Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty."

Transkrypt

1 Program przygotowania do egzaminu na świadectwa. I. Wymogi kwalifikacyjne dla do egzaminu na świadectwo : 1. Posiada licencję. 2. Spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 marca 2011r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa oraz zachowania jego waŝności (Dz..U.66, poz.349, 2011r), 3. Jest zatrudniony w Zakładzie Przewozów Regionalnych Umowa o pracę lub świadczy usługi na jego rzecz. 4. Posiada znajomość języka obcego ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z r. w sprawie świadectwa, Dz.U. z 2011r., nr 66, poz.347) wskazanego przez zarządcę infrastruktury, do której odnosi się świadectwo, o które będzie się ubiegał. 5. Odbył przygotowanie zawodowe. II. Program przygotowania zawodowego: 1. StaŜ stanowiskowy i szkolenie praktyczne z taboru kolejowego, wg przyjętych w spółce kategorii i podkategorii Świadectwa Maszynisty: świadectwo kategorii A podkategoria A1 lokomotywy manewrowe TEMATYKA SZKOLENIA Czas szkolenia (godz.) S E S+E 1. Praca przy naprawie i utrzymaniu lokomotyw przeznaczonych eksploatacyjnie do pracy manewrowej Praca w charakterze pracownika szkolonego pod nadzorem przy czynnościach podczas wykonywania pracy manewrowej Praca w charakterze pracownika szkolonego pod nadzorem przy czynnościach rewidenta taboru Razem staŝ stanowiskowy i szkolenie praktyczne na lokomotywy manewrowe świadectwo kategorii B podkategoria B1przewóz osób kategorii A i B podkategoria A1 + B1 lokomotywy manewrowe i przewóz osób Czas szkolenia (godz.) Kat. TEMATYKA SZKOLENIA Podkategoria E+S E S W R +Wag. Kategoria B 1. Praca przy naprawie i utrzymaniu: Podkategoria B1 1) pojazdów kolejowych z napędem Kategoria A i B przeznaczonych do pracy pociągowej w Podkategoria ruchu pasaŝerskim i manewrowej, 260 A1 + B1 2) wagonów osobowych. Kategoria B Podkategoria B1 2. Praca w charakterze pracownika szkolonego pod nadzorem przy czynnościach pociągu pasaŝerskiego Kategoria A i B Podkategoria A1 + B1 Kategoria B Podkategoria B1 Kategoria A i B Podkategoria A1 + B1 2. Praca w charakterze pracownika szkolonego pod nadzorem przy czynnościach pociągu pasaŝerskiego i manewrowego Praca w charakterze pracownika szkolonego pod nadzorem przy czynnościach rewidenta taboru.zapoznanie się z oględzinami technicznymi pociągu i przeprowadzaniem prób hamulca pociągu. Razem staŝ stanowiskowy i szkolenie praktyczne z taboru kolejowego : kategoria B podkategoria B1 kategoria A+B podkategoria A1+B1 B1 130 A

2 2.Szkolenie teoretyczne z taboru kolejowego i ze znajomości infrastruktury 2.1.Program szkolenia na świadectwo kategorii A świadectwo kategorii A podkategoria A1 lokomotywy manewrowe szkolenie teoretyczne z taboru część 1T Zakres wiedzy podkategorii A1 1. Znajomość lokomotywy z przeznaczeniem eksploatacyjnym do pracy manewrowej. 2. Próby i kontrole lokomotywy przed jazdą, oraz czynności przy uruchamianiu pojazdu. 3. Eksploatacja lokomotywy przez maszynistę podczas wykonywania pracy manewrowej, mogące wystąpić usterki, zdanie lokomotywypo pracy. liczba godzin lekcyjnych TEMATYKA SZKOLENIA wykł/ćwicz.dla pojazdów trakcji spalinowej S S* S** 1) budowa lokomotywy podwozia i nadwozia. 4/2 14/14 2) układ pneumatyczny i hamulcowy. 3/2 17/10 3) sterowanie lokomotywą i usterki. 3/2 16/8 4) urządzenia podgrzewania czynnika chłodzącego silnik spalinowy lokomotywy. 1/1 2/2 5) zastosowane urządzenia automwtyki bezpieczeństwa (ABP). 1/0 5/4 1) przygotowywania lokomotywy do pracy, 1/0 5/6 2) uruchomienie i dokonanie kontroli działania urządzeń lokomotywy oraz przeprowadzenie prób hamulców lokomotywy. 1/1 3/5 1) obsługa lokomotywy podczas wykonywania pracy manewrowej 1/2 5/6 oraz mogące wystąpić usterki w pracy lokomotywy, 2) zdanie lokomotywy po zakończeniu pracy. 1/0 4/4 Ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia z taboru część 1T. 16/10 71/59 szkolenie teoretyczne z taboru część 2T 1. Instrukcje i 1) postanowienia Instrukcji i wytycznych Przewozów Regionalnych w wytyczne Spółki. zakresie obowiązującym maszynistę Próby hamulca składu pociągu sformowanego podczas pracy manewrowej. 3. Bezpieczne metody pracy przy urządzeniach elektroenerg. zainstalowanych na lokomotywie. 1) rodzaje i sposób przeprowadzania prób hamulca składu pociągu lokomotywą manewrową. 3/4 2) obsługa hamulca niesamoczynnego oraz samoczynnego przez maszynistę podczas manewrowania ze składem pociągu, hamowanym hamulcem zespolonym, 3) wybrane postanowienia instrukcji Pw5. 4/6 1) obowiązki i zachowanie się podczas obsługi lokomotywy manewrowej w zakresie bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, 2) przyczyny poraŝeń. 3/0 3) zasady udzielanie pierwszej pomocy w przypadku poraŝenia prądem elektrycznym. ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia z taboru część 2T. 20/10 szkolenie teoretyczne ze znajomości infrastruktury (np. PKP PLK, SKM) część 3L 1. Praca manewrowa zgodnie z postanowieniami instrukcji obowiązujących maszynistę. 2. Postępowanie w razie zaistnienia sytuacji wyjątkowych podczas pracy manewrowej. 1) zagadnienia obowiązujące maszynistę lokomotywy manewrowej dotyczące wykonywania pracy manewrowej i jazd na zasadach pociągowych obowiązki. 2) zasady prowadzenia jazd pociągowych, 3) wykonywanie pracy manewrowej 1) Obowiązki w przypadku zaistnienia poŝaru, wypadku z udziałem ludzi, 2) Postępowanie w przypadku zaistnienia zagroŝenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego podczas wykonywania pracy manewrowej 3) Podstawowe zasady systemu zarządzania bezpieczeństwem obowiązujące w danym przedsiębiorstwie kolejowym. 3. Zapoznanie z dokumentacją opisującą warunki Zakres wiedzy dot. rejonów manewrowych i odcinków linii dojazdu lokomotywy do pracy w stałym rejonie manewrowym. techniczno ruchowe rejonówó 4/0 manewrowych i odcinków linii kolejowych. ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia część 3L 27/0 * czas szkolenia przy rozszerzaniu świadectwa o następny typ lokomotywy. **czas szkolenia na pierwszy typ pojazdu. 15/0 8/0 2

3 szkolenie praktyczne ze znajomości infrastruktury część 4L poznawanie rejonów manewrowych oraz odcinka linii kolejowej (szlaku) (np. PKP PLK, SKM), dojazdu do rejonu manewrowego Zakres podkategorii A1 wiedzy Część praktyczna Znajomość linii Realizowana jest poprzez wykonanie jazd w kabinie kolejowych. pojazdu kolejowego z napędem oraz z wykorzystaniem nagrań z pracy rejonu manewrowego, posterunków ruchu, na odcinkach linii kolejowych dojazdu do rejonu manewrowego w celu poznania infrastruktury w zakresie: 1. Odcinków linii kolejowej, 2. Stałych rejonów manewrowych. przy rozszerzania świadectwa o typ lokomotywy pominąć Ilość jazd na poznanie odcinków linii /godzin jazdy w stacji podczas wykonywania pracy manewrowej w porze: dziennej ciemnej razem

4 2.2. Program szkolenia na świadectwo kategorii B podkategorii B1 świadectwo kategorii B podkategoria B1 przewóz osób Zakres wiedzy Podkategorii B1. 1. Znajomość pojazdu trakcyjnego z przeznaczeniem do przewozu osób: a)lokomotywy, b) zespołu trakcyjnego, c)autobusu szynowego, d) pociągów zespolonych tzw. Ciągpchaj. 2. Próby i kontrole pojazdu trakcyjnego przed jazdą oraz czynności przy uruchamianiu pojazdu. 3. Eksploatacja pojazdu trakcyjnego przez maszynistę podczas wykonywania pracy pociągowej i manewrowej, mogące występować usterki, zdanie pojazdu trakcyjnego po pracy oraz zagadnienia utrzymania pojazdu trakcyjnego. szkolenie teoretyczne z taboru część 1T TEMATYKA SZKOLENIA liczba godzin lekcyjnych Wykłady/ćwicz. E* S* S lub E** 1. Budowa pojazdów trakcyjnych podwozia i nadwozia. 3/1 3/1 18/8 2. Układ pneumatyczny i hamulcowy. 4/3 3/2 16/8 3. Sterowanie pojazdem trakcyjnym. 8/3 4/2 19/10 4. Urządzenia ogrzewania pociągu i klimatyzacji. 1/0 2/0 4/4 5. Urządzenia podgrzewania czynnika chłodzącego silnik spalinowy. 1/0 2/2 6. Zastosowana na pojeździe trakcyjnym Automatyka Bezpieczeństwa Pociągu (ABP). (Z uwzględnieniem urządzeń kraju wspólnotowego przy rozszerzaniu świadectwa na dany kraj). 1/1 1/1 2/3 1. Przygotowanie pojazdu trakcyjnego do pracy. 2/1 2/1 6/5 2. Uruchomieniu pojazdu trakcyjnego i przeprowadzenie wymaganych prób 1/1 1/1 4/5 1. Obsługa pojazdów trakcyjnych w czasie pracy. 1/2 1/2 7/10 2. Zdanie pojazdu trakcyjnego po pracy. 1/0 1/0 4/4 3. Przeglądy techniczne pojazdu trakcyjnego i ich zakres. 2/3 ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia z taboru część 1T 22/12 19/10 84/62 szkolenie teoretyczne z taboru część 2T 1. Instrukcje Instrukcje Przewozów Regionalnych w zakresie obowiązującym obowiązujące maszynistę (Instrukcje obowiązujące maszynistę w kraju maszynistę. wspólnotowym przy rozszerzaniu świadectwa na dany kraj). 15/0 2. Próby hamulców pociągu i czynności podczas przygotowywania pociągu do drogi, 1. Czynności podczas przygotowywania pociągu do drogi. 2. Przeprowadzenie prób hamulców pociągu. 1/1 1/1 10/8 3. Sposób prowadzenia pociągu i czynności po przyprowadzeniu pociągu do stacji końcowej. 1. Technika prowadzenia pociągu przez maszynistę 1/2 1/2 12/10 2. Czynności po przyprowadzeniu pociągu do stacji końcowej w zakresie hamulców bowiązujące w tym zakresie postanowienia instrukcji Przewozów Regionalnych. 3/4 4.Bezpieczne metody pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych na pojeździe trakcyjnym. 1. Obowiązki i postępowanie podczas obsługi pojazdu trakcyjnego w zakresie bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 2. Przyczyny poraŝeń. 3. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku poraŝenia prądem elektrycznym 6/0 ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia z zakresu taboru część 2T 2/3 2/3 46/22 4

5 szkolenie teoretyczne ze znajomości infrastruktury (np. PKP PLK, SKM) część 3L 1. Prowadzenia pociągu i wykonawstwo pracy manewrowej. 2. Nieprawidłowości (Obowiązki w razie stwierdzenia nieprawidłowości dot. infrastruktury i otoczenia oraz zagraŝających bezpieczeństwu ruchu kolejowego). 3. Unieruchomienie pociągu. Zakres wiedzy podkategorii B1 1. Obowiązki i postępowanie w pracy pociągowej i pozapociągowej zgodnie z postanowieniami obowiązujących maszynistę instrukcji uruchomienie pociągu, podczas jazdy pociągu, po przyjeździe do stacji końcowej biegu pociągu. 2. Postanowienia instrukcji Zarządcy infrastruktury (np. PKP PLK, SKM) obwiązujących maszynistę. Przy rozszerzaniu świadectwa o kraj wspólnotowy postanowienia instrukcji zarządcy tego kraju. 1. Zasady po zauwaŝeniu przez maszynistę nieprawidłowości dotyczącej infrastruktury. 2. W przypadku stwierdzenia lub dowiedzeniu się o zagroŝeniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, jak równieŝ zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia ludzkiego lub mienia. 3. Pojęcie zdarzenia ( powaŝnego wypadku, wypadku, incydentu), 4. Sposób powiadamiania o zdarzeniu obowiązki w razie zaistnienia zdarzenia z udziałem ludzi, poŝaru w pociągu pasaŝerskim. 5. Profilaktyka na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 1. Obowiązki w razie zaistnienia sytuacji wyjątkowych w prowadzonym pociągu na szlaku. 2. Oględziny i podejmowanie decyzji przez maszynistę co do dalszej jazdy uszkodzonego wagonu. Zakres wiedzy dot. linii kolejowych. 5. Zapoznanie się z dokumentacją opisującą warunki techniczno ruchowe odcinków linii kolejowych ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia z infrastruktury część 3L szkolenie praktyczne ze znajomości infrastruktury część 4L poznawanie linii kolejowej (odcinka linii kolejowej, szlaku) Część praktyczna liczba jazd na poznanie linii kolejowej w porze Dziennej Ciemnej Razem Znajomość linii Część praktyczna, którą realizowana jest poprzez wykonanie kolejowych jazd w kabinie pojazdu kolejowego z napędem oraz (odcinków linii). z wykorzystaniem nagrań odcinków linii kolejowych widzianych z kabiny, w celu poznania linii (odcinka linii kolejowej). * Przy rozszerzaniu świadectwa o typ pojazdu trakcyjnego pomija się. 12/0 7/0 2/0 6/0 27/0 ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia teoretycznego kategorii B, podkategorii B1. 24/15 21/13 130/84 * przy rozszerzaniu świadectwa o typ pojazdu pominąć ** czas szkolenia na pierwszy typ pojazdu w wybranym rodzaju trakcji 2* 2* 4* 5

6 2.3. Program szkolenia na świadectwo kategorii A i B podkategorii A1 + B1 Zakres wiedzy podkategorii B1 + A1 1. Znajomość pojazdu trakcyjnego z przeznaczeniem do manewrów i przewozu osób: a)lokomotywy, b) zespołu trakcyjnego, c)autobusu szynowego, d) pociągów zespolonych tzw. Ciągpchaj. 2. Próby i kontrole pojazdu trakcyjnego przed jazdą oraz czynności przy uruchamianiu pojazdu. 3. Eksploatacja pojazdu trakcyjnego przez maszynistę podczas wykonywania pracy pociągowej i manewrowej, mogące występować usterki, zdanie pojazdu trakcyjnego po pracy oraz zagadnienia utrzymania pojazdu trakcyjnego. świadectwo kategorii A i B podkategoria A1 + B1 lokomotywy manewrowe i przewóz osób szkolenie teoretyczne z taboru część 1T TEMATYKA SZKOLENIA liczba godzin lekcyjnych Wykłady/ćwicz. B1 E* B1 S* B1 E** A1 lub S S*** 1. Budowa pojazdów trakcyjnych podwozia i nadwozia. 3/1 3/1 18/8 4/2 2. Układ pneumatyczny i hamulcowy. 4/3 3/2 16/8 3/2 3. Sterowanie pojazdem trakcyjnym i ustereki. 8/3 4/2 19/10 3/2 4. Urządzenia ogrzewania pociągu i klimatyzacji. 1/0 2/0 4/4 5. Urządzenia podgrzewania czynnika chłodzącego silnik spalinowy. 1/0 2/2 1/1 6. Zastosowana na pojeździe trakcyjnym Automatyka Bezpieczeństwa Pociągu (ABP). (Z uwzględnieniem urządzeń kraju wspólnotowego przy rozszerzaniu świadectwa na dany kraj). 1/1 1/1 2/3 1/0 1. Przygotowanie pojazdu trakcyjnego do pracy. 2/1 2/1 6/5 1/0 2. Uruchomieniu pojazdu trakcyjnego i przeprowadzenie 1/1 wymaganych prób. 1/1 1/1 4/5 1. Obsługa pojazdów trakcyjnych w czasie pracy. 1/2 1/2 7/10 1/2 2. Zdanie pojazdu trakcyjnego po pracy. 1/0 1/0 4/4 1/0 3. Przeglądy techniczne pojazdu trakcyjnego i ich zakres. 2/3 ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia z taboru część 1T 22/12 19/10 84/62 16/10 1. Instrukcje obowiązujące maszynistę. 2. Próby hamulców pociągu i czynności podczas przygotowywa nia pociągu do drogi, 3. Sposób prowadzenia pociągu i czynności po przyprowadzeni u pociągu do stacji końcowej, wykonywania pracy manewrowej. szkolenie teoretyczne z taboru część 2T Instrukcje Przewozów Regionalnych w zakresie obowiązującym maszynistę (Instrukcje obowiązujące maszynistę w kraju wspólnotowym przy rozszerzaniu świadectwa na dany kraj). 1. Czynności podczas przygotowywania pociągu do drogi. 2. Rodzaje i sposób przeprowadzenie prób hamulców pociągu. 15/0 1/1 1/1 10/8 1/1 1. Technika prowadzenia pociągu i wykonawstwo pracy manewrowej przez maszynistę. 1/2 1/2 12/10 1/1 2. Czynności po przyprowadzeniu pociągu do stacji końcowej w zakresie hamulców bowiązujące w tym zakresie postanowienia instrukcji Przewozów Regionalnych. 3/4 6

7 4.Bezpieczne metody pracy przy urządzeniach elektroenergetycz nych na pojeździe trakcyjnym. 1. Obowiązki i postępowanie podczas obsługi pojazdu trakcyjnego w zakresie bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 2. Przyczyny poraŝeń. 3. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku poraŝenia prądem elektrycznym 6/0 Ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia z zakresu taboru część 2T 2/3 2/3 46/22 2/2 szkolenie teoretyczne ze znajomości infrastruktury (np. PKP PLK, SKM) część 3L 1. Prowadzenia pociągu 1. Obowiązki i postępowanie w pracy pociągowej i pozapociągowej (manewrowej) zgodnie z postanowieniami i wykonawstwo obowiązujących maszynistę instrukcji uruchomienie pracy manewrowej. pociągu, podczas jazdy pociągu, po przyjeździe do stacji końcowej biegu pociągu. 2. Postanowienia instrukcji Zarządcy infrastruktury (np. PKP PLK, SKM) obwiązujących maszynistę. Przy rozszerzaniu świadectwa o kraj wspólnotowy postanowienia instrukcji 12/0 2. Nieprawidłowości (Obowiązki w razie stwierdzenia nieprawidłowości dot. infrastruktury i otoczenia oraz zagraŝających bezpieczeństwu ruchu kolejowego). 3. Unieruchomienie pociągu. 4. Zapoznanie się z dokumentacją opisującą warunki techniczno ruchowe odcinków linii kolejowych. zarządcy tego kraju. 1. Zasady po zauwaŝeniu przez maszynistę nieprawidłowości dotyczącej infrastruktury. 2. W przypadku stwierdzenia lub dowiedzeniu się o zagroŝeniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, jak równieŝ zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia ludzkiego lub mienia. 3. Pojęcie zdarzenia ( powaŝnego wypadku, wypadku, incydentu), 4. Sposób powiadamiania o zdarzeniu obowiązki w razie zaistnienia zdarzenia z udziałem ludzi, poŝaru w pociągu pasaŝerskim. 5. Profilaktyka na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 1. Obowiązki w razie zaistnienia sytuacji wyjątkowych w prowadzonym pociągu na szlaku. 2. Oględziny i podejmowanie decyzji przez maszynistę co do dalszej jazdy uszkodzonego wagonu. Zakres wiedzy dot. linii kolejowych. 7/0 2/0 6/0 ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia z infrastruktury część 3L 27/0 ogółem liczba godzin lekcyjnych szkolenia teoretycznego kategorii A i B, podkategorii A1 + B1. 24/15 21/13 130/84 18/12 * przy rozszerzaniu świadectwa o typ pojazdu trakcji E pominąć czas szkolenia na typ pojazdu trakcji S i odwrotnie. ** czas szkolenia na pierwszy typ pojazdu w wybranym rodzaju trakcji. uwaga: szkolenie teoretyczne naleŝy rozpocząć od tematów dotyczących pierwszego typu pojazdu podkategorii B1, a następnie przejść do pierwszego typu pojazdu podkategorii A1 szkolenie praktyczne ze znajomości infrastruktury część 4L poznawanie linii kolejowej (odcinka linii kolejowej, szlaku, rejonu manewrowego) część praktyczna liczba jazd na poznanie linii kolejowej w porze zakres wiedzy Dziennej Ciemnej Razem Dla podkategorii Znajomość linii kolejowych (odcinków linii). Realizowana jest poprzez wykonanie jazd w kabinie pojazdu kolejowego z napędem oraz z wykorzystaniem nagrań odcinków linii kolejowych B1 2* 2* 4* widzianych z kabiny, w celu poznania linii (odcinka linii kolejowej) Znajomość linii kolejowych (odcinków linii). Realizowana jest poprzez wykonanie jazd w kabinie pojazdu kolejowego z napędem oraz z wykorzystaniem nagrań na odcinkach linii kolejowych A dojazdu do rejonu manewrowego Znajomość stałych rejonów manewrowych. Realizowana jest poprzez wykonanie jazd w kabinie pojazdu kolejowego z napędem oraz z wykorzystaniem nagrań z pracy rejonu A manewrowego, posterunków ruchu w ilości godzin. * Przy rozszerzaniu świadectwa o typ pojazdu trakcyjnego pomija się. 7

8 3.Jazdy praktyczne pod nadzorem na Świadectwo Maszynisty wg kategorii i podkategorii Świadectwo kategorii A podkategoria A1 kategorii B podkategoria B1 kategorii A i B podkategoria A1 + B1 Jazda w charakterze szkolonego pod nadzorem. Wykonywanie czynności pod nadzorem na stanowisku lokomotywy manewrowej, jazdy praktyczne lokomotywą podczas wykonywania pracy manewrowej w stałym rejonie manewrowym. Jazdy praktyczne i wykonywanie czynności pojazdu trakcyjnego pod nadzorem na stanowisku podczas obsługi pociągów pasaŝerskich i jazd manewrowych w czasie obsługi pociągów pasaŝerskich Jazdy praktyczne i wykonywanie czynności pojazdu trakcyjnego pod nadzorem na stanowisku podczas: 1. Obsługi pociągów pasaŝerskich i jazd manewrowych w czasie obsługi pociągów pasaŝerskich. B1 2. Jazd manewrowych w rejonach manewrowych stacji A1. Ilość godzin zegarowych jazd praktycznych S i/lub E S* E* * Czas jazdy w charakterze szkolonego pod nadzorem przy rozszerzania świadectwa o jeden typ pojazdu trakcyjnego. 8

9 III.Egzamin kwalifikacyjny na Świadectwo Maszynisty. 1. Egzamin składa się z części: 1) Teoretycznej pisemnej w formie testów. Test jest zaliczony z wynikiem pozytywnym przy 2/3 poprawnych odpowiedzi z poszczególnych tematów. 2) Praktycznej po pozytywnym wyniku z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego na Świadectwo Maszynisty. 2. W trakcie egzaminu praktycznego maszynista musi wykazać się wiedzą w zakresie taboru (odnośnie ustalonego typu pojazdu) i infrastruktury, którą był objęty w trakcie szkolenia wg programu szkolenia na określoną kategorię i podkategorię świadectwa. 3. zakres egzaminu praktycznego: 1) wykonywanie czynności przygotowania i zdania pojazdu kolejowego do pracy i po pracy, 2) lokalizowanie i wykrywanie usterek w obwodach i urządzeniach pojazdu kolejowego, 3) wykonywanie oględzin technicznych pociągu i obsługi hamulców kolejowych, 4) obsługa aktywnych systemów zabezpieczeń oraz urządzeń radiołączności, 5) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i naprawczej, 6) obsługa pojazdu kolejowego z napędem podczas jazdy, 7) Jazda próbna jest ostatnią fazą egzaminu praktycznego maszynista instruktor odbywa z maszynistą jazdę próbną na poznanym typie pojazdu trakcyjnego i poznanej infrastrukturze. 4. Egzamin pisemny w formie testów opracowanych przez komisję egzaminacyjną obejmujących zakres wiedzy wg programu szkolenia na Świadectwo Maszynisty w zaleŝności od kategorii i podkategorii świadectwa oraz typu pojazdu i infrastruktury. 5. Zestaw egzaminacyjny testowy zawiera zestawy tematyczne (w zaleŝności od kategorii i podkategorii świadectwa ) w następujących zagadnieniach. Lp. Zestaw tematyczny Temat z zakresu wiedzy z taboru liczba pytań w zestawie tematycznym na kaŝdy typ pojazdu kolejowego kategorii i podkategorii A A1 B B I Budowa pojazdu kolejowego z napędem II Układ pneumatyczny i hamulca zastosowany system na danym typie pojazdu oraz przygotowanie pojazdu trakcyjnego do pracy w zakresie 9 12 układów hamulcowych z uwzględnieniem warunków zimy, Obsługa i eksploatacja pojazdu III 3 kolejowego z napędem IV Obsługa prędkościomierza urządzeń czujności i radiotelefonu V Usuwanie nieprawidłowości i usterek w pojeździe z zachowaniem zasad bhp VI Bezpieczne metody pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 6* 6* 7 VII Obsługa hamulców przez maszynistę podczas przygotowywania pociągu do drogi jazdy pociągu i po przyprowadzeniu pociągu do stacji końcowej VIII Zasady prowadzenia, wypełniania podstawowych dokumentów dotyczących pracy pojazdu trakcyjnego i. 3* 3* Uwagi Dot. PR, które obsługują odcinki graniczne lub współuŝytkowane kraju wspólnotowego. * w przypadku rozszerzania Świadectwa Maszynisty o typ pojazdu kolejowego z napędem pytania moŝna pominąć. 9

10 Lp. Zestaw tematyczny Tematy dotyczące Infrastruktury Ilość pytań w zestawie tematycznym na kaŝdy typ pojazdu kolejowego kategorii i podkategorii A B B1 A Zagadnienia prowadzenia ruchu pociągów i wykonawstwa pracy 1 I manewrowej, sygnalizacji. 9* 12* 2 II Obowiązki w razie stwierdzenia nieprawidłowości dot. infrastruktury i otoczenia oraz zagraŝających bezpieczeństwu ruchu kolejowego. 6* 9* Uwagi Dot. PR, które obsługują odcinki graniczne lub szkolenia do obsługi odcinków współuŝytkowanych kraju wspólnotowego. Dot. PR, które obsługują odcinki graniczne lub współuŝytkowane Kraju wspólnotowego. 3 III 4 IV 5 V 6 VI Postępowanie w razie zaistnienia sytuacji wyjątkowych, wydarzenia, poŝaru podczas prowadzenia pociągu lub wykonywania pracy manewrowej. Podstawowe zasady systemu zarządzania bezpieczeństwem obowiązującym w przedsiębiorstwie ( w tym organizacja pracy ). Zagadnienia znajomości regulaminów technicznych stacji i warunków miejscowych stacji stałych rejonów manewrowych lub rozpoczynających i kończących bieg pociągu 1. Zagadnienia znajomość linii kolejowych (odcinków linii, szlaku (np. PKP PLK, SKM)). 2. Zagadnienia znajomość kolejowego odcinka granicznego lub współuŝytkowanego Kraju wspólnotowego. 6* 9* 3* 3* 3* 6* 3** 6** 6** 6** Dot. PR, które obsługują odcinki graniczne lub współuŝytkowane Kraju wspólnotowego. Liczba pytań testowych z poszczególnego tematu dotyczy jednego typu pojazdu. * w przypadku egzaminu rozszerzajacego na świadectwo o typ pojazdu kolejowego z napędem oraz podczas egzaminu na A1 + B1 pytania oznaczone* moŝna pominąć. ** obowiązują tylko tematy egzaminacyjne w przypadku rozszerzania Świadectwa Maszynisty o nowy odcinek linii kolejowej. VII Test sprawdzajacy poziom znajomości języka obcego wymaganego przez zarządcę infrastruktury, do której odnosi się świadectwo objęte zakresem egzaminu. Zakres sprawdzanych umiejętności językowych regulują odrębne przepisy. 10

Maszynista z ograniczeniem do lokomotyw manewrowych. Maszynista z ograniczeniem do przewozu osób.

Maszynista z ograniczeniem do lokomotyw manewrowych. Maszynista z ograniczeniem do przewozu osób. Program przygotowania do egzaminu na świadectwa. I. Wymogi kwalifikacyjne dla do egzaminu na świadectwo : 1. Posiada licencję. 2. Spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o.

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 1 z 13 PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o.

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. PROCEDURA Nr A 211 Wydanie 2 15.09.2014 r. Strona 1 z 9 PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY szkolenia@ottima-plus.com.pl www.ottima-plus.com.pl. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie: KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o.

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. PROCEDURA Nr A 211 Wydanie 3 24.06.2015 Strona 1 z 10 PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. wydawania świadectwa maszynisty. w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

PROCEDURA. wydawania świadectwa maszynisty. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. Strona 1 z PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie w

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem

LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA plus zaprasza na kurs: LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem PREZENTACJA OŚRODKA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA PLUS TO SAMODZIELNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DOSTARCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10 Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 10 do umowy UM-BPT-.. 2 z 7 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 212 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 212 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 212 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM.

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM. Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 20 do Umowy UM. 2 z 8 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. 02-354 Warszawa ul. Szczęśliwicka 56 tel. 0-795 57 63 81 fax. 0-22 822 32 52 e-mail: biuro@szkoleniakolejowe.pl www.szkoleniakolejowe.pl Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA Rozdział 1 Przepisy ogólne 140. 1. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia ruchu i sygnalizacji na liniach metra określa zarządca infrastruktury. 2. Karta próby hamulca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. II. Program przygotowania zawodowego:

Załącznik nr 1. II. Program przygotowania zawodowego: Załącznik nr 1 WARUNKI KWALIFIKACYJNE, JAKIE SĄ OBOWIĄZANI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY, W TYM WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, A TAKŻE PROGRAM I ZAKRES PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ORAZ WYMAGANY CZAS JEGO TRWANIA, A TAKŻE

Bardziej szczegółowo

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH Gdynia 2016 1 Uchwała nr 151/2016 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów S t r o n a 1 z 1 3 PROCEDURA pasażerów S t r o n a 2 z 1 3 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu procesu 5. Dokumenty związane 6. Formularze

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu Wyciąg z Zarządzanie Strona: 1/8 WYCIĄG Z PROCEDURY ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PERSONELU ZATWIERDZONEJ W DNIU 04.05.2106 r. Wyciąg z Zarządzanie Strona: 2/8 1. Procedura wydawania świadectw maszynisty.

Bardziej szczegółowo

K-4 INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO

K-4 INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO K-4 INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDAWANIA, AKTUALIZACJI, ZAWIESZANIA I COFANIA ŚWIADECTWA MASZYNISTY w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ia-15

PROCEDURA WYDAWANIA, AKTUALIZACJI, ZAWIESZANIA I COFANIA ŚWIADECTWA MASZYNISTY w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ia-15 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Załącznik S.A. do uchwały Nr 6942017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. PROCEDURA WYDAWANIA, AKTUALIZACJI, ZAWIESZANIA I COFANIA ŚWIADECTWA MASZYNISTY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZSZ/P5.2 WYDAWANIE ŚWIADECTW MASZYNISTY

PROCEDURA ZSZ/P5.2 WYDAWANIE ŚWIADECTW MASZYNISTY Procedura Zintegrowanego Systemu Zarządzania Strona 1 Stron 57 PROCEDURA WYDAWANIE ŚWIADECTW MASZYNISTY Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania wprowadzona do stosowania dnia: 26.03.2015 r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 12 poz. 110 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U Nr 12 poz. 110 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 110 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie określenia dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową / drużynami

Bardziej szczegółowo

Rozdział III PRZYGOTOWANIE POCIĄGÓW DO JAZDY. 14 Przygotowanie i zgłoszenie pociągu do jazdy

Rozdział III PRZYGOTOWANIE POCIĄGÓW DO JAZDY. 14 Przygotowanie i zgłoszenie pociągu do jazdy Rozdział III PRZYGOTOWANIE POCIĄGÓW DO JAZDY 14 Przygotowanie i zgłoszenie pociągu do jazdy 1. Przed wyprawieniem pociągu w drogę, pociąg naleŝy przygotować do jazdy. Czynności przygotowania do jazdy pociągu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZSZ/P5.2 WYDAWANIE ŚWIADECTW MASZYNISTY

PROCEDURA ZSZ/P5.2 WYDAWANIE ŚWIADECTW MASZYNISTY Procedura Zintegrowanego Systemu Zarządzania Strona 1 Stron 61 PROCEDURA WYDAWANIE ŚWIADECTW MASZYNISTY Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania wprowadzona do stosowania dnia: 26.03.2015 r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r.

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września Przepis

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r.

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. pomiędzy: PKP Intercity S.A., z siedzibą: ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA,

OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA, OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA, 11.05.2017 DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE SZKOLENIA MASZYNISTÓW NA ZE POJAZDU TRAKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

r r r r r r r.

r r r r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY INFORMACJI O WPROWADZANYCH

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY INFORMACJI O WPROWADZANYCH Urząd Transportu Kolejowego ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY Utrzymanie INFORMACJI O WPROWADZANYCH techniczne wagonów ZMIANACH towarowych w kontekście recertyfikacji

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM /10

D E C Y Z J A Nr TRM /10 Warszawa, 29 września 2010 r. PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO p.o. Mirosław Antonowicz Wiceprezes D E C Y Z J A Nr TRM-9110-13/10 zmieniająca decyzję Nr TRM-9110-07/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Warunków Zamówienia PR-57/2014 str. 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia PR-57/2014 str. 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia PR-57/2014 str. 1 Załącznik nr 8 do SWZ Wzory druków Wzór nr 1 (A-0001) Upoważnienie wydawane dla pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 59 3798 Poz. 301 301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

Radzisław Cyniak Magda Getka Zbigniew Szafrański Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o.

Radzisław Cyniak Magda Getka Zbigniew Szafrański Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o. Jak racjonalnie wykorzystać możliwości stwarzane przez współczesne techniki symulacji Radzisław Cyniak Magda Getka Zbigniew Szafrański Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. Projekt w sprawie przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla maszynistów niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty, zakresu informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ct-1 Mt-1 INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO

Ct-1 Mt-1 INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO Ct-1 Mt-1 INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot instrukcji 1. Instrukcja niniejsza ustala zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialność maszynisty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE r r r r.

WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik 15. PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1O GRUDNIA 2017 R. 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

2. Wzory zaświadczeń lekarskich określają załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia. i posiadają zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną

2. Wzory zaświadczeń lekarskich określają załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia. i posiadają zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną Dziennik Ustaw Nr 87-4655- Poz. 979 Rozdział 4 Zasady oceny zdolności fizycznych i psychicznych pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO

INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO PKP CARGO Spółka Akcyjna Załącznik do Zarządzenia Nr 214 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 22 lipca 2008 r. INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO Ct-1 (Mt-1) Warszawa 2008 Załącznik do Uchwały Nr 394/2008

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Opracował: Jerzy Madej Firma Handlowo-Usługowa NETKOL Zatwierdził: Tomasz Ziółkowski Dyrektor Działu Eksploatacji Źródeł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO

INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO ZALECANE DOBRE PRAKTYKI INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO Warszawa, 2012 r. Spis treści WYKAZ ZMIAN... 3 R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 1 Przedmiot instrukcji... 4 2 Drużyna trakcyjna...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 8 PROCEDURA P/16 Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 2 z 8 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej

66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej 66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej 1. Nazwa bocznicy Górażdże CEMENT S.A. w Choruli Bocznica eksploatowana jest na podstawie Regulaminu pracy bocznicy kolejowej ważnego od dnia 07.05.2004r. 2. Położenie

Bardziej szczegółowo

Pt-2 (Mt-1) INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO

Pt-2 (Mt-1) INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pt-2 (Mt-1) INSTRUKCJA DLA MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO Obowiązuje od dnia Miejsce opracowania: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Biuro

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Praca Komisji egzaminacyjnej

Praca Komisji egzaminacyjnej Praca Komisji egzaminacyjnej w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonywanie pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami spalinowymi z drużynami trakcyjnymi na stacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu kolejowego; symbol 311928 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy- Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach Spółka z o.o.. 2. Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na km 9.568, od toru stacyjnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja i autoryzacja ETCS i GSM-R w Polsce. przykłady rzeczywistych procesów i wyzwań w tym zakresie. dr inż. Marek PAWLIK Instytut Kolejnictwa

Certyfikacja i autoryzacja ETCS i GSM-R w Polsce. przykłady rzeczywistych procesów i wyzwań w tym zakresie. dr inż. Marek PAWLIK Instytut Kolejnictwa Certyfikacja i autoryzacja ETCS i GSM-R w Polsce przykłady rzeczywistych procesów i wyzwań w tym zakresie dr inż. Marek PAWLIK Instytut Kolejnictwa Certyfikacja i autoryzacja podsystemów - proces Wybór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. - ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW REGULAMIN SIECI KOLEJOWEJ ECL REGL 25729 / A Sygn.: GiEK/ECL/TWZ/2.03.03

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE.

PL-Warszawa: Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. PL-Warszawa: Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego 2009/S 225-323276 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO SYMBOL CYFROWY 311[38] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. LLU-4101-03-02/2012 P/12/077 Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RU II /. / 2009

UMOWA NR RU II /. / 2009 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR RU II /. / 2009 zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Wzór dnia... 2009 r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

(Mt-2) INSTRUKCJA dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego

(Mt-2) INSTRUKCJA dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego (Mt-2) INSTRUKCJA dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego Gdynia 2006 r. 1. Podstawa opracowania niniejszej instrukcji: Przepisy wewnętrzne Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy: Śląsko Dąbrowski Zakład Spółki Sekcja Eksploatacji Taboru Trakcyjnego Jaworzno Szczakowa 2. Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy pociągów przez Blachownię

Rozkład jazdy pociągów przez Blachownię Rozkład jazdy pociągów przez Blachownię Author : r Categories : Lokalne, Wiadomości Date : 3 listopada 2015 Wczoraj napisałem o planowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uruchomieniu pociągów, które

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o.

PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. Przewoźnik Kolejowy Strona 1 z 10 PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi własność Kolei Śląskich, a jego rozpowszechnianie, kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Podstawowy zakres badań technicznych

Podstawowy zakres badań technicznych Podstawowy zakres badań technicznych dla typów budowli o badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu budowli, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918 Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. a.., wpisaną pod numerem KRS:.; NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

Projekt Umowy. a.., wpisaną pod numerem KRS:.; NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: Załącznik nr 8 Projekt Umowy zawarta w dniu... r. w Warszawie, pomiędzy spółką: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spalinowe zespoły trakcyjne

Spalinowe zespoły trakcyjne Spalinowe zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

SYMULATORY W PROCESIE KSZTAŁCENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTOW

SYMULATORY W PROCESIE KSZTAŁCENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTOW Urząd Transportu Kolejowego SYMULATORY W PROCESIE KSZTAŁCENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTOW Departament Bezpieczeństwa Kolejowego dr inż. Paweł Rolek Dąbrowa Górnicza 11 maja 2017 r. KLIKNIJ, STAN OBECNY

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1016 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/10/28 Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA REGALICA

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA REGALICA Załącznik nr 1 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej Szczecin Port Masówka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA REGALICA Szczecin 2 0 0 7 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014. r. Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora jazdy PKP Intercity S.A. w kontekście poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Zastosowanie symulatora jazdy PKP Intercity S.A. w kontekście poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego Zastosowanie symulatora jazdy PKP Intercity S.A. w kontekście poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego Kabina lokomotywy EP09 Wyświetlacze LCD Układ ruchu o sześciu stopniach swobody Podest wejściowy do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, jednego typu, 5 pojazdów drogowo-szynowych.

Bardziej szczegółowo

1 z :53

1 z :53 1 z 21 2008-09-18 20:53 ZALOGUJ Login Hasło REJESTRACJA ON-LINE PREMIUM Zapomniałem hasła Wersja demo Strona główna Akty prawne Dziennik Ustaw rocznik 1999 nr 87 Zaloguj do zasobów płatnych SZUKAJ w serwisie

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 09 grudnia 2015 r. Nr 18 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 25 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH O firmie OTTIMA plus Sp. z o. o. prowadzi działalność związaną z doradztwem w obszarze kolejowym. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/02/2015

Zarządzenie nr 18/02/2015 Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Opolski w Opolu Sekcja Drużyn Trakcyjnych Kędzierzyn - Koźle ul. Karola Miarki 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. 695320753 krzysztof.bugajski@p-r.com.pl Kędzierzyn -

Bardziej szczegółowo

2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A.

2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A. Zmiana nr 5 z dnia 17 września 2013 r. w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 1011/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 października 2017 r. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE

Bardziej szczegółowo

ZL-01 Planowanie i realizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz egzaminów i badań lekarskich

ZL-01 Planowanie i realizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz egzaminów i badań lekarskich Szkolenie dodatkowe Odpowiednio Menager drużyn trakcyjnych lub menager drużyn konduktorskich 1. Szkoleniu dodatkowemu podlegają pracownicy, którzy z powodu różnych przyczyn nie uczestniczyli w szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Tomasz Kuminek starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym w Katowicach 15:21:47 Warszawa, 6 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku. Zbigniew Szafrański

Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku. Zbigniew Szafrański Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku Zbigniew Szafrański Dlaczego kolej na symulatory? Obecnie na kolei w Polsce pracuje ok. 17.500 maszynistów, z których w najbliższych

Bardziej szczegółowo