OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański"

Transkrypt

1 OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański

2 Wzory wykorzystywane w projekcie Ei = Ci Vsp B n Ei emisja zanieczyszczenia [kg/h] Vsp objętość spalin suchych [Nm3/kg paliwa] Ci stężenie i-tego zanieczyszczenia [kg/nm3 spalin suchych] B godzinowe zużycie paliwa [kg/h] n liczba kotłów B= W η Q W wydajność cieplna kotła [kj/h] η sprawność kotła [%] Q wartość opałowa paliwa [kj/kg] W = D (h p h w ) D wydajność kotła [ton pary/h] hp entalpia pary [kj/kg] hw entalpia wody [kj/kg] 2

3 wvsp = Vsp (1 X w ) wvsp objętość spalin wilgotnych [Nm3/kg paliwa] Xw zawartość wilgoci w spalinach [%] w Vsp = Vsp,w + (λ 1) + λ V pow,t 1,602 y w Vsp,w jednostkowa objętość spalin [Nm3/kg paliwa] λ współczynnik nadmiaru powietrza [-] yw zawartość wilgoci w powietrzu [kg/kg powietrza suchego] Vpow,t teoretyczna objętość powietrza do procesu spalania [Nm 3/kg paliwa] Vsp,w = 0,212 Q + 1, V pow,t = 0,241 Q + 0, C pylu = a u Vsp Cpyłu stężenie pyłu [kg/nm3 spalin suchych] a zawartość popiołu [%] u unos popiołu z paleniska [%] 3

4 C SO2 = 2 s Vsp CSO2 stężenie dwutlenku siarki [kg/nm3 spalin suchych] s zawartość siarki [%] C NO 2 = c NO 2 M NO 2 Vm 10 6 CNO2 stężenie dwutlenku azotu [kg/nm3 spalin suchych] cno2 stężenie dwutlenku azotu [ppm] MNO2 masa molowa NO2 [kg/kmol] 46,01 Vm objętość molowa [Nm3/kmol] 22,41 C CO = c CO M CO 10 6 Vm CCO stężenie tlenku węgla [kg/nm3 spalin suchych] cco stężenie tlenku węgla [ppm] MCO masa molowa CO [kg/kmol] 28,01 Vm objętość molowa [Nm3/kmol] 22,41 C i6% = C i 0,21 x 2 0,21 x 1 Ci6% - stężenie i-tego zanieczyszczenia przy 6% zawartości O2 [mg/nm3] x1 zawartość tlenu w gazach odlotowych [%] 4

5 x2 standardowa zawartość tlenu w gazach odlotowych [%] x 2 = 6% x1 = 0,21 (λ 1) V pow,t 100% XwwVsp (1 ) 100 M= W 3600 M moc cieplna źródła [MW] C i6% D i ηi = 100% C i6% Tabela 1.Dopuszczalne stężenia gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza Substancje zanieczyszczające pył SO2 NO2 CO Dopuszczalne stężenia [mg/nm3] Tabela 2.Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza Substancji zanieczyszczające pył SO2 NO2 CO Wysokość opłat i kar [zł/kg] 0,25 0,38 0,38 0,1 5

6 DANE : PARAMETR LICZBA KOTŁÓW WYDAJNOŚĆ KOTŁA SPRAWNOŚĆ KOTŁA UNOS POPIOŁU Z PALENISKA WSPÓŁCZYNNIK NADMIARU POWIETRZA PARAMETRY CIŚNIENIE PARY ŚWIEŻEJ TEMPERATURA TEMPERATURA WODY ŚWIEŻEJ WARTOŚĆ OPAŁOWA WĘGLA ZAWARTOŚĆ SIARKI ZAWARTOŚĆPOPIOŁU ZAWARTOŚĆ WILGOCI W SPALINACH ZAWARTOŚĆ WILGOCI W POWIETRZU ENTALPIA PARY PERWONIE OGRZEWANEJ ENTALPIA WODY ZASILAJĄCEJ STĘŻENIE TLENKÓW AZOTU W ĆWICZENIE NR t pary/h 82% 80% 1,23 13,5 MPa 540ºC 200ºC kj/kg 0,9% 15% 10% 10% 3350 kj/kg 852,45 kj/kg 240 ppm ĆWICZENIE NR t pary/h 78% 70% 1,23 13MPa 540ºC 200ºC kj/kg 15% 10% 7% 7% 3350 kj/kg 852,45 kj/kg 190 ppm SPALINACH W PRZELICZENIU NA NO2 STĘŻENIE CO W SPALINACH 140 ppm 150 ppm CHARAKTERYSTYKA PRACY KOTŁÓW W CIĄGU ROKU 10 DNI maksymalne obciążenie 5 kotłów 70 DNI pracują 5 kotły z obciążeniem 80% 100 DNI pracują 4 kotły z obciążeniem 80% 60 DNI pracuje 3 kotły z obciążeniem 80% 60 DNI pracują 3 kotły z obciążeniem 90% 60 DNI pracują 3 kotły z obciążeniem 70% 6

7 Obliczenie ćwiczenie numer 1 1. Obliczenie stężeń zanieczyszczeń w spalinach wprowadzanych od powietrza Obliczenie wydajności kotła W W = kg h (3350 kj kg 852,45 kj kg) W = kj h Obliczenie godzinowego zużycia paliwa B= kj h 0, kj kg B = 15228,96 kg h Obliczenie jednostkowej objętości spalin Vsp,w = 0, kj kg + 1, Vsp, w = 6,314 Nm 3 / kg paliwa Obliczenie teoretyczna objętość powietrza do procesu spalania V pow,t = 0, kj kg + 0, V pow,t = 5,802 Nm 3 / kg paliwa Obliczenie objętości spalin wilgotnych wvsp = 6,314 Nm 3 kg + (1,23 1) + 1,23 5,802 Nm 3 kg 1,602 0,1 wvsp = 7,68 Nm 3 kg paliwa Obliczenie objętości spalin suchych Vsp = 7,68 Nm 3 kg (1 0,1) Vsp = 6,912 Nm 3 / kg paliwa 7

8 Obliczenie stężenia pyłu C pylu = 0,15 0,8 6,912 C pylu = 0,01736kg / Nm 3 = 17000mg / Nm 3 Obliczenie stężenia dwutlenku siarki C SO2 = 2 0,009 6,912 C SO2 = 2, kg / Nm 3 = 2600mg / Nm 3 Obliczanie stężenia dwutlenku azotu C NO2 = ,01 kg kmol ,41 Nm kmol C NO2 = 0, kg / Nm 3 = 496mg / Nm 3 Obliczenie stężenia tlenku węgla CCO = ,01 kg kmol ,41 Nm kmol CCO = 0, kg / Nm 3 = 174mg / Nm 3 Emisja zanieczyszczenia pyłem E pyły = 0,0173 kg Nm 3 6,912 Nm 3 kg 15228,96 kg h 5 E pyły = 9105,21kg / h Emisja zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki ESO2 = 2, kg Nm 3 6,912 Nm 3 kg 15228,96 kg h 5 ESO2 = 1368,41kg / h 8

9 Emisja zanieczyszczenia tlenkiem węgla ECO = 0, kg Nm 3 6,912 Nm 3 kg 15228,96 kg h 5 ECO 91,58kg / h Emisja zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu E NO2 = 0, kg Nm 3 6,912 Nm 3 kg 15228,96 kg h 5 E NO2 = 259,47kg / h Zbiorcze zestawienie wyliczonej emisji: E pylu = 9105,21kg / h ESO2 = 1368,41kg / h ECO = 91,58kg / h E NO2 = 259,47kg / h Obliczanie mocy cieplnej źródła M = M = 76,314 Obliczanie zawartości tlenu w gazach odlotowych 0,21 (1,23 1) 5,802 Nm 3 kg x1 = 100% 0,137,68 Nm kg (1 ) 100 x1 = 4% 9

10 2. Obliczanie stężeń substancji w gazach odlotowych przy standardowej zawartości tlenu w gazach 6%C pylu = mg Nm 3 = mg Nm 3 6%C SO2 = 2600 mg Nm 3 = 2294,117 mg Nm 3 6%C NO2 = 496 mg Nm 3 = 437,64 mg Nm 3 6%CCO = 174 mg Nm 3 = 153,53 mg Nm 3 Tabela 3.Porównanie wyliczonych stężeń emitowanych zanieczyszczeń ze stężeniami dopuszczanymi. Pogrubione liczby oznaczają przekroczenie normy. Cpyłu CSO2 CNO2 CCO emitowane zanieczyszczenia przy standardowej zawartości tlenu [mg/nm3] , ,64 153,53 dopuszczalna emisja zanieczyszczeń [mg/nm3] Określenie stopnia redukcji emisji zanieczyszczenia w przypadku przekroczenia dopuszczalnych emisji η pylu mg Nm mg Nm 3 = 100% mg Nm 3 η pylu = 97% η SO ,117 mg Nm mg Nm 3 = 100% 2294,117 mg Nm 3 η SO = 61% 2 10

11 4. Wyznaczenie rocznej wartości opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza oraz kar w wysokości 10-krotnej wysokości jednostkowej stawki opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza. Opłata za wprowadzanie pyłu do powietrza D pylu = 350 mg Nm 3 E pylu = 350 mg Nm 3 6,912 Nm 3 kg 15228,96 kg h 5 E pylu = ,2 mg h = 208,17 kg h O pyl = 0,25 zl kg 208,17 kg h [10 24h h 5 0, h 4 0,8] O pyl = zł Kara za wprowadzanie pyłu do powietrza D pylu = 350 mg Nm 3 6%C pylu = mg Nm 3 E pylu = ( mg Nm mg Nm 3 ) 6,912 Nm 3 kg 15228,96 kg h 5 E pylu = mg h = 8712,85 kg h O pyl = 10 0,25 zl kg 8712,82 kg h [10 24h h 5 0, h 4 0,8] O pyl = zł Opłata za wprowadzanie dwutlenku siarki do powietrza DSO2 = 850 mg Nm 3 E SO2 = 850 mg Nm 3 6,912 Nm 3 kg 15228,96 kg h 5 ESO2 = ,7 mg h = 505,52 kg h 11

12 OSO2 = 0,38 zl kg 505,52 kg h [10 24h h 5 0, h 4 0,8] OSO2 = ,56 zł Kara za wprowadzanie dwutlenku siarki do powietrza DSO2 = 850 mg Nm 3 6%C SO2 = 2294,12 mg Nm 3 ( E SO2 = 2294,12 mg Nm mg Nm 3 6,912 Nm 3 kg 15228,96 kg h 5 ESO2 = mg h = 858,87 kg h ) OSO2 = 10 0,38 zl kg 858,87 kg h [10 24h h 5 0, h 4 0,8] OSO2 = ,60 zł Opłata za wprowadzanie dwutlenku azotu do powietrza E NO2 = 259,47 kg h ONO2 = 0,38 zl kg 259,47 kg h [10 24h h 5 0, h 4 0,8] ONO2 = ,16 zł Opłata za wprowadzanie tlenku węgla do powietrza ECO = 91,58 kg h OCO = 0,1 zl kg 91,58kg h [10 24h h 5 0, h 4 0,8] OCO = ,8 substancja zanieczyszczająca pył SO2 NO2 CO opłata [zł] , , ,8 kara [zł] , suma , , , ,12 12

13 Obliczenie ćwiczenie numer 2 1. Obliczenie stężeń zanieczyszczeń w spalinach wprowadzanych od powietrza Obliczenie wydajności kotła W W = kg h (3350 kj kg 852,45 kj kg) W = kj h Obliczenie godzinowego zużycia paliwa B= kj h 0, kj kg B = 17504,20 kg h Obliczenie jednostkowej objętości spalin Vsp,w = 0, kj kg + 1, Vsp,w = 4,4,83Nm 3 / kg paliwa Obliczenie teoretyczna objętość powietrza do procesu spalania V pow,t = 0, kj kg + 0, V pow,t = 4,115Nm 3 / kg paliwa Obliczenie objętości spalin wilgotnych wvsp = 4,83 Nm 3 kg + (1,23 1) + 1,23 4,115 Nm 3 kg 1,602 0,07 wvsp = 5,41 Nm 3 kg paliwa Obliczenie objętości spalin suchych Vsp = 5,41 Nm 3 kg (1 0,07) Vsp = 5,03Nm3 / kg paliwa 13

14 Obliczenie stężenia pyłu C pylu = 0,10 0,70 5,03 C pylu = 0,013916kg / Nm 3 = 13916mg / Nm 3 Obliczenie stężenia dwutlenku siarki C SO2 = 2 0,15 5,03 C SO2 = 0,0596kg / Nm 3 = 59600mg / Nm 3 Obliczanie stężenia dwutlenku azotu C NO2 = ,01 kg kmol ,41 Nm kmol C NO2 = 0, kg / Nm 3 = 287,88mg / Nm 3 Obliczenie stężenia tlenku węgla CCO = ,01 kg kmol ,41 Nm kmol CCO = 0, kg / Nm 3 = 237mg / Nm 3 Emisja zanieczyszczenia pyłem E pyły 0, kg Nm3 5,03 Nm3 kg 17504,20 kg h 3 E pyły 3675,75kg / h Emisja zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki ESO2 = 0,0596 kg Nm3 5,03 Nm3 kg 17504,20 kg h 3 ESO ,65kg / h 14

15 Emisja zanieczyszczenia tlenkiem węgla ECO = 0, kg Nm3 5,03 Nm3 kg 17504,20 kg h 3 ECO = 62,60kg / h Emisja zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu E NO2 = 0, kg Nm3 5,03 Nm3 kg 17504,20 kg h 3 E NO2 = 75,81kg / h Zbiorcze zestawienie wyliczonej emisji: E pylu = 3675,75kg / h ESO2 = 15742,65kg / h ECO = 62,60kg / h E NO2 = 75,81kg / h Obliczanie mocy cieplnej źródła M= M = 56,89 Obliczanie zawartości tlenu w gazach odlotowych 0,21 (1,23 1) 4,115 Nm 3 kg x1 = 100% 0,135,41 Nm kg (1 ) 100 x1 = 4% 15

16 2. Obliczanie stężeń substancji w gazach odlotowych przy standardowej zawartości tlenu w gazach 6%C pylu = mg Nm 3 = 12246,08 mg Nm 3 6%CSO2 = mg Nm 3 = mg Nm 3 6%C NO2 = 287,88 mg Nm 3 = 253,33 mg Nm 3 6%CCO = 237 mg Nm 3 = 208,56 mg Nm 3 Tabela 4.Porównanie wyliczonych stężeń emitowanych zanieczyszczeń ze stężeniami dopuszczanymi. Pogrubione liczby oznaczają przekroczenie normy. Cpyłu CSO2 CNO2 CCO emitowane zanieczyszczenia przy standardowej zawartości tlenu [mg/nm3] 12246, ,33 203,56 dopuszczalna emisja zanieczyszczeń [mg/nm3] Określenie stopnia redukcji emisji zanieczyszczenia w przypadku przekroczenia dopuszczalnych emisji η pylu 12246,08 mg Nm mg Nm 3 = 100% ,08 mg Nm η pylu = 97% η SO mg Nm mg Nm 3 = 100% mg Nm 3 η SO = 98% 2 208,56 mg Nm mg Nm 3 η co = 100% 208,56 mg Nm 3 η SO = 4% 2 16

17 4. Wyznaczenie rocznej wartości opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza oraz kar w wysokości 10-krotnej wysokości jednostkowej stawki opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza. Opłata za wprowadzanie pyłu do powietrza D pylu = 350 mg Nm 3 E pylu = 350 mg Nm 3 5,03 Nm 3 kg 17504,20 kg h 3 E pylu = ,5 mg h = 104,47 kg h O pyl = 0,25 zl kg 104,47 kg h [60 24h 3 0, h 3 0, h 3 0,7] O pyl = 87629,44 zł Kara za wprowadzanie pyłu do powietrza D pylu = 350 mg Nm 3 6%C pylu = 12246,08 mg Nm3 ( ) 0,,21 0,,04 5,03 Nm0 21 E pylu = 12246,08 mg Nm mg Nm E pylu = mg h = 3550,66 kg h 3 kg 17504,20 kg h 3 O pyl = 10 0,25 zl kg 3550 kg h [0 24h 3 0, h 3 0, h 3 0,7] O pyl = ,08zł Opłata za wprowadzanie dwutlenku siarki do powietrza DSO2 = 850 mg Nm 3 ESO2 = 850 mg Nm 3 5,03 Nm 3 kg 17504,20 kg h 3 ESO2 = ,1mg h = 253,70 kg h 17

18 OSO2 = 0,38 zl kg 253,70 kg h [0 24h 3 0, h 3 0, h 3 0,7] OSO2 = ,41zł Kara za wprowadzanie dwutlenku siarki do powietrza DSO2 = 850 mg Nm 3 6%CSO2 = mg Nm3 ( ) 0,,21 0,,04 5,03 Nm0 21 ESO2 = mg Nm mg Nm ESO2 = 1, mg h = 15400,78 kg h 3 kg 17504,20 kg h 3 OSO2 = 10 0,38 zl kg 15400,78 kg h [0 24h 3 0, h 3 0, h 3 0,7] OSO2 = ,60 zł Opłata za wprowadzanie tlenku węgla do powietrza DCO = 200 mg Nm3 ECO = 200 mg Nm 3 5,03 Nm 3 kg 17504,20 kg h 3 ECO = ,4 mg h = 59,70 kg h OCO = 0,1 zl kg 59,70 kg h [0 24h 3 0, h 3 0, h 3 0,7] O pyl = 20030,54 zł Kara za wprowadzanie tlenku węgla do powietrza DCO = 200 mg Nm3 6%CCO = 208,56 mg Nm3 ( ) 0,,21 0,,04 5,03 Nm0 21 ECO = 208,56 mg Nm mg Nm kg 17504,20 kg h 3 18

19 ECO = ,51mg h = 2,56 kg h OCO 10 0,1 zl kg 2,56 kg h [0 24h 3 0, h 3 0, h 3 0,7] O pyl = 8589,312 zł Opłata za wprowadzanie dwutlenku azotu do powietrza E NO2 = 75,81kg h ONO2 = 0,38 zl kg 75,81kg h [0 24h 3 0, h 3 0, h 3 0,7] ONO2 = 96655,93zł substancja zanieczyszczająca pył SO2 NO2 CO opłata [zł] , , , ,54 kara [zł] , , ,31 suma , , , ,3 Na podstawie powyższych ćwiczeń i zastosowaniu podanych wzorów ustaliliśmy opłaty za emisję poszczególnych zanieczyszczeń dla wybranej miejscowości w odniesieniu do danych zawartych w projekcie. Wyniki wykazują następująco: - SO2-129,15 Mg/rok 129,15 - CO 35,86 Mg/rok 35, kg1000 = 129,15 = 14,74kg / h h kg1000 = 35,86 = 4,09kg / h h NO2 79,03 Mg/rok 79, kg1000 = 79,03 = 9,02kg / h h CO ,13 Mg/rok brak danych o dopuszczalnej emisji 19

20 Bazując na danych mogliśmy obliczyć stężenia Ei = Ci Vsp B n Vsp = 5,03Nm3 / kg paliwa B = 15228,96 kg h n = 5 kotłów nie przekroczono nie przekroczono nie przekroczono Opłaty za wprowadzanie dwutlenku siarki do powietrza ESO2 = 14,74 kg h ONO2 = 0,38 zl kg 14,74 kg h [10 24h h 5 0, h 4 0,8] ONO2 = 87378,72 zł Opłata za wprowadzanie dwutlenku azotu do powietrza E NO2 = 4,09 kg h ONO2 = 0,38 zl kg 4,09 kg h [10 24h h 5 0, h 4 0,8] ONO2 = 24245,52 zł Opłata za wprowadzanie tlenku węgla do powietrza ECO = 9,02 kg h OCO = 0,1 zl kg 9,02kg h [10 24h h 5 0, h 4 0,8] OCO = 14071,20 zł 20

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia)

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Aleksander Warchałowski Katarzyna Bebkiewicz Warszawa, wrzesień 2011 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia)

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Aleksander Warchałowski Katarzyna Bebkiewicz Warszawa, wrzesień 2011 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Polecenie 3. 1.Obliczenia dotyczące stężenia SO 2 zmierzonego w emitorze kotłowni. Dane:

Polecenie 3. 1.Obliczenia dotyczące stężenia SO 2 zmierzonego w emitorze kotłowni. Dane: Polecenie 3 Obliczono stężenie substancji zmierzonej w emitorze kotłowni w : mg/m 3, ppm, mg/mu 3 6%O 2 porównano z odpowiednim standardem emisyjnym oraz obliczono najmniejszą sprawność instalacji do minimalnej

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA. SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. Opole 2012-03-19 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA Obiekt: KURDA Emitor nr 1 Nazwa: E-1 KOTŁOWNIA Wysokość [m]: 9,2 Średnica [m]: 0,25 Ilość źródeł: 1 Źródło nr 1 liczone

Bardziej szczegółowo

MASA poszczególnych zanieczyszczeń powstających w czasie 1 godziny w 1 obiekcie wyniesie:

MASA poszczególnych zanieczyszczeń powstających w czasie 1 godziny w 1 obiekcie wyniesie: CZĘŚĆ OBLICZENIOWA MODUŁ 1 (zawsze jeden moduł składa się z dwóch hal) obliczenia dla jednej hali Maksymalna moŝliwa masa hodowli w jednej hali - wybrana z całego roku matki 500 szt 4,1 kg = 2050 młode

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) : Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

PLANOWANY KOCIOŁ. Emisja maksymalna [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] NO ,198 0, ,576 0,4032 0,0072 0, ,00108

PLANOWANY KOCIOŁ. Emisja maksymalna [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] NO ,198 0, ,576 0,4032 0,0072 0, ,00108 Załącznik 3. W niniejszej analizie uwzględniono realizację kotła na ekogroszek o nom. mocy cieplnej na poziomie do 540 kw. Dostępne materiały katalogowe różnych producentów wskazują na maksymalne zużycie

Bardziej szczegółowo

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane Doświadczenia eksploatacyjne w oczyszczaniu spalin z kotła OR 50-N w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim Jerzy Opieka Wymogi emisyjne Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. Opracowali: mgr inż. Janusz Dańko inż. Jacek Kozera 1. Problem ograniczenia emisji pyłu w

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m WOJWODA PODKARPACKI Rzeszów, 2007-01-12 ul. Grunwaldzka 1, skr. poczt. 297 3-99 Rzeszów ŚR.IV-6618-49/1/06 D C Y Z J A Działając na podstawie: - art.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym ZAŁĄCZNIK (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym Części obiektów energetycznego spalania (np. jedna lub więcej indywidualnych jednostek energetycznego spalania

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT Dziennik Ustaw 2 Poz. 2527 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2527) Załącznik nr 1 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 017 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Roczne oceny jakości powietrza w woj. mazowieckim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Roczne oceny jakości powietrza w woj. mazowieckim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Roczne oceny jakości powietrza w woj. mazowieckim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 2013 r. Roczna Ocena Jakości Powietrza Cele przeprowadzania rocznej oceny: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PROCESU SPALANIA

PARAMETRY PROCESU SPALANIA PARAMETRY PROCESU SPALANIA Broszura informacyjna Spis treści Podstawowe zasady przeliczania wyników...3 1.1.Jednostki, w których wyrażane są mierzone wielkości...3 1.1.1.ppm (parts per milion)...3 1.1.2.Bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe Россия, 2013г. Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe Konstrukcyjno-produkcyjna firma EKOENERGOMASH powstała w 2001r. Podstawowe kierunki działania: Opracowanie i wdrożenia efektywnych

Bardziej szczegółowo

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż.

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. SERDECZNIE WITAMY Temat wystąpienia: Paleniska rusztowe w aspekcie dotrzymania norm emisji zanieczyszczeń po 2016r. Palenisko rusztowe najbardziej rozpowszechniony sposób spalania węgla w ciepłownictwie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 43.3/2015

DECYZJA Nr PZ 43.3/2015 DOW-S-IV.7222.27.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3136/12/2015 DECYZJA Nr PZ 43.3/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Marek Brzeżański Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Technologie ochrony atmosfery

Technologie ochrony atmosfery Technologie ochrony atmosfery Wprowadzenie do przedmiotu czyli z czym to się je Kazimierz Warmiński Literatura: Szklarczyk M. 2001. Ochrona atmosfery. Wydawnictwo UWM Olsztyn. Mazur M. 2004. Systemy ochrony

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Kraków, marzec 2017 Struktura przedsiębiorstw ciepłowniczych wg wielkości źródeł ciepła* Ponad 50% koncesjonowanych

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA rok 2) : 2011

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Załącznik 2.4. Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Załącznik nr 2.4.: Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA POMIARÓW ZEROWYCH I POMIARÓW GWARANCYJNYCH... 3 2.4.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Biuro: 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax.:71 326 13 43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej ZADANIE PRAKTYCZNE Opracuj dokumentację związaną z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Dr inż. Marian Mazur Akademia Górniczo Hutnicza mgr inż. Bogdan Żurek Huta Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 160/2017

SPRAWOZDANIE NR 160/2017 Zleceniodawca : ASD Construction 26 200 Końskie ul. Kopernika 2 SPRAWOZDANIE NR 160/2017 Z POMIARÓW EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY DLA KOTŁA WR 2,5/4 ZAINSTALOWANEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI ROSNOWO SP.

Bardziej szczegółowo

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym oraz węglem Prowadzący: Tomasz Lis Małopolska

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 DOW-S-IV.7222.28.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3137/12/2015 DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny ofert. Instalacja odazotowania spalin w CEZ Skawina S.A.

Zasady oceny ofert. Instalacja odazotowania spalin w CEZ Skawina S.A. Zasady oceny ofert Instalacja odazotowania spalin w CEZ Skawina S.A. 1. Wprowadzenie Dla oceny ofert wybrane są te kryteria i parametry/wskaźniki, które mają decydujący wpływ na ekonomikę eksploatacji.

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Marek Bogdanowicz Elektrownia Skawina Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Dostosowanie Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Podstawowymi składnikami paliw są następujące pierwiastki: C, H, S oraz pierwiastki niepalne jak O, N oraz nieznaczne ilości związków mineralnych.

Podstawowymi składnikami paliw są następujące pierwiastki: C, H, S oraz pierwiastki niepalne jak O, N oraz nieznaczne ilości związków mineralnych. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z GEWiŚ Cz. I 1. Klasyfikacja, rodzaj i spalanie paliw Paliwami nazywamy substancje zawierające określony związek chemiczny lub mieszaniny różnych pierwiastków i związków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska Pruszków

STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska Pruszków EKOLOGIS PO-02/06 z 30.04.2013 Strona 1/9 LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH S.C. Siedziba: Laboratorium: Kontakt: ul. S. Wysłoucha 62 52-433 Wrocław Klient: ul. M.Skłodowskiej-Curie 55/61 Wrocław 50-369

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Prezentacja dla Członków Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ Grzegorz Myka, Olsztyn 09

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Lublinie i regionie

Jakość powietrza w Lublinie i regionie Lublin, 7 kwietnia 218 r. Jakość powietrza w Lublinie i regionie Lublin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Wydziału Monitoringu Środowiska Ocena jakości powietrza na obszarze stref Zgodnie

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Stan przed realizacją projektu

Stan przed realizacją projektu Załącznik nr 4.15 do Instrukcji wypełniania załączników Stan przed realizacją projektu Lp. Rodzaj paliwa Nominalna moc cieplna kotła [MW] 0 Czy przed realizacją projektu produkowano / pozyskiwano energię

Bardziej szczegółowo

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Substancja - jest to taka postać materii, która ma masę spoczynkową różną od zera.

Substancja - jest to taka postać materii, która ma masę spoczynkową różną od zera. BILANS SUBSTANCJI Prawa zachowania umożliwiają sformułowanie równań bilansowych W technice cieplnej wykorzystuje się: - prawo zachowania substancji - prawo zachowania energii. U w a g a: prawo zachowania

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

Warsaw Climate and Energy Talks

Warsaw Climate and Energy Talks Warsaw Climate and Energy Talks seminarium 2014.11.27 Jan Tadeusz Przybyłek Prezes Zarządu działa w Mławie od 1973 roku W jego skład wchodzą: osiedlowa ciepłownia na miał węglowy 7 lokalnych kotłowni gazowych

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej

Bardziej szczegółowo

Kontrola procesu spalania

Kontrola procesu spalania Kontrola procesu spalania Spalanie paliw polega na gwałtownym utlenieniu składników palnych zawartych w paliwie przebiegającym z wydzieleniem ciepła i zjawiskami świetlnymi. Ostatecznymi produktami utleniania

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

KOLOKWIUM: 1-szy termin z kursu: Palniki i paleniska, część dotycząca palników IV r. ME, MiBM Test 11 ( r.) Nazwisko..Imię.

KOLOKWIUM: 1-szy termin z kursu: Palniki i paleniska, część dotycząca palników IV r. ME, MiBM Test 11 ( r.) Nazwisko..Imię. KOLOKWIUM: 1-szy termin Test 11 (15.12.2006 r.) 1. Gdzie w przemyśle mają zastosowanie gazowe palniki regeneracyjne: 2. Podać warunki wymienności gazów w palnikach gazowych: 3. Podać warunki awaryjnego

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143 MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Agencja Rynku Energii S.A. G - 10.2 00-950 Warszawa 1, skr. poczt. 143 Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz. ew. nr 104/4 i 104/5, obręb 013 Raszyn 01) Inwestor: Marcin Jakubczak

Bardziej szczegółowo

Obliczenia stężeń w sieci receptorów

Obliczenia stężeń w sieci receptorów System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.14.5/2016 r. Ryszard Samoć zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96. Użytkownik programu: Ekologis

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNY

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNY OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNY OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Strona 1 Opłaty za korzystanie ze środowiska w obecnym stanie prawnym Podstawą prawną opłat za korzystanie ze

Bardziej szczegółowo

do przetargu na Wykonanie pomiarów gwarancyjnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin na bloku nr 5 5 (dalej Ogłoszenie Ogłoszenie )

do przetargu na Wykonanie pomiarów gwarancyjnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin na bloku nr 5 5 (dalej Ogłoszenie Ogłoszenie ) MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI OGŁOSZENIA do przetargu na Wykonanie pomiarów gwarancyjnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin na bloku nr 5 5 (dalej Ogłoszenie Ogłoszenie ) 1. Zamawiający dokonał modyfikacji

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI-7660/11-10/08 Rzeszów, D E C Y Z J A

RŚ.VI-7660/11-10/08 Rzeszów, D E C Y Z J A RŚ.VI-7660/11-10/08 Rzeszów, 2008-08-08 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

Kondensacja - teoria. Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA. ... dowody? Podstawy kondensacji

Kondensacja - teoria. Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA. ... dowody? Podstawy kondensacji Teoria KONDENSACJI Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA... dowody? CZYM JEST KONDENSACJA? Ciepło uzyskane w wyniku reakcji spalania gazu ziemnego nazywamy ciepłem jawnym. Istnieje

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

DSR-II Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. za dowodem doręczenia DECYZJA ORZEKAM

DSR-II Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. za dowodem doręczenia DECYZJA ORZEKAM pyłowy MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSR-II-1.7222.144.2015 Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. za dowodem doręczenia DECYZJA Na podstawie art.181 ust.1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201

Bardziej szczegółowo

STECHIOMETRIA SPALANIA

STECHIOMETRIA SPALANIA STECHIOMETRIA SPALANIA Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka to średnia waŝona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do 1/12 masy izotopu węgla: 1/12 126 C ~ 1,66 10-27 kg Liczba Avogadra

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW

Bardziej szczegółowo