PLANOWANY KOCIOŁ. Emisja maksymalna [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] NO ,198 0, ,576 0,4032 0,0072 0, ,00108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANOWANY KOCIOŁ. Emisja maksymalna [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] NO ,198 0, ,576 0,4032 0,0072 0, ,00108"

Transkrypt

1 Załącznik 3. W niniejszej analizie uwzględniono realizację kotła na ekogroszek o nom. mocy cieplnej na poziomie do 540 kw. Dostępne materiały katalogowe różnych producentów wskazują na maksymalne zużycie węgla dla ww. mocy średnio na poziomie 90 kg/h. Poniżej przedstawiono w wersji tabelarycznej zestawienie emisji poszczególnych zanieczyszczeń do powietrza, wykorzystując wskaźniki emisji zawarte w opracowaniu KOBiZE (Krajowy Środek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) pt. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, Warszawa, styczeń Jednocześnie w obliczeniach przyjęto zawartość siarki do 0,4 % oraz popiołu do 8 %, a także wprowadzono skład frakcyjny pyłu z bazy Speciate U.S. Enviromental Protection Agency (EPA), tj. pył PM-2,5 15%, pył 2, %, powyżej 10 60%. Substancja Wskaźnik emisji [g/mg] PLANOWANY KOCIOŁ Emisja maksymalna [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] NO ,198 0,1386 SO ,576 0,4032 CO ,05 2,835 Pył ogółem Pył PM10 Pył PM ,0072 0, , , , ,00076 Najwyższe stężenia poza granicą Zakładu wskazują, iż standardy jakości powietrza będą dotrzymane. Analizowany wariant alternatywny stanowi zatem wariant racjonalny, tj. możliwy do realizacji z punktu widzenia przepisów prawa. Poniżej zobrazowano porównanie uzyskanych wyników z obydwu rozpatrywanych wariantów. Wariant Inwestorski Wariant Alternatywny Substancja S mm [µg/m 3 ] S a [µg/m 3 ] S mm [µg/m 3 ] S a [µg/m 3 ] NO 2 9,3 0,06 30,2 0,08 SO 2 3,6 0,006 77,8 0,2 CO zakres skrócony zakres skrócony Pył PM10 158,3 0,5 158,3 0,5 Pył PM2.5-0,08-0,08 Opad pyłu max opad 7,1 max opad 7,1

2 Jak wynika z powyższej tabeli porównawczej, oddziaływanie rozpatrywanych wariantów na stan jakości powietrza w zakresie emisji pyłu oraz tlenku węgla będzie co do zasady na identycznym poziomie. Emisja tlenku azotu będzie bowiem w sposób znikomy oddziaływać na aktualne tło (dotrzymanie zakresu skróconego obliczeń), natomiast najwyższe stężenia dla pyłu determinowane będą emisją technologiczną z bytowania drobiu. Wariant alternatywny spowoduje wystąpienie znacznie większych wartości imisji w stosunku do pozostałych substancji, tj. dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki. Jednocześnie należy mieć na względzie fakt, iż spalanie ekogroszku będzie związane niewątpliwie z wprowadzaniem istotnie większej ilości do powietrza gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, co też w określonym stopniu może niekorzystnie wpłynąć na zmiany klimatu (oddziaływanie skumulowane). Uwzględniając przy tym trudności dotyczące kontroli w zakresie faktycznie spalanego paliwa na etapie eksploatacji inwestycji, wnioskuje się, iż wariantem bardziej korzystnym dla środowiska będzie wariant inwestorski, tj. spalanie gazu LPG.

3 System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.1.7/2011 r. Ryszard Samoć zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96. Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów Nazwa zakładu: Brojlery (Kukowo) Dane emitorów punktowych Symbol Wysokość emitora Średnica emitora Prędkość gazów Temperatura gazów Maksymalne wyniesienie gazów Usytuowanie emitora [m] [m] [m/s] [K] [m] X [m] Y [m] E1 5,5 0,9 7, ,0 834,9 581,3 E2 5,5 0,9 7, ,0 834,9 591,9 E3 5,5 0,9 7, ,0 834,9 604,2 E4 5,5 0,9 7, ,0 834,9 616,5 E5 5,5 0,9 7, ,0 834,9 628,9 E6 5,5 0,9 7, ,0 834,9 641,2 E7 5,5 0,9 7, ,0 834,9 653,5 E8 5,5 0,9 7, ,0 844,8 581 E9 5,5 0,9 7, ,0 845,1 591,5 E10 5,5 0,9 7, ,0 845,1 604 E11 5,5 0,9 7, ,0 845,1 616,4 E12 5,5 0,9 7, ,0 845,1 628,9 E13 5,5 0,9 7, ,0 845,1 641,3 E14 5,5 0,9 7, ,0 845,1 653,8 E15 1,7 1,58 6, , ,7 E16 1,7 1,58 6, ,0 830,2 663,4 E17 1,7 1,58 6, ,0 833,8 663,4 E18 1,7 1,58 6, ,0 837,5 663,4 E19 1,7 1,58 6, ,0 841,1 663,4 E20 1,7 1,58 6, ,0 844,7 663,4 E21 1,7 1,58 6, ,0 848,4 663,4 E22 1,7 1,58 6, , ,4 K 12 0,4 5, , ,7 Współrzędne emitorów liniowych Emitor liniowy: wysokość: 2 m Lp X [m] Y [m] 1 810, ,8 568,4 Dane meteorologiczne Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Suwałki, wysokość anemometru 14 m. parametr rok okres grzewczy okres letni Temperatura [K] 279,1 272,3 285,9

4 Szorstkość terenu = 0,035 m. Nr Róża wiatrów Ułamek udziału Czas trwania, godzin okresu okresu w roku 1 roczna 0, roczna 0, roczna 0, roczna 0, Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczególnych okresach oraz emisji rocznej Symbol Substancja Emisja maks. godz. kg/h Emisja roczna 1 okres 1000 h 2 okres 4980 h 3 okres 500 h 4 okres 2280 h E1 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E2 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E3 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E4 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E5 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E6 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E7 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E8 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 Mg

5 E9 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E10 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E11 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E12 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E13 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E14 amoniak 0,0352 0,0352 0,0139-0,2174 siarkowodór 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 pył ogółem 0,007 0,007 0,0028-0, w tym pył do 10 µm 0,007 0,007 0,0028-0,0433 pył zawieszony PM 2,5 0,0011 0,0011 0,0004-0,00678 E15 amoniak - - 0,0372-0,0186 siarkowodór - - 0,0011-0,00055 pył ogółem - - 0,0074-0, w tym pył do 10 µm - - 0,0074-0,0037 pył zawieszony PM 2, ,0011-0,00055 E16 amoniak - - 0,0372-0,0186 siarkowodór - - 0,0011-0,00055 pył ogółem - - 0,0074-0, w tym pył do 10 µm - - 0,0074-0,0037 pył zawieszony PM 2, ,0011-0,00055 E17 amoniak - - 0,0372-0,0186 siarkowodór - - 0,0011-0,00055 pył ogółem - - 0,0074-0, w tym pył do 10 µm - - 0,0074-0,0037 pył zawieszony PM 2, ,0011-0,00055 E18 amoniak - - 0,0372-0,0186 siarkowodór - - 0,0011-0,00055 pył ogółem - - 0,0074-0, w tym pył do 10 µm - - 0,0074-0,0037 pył zawieszony PM 2, ,0011-0,00055 E19 amoniak - - 0,0372-0,0186 siarkowodór - - 0,0011-0,00055 pył ogółem - - 0,0074-0, w tym pył do 10 µm - - 0,0074-0,0037 pył zawieszony PM 2, ,0011-0,00055 E20 amoniak - - 0,0372-0,0186 siarkowodór - - 0,0011-0,00055

6 pył ogółem - - 0,0074-0, w tym pył do 10 µm - - 0,0074-0,0037 pył zawieszony PM 2, ,0011-0,00055 E21 amoniak - - 0,0372-0,0186 siarkowodór - - 0,0011-0,00055 pył ogółem - - 0,0074-0, w tym pył do 10 µm - - 0,0074-0,0037 pył zawieszony PM 2, ,0011-0,00055 E22 amoniak - - 0,0372-0,0186 siarkowodór - - 0,0011-0,00055 pył ogółem - - 0,0074-0, w tym pył do 10 µm - - 0,0074-0,0037 pył zawieszony PM 2, ,0011-0,00055 Poj. tlenki azotu jako NO2 0, , , , , dwutlenek siarki 0, , , , , tlenek węgla 0, , , , , pył ogółem 0, , , , , w tym pył do 10 µm 0, , , , , pył zawieszony PM 2,5 0, , , , , K tlenki azotu jako NO2 0, ,1386 dwutlenek siarki 0, ,403 tlenek węgla 4, ,835 pył ogółem 0, , w tym pył do 10 µm 0, , pył zawieszony PM 2,5 0, ,00076 Ustalenie zakresu obliczeń Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 24 Zakres pełny amoniak siarkowodór pył PM-10 pył zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2 dwutlenek siarki tlenek węgla Zakres skrócony Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m stan.r. pręd.w. kier.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 158, WSW Stężenie średnioroczne µg/m 3 0, WSW Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m 3, % 0, Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 675 m i wynosi 158,275 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 675 m, wynosi 0,5294 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a-r)= 22,5 µg/m 3.

7 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m stan.r. pręd.w. kier.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 77, NNW Stężenie średnioroczne µg/m 3 0, WSW Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m 3, % 0, Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 950 Y = 450 m i wynosi 77,847 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 925 Y = 650 m, wynosi 0,2133 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a-r)= 17,8 µg/m 3. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m stan.r. pręd.w. kier.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 30, SSE Stężenie średnioroczne µg/m 3 0, WSW Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m 3, % 0, Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 800 Y = 675 m i wynosi 30,205 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 925 Y = 650 m, wynosi 0,0751 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a-r)= 32,1 µg/m 3. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m stan.r. pręd.w. kier.w. Stężenie maksymalne µg/m , WSW Stężenie średnioroczne µg/m 3 5, WSW Częst. przekrocz. D1= 400 µg/m 3, % 0, WSW Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 675 m i wynosi 1586,593 µg/m 3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 675 m, wynosi 0,11 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 675 m, wynosi 5,3088 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a-r)= 45 µg/m 3.

8 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m stan.r. pręd.w. kier.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 46, WSW Stężenie średnioroczne µg/m 3 0, WSW Częst. przekrocz. D1= 20 µg/m 3, % 0, WSW Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 675 m i wynosi 46,915 µg/m 3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 675 m, wynosi 0,05 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 675 m, wynosi 0,1620 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a-r)= 4,5 µg/m 3. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. m m stan.r. pręd.w. kier.w. Stężenie maksymalne µg/m 3 23, WSW Stężenie średnioroczne µg/m 3 0, WSW Częst. przekrocz. D1= 0 µg/m 3, % 31, NNW Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 675 m i wynosi 23,926 µg/m 3. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 875 Y = 675 m, wynosi 0,0820 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a-r)= 11 µg/m 3. Maksymalny opad X Y Opad Opad+tło [m] [m] Opad pyłu g/m 2 /rok ,10 27,10

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 m m µg/m 3 µg/m µg/m 3 µg/m 3 µg/m µg/m 3 µg/m 3 µg/m µg/m ,830 0,0149 0,00 54,411 0,0191 0,00 18,964 0,0066 0, ,977 0,0156 0,00 54,927 0,0199 0,00 19,169 0,0070 0, ,138 0,0164 0,00 55,361 0,0207 0,00 19,263 0,0072 0, ,204 0,0173 0,00 55,794 0,0218 0,00 19,452 0,0076 0, ,251 0,0182 0,00 56,165 0,0233 0,00 19,591 0,0081 0, ,429 0,0192 0,00 56,490 0,0249 0,00 19,737 0,0087 0, ,546 0,0200 0,00 56,705 0,0258 0,00 19,727 0,0090 0, ,664 0,0209 0,00 56,898 0,0274 0,00 19,804 0,0095 0, ,813 0,0217 0,00 57,022 0,0287 0,00 19,843 0,0100 0, ,932 0,0225 0,00 57,080 0,0299 0,00 19,862 0,0104 0, ,035 0,0232 0,00 57,073 0,0311 0,00 19,854 0,0108 0, ,161 0,0240 0,00 57,053 0,0322 0,00 19,957 0,0112 0, ,247 0,0246 0,00 56,916 0,0332 0,00 19,882 0,0116 0, ,323 0,0252 0,00 56,734 0,0342 0,00 19,802 0,0119 0, ,494 0,0257 0,00 57,178 0,0351 0,00 19,845 0,0122 0, ,582 0,0258 0,00 58,031 0,0356 0,00 20,172 0,0124 0, ,653 0,0252 0,00 58,770 0,0360 0,00 20,407 0,0125 0, ,727 0,0244 0,00 59,432 0,0349 0,00 20,673 0,0121 0, ,833 0,0236 0,00 59,958 0,0342 0,00 20,828 0,0119 0, ,819 0,0233 0,00 60,388 0,0327 0,00 20,995 0,0114 0, ,956 0,0231 0,00 60,726 0,0324 0,00 21,168 0,0113 0, ,893 0,0231 0,00 60,887 0,0324 0,00 21,167 0,0113 0, ,866 0,0230 0,00 60,972 0,0323 0,00 21,233 0,0112 0, ,910 0,0228 0,00 60,933 0,0320 0,00 21,235 0,0112 0, ,822 0,0225 0,00 60,747 0,0318 0,00 21,143 0,0111 0, ,840 0,0221 0,00 60,468 0,0312 0,00 21,071 0,0109 0, ,721 0,0216 0,00 60,051 0,0306 0,00 20,895 0,0107 0, ,605 0,0210 0,00 59,538 0,0297 0,00 20,743 0,0103 0, ,597 0,0204 0,00 58,921 0,0287 0,00 20,544 0,0100 0, ,454 0,0198 0,00 58,180 0,0279 0,00 20,276 0,0097 0, ,347 0,0192 0,00 57,350 0,0271 0,00 19,972 0,0094 0, ,211 0,0187 0,00 56,801 0,0263 0,00 20,051 0,0092 0, ,136 0,0181 0,00 56,971 0,0255 0,00 20,082 0,0089 0, ,997 0,0176 0,00 57,097 0,0248 0,00 20,109 0,0086 0, ,915 0,0171 0,00 57,167 0,0241 0,00 20,117 0,0084 0, ,799 0,0166 0,00 57,188 0,0236 0,00 20,137 0,0082 0, ,642 0,0162 0,00 57,129 0,0231 0,00 20,091 0,0080 0, ,005 0,0153 0,00 54,793 0,0196 0,00 19,086 0,0068 0, ,012 0,0160 0,00 55,300 0,0204 0,00 19,300 0,0071 0, ,172 0,0168 0,00 55,711 0,0213 0,00 19,372 0,0074 0, ,331 0,0177 0,00 56,113 0,0223 0,00 19,543 0,0078 0, ,480 0,0187 0,00 56,464 0,0235 0,00 19,707 0,0082 0, ,543 0,0197 0,00 56,739 0,0251 0,00 19,815 0,0087 0, ,602 0,0207 0,00 56,944 0,0268 0,00 19,899 0,0094 0, ,771 0,0217 0,00 57,028 0,0279 0,00 19,831 0,0097 0, ,901 0,0227 0,00 57,084 0,0296 0,00 19,861 0,0103 0, ,032 0,0236 0,00 57,050 0,0312 0,00 19,833 0,0109 0, ,169 0,0245 0,00 57,001 0,0326 0,00 19,937 0,0114 0, ,347 0,0253 0,00 56,818 0,0339 0,00 19,860 0,0118 0, ,502 0,0261 0,00 57,014 0,0351 0,00 19,808 0,0122 0, ,673 0,0269 0,00 58,067 0,0362 0,00 20,149 0,0126 0, ,773 0,0275 0,00 59,063 0,0372 0,00 20,533 0,0130 0, ,831 0,0277 0,00 59,938 0,0381 0,00 20,816 0,0133 0, ,974 0,0274 0,00 60,738 0,0384 0,00 21,127 0,0134 0, ,033 0,0266 0,00 61,398 0,0384 0,00 21,327 0,0134 0, ,135 0,0256 0,00 61,968 0,0366 0,00 21,557 0,0128 0, ,209 0,0252 0,00 62,416 0,0352 0,00 21,727 0,0123 0, ,250 0,0250 0,00 62,726 0,0351 0,00 21,821 0,0122 0, ,278 0,0249 0,00 62,918 0,0348 0,00 21,887 0,0121 0, ,253 0,0248 0,00 63,001 0,0347 0,00 21,942 0,0121 0, ,230 0,0246 0,00 62,961 0,0345 0,00 21,950 0,0120 0, ,162 0,0243 0,00 62,772 0,0341 0,00 21,850 0,0119 0, ,129 0,0238 0,00 62,478 0,0335 0,00 21,762 0,0117 0, ,984 0,0232 0,00 62,069 0,0325 0,00 21,641 0,0113 0, ,969 0,0225 0,00 61,523 0,0317 0,00 21,427 0,0110 0, ,808 0,0218 0,00 60,871 0,0306 0,00 21,217 0,0107 0, ,726 0,0211 0,00 60,113 0,0296 0,00 20,966 0,0103 0, ,636 0,0204 0,00 59,234 0,0287 0,00 20,649 0,0100 0, ,515 0,0198 0,00 58,269 0,0279 0,00 20,300 0,0097 0, ,354 0,0192 0,00 57,218 0,0270 0,00 19,996 0,0094 0, ,180 0,0186 0,00 56,868 0,0262 0,00 20,066 0,0091 0, ,026 0,0181 0,00 57,047 0,0254 0,00 20,110 0,0089 0, ,882 0,0176 0,00 57,153 0,0248 0,00 20,128 0,0086 0, ,747 0,0172 0,00 57,183 0,0242 0,00 20,117 0,0084 0, ,079 0,0157 0,00 55,144 0,0201 0,00 19,195 0,0070 0, ,204 0,0164 0,00 55,628 0,0210 0,00 19,394 0,0073 0, ,219 0,0172 0,00 56,022 0,0219 0,00 19,472 0,0076 0, ,416 0,0181 0,00 56,393 0,0229 0,00 19,634 0,0080 0, ,581 0,0191 0,00 56,696 0,0241 0,00 19,767 0,0084 0, ,730 0,0202 0,00 56,924 0,0255 0,00 19,870 0,0089 0, ,897 0,0214 0,00 57,068 0,0272 0,00 19,934 0,0095 0, ,008 0,0226 0,00 57,126 0,0291 0,00 19,969 0,0102 0, ,167 0,0237 0,00 57,089 0,0310 0,00 19,960 0,0108 0, ,325 0,0248 0,00 56,966 0,0326 0,00 19,933 0,0114 0, ,455 0,0258 0,00 56,734 0,0342 0,00 19,828 0,0119 0, ,648 0,0268 0,00 57,565 0,0356 0,00 19,994 0,0124 0, ,771 0,0278 0,00 58,754 0,0370 0,00 20,394 0,0129 0, ,890 0,0287 0,00 59,867 0,0384 0,00 20,767 0,0134 0, ,019 0,0294 0,00 60,900 0,0396 0,00 21,160 0,0138 0, ,195 0,0299 0,00 61,807 0,0408 0,00 21,440 0,0142 0, ,277 0,0299 0,00 62,624 0,0414 0,00 21,758 0,0144 0, ,415 0,0291 0,00 63,322 0,0411 0,00 22,023 0,0143 0, ,459 0,0279 0,00 63,869 0,0408 0,00 22,173 0,0142 0, ,530 0,0273 0,00 64,314 0,0388 0,00 22,351 0,0135 0, ,579 0,0271 0,00 64,645 0,0379 0,00 22,506 0,0132 0, ,663 0,0270 0,00 64,836 0,0376 0,00 22,572 0,0131 0, ,636 0,0269 0,00 64,910 0,0375 0,00 22,607 0,0131 0, ,538 0,0266 0,00 64,869 0,0372 0,00 22,614 0,0130 0, ,575 0,0262 0,00 64,705 0,0367 0,00 22,569 0,0128 0, ,405 0,0256 0,00 64,397 0,0360 0,00 22,427 0,0126 0, ,421 0,0249 0,00 63,985 0,0350 0,00 22,304 0,0122 0, ,245 0,0241 0,00 63,444 0,0338 0,00 22,123 0,0118 0, ,139 0,0233 0,00 62,787 0,0326 0,00 21,912 0,0114 0, ,010 0,0225 0,00 61,988 0,0316 0,00 21,608 0,0110 0, ,841 0,0218 0,00 61,092 0,0305 0,00 21,312 0,0106 0, ,714 0,0211 0,00 60,078 0,0295 0,00 20,941 0,0103 0, ,586 0,0204 0,00 58,983 0,0287 0,00 20,570 0,0100 0, ,458 0,0198 0,00 57,792 0,0278 0,00 20,145 0,0097 0, ,324 0,0192 0,00 56,777 0,0270 0,00 20,037 0,0094 0, ,169 0,0187 0,00 57,003 0,0264 0,00 20,095 0,0092 0, ,016 0,0183 0,00 57,139 0,0258 0,00 20,122 0,0090 0, ,112 0,0161 0,00 55,465 0,0207 0,00 19,305 0,0072 0, ,305 0,0168 0,00 55,933 0,0216 0,00 19,509 0,0075 0, ,428 0,0177 0,00 56,333 0,0226 0,00 19,671 0,0079 0,00

18 pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 m m µg/m 3 µg/m µg/m 3 µg/m 3 µg/m µg/m 3 µg/m 3 µg/m µg/m ,470 0,0185 0,00 56,626 0,0236 0,00 19,712 0,0082 0, ,676 0,0196 0,00 56,879 0,0248 0,00 19,826 0,0086 0, ,820 0,0207 0,00 57,056 0,0261 0,00 19,931 0,0091 0, ,019 0,0220 0,00 57,126 0,0277 0,00 19,971 0,0097 0, ,232 0,0234 0,00 57,096 0,0296 0,00 19,978 0,0103 0, ,363 0,0247 0,00 56,954 0,0317 0,00 19,934 0,0111 0, ,537 0,0260 0,00 56,692 0,0338 0,00 19,825 0,0118 0, ,692 0,0272 0,00 57,912 0,0357 0,00 20,131 0,0124 0, ,844 0,0284 0,00 59,226 0,0374 0,00 20,576 0,0131 0, ,999 0,0296 0,00 60,468 0,0391 0,00 20,995 0,0136 0, ,207 0,0306 0,00 61,639 0,0407 0,00 21,432 0,0142 0, ,398 0,0316 0,00 62,671 0,0422 0,00 21,757 0,0147 0, ,524 0,0323 0,00 63,625 0,0435 0,00 22,132 0,0152 0, ,648 0,0325 0,00 64,411 0,0447 0,00 22,362 0,0156 0, ,800 0,0319 0,00 65,094 0,0450 0,00 22,623 0,0157 0, ,882 0,0307 0,00 65,644 0,0439 0,00 22,831 0,0153 0, ,952 0,0298 0,00 66,067 0,0420 0,00 22,995 0,0146 0, ,007 0,0295 0,00 66,371 0,0411 0,00 23,129 0,0143 0, ,042 0,0294 0,00 66,546 0,0408 0,00 23,189 0,0142 0, ,024 0,0293 0,00 66,609 0,0406 0,00 23,209 0,0142 0, ,938 0,0285 0,00 66,418 0,0397 0,00 23,170 0,0138 0, ,870 0,0278 0,00 66,148 0,0387 0,00 23,085 0,0135 0, ,763 0,0269 0,00 65,758 0,0374 0,00 22,956 0,0130 0, ,629 0,0260 0,00 65,241 0,0361 0,00 22,786 0,0126 0, ,490 0,0250 0,00 64,573 0,0349 0,00 22,519 0,0122 0, ,339 0,0241 0,00 63,793 0,0337 0,00 22,264 0,0117 0, ,238 0,0233 0,00 62,885 0,0325 0,00 21,953 0,0113 0, ,970 0,0225 0,00 61,842 0,0314 0,00 21,571 0,0109 0, ,787 0,0217 0,00 60,708 0,0306 0,00 21,181 0,0107 0, ,643 0,0211 0,00 59,466 0,0297 0,00 20,736 0,0103 0, ,502 0,0205 0,00 58,151 0,0289 0,00 20,271 0,0101 0, ,314 0,0200 0,00 56,776 0,0282 0,00 20,018 0,0098 0, ,178 0,0196 0,00 56,986 0,0277 0,00 20,091 0,0096 0, ,184 0,0166 0,00 55,750 0,0212 0,00 19,396 0,0074 0, ,373 0,0173 0,00 56,195 0,0222 0,00 19,600 0,0077 0, ,595 0,0182 0,00 56,566 0,0232 0,00 19,763 0,0081 0, ,647 0,0191 0,00 56,812 0,0243 0,00 19,781 0,0085 0, ,799 0,0201 0,00 57,014 0,0255 0,00 19,886 0,0089 0, ,962 0,0213 0,00 57,113 0,0269 0,00 19,947 0,0094 0, ,164 0,0226 0,00 57,104 0,0284 0,00 19,974 0,0099 0, ,350 0,0241 0,00 56,915 0,0298 0,00 19,801 0,0104 0, ,546 0,0256 0,00 56,647 0,0317 0,00 19,707 0,0111 0, ,746 0,0272 0,00 58,034 0,0347 0,00 20,182 0,0121 0, ,937 0,0287 0,00 59,470 0,0370 0,00 20,672 0,0129 0, ,108 0,0301 0,00 60,836 0,0392 0,00 21,135 0,0137 0, ,351 0,0315 0,00 62,113 0,0412 0,00 21,561 0,0144 0, ,586 0,0328 0,00 63,308 0,0432 0,00 22,014 0,0151 0, ,740 0,0340 0,00 64,346 0,0450 0,00 22,347 0,0157 0, ,958 0,0349 0,00 65,266 0,0467 0,00 22,680 0,0163 0, ,110 0,0355 0,00 66,050 0,0479 0,00 22,980 0,0167 0, ,227 0,0352 0,00 66,647 0,0491 0,00 23,130 0,0171 0, ,341 0,0340 0,00 67,134 0,0488 0,00 23,310 0,0170 0, ,449 0,0328 0,00 67,498 0,0470 0,00 23,461 0,0164 0, ,513 0,0324 0,00 67,741 0,0454 0,00 23,553 0,0158 0, ,548 0,0322 0,00 67,915 0,0445 0,00 23,695 0,0155 0, ,402 0,0310 0,00 67,805 0,0431 0,00 23,658 0,0150 0, ,321 0,0302 0,00 67,582 0,0420 0,00 23,579 0,0146 0, ,211 0,0291 0,00 67,251 0,0405 0,00 23,469 0,0141 0, ,065 0,0281 0,00 66,793 0,0389 0,00 23,319 0,0136 0, ,935 0,0270 0,00 66,195 0,0374 0,00 23,118 0,0130 0, ,691 0,0260 0,00 65,449 0,0360 0,00 22,859 0,0126 0, ,505 0,0250 0,00 64,562 0,0348 0,00 22,554 0,0121 0, ,365 0,0241 0,00 63,517 0,0336 0,00 22,166 0,0117 0, ,089 0,0233 0,00 62,364 0,0328 0,00 21,765 0,0114 0, ,862 0,0226 0,00 61,085 0,0318 0,00 21,307 0,0111 0, ,722 0,0220 0,00 59,722 0,0310 0,00 20,827 0,0108 0, ,513 0,0215 0,00 58,287 0,0304 0,00 20,319 0,0106 0, ,307 0,0211 0,00 56,797 0,0297 0,00 20,009 0,0103 0, ,335 0,0170 0,00 56,007 0,0218 0,00 19,493 0,0076 0, ,458 0,0179 0,00 56,418 0,0228 0,00 19,675 0,0079 0, ,698 0,0188 0,00 56,759 0,0239 0,00 19,847 0,0083 0, ,841 0,0197 0,00 56,953 0,0251 0,00 19,841 0,0087 0, ,938 0,0208 0,00 57,098 0,0264 0,00 19,940 0,0092 0, ,100 0,0220 0,00 57,114 0,0278 0,00 19,964 0,0097 0, ,318 0,0233 0,00 56,952 0,0292 0,00 19,814 0,0102 0, ,573 0,0248 0,00 56,700 0,0308 0,00 19,742 0,0108 0, ,742 0,0265 0,00 57,905 0,0327 0,00 20,096 0,0114 0, ,968 0,0283 0,00 59,456 0,0348 0,00 20,624 0,0122 0, ,202 0,0302 0,00 60,977 0,0382 0,00 21,212 0,0134 0, ,445 0,0319 0,00 62,373 0,0409 0,00 21,677 0,0143 0, ,775 0,0336 0,00 63,662 0,0434 0,00 22,101 0,0152 0, ,928 0,0351 0,00 64,854 0,0459 0,00 22,563 0,0160 0, ,133 0,0366 0,00 65,847 0,0481 0,00 22,861 0,0168 0, ,373 0,0379 0,00 66,713 0,0501 0,00 23,197 0,0175 0, ,627 0,0388 0,00 67,400 0,0519 0,00 23,452 0,0181 0, ,743 0,0389 0,00 67,915 0,0530 0,00 23,639 0,0185 0, ,900 0,0378 0,00 68,279 0,0529 0,00 23,777 0,0184 0, ,018 0,0363 0,00 68,507 0,0512 0,00 23,848 0,0179 0, ,042 0,0357 0,00 68,644 0,0497 0,00 23,897 0,0173 0, ,007 0,0340 0,00 68,712 0,0469 0,00 24,038 0,0163 0, ,829 0,0329 0,00 68,584 0,0454 0,00 23,986 0,0158 0, ,693 0,0317 0,00 68,368 0,0437 0,00 23,910 0,0152 0, ,582 0,0304 0,00 68,027 0,0419 0,00 23,782 0,0146 0, ,268 0,0292 0,00 67,541 0,0403 0,00 23,613 0,0140 0, ,151 0,0280 0,00 66,890 0,0387 0,00 23,388 0,0135 0, ,870 0,0269 0,00 66,067 0,0374 0,00 23,096 0,0130 0, ,693 0,0259 0,00 65,063 0,0360 0,00 22,722 0,0126 0, ,428 0,0251 0,00 63,916 0,0353 0,00 22,315 0,0123 0, ,207 0,0244 0,00 62,628 0,0344 0,00 21,856 0,0120 0, ,935 0,0237 0,00 61,231 0,0335 0,00 21,358 0,0117 0, ,704 0,0233 0,00 59,747 0,0327 0,00 20,832 0,0114 0, ,531 0,0227 0,00 58,197 0,0318 0,00 20,284 0,0111 0, ,469 0,0175 0,00 56,229 0,0223 0,00 19,578 0,0078 0, ,534 0,0184 0,00 56,612 0,0234 0,00 19,758 0,0082 0, ,793 0,0193 0,00 56,865 0,0246 0,00 19,795 0,0086 0, ,993 0,0204 0,00 57,053 0,0258 0,00 19,901 0,0090 0, ,145 0,0215 0,00 57,120 0,0272 0,00 19,954 0,0095 0, ,269 0,0227 0,00 57,052 0,0287 0,00 19,959 0,0100 0, ,527 0,0241 0,00 56,785 0,0302 0,00 19,780 0,0106 0, ,759 0,0257 0,00 57,571 0,0320 0,00 19,982 0,0112 0, ,003 0,0275 0,00 59,231 0,0339 0,00 20,566 0,0118 0, ,255 0,0294 0,00 60,839 0,0361 0,00 21,128 0,0126 0, ,523 0,0316 0,00 62,363 0,0386 0,00 21,641 0,0135 0, ,870 0,0337 0,00 63,809 0,0424 0,00 22,192 0,0148 0, ,126 0,0357 0,00 65,081 0,0454 0,00 22,610 0,0159 0, ,379 0,0377 0,00 66,189 0,0484 0,00 22,965 0,0169 0, ,625 0,0395 0,00 67,127 0,0513 0,00 23,320 0,0179 0, ,879 0,0412 0,00 67,855 0,0539 0,00 23,591 0,0188 0,00

19 pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 m m µg/m 3 µg/m µg/m 3 µg/m 3 µg/m µg/m 3 µg/m 3 µg/m µg/m ,135 0,0425 0,00 68,370 0,0561 0,00 23,787 0,0196 0, ,363 0,0431 0,00 68,680 0,0579 0,00 23,901 0,0202 0, ,484 0,0422 0,00 68,814 0,0586 0,00 23,936 0,0205 0, ,693 0,0406 0,00 68,826 0,0577 0,00 23,926 0,0201 0, ,653 0,0375 0,00 68,838 0,0515 0,00 24,086 0,0180 0, ,499 0,0362 0,00 68,879 0,0497 0,00 24,076 0,0174 0, ,317 0,0347 0,00 68,900 0,0474 0,00 24,141 0,0165 0, ,036 0,0332 0,00 68,778 0,0454 0,00 24,085 0,0158 0, ,812 0,0317 0,00 68,497 0,0435 0,00 23,982 0,0152 0, ,575 0,0304 0,00 68,014 0,0418 0,00 23,792 0,0146 0, ,316 0,0292 0,00 67,326 0,0404 0,00 23,545 0,0141 0, ,032 0,0281 0,00 66,424 0,0389 0,00 23,213 0,0135 0, ,848 0,0273 0,00 65,326 0,0383 0,00 22,818 0,0133 0, ,488 0,0265 0,00 64,061 0,0372 0,00 22,368 0,0130 0, ,207 0,0259 0,00 62,651 0,0371 0,00 21,854 0,0129 0, ,932 0,0252 0,00 61,129 0,0358 0,00 21,313 0,0124 0, ,703 0,0244 0,00 59,529 0,0344 0,00 20,750 0,0120 0, ,592 0,0180 0,00 56,420 0,0229 0,00 19,656 0,0080 0, ,612 0,0189 0,00 56,768 0,0240 0,00 19,822 0,0084 0, ,923 0,0200 0,00 56,974 0,0253 0,00 19,842 0,0088 0, ,149 0,0210 0,00 57,109 0,0266 0,00 19,944 0,0093 0, ,307 0,0222 0,00 57,099 0,0280 0,00 19,969 0,0098 0, ,444 0,0236 0,00 56,905 0,0296 0,00 19,860 0,0103 0, ,729 0,0250 0,00 57,033 0,0313 0,00 19,817 0,0109 0, ,990 0,0266 0,00 58,782 0,0332 0,00 20,433 0,0116 0, ,261 0,0285 0,00 60,491 0,0352 0,00 21,024 0,0123 0, ,562 0,0306 0,00 62,132 0,0375 0,00 21,589 0,0131 0, ,861 0,0329 0,00 63,676 0,0401 0,00 22,122 0,0140 0, ,263 0,0355 0,00 65,083 0,0431 0,00 22,606 0,0151 0, ,564 0,0380 0,00 66,334 0,0473 0,00 23,081 0,0166 0, ,879 0,0404 0,00 67,327 0,0509 0,00 23,380 0,0178 0, ,174 0,0428 0,00 68,104 0,0547 0,00 23,676 0,0191 0, ,489 0,0449 0,00 68,572 0,0579 0,00 23,782 0,0202 0, ,790 0,0467 0,00 68,792 0,0609 0,00 23,862 0,0213 0, ,070 0,0478 0,00 68,798 0,0633 0,00 23,952 0,0221 0, ,246 0,0474 0,00 68,563 0,0649 0,00 23,847 0,0226 0, ,334 0,0416 0,00 67,878 0,0569 0,00 23,740 0,0198 0, ,146 0,0399 0,00 68,253 0,0544 0,00 23,938 0,0190 0, ,969 0,0381 0,00 68,611 0,0517 0,00 24,087 0,0180 0, ,700 0,0363 0,00 68,850 0,0494 0,00 24,144 0,0172 0, ,410 0,0347 0,00 68,905 0,0472 0,00 24,136 0,0165 0, ,113 0,0332 0,00 68,729 0,0453 0,00 24,072 0,0158 0, ,755 0,0318 0,00 68,272 0,0439 0,00 23,897 0,0153 0, ,460 0,0308 0,00 67,544 0,0431 0,00 23,629 0,0150 0, ,228 0,0298 0,00 66,554 0,0417 0,00 23,256 0,0145 0, ,832 0,0290 0,00 65,349 0,0414 0,00 22,821 0,0144 0, ,512 0,0282 0,00 63,956 0,0398 0,00 22,320 0,0138 0, ,198 0,0273 0,00 62,423 0,0380 0,00 21,773 0,0132 0, ,925 0,0262 0,00 60,787 0,0362 0,00 21,192 0,0126 0, ,695 0,0185 0,00 56,579 0,0234 0,00 19,718 0,0082 0, ,732 0,0195 0,00 56,898 0,0246 0,00 19,893 0,0086 0, ,028 0,0206 0,00 57,064 0,0259 0,00 19,921 0,0090 0, ,301 0,0217 0,00 57,121 0,0273 0,00 19,961 0,0095 0, ,416 0,0230 0,00 57,003 0,0289 0,00 19,886 0,0101 0, ,681 0,0244 0,00 56,735 0,0306 0,00 19,816 0,0107 0, ,982 0,0260 0,00 58,106 0,0324 0,00 20,201 0,0113 0, ,269 0,0277 0,00 59,911 0,0344 0,00 20,840 0,0120 0, ,580 0,0296 0,00 61,641 0,0366 0,00 21,395 0,0128 0, ,871 0,0319 0,00 63,303 0,0390 0,00 21,967 0,0136 0, ,232 0,0344 0,00 64,867 0,0418 0,00 22,572 0,0146 0, ,632 0,0372 0,00 66,217 0,0449 0,00 23,026 0,0157 0, ,037 0,0403 0,00 67,334 0,0485 0,00 23,393 0,0170 0, ,360 0,0433 0,00 68,191 0,0534 0,00 23,725 0,0187 0, ,782 0,0463 0,00 68,677 0,0576 0,00 23,849 0,0202 0, ,175 0,0490 0,00 68,826 0,0621 0,00 23,924 0,0217 0, ,560 0,0514 0,00 68,588 0,0660 0,00 23,826 0,0231 0, ,906 0,0532 0,00 68,014 0,0695 0,00 23,600 0,0243 0, ,097 0,0464 0,00 66,607 0,0628 0,00 23,110 0,0219 0, ,026 0,0444 0,00 66,286 0,0598 0,00 23,297 0,0209 0, ,801 0,0422 0,00 67,215 0,0567 0,00 23,664 0,0198 0, ,463 0,0401 0,00 68,029 0,0540 0,00 23,902 0,0188 0, ,098 0,0381 0,00 68,641 0,0518 0,00 24,125 0,0181 0, ,669 0,0364 0,00 68,912 0,0500 0,00 24,179 0,0175 0, ,300 0,0350 0,00 68,820 0,0490 0,00 24,115 0,0171 0, ,942 0,0339 0,00 68,357 0,0472 0,00 23,925 0,0164 0, ,585 0,0329 0,00 67,557 0,0465 0,00 23,623 0,0162 0, ,262 0,0318 0,00 66,461 0,0445 0,00 23,220 0,0155 0, ,832 0,0306 0,00 65,128 0,0424 0,00 22,735 0,0148 0, ,521 0,0293 0,00 63,610 0,0402 0,00 22,191 0,0140 0, ,216 0,0278 0,00 61,958 0,0380 0,00 21,608 0,0132 0, ,789 0,0190 0,00 56,712 0,0239 0,00 19,779 0,0083 0, ,850 0,0200 0,00 56,991 0,0252 0,00 19,935 0,0088 0, ,204 0,0212 0,00 57,107 0,0266 0,00 19,946 0,0093 0, ,438 0,0224 0,00 57,123 0,0281 0,00 20,027 0,0098 0, ,552 0,0238 0,00 56,904 0,0297 0,00 19,878 0,0104 0, ,906 0,0253 0,00 57,221 0,0315 0,00 19,897 0,0110 0, ,234 0,0270 0,00 59,080 0,0335 0,00 20,517 0,0117 0, ,560 0,0288 0,00 60,924 0,0356 0,00 21,168 0,0124 0, ,913 0,0309 0,00 62,703 0,0380 0,00 21,794 0,0133 0, ,253 0,0333 0,00 64,374 0,0406 0,00 22,383 0,0142 0, ,613 0,0360 0,00 65,871 0,0435 0,00 22,895 0,0152 0, ,071 0,0390 0,00 67,138 0,0468 0,00 23,329 0,0164 0, ,557 0,0425 0,00 68,092 0,0504 0,00 23,635 0,0177 0, ,960 0,0462 0,00 68,691 0,0551 0,00 23,884 0,0193 0, ,473 0,0499 0,00 68,824 0,0608 0,00 23,945 0,0213 0, ,887 0,0535 0,00 68,419 0,0659 0,00 23,745 0,0231 0, ,359 0,0568 0,00 67,554 0,0715 0,00 23,516 0,0251 0, ,359 0,0522 0,00 71,731 0,0697 0,00 24,905 0,0244 0, ,027 0,0496 0,00 70,279 0,0661 0,00 24,402 0,0231 0, ,480 0,0470 0,00 68,235 0,0625 0,00 23,689 0,0218 0, ,251 0,0445 0,00 66,082 0,0595 0,00 23,316 0,0208 0, ,869 0,0423 0,00 67,481 0,0570 0,00 23,747 0,0199 0, ,284 0,0405 0,00 68,438 0,0551 0,00 24,044 0,0192 0, ,895 0,0390 0,00 68,889 0,0540 0,00 24,175 0,0188 0, ,515 0,0377 0,00 68,822 0,0529 0,00 24,109 0,0184 0, ,042 0,0364 0,00 68,296 0,0503 0,00 23,895 0,0175 0, ,586 0,0348 0,00 67,376 0,0482 0,00 23,548 0,0168 0, ,182 0,0331 0,00 66,139 0,0453 0,00 23,096 0,0158 0, ,855 0,0313 0,00 64,663 0,0425 0,00 22,565 0,0148 0, ,500 0,0295 0,00 63,013 0,0399 0,00 21,979 0,0139 0, ,867 0,0194 0,00 56,834 0,0241 0,00 19,869 0,0084 0, ,957 0,0206 0,00 57,036 0,0254 0,00 19,910 0,0089 0, ,358 0,0218 0,00 57,131 0,0271 0,00 19,981 0,0095 0, ,532 0,0231 0,00 57,032 0,0288 0,00 19,911 0,0100 0, ,749 0,0246 0,00 56,787 0,0305 0,00 19,886 0,0107 0, ,131 0,0262 0,00 58,058 0,0325 0,00 20,168 0,0113 0, ,552 0,0280 0,00 59,978 0,0345 0,00 20,853 0,0121 0, ,871 0,0300 0,00 61,863 0,0368 0,00 21,527 0,0129 0,00

20 pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 m m µg/m 3 µg/m µg/m 3 µg/m 3 µg/m µg/m 3 µg/m 3 µg/m µg/m ,266 0,0323 0,00 63,633 0,0394 0,00 22,098 0,0138 0, ,658 0,0348 0,00 65,283 0,0423 0,00 22,677 0,0148 0, ,138 0,0377 0,00 66,721 0,0454 0,00 23,182 0,0159 0, ,537 0,0410 0,00 67,852 0,0490 0,00 23,560 0,0171 0, ,127 0,0448 0,00 68,617 0,0531 0,00 23,891 0,0186 0, ,644 0,0491 0,00 68,826 0,0576 0,00 23,924 0,0202 0, ,241 0,0537 0,00 68,449 0,0633 0,00 23,830 0,0222 0, ,853 0,0583 0,00 67,354 0,0702 0,00 23,453 0,0246 0, ,767 0,0622 0,00 76,569 0,0818 0,00 26,593 0,0286 0, ,491 0,0594 0,00 75,949 0,0778 0,00 26,394 0,0272 0, ,196 0,0560 0,00 74,712 0,0735 0,00 25,952 0,0257 0, ,602 0,0528 0,00 72,782 0,0693 0,00 25,278 0,0242 0, ,259 0,0498 0,00 70,144 0,0659 0,00 24,359 0,0230 0, ,749 0,0474 0,00 66,927 0,0642 0,00 23,238 0,0224 0, ,171 0,0455 0,00 67,226 0,0625 0,00 23,666 0,0218 0, ,557 0,0438 0,00 68,418 0,0608 0,00 24,036 0,0212 0, ,084 0,0420 0,00 68,893 0,0584 0,00 24,144 0,0203 0, ,524 0,0400 0,00 68,747 0,0547 0,00 24,065 0,0190 0, ,063 0,0377 0,00 68,074 0,0511 0,00 23,804 0,0178 0, ,643 0,0355 0,00 66,976 0,0479 0,00 23,382 0,0167 0, ,261 0,0332 0,00 65,572 0,0447 0,00 22,873 0,0155 0, ,861 0,0311 0,00 63,954 0,0416 0,00 22,312 0,0145 0, ,954 0,0197 0,00 56,915 0,0239 0,00 19,905 0,0083 0, ,127 0,0209 0,00 57,080 0,0253 0,00 19,934 0,0088 0, ,465 0,0223 0,00 57,095 0,0269 0,00 19,908 0,0094 0, ,573 0,0238 0,00 56,984 0,0291 0,00 19,949 0,0102 0, ,043 0,0254 0,00 56,847 0,0310 0,00 19,771 0,0108 0, ,410 0,0271 0,00 58,819 0,0333 0,00 20,456 0,0116 0, ,657 0,0291 0,00 60,759 0,0356 0,00 21,103 0,0124 0, ,998 0,0313 0,00 62,665 0,0381 0,00 21,794 0,0133 0, ,454 0,0337 0,00 64,463 0,0408 0,00 22,438 0,0143 0, ,954 0,0365 0,00 66,081 0,0439 0,00 23,010 0,0154 0, ,511 0,0396 0,00 67,398 0,0474 0,00 23,407 0,0166 0, ,107 0,0432 0,00 68,364 0,0512 0,00 23,752 0,0180 0, ,692 0,0473 0,00 68,836 0,0557 0,00 23,974 0,0195 0, ,368 0,0521 0,00 68,604 0,0607 0,00 23,881 0,0213 0, ,096 0,0576 0,00 67,563 0,0666 0,00 23,563 0,0234 0, ,472 0,0718 0,00 77,683 0,0922 0,00 26,990 0,0323 0, ,074 0,0680 0,00 77,839 0,0869 0,00 27,085 0,0304 0, ,779 0,0638 0,00 77,522 0,0817 0,00 26,973 0,0286 0, ,921 0,0598 0,00 76,301 0,0774 0,00 26,523 0,0271 0, ,424 0,0566 0,00 74,043 0,0744 0,00 25,731 0,0260 0, ,758 0,0537 0,00 70,858 0,0733 0,00 24,614 0,0256 0, ,027 0,0518 0,00 67,036 0,0708 0,00 23,272 0,0247 0, ,324 0,0492 0,00 67,398 0,0675 0,00 23,711 0,0235 0, ,700 0,0466 0,00 68,578 0,0633 0,00 24,061 0,0221 0, ,087 0,0436 0,00 68,910 0,0586 0,00 24,139 0,0204 0, ,496 0,0406 0,00 68,545 0,0542 0,00 23,975 0,0189 0, ,010 0,0378 0,00 67,644 0,0502 0,00 23,637 0,0175 0, ,452 0,0351 0,00 66,341 0,0466 0,00 23,158 0,0162 0, ,063 0,0326 0,00 64,754 0,0434 0,00 22,583 0,0151 0, ,030 0,0197 0,00 56,984 0,0235 0,00 19,952 0,0082 0, ,296 0,0210 0,00 57,126 0,0250 0,00 20,001 0,0087 0, ,566 0,0226 0,00 57,095 0,0265 0,00 19,957 0,0093 0, ,833 0,0242 0,00 56,874 0,0283 0,00 19,847 0,0099 0, ,229 0,0260 0,00 57,471 0,0310 0,00 19,994 0,0108 0, ,425 0,0279 0,00 59,461 0,0332 0,00 20,659 0,0116 0, ,868 0,0301 0,00 61,452 0,0362 0,00 21,385 0,0126 0, ,425 0,0325 0,00 63,350 0,0389 0,00 22,017 0,0136 0, ,923 0,0352 0,00 65,138 0,0421 0,00 22,669 0,0147 0, ,483 0,0382 0,00 66,707 0,0455 0,00 23,233 0,0159 0, ,041 0,0416 0,00 67,918 0,0494 0,00 23,609 0,0173 0, ,612 0,0455 0,00 68,673 0,0536 0,00 23,868 0,0188 0, ,409 0,0501 0,00 68,784 0,0584 0,00 23,925 0,0205 0, ,180 0,0554 0,00 68,045 0,0639 0,00 23,717 0,0225 0, ,074 0,0616 0,00 66,171 0,0702 0,00 23,033 0,0247 0, ,661 0,0840 0,00 73,832 0,1019 0,00 25,563 0,0358 0, ,007 0,0788 0,00 74,983 0,0963 0,00 26,137 0,0338 0, ,270 0,0735 0,00 77,085 0,0912 0,00 26,883 0,0319 0, ,501 0,0690 0,00 77,847 0,0886 0,00 27,115 0,0310 0, ,787 0,0651 0,00 76,803 0,0871 0,00 26,719 0,0304 0, ,837 0,0621 0,00 74,148 0,0853 0,00 25,768 0,0297 0, ,029 0,0589 0,00 70,367 0,0801 0,00 24,432 0,0279 0, ,122 0,0550 0,00 65,987 0,0741 0,00 23,194 0,0258 0, ,398 0,0512 0,00 67,902 0,0678 0,00 23,837 0,0236 0, ,635 0,0472 0,00 68,808 0,0622 0,00 24,117 0,0217 0, ,989 0,0435 0,00 68,811 0,0571 0,00 24,081 0,0199 0, ,432 0,0401 0,00 68,132 0,0527 0,00 23,811 0,0184 0, ,877 0,0370 0,00 66,949 0,0488 0,00 23,364 0,0170 0, ,386 0,0342 0,00 65,421 0,0453 0,00 22,806 0,0158 0, ,009 0,0195 0,00 57,001 0,0230 0,00 19,903 0,0080 0, ,416 0,0209 0,00 57,151 0,0247 0,00 20,043 0,0086 0, ,571 0,0225 0,00 57,090 0,0264 0,00 20,010 0,0092 0, ,038 0,0243 0,00 56,818 0,0282 0,00 19,887 0,0098 0, ,201 0,0262 0,00 57,981 0,0302 0,00 20,154 0,0106 0, ,762 0,0284 0,00 60,020 0,0330 0,00 20,895 0,0116 0, ,232 0,0308 0,00 62,010 0,0356 0,00 21,571 0,0124 0, ,606 0,0335 0,00 63,939 0,0392 0,00 22,272 0,0137 0, ,084 0,0365 0,00 65,682 0,0424 0,00 22,855 0,0149 0, ,694 0,0398 0,00 67,198 0,0466 0,00 23,419 0,0163 0, ,390 0,0436 0,00 68,291 0,0508 0,00 23,772 0,0178 0, ,213 0,0480 0,00 68,840 0,0558 0,00 23,998 0,0196 0, ,132 0,0530 0,00 68,563 0,0612 0,00 23,876 0,0215 0, ,024 0,0589 0,00 67,231 0,0673 0,00 23,448 0,0237 0, ,760 0,0994 0,00 75,772 0,1073 0,00 26,268 0,0378 0, ,297 0,0926 0,00 76,376 0,1032 0,00 26,492 0,0363 0, ,616 0,0862 0,00 74,727 0,1021 0,00 25,899 0,0358 0, ,417 0,0810 0,00 76,275 0,1031 0,00 26,623 0,0361 0, ,422 0,0763 0,00 77,847 0,1011 0,00 27,105 0,0353 0, ,175 0,0716 0,00 76,465 0,0957 0,00 26,583 0,0334 0, ,091 0,0665 0,00 73,106 0,0877 0,00 25,385 0,0306 0, ,020 0,0609 0,00 68,682 0,0795 0,00 23,838 0,0277 0, ,134 0,0557 0,00 66,952 0,0727 0,00 23,486 0,0253 0, ,245 0,0507 0,00 68,482 0,0662 0,00 23,970 0,0231 0, ,448 0,0463 0,00 68,884 0,0605 0,00 24,073 0,0211 0, ,740 0,0424 0,00 68,463 0,0552 0,00 23,927 0,0192 0, ,122 0,0388 0,00 67,417 0,0507 0,00 23,524 0,0176 0, ,633 0,0356 0,00 65,955 0,0465 0,00 22,978 0,0162 0, ,153 0,0192 0,00 57,048 0,0232 0,00 19,963 0,0081 0, ,487 0,0207 0,00 57,127 0,0248 0,00 19,970 0,0086 0, ,842 0,0223 0,00 57,035 0,0264 0,00 19,936 0,0092 0, ,083 0,0241 0,00 56,772 0,0283 0,00 19,940 0,0099 0, ,562 0,0261 0,00 58,398 0,0304 0,00 20,331 0,0106 0, ,906 0,0285 0,00 60,443 0,0327 0,00 21,031 0,0114 0, ,309 0,0311 0,00 62,451 0,0354 0,00 21,715 0,0124 0, ,005 0,0340 0,00 64,380 0,0386 0,00 22,430 0,0135 0, ,547 0,0373 0,00 66,105 0,0421 0,00 23,016 0,0147 0, ,180 0,0410 0,00 67,560 0,0465 0,00 23,562 0,0163 0,00

21 pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 m m µg/m 3 µg/m µg/m 3 µg/m 3 µg/m µg/m 3 µg/m 3 µg/m µg/m ,978 0,0454 0,00 68,527 0,0511 0,00 23,867 0,0179 0, ,811 0,0503 0,00 68,864 0,0569 0,00 24,029 0,0200 0, ,846 0,0560 0,00 68,260 0,0633 0,00 23,880 0,0223 0, ,468 0,1191 0,00 63,612 0,0969 0,00 22,055 0,0346 0, ,272 0,1105 0,00 69,980 0,1033 0,00 24,352 0,0366 0, ,365 0,1033 0,00 76,003 0,1147 0,00 26,381 0,0403 0, ,638 0,0966 0,00 74,927 0,1191 0,00 25,968 0,0417 0, ,051 0,0894 0,00 76,855 0,1139 0,00 26,783 0,0398 0, ,692 0,0819 0,00 77,639 0,1044 0,00 26,999 0,0364 0, ,287 0,0741 0,00 75,107 0,0949 0,00 26,084 0,0331 0, ,978 0,0667 0,00 70,840 0,0854 0,00 24,583 0,0298 0, ,896 0,0601 0,00 65,918 0,0770 0,00 23,157 0,0268 0, ,851 0,0541 0,00 68,066 0,0696 0,00 23,849 0,0242 0, ,015 0,0489 0,00 68,853 0,0629 0,00 24,069 0,0219 0, ,279 0,0444 0,00 68,649 0,0569 0,00 23,953 0,0198 0, ,650 0,0404 0,00 67,756 0,0518 0,00 23,639 0,0180 0, ,985 0,0368 0,00 66,361 0,0472 0,00 23,110 0,0164 0, ,320 0,0191 0,00 57,080 0,0235 0,00 20,003 0,0082 0, ,415 0,0205 0,00 57,150 0,0250 0,00 20,034 0,0087 0, ,907 0,0221 0,00 57,029 0,0267 0,00 19,982 0,0093 0, ,259 0,0240 0,00 56,688 0,0286 0,00 19,857 0,0100 0, ,658 0,0260 0,00 58,688 0,0308 0,00 20,410 0,0108 0, ,105 0,0284 0,00 60,778 0,0331 0,00 21,190 0,0116 0, ,582 0,0311 0,00 62,791 0,0359 0,00 21,885 0,0125 0, ,084 0,0341 0,00 64,694 0,0390 0,00 22,535 0,0136 0, ,916 0,0377 0,00 66,406 0,0426 0,00 23,134 0,0149 0, ,625 0,0417 0,00 67,806 0,0467 0,00 23,661 0,0164 0, ,444 0,0465 0,00 68,678 0,0515 0,00 23,958 0,0181 0, ,459 0,0520 0,00 68,810 0,0571 0,00 24,008 0,0201 0, ,696 0,1354 0,00 53,936 0,0893 0,00 18,773 0,0321 0, ,317 0,1263 0,00 69,037 0,1212 0,00 24,031 0,0428 0, ,501 0,1155 0,00 76,369 0,1298 0,00 26,482 0,0455 0, ,519 0,1037 0,00 74,232 0,1240 0,00 25,898 0,0434 0, ,092 0,0923 0,00 77,797 0,1140 0,00 27,060 0,0398 0, ,691 0,0817 0,00 76,359 0,1030 0,00 26,500 0,0359 0, ,029 0,0723 0,00 72,393 0,0916 0,00 25,114 0,0319 0, ,641 0,0642 0,00 67,376 0,0810 0,00 23,373 0,0282 0, ,531 0,0572 0,00 67,623 0,0724 0,00 23,662 0,0252 0, ,567 0,0512 0,00 68,744 0,0651 0,00 23,992 0,0226 0, ,736 0,0460 0,00 68,760 0,0585 0,00 23,995 0,0204 0, ,908 0,0415 0,00 67,981 0,0529 0,00 23,712 0,0184 0, ,067 0,0377 0,00 66,647 0,0484 0,00 23,203 0,0168 0, ,350 0,0192 0,00 57,069 0,0236 0,00 19,951 0,0082 0, ,689 0,0206 0,00 57,164 0,0252 0,00 20,075 0,0088 0, ,812 0,0221 0,00 57,034 0,0269 0,00 20,037 0,0094 0, ,364 0,0239 0,00 56,813 0,0289 0,00 19,920 0,0101 0, ,828 0,0260 0,00 58,889 0,0310 0,00 20,518 0,0108 0, ,150 0,0283 0,00 60,963 0,0335 0,00 21,244 0,0117 0, ,852 0,0310 0,00 62,985 0,0363 0,00 21,946 0,0127 0, ,325 0,0341 0,00 64,891 0,0395 0,00 22,610 0,0138 0, ,132 0,0378 0,00 66,587 0,0432 0,00 23,204 0,0151 0, ,731 0,1685 0,00 29,851 0,0588 0,00 10,404 0,0219 0, ,914 0,1545 0,00 61,389 0,1211 0,00 21,297 0,0429 0, ,546 0,1367 0,00 74,994 0,1415 0,00 26,013 0,0497 0, ,908 0,1187 0,00 74,697 0,1382 0,00 25,857 0,0483 0, ,180 0,1028 0,00 77,415 0,1247 0,00 26,896 0,0435 0, ,906 0,0890 0,00 77,003 0,1093 0,00 26,737 0,0381 0, ,133 0,0775 0,00 73,322 0,0964 0,00 25,427 0,0336 0, ,485 0,0679 0,00 68,321 0,0846 0,00 23,691 0,0295 0, ,095 0,0599 0,00 67,297 0,0754 0,00 23,543 0,0262 0, ,019 0,0531 0,00 68,659 0,0671 0,00 23,973 0,0233 0, ,097 0,0473 0,00 68,813 0,0601 0,00 24,017 0,0209 0, ,133 0,0425 0,00 68,094 0,0546 0,00 23,709 0,0190 0, ,441 0,0384 0,00 66,816 0,0495 0,00 23,252 0,0172 0, ,378 0,0193 0,00 57,085 0,0237 0,00 19,986 0,0083 0, ,716 0,0207 0,00 57,142 0,0253 0,00 20,020 0,0088 0, ,091 0,0222 0,00 57,007 0,0270 0,00 19,982 0,0094 0, ,449 0,0240 0,00 56,871 0,0290 0,00 19,881 0,0101 0, ,881 0,0261 0,00 58,953 0,0312 0,00 20,529 0,0109 0, ,409 0,0284 0,00 61,033 0,0337 0,00 21,260 0,0118 0, ,893 0,0311 0,00 63,062 0,0365 0,00 21,976 0,0128 0, ,635 0,0342 0,00 64,971 0,0398 0,00 22,651 0,0139 0, ,311 0,2134 0,00 18,728 0,0444 0,00 6,572 0,0174 0, ,349 0,1895 0,00 56,179 0,1308 0,00 19,496 0,0464 0, ,518 0,1599 0,00 73,651 0,1561 0,00 25,532 0,0548 0, ,392 0,1341 0,00 75,311 0,1485 0,00 26,065 0,0519 0, ,148 0,1129 0,00 77,150 0,1319 0,00 26,800 0,0460 0, ,220 0,0959 0,00 77,188 0,1161 0,00 26,757 0,0405 0, ,981 0,0822 0,00 73,662 0,1009 0,00 25,524 0,0352 0, ,186 0,0711 0,00 68,669 0,0882 0,00 23,786 0,0307 0, ,555 0,0621 0,00 67,137 0,0777 0,00 23,435 0,0270 0, ,264 0,0547 0,00 68,598 0,0689 0,00 23,906 0,0240 0, ,410 0,0485 0,00 68,807 0,0616 0,00 23,965 0,0214 0, ,383 0,0434 0,00 68,137 0,0555 0,00 23,717 0,0193 0, ,702 0,0392 0,00 66,879 0,0503 0,00 23,273 0,0175 0, ,516 0,0194 0,00 57,101 0,0237 0,00 20,032 0,0083 0, ,596 0,0208 0,00 57,159 0,0253 0,00 20,062 0,0088 0, ,094 0,0224 0,00 57,034 0,0270 0,00 20,042 0,0094 0, ,529 0,0242 0,00 56,844 0,0290 0,00 19,960 0,0101 0, ,000 0,0262 0,00 58,925 0,0312 0,00 20,551 0,0109 0, ,474 0,0286 0,00 61,010 0,0337 0,00 21,298 0,0118 0, ,025 0,0313 0,00 63,015 0,0367 0,00 21,957 0,0128 0, ,784 0,0345 0,00 64,929 0,0399 0,00 22,647 0,0140 0, ,981 0,2743 0,00 26,280 0,0840 0,00 9,121 0,0313 0, ,192 0,2296 0,00 59,768 0,1663 0,00 20,702 0,0588 0, ,609 0,1842 0,00 74,558 0,1796 0,00 25,815 0,0629 0, ,411 0,1492 0,00 74,914 0,1645 0,00 25,908 0,0574 0, ,879 0,1221 0,00 77,316 0,1417 0,00 26,827 0,0494 0, ,385 0,1019 0,00 77,052 0,1232 0,00 26,696 0,0429 0, ,803 0,0862 0,00 73,436 0,1045 0,00 25,444 0,0364 0, ,602 0,0738 0,00 68,430 0,0913 0,00 23,697 0,0318 0, ,232 0,0641 0,00 67,209 0,0803 0,00 23,424 0,0280 0, ,749 0,0562 0,00 68,642 0,0701 0,00 23,960 0,0244 0, ,660 0,0497 0,00 68,801 0,0626 0,00 23,973 0,0218 0, ,641 0,0444 0,00 68,107 0,0564 0,00 23,708 0,0196 0, ,866 0,0399 0,00 66,833 0,0511 0,00 23,246 0,0178 0, ,502 0,0194 0,00 57,107 0,0237 0,00 20,068 0,0083 0, ,830 0,0208 0,00 57,142 0,0254 0,00 20,015 0,0088 0, ,191 0,0225 0,00 57,038 0,0271 0,00 20,014 0,0095 0, ,601 0,0243 0,00 56,710 0,0291 0,00 19,936 0,0102 0, ,850 0,0263 0,00 58,757 0,0313 0,00 20,482 0,0109 0, ,548 0,0287 0,00 60,833 0,0338 0,00 21,225 0,0118 0, ,169 0,0315 0,00 62,866 0,0366 0,00 21,957 0,0128 0, ,360 0,0550 0,00 68,855 0,0602 0,00 24,156 0,0211 0, ,872 0,0630 0,00 67,895 0,0674 0,00 23,910 0,0237 0, ,338 0,3484 0,00 25,782 0,0773 0,00 8,905 0,0310 0, ,904 0,3404 0,00 48,137 0,1557 0,00 16,666 0,0562 0, ,620 0,2695 0,00 66,555 0,2069 0,00 23,002 0,0729 0,00

Obliczenia stężeń w sieci receptorów

Obliczenia stężeń w sieci receptorów System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.14.5/2016 r. Ryszard Samoć zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96. Użytkownik programu: Ekologis

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery Pakiet "OPERAT FB" v. 6.12.5/2015 r. - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń

Bardziej szczegółowo

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % Załącznik 1. Do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze służą dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. Są one porównywane z uzyskiwanymi z pomiarów monitoringowych stężeń poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA. SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. Opole 2012-03-19 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA Obiekt: KURDA Emitor nr 1 Nazwa: E-1 KOTŁOWNIA Wysokość [m]: 9,2 Średnica [m]: 0,25 Ilość źródeł: 1 Źródło nr 1 liczone

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych. Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3. Ocena zanieczyszczenia receptorów

Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych. Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3. Ocena zanieczyszczenia receptorów Załącznik Nr 3 Pakiet "OPERAT FB" v. 6.5.6/2013 r. - oprograowanie do odelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atosferyczny dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące etodykę

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru koncesyjnego Myślenice - Limanowa - Czchów. Województwo Powiat Gmina. limanowski. nowosądecki. bocheński.

Położenie obszaru koncesyjnego Myślenice - Limanowa - Czchów. Województwo Powiat Gmina. limanowski. nowosądecki. bocheński. Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie koncesji Myślenice - Limanowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: odkrywkowa eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA - POWIETRZE Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

OBLICZENIA - POWIETRZE Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Z.U.O. "EKO - SOFT" Z.U.K. "COGITO" 93-554 Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel. 042 648 71 85 OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 3.0 DLA PC według

Bardziej szczegółowo

Prognoza emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Prognoza emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Prognoza emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). Symulacja komputerowa przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Blok 193

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Blok 193 na obszarze koncesji Blok 193 Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pt: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pt: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku ZAŁĄCZNIK 8.2 Wyniki obliczeń emisji do powietrza dla analizowanych wariantów lokalizacji. Lokalizacja w rejonie ul. Produkcyjnej Od strony ul. Produkcyjnej, tuŝ za granicą, w kierunku południowym od działki

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz. ew. nr 104/4 i 104/5, obręb 013 Raszyn 01) Inwestor: Marcin Jakubczak

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Roczne oceny jakości powietrza w woj. mazowieckim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Roczne oceny jakości powietrza w woj. mazowieckim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Roczne oceny jakości powietrza w woj. mazowieckim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 2013 r. Roczna Ocena Jakości Powietrza Cele przeprowadzania rocznej oceny: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na emisję z elementami tworzonymi przez pakiet Operat FB dla Windows

Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na emisję z elementami tworzonymi przez pakiet Operat FB dla Windows Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na emisję z elementami tworzonymi przez pakiet Operat FB dla Windows Art. 184. 1. Pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183b, art. 189, art. 191a i art. 217,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie koncesji Lublin 1. Wstęp Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Adam Ludwikowski. Warszawa kwiecień 2012 r.

CZYM ODDYCHAMY? Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Adam Ludwikowski. Warszawa kwiecień 2012 r. CZYM ODDYCHAMY? Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Adam Ludwikowski Warszawa kwiecień 2012 r. DZIAŁANIA WIOŚ Zarząd Województwa (opracowuje programy ochrony powietrza) EU Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m WOJWODA PODKARPACKI Rzeszów, 2007-01-12 ul. Grunwaldzka 1, skr. poczt. 297 3-99 Rzeszów ŚR.IV-6618-49/1/06 D C Y Z J A Działając na podstawie: - art.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie Załącznik nr 1 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz.

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2016 roku w zakresie SO 2, NO 2, PM10, PM2,5, b(a)p i ozonu SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2016 roku w zakresie SO 2, NO 2, PM10, PM2,5, b(a)p i ozonu SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 216 roku w zakresie SO 2, NO 2, PM1, PM2,5, b(a)p i ozonu SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 1 1. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA OBSZARZE PODKARPACKICH UZDROWISK...

Bardziej szczegółowo

5.3. Sporządzenie modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

5.3. Sporządzenie modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 5.3. Sporządzenie modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 5.3.1. Opis stosowanego modelu Obliczenia stanu jakości powietrza, przeprowadzono z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania, zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ul. Szosa Bydgoska Toruń

Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ul. Szosa Bydgoska Toruń Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 1 87-100 Toruń Działając na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora, w nawiązaniu do pisma

Bardziej szczegółowo

Wartości odniesienia substancji w powietrzu

Wartości odniesienia substancji w powietrzu Wydruk 1. Wartości odniesienia substancji w powietrzu ---------- ---------- ---------- POZIOMY DOPUSZCZALNE I WARTOŚCI ODNIESIENIA Identyfikator obiektu: BASE ----------- Substancja Numer CAS D1[ug/m3]

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Lublinie i regionie

Jakość powietrza w Lublinie i regionie Lublin, 7 kwietnia 218 r. Jakość powietrza w Lublinie i regionie Lublin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Wydziału Monitoringu Środowiska Ocena jakości powietrza na obszarze stref Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.3: Dane i wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń w powietrzu wokół terenu zespołu inwentarskiego z programu OPA03 roczny opad pyłu

Załącznik nr 4.3: Dane i wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń w powietrzu wokół terenu zespołu inwentarskiego z programu OPA03 roczny opad pyłu Załącznik nr 4.3: Dane i wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń w powietrzu wokół terenu zespołu inwentarskiego z programu OPA03 roczny opad pyłu Z.U.O. "EKO - SOFT" 93-554 Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Załączniki do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie POLBRUK S.A.

ZAŁĄCZNIKI. Załączniki do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie POLBRUK S.A. ZAŁĄCZNIKI Załączniki do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie POLBRUK S.A. Załączniki do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego

Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego Unia Europejska Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego - badanie stanu powietrza / analiza - Zamawiający Gmina Sosnowica Wykonawca Lubelska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Stan przed realizacją projektu

Stan przed realizacją projektu Załącznik nr 4.15 do Instrukcji wypełniania załączników Stan przed realizacją projektu Lp. Rodzaj paliwa Nominalna moc cieplna kotła [MW] 0 Czy przed realizacją projektu produkowano / pozyskiwano energię

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014 Rzeszów, czerwiec 2015 r. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU Pomiary wykonywane

Bardziej szczegółowo

D O D A T E K B ZAGADNIENIA OCHRONY POWIETRZA

D O D A T E K B ZAGADNIENIA OCHRONY POWIETRZA AQUAGEO - Michał Fic hydrogeologia, ochrona środowiska prace, badania, ekspertyzy ul. Grocholskiego 1 05-090 Raszyn Falenty tel./fax. (0 22) 720 54 26 tel. (0 22) 720 80 90 tel. kom. 602 766 884 D O D

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSR-II-1.7222.122.2016 Poznań, dnia 1marca 2017 r. za dowodem doręczenia DECYZJA Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM LATA

JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM LATA JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM LATA 2000-2007 BEATA MICHALAK GŁÓWNY SPECJALISTA WYDZIAŁ MONITORINGU ŚRODOWISKA WIOŚ RZESZÓW Rzeszów, grudzień 2008 rok Emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

TOM I Aglomeracja warszawska

TOM I Aglomeracja warszawska Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 2 tel. (058) 30-42-53, fax (058) 30-42-52 Informacje uzupełniające do PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA dla stref województwa

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji 7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5.1 Wprowadzenie Realizacja farm wiatrowych niesie za sobą duże korzyści dla stanu powietrza atmosferycznego, pozwala, bowiem na wyprodukowanie znacznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Radom dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze

Bardziej szczegółowo

Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne

Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne Przygotowanie danych dotyczących wielkości emisji do modelowania rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w atmosferze przy uŝyciu pakietu oprogramowania Operat-2000 Przystępując do modelowania emisji naleŝy

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

Założenia do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku

Założenia do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku Założenia do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku I. DANE BAZOWE DO OPRACOWANIA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA 1. Aktualizacja Programu ochrony powietrza bazować

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Programy ochrony powietrza w województwie mazowieckim. Warszawa, styczeń 2018

Programy ochrony powietrza w województwie mazowieckim. Warszawa, styczeń 2018 Programy ochrony powietrza w województwie mazowieckim 1 Warszawa, styczeń 2018 Czym są programy ochrony powietrza? Programy ochrony powietrza są aktami prawa miejscowego, które określa w drodze uchwał

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 43.3/2015

DECYZJA Nr PZ 43.3/2015 DOW-S-IV.7222.27.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3136/12/2015 DECYZJA Nr PZ 43.3/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza

7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5.1 Wprowadzenie cel i zakres opracowania Celem tej części opracowania jest określenie stopnia uciążliwości dla otoczenia i środowiska pod względem

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Efektywność energetyczna wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Efektywność energetyczna wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015-2016 w układzie klasyfikacji SNAP.

Bardziej szczegółowo

1. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia

1. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 1. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na powietrze Emisja zanieczyszczeń do powietrza, występująca wzdłuż tras komunikacyjnych stanowi istotny problem ekologiczny. Literatura

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Inwestor: TergoPower Lublin Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 19/26, 20-002 Lublin Rodzaj dokumentu Załącznik Wyjaśnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko Data 17 grudnia 2015 ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2013 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2013 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2013 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

ATMOTERM S.A. EKSPERTYZA

ATMOTERM S.A. EKSPERTYZA ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko EKSPERTYZA w zakresie efektu działań prowadzonych na terenie Województwa Wielkopolskiego, w strefach z przekroczeniami dopuszczalnych norm

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Jak powinien wyglądać prawidłowy. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Jak powinien wyglądać prawidłowy. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko? Jak powinien wyglądać prawidłowy Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko? Wasz partner w ochronie środowiska www.ekolog.pl Podstawa prawna USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie aglomeracja warszawska dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Renata Rewaj Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje, 6.09 7.09. 2007 r. Ocena jakości powietrza w strefach według

Bardziej szczegółowo

Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona przed hałasem - eksploatacja instalacji do wytwarzania mas bitumicznych

Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona przed hałasem - eksploatacja instalacji do wytwarzania mas bitumicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona przed hałasem - eksploatacja instalacji do wytwarzania mas bitumicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona przed hałasem - eksploatacja instalacji do

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

Bardziej szczegółowo

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 26 w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Płock dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marta Bilińska... mgr inż. Robert Gołowacz... Olsztyn, sierpień 2016 r.

mgr inż. Marta Bilińska... mgr inż. Robert Gołowacz... Olsztyn, sierpień 2016 r. Odpowiedzi na pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOS.4242.55.2016.MG.1 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. Opracowali: mgr inż. Janusz Dańko inż. Jacek Kozera 1. Problem ograniczenia emisji pyłu w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POMIARACH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO w Rumi Październik Grudzień 2015

INFORMACJA O POMIARACH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO w Rumi Październik Grudzień 2015 FUNDACJA AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ 80-243 Gdańsk ul. Brzozowa 15 A tel.+58 301 48 84, fax +58 301 48 84 (wewn.33) e-mail: info@armaag.gda.pl; www.armaag.gda.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE JAKOŚĆ POWIETRZA NA TERENIE UZDROWISKA HORYNIEC-ZDRÓJ... 4

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE JAKOŚĆ POWIETRZA NA TERENIE UZDROWISKA HORYNIEC-ZDRÓJ... 4 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 1. JAKOŚĆ POWIETRZA NA TERENIE UZDROWISKA HORYNIEC-ZDRÓJ... 4 Emisja zanieczyszczeń do powietrza... 4 Ocena jakości powietrza... 4 2. JAKOŚĆ POWIETRZA NA TERENIE UZDROWISKA

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Powietrze w powiecie kutnowskim

Powietrze w powiecie kutnowskim Powietrze w powiecie kutnowskim Powietrze jest rodzajem kapitału przyrodniczego, stanowiącego zasób odnawialny, możliwy do wyczerpania. Zanieczyszczenia powietrza są jednym z głównych przyczyn zagrożeń

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok luty 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANA EMISJA ODORANTÓW

PROGNOZOWANA EMISJA ODORANTÓW PROGNOZOWANA EMISJA ODORANTÓW W granicach terenu RU projektowany jest chów drobiu, który będzie źródłem emisji odorantów stanowiących typowe produkty biodegradacji biomasy. Źródłem uciąŝliwości zapachowej

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

5.3. Wyniki klasyfikacji stref na potrzeby ustalenia sposobu oceny jakości powietrza dla kryterium ochrony roślin R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

5.3. Wyniki klasyfikacji stref na potrzeby ustalenia sposobu oceny jakości powietrza dla kryterium ochrony roślin R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 5.3. Wyniki klasyfikacji stref na potrzeby ustalenia sposobu oceny jakości powietrza dla kryterium ochrony roślin Wyniki klasyfikacji - listę stref objętych oceną z uwzględnieniem kryteriów dla celu ochrona

Bardziej szczegółowo