CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF"

Transkrypt

1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. w Katowicach (40-039), ul. Powstańców 30

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o. o I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Opłaty jednorazowe: Opłaty miesięczne: Plany Taryfowe - obowiązujące Plany Taryfowe - niedostępne dla nowo zawieranych umów Pakiety minut - KRAJ - niedostępne dla nowo zawieranych umów Pakiety minut - ZAGRANICA - niedostępne dla nowo zawieranych umów Pozostałe opłaty miesięczne... 8 III. USŁUGI TELETRANSMISYJNE Opłaty jednorazowe: Opłaty miesięczne: IV. DZIERŻAWA PODBUDOWY DLA SIECI KABLOWEJ V. USŁUGI INTERNETOWE VI. USŁUGI POZOSTAŁE CZĘŚĆ II. TABELE TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o. o I. TABELA TARYF obowiązująca dla nowych umów II. TABELE TARYF niedostępne dla nowych umów TABELA TARYF STANDARD SEKUNDA (ROZLICZENIE SEKUNDOWE ZIT) TABELA TARYF STANDARD IMPULS (ROZLICZENIE IMPULSOWE ZIT) TABELA TARYF - GODZINKA TABELA TARYF - VoIP Standard TABELA TARYF - VoIP Premium CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 2

3 CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 3

4 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Cennik usług telekomunikacyjnych POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. został opracowany na podstawie: Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 t.j. z późn. zm.) Zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. w Katowicach, z dnia 10 lutego 2016 r. Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLSKĄ GRUPĘ GÓRNICZĄ sp. z o.o. 2. Usługi nie objęte niniejszym cennikiem rozliczane będą wg uzgodnionej z usługobiorcą kalkulacji kosztów. 3. Poszczególne pozycje, taryfy, pakiety i usługi wymienione w tym cenniku, mogą być stosowane i oferowane abonentom w zależności od możliwości i warunków technicznych danego Oddziału Operatora. 4. Cennik obowiązuje od dnia r. CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 4

5 II. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 1. Opłaty jednorazowe: Nazwa Usługi Opłata Opłata Przyznanie abonamentu telefonicznego 1,00 1,23 stałego Przyznanie abonamentu telefonicznego okresowego: - do 14 dni 50,00 61,50 - powyżej 14 dni 30,00 36,90 Przyznanie abonamentu VoIP (z zakresu numeracji Operatora PGG sp. z o.o.) 1,00 1,23 Przyznanie abonamentu aparatu ISDN 100,00 123,00 Zmiana linii analogowej na ISDN 50,00 61,50 Przeniesienie aparatu końcowego telefonii analogowej lub ISDN : - na terenie tego samego budynku Bez opłat Bez opłat - na terenie tej samej posesji 15,00 18,45 - w ramach jednej centrali telefonicznej 30,00 36,90 - w ramach sieci PGG sp. z o.o. 40,00 49,20 Zmiana instalacji telefonicznej w mieszkaniu 36,90 30,00 na życzenie abonenta za każdą za każdą rozpoczętą rozpoczętą godzinę prac (+) koszt godzinę prac (+) materiałów koszt materiałów Zmiana w uprawnieniu stacji Bez opłat Bez opłat Przekazanie abonamentu telefonicznego bez zmiany miejsca zainstalowania Opłata za przeniesienie przydzielonego numeru do innego operatora Sprawdzenie i odbiór wykonanej przez abonenta instalacji telefonicznej Zmiana numeru telefonu na żądanie abonenta Nadanie informacji słownej o zmianie numeru urządzenia końcowego (na żądanie abonenta) 1,00 1,23 Bez opłat Bez opłat 10,00 12,30 20,00 24,60 50,00 61,50 Ponowne włączenie telefonu gdy wyłączenie nastąpiło z winy abonenta Bez opłat Bez opłat Dokonanie zmian w ewidencji stacji Bez opłat Bez opłat CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 5

6 2. Opłaty miesięczne: 2.1.Plany Taryfowe - obowiązujące Nazwa Standard 24,00 29,52 Tabela Taryf i warunki planu Tabela Taryf Bezpłatne rozmowy w ramach lokalizacji central telefonicznych na jednym oddziale PGG sp. z o.o. Stacjonarne 2 Godziny w prezencie 30,00 36,90 Tabela Taryf z upustem 120 min połączeń do krajowych sieci stacjonarnych. Bezpłatne rozmowy w ramach lokalizacji central telefonicznych na jednym oddziale PGG sp. z o.o. Stacjonarne i GSM - 3 Godziny w prezencie 45,00 55,35 Tabela Taryf z upustem 120 min połączeń do krajowych sieci stacjonarnych oraz 60 min połączeń do krajowych sieci komórkowych GSM. Bezpłatne rozmowy w ramach lokalizacji central telefonicznych na jednym oddziale PGG sp. z o.o. Kraj i Unia - 4 Godziny w prezencie 55,00 67,65 Tabela Taryf z upustem 120 min połączeń do krajowych sieci stacjonarnych, 60 min połączeń do krajowych sieci komórkowych GSM oraz 60 min połączeń na numery stacjonarne Unii Europejskiej. Bezpłatne rozmowy w ramach lokalizacji central telefonicznych na jednym oddziale PGG sp. z o.o. VoIP dla każdego * 1,00 1,23 Tabela Taryf * - dostępne z usługą Zitostrada lub w zależności od możliwości technicznych Operatora CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 6

7 2.2.Plany Taryfowe niedostępne dla nowo zawieranych umów. Nazwa Standard 24,00 29,52 Sekunda 30,00 36,90 Uwagi 0,29 zł netto (0,36 zł brutto) / impuls zgodnie z Tabelą Standard Impuls Opłata startowa 0,15 netto zł (0,18 zł brutto) + opłata za czas rozmowy zgodnie z Tabelą Standard Sekunda Socjalny 19,00 23,37 Standard impuls 24,00 29,52 Standard sekunda 30,00 36,90 0,58 netto zł (0,71 zł brutto)/ impuls zgodnie z Tabelą Standard Impuls Tabela Standard Impuls oraz bezpłatne rozmowy w ramach centrali telefonicznej Tabela Standard Sekunda oraz bezpłatne rozmowy w ramach centrali telefonicznej Socjalny impuls 15,00 18,45 Tabela Standard Impuls Dodatkowo 15 darmowych impulsów w ramach abonamentu. Po wykorzystaniu darmowych jednostek cena impulsu wynosi 0,58 zł netto / 0,71 zł brutto. Godzinka 45,00 55,35 Tabela Godzinka oraz bezpłatne rozmowy w ramach centrali telefonicznej oraz 60 minut darmowych rozmów na numery stacjonarne w Polsce VoIP Standard 0,00 0,00 Rozliczanie rozmów 10% taniej w stosunku do Tabeli Standard Sekunda VoIP Premium 30,00 36,90 Rozliczanie pozostałych rozmów 20% taniej w stosunku do Tabeli Standard Sekunda CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 7

8 2.3.Pakiety minut - KRAJ - niedostępne dla nowo zawieranych umów. Nazwa Uwagi GSM 60 30,00 36,90 60 darmowych minut do sieci GSM Stacjonarne 60 6,00 7,38 60 darmowych minut do sieci stacjonarnych w Polsce 2.4. Pakiety minut - ZAGRANICA - niedostępne dla nowo zawieranych umów. Nazwa Uwagi Zachód 60 * 17,00 20,91 60 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw Wschód 60 ** 33,00 40,59 60 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw Zachód 30 * 10,00 12,30 30 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw Wschód 30 ** 21,00 25,83 30 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw * - dotyczy telefonii stacjonarnej krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, USA i Kanady ** - dotyczy telefonii stacjonarnej Rosji, Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Armenii 2.5. Pozostałe opłaty miesięczne Nazwa usługi Opłata Opłata Dodatkowy abonament dla stacji ISDN (dla wszystkich planów taryfowych) 16,00 19,68 -dodatkowy numer MSN 5,00 6,15 Korzystanie z międzycentralowego traktu cyfrowego E1 (30 kanałów) Korzystanie z jednego portu dostępowego do centrali telefonicznej (PSTN) Nadanie informacji słownej o zmianie numeru urządzenia końcowego (na żądanie abonenta) 1 000, ,00 24,00 29,52 10,00 12,30 CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 8

9 Wykonanie wydruku szczegółowego przeprowadzonych rozmów, dla jednego abonenta na jego żądanie niezależnie od ilości stacji abonenckiej - do 5 stron A4 3,00 3,69 - za każdą następna stronę 0,50 0,62 Zawieszenie świadczenia usług (na żądanie abonenta) za każdy rozpoczęty okres rozrachunkowy 10,00 za każdy miesiąc trwania usługi 12,30 za każdy miesiąc trwania usługi Rezerwacja numeru telefonu 5,00 6,15 Zastrzeżenie numeru telefonu Bez opłat Bez opłat Za konserwację jednego aparatu telefonicznego: - analogowego 5,00 6,15 - cyfrowego 10,00 12,30 Za konserwację centralki lokalnej (od portu) 2,00 2,46 Zablokowanie kierunku wybierania (za każdy Bez opłat Bez opłat kierunek) Prezentacja numeru dzwoniącego CLIP 3,00 3,69 Za korzystanie z numeracji PGG sp. o o.o. Za każde 100 numerów 10,00 12, Opłaty za telefoniczny ruch automatyczny: zgodnie z Tabelą Taryf PGG sp. z o.o Opłaty za realizację połączeń w ruchu półautomatycznym central telefonicznych - koszt rozmowy zgodnie z Tabelą Taryf PGG sp. z o.o. III. USŁUGI TELETRANSMISYJNE 1. Opłaty jednorazowe: Nazwa Usługi Opłata Opłata Uruchomienie pary miedzianej 100,00 123,00 Uruchomienie usługi "Gwarancja sprawności" 50,00 61,50 dla pary miedzianej (usunięcie uszkodzenia do końca następnego dnia roboczego) Zestawienie pary włókien światłowodowych 1 000, ,00 Uruchomienie łącza transmisji (urządzenia 500,00 615,00 operatora, łącze synchroniczne) Uruchomienie łącza Ethernet 500,00 615,00 CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 9

10 2. Opłaty miesięczne: Para miedziana lub łącze transmisji cyfrowej - koszt dzierżawy jest sumą opłaty stałej i stawki za każdy rozpoczęty kilometr po trasie kabla Nazwa usługi Opłata stała Opłata stała Opłata za każdy rozp. km Opłata za każdy rozp. km Dzierżawa pary miedzianej 11,00 13,53 20,00 24,60 Dzierżawa pary miedzianej z usługą "Gwarancja sprawności" (usunięcie uszkodzenia do końca następnego dnia roboczego) Dzierżawa pary włókien światłowodowych: 16,60 20,42 22,00 27,06 szarych Bez opłat Bez opłat 150,00 184,50 ciemnych Bez opłat Bez opłat 250,00 307,50 Nazwa usługi Dzierżawa łącza transmisji cyfrowej 50 Mbps Opłata stała Opłata stała - do 10 km 700,00 861,00 - powyżej 10 km do 20 km 1 000, ,00 - powyżej 20 km do 50 km 1 200, ,00 - powyżej 50 km 1 500, ,00 Dzierżawa łącza transmisji cyfrowej 100 Mbps - do 10 km 1 000, ,00 - powyżej 10 km do 20 km 1 200, ,00 - powyżej 20 km do 50 km 1 500, ,00 - powyżej 50 km 1 800, ,00 Dzierżawa łącza transmisji cyfrowej 150 Mbps - do 10 km 1 200, ,00 - powyżej 10 km do 20 km 1 500, ,00 - powyżej 20 km do 50 km 1 800, ,00 - powyżej 50 km 2 100, ,00 Dzierżawa łącza transmisji cyfrowej 200 Mbps - do 10 km 1 500, ,00 - powyżej 10 km do 20 km 1 800, ,00 - powyżej 20 km do 50 km 2 100, ,00 - powyżej 50 km 2 400, ,00 Dzierżawa łącza transmisji cyfrowej 300 Mbps - do 10 km 1 800, ,00 - powyżej 10 km do 20 km 2 100, ,00 - powyżej 20 km do 50 km 2 400, ,00 - powyżej 50 km 2 700, ,00 CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 10

11 Nazwa usługi Opłata stała Opłata stała Opłata za każdy rozp. km Opłata za każdy rozp. km Dzierżawa synchronicznego łącza transmisji cyfrowej w sieci światłowodowej - 2 Mb/s 1500, ,00 200,00 246,00 IV. DZIERŻAWA PODBUDOWY DLA SIECI KABLOWEJ Nazwa usługi Dzierżawa miejsca w kanalizacji kablowej, za każde rozpoczęte 100 m Dzierżawa miejsca na słupie, za każde 100 m linii napowietrznej Opłata stała Opłata stała 121,95 150,00 50,00 61,50 V. USŁUGI INTERNETOWE Stały dostęp do sieci Internet w technologii ADSL ( ZITOSTRADA ) (zawiera dzierżawę modemu ADSL z wyjściem Ethernet) Utrzymanie łącza PGG sp. z o.o. dla usługi Zitostrada w przypadku nieskorzystania z usługi telefonicznej w dostępie analogowym na tym łączu. Opłata za uruchomienie linii Opłata za uruchomienie linii Za utrzymanie łącza dla ADSL 1,00 1,23 25,00 30,75 Uwaga: W przypadku świadczenia usługi (ZITOSTRADA) na czynnej linii telefonicznej w ramach obowiązującego Planu Taryfowego abonament za ten Plan Taryfowy zostaje zmniejszony o wartość 23 zł netto / miesiąc. (do czasu obowiązywania umowy na usługę ZITOSTRADA). 1. Umowa na 2 lata Przepływność łącza Instalacja Instalacja 512/128 kb/s 1,00 1,23 24,39 30, /256 kb/s 1,00 1,23 32,52 40, /512 kb/s 1,00 1,23 48,78 60, /1024 kb/s 1,00 1,23 65,04 80,00 2. Umowa na 1 rok Przepływność łącza Instalacja Instalacja 512/128 kb/s 1,00 1,23 32,52 40, /256 kb/s 1,00 1,23 40,65 50, /512 kb/s 1,00 1,23 60,98 75, /1024 kb/s 1,00 1,23 81,30 100,00 CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 11

12 3. Umowa na czas nieokreślony Przepływność łącza Instalacja Instalacja 512/128 kb/s 1,00 1,23 48,78 60, /256 kb/s 1,00 1,23 65,04 80, /512 kb/s 1,00 1,23 89,43 110, /1024 kb/s 1,00 1,23 113,82 140,00 Bezprzewodowy Internet (ZIT-BOX) Opłata za dzierżawę modemu ADSL z wyjściem Ethernet oraz nadajnikiem WiFi ( zamiast dzierżawy modemu ADSL tylko z wyjściem Ethernet). bez dodatkowych opłat Ceny opłat za łącza stałe ADSL o wyższych przepływnościach niż określone w tabelach oraz ceny usług innych niż wymienione w powyższym cenniku, ustalane będą indywidualnie dla klienta. VI. USŁUGI POZOSTAŁE Nazwa usługi Opłata Opłata Uzgodnienie dokumentacji: - za każdy projekt nie kolidujący z 50,00 61,50 urządzeniami PGG sp. z o.o. - projekt prosty, jeżeli koliduje z urządzeniami 60,00 73,80 PGG sp. z o.o. - projekt złożony /jeżeli koliduje z 100,00 123,00 urządzeniami PGG sp. z o.o. Wytyczenie trasy kabla w terenie (za każde 65,00 79, m) Nadzór nad robotami (za każdą rozpoczętą godzinę) na infrastrukturze i obiektach PGG sp. z o.o. - w dni robocze od 65,51 80, do w dni robocze od 107,80 132, do soboty, niedziele 150,00 184,50 i dni świąteczne Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych operatora do lokalu klienta w celu usunięcia awarii, nie leżącej po stronie operatora 50,00 61,50 CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 12

13 CZĘŚĆ II. TABELE TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 13

14 I. TABELA TARYF obowiązująca dla nowych umów Lp. netto za min. poł. w PLN brutto za min. poł. w PLN NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy 1 00 bezpłatne 800; 8043; 806; 8081; 116; alarmowe T 0,00 0, jednokrotne+in 801(1,2,7,8); za połączenie 0,29 0, IN 801(3,9); 8041; T 0,18 0,22 sieć stacjonarna; 39; 4 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; 19228; AUS; ASI T 0,29 0, ; 7011 ;7081;20(7,8)1; ; 8044 T 0,30 0, międzynarodowe-1 strefa T 0,50 0, ; 7012; 7082; 20(7,8) 2; 7032; 19491; T 1,05 1, ; 7015; 7085; 20(7,8) 5; 7035; T 3,00 3, ; 7017; 7087; 20(7,8) 7; 6422; 7037; T 4,00 4, sieci komórkowe T 0,50 0, międzynarodowe-2 strefa T 0,80 0, międzynarodowe-3 strefa T 1,55 1, międzynarodowe-4 strefa T 1,69 2, ; 7013; 7083; 20(7,8)3; 7033; 19493; międzynarodowe-5 strefa T 1,87 2, międzynarodowe-7 strefa T 2,10 2, ; 7014; 7084; 20(7,8) 4; 7034; międzynarodowe-8 strefa T 3,45 4, ; 7016; 7086; 20(7,8) 6; 7036; międzynarodowe-9 strefa T 6,21 7, ; 7018; 7088; 20(7,8) 8; 7038; STI 20(2,9) T 0,08 0, sieci komórkowe Inne - rezerwa T 0,70 0, Sieć lokalna PGG SP. Z O.O. T 0,03 0, za połączenie 0,58 0, ;19051 za połączenie 0,87 1, za połączenie 2,03 2, za połączenie 3,19 3, za połączenie 4,06 4, za połączenie 5,22 6, ; 7019; 7089; 20(7,8) 9; 7039; 7046 za połączenie 8,12 9, międzynarodowe-6 strefa ; ; T 2,00 2, ; 19497; 7041 za połączenie 1,16 1, ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; T 0,58 0, ; 19470; 19489; 19570; 19571; 19574; 19575; ; za połączenie 10,15 12, za połączenie 20,01 24, za połączenie 28,71 35,31 Objaśnienia : - T = 24 h - Czas połączenia rozliczany jest sekundowo i sumowany w okresie taryfikacyjnym. CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 14

15 II. TABELE TARYF - niedostępne dla nowych umów 1. Tabela Taryf Standard Sekunda (rozliczenie sekundowe ZIT) NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,29 0,36 02 IN 801(3,9); 8041; 39 T1* 0,10 0,12 strefowe,miejscowe T2* 0,05 0,06 T5* 0,05 0,06 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T* 0,29 0, ; ;708 1;20(7,8)1; międzystrefowe T1* 0,30 0,37 międzystrefowe NDSI 20(2,9); T2* 0,25 0, T5* 0,20 0,24 05 międzynarodowe-1 strefa T* 0,80 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T* 1,05 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T* 3,00 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 6422; 703 7; T* 3,99 4,90 09 sieci komórkowe T1* 0,75 0,92 T2* 0,65 0,80 T5* 0,65 0,80 10 międzynarodowe-2 strefa T* 1,39 1,70 11 międzynarodowe-3 strefa T* 1,55 1,90 12 międzynarodowe-4 strefa T* 1,69 2, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T* 1,87 2,30 14 międzynarodowe-7 strefa T* 2,10 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T* 3,45 4, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T* 6,21 7, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 stref. 20(2,9) T1* 0,10 0,12 T2* 0,05 0,06 T5* 0,05 0,06 18 sieci komórkowe PLAY T1* 0,80 0,98 T2* 0,70 0,86 T5* 0,70 0,86 19 Sieć lokalna PGG SP. Z O.O. T* 0,05 0, JT za połączenie 0,58 0, ; JT za połączenie 0,87 1, JT za połączenie 2,03 2, JT za połączenie 3,19 3, JT za połączenie 4,06 4, JT za połączenie 5,22 6, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 8,12 9,98 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T* 2,00 2, ; 19497; JT za połączenie 1,16 1,42 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; 19470; 19489; 19570; 19571;1 9574; 19575; ; T* 0,58 0,71 CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 15

16 JT za połączenie 10,15 12, JT za połączenie 20,01 24, JT za połączenie 28,71 35,31 * - opłata za zainicjowanie połączenia 0,15 PLN netto + vat 23% = brutto 0,18 PLN Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty, niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 23% VAT = brutto 0,36 PLN CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 16

17 2. Tabela Taryf Standard Impuls (rozliczenie impulsowe ZIT) NR. taryfy Rodzaj połączenia Jednostka taryf. (w sek.) Opłata [zł/netto ] Opłata 00 bezpłatne 800; 808 1; 806 AUS alarmowe; 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,29 0,36 02 IN 801(3,9); 804 1; 39 T1=180,00 0,10 0,12 strefowe, miejscowe T2=360,00 0,05 0,06 T5=360,00 0,05 0,06 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T=60,00 0,29 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe T1=58,00 0,30 0,37 międzystrefowe. NDSI 20(1,2,9); T2=69,60 0,25 0, ; 8044 T5=87,00 0,20 0,24 05 międzynarodowe-1 strefa T=21,75 0,80 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T=16,60 1,05 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T=5,80 3,00 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 6422; 703 7; T=4,36 3,99 4,90 09 sieci komórkowe T1=23,20 0,75 0,92 T2=26,70 0,65 0,80 T5=26,70 0,65 0,80 10 międzynarodowe-2 strefa T=12,50 1,39 1,70 11 międzynarodowe-3 strefa T=11,20 1,55 1,90 12 międzynarodowe-4 strefa T=10,30 1,69 2, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T=9,32 1,87 2,30 14 międzynarodowe-7 strefa T=8,30 2,10 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T=5,04 3,45 4, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T=2,80 6,21 7, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 stref. -20(2,9) T1=180,00 0,10 0,12 T2=360,00 0,05 0,06 T5=360,00 0,05 0,06 18 sieci komórkowe PLAY T3=21,75 0,80 0,98 T6=24,86 0,70 0,86 T2=24,86 0,70 0,86 19 Sieć lokalna PGG SP. Z O.O. T=360,00 0,05 0, JT za połączenie 0,58 0, ; JT za połączenie 0,87 1, JT za połączenie 2,03 2, JT za połączenie 3,19 3, JT za połączenie 4,06 4, JT za połączenie 5,22 6, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 8,12 9,98 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T=8,70 2,00 2, ; 19497; JT za połączenie 1,16 1,42 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; 19470; 19489; 19570; ;1 9574; 19575; ; T=30,00 0,58 0,71 CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 17

18 JT za połączenie 10,15 12, JT za połączenie 20,01 24, JT za połączenie 28,71 35,31 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty, niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 23% VAT = brutto 0,36 PLN CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 18

19 3. Tabela Taryf Godzinka NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,29 0,36 02 IN 801(3,9); 8041; 39 T 0,12 0,15 strefowe,miejscowe 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T 0,29 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe 04 międzystrefowe. NDSI 20(1,2,9); T 0,12 0,15 05 międzynarodowe-1 strefa T 0,50 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T 1,05 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T 3,00 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 6422; 300 7; T 3,99 4,90 09 sieci komórkowe T 0,50 0,62 10 międzynarodowe-2 strefa T 1,00 1,23 11 międzynarodowe-3 strefa T 1,20 1,47 12 międzynarodowe-4 strefa T 1,69 2, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T 1,87 2,30 14 międzynarodowe-7 strefa T 2,10 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T 3,45 4, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T 6,21 7, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; ; 17 NDSI 020(1,2,9) T1 0,10 0,12 T2 0,05 0,06 T5 0,05 0,06 18 sieci komórkowe PLAY T 0,65 0,80 19 Sieć lokalna PGG SP. Z O.O. T 0,05 0, JT za połączenie 0,58 0, ; JT za połączenie 0,87 1, JT za połączenie 2,03 2, JT za połączenie 3,19 3, JT za połączenie 4,06 5, JT za połączenie 5,22 6, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 8,12 9,98 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T 2,00 2, ; 19497; JT za połączenie 1,16 1,43 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; 19470; ; 19570; 19571;1 9574; 19575; ; T 0,58 0, JT za połączenie 10,15 12,48 CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 19

20 JT za połączenie 20,01 24, JT za połączenie 28,71 35,31 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty, niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 23% VAT = brutto 0,36 PLN CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 20

21 5. Tabela Taryf Voip Standard NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,26 0,32 02 IN 801(3,9); 8041; 39 T 0,09 0,12 strefowe,miejscowe 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T 0,26 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe; T 0,27 0,33 międzystrefowe. NDSI 20(1,2,9); międzynarodowe-1 strefa T 0,72 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 300 2; T 0,94 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T 2,70 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 703 7; T 3,59 4,42 09 sieci komórkowe T 0,68 0,84 10 międzynarodowe-2 strefa T 1,25 1,54 11 międzynarodowe-3 strefa T 1,40 1,72 12 międzynarodowe-4 strefa T 1,52 1, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T 1,68 2,10 14 międzynarodowe-7 strefa T 1,89 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T 3,11 3, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T 5,59 6, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 NDSI 20(1,2,9) T 0,09 0,11 18 sieci komórkowe PLAY T 0,72 0,88 19 Sieć lokalna PGG SP. Z O.O. T 0,04 0, JT za połączenie 0,52 0, ; JT za połączenie 0,78 0, JT za połączenie 1,83 2, JT za połączenie 2,87 3, JT za połączenie 3,65 4, JT za połączenie 4,70 5, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 7,31 8,99 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T 1,80 2, ; 19497; JT za połączenie 1,04 1,28 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; ; 19489; 19570; 19571; 19574; 19575; ; T 0,52 0, JT za połączenie 9,14 11, JT za połączenie 18,01 22, JT za połączenie 25,84 31,78 CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 21

22 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty, niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 23% VAT = brutto 0,36 PLN CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 22

23 6. Tabela Taryf VoIP Premium NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,23 0,28 02 IN 801(3,9); 8041; T 0,08 0,09 strefowe,miejscowe; do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T 0,23 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe T 0,24 0,29 międzystrefowe NDSI 20(1,2,9); międzynarodowe-1 strefa T 0,64 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T 0,84 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T 2,40 2, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 703 7; T 3,19 3,92 09 sieci komórkowe T 0,60 0,73 10 międzynarodowe-2 strefa T 1, międzynarodowe-3 strefa T 1,24 1,52 12 międzynarodowe-4 strefa T 1,35 1, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T 1,49 1,83 14 międzynarodowe-7 strefa T 1,68 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T 2,76 3, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T 4,97 6, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 NDSI 20(1,2,9) T 0,08 0,09 18 sieci komórkowe PLAY T 0,64 0,78 19 Sieć lokalna PGG SP. Z O.O. T 0,00 0, JT za połączenie 0,46 0, ; JT za połączenie 0,70 0, JT za połączenie 1,62 1, JT za połączenie 2,55 3, JT za połączenie 3,25 3, JT za połączenie 4,18 5, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 6,50 7,99 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T 1,60 1, ; 19497; JT za połączenie 0,93 1,14 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; ; 19489; 19570; 19571; 19574; 19575; ; T 0,46 0, JT za połączenie 8,12 9, JT za połączenie 16,01 19, JT za połączenie 22,97 28,25 CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 23

24 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty, niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 23% VAT = brutto 0,36 PLN CENNIK Usług Telekomunikacyjnych Obowiązuje od dnia r. 24

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.1.1 Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora 1 Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

Abonament miesięczny 19,00 zł 25,00 zł

Abonament miesięczny 19,00 zł 25,00 zł Cennik usługi "ELTRONIKFON" w sieci Telewizji Kablowej Eltronik Rodzaj opłaty Okres Sposób Opłaty Taryfikacyjny naliczania TANIE DARMOWE* OSZCZĘDNY ROZMOWY ROZMOWY Abonament miesięczny 19,00 zł 2 60,00

Bardziej szczegółowo

Cennik* Non Stop Świat

Cennik* Non Stop Świat * Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od )

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od ) Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od 16.04.2014) Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Umowa na czas określony... 3 2.1. Miesięczne opłaty abonamentowe... 3 2.2. Plany taryfowe... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 7 nieokreślony (pierwsze i drugie zakończenie łącza z zamówienia) jednorazowo 250,00 55,00 305,00 nieokreślony (trzecie

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 240

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 240 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPSiŚ S.A.

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPSiŚ S.A. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPSiŚ S.A. 1. Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPSiŚ S.A. - Port w Szczecinie Lp. Rodzaj usługi Opłata (PLN) 1. Abonament

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. I. Usługi podstawowe A. Opłaty instalacyjne Opłata jednorazowa 1.

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna Cennik Usługi ISDN Duo ryfa Wszechstronna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej ISDN (aktywacja) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Cennik (ceny brutto) A. CENNIK PROMOCYJNY UMOWY NA CZAS OKREŚLONY. I. Dostęp do Internetu.

Cennik (ceny brutto) A. CENNIK PROMOCYJNY UMOWY NA CZAS OKREŚLONY. I. Dostęp do Internetu. Cennik (ceny brutto) A. CENNIK PROMOCYJNY UMOWY NA CZAS OKREŚLONY I. Dostęp do Internetu. Tabela 1. "BLOKI 12" - ŁĄCZE KABLOWE (okres korzystania min. 12 miesięcy) L.p. Rodzaj usługi cena brutto [zł] 1.

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Prosta. netia.pl Obowiązuje od r. Dotyczy Umów podpisanych po r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe)

Cennik Taryfa Prosta. netia.pl Obowiązuje od r. Dotyczy Umów podpisanych po r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Spokojna

Cennik Taryfa Spokojna Cennik ryfa Spokojna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie C E N N I K U S Ł U G I N T E R N E T O W Y C H Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 Rozdział 1 POŁĄCZENIA KOMUTOWANE DO INTERNETU (modemem analogowym).

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP SPIS TREŚCI: 1 Definicje... 2 2 Informacje i objaśnienia... 2 3 Stacjonarny Numer IP... 3 3.1 Opłata Aktywacyjna... 3 3.2 Abonament... 3 3.3 Opłaty za krajowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam Cennik ryfa Dużo Rozmawiam Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Cennik. Tabela 3. GMINY INTERNET RADIOWY L.p. Rodzaj usługi cena brutto [zł] 1. Opłata instalacyjna 395,00

Cennik. Tabela 3. GMINY INTERNET RADIOWY L.p. Rodzaj usługi cena brutto [zł] 1. Opłata instalacyjna 395,00 Cennik (obowiązuje do 31.12.2011 r.) I. Cennik standardowy (umowy na czas nieokreślony) 1. Cennik dostępu do Internetu Klient indywidualny. Tabela 1. BLOKI ŁĄCZE KABLOWE (Internet do 100 Mbit/s, ) 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r.

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r. CENNIK USŁUGI WLR MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Pakiet Biznes 8 Stan na r.

Pakiet Biznes 8 Stan na r. Pakiet Biznes 8 Stan na 01.04.2011r. 1.Opłaty jednorazowe (aktywacje): 1 Przyłączenie do sieci teleinformatycznej każdego zakończenia sieci 1,00 zł 0,23 zł 1,23 zł 2 Instalacja usługi Voice2Email * 5,00

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Petrotel Sp. z o. o. INTERNET Cennik wchodzi w życie z dniem 20.05.2013 roku. Spis treści I. Teleinformatyczne Łącza Stałe......3 1. Łącza Symetryczne...3 2. RadioNET...4

Bardziej szczegółowo

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1 InfoStrefa strona Miesięczna opłata abonamentowa umowy zawierane na czas określony (oferta związana z przyznaniem ulgi w stosunku do oferty standardowej w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej) InfoStrada

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Petrotel Sp. z o. o. INTERNET Cennik wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku. Spis treści I. Teleinformatyczne Łącza Stałe......3 1. Łącza Symetryczne...3 2. RadioNET...4

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIA TELEFONICZNA Taryfa Cały czas obowiązuje od 9.07.2007r. www.netia.pl SPIS TREŚCI OPŁATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)...3 OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)...3 3. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1 InfoStrefa strona InfoStrada Mb szybkością od.00 do 8.00 (768/4096 KB/s) ( Mb/s) od 8.00 do.00 (89/048 KB/s) (8 Mb/s) a 9,84,76 7,60 Aktywacja Usługi ( przypadku zawarcia umowy na 4 miesiące),00 0,, InfoStrada

Bardziej szczegółowo

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A.

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A. cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A. CZĘŚĆ 1. Plan taryfowy standardowy Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Opłaty jednorazowe VAT a) 1 do 3 100,00 23,00 123,00 b) od

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. Cennik obowiązuje od dnia stycznia 200 roku. Strona z 5 ROZDZIAŁ I - Aktywacja usług telefonicznych netto VAT brutto Aktywacja w

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚLĄSKIEJ TELEFONII CYFROWEJ PAKIET BIZNES 150 /2. OBOWIĄZUJE OD r

CENNIK ŚLĄSKIEJ TELEFONII CYFROWEJ PAKIET BIZNES 150 /2. OBOWIĄZUJE OD r CENNIK ŚLĄSKIEJ TELEFONII CYFROWEJ PAKIET BIZNES 0 / OBOWIĄZUJE OD 0.07.006r . OPŁATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE) Rodzaj opłaty Opłata aktywacyjna 0,98 9,0 0,00. OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE) Rodzaj opłaty

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

Pakiet Biznes 2 Stan na r.

Pakiet Biznes 2 Stan na r. Pakiet Biznes 2 Stan na 30.03.2015r. 1. Opłaty jednorazowe (aktywacje): 1 Przyłączenie do sieci teleinformatycznej każdego zakończenia sieci 1,00 zł 0,23 zł 1,23 zł 2 Instalacja usługi Voice2Email * 5,00

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Przemyślany ruch wybierz plan domowy tp 60 z rosnącym rabatem!

Przemyślany ruch wybierz plan domowy tp 60 z rosnącym rabatem! plan domowy tp z rosnącym rabatem Przemyślany ruch wybierz plan domowy tp 60 z rosnącym rabatem! Zamów plan domowy tp 60 z umową na 12 lub 24 miesiące, a co pół roku otrzymasz nowy, coraz większy rabat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia r. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia r. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A. Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 29.12013 r. Cennik usług SOKOLNET świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A. LUTY 2014 SPIS TREŚCI A. Opłaty. 3 Tabela

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o.

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r. telewizja PAKIET PEŁNY Aktywacja 99 zł Abonament miesięczny 62 zł PAKIET NPLAY CYFROWY Aktywacja 599 zł Abonament

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO CENNIK USŁUG świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO OKRESEM ROZLICZENIOWYM DLA NW. USŁUG I PAKIETÓW JEST MIESIĄC KALENDARZOWY

Bardziej szczegółowo

plan domowy tp z rosnącym rabatem

plan domowy tp z rosnącym rabatem plan domowy tp z rosnącym rabatem Przemyślany ruch wybierz plan domowy tp 300 z rosnącym rabatem! Zamów plan domowy tp 300 z umową na 12 lub 24 miesiące, a co pół roku otrzymasz nowy, coraz większy rabat

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 15 stycznia 2011 roku

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 15 stycznia 2011 roku CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 15 stycznia 2011 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usług telefonicznych Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku Ważny od marca 2015 roku 1 telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony) Telewizja analogowa abonament Pakiet AzartSat Pakiet Familijny Pakiet Komfortowy 12,00 zł 59,00 zł internet (umowa na czas nieokreślony)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET

Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET Obowiązuje dla nowych umów oraz aneksów podpisanych od dnia 01.02.2008 1. Informacje podstawowe A. Niniejszy cennik zawiera opłaty

Bardziej szczegółowo

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M Usługi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 zł 140 141,14 zł 170 171,39 zł 210 211,72 zł Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku. telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony)

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku. telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony) Cennik usług Ważny od marca 2015 roku telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony) Telewizja analogowa abonament Pakiet AzartSat 12,00 zł Pakiet Familijny 39,00 zł Pakiet Komfortowy 59,00 zł internet

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice

Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice Cennik obowiązuje dla umów podpisanych od dnia 23.11.2017 Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice Opis usługi. Usługi głosowe S-NET Biznes Voice mogą być dostarczane w ramach 4 dostępnych

Bardziej szczegółowo

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A CZĘŚĆ Plan taryfowy standardowy Rozdział Opłaty jednorazowe opłaty jednorazowe Udostępnienie numeru dostępowego usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik rozmów telefonicznych

Cennik rozmów telefonicznych Plan Telefoniczny Senior Połączenia lokalne w sieci Eltronik Rozpoczęcie połączenia Cena za połączenia brutto całą dobę sekundowe 0,00 zł 0,06 zł T1 sekundowe 0,10 zł 0,25 zł T2, T3 sekundowe 0,10 zł 0,20

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia Załącznik do wniosku o udzielenie zamówienia z dnia 8.03.2016 r. 1. Nazwa zamówienia Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej - Cennik Usług. Cennik Usług z dnia

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej - Cennik Usług. Cennik Usług z dnia Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej - Cennik Usług Cennik Usług z dnia 8.01.2016 1 I. Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług na Nadzór OI Nazwa Jednostka 1 Pierwsze dwie godziny Nadzoru OI PLN/osoba

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Abonament Telefoniczny wiadczonej przez Operatora, zwany dalej Cennikiem, okrela wysoko opłat za Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. TELEFON. Cennik wchodzi w życie z dniem roku.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. TELEFON. Cennik wchodzi w życie z dniem roku. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Petrotel Sp. z o. o. TELEFON Cennik wchodzi w życie z dniem 20.05.2013 roku. Spis treści Rozdział 1 - Usługi telefoniczne....... 4 Tab. 1.1. Telefoniczne łącza analogowe....4

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S

PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S 1/11 PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S 118-169839 Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Dział Zamówień Publicznych UW, attn: Marcin Skonecka, PL-00-927 Warszawa. Tel. +48

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową 1 Minuta połączenia do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych i SMS do krajowych sieci komórkowych MMS do

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany wycofane ze sprzedaży)

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany wycofane ze sprzedaży) cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany wycofane ze sprzedaży) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Spis treści Część I. Usługi do wyboru...2 1. Oferta usług do wyboru...2

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT Załącznik cenowy taryf Usługi krajowe Opłata Abonamentowa Darmowe minuty Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci stacjonarnych Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci komórkowych 85 8 103,70

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO (obowiązuje od 1.01.2017 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO (obowiązuje od 1.09.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Era Firmowa 85 z telefonem 90,00 zł 109,80 zł z VAT. 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych

Era Firmowa 85 z telefonem 90,00 zł 109,80 zł z VAT. 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych Załącznik cenowy taryf Era Firmowa USŁUGI KRAJOWE Abonament Darmowe minuty Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci stacjonarnych Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci komórkowych Era Firmowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801. obowiązuje od r.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801. obowiązuje od r. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801 obowiązuje od 01.03.2012 r. DEFINICJE:... 3 Taryfa SPECJALNA 800 i 801... 4 1. Opłata Instalacyjna (jednorazowa)... 4 2. Opłaty abonamentowe

Bardziej szczegółowo

Dekoder cyfrowy SettopBox HD PVR (dekoder z nagrywarką)

Dekoder cyfrowy SettopBox HD PVR (dekoder z nagrywarką) Cennik Dostawcy Usług Echostar Studio (obowiązuje do umów podpisanych po 0.0.05r). Podane ceny są cenami brutto. CENNIK USŁUGI TELEWIZJI Cena przyłączenie do sieci (opłata jednorazowa) W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych

cennik usług telekomunikacyjnych cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe obowiązuje od dnia 1 listopada 2011 r. Usługi do wyboru i usługi dodatkowe określone w Cenniku usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru

Bardziej szczegółowo

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie. Niezależny Operator Lokalny w dziedzinie telekomunikacji

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie. Niezależny Operator Lokalny w dziedzinie telekomunikacji CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie Niezależny Operator Lokalny w dziedzinie telekomunikacji 01.07.2013 Część I USŁUGI TELEFONICZNE Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo