CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A."

Transkrypt

1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia r. 1

2 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Opłaty miesięczne: Plany Taryfowe - obowiązujące Stare Plany Taryfowe Pakiety minut - KRAJ Pakiety minut - ZAGRANICA Pozostałe opłaty miesięczne... 8 III. USŁUGI TELETRANSMISYJNE Opłaty jednorazowe: Opłaty miesięczne: IV. DZIERŻAWA PODBUDOWY DLA SIECI KABLOWEJ V. USŁUGI INTERNETOWE VI. USŁUGI POZOSTAŁE CZĘŚĆ II.TABELE TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A I. TABELA TARYF STANDARD SEKUNDA (ROZLICZENIE SEKUNDOWE ZIT) II. TABELA TARYF STANDARD IMPULS (ROZLICZENIE IMPULSOWE ZIT) III. TABELA TARYF - GODZINKA IV. TABELA TARYF - VoIP Standard V. TABELA TARYF - VoIP Premium Obowiązuje od dnia r. 2

3 CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia r. 3

4 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Cennik usług telekomunikacyjnych KW SA został opracowany na podstawie: Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z dnia 16 lipca 2004 r. z późn. zm.) Zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 141 Kompanii Węglowej SA w Katowicach, z dnia 23 listopada 2007 r. Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Kompanię Węglową S.A. 2. Usługi nie objęte niniejszym cennikiem rozliczane będą wg uzgodnionej z usługobiorcą kalkulacji kosztów. 3. Poszczególne pozycje, taryfy, pakiety i usługi wymienione w tym cenniku, mogą być stosowane i oferowane abonentom w zależności od możliwości i warunków technicznych danego Oddziału Operatora. 4. Cennik obowiązuje od dnia r. Obowiązuje od dnia r. 4

5 II. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 1. Opłaty jednorazowe: Nazwa Usługi Opłata [zł/netto] Opłata Przyznanie abonamentu telefonicznego 1,00 1,23 stałego Przyznanie abonamentu telefonicznego okresowego: - do 14 dni 50,00 61,50 - powyżej 14 dni 30,00 36,90 Przyznanie abonamentu VoIP (z zakresu numeracji Operatora KW S.A.) 1,00 1,23 Przyznanie abonamentu aparatu ISDN 100,00 123,00 Zmiana linii analogowej na ISDN 50,00 61,50 Przeniesienie aparatu końcowego telefonii analogowej lub ISDN : - na terenie tego samego budynku Bez opłat Bez opłat - na terenie tej samej posesji 15,00 18,45 - w ramach jednej centrali telefonicznej 30,00 36,90 - w ramach sieci KW S.A 40,00 49,20 Zmiana instalacji w mieszkaniu na życzenie 36,90 30,00 abonenta za każdą za każdą rozpoczętą rozpoczętą godzinę prac (+) koszt godzinę prac (+) materiałów koszt materiałów Zmiana w uprawnieniu stacji 3,00 3,69 Przekazanie abonamentu telefonicznego bez zmiany miejsca zainstalowania Opłata za przeniesienie przydzielonego numeru do innego operatora Sprawdzenie i odbiór wykonanej przez abonenta instalacji telefonicznej 1,00 1,23 Bez opłat Bez opłat 10,00 12,30 Zmiana numeru telefonu na żądanie 20,00 24,60 abonenta Nadanie informacji słownej o zmianie numeru 50,00 61,50 urządzenia końcowego (na żądanie abonenta) Ponowne włączenie telefonu gdy wyłączenie nastąpiło z winy abonenta Bez opłat Bez opłat Dokonanie zmian w ewidencji stacji Bez opłat Bez opłat Obowiązuje od dnia r. 5

6 2. Opłaty miesięczne: 2.1.Plany Taryfowe - obowiązujące Nazwa Abonament [zł/netto] Abonament Standard impuls 24,00 29,52 Standard sekunda 30,00 36,90 Socjalny impuls 15,00 18,45 Godzinka 45,00 55,35 Tabela Taryf i warunki planu Tabela Standard Impuls oraz bezpłatne rozmowy w ramach centrali telefonicznej Tabela Standard Sekunda oraz bezpłatne rozmowy w ramach centrali telefonicznej Tabela Standard Impuls Dodatkowo15 darmowych impulsów w ramach abonamentu. Po wykorzystaniu darmowych jednostek cena impulsu wynosi 0,58 zł netto / 0,71 zł brutto Tabela Godzinka oraz bezpłatne rozmowy w ramach centrali telefonicznej oraz 60 minut darmowych rozmów na numery stacjonarne w Polsce VoIP Standard * 0,00 0,00 Rozliczanie rozmów 10% taniej w stosunku do Tabeli Standard Sekunda VoIP Premium * 30,00 36,90 Rozliczanie pozostałych rozmów 20% taniej w stosunku do Tabeli Standard Sekunda. * - dostępne z usługą Zitostrada lub w zależności od możliwości technicznych Operatora Obowiązuje od dnia r. 6

7 2.2.Stare Plany Taryfowe - niedostępne dla nowo zawieranych umów Nazwa Abonament [zł/netto] Abonament Standard 24,00 29,52 Sekunda 30,00 36,90 Uwagi 0,29 zł netto (0,36 zł brutto) / impuls zgodnie z Tabelą Standard Impuls Opłata startowa 0,15 netto zł (0,18 zł brutto) + opłata za czas rozmowy zgodnie z Tabelą Standard Sekunda Socjalny 19,00 23,37 0,58 netto zł (0,71 zł brutto)/ impuls zgodnie z Tabelą Standard Impuls 2.3.Pakiety minut - KRAJ - możliwy wykup wielokrotności pakietu (niedostępne z Planem Taryfowym Voip Standard, Voip Premium) Nazwa Abonament [zł/netto] Abonament Uwagi GSM 60 30,00 36,90 60 darmowych minut do sieci GSM Stacjonarne 60 6,00 7,38 60 darmowych minut do sieci stacjonarnych w Polsce Obowiązuje od dnia r. 7

8 2.4.Pakiety minut - ZAGRANICA - możliwy wykup wielokrotności pakietu (niedostępne z Planem Taryfowym Voip Standard, Voip Premium) Nazwa Abonament [zł/netto] Abonament Uwagi Zachód 60 * 17,00 20,91 60 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw Wschód 60 ** 33,00 40,59 60 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw Zachód 30 * 10,00 12,30 30 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw Wschód 30 ** 21,00 25,83 30 darmowych minut do sieci stacjonarnych innych Państw * - dotyczy telefonii stacjonarnej krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, USA i Kanady ** - dotyczy telefonii stacjonarnej Rosji, Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Armenii 2.5.Pozostałe opłaty miesięczne Nazwa usługi Opłata [zł/netto] Opłata Dodatkowy abonament dla stacji ISDN (dla wszystkich planów taryfowych) 16,00 19,68 -dodatkowy numer MSN 5,00 6,15 Korzystanie z międzycentralowego traktu cyfrowego E1 (30 kanałów) Korzystanie z jednego portu dostępowego do centrali telefonicznej (PSTN) Nadanie informacji słownej o zmianie numeru urządzenia końcowego (na żądanie abonenta) 1 000, ,00 24,00 29,52 10,00 12,30 Wykonanie wydruku szczegółowego przeprowadzonych rozmów, dla jednego abonenta na jego żądanie niezależnie od ilości stacji abonenckiej - do 5 stron A4 3,00 3,69 - za każdą następna stronę 0,50 0,62 Zawieszenie świadczenia usług (na żądanie abonenta) za każdy rozpoczęty okres rozrachunkowy 10,00 za każdy miesiąc trwania usługi 12,30 za każdy miesiąc trwania usługi Rezerwacja numeru telefonu 5,00 6,15 Zastrzeżenie numeru telefonu Bez opłat Bez opłat Za konserwację jednego aparatu telefonicznego: Obowiązuje od dnia r. 8

9 - analogowego 5,00 6,15 - cyfrowego 10,00 12,30 Za konserwację centralki lokalnej (od portu) 2,00 2,46 Zablokowanie kierunku wybierania (za każdy Bez opłat Bez opłat kierunek) Prezentacja numeru dzwoniącego CLIP 3,00 3,69 Za korzystanie z numeracji KW S.A. Za każde 100 numerów 10,00 12, Opłaty za telefoniczny ruch automatyczny: zgodnie z Tabelą Taryf KW S.A. 2.7.Opłaty za realizację połączeń w ruchu półautomatycznym central telefonicznych - jedna jednostka licznikowa + koszt rozmowy zgodnie z Tabelą Taryf KW S.A III. USŁUGI TELETRANSMISYJNE 1. Opłaty jednorazowe: Nazwa Usługi Opłata [zł/netto] Opłata Uruchomienie pary miedzianej 100,00 123,00 Uruchomienie usługi "Gwarancja sprawności" 50,00 61,50 dla pary miedzianej (usunięcie uszkodzenia do końca następnego dnia roboczego) Zestawienie pary włókien światłowodowych 2 000, ,00 Uruchomienie łącza transmisji (urządzenia operatora, łacze synchroniczne) - o przepływności do 2 Mb/s 1200, ,00 - o przepływności 2 Mb/s 2 000, ,00 Uruchomienie łącza STM , ,00 Uruchomienie łącza STM , ,00 Uruchomienie łącza STM , ,00 Uruchomienie łącza Ethernet 2 000, ,00 Obowiązuje od dnia r. 9

10 2. Opłaty miesięczne: Para miedziana lub łącze transmisji cyfrowej - koszt dzierżawy jest sumą opłaty stałej i stawki za każdy rozpoczęty kilometr po trasie kabla Nazwa usługi Opłata stała [zł/netto] Opłata stała Opłata za każdy rozp. km [zł/netto] Opłata za każdy rozp. km Dzierżawa pary miedzianej 10,00 12,30 18,00 22,14 Dzierżawa pary miedzianej z usługą "Gwarancja sprawności" (usunięcie uszkodzenia do końca następnego dnia roboczego) Dzierżawa pary włókien światłowodowych: 15,00 18,45 20,00 24,60 szarych Bez opłat Bez opłat 150,00 184,50 ciemnych Bez opłat Bez opłat 250,00 307,50 Łącze transmisji cyfrowej - koszt dzierżawy jest sumą opłaty stałej i stawki za każdy rozpoczęty kilometr (odległość punkt - punkt) Nazwa usługi Dzierżawa łącza transmisji cyfrowej Opłata stała [zł/netto] Opłata stała Opłata za każdy rozp. km [zł/netto] Opłata za każdy rozp. km - 64 Kb/s 80,00 98,40 50,00 61, Kb/s 130,00 159,90 80,00 98, Kb/s 230,00 282,90 150,00 184, Kb/s 380,00 467,40 250,00 307,50 Dzierżawa synchronicznego łącza transmisji cyfrowej w sieci światłowodowej - 2 Mb/s 1500, ,00 200,00 246,00 IV. DZIERŻAWA PODBUDOWY DLA SIECI KABLOWEJ Nazwa usługi Dzierżawa miejsca w kanalizacji kablowej, za każde rozpoczęte 100 m Dzierżawa miejsca na słupie, za każde 100 m linii napowietrznej Opłata stała [zł/netto] Opłata stała 100,00 123,00 50,00 61,50 V. USŁUGI INTERNETOWE Stały dostęp do sieci Internet w technologii ADSL ( ZITOSTRADA ) (zawiera dzierżawę modemu ADSL z wyjściem Ethernet) Utrzymanie łącza KW S.A. dla usługi Zitostrada w przypadku nieskorzystania z usługi telefonicznej w dostępie analogowym na tym łączu. Opłata za uruchomienie linii [zł/netto] Opłata za uruchomienie linii Abonament [zł/netto] Abonament Za utrzymanie łącza dla ADSL 1,00 1,23 22,00 27,06 Obowiązuje od dnia r. 10

11 1. Umowa na 3 lata Przepływność łącza Instalacja [zł/netto] Instalacja Abonament [zł/netto] Abonament 512/256 kb/s 1,00 1,23 45,00 55, /512 kb/s 1,00 1,23 55,00 67, /1024 kb/s 1,00 1,23 90,00 110, /2048 kb/s 1,00 1,23 150,00 184,50 2. Umowa na 2 lata Przepływność łącza Instalacja [zł/netto] Instalacja Abonament [zł/netto] Abonament 512/256 kb/s 1,00 1,23 50,00 61, /512 kb/s 1,00 1,23 60,00 73, /1024 kb/s 1,00 1,23 100,00 123, /2048 kb/s 1,00 1,23 160,00 196,80 3. Umowa na 1 rok Przepływność łącza Instalacja [zł/netto] Instalacja Abonament Abonament [zł/netto] 512/256 kb/s 1,00 1,23 60,00 73, /512 kb/s 1,00 1,23 70,00 86, /1024 kb/s 1,00 1,23 110,00 135, /2048 kb/s 1,00 1,23 180,00 221,40 4. Umowa na czas nieokreślony Przepływność łącza Instalacja [zł/netto] Instalacja Abonament Abonament [zł/netto] 512/256 kb/s 1,00 1,23 100,00 123, /512 kb/s 1,00 1,23 120,00 147, /1024 kb/s 1,00 1,23 140,00 172, /2048 kb/s 1,00 1,23 220,00 270,60 Obowiązuje od dnia r. 11

12 Bezprzewodowy Internet (ZIT-BOX) Opłata za dzierżawę modemu ADSL z wyjściem Ethernet oraz nadajnikiem WiFi ( zamiast dzierżawy modemu ADSL tylko z wyjściem Ethernet). Cena + 10 zł/netto miesięcznie Cena + 12,30 zł/brutto miesięcznie Ceny opłat za łącza stałe ADSL o wyższych przepływnościach niż określone w tabelach oraz ceny usług innych niż wymienione w powyższym cenniku, ustalane będą indywidualnie dla klienta. VI. USŁUGI POZOSTAŁE Nazwa usługi Opłata [zł/netto] Opłata Uzgodnienie dokumentacji: - za każdy projekt nie kolidujący z 25,00 30,75 urządzeniami KW S.A. - projekt prosty, jeżeli koliduje z urządzeniami 30,00 36,90 KW S.A. - projekt złożony /jeżeli koliduje z 50,00 61,50 urządzeniami KW S.A Wytyczenie trasy kabla w terenie (za każde 65,00 79, m) Nadzór nad robotami (za każdą rozpoczętą godzinę) na infrastrukturze i obiektach KW S.A. - w dni robocze od 60,00 73, do w dni robocze od 90,00 110, do soboty, niedziele 150,00 184,50 i dni świąteczne Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych operatora do lokalu klienta w celu usunięcia awarii, nie leżącej po stronie operatora 50,00 61,50 Obowiązuje od dnia r. 12

13 CZĘŚĆ II. TABELE TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia r. 13

14 I. TABELA TARYF STANDARD SEKUNDA (ROZLICZENIE SEKUNDOWE ZIT) NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata [zł/netto] Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,29 0,36 02 IN 801(3,9); 8041; 39 T1* 0,10 0,12 strefowe,miejscowe T2* 0,05 0,06 T5* 0,05 0,06 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T* 0,29 0, ; ;708 1;20(7,8)1; międzystrefowe T1* 0,30 0,37 międzystrefowe NDSI 20(2,9); T2* 0,25 0, T5* 0,20 0,24 05 międzynarodowe-1 strefa T* 0,80 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T* 1,05 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T* 3,00 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 6422; 703 7; T* 3,99 4,90 09 sieci komórkowe T1* 0,75 0,92 T2* 0,65 0,80 T5* 0,65 0,80 10 międzynarodowe-2 strefa T* 1,39 1,70 11 międzynarodowe-3 strefa T* 1,55 1,90 12 międzynarodowe-4 strefa T* 1,69 2, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T* 1,87 2,30 14 międzynarodowe-7 strefa T* 2,10 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T* 3,45 4, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T* 6,21 7, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 stref. 20(2,9) T1* 0,10 0,12 T2* 0,05 0,06 T5* 0,05 0,06 18 sieci komórkowe PLAY T1* 0,80 0,98 T2* 0,70 0,86 T5* 0,70 0,86 19 Sieć lokalna KW S.A. T* 0,05 0, JT za połączenie 0,58 0, ; JT za połączenie 0,87 1, JT za połączenie 2,03 2, JT za połączenie 3,19 3, JT za połączenie 4,06 4, JT za połączenie 5,22 6, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 8,12 9,98 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T* 2,00 2, ; 19497; JT za połączenie 1,16 1,42 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; 19470; 19489; 19570; 19571;1 9574; 19575; ; T* 0,58 0, JT za połączenie 10,15 12,48 Obowiązuje od dnia r. 14

15 JT za połączenie 20,01 24, JT za połączenie 28,71 35,31 * - opłata za zainicjowanie połączenia 0,15 PLN netto + vat 23% = brutto 0,18 PLN Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 23% VAT = brutto 0,36 PLN Obowiązuje od dnia r. 15

16 II. TABELA TARYF STANDARD IMPULS (ROZLICZENIE IMPULSOWE ZIT) NR. taryfy Rodzaj połączenia Jednostka taryf. (w sek.) Opłata [zł/netto] Opłata 00 bezpłatne 800; 808 1; 806 AUS alarmowe; 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,29 0,36 02 IN 801(3,9); 804 1; 39 T1=180,00 0,10 0,12 strefowe,miejscowe T2=360,00 0,05 0,06 T5=360,00 0,05 0,06 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T=60,00 0,29 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe T1=58,00 0,30 0,37 międzystrefowe. NDSI 20(1,2,9); T2=69,60 0,25 0, ; 8044 T5=87,00 0,20 0,24 05 międzynarodowe-1 strefa T=21,75 0,80 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T=16,60 1,05 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T=5,80 3,00 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 6422; 703 7; T=4,36 3,99 4,90 09 sieci komórkowe T1=23,20 0,75 0,92 T2=26,70 0,65 0,80 T5=26,70 0,65 0,80 10 międzynarodowe-2 strefa T=12,50 1,39 1,70 11 międzynarodowe-3 strefa T=11,20 1,55 1,90 12 międzynarodowe-4 strefa T=10,30 1,69 2, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T=9,32 1,87 2,30 14 międzynarodowe-7 strefa T=8,30 2,10 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T=5,04 3,45 4, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T=2,80 6,21 7, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 stref. -20(2,9) T1=180,00 0,10 0,12 T2=360,00 0,05 0,06 T5=360,00 0,05 0,06 18 sieci komórkowe PLAY T1=21,75 0,80 0,98 T3=24,86 0,70 0,86 T2=24,86 0,70 0,86 19 Sieć lokalna KW S.A. T=360,00 0,05 0, JT za połączenie 0,58 0, ; JT za połączenie 0,87 1, JT za połączenie 2,03 2, JT za połączenie 3,19 3, JT za połączenie 4,06 4, JT za połączenie 5,22 6, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 8,12 9,98 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T=8,70 2,00 2, ; 19497; JT za połączenie 1,16 1,42 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; ; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; T=30,00 0,58 0,71 Obowiązuje od dnia r. 16

17 19388; 19423; 19428; 19436;19438; 19470; 19489; 19570; 19571;1 9574; 19575; ; JT za połączenie 10,15 12,48 69 JT za połączenie 20,01 24,61 99 JT za połączenie 28,71 35,31 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 22% VAT= brutto 0,36 PLN Obowiązuje od dnia r. 17

18 III. TABELA TARYF - GODZINKA NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata [zł/netto] Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,29 0,36 02 IN 801(3,9); 8041; 39 T 0,12 0,15 strefowe,miejscowe 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T 0,29 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe 04 międzystrefowe. NDSI 20(1,2,9); T 0,12 0,15 05 międzynarodowe-1 strefa T 0,50 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T 1,05 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T 3,00 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 6422; 300 7; T 3,99 4,90 09 sieci komórkowe T 0,50 0,62 10 międzynarodowe-2 strefa T 1,00 1,23 11 międzynarodowe-3 strefa T 1,20 1,47 12 międzynarodowe-4 strefa T 1,69 2, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T 1,87 2,30 14 międzynarodowe-7 strefa T 2,10 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T 3,45 4, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T 6,21 7, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; ; 17 NDSI 020(1,2,9) T1 0,10 0,12 T2 0,05 0,06 T5 0,05 0,06 18 sieci komórkowe PLAY T 0,65 0,80 19 Sieć lokalna KW S.A. T 0,05 0, JT za połączenie 0,58 0, ; JT za połączenie 0,87 1, JT za połączenie 2,03 2, JT za połączenie 3,19 3, JT za połączenie 4,06 5, JT za połączenie 5,22 6, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 8,12 9,98 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T 2,00 2, ; 19497; JT za połączenie 1,16 1,43 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; ; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; 19470; T 0,58 0,71 Obowiązuje od dnia r. 18

19 19489; 19570; 19571;1 9574; 19575; ; JT za połączenie 10,15 12,48 69 JT za połączenie 20,01 24,61 99 JT za połączenie 28,71 35,31 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 22% VAT 0,06 PLN = brutto 0,35 PLN Obowiązuje od dnia r. 19

20 IV. TABELA TARYF - VoIP Standard NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata [zł/netto] Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,26 0,32 02 IN 801(3,9); 8041; 39 T 0,09 0,12 strefowe,miejscowe 03 do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T 0,26 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe; T 0,27 0,33 międzystrefowe. NDSI 20(1,2,9); międzynarodowe-1 strefa T 0,72 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 300 2; T 0,94 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T 2,70 3, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 703 7; T 3,59 4,42 09 sieci komórkowe T 0,68 0,84 10 międzynarodowe-2 strefa T 1,25 1,54 11 międzynarodowe-3 strefa T 1,40 1,72 12 międzynarodowe-4 strefa T 1,52 1, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T 1,68 2,10 14 międzynarodowe-7 strefa T 1,89 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T 3,11 3, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T 5,59 6, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 NDSI 20(1,2,9) T 0,09 0,11 18 sieci komórkowe PLAY T 0,72 0,88 19 Sieć lokalna KW S.A. T 0,04 0, JT za połączenie 0,52 0, ; JT za połączenie 0,78 0, JT za połączenie 1,83 2, JT za połączenie 2,87 3, JT za połączenie 3,65 4, JT za połączenie 4,70 5, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 7,31 8,99 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T 1,80 2, ; 19497; JT za połączenie 1,04 1,28 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; ; 19489; 19570; 19571; 19574; 19575; ; T 0,52 0,64 Obowiązuje od dnia r. 20

21 JT za połączenie 9,14 11,24 69 JT za połączenie 18,01 22,15 99 JT za połączenie 25,84 31,78 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 22% VAT 0,06 PLN = brutto 0,35 PLN Obowiązuje od dnia r. 21

22 V. TABELA TARYF - VoIP Premium NR. taryfy Rodzaj połączenia Okres rozliczeniowy Opłata [zł/netto] Opłata 00 bezpłatne 800; 8081; 806 ; AUS alarmowe; T 0,00 0,00 01 jednokrotne+in 801(1,2,7,8); JT za połączenie 0,23 0,28 02 IN 801(3,9); 8041; T 0,08 0,09 strefowe,miejscowe; do sieci IN 801(5,6,0); 8042; ASI T 0,23 0, ; ; 708 1; 20(7,8)1; międzystrefowe T 0,24 0,29 międzystrefowe NDSI 20(1,2,9); międzynarodowe-1 strefa T 0,64 0, ; 701 2; 708 2; 20(7,8) 2; 703 2; T 0,84 1, ; 701 5; 708 5; 20(7,8) 5; 703 5; T 2,40 2, ; 701 7; 708 7; 20(7,8) 7; 703 7; T 3,19 3,92 09 sieci komórkowe T 0,60 0,73 10 międzynarodowe-2 strefa T 1, międzynarodowe-3 strefa T 1,24 1,52 12 międzynarodowe-4 strefa T 1,35 1, ; 701 3; 708 3; 20(7,8)3; 703 3; 19493; 13 międzynarodowe-5 strefa T 1,49 1,83 14 międzynarodowe-7 strefa T 1,68 2, ; 701 4; 708 4; 20(7,8) 4; 703 4; 15 międzynarodowe-8 strefa T 2,76 3, ; 701 6; 708 6; 20(7,8) 6; 703 6; 16 międzynarodowe-9 strefa T 4,97 6, ; 701 8; 708 8; 20(7,8) 8; 703 8; 17 NDSI 20(1,2,9) T 0,08 0,09 18 sieci komórkowe PLAY T 0,64 0,78 19 Sieć lokalna KW S.A. T 0,00 0, JT za połączenie 0,46 0, ; JT za połączenie 0,70 0, JT za połączenie 1,62 1, JT za połączenie 2,55 3, JT za połączenie 3,25 3, JT za połączenie 4,18 5, ; 701 9; 708 9; 20(7,8) 9; 703 9; JT za połączenie 6,50 7,99 27 międzynarodowe-6 strefa ; ; T 1,60 1, ; 19497; JT za połączenie 0,93 1,14 ASI ; 19221; 19225; 19226; 19227; 19229; 19310; 19311; 19312; 19313; 19314; 19315; 19316; 19319; 19377; 19388; 19423; 19428; 19436;19438; ; 19489; 19570; 19571; 19574; 19575; ; T 0,46 0,56 Obowiązuje od dnia r. 22

23 JT za połączenie 8,12 9,98 69 JT za połączenie 16,01 19,69 99 JT za połączenie 22,97 28,25 Objaśnienia: T - 24h T1 - w godz. od w dni robocze T2 - w godz. od w soboty,niedziele i dni świąteczne T3 - w godz. od w dni robocze T4 - w godz. od w soboty, niedziele i dni świąteczne T5 - w godz. od we wszystkie dni tygodnia JT - jednostka taryfikacyjna netto 0,29 PLN + 22% VAT 0,06 PLN = brutto 0,35 PLN Obowiązuje od dnia r. 23

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.1.1 Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora 1 Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

Abonament miesięczny 19,00 zł 25,00 zł

Abonament miesięczny 19,00 zł 25,00 zł Cennik usługi "ELTRONIKFON" w sieci Telewizji Kablowej Eltronik Rodzaj opłaty Okres Sposób Opłaty Taryfikacyjny naliczania TANIE DARMOWE* OSZCZĘDNY ROZMOWY ROZMOWY Abonament miesięczny 19,00 zł 2 60,00

Bardziej szczegółowo

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. I. Usługi podstawowe A. Opłaty instalacyjne Opłata jednorazowa 1.

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 7 nieokreślony (pierwsze i drugie zakończenie łącza z zamówienia) jednorazowo 250,00 55,00 305,00 nieokreślony (trzecie

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik (ceny brutto) A. CENNIK PROMOCYJNY UMOWY NA CZAS OKREŚLONY. I. Dostęp do Internetu.

Cennik (ceny brutto) A. CENNIK PROMOCYJNY UMOWY NA CZAS OKREŚLONY. I. Dostęp do Internetu. Cennik (ceny brutto) A. CENNIK PROMOCYJNY UMOWY NA CZAS OKREŚLONY I. Dostęp do Internetu. Tabela 1. "BLOKI 12" - ŁĄCZE KABLOWE (okres korzystania min. 12 miesięcy) L.p. Rodzaj usługi cena brutto [zł] 1.

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP SPIS TREŚCI: 1 Definicje... 2 2 Informacje i objaśnienia... 2 3 Stacjonarny Numer IP... 3 3.1 Opłata Aktywacyjna... 3 3.2 Abonament... 3 3.3 Opłaty za krajowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

Cennik. Tabela 3. GMINY INTERNET RADIOWY L.p. Rodzaj usługi cena brutto [zł] 1. Opłata instalacyjna 395,00

Cennik. Tabela 3. GMINY INTERNET RADIOWY L.p. Rodzaj usługi cena brutto [zł] 1. Opłata instalacyjna 395,00 Cennik (obowiązuje do 31.12.2011 r.) I. Cennik standardowy (umowy na czas nieokreślony) 1. Cennik dostępu do Internetu Klient indywidualny. Tabela 1. BLOKI ŁĄCZE KABLOWE (Internet do 100 Mbit/s, ) 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPSiŚ S.A.

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPSiŚ S.A. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPSiŚ S.A. 1. Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPSiŚ S.A. - Port w Szczecinie Lp. Rodzaj usługi Opłata (PLN) 1. Abonament

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r.

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r. CENNIK USŁUGI WLR MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie C E N N I K U S Ł U G I N T E R N E T O W Y C H Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 Rozdział 1 POŁĄCZENIA KOMUTOWANE DO INTERNETU (modemem analogowym).

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1 InfoStrefa strona Miesięczna opłata abonamentowa umowy zawierane na czas określony (oferta związana z przyznaniem ulgi w stosunku do oferty standardowej w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej) InfoStrada

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A.

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A. cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A. CZĘŚĆ 1. Plan taryfowy standardowy Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Opłaty jednorazowe VAT a) 1 do 3 100,00 23,00 123,00 b) od

Bardziej szczegółowo

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1 InfoStrefa strona InfoStrada Mb szybkością od.00 do 8.00 (768/4096 KB/s) ( Mb/s) od 8.00 do.00 (89/048 KB/s) (8 Mb/s) a 9,84,76 7,60 Aktywacja Usługi ( przypadku zawarcia umowy na 4 miesiące),00 0,, InfoStrada

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o.

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r. telewizja PAKIET PEŁNY Aktywacja 99 zł Abonament miesięczny 62 zł PAKIET NPLAY CYFROWY Aktywacja 599 zł Abonament

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIA TELEFONICZNA Taryfa Cały czas obowiązuje od 9.07.2007r. www.netia.pl SPIS TREŚCI OPŁATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)...3 OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)...3 3. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO CENNIK USŁUG świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO OKRESEM ROZLICZENIOWYM DLA NW. USŁUG I PAKIETÓW JEST MIESIĄC KALENDARZOWY

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 15 stycznia 2011 roku

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 15 stycznia 2011 roku CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 15 stycznia 2011 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usług telefonicznych Rodzaj

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A CZĘŚĆ Plan taryfowy standardowy Rozdział Opłaty jednorazowe opłaty jednorazowe Udostępnienie numeru dostępowego usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

Cennik rozmów telefonicznych

Cennik rozmów telefonicznych Plan Telefoniczny Senior Połączenia lokalne w sieci Eltronik Rozpoczęcie połączenia Cena za połączenia brutto całą dobę sekundowe 0,00 zł 0,06 zł T1 sekundowe 0,10 zł 0,25 zł T2, T3 sekundowe 0,10 zł 0,20

Bardziej szczegółowo

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT Załącznik cenowy taryf Usługi krajowe Opłata Abonamentowa Darmowe minuty Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci stacjonarnych Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci komórkowych 85 8 103,70

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. Cennik obowiązuje od dnia stycznia 200 roku. Strona z 5 ROZDZIAŁ I - Aktywacja usług telefonicznych netto VAT brutto Aktywacja w

Bardziej szczegółowo

cennik neostrada tp + us uga tv Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej.

cennik neostrada tp + us uga tv Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej. cennik neostrada tp + us uga tv Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej. Rozdzia Op aty jednorazowe aktywacyjna 168,99 168,99 168,99

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku Ważny od marca 2015 roku 1 telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony) Telewizja analogowa abonament Pakiet AzartSat Pakiet Familijny Pakiet Komfortowy 12,00 zł 59,00 zł internet (umowa na czas nieokreślony)

Bardziej szczegółowo

Era Firmowa 85 z telefonem 90,00 zł 109,80 zł z VAT. 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych

Era Firmowa 85 z telefonem 90,00 zł 109,80 zł z VAT. 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych Załącznik cenowy taryf Era Firmowa USŁUGI KRAJOWE Abonament Darmowe minuty Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci stacjonarnych Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci komórkowych Era Firmowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku. telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony)

Cennik usług. Ważny od marca 2015 roku. telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony) Cennik usług Ważny od marca 2015 roku telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony) Telewizja analogowa abonament Pakiet AzartSat 12,00 zł Pakiet Familijny 39,00 zł Pakiet Komfortowy 59,00 zł internet

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Dekoder cyfrowy SettopBox HD PVR (dekoder z nagrywarką)

Dekoder cyfrowy SettopBox HD PVR (dekoder z nagrywarką) Cennik Dostawcy Usług Echostar Studio (obowiązuje do umów podpisanych po 0.0.05r). Podane ceny są cenami brutto. CENNIK USŁUGI TELEWIZJI Cena przyłączenie do sieci (opłata jednorazowa) W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. DLA USŁUG w SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ WAŻNY OD 15 SIERPNIA 2014 ROKU

CENNIK USŁUG. DLA USŁUG w SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ WAŻNY OD 15 SIERPNIA 2014 ROKU CENNIK USŁUG DLA USŁUG w SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ WAŻNY OD 15 SIERPNIA 2014 ROKU Cennik Pakietowy: INTERNET + TELEWIZJA Telewizja Internet Cena telewizja Cena Internet Razem Rabat dla Internetu Cena w pakiecie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK CENOWY TARYFY ERA DOMOWA

ZAŁĄCZNIK CENOWY TARYFY ERA DOMOWA ZAŁĄCZNIK CENOWY TARYFY ERA DOMOWA Usługi krajowe Era Domowa Abonament 30,00 zł z VAT Darmowe minuty 60 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych Opłata za 3 minuty połączenia do

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie. Niezależny Operator Lokalny w dziedzinie telekomunikacji

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie. Niezależny Operator Lokalny w dziedzinie telekomunikacji CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie Niezależny Operator Lokalny w dziedzinie telekomunikacji 01.07.2013 Część I USŁUGI TELEFONICZNE Spis treści

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Abonament Telefoniczny wiadczonej przez Operatora, zwany dalej Cennikiem, okrela wysoko opłat za Usługi

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Cennik obowiązuje od 2014-03-01. strona 1 z 7

CENNIK. Cennik obowiązuje od 2014-03-01. strona 1 z 7 CENNIK Cennik obowiązuje od 2014-03-01 strona 1 z 7 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Opłaty jednorazowe... 3 3. Opłaty miesięczne... 3 a. Pakiety... 3 b. Usługi dodatkowe... 4 4. Połączenia... 5 a.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

Cennik planu taryfowego "Optymalny" MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Cennik planu taryfowego Optymalny MULTIMEDIA POLSKA S.A. Cennik planu taryfowego "Optymalny" MULTIMEDIA POLSKA S.A. CZĘŚĆ I opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Cena netto Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zp 2130-13/13 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia są publiczne usługi telefoniczne polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

INTERNET. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 27.04.2015 r. PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO PAKIETY INTERNETU GPON

INTERNET. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 27.04.2015 r. PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO PAKIETY INTERNETU GPON INTERNET CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 27.04.2015 r. Usługa PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 1 Prędkość pobierania do 1 Mb/s Prędkość wysyłania do 0,1 Mb/s

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK 1. Opłata abonamentowa (płatna z góry najpóźniej do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Maxitel. Oferty Standardowej na czas nieokreślony oraz Ofert Specjalnych na 12 miesięcy i 24 miesiące

Cennik Usługi Maxitel. Oferty Standardowej na czas nieokreślony oraz Ofert Specjalnych na 12 miesięcy i 24 miesiące Cennik Usługi Maxitel Oferty Standardowej na czas nieokreślony oraz Ofert Specjalnych na 12 miesięcy i 24 miesiące Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek

Bardziej szczegółowo

INTERNET. CENNIK PROMOCYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 01.02.2016 r. PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO

INTERNET. CENNIK PROMOCYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 01.02.2016 r. PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO INTERNET CENNIK PROMOCYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 01.02.2016 r. Usługa PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 1 Prędkość pobierania do 1 Mb/s Prędkość wysyłania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE )

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 3 grudnia 2015 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

INFOLINIA: 708x (infolinia Premium Rate)

INFOLINIA: 708x (infolinia Premium Rate) INFOLINIA: 708x (infolinia Premium Rate) 1. Opłata jednorazowa za udostępnienie jednego Numeru Usługowego 0-708 Opłata za udostępnienie jednego Numeru Usługowego 0-708 w przypadku umowy na czas określony

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

2. Miesięczne opłaty abonamentowe (oferta standardowa - umowy bez okresu minimalnego): tabela 2 lp. rodzaj usługi cena netto VAT cena brutto

2. Miesięczne opłaty abonamentowe (oferta standardowa - umowy bez okresu minimalnego): tabela 2 lp. rodzaj usługi cena netto VAT cena brutto cennik usług dostępu do Internetu JPK - strona 1/11 Cennik usług dostępu do Internetu: (ważny od 20.08.2009) 1. Opłata przyłączeniowe: tabela 1 lp. rodzaj usługi cena netto VAT cena brutto 1. dowolny pakiet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2011. cennik usług telekomunikacyjnych tp

1 stycznia 2011. cennik usług telekomunikacyjnych tp 1 stycznia 2011 cennik usług telekomunikacyjnych tp Spis treści CZĘŚĆ I. USŁUGI DOSTĘPOWE TP... 3 3 DZIAŁ 2. DOSTĘP ISDN TP (USŁUGI DLA DOMU) 1).3 DZIAŁ 3. USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE 4 DZIAŁ 1. DOSTĘP ANALOGOWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY USŁUG

CENNIK PODSTAWOWY USŁUG CENNIK PODSTAWOWY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NETRONIK SPÓŁKA Z O.O. Obowiązuje dla nowych abonentów od 01.05.2015 Tabela 1. Opłaty instalacyjne umowa promocyjna na czas określony 18 i 24 miesięcy Opłata

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych. Nazwa Usługi Okres zobowiązania promocyjnego Opłata abonamentowa

Cennik usług telekomunikacyjnych. Nazwa Usługi Okres zobowiązania promocyjnego Opłata abonamentowa Świetlny Internet 10 / 1 Mb/s Świetlny Internet 50 / 5 Mb/s Świetlny Internet 100 / 10 Mb/s Świetlny Internet 200 / 20 Mb/s Świetlny Internet 500 / 50 Mb/s Genialna Telewizja Prima Genialna Telewizja Optima

Bardziej szczegółowo

Mini Ethernet. Start Ethernet

Mini Ethernet. Start Ethernet Internet dla budynków jednorodzinnych pobierania w nocy Parametry pobierania w dzień wysyłania [KBit] Nieokreślony 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy Mini Start Basic Optimum Max 1 2 4 8 12 0,5 1 2 4

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej 1 Opłaty wspólne dla wszystkich usług 1. Opłaty za Nadzór OI. Nazwa Termin Jednostka 1 Nadzór OI (ryczałt do 2h) poniedziałek - piątek 7:30 15:30 opłata

Bardziej szczegółowo

z komponentami Operator: Netia S.A. lub Telefonia Dialog sp. z o.o.

z komponentami Operator: Netia S.A. lub Telefonia Dialog sp. z o.o. Obowiązuje od 26.10.2015 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OSWSS 1 GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O. BIURO: UL. POLESKA 44, 25-325 KIELCE

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OSWSS 1 GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O. BIURO: UL. POLESKA 44, 25-325 KIELCE CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OSWSS 1 Opłaty wspólne dla wszystkich usług 1. Opłaty za Nadzór OI Nazwa Jednostka 1 Nadzór OI (ryczałt do 2h) opłata jednorazowa 180 2 Nadzór

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

cennik usługi linia cyfrowa ISDN świadczonej przez Orange Polska S.A. (rozwiązania dla biznesu)

cennik usługi linia cyfrowa ISDN świadczonej przez Orange Polska S.A. (rozwiązania dla biznesu) cennik usługi linia cyfrowa ISDN świadczonej przez Orange Polska S.A. (rozwiązania dla biznesu) Spis treści Część I... 2 Rozdział 1 Opłaty jednorazowe za uzyskanie dostępu ISDN w ramach usługi linia cyfrowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr.. Oznaczenie sprawy: ZA.2710.2.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia ogółem 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w sposób ciągły usług

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Solo Internet, Telewizja, Telefon 144_1

Szczegółowe Warunki Promocji Solo Internet, Telewizja, Telefon 144_1 1. Ogólne warunki Promocji 1. Organizatorem Promocji jest Euronet Norbert Saniewski Spółka Jawna, zwana w dalszej części Operatorem. 2. Promocja trwa od dnia 27.11.2014 r. do 31.01.2015 r.; 3. Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo