Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych"

Transkrypt

1 Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych Zdzisław Cenian Komitet Ochrony Orłów GIOŚ Wyniki projektu realizowanego na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fot. Bogusław Kotlarz

2 Główne czynniki decydujące o wyborze metodyki monitoringu ptaków szponiastych na rozległych powierzchniach badawczych - Indeks czy cenzus? Liczebność gatunku Rozpowszechnienie Wykrywalność

3 Struktura Państwowego Monitoringu Ptaków Monitoring Gatunków Rozpowszechnionych Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych Monitoring Gatunków Średniolicznych Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków Monitoring Ptaków Mokradeł Monitoring Gatunków Rzadkich Monitoring Ptaków Drapieżnych Monitoring orła przedniego Monitoring orlika grubodziobego Monitoring rybołowa Monitoring mewy czarnogłowej Monitoring łabędzia krzykliwego Monitoring podgorzałki Monitoring biegusa zmiennego (schinzii)

4 Monitoring Gatunków Rzadkich Monitoring rybołowa Pandion haliaetus Monitoring orlika grubodziobego Aquila clanga Monitoring orła przedniego Aquila chrysaetos

5 Metodyka Powierzchnie monitorowane - wszystkie stanowiska lęgowe zarejestrowane w latach , wpisane w kwadraty 10 x 10 km. Metodyka prac terenowych co najmniej 2 kontrole terenowe połączone z kartowaniem gatunków oraz wyszukiwaniem i kontrolami gniazd pełny cenzus.

6 Uzyskiwane dane Liczebność gatunków docelowych danym roku Zasięg występowania gatunków docelowych w danym roku Poziom produktywności w danym roku Trend liczebności gatunków docelowych Trend zmian areału gatunków docelowych Trend zmian produktywności populacji

7 Monitoring rybołowa Fot. Marcin Południewski

8 Aktualne rozpowszechnienie rybołowa w Polsce W 2007r 1 stanowisko lęgowe w kwadracie W 2007r 2 stanowiska lęgowe w kwadracie Kwadraty niezajęte przez rybołowa w 2007r 112 kwadratów objętych monitoringiem 33 obsadzone przez 36 stanowisk rybołowa Rozpowszechnienie w kraju 1,06

9 Trend rozpowszechnienia rybołowa w Polsce w latach ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,

10 Liczebność rybołowa w Polsce w latach Liczba zajętych stanowisk lęgowych Trend liczebności populacji 60 1, ,8 30 0,6 20 0,4 10 0,

11 Parametry rozrodcze rybołowa w latach Sukces lęgowy Produkcja młodych ,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,

12 Monitoring orlika grubodziobego Fot. Tadeusz Mizera

13 Aktualne rozpowszechnienie orlika grubodziobego w Polsce W 2007r 1 stanowisko lęgowe w kwadracie W 2007r 2 lub więcej stanowisk lęgowych w kwadracie Kwadraty niezajęte przez rybołowa w 2007r 13 kwadratów objętych monitoringiem 10 obsadzonych przez 15 stanowisk Rozpowszechnienie w kraju 0,48

14 Trend rozpowszechnienia orlika grubodziobego w Polsce w latach ,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,

15 Liczebność orlika grubodziobego w latach Liczba zajętych stanowisk lęgowych Trend liczebności populacji ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,

16 Parametry rozrodcze orlika grubodziobego w latach Sukces gniazdowy Produkcja młodych 70 0,7 60 0,6 50 0,5 40 0,4 30 0,3 20 0,2 10 0,

17 Monitoring orła przedniego Fot. Bogusław Kotlarz

18 Aktualne rozpowszechnienie orła przedniego w Polsce W 2007r 1 stanowisko lęgowe w kwadracie W 2007r 2 lub więcej stanowisk lęgowych w kwadracie Kwadraty niezajęte przez rybołowa w 2007r 40 kwadratów objętych monitoringiem 24 obsadzone przez 27 stanowisk Rozpowszechnienie w kraju 0,48

19 Trend rozpowszechnienia orła przedniego w Polsce w latach ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,

20 Liczebność orła przedniego w latach Liczba zajętych stanowisk lęgowych Trend liczebności populacji 30 1, ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,

21 Parametry rozrodcze orła przedniego w latach Sukces gniazdowy Produkcja młodych 90 0,9 80 0,8 70 0,7 60 0,6 50 0,5 40 0,4 30 0,3 20 0,2 10 0,

22 Monitoring Ptaków Drapieżnych 1. Bocian czarny Ciconia nigra (CCN) 2. Kania czarna Milvus migrans (MG) 3. Kania ruda Milvus milvus (MM) 4. Błotniak łąkowy Circus pygargus (CIP) 5. Błotniak stawowy Circus aeruginosus (CIA) 6. Jastrząb Accipiter gentilis (ACG) 7. Trzmielojad Pernis apivorus (PEA) 8. Myszołów Buteo buteo (BB) 9. Bielik Haliaeetus albicilla (HA) 10. Orlik krzykliwy Aquila pomarina (AQP) 11. Pustułka Falco tinnunculus (FAT) 12. Kobuz Falco subbuteo (FAS) 13. Krogulec Accipiter nisus (ACN) 14. Kruk Corvus corax (COX)

23 Uzyskiwane dane Wskaźniki liczebność gatunków docelowych danym roku Wskaźniki rozpowszechnienia gatunków docelowych w danym roku Wskaźniki produktywności orlika krzykliwego i bielika w danym roku Trend wskaźników liczebności gatunków docelowych Trend wskaźników rozpowszechnienia gatunków docelowych Trend zmian produktywności populacji orlika krzykliwego i bielika

24 Powierzchnie próbne - 40 kwadratów 10x10 km Dobór powierzchni - losowanie warstwowe w obrębie 3 warstw. Warstwy - trzy rozłączne obszary kraju wskazane w oparciu o dane PAO o występowaniu 12 gatunków docelowych w kwadratach 10 km x 10 km: Monitoring Ptaków Drapieżnych - Metodyka - obszar jednoczesnego występowania dużej liczby (7-12) gatunków docelowych; obszar jednoczesnego występowania średniej liczby (5-6) gatunków docelowych; obszar jednoczesnego występowania małej liczby (0-4) gatunków docelowych Alokacja nieproporcjonalna, odpowiednio 50%, 30% i 20% w wyróżnionych warstwach.

25 Rozmieszczenie powierzchni próbnych MPD

26 Technika i terminy liczeń K1: marca K2: 1-20 maja K3: czerwca K4: lipca

27 Wyniki MPD - rozpowszechnienie Poziom wskaźnika MPD Liczebność Gatunek kania czarna ,7 21,4 bielik ,8 42,9 kania ruda ,2 21,4 bocian czarny ,3 52,4 orlik krzykliwy ,3 40,5 kobuz ,3 33,3 pustułka ,2 64,3 trzmielojad ,0 71,4 błotniak łąkowy ,0 52,4 jastrząb ,0 88,1 błotniak stawowy ,7 85,7 myszołów ,6 100,0

28 Porównanie rozpowszechnienia populacji lęgowych 12 gatunków mierzonego na powierzchniach MPD z ocenami opublikowanymi w PAO (Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski ).

29 Wyniki MPD - liczebność Poziom wskaźnika MPD Liczebność Gatunek kania czarna bielik kania ruda bocian czarny orlik krzykliwy kobuz pustułka trzmielojad błotniak łąkowy jastrząb błotniak stawowy myszołów

30 Porównanie oszacowania liczebności populacji lęgowej metodą ekstrapolacji wyników z powierzchni MPD uzyskanych w 2007 i 2008 roku z ocenami opublikowanymi w raporcie BirdLife 2004.

31 Wnioski Ze względu na rozległość rewirów zajmowanych przez ptaki szponiaste rozmiary jednostkowej powierzchni próbnej nie powinny być mniejsze niż 100km 2. Jednoczesny monitoring grupy gatunków szponiastych wymaga stosowania losowego doboru powierzchni próbnych w obrębie wyodrębnionych warstw, różniących się frekwencją gatunków docelowych. W przypadku braku wiedzy na temat zasięgu gatunków na badanym obszarze warstwy mogą odpowiadać zasobności preferowanych przez poszczególne gatunki siedlisk. Opisana metodyka znajduje zastosowanie tylko w badaniach obejmujących rozległe obszary (teren całego kraju, województwa), dla których możliwe jest wykorzystanie proponowanych technik losowania powierzchni próbnych. Rozmiary błędu oszacowania mogą być nieprzewidywalne w przypadku wykorzystania w pracach terenowych osób nie posiadających stosownej wiedzy i kwalifikacji. Uzyskiwane wyniki powinny być traktowane jako wartości indeksowe. Są one zazwyczaj bliższe wartościom bezwzględnym w przypadku gatunków charakteryzujących się dużą aktywnością i małymi rewirami osobniczymi, niż gatunków skrytych i zajmujących rozległe terytoria.

32 Wykorzystanie MPD w planowaniu zadań ochronnych Metodyka badań proponowana w MPD daje wyniki dowiązane przestrzennie do objętej monitoringiem powierzchni MPD może być wykorzystywany jako pierwsza faza bardziej zaawansowanych badań populacyjnych przekładanych na działania ochronne

33 Metodą stosowaną w MPD gromadzimy informacje na temat powierzchni ważnych dla poszczególnych gatunków Orlik krzykliwy Rewiry lęgowe Żerowiska Bocian czarny Rewiry lęgowe Żerowiska

34 Dziękuję za uwagę! Zdzisław Cenian Komitet Ochrony Orłów Fot. Piotr Szymański Fot. Bogusław Kotlarz

PAŃSTWOWY MONITORING PTAKÓW DRAPIEŻNYCH - METODYKA OCENY LICZEBNOŚCI I ROZPOWSZECHNIENIA NA ROZLEGŁYCH POWIERZCHNIACH PRÓBNYCH

PAŃSTWOWY MONITORING PTAKÓW DRAPIEŻNYCH - METODYKA OCENY LICZEBNOŚCI I ROZPOWSZECHNIENIA NA ROZLEGŁYCH POWIERZCHNIACH PRÓBNYCH sim22:makieta 1 11/11/2009 11:30 AM Strona 10 PAŃSTWOWY MONITORING PTAKÓW DRAPIEŻNYCH - METODYKA OCENY LICZEBNOŚCI I ROZPOWSZECHNIENIA NA ROZLEGŁYCH POWIERZCHNIACH PRÓBNYCH Zdzisław Cenian Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PTAKI SZPONIASTE PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

PTAKI SZPONIASTE PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ sim22:makieta 1 11/11/2009 11:31 AM Strona 118 PTAKI SZPONIASTE PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Grzegorz Zawadzki, Stanisław Zawadzki Streszczenie W latach 2004-2008 badano liczebność

Bardziej szczegółowo

Propozycja monitoringu i badań ptaków. Grzegorz Grzywaczewski, Piotr Marczakiewicz. Lublin-Osowiec-Warszawa, maj 2013 r.

Propozycja monitoringu i badań ptaków. Grzegorz Grzywaczewski, Piotr Marczakiewicz. Lublin-Osowiec-Warszawa, maj 2013 r. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA, WŁĄCZNIE Z PRZEPROWADZENIEM INWENTARYZACJI PRZEDMIOTÓW OCHRONY Propozycja monitoringu

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki inwentaryzacji ptaków Obszaru Specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą oraz próba oceny stanu ochrony wybranych gatunków

Wstępne wyniki inwentaryzacji ptaków Obszaru Specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą oraz próba oceny stanu ochrony wybranych gatunków Wstępne wyniki inwentaryzacji ptaków Obszaru Specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą oraz próba oceny stanu ochrony wybranych gatunków Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 190

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Ostoja Witnicko-Dębniańska

Diagnoza obszaru. Ostoja Witnicko-Dębniańska Diagnoza obszaru Ostoja Witnicko-Dębniańska Ostoja Witnicko Dębniańska - obejmuje obszar 46 993,1 ha, w tym: 30 921,3 ha położonych w województwie zachodniopomorskim oraz 16 071,8 ha położonych w województwie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Opracowanie, prace terenowe: Pirga Bartosz B.Pirga 2010. UŜytkowane

Bardziej szczegółowo

Spis fotografii: Fotografia C 28. Gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia) w m. Długochorzele... 17

Spis fotografii: Fotografia C 28. Gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia) w m. Długochorzele... 17 Spis fotografii: Fotografia C 1. Gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia) w m. Gutki... 4 Fotografia C 2. Stanowisko gąsiorka (Lanius collurio) koło m. Gutki.... 4 Fotografia C 3. Miejsce rozrodu gąsiorka

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi Park Krajobrazowy Dolina Słupi obszar specjalnej ochrony ptaków "Dolina Słupi" PLB220002 Ostoja ptasia Natura 2000 - "Dolina Słupi" PLB220002 bocian biały Na obszarze Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"

Bardziej szczegółowo

Monitoring ptaków. Faza III, lata 2010-2012. Etap IX. Zadanie 13. Syntetyczny raport końcowy z III fazy monitoringu

Monitoring ptaków. Faza III, lata 2010-2012. Etap IX. Zadanie 13. Syntetyczny raport końcowy z III fazy monitoringu Monitoring ptaków w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2 Faza III, lata 2-22 Etap IX Zadanie 3. Syntetyczny raport końcowy z III fazy monitoringu Zleceniodawca Wykonano w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

WODA I LAS DLA RYBOŁOWA PANDION HALIAETUS. WYMAGANIA SIEDLISKOWE GATUNKU

WODA I LAS DLA RYBOŁOWA PANDION HALIAETUS. WYMAGANIA SIEDLISKOWE GATUNKU WODA I LAS DLA RYBOŁOWA PANDION HALIAETUS. WYMAGANIA SIEDLISKOWE GATUNKU Dariusz Anderwald, Marcin Południewski WATER AND FOREST FOR OSPREY PANDION HALIAETUS. HABITAT REQUIREMENTS OF THE SPECIES Abstract

Bardziej szczegółowo

Opinia ornitologiczna dotycząca planowanej budowy elektrowni wiatrowych w gminie Osiek Jasielski.

Opinia ornitologiczna dotycząca planowanej budowy elektrowni wiatrowych w gminie Osiek Jasielski. PARUS PRACOWNIA EKSPERTYZ ŚRODOWISKOWYCH ul. Heweliusza3/35 60-281 Poznań NIP: 781-175-36-42 REGON: 301577956 Tel. +48 607-781-904 Opinia ornitologiczna dotycząca planowanej budowy elektrowni wiatrowych

Bardziej szczegółowo

KARTY DODATKOWE. Orlik w locie. Wytnij, pozaginaj i posklejaj

KARTY DODATKOWE. Orlik w locie. Wytnij, pozaginaj i posklejaj KARTY DODATKOWE Orlik w locie. Wytnij, pozaginaj i posklejaj Zagadka Znajdź 10 różnic. bąk błotniak łąkowy dzięcioł czarny dudek dziecioł średni dziecioł białogrzbiety kobuz łoś orlik grubodzioby orlik

Bardziej szczegółowo

KARTY DODATKOWE. Orlik w locie. Wytnij, pozaginaj i posklejaj

KARTY DODATKOWE. Orlik w locie. Wytnij, pozaginaj i posklejaj KARTY DODATKOWE Orlik w locie. Wytnij, pozaginaj i posklejaj Zagadka Znajdź 10 różnic. bąk błotniak łąkowy dzięcioł czarny dudek dziecioł średni dziecioł białogrzbiety kobuz łoś orlik grubodzioby orlik

Bardziej szczegółowo

Przemysław Wylegała. Farmy wiatrowe a ochrona ptaków

Przemysław Wylegała. Farmy wiatrowe a ochrona ptaków Przemysław Wylegała Farmy wiatrowe a ochrona ptaków Oddziaływanie na ptaki Śmiertelność na skutek kolizji z siłowniami oraz elementami infrastruktury towarzyszącej Utrata i fragmentacja siedlisk Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Bocian. Wrześniowe obserwacje z punktów

Bocian. Wrześniowe obserwacje z punktów Bocian Wrześniowe obserwacje z punktów 2014-09-23 Tradycyjnie, jak co roku, rozstawiliśmy na wybranych punktach na terenie powiatu łosickiego, by obserwować migrujące ptaki. Tym razem spotkaliśmy się 13

Bardziej szczegółowo

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 190 279 ha Gm. Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Krzyż Wielkopolski, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Człopa, Trzcianka,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Dolina Dolnej Odry

Diagnoza obszaru. Dolina Dolnej Odry Diagnoza obszaru Dolina Dolnej Odry Dolina Dolnej Odry Dolina Dolnej Odry - 61648,3 ha zachodniopomorskie, Gmina Gryfino Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują: Parki narodowe podaj nazwy:

Bardziej szczegółowo

Plan zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą -działania proponowane -na gruntach w zarządzie -Lasów

Plan zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą -działania proponowane -na gruntach w zarządzie -Lasów Plan zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą -działania proponowane -na gruntach w zarządzie -Lasów Państwowych Gatunek Populacja Siedlisko Ochrona Stan Licz.

Bardziej szczegółowo

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą ha

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą ha Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 190 279 ha Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wstępnych wyników inwentaryzacji obszaru Natura 2000 Ostoja Biebrzańska i wstępnych propozycji kierunków niezbędnych działań

Przedstawienie wstępnych wyników inwentaryzacji obszaru Natura 2000 Ostoja Biebrzańska i wstępnych propozycji kierunków niezbędnych działań Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska. Przedstawienie wstępnych wyników inwentaryzacji obszaru Natura 2000 Ostoja Biebrzańska i wstępnych

Bardziej szczegółowo

20 LAT FUNKCJONOWANIA OCHRONY STREFOWEJ W POLSCE

20 LAT FUNKCJONOWANIA OCHRONY STREFOWEJ W POLSCE 20 LAT FUNKCJONOWANIA OCHRONY STREFOWEJ W POLSCE Tadeusz Mizera Fot. 1. Najbli sze otoczenie gniazda powinno byæ pozostawione w spokoju, a zw³aszcza suche drzewa spoczynkowe (fot. M. Kalisiñski) Photo

Bardziej szczegółowo

Lęgowe ptaki szponiaste Falconiformes Lasów Parczewskich zmiany liczebności i rozmieszczenia w latach 1991 1993 i 2002 2004

Lęgowe ptaki szponiaste Falconiformes Lasów Parczewskich zmiany liczebności i rozmieszczenia w latach 1991 1993 i 2002 2004 Notatki Ornitologiczne 2007, 48: 217 231 Lęgowe ptaki szponiaste Falconiformes Lasów Parczewskich zmiany liczebności i rozmieszczenia w latach 1991 1993 i 2002 2004 Tomasz Buczek, Marek Keller, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Analiza zagrożeń. Główne zagrożenia istniejące i potencjalne. w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem

Analiza zagrożeń. Główne zagrożenia istniejące i potencjalne. w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem Analiza zagrożeń Główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem Fot. Edyta Karpierz A021 Bąk Botaurus stellaris 965 drapieżnictwo norka amer., lis 954 inwazja

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWY MONITORING PTAKÓW SZPONIASTYCH I KRUKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA ROGÓW

DŁUGOTERMINOWY MONITORING PTAKÓW SZPONIASTYCH I KRUKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA ROGÓW DŁUGOTERMINOWY MONITORING PTAKÓW SZPONIASTYCH I KRUKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA ROGÓW Dagny Krauze, Jakub Gryz Abstrakt Rozpoczęty w latach 70. i kontynuowany do dnia dzisiejszego monitoring ptaków szponiastych

Bardziej szczegółowo

Liczebność i efekty lęgów ptaków szponiastych Falconiformes Kotliny Śremskiej w latach 2001 2002

Liczebność i efekty lęgów ptaków szponiastych Falconiformes Kotliny Śremskiej w latach 2001 2002 Notatki Ornitologiczne 2006, 47: 230 240 Liczebność i efekty lęgów ptaków szponiastych Falconiformes Kotliny Śremskiej w latach 2001 2002 Zbigniew Kwieciński, Tadeusz Mizera Abstrakt: Badania prowadzono

Bardziej szczegółowo

Opis zagrożenia. Przedmiot ochrony istniejące. Lp. potencjalne

Opis zagrożenia. Przedmiot ochrony istniejące. Lp. potencjalne Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk Lp. Przedmiot ochrony istniejące Zagrożenia potencjalne

Bardziej szczegółowo

Sławomir Chmielewski, Cezary Iwańczuk

Sławomir Chmielewski, Cezary Iwańczuk Kulon 13 (2008) 67 Kulon 13 (2008), 67-75 PL ISSN 1427-3098 Sławomir Chmielewski, Cezary Iwańczuk LICZEBNOŚĆ PTAKÓW SZPONIASTYCH FALCONIFORMES ORAZ KRUKA CORVUS CORAX W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM POD MOGIELNICĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na prowadzenie w roku 2015 porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego na działkach wchodzących w skład kompensacji przyrodniczej w związku z negatywnym oddziaływaniem zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PROJEKTU: Kwota całkowita: 2 920 160 zł (703 653 Euro) % współfinansowania KE: 1 460 080 zł (351 826 Euro)

BUDŻET PROJEKTU: Kwota całkowita: 2 920 160 zł (703 653 Euro) % współfinansowania KE: 1 460 080 zł (351 826 Euro) Tytuł projektu i/lub akronim: Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie LIFE13 NAT/PL/000060, LIFEZONE LOKALIZACJA PROJEKTU: SE Polska, woj. lubelskie BUDŻET

Bardziej szczegółowo

Działania ochronne w obszarach Natura 2000 charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego. Bartosz Kasperkowicz Woliński Park Narodowy

Działania ochronne w obszarach Natura 2000 charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego. Bartosz Kasperkowicz Woliński Park Narodowy Działania ochronne w obszarach Natura 2000 charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego Bartosz Kasperkowicz Woliński Park Narodowy Podstawy prawne obszarów Natura 2000 Traktat Ateński z 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Ptaków Mokradeł. Grzegorz Neubauer, Piotr Zieliński, Przemek Chylarecki, Arek Sikora, Zenon Rohde

Monitoring Ptaków Mokradeł. Grzegorz Neubauer, Piotr Zieliński, Przemek Chylarecki, Arek Sikora, Zenon Rohde Monitoring Ptaków Mokradeł Grzegorz Neubauer, Piotr Zieliński, Przemek Chylarecki, Arek Sikora, Zenon Rohde mokradła: dlaczego są ważne? zajmują ok. 14% powierzchni kraju, w tym 30% torfowisk, bioróżnorodność

Bardziej szczegółowo

Propozycja ustaleń planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLB Lasy Puszczy nad Drawą. materiał roboczy

Propozycja ustaleń planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLB Lasy Puszczy nad Drawą. materiał roboczy Propozycja ustaleń planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą. materiał roboczy Uwagi proszę kierować do: Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, kp@kp.org.pl

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Pugacewicz. Szponiaste Falconiformes krajobrazu rolniczo-leśnego południowej części Wysoczyzny Białostockiej

Eugeniusz Pugacewicz. Szponiaste Falconiformes krajobrazu rolniczo-leśnego południowej części Wysoczyzny Białostockiej Dubelt 2 (2010) Dubelt 2 (2010), 43-63 Eugeniusz Pugacewicz Szponiaste Falconiformes krajobrazu rolniczo-leśnego południowej części Wysoczyzny Białostockiej Eugeniusz Pugacewicz. Raptors Falconiformes

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2015

Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2015 Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2015 Wykonano w ramach projektu LIVE 11 NAT PL 422 Górna Biebrza,,Ochrona siedlisk mokradłowych

Bardziej szczegółowo

Państwowy Monitoring Środowiska jako system oceny jakości środowiska przyrodniczego w Polsce

Państwowy Monitoring Środowiska jako system oceny jakości środowiska przyrodniczego w Polsce Państwowy Monitoring Środowiska jako system oceny jakości środowiska przyrodniczego w Polsce Barbara Toczko Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Państwowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie liczeń migrujących ptaków w powiecie łosickim w 2012 i 2013 roku

Podsumowanie liczeń migrujących ptaków w powiecie łosickim w 2012 i 2013 roku Bocian Podsumowanie liczeń migrujących ptaków w powiecie łosickim w 2012 i 2013 roku 2013-10-07 Liczenia 2013 Już po raz piąty postanowiliśmy policzyć migrujące ptaki. Głównie nastawiliśmy się na przelot

Bardziej szczegółowo

Monitoring ptaków. w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Faza III, lata 2010-2012

Monitoring ptaków. w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Faza III, lata 2010-2012 Monitoring ptaków w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Faza III, lata 2010-2012 Etap VI. Zadanie 11 Opracowanie planu monitoringu ptaków na lata 2012-2015 P. Chylarecki, T. Chodkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Pugacewicz Zmiany liczebności szponiastych Falconiformes w Puszczy Białowieskiej między latami i

Eugeniusz Pugacewicz Zmiany liczebności szponiastych Falconiformes w Puszczy Białowieskiej między latami i Dubelt 2 (2010) Dubelt 2 (2010), 65-82 Eugeniusz Pugacewicz Zmiany liczebności szponiastych Falconiformes w Puszczy Białowieskiej między latami 1985-1994 i 2004-2008 Eugeniusz Pugacewicz. Eugeniusz Pugacewicz.

Bardziej szczegółowo

Dariusz Anderwald, Tomasz Przybyliński, Dorota Zawadzka. ochrony PTAKÓW. www.bestpractice-life.pl

Dariusz Anderwald, Tomasz Przybyliński, Dorota Zawadzka. ochrony PTAKÓW. www.bestpractice-life.pl Dariusz Anderwald, Tomasz Przybyliński, Dorota Zawadzka Podręcznik najlepszych praktyk ochrony PTAKÓW SZPONIASTYCH www.bestpractice-life.pl Dariusz Anderwald, Tomasz Przybyliński, Dorota Zawadzka Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015

Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015 Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015 Skąd mamy dane o przedmiotach ochrony? Bocian biały: inwentaryzacja - PTOP, 4 powierzchnie losowe - Arkadiusz Sikora (Stacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2008 r.

Warszawa, listopad 2008 r. ZAŁĄCZNIK Z.IV.B.1 CZĘŚĆ ZOOLOGICZNA PTAKI INWENTARYZACJA I WALORYZACJA ORNITOLOGICZNA obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 przy uwzględnieniu wariantów lokalizacyjnych Wyniki badań ilościowych

Bardziej szczegółowo

Wstępna inwentaryzacja ornitologiczna (screening) terenu planowanej farmy elektrowni wiatrowych w rejonie m. Wyryki, gm. Włodawa

Wstępna inwentaryzacja ornitologiczna (screening) terenu planowanej farmy elektrowni wiatrowych w rejonie m. Wyryki, gm. Włodawa Wstępna inwentaryzacja ornitologiczna (screening) terenu planowanej farmy elektrowni wiatrowych w rejonie m. Wyryki, gm. Włodawa Wykonano w ramach zlecenia GEO Wind Polska. Wykonawca: dr Jarosław Krogulec

Bardziej szczegółowo

Liczebność ptaków szponiastych Falconiformes i kruka Corvus corax w okolicach Rogowa (środkowa Polska)

Liczebność ptaków szponiastych Falconiformes i kruka Corvus corax w okolicach Rogowa (środkowa Polska) Notatki Notes Notatki Ornitologiczne 2006, 47: 43 57 Liczebność ptaków szponiastych Falconiformes i kruka Corvus corax w okolicach Rogowa (środkowa Polska) W latach 1982 1992 na terenie Leśnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W skład przedmiotu zamówienia polegającego na uzupełnieniu stanu wiedzy dotyczącej awifauny na obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002

Bardziej szczegółowo

OSTOJA BIEBRZAŃSKA PLB200006

OSTOJA BIEBRZAŃSKA PLB200006 OSTOJA BIEBRZAŃSKA PLB200006 Wiosenne rozlewiska Biebrzy Fot. Grzegorz i Tomasz Kłosowscy Obszar, należący do największych obszarów Natura 2000 w Polsce, obejmuje prawie całą Kotlinę Biebrzańską oraz mieszczącą

Bardziej szczegółowo

LĘGOWE PTAKI SZPONIASTE FALCONIFORMES OKOLIC JASTRZĘBIA ZDROJU

LĘGOWE PTAKI SZPONIASTE FALCONIFORMES OKOLIC JASTRZĘBIA ZDROJU Ptaki Śląska 5 (004): 79-88 Robert Kruszyk, Robert Zbroński LĘGOWE PTAK SZPONASTE FALCONFORMES OKOLC JASTRZĘBA ZDROJU BREEDNG RAPTORS FALCONFORMES N THE SURROUNDNGS OF JASTRZĘBE ZDRÓJ W Polsce prowadzono

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NIP, REGON.. reprezentowanym przez:

UMOWA NR... NIP, REGON.. reprezentowanym przez: UMOWA NR... zawarta w dniu / / r. w Białymstoku pomiędzy: POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitoringu awifauny przeprowadzonego w okresie lipiec listopad 2011 roku na obszarze planowanej farmy wiatrowej Budowo

Sprawozdanie z monitoringu awifauny przeprowadzonego w okresie lipiec listopad 2011 roku na obszarze planowanej farmy wiatrowej Budowo Sprawozdanie z monitoringu awifauny przeprowadzonego w okresie lipiec listopad 2011 roku na obszarze planowanej farmy wiatrowej Budowo Opracowali: mgr Andrzej Kośmicki mgr inż. Urban Bagiński Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Przemysław Chylarecki

Oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Przemysław Chylarecki Oddziaływania farm wiatrowych na ptaki Przemysław Chylarecki Oddziaływanie farm wiatrowych na populacje ptaków Śmiertelność w wyniku kolizji Fizyczna utrata siedlisk zajęcie terenu przez siłownie Zmiany

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Raport o stanie środowiska w Polsce 2008

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Raport o stanie środowiska w Polsce 2008 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Raport o stanie środowiska w Polsce 2008 Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa 2010 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Raport o stanie środowiska w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tekst pochodzi z "Atlasu ptaków lęgowych Małopolski" (1992) i został napisany przez Kazimierza Walasz.

Tekst pochodzi z Atlasu ptaków lęgowych Małopolski (1992) i został napisany przez Kazimierza Walasz. Na obszarze Małopolski znajduje się 7 parków narodowych, 19 parków krajobrazowych i 222 rezerwaty przyrody, w tym tylko dwa rezerwaty utworzone w celu ochrony stanowisk lęgowych ptaków. W 1988 roku wytypowano

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z A. Opracowanie: mgr Dorota Sowa mgr inż. Krzysztof Czechowski mgr inż. Hanna Fiedler-Krukowicz mgr inż.

P R O G N O Z A. Opracowanie: mgr Dorota Sowa mgr inż. Krzysztof Czechowski mgr inż. Hanna Fiedler-Krukowicz mgr inż. P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A NA Ś R O D O W I S K O projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice, części wsi Wola Mąkolska,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5420 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE. z dnia 10 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5420 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE. z dnia 10 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5420 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Najlepsze praktyki w zakresie ochrony ptaków szponiastych Cześć pierwsza

Szkolenie Najlepsze praktyki w zakresie ochrony ptaków szponiastych Cześć pierwsza Szkolenie Najlepsze praktyki w zakresie ochrony ptaków szponiastych Cześć pierwsza 13-14 czerwca 2013 r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Galicya Ul. Wysoka 24, Krynica Zdrój Prowadzący: Dariusz Anderwald

Bardziej szczegółowo

Rys. Marek Kołodziejczyk. Inwentaryzacja błotniaka łąkowego w ostojach Natura 2000 w latach Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2014 r.

Rys. Marek Kołodziejczyk. Inwentaryzacja błotniaka łąkowego w ostojach Natura 2000 w latach Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2014 r. Rys. Marek Kołodziejczyk Inwentaryzacja błotniaka łąkowego w ostojach Natura 2000 w latach 2013-2014 Raport końcowy Warszawa, grudzień 2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze Bocian ul.radomska 22/32, 02-323

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia ochrony ptaków

Zagadnienia ochrony ptaków Zagadnienia ochrony ptaków w kontekście funkcjonowania farm wiatrowych Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków O czym będę mówił Oddziaływanie farm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Zidentyfikowane kolizje z powierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz oddziaływanie na bioróżnorodność

Załącznik nr 13 Zidentyfikowane kolizje z powierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz oddziaływanie na bioróżnorodność Załącznik nr 13 Zidentyfikowane kolizje z powierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz oddziaływanie na bioróżnorodność Spis rysunków Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Kolizje przedsięwzięć wskazanych w Planie z

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ: Bielik wyjątkowy ptak szponiasty

SCENARIUSZ: Bielik wyjątkowy ptak szponiasty Cel główny: Poznanie biologii szponiastych ptaków drapieżnych na przykładzie bielika Cele operacyjne: Uczeń: wie, że bielik należy do ptaków szponiastych, zna i wymienia, co najmniej 5 gatunków ptaków

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dn. 27.10.2014 r. Urząd Gminy w Lubominie Ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino

Olsztyn, dn. 27.10.2014 r. Urząd Gminy w Lubominie Ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino Olsztyn, dn. 27.10.2014 r Urząd Gminy w Lubominie Ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino W odpowiedzi na obwieszczenie Wójta Gminy Lubomino (RGKiT.6220.09.2012/2014), zawiadamiającego strony postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ANEKS do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANEKS do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzegórzki, Bartoszki, Waszulki gmina Nidzica Wykonawca: Zbigniew Zaprzelski.

Bardziej szczegółowo

Monitoring ptaków w najcenniejszych rejonach województwa pomorskiego sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego

Monitoring ptaków w najcenniejszych rejonach województwa pomorskiego sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego Monitoring ptaków w najcenniejszych rejonach województwa pomorskiego sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego Dotyczy projektu objętego dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005

PROJEKT. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 PROJEKT Uzasadnienie do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia w sprawie ustanowienia planu zadań

Bardziej szczegółowo

OSOP bliższa i dalsza przyszłość. Łukasz Rejt Departament Obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

OSOP bliższa i dalsza przyszłość. Łukasz Rejt Departament Obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Łukasz Rejt Departament Obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wyznaczane: na podstawie występowania gatunków ptaków wymienionych w zał. I i II Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany liczebności lęgowych gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry

Zmiany liczebności lęgowych gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (3): 218 227, 2014 Zmiany liczebności lęgowych gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry Changes in the number of breeding birds in the Natura 2000 Special

Bardziej szczegółowo

Preferencje siedliskowe leśnych ptaków drapieżnych a struktura wiekowa lasów gospodarczych na przykładzie Lasów Parczewskich

Preferencje siedliskowe leśnych ptaków drapieżnych a struktura wiekowa lasów gospodarczych na przykładzie Lasów Parczewskich Marek Keller, Tomasz Buczek, Andrzej Łukasz Różycki Birds of prey habitat preferences vs. age structure of forest Parczew Forest case study sylwan nr 2: 30 35, 2008 Preferencje siedliskowe leśnych ptaków

Bardziej szczegółowo

Jarosław Krogulec. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Jarosław Krogulec. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Jarosław Krogulec Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Ostoja ptaków to polski odpowiednik anglojęzycznego terminu Important Bird Area (IBA), oznaczającego miejsce o kluczowym znaczeniu dla ochrony

Bardziej szczegółowo

Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich

Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich Orelec, 23.05.2015 Ptaki polskich Bieszczadów W polskich Bieszczadach stwierdzono występowanie przeszło 200

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJALNYCH PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OSZARÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Dorota Zawadzka Okółek, 08.08.2012 r. 25 Czerwca 68B/15 26 600 Radom. Recenzja

Dr inż. Dorota Zawadzka Okółek, 08.08.2012 r. 25 Czerwca 68B/15 26 600 Radom. Recenzja Dr inż. Dorota Zawadzka Okółek, 08.08.2012 r. 25 Czerwca 68B/15 26 600 Radom Recenzja projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB200002 Puszcza Augustowska I. Założenia do opracowania PZO 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Ochrona środowiska 2015/S 002-002182. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Szczecin: Ochrona środowiska 2015/S 002-002182. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2182-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Ochrona środowiska 2015/S 002-002182 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

tel./fax. (89) ; .:

tel./fax. (89) ;  .: P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O O C H R O N Y P T A K Ó W Regionalne Biuro w Olsztynie; ul. Murzynow skiego 18; 10-684 Olsztyn tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: smenderski@ptop.org.pl Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie farm wiatrowych na ptaki

Oddziaływanie farm wiatrowych na ptaki Oddziaływanie farm wiatrowych na ptaki mechanizmy, metody prognozowania i krajowa praktyka Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków O czym będę mówił

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2016

Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2016 . Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2016 Wykonano w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/422,,Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca wpływu linii kolejowych na zwierzęta oraz szlaki ich migracji dla projektów inwestycyjnych z perspektywy ptaki

Ekspertyza dotycząca wpływu linii kolejowych na zwierzęta oraz szlaki ich migracji dla projektów inwestycyjnych z perspektywy ptaki Wykonawca Ekspertyza dotycząca wpływu linii kolejowych na zwierzęta oraz szlaki ich migracji dla projektów inwestycyjnych z perspektywy 2014-2020 - ptaki Warszawa, czerwiec 2016 r.. 1 Nazwa projektu: Numer

Bardziej szczegółowo

Ochrona ptaków w wodnych i błotnych b poprzez realizację programów przyrodniczych w. Konrad Wypychowski. Park Narodowy Ujście Warty

Ochrona ptaków w wodnych i błotnych b poprzez realizację programów przyrodniczych w. Konrad Wypychowski. Park Narodowy Ujście Warty Ochrona ptaków w wodnych i błotnych b poprzez realizację programów przyrodniczych w Parku Narodowym Ujście Warty Konrad Wypychowski Park Narodowy Ujście Warty Historia obszaru chronionego Zwierzyniec

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OSZARÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Temat: Dolina Biebrzy ostoją orlika grubodziobego

Temat: Dolina Biebrzy ostoją orlika grubodziobego Temat: Dolina Biebrzy ostoją orlika grubodziobego Informacje podstawowe Występowanie i liczebność orlika grubodziobego na świecie Orlik grubodzioby jest jednym z najrzadszych i najmniej poznanym gatunkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000

PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 TORFOWISKA ORAWSKO-NOWOTARSKIE Grzegorz Cierlik, Joanna Perzanowska Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Obowiązek sporządzenia planu ochrony: Ustawa o ochronie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK B6 Metodyka analizy oddziaływania na awifaunę

ZAŁĄCZNIK B6 Metodyka analizy oddziaływania na awifaunę TOM B ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE ZAŁĄCZNIK B6 Metodyka analizy oddziaływania na awifaunę Wykonał: dr Marcin Polak dr Jarosław Wiącek Warszawa, grudzień 2010 r. Spis treści 1. ZałoŜenia do Metodyki oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Monitoring poinwestycyjny wnioski w zakresie metodyki prowadzenia prac. Dariusz Wysocki Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Szczeciński

Monitoring poinwestycyjny wnioski w zakresie metodyki prowadzenia prac. Dariusz Wysocki Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Szczeciński Monitoring poinwestycyjny wnioski w zakresie metodyki prowadzenia prac Dariusz Wysocki Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Szczeciński Plan wystąpienia: 1. Monitoring ptaków lęgowych 2. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011

Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011 Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011 Wykonano w ramach projektu projektu nr POIS.05.03.00-00-280/10 pn. Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z opracowywania projektów planów ochrony Obszarów Specjalnej Ochrony

Doświadczenia z opracowywania projektów planów ochrony Obszarów Specjalnej Ochrony Doświadczenia z opracowywania projektów planów ochrony Obszarów Specjalnej Ochrony 2004-2005 2005 OSO Ujście Warty 2006-2007 2007 OSO Dolina SłupiS 2007-2008 2008 OSO Jez. Miedwie i okolice OSO Jeziora

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA faza 2015 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Tell fax: (022) 825-41-29 ul. Wawelska 52/54, OO-922 Warszawa ZP/DM/51 11-01 /03/2012/10/MO Warszawa,.08.2012

Bardziej szczegółowo

Obszary N2000 w Gorcach. Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN

Obszary N2000 w Gorcach. Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN Obszary N2000 w Gorcach Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN Natura 2000 w Małopolsce Płożenie obszarów Natura 2000 w Gorcach (PLB 120001, PLH 20018) na tle obszarów leśnych. OSO Gorce PLB 120001

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW 37 Załącznik nr 3 OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW I. Sposoby czynnej ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów na obszarach ochrony ścisłej A. Ochrona gatunków roślin

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko . Błotniaki

Imię i nazwisko  . Błotniaki Imię i nazwisko email Błotniaki Błotniaki, to liczący 13 gatunków rodzaj ptaków drapieżnych z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), rzędu sokołowych (Falconiformes), występujących w Eurazji, Afryce

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja wodniczki na lokalizacjach projektu LIFE+ Wodniczka i biomasa w 2014 r

Inwentaryzacja wodniczki na lokalizacjach projektu LIFE+ Wodniczka i biomasa w 2014 r O G Ó L N O P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O O C H R O N Y P T A K Ó W Inwentaryzacja wodniczki na lokalizacjach projektu LIFE+ Wodniczka i biomasa w 2014 r Wykonano w ramach projektu LIFE Przyroda

Bardziej szczegółowo

KRYTYKI I OCENY. O pretensjonalnych przyczynkach ornitologicznych. Dubelt 1 (2009), 155-164

KRYTYKI I OCENY. O pretensjonalnych przyczynkach ornitologicznych. Dubelt 1 (2009), 155-164 KRYTYKI I OCENY Dubelt 2 (2010) Dubelt 1 (2009), 155-164 O pretensjonalnych przyczynkach ornitologicznych Jakość merytoryczna, a co za tym idzie i wartość naukowa publikacji ornitologicznych, bywa różna.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący ochrony ptaków Tom 51-2014

Raport dotyczący ochrony ptaków Tom 51-2014 Raport dotyczący ochrony ptaków Tom 51-2014 Grupa robocza krajów związkowych ds. stacji ornitologicznych (LAG VSW) Regulacje dotyczące odległości turbin wiatrowych od istotnych siedlisk ptaków oraz lęgowisk

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY Inspekcja Ochrony Ârodowiska BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY 6 2008/1 Biblioteka Monitoringu Ârodowiska Warszawa 2008 Biuletyn Monitoringu Przyrody wydawany jest przez Główny Inspektorat Ochrony Ârodowiska

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

OKREŚLENIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Paweł Molenda ul. Okulickiego 146; 71-041 Szczecin biuro: ul. Pocztowa 40/16; 70-356 Szczecin NIP 852-112-91-37; tel./fax: 91 484 33 27; kom: 604 791 019 e-mail: biuro@molenda-srodowisko.eu

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2014

Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2014 Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2014 Wykonano w ramach projektu LIVE 11 NAT PL 422 Górna Biebrza,,Ochrona siedlisk mokradłowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z PRZEDREALIZACYJNEGO MONITORINGU ORNITOLOGICZNEGO DLA ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH DĘBOWA ŁĄKA PROWADZONEGO W OKRESIE

RAPORT KOŃCOWY Z PRZEDREALIZACYJNEGO MONITORINGU ORNITOLOGICZNEGO DLA ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH DĘBOWA ŁĄKA PROWADZONEGO W OKRESIE RAPORT KOŃCOWY Z PRZEDREALIZACYJNEGO MONITORINGU ORNITOLOGICZNEGO DLA ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH DĘBOWA ŁĄKA PROWADZONEGO W OKRESIE wrzesień 2008 sierpień 2009 Poznań, styczeń 2012 Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA PTAKÓW SZPONIASTYCH FALCONIFORMES, KRUKA CORVUS CORAX ORAZ SÓW STRIGIFORMES NA WYŻYNIE KRAKOWSKIEJ W 2008 I 2009 ROKU

EKOLOGIA PTAKÓW SZPONIASTYCH FALCONIFORMES, KRUKA CORVUS CORAX ORAZ SÓW STRIGIFORMES NA WYŻYNIE KRAKOWSKIEJ W 2008 I 2009 ROKU sim22:makieta 1 11/11/2009 11:31 AM Strona 95 EKOLOGIA PTAKÓW SZPONIASTYCH FALCONIFORMES, KRUKA CORVUS CORAX ORAZ SÓW STRIGIFORMES NA WYŻYNIE KRAKOWSKIEJ W 2008 I 2009 ROKU Maciej Turzański Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Góry Słonne PLB180003

Góry Słonne PLB180003 Góry Słonne PLB180003 Powierzchnia: 55036,9 ha. Status: obszar wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 5 września 2007 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (DzU z 2007r.,

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu ornitologicznego planowanych turbin wiatrowych w miejscowości Galewice, gmina Galewice, województwo łódzkie

Raport z monitoringu ornitologicznego planowanych turbin wiatrowych w miejscowości Galewice, gmina Galewice, województwo łódzkie ZAŁĄCZNIK 1 STUDIO DORADZTWA ŚRODOWISKOWEGO DOROTA MICHALSKA Raport z monitoringu ornitologicznego planowanych turbin wiatrowych w miejscowości Galewice, gmina Galewice, województwo łódzkie Monitoring

Bardziej szczegółowo

national geographic lipiec 2009

national geographic lipiec 2009 national geographic lipiec 2009 Drapieżne ptaki to prawdziwa pasja dr. Mizery. Jest on właścicielem wielkiego zbioru prezentujących je znaczków pocztowych, o których wydał nawet osobną publikację. Walka

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2013

Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2013 Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2013 Wykonano w ramach projektu LIVE 11 NAT PL 422 Górna Biebrza,,Ochrona siedlisk mokradłowych

Bardziej szczegółowo