Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku."

Transkrypt

1 Cennik Usług Telekomunikacyjnych Petrotel Sp. z o. o. INTERNET Cennik wchodzi w życie z dniem roku.

2 Spis treści I. Teleinformatyczne Łącza Stałe Łącza Symetryczne RadioNET PetroNET PRO ŚwiatłoNET....6 II. Oferty wycofane

3 Za usługi dostępu komutowanego (dial- up) do sieci Internet uważa się połączenia z numerami 20 dedykowanymi tylko i wyłącznie do tego celu. Lista tych numerów będzie publikowana przez Petrotel Sp. z o.o. na stronach internetowych. Aktualizacja listy będzie następowała każdorazowo po przedstawieniu przez podmiot uprawniony dokumentów potwierdzających świadczenie na danym numerze 20 wyłącznie dostępu do sieci Internet. I. Teleinformatyczne Łącza Stałe Tab. 1 Usługi uzupełniające Poz. Rodzaj usługi Netto VAT Brutto 1. Usługi dodatkowe: a) Przydzielenie stałego adresu IP za każdy adres 10,00 2,30 12,30 b) Przydzielenie dodatkowej przestrzeni dyskowej (za każde 50 MB) 50,00 11,50 61,50 c) Konfiguracja PC dla 1 komputera (dla jednego systemu operacyjnego) 50,00 11,50 61,50 za każdy kolejny komputer 100,00 23,00 123,00 - za każdy kolejny system operacyjny 70,00 16,10 86,10 2. Zmiana miejsca lokalizacji świadczenia usługi 65,00 14,95 79,95 3. Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Abonenta za 30 dni zawieszenia (1) 5,00 1,15 6,15 4. Jednorazowa opłata za przejęcie uprawnień do korzystania z usługi w wyniku umowy cesji 32,00 7,36 39,36 5. Usługi serwisowe dotyczące sieci optycznej (ŚwiatłoNET): a) Wymiana/montaż patchcordu 100,00 23,00 123,00 b) Wymiana/ montaż gniazda optycznego 100,00 23,00 123,00 c) Wykonanie spawu 50,00 11,50 61,50 d) Wykonanie instalacji optycznej w mikrorurce 10,00/ mb 2,30 12,30/ mb Objaśnienia (1) Abonent występuje do Operatora z wnioskiem o zawieszenie świadczenia usługi z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem Okresu Rozliczeniowego, od którego Operator zgodnie z wnioskiem Abonenta dokona zawieszenia świadczenia usługi. Zawieszenie świadczenia usługi jest możliwe na okres od 1 do 3 miesięcy, tylko raz w roku kalendarzowym; opłata jest rozliczana proporcjonalnie do liczby dni zawieszenia i pobierana z góry za cały okres zawieszenia, za każdy rozpoczęty dzień; nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego wznowienia świadczenia usługi; zawieszenie świadczenia usługi skutkuje automatycznym zawieszeniem świadczenia usług uzupełniających. Ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi dokonywane jest bezpłatnie. W przypadku wypowiedzenia umowy, dla której usługi są zawieszone następuje likwidacja usługi zawieszenia i przejście w okres wypowiedzenia. Przy czym pobrana wcześniej opłata za usługę zawieszenia nie podlega zwrotowi. W okresie wypowiedzenia klient ponosi opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem. 1. Łącza Symetryczne Tab Opłaty jednorazowe. 1. Dostęp do węzła internetowego Petrotel łączem symetrycznym: a) o prędkości dostępowej do 128 kb/s 950,00 218, ,50 b) o prędkości dostępowej do 256 kb/s 1 150,00 264, ,50 c) o prędkości dostępowej do 512 kb/s 1 450,00 333, ,50 d) o prędkości dostępowej do 1 Mb/s 1 550,00 356, ,50 e) o prędkości dostępowej do 2 Mb/s 2 250,00 517, ,50 f) powyżej 2 Mb/s oddzielnych umów Tab Opłaty miesięczne 1. Opłata za dostęp do węzła internetowego Petrotel łączem symetrycznym: a) o prędkości dostępowej do 128 kb/s 130,00 29,90 159,90 b) o prędkości dostępowej do 256 kb/s 890,00 204, ,70 c) o prędkości dostępowej do 512 kb/s 1 130,00 259, ,90 d) o prędkości dostępowej do 1 Mb/s 1 180,00 271, ,40 e) o prędkości dostępowej do 2 Mb/s 1 510,00 347, ,30 f) powyżej 2 Mb/s 3. Opłata dodatkowa za CIR dla łączy symetrycznych: a) CIR = 8 kb/s 160,00 36,80 196,80 3

4 b) CIR = 16 kb/s 290,00 66,70 356,70 c) CIR = 32 kb/s 550,00 126,50 676,50 d) CIR = 64 kb/s 930,00 213, ,90 e) powyżej 1. CIR - oznacza gwarantowane pasmo dostępu. 2. Dla każdego CIR cena obejmuje 2 adresy IP 3. Dla CIR = 8, 16, 32, 64 istnieje możliwość przyznania dodatkowej ilości adresów IP. Objaśnienia: (1) Opłata miesięczna abonamentowa jest płatna z dołu za każdy Okres rozliczeniowy świadczenia Usługi. (2) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za usługę naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). (3) Deaktywacja usługi internetowej świadczonej w Petrotel Sp. z. o. o. następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego. 2. RadioNET 1) RadioNET jest usługą dostępu do sieci Internet świadczoną poprzez radiowe łącza teleinformatyczne należące do Petrotel Sp. z o.o. 2) Usługa ta sprzedawana jest wraz z jednym z abonamentów telefonicznych zawartych w Cenniku Petrotel Sp. z o.o. Tab Opłaty jednorazowe 1. Aktywacja usługi RadioNET: a) RadioNET 256 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 81,15 18,66 99,81 do 256 kb/s i od Abonenta 64 kb/s) Limit transferu: bez b) RadioNET 512 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 81,15 18,66 99,81 do 512 kb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez c) RadioNET 768 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 163,11 37,52 200,63 do 768 Mb/s i od Abonenta 192 kb/s) Limit transferu: bez d) RadioNET 1M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 163,11 37,52 200,63 do 1 Mb/s i od Abonenta 256 kb/s) Limit transferu: bez e) RadioNET 2M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 163,11 37,52 200,63 do 2 Mb/s i od Abonenta 512 kb/s) Limit transferu: bez f) RadioNET 4M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 4 Mb/s i od Abonenta 768 kb/s) Limit transferu: bez 163,11 37,52 200,63 Tab Usługi uzupełniające Poz. Rodzaj usługi Netto VAT Brutto 1. Zmiana opcji usługi RadioNET - z RadioNET 256 na RadioNET 768, RadioNET 1M, RadioNET 2M, RadioNET 4M. - z RadioNET 512 na RadioNET768, RadioNET 1M, RadioNET 2M, RadioNET 4M. 81,96 18,85 100,81 Tab Opłaty miesięczne abonamentowe Poz. Rodzaj usługi Netto (zł) VAT Brutto 1. Opłata za usługę RadioNET: a) RadioNET 256 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 48,36 11,12 59,48 do 256 kb/s i od Abonenta 64 kb/s) Limit transferu: bez b) RadioNET 512 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 56,56 13,01 69,57 do 512 kb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez c) RadioNET 768 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 64,75 14,89 79,64 do 768 kb/s i od Abonenta 192 kb/s) Limit transferu: bez d) RadioNET 1M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 81,15 18,66 99,81 do 1 Mb/s i od Abonenta 256 kb/s) Limit transferu: bez e) RadioNET 2M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 105,74 24,32 130,06 do 2 Mb/s i od Abonenta 512 kb/s) Limit transferu: bez f) RadioNET 4M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 4 Mb/s i od Abonenta 768 kb/s) Limit transferu: bez 130,33 29,98 160,31 2. Usługi dodatkowe RadioNET: a) Stały adres IP za każdy adres 10,00 2,30 12,30 b) Dodatkowa przestrzeń dyskowa (za każde 50 MB) 40,98 9,43 50,41 4

5 Objaśnienia (1) Opłata miesięczna abonamentowa jest płatna z góry za każdy Okres rozliczeniowy świadczenia Usługi. (2) W przypadku okresowego zawieszenia dostępu do usługi spowodowanego brakiem płatności, opłata pobrana z góry nie jest zwracana, chyba że jej zwrotu Abonent będzie dochodził na drodze postępowania reklamacyjnego. (3) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za usługę naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). (4) Deaktywacja usługi internetowej świadczonej w Petrotel Sp. z. o. o. następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego 3. PetroNET PRO Tab Opłaty jednorazowe 1. Aktywacja usługi PetroNET PRO: a) PetroNET PRO 256/96 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 256 kb/s i od Abonenta 96 kb/s) Limit transferu: bez b) PetroNET PRO 512/192 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 512 kb/s i od Abonenta 192 kb/s) Limit transferu: bez c) PetroNET PRO 1024/384 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 1024 kb/s i od Abonenta 384 kb/s) Limit transferu: bez d) PetroNET PRO 2048/512 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 2048 kb/s i od Abonenta 512 kb/s) Limit transferu: bez e) PetroNET PRO 4096/768 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 4096 kb/s i od Abonenta 768 kb/s) Limit transferu: bez f) PetroNET PRO 6144/768 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 6144 kb/s i od Abonenta 768 kb/s) Limit transferu: bez Tab Opłaty miesięczne abonamentowe 1. Opłata za usługę PetroNET PRO: a) PetroNET PRO 256/96 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 256 kb/s i od Abonenta 96 kb/s) Limit transferu: bez 82,00 18,86 100,86 b) PetroNET PRO 512/192 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 512 kb/s i od Abonenta 192 kb/s) Limit transferu: bez 115,00 26,45 141,45 c) PetroNET PRO 1024/384 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 1024 kb/s i od Abonenta 384 kb/s) Limit transferu: bez d) PetroNET PRO 2048/512 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 2048 kb/s i od Abonenta 512 kb/s) Limit transferu: bez e) PetroNET PRO 4096/768 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 4096 kb/s i od Abonenta 768 kb/s) Limit transferu: bez f) PetroNET PRO 6144/768 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 6144 kb/s i od Abonenta 768 kb/s) Limit transferu: bez 155,00 35,65 190,65 190,00 43,70 233,70 215,00 49,45 264,45 235,00 54,05 289,05 2. Usługi dodatkowe PetroNET PRO: a) Stały adres IP za każdy adres 10,00 2,30 12,30 b) Dodatkowa przestrzeń dyskowa (za każde 50 MB) 40,98 9,43 50,41 Objaśnienia (1) Opłata miesięczna abonamentowa jest płatna z góry za każdy Okres rozliczeniowy świadczenia Usługi. (2) W przypadku okresowego zawieszenia dostępu do usługi spowodowanego brakiem płatności, opłata pobrana z góry nie jest zwracana, chyba że jej zwrotu Abonent będzie dochodził na drodze postępowania reklamacyjnego. (3) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za usługę naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). (4) Deaktywacja usługi internetowej świadczonej w Petrotel Sp. z. o. o. następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego. 5

6 4. ŚwiatłoNET 1. Usługa ta sprzedawana jest wraz z jednym z abonamentów telefonicznych zawartych w Cenniku Petrotel Sp. z o.o. Tab Opłaty jednorazowe 1. Aktywacja usługi ŚwiatłoNET (4, 6, 8, 12, 20, 50, 100) 81,97 18,85 100,82 Tab Opłaty miesięczne abonamentowe Poz. Rodzaj usługi Opłata Netto [zł] Podatek VAT [zł] Opłata Brutto [zł] 1. Opłata za usługę ŚwiatłoNET: a) ŚwiatłoNET 4 69,11 15,90 85,01 b) ŚwiatłoNET 6 85,37 19,64 105,01 c) ŚwiatłoNET 8 101,63 23,37 125,00 d) ŚwiatłoNET ,89 27,11 145,00 e) ŚwiatłoNET ,54 36,46 195,00 f) ŚwiatłoNET ,93 42,07 225,00 g) ŚwiatłoNET ,55 65,45 350,00 2. Usługi dodatkowe ŚwiatłoNET: a) Stały adres IP za każdy adres 10,00 2,30 12,30 b) Dodatkowa przestrzeń dyskowa (za każde 50 MB) 4,10 0,94 5,04 Objaśnienia (1) Opłata miesięczna abonamentowa jest płatna z góry za każdy Okres rozliczeniowy świadczenia Usługi. (2) W przypadku okresowego zawieszenia dostępu do usługi spowodowanego brakiem płatności, opłata pobrana z góry nie jest zwracana, chyba że jej zwrotu Abonent będzie dochodził na drodze postępowania reklamacyjnego. (3) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za usługę naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). (4) Deaktywacja usługi internetowej świadczonej w Petrotel Sp. z. o. o. następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego (5) W ramach usługi ŚwiatłoNET Abonent otrzymuje: Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji danych: - ŚwiatłoNET 4 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 4 Mb/s i od Abonenta od 512 kb/s) - ŚwiatłoNET 6 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 6 Mb/s i od Abonenta od 512 kb/s - ŚwiatłoNET 8 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 8 Mb/s i od Abonenta od 512 kb/s) - ŚwiatłoNET 12 (o prędkości dostępowej w kierunku do Abonenta do 12 Mb/s i od Abonenta od 768 kb/s) - ŚwiatłoNET 20 (o prędkości dostępowej w kierunku do Abonenta do 20 Mb/s i od Abonenta od 768 kb/s) - ŚwiatłoNET 50 (o prędkości dostępowej w kierunku do Abonenta do 50 Mb/s i od Abonenta od 768 kb/s) - ŚwiatłoNET 100 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 100 Mb/s i od Abonenta od 768 kb/s) Brak limitów w ilości pobieranych i wysyłanych danych; Publiczny adres IP przydzielany dynamicznie II. Oferty wycofane 1. Pakiety z opłatą ryczałtową 1.1. OPŁATY RYCZAŁTOWE za dostęp komutowany w sieci ISDN 2. Opłata ryczałtowa dotyczy połączeń z numerem dostępowym właściwym dla Petrotel Sp. z o.o. ( ). 3. Ryczałt jest usługa dodatkową do abonamentowego łącza telefonicznego ISDN. 4. W przypadku połączeń z innymi numerami obowiązuje taryfikacja połączeń zgodnie z taryfami określonymi w Rozdziale Usługa opłaty ryczałtowej występuje w powiązaniu tylko z Taryfami: Standard ISDN, Biznes ISDN, Telesekunda ISDN, Sekundka ISDN, Biznes Profit ISDN.. Tab. 1.1.Abonamenty 1. Opłata ryczałtowa - miesięczna za dostęp do węzła sieci Internet, po jednym 50,00 11,50 61,50 kanale B 2. Opłata ryczałtowa - miesięczna za dostęp do węzła sieci Internet, po dwóch 100,00 23,00 123,00 6

7 kanałach B 1.2. Pakiety Internetowe na łączach analogowych i ISDN 1. W ramach pakietu rozliczane są połączenia wyłącznie na numery dostępowe Petrotel Sp. z o.o. ( , ). 2. Połączenia przez inne numery dostępowe rozliczane są zgodnie z cennikiem. 3. Usługa jest udostępniana z pierwszym dniem każdego okresu rozliczeniowego. 4. Za uruchomienie usługi nie pobiera się opłat aktywacyjnych. 5. Limit godzin jest do wykorzystania w danym miesiącu. 6. Niewykorzystany limit godzin pakietu nie przechodzi na następny miesiąc. 7. Po przekroczeniu godzin połączenia będą 20% tańsze od cen podanych w cenniku ( dotyczy wyłącznie połączeń na numery dostępowe Petrotel Sp. z o.o.) 8. Zmiana wybranego pakietu może nastąpić w każdym czasie, ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego. 9. Na linii ISDN opłata dotyczy 1 kanału B. 10. Ze względu na uwarunkowania techniczne nie jest możliwe uruchomienie usługi Limitowania jednostek. Tab Pakiety Internetowe dla następujących Taryf: Standard, Biznes, Telesekunda, Sekundka, Biznes Profit, Standard ISDN, Biznes ISDN, Telesekunda ISDN, Sekundka ISDN, Biznes Profit ISDN. 1. Pakiet Internetowy 10 h 18,90 4,35 23,25 2. Pakiet Internetowy 20 h 28,90 6,65 35,55 Tab Pakiety Internetowe dla następujących Taryf: Minimum, Minimum ISDN 1. Pakiet Internetowy 10 h 28,90 6,65 35,55 2. Pakiet Internetowy 20 h 38,90 8,95 47,85 2. Łącza Asymetryczne PetroNET Usługa od dnia r. jest wyłączona z oferty sprzedaży Tab. 2.1.Opłaty jednorazowe Poz. Rodzaj usługi Netto) VAT Brutto 1. Aktywacja usługi PetroNET: a) PetroNET 128 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 85,00 19,55 104,55 do 128 kb/s i od Abonenta 64 kb/s) Limit transferu: 5GB b) PetroNET 256 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 85,00 19,55 104,55 do 256 kb/s i od Abonenta 64 kb/s) Limit transferu: 5GB c) PetroNET 512 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 512 kb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez d) PetroNET 768 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 768 Mb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez e) PetroNET 1M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 1 Mb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez f) PetroNET 2M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 2 Mb/s i od Abonenta 256 kb/s) Limit transferu: bez Tab Usługi uzupełniające 1. Usługi dodatkowe PetroNET: a) Przydzielenie stałego adresu IP za każdy adres 10,00 2,30 12,30 b) Przydzielenie dodatkowej przestrzeni dyskowej 50,00 11,50 61,50 (za każde 50 MB) c) Filtrowanie adresów IP 100,00 23,00 123,00 d) Instalacja i konfiguracja Terminala ADSL dla 1 komputera (dla jednego systemu operacyjnego) 50,00 11,50 61,50 za każdy kolejny komputer 100,00 23,00 123,00 - za każdy kolejny system operacyjny 70,00 16,10 86,10 2. Zmiana miejsca lokalizacji świadczenia usługi PetroNET 65,00 14,95 79,95 3. Zawieszenie usługi PetroNET 50% opłaty abonamentowej wg cennika usług telekomunikacyjnych Petrotel Sp. z o.o. 4. Przekroczenie transferu - za każdy następny 1GB 5,00 1,15 6,15 7

8 Tab Opłaty miesięczne. 1. Opłata za usługę PetroNET: a) PetroNET 128 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 55,00 12,65 67,65 do 128 kb/s i od Abonenta 64 kb/s) Limit transferu: 5GB b) PetroNET 256 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 77,00 17,71 94,71 do 256 kb/s i od Abonenta 64 kb/s) Limit transferu: 5GB c) PetroNET 512 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 111,00 25,53 136,53 do 512 kb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez d) PetroNET 768 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 133,00 30,59 163,59 do 768 kb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez e) PetroNET 1M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 150,00 34,50 184,50 do 1 Mb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez f) PetroNET 2M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 185,00 42,55 227,55 do 2 Mb/s i od Abonenta 256 kb/s) Limit transferu: bez 2. Usługi dodatkowe PetroNET: a) Stały adres IP za każdy adres 10,00 2,30 12,30 b) Dodatkowa przestrzeń dyskowa (za każde 50 MB) 40,98 9,43 50,41 c) Filtrowanie adresów IP 200,00 46,00 246,00 Tab Opłaty miesięczne dla Abonentów posiadających Taryfę Biznes Profit/ Biznes Profit ISDN. 1. Opłata za usługę PetroNET: a) PetroNET 512 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 55,00 12,65 67,65 do 512 kb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez b) PetroNET 768 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 77,00 17,71 94,71 do 768 kb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez c) PetroNET 1M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 111,00 25,53 136,53 do 1 Mb/s i od Abonenta 128 kb/s) Limit transferu: bez d) PetroNET 2M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta 133,00 30,59 163,59 do 2 Mb/s i od Abonenta 256 kb/s) Limit transferu: bez e) PetroNET 6M (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 6 Mb/s i od Abonenta 512 kb/s) Limit transferu: bez 150,00 34,50 184,50 Tab Opłaty miesięczne za zwiększoną prędkość od Abonenta przy usłudze PetroNET. Dodatkowa opłata za usługę PetroNET o zwiększonej prędkości od Abonenta 1. PetroNET 512/ 256 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 512 kb/s i od Abonenta ,57 * 3,58 19,15* kb/s) 2. PetroNET 768/ 256 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 768 kb/s i od Abonenta 256 kb/s) 15,57 * 3,58 19,15* 3. PetroNET 1M/ 256 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 1M i od Abonenta 256 kb/s) 15,57 * 3,58 19,15* 4. PetroNET 2M/ 512 (o prędkości dostępowej w kierunku Abonenta do 2M i od Abonenta 512 kb/s) 23,77 * 5,47 29,24* * Do opłaty za zwiększenie prędkości dostępowej od klienta, należy doliczyć abonament za usługę PetroNET zgodnie z zawartą umową z Petrotel Sp. z o.o. 8

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Petrotel Sp. z o. o. INTERNET Cennik wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku. Spis treści I. Teleinformatyczne Łącza Stałe......3 1. Łącza Symetryczne...3 2. RadioNET...4

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie C E N N I K U S Ł U G I N T E R N E T O W Y C H Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 Rozdział 1 POŁĄCZENIA KOMUTOWANE DO INTERNETU (modemem analogowym).

Bardziej szczegółowo

cennik usługi IP VPN tp Rozdział 1. Usługa IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1. Tabela 2. Strona 1 z 8

cennik usługi IP VPN tp Rozdział 1. Usługa IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1. Tabela 2. Strona 1 z 8 cennik usługi IP VPN tp Rozdział 1. Usługa IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1. Opłaty podstawowe za aktywację usługi IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay Poz. PKWiU Poziom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą skorzystać Abonenci Oferty FORMUŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla Firm obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla Firm obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet dla Firm obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Pakiety Internet dla Firm (zwanej dalej Usługą ) mogą skorzystać Abonenci Oferty

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET

Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET Obowiązuje dla nowych umów oraz aneksów podpisanych od dnia 01.02.2008 1. Informacje podstawowe A. Niniejszy cennik zawiera opłaty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela Opłaty instalacyjne i aktywacyjne. Opłaty instalacyjne i aktywacyjne neostrada

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

neostrada tp aktywacja usługi na łączu TP, na którym jest świadczona usługa telefoniczna w oparciu o dostęp analogowy

neostrada tp aktywacja usługi na łączu TP, na którym jest świadczona usługa telefoniczna w oparciu o dostęp analogowy cennik usługi neostrada tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne i aktywacyjne neostrada tp instalacja i aktywacja usługi neostrada tp aktywacja usługi na łączu TP, na którym jest świadczona usługa telefoniczna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Usługa IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM standard 1499,00 344, , biznes 1799,00 413, ,77

Rozdział 1 Usługa IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM standard 1499,00 344, , biznes 1799,00 413, ,77 cennik usługi IP VPN Rozdział 1 Usługa IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1 Opłaty za aktywację usługi IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay Poz. PKWiU Poziom usługi Jednorazowa opłata

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE )

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 3 grudnia 2015 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET XLTE (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 18 maja 2016 roku

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET XLTE (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 18 maja 2016 roku CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET XLTE (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 18 maja 2016 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET Jednorazowa opłata za Aktywację

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia r. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia r. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A. Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 29.12013 r. Cennik usług SOKOLNET świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A. LUTY 2014 SPIS TREŚCI A. Opłaty. 3 Tabela

Bardziej szczegółowo

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1 InfoStrefa strona InfoStrada Mb szybkością od.00 do 8.00 (768/4096 KB/s) ( Mb/s) od 8.00 do.00 (89/048 KB/s) (8 Mb/s) a 9,84,76 7,60 Aktywacja Usługi ( przypadku zawarcia umowy na 4 miesiące),00 0,, InfoStrada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

2. Miesięczne opłaty abonamentowe (oferta standardowa - umowy bez okresu minimalnego): tabela 2 lp. rodzaj usługi cena netto VAT cena brutto

2. Miesięczne opłaty abonamentowe (oferta standardowa - umowy bez okresu minimalnego): tabela 2 lp. rodzaj usługi cena netto VAT cena brutto cennik usług dostępu do Internetu JPK - strona 1/11 Cennik usług dostępu do Internetu: (ważny od 20.08.2009) 1. Opłata przyłączeniowe: tabela 1 lp. rodzaj usługi cena netto VAT cena brutto 1. dowolny pakiet

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych e-n' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych e-n' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych e-n' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia 08..0r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1

Cennik Świadczenia Usług w Sieci InfoStrefa strona 1 InfoStrefa strona Miesięczna opłata abonamentowa umowy zawierane na czas określony (oferta związana z przyznaniem ulgi w stosunku do oferty standardowej w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej) InfoStrada

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Plany Taryfowe E&N Novum świadczone są wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Plany Taryfowe E&N Novum świadczone są wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Cennik Planów Taryfowych E&N Novum (Libra' 8192, Libra' 10240, Libra' 10240+, Libra' 20480, Libra' 20480+, Libra' 40960, Libra' 51200, Virgo' 3072, Virgo' 4096, Virgo' 8192, Virgo' 10240, Taurus' 2048,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług JPK. pakiet non stop 10/2 stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością do/od urządzenia sieciowego abonenta po wszystkich

Cennik usług JPK. pakiet non stop 10/2 stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością do/od urządzenia sieciowego abonenta po wszystkich cennik usług dostępu do Internetu JPK - strona 1/9 Cennik usług JPK Ważny od: 01-06-2015 Stawka VAT pełna: 23% Stawka VAT obniżona: 8% 1. Opłata przyłączeniowe: tabela 1 lp. rodzaj usługi cena netto VAT

Bardziej szczegółowo

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP Jednorazowa opłata instalacyjna VAT 3. 64.20.1 w lokalizacji centralnej CENTRUM ruter CISCO w lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiety Internet dla FORMUŁY MIX

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiety Internet dla FORMUŁY MIX Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiety Internet dla FORMUŁY MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona dla Abonentów

Bardziej szczegółowo

Plany Taryfowe En' Novum świadczone są wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Plany Taryfowe En' Novum świadczone są wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Cennik Planów Taryfowych En' Novum ( Libra' 2048, Libra' 4096, Libra' 8192, Libra' 2048, Libra' 10240, Libra' 20480, Virgo' 2048, Virgo' 4096, Virgo' 8129, Duo' 2048, Duo' 4096, Taurus' 2048, Taurus' 4096,

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych e_n zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych e_n zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych e_n zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia 0.06.0r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dostępu do Internetu

Cennik usług dostępu do Internetu cennik usług dostępu do Internetu JPK - strona 1/9 Cennik usług dostępu do Internetu Ważny od: 01-02-2014 Stawka VAT: 23% 1. Opłata przyłączeniowe: tabela 1 lp. rodzaj usługi cena netto VAT cena brutto

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

INTERNET. CENNIK PROMOCYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 01.02.2016 r. PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO

INTERNET. CENNIK PROMOCYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 01.02.2016 r. PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO INTERNET CENNIK PROMOCYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 01.02.2016 r. Usługa PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 1 Prędkość pobierania do 1 Mb/s Prędkość wysyłania

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15)

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15) MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. CENNIK USŁUGI INTERNET MOBILNY obowiązuje dla Umów Abonenckich oraz Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 01.01.2017 r. I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes na Start z rabatem 1. Oferta Promocyjna Biznes na Start

Bardziej szczegółowo

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 stycznia 2017 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 stycznia 2017 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL cennik usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 stycznia 2017 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL Opłaty instalacyjne opłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 18.09.2017 r. Usługa Cena brutto PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 150 pobierania do 150 Mb/s wysyłania do 10 Mb/s 59,90 zł

Bardziej szczegółowo

INTERNET. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 27.04.2015 r. PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO PAKIETY INTERNETU GPON

INTERNET. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 27.04.2015 r. PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO PAKIETY INTERNETU GPON INTERNET CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 27.04.2015 r. Usługa PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 1 Prędkość pobierania do 1 Mb/s Prędkość wysyłania do 0,1 Mb/s

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

cennik neostrada tp + us uga tv Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej.

cennik neostrada tp + us uga tv Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej. cennik neostrada tp + us uga tv Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej. Rozdzia Op aty jednorazowe aktywacyjna 168,99 168,99 168,99

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Instalacja podstawowa usługi Dostęp do Internetu DSL. 799,00 183,77 982,77

1 2 3 4 5 1. Instalacja podstawowa usługi Dostęp do Internetu DSL. 799,00 183,77 982,77 cennik usługi Dostęp do Internetu DSL Cennik usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązuje Abonentów/klientów, którzy po dniu 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A.

cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. Tabela 1. Opłaty instalacyjne. Poz. PKWiU Wyszczególnienie tytułu opłaty Instalacja usługi dostęp do Internetu DSL

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 11 kwietnia 2012 r. do odwołania,

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 11 kwietnia 2012 r. do odwołania, Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od 11.04.12 obowiązuje od 11 kwietnia 2012 r. do odwołania, Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie od 11.04.12 1. Oferta Promocyjna Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od 26.07 obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie od 26.07 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytułu opłaty. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa dostęp do Internetu DSL tp 2.

Wyszczególnienie tytułu opłaty. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa dostęp do Internetu DSL tp 2. cennik dostęp do internetu DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne Wyszczególnienie tytułu opłaty Podatek z podatkiem 1. Instalacja usługi dostęp do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy obowiązuje od 20 maja 2011r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

INTERNET. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od r. PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO PAKIETY INTERNETU GPON

INTERNET. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od r. PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO PAKIETY INTERNETU GPON INTERNET CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETU ASTA-NET Cennik obowiązuje od 03.10.2016 r. Usługa PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 5 Prędkość pobierania do 5 Mb/s Prędkość wysyłania do 1 Mb/s

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rozmowy za nie więcej niż 19 zł

Regulamin usługi Rozmowy za nie więcej niż 19 zł Regulamin usługi Rozmowy za nie więcej niż 19 zł obowiązuje od dnia 06.10.2017 r. do odwołania. Rozmowy za nie więcej niż 19 zł ( Usługa ) jest dostępna dla Abonentów oferty nju na kartę ( Abonenci ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy obowiązuje od 8 lutego 2011r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 7 nieokreślony (pierwsze i drugie zakończenie łącza z zamówienia) jednorazowo 250,00 55,00 305,00 nieokreślony (trzecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiet Internet dla Firm (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci korzystający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 21 maja 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 21 maja 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 21 maja 2013 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

BIZ/INN/1576/07-06-06. 9330 www.tp.pl bliżej

BIZ/INN/1576/07-06-06. 9330 www.tp.pl bliżej 933 www.tp.pl bliżej BIZ/INN/576/766 cennik zarządzanie mi Tabela. Opłaty podstawowe za aktywację usługi zarządzania mi Cisco Jednorazowa opłata aktywacyjna Poz. PKWiU Numer modelu Typ Opłata netto Kwota

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Wyjątkowy Stan Darmowy w LongPlay 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Formuła 4.0 z 2 GB SuperSmartforn (169) Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Formuła 4.0 z 2 GB SuperSmartforn (169) Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna Formuła 4.0 z 2 GB SuperSmartforn (169) Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Red Bull MOBILE NO LIMITS II na czas nieokreślony w sklepie internetowym obowiązuje od 02.08.2013r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Red Bull MOBILE NO LIMITS II na czas nieokreślony w sklepie internetowym obowiązuje od 02.08.2013r. Regulamin Oferty Promocyjnej Red Bull MOBILE NO LIMITS II na czas nieokreślony w sklepie internetowym obowiązuje od 02.08.2013r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci Oferty LongPlay (Play Cenowy

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Super Stan Darmowy Tylko SIM (12) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT Załącznik cenowy taryf Usługi krajowe Opłata Abonamentowa Darmowe minuty Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci stacjonarnych Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci komórkowych 85 8 103,70

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od sklep internetowy obowiązuje od 15 stycznia 2013r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od sklep internetowy obowiązuje od 15 stycznia 2013r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od 11.04.12 sklep internetowy obowiązuje od 15 stycznia 2013r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie od 11.04.12 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 20 maja 2011r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Prosta. netia.pl Obowiązuje od r. Dotyczy Umów podpisanych po r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe)

Cennik Taryfa Prosta. netia.pl Obowiązuje od r. Dotyczy Umów podpisanych po r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej mogą skorzystać:

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej mogą skorzystać: Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 (79) w Telesales obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM od 22.02 skierowana jest do osób będących

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna SuperMNP Stan Darmowy obowiązuje od 12 lipca 2011r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia r. do odwołania

Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia r. do odwołania Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia 21.11.2014 r. do odwołania Usługa Miesio 19 ( Usługa ) jest dostępna dla Abonentów oferty nju na kartę ( Abonenci ). W ramach Usługi, Abonent otrzymuje miesięczne

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB.

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM 12 od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM 12 od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM 12 od 26.07 obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 12 od 26.07 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM 12 od 26.07

Bardziej szczegółowo

a) Rabat w wysokości 25,15% (40 PLN) na Abonament, przyznawany zgodnie zasadami opisanymi w pkt 3 niniejszej Oferty Promocyjnej.

a) Rabat w wysokości 25,15% (40 PLN) na Abonament, przyznawany zgodnie zasadami opisanymi w pkt 3 niniejszej Oferty Promocyjnej. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z telefonem (109) obowiązuje od 30 marca 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz pkt.3 poniżej mogą skorzystać:

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz pkt.3 poniżej mogą skorzystać: Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB (99) Telesales obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Regulamin Oferty Promocyjnej All Inclusive FIX w Sklepie Internetowy oraz Telesales obowiązuje od 20 maja 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA z rabatem na telefon obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Zmieniony dn r.

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA z rabatem na telefon obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Zmieniony dn r. Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA z rabatem na telefon obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Zmieniony dn. 01.05.2014 r. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA 4.0 iphone III obowiązuje od 21 maja 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA 4.0 iphone III obowiązuje od 21 maja 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej obowiązuje od 21 maja 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które od dnia 21 maja

Bardziej szczegółowo