Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

2 KALENDARIUM marzec 2008 pojawia się pierwsza koncepcja utworzenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Propozycja ta jest odpowiedzią na stale rosnący współczynnik migracji mieszkańców regionu łódzkiego i bezpośrednio z nim związany wzrost zatłoczenia na szlakach komunikacyjnych. Koncepcja ta szybko zyskuje aprobatę władz samorządowych województwa łódzkiego i miasta Łodzi. czerwiec 2008 koncepcja łódzkiej kolei aglomeracyjnej zostaje ujęta w publikacji wydanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP pt.: Koncepcja rozwoju transportu kolejowego w regionie łódzkim do 2030 r. październik 2008 pojawia się możliwość sfinansowania projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego rozpoczynają się prace studialne nad projektem. grudzień 2008 powstaje projekt Strategii rozwoju transportu pasażerskiego w regionie łódzkim, w którym zostaje zdefiniowany zakres terytorialny dla kolei aglomeracyjnej oraz jej zadania w systemie transportowym województwa. marzec 2009 rozpoczynają się prace nad studium wykonalności Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i trwają aż do pierwszego kwartału 2012 roku. W ich wyniku potwierdza się konieczność utworzenia szybkiego i sprawnego transportu dla mieszkańców łódzkiej aglomeracji.

3 KALENDARIUM 10 maja 2010 powstaje Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. powołana w celu zapewnienia efektywnej organizacji pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie łódzkim. czerwiec 2010 zostaje złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata wpisanego na listę projektów indykatywnych pod numerem Przedmiotem projektu jest zakup taboru. marzec 2011 pojawiają się nowe możliwości. Zostaje zmieniony Szczegółowy Opis Priorytetów, pojawia się szansa rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu. maj 2011 zostaje złożona kolejna wersja wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zakres projektu zostaje poszerzony o budowę zaplecza technicznego. wrzesień 2011 po przeanalizowaniu wniosku przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Inicjatywę Jaspers po uwzględnieniu uwag, zostaje złożona kolejna wersja wniosku. 16 marca 2012 zostaje ogłoszony przetarg na Dostawę 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania oraz projektowanie i budowę Zaplecza Technicznego w ramach projektu "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej".

4 DLA KOGO ełka? Aktualni pasażerowie korzystający z usług przewozowych świadczonych przez innych przewoźników. Mieszkańcy Łodzi, aglomeracji łódzkiej oraz województwa łódzkiego. Mieszkańcy innych regionów kraju oraz obywatele innych państw przyjeżdżający i przebywających w rejonie województwa łódzkiego, zarówno w celach prywatnych (np. osobistych, turystycznych), jak i biznesowych ich główną korzyścią będzie wyższy komfort podróży oraz oszczędność czasu. Osoby, które dotychczas nie korzystały z transportu publicznego: kierowcy samochodów, którzy dzięki realizacji projektu wybiorą podróż pociągiem, osoby o ograniczonej mobilności (osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice z dziećmi), którym łatwiej będzie podróżować transportem publicznym przystosowanym dla ich potrzeb. Wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy dzięki realizacji projektu odczują korzyści wynikające z pozytywnego oddziaływania projektu na środowisko naturalne i zmiany klimatyczne, realizowanego poprzez zmniejszenie natężenia hałasu oraz zużycia energii.

5 CELE I KORZYŚĆI PROJEKTU CELE GŁÓWNE Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego. Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w aglomeracji łódzkiej poprzez rozwój infrastruktury technicznej Ochrona i poprawa stanu środowiska.

6 CELE I KORZYŚCI PROJEKTU KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI Wzrost jakości i efektywności przewozów poprzez zwiększenie prędkości komunikacyjnej pociągów i skrócenie czasu jazdy. Stała gotowość taboru, dzięki własnemu zapleczu technicznemu do jego obsługi. Punktualność, niezawodność i wyższa częstotliwość kursowania pociągów oraz poprawa wygody podróżnych. Wzrost mobilności mieszkańców, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia. Tani i bezpieczny środek transportu. Zwiększenie spójności systemu transportowego aglomeracji poprzez system węzłów intermodalnych zapewniający efektywne wykorzystanie różnych środków transportu. Obniżenie wypadkowości w ruchu drogowym zgodnie z programem rządowym, poprzez zwiększenie udziału podróży kolei w stosunku do podróży samochodem.

7 CELE I KORZYŚCI PROJEKTU INWESTYCJE Wyraźna wskazówka dla inwestorów o kierunkach rozwoju inwestycji przemysłowych i mieszkaniowych. Stymulowanie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego regionu poprzez poprawę mobilności mieszkańców aglomeracji. ŚRODOWISKO Przejęcie części pasażerów z komunikacji indywidualnej na rzecz transportu kolejowego. Poprawa stanu ochrony środowiska w otoczeniu linii, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez zastosowanie zamkniętego obiegu toalet. Zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania taboru m.in. wskutek zastosowania rozwiązań o wysokiej niezawodności. Obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza, spadek energochłonności przewozów kolejowych w wyniku wprowadzenia taboru o niższym zużyciu energii trakcyjnej. WYRÓWNANIE SZANS Eliminacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wyrównanie szans w dostępie do nauki dla dzieci, młodzieży i studentów pochodzących z bardziej odległych i mniej zurbanizowanych rejonów aglomeracji.

8 TABOR W ramach Projektu Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej planowany jest zakup 20 sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do pasażerskich przewozów aglomeracyjnych. Pociągi będą bezprzedziałowe. Zakupiony tabor spełniać będzie nowoczesne standardy, warunki techniczne i wymagania zapewniające bezpieczeństwo ruchu, przewozu osób i rzeczy oraz ochronę środowiska co wpłynie bezpośrednio na bezawaryjną oraz punktualną jazdę.

9 TABOR PODSTAWOWE PARAMETRY Długość pojazdu: do 52 m, długość przedziału pasażerskiego min. 25 m. Pojemność pojazdu: min. 200 osób (do 5 osób/m2). Max. prędkość: 160 km/h. Min. liczba miejsc siedzących: 120 miejsc (w tym 80 miejsc siedzących stałych). Przewidywany roczny przebieg: km. Żywotność: min km i 30 lat.

10 TABOR WNĘTRZA Funkcjonalne rozwiązania konstrukcji wnętrz zagwarantują przestrzeń i wygodę pasażerów: ergonomiczne fotele wpłyną na komfortową i przyjemną jazdę podróżnych, wnętrza zabezpieczone przed utratą ciepła i przenikaniem hałasu, system wentylacji zagwarantuje schładzanie powietrza w upalne dni, drzwi otwierane automatycznie przyciskami sensorycznymi, w wagonach zainstalowane biletomaty pozwalające na zakup biletów bez konieczności stania w kolejce. NA ZEWNĄTRZ Nowoczesny, oryginalny kształt oraz estetyczna malatura pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ubarwią trasy łódzkich szlaków kolejowych. Zastosowane wysokiej jakości powłoki malarskie i lakiernicze zapewnią ochronę antygraffiti oraz utrzymanie składów w czystości.

11 TABOR DOSTOSOWANIA DLA OSÓB O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH PORUSZANIA SIĘ Pojazdy wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi normami, uwzględniając specyfikację Komisji Europejskiej nr 2007/6633 z dnia r. w sprawie dostępności kolei przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych: łatwy dostęp dla użytkowników specjalne pochylnie dla wózków inwalidzkich przy drzwiach, płaska podłoga w 60 % wnętrza, w każdym z pojazdów 2 miejsca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, toalety dostosowane dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

12 TABOR BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA Bezpieczeństwo przejazdu zagwarantują kamery monitorujące wnętrze pojazdu. Podczas jazdy maszynista będzie miał kontakt z podróżnymi dzięki systemowi pozwalającemu na nadawanie komunikatów głosowych i stałych z kabiny maszynisty. W pojazdach będą zainstalowane kolorowe wyświetlacze LCD informujące pasażerów o przebiegu podróży. Pociągi wyposażone będą w zintegrowany system realizujący funkcje pomiaru prędkości i drogi oraz parametrów przejazdu. W pociągu będą znajdowały się miejsca na większy bagaż, zapewniające jego bezpieczny przewóz. W każdym pojeździe znajdą się specjalne stanowiska, przy których będzie można bezpiecznie umieścić rowery na czas podróży.

13 ZASIĘG TERYTORIALNY

14 NOWOCZESNE ZAPLECZE TECHNICZNE Lokalizacja obiektu: rejon stacji Łódź Widzew w Łodzi. Powierzchnia: ok 4,5 ha. Przeznaczenie: Na terenie zaplecza prowadzone będą procesy związane z przeglądami technicznymi, naprawą oraz bieżącym utrzymaniem taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Kadra: Wykwalifikowana, posiadająca specjalistyczne uprawnienia kadra zapewni bezawaryjną a tym samym punktualną jazdę pociągów oraz bezpieczeństwo pasażerów jak również komfortową podróż w estetycznych oraz czystych wnętrzach.

15 NOWOCZESNE ZAPLECZE TECHNICZNE Infrastruktura: hala technologiczna wraz ze specjalistycznymi urządzeniami, układ torowy z systemem rozjazdów oraz sterowaniem automatycznym, myjnia taboru pracująca w systemie zamkniętego obiegu wody z podczyszczalnią ścieków, punkty utrzymania czystości w taborach oraz uzupełniania niezbędnej galanterii, system odfekalniania oraz uzupełniania wody, system odladzania i napiaszczania, układ drogowy wraz z miejscami parkingowymi oraz rampą podjazdową, instalacje oraz sieci w tym m.in. wodociągowo-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, trakcyjne, teletechniczne, ciepłownicze. Ochrona środowiska: Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią szczególną ochronę środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo pracowników. Oddanie do użytku: pierwsza połowa 2014 roku.

16 NOWOCZESNE ZAPLECZE TECHNICZNE

17 INTEGRACJA ŁKA Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU Dzięki powstaniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej znacznie poprawi się funkcjonowanie wszystkich gałęzi transportu istniejących w regionie: 1. Integracja z siecią publicznego transportu lokalnego powiązanie z sieciami autobusową oraz tramwajową. 2. Integracja z siecią publicznego transportu regionalnego powiązanie z koleją regionalną oraz autobusami sieci regionalnej. 3. Integracja z siecią transportu krajowego powiązanie z pociągami dalekobieżnymi realizowane będzie na dworcu Łódź Fabryczna, Koluszki, Kutno, Zduńska Wola, Łódź Widzew oraz wariantowo Łódź Port Lotniczy. Węzły Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska, Zduńska Wola, Łask, Kutno, Łowicz umożliwią integrację z dalekobieżnym ruchem autobusowym. Możliwe jest też powiązanie z krajowym transportem lotniczym na planowanym dworcu Łódź Port Lotniczy. 4. Integracja z siecią transportu międzynarodowego powiązanie z pociągami międzynarodowymi będzie realizowane w węźle Łódź Fabryczna, a tymczasowo również w węźle Kutno. Łódź Fabryczna stanowić będzie także miejsce integracji systemu aglomeracyjnego z międzynarodową siecią autobusową. Powiązanie z międzynarodowym transportem lotniczym zapewnić ma stacja Łódź Port Lotniczy.

18 INTEGRACJA ŁKA Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU 5. Integracja z transportem indywidualnym wszystkie stacje i przystanki mają dysponować wygodnym podjazdem i zespołem miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w ramach projektów realizowanych przez PKP PLK SA do 2015 r. Są to następujące stacje: Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec, Zgierz Północ, Ozorków, Stryków, Głowno, Glinnik, Koluszki, Łódź Janów, Kolumna, Łask, Zduńska Wola. Wszystkie przystanki i stacje planuje się wyposażyć w parkingi rowerowe. 6. Integracja taryfowa wspólny bilet podstawowe założenia odnośnie ceny biletów będącej podstawowym elementem mającym wpływ na przychody, oparto na taryfach obecnego przewoźnika. Jest to niezbędne zwłaszcza na odcinkach, gdzie będą kursować pociągi obu przewoźników (ŁKA i PR) tj. na odc. Koluszki-Łódź i Sieradz-Łódź. Ceny biletów będą zatem, jak obecnie, pochodną odległości taryfowej. Przewiduje się również dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do wspólnego biletu na styku kolej ŁKA i komunikacja miejska. Dopłata ta będzie obowiązywać do przewozów w celu rozszerzenia zakresu obowiązywania biletu kolejowego ŁKA na transport publiczny w ograniczonym zakresie np. 3-4 przystanków od stacji kolejowej w celu poprawy dostępności sieci ŁKA.

19 Bibliografia - łódzki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników RP Źródła ilustracji

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Warszawa, Październik 2011 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Nazwa dokumentu: Wstępne studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2203 UCHWAŁA NR XLVIII/579/14 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia planu zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej 11 P o l i c y A d v i C E n ot e s Poprawa jakości usług komunikacji publicznej CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap II Analiza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego Wersja po konsultacjach społecznych

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Plan rozwoju Spółki na lata 2007-2027. Warszawa, październik 2007r.

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Plan rozwoju Spółki na lata 2007-2027. Warszawa, październik 2007r. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Plan rozwoju Spółki na lata 2007-2027 Warszawa, październik 2007r. 1 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SKM....3 2. AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ...3 3. SKM W ZINTEGROWANYM

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia.

Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Legnicy z dnia. Plan zrównoważonego rozwoju dla Gminy Legnica oraz Gmin Spis treści 1. Przedmiot opracowania... 5 1.1. Cel opracowania... 5 1.2. Zakres planu...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta

Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta Wstęp - informacje ogólne Pierwsza Polityka transportowa dla Krakowa przyjęta została w 1993 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo