Analiza spółek giełdowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza spółek giełdowych"

Transkrypt

1 Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień

2 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem w najlepszych międzynarodowych firmach. Portal transakcji kapitałowych Doradztwo strategiczne w obszarze sprzedaży, marketingu, operacji, zarządzania i rozwoju firmy. Pracujemy dla największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw Corporate Finance Doradztwo przy ponad 25 transakcjach kapitałowych. Bezpośrednie inwestycje własnego kapitału. Biuro Azimutus przy Al. Szucha 8 w Warszawie 2

3 Azimutus: Partnerzy zarządzający Witold Hruzewicz Partner Wykształcenie MBA, IESE Business School Barcelona / Columbia University, New York MSc, UC Berkeley BA, Boston University Doświadczenie zawodowe Partner, Azimutus S.A. Associate, McKinsey & Company Senior Associate, Advanced Medicine Inc Associate, Axys Pharmaceuticals Jacek Byrt Partner Wykształcenie MSc, London School of Economics M.A., Warsaw School of Economics CEMS Master, Haute Ecołe de Commerce (Paris) Doświadczenie zawodowe Partner, Azimutus S.A. Business Analyst, McKinsey & Company, Corporate Banking, BZ WBK 3

4 Agenda Rynki kapitałowe jako źródło finansowania Struktura finansowania Wartość przedsiębiorstwa i metody wyceny Analiza bilansu i wskaźników 4

5 Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa 3/4 Formy pozyskiwania kapitału są uzależnione od etapu rozwoju przedsiębiorstwa. IPO (pierwotna emisja akcji) Wtórna emisja akcji Mezzanine/PRE IPO Capital Kapitał obcy (dług) Kapitał własny Seed Capital Business Angels Oszczędności własne Rodzina i przyjaciele Karty kredytowe Venture Capital Private Equity Kredyty i pożyczki bankowe Leasing Kredyt kupiecki/faktoring Linie kredytowe Zyski zatrzymane Obligacje Seed/Start up Rozwój/Wzrost Ekspansja Dojrzałość Etapy rozwoju przedsiębiorstwa 5

6 Rynek kapitałowy Jakie czynniki biorą pod uwagę inwestorzy i analitycy Inwestorzy, gdy podejmują decyzję o zakupie akcji, analizują spółki pod wieloma względami. Badają także rynki, na których działają oraz obecną i przyszłą konkurencję. Inwestorzy, podejmując decyzje o zakupie akcji, zwracają uwagę na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa: Wskaźniki finansowe, przede wszystkim zyskowności Plany rozwoju Aktualna struktura własnościowa Przewidywalność wyników Polityka jawności i przejrzystości Polityka dywidendy Reguły ładu korporacyjnego (corporate governance) Biorą pod uwagę także czynniki zewnętrzne: Prognozy branżowe i rynkowe Koniunktura rynkowa 6

7 Zalety Emisja publiczna akcji jako sposób finansowania 1. Prestiż i wiarygodność. 2. Łatwy dostęp do kapitału w przyszłości poprzez kolejne emisje. 3. Zwiększenie zdolności kredytowej poprawa wskaźników finansowych. 4. Dostęp do alternatywnych metod finansowania, np. emisji obligacji. 5. Przejrzysta wycena spółki/płynność obrotu akcjami. 6. Możliwe zachowanie kontroli (rozdrobniony akcjonariat). 7. Poprawa struktury kapitałowej i wskaźników finansowych. 8. Niższe koszty dla większych transakcji. 1. Obowiązki informacyjne - wobec inwestorów, władz giełdy i jednocześnie wobec konkurencji. 2. Ryzyko koniunktury rynków kapitałowych. 3. Ograniczenie kontroli oraz możliwość całkowitej utraty kontroli w wyniku wrogiego przejęcia. 4. Relatywnie wysokie koszty przeprowadzenia IPO oraz bieżących obowiązków informacyjnych. 5. Koszty związane z dostosowaniem się do wymogów giełdowych. 6. Ryzyko prawne związane z dostosowaniem się do regulacji giełdowych. 7. Długotrwałość procesu. 8. Istotne warunki brzegowe i konieczność umiejętnego sprzedania rynkowi pomysłu na biznes. Wady 7

8 Agenda Rynki kapitałowe jako źródło finansowania Struktura finansowania Wartość przedsiębiorstwa i metody wyceny Analiza bilansu i wskaźników 8

9 Model CAPM Inwestorzy oczekują tym wyższego zwrotu, im bardziej ryzykowne jest dane przedsięwzięcie. Akcjonariusze z uwagi na większe ryzyko jakie ponoszą, domagają się wyższej stopy zwrotu niż pożyczkodawcy. Oczekiwana stopa zwrotu wynosi: R = R f + β * (R m R f ) gdzie: R - oczekiwana stopa zwrotu R f - stopa wolna od ryzyka (zazwyczaj stopa zwrotu z papierów skarbowych) R m - stopa zwrotu z rynku β - współczynnik określający ryzyko danej firmy w porównaniu do ryzyka rynkowego. Stopa wolna od ryzyka to stopa zwrotu z obligacji, bądź bonów skarbowych R m R f to premia za ryzyko, jakie zazwyczaj domagają się inwestorzy giełdowi W Polsce w ostatnich latach przyjmuje się zazwyczaj premię za ryzyko giełdowe w wysokości ok. 5% Przykład Jaka jest oczekiwana stopa zwrotu dla przedsiębiorstwa, które cechuje się β w wysokości 1,2; stopa wolna od ryzyka wynosi 6%, a premia za ryzyko 4%? R = R f + β * (R m R f ) = 6% + 1,2 * 4%=6% + 4,8% = 10,8% 9

10 Średni ważony koszt kapitału (1/4) - wprowadzenie Średni ważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital WACC) stanowi średnią ważoną kosztu długu i kapitału własnego. Ograniczając się do dwóch podstawowych źródeł zewnętrznego finansowania działalności polskich przedsiębiorstw, wzór na obliczenie WACC przedstawia się następująco: WACC = i D x (1 - T) x D D E + re x E D E Lub według formuły WACC = id 1 T D D E r E E WACC - średni ważony koszt kapitału, i D stopa oprocentowania długu, T - stopa podatku dochodowego, D - wartość długoterminowego zadłużenia przedsiębiorstwa, E wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa, r E - koszt kapitału własnego, czyli żądana przez właścicieli stopa zwrotu. WACC jest średnią ważoną kosztu kapitału własnego i kosztu długu. Wagami są udziały kapitału własnego i długu w kapitale służącym do finansowania działalności Stopa dyskontowa w sytuacji, kiedy działalność firmy finansowana jest z różnych źródeł finansowania = WACC. Wagi w formule WACC odzwierciedlają docelową struktura finansowania firmy WACC uwzględnia rynkowe, a nie księgowe, wartości długu i kapitału własnego 10

11 Teorie dotyczące struktury kapitału Zasad tworzenia struktury kapitałowej w firmie dotyczy wiele teorii ekonomicznych, z których 3 najważniejsze to teorie Modigliani-Millera, trade-off i pecking-order Teoria Modigliani-Millera Bez podatków i bankructw: ważne są wyłącznie operacje firmy, nie ma znaczenia jak są finansowane. Nie ma różnicy między kapitałem własnym a obcym. Z podatkami, bez bankructw: kapitał obcy jest tańszy więc maksymalna część majątku powinna być finansowana długiem. Trade-off theory Zakłada statyczną strukturę kapitału, podatki i koszty transakcyjne Struktura kapitału zależy od rodzaju działalności, w którym jest firma. Bardziej ryzykowne przedsiębiorstwa zaciągają mniej zadłużenia niż stabilne firmy. Pecking-order theory Zakłada dynamiczną strukturę kapitału, dostępność innych projektów i sygnały z rynku Inwestorzy wiedzą mniej o sytuacji firmy niż jej menedżerowie. Inwestorzy mogą się sugerować tym, czy firma wypuszcza nowe akcje jako oznaką, że jej sytuacja nie jest najlepsza. Zaciąganie zadłużenia jest mniej widoczne, ale tez kosztowne. Dlatego przedsiębiorstwa utrzymują duże rezerwy gotówki, a nowe przedsięwzięcia finansują z zatrzymanych zysków, dopiero w dalszej konieczności długiem zewnętrznym, i na samym końcu emisją nowych akcji. 11

12 Agenda Rynki kapitałowe jako źródło finansowania Struktura finansowania Wartość przedsiębiorstwa i metody wyceny Analiza bilansu i wskaźników 12

13 Czynniki wpływające na wartość spółki Equity story Model biznesowy Przewaga konkurencyjna Wykorzystanie finansowania zewnętrznego Oczekiwana przyszła wartość dla inwestorów Przejrzystość i ład korporacyjny Eliminacja konfliktów interesu i niejasnych obszarów działalności Wynagrodzenia zarządu i udziałowców, kwestie podatkowe (w tym ceny transferowe) Mechanizmy kontroli i nadzoru (w tym Rada) Wartość spółki Strategia i operacje Wybór strategii rozwoju Usprawnienie sprzedaży Stworzenie organizacji i procesów HR Redukcja kosztów nieosobowych Stworzenie organizacji rozwoju nowych produktów Akwizycje 13

14 Co stanowi wartość przedsiębiorstwa Goodwill nadwyżka wartości biznesu ponad wartość jego aktywów Wartość Księgowa wartość ujęta w zestawieniu bilansowym zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Wartość? Wartość Ekonomiczna jest to wartość dla Konkretnego inwestora oparta na jego indywidualnej ocenie potencjalnych przepływów pieniężnych Wartość Likwidacyjna kwota możliwa do uzyskania w przypadku szybkiej likwidacji aktywów i roszczeń Wartość Rynkowa cena jaką aktywo może osiągnąć w transakcji kupnasprzedaży przy założeniu, że obie strony chcą ją zawrzeć i dysponują taką samą informacją Wartość Odtworzeniowa kwota niezbędna do zastąpienia istniejących aktywów trwałych według rodzaju 14

15 Klasyfikacja metod wyceny majątku oraz wartości przedsiębiorstw Wyceny można dokonać na wiele sposobów, z których jedne biorą pod uwagę majątek, inne dochody przedsiębiorstwa bądź inne czynniki. Metoda wartości księgowanej MAJĄTKOWE Metoda kosztów odtworzenia Metoda wartości likwidacyjnej Metoda skorygowanych aktywów netto METODY DOCHODOWE Metoda zdyskontowanych dywidend Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych Metoda zdyskontowanych zysków PORÓWNAWCZE (RYNKOWE) Metoda transakcji porównywalnych Metoda mnożnikowa NIEKONWEN- CJONALNE Metoda wyceny oparta na teorii opcji Metoda zdyskontowanych zysków ekonomicznych Inne metody niekonwencjonalne 15

16 Cele wyceny a najczęściej używane metody Cel wyceny najczęściej już określa stosowaną przy wycenie metodę. Cele wyceny Najczęściej używane przez rynek metody Fuzje i przejęcia Metody zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) Metody porównawcze (rynkowe) Emisje pierwotne/ IPO Metody zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) Metody porównawcze (rynkowe) Wycena udziałów Venture Capital Metoda wartości skorygowanej aktywów netto Pośrednio metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) Metody wyceny używane przez Venture Capital (np. metoda dyrektorska) Ocena opcji strategicznych Metody zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) Metody wyceny oparte na teorii opcji (Real Option Valuation) Na potrzeby cywilno-prawne Metody zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) Cele podatkowe i bilansowe Metody zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) Metoda zdyskontowanych zysków 16

17 Metody wyceny przedsiębiorstwa Optymalne jest stosowanie więcej niż jednej metody wyceny, jako że żadna z powszechnie stosowanych metod nie jest idealna. Metoda wyceny Opis Zalety Wady/Ograniczenia Metoda porównawcza Porównanie z podobnymi firmami giełdowymi lub wartościami transakcji (w Polsce i zagranicą) Porównanie na podstawie sprzedaży, EBITDA i zysku netto Najprostsza metoda Najszybsza do stosowania w praktyce Powszechnie stosowana i mało kontrowersyjna Na rynku polskim często brak odpowiednich porównań Czasami nie uwzglęnia dodatkowej wartości majątku trwałego Metoda odtworzeniowa Oszacowanie ile kosztowałoby stworzenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa od zera Konserwatywna metoda dająca dolną granicę ceny Trudno realnie oszacować wartość marki i portfela klientów, które mogą stanowić istotną część wartości firmy Dyskontowane przepływy gotówkowe Zbudowanie modelu finansowego przewidującego przyszłe przepływy gotówkowe dla właścicieli firmy Obliczenie wartości przyszłych przepływów gotówkowych na dzień dzisiejszy poprzez ich dyskontowanie Najbardziej rygorystyczna metoda wyceny Uwzględnia pełną wartość przedsiębiorstwa dla inwestora Pozwala na modelowanie scenariuszy i testowanie założeń makro i mikroekonomicznych Niepewność prognoz na przyszłe lata Większość wartości firmy w wartości końcowej Wymaga założeń co do stopy dyskontowej 17

18 Metoda porównań rynkowych (1/3) Metoda porównań rynkowych polega na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa, na podstawie informacji o mnożnikach, których wartość rynkowa jest znana. Mnożniki są tak konstruowane, że pokazują stosunek wartości rynkowej przedsiębiorstwa do określonej zmiennej ekonomicznej. Najczęściej występujące mnożniki to: P/E cena akcji (wartość) do zysku na jedną akcję, P/BV wartość przedsiębiorstwa do wartości księgowej, P/S wartość firmy do przychodów ze sprzedaży. Technika obliczeń sprowadza się ogólnie do zastosowania wzoru: WWP = MPP * WEWP Procedura wyceny metodą porównań rynkowych jest następująca: WWP - wartość wycenianego przedsiębiorstwa MPP - średnia wartość mnożnika firm porównywalnych (np. P/S, P/E, P/BV) WEWP - wielkość ekonomiczna wycenianego przedsiębiorstwa (np. sprzedaż, zysk, wartość księgowa) wybór wskaźnika służącego wycenie; wybór firm porównywalny, dla których znane są wartości rynkowe wybranego wskaźnika; obliczenie wartości firmy; dokonanie niezbędnych korekt. Wybór odpowiedniego mnożnika Czynniki brane pod uwagę: zróżnicowanie wartości wskaźnika wśród firm porównywalnych (im mniejsze różnice w wartości wskaźników, w grupie firm wytypowanych do porównań, tym lepiej) zmienność wskaźników w czasie (duża zmienność źle wpłynie na dokładność wyceny) tożsamość danych wyjściowych użytych do konstrukcji wskaźnika z danymi wycenianej firmy (np. wyceniając przedsiębiorstwo w oparciu o wskaźnik P/E należy zbadać, czy zysk netto użyty do konstrukcji wskaźnika w grupie firm porównywalnych jest obliczany tak samo, jak w firmie wycenianej). 18

19 Metoda porównań rynkowych (2/3) Metoda porównań rynkowych polega na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa, na podstawie informacji o mnożnikach, których wartość rynkowa jest znana. Mnożniki są tak konstruowane, że pokazują stosunek wartości rynkowej przedsiębiorstwa do określonej zmiennej ekonomicznej. Wybór grupy firm porównywalnych należy wybierać firmy z tej samej branży o podobnej strukturze przychodów i kosztów, lub podobnej strukturze aktywów należy zwrócić uwagę na to, czy przychody, zyski firmy porównywalnej nie są zaburzone posiadaniem jakiś nietypowych, nie związanych z podstawową działalnością aktywów Dyskonto braku płynności wielkość powodująca obniżenie wyceny przedsiębiorstwa, spowodowane faktem, że wycena oparta jest na wskaźnikach rynkowych spółek, których akcje mogą być swobodnie obracane na giełdzie, natomiast sprzedaż prywatnego przedsiębiorstwa wiąże się zazwyczaj z koniecznością poniesienia znacznych kosztów wielkość dyskonta może się różnić w zależności od tego jakie koszty należałoby ponieść w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa. jeśli przedsiębiorstwo w dającej się przewidzieć przyszłości ma zamiar uplasować swoje akcje na rynku publicznym, to można dyskonto braku płynności pominąć lub też ograniczyć do zdyskontowanych na chwilę wyceny kosztów upublicznienia spółki Premia za kontrolę opłata, którą właściciel przejmowanej firmy może zażądać od inwestora w zamian za uzyskanie kontroli zarządczej w firmie wysokość tej opłaty nie wynika bezpośrednio z wyceny przejmowanego przedsiębiorstwa powoduje podwyższenie wartości wyceny Cechy wyceny metodą porównań rynkowych największą zaletą wyceny przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową jest jej prostota i szybkość wykonania, co może wpłynąć na znaczne upowszechnienie się tej metody wśród wyceniających małe i średnie przedsiębiorstwa ewidentną wadą jest możliwość dokonania znacznych niedoszacowań lub przeszacowań wynikających z oparcia wyceny na wskaźnikach spółek notowanych na rynku publicznym. Wiąże się to ze znaczną fluktuacją wskaźników związaną na przykład z koniunkturą giełdową lub też okresową modą na niektóre branże wycena metodą porównań rynkowych powinna zostać zweryfikowana użyciem innych metod wyceny przedsiębiorstw 19

20 Metoda porównań rynkowych (3/3) Metoda porównawcza wyprowadza wartość wycenianego przedsiębiorstwa poprzez wymnożenie pewnego wskaźnika zwanego mnożnikiem i pewnych wielkości charakteryzujących obiekt wyceny. Mnożnik może zostać określony na podstawie transakcji kupna-sprzedaży obserwowanych na rynku bądź na podstawie danych finansowych notowanych na giełdzie przedsiębiorstw porównywalnych. Enterprise Value = suma wartości rynkowej kapitałów własnych oraz długu oprocentowanego pomniejszona o gotówkę Najczęściej używane mnożniki i sposób ich stosowania Wartość sprzedaży obiektu wyceny EnterpriseValue(EV) x = Sprzedaż Wartość całego obiektu wycenianego Wartość EBITDA obiektu wyceny x Enterprise Value (EV) EBITDA = Wartość całego obiektu wycenianego Wartość EBIT obiektu wyceny x Enterprise Value (EV) EBIT = Wartość całego obiektu wycenianego Pośrednie określenie wartości kapitału własnego poprzez obliczenie wartości całego przedsiębiorstwa, a następnie odjęcie wartości kapitału obcego. Wartość zysku netto obiektu wyceny Kapitalizacja(P) x = Zysk netto Kapitalizacja obiektu wycenianego Wartość księgowa kapitałów własnych Kapitalizacj a(p) x = BV Kapitalizacja obiektu wycenianego 20

21 Metoda porównań rynkowych zalety i wady poszczególnych mnożników MNOŻNIK ZALETY WADY ZASTOSOWANIE EV/Sprzedaż Łatwość zastosowania. Nie uwzględnia potencjału rozwoju oraz przyszłych potrzeb inwestycyjnych. Jest jedynie miarą posiadanego rynku. W przypadku przedsiębiorstw z tej samej branży i o tej samej zyskowności. EV/EBITDA Eliminuje różnice w fazach inwestycyjnych. Nie uwzględnia potencjału rozwoju oraz przyszłych potrzeb inwestycyjnych. Nie bierze pod uwagę struktury finansowania działalności. W przypadku przedsiębiorstw z tej samej branży, o tej samej strukturze produkcji, ale o różnych fazach inwestycyjnych. P/E Porównuje zysk netto. Nie uwzględnia potencjału rozwoju oraz przyszłych potrzeb inwestycyjnych. Duży wpływ: - różnic podatkowych, - zasad rachunkowości. W przypadku przedsiębiorstw o różnej strukturze kapitałowej. 21

22 Wycena metodą porównawczą - przykład Na potrzeby transakcji, do wyceny wykorzystaliśmy wskaźniki poniższych firm z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarówno polskie jak i zagraniczne benchmarki są dobierane na podstawie profilu działalności i wielkości firmy Przy stosowaniu zagranicznych benchmarków uwzględniana jest specyfika lokalnych rynków Wskaźniki powinny być zdyskontowane ze względu na niższą płynność niż spółki giełdowe Wycena metodą porównawczą wskazuje cenę wycenianej firmy, gdy metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych pokazuje jej wartość. Metoda ta jest stosowana jako pomocnicza i bardziej skłaniamy się ku metodzie dyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 22

23 Metody majątkowe Wszystkie metody majątkowe skupiają się na posiadanym przez przedsiębiorstwie majątku. Metoda wartości księgowej netto (book value) opiera się na obliczeniu wartości firmy na podstawie zapisów bilansowych - aktywów i pasywów, polega na pomniejszeniu bilansowej wartości aktywów o kapitały obce, czyli wszelkie zobowiązania długo- i krótkoterminowe; można także podejść do wyceny tą metoda od strony pasywów - w tym przypadku, wartość przedsiębiorstwa jest równa wartości kapitałów własnych tego przedsiębiorstwa. Metoda skorygowanej wartości aktywów netto wycena na podstawie rynkowych wartości posiadanych aktywów i pasywów; po dokonaniu niezbędnych korekt, wartość przedsiębiorstwa liczymy tak jak w przypadku wyceny metodą księgową. Metoda odtworzeniowa oszacowanie sumy nakładów finansowych, jakie potrzebne byłyby do odtworzenia poszczególnych elementów majątku wycenianego przedsiębiorstwa; wadą tej metody jest trudność w oszacowaniu takich elementów, jak reputacja firmy oraz czas potrzebny na osiągnięcie określonej pozycji na rynku, przekładające się w znacznej mierze na koszty odtworzenia przedsiębiorstwa. Metoda likwidacyjna (upłynnienia) próba oszacowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży poszczególnych składników przedsiębiorstwa. Od sumy wartości otrzymanej ze sprzedaży składników majątku należy odjąć wszelkie zobowiązania finansowe, jakie spółka musiałaby ponieść w przypadku jej likwidacji. pozwala oszacować dolny próg wartości przedsiębiorstwa, zakładając brak kontynuacji jego działalności. Jednym ze sposobów wyceny metodą likwidacyjną jest zastosowanie tzw. formuły Wilcox a: wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa wynika z następujących składników: gotówka plus papiery wartościowe, które można upłynnić; plus 70% wartości księgowej zapasów, należności, zaliczek; plus 50% wartości księgowej innych aktywów; minus: zobowiązania krótko- i długoterminowe. Cechy wyceny przedsiębiorstwa metodami majątkowymi Materialna substancja przedsiębiorstwa jest stosunkowo łatwa do wyceny i to można uznać za generalną zaletę metod majątkowych. Współcześnie, wartość sprawnie zarządzanego przedsiębiorstwa w znacznie większym stopniu zależy od takich niematerialnych czynników jak: reputacja firmy (goodwill) pozycja zajmowana przez przedsiębiorstwo na rynku (najczęściej wyrażająca się udziałem w rynku) unikalne kompetencje menadżerów zdolność przedsiębiorstwa do generowania dodatnich przepływów pieniężnych Nieuwzględnienie tych czynników w wycenie metodami majątkowymi, jest największą wadą tych metod. 23

24 Metoda dochodowa Metody dochodowe uważane powszechnie za najdoskonalszy sposób wyceny przedsiębiorstw, abstrahują od wartości posiadanych przez spółkę aktywów skupiając się na dochodach, jakie te aktywa mogą wygenerować. Koncepcja metody dochodowej Jedną z bardziej rozpowszechnionych metod dochodowych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, czyli DCF (Discounted Cash Flow). Istota metody DCF: wartość przedsiębiorstwa wynika z przyszłych dochodów (przepływów gotówkowych), jakie będzie ono generowało na rzecz właścicieli; wartość przedsiębiorstwa oblicza się jako sumę zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych; sprowadza się do opracowania długoterminowej prognozy finansowej określającej dochody, a także ustalenia przewidywanej wartości po okresie prognozy; w praktyce wycena jest sumą dwóch części: zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie prognozy (zwykle 3-5 lat) oraz wartości końcowej, tzw. rezydualnej. Według metody DCF wartość przedsiębiorstwa równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu, tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji właścicieli. Wartość przyszła (suma generowanych w przyszłości strumieni pieniężnych) wycenianego przedsiębiorstwa jest równa wartości bieżącej przedsiębiorstwa : W metodzie DCF wartość przyszła (WP) odpowiada przewidywanym w kolejnych okresach (zaprognozowanym) przepływom pieniężnym dla właścicieli, natomiast stopa procentowa (i) to średni ważony koszt kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie. Metoda DCF sprowadza się wiec do oszacowania dwóch zmiennych: prognoz przyszłych przepływów pieniężnych; kosztu kapitału (WACC), używanego jako stopa dyskontowa. 24

25 Szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych Szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych należy poprzedzić dogłębną analizą danych historycznych (wyników) wycenianego przedsiębiorstwa. Analiza wyników historycznych składa się z: kalkulacji wolnych strumieni gotówkowych; kalkulacji kluczowych wskaźników analitycznych; analizy porównawczej wyników i wskaźników z wielkościami branżowymi, wynikami i wskaźnikami bliskich konkurentów, a także ogólnymi tendencjami panującymi na rynku; Taka analiza ex post jest czasem pomijana przez analityków i wyceniających. Sprzyja ona jednak lepszemu zrozumieniu wycenianego przedsiębiorstwa, a tym samym przyczynia się do większej dokładności i trafności wyceny. Prognozę finansową należy rozpocząć od gruntownej analizy strategicznej wycenianego przedsiębiorstwa (siły Portera, SWOT, itp.). Należy ocenić atrakcyjność segmentów na których firma działa, a także perspektywiczność samego rynku jej działalności oraz pozycji konkurencyjnej firmy na tym rynku. Należy także rozważyć alternatywne scenariusze rozwoju (nie mniej niż 2 i nie więcej niż kilka tj. 2-5) firmy na tych rynkach. Na podstawie dokonanych analiz, przy uwzględnieniu planów strategicznych przedsiębiorstwa prognozujemy poszczególne wartości rachunku zysków i start, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych. Zaprognozowane w ten sposób sprawozdania finansowe pro forma posłużą właśnie do obliczenia wolnych przepływów pieniężnych. Kolejne etapy prognozy finansowej to: prognozowanie cząstkowych pozycji sprawozdań finansowych; prognoza sprawozdań finansowych pro forma; prognoza wolnych strumieni pieniężnych; szacowanie kluczowych wskaźników analitycznych. Sprawdzenia prognozy należy dokonać obliczając stosowne wskaźniki analityczne i odnosząc je do historycznych wartości wskaźników oraz wskaźników osiąganych przez konkurencyjne firmy. W razie znacznych różnic w porównywanych wynikach należy bezwzględnie próbować dociec, skąd te różnice wynikają szukając przy tym uzasadnienia otrzymanego wyniku lub też weryfikując go. 25

26 Wolne przepływy pieniężne Sformułowanie wolne przepływy pieniężne oznacza nadwyżki środków pieniężnych wygospodarowane przez przedsiębiorstwo i przynależne odpowiednim stronom finansującym działalność firmy (właścicielom i wierzycielom lub jedynie właścicielom). Są to zatem środki pieniężne dawane do dyspozycji inwestorom po pokryciu wszystkich wydatków związanych z ponoszonymi przez firmę kosztami i nakładami inwestycyjnymi. Wyróżnia się dwie zasadnicze odmiany planistycznych przepływów pieniężnych, które są związane z odpowiednią definicją owych strumieni: wolne przepływy pieniężne dla właścicieli (Free Cash Flows to Equity FCFE), wolne przepływy pieniężne dla całej firmy, lub inaczej dla wszystkich stron wnoszących do niej kapitały (Free Cash Flows to the Firm FCFF). Prawidłowe zastosowanie obu strumieni przepływów pieniężnych powinno dawać jednakowy rezultat w ocenionej efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednakże warunkiem poprawności przeprowadzonej analizy jest zapewnienie zgodności między rodzajem planowanych przepływów pieniężnych a oczekiwaną przez poszczególnych dawców kapitału stopą zwrotu: wolne przepływy pieniężne dla właścicieli (FCFE) powinny być związane ze stopą zwrotu oczekiwaną przez właścicieli z wszelkich przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwo, wolne przepływy pieniężne dla firmy (FCFF) powinny być powiązane ze stopą zwrotu oczekiwaną przez wszystkich angażujących kapitały w działalność przedsiębiorstwa, tj. średnią stopą zwrotu wymaganą przez właścicieli i wierzycieli firmy. Konstrukcje przepływów pieniężnych wykorzystywane do ustalania przyszłych korzyści z działalności przedsiębiorstwa oparte są na koncepcji wolnych strumieni gotówki przypadających właścicielom lub wszystkim stronom finansującym daną firmę (właścicielom i wierzycielom). Wolne przepływy pieniężne odzwierciedlają więc zdolność przedsiębiorstwa do wzrostu (rozwoju działalności) z wykorzystaniem wewnętrznie generowanych środków finansowych 26

27 Wolne przepływy pieniężne Metoda dyskontowanych przepływów pieniężnych, która jest podstawową metodą wyceny przedsiębiorstwa, bazuje na kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych dla firmy i właścicieli. Schemat prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych dla firmy (FCFF) Przychody netto ze sprzedaży -operacyjne koszty zmienne -operacyjne koszty stałe bez amortyzacji -amortyzacja jako koszt = zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) -podatek dochodowy naliczony od zysku EBIT = zysk operacyjny po opodatkowaniu (NOPAT) + amortyzacja -nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe finansowane zarówno kapitałem własnym, jak i kapitałami obcymi +/- zmiana wartości zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto (wzrost ze znakiem minus; spadek ze znakiem plus) = wolne przepływy pieniężne dla firmy (FCFF) Schemat prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli (FCFE) : Przychody netto ze sprzedaży -operacyjne koszty zmienne -operacyjne koszty stałe bez amortyzacji -amortyzacja jako koszt = zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) -odsetki od kredytów i pożyczek = zysk brutto (do opodatkowania) -podatek dochodowy = zysk netto (po opodatkowaniu) + amortyzacja -nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe finansowane jedynie kapitałem własnym -spłata rat zadłużenia +zaciągnięcie zadłużenia +/- zmiana wartości zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto (wzrost ze znakiem minus; spadek ze znakiem plus) = wolne przepływy pieniężne dla właściciela (FCFE) 27

28 Agenda Rynki kapitałowe jako źródło finansowania Struktura finansowania Wartość przedsiębiorstwa i metody wyceny Analiza bilansu i wskaźników 28

29 Bilans - aktywa Aktywami nazywamy ogół składników majątkowych firmy, wykorzystywanych podczas realizacji operacji gospodarczych związanych z jego działalnością. W bilansie, gdzie aktywa wykazywane są według zasady wzrastającej płynności, można podzielić je w następujący sposób: A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartości n.i.p. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych Należności od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29

30 Bilans - pasywa Pasywami określamy ogół źródeł finansowania składników majątkowych, wyrażony w formie wartościowej. A. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz )zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe 30

31 Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat jest zapisem sposobu powstawania w przedsiębiorstwie wyniku finansowego, czyli zysków lub strat. Załączony przykład jest sporządzony w wariancie porównawczym (czyli wg rodzajów kosztów). 31

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Analiza wskaźnikowa Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski Dlaczego warto przeprowadzać analizę wskaźnikową? Przewaga analizy wskaźnikowej nad wstępną. Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski ( ) wskaźnik prawdę Ci powie Jakie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) AKTYWA (Razem): 1652 1797

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) AKTYWA (Razem): 1652 1797 Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) Treść początek roku 2004 koniec roku 2004 AKTYWA (Razem): 1652 1797 Majątek trwały 606 658 - wartości niematerialne i prawne 17 13 - rzeczowy majątek

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1 1 Wskaźniki spółki PGNiG SA Cena / Zysk 25,69 Cena / War. Księg. 0,94 Wartość księgowa [mln.] 24604,90 Kapitalizacja [mln.] 23128,00 Liczba akcji [mln.] 5900 Free float [%] 63,6 ROA 2,38 ROE 3,7 Wolumen

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo