Regionalny Port Lotniczy Kielce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Port Lotniczy Kielce"

Transkrypt

1 Regionalny Port Lotniczy Kielce Koncepcja skomunikowania lotniska z regionem i miastem Kielce z wykorzystaniem kolejowych przewozów pasażerskich. ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona

2 I. Cel i zakres koncepcji. Niniejsza koncepcja ma na celu pokazanie możliwości rozwiązania komunikacyjnego umożliwiającego szybki i sprawny dowóz pasażerów oraz pracowników Regionalnego Portu Lotniczego Kielce do i z lotniska z wykorzystaniem istniejącej sieci kolejowej i potencjału firm kolejowych działających w Regionie. Zakresem opracowania objęto wytyczenie możliwych scenariuszy dla realizacji wymienionego celu. Z uwagi na nie do końca wyartykułowane potrzeby przewozowe nakreślone scenariusze mają charakter szkiców koncepcyjnych i zostały nakreślone na podstawie: -własnego rozpoznania rynku przewozowego w Regionie -informacji zebranych z obserwacji skomunikowania koleją lotniska Balice ze stacją Kraków Główny -znajomości zagadnień budowy i obsługi technicznej infrastruktury kolejowej. II. Założenia ogólne do opracowania koncepcji. 1. Regionalny Port Lotniczy Kielce będzie zadaniem priorytetowym dla całego Regionu. 2. Cały potencjał tak infrastrukturalny jak i taborowy Regionu może być wykorzystany do realizacji przewozów około lotniskowych. 3. RPL Kielce zostanie wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Sitkówka Busko (km 15,200). 4. Prognozowany ruch lotniczy portu Kielce to przewóz od pasażerów w roku 2010 do w roku Skomunikowanie lotniska z miastem Kielce i uzdrowiskiem Busko Zdrój transportem kolejowym w niniejszej koncepcji szacuje się na poziomie 24% ruchu lotniczego w roku 2010 do 18% w roku Transport kolejowy będzie realizowany nowoczesnym środkiem transportu typu autobus szynowy, klimatyzowanym z zamkniętym obiegiem WC,z ilością miejsc siedzących 70 do 150, dostosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym lub spalinowym. 7. Ruch zdecydowanej większości pojazdów kolejowych pomiędzy Kielcami-Portem Lotniczym Kielce Buskiem Zdrój odbywać się będzie bez zatrzymywania na przystankach pośrednich. III. Infrastruktura opis stanu istniejącego. Przewidywany ruch pociągów dla obsługi Portu Lotniczego Kielce będzie się odbywać z wykorzystaniem : 1. Linii nr 8 Warszawa Kraków na odcinku od stacji Kielce (km.187,670) do stacji Sitkówka Nowiny (km.197,420) ;linia dwutorowa, zelektryfikowana z obowiązującą prędkością rozkładową dla pociągów pasażerskich 100km/h. 2. Linii nr 73 Sitkówka Nowiny Busko Zdrój na całej długości tj. od stacji Sitkówka Nowiny (km -1,230) do stacji Busko Zdrój (km 44,450) ;linia na odcinku od stacji Sitkówka Nowiny do stacji Włoszczowice (km 20,580) dwutorowa na pozostałym odcinku jednotorowa, na całej długości zelektryfikowana, obowiązująca prędkość rozkładowa pociągów 80 km/h, obecnie po linii tej pociągi pasażerskie nie kursują. ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona

3 Na linii 73 obowiązują ograniczenia prędkości jazdy pociągów : 1. W km 7,566 do 50 km/h po obu torach (zły stan ramy konstrukcji wiaduktu) 2. W km 12,950 do 50 km/h po obu torach (zły stan techniczny przyczółków wiaduktu) 3. W km 42,711 do 20 km/h (przejazd kat. D przez 3 tory) Likwidując wyżej wymienione ograniczenia prędkości można skrócić czas przejazdu pociągu o około 2,5 minuty. Jednakże przewidywane koszty tych działań wydają się niewspółmierne do możliwych do uzyskania efektów: Ad.1. remont wiaduktu około 700 tys. zł. Ad.2 remont wiaduktu około 350 tys. zł. Ad.3 zmiana kategorii przejazdu z D na A około 450 tys. zł. Na terenach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. IV. Przepustowość linii kolejowych. 1. Linia 8, na odcinku określonym w pkt.ii.1.przy aktualnie obowiązującym rozkładzie jazdy można zwiększyć obciążenie o 46 par pociągów pasażerskich. 2. Linia nr 73, na odcinku dwutorowym określonym w pkt.ii.2. przy aktualnie obowiązującym rozkładzie jazdy można zwiększyć obciążenie o39 par pociągów pasażerskich. 3. Linia nr 73 na odcinku jednotorowym określonym w pkt.ii.3. przy aktualnie obowiązującym rozkładzie jazdy można zwiększyć obciążenie o 12 par pociągów pasażerskich. V. Możliwości taborowe operatora przewozów pasażerskich. Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych w chwili obecnej eksploatuje w ruchu regionalnym między innymi 2 jednoczłonowe elektryczne autobusy szynowe typu EN-81 o pojemności około 150 osób w tym 75 miejsc siedzących. Prędkość maxymalna pojazdów 120km/h. Pojazdy klimatyzowane, dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Właścicielem obu pojazdów jest Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego. Pozostały tabor taki jak wagony typu pulman czy też elektryczne zespoły trakcyjne typu EN-57 mogłyby być użyte dla obsługi RPL Kielce jedynie w trybie awaryjnym, bowiem nie spełniają wymogów określonych w pkt.ii. VI. Proponowany sposób obsługi ruchu pasażerskiego do i z Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Scenariusz 1. Ruch pociągów pasażerskich będzie odbywał się w relacji: stacja Kielce - RPL Kielce stacja Włoszczowice. Sześć par pociągów kursujących w regularnych odstępach nie krótszych niż dwu godzinnych. Pociągi zestawione z autobusu szynowego typu EN81.Czas przejazdu ze stacji Kielce do RPL Kielce do 20 min. ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona

4 Infrastruktura: Obok wykorzystania istniejącej infrastruktury koniecznym będzie wybudowanie peronu jedno krawędziowego o długości 75 m przy Porcie Lotniczym Kielce,usytuowanym przy istniejącym torze nr 2. Organizacja przewozów: -zamawiający przewozy, RPL Kielce lub samorząd terytorialny (miasto, powiat, województwo) -organizator przewozów, PKP Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach -tabor szynowy, autobus szynowy będący własnością samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego typu EN 81, spełniający wymogi opisane w założeniach ogólnych, dla zobiegowania pociągów wystarczy jeden autobus szynowy, konieczna rezerwa w postaci drugiego autobusu szynowego. Koszty: -inwestycyjne, budowa peronu około 165 tys. zł -eksploatacyjne, koszt jednostkowy eksploatacji 1 pary pociągów około 900 zł Zwrot eksploatacyjnych nakładów finansowych: -całkowity zwrot kosztów przy założeniu, że bilet w jedną stronę będzie kosztował 6 zł możliwy przy zapełnieniu pociągu 150 osobami na całej długości przejazdu jednej pary pociągów, ze względu na przewidywany ruch lotniczy wynik niemożliwy do osiągnięcia dlatego należy założyć z góry konieczność dofinansowania przewozów z budżetu samorządów terytorialnych Scenariusz 2. Ruch pociągów pasażerskich będzie odbywał się w relacji: stacja Kielce - RPL Kielce. Sześć par pociągów kursujących w regularnych odstępach nie krótszych niż dwugodzinnych. Pociąg zestawiony z autobusu szynowego typu EN 81. Czas przejazdu ze stacji Kielce do RPL Kielce do 20 min. Infrastruktura: Obok wykorzystania istniejącej infrastruktury konieczna do wybudowania stacja Port Lotniczy Kielce obejmująca w jednym okręgu nastawczym jeden nowo wybudowany tor stacyjny z siecią trakcyjną, dwa tory (obecnie szlakowe nr 1 i nr 2) na długości stacji, 6 rozjazdów zwyczajnych, peron dwu krawędziowy o długości 75 m, rampa dla za i wyładunku przesyłek towarowych, stację należy wyposażyć w przekaźnikowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym Organizacja przewozów: -zamawiający przewozy, RPL Kielce lub samorząd terytorialny (miasto, powiat, województwo) -organizator przewozów, PKP Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach -tabor szynowy, autobus szynowy będący własnością samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego typu EN 81, spełniający wymogi opisane w założeniach ogólnych, dla zobiegowania pociągów wystarczy jeden autobus szynowy, konieczna rezerwa w postaci drugiego autobusu szynowego. ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona

5 Koszty: -inwestycyjne, budowa stacji Port Lotniczy Kielce to około 12 mln. zł -eksploatacyjne, koszt jednostkowy eksploatacji 1 pary pociągów około 750 zł Zwrot eksploatacyjnych nakładów finansowych: -całkowity zwrot kosztów przy założeniu, że bilet w jedną stronę będzie kosztował 6 zł możliwy przy zapełnieniu pociągu 125 osobami na całej długości przejazdu jednej pary pociągów, ze względu na przewidywany ruch lotniczy wynik niemożliwy do osiągnięcia dlatego należy założyć z góry konieczność dofinansowania przewozów z budżetu samorządów terytorialnych. Scenariusz 3. Ruch pociągów pasażerskich będzie odbywał się w relacji stacja Kielce - RPL Kielceprzystanek osobowy Busko Miasto. Sześć par pociągów kursujących w regularnych odstępach nie krótszych niż dwugodzinnych. Pociągi zestawione z autobusu szynowego typu EN 81 lub autobusu szynowego z napędem spalinowym w przypadku nie elektryfikowania szlaku Busko Zdrój Busko Miasto. Czas przejazdu ze stacji Kielce do stacji Port Lotniczy Kielce do 20 min z przystanku osobowego Busko Miasto do stacji Port Lotniczy Kielce do 24 min. Infrastruktura: Obok wykorzystania istniejącej infrastruktury konieczna do wybudowania stacja Port Lotniczy Kielce obejmująca w jednym okręgu nastawczym jeden nowo wybudowany tor stacyjny z siecią trakcyjną, dwa tory (obecnie szlakowe nr 1 i nr 2) na długości stacji, 6 rozjazdów zwyczajnych, peron dwu krawędziowy o długości 75 m, rampa dla za i wyładunku przesyłek towarowych, stację należy wyposażyć w przekaźnikowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dla skomunikowania miasta Busko Zdrój i uzdrowisk w nim funkcjonujących będzie konieczny do wybudowania odcinek 1875 m toru łączącego stację Busko Zdrój z miastem Busko oraz peronu dla obsługi ruchu pasażerskiego. Organizacja przewozów: -zamawiający przewozy, RPL Kielce lub samorząd terytorialny (miasta, powiaty, województwo) -organizator przewozów, PKP Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach -tabor szynowy, autobus szynowy będący własnością samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego typu EN 81, spełniający wymogi opisane w założeniach ogólnych lub nowo zakupiony autobus szynowy z silnikiem spalinowym; dla realizacji obiegu pociągów konieczne do jednoczesnego użycia 2 autobusy szynowe i jeden w odwodzie (przeglądy, awarie itp.) Koszty: -inwestycyjne, budowa stacji Port Lotniczy Kielce to około 12mln. zł, budowa toru łączącego stację Busko Zdrój z nowo utworzonym przystankiem Busko Miasto za około 4 do 6 mln zł oraz zakup przynajmniej jednego autobusu szynowego za 7 mln zł ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona

6 -koszty eksploatacyjne, koszt jednostkowy eksploatacji 1 pary pociągów około 1665 zł Zwrot eksploatacyjnych nakładów finansowych: -całkowity zwrot kosztów przy założeniu, że bilet do i z Portu Lotniczego Kielce tak od stacji Kielce jak i przystanku Busko Miasto w jedną stronę będzie kosztował 6 zł będzie możliwy przy zapełnieniu pociągu 138 osobami na całej długości przejazdu jednej pary pociągów, ze względu na przewidywany ruch lotniczy wynik niemożliwy do osiągnięcia dlatego należy założyć z góry konieczność dofinansowania przewozów z budżetu samorządów terytorialnych, jednakże w tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że z uruchomionych pociągów będą także korzystać zarówno mieszkańcy jak i pacjenci uzdrowisk Buska Zdrój nie będący pasażerami ruchu lotniczego. Scenariusz 4. Ruch pociągów pasażerskich będzie odbywał się w relacji : stacja Kielce - RPL Kielce-przystanek osobowy Busko Miasto Żabno - Tarnów. Sześć par pociągów kursujących w regularnych odstępach nie krótszych niż dwugodzinnych. Pociągi zestawione z autobusu szynowego typu EN 81 oraz pociągi międzywojewódzkie i międzynarodowe kursujące z Warszawy poprzez Kielce na południe kraju (Krynica, Zagórz, Przemyśl) z pominięciem Krakowa oraz na południe Europy (Koszyce,Budapeszt,Bukareszt, Varna ). Infrastruktura: Obok wykorzystania istniejącej infrastruktury będzie konieczna do wybudowania stacja Port Lotniczy Kielce obejmująca w jednym okręgu nastawczym jeden nowo wybudowany tor stacyjny z siecią trakcyjną, dwa tory (obecnie szlakowe nr 1 i nr 2) na długości stacji, 6 rozjazdów zwyczajnych, peron dwu krawędziowy o długości 75 m, rampa dla za i wyładunku przesyłek towarowych, stację należy wyposażyć w przekaźnikowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dla połączenia linii 73 z linią Tarnów Szczucin będzie konieczny do wybudowania odcinek około 40 km toru łączącego stację Busko Zdrój z Żabnem. Organizacja przewozów: -zamawiający przewozy, RPL Kielce lub samorząd terytorialny (miasta, powiaty, województwo), dla przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych zamawiającym ministerstwo odpowiedzialne za transport. -organizator przewozów, PKP Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach -tabor szynowy, autobus szynowy będący własnością samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego typu EN 81, spełniający wymogi opisane w założeniach ogólnych lub nowo zakupiony autobus szynowy z silnikiem spalinowym; dla realizacji obiegu pociągów konieczne do jednoczesnego użycia 2 autobusy szynowe i jeden w odwodzie (przeglądy, awarie itp.) Koszty: -inwestycyjne, budowa stacji Port Lotniczy Kielce to około 12 mln. zł, budowa toru łączącego stację Busko Zdrój ze stacją Żabno wraz z mostem kolejowym na Wiśle to około 200mln zł oraz zakup przynajmniej jednego autobusu szynowego za 7 mln zł ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona

7 - jednostkowy eksploatacji pociągu zestawionego z autobusu szynowego to około 15 zł za 1 pociągokm -w wariancie tym należy uwzględnić koszty rewitalizacji linii kolejowej Tarnów Żabno w województwie małopolskim. Zwrot eksploatacyjnych nakładów finansowych: -całkowity zwrot kosztów zależny w sposób proporcjonalny do stopnia zapełnienia pociągów, dofinansowanie przewozów regionalnych z budżetów samorządów terytorialnych,a pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych z ministerstwa odpowiedniego do spraw transportu. Uwagi: We wszystkich rozważanych scenariuszach w kosztach eksploatacyjnych pociągów uwzględniono koszty zakupu dostępu do linii kolejowych, zużycia energii trakcyjnej, naprawcze i eksploatacyjne taboru, handlowe, obsługi i organizacji przewozów. Jako cen jednostkowych użyto wartości przybliżonych osiągniętych w Świętokrzyskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Kielcach w roku Proponowana długość peronu 75 m w stacji Port Lotniczy Kielce jest długością wystarczającą dla obsługi autobusów szynowych i ewentualnie Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego EN 57 (tradycyjna jednostka elektryczna, która po modernizacji jest w stanie spełnić wymogi ). Jednakże dla obsługi dłuższych składów pociągu (dla scenariusza 4) należy wybudować peron o długości 300 m. VII. Propozycja rozwiązania docelowego. Z perspektywy długofalowego rozwoju Regionu i w tych ramach rozwoju Portu Lotniczego Kielce wydaje się,że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie dążenie do zastosowania scenariusza 4. W scenariuszu tym linia kolejowa Sitkówka Nowiny Busko Zdrój Żabno Tarnów funkcjonuje jako jeden z ważnych elementów systemu transportowego kraju i jednocześnie poprawia skomunikowanie całego Regionu z południem Polski a także Europy. W tym przypadku obsługa ruchem kolejowym Portu Lotniczego Kielce będzie jedną z funkcji wykonywania tych przewozów, a co za tym idzie większość generowanych kosztów będzie rozkładać się na inne podmioty i obciążać budżety samorządów regionu świętokrzyskiego w mniejszym zakresie przy równocześnie wielce prawdopodobnym większym zwrocie kosztów z przychodów operatora przewozowego. Nie do pominięcia w rozważaniu tego scenariusza jest podniesienie jakości skomunikowania zarówno RPL Kielce, miasta Busko Zdrój jak i samej metropolii kieleckiej z innymi regionami kraju. Jednakże dochodzenie do realizacji scenariusza nr 4 winno odbywać się stopniowo od scenariusza nr 2 poprzez scenariusz nr 3. Przedstawione rozwiązania w scenariuszach 2,3, 4 są stopniowym poszerzaniem oferty skomunikowania RPL Kielce z centrami generującymi potrzeby przewozowe. Scenariusz 1 został skonfigurowany jako zapas awaryjny w przypadku braku środków inwestycyjnych na realizacje koncepcji ze scenariuszów 2,3,4. Niniejsze opracowanie zostało wykonane jako wstępne założenia do projektu skomunikowania Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Przy opracowaniu wzięto pod ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona

8 uwagę aktualne uwarunkowania funkcjonowania przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Dla możliwie wiernego zobrazowania rozwoju przewozów kolejowych w otoczeniu Regionalnego Portu Lotniczego Kielce, należy zaproponowane scenariusze rozważyć w kategoriach strategii obejmującej okres przynajmniej piętnastoletni z jednoczesnym uwzględnieniem dynamicznego otoczenia rozwoju gospodarczego Regionu i Kraju. W sformułowanych propozycjach uwzględniono przede wszystkim potencjał przewozowy świętokrzyskich kolei. Jednakże w przypadku rozważań już nie strategicznych a operacyjnych należy założyć pozyskiwanie taboru dla obsługi ruchu około lotniskowego nie tylko poprzez zakup ale także lizingowanie czy też pozyskanie zestawów EN 57 po modernizacji od PKP Przewozy Regionalne sp. Z o.o. VIII. Skomunikowanie Targów Kielce z Regionalnym Portem Lotniczym Kielce w ruchu kolejowym. 1.Ruch towarowy. Na bazie istniejącego układu torowego istnieje możliwość skomunikowania Targów Kielce z Regionalnym Portem Lotniczym Kielce pod warunkiem, że w rejonie lotniska zostanie uruchomiony punkt handlowy mogący przyjąć lub nadać ładunki. Do czasu wybudowania stacji Port Lotniczy Kielce rolę tę mogłaby pełnić bocznica szlakowa (rozjazd odgałęziający, zabudowany w torze nr 2 szlaku Nida Włoszczowice i tor z rampą wyładowczą, które docelowo byłyby częścią stacji Port Lotniczy Kielce). Pociągi towarowe mogłyby kursować z terenu bocznicy kolejowej Państwowych Zakładów Zbożowych poprzez bocznicę D.Smith do stacji Kielce Herbskie i dalej z wykorzystaniem infrastruktury Polskich Linii Kolejowych do bocznicy szlakowej Portu Lotniczego Kielce. Przewóz tak skonfigurowany mógłby na zasadach ogólno handlowych realizować Zakład Przewozów Towarowych w Kielcach. Koszt wybudowania bocznicy szlakowej to około 3 mln zł. Jednakże prawie wszystkie środki tak zainwestowane będą częścią kosztów budowy stacji Port Lotniczy Kielce. Po wybudowaniu stacji Port Lotniczy Kielce rolę bocznicy szlakowej przejmie terminal towarowy stacji. Do czasu wybudowania bocznicy szlakowej odbiór towarów (np. urządzeń potrzebnych do budowy lotniska) mógłby odbywać się w oddalonej o około 5 km od lotniska stacji Włoszczowice. W proponowanym rozwiązaniu przesyłka towarowa nadana na bocznicy kolejowej PZZ trafi do stacji Port Lotniczy Kielce po dwukrotnej zmianie kierunku jazdy (na bocznicy D.Smith oraz w stacji Kielce Herbskie) i jednokrotnym przeformowaniu wagonów w stacji Kielce Herbskie. 2.Ruch pasażerski. Bez prac inwestycyjnych a jedynie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej ruch pasażerski pomiędzy Targami Kielce i Regionalnym Portem Lotniczym Kielce jest niemożliwy. Dla umożliwienia bezpośredniego połączenia kolejowego w ruchu pasażerskim pomiędzy Targami Kielce i Regionalnym Portem Lotniczym Kielce koniecznym byłoby wybudowanie około 3 km toru łączącego stację Kielce Herbskie z terminalem na targach. ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona

9 Z uwagi na mocno zurbanizowany teren przez który mogłaby linia ta przebiegać koszt takiej inwestycji wyniósłby od 30 do 40 mln zł. Istnieje jednakże inna możliwość skomunikowania Targów Kielce z Regionalnym Portem Lotniczym Kielce. Organizacyjnie przewozy te polegałyby na dowozie autobusem pasażerów z Targów Kielce do przystanku osobowego Kielce Czarnów (ulicami: Zakładową,Batalionów Chłopskich, Malików i Kolejarzy-około 3 km), gdzie pasażerowie przesiadaliby się do autobusu szynowego i dalej poprzez stację Kielce Herbskie do stacji Kielce (kolejne 4 km).od stacji Kielce autobus szynowy kursowałby zgodnie z opisem z pkt.vi niniejszego opracowania. Wydaje się,że propozycja ta jest wielce zasadna z uwagi na: -stosunkowo mało uciążliwy sposób podróżowania (jedna przesiadka, istnieje możliwość dojazdu autobusu do samego peronu) -krótki czas przejazdu (droga z Targów Kielce do przystanku osobowego Kielce Czarnów 3 min. przesiadka 4 min. przejazd z przystanku Kielce Czarnów do stacji Kielce 4 min.) -niewielkie nakłady inwestycyjne (właściwie to tylko zakup lub wynajem autobusu, naprawa ulicy Kolejarzy i renowacja peronu przystanku osobowego Kielce Czarnów). Koszt przejazdu pociągu (autobusa szynowego ) z przystanku Kielce Czarnów do stacji Kielce to około 60 zł. Proponowany wariant skomunikowania należy rozpatrywać łącznie ze scenariuszami wymienionymi w pkt.vi niniejszego opracowania. IX. Osoba do kontaktu. Adam Młodawski Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych Plac Niepodległości Kielce Tel tel./fax Koncepcję opracował przy udziale Piotra Durakiewicza Adam Młodawski. ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu podprojektu III Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka Opole Groszowice POIiŚ 7.1-65 www.plk-sa.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska bliżej Śląska

Wielkopolska bliżej Śląska Wielkopolska bliżej Śląska Zbliżamy regiony. 20 minut szybciej z Kluczborka do Ostrzeszowa i 1,5 godziny krócej z Poznania do Katowic, m.in. dzięki rewitalizacji linii kolejowej nr 272. PKP Polskie Linie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim.

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 12 grudnia 2012 r. Projekty zrealizowane w ostatnich latach Berlin-Szczecin Kosztem 17,4 mln PLN ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

O 63,7% więcej pociągów

O 63,7% więcej pociągów O 63,7% więcej pociągów bez dodatkowych nakładów finansowych fot. NEWAG SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie świętokrzyskim to jedyne miasto w Polsce, gdzie nie ma pociągu na godzinę

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA 3. STACJA ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21 Załącznik do zarządzenia Nr 5/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2012 r. Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Zakup nowoczesnego taboru to kolejny krok Organizatora Przewozów i Przewoźnika w zaspokojeniu wzrastających

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Inwestycje kolejowe perspektywą dla metropolii Arnold Bresch Członek Zarządu - Dyrektor ds. realizacji inwestycji Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Projekty ujęte w aktualizacji KPK

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

O 42% więcej pociągów

O 42% więcej pociągów O 42% więcej pociągów bez dodatkowych nakładów finansowych fot. NEWAG SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie świętokrzyskim to jedyne miasto w Polsce, gdzie nie ma pociągu na godzinę ósmą

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00,

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, Połączenia Portów Szczecin, Świnoujście polskimi liniami kolejowymi osi Północ - Południe

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego 11.11.2015 Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego Autor: Wieczorna Połączenie kolejowe na lotnisko FOTO: cc wikimedia Gazeta Zielonogórska W odpowiedzi na Pana pytania uprzejmie informuję,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego 11.11.2015 Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/index.php/uploads/photos/middle_babimost_mapa2_evbi9554opk4oqe.jpg Połączenie kolejowe

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 13 STYCZNIA 2011 R. GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Publicznego w Aglomeracji Krakowskiej

Zintegrowany System Transportu Publicznego w Aglomeracji Krakowskiej Zintegrowany System Transportu Publicznego w Aglomeracji Krakowskiej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, październik 2010 r. Szybka Kolej Aglomeracyjna SKA W styczniu 2007 roku powstało

Bardziej szczegółowo

Transgraniczne połączenia kolejowe Województwa Zachodniopomorskiego - stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Szczecin, maj 2011 r.

Transgraniczne połączenia kolejowe Województwa Zachodniopomorskiego - stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Szczecin, maj 2011 r. Transgraniczne połączenia kolejowe Województwa Zachodniopomorskiego - stan obecny oraz perspektywy rozwoju Szczecin, maj 2011 r. Szczecin Główny / Stettin Hauptbahnhof 1912 Na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO 2014-2020 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców Działanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie : polityki inwestycyjnej w zakresie odnowy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej i taboru komunikacji miejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

O 46% więcej pociągów,

O 46% więcej pociągów, O 46% więcej pociągów, przy zmniejszeniu nakładów na kolej regionalną! fot. Marcin Adam Wróbel Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podkarpackim Gdzie jesteśmy? Obecnie na Podkarpaciu pociągi

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Źródło: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. dr Radosław Bul Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego problemy, szanse, wyzwania Zakłada: Program rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wyprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Kolej na przyspieszenie

Kolej na przyspieszenie Kolej na przyspieszenie POIiŚ 7.1-5.1 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań www.plk-sa.pl Poznań, 22 maja 2014 r. Cele projektu Usprawnienie i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA Strategia aglomeracji w Centrum Badań Metropolitalnych UAM wielokryterialne planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 5/2015 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO 2014-2020 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa VI Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRZEPUSTOWOŚCI POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO PRZY ZWIĘKSZONYM RUCHU AGLOMERACYJNYM dr inż. Jeremi Rychlewski Politechnika Poznańska

PROBLEMY PRZEPUSTOWOŚCI POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO PRZY ZWIĘKSZONYM RUCHU AGLOMERACYJNYM dr inż. Jeremi Rychlewski Politechnika Poznańska PROBLEMY PRZEPUSTOWOŚCI POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO PRZY ZWIĘKSZONYM RUCHU AGLOMERACYJNYM dr inż. Jeremi Rychlewski Politechnika Poznańska Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Centrum

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na zakup i modernizację pociągów

PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na zakup i modernizację pociągów PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na zakup i modernizację pociągów W ramach wartej ponad 7 mld zł strategii taborowej na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 roku, PKP Intercity rozpoczęło postępowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA - INFORMACJE 3.

Bardziej szczegółowo

r r r r r r r.

r r r r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska coraz nowocześniejsza

Wielkopolska coraz nowocześniejsza Wielkopolska coraz nowocześniejsza Wielkopolska jest jednym z największych i najpiękniejszych regionów w Polsce. W trosce o wysoką jakość życia mieszkańców od kilkunastu już lat wykorzystuje środki unijne,

Bardziej szczegółowo

Techniczno-organizacyjne organizacyjne aspekty wykorzystania Linii Dużych Prędko

Techniczno-organizacyjne organizacyjne aspekty wykorzystania Linii Dużych Prędko Foto: Techniczno-organizacyjne organizacyjne aspekty wykorzystania Linii Dużych Prędko dkości (LDP) do przewozów w regionalnych dr inż. Andrzej Żurkowski Agenda Zasady obliczania zdolności przepustowej

Bardziej szczegółowo

Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie i plany do 2020 r.

Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie i plany do 2020 r. Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007 2013 i plany do 2020 r. Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego

Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 8.12.2015r. SPIS TREŚCI 1 Podstawa rozważań

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.)

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.) Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia 27.02.2017 r.) I. Plany transportowe Ograniczenie zakresu planów do niezbędnych informacji tj. informacji o linii komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA Rozdział 1 Przepisy ogólne 140. 1. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia ruchu i sygnalizacji na liniach metra określa zarządca infrastruktury. 2. Karta próby hamulca

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS-023-24089/14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 stycznia br. w sprawie inwestycji kolejowych planowanych

Bardziej szczegółowo

ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ ORGANIZACJĄ RUCHU ZARZĄDZONĄ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. NA OKRES 13 III 11 VI 2016

ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ ORGANIZACJĄ RUCHU ZARZĄDZONĄ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. NA OKRES 13 III 11 VI 2016 I N F O R M A C J A O N O W Y M R O Z K Ł A D Z I E J A Z D Y P O C I Ą G Ó W K O L E I Ś L Ą S K I C H OBOWIĄZUJĄCYM W OKRESIE 13 III 11 VI 2016 S T A N N A D Z I E Ń : 1 0. 0 3. 2 0 1 6 ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Moje miasta Moja kolej Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Warszawa, 30 maja 2017 roku Zakres prac 21,6 km sieci trakcyjnej 22 km linii kolejowej (43 km

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM 13 linii komunikacyjnych 61 643 568 zł 69 000 000 zł 77 578 456 zł 92 000 000 zł 75 530 000

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DODATKOWYCH TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM BIEŻANOWEM ORAZ ŁĄCZNICY KRAKÓW ZABŁOCIE KRAKÓW KRZEMIONKI

BUDOWA DODATKOWYCH TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM BIEŻANOWEM ORAZ ŁĄCZNICY KRAKÓW ZABŁOCIE KRAKÓW KRZEMIONKI BUDOWA DODATKOWYCH TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM BIEŻANOWEM ORAZ ŁĄCZNICY KRAKÓW ZABŁOCIE KRAKÓW KRZEMIONKI Kraków, 12 czerwiec 2012 r. REALIZACJA MODERNIZACJI LINII E30 W BIEŻĄCEJ

Bardziej szczegółowo

NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI. Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy

NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI. Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy OKREŚLENIE OBU POJĘĆ (W TYM PORÓWNANIU) Przez system tramwajowy rozumie się zaplanowany nowy system obsługi miejską komunikacją

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2012 7 Z Unii Europejskiej 12 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 10 mitów o kolejach dużej prędkości 22 Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 29 Dostęp do miejskiej

Bardziej szczegółowo

Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano

Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano 10.03.2015 Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano Autor: Wieczorna Okładka wydania o porcie lotniczym Opisujemy postępy przy budowie airport linku do portów lotniczych w Polsce- opisywałem

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu

Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Projekt Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 15 X XII 2017

O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 15 X XII 2017 INFORMACJA O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 15 X 2017 9 XII 2017 STAN NA DZIEŃ: 06.10.2017 W związku z kolejnymi etapami prac remontowo-modernizacyjnych, zarządca infrastruktury PKP

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu Przewozy Regionalne po usamorządowieniu Podział Spółki Konieczna Propozycje restrukturyzacja Ministerstwa Infrastruktury Podział Spółki Przekazanie do PKP IC: 1 904 wagonów 69 lokomotyw elektrycznych 14

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów

Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów W niedzielę, 12 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów. Prace na głównych liniach wchodzą w końcowy etap. Po ich zakończeniu, już

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Opracowanie na podstawie: mgr inż. Maciej BIEŃCZAK M.,

Bardziej szczegółowo

O 12% więcej pociągów

O 12% więcej pociągów O 12% więcej pociągów za niemal te same pieniądze! fot. Marcin Adam Wróbel Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie dolnośląskim Gdzie jesteśmy? Koleje Dolnośląskie i samorząd wojewódzki na

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE SZYNOBUSY ORAZ NOWY PARKING PARKUJ I JEDŹ W BŁONIU [1]

NOWOCZESNE SZYNOBUSY ORAZ NOWY PARKING PARKUJ I JEDŹ W BŁONIU [1] NOWOCZESNE SZYNOBUSY ORAZ NOWY PARKING PARKUJ I JEDŹ W BŁONIU [1] wt., 10/07/2012-15:50 Już w grudniu na mazowieckie tory wyjadą kolejne dwa nowoczesne szynobusy w barwach Kolei Mazowieckich. Dziś w urzędzie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim. Płock, 27 czerwca 2014 r.

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim. Płock, 27 czerwca 2014 r. Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim Płock, 27 czerwca 2014 r. Cele i kierunki rozwoju Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Najważniejszym celem w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sojusz na rzecz rozbudowy transgranicznych połączeń kolejowych między Polską Zachodnią i Wschodnimi Niemcami w ramach Partnerstwa Odry

Sojusz na rzecz rozbudowy transgranicznych połączeń kolejowych między Polską Zachodnią i Wschodnimi Niemcami w ramach Partnerstwa Odry Sojusz na rzecz rozbudowy transgranicznych połączeń kolejowych między Polską Zachodnią i Wschodnimi Niemcami w ramach Partnerstwa Odry (województwo lubuskie) Berlin, dnia 02-09-2011 Berlin Kostrzyn Gorzów

Bardziej szczegółowo

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A. Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska - Rybnik CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.. Wstęp.... Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 09 grudnia 2015 r. Nr 18 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 25 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej Urząd Transportu Kolejowego Alicja Kozłowska Michał Zięba Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej 27 kwietnia 2017 r INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.: (091) 471-33 - 00 Temat: Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce Rys historyczny

Bardziej szczegółowo