Rynki Energii. Polska i świat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynki Energii. Polska i świat"

Transkrypt

1 Rynki Energii Polska i świat

2 Zima ( ) Lato (lipiec 07) Jesień (pazdz. 07)

3

4 Wytwarzanie prognoza (Moce w systemie po planowanych wycofaniach oraz zapotrzebowanie na moc) Moc osiągalna brutto [MW] Węgiel Kamienny Ec Przemysłowe Węgiel Brunatny Elektrownie wodne Gaz ziemny Ministerstwo Zapotrzebowanie mocy Gospodarki

5

6

7

8 Struktura polskiego rynku elektroenergetycznego Udział rynkowy trzech największych graczy pod względem zainstalowanej mocy 15% Grupa 1 (PGE) Dolna Odra PGE 45% 29% BOT Ł2 Grupa 2 (TAURON) L5 + RZE 17% 26% PKE Energia Pro Stalowa Wola Enion 11 % 11 % Grupa 3 (ENEA) Enea Kozienice Grupa 4 (ENERGA) Energa 10% 14% 2% 15% Wytwórca Udział w rynku wytwarzania* *Mierzony produkcją Ostrołęka 11 % Udział w rynku dystrybucji Francja 97% Łotwa 96% Belgia 94% Estonia 94% Irlandia 92% Litwa 91% Słowacja 87% Słowenia 87% Luksemburg 87% Czechy 75% Niemcy 73% Hiszpania 70% Holandia 68% Węgry 67% Włochy 65% Polska 60% Austria 55% Kraje Skandynawskie 40% Wielka Brytania 40%

9 Nowoczesny koncern w warunkach polskich Struktura podstawowa Spółka wydzielona

10 Rynek hurtowy Koncerny Koncerny Koncerny Wytwórcy (elektrownie) Rynek Odbiorcy (dystrybutorzy) Zakłady energetyczne Spółki handlowe wytwórców Elektrownie (wytwórcy pozostali) PAK, Połaniec, Rybnik Spółki handlowe (np. ATEL, PKP energetyka, Eon)

11 Koncepcja zmiany w kierunku konkurencji hurt detal Sieć PSE Operator Sieć spółek (ZE) Wydzielone!

12 Regulacja światowe (1) USA początek otwierania rynków ok Europa analogicznie

13

14 Regulacja światowe (2) Europa Dyrektywa 03/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (26 czerwca 03) wspólne zasady dot. rynku wewnętrznego zasada TPA Rozporządzenie WE 1228/03 Parlamentu Europejskiego i Rady warunki dostępu do sieci wymiana transgraniczna Dyrektywa 01/77/WE zalecenia dotyczące ilości energii odnawialnej (PL 7.5 %) 25.X.03 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 03/87/WE z dnia 13.X.03 ustanawiająca w ramach Wspólnoty System Handlu Uprawnieniami Do Emisji Gazów Cieplarnianych (SHE) obszar sprzedaży (supplies dostawy) konkurencyjny obszar przesyłu regulowany Oddzielenie przesyłu od obrotu Rewizje i szczegółówe limity emisyjne dla poszczególnych krajów (8 mln t PL) Program -- (Rada Europy 07) % red CO2, % podniesienie ef. Energetycznej, % źródła odnawialne

15 Ceny energii Europa

16 Zatrudnienie w energetyce

17 Rynek Energii Europa Raport KE (4th Benchmarking) Tylko na rynku nordyckim i brytyjskim otwarcie rynku jest efektywne nie występują bariery rozwoju konkurencji) > 50 % (Anglia / Norwegia) dużych odbiorców (large consumers) zmieniło dostawcę (sprzedawcę) > 50 % (Anglia / Norwegia) małych odbiorców (innych niż gospodarstwa domowe) (small consumers utility) zmieniło sprzedawcę Pełen rozdział przesyłu od obrotu (fizyczne rozdzielenie przedsiębiorstw) brak kontroli cen dla odbiorców komunalno-bytowych

18 Regulacje RE Polska 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne (+ 26 nowelizacji) Kwiecień 1999 pierwszy harmonogram działań RE Grudzień Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zasady działania rynku energii w Polsce w roku 00 i latach następnych) Oddzielenie produkcji od przesyłu Oddzielenie przesyłu od obrotu Mechanizmy konkurencyjne na rynku Zasada TPA Nowelizacja 4 marca 05 dostosowanie do wymogów unijnych (Dyrektywa RE) Uruchomiono rynek Instrukcje.(zasady rynku energii) nowelizacje praktycznie co rok Polityka energetyczna Polski. dokumenty strategiczne każdego z rządów (1990, 95, 00, 02, 05, 06, 08)

19 Model Rynku Energii Rynek hurtowy sieć przesyłowa Hurtownik (OH, OHT) Rynek detaliczny dystrybucja sieć rozdzielcza odbiór

20 KDT (przed 07) - Rynek konkurencyjny i regulowany

21 Rynek hurtowy Koncerny Koncerny Koncerny Wytwórcy (elektrownie) Rynek Odbiorcy (dystrybutorzy) Zakłady energetyczne Spółki handlowe wytwórców Elektrownie (wytwórcy pozostali) PAK, Połaniec, Rybnik Spółki handlowe (np. ATEL, PKP energetyka, Eon)

22 Rynek regulowany Prezes Urzędu regulacji Energetyki (Prezes URE) udzielanie koncesji zatwierdzanie taryf paliw (i innych wielkości kosztów) służących do wyliczania taryf (kosztów energii elektrycznej) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji sieci i rynku bilansującego Inne (..)

23 Problemy RE Polska Kontrakty długoterminowe (KDT) (rozwiązane 07) Energia kolorowa zielona energia odnawialna (Dyrektywa Unii i rozporządzenie ministerstwa) czerwona - energia z kogeneracji (elektrociepłownie) (rozporządzenie ministerstwa) Bezpieczeństwo energetyczne (nadwyżka podaży i nowe inwestycje) Problem CO2 regulacje UE Ceny energii Ceny paliw Taryfy dla rynku detalicznego Słaba konkurencja na rynku

24

25

26 Skróty OHT Operator Handlowo-Techniczny (handluje ale też fizycznie produkuje) OH Operator Handlowy tylko handluje (dokonuje transakcji sprzedaży / zakupu ale nie wprowadza sam fizycznie energii do systemu) OSP Operator Systemu Przesyłowego Usługi przesyłowe Zapewnienie bilansowania Rozliczanie OSR Operator Sieci Rozdzielczej (110 kv i poniżej)

27 Handel terminy Obecnie tzw. Rynek Dnia Następnego Handluje się energia z wyprzedzeniem 1 dniowym (dziś umowy, jutro dostawa) W przygotowaniu (obecne w innych krajach europy rozwiązania) bardziej dynamiczne formy handlu (Intra-day) 6 godzin, 1 godzina, 15 minut

28 Trzy możliwości sprzedaży (rynek hurtowy) Kontrakt dwustronny (dostawa z wyprzedzeniem) Giełda Energii (RDN) Rynek Bilansujący (RDN) Handluje się wolumenami z granulacją 1 kwh (od 07)

29

30 Giełda Energii Giełda Rynek Dnia Następnego System cen krańcowych (bilansowanie popyt- podaż, preferuje dużych producentów o niskich cenach) Małe obroty (poniżej 1 % całkowitej produkcji)

31

32

33 Rynek Bilansujący Konieczność bilansowania produkcji i zużycia (popyt podaż) przez Operatora Systemu Przesyłowego System cen ofertowy Wprowadzony jako mechanizm uzupełniający rynek w Polsce znacznie większe obroty niż na Giełdzie

34 cena [zł/mwh] Rynek bilansujący: zgłoszenie oferty pasma redukcyjne płaci wytwórca minimum produkcji pasma przyrostowe płaci OSP pozycja kontraktowa energia [MWh] maksimum produkcji

35 Rynkowe ceny energii (URE)

36 st y m 04 ar m 04 aj 0 lip 4 wr 04 z 0 lis 4 0 st 4 y m 05 ar m 05 aj 0 lip 5 wr 05 z 0 lis 5 0 st 5 y m 06 ar m 06 aj 0 lip 6 wr 06 z 0 lis 6 0 st 6 y m 07 ar m 07 aj 0 lip 7 wr 07 z 0 lis 7 0 st 7 y m 08 ar m 08 aj 0 lip 8 08 Ceny na rynku hurtowym w Polsce Giełdowa cena hurtowa base-load [zł/mwh] Cena zaczyna odzwierciedlać potrzeby inwestycyjne

37 Procentowe udziały rynku energii elektrycznej w latach (Źródło: URE Strukturalna charakterystyka rynku (05 rok) )

38

39

40

41 Kierunki sprzedaży energii elektrycznej dla dziesięciu wytwórców systemowych (w TWh) (Źródło: URE Strukturalna charakterystyka rynku (05 rok) ) Rok Ogółem W KDT W kontraktach dwustronnych Na rynku spot Na rynku bilansującym (łącznie z tzw. generacja wymuszoną względami systemowymi) ,56 TWh 51,12 TWh (46,66%) 49,55 TWh (45,23%) 0,74 TWh (0,68%) 8,15 TWh (7,44%) 04 1,52 TWh 54,48 TWh (45,%) 53,81 TWh (44,65%) 1,10 TWh (0,91%) 11,13 TWh (9,23%) ,25 TWh 39,45 TWh (31,75%) 71,75 TWh (57,75%) 1,05 TWh (0,85%) 12,01 TWh (9,67%) KDT 31,75% Rynek Bilansujący 9,67% KDT Kontrakty dwustronne Spot Spot 0,85% Rynek Bilansujący Kontrakty dwustronne 57,74%

42

43 Rysunek 2. Średnie ceny energii elektrycznej uzyskiwane przez 12 największych wytwórców w poszczególnych kwartałach 04 r.(w zł/mwh)

44

45 Ocena stanu rynku Pozytywne W ogóle JEST (!) Unboundling Postępujące zmiany w kierunku liberalizacji Negatywne problemy z cenami (wpływ cen paliw i konieczności inwestycji) Minimalne ilości transakcji na segmentach czysto rynkowych (giełda) Niewielkie wykorzystanie zasady TPA Zmiany powierzchowne i blokowane przez elektrownie i spółki dystrybucyjne Nie ma wpływu na cenę dla klienta!!! Wciąż taryfowanie (09) przez URE

46

47 Średnie ceny ropy z uwzględnieniem inflacji (w latach oraz prognoza do 30) 110,00 Prognoza DOE USA 100,00 USD(XII-07)/boe 90,00 80,00 Prognoza ateńska 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00,00 10,00 0, Ministerstwo Gospodarki

48 Cena ropy naftowej ostatnie 3 lata (paźdz )

49 Cena węgla Polska 08 09

50 Dziękuje

51 Rynki Energii Polska i świat 1

52 Zima ( ) Lato (lipiec 07) Jesień (pazdz. 07) 2

53 3

54 Wytwarzanie prognoza (Moce w systemie po planowanych wycofaniach oraz zapotrzebowanie na moc) Moc osiągalna brutto [MW] Węgiel Brunatny Elektrownie wodne 4 Węgiel Kamienny Ec Przemysłowe Gaz ziemny Ministerstwo Zapotrzebowanie mocy 4 Gospodarki

55 5

56 6

57 7

58 Struktura polskiego rynku elektroenergetycznego Udział rynkowy trzech największych graczy pod względem zainstalowanej mocy 15% Grupa 1 (PGE) Dolna Odra PGE 45% 29% BOT Ł2 Grupa 2 (TAURON) L5 + RZE 17% 26% PKE Energia Pro Stalowa Wola Enion 11 % 11 % Grupa 3 (ENEA) Enea Kozienice Grupa 4 (ENERGA) Energa 10% 14% 2% 15% Wytwórca Udział w rynku wytwarzania* *Mierzony produkcją Ostrołęka 11 % Udział w rynku dystrybucji Francja 97% Łotwa 96% Belgia 94% Estonia 94% Irlandia 92% Litwa 91% Słowacja 87% Słowenia 87% Luksemburg 87% Czechy 75% Niemcy 73% Hiszpania 70% Holandia 68% Węgry 67% Włochy 65% Polska 60% Austria 55% Kraje Skandynawskie 40% Wielka Brytania 8 40%

59 Nowoczesny koncern w warunkach polskich Struktura podstawowa Spółka wydzielona 9

60 Rynek hurtowy Koncerny Koncerny Koncerny Wytwórcy (elektrownie) Rynek Odbiorcy (dystrybutorzy) Zakłady energetyczne Spółki handlowe (np. ATEL, PKP energetyka, Eon) Spółki handlowe wytwórców Elektrownie (wytwórcy pozostali) PAK, Połaniec, Rybnik 10

61 Koncepcja zmiany w kierunku konkurencji hurt detal Sieć PSE Operator Sieć spółek (ZE) Wydzielone! 11

62 Regulacja światowe (1) USA początek otwierania rynków ok Europa analogicznie 12

63 13

64 Regulacja światowe (2) Europa Dyrektywa 03/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (26 czerwca 03) wspólne zasady dot. rynku wewnętrznego zasada TPA Rozporządzenie WE 1228/03 Parlamentu Europejskiego i Rady warunki dostępu do sieci wymiana transgraniczna Dyrektywa 01/77/WE zalecenia dotyczące ilości energii odnawialnej (PL 7.5 %) 25.X.03 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 03/87/WE z dnia 13.X.03 ustanawiająca w ramach Wspólnoty System Handlu Uprawnieniami Do Emisji Gazów Cieplarnianych (SHE) obszar sprzedaży (supplies dostawy) konkurencyjny obszar przesyłu regulowany Oddzielenie przesyłu od obrotu Rewizje i szczegółówe limity emisyjne dla poszczególnych krajów (8 mln t PL) Program -- (Rada Europy 07) % red CO2, % podniesienie ef. Energetycznej, % źródła odnawialne 14

65 Ceny energii Europa 15

66 Zatrudnienie w energetyce 16

67 Rynek Energii Europa Raport KE (4th Benchmarking) Tylko na rynku nordyckim i brytyjskim otwarcie rynku jest efektywne nie występują bariery rozwoju konkurencji) > 50 % (Anglia / Norwegia) dużych odbiorców (large consumers) zmieniło dostawcę (sprzedawcę) > 50 % (Anglia / Norwegia) małych odbiorców (innych niż gospodarstwa domowe) (small consumers utility) zmieniło sprzedawcę Pełen rozdział przesyłu od obrotu (fizyczne rozdzielenie przedsiębiorstw) brak kontroli cen dla odbiorców komunalno-bytowych 17

68 Regulacje RE Polska 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne (+ 26 nowelizacji) Oddzielenie produkcji od przesyłu Oddzielenie przesyłu od obrotu Mechanizmy konkurencyjne na rynku Zasada TPA Nowelizacja 4 marca 05 dostosowanie do wymogów unijnych (Dyrektywa RE) Kwiecień 1999 pierwszy harmonogram działań RE Grudzień Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zasady działania rynku energii w Polsce w roku 00 i latach następnych) Uruchomiono rynek Instrukcje.(zasady rynku energii) nowelizacje praktycznie co rok Polityka energetyczna Polski. dokumenty strategiczne każdego z rządów (1990, 95, 00, 02, 05, 06, 08) 18

69 Model Rynku Energii Rynek hurtowy sieć przesyłowa Rynek detaliczny dystrybucja sieć rozdzielcza odbiór Hurtownik (OH, OHT) 19 Jeżeli mówi się o Rynku Energii odnosi się to do rynku hurtowego (HREE Hurtowy Rynek Energii Elektrycznej). Zgodnie z zasadą TPA, w rynku tym uczestniczyć może każdy, kto chce i spełni pewne warunki określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) lub Sieci Rozdzielczej (IRiESR). Zasada TPA mówi o tym, że każdy z UR może uzyskać swobodny dostęp do sieci a co za tym idzie może sprzedawać bądź kupować energię od dowolnego odbiorcy lub dostawcy. Czyli elektrownia z południa Polski (np. Łaziska) może swobodnie sprzedawać energię odbiorcy z północy Polski, którym może być Pan Kowalski z Suwałk. To, czy ją wyprodukuje to już zupełnie inne zagadnienie. Ze względu na poziomy napięć sieć elektroenergetyczna została podzielona na sieć przesyłową (napięcia 2 kv), pozostającą w gestii OSP i sieci rozdzielcze (napięcia 110 kv,z małymi wyjątkami) pozostające w gestii Operatorów Sieci Rozdzielczej OSR (w Polsce są to 33 Zakłady Energetyczne aczkolwiek ilość OSR będzie maleć wraz z konsolidacją Zakładów Energetycznych np. grupa ENEA). W dalszych rozważaniach ograniczymy się tylko do rynku hurtowego awansując Pana Kowalskiego z Suwałk na nieistniejącego dystrybutora Kowalski sp. z.o.o. 19

70 KDT (przed 07) - Rynek konkurencyjny i regulowany

71 Rynek hurtowy Koncerny Koncerny Koncerny Wytwórcy (elektrownie) Rynek Odbiorcy (dystrybutorzy) Zakłady energetyczne Spółki handlowe (np. ATEL, PKP energetyka, Eon) Spółki handlowe wytwórców Elektrownie (wytwórcy pozostali) PAK, Połaniec, Rybnik 21

72 Rynek regulowany Prezes Urzędu regulacji Energetyki (Prezes URE) udzielanie koncesji zatwierdzanie taryf paliw (i innych wielkości kosztów) służących do wyliczania taryf (kosztów energii elektrycznej) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji sieci i rynku bilansującego Inne (..) 22

73 Problemy RE Polska Kontrakty długoterminowe (KDT) (rozwiązane 07) Energia kolorowa Bezpieczeństwo energetyczne (nadwyżka podaży i nowe inwestycje) Problem CO2 regulacje UE Ceny energii zielona energia odnawialna (Dyrektywa Unii i rozporządzenie ministerstwa) czerwona - energia z kogeneracji (elektrociepłownie) (rozporządzenie ministerstwa) Ceny paliw Taryfy dla rynku detalicznego Słaba konkurencja na rynku 23

74 24

75 25

76 Skróty OHT Operator Handlowo-Techniczny (handluje ale też fizycznie produkuje) OH Operator Handlowy tylko handluje (dokonuje transakcji sprzedaży / zakupu ale nie wprowadza sam fizycznie energii do systemu) OSP Operator Systemu Przesyłowego Usługi przesyłowe Zapewnienie bilansowania Rozliczanie OSR Operator Sieci Rozdzielczej (110 kv i poniżej) 26

77 Handel terminy Obecnie tzw. Rynek Dnia Następnego Handluje się energia z wyprzedzeniem 1 dniowym (dziś umowy, jutro dostawa) W przygotowaniu (obecne w innych krajach europy rozwiązania) bardziej dynamiczne formy handlu (Intra-day) 6 godzin, 1 godzina, 15 minut 27

78 Trzy możliwości sprzedaży (rynek hurtowy) Kontrakt dwustronny (dostawa z wyprzedzeniem) Giełda Energii (RDN) Rynek Bilansujący (RDN) Handluje się wolumenami z granulacją 1 kwh (od 07) 28

79 29

80 Giełda Energii Giełda Rynek Dnia Następnego System cen krańcowych (bilansowanie popyt- podaż, preferuje dużych producentów o niskich cenach) Małe obroty (poniżej 1 % całkowitej produkcji) 30

81 31

82 32

83 Rynek Bilansujący Konieczność bilansowania produkcji i zużycia (popyt podaż) przez Operatora Systemu Przesyłowego System cen ofertowy Wprowadzony jako mechanizm uzupełniający rynek w Polsce znacznie większe obroty niż na Giełdzie 33

84 cena [zł/mwh] Rynek bilansujący: zgłoszenie oferty pasma redukcyjne płaci wytwórca minimum produkcji pasma przyrostowe płaci OSP pozycja kontraktowa energia [MWh] maksimum produkcji 34

85 Rynkowe ceny energii (URE) 35

86 st y m 04 ar m 04 aj 0 lip 4 wr 04 z 0 lis 4 0 st 4 y m 05 ar m 05 aj 0 lip 5 wr 05 z 0 lis 5 0 st 5 y m 06 ar m 06 aj 0 lip 6 w 06 rz 0 lis 6 0 st 6 y m 07 ar m 07 aj 0 lip 7 wr 07 z 0 lis 7 07 st y m 08 ar m 08 aj 0 lip 8 08 Ceny na rynku hurtowym w Polsce Giełdowa cena hurtowa base-load [zł/mwh] Cena zaczyna odzwierciedlać potrzeby inwestycyjne

87 Procentowe udziały rynku energii elektrycznej w latach (Źródło: URE Strukturalna charakterystyka rynku (05 rok) ) 37

88 38

89 39

90 40

91 Kierunki sprzedaży energii elektrycznej dla dziesięciu wytwórców systemowych (w TWh) (Źródło: URE Strukturalna charakterystyka rynku (05 rok) ) Rok Ogółem W KDT W kontraktach dwustronnych Na rynku spot Na rynku bilansującym (łącznie z tzw. generacja wymuszoną względami systemowymi) ,56 TWh 51,12 TWh (46,66%) 49,55 TWh (45,23%) 0,74 TWh (0,68%) 8,15 TWh (7,44%) 04 1,52 TWh 54,48 TWh (45,%) 53,81 TWh (44,65%) 1,10 TWh (0,91%) 11,13 TWh (9,23%) ,25 TWh 39,45 TWh (31,75%) 71,75 TWh (57,75%) 1,05 TWh (0,85%) 12,01 TWh (9,67%) KDT 31,75% Rynek Bilansujący 9,67% KDT Kontrakty dwustronne Spot Spot 0,85% Rynek Bilansujący Kontrakty dwustronne 57,74% 41

92 42

93 Rysunek 2. Średnie ceny energii elektrycznej uzyskiwane przez 12 największych wytwórców w poszczególnych kwartałach 04 r.(w zł/mwh) 43

94 44

95 Ocena stanu rynku Pozytywne W ogóle JEST (!) Unboundling Postępujące zmiany w kierunku liberalizacji Negatywne problemy z cenami (wpływ cen paliw i konieczności inwestycji) Minimalne ilości transakcji na segmentach czysto rynkowych (giełda) Niewielkie wykorzystanie zasady TPA Zmiany powierzchowne i blokowane przez elektrownie i spółki dystrybucyjne Nie ma wpływu na cenę dla klienta!!! Wciąż taryfowanie (09) przez URE 45

96 46

97 Średnie ceny ropy z uwzględnieniem inflacji (w latach oraz prognoza do 30) 110,00 Prognoza DOE USA 100,00 USD(XII-07)/boe 90,00 80,00 Prognoza ateńska 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00,00 10,00 0, Ministerstwo 47 Gospodarki

98 Cena ropy naftowej ostatnie 3 lata (paźdz ) 48

99 Cena węgla Polska Ceny węgla też znacznie rosną trend ostatnich lat 49

100 Dziękuje 50

RE Wprowadzenie. Wykład 1

RE Wprowadzenie. Wykład 1 RE Wprowadzenie Wykład 1 Specyfika systemu elektroenergetycznego Nie ma możliwości magazynowania energii Konieczność bilansowania produkcja-odbiór Duże ograniczenia techniczne (wytwarzanie, przesył) Zależność

Bardziej szczegółowo

RE Giełda Energii. Wykład 4

RE Giełda Energii. Wykład 4 RE Giełda Energii Wykład 4 Rynek konkurencyjny i regulowany Trzy możliwości sprzedaży (rynek hurtowy) Kontrakt dwustronny Giełda Energii Rynek Bilansujący Giełda Energii Giełda Rynek Dnia Następnego System

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ a NOWE ROZWIĄZANIA W TELEKOMUNIKACJI I TELEMETRII przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ a NOWE ROZWIĄZANIA W TELEKOMUNIKACJI I TELEMETRII przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ a NOWE ROZWIĄZANIA W TELEKOMUNIKACJI I TELEMETRII przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Marek Kulesa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 24.11.2006 r. ZAKRES PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Rozwiązanie KDT a rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej Halina Bownik - Trymucha Departament Promowania

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Grupy bilansujące jak obniżyć koszty bilansowania?

Grupy bilansujące jak obniżyć koszty bilansowania? Grupy bilansujące jak obniżyć koszty bilansowania? Jacek Misiejuk, Atel Polska sp. z o.o. 21.10.2005 Agenda 1 2 3 4 5 Krótka prezentacja Atel AG i Atel Polska sp. z o.o. Rynek bilansujący w Polsce i w

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r.

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r. Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce 22 lutego 2012 r. Construction Club 2 Rys historyczny sektora elektroenergetycznego Przez dziesiątki lat

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE. Warszawa, 18 października 2007 r.

Marek Kulesa dyrektor biura TOE. Warszawa, 18 października 2007 r. REALIA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ PO 1 LIPCA 2007 R. Nowe rozwiązania w ustawie, rozporządzeniach oraz instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci - wpływ na realizację zasady TPA w roku 2008 Warszawa, 18

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych V TARGI ENERGII Jachranka 2008 Marek Kulesa dyrektor biura TOE 23.10.2008 r. 1. Wprowadzenie 2. Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych e-mail:leszek.prachniak@tge.pl 1 Kto może zostać Członkiem Giełdy? Członkami Giełdy mogą być podmioty określone

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM?

RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM? RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM? KONFERENCJA: Wydzielenie OSD - praktyczne przykłady wdrożenia Dyrektywy 54 Marek Kulesa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 21.11.2006 r. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH założenia a praktyka i jej skutki. Stalowa Wola 23.04. 2009 r Podstawy formalne - Ustawa Prawo Energetyczne; - stanowiska Prezesów w URE.

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ciepłownictwa i model współpracy przedsiębiorstw energetycznych

Sytuacja ciepłownictwa i model współpracy przedsiębiorstw energetycznych Sytuacja ciepłownictwa i model współpracy przedsiębiorstw energetycznych Wprowadzenie Ciepłownictwo w liczbach - 2010 Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Struktura form organizacyjno-prawnych Ciepłownictwo

Bardziej szczegółowo

Rynek energii: Ukraina

Rynek energii: Ukraina Rynek energii: Ukraina Autor: Wojciech Kwinta ( Polska Energia nr 9/2010) Mimo znacznych nadwyżek mocy, elektroenergetyka ukraińska boryka się jednak z problemami, przede wszystkim wiekową infrastrukturą.

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku energii w realiach 2007 roku i lat następnych

Liberalizacja rynku energii w realiach 2007 roku i lat następnych Liberalizacja rynku energii w realiach 2007 roku i lat następnych FORUM ENERGETYCZNO PALIWOWE Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 14-15.11.2007 r. ZAKRES PREZENTACJI 1 2 3 4 Wybrane zmiany rynku

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA.

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Jachranka, 20.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Wstęp (jak zwykle

Bardziej szczegółowo

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej Regionalny warsztat szkoleniowo-informacyjny w ramach projektu Biogazownia-przemyślany wybór Preferencje inwestorów i aktualny rynek realizowanych projektów inwestycyjnych w Polsce Andrzej Curkowski Instytut

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Departament Promowania Konkurencji Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie budować i rozwijać Klastry Energii. Mariusz Stachnik Edyta Pęcherz Robert Szlęzak

Jak skutecznie budować i rozwijać Klastry Energii. Mariusz Stachnik Edyta Pęcherz Robert Szlęzak Jak skutecznie budować i rozwijać Klastry Energii Mariusz Stachnik Edyta Pęcherz Robert Szlęzak Mając świadomość uwarunkowań dot. rynku energii w Polsce Korzystając z doświadczeń klastrów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Promowanie konkurencji

Promowanie konkurencji Promowanie konkurencji Autorzy: Robert Guzik, Zdzisław Muras, Departament Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 5/2001) Lato w polskiej energetyce to okres zmniejszonego popytu na energię, planowanych

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

Zmienna opłata sieciowa. Zmienna opłata. Koszty przesyłu. przes.

Zmienna opłata sieciowa. Zmienna opłata. Koszty przesyłu. przes. Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną i pomiarami ZGH "Bolesław" SA I. Koszty energii elektrycznej ponoszone przez dużych odbiorców przemysłowych w 2008 r. Ile i za co płacimy.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009 Program 1. Wprowadzenie 2. Co to jest i czemu służy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Handel energią. Hurtowy zakup energii. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. II PANEL: Handel energią. Czeladź, 14 marca 2013 r.

Handel energią. Hurtowy zakup energii. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. II PANEL: Handel energią. Czeladź, 14 marca 2013 r. Handel energią. Hurtowy zakup energii II PANEL: Handel energią. Hurtowy zakup energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Czeladź, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Wybrane uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Polityka UE oraz Polski w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii

Spis treści: Polityka UE oraz Polski w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii Siła odnawialnej energii. Jak nie zmarnować polskiego potencjału? Warszawa, 15 maja 2008 roku Spis treści: Polityka UE oraz Polski w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii Energetyka odnawialna

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Informacja nt. cen energii elektrycznej

MATERIAŁ INFORMACYJNY POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Informacja nt. cen energii elektrycznej Informacja nt. cen energii elektrycznej Celem zapoczątkowanych w Polsce w 1990 roku reform w elektroenergetyce jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki i

Bardziej szczegółowo

Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce - wybrane uwarunkowania, wpływ MiFID II na uczestników rynków

Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce - wybrane uwarunkowania, wpływ MiFID II na uczestników rynków Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce - wybrane uwarunkowania, wpływ MiFID II na uczestników rynków DEBATA TGE i TOE: Uwarunkowania dyrektywy MiFID II i jej wpływ na rynki towarowo-finansowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny)

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej

Zmiany na rynku energii elektrycznej Zmiany na rynku energii elektrycznej Autor: Przemysław Zaleski Trudne początki Rynek energii elektrycznej swoje początki wiąże z dostrzeżeniem konieczności liberalizacji rynku energii elektrycznej. Niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych Kraków, r. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Konferencja Naukowa Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych Kraków, r. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konferencja Naukowa Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych Kraków, 14.04.2012 r. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Probierz Probierz 1. miernik służący za podstawę oceny

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Katowice, 2013 UCZESTNICY RYNKU AKTORZY Wytwarzanie zakup Obrót DZIŚ Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE I PRAWNE OGRANICZENIA DLA ODBIORCÓW CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z ZASADY TPA

TECHNICZNE I PRAWNE OGRANICZENIA DLA ODBIORCÓW CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z ZASADY TPA TECHNICZNE I PRAWNE OGRANICZENIA DLA ODBIORCÓW CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z ZASADY TPA III Krajowe Forum Odbiorców Energii Marek Kulesa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 21.11.2006 r. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

RE Rynek Bilansujacy. Wykład 5

RE Rynek Bilansujacy. Wykład 5 RE Rynek Bilansujacy Wykład 5 Działalność handlowa i operatorska na rynku bilansującym i detalicznym Rynek detaliczny Rynek bilansujący Działalność handlowa Odbiorcy taryfowi, TPA Spółki obrotu Wytwórcy

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP P STRON TRZECICH DO SIECI

DOSTĘP P STRON TRZECICH DO SIECI DOSTĘP P STRON TRZECICH DO SIECI teoria i praktyka z punktu widzenia uczestników w rynku energii elektrycznej w Polsce Marek KULESA Dyrektor Biura Towarzystwo Obrotu Energią Zakres prezentacji 1 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Zakres danych publikowanych przez GPI

Zakres danych publikowanych przez GPI Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 1 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNEK GAZU Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 2 Zakres publikowanych danych jest na etapie konsultacji. Zostanie doprecyzowany

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii ROZWÓJ J ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Brodnica 29 maja 2009 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Plan prezentacji: 1.Stan aktualny w Polsce i UE 2. Akty prawne w Polsce 3. Procesy planistyczne

Bardziej szczegółowo

16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE 16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda Kontekst Europejski Sytuacja w KSE Inwestycje Sytuacja w Grupie TAURON Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Energetyka rewolucja na rynku?

Energetyka rewolucja na rynku? Energetyka rewolucja na rynku? Forum Zmieniamy Polski Przemysł 17 lutego 2014 r. Marek Kulesa dyrektor biura Warszawa Czy rok 2014 przyniesie przełom na rynku energii elektrycznej? KORZYSTANIE Z PRAWA

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE:

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: 1997-2016-2030 TARGI ENERGII Panel: Rynek energii elektrycznej zadania odbiorców końcowych, operatorów systemu i przedsiębiorstw energetycznych:

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 150,00 140,00 średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min Grudzień 2003 130,00 120,00 110,00 100,00

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r.

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r. Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich Lipiec 2014 r. Agenda TGE kim jesteśmy? TGE o nas Struktura przychodów Grupy GPW w 2013 r. Roczne przychody ze sprzedaży TGE Grupa TGE

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych!

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011 wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELAEKTROENERGETYKA UE W POLSCE sytuację elektroenergetyki w Polsce wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO

KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO Konferencja: ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA NOWYM SPOJRZENIEM NA STRATEGIĘ ENERGETYKI Marek Kulesa dyrektor biura TOE Sesja IV - KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Dr MARIUSZ SWORA KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO WPIA UJ W KRAKOWIE WSPÓLNE SEMINARIUM CAEWSE, KJ, EBE KLUB JAGIELLOŃSKI 17.12.2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Marzec Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Marzec Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 150,00 RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 2003 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 średni kurs ważony obrotem kurs

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne w Regionie. Władysław Bobrowicz

Bezpieczeństwo Energetyczne w Regionie. Władysław Bobrowicz Bezpieczeństwo Energetyczne w Regionie Władysław Bobrowicz 25 kwiecień 2014 16 maj 2014 1 Plan prezentacji 1. Bezpieczeństwo energetyczne Regionu 2. System zaopatrzenia w energię elektryczną w Regionie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o.

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. a.wolosz@pkpenergetyka.pl 21 października 2006/ 1 Akty prawne wyznaczające kształt REE Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko***

Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko*** ZAGADNIENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE Tom 48 Zeszyt 1 2003 Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko*** ZARZĄDZANIE PORTFELEM ZAKUPÓW NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO**** W wyniku liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów

Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Rynkowe i regulacyjne otoczenie krajowego rynku energii 18 września 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Rynek świadectw pochodzenia energii

Rynek energii. Rynek świadectw pochodzenia energii 10 Rynek energii Rynek świadectw pochodzenia energii CO TAKIEGO PAKIET ENERGETYCZNO- KLIMATYCZNY UE? 3x20 do 2020 Cele pakietu do 2020 r. Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO 2 o co najmniej

Bardziej szczegółowo

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii.

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa 4 lipca

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce 2 Regulacje Prawne 3 Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Autor: dr inż. Tomasz Surma, Vestas Poland, Szczecin ( Czysta Energia nr 5/212) Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski nadaje odnawialnym źródłom

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNY WYBÓR?

PAKIET KLIMATYCZNY WYBÓR? ... rok 2008 i początek 2009 roku przyniósł polskiej elektroenergetyce : - istotne zmiany w produkcji konsumpcji energii elektrycznej w dostępności i cenach węgla energetycznego! i oraz pakiet klimatyczno

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI

ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI Marcin Lewenstein Zastępca Dyrektora Departament Strategii PGNiG 23 kwietnia 2009 r., Warszawa Czy elektroenergetyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Listopad Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Listopad Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY Rynek Dnia Następnego 2002 Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 kurs średni kurs ważony obrotem kurs kurs max kurs kurs min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo