RE Rynek Bilansujacy. Wykład 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RE Rynek Bilansujacy. Wykład 5"

Transkrypt

1 RE Rynek Bilansujacy Wykład 5

2 Działalność handlowa i operatorska na rynku bilansującym i detalicznym Rynek detaliczny Rynek bilansujący Działalność handlowa Odbiorcy taryfowi, TPA Spółki obrotu Wytwórcy Spółki obrotu Wytwórcy Giełdy energii, platformy obrotu Wymiana Międzysystemowa Odbiorcy TPA Działalność operatorska Mali wytwórcy (usługi systemowe, oferty bilansujące) Wytwórcy (usługi systemowe, oferty bilansujące) Operator Systemu Dystrybucyjnego Operator Systemu Przesyłowego

3 Rynek energii elektrycznej w Polsce Struktura podmiotowa - DOSTAWCY (wytwórcy, importerzy) - wprowadzenie energii elektrycznej do KSE - PRZEDSIĘBIORSTWA OBROTU (hurtownicy, detaliści) pośrednictwo w zawieraniu umów pomiędzy UR - OPERATORZY HANDLOWI (OH) (przedsiębiorstwa obrotu, giełdy energii, hurtownicy, detaliści) - OPERATORZY HANDLOWO TECHNICZNI (OHT) tworzenie w imieniu UR planów pracy JGw oraz planów poboru energii przez odbiorców (grafiki) - OPERATORZY SYSTEMOWI (OSP, OSD) - utrzymanie sprawnego i efektywnego systemu, - plan ruchu sieci, - bezpieczeństwo, - usługi bilansowania i prowadzenia pomiarów, - rozliczenia. - ODBIORCY KOŃCOWI pobieranie energii na własne potrzeby

4 Bilansowanie braku energii u odbiorców hurt detal

5 Bilansowanie nadmiaru energii u odbiorców hurt detal

6 RB zasady ogólne

7 Rynek Bilansujący Konieczność bilansowania produkcji i zużycia (popyt podaż) przez Operatora Systemu Przesyłowego System cen ofertowy Wprowadzony jako mechanizm uzupełniający rynek w Polsce znacznie większe obroty niż na Giełdzie

8 Niezbilansowanie dlaczego JGo (Jednostki Grafikowe Odbiorcze) spółki dystrybucyjne złe prognozowanie zapotrzebowania na energię od odbiorców końcowych Awarie u wielkich odbiorców (przemysł) JGw (Jednostki Grafikowe Wytwórcze) bloki elektrownie i elektrociepłownie awarie bloków (od kilkanaście kilkadziesiąt MW wypadniecie młyna, do odstawienia bloku) Złe prognozowanie produkcji w elektrociepłowniach (wynikające z innego niż przewidywane zapotrzebowania na energię cieplną)

9 Wytwórcy Odbiorcy Hurtownicy (spółki obrotowe)

10 Struktura rynku PSE rynek bilansujący platformy obrotu wytwarzanie kontrakty dwustronne odbiór giełda energii pośrednicy

11 PSE Operator wiedza Wszystkie zawarte umowy sprzedaży / kupna energii muszą być zgłoszone do Operatora systemu (OSP) Polska rynek dzień naprzód więc zgłoszenie dzień poprzedzający tzw. ZUSE Zgłoszenie Umowy Sprzedaży Energii Operator bilansuje wszystkie oferty Jaka generacja / jaki odbiór gdzie i jakie przepływy energii Rzeczywista realizacja Zaburzenia wobec planu reakcja rynku bilansującego Rzeczywiste dostawy rozliczenia kontraktów

12 Segment bilansujący Jeden z segmentów rynku energii elektrycznej czynnej Do zamykania bilansu oraz dostosowanie produkcji energii elektrycznej do wymagań technicznych pracy KSE Transakcje na RB w postaci ofert bilansujących System ustalania cen ofertowy Podstawowy okres handlowy godzina, zgłoszenia doba n-1 Pomiary, plany pracy, rozliczenia cykl dobowy

13 Rynek bilansujący Działa na nim wytwórca zgłasza możliwość wyprodukowania więcej lub mniej energii niż ma w umowach handlowych Korzysta wytwórca jeśli jego oferta została przyjęta Płaci ten kto się źle zbilansował Dystrybutor (odbiorca) jeśli zamówił inną ilość energii niż fizycznie zużył Wytwórca jeśli fizycznie wyprodukował inna ilość energii niż zaplanował

14 Uczestnicy Rynku Jednostki Grafikowe miejsca dostarczania energii Jednostka Grafikowa Wytwórcza (JWt) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JWo) Jednostka Grafikowa Wymiany Międzysystemowej Jednostka Grafikowa Przedsiębiorstwa Obrotu (JGpo) wirtualna Jednostka grafikowa Operatora Systemu Przesyłowego (JGosp) np.. Elektrownie szczytowe Jednostka Grafikowa Generacji zewnętrznej

15 Jednostki grafikowe Elektrownie Wytwórcze JWCD = aktywne njwcd (pasywne tylko, te które wysyłają ZUSE) Zakłady energetyczne Odbiorcze Spółki obrotu Sprzedaży Zakupu PSE Wymiany międzynarodowej Operatora Systemu Przesyłowego Bilansująca

16 Model miedzianej płyty Nie ma ograniczeń przesyłu W rzeczywistości są i koszty są różne

17 Wymagania rynku Każdy Uczestnik HREE musi posiadać następujące systemy informatyczne: Wymiany Informacji na Rynku Energii (WIRE) Gromadzenia i rozgłaszania danych pomiarowych * Operatywnej Współpracy z Elektrowniami (SOWE) ** * z urządzeniami pomiarowymi odpowiedniej klasy ** jeżeli posiada jednostki będące w dyspozycji OSP

18 Wymiana danych z OSP SOWE WIRE Zgłoszenia remontów (ZROR) Zgłoszenia ubytków (ZGUB) Zgłoszenia niesprawności układów regulacji (ZNUR) Zgłoszenia pracy w pomiarach (ZPWP) Zgłoszenia zdarzeń ruchowych (ZDRU) Zgłoszenia umów sprzedaży energii (ZUSE) Zgłoszenia oferty bilansującej - części handlowej i technicznej (ZOBh i ZOBt) Przesyłanie pomiarów z liczników energii na żądanie OSP (DGPP) Bieżący Punkt Pracy (BPP) zamiast sygnału Y0 Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) Regulacja: Y0, Y1, Y1s, YE OSP Plany Koordynacyjne (WPKD i PKD) Dane pomiarowe z liczników energii Operatora Systemu Przesyłowego Zatwierdzenia / odrzucenia umów sprzedaży i ofert bilansujących Rozliczenia i bilanse handlowo - techniczne

19 Fizyczna struktura systemu komunikacji z OSP Serwer centralny firewall Router dostępowy firewall VPN sieć ogólnozakładowa (LAN / WAN) OSP użytkownicy sieci lokalnej (MS Windows)

20 Oferta handlowa Zgłoszenie umowy sprzedaży (ZUSE) Zgłoszenie oferty bilansującej (ZOB) część handlowa ZOBh część techniczna ZOBt (tylko OHT)

21 Mechanizm Rynku Bilansującego WIRE Wymiana Informacji o Rynku Energii Rozliczenia Rozliczenia Dostawca Pomiary ZUSE OSP Pomiary ZUSE Odbiorca ZOBH Wytwarzanie Zgłoszenia KDM BPKD SOWE System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami

22 ZUSE Zgłoszenie Umowy Sprzeda

23 ZOBH - Zgłoszenie Oferty Bilansującej

24 Rynek bilansujący: zgłoszenie oferty cena [zł/mwh] pasma redukcyjne płaci wytwórca pasma przyrostowe płaci OSP minimum produkcji pozycja kontraktowa energia [MWh] maksimum produkcji

25 Oferta bilansująca (wytwórca) Redukcyjna Wyprodukuje mniej niż zaplanowałem Za ile kupię energie od OSP (niewyprodukowaną) Przyrostowa Wyprodukuje więcej niż zaplanowałem Za ile sprzedam tą energię do OSP Przykład (mam w kontrakcie sprzedaż po 150 PLN/MWh a proponuje ze zapłacę 80 PLN/ MWh) Przykład sprzedam dodatkową energię po 180 PLN/MWh

26 Oferta bilansująca Nr pasma Suma ilości energii w zawartych kontraktach pozycja kontraktowa (ED) - Energia podzielona na pasma (max. 10) - Pasma redukcyjne i przyrostowe - Cena w każdym paśmie monotoniczność cen (muszą rosnąc lub maleć) Typ pasma R R R R R R R R P P Moc netto (136) 8 (144) 8 (152) 7 (159) 7 (166) 7 (173) 7 (180) 8 (195) 7 (202) Cena ofertowa ED (187)

27 Moce dla jednostki wytwórczej Minimum i maksimum Regulacje (znaczniki regulacji): Pierwotna Wtórna Zaniżenia i przeciążenia Moc netto i brutto (potrzeby własne)

28 Moc bloku 225 Pasma R i P Moc wynikająca z kontraktów Min techniczne 0

29 Oferta bilansująca - weryfikacja Zestawianie ofert wszystkich URB w stos cenowy akceptacja / odrzucenie ofert wg algorytmu LPD Dostosowanie do rzeczywistych potrzeb oraz ograniczeń sieciowych

30 Ile dostaję? Tyle ile moja oferta (jeśli została wybrana)

31 Działania bilansujące na RB Zgłoszenie zawartych umów sprzedaży (n-1) Zgłoszenie oferty bilansującej (n-1) Fizyczna dostawa (n) Rozliczenie (n+1) do (n+4)

32 Plany pracy WIRE WPKDk Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy daneosp (generowany na doba n+2) PKDk - Plan Koordynacyjny Dobowy dane OSP (generowany na doba n+1) PKDj- Plan Koordynacyjny Dobowy dane dla jednostki wytwórczej (generowany na doba n+1) SOWE BPKD Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (korygowany na bieżąco w dobie n) BPP Bieżący Punkt Pracy

33 Harmonogram zgłoszenia danych handlowych i technicznych tryb podstawowy Okres czasu doba n-1, godzina 7 00 doba n-1, doba n-1, godzina doba n-1, Działania Operatorów Zgłaszanie USE Zgłaszanie OBh Zgłaszanie OBt Odbiór informacji o niezgodnościa ch. Poprawianie zgłoszeń. Ponowne przesyłanie zgłoszeń. Odbiór informacji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia. Działanie Operatora Systemu Przesyłowego Otwarcie trybu podstawowego przyjmowania zgłoszeń danych handlowych i technicznych na dobę handlową n. Przyjmowanie zgłoszeń. Wstępna weryfikacja zgłoszeń. Generowanie informacji o niezgodnościach w przyjętych zgłoszeniach. Wysyłanie informacji o niezgodnościach IZUSE, IZOBh, IZOBt. Przyjmowanie poprawionych zgłoszeń, wstępna weryfikacja zgłoszeń. Zamknięcie trybu podstawowego przyjmowania zgłoszeń danych handlowych i technicznych na dobę handlową n. Ostateczna weryfikacja zgłoszeń. Generowanie informacji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszeń. Wysyłanie informacji o przyjęciu zgłoszenia (PZUSE, PZOBh, PZOBt) lub odrzuceniu zgłoszenia (OZUSE, OZOBh, OZOBt).

34 Fizyczne wykonania (doba n) Ustalenie pozycji kontraktowej BPK Biezacy Plan Koordynacyjny BPP dla JG zdalnie dysponowanych

35 Rynek B. zarabiam lub tracę Zarabiam moja oferta bilansująca została przyjęta (wytwórca) zarabiam na redukcji (płace mało, nie produkuje a dostaję jak w kontrakcie cenę rynkową) zarabiam na przyroście (produkuje więcej i dostaję cenę jak w mojej ofercie)

36 Tracę - Energia Bilansowania Planowa (EBP) wielkość niezbilansowania Kiedy źle kupiliśmy / sprzedaliśmy lub źle zgłosiliśmy Nieplanowana (EBN) wielkość niezbilansowania Kiedy źle wyprodukowaliśmy lub inne zapotrzebowanie

37 Tracę - Ceny używane w rozliczeniach (jeśli się źle zbilansowałem) CRO cena rozliczeniowa odchylenia, CROz cena rozliczeniowa odchylenia zakupu, CROs rozliczeniowa odchylenia sprzedaży,

38 Kiedy CRO kiedyś - Jeśli odchylimy się mniej niż +- 1% Teraz tylko - porównawczo CRO średnia ważona wolumenem z zastosowanych ofert do zbilansowania

39 Kiedy CROz (zakupu) Po tyle OSP kupuje nadprodukcję Formuła skomplikowana zależna od ofert, przyczyny i wielkości niezbilansowana poziom PLN/MWh Stosowane po tyle sprzedaję jeśli nadprodukcja (u wytwórcy) A mogłem sprzedać na rynku po tyle sprzedaję jeśli nadprodukcja (u sprzedawcy) A kupiłem po cenie rynkowej

40 Kiedy CROs (sprzedaży) Po tyle sprzedaje OSP jeśli komuś zabrakło Formuła skomplikowana zależna od ofert, przyczyny i wielkości niezbilansowana poziom PLN/MWh Stosowane po tyle kupuję jeśli potrzebuję energii kupuje po cenach wyższych niż rynkowe

41 Jak zarabia OSP na RB? Redukcja (CROz) Ktoś za dużo wyprodukował OSP kupuje od niego po CROz (np. 70 PLN/MWh)) Przyrost (CROs) Komuś zabrakło energii OSP sprzedaje po CROs (np. 180 PLN/MWh) W zamian za to jeden z wytwórców (który złożył ofertę redukcyjną nie wyprodukuje) Zapłaci za to OSP wg oferty (np. 80 PLN/MWh) W zamian za to jeden z wytwórców (który złożył ofertę przyrostową wyprodukuje więcej) Zapłaci za to OSP wg oferty (np. 160 PLN/MWh)

42 Średnie ceny w 2006 roku: CRO - 122,53 CROs - 159,79 CROz - 85,76 w 2007 roku: CRO - 120,61 CROs - 151,35 CROz - 78,15

43 Rynek Bilansujący: Cena Rozliczeniowa Odchyleń w 2006 roku (Źródło: Ceny średnie i sumaryczny wolumen na rynku bilansującym 250, Wolum en CRO 200,00 CROs CROz Cena (zł/mwh) 150,00 100, Wolumen (MWh) 50, , Rok 0

44 Model miedzianej płyty Nie ma ograniczeń przesyłu W rzeczywistości są i koszty są różne

45 Rynek Bilansujący: Cena Rozliczeniowa Odchyleń Sprzedaży w 2006 roku (Źródło: Koszt jednostkowy zwiększenia generacji z powodu zwiększonego zapotrzebowania na energię w obszarze Rynku Bilansującego z uwzględnieniem ograniczeń systemowych w rozliczeniach cena zakupu energii z RB 691,00 CROs Trend liniowy CROs Nowa CROs Trend liniowy nowej CROs 591,00 491,00 391,00 291,00 191,00 91,

46 Dane godzinowe październik 2008

47 Średnie 2008

48 Rynek Bilansujący Około 5-10 % obrotu Ceny znacznie wyższe niż Giełda Znaczne wahania Ciągłe zmiany regulacji prawnych (formuły cen, itp.)

49 Zmiany najbliższe (2009) Zmiana formuł cenowych W kierunku cen krańcowych (jak giełda) Odejście od modelu miedzianej płyty w kierunku tzw. cen węzłowych realne ceny za dostarczanie energii w danych punktach sieci Nowe jednostki Elektrownie wiatrowe Problem z przewidywaniem poziomu generacji

50 RB bilansowanie grupy

51 Bilansowanie samodzielnie Płaci po CEOs Sprzedaje CEOz

52 Bilansowanie grupowe Wynik

53 Zadanie Stworzenie grupy Bilansującej

54 RE Rynek Bilansujacy Wykład 5 1

55 Działalność handlowa i operatorska na rynku bilansującym i detalicznym Rynek detaliczny Rynek bilansujący Działalność handlowa Odbiorcy taryfowi, TPA Spółki obrotu Wytwórcy Spółki obrotu Wytwórcy Giełdy energii, platformy obrotu Wymiana Międzysystemowa Odbiorcy TPA Działalność operatorska Mali wytwórcy (usługi systemowe, oferty bilansujące) Operator Systemu Dystrybucyjnego Wytwórcy (usługi systemowe, oferty bilansujące) Operator Systemu Przesyłowego 2

56 Rynek energii elektrycznej w Polsce Struktura podmiotowa - DOSTAWCY (wytwórcy, importerzy) - wprowadzenie energii elektrycznej do KSE - PRZEDSIĘBIORSTWA OBROTU (hurtownicy, detaliści) pośrednictwo w zawieraniu umów pomiędzy UR - OPERATORZY HANDLOWI (OH) (przedsiębiorstwa obrotu, giełdy energii, hurtownicy, detaliści) - OPERATORZY HANDLOWO TECHNICZNI (OHT) tworzenie w imieniu UR planów pracy JGw oraz planów poboru energii przez odbiorców (grafiki) - OPERATORZY SYSTEMOWI (OSP, OSD) - utrzymanie sprawnego i efektywnego systemu, - plan ruchu sieci, - bezpieczeństwo, - usługi bilansowania i prowadzenia pomiarów, - rozliczenia. - ODBIORCY KOŃCOWI pobieranie energii na własne potrzeby 3

57 Bilansowanie braku energii u odbiorców hurt detal 4

58 Bilansowanie nadmiaru energii u odbiorców hurt detal 5

59 RB zasady ogólne 6

60 Rynek Bilansujący Konieczność bilansowania produkcji i zużycia (popyt podaż) przez Operatora Systemu Przesyłowego System cen ofertowy Wprowadzony jako mechanizm uzupełniający rynek w Polsce znacznie większe obroty niż na Giełdzie 7

61 Niezbilansowanie dlaczego JGo (Jednostki Grafikowe Odbiorcze) spółki dystrybucyjne złe prognozowanie zapotrzebowania na energię od odbiorców końcowych Awarie u wielkich odbiorców (przemysł) JGw (Jednostki Grafikowe Wytwórcze) bloki elektrownie i elektrociepłownie awarie bloków (od kilkanaście kilkadziesiąt MW wypadniecie młyna, do odstawienia bloku) Złe prognozowanie produkcji w elektrociepłowniach (wynikające z innego niż przewidywane zapotrzebowania na energię cieplną) 8

62 Wytwórcy Odbiorcy Hurtownicy (spółki obrotowe) 9 Elektrownie na węgiel brunatny PAK (Patnów, Adamów, Konin), Bełchatów i Turów. 9

63 Struktura rynku PSE rynek bilansujący platformy obrotu wytwarzanie kontrakty dwustronne odbiór giełda energii pośrednicy 10

64 PSE Operator wiedza Wszystkie zawarte umowy sprzedaży / kupna energii muszą być zgłoszone do Operatora systemu (OSP) Polska rynek dzień naprzód więc zgłoszenie dzień poprzedzający tzw. ZUSE Zgłoszenie Umowy Sprzedaży Energii Operator bilansuje wszystkie oferty Jaka generacja / jaki odbiór gdzie i jakie przepływy energii Rzeczywista realizacja Zaburzenia wobec planu reakcja rynku bilansującego Rzeczywiste dostawy rozliczenia kontraktów 11

65 Segment bilansujący Jeden z segmentów rynku energii elektrycznej czynnej Do zamykania bilansu oraz dostosowanie produkcji energii elektrycznej do wymagań technicznych pracy KSE Transakcje na RB w postaci ofert bilansujących System ustalania cen ofertowy Podstawowy okres handlowy godzina, zgłoszenia doba n-1 Pomiary, plany pracy, rozliczenia cykl dobowy 12

66 Rynek bilansujący Działa na nim wytwórca zgłasza możliwość wyprodukowania więcej lub mniej energii niż ma w umowach handlowych Korzysta wytwórca jeśli jego oferta została przyjęta Płaci ten kto się źle zbilansował Dystrybutor (odbiorca) jeśli zamówił inną ilość energii niż fizycznie zużył Wytwórca jeśli fizycznie wyprodukował inna ilość energii niż zaplanował 13

67 Uczestnicy Rynku Jednostki Grafikowe miejsca dostarczania energii Jednostka Grafikowa Wytwórcza (JWt) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JWo) Jednostka Grafikowa Wymiany Międzysystemowej Jednostka Grafikowa Przedsiębiorstwa Obrotu (JGpo) wirtualna Jednostka grafikowa Operatora Systemu Przesyłowego (JGosp) np.. Elektrownie szczytowe Jednostka Grafikowa Generacji zewnętrznej 14

68 Jednostki grafikowe Elektrownie Wytwórcze JWCD = aktywne njwcd (pasywne tylko, te które wysyłają ZUSE) Zakłady energetyczne Odbiorcze Spółki obrotu Sprzedaży Zakupu PSE Wymiany międzynarodowej Operatora Systemu Przesyłowego Bilansująca 15

69 Model miedzianej płyty Nie ma ograniczeń przesyłu W rzeczywistości są i koszty są różne 16

70 Wymagania rynku Każdy Uczestnik HREE musi posiadać następujące systemy informatyczne: Wymiany Informacji na Rynku Energii (WIRE) Gromadzenia i rozgłaszania danych pomiarowych * Operatywnej Współpracy z Elektrowniami (SOWE) ** * z urządzeniami pomiarowymi odpowiedniej klasy 17 ** jeżeli posiada jednostki będące w dyspozycji OSP Aby zostać uczestnikiem HREE należy posiadać: 1. System WIRE, za pomocą którego UR komunikuje się z OSP. Dopuszczalne jest wynajmowanie systemu od innych UR. 2. Systemu odczytywania i akwizycji danych pomiarowych z urządzeniami odpowiedniej klasy (zgodnie z IRiESP i IRiESR) W przypadku, gdy UR jest podmiot posiadający Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), biorące aktywny udział w sterowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) należy być wyposażonym w System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami (SOWE). 17

71 Wymiana danych z OSP SOWE WIRE Zgłoszenia remontów (ZROR) Zgłoszenia ubytków (ZGUB) Zgłoszenia niesprawności układów regulacji (ZNUR) Zgłoszenia pracy w pomiarach (ZPWP) Zgłoszenia zdarzeń ruchowych (ZDRU) Zgłoszenia umów sprzedaży energii (ZUSE) Zgłoszenia oferty bilansującej - części handlowej i technicznej (ZOBh i ZOBt) Przesyłanie pomiarów z liczników energii na żądanie OSP (DGPP) Bieżący Punkt Pracy (BPP) zamiast sygnału Y0 Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) Regulacja: Y0, Y1, Y1s, YE OSP Plany Koordynacyjne (WPKD i PKD) Dane pomiarowe z liczników energii Operatora Systemu Przesyłowego Zatwierdzenia / odrzucenia umów sprzedaży i ofert bilansujących Rozliczenia i bilanse handlowo - techniczne 18 Ogólnie przyjęto, że za pośrednictwem systemu WIRE przesyłane są informacje istotne z handlowego punktu widzenia; SOWE technicznego. Ważnym jest fakt, że sterowanie mocą w systemie odbywa się częściowo za pomocą systemu SOWE, a częściowo przy wykorzystaniu sygnałów regulacyjnych generowanych niezależnie od Rynku a wynikających z bezpieczeństwa KSE. Ciekawostką jest niezaprzestanie wysyłania sygnału Y 0 z OSP do poszczególnych JWCD, pomimo zastąpienia go przez wartości BPP z planu BPKD. 18

72 Fizyczna struktura systemu komunikacji z OSP Serwer centralny firewall Router dostępowy firewall VPN sieć ogólnozakładowa (LAN / WAN) OSP użytkownicy sieci lokalnej (MS Windows) 19 Fizyczna komunikacja Uczestników z OSP odbywa się poprzez specjalnie wydzielone, wirtualne sieci prywatne (VPN) poprzez protokół TCP - IP. Każdemu Uczestnikowi nadawane są unikalne adresy IP, konfigurowalne wyłącznie przez OSP na specjalnym routerze dostępowym. Wszelkie przesyłane komunikaty są szyfrowane za pomocą protokołu IPSec. Fizycznie cała sieć łącząca serwer OSP z routerem dostępowym włącznie należy do OSP. Sieć pomiędzy routerem a serwerem Uczestnika musi spełniać szczegółowe wymagania określone w dokumencie Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Operatora Rynku do systemów informatycznych OSP. Rozwiązania pozwalające posadowić system komunikacji z OSP i wewnętrzne systemy informatyczne Uczestnika są dowolne w zależności od specyfiki infrastruktury sieciowej. Z systemu komunikacji z OSP korzystają zarówno użytkownicy (interakcja) jak i systemy informatyczne (automatycznie) w szczególności w zakresie sterowania i optymalizacji. 19

73 Oferta handlowa Zgłoszenie umowy sprzedaży (ZUSE) Zgłoszenie oferty bilansującej (ZOB) część handlowa ZOBh część techniczna ZOBt (tylko OHT) 20

74 Mechanizm Rynku Bilansującego WIRE Wymiana Informacji o Rynku Energii Rozliczenia Rozliczenia Dostawca Pomiary ZUSE OSP Pomiary ZUSE Odbiorca ZOBH Wytwarzanie Zgłoszenia KDM BPKD SOWE System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami 21

75 ZUSE Zgłoszenie Umowy Sprzedaży Energii 22

76 ZOBH - Zgłoszenie Oferty Bilansującej Handlowe 23

77 Rynek bilansujący: zgłoszenie oferty cena [zł/mwh] pasma redukcyjne płaci wytwórca pasma przyrostowe płaci OSP minimum produkcji pozycja kontraktowa energia [MWh] maksimum produkcji 24

78 Oferta bilansująca (wytwórca) Redukcyjna Wyprodukuje mniej niż zaplanowałem Za ile kupię energie od OSP (niewyprodukowaną) Przyrostowa Wyprodukuje więcej niż zaplanowałem Za ile sprzedam tą energię do OSP Przykład (mam w kontrakcie sprzedaż po 150 PLN/MWh a proponuje ze zapłacę 80 PLN/ MWh) Przykład sprzedam dodatkową energię po 180 PLN/MWh 25

79 Oferta bilansująca Suma ilości energii w zawartych kontraktach pozycja kontraktowa (ED) - Energia podzielona na pasma (max. 10) Nr pasma - Pasma redukcyjne i przyrostowe - Cena w każdym paśmie monotoniczność cen (muszą rosnąc lub maleć) Typ pasma R R R R R R R R P P Moc netto (136) 8 (144) 8 (152) 7 (159) 7 (166) 7 (173) 7 (180) 8 (195) 7 (202) Cena ofertowa ED (187) 26

80 Moce dla jednostki wytwórczej Minimum i maksimum Regulacje (znaczniki regulacji): Pierwotna Wtórna Zaniżenia i przeciążenia Moc netto i brutto (potrzeby własne) 27

81 Moc bloku 225 Pasma R i P Moc wynikająca z kontraktów Min techniczne 0 28

82 Oferta bilansująca - weryfikacja Zestawianie ofert wszystkich URB w stos cenowy akceptacja / odrzucenie ofert wg algorytmu LPD Dostosowanie do rzeczywistych potrzeb oraz ograniczeń sieciowych 29

83 Ile dostaję? Tyle ile moja oferta (jeśli została wybrana) 30

84 Działania bilansujące na RB Zgłoszenie zawartych umów sprzedaży (n-1) Zgłoszenie oferty bilansującej (n-1) Fizyczna dostawa (n) Rozliczenie (n+1) do (n+4) 31

85 Plany pracy WIRE WPKDk Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy daneosp (generowany na doba n+2) PKDk - Plan Koordynacyjny Dobowy dane OSP (generowany na doba n+1) PKDj- Plan Koordynacyjny Dobowy dane dla jednostki wytwórczej (generowany na doba n+1) SOWE BPKD Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (korygowany na bieżąco w dobie n) BPP Bieżący Punkt Pracy 32

86 Harmonogram zgłoszenia danych handlowych i technicznych tryb podstawowy Okres czasu doba n-1, godzina 7 00 doba n-1, doba n-1, godzina doba n-1, Działania Operatorów Zgłaszanie USE Zgłaszanie OBh Zgłaszanie OBt Odbiór informacji o niezgodnościa ch. Poprawianie zgłoszeń. Ponowne przesyłanie zgłoszeń. Odbiór informacji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia. Działanie Operatora Systemu Przesyłowego Otwarcie trybu podstawowego przyjmowania zgłoszeń danych handlowych i technicznych na dobę handlową n. Przyjmowanie zgłoszeń. Wstępna weryfikacja zgłoszeń. Generowanie informacji o niezgodnościach w przyjętych zgłoszeniach. Wysyłanie informacji o niezgodnościach IZUSE, IZOBh, IZOBt. Przyjmowanie poprawionych zgłoszeń, wstępna weryfikacja zgłoszeń. Zamknięcie trybu podstawowego przyjmowania zgłoszeń danych handlowych i technicznych na dobę handlową n. Ostateczna weryfikacja zgłoszeń. Generowanie informacji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszeń. Wysyłanie informacji o przyjęciu zgłoszenia (PZUSE, PZOBh, PZOBt) lub odrzuceniu zgłoszenia (OZUSE, OZOBh, OZOBt). 33

87 Fizyczne wykonania (doba n) Ustalenie pozycji kontraktowej BPK Biezacy Plan Koordynacyjny BPP dla JG zdalnie dysponowanych 34

88 Rynek B. zarabiam lub tracę Zarabiam moja oferta bilansująca została przyjęta (wytwórca) zarabiam na redukcji (płace mało, nie produkuje a dostaję jak w kontrakcie cenę rynkową) zarabiam na przyroście (produkuje więcej i dostaję cenę jak w mojej ofercie) 35

89 Tracę - Energia Bilansowania Planowa (EBP) wielkość niezbilansowania Kiedy źle kupiliśmy / sprzedaliśmy lub źle zgłosiliśmy Nieplanowana (EBN) wielkość niezbilansowania Kiedy źle wyprodukowaliśmy lub inne zapotrzebowanie 36

90 Tracę - Ceny używane w rozliczeniach (jeśli się źle zbilansowałem) CRO cena rozliczeniowa odchylenia, CROz cena rozliczeniowa odchylenia zakupu, CROs rozliczeniowa odchylenia sprzedaży, 37

91 Kiedy CRO kiedyś - Jeśli odchylimy się mniej niż +- 1% Teraz tylko - porównawczo CRO średnia ważona wolumenem z zastosowanych ofert do zbilansowania 38

92 Kiedy CROz (zakupu) Po tyle OSP kupuje nadprodukcję Formuła skomplikowana zależna od ofert, przyczyny i wielkości niezbilansowana poziom PLN/MWh Stosowane po tyle sprzedaję jeśli nadprodukcja (u wytwórcy) A mogłem sprzedać na rynku po tyle sprzedaję jeśli nadprodukcja (u sprzedawcy) A kupiłem po cenie rynkowej 39

93 Kiedy CROs (sprzedaży) Po tyle sprzedaje OSP jeśli komuś zabrakło Formuła skomplikowana zależna od ofert, przyczyny i wielkości niezbilansowana poziom PLN/MWh Stosowane po tyle kupuję jeśli potrzebuję energii kupuje po cenach wyższych niż rynkowe 40

94 Jak zarabia OSP na RB? Redukcja (CROz) Ktoś za dużo wyprodukował OSP kupuje od niego po CROz (np. 70 PLN/MWh)) Przyrost (CROs) Komuś zabrakło energii OSP sprzedaje po CROs (np. 180 PLN/MWh) W zamian za to jeden z wytwórców (który złożył ofertę redukcyjną nie wyprodukuje) Zapłaci za to OSP wg oferty (np. 80 PLN/MWh) W zamian za to jeden z wytwórców (który złożył ofertę przyrostową wyprodukuje więcej) Zapłaci za to OSP wg oferty (np. 160 PLN/MWh) 41

95 Średnie ceny w 2006 roku: CRO - 122,53 CROs - 159,79 CROz - 85,76 w 2007 roku: CRO - 120,61 CROs - 151,35 CROz - 78,15 42

96 Rynek Bilansujący: Cena Rozliczeniowa Odchyleń w 2006 roku (Źródło: Ceny średnie i sumaryczny wolumen na rynku bilansującym 250, W olum en CRO 200,00 CROs CRO z Cena (zł/mwh) 150,00 100, Wolumen (MWh) , , Rok 0 43

97 Model miedzianej płyty Nie ma ograniczeń przesyłu W rzeczywistości są i koszty są różne 44

98 Rynek Bilansujący: Cena Rozliczeniowa Odchyleń Sprzedaży w 2006 roku (Źródło: Koszt jednostkowy zwiększenia generacji z powodu zwiększonego zapotrzebowania na energię w obszarze Rynku Bilansującego z uwzględnieniem ograniczeń systemowych w rozliczeniach cena zakupu energii z RB 691,00 CROs Trend liniowy CROs Nowa CROs Trend liniowy nowej CROs 591,00 491,00 391,00 291,00 191,00 91,

99 Dane godzinowe październik

100 Średnie

101 Rynek Bilansujący Około 5-10 % obrotu Ceny znacznie wyższe niż Giełda Znaczne wahania Ciągłe zmiany regulacji prawnych (formuły cen, itp.) 48

102 Zmiany najbliższe (2009) Zmiana formuł cenowych W kierunku cen krańcowych (jak giełda) Odejście od modelu miedzianej płyty w kierunku tzw. cen węzłowych realne ceny za dostarczanie energii w danych punktach sieci Nowe jednostki Elektrownie wiatrowe Problem z przewidywaniem poziomu generacji 49

103 RB bilansowanie grupy 50

104 Bilansowanie samodzielnie Płaci po CEOs Sprzedaje CEOz 51

105 Bilansowanie grupowe Wynik 52

106 Zadanie Stworzenie grupy Bilansującej 53

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Jak żyć z deficytem mocy?

Jak żyć z deficytem mocy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Jak żyć z deficytem mocy? dr Henryk Majchrzak prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Od redakcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY W WIELKIEJ BRYTANII

RYNEK MOCY W WIELKIEJ BRYTANII RYNEK MOCY W WIELKIEJ BRYTANII DOŚWIADCZENIA WAŻNE DLA POLSKI KWIECIEŃ 2015 R. Forum Analiz Energetycznych: dr Joanna Maćkowiak-Pandera, dr Jan Rączka, dr Maciej Bukowski. AUTORZY: Phil Baker, Edith Bayer,

Bardziej szczegółowo

OZE: Czy system jest gotowy?

OZE: Czy system jest gotowy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki OZE: Czy system jest gotowy? Od redakcji Rafał Czyżewski prezes Zarządu Energa Operator S.A. Grupa Energa jako

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu RAPORT Z DEBATY Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu 5 kwietnia 2013, godz. 11.00, Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2

Bardziej szczegółowo

Aukcje powiązane z kontraktem (aukcje implicit 1 ) przykład Nord Pool

Aukcje powiązane z kontraktem (aukcje implicit 1 ) przykład Nord Pool Aukcje powiązane z kontraktem (aukcje implicit 1 ) przykład Nord Pool Kristian Svensson Dyrektor ds. sprzedaży Nord Pool Spot Szwecja 1. Aukcje typu explicit uczestnicy w trybie przetargowym nabywają prawo

Bardziej szczegółowo