpi w tekcie. Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeone informacje, które s chronione prawami autorskimi. Tak oznaczane s wane informacje uzupelniajce. PLWW iii iv Informacje o podrczniku PLWW Spis treci 1 Przegld zarzdzania komputerami typu desktop 2 Pocztkowa konfiguracja i rozmieszczanie HP OpenView Agent Altiris Deployment Solution Agent Zdalne instalowanie systemu 4 Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim Interfejs HP Client Management Interface Oprogramowanie HP System Software Manager..

3 ... 6 Oprogramowanie HP Client Manager... 7 Oprogramowanie HP ProtectTools Security Manager HP Client Premium Suite... 8 HP Client Foundation Suite...

4 . 8 HP OpenView Client Configuration Manager HP OpenView PC Configuration Management Solution HP Client Catalog for SMS HP Backup and Recovery Manager Komputery PC typu Intel vpro z technik Active Management Technology

5 HP Proactive Change Notification.. 13 Subscriber's Choice Wycofane rozwizania Pami ROM typu flash Zdalne programowanie pamici ROM...

6 HPQFlash Tryb awaryjny odzyskiwania bloku rozruchowego 7 Replikowanie ustawie konfiguracyjnych Kopiowanie na jeden komputer Kopiowanie na wiele komputerów..

7 18 Tworzenie urzdzenia rozruchowego.. 19 Obslugiwane urzdzenie USB typu flash Nieobslugiwane urzdzenie USB typu flash Dwufunkcyjny przycisk zasilania 9 Witryna wsparcia firmy HP w sieci Web PLWW v 10 Standardy przemyslowe 11 ledzenie zasobów i funkcje zabezpiecze Zabezpieczanie haslem Ustawianie hasla konfiguracyjnego za pomoc programu Computer Setup

8 . 27 Ustawianie hasla uruchomieniowego za pomoc programu Computer Setup Wprowadzanie hasla uruchomieniowego Wprowadzanie hasla konfiguracyjnego.. 28 Zmiana hasla uruchomieniowego lub konfiguracyjnego.. 29 Usuwanie hasla uruchomieniowego lub konfiguracyjnego Separatory dla rónych ukladów klawiatury. 30 Czyszczenie hasel...

9 30 Blokada DriveLock 31 Korzystanie z funkcji DriveLock Zastosowania funkcji DriveLock Czujnik Smart Cover Sensor...

10 .. 33 Ustawianie poziomów zabezpiecze czujnika Smart Cover Sensor Blokada Smart Cover Lock Wlczanie blokady Smart Cover Lock Wylczanie blokady Smart Cover Lock Uywanie klucza Smart Cover FailSafe Key.

11 Zabezpieczajca blokada kablowa Identyfikacja na podstawie analizy linii papilarnych Powiadamianie o usterkach i ich usuwanie System ochrony dysków...

12 Zasilacz z zabezpieczeniem antyprzepiciowym Czujnik termiczny.. 36 Indeks. 37 vi PLWW 1 Przegld zarzdzania komputerami typu desktop System HP Client Management Solutions zawiera oparte na standardach rozwizania sluce do sterowania i sprawowania nadzoru nad komputerami typu desktop, stacjami roboczymi i komputerami przenonymi w rodowisku sieciowym. W 1995 roku firma HP jako pierwsza w brany wprowadzila na rynek rodzin komputerów osobistych typu desktop z zaimplementowan funkcj zdalnego zarzdzania. Firma HP jest posiadaczem patentu na technologi zarzdzania. Od tego czasu prowadzone byly na szerok skal prace majce na celu rozwój standardów i infrastruktury, pozwalajce na efektywne rozmieszczanie i konfigurowanie komputerów stacjonarnych, przenonych i stacji roboczych oraz zarzdzanie nimi.

13 Opracowywano wlasne oprogramowanie zarzdzajce oraz podjto cisl wspólprac z glównymi producentami oprogramowania tego typu, co umoliwilo zachowanie zgodnoci midzy dostarczanymi przez nich programami a systemem HP Client Management Solutions. System ten jest istotnym elementem prowadzonych dziala, których celem jest opracowanie rozwiza wspomagajcych obnianie calkowitych kosztów posiadania i utrzymania komputerów PC podczas calego cyklu ich ycia. Najwaniejsze funkcje i moliwoci zarzdzania komputerami typu desktop to: Pocztkowa konfiguracja i rozmieszczanie Zdalne instalowanie systemu Aktualizowanie programów i zarzdzanie nimi Pami ROM typu flash Konfiguracja opcji sprztu ledzenie i funkcje zabezpiecze zasobów Powiadamianie o usterkach i ich usuwanie UWAGA: Obsluga poszczególnych funkcji opisanych w tym podrczniku moe si róni w zalenoci od modelu lub wersji oprogramowania. PLWW 1 2 Pocztkowa konfiguracja i rozmieszczanie Komputer zostal dostarczony wraz z preinstalowanym obrazem oprogramowania systemowego. Dziki temu po szybkim,,rozpakowaniu" oprogramowania komputer jest gotowy do pracy. Uytkownik moe zastpi preinstalowany obraz oprogramowania dowolnym systemem operacyjnym i aplikacjami dostosowanymi do wlasnych potrzeb. Istnieje kilka metod rozmieszczania takiego oprogramowania. Zostaly one wymienione poniej: Zainstalowanie dodatkowych aplikacji po rozpakowaniu preinstalowanego obrazu oprogramowania. Wykorzystanie narzdzi do rozmieszczania oprogramowania, takich jak programy: HP OpenView Client Configuration Manager (obecnie niedostpny w systemie Windows Vista), HP OpenView PC Configuration Management Solution (z zastosowaniem technologii radiowej, obecnie niedostpny w systemie Windows Vista) lub Altiris Deployment Solution, do zastpienia preinstalowanego oprogramowania obrazem oprogramowania dostosowanym do potrzeb. Skopiowanie zawartoci jednego dysku twardego na inny (w ramach procesu klonowania danych). Najlepsza metoda rozmieszczania zaley od charakteru rodowiska informatycznego oraz realizowanych w nim procesów. Informacje pomocne w wyborze tej metody mona uzyska w czci dotyczcej rozmieszczania komputera, dostpnej w witrynie sieci Web powiconej rozwizaniom firmy HP w zakresie zarzdzania cyklem ycia komputerów (http://h20219.www2.hp.com/services/cache/ html). Informacje o odzyskiwaniu oprogramowania systemowego, zarzdzaniu konfiguracj i energi oraz rozwizywaniu problemów mona znale na dysku CD Restore Plus!, a take w dokumentacji dotyczcej programu Computer Setup i sprztu obslugujcego funkcj ACPI. UWAGA: Informacje na temat tworzenia dysku CD Restore Plus! mona znale w rozdziale HP Backup and Recovery Manager na stronie Rozdzial 2 Pocztkowa konfiguracja i rozmieszczanie PLWW HP OpenView Agent UWAGA: Program HP OpenView Agent jest obecnie niedostpny w systemie Windows Vista. Agent zarzdzania wykorzystywany w programach HP OpenView Client Configuration Manager i HP OpenView PC Configuration Management Solution jest wstpnie pobierany do komputera. Po zainstalowaniu umoliwia komunikacj z konsol zarzdzajc programu HP OpenView. Aby zainstalowa program HP OpenView Agent: Kliknij przycisk Start. Kliknij polecenie Wszystkie programy. Kliknij polecenie HP Manageability. Kliknij polecenie Radia Management Agent Readme. Aby zainstalowa program HP OpenView Agent, naley zapozna si z instrukcjami zawartymi w pliku Readme i wykona je. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

14 Program HP OpenView Agent jest podstawowym skladnikiem infrastruktury slucym do wlczenia calego oprogramowania HP OpenView PC Configuration Management Solution. Informacje o innych elementach infrastru Software i HP OpenView Operations) i opracowanymi we wlasnym zakresie aplikacjami zarzdzajcymi. Interfejs HP CMI umoliwia realizacj wysylanych przez narzdzia i aplikacje do zarzdzania systemem da podania szczególowej inwentaryzacji sprztu, odbiór informacji o stanie kondycji oraz zarzdzanie ustawieniami systemu BIOS i bezporedni komunikacj z komputerami klienckimi, co zmniejsza potrzeby stosowania agentów lub oprogramowania lczcego w celu osianager Oprogramowanie HP Client Manager, opracowane wspólnie z firm Altiris, jest dostpne bezplatnie dla wszystkich obslugiwanych modeli komputerów HP Business typu desktop, przenonych i stacji roboczych. Z oprogramowaniem tym jest zintegrowany program SSM, co umoliwia centralne ledzenie i monitorowanie aspektów sprztowych systemów klienckich HP oraz zarzdzanie nimi. Oprogramowanie HP Client Manager umoliwia: Uzyskiwanie cennych informacji dotyczcych sprztu, takiego jak procesor, pami, karta wideo, i ustawienia zabezpiecze. Monitorowanie kondycji systemu w celu rozwizywania problemów jeszcze przed ich wystpieniem. Automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji sterowników i systemu BIOS bez potrzeby fizycznego dostpu do kadego komputera. Zdalne konfigurowanie systemu BIOS i ustawie zabezpiecze. Automatyzowanie procesów w celu szybkiego rozwizywania problemów zwizanych ze sprztem. cisla integracja z narzdziami HP Instant Support skraca czas rozwizywania problemów ze sprztem. Diagnostyka -- zdalne uruchamianie i przegldanie na komputerze HP typu desktop, przenonym lub na stacji roboczej. Sprawdzanie kondycji systemu -- kontrola, czy na zainstalowanych systemach klienckich firmy HP nie wystpuj typowe problemy ze sprztem. Aktywna rozmowa -- polczenie online z obslug klienta firmy HP w celu rozwizania problemów. Baza wiedzy firmy HP -- lcze do informacji eksperckiej. Proces automatycznego kompletowania i dostarczenia pakietów SoftPaq, w celu szybkiego rozwizania problemów ze sprztem. Identyfikacja, inwentaryzacja i inicjacja systemów z wbudowanym mikroukladem zabezpiecze HP ProtectTools Embedded Security. Opcja wywietlania alarmów o kondycji sprztu lokalnie na komputerze klienckim. Raportowanie podstawowych informacji inwentaryzacyjnych dla komputerów innych firm. Instalowanie i konfigurowanie mikroukladu zabezpiecze TPM Centralnie planowanie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Dodatkowa obsluga zarzdzania technologi Intel AMT Wicej informacji o oprogramowaniu HP Client Manager mona znale na stronie go/clientmanager. Oprogramowanie HP ProtectTools Security Manager Oprogramowanie ProtectTools Security Manager udostpnia funkcje zabezpiecze, wspomagajce ochron komputerów, sieci i krytycznych danych przed nieuprawnionym dostpem. Rozszerzon funkcjonalno zabezpiecze zapewniaj nastpujce moduly: Smart Card Security for ProtectTools Embedded Security for ProtectTools PLWW Oprogramowanie HP Client Manager 7 BIOS Configuration for ProtectTools Credential Manager for ProtectTools Dostpno modulów dla danego komputera moe si róni, zalenie od modelu. Na przyklad zainstalowanie modulu Embedded Security for ProtectTools wymaga wbudowanego mikroukladu zabezpiecze Trusted Platform Module (TPM), wystpujcego tylko w niektórych modelach, a modul Smart Card Security for ProtectTools wymaga opcjonalnego czytnika kart inteligentnych. Moduly ProtectTools mog by preinstalowane, wstpnie zaladowane lub dostpne do zakupu w witrynie firmy HP w sieci Web. Wicej informacji mona znale na stronie security. HP Client Premium Suite Oprogramowanie HP Client Premium Suite (HP CPS) zaprojektowano dla organizacji, które chcialyby zarzdza pelnym cyklem ycia sprztu klienckiego i oprogramowania z jednej konsoli zarzdzajcej, opartej na sieci Web. Zawiera ono: HP Client Manager HP Systems Insight Manager Connector HP OpenView Connector (obecnie niedostpny w systemie Windows Vista) Altiris Client Manager Suite -- Level 1 Altiris Connector Solution Altiris Local Recovery Pro Altiris AuditExpress Wicej informacji o oprogramowaniu HP Client Premium Suite mona znale na stronie HP Client Foundation Suite Oprogramowanie HP Client Foundation Suite (HP CFS) zaprojektowano dla organizacji, które potrzebuj podstawowych funkcji zarzdzajcych. Zawiera ono: HP Client Manager HP Systems Insight Manager Connector Altiris Migration Suite Altiris Local Recovery Pro Wicej informacji o oprogramowaniu HP Client Foundation Suite mona znale na stronie hp.com/go/easydeploy. HP OpenView Client Configuration Manager UWAGA: Program HP OpenView Client Configuration Manager jest obecnie niedostpny w systemie Windows Vista. 8 Rozdzial 4 Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim PLWW Program HP OpenView Client Configuration Manager jest sprztowym i programowym rozwizaniem zarzdzania w systemie Windows XP i rodowiskach HP Thin Client, zapewniajcym latwe i szybkie wdraanie oraz solidne podstawy dla przyszlych zastosowa. Jest oferowany w dwóch wersjach: Bezplatna wersja Basic Edition sluy do zarzdzania komputerami, notebookami i stacjami roboczymi HP, umoliwia inwentaryzacj sprztu i oprogramowania, zdalne sterowanie, monitorowanie za pomoc alertów HP, aktualizacje systemu BIOS i sterowników HP, integracj z oprogramowaniem HP Protect Tools i dodatkow obslug technologii Intel AMT. Ponadto wersja Basic Edition obsluguje wdraanie i zarzdzanie HP Thin Clients. Wersja Premium Edition (dostpna w sprzeday) zawiera wszystkie funkcje z Basic Edition, a ponadto wdraanie i migracj systemu Windows, moliwo zarzdzania poprawkami oprogramowania, dystrybucj oprogramowania i pomiar korzystania z oprogramowania. Program HP Client Configuration Manager umoliwia migracj do programu HP OpenView PC Configuration Management Solution (opartego na zastosowaniu techniki radiowej) slucego do automatycznego zarzdzania duymi, heterogenicznymi i nieustannie zmieniajcymi si rodowiskami informatycznymi. Wicej informacji o oprogramowaniu HP OpenView Client Configuration Manager mona znale na stronie hp.com/products/ccm/index.html. HP OpenView PC Configuration Management Solution UWAGA: Program HP OpenView PC Configuration Management Solution obecnie jest niedostpny w systemie Windows Vista. Oprogramowanie HP OpenView PC Configuration Management Solution jest rozwizaniem opartym na zasadach, za pomoc którego administratorzy mog inwentaryzowa, wdraa, instalowa poprawki i zarzdza w sposób cigly oprogramowaniem i zawartoci na heterogenicznych platformach klienckich. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

15 Oprogramowanie HP OpenView PC Configuration Management Solution umoliwia informatykom wykonywanie nastpujcych zada: automatyczna procedura zarzdzania pelnym cyklem eksploatacji od eksploracji, wdraania i biecego zarzdzania do migracji i zakoczenia uytkowania; automatyczne wdraanie i nieprzerwane zarzdzanie calym pakietem oprogramowania (systemami operacyjnymi, aplikacjami, poprawkami, ustawieniami i zawartoci) zapewniajce podany stan; zarzdzanie oprogramowaniem na niemal dowolnym urzdzeniu, w tym komputerach biurkowych, stacjach roboczych i komputerach przenonych w heterogonicznej lub autonomicznej infrastrukturze; zarzdzanie oprogramowaniem w wikszoci systemów operacyjnych. Dziki ciglemu zarzdzaniu konfiguracj klienci firmy HP obserwuj znaczne oszczdnoci kosztów IT, przyspieszony czas wprowadzenia na rynek dla oprogramowania i zawartoci. Wicej informacji o oprogramowaniu HP OpenView PC Configuration Management Solution mona znale na stronie com/solutions/ascm/index.html. PLWW HP OpenView PC Configuration Management Solution 9 HP Client Catalog for SMS Zarzdzanie aktualizacjami pelni wan rol w konserwacji dowolnego zestawu komputerów, niezalenie od tego, czy jest to jeden komputer osobisty, czy centrum danych w firmie. Moliwo okrelenia ju istniejcych aktualizacji i wybiórczego automatycznego wdraania aktualizacji w wybranym czasie moe pomóc w utrzymywaniu bezpieczestwa i efektywnoci zarzdzanej organizacji. Obecnie firma HP oferuje mechanizm plynnego aktualizowania systemów HP wewntrz infrastruktury zarzdzania oprogramowania Microsoft System Management Server. Program HP Client Catalog for SMS zawiera sterownik oprogramowania i informacje o poprawkach dla komputerów typu desktop, mobilnych oraz stacji roboczych. Za pomoc narzdzi SMS 2003 R2 i Inventory Tool for Custom Updates organizacje mog szybko i latwo integrowa i wdraa aktualizacje oprogramowania HP w oparciu o szczególow charakterystyk platformy podawan przez program HP Client Catalog for SMS docelowym odpowiednim systemom klienckim wewntrz zarzdzanego przedsibiorstwa. Wicej informacji o oprogramowaniu HP Client Catalog for SMS mona znale na stronie hp/com/go/easydeploy/. HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager to latwa w uyciu uniwersalna aplikacja, która umoliwia tworzenie kopii zapasowych podstawowego dysku twardego komputera i jego odzyskiwanie. Aplikacja dziala w systemie Windows i sluy do tworzenia kopii zapasowych systemu Windows, wszystkich aplikacji i wszystkich plików danych. Wykonywanie kopii zapasowych mona zaplanowa, aby byly one tworzone automatycznie w okrelonych interwalach, lub mona wykonywa je rcznie. Wane pliki mona archiwizowa osobno, oprócz zwyklych kopii zapasowych. Program HP Backup and Recovery Manager jest wstpnie zainstalowany na dysku twardym w partycji odzyskiwania i umoliwia: tworzenie punktów przywracania w celu stopniowego wykonywania kopii zapasowych calego systemu, wykonywanie kopii zapasowych calego systemu w pojedynczym archiwum, wykonywanie kopii zapasowych pojedynczych plików i folderów. Punkty przywracania i kopie zapasowe plików mona kopiowa na dyski CD lub DVD, a wszystkie kopie zapasowe mona kopiowa do sieci lub na pomocnicze dyski twarde. Firma HP zdecydowanie zaleca utworzenie zestawu dysków do przywracania zaraz po rozpoczciu korzystania z komputera oraz zaplanowanie regularnego tworzenia punktów przywracania. Aby utworzy zestaw dysków do przywracania: 1. Kliknij kolejno przycisk Start > polecenie HP Backup and Recovery > polecenie HP Backup and Recovery Manager, aby otworzy kreatora Backup and Recovery Wizard, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Wybierz opcj Tworzenie dysków do odzyskiwania (zalecane) i kliknij przycisk Next (Dalej). Postpuj zgodnie z instrukcjami kreatora Program HP Backup and Recovery Manager udostpnia dwie podstawowe funkcje przywracania. Pierwsza z nich, przywracanie plików i folderów, dziala z poziomu systemu Windows. Druga, PC Recovery, wymaga ponownego uruchomienia komputera i uycia partycji przywracania lub zestawu dysków do przywracania. Aby uruchomi przy uyciu partycji przywracania, nacinij klawisz F11 podczas uruchamiania, gdy zostanie wywietlony komunikat,,press F11 for Emergency Recovery" (Nacinij klawisz F11 w celu przeprowadzenia przywracania). Aby uzyska wicej informacji na temat narzdzia HP Backup and Recovery Manager, naley zapozna si z podrcznikiem HP Backup and Recovery Manager User Guide (Podrcznik uytkownika programu 10 Rozdzial 4 Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim PLWW HP Backup and Recovery), wybierajc kolejno Start > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager Manual. UWAGA: Zestaw dysków do odzyskiwania mona zamówi przez telefon w centrum pomocy technicznej firmy HP. Przejd do nastpujcej witryny sieci Web, wybierz kraj/region i kliknij lcze Technical support after you buy (Pomoc techniczna po zakupie) w obszarze Call HP (Skontaktuj si z firm HP), aby uzyska lokalny numer telefonu centrum pomocy technicznej. com/country/us/en/wwcontact_us.html Komputery PC typu Intel vpro z technik Active Management Technology Technika Intel Active Management Technology (AMT) umoliwia lepsz eksploracj, konserwacj i ochron komputerowych zasobów sieciowych. Dziki technice AMT mona zarzdza komputerami PC niezalenie od tego, czy system jest wlczony, wylczony lub system operacyjny si zawiesil. Do funkcji techniki Intel vpro nale: Informacja inwentaryzacyjna sprztu Alarmowanie Zarzdzanie energi -- wlczanie/wylczanie zasilania, zasilanie cykliczne Zdalna diagnostyka i naprawa Serial-over-LAN -- umoliwia sterowanie zdalnym komputerem z konsoli w trakcie rozruchu IDE-Redirect -- umoliwia uruchamianie systemu ze zdalnego napdu startowego, dysku lub obrazu ISO Sprztowa izolacja i odzyskiwanie -- ograniczenie lub odcicie dostpu komputera do sieci, jeli wykryto podejrzan aktywno, która moe by spowodowana wirusem UWAGA: Przegld techniki Intel vpro mona znale w witrynie com/vpro. Informacje o technice Intel vpro specyficzne dla produktów firmy HP mona znale w dokumentacji zamieszczonej w witrynie Naley wybra swój kraj i jzyk, wybra opcj Zobacz materialy dotyczce wsparcia i rozwizywania problemów, wprowadzi numer modelu komputera, a nastpnie nacisn klawisz Enter. Dalsze strony s zazwyczaj dostpne jedynie w jzyku angielskim. W kategorii Resources (Zasoby) kliknij pozycj Manuals (guides, supplements, addendums, etc) (Instrukcje, podrczniki itp.). W polu Quick jump to manuals by category (Szybki wybór podrcznika wg kategorii) kliknij pozycj White papers (Dokumentacja). Na komputerach PC z technik Intel vpro dostpne s nastpujce techniki zarzdzania: AMT ASF Technika wirtualizacji (Virtualization Technology -- VT) Techniki ASF i AMT nie mog by skonfigurowane jednoczenie, lecz obie s obslugiwane. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

16 Aby skonfigurowa system Intel dla techniki AMT lub ASF: Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Microsoft Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie. Zaraz po wlczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora zawieci si na zielono, nacinij kombinacj klawiszy Ctrl+P. PLWW Komputery PC typu Intel vpro z technik Active Management Technology 11 UWAGA: Jeli klawisze Ctrl+P nie zostan nacinite w odpowiednim czasie, to dostp do programu bdzie moliwy dopiero po ponownym uruchomieniu komputera, a nastpnie ponownym naciniciu kombinacji klawiszy Ctrl+P, gdy dioda zasilania monitora zawieci si na zielono. Ten skrót klawiaturowy uruchamia narzdzie konfiguracyjne Intel Management Engine BIOS Execution (MEBx). Narzdzie to umoliwia uytkownikowi konfigurowanie rónych aspektów techniki zarzdzania. Do opcji konfiguracyjnych nale: Konfiguracja platformy narzdzia ME Sterowanie stanem platformy narzdzia ME -- wlczenie/wylczenie narzdzia Lokalna aktualizacja oprogramowania ukladowego narzdzia ME -- lokalne wlczenie/ wylczenie zarzdzania aktualizacjami oprogramowania ukladowego Kontroler sieci LAN -- wlcznie/wylczenie zintegrowanego kontrolera sieciowego Sterowanie funkcjami narzdzia ME -- wlczenie technik AMT, ASF lub wylczenie obu Sterowanie zasilaniem przez narzdzie ME -- konfiguracja zasad zarzdzania energi Konfiguracja techniki Intel AMT Zmiana hasla AMT -- wymagana przy konfigurowaniu techniki AMT (domylnym haslem jest slowo admin). Nazwa hosta -- umoliwia administratorowi nadanie nazwy komputerowi klienta). Protokól TCP/IP -- umoliwia administratorowi przypisanie adresu IP lub wlczenie protokolu DHCP. Serwer provisioningu -- umoliwia przypisanie adresu IP serwera provisioningu. Model provisioningu -- umoliwia administratorowi skonfigurowanie trybu przedsibiorstwa lub SMB. Ustawianie wartoci PID i PPS -- umoliwia administratorowi podanie klucza preprovisioningu (patrz dokument firmy HP Intel vpro Provisioning). Un-Provision -- umoliwia administratorowi przywrócenie wartoci fabrycznych techniki AMT. VLAN -- umoliwia administratorowi wlczenie obslugi wirtualizacji sieci LAN. SOL/IDE-R -- umoliwia administratorowi wlczenie zdalnego uruchamianie i sesji sterujcych. Zmiana hasla narzdzia MEBx (Firma HP gorco zaleca zmian hasla. Haslem domylnym jest slowo admin.) Aby zarzdza zdalnie systemami AMT, administrator musi korzysta ze zdalnej konsoli obslugujcej technik AMT. Konsole do zarzdzania przedsibiorstwem s dostpne u takich dostawców jak: HP OpenView (obecnie niedostpna w systemie Windows Vista), Altiris i Microsoft SMS. W trybie SMB jako interfejs sluy przegldarka sieci Web na stacji klienta. Aby uzyska dostp do tej funkcji, naley uruchomi przegldark na innym komputerze w sieci i wprowadzi adres , gdzie nazwa_hosta oznacza nazw przypisan do danego komputera. Zamiast nazwy hosta mona te poda adres IP. 12 Rozdzial 4 Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim PLWW HP Proactive Change Notification Program Proactive Change Notification uywa witryny sieci Web Subscriber's Choice w celu proaktywnego i automatycznego wykonywania nastpujcych zada: Wysylanie poczt e- mail proaktywnych powiadomie o zmianach (Proactive Change Notification -- PCN), które nawet z 60-dniowym wyprzedzeniem informuj o zmianach w sprzcie i oprogramowaniu dla wikszoci komercyjnych komputerów i serwerów. Wysylanie wiadomoci zawierajcych biuletyny, porady dla klientów, wane informacje, biuletyny dotyczce zabezpiecze oraz alerty sterowników dla wikszoci komercyjnych komputerów i serwerów. Uytkownik tworzy wlasny profil w celu zapewnienia sobie otrzymywania tylko informacji zwizanych z okrelonym rodowiskiem informatycznym. Aby uzyska wicej informacji o programie Proactive Change Notification i utworzy profil niestandardowy, naley odwiedzi stron Subscriber's Choice Subscriber's Choice to usluga kliencka firmy HP. W oparciu o profil uytkownika firma HP dostarcza mu spersonalizowane porady dotyczce produktów, polecane artykuly i/lub alerty/powiadomienia dotyczce sterowników i wsparcia technicznego. Funkcja alertów/powiadomie dotyczcych sterowników i wsparcia uslugi Subscriber's Choice dostarcza wiadomoci z powiadomieniem, e informacje subskrybowane w profilu s dostpne do przejrzenia i pobrania. Aby uzyska wicej informacji o rozwizaniu Subscriber's Choice i utworzy profil niestandardowy, naley odwiedzi stron PLWW HP Proactive Change Notification 13 Wycofane rozwizania Dwa pakiety oprogramowania, Altiris Local Recovery i Dantz Retrospect, nie s ju dostarczane z komputerami HP Business Desktop, komputerami przenonymi ani ze stacjami roboczymi. Nowe komputery HP Business Desktop, komputery przenonie i stacje robocze, poczwszy od roku 2006, s dostarczane z programem HP Backup and Recovery Manager. 14 Rozdzial 4 Aktualizowanie oprogramowania i zarzdzanie nim PLWW 5 Pami ROM typu flash System BIOS komputera jest przechowywany w programowalnej pamici ROM (read only memory) typu flash. W celu zabezpieczenia jej przed nieumylnym zaktualizowaniem lub zastpieniem mona ustawia haslo konfiguracyjne w programie Computer Setup (F10). Zapewni to operacyjn integralno komputera. Jeeli zajdzie potrzeba uaktualnienia systemu BIOS, mona pobra najnowsze obrazy BIOS ze strony sterowników i wsparcia technicznego HP (http://www.hp.com/support/files). OSTRONIE: Aby zapewni maksymaln ochron pamici ROM, trzeba pamita o ustawieniu hasla konfiguracyjnego. Haslo konfiguracyjne zapobiega nieautoryzowanym uaktualnieniom pamici ROM. Za pomoc programu System Software Manager administrator systemu moe jednoczenie ustawi takie haslo na jednym lub kilku komputerach pracujcych w sieci. Wicej informacji mona znale na stronie Zdalne programowanie pamici ROM Funkcja zdalnego zarzdzania pamici ROM typu flash umoliwia administratorowi systemu zdalne uaktualnianie systemu BIOS komputerów HP pracujcych w sieci z jednej centralnej konsoli administracyjnej. Dziki niej wprowadzane zmiany s identyczne na wszystkich komputerach, a administrator ma wiksz kontrol nad procesem uaktualniania obrazów BIOS na sieciowych komputerach firmy HP. W rezultacie poprawia si wydajno pracy oraz obniaj si ogólne koszty zwizane z eksploatacj sieci w przedsibiorstwie. UWAGA: Obecnie oprogramowanie SSM nie obsluguje zdalnie pamici ROM typu flash w systemach z wlczonym programem Windows Vista BitLocker i korzystajcych ze rodków TPM do ochrony kluczy BitLocker, poniewa zapisanie systemu BIOS moe uniewani zaufany podpis utworzony przez program BitLocker dla danej platformy. Naley wylczy program BitLocker za porednictwem zasad grupy, aby zapisa system BIOS w pamici typu flash. Aby moliwe bylo skorzystanie z funkcji zdalnego zarzdzania pamici ROM typu flash, komputer musi zosta wlczony rcznie lub zdalnie za pomoc funkcji zdalnego przywracania ze stanu wstrzymania (Remote Wakeup). Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

17 Wicej informacji o zdalnym zarzdzaniu pamici ROM typu flash mona znale w czci powiconej programowi HP Client Manager Software lub System Software Manager w witrynie HPQFlash Program narzdziowy HPQFlash sluy do lokalnego aktualizowania lub przywracania systemu BIOS na pojedynczych komputerach z poziomu systemu operacyjnego Windows. Aby uzyska wicej informacji o narzdziu HPQFlash, naley odwiedzi stron hp.com/ support/files i po wywietleniu monitu wprowadzi numer modelu komputera. PLWW Zdalne programowanie pamici ROM 15 6 Tryb awaryjny odzyskiwania bloku rozruchowego Tryb awaryjny odzyskiwania bloku rozruchowego umoliwia odzyskanie systemu w malo prawdopodobnym przypadku nieudanej aktualizacji pamici ROM typu flash. Na przyklad, jeli podczas uaktualniania systemu BIOS wystpi awaria zasilania, proces aktualizacji pamici ROM moe zosta niedokoczony. W wyniku tego system BIOS moe sta si bezuyteczny. Blok rozruchowy stanowi cz pamici ROM, jest jednak zabezpieczony przed aktualizacj. Zawiera on kod, który sprawdza poprawno obrazu systemu BIOS po wlczeniu zasilania systemu. Jeeli sprawdzenie poprawnoci przebiegnie pomylnie, system zostanie uruchomiony w zwykly sposób. Jeli system BIOS jest niepoprawny, system BIOS w bezpiecznym bloku rozruchowym umoliwi przeszukanie noników wymiennych pod ktem plików obrazów systemu BIOS. Po odnalezieniu wlaciwego pliku obrazu systemu BIOS zostanie on automatycznie wczytany do pamici ROM. Po wykryciu nieprawidlowego obrazu systemu BIOS dioda zasilania zamiga na czerwono 8 razy w jednosekundowych odstpach. Jednoczenie glonik wyemituje 8 sygnalów dwikowych. Jeli cz systemowej pamici ROM zawierajca obraz opcjonalnej pamici ROM wideo nie jest uszkodzona, na ekranie zostanie wywietlony komunikat Boot Block Emergency Recovery Mode. Aby odzyska system po uruchomieniu go w trybie awaryjnego odzyskiwania bloku rozruchowego: Wylcz zasilanie. Wló dysk CD lub urzdzenie USB typu flash zawierajce dany plik obrazu systemu BIOS w katalogu glównym. UWAGA: Nonik musi by sformatowany przy uyciu systemu plików FAT12, FAT16 lub FAT Wlcz komputer. Jeli nie zostanie odnaleziony obraz systemu BIOS, zostanie wywietlony monit o wloenie nonika zawierajcego plik obrazu systemu BIOS. Jeli system pomylnie przeprogramuje pami ROM, nastpi automatyczne wylczenie zasilania systemu Wyjmij nonik wymienny uyty do uaktualnienia systemu BIOS. Wlcz zasilanie, aby uruchomi ponownie komputer. UWAGA: Program BitLocker zapobiega uruchomieniu systemu Windows Vista, jeli dysk CD zawierajcy plik obrazu systemu BIOS znajduje si w napdzie optycznym. Jeli program BitLocker jest wlczony, przed prób uruchomienia systemu Windows Vista naley usun dysk CD. 16 Rozdzial 6 Tryb awaryjny odzyskiwania bloku rozruchowego PLWW 7 Replikowanie ustawie konfiguracyjnych Uywajc poniszych procedur, administrator moe w prosty sposób kopiowa ustawienia konfiguracyjne z jednego komputera na inne (ten sam model). Umoliwia to zachowanie zgodnoci danych konfiguracyjnych na wielu komputerach. UWAGA: W przypadku obu procedur wymagany jest napd dyskietek lub obslugiwane urzdzenie USB typu flash, np. HP Drive Key. Kopiowanie na jeden komputer OSTRONIE: Ustawienia konfiguracyjne s specyficzne dla modelu komputera Wybierz ustawienia konfiguracyjne do skopiowania. Wylcz komputer. uywane jest urzdzenie USB typu flash, podlcz je teraz. Wlcz komputer. 6. Jeeli uywana jest dyskietka, wló j teraz. komputer PLWW Kopiowanie na jeden komputer Do wykonania tej procedury lub utworzenia rozruchowego urzdzenia USB typu flash wymagana jest dyskietka rozruchowa. Jeli nie jest dostpny komputer z systemem umoliwiajcym utworzenie dyskietki rozruchowej (Windows XP), naley skorzysta z metody kopiowania na jeden komputer (zobacz cz Kopiowanie na jeden komputer na stronie 17). 1. Utwórz dyskietk rozruchow lub rozruchowe urzdzenie USB typu flash. Informacje mona znale w rozdziale Obslugiwane urzdzenie USB typu flash na stronie 19 lub Nieobslugiwane urzdzenie USB typu flash na stronie 20. OSTRONIE: Nie wszystkie komputery mona uruchomi za pomoc urzdzenia USB typu flash. innym przypadku naley uy dyskietki rozruchowej Wybierz ustawienia konfiguracyjne do skopiowania. Wylcz komputer. uywane jest urzdzenie USB typu flash, podlcz je teraz. Wlcz komputer. 7. Jeeli uywana jest dyskietka, wló j teraz. program narzdziowy BIOS slucy do replikowania ustawie konfiguracyjnych (repset.exe) i skopiuj go na dyskietk konfiguracyjn lub konfiguracyjne urzdzenie USB typu flash. Aby pobra ten program, wejd na stron i wprowad numer modelu komputera. komputer, który ma zosta skonfigurowany. konfiguracyjny zostanie uruchomiony automatycznie. 11. dyskietka DOS zawierajca programy FDISK i SYS. innym przypadku naley uy dyskietki rozruchowej Wylcz komputer. wlcz komputer, aby uruchomi go z dyskietki DOS. numer [5], aby wywietli list napdów w systemie. Urzdzenie USB typu flash mona zidentyfikowa po rozmiarze dysku. liter napdu. to spowodowa utrat danych. 7. typu flash. Naley pamita o wprowadzeniu poprawnej litery napdu dla urzdzenia USB Po przetransferowaniu plików systemowych program SYS powróci do wiersza A:\. Przejd do punktu Wybierz pliki, które chcesz zachowa, i skopiuj je z urzdzenia USB typu flash do katalogu tymczasowego na innym dysku (np. wewntrznym dysku twardym systemu). 10. W wierszu A:\ wprowad polecenie FORMAT /S X:, gdzie X oznacza zanotowan wczeniej liter napdu. OSTRONIE: typu flash. Naley pamita o wprowadzeniu poprawnej litery napdu dla urzdzenia USB Polecenie FORMAT spowoduje wywietlenie jednego lub wikszej liczby ostrzee i za kadym razem pojawi si pytanie, czy proces ma by kontynuowany. W odpowiedzi naley kadorazowo wpisa liter Y. Polecenie FORMAT spowoduje sformatowanie urzdzenia USB typu flash i dodanie plików systemowych. Zostanie równie wywietlone zapytanie o etykiet woluminu. 11. Wprowad etykiet (jeli jest potrzebna) lub nacinij klawisz Enter, aby j pomin. 12. Skopiuj wszystkie pliki zapisane w punkcie 9 na urzdzenie USB typu flash. 13. Wyjmij dyskietk i uruchom ponownie komputer. Komputer zostanie uruchomiony z urzdzeniem USB typu flash jako dyskiem C. UWAGA: Na kadym komputerze moe by okrelona inna domylna kolejno rozruchu urzdze -- do jej zmiany sluy program narzdziowy Computer Setup (F10). W wersji DOS dla rodowiska Windows 9x moe si chwilowo pojawi ekran z logo systemu Windows. Jeli ten ekran nie ma by wywietlany, w katalogu glównym urzdzenia USB typu flash naley doda plik o rozmiarze zerowym i nazwie LOGO.SYS. dyskietka DOS zawierajca programy FDISK i SYS. innym przypadku naley uy dyskietki rozruchowej. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

18 1. 2. obudow komputera. Podlcz kabel zasilajcy i wlcz komputer. 4. program konfiguracyjny i potwierd zmiany. Przerwanie IRQ SATA: wlcz komputer, aby uruchomi go z dyskietki DOS. now partycj i oznacz j jako aktywn. Zamknij program FDISK, naciskajc klawisz Esc. równie wywietlone zapytanie o etykiet woluminu. 11. Wprowad etykiet (jeli jest potrzebna) lub nacinij klawisz Enter, aby j pomin. 12. Wylcz komputer i odlcz kabel zasilajcy. Otwórz obudow komputera i ponownie zainstaluj wszystkie wyjte wczeniej karty PCI. Zamknij obudow komputera. 13. Podlcz kabel zasilajcy, wyjmij z napdu dyskietk, a nastpnie wlcz komputer. 14. Wybierz kolejno Advanced (Zaawansowane) > PCI devices (Urzdzenia PCI) i ponownie wlcz kontrolery PATA i SATA, które zostaly wylczone w punkcie 6. Przypisz kontroler SATA do jego pierwotnego przerwania IRQ. 16. Zapisz zmiany i zakocz prac programu. Komputer zostanie uruchomiony z urzdzeniem USB typu flash jako dyskiem C. UWAGA: Na kadym komputerze moe by okrelona inna domylna kolejno rozruchu urzdze -- do jej zmiany sluy program narzdziowy Computer Setup (F10). Instrukcje dotyczce korzystania z programu znajduj si w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Documentation and Diagnostics. W wersji DOS dla rodowiska Windows 9x moe si chwilowo pojawi ekran z logo systemu Windows. Jeli ten ekran nie ma by wywietlany, w katalogu glównym urzdzenia USB typu flash naley doda plik o rozmiarze zerowym i nazwie LOGO. SYS. Powrót do Kopiowanie na wiele komputerów na stronie 18. PLWW Tworzenie urzdzenia rozruchowego 21 8 Dwufunkcyjny przycisk zasilania Jeeli aktywny jest interfejs zaawansowanego zarzdzania konfiguracj i zasilaniem (ACPI), przycisk zasilania komputera moe dziala jako wlcznik/wylcznik zasilania lub jako przycisk wstrzymania. Dzialanie funkcji wstrzymania polega na tym, e komputer nie jest zupelnie wylczany, ale wprowadzany w stan niskiego poboru energii. Pozwala to na szybkie zmniejszenie zuycia energii (przejcie do trybu oszczdzania energii) bez koniecznoci zamykania programów, a take szybki powrót do tego samego stanu bez ryzyka utraty danych. Aby zmieni sposób dzialania przycisku zasilania, wykonaj nastpujce czynnoci: Kliknij przycisk Start, a nastpnie wybierz kolejno Panel sterowania > Opcje zasilania. W oknie Wlaciwoci: Opcje zasilania wybierz kart Zaawansowane. W sekcji Przycisk zasilania wybierz opcj Stan wstrzymania. Po skonfigurowaniu przycisku zasilania jako przycisku wstrzymania jego nacinicie spowoduje przejcie systemu w stan niskiego poboru energii (stan wstrzymania). Ponowne jego nacinicie spowoduje szybkie uaktywnienie systemu i przejcie komputera do trybu pelnego zasilania. Aby calkowicie wylczy komputer, naley nacisn przycisk zasilania i przytrzyma go w tej pozycji przez kilka sekund. OSTRONIE: Przycisku zasilania naley uywa do wylczania komputera tylko w przypadku braku odpowiedzi systemu. Wylczanie zasilania bez interakcji ze strony systemu operacyjnego moe doprowadzi do uszkodzenia lub utraty danych zgromadzonych na dysku twardym. 22 Rozdzial 8 Dwufunkcyjny przycisk zasilania PLWW 9 Witryna wsparcia firmy HP w sieci Web Personel techniczny firmy HP na bieco testuje i usuwa bldy w programach wlasnych oraz dostarczanych przez innych producentów, jak równie prowadzi prace nad oprogramowaniem wspomagajcym, przeznaczonym dla rónych systemów operacyjnych. Zapewnia to wydajno, zgodno i niezawodno komputerów firmy HP. Wskazane jest, aby podczas zmiany lub uaktualniania systemów operacyjnych zaimplementowa zaprojektowane dla nich oprogramowanie wspomagajce. Jeli planowane jest korzystanie z wersji systemu Microsoft Windows innej ni zainstalowana fabrycznie, naley zainstalowa odpowiednie sterowniki urzdze oraz programy narzdziowe (dziki temu wszystkie dostpne funkcje bd realizowane poprawnie). Dziki staraniom firmy HP procesy odnajdywania, uzyskiwania dostpu, uaktualniania i instalowania najnowszego oprogramowania wspomagajcego s bardzo proste. Programy mona pobiera z witryny W witrynie tej dostpne s najnowsze wersje sterowników urzdze, programy narzdziowe oraz moliwe do aktualizowania obrazy pamici ROM, niezbdne do pracy najnowszej wersji systemu Windows na komputerach firmy HP. PLWW Standardy przemyslowe Opracowane przez firm HP rozwizania do zarzdzania integruj si z innymi aplikacjami do zarzdzania systemem i s oparte na standardach przemyslowych, takich jak: Web-Based Enterprise Management (WBEM) Windows Management Interface (WMI) Technologia Wake on LAN ACPI SMBIOS rodowisko Pre-boot Execution (PXE) 24 Rozdzial 10 Standardy przemyslowe PLWW 11 ledzenie zasobów i funkcje zabezpiecze Komputery firmy HP s wyposaone w funkcje ledzenia zasobów. Zgromadzone dane dotyczce stanu kluczowych zasobów mog by przetwarzane za pomoc oprogramowania HP Systems Insight Manager, HP Client Manager, HP OpenView PC Configuration Management, OpenView Client Configuration Manager i rozwiza Asset Management (obecnie niedostpny dla systemu Windows Vista) lub innych aplikacji do zarzdzania systemem. Ze wzgldu na calkowit i automatyczn integracj funkcji ledzenia zasobów ze wspomnianymi programami uytkownik moe wybra narzdzie do zarzdzania najlepiej odpowiadajce jego rodowisku pracy oraz podnoszce efektywno ju uywanego oprogramowania narzdziowego. Firma HP oferuje równie kilka rozwiza slucych do kontroli dostpu do cennych podzespolów i informacji. Oprogramowanie HP Embedded Security for ProtectTools (po zainstalowaniu) zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do danych, a take sprawdza integralno systemu i uwierzytelnia innych uytkowników próbujcych uzyska dostp do systemu. (Wicej informacji mona znale w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Dostpne w niektórych modelach funkcje zabezpiecze, takie jak HP Embedded Security for ProtectTools, blokada Smart Cover Lock i czujnik Smart Cover Sensor zapobiegaj nieautoryzowanemu dostpowi do wewntrznych podzespolów komputera. Z kolei wylczajc porty szeregowe, równolegle lub USB albo wylczajc moliwo rozruchu systemu z noników wymiennych, mona chroni cenne dane. Alerty dotyczce zmiany rozmiaru pamici oraz otwarcia obudowy mog by automatycznie przesylane do aplikacji zarzdzania systemem, przez co bd pelnily funkcj proaktywnego powiadamiania o ingerencji w wewntrzne elementy komputera. UWAGA: HP Embedded Security for ProtectTools, czujnik Smart Cover Sensor i blokada Smart Cover Lock s dostpne jako opcje w niektórych systemach. Ustawienia zabezpiecze komputerów firmy HP mog by zarzdzane na dwa sposoby: Lokalnie, za pomoc oprogramowania narzdziowego Computer Setup. Dodatkowe informacje i instrukcje dotyczce korzystania z programu Computer Setup mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dolczonym do komputera dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

19 Niektóre komputery s wyposaone w program HP BIOS Configuration for ProtectTools, który jest aplikacj systemu Windows -- skladnikiem narzdzi ProtectTools umoliwiajcym administratorowi konfigurowanie ustawie zabezpiecze systemu BIOS przy uruchomionym systemie operacyjnym. Zdalnie, za pomoc programów HP Client Manager Software, OpenView Client Configuration Manager lub System Software Manager, umoliwiajcych bezpieczne rozmieszczanie i kontrolowanie jednolitych ustawie zabezpiecze. Ponisza tabela oraz dalsze czci dotycz lokalnego zarzdzania funkcjami zabezpiecze komputera za pomoc oprogramowania narzdziowego Computer Setup (F10). PLWW 25 Tabela 11-1 Przegld funkcji zabezpiecze Opcja Setup Password (Haslo konfiguracyjne) Opis Umoliwia ustawianie i wlczanie hasla konfiguracyjnego (administratora). UWAGA: Jeeli ustawione zostanie haslo konfiguracyjne, wymagane jest jego wprowadzanie przy próbie: zmiany opcji programu Computer Setup, programowania pamici ROM i zmiany niektórych ustawie plug and play w systemie Windows. Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Power-On Password (Haslo uruchomieniowe) Umoliwia ustawianie i wlczanie hasla uruchomieniowego. Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Password Options (Opcje hasel) (Opcja ta zostanie wywietlona tylko pod warunkiem, e ustawiono haslo uruchomieniowe.) Pre-Boot Authorization (Autoryzacja przed rozruchem) Smart Cover Umoliwia okrelenie, czy przy ponownym uruchomieniu komputera bez wylczania zasilania (za pomoc kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del) wymagane jest podanie hasla. Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Umoliwia wlczanie/wylczanie karty inteligentnej, która moe by uywana w zastpstwie hasla uruchomieniowego. Umoliwia: Wlczanie/wylczanie blokady Smart Cover Lock. Wlczanie/wylczanie czujnika Cover Removal Sensor. UWAGA: Funkcja Notify User sluy do powiadamiania uytkownika o tym, e obudowa zostala zdjta. Jeli zostanie wybrana funkcja Setup Password, to aby mona bylo uruchomi komputer ze zdjt obudow, wymagane jest wprowadzenie hasla konfiguracyjnego. Funkcja ta jest obslugiwana jedynie w niektórych modelach. Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Embedded Security (Wbudowany mikrouklad zabezpiecze) Umoliwia: Wlczanie/wylczanie urzdzenia obslugujcego wbudowany mikrouklad zabezpiecze. Przywracanie fabrycznych ustawie urzdzenia. Funkcja ta jest obslugiwana jedynie w niektórych modelach. Szczególy podano w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Device Security (Ochrona urzdze) Wlcza/wylcza porty szeregowe, port równolegly, czolowe porty USB, dwik systemowy, kontrolery sieci (wybrane modele) oraz kontrolery SCSI (wybrane modele). Wlcza/wylcza moliwo uruchomiania komputera z systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze sieciowym. Kontroler sieciowy musi by zainstalowany w magistrali PCI lub bezporednio na plycie glównej. Umoliwia ustawianie nastpujcych opcji: Etykiety zasobu (identyfikator skladajcy si z 18 znaków) i etykiety wlaciciela (identyfikator skladajcy si z 80 znaków i wywietlany podczas autotestu POST). Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Numeru seryjnego podstawy montaowej lub uniwersalnego unikatowego identyfikatora (UUID). Identyfikator UUID mona Network Service Boot (Uruchamianie z sieci) System IDs (Identyfikatory systemowe) 26 Rozdzial 11 ledzenie zasobów i funkcje zabezpiecze PLWW Tabela 11-1 Przegld funkcji zabezpiecze (cig dalszy) Opcja Opis aktualizowa, tylko jeli biecy numer seryjny podstawy montaowej jest bldny. (Zazwyczaj numery te s ustawiane fabrycznie i slu za unikatowe identyfikatory systemu). Uklad klawiatury (np. angielska lub niemiecka) do wprowadzania systemowych danych identyfikacyjnych. DriveLock (niektóre modele) Umoliwia przydzielanie i modyfikowanie hasla glównego lub hasla uytkownika dla dysków twardych ATA. Wlczenie tej funkcji spowoduje, e podczas autotestu POST uytkownik bdzie proszony o podanie jednego z hasel DriveLock. Jeli adne z nich nie zostanie pomylnie wprowadzone, dysk twardy chroniony haslem bdzie niedostpny do momentu wprowadzenia poprawnego hasla podczas kolejnego uruchomienia komputera. UWAGA: Opcja ta jest wywietlana tylko w przypadku, gdy w systemie zostal zainstalowany co najmniej jeden dysk ATA obslugujcy zestaw polece ATA Security. Wicej informacji na ten temat mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Wicej informacji o programie Computer Setup mona znale w Podrczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. Obsluga funkcji zabezpiecze moe si róni w zalenoci od konfiguracji komputera. Zabezpieczanie haslem Haslo uruchomieniowe zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do komputera. Jego podanie jest wymagane przy kadorazowym wlczaniu lub ponownym uruchamianiu komputera. Haslo konfiguracyjne zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do programu Computer Setup. Mona go równie uywa jako hasla uruchomieniowego. Oznacza to, e podanie hasla konfiguracyjnego zamiast uruchomieniowego umoliwi uzyskanie dostpu do zasobów komputera. Administrator systemu moe dysponowa wlasnym, sieciowym haslem konfiguracyjnym. Dziki niemu ma on dostp do wszystkich komputerów oraz moliwo sprawowania kontroli nad dzialaniem calego systemu, nawet jeeli stanowiska s chronione za pomoc hasel uruchomieniowych. Ustawianie hasla konfiguracyjnego za pomoc programu Computer Setup Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Ustawienie hasla konfiguracyjnego za pomoc programu Computer Setup zapobiega przypadkowym i nieautoryzowanym zmianom konfiguracji komputera, gdy dostp do programu Computer Setup (F10) bdzie moliwy wylcznie po podaniu tego hasla Wlcz lub uruchom ponownie komputer. PLWW Zabezpieczanie haslem Wybierz menu Security (Zabezpieczenia), wybierz opcj Setup Password (Haslo konfiguracyjne), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Przed wyjciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakocz). Ustawianie hasla uruchomieniowego za pomoc programu Computer Setup Po ustawieniu hasla uruchomieniowego za pomoc programu Computer Setup dostp do danych komputera jest moliwy dopiero po podaniu poprawnego hasla. Ustawienie tego hasla spowoduje równie wywietlenie w menu Security (Zabezpieczenia) programu Computer Setup pozycji Password Options (Opcje hasla). Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

20 Do opcji hasla naley Password Prompt on Warm Boot (Wymaganie hasla przy ponownym uruchamianiu). Jeeli wlczona zostanie opcja wymagania hasla przy ponownym uruchamianiu (Password Prompt on Warm Boot), wprowadzanie hasla bdzie konieczne równie przy kadym ponownym uruchomieniu komputera Wlcz lub uruchom ponownie komputer. 4. Wybierz menu Security (Zabezpieczenia), wybierz opcj Power On Password (Haslo uruchomieniowe), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Przed wyjciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakocz). Wprowadzanie hasla uruchomieniowego Aby wprowadzi haslo uruchomieniowe, wykonaj nastpujce czynnoci: Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie komputer. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz biece haslo, a nastpnie nacinij klawisz Enter. UWAGA: Haslo naley wpisywa uwanie, poniewa ze wzgldów bezpieczestwa znaki nie s wywietlane na ekranie. Jeeli zostanie podane nieprawidlowe haslo, na ekranie pojawi si ikona przedstawiajca przelamany klucz. Naley spróbowa ponownie wpisa poprawne haslo. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasla komputer naley wylczy, a nastpnie wlczy i ponownie wprowadzi haslo. Wprowadzanie hasla konfiguracyjnego Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie com. 28 Rozdzial 11 ledzenie zasobów i funkcje zabezpiecze PLWW Jeeli ustawiono haslo konfiguracyjne komputera, jego podanie bdzie wymagane przy kadej próbie uruchomienia programu Computer Setup Wlcz lub uruchom ponownie komputer. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz haslo konfiguracyjne, a nastpnie nacinij klawisz Enter. UWAGA: Haslo naley wpisywa uwanie, poniewa ze wzgldów bezpieczestwa znaki nie s wywietlane na ekranie. Jeeli zostanie podane nieprawidlowe haslo, na ekranie pojawi si ikona przedstawiajca przelamany klucz. Naley spróbowa ponownie wpisa poprawne haslo. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasla komputer naley wylczy, a nastpnie wlczy i ponownie wprowadzi haslo. Zmiana hasla uruchomieniowego lub konfiguracyjnego Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie komputer. Aby zmieni haslo uruchomieniowe, przejd do punktu 3. Aby zmieni haslo konfiguracyjne, zaraz po wlczeniu komputera nacinij i przytrzymaj klawisz F10, gdy dioda monitora zawieci si na zielono, aby otworzy program Computer Setup. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz biece haslo, a nastpnie dwa razy nowe haslo, rozdzielajc je znakiem ukonika(/) lub innym separatorem, zgodnie ze wzorem: biece haslo/nowe haslo/nowe haslo UWAGA: Haslo naley wpisywa uwanie, poniewa ze wzgldów bezpieczestwa znaki nie s wywietlane na ekranie. 4. Nacinij klawisz Enter. Nowe haslo zacznie obowizywa po nastpnym wlczeniu komputera. UWAGA: Informacje na temat innych separatorów mona znale w czci Separatory dla rónych ukladów klawiatury na stronie 30. Hasla uruchomieniowe i konfiguracyjne mona równie zmienia przy uyciu opcji menu Security (Zabezpieczenia) w programie Computer Setup. PLWW Zabezpieczanie haslem 29 Usuwanie hasla uruchomieniowego lub konfiguracyjnego Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie komputer. Aby usun haslo uruchomieniowe, przejd do punktu 3. Aby usun haslo konfiguracyjne, zaraz po wlczeniu komputera nacinij i przytrzymaj klawisz F10, gdy dioda monitora zawieci si na zielono, aby otworzy program Computer Setup. 4. Po pojawieniu si ikony klucza wpisz biece haslo, a nastpnie znak ukonika (/) lub inny separator, zgodnie ze wzorem: biece haslo/ Nacinij klawisz Enter. UWAGA: Informacje na temat innych separatorów mona znale w czci Separatory dla rónych ukladów klawiatury na stronie 30. Hasla uruchomieniowe i konfiguracyjne mona równie zmienia przy uyciu opcji menu Security (Zabezpieczenia) w programie Computer Setup. Separatory dla rónych ukladów klawiatury Konstrukcja kadej klawiatury uwzgldnia wymagania specyficzne dla danego jzyka. Z tego wzgldu separatory oraz klawisze uywane podczas zmiany lub usuwania hasla zale od typu klawiatury dolczonej do komputera. Separatory dla rónych ukladów klawiatury / = / /! é arabska belgijska BHCSY* brazylijska chiska czeska duska francuska francuska (Kanada) niemiecka. / / grecka hebrajska wgierska wloska japoska koreaska poludniowoamerykaska norweska polska portugalska / / / /. / rosyjska slowacka hiszpaska szwedzka/fiska szwajcarska tajwaska tajska turecka angielska (USA) * dotyczy Boni i Hercegowiny, Chorwacji, Slowenii i Jugoslawii Czyszczenie hasel Utrata hasla uniemoliwia dostp do komputera. W Podrczniku rozwizywania problemów na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka mona znale instrukcje dotyczce czyszczenia hasel. 30 Rozdzial 11 ledzenie zasobów i funkcje zabezpiecze PLWW Jeli system jest wyposaony we wbudowany mikrouklad zabezpiecze, naley zapozna si z informacjami w Podrczniku oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie Blokada DriveLock DriveLock to bdca standardem przemyslowym funkcja zabezpiecze, która zapobiega nieautoryzowanemu dostpowi do danych przechowywanych na dyskach twardych ATA. Funkcja ta jest zaimplementowana jako rozszerzenie programu Computer Setup. Jest ona dostpna tylko po wykryciu w systemie dysków twardych obslugujcych zestaw polece ATA Security. Funkcja DriveLock zostala opracowana z myl o klientach firmy HP, dla których bezpieczestwo danych jest spraw priorytetow. Chodzi o klientów, dla których calkowity koszt dysku twardego i danych na nim przechowywanych (w przypadku ich utraty) jest nieporównywalnie mniejszy od strat, jakie moe spowodowa dostp do tych danych przez osoby niepowolane. W celu uzyskania kompromisu midzy wymaganym poziomem zabezpiecze i koniecznoci dostpu do danych w przypadku utraty hasla implementacja funkcji DriveLock wykorzystuje schemat zabezpiecze oparty na dwóch haslach. Pierwsze z nich jest ustawiane i stosowane przez administratora systemu, drugie natomiast -- przez uytkownika kocowego. Jeeli oba hasla zostan utracone, dostp do dysku zostanie calkowicie zablokowany. Dlatego te w celu zwikszenia bezpieczestwa zwizanego ze stosowaniem funkcji DriveLock zalecane jest replikowanie lub tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na dysku w wewntrznym systemie informacyjnym przedsibiorstwa. Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych Dokumentacja techniczna INFO-R Usługi w zakresie informatyki - 2004 43-430 Skoczów ul. Objazdowa 22/33, tel. (033) 853 06 85, fax (033) 854 04 06 e-mail: amazis@info-r.skoczow.pl

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo