Opis zagrożenia. Przedmiot ochrony istniejące. Lp. potencjalne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zagrożenia. Przedmiot ochrony istniejące. Lp. potencjalne"

Transkrypt

1 Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk Lp. Przedmiot ochrony istniejące Zagrożenia potencjalne Opis zagrożenia 1. A030 bocian czarny Ciconia nigra 2. A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus (J02.01); 2.Tereny 1. Drapieżnictwo (K03.04). 4.Napowietrzne linie 5. Produkcja energii 6. Inna ingerencja 7. Poligony 2. Napowietrzne linie 3. Produkcja energii Ad. 1. Osuszanie i zanik terenów Ad. 2. Zabudowa rozproszona zaplanowana skutkuje niekontrolowanymi zmianami w krajobrazie i utratą żerowisk; Ad. 3. Usuwanie lub ograniczanie Ad. 4. Możliwość śmierci w wyniku Ad. 5. Budowa farm wiatrowych na Ad. 6. Niepokojenie ptaków w Ad. 7. Przeloty samolotów i w okresie lęgowym (15 marca 31 sierpnia) oraz niskie przeloty (< 200 m nad ziemią) podczas ćwiczeń wojskowych, mogące płoszyć ptaki lub skutkować kolizjami. Ad. 1. Presja drapieżników, w tym Ad. 2. Możliwość śmierci w wyniku

2 3. A067 gągoł Bucephala clangula 4. A070 nurogęś Mergus merganser 5. A073 kania czarna Milvus migrans 1. Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze (G01); 2. Drapieżnictwo (K03.04). 1. Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze (G01); 2. Drapieżnictwo (K03.04). (J02.01); 2. Tereny 4. Tereny i plantacji (B02). 4. Inne typy zabudowy (E01.04). 4. Napowietrzne linie Ad. 3. Budowa farm wiatrowych na Ad. 4. Zabudowa rozproszona zaplanowana skutkuje niekontrolowanymi zmianami w krajobrazie i utratą siedlisk. Ad. 1. Zwiększona śmiertelność młodych w wyniku płoszenia ptaków wyprowadzających lęgi nad rzekami przez spływy kajakowe (w okresie od połowy kwietnia do połowy lipca); Ad. 2. Presja drapieżników, w tym Ad. 3. Zmniejszanie się powierzchni drzewostanów dojrzałych w odległości do 1 km od zbiorników wodnych i rzek. Niedobór drzew dziuplastych w pobliżu większych cieków i zbiorników wodnych. Ad. 1. Zwiększona śmiertelność młodych w wyniku płoszenia ptaków wyprowadzających lęgi nad rzekami przez spływy kajakowe (w okresie od połowy kwietnia do połowy lipca); Ad. 2. Presja drapieżników, w tym Ad. 3. Zmniejszanie się powierzchni drzewostanów dojrzałych w odległości do 1 km od zbiorników wodnych i rzek. Niedobór drzew dziuplastych w pobliżu większych cieków i zbiorników wodnych; Ad. 4. Zabudowa rekreacyjna przy i na jeziorze Bytyń Wielki. Ad. 1. Osuszanie i zanik terenów Ad. 2. Zabudowa rozproszona zaplanowana skutkuje

3 6. A074 kania ruda Milvus milvus (J02.01); 2. Tereny 5. Zalesianie terenów 6. Produkcja energii 7. Inna ingerencja 8. Poligony 4. Napowietrzne linie 5. Zalesianie terenów 6. Produkcja energii 7. Inna ingerencja 8. Poligony niekontrolowanymi zmianami w krajobrazie i utratą żerowisk; Ad. 3. Usuwanie lub ograniczanie Ad. 4. Możliwość śmierci w wyniku Ad. 5. Zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk w wyniku zalesiania łąk i innych terenów otwartych; Ad. 6. Budowa farm wiatrowych na Ad. 7. Niepokojenie ptaków w Ad. 8. Przeloty samolotów i w okresie lęgowym (1 marca 31 sierpnia) oraz niskie przeloty (< 200 m nad ziemią) podczas ćwiczeń wojskowych, mogące płoszyć ptaki lub skutkować kolizjami. Ad. 1. Osuszanie i zanik terenów Ad. 2. Zabudowa rozproszona zaplanowana skutkuje niekontrolowanymi zmianami w krajobrazie i utratą żerowisk; Ad. 3. Usuwanie lub ograniczanie Ad. 4. Możliwość śmierci w wyniku Ad. 5. Zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk w wyniku zalesiania łąk i innych terenów otwartych;

4 7. A075 bielik Haliaeetus albicilla 8. A094 rybołów Pandion (J02.01). 1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska i użytkowanie lasów i plantacji (B02); 3. Napowietrzne linie i telefoniczne 4. Produkcja energii 5. Inna ingerencja 6. Poligony (G04.01); 7. Chwytanie, trucie, kłusownictwo (F ). Ad. 6. Budowa farm wiatrowych na Ad. 7. Niepokojenie ptaków w Ad. 8. Przeloty samolotów i w okresie lęgowym (1 marca 31 sierpnia) oraz niskie przeloty (< 200 m nad ziemią) podczas ćwiczeń wojskowych, mogące płoszyć ptaki lub skutkować kolizjami. Ad. 1. Osuszanie i zanik terenów Ad. 3. Możliwość śmierci w wyniku Ad. 4. Budowa farm wiatrowych na Ad. 5. Niepokojenie ptaków w Ad. 6. Przeloty samolotów i czynnych gniazd (do 500 m od nich) w okresie lęgowym (styczeń lipiec) oraz niskie przeloty (< 200 m nad ziemią) podczas ćwiczeń wojskowych, mogące płoszyć ptaki lub skutkować kolizjami; Ad. 7. Możliwość śmierci w wyniku trucia i kłusownictwa. Ad. 1. Niedostatek drzewostanów o cechach odpowiednich dla gatunku niedobór drzew optymalnych do

5 haliaetus (J03.01). 3. Napowietrzne linie 4. Produkcja energii 5. Chwytanie, trucie, kłusownictwo (F ); 6. Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, rekreacji, uprawiane w plenerze (G01); 7. Poligony 9. A127 żuraw Grus grus (J02.01); 2. Drapieżnictwo (K03.04); 3. Tereny 4. Napowietrzne linie 5. Produkcja energii 6. Zalesianie terenów 7. Poligony założenia gniazda, jakimi są wyeksponowane albo rosnące w luźnym zwarciu sosny > 100 lat (a zwłaszcza > 150 lat) o parasolowatych koronach, zlokalizowane < 1 km od większych zbiorników wodnych; Ad. 3. Możliwość śmierci w wyniku Ad. 4. Budowa farm wiatrowych na Ad. 5. Możliwość śmierci w wyniku kłusownictwa (głównie w rejonie stawów hodowlanych); Ad. 6. Płoszenie w wyniku uprawiania sportu i innych form wypoczynku w odległości do 500 m wokół czynnych gniazd w okresie lęgowym (1 marca 31 sierpnia); Ad. 7. Przeloty samolotów i w okresie lęgowym (1 marca 31 sierpnia) oraz niskie przeloty (< 200 m nad ziemią) podczas ćwiczeń wojskowych, mogące płoszyć ptaki lub skutkować kolizjami. Ad. 1. Likwidacja lub przekształcanie oczek i większych zbiorników wodnych. Osuszanie i zanik terenów bagiennych; Ad. 2. Presja drapieżników, w tym Ad. 3. Zabudowa rozproszona zaplanowana skutkuje zmianami w krajobrazie i utratą siedlisk; Ad. 4. Możliwość śmierci w wyniku Ad. 5. Budowa farm wiatrowych na

6 10. A215 puchacz Bubo bubo 1. Drapieżnictwo (K03.04); 2. Tereny (E01); 3. Zasypywanie (J02.01). 4. Gospodarka leśna i użytkowanie lasów i plantacji (B02); 5. Napowietrzne linie i telefoniczne 6. Produkcja energii 7. Inna ingerencja 8. Zalesianie terenów 9. Poligony Ad. 6. Ograniczanie powierzchni żerowisk poprzez zalesianie terenów otwartych; Ad. 7. Przeloty samolotów i w okresie lęgowym (1 marca 31 sierpnia) oraz niskie przeloty (< 200 m nad ziemią) podczas ćwiczeń wojskowych, mogące płoszyć ptaki lub skutkować kolizjami. Ad. 1. Presja drapieżników, w tym Ad. 2. Zabudowa rozproszona zaplanowana skutkuje zmianami w krajobrazie i utratą siedlisk; Ad. 3. Osuszanie i zanik terenów Ad. 4. Usuwanie lub ograniczanie Ad. 5. Możliwość śmierci w wyniku Ad. 6. Budowa farm wiatrowych na Ad. 7. Niepokojenie ptaków w Ad. 8. Ograniczanie powierzchni żerowisk poprzez zalesianie terenów otwartych; Ad. 9. Przeloty samolotów i w okresie lęgowym (1 stycznia 31 lipca) oraz niskie przeloty (< 200 m nad ziemią) podczas ćwiczeń wojskowych, mogące płoszyć ptaki lub skutkować kolizjami.

7 11. A223 włochatka Aegolius funereus 12. A224 lelek Caprimulgus europaeus 13. A229 zimorodek Alcedo atthis 14. A236 dzięcioł czarny Dryocopus martius 15. A246 lerka 1. Brak zagrożeń i nacisków (X). 1. Brak zagrożeń i nacisków (X). 1. Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych (J02); 2. Sporty i różne formy czynnego wypoczynku i rekreacji, uprawiane w plenerze (G01). 1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (J03.01). 3. Zalesianie terenów otwartych (B01.01). 2. Zalesianie terenów otwartych (B01.01). 3. Tereny (E01); 4. Inne zmiany ekosystemu (J03). 3. Usuwanie martwych i umierających drzew (B02.04). 1. Brak zagrożeń 2. Zalesianie terenów Ad. 1. W trakcie pracy nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla gatunku; skutkujące utratą lęgowisk. Zmniejszanie udziału świerka w drzewostanach. Usuwanie drzew dziuplastych; Ad. 3. Ograniczanie powierzchni żerowisk poprzez zalesianie terenów otwartych. Ad. 1. W trakcie pracy nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla gatunku; Ad. 2. Zalesianie śródleśnych i przyleśnych terenów skutkujące utratą siedlisk. Ad. 1. Zabiegi melioracyjne i utrzymaniowe w korytach rzek (w tym likwidowanie nadrzecznych skarp, zadrzewień i zakrzewień, usuwanie rumoszu drzewnego, usuwanie namułu z dna rzek) skutkujące pogorszeniem jakości siedlisk i utratą lęgowisk; Ad. 2. Zwiększona śmiertelność młodych w wyniku płoszenia ptaków wyprowadzających lęgi nad rzekami przez spływy kajakowe (w okresie od połowy kwietnia do połowy lipca); Ad. 3. Zabudowa rozproszona zaplanowana skutkuje zmianami w krajobrazie i utratą siedlisk; Ad. 4. Likwidacja nadrzecznych zadrzewień i zakrzewień, stanowiących czatownie zimorodka. Ad. 1. Niedostatek drzewostanów o cechach odpowiednich dla gatunku szczególnie zwartych kompleksów lasów w wieku ponad 100 lat; Ad. 3. Usuwanie z lasu martwych i obumierających drzew skutkujące utratą siedlisk. Ad. 1. W trakcie pracy nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono

8 Lullula arborea i nacisków (X). 3. Tereny 16. A320 muchołówka mała Ficedula parva 1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (J03.01). i plantacji (B02). zagrożeń istniejących dla gatunku; Ad. 2. Zalesianie śródleśnych i przyleśnych terenów skutkujące utratą siedlisk; Ad. 3. Zabudowa rozproszona zaplanowana skutkuje zmianami w krajobrazie i utratą siedlisk. Ad. 1. Niedostatek drzewostanów o cechach odpowiednich dla gatunku szczególnie zwartych kompleksów lasów bukowych w wieku ponad 100 lat; powierzchni starodrzewi lasów bukowych, upraszczanie struktury gatunkowej, piętrowej i wiekowej drzewostanu skutkujące utratą lęgowisk. Usuwanie drzew dziuplastych. Przy opisie zagrożeń w nawiasach podano ich kody zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja opracowaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

Analiza zagrożeń. Główne zagrożenia istniejące i potencjalne. w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem

Analiza zagrożeń. Główne zagrożenia istniejące i potencjalne. w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem Analiza zagrożeń Główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem Fot. Edyta Karpierz A021 Bąk Botaurus stellaris 965 drapieżnictwo norka amer., lis 954 inwazja

Bardziej szczegółowo

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą ha

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą ha Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 190 279 ha Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki inwentaryzacji ptaków Obszaru Specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą oraz próba oceny stanu ochrony wybranych gatunków

Wstępne wyniki inwentaryzacji ptaków Obszaru Specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą oraz próba oceny stanu ochrony wybranych gatunków Wstępne wyniki inwentaryzacji ptaków Obszaru Specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą oraz próba oceny stanu ochrony wybranych gatunków Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 190

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi Park Krajobrazowy Dolina Słupi obszar specjalnej ochrony ptaków "Dolina Słupi" PLB220002 Ostoja ptasia Natura 2000 - "Dolina Słupi" PLB220002 bocian biały Na obszarze Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Ostoja Witnicko-Dębniańska

Diagnoza obszaru. Ostoja Witnicko-Dębniańska Diagnoza obszaru Ostoja Witnicko-Dębniańska Ostoja Witnicko Dębniańska - obejmuje obszar 46 993,1 ha, w tym: 30 921,3 ha położonych w województwie zachodniopomorskim oraz 16 071,8 ha położonych w województwie

Bardziej szczegółowo

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 190 279 ha Gm. Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Krzyż Wielkopolski, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Człopa, Trzcianka,

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku PROJEKT

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku PROJEKT ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą -działania proponowane -na gruntach w zarządzie -Lasów

Plan zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą -działania proponowane -na gruntach w zarządzie -Lasów Plan zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą -działania proponowane -na gruntach w zarządzie -Lasów Państwowych Gatunek Populacja Siedlisko Ochrona Stan Licz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005

PROJEKT. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 PROJEKT Uzasadnienie do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia w sprawie ustanowienia planu zadań

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5420 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE. z dnia 10 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5420 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE. z dnia 10 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5420 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, zwanego dalej obszarem Natura 2000. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 grudnia 2013 r. Poz. 4205. ZARZĄDZENIE Nr 0210/30/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 24 grudnia 2013 r. Poz. 4205. ZARZĄDZENIE Nr 0210/30/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 grudnia 2013 r. Poz. 4205 ZARZĄDZENIE Nr 0210/30/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY z dnia 20 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Propozycja monitoringu i badań ptaków. Grzegorz Grzywaczewski, Piotr Marczakiewicz. Lublin-Osowiec-Warszawa, maj 2013 r.

Propozycja monitoringu i badań ptaków. Grzegorz Grzywaczewski, Piotr Marczakiewicz. Lublin-Osowiec-Warszawa, maj 2013 r. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA, WŁĄCZNIE Z PRZEPROWADZENIEM INWENTARYZACJI PRZEDMIOTÓW OCHRONY Propozycja monitoringu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Dolina Dolnej Odry

Diagnoza obszaru. Dolina Dolnej Odry Diagnoza obszaru Dolina Dolnej Odry Dolina Dolnej Odry Dolina Dolnej Odry - 61648,3 ha zachodniopomorskie, Gmina Gryfino Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują: Parki narodowe podaj nazwy:

Bardziej szczegółowo

H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie K02.03 Eutrofizacja

H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie K02.03 Eutrofizacja Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2014r. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJALNYCH PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z opracowywania projektów planów ochrony Obszarów Specjalnej Ochrony

Doświadczenia z opracowywania projektów planów ochrony Obszarów Specjalnej Ochrony Doświadczenia z opracowywania projektów planów ochrony Obszarów Specjalnej Ochrony 2004-2005 2005 OSO Ujście Warty 2006-2007 2007 OSO Dolina SłupiS 2007-2008 2008 OSO Jez. Miedwie i okolice OSO Jeziora

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OSZARÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. Tab. 1. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 2 lipca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

3. załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

3. załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia; ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Jezioro Świdwie PLB320006 Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Szczeciński PLB320009

Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Szczeciński PLB320009 Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Szczeciński PLB320009 Wykonano w ramach projektu nr POIS.05.03.00-00-280/10 pn. Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY. z dnia 17 lutego 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY. z dnia 17 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Instrument finansowy Life +

Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Instrument finansowy Life + Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Mienia m.st. Warszawy Instrument finansowy Life + PTAKIi LUDZIE czyli OCHRONA SIEDLISK KLUCZOWYCH GATUNKÓW PTAKÓW DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY W WARUNKACH INTENSYWNEJ PRESJI

Bardziej szczegółowo

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest ochrona, zachowanie lub przywrócenie wystarczającej różnorodności i

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest ochrona, zachowanie lub przywrócenie wystarczającej różnorodności i Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Mapa obszaru Natura 2000

Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Mapa obszaru Natura 2000 Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Mapa obszaru Natura 2000 Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (poz. ) OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załącznik nr 1 I. Opis granic w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Spis fotografii: Fotografia C 28. Gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia) w m. Długochorzele... 17

Spis fotografii: Fotografia C 28. Gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia) w m. Długochorzele... 17 Spis fotografii: Fotografia C 1. Gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia) w m. Gutki... 4 Fotografia C 2. Stanowisko gąsiorka (Lanius collurio) koło m. Gutki.... 4 Fotografia C 3. Miejsce rozrodu gąsiorka

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OSZARÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

26, 27 701 Zanieczyszczenia wód 850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 952 Eutrofizacja. 800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie

26, 27 701 Zanieczyszczenia wód 850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 952 Eutrofizacja. 800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr.. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia... Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagroŝeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk

Bardziej szczegółowo

Ochrona obszaru realizacji projektu LIFE+ Wislawarszawska.pl. Łukasz Poławski

Ochrona obszaru realizacji projektu LIFE+ Wislawarszawska.pl. Łukasz Poławski Ochrona obszaru realizacji projektu LIFE+ Wislawarszawska.pl Łukasz Poławski Mapa obszaru Formy ochrony przyrody Park narodowy otulina Kampinoskiego Parku Narodowego Rezerwat przyrody Wyspy Świderskie

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015

Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015 Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015 Skąd mamy dane o przedmiotach ochrony? Bocian biały: inwentaryzacja - PTOP, 4 powierzchnie losowe - Arkadiusz Sikora (Stacja

Bardziej szczegółowo

Lasy a ostoje ptaków. Stan, potencjalne zagrożenia i ochrona awifauny na terenie ostoi leśnych. Krystyna Stachura Skierczyńska OTOP

Lasy a ostoje ptaków. Stan, potencjalne zagrożenia i ochrona awifauny na terenie ostoi leśnych. Krystyna Stachura Skierczyńska OTOP Lasy a ostoje ptaków Stan, potencjalne zagrożenia i ochrona awifauny na terenie ostoi leśnych Krystyna Stachura Skierczyńska OTOP Białowieża, 27-29 czerwca 2008 Polska na tle lasów Europy Polska skupia

Bardziej szczegółowo

projekt RADY GMINY MROZY I bezpieczne nabywanie Jan Kochanowski

projekt RADY GMINY MROZY I bezpieczne nabywanie Jan Kochanowski projekt RADY GMINY MROZY Plan Odnowy Miejscowo ci Ma a Wie na lata 2010 2017 I bezpieczne nabywanie Jan Kochanowski ... 2 1. CHARAKTERYSTYKA MIEJS... 3 1.1. Historia... 4 1.2.... 5 1.3. Walory przyrodnicze...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na prowadzenie w roku 2015 porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego na działkach wchodzących w skład kompensacji przyrodniczej w związku z negatywnym oddziaływaniem zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1629

Poznań, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1629 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1629 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

0PERAT OCHRONY FAUNY. WIGIERSKIEGO PN oraz OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA. prof. dr hab. Maciej Gromadzki

0PERAT OCHRONY FAUNY. WIGIERSKIEGO PN oraz OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA. prof. dr hab. Maciej Gromadzki 0PERAT OCHRONY FAUNY WIGIERSKIEGO PN oraz OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA prof. dr hab. Maciej Gromadzki I OBSZARUNATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA ZESPÓŁ Jolanta Cerek, Maciej Gromadzki, Radosław Jaros,

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OSZARÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Obszary N2000 w Gorcach. Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN

Obszary N2000 w Gorcach. Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN Obszary N2000 w Gorcach Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN Natura 2000 w Małopolsce Płożenie obszarów Natura 2000 w Gorcach (PLB 120001, PLH 20018) na tle obszarów leśnych. OSO Gorce PLB 120001

Bardziej szczegółowo

Góry Słonne PLB180003

Góry Słonne PLB180003 Góry Słonne PLB180003 Powierzchnia: 55036,9 ha. Status: obszar wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 5 września 2007 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (DzU z 2007r.,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2008 r.

Warszawa, listopad 2008 r. ZAŁĄCZNIK Z.IV.B.1 CZĘŚĆ ZOOLOGICZNA PTAKI INWENTARYZACJA I WALORYZACJA ORNITOLOGICZNA obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 przy uwzględnieniu wariantów lokalizacyjnych Wyniki badań ilościowych

Bardziej szczegółowo

Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych

Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych Zdzisław Cenian Komitet Ochrony Orłów GIOŚ Wyniki projektu realizowanego na

Bardziej szczegółowo

PTAKI STANOWIĄCE PRZEDMIOTY OCHRONY W WIELKOPOLSKIEJ CZĘŚCI OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 PUSZCZA NAD GWDĄ I PROPOZYCJE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

PTAKI STANOWIĄCE PRZEDMIOTY OCHRONY W WIELKOPOLSKIEJ CZĘŚCI OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 PUSZCZA NAD GWDĄ I PROPOZYCJE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH Przegląd Przyrodniczy XXII, 2 (2011): 32-64 Andrzej Jermaczek, Patryk Chapiński, Maciej Duda, Jakub Glapan, Kamil Kryza, Wojciech Plata, Artur Stanilewicz PTAKI STANOWIĄCE PRZEDMIOTY OCHRONY W WIELKOPOLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG WNIESIONYCH

ZESTAWIENIE UWAG WNIESIONYCH ZESTAWIENIE UWAG WNIESIONYCH w ramach konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 z informacją o sposobie rozpatrzenia Lp. 1. 2. 3. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne Karolina Wieczorek Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny Rudniańskiego PK Grupa liczba gatunków:

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 2699. ZARZĄDZENIE Nr 0210/19/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 2699. ZARZĄDZENIE Nr 0210/19/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 2699 ZARZĄDZENIE Nr 0210/19/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich

Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich Orelec, 23.05.2015 Ptaki polskich Bieszczadów W polskich Bieszczadach stwierdzono występowanie przeszło 200

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK B6 Metodyka analizy oddziaływania na awifaunę

ZAŁĄCZNIK B6 Metodyka analizy oddziaływania na awifaunę TOM B ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE ZAŁĄCZNIK B6 Metodyka analizy oddziaływania na awifaunę Wykonał: dr Marcin Polak dr Jarosław Wiącek Warszawa, grudzień 2010 r. Spis treści 1. ZałoŜenia do Metodyki oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka w województwie warmińsko-mazurskim

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka w województwie warmińsko-mazurskim Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka w województwie warmińsko-mazurskim 1 Spis treści 1. Etap wstępny pracy nad Planem... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 18 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny Tenczyńskiego PK

Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny Tenczyńskiego PK Ochrona fauny: podsumowanie inwentaryzacji i waloryzacji fauny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, analiza zagrożeń wynikających z dokumentów planistycznych gmin, wskazanie koncepcji ochrony i propozycji

Bardziej szczegółowo

Ochrona ptaków w wodnych i błotnych b poprzez realizację programów przyrodniczych w. Konrad Wypychowski. Park Narodowy Ujście Warty

Ochrona ptaków w wodnych i błotnych b poprzez realizację programów przyrodniczych w. Konrad Wypychowski. Park Narodowy Ujście Warty Ochrona ptaków w wodnych i błotnych b poprzez realizację programów przyrodniczych w Parku Narodowym Ujście Warty Konrad Wypychowski Park Narodowy Ujście Warty Historia obszaru chronionego Zwierzyniec

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie monitoringu przedinwestycyjnego 23 powierzchni w gminie Ostrowice woj. zachodniopomorskie wskazanych do oceny pod kątem możliwości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 938

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 938 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 938 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PROJEKTU: Kwota całkowita: 2 920 160 zł (703 653 Euro) % współfinansowania KE: 1 460 080 zł (351 826 Euro)

BUDŻET PROJEKTU: Kwota całkowita: 2 920 160 zł (703 653 Euro) % współfinansowania KE: 1 460 080 zł (351 826 Euro) Tytuł projektu i/lub akronim: Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie LIFE13 NAT/PL/000060, LIFEZONE LOKALIZACJA PROJEKTU: SE Polska, woj. lubelskie BUDŻET

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. b) Przedstawienie proponowanych działań ochronnych dla poszczególnych gatunków ptaków na obszarze Ostoi Warmińskiej PLB280015

RAPORT. b) Przedstawienie proponowanych działań ochronnych dla poszczególnych gatunków ptaków na obszarze Ostoi Warmińskiej PLB280015 RAPORT z IV spotkania dyskusyjnego w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski współfinansowanego przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RozPoRzĄDzEN E v N stra środow ska il

RozPoRzĄDzEN E v N stra środow ska il i _ š - Projekt 2012-03-27 RozPoRzĄDzEN E v N stra środow ska il z dnia...._ 2012 r. P wsprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej Na podstawie art. 52a ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI z projekt_10_12_2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035

Bardziej szczegółowo

Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011

Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011 Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011 Wykonano w ramach projektu projektu nr POIS.05.03.00-00-280/10 pn. Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach

Bardziej szczegółowo

Maciej Głąbiński. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r.

Maciej Głąbiński. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Maciej Głąbiński Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Puszcza

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI Wybrane gatunki ptaków oraz inne chronione gatunki zwierząt na terenie Ostoi Warmińskiej i terenach przyległych mgr inż. Marian Szymkiewicz Bocian czarny

Bardziej szczegółowo

- wskazówki co do kwalifikacji działań wymagających przeprowadzenia procedury oceny (studium przypadku)

- wskazówki co do kwalifikacji działań wymagających przeprowadzenia procedury oceny (studium przypadku) OCENA ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 - wskazówki co do kwalifikacji działań wymagających przeprowadzenia procedury oceny (studium przypadku) Mirosława Mierczyk-Sawicka Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody

Bardziej szczegółowo

Założenia do opracowania projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska PLB20002

Założenia do opracowania projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska PLB20002 Założenia do opracowania projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska PLB20002 I. Opis obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska Obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Puszcza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 października 2015 r. Poz. 5200 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OSZARÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJSALNYCH PRZEDMIOTÓW OCHRONY

ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJSALNYCH PRZEDMIOTÓW OCHRONY PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJSALNYCH PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Puszcza Białowieska: ptaki, skarby i mity. Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Puszcza Białowieska: ptaki, skarby i mity. Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN Puszcza Białowieska: ptaki, skarby i mity Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN Tomasz Wesołowski Pracownia Badań Lasu, Uniwersytet Wrocławski Awifauna PB: podstawowe fakty Kompleks leśny

Bardziej szczegółowo

Ptaki lęgowe w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Puszcza Barlinecka

Ptaki lęgowe w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Puszcza Barlinecka Ptaki Pomorza 3 2012 61-71 Ptaki lęgowe w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Puszcza Barlinecka PRZEMYSŁAW WYLEGAŁA, ANDRZEJ BATYCKI, ADAM KASPRZAK, ANTONI KASPRZAK, DARIUSZ KUJAWA, WITOLD TRAWIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Tekst pochodzi z "Atlasu ptaków lęgowych Małopolski" (1992) i został napisany przez Kazimierza Walasz.

Tekst pochodzi z Atlasu ptaków lęgowych Małopolski (1992) i został napisany przez Kazimierza Walasz. Na obszarze Małopolski znajduje się 7 parków narodowych, 19 parków krajobrazowych i 222 rezerwaty przyrody, w tym tylko dwa rezerwaty utworzone w celu ochrony stanowisk lęgowych ptaków. W 1988 roku wytypowano

Bardziej szczegółowo

Ochrona ptaków a gospodarka leœna w projekcie planu ochrony wielkopolskiej czêœci Obszaru Specjalnej Ochrony Puszcza nad Gwd¹

Ochrona ptaków a gospodarka leœna w projekcie planu ochrony wielkopolskiej czêœci Obszaru Specjalnej Ochrony Puszcza nad Gwd¹ Ochrona ptaków a gospodarka leœna w projekcie planu ochrony wielkopolskiej czêœci Obszaru Specjalnej Ochrony Puszcza nad Gwd¹ Andrzej Jermaczek, Patryk Chapiñski ARTYKU Y / ARTICLE Abstrakt. W latach 2009-2010

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. Dbałość o środowisko naturalne zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik nr 10 Wrocław Motylaty

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. Dbałość o środowisko naturalne zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik nr 10 Wrocław Motylaty Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Kwartalnik nr 10 Wrocław Motylaty Dbałość o środowisko naturalne zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju Przed Państwem dziesiąty numer kwartalnika Motylaty wydawanego

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ANEKS do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANEKS do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzegórzki, Bartoszki, Waszulki gmina Nidzica Wykonawca: Zbigniew Zaprzelski.

Bardziej szczegółowo

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH ul. Słoneczna 31 57 350 Kudowa Zdrój tel./fax (74) 8661436, 8662097 e-mail pngs@interia.pl www. pngs.pulsar.net.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Świebodzin, 26 marca Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Nadleśnictwo Babki

Klub Przyrodników. Świebodzin, 26 marca Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Nadleśnictwo Babki Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 26 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. z dnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. z dnia 2015 r. Projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku

Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku Redakcja Krzysztof Świerkosz, Halina Liberacka, Marta Łysiak, Krzysztof Zając Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku Redakcja: Krzysztof Świerkosz, Halina Liberacka,

Bardziej szczegółowo

Pan Waldemar Bena odpowiedział, że pinetyzacja lasów zlokalizowanych w dolinach rzecznych poprzez wprowadzenie sosny i świerka spowodowała, że nie

Pan Waldemar Bena odpowiedział, że pinetyzacja lasów zlokalizowanych w dolinach rzecznych poprzez wprowadzenie sosny i świerka spowodowała, że nie Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Protokół 2013-06-04, Ruszów, opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 579 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 17 lutego 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 579 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 17 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 579 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 1592 ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

INWESTOR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU

INWESTOR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU INWESTOR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływania na środowisko przyrodnicze obszaru Natura 2000 LASY LĘBORSKIE dla projektowanych

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

OKREŚLENIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Paweł Molenda ul. Okulickiego 146; 71-041 Szczecin biuro: ul. Pocztowa 40/16; 70-356 Szczecin NIP 852-112-91-37; tel./fax: 91 484 33 27; kom: 604 791 019 e-mail: biuro@molenda-srodowisko.eu

Bardziej szczegółowo

OSOP bliższa i dalsza przyszłość. Łukasz Rejt Departament Obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

OSOP bliższa i dalsza przyszłość. Łukasz Rejt Departament Obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Łukasz Rejt Departament Obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wyznaczane: na podstawie występowania gatunków ptaków wymienionych w zał. I i II Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Zidentyfikowane kolizje z powierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz oddziaływanie na bioróżnorodność

Załącznik nr 13 Zidentyfikowane kolizje z powierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz oddziaływanie na bioróżnorodność Załącznik nr 13 Zidentyfikowane kolizje z powierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz oddziaływanie na bioróżnorodność Spis rysunków Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Kolizje przedsięwzięć wskazanych w Planie z

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 1663 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Formy prawne ochrony przyrody a turystyka

Formy prawne ochrony przyrody a turystyka AGROTURYSTYKA PRZYJAZNA NATURZE 2000 Formy prawne ochrony przyrody a turystyka INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Niepołomice, 2015 r. Zdjęcia i tekst Andrzej Ruszlewicz Ministerstwo Sportu i Turystyki Ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB280006 Puszcza Borecka. Źródło: http://www.ios.edu.pl/pol/zaklady/puszcza/

Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB280006 Puszcza Borecka. Źródło: http://www.ios.edu.pl/pol/zaklady/puszcza/ Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB280006 Puszcza Borecka Źródło: http://www.ios.edu.pl/pol/zaklady/puszcza/ Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB280006 Puszcza Borecka

Bardziej szczegółowo

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla Uzasadnienie Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 roku w Atenach zobowiązana była wyznaczyć obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) na podstawie: 1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

Bory Dolnośląskie PLB020005

Bory Dolnośląskie PLB020005 Bory Dolnośląskie PLB020005. Etap wstępny pracy nad Planem.. Informacje ogólne Nazwa obszaru Kod obszaru Opis granic obszaru SDF Położenie Bory Dolnośląskie PLB020005 Pobierz punkty w formacie CSV Brak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W skład przedmiotu zamówienia polegającego na uzupełnieniu stanu wiedzy dotyczącej awifauny na obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dyskusyjne Człopa, 2 października 2013 r.

Spotkanie dyskusyjne Człopa, 2 października 2013 r. Spotkanie dyskusyjne Człopa, 2 października 2013 r. Ptasie życzenia względem zagospodarowania przestrzennego Obszaru Specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą Żeby swoją zabudowę i zagospodarowanie rekreacyjne,

Bardziej szczegółowo

BIESZCZADY PLC180001

BIESZCZADY PLC180001 BIESZCZADY PLC180001 Połonina Caryńska Fot. Grzegorz i Tomasz Kłosowscy Obszar, przylegający do granicy państwowej ze Słowacją i Ukrainą, obejmuje w całości Bieszczady Zachodnie, zwane też Bieszczadami

Bardziej szczegółowo

Szablon projektu dokumentacji Planu

Szablon projektu dokumentacji Planu Szablon projektu dokumentacji Planu Dokumentacja Planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 (PLB200002) Puszcza Augustowska w województwie podlaskim 2 Spis treści 1. Etap wstępny pracy nad Planem... 5

Bardziej szczegółowo

Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 2. Natura 2000

Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 2. Natura 2000 Zadania aktywizujące dzieci i młodzież: 2. atura 2000 2A. ZADAIE AKTywIZUjĄCE: Obserwacje ornitologiczne zajęcia terenowe Program atura 2000 w szczególny sposób chroni gatunki ptaków. Dlatego istotne jest,

Bardziej szczegółowo