WYMAGANIA ORGANIZATORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA ORGANIZATORA"

Transkrypt

1 WYMAGANIA ORGANIZATORA Załącznik nr 2 do Regulaminu I. OGÓLNE: 1. Oferent będzie świadczył usługę zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz usługi telekomunikacyjne i serwerowe dla firm umiejscowionych w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym zlokalizowanych zarówno w nowym budynku biurowo-laboratoryjnym i konferencyjno-wystawienniczym jak również w budynku biurowym i Hali Łukowej, w Gdyni przy. Oferentowi przysługuje prawo do świadczenia usług serwerowych również firmom nie związanym z PPNT pod warunkiem, zapewnienia pierwszeństwa w świadczeniu usług firmom PPNT. 2. Obecnie Organizator przeznacza na wynajem 6.303,82m 2 powierzchni, która jest zajmowana przez 70 firm. Po oddaniu budynku biurowo laboratoryjnego wynajmowana dla firm powierzchnia ulegnie zwiększeniu o m 2. Szacuje się, że ostateczna liczba firm zlokalizowanych na terenie PPNT będzie wynosiła około Parametry infrastruktury w nowej części PPNT: a. 1 centrala telefoniczna Alcatel Enterprise z 2 kartami PRA (30B+D) dla ruchu wchodząco-wychodzącego oraz wyposażona w 608 analogowych kart abonenckich b. 29 punktów dystrybucyjnych (wyposażonych w urządzenia aktywne- switche) c. 1 główny punkt dystrybucyjny ( wyposażony w urządzenia aktywne -switche i ups ) d linii teletechnicznych do gniazdek użytkowników ( z czego organizator zapewni około 85% portów poprzez urządzenia aktywne w punktach dystrybucyjnych) e. 130 bezprzewodowych punktów dostępowych 4. W istniejących obiektach funkcjonuje: a. 1 centrala telefoniczna Alcatel Enterprise z 2 kartami PRA (30B+D) dla ruchu wchodząco-wychodzącego oraz wyposażona w 9 analogowych kart abonenckich SLI po 16 wyjść każda, 1 cyfrową kartę abonencką UA z 8 wyjściami, 1 karta wejść analogowych APA z 4 wejściami, 1 karta BRA z 8 portami wejścia-wyjścia, 1 karta ISDN z 8 wyjściami b. 7 punktów dystrybucyjnych c. 1 główny punkt dystrybucyjny 5. Stara część parku aktualnie dzierżawi większość urządzeń. Po przejęciu sieci przez Oferenta, dzierżawa wygasa i Oferent będzie musiał zapewnić tam urządzenia aktywne na czas świadczenia usług. Lista aktualnie wykorzystywanych urządzeń: W posiadaniu zamawiającego są trzy switche 24 portowe oraz dwa switche 48 portowe, Dzierżawi natomiast urządzenia z poniższej tabeli Strona 1 z 6

2 Pomieszczenie Model Ilość portów zajętych Miedź Światłowód Centrala AT4 Cisco Catalyst 2960G 3 3 Centrala AT4 Cisco Catalyst 2900 XL 1 4 Centrala AT4 Cisco Catalyst Centrala AT4 Cisco Catalyst Centrala AT4 Cisco Catalyst 2900 XL 2 23 Pomieszczenie 213 Cisco Catalyst 2900 XL 1 23 Pomieszczenie 213 Cisco Catalyst 2900 XL 0 21 Pomieszczenie 213 Cisco Catalyst 2900 XL 0 13 Hala łukowa Cisco Catalyst 2900 XL 6 2 Hala łukowa Cisco Catalyst 2900 XL 17 2 Hala łukowa Cisco Catalyst 2900 XL 8 2 Hala łukowa Cisco Catalyst 2900 XL 16 2 Razem Opis pomieszczenia serwerowni i głównego punktu dystrybucyjnego w nowej części parku. Serwerownia: a) powierzchnia 168m 2 b) kontrola dostępu c) 4 klimatyzatory o mocy 76 KW każdy d) 180 linii elektrycznych (pod podłogą podnoszoną) maksymalna moc przewidziana dla serwerowni i zabezpieczona agregatem to 180KW e) brak szaf rack f) w pomieszczeniu cztery podwójne gniazda rj 45 Główny punkt dystrybucyjny a) powierzchnia 20m 2 b) 28KW mocy chłodniczej, c) zasilacz ups 30KVA d) 5 szaf 42U 7. Opis pomieszczenia serwerowni i głównego punktu dystrybucyjnego w starej części. Na obydwa pomieszczenia przewidziane jest 45KW prądu zabezpieczonego agregatem. Strona 2 z 6

3 W pomieszczeniu at4 jest główny punkt dystrybucyjny, znajduje się tam centrala telefoniczna oraz szafa teletechniczna, której właścicielem jest aktualny dostawca Internetu. Pomieszczenie o powierzchni 10,29 m 2 z klimatyzacją o mocy 4,5KW. W pomieszczeniu at3 serwerownia znajduje się 10 szaf teletechnicznych oraz klatka na serwery w obudowach tower, jest to wyposażenie, którego właścicielami są firmy z PPNT. Powierzchnia to 22,94 m 2, zainstalowane klimatyzatory o łącznej mocy chłodniczej 37KW. 8. Oferent będzie miał za zadanie obsługiwać istniejącą i wybudowaną w ramach inwestycji infrastrukturę teletechniczną tzn. sieć teleinformatyczną szkieletową i dostępową, urządzenia dostępowe, urządzenia dystrybucyjne oraz świadczył usługi administrowania i utrzymania przekazanej infrastruktury. Na bazie przekazanej przez Organizatora infrastruktury będzie świadczył usługi dostępu do Internetu, telefonii oraz inne usługi sieciowe dla firm znajdujących się w PPNT w tym m.in. obsługa serwerowni. Organizator zaleca, aby Oferent zapoznał się na miejscu z istniejącą infrastrukturą i stosowanymi rozwiązaniami. 9. Organizator oczekuje od Oferenta realizacji czterech powiązanych ze sobą procesów mających zapewnić kompleksową obsługę i zabezpieczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych i serwerowych na rzecz użytkowników i najemców kompleksu PPNT. W ramach kompleksowej obsługi realizowane będą następujące procesy: a. opracowanie, zaprojektowanie i realizację sieci wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi, b. zapewnienie bieżącej obsługi sieci i jej użytkowników, c. świadczenie usług teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, d. świadczenie usług kolokacji sprzętu teleinformatycznego. 10. Założeniem Organizatora jest udostępnienie Oferentowi sieci okablowania strukturalnego budynku, dzierżawa urządzeń celem świadczenia przez Oferenta usług Najemcom PPNT. Celem zoptymalizowania kosztów świadczonych usług, zakup usług zewnętrznych (łącza zapewniające usługi telefoniczne i dostępu do Internetu) powinien dokonywać Oferent. 11. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług przewiduje się na 01 lutego 2013r. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi. Rozpoczęcie możliwości świadczenia usługi uzależnione jest od terminu zakończenia inwestycji. 12. W zakresie nowych obiektów PPNT Organizator wymaga w terminie wskazanym w punkcie 11 rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie dostarczania internetu i telefonii. Świadczenie pozostałych usług wymienionych w części II (Szczegółowe) punkt 18 w nowych obiektach PPNT ma nastąpić w przeciągu miesiąca od daty wskazanej w punkcie W przypadku istniejących obiektów PPNT Oferent ma miesiąc czasu na przejęcie usług od obecnego dostawcy. Serwerownia znajdująca się w starej części parku musi zostać przejęta bez przestoju w jej pracy dłuższego niż 4 godziny. 14. Wszelkie dodatkowe prace umożliwiające poszerzenie zakresu świadczonych usług obciążają Oferenta i muszą wcześniej uzyskać akceptację Organizatora. Akceptacja musi być wyrażona na piśmie. II. SZCZEGÓŁOWE 1. Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla firm wynajmujących lokale w PPNT. 2. Zapewnienie usług telefonicznych dla firm wynajmujących lokale PPNT. Strona 3 z 6

4 3. Umożliwienie podłączenia się do zarządzanej centrali telefonicznej operatora telekomunikacyjnego wybranego przez GCI (rezerwacja na ten cel jednego dostępu PRA) oraz rezerwacja puli numerów wewnętrznych użytkowanych przez pracowników GCI. 4. Umożliwienie Organizatorowi postawienia w serwerowni swoich szaf, bez pobierania za to opłat za usługę (maksymalnie 5 szaf). 5. Zawarcie umów na świadczenie usług z firmami wynajmującymi w zakresie usług telekomunikacyjnych (decyzja zależy do firmy) oraz zgodne z zasadami księgowości rozliczanie ich za zamówione usługi. 6. Zarządzanie i administrowanie dzierżawioną siecią. Obowiązek świadczenia usług w sieci telekomunikacyjnej i strukturalnej, jej eksploatację, nadzór nad nią, zarządzanie i utrzymanie. 7. W indywidualnych przypadkach za zgodą Organizatora Oferent jest zobowiązany do udostępnienia punktów dystrybucyjnych firmom parkowym, które wynajmują całą powierzchnię obsługiwaną przez dany punkt dystrybucyjny. Szczegółowe zasady współpracy zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy Oferentem a firmą PPNT. 8. Zapewnienie stałości usług na poziomie nie niższym niż 99, 2% liczonym w każdym okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku braku prądu, czasu kiedy nie jest on dostarczany, Organizator nie będzie wliczał tego w czas niedostępności usług. 9. Prowadzenie dokumentacji technicznej pozwalającej na określenie: a. zasad funkcjonowania sieci, b. gniazd i patch paneli -każde z nich musi być opisane, c. zmian bieżące odnotowywanie wszelkich prac w tym zakresie, d. nowych gniazd i kabli - na wszystko ma być dokumentacja, e. wprowadzenie zasad bezpieczeństwa, f. back-up konfiguracji switchy po każdej zmianie konfiguracji, g. rejestrów zgłoszeń uszkodzeń i awarii wraz z dokładną datą, czasem przyjęcia i usunięcia, opisem przyczyny i rozwiązania awarii, h. rejestr usług świadczonych poszczególnym firmom PPNT. 10. Organizator wymaga, aby raz w miesiącu pliki aktualizacyjne, o których mowa w pkt. 9 ust. f były przekazywane do komórki informatyki GCI. 11. Wszystkie rejestry, o których mowa w pkt. 9 mają być dostępne dla przedstawicieli Organizatora oraz przekazane po zakończeniu umowy. 12. Zarządzanie centralą telefoniczną Alcatel Enterprise wraz z modułem wyniesionym. 13. Obsługa serwerowni wraz z możliwością świadczenia usług firmom zewnętrznym, z zapewnieniem pierwszeństwa usług najemcom PPNT. Organizator wymaga, aby Najemcy PPNT mieli zapewnioną możliwość zakupienia usług polegających na dzierżawie miejsc w szafach lub całych szaf oraz dzierżawie serwerów zarówno wirtualnych jak i fizycznych. 14. W przypadku zakończenia umowy Organizatorowi, przysługuje prawo odkupienia urządzeń zainstalowanych przez Oferenta, na warunkach preferencyjnych. Udokumentowana cena zakupu pomniejszona o wskaźnik amortyzacji za lata użytkowania. 15. Oferent przyjmuje na siebie obowiązek bieżącego doposażania serwerowni, centrali i sieci telekomunikacyjnej w urządzenia niezbędne do prawidłowej ich pracy oraz świadczenia usług. Każda zmiana musi być wcześniej uzgodniona z przedstawicielami Organizatora. Wymaga się pisemnego potwierdzenia uzyskania zgody od Organizatora, na dokonanie zmian. 16. Czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie nie może być dłuższy niż 2 godziny, zaś usunięcie uszkodzenia powinno nastąpić w ciągu 6 godzin. W przypadku wystąpienia awarii o dłuższym czasie usuwania Oferent ma obowiązek uruchomić usługi zastępcze. Strona 4 z 6

5 17. Oferent ma obowiązek zapewnić bezprzewodowy Internet na terenie objętym usługą i administrować siecią. 18. Organizator wymaga, aby Oferent zapewniał następujący zakres usług: a. podstawowy usługi dostępu do Internetu: standard 1 o minimalnych parametrach 2 Mb, symetryczne, minimum jeden publiczny adres ipv4, możliwość uzyskania 5 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy standard 2 o minimalnych parametrach 5 Mb, symetryczne, minimum jeden publiczny adres ipv4, możliwość uzyskania 5 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy standard 3 o minimalnych parametrach 100 Mb do klienta i 10 Mb od Klienta, minimum trzy publiczne adresy ipv4 możliwość uzyskania 10 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy łącze na zamówienie o dowolnej przepustowości w cenie określonej za 1 Mb przesyłu i wysyłu, bez limitu transferu, możliwe negocjowanie parametrów SLA, dostęp do wskazanych zewnętrznych operatorów sieciowych, łącza światłowodowe, łącza transmisji danych QOS sieci kolokacja serwerów najemców we własnej serwerowni udostępnianie usług transmisji na niestandardowym poziomie (np. światłowód do punktu dystrybucyjnego, łącza backup-owe o dużej przepływności) zestawienie łącza telekomunikacyjnego vpn udostępnienie sieci WiFi udostępnienie przestrzeni w szafach teleinformatycznych na instalację osprzętu i urządzeń będących własnością Najemców i klientów zewnętrznych b. dodatkowy hosting stron WWW i serwerów pocztowych na życzenie usługi Backup i archiwizacji w serwerowni serwery plików FTP, SFTP wsparcie dla budowy przez najemców własnych sieci wirtualnych (VLAN) świadczenie serwisu IT pomoc w budowie i wdrożeniu polityk bezpieczeństwa firewall i ochrona AV udostępnianie wirtualnych serwerów i serwerów dedykowanych usługi streamingu video Help desk 19. Zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący przez okres obowiązywania umowy. Powyższe zobowiązuje Oferenta do umożliwiania świadczenia usług firmom PPNT przez innych operatorów oraz nie stosowania zaporowej ceny interkonect. 20. Ceny usług za usługi zlecone przez firmy nie mogą być wyższe niż uśredniona cena danej usługi lub najbardziej zbliżonej do niej, wykazana w cennikach 3 operatorów telekomunikacyjnych posiadających największe udziały w rynku usług pod względem liczby Klientów (dane ze strony UKE) tj.: Multimedia Polska S.A., Netia S.A. i Orange Polska (Telekomunikacja Polska S.A), ustalonych na dzień podpisania umów. 21. Oferent oprócz miesięcznej opłaty stałej zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za zużytą przez dzierżawione urządzenia, sprzęt i sieć teleinformatyczną, energię elektryczną. Strona 5 z 6

6 22. Organizator zapewnia Oferentowi pomieszczenie w celu prawidłowej realizacji usługi. Oferent będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za zużyte media zgodnie z metodologią wyliczenia przyjętą w PPNT. Strona 6 z 6

WYMAGANIA ORGANIZATORA

WYMAGANIA ORGANIZATORA WYMAGANIA ORGANIZATORA Załącznik nr 2 do Regulaminu I. OGÓLNE: 1. Oferent będzie świadczył usługę zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz usługi telekomunikacyjne i serwerowe dla firm umiejscowionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y

Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y Załącznik nr 5 do Oferty Ramowej Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y DO OFERTY OKREŚLAJĄCEJ RAMOWE WARUNKI UMÓW O DOSTĘPIE DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ I ZWIĄZANYCH Z NIM UDOGODNIEŃ W ZAKRESIE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Wymagane łącza, numeracja, zasady rozliczeń. 1. W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr, zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w... przy ul...., zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ SERWEROWNI WROCŁAW, DNIA 08.07.2015 R. DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo