WYMAGANIA ORGANIZATORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA ORGANIZATORA"

Transkrypt

1 WYMAGANIA ORGANIZATORA Załącznik nr 2 do Regulaminu I. OGÓLNE: 1. Oferent będzie świadczył usługę zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz usługi telekomunikacyjne i serwerowe dla firm umiejscowionych w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym zlokalizowanych zarówno w nowym budynku biurowo-laboratoryjnym, budynku biurowym starej części i Hali Łukowej, w Gdyni przy. Organizator pełni rolę administratora na budynku wystawienniczo-konferencyjnym. Oferent odpowiada za pozostałą infrastrukturę teletechniczną na terenie PPNT w tym infrastrukturę teletechniczną dochodzącą do szachtów w budynku wystawienniczo konferencyjnym. Oferentowi przysługuje prawo do świadczenia usług serwerowych również firmom nie związanym z PPNT pod warunkiem, zapewnienia minimum 50% powierzchni/zasobów na usługi dla firm PPNT. 2. Obecnie Organizator przeznacza na wynajem 6.303,82m 2 powierzchni, która jest zajmowana przez 70 firm. Po oddaniu budynku biurowo laboratoryjnego wynajmowana dla firm powierzchnia ulegnie zwiększeniu o m 2. Szacuje się, że ostateczna liczba firm zlokalizowanych na terenie PPNT będzie wynosiła około Parametry infrastruktury w budynku biurowo-laboratoryjnym części PPNT: a. 1 centrala telefoniczna Alcatel Enterprise z 2 kartami PRA (30B+D) dla ruchu wchodząco-wychodzącego oraz wyposażona w 608 analogowych kart abonenckich b. 24 punktów dystrybucyjnych (wyposażonych w urządzenia aktywne- switche) c. 1 główny punkt dystrybucyjny ( wyposażony w urządzenia aktywne -switche i ups ) d. Około 6328 linii teletechnicznych do gniazdek użytkowników ( z czego organizator zapewni około 85% portów poprzez urządzenia aktywne w punktach dystrybucyjnych) e. Około 105 bezprzewodowych punktów dostępowych 4. W istniejących obiektach funkcjonuje: a. 1 centrala telefoniczna Alcatel Enterprise z 2 kartami PRA (30B+D) dla ruchu wchodząco-wychodzącego oraz wyposażona w 9 analogowych kart abonenckich SLI po 16 wyjść każda, 1 cyfrową kartę abonencką UA z 8 wyjściami, 1 karta wejść analogowych APA z 4 wejściami, 1 karta BRA z 8 portami wejścia-wyjścia, 1 karta ISDN z 8 wyjściami b. 7 punktów dystrybucyjnych c. 1 główny punkt dystrybucyjny 5. Stara część parku aktualnie dzierżawi większość urządzeń. Po przejęciu sieci przez Oferenta, dzierżawa wygasa i Oferent będzie musiał zapewnić tam urządzenia aktywne na czas świadczenia usług. Lista aktualnie wykorzystywanych urządzeń: W posiadaniu zamawiającego są trzy switche 24 portowe oraz dwa switche 48 portowe, Dzierżawi natomiast urządzenia z poniższej tabeli Strona 1 z 6

2 Pomieszczenie Model Ilość portów zajętych Miedź Światłowód Centrala AT4 Cisco Catalyst 2960G 3 3 Centrala AT4 Cisco Catalyst 2900 XL 1 4 Centrala AT4 Cisco Catalyst Centrala AT4 Cisco Catalyst Centrala AT4 Cisco Catalyst 2900 XL 2 23 Pomieszczenie 213 Cisco Catalyst 2900 XL 1 23 Pomieszczenie 213 Cisco Catalyst 2900 XL 0 21 Pomieszczenie 213 Cisco Catalyst 2900 XL 0 13 Hala łukowa Cisco Catalyst 2900 XL 6 2 Hala łukowa Cisco Catalyst 2900 XL 17 2 Hala łukowa Cisco Catalyst 2900 XL 8 2 Hala łukowa Cisco Catalyst 2900 XL 16 2 Razem Opis pomieszczenia serwerowni i głównego punktu dystrybucyjnego w nowej części parku. Serwerownia: a) powierzchnia 168m 2 b) kontrola dostępu c) 4 klimatyzatory o mocy 76 KW każdy d) 180 linii elektrycznych (pod podłogą podnoszoną) maksymalna moc przewidziana dla serwerowni i zabezpieczona agregatem to 180KW e) brak szaf rack f) w pomieszczeniu cztery podwójne gniazda rj 45 Główny punkt dystrybucyjny a) powierzchnia 20m 2 b) 28KW mocy chłodniczej, c) zasilacz ups 30KVA d) 2 szafy 42U Strona 2 z 6

3 7. Opis pomieszczenia serwerowni i głównego punktu dystrybucyjnego w starej części. Na obydwa pomieszczenia przewidziane jest 45KW prądu zabezpieczonego agregatem. W pomieszczeniu at4 jest główny punkt dystrybucyjny, znajduje się tam centrala telefoniczna oraz szafa teletechniczna, której właścicielem jest aktualny dostawca Internetu. Pomieszczenie o powierzchni 10,29 m 2 z klimatyzacją o mocy 4,5KW. W pomieszczeniu at3 serwerownia znajduje się 10 szaf teletechnicznych oraz klatka na serwery w obudowach tower, jest to wyposażenie, którego właścicielami są firmy z PPNT. Powierzchnia to 22,94 m 2, zainstalowane klimatyzatory o łącznej mocy chłodniczej 37KW. 8. Oferent będzie miał za zadanie obsługiwać istniejącą i wybudowaną w ramach inwestycji infrastrukturę teletechniczną tzn. sieć teleinformatyczną szkieletową i dostępową, urządzenia dostępowe, urządzenia dystrybucyjne oraz świadczył usługi administrowania i utrzymania przekazanej infrastruktury. Na bazie przekazanej przez Organizatora infrastruktury będzie świadczył usługi dostępu do Internetu, telefonii oraz inne usługi sieciowe dla firm znajdujących się w PPNT w tym m.in. obsługa serwerowni. Organizator zaleca, aby Oferent zapoznał się na miejscu z istniejącą infrastrukturą i stosowanymi rozwiązaniami. 9. Organizator oczekuje od Oferenta realizacji czterech powiązanych ze sobą procesów mających zapewnić kompleksową obsługę i zabezpieczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych i serwerowych na rzecz użytkowników i najemców kompleksu PPNT. W ramach kompleksowej obsługi realizowane będą następujące procesy: a. opracowanie, zaprojektowanie i realizację sieci wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi, b. zapewnienie bieżącej obsługi sieci i jej użytkowników, c. świadczenie usług teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, d. świadczenie usług kolokacji sprzętu teleinformatycznego. 10. Założeniem Organizatora jest udostępnienie Oferentowi sieci okablowania strukturalnego budynku, dzierżawa urządzeń celem świadczenia przez Oferenta usług Najemcom PPNT. Celem zoptymalizowania kosztów świadczonych usług, zakup usług zewnętrznych (łącza zapewniające usługi telefoniczne i dostępu do Internetu) powinien dokonywać Oferent. 11. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług przewiduje się na 1 marca 2013r. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi. Rozpoczęcie możliwości świadczenia usługi uzależnione jest od terminu zakończenia inwestycji. 12. W zakresie nowych obiektów PPNT Organizator wymaga w terminie wskazanym w punkcie 11 rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie dostarczania internetu i telefonii. Świadczenie pozostałych usług wymienionych w części II (Szczegółowe) punkt 18 w nowych obiektach PPNT ma nastąpić w przeciągu miesiąca od daty wskazanej w punkcie W przypadku istniejących obiektów PPNT Oferent ma miesiąc czasu na przejęcie usług od obecnego dostawcy. Serwerownia znajdująca się w starej części parku musi zostać przejęta bez przestoju w jej pracy dłuższego niż 4 godziny. 14. Wszelkie dodatkowe prace umożliwiające poszerzenie zakresu świadczonych usług obciążają Oferenta i muszą wcześniej uzyskać akceptację Organizatora. Akceptacja musi być wyrażona na piśmie. II. SZCZEGÓŁOWE 1. Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla firm wynajmujących lokale w PPNT. Strona 3 z 6

4 2. Zapewnienie usług telefonicznych dla firm wynajmujących lokale PPNT. Za połączenia telefoniczne realizowane po sieci wewnętrznej operator nie może pobierać opłat. 3. Umożliwienie podłączenia się do zarządzanej centrali telefonicznej operatora telekomunikacyjnego wybranego przez GCI (rezerwacja na ten cel jednego dostępu PRA) oraz rezerwacja puli numerów wewnętrznych użytkowanych przez pracowników GCI. Rezerwacja 120 linii z licencjami. 4. Umożliwienie Organizatorowi postawienia w serwerowni swoich szaf, bez pobierania za to opłat za usługę (1 szafa). 5. Zapewnienie organizatorowi dostępu do access pointów, - rezerwacja na potrzeby GCI jednego SSID na każdym access poincie w nowym budynku biurowo-laboratoryjnym. 6. Zawarcie umów na świadczenie usług z firmami wynajmującymi w zakresie usług telekomunikacyjnych (decyzja zależy do firmy) oraz zgodne z zasadami księgowości rozliczanie ich za zamówione usługi. 7. Zarządzanie i administrowanie dzierżawioną siecią. Obowiązek świadczenia usług w sieci telekomunikacyjnej i strukturalnej, jej eksploatację, nadzór nad nią, zarządzanie i utrzymanie. Organizator przekazuje w dzierżawę i administrowanie infrastrukturę teletechniczną: nowego budynku biurowo-laboratoryjnego dochodząca do szachtów w budynku wystawienniczo-konferencyjnym starych budynków Parku. 8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania modyfikacji w zakresie sieci obsługującej zasoby zarządzane bezpośrednio przez Organizatora tj. pomieszczenia biurowe zajmowane przez GCI, salki spotkań, pomieszczenia szkoleniowo/konferencyjne. Oferent musi zapewnić dostęp pracownikom Organizatora do urządzeń aktywnych (udostępnić wymagane hasła, dane konfiguracyjne i adresację) celem modyfikacji ustawień sieci w zarządzanych przez Organizatora pomieszczeniach. 9. W indywidualnych przypadkach za zgodą Organizatora Oferent jest zobowiązany do udostępnienia punktów dystrybucyjnych firmom parkowym, które wynajmują całą powierzchnię obsługiwaną przez dany punkt dystrybucyjny. Szczegółowe zasady współpracy zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy Oferentem a firmą PPNT. 10. Zapewnienie stałości usług na poziomie nie niższym niż 99, 2% liczonym w każdym okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku braku prądu, czasu kiedy nie jest on dostarczany, Organizator nie będzie wliczał tego w czas niedostępności usług. 11. Prowadzenie dokumentacji technicznej pozwalającej na określenie: a. zasad funkcjonowania sieci, b. gniazd i patch paneli -każde z nich musi być opisane, c. zmian bieżące odnotowywanie wszelkich prac w tym zakresie, d. nowych gniazd i kabli - na wszystko ma być dokumentacja, e. wprowadzenie zasad bezpieczeństwa, f. back-up konfiguracji switchy po każdej zmianie konfiguracji, g. rejestrów zgłoszeń uszkodzeń i awarii wraz z dokładną datą, czasem przyjęcia i usunięcia, opisem przyczyny i rozwiązania awarii, h. rejestr usług świadczonych poszczególnym firmom PPNT. 12. Organizator wymaga, aby raz w miesiącu pliki aktualizacyjne, o których mowa w pkt. 9 ust. f były przekazywane do komórki informatyki GCI. 13. Wszystkie rejestry, o których mowa w pkt. 9 mają być dostępne dla przedstawicieli Organizatora oraz przekazane po zakończeniu umowy. 14. Zarządzanie centralą telefoniczną Alcatel Enterprise wraz z modułem wyniesionym. Strona 4 z 6

5 15. Obsługa serwerowni wraz z możliwością świadczenia usług firmom zewnętrznym, z zapewnieniem pierwszeństwa usług najemcom PPNT. Organizator wymaga, aby Najemcy PPNT mieli zapewnioną możliwość zakupienia usług polegających na dzierżawie miejsc w szafach lub całych szaf oraz dzierżawie serwerów zarówno wirtualnych jak i fizycznych. 16. W przypadku zakończenia umowy Organizatorowi, przysługuje prawo odkupienia urządzeń zainstalowanych przez Oferenta, na warunkach preferencyjnych. Udokumentowana cena zakupu pomniejszona o wskaźnik amortyzacji za lata użytkowania. 17. Oferent przyjmuje na siebie obowiązek bieżącego doposażania serwerowni, centrali i sieci telekomunikacyjnej w urządzenia niezbędne do prawidłowej ich pracy oraz świadczenia usług. Każda zmiana musi być wcześniej uzgodniona z przedstawicielami Organizatora. Wymaga się pisemnego potwierdzenia uzyskania zgody od Organizatora, na dokonanie zmian. 18. Czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie nie może być dłuższy niż 2 godziny, zaś usunięcie uszkodzenia powinno nastąpić w ciągu 6 godzin. W przypadku wystąpienia awarii o dłuższym czasie usuwania Oferent ma obowiązek uruchomić usługi zastępcze. 19. Oferent ma obowiązek zapewnić bezprzewodowy Internet na terenie objętym usługą i administrować siecią. 20. Organizator wymaga, aby Oferent zapewniał następujący zakres usług: a. podstawowy usługi dostępu do Internetu: standard 1 o minimalnych parametrach 2 Mb, symetryczne, minimum jeden publiczny adres ipv4, możliwość uzyskania 5 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy standard 2 o minimalnych parametrach 5 Mb, symetryczne, minimum jeden publiczny adres ipv4, możliwość uzyskania 5 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy standard 3 o minimalnych parametrach 100 Mb do klienta i 10 Mb od Klienta, minimum trzy publiczne adresy ipv4 możliwość uzyskania 10 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy łącze na zamówienie o dowolnej przepustowości w cenie określonej za 1 Mb przesyłu i wysyłu, bez limitu transferu, możliwe negocjowanie parametrów SLA, dostęp do wskazanych zewnętrznych operatorów sieciowych, łącza światłowodowe, łącza transmisji danych QOS sieci kolokacja serwerów najemców we własnej serwerowni udostępnianie usług transmisji na niestandardowym poziomie (np. światłowód do punktu dystrybucyjnego, łącza backup-owe o dużej przepływności) zestawienie łącza telekomunikacyjnego vpn udostępnienie sieci WiFi udostępnienie przestrzeni w szafach teleinformatycznych na instalację osprzętu i urządzeń będących własnością Najemców i klientów zewnętrznych b. dodatkowy hosting stron WWW i serwerów pocztowych na życzenie usługi Backup i archiwizacji w serwerowni serwery plików FTP, SFTP wsparcie dla budowy przez najemców własnych sieci wirtualnych (VLAN) świadczenie serwisu IT pomoc w budowie i wdrożeniu polityk bezpieczeństwa Strona 5 z 6

6 firewall i ochrona AV udostępnianie wirtualnych serwerów i serwerów dedykowanych usługi streamingu video Help desk 21. Zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący przez okres obowiązywania umowy. Powyższe zobowiązuje Oferenta do umożliwiania świadczenia usług firmom PPNT przez innych operatorów oraz nie stosowania zaporowej ceny interkonect. 22. Ceny usług za usługi zlecone przez firmy nie mogą być wyższe niż uśredniona cena danej usługi lub najbardziej zbliżonej do niej, wykazana w cennikach 3 operatorów telekomunikacyjnych posiadających największe udziały w rynku usług pod względem liczby Klientów (dane ze strony UKE) tj.: Multimedia Polska S.A., Netia S.A. i Orange Polska (Telekomunikacja Polska S.A), ustalonych na dzień podpisania umów. 23. W przypadku usług nie znajdujących się w cennikach w/w operatorów oferent zobowiązuje do przedstawienia cennika wraz z metodologią wyliczenia poszczególnych wartości i danymi źródłowymi (szczegółowy kosztorys plus cenniki co najmniej 3 innych firm świadczących tego typu usługi). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych cenników poprzez zebranie nie mniej niż 3 ofert i uśrednienie ceny. Uśredniona cena po uwzględnieniu upustu wykazanego w ofercie stanowić będzie maksymalną opłatę jaką oferent będzie mógł pobrać za usługę będącą przedmiotem weryfikacji. W przypadku odmowy wykonania usług po cenach zaakceptowanych przez Organizatora, Organizator jest uprawniony do naliczenia stosownych kar umownych i może wskazać inny podmiot, który wykona wskazaną usługę. Oferent będzie zobowiązany przyjąć dokumentacje powykonawczą stworzoną w standardzie obowiązującym u oferenta. Za działanie i awarie wstawionych w tym trybie urządzeń oferent nie będzie ponosił odpowiedzialności. 24. Oferent zobowiązuje się do stosowania upustów cenowych wskazanych w ofercie do wszystkich świadczonych przez niego usług 25. Oferent oprócz miesięcznej opłaty stałej zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za, energię elektryczną zużytą na potrzeby serwerowni (w starym i nowym budynku.) oraz pomieszczenia głównego punktu dystrybucyjnego (w nowym budynku) oraz pomieszczenia centrali telefonicznej w starym budynku. 26. Organizator zapewnia Oferentowi pomieszczenie w celu prawidłowej realizacji usługi. Oferent będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za zużyte media zgodnie z metodologią wyliczenia przyjętą w PPNT. Strona 6 z 6

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128 Warszawa, dnia 22 maja 2015 roku OGŁOSZENIE dotyczące najmu powierzchni biurowej na potrzeby NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo