CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A."

Transkrypt

1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia r. 1

2 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Opłaty miesięczne: Plany Taryfowe - obowiązujące Stare Plany Taryfowe Pakiety minut - KRAJ Pakiety minut - ZAGRANICA Pozostałe opłaty miesięczne... 8 III. USŁUGI TELETRANSMISYJNE Opłaty jednorazowe: Opłaty miesięczne: IV. DZIERŻAWA PODBUDOWY DLA SIECI KABLOWEJ V. USŁUGI INTERNETOWE VI. USŁUGI POZOSTAŁE CZĘŚĆ II.TABELE TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A I. TABELA TARYF STANDARD SEKUNDA (ROZLICZENIE SEKUNDOWE ZIT) II. TABELA TARYF STANDARD IMPULS (ROZLICZENIE IMPULSOWE ZIT) III. TABELA TARYF - GODZINKA IV. TABELA TARYF - VoIP Standard V. TABELA TARYF - VoIP Premium Obowiązuje od dnia r. 2

3 CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia r. 3

4 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Cennik usług telekomunikacyjnych KW SA został opracowany na podstawie: Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z dnia 16 lipca 2004 r. z późn. zm.) Zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 141 Kompanii Węglowej SA w Katowicach, z dnia 23 listopada 2007 r. Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Kompanię Węglową S.A. 2. Usługi nie objęte niniejszym cennikiem rozliczane będą wg uzgodnionej z usługobiorcą kalkulacji kosztów. 3. Poszczególne pozycje, taryfy, pakiety i usługi wymienione w tym cenniku, mogą być stosowane i oferowane abonentom w zależności od możliwości i warunków technicznych danego Oddziału Operatora. 4. Cennik obowiązuje od dnia r. Obowiązuje od dnia r. 4

5 II. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 1. Opłaty jednorazowe: Nazwa Usługi Opłata [zł/netto] Opłata Przyznanie abonamentu telefonicznego 1,00 1,23 stałego Przyznanie abonamentu telefonicznego okresowego: - do 14 dni 50,00 61,50 - powyżej 14 dni 30,00 36,90 Przyznanie abonamentu VoIP (z zakresu numeracji Operatora KW S.A.) 1,00 1,23 Przyznanie abonamentu aparatu ISDN 100,00 123,00 Zmiana linii analogowej na ISDN 50,00 61,50 Przeniesienie aparatu końcowego telefonii analogowej lub ISDN : - na terenie tego samego budynku Bez opłat Bez opłat - na terenie tej samej posesji 15,00 18,45 - w ramach jednej centrali telefonicznej 30,00 36,90 - w ramach sieci KW S.A 40,00 49,20 Zmiana instalacji w mieszkaniu na życzenie 36,90 30,00 abonenta za każdą za każdą rozpoczętą rozpoczętą godzinę prac (+) koszt godzinę prac (+) materiałów koszt materiałów Zmiana w uprawnieniu stacji 3,00 3,69 Przekazanie abonamentu telefonicznego bez zmiany miejsca zainstalowania Opłata za przeniesienie przydzielonego numeru do innego operatora Sprawdzenie i odbiór wykonanej przez abonenta instalacji telefonicznej 1,00 1,23 Bez opłat Bez opłat 10,00 12,30 Zmiana numeru telefonu na żądanie 20,00 24,60 abonenta Nadanie informacji słownej o zmianie numeru 50,00 61,50 urządzenia końcowego (na żądanie abonenta) Ponowne włączenie telefonu gdy wyłączenie nastąpiło z winy abonenta Bez opłat Bez opłat Dokonanie zmian w ewidencji stacji Bez opłat Bez opłat Obowiązuje od dnia r. 5

6 2. Opłaty miesięczne: 2.1.Plany Taryfowe - obowiązujące Nazwa Abonament [zł/netto] Abonament Standard impuls 24,00 29,52 Standard sekunda 30,00 36,90 Socjalny impuls 15,00 18,45 Godzinka 45,00 55,35 Tabela Taryf i warunki planu Tabela Standard Impuls oraz bezpłatne rozmowy w ramach centrali telefonicznej Tabela Standard Sekunda oraz bezpłatne rozmowy w ramach centrali telefonicznej Tabela Standard Impuls Dodatkowo15 darmowych impulsów w ramach abonamentu. Po wykorzystaniu darmowych jednostek cena impulsu wynosi 0,58 zł netto / 0,71 zł brutto Tabela Godzinka oraz bezpłatne rozmowy w ramach centrali telefonicznej oraz 60 minut darmowych rozmów na numery stacjonarne w Polsce VoIP Standard * 0,00 0,00 Rozliczanie rozmów 10% taniej w stosunku do Tabeli Standard Sekunda VoIP Premium * 30,00 36,90 Rozliczanie pozostałych rozmów 20% taniej w stosunku do Tabeli Standard Sekunda. * - dostępne z usługą Zitostrada lub w zależności od możliwości technicznych Operatora Obowiązuje od dnia r. 6

7 2.2.Stare Plany Taryfowe - niedostępne dla nowo zawieranych umów Nazwa Abonament [zł/netto] Abonament Standard 24,00 29,52 Sekunda 30,00 36,90 Uwagi 0,29 zł netto (0,36 zł brutto) / impuls zgodnie z Tabelą Standard Impuls Opłata startowa 0,15 netto zł (0,18 zł brutto) + opłata za czas rozmowy zgodnie z Tabelą Standard Sekunda Socjalny 19,00 23,37 0,58 netto zł (0,71 zł brutto)/ impuls zgodnie z Tabelą Standard Impuls 2.3.Pakiety minut - KRAJ - możliwy wykup wielokrotności pakietu (niedostępne z Planem Taryfowym Voip Standard, Voip Premium) Nazwa Abonament [zł/netto] Abonament Uwagi GSM 60 30,00 36,90 60 darmowych minut do sieci GSM Stacjonarne 60 6,00 7,38 60 darmowych minut do sieci stacjonarnych w Polsce Obowiązuje od dnia r. 7

8 2.4.Pakiety minut - ZAGRANICA - możliwy wykup wielokrotności pakietu (niedostępne z Planem Taryfowym Voip Standard, Voip Premium) Nazwa Abonament [zł/netto] Abonament Uwagi Zachód 60 * 17,00 20,91 60 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw Wschód 60 ** 33,00 40,59 60 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw Zachód 30 * 10,00 12,30 30 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw Wschód 30 ** 21,00 25,83 30 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw * - dotyczy telefonii stacjonarnej krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, USA i Kanady ** - dotyczy telefonii stacjonarnej Rosji, Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Armenii 2.5.Pozostałe opłaty miesięczne Nazwa usługi Opłata [zł/netto] Opłata Dodatkowy abonament dla stacji ISDN (dla wszystkich planów taryfowych) 16,00 19,68 -dodatkowy numer MSN 5,00 6,15 Korzystanie z międzycentralowego traktu cyfrowego E1 (30 kanałów) Korzystanie z jednego portu dostępowego do centrali telefonicznej (PSTN) Nadanie informacji słownej o zmianie numeru urządzenia końcowego (na żądanie abonenta) 1 000, ,00 24,00 29,52 10,00 12,30 Wykonanie wydruku szczegółowego przeprowadzonych rozmów, dla jednego abonenta na jego żądanie niezależnie od ilości stacji abonenckiej - do 5 stron A4 3,00 3,69 - za każdą następna stronę 0,50 0,62 Zawieszenie świadczenia usług (na żądanie abonenta) za każdy rozpoczęty okres rozrachunkowy 10,00 za każdy miesiąc trwania usługi 12,30 za każdy miesiąc trwania usługi Rezerwacja numeru telefonu 5,00 6,15 Zastrzeżenie numeru telefonu Bez opłat Bez opłat Za konserwację jednego aparatu telefonicznego: Obowiązuje od dnia r. 8

9 - analogowego 5,00 6,15 - cyfrowego 10,00 12,30 Za konserwację centralki lokalnej (od portu) 2,00 2,46 Zablokowanie kierunku wybierania (za każdy Bez opłat Bez opłat kierunek) Prezentacja numeru dzwoniącego CLIP 3,00 3,69 Za korzystanie z numeracji KW S.A. Za każde 100 numerów 10,00 12, Opłaty za telefoniczny ruch automatyczny: zgodnie z Tabelą Taryf KW S.A. 2.7.Opłaty za realizację połączeń w ruchu półautomatycznym central telefonicznych - jedna jednostka licznikowa + koszt rozmowy zgodnie z Tabelą Taryf KW S.A III. USŁUGI TELETRANSMISYJNE 1. Opłaty jednorazowe: Nazwa Usługi Opłata [zł/netto] Opłata Uruchomienie pary miedzianej 100,00 123,00 Uruchomienie usługi "Gwarancja sprawności" 50,00 61,50 dla pary miedzianej (usunięcie uszkodzenia do końca następnego dnia roboczego) Zestawienie pary włókien światłowodowych 2 000, ,00 Uruchomienie łącza transmisji (urządzenia operatora, łacze synchroniczne) - o przepływności do 2 Mb/s 1200, ,00 - o przepływności 2 Mb/s 2 000, ,00 Uruchomienie łącza STM , ,00 Uruchomienie łącza STM , ,00 Uruchomienie łącza STM , ,00 Uruchomienie łącza Ethernet 2 000, ,00 Obowiązuje od dnia r. 9

10 2. Opłaty miesięczne: Para miedziana lub łącze transmisji cyfrowej - koszt dzierżawy jest sumą opłaty stałej i stawki za każdy rozpoczęty kilometr po trasie kabla Nazwa usługi Opłata stała [zł/netto] Opłata stała Opłata za każdy rozp. km [zł/netto] Opłata za każdy rozp. km Dzierżawa pary miedzianej 10,00 12,30 18,00 22,14 Dzierżawa pary miedzianej z usługą "Gwarancja sprawności" (usunięcie uszkodzenia do końca następnego dnia roboczego) Dzierżawa pary włókien światłowodowych: 15,00 18,45 20,00 24,60 szarych Bez opłat Bez opłat 150,00 184,50 ciemnych Bez opłat Bez opłat 250,00 307,50 Łącze transmisji cyfrowej - koszt dzierżawy jest sumą opłaty stałej i stawki za każdy rozpoczęty kilometr (odległość punkt - punkt) Nazwa usługi Dzierżawa łącza transmisji cyfrowej Opłata stała [zł/netto] Opłata stała Opłata za każdy rozp. km [zł/netto] Opłata za każdy rozp. km - 64 Kb/s 80,00 98,40 50,00 61, Kb/s 130,00 159,90 80,00 98, Kb/s 230,00 282,90 150,00 184, Kb/s 380,00 467,40 250,00 307,50 Dzierżawa synchronicznego łącza transmisji cyfrowej w sieci światłowodowej - 2 Mb/s 1500, ,00 200,00 246,00 IV. DZIERŻAWA PODBUDOWY DLA SIECI KABLOWEJ Nazwa usługi Dzierżawa miejsca w kanalizacji kablowej, za każde rozpoczęte 100 m Dzierżawa miejsca na słupie, za każde 100 m linii napowietrznej Opłata stała [zł/netto] Opłata stała 100,00 123,00 50,00 61,50 V. USŁUGI INTERNETOWE Stały dostęp do sieci Internet w technologii ADSL ( ZITOSTRADA ) (zawiera dzierżawę modemu ADSL z wyjściem Ethernet) Utrzymanie łącza KW S.A. dla usługi Zitostrada w przypadku nieskorzystania z usługi telefonicznej w dostępie analogowym na tym łączu. Opłata za uruchomienie linii [zł/netto] Opłata za uruchomienie linii Abonament [zł/netto] Abonament Za utrzymanie łącza dla ADSL 1,00 1,23 22,00 27,06 Obowiązuje od dnia r. 10

11 1. Umowa na 3 lata Przepływność łącza Instalacja [zł/netto] Instalacja Abonament [zł/netto] Abonament 512/256 kb/s 1,00 1,23 45,00 55, /512 kb/s 1,00 1,23 55,00 67, /1024 kb/s 1,00 1,23 90,00 110, /2048 kb/s 1,00 1,23 150,00 184,50 2. Umowa na 2 lata Przepływność łącza Instalacja [zł/netto] Instalacja Abonament [zł/netto] Abonament 512/256 kb/s 1,00 1,23 50,00 61, /512 kb/s 1,00 1,23 60,00 73, /1024 kb/s 1,00 1,23 100,00 123, /2048 kb/s 1,00 1,23 160,00 196,80 3. Umowa na 1 rok Przepływność łącza Instalacja [zł/netto] Instalacja Abonament Abonament [zł/netto] 512/256 kb/s 1,00 1,23 60,00 73, /512 kb/s 1,00 1,23 70,00 86, /1024 kb/s 1,00 1,23 110,00 135, /2048 kb/s 1,00 1,23 180,00 221,40 4. Umowa na czas nieokreślony Przepływność łącza Instalacja [zł/netto] Instalacja Abonament Abonament [zł/netto] 512/256 kb/s 1,00 1,23 100,00 123, /512 kb/s 1,00 1,23 120,00 147, /1024 kb/s 1,00 1,23 140,00 172, /2048 kb/s 1,00 1,23 220,00 270,60 Obowiązuje od dnia r. 11

12 Bezprzewodowy Internet (ZIT-BOX) Opłata za dzierżawę modemu ADSL z wyjściem Ethernet oraz nadajnikiem WiFi ( zamiast dzierżawy modemu ADSL tylko z wyjściem Ethernet). Cena + 10 zł/netto miesięcznie Cena + 12,30 zł/brutto miesięcznie Ceny opłat za łącza stałe ADSL o wyższych przepływnościach niż określone w tabelach oraz ceny usług innych niż wymienione w powyższym cenniku, ustalane będą indywidualnie dla klienta. VI. USŁUGI POZOSTAŁE Nazwa usługi Opłata [zł/netto] Opłata Uzgodnienie dokumentacji: - za każdy projekt nie kolidujący z 25,00 30,75 urządzeniami KW S.A. - projekt prosty, jeżeli koliduje z urządzeniami 30,00 36,90 KW S.A. - projekt złożony /jeżeli koliduje z 50,00 61,50 urządzeniami KW S.A Wytyczenie trasy kabla w terenie (za każde 65,00 79, m) Nadzór nad robotami (za każdą rozpoczętą godzinę) na infrastrukturze i obiektach KW S.A. - w dni robocze od 60,00 73, do w dni robocze od 90,00 110, do soboty, niedziele 150,00 184,50 i dni świąteczne Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych operatora do lokalu klienta w celu usunięcia awarii, nie leżącej po stronie operatora 50,00 61,50 Obowiązuje od dnia r. 12

13 CZĘŚĆ II. TABELE TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia r. 13

14 I. TABELA TARYF STANDARD SEKUNDA (ROZLICZENIE SEKUNDOWE ZIT) NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata [zł/netto] Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,29 0,36 02 IN 801(3,9); 8041; 39 T1* 0,10 0,12 strefowe,miejscowe T2* 0,05 0,06 T5* 0,05 0,06 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T* 0,29 0, ; ;708 1;20(7,8)1; międzystrefowe T1* 0,30 0,37 międzystrefowe NDSI 20(2,9); T2* 0,25 0, T5* 0,20 0,24 05 międzynarodowe-1 strefa T* 0,80 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T* 1,05 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T* 3,00 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 6422; 703 7; T* 3,99 4,90 09 sieci komórkowe T1* 0,75 0,92 T2* 0,65 0,80 T5* 0,65 0,80 10 międzynarodowe-2 strefa T* 1,39 1,70 11 międzynarodowe-3 strefa T* 1,55 1,90 12 międzynarodowe-4 strefa T* 1,69 2, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T* 1,87 2,30 14 międzynarodowe-7 strefa T* 2,10 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T* 3,45 4, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T* 6,21 7, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 stref. 20(2,9) T1* 0,10 0,12 T2* 0,05 0,06 T5* 0,05 0,06 18 sieci komórkowe PLAY T1* 0,80 0,98 T2* 0,70 0,86 T5* 0,70 0,86 19 Sieć lokalna KW S.A. T* 0,05 0, JT za połączenie 0,58 0, ; JT za połączenie 0,87 1, JT za połączenie 2,03 2, JT za połączenie 3,19 3, JT za połączenie 4,06 4, JT za połączenie 5,22 6, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 8,12 9,98 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T* 2,00 2, ; 19497; JT za połączenie 1,16 1,42 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; 19470; 19489; 19570; 19571;1 9574; 19575; ; T* 0,58 0, JT za połączenie 10,15 12,48 Obowiązuje od dnia r. 14

15 JT za połączenie 20,01 24, JT za połączenie 28,71 35,31 * - opłata za zainicjowanie połączenia 0,15 PLN netto + vat 23% = brutto 0,18 PLN Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 23% VAT = brutto 0,36 PLN Obowiązuje od dnia r. 15

16 II. TABELA TARYF STANDARD IMPULS (ROZLICZENIE IMPULSOWE ZIT) NR. taryfy Rodzaj połączenia Jednostka taryf. (w sek.) Opłata [zł/netto] Opłata 00 bezpłatne 800; 808 1; 806 AUS alarmowe; 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,29 0,36 02 IN 801(3,9); 804 1; 39 T1=180,00 0,10 0,12 strefowe,miejscowe T2=360,00 0,05 0,06 T5=360,00 0,05 0,06 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T=60,00 0,29 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe T1=58,00 0,30 0,37 międzystrefowe. NDSI 20(1,2,9); T2=69,60 0,25 0, ; 8044 T5=87,00 0,20 0,24 05 międzynarodowe-1 strefa T=21,75 0,80 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T=16,60 1,05 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T=5,80 3,00 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 6422; 703 7; T=4,36 3,99 4,90 09 sieci komórkowe T1=23,20 0,75 0,92 T2=26,70 0,65 0,80 T5=26,70 0,65 0,80 10 międzynarodowe-2 strefa T=12,50 1,39 1,70 11 międzynarodowe-3 strefa T=11,20 1,55 1,90 12 międzynarodowe-4 strefa T=10,30 1,69 2, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T=9,32 1,87 2,30 14 międzynarodowe-7 strefa T=8,30 2,10 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T=5,04 3,45 4, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T=2,80 6,21 7, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 stref. -20(2,9) T1=180,00 0,10 0,12 T2=360,00 0,05 0,06 T5=360,00 0,05 0,06 18 sieci komórkowe PLAY T1=21,75 0,80 0,98 T3=24,86 0,70 0,86 T2=24,86 0,70 0,86 19 Sieć lokalna KW S.A. T=360,00 0,05 0, JT za połączenie 0,58 0, ; JT za połączenie 0,87 1, JT za połączenie 2,03 2, JT za połączenie 3,19 3, JT za połączenie 4,06 4, JT za połączenie 5,22 6, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 8,12 9,98 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T=8,70 2,00 2, ; 19497; JT za połączenie 1,16 1,42 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; ; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; T=30,00 0,58 0,71 Obowiązuje od dnia r. 16

17 19388; 19423; 19428; 19436;19438; 19470; 19489; 19570; 19571;1 9574; 19575; ; JT za połączenie 10,15 12,48 69 JT za połączenie 20,01 24,61 99 JT za połączenie 28,71 35,31 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 22% VAT= brutto 0,36 PLN Obowiązuje od dnia r. 17

18 III. TABELA TARYF - GODZINKA NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata [zł/netto] Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,29 0,36 02 IN 801(3,9); 8041; 39 T 0,12 0,15 strefowe,miejscowe 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T 0,29 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe 04 międzystrefowe. NDSI 20(1,2,9); T 0,12 0,15 05 międzynarodowe-1 strefa T 0,50 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T 1,05 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T 3,00 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 6422; 300 7; T 3,99 4,90 09 sieci komórkowe T 0,50 0,62 10 międzynarodowe-2 strefa T 1,00 1,23 11 międzynarodowe-3 strefa T 1,20 1,47 12 międzynarodowe-4 strefa T 1,69 2, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T 1,87 2,30 14 międzynarodowe-7 strefa T 2,10 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T 3,45 4, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T 6,21 7, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; ; 17 NDSI 020(1,2,9) T1 0,10 0,12 T2 0,05 0,06 T5 0,05 0,06 18 sieci komórkowe PLAY T 0,65 0,80 19 Sieć lokalna KW S.A. T 0,05 0, JT za połączenie 0,58 0, ; JT za połączenie 0,87 1, JT za połączenie 2,03 2, JT za połączenie 3,19 3, JT za połączenie 4,06 5, JT za połączenie 5,22 6, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 8,12 9,98 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T 2,00 2, ; 19497; JT za połączenie 1,16 1,43 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; ; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; 19470; T 0,58 0,71 Obowiązuje od dnia r. 18

19 19489; 19570; 19571;1 9574; 19575; ; JT za połączenie 10,15 12,48 69 JT za połączenie 20,01 24,61 99 JT za połączenie 28,71 35,31 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 22% VAT 0,06 PLN = brutto 0,35 PLN Obowiązuje od dnia r. 19

20 IV. TABELA TARYF - VoIP Standard NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata [zł/netto] Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,26 0,32 02 IN 801(3,9); 8041; 39 T 0,09 0,12 strefowe,miejscowe 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T 0,26 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe; T 0,27 0,33 międzystrefowe. NDSI 20(1,2,9); międzynarodowe-1 strefa T 0,72 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 300 2; T 0,94 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T 2,70 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 703 7; T 3,59 4,42 09 sieci komórkowe T 0,68 0,84 10 międzynarodowe-2 strefa T 1,25 1,54 11 międzynarodowe-3 strefa T 1,40 1,72 12 międzynarodowe-4 strefa T 1,52 1, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T 1,68 2,10 14 międzynarodowe-7 strefa T 1,89 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T 3,11 3, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T 5,59 6, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 NDSI 20(1,2,9) T 0,09 0,11 18 sieci komórkowe PLAY T 0,72 0,88 19 Sieć lokalna KW S.A. T 0,04 0, JT za połączenie 0,52 0, ; JT za połączenie 0,78 0, JT za połączenie 1,83 2, JT za połączenie 2,87 3, JT za połączenie 3,65 4, JT za połączenie 4,70 5, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 7,31 8,99 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T 1,80 2, ; 19497; JT za połączenie 1,04 1,28 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; ; 19489; 19570; 19571; 19574; 19575; ; T 0,52 0,64 Obowiązuje od dnia r. 20

21 JT za połączenie 9,14 11,24 69 JT za połączenie 18,01 22,15 99 JT za połączenie 25,84 31,78 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 22% VAT 0,06 PLN = brutto 0,35 PLN Obowiązuje od dnia r. 21

22 V. TABELA TARYF - VoIP Premium NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata [zł/netto] Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,23 0,28 02 IN 801(3,9); 8041; T 0,08 0,09 strefowe,miejscowe; do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T 0,23 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe T 0,24 0,29 międzystrefowe NDSI 20(1,2,9); międzynarodowe-1 strefa T 0,64 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T 0,84 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T 2,40 2, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 703 7; T 3,19 3,92 09 sieci komórkowe T 0,60 0,73 10 międzynarodowe-2 strefa T 1, międzynarodowe-3 strefa T 1,24 1,52 12 międzynarodowe-4 strefa T 1,35 1, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T 1,49 1,83 14 międzynarodowe-7 strefa T 1,68 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T 2,76 3, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T 4,97 6, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 NDSI 20(1,2,9) T 0,08 0,09 18 sieci komórkowe PLAY T 0,64 0,78 19 Sieć lokalna KW S.A. T 0,00 0, JT za połączenie 0,46 0, ; JT za połączenie 0,70 0, JT za połączenie 1,62 1, JT za połączenie 2,55 3, JT za połączenie 3,25 3, JT za połączenie 4,18 5, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 6,50 7,99 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T 1,60 1, ; 19497; JT za połączenie 0,93 1,14 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; ; 19489; 19570; 19571; 19574; 19575; ; T 0,46 0,56 Obowiązuje od dnia r. 22

23 JT za połączenie 8,12 9,98 69 JT za połączenie 16,01 19,69 99 JT za połączenie 22,97 28,25 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty, niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 22% VAT 0,06 PLN = brutto 0,35 PLN Obowiązuje od dnia r. 23

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIA TELEFONICZNA Taryfa Cały czas obowiązuje od 9.07.2007r. www.netia.pl SPIS TREŚCI OPŁATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)...3 OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)...3 3. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym)

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 2 Oferta usług do wyboru 2 Część II. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o.

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r. telewizja PAKIET PEŁNY Aktywacja 99 zł Abonament miesięczny 62 zł PAKIET NPLAY CYFROWY Aktywacja 599 zł Abonament

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Mobilna sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 września 2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A.

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A. Telefonia Dialog S.A. Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 1 lutego 2007r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 50/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. oferta indywidualna Spis treści SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Firmowa

Cennik Oferty Firmowa Cennik Oferty Firmowa Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 04.02.2011 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Cennik Oferty Firmowa jest skierowany do przedsiębiorców (osób

Bardziej szczegółowo

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY USŁUG

CENNIK PODSTAWOWY USŁUG CENNIK PODSTAWOWY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NETRONIK SPÓŁKA Z O.O. Obowiązuje dla nowych abonentów od 01.05.2015 Tabela 1. Opłaty instalacyjne umowa promocyjna na czas określony 18 i 24 miesięcy Opłata

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Super Smart Plan podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1.2. Opłata, o której mowa w

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku (w punkcie 2, 5, 7, 8, 9, 10), dotyczą długości pojedynczej wiadomości

Bardziej szczegółowo