Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?"

Transkrypt

1 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz Mirowski Piotr Janusz Nałęczów, lutego 2014 r.

2 Plan prezentacji Bezpieczeństwo energetyczne Znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski i UE Wybrane wyniki badań zespołu PAN-AGH-ISE, dotyczące roli gazu w bilansie energetycznym Polski do 2050 r. Podsumowanie

3 Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) Ustawa o zapasach z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. (M.P. z 2010 roku, Nr 2, poz. 11) Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu Projekt ustawy Prawo energetyczne (Wersja 1.7 z dn r.) Bezpieczeństwo energetyczne, Bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej, Bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej Projekt ustawy Prawo gazowe (Wersja z dn r.) Bezpieczeństwo dostarczania gazu ziemnego, Bezpieczeństwo techniczne

4 Składowe bezpieczeństwa energetycznego pewność dostaw dywersyfikacja dostaw zależność importowa samowystarczalność energetyczna poziom zapasów paliw wrażliwość systemów energetycznych na zakłócenia stan techniczny sektora ochrona środowiska wykorzystania energii odnawialnej wielkość i stan wykorzystania zasobów naturalnych poziom skojarzonego wytwarzania energii poziom kosztów zewnętrznych emisyjność Bezpieczeństwo energetyczne ekonomia ceny paliw koszty produkcji energii sytuacja ekonomiczna branż energetycznych zamożność odbiorców wymagania inwestycyjne warunki polityczno społeczne jakość ustawodawstwa otoczenie polityczne stabilność gospodarcza lokalizacja źródeł i dróg zaopatrzenia

5 Zależność Polski od importu nośników energii [%] Wyszczególnienie Całkowita zależność od importu nośników energii Gaz ziemny Ropa naftowa Węgiel Inne ,8 67,2 98,7-23,3-10, ,7 64,8 103,5-28,3-15, ,7 69,2 93,3-28,3-15, , ,3-15, ,2 66,5 99,1-26, ,4 98, , ,6 69, ,4-24, ,7 72,2 102,4-19,7-24, ,4 66,8 107,3-14,8-9, , ,5 1, ,2 66,1 103,4-5,1 0, ,2 69,4 101,3-5,4 4, ,3 75,1 99,2-0,7 0, ,2 73,8 99,7-7,01-1 5

6 Zależność od importu gazu ziemnego w okresie % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% % -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% -100% -110% -120% -130% Szwecja Finlandia Dania Portugalia Irlandia Słowacja Czechy Austria Węgry Polska Hiszpania Francja Włochy Niemcy U.K. USA 6

7 Giełdy gazu ziemnego na świecie

8 USD/1000 m3 Ceny gazu ziemnego na światowych giełdach Nymex Henry Hub Algonquin SoCal UK NBP Dutch TTF Gaspool Germany Gaprom border price* Italian PSV NetConnect Germany GCI (OIL)**** Austria VTP Turkey*** FOB Middle East FOB Australia+ DES West India+ China** Japan Korea Market

9 Wielkość zużycia gazu ziemnego i energii elektrycznej przypadająca na jedna osobę w wybranych państwach UE 10 3 kwh Wielka Brytania Szwecja Hiszpania Słowacja Rumunia Portugalia Polska Holandia Litwa Włochy Irlandia Węgry Grecja Niemcy Francja Finlandia Dania Czechy Bułgaria Belgia & Luxemburg Austria PL=372 m 3 /rok UE =961 m 3 /rok PL=2929 kwh/rok UE =6065 kwh/rok m 3 Zużycie gazu na osobę [m3] Zużycie energi elektrycznej na osobę [kwh]

10 Znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski Produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego w Polsce [TWh] Struktura mocy zainstalowanej w Polsce na koniec 2012 r.

11 Znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej EU Francja Holandia Hiszpania Niemcy Wielka Brytania Włochy Struktura mocy zainstalowanej w krajach UE 2012 r., % Kraje UE o największym zużyciu gazu ziemnego w energetyce, mld m 3 : ,5, ,5.

12 Znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej EU NIEMCY Udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej w 2013 r. wyniósł 45,5% i w porównaniu do 2012 r. wzrósł o 1,5%, z węgla brunatnego w 2013 r. wytworzono 162 TWh energii elektrycznej (1/4 całkowitej produkcji), co odpowiada dokładnie całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2012 r. WIELKA BRYTANIA Wykorzystanie węgla kamiennego, gazu ziemnego i elektrowni jądrowej w produkcji energii elektrycznej w latach , mln toe Węgiel kamienny Gaz ziemny En. jądrowa

13 Elektrownie zawodowe o mocy zainstalowanej powyżej 100 MW uporządkowane wg. daty uruchomienia Elektrownia Rok uruchomienia Moc elektryczna zainstalowana (MW) Wiek [lata] ZE PAK Elektrownia Konin Elektrownia Skawina BOT Elektrownia Turów ZEPAK Elektrownia Adamów Elektrownia Stalowa WoLA PKE SA Elektrownia Łagisza PKE S.A. Elektrownia Siersza PKE SA Elektrwonia Łaziska Elektrownia Ostrołęka ZE PAK Elektrownia Pątnów ZE Dolna Odra Elektrwonia Rybnik PKE SA Elektrownia Jaworzno III Elektrownia Kozienice PKE SA Elektrownia Blachownia PKE SA Elektrowenia Halemba Elektrownia Północ BOT Elektrownia Bełchatów BOT Elektrownia Opole SUMA

14 [GW] Miks energetyczny Polski 2050 (1/6) Prognoza ubytków mocy osiągalnej netto w sektorze wytwarzania energii elektrycznej do 2050 r. [GW]

15 Miks energetyczny Polski 2050 (2/6) Ceny stałe paliw* [PLN 2011/GJ] * * * Uwzględniono koszty transportu węgla kamiennego. ** Przeliczono w oparciu o deflatory PKB. Deflator jest wskaźnikiem inflacji, rozumianej jako procentowa zmiana cen wszystkich dóbr, wchodzących w skład PKB, pomiędzy rokiem bazowym, a bieżącym.

16 Miks energetyczny Polski 2050 (3/6) Ceny gazu ziemnego Pod względem zapotrzebowania na gaz ziemny najkorzystniejsze byłyby scenariusze, w których założono wysokie ceny uprawnień do emisji CO 2, a także niskie ceny gazu (wariant ROZ) REF ROZ Ścieżki cenowe gazu ziemnego dla energetyki: wariant referencyjny (REF) oraz rozwojowy (ROZ) [zł 2011/GJ] Źródło: MG2013

17 Miks energetyczny Polski 2050 (4/6) Zestawienie wyników wybranych scenariuszy REF Sc. 1 STATUSQUO Sc. 7 GAZOWY-CO2WYS Sc. 10 JĄDROWY-MIX Sc. 11

18 Miks energetyczny Polski 2050 (5/6) Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na paliwa [TWh]

19 Miks energetyczny Polski 2050 (6/6) Struktura zapotrzebowania sektora paliwowo-energetycznego na energię pierwotną [PJ] sc. 1 sc. 7 sc. 10 sc. 11

20 Podsumowanie uzależnienie Polski od importu gazu ziemnego to ok. 70%, w porównaniu do krajów UE należy wielkość wskaźnik oceniać pozytywnie, analiza wielkości udokumentowanych złóż gazu ziemnego (w złożach konwencjonalnych) oraz poziomu wydobycia, jak również prowadzone obecnie prace poszukiwawcze (złoże konwencjonalne i niekonwencjonalne) dają nadzieję na wzrost pozyskania gazu ze złóż rodzimych, zmiany zachodzące na krajowym rynku energii elektrycznej (m.in. wzrost znaczenia OZE) oraz bliska perspektywa ubytków mocy zainstalowanej będzie sprzyjać zwiększeniu wykorzystania gazu ziemnego w energetyce (w budowie bloki gazowo parowe w Stalowej Woli, Włocławku oraz Gorzowie), największy wpływ na szersze wykorzystaniu gazu w energetyce będzie mieć wysokość ceny gazu, a zwłaszcza relacja ceny gazu do innych nośników energii oraz poziom cenowy uprawnień do emisji CO 2, jednoczesne zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w energetyce oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski, ocenianego przez pryzmat samowystarczalności energetycznej, będzie możliwe przy wzroście podaży gazu ziemnego ze złóż krajowych.

Docelowy kształt polskiego rynku energii na wspólnym rynku UE Wybrane zagadnienia

Docelowy kształt polskiego rynku energii na wspólnym rynku UE Wybrane zagadnienia Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Forum Debaty Publicznej/Strategiczne Forum Bezpieczeństwa Seminarium eksperckie pt.: Polityka energetyczna wobec krajowego rynku energii 30 października

Bardziej szczegółowo

GAZ ZIEMNY W POLSCE WYDOBYCIE, ZUŻYCIE I IMPORT DO 2030 ROKU

GAZ ZIEMNY W POLSCE WYDOBYCIE, ZUŻYCIE I IMPORT DO 2030 ROKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 3 Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Adam SZURLEJ Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków GAZ ZIEMNY W POLSCE WYDOBYCIE, ZUŻYCIE I IMPORT

Bardziej szczegółowo

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r.

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r. Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce 22 lutego 2012 r. Construction Club 2 Rys historyczny sektora elektroenergetycznego Przez dziesiątki lat

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny?

Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Krzysztof Zamasz Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Warszawa 6 listopada 2012 r. Polski sektor elektroenergetyczny od gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ropa naftowa kierunki dostaw i struktura zużycia w Polsce w latach 1999 2011

Ropa naftowa kierunki dostaw i struktura zużycia w Polsce w latach 1999 2011 NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Piotr Janusz AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Ropa naftowa kierunki dostaw i struktura zużycia w Polsce w latach 1999 2011 Bilans paliwowo-energetyczny kraju Krajowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego

Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 2 5 18 ISSN 1429-6675 Tadeusz Olkuski*, Adam Szurlej*, Piotr Janusz** Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebna jest dywersyfikacja? Potencjalny miks elektroenergetyczny Polski w 2030 roku w świetle uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych

Czy potrzebna jest dywersyfikacja? Potencjalny miks elektroenergetyczny Polski w 2030 roku w świetle uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych Czy potrzebna jest dywersyfikacja? Potencjalny miks elektroenergetyczny Polski w 2030 roku w świetle uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 15 października 2014 roku Spis treści Strona 2 z 129 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania... 3 1.1. Uwarunkowania społeczno gospodarcze...3 1.1.1. Trendy w

Bardziej szczegółowo

Sektor gazowy a energetyka

Sektor gazowy a energetyka Maj 2012 Spis treści 1. Wstęp 6 2. Aktualna pozycja polskiej energetyki gazowej 10 3. Najważniejsze czynniki determinujące atrakcyjność inwestycji w energetykę gazową 14 3.1. Proces inwestycyjny i koszty

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej w Polsce i Europie

Uwarunkowania wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej w Polsce i Europie Uwarunkowania wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej w Polsce i Europie Autor : dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Kasztelewicz e-mail: kasztel@agh.edu.pl Kraków,czerwiec 2008 rok Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Na inwestycyjnej ścieżce Rekomendacja Listopad 2010

Bardziej szczegółowo

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Ministerstwo Gospodarki Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2015 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna vs. odnawialna. Nieuchronny konflikt czy konieczna synergia?

Energetyka konwencjonalna vs. odnawialna. Nieuchronny konflikt czy konieczna synergia? Energetyka konwencjonalna vs. odnawialna Nieuchronny konflikt czy konieczna synergia? Co się dzieje w światowej energetyce? Świat już nie dyskutuje, czy rozwijać OZE robią to wszystkie wiodące gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 - WYBRANE -

ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 - WYBRANE - ZARZĄDCA ROZLICZEŃ WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 - WYBRANE - ROK 2009 przyniósł : w świecie zużycie energii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1 PODSTAWOWE TOWARY, PRODUKTY I USŁUGI GRUPY PGNiG 1.1 Wstęp W Prospekcie spośród podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG wyodrębniona została Grupa

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie światowej energetyki

Wymiarowanie światowej energetyki Wymiarowanie światowej energetyki Już w tym tygodniu Międzynarodowa Agencja Energetyczna 1 przedstawi swój najnowszy raport dotyczący światowej energetyki. 9 listopada ukaże się World Energy Outlook 2011

Bardziej szczegółowo

Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE

Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE Narada Prezesów i Dyrektorów Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE Stanisław Poręba 29 marca 2011 r. Plan prezentacji I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w Polsce i w krajach UE

Wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w Polsce i w krajach UE Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski, Politechnika Białostocka, Zakład Chemii Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe

Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe Redakcja naukowa: dr hab. in. Lidia Gawlik IGSMiE PAN AUTORZY: dr hab. in. Lidia GAWLIK IGSMiE PAN dr in. Zbigniew GRUDZIÑSKI

Bardziej szczegółowo

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Warszawa, wrzesień 2007 r. 1 2 Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. OCENA REALIZACJI POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UNIJNYCH I POLSKICH UREGULOWAŃ NA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I SYTUACJĘ ODBIORCÓW W POLSCE.

WPŁYW UNIJNYCH I POLSKICH UREGULOWAŃ NA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I SYTUACJĘ ODBIORCÓW W POLSCE. WPŁYW UNIJNYCH I POLSKICH UREGULOWAŃ NA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I SYTUACJĘ ODBIORCÓW W POLSCE. Targi Energii 23.10. 2008 r Państwowy Sektor Energetyczny - struktura. KONSOLIDACJA PIONOWA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Z DZIAŁALNOŚCI PREZESA W 2009 R. Warszawa, marzec 2010 r.

SPRAWOZDANIE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Z DZIAŁALNOŚCI PREZESA W 2009 R. Warszawa, marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W 2009 R. Warszawa, marzec 2010 r. SPIIS TREŚCII WSTĘP 5 I. PREZES URE INSTYTUCJA REGULACYJNA 6 1. Status prawny i ustawowe obowiązki Prezesa

Bardziej szczegółowo

Węgiel, ropa, gaz ziemny analiza cen w latach 2006 2011

Węgiel, ropa, gaz ziemny analiza cen w latach 2006 2011 306 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2011 UKD: 622.333: 622.323: 622.324.5: 338.516.22(100): Węgiel, ropa, gaz ziemny analiza cen w latach 2006 2011 dr inż. Zbigniew Grudziński* ) dr inż. Adam Szurlej* ) Treść: W artykule

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Energetycznych w Polsce. Marzec 2010, Warszawa

Finansowanie Inwestycji Energetycznych w Polsce. Marzec 2010, Warszawa Finansowanie Inwestycji Energetycznych w Polsce Marzec 2010, Warszawa TWh TWh Budowa nowych mocy wytwórczych w Polsce Plany budowy nowych mocy wytwórczych w Polsce Założenia Ministerstwa Gospodarki co

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ENERGETYCZNE NARZĘDZIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINIE.

PLANOWANIE ENERGETYCZNE NARZĘDZIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINIE. PLANOWANIE ENERGETYCZNE NARZĘDZIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINIE. Materiały szkoleniowe. (D 1.5.1.) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. GDAŃSK 2006 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. POLITYKA ENERGETYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAJDLER ENERGY LAWYERS. Warszawa 2012

ZAJDLER ENERGY LAWYERS. Warszawa 2012 Warszawa 2012 ZAJDLER ENERGY LAWYERS Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenie dla stworzenia w Polsce hubu gazowego dla państw Europy

Bardziej szczegółowo