Royal Unibrew Polska Spółka z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Royal Unibrew Polska Spółka z o.o."

Transkrypt

1 Royal Unibrew Polska Spółka z o.o. Warszawa, ROYAL UNIBREW POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu 2, Działania 2.1, Podziałania POKL, pod nadzorem PARP. Szkolenia będą realizowane w okresie do (12 miesięcy) na terenie całej Polski dla ok. 130 osób, ok. 400 uczestników. Szkolenia obejmują następujące moduły tematyczne: AKADEMIA SPRZEDAŻY cykl szkoleń skierowanych do pracowników działu sprzedaży, mających na celu nabycie i doskonalenie kompetencji sprzedażowych oraz zarządzania sprzedażą. AKADEMIA INSPIRACJI cykl szkoleń skierowanych do top managementu firmy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Główne kryteria oceny oferty to: cena, kompetencje trenerów (konieczne jest przesłanie CV trenerów) oraz dostępność trenerów we wskazanych terminach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Na ewentualne dalsze pytania udzieli Państwu odpowiedzi Karolina Szmidt. Oferty należy sporządzić przy użyciu załączonego druku pdf (zał. 2) i przesyłać drogą elektroniczną i/lub składać pisemnie do dnia r. (decyduje data otrzymania oferty) na adres Spółki: ROYAL UNIBREW POLSKA Sp. z o.o. Adres: ul. Cybernetyki 7, Warszawa Telefon: (22) lub pocztą ową na adres: Z poważaniem, Karolina Szmidt Menedżer Działu Zasobów Ludzkich Royal Unibrew Polska Spółka z o.o., ul. Cybernetyki 7, Warszawa T: (+48) , F: (+48) , WWW: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS , REGON , NIP , Kapitał zakładowy ,00 zł pokryty w całości.

2 Royal Unibrew Polska Spółka z o.o. Załącznik nr 1 do zapytania - Opis przedmiotu zamówienia GRUPA SZEFOWIE SPRZEDAŻY PH CS SZKOLENIE AKADEMIA SPRZEDAŻY il.dni il.osób il.grup Royal Unibrew Polska Spółka z o.o., ul. Cybernetyki 7, Warszawa T: (+48) , F: (+48) , WWW: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS , REGON , NIP , Kapitał zakładowy ,00 zł pokryty w całości. łączna ilość dni szk. Terminy WIZYTA HANDLOWA, MERCHANDISING styczeń, marzec NEGOCJACJE MAKRO styczeń, marzec, kwiecień COACHING styczeń, marzec PRZYWÓDZTWO kwiecień, październik FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW luty, marzec REKRUTACJA PRACOWNIKÓW luty BUDOWANIE MAREK W RELACJACH Z KLIENTEM sierpień, listopad MOTYWOWANIE sierpień, listopad WIZYTA HANDLOWA, MERCHANDISING styczeń, luty, październik NEGOCJACJE MIKRO luty, marzec, październik PERSWAZYJNE TECHNIKI SPRZEDAŻY październik, listopad BUDOWANIE MAREK W RELACJACH Z KLIENTEM kwiecień, maj, lipiec, sierpień ZARZĄDZANIE KLIENTEM, OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA luty SPRZEDAŻ TELEFONICZNA I OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA marzec BUDOWANIE MAREK W RELACJACH Z KLIENTEM październik EFEKTYWNA KOMUNIKACJA wrzesień

3 Royal Unibrew Polska Spółka z o.o. GRUPA AKADEMIA ZARZĄDZANIA SZKOLENIE il.dni il.osób il.grup AKADEMIA INSPIRACJI łączna ilość dni szk. Terminy OTOCZENIE BIZNESOWE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE I TRENDY KONSUMENCKIE VS. MODELE STRATEGII BIZNESOWYCH wrzesień ZORIENTOWANIE NA CELE SKUTECZNE PLANOWANIE RELACJI STRATEGII BIZNESOWYCH listopad 1 TOP MANAGEMENT PRZYWÓDZTWO I KOMPETENCJE LIDERÓW JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ FIRMY marzec NEGOCJACJE- warsztaty maj TECHNIKI KOMUNIKACJI -warsztaty maj PREZENTACJE/WYSTĄPIENIA PUBLICZNE-warsztaty czerwiec ZARZĄDZANIE ZMIANĄ czerwiec BUDOWANIE MAREK W RELACJACH Z KLIENTEM (cz. 1) luty BUDOWANIE MAREK W RELACJACH Z KLIENTEM (cz. 2) luty COACHING lipiec FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - warsztaty marzec BUDOWANIE ZESPOŁÓW sierpień Royal Unibrew Polska Spółka z o.o., ul. Cybernetyki 7, Warszawa T: (+48) , F: (+48) , WWW: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS , REGON , NIP , Kapitał zakładowy ,00 zł pokryty w całości.

4 Royal Unibrew Polska Spółka z o.o. AKADEMIA ZARZĄDZANIA - MIDDLE MANAGEMENT łączna ilość GRUPA SZKOLENIE il.dni il.osób il.grup dni szk. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ marzec termin 2 ŚREDNIA KADRA MANGERSKA ZARZĄDZANIE RELACJAMI październik ZARZĄDZANIE listopad BUDOWANIE MAREK W RELACJACH Z KLIENTEM listopad EFEKTYWANA KOMUNIKACJA wrzesień PRZYWÓDZTWO maj FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW czerwiec PODSTAWY SPRZEDAŻY I MARKETINGU czerwiec REKRUTACJA kwiecień AKADEMIA ZARZĄDZANIA - LINE MANAGERS GRUPA SZKOLENIE il.dni il.osób il.grup łączna ilość dni szk. termin MOTYWOWANIE lipiec, sierpień 3 ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW/PROBLEMÓW marzec, wrzesień ZARZĄDZANIE RELACJAMI luty, maj ZORIENTOWANIE NA CELE listopad, grudzień REKRUTACJA kwiecień KIEROW. LINIOWI Royal Unibrew Polska Spółka z o.o., ul. Cybernetyki 7, Warszawa T: (+48) , F: (+48) , WWW: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS , REGON , NIP , Kapitał zakładowy ,00 zł pokryty w całości.

5 Formularz oferty na przeprowadzenie szkoleń projekcie ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW AKADEMIA WIEDZY ROYAL UNIBREW POLSKA - II etap realizowanym w okresie od do współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki poddziałanie 2.1.Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw projekty konkursowe Informacje wypełniane przez Zamawiającego: Data przyjęcia oferty: Numer oferty: Województwo: I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1

6 1.1 Pełna nazwa Podmiotu 1.2 Forma prawna 1.3 NIP 1.4 Adres siedziby: ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy 1.5 Województwo 1.6 Numer telefonu 1.7 Numer Fax 1.8 Adres 1.9 Strona www 1.10 Osoba/ osoby uprawniona/ uprawnione do podpisania umowy, zgodnie z dokumentem rejestrowym Imię i nazwisko Stanowisko 1.11 Osoba do kontaktu Imię i nazwisko Stanowisko 1.12 Numer Telefonu 1.13 Adres 2

7 II. OPIS ORGANIZACJI WNIOSKODAWCY 2.1 Opis Wnioskodawcy zakres działalności Prosimy opisać zakres działalności oraz doświadczenie Wnioskodawcy w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia. Można załączyć do oferty listy referencyjne. 2.2 Zasoby ludzkie Należy opisać zasoby ludzkie Wnioskodawcy, które pozwolą na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Wymaga się załączenia CV trenerów i podanie informacji o ich dostępności w terminach przewidzianych przez Zamawiającego, określonych w załączniku 1 do zapytania ofertowego. III. REALIZACJA USŁUG 3.1 Proszę opisać sposób świadczenia usług, proponowane miejsce świadczenia usług, zaangażowany personel (inny niż dedykowana kadra trenerska wskazana w pkt 2.2.), wykorzystane zasoby techniczne IV. Cena usługi 3

8 V. OŚWIADCZENIA Oświadczenia Składając ofertę w ramach projektu ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW AKADEMIA WIEDZY ROYAL UNIBREW POLSKA <nazwa Wnioskodawcy> oświadcza, że: 1. nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, 2. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, 3. osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 4. posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert 5. posiada niezbędny potencjał techniczny, 6. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 7. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania przez Wnioskodawcę: >...< Stanowisko: >....< Podpis i pieczątka Wnioskodawcy 4

9 Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej Ofercie oraz załączniku do niej odpowiadają stanowi faktycznemu. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania przez Wnioskodawcę: >...< Stanowisko: >....< Podpis i pieczątka Wnioskodawcy Miejscowość...data... 5

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 29-07-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych Warszawa, 16.09.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG8.2/2013/ 02 Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług informatycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012 ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012 Z dnia: 29.11.2012 r. Dotyczy: Wyboru realizatora usługi nagranie oraz emisja spotów reklamowych W związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo danych

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012 Z dnia: 17.12.2012 r. Dotyczy: wyboru trenerów prowadzących szkolenia W związku z realizacją projektu Dane osobowe w podróży bezpieczny wypoczynek stosując zasadę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 03-10-2011 r. W związku z realizacją projektu @kademia na rzecz rozwoju ICT studia podyplomowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 11-05-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych. Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV:

Bardziej szczegółowo