Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY Z WYKONANIA ZADANIA: NARODOWY UNIWERSALNY KATALOG CENTRALNY NUKAT ( PROWADZENIE KATALOGU ORAZ KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY NAUKOWYCH BIBLIOTEK POLSKICH W ZAKRESIE JEGO BUDOWANIA W 2011 R. Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Odpowiedzialna za wykonanie: mgr Maria Burchard, st. kustosz dyplomowany Warszawa, ul. Dobra 56/66, fax: ; Centrum NUKAT. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ul. Dobra 56/66, Warszawa tel. (+48 22) , fax (+48 22)

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Najważniejsze prace rozwojowe wykonane z wykorzystaniem katalogu centralnego NUKAT ). Wykaz wykonanych zadao ) Opis najważniejszych prac związanych z prowadzeniem wspólkatalogowania wykonanych w Centrum NUKAT Wykorzystanie katalogu NUKAT do wykonywania innych zadao Informacja o bieżących kosztach utrzymania katalogu centralnego NUKAT i źródłach ich finansowania w 2011 r Załącznik 1. Wyniki pracy - dane liczbowe Tabela A. Prowadzenie Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT Tabela B. Stan bazy rekordów bibliograficznych Tabela C. Kopiowanie rekordów bibliograficznych z NUKAT do katalogów lokalnych* Tabela D. Wyszukiwanie w bazie NUKAT na podstawie danych z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia Wykaz nowych bibliotek, które podpisały porozumienie o współpracy Załącznik 2. Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie Załącznik 3. Udział pracowników Centrum NUKAT w konferencjach i warsztatach Załącznik 4. Publikacje pracowników Centrum NUKAT Załącznik 5. Aktywnośd bibliotek katalogujących w NUKAT w 2011 r

3 WPROWADZENIE Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT powstał z inicjatywy bibliotek naukowych, w szczególności akademickich i one tworzą główny, najbardziej aktywny trzon bibliotek uczestniczących w budowaniu źródła gotowych opisów. Dotyczy współkatalogowania zasobów polskich bibliotek, opartego na powszechnie uznanych i stosowanych na świecie merytorycznych standardach bibliotecznych oraz standardach wymiany danych (grupa formatów MARC 21, Library of Congress Subject Headings, format wymienny ISO 2709 oraz system kodowania znaków Unicode ISO/IEC 10646). Jest narzędziem umożliwiającym oszczędne i racjonalne budowanie centralnej informacji o zbiorach polskich bibliotek dostępnej w kraju oraz za granicą poprzez współpracę z WorldCat, największym katalogiem centralnym świata prowadzonym przez OCLC (Online Center Library Catalog), uczestniczenie w ogólnoświatowym projektach Virtual International Authority File (VIAF) i Google Scholar. Zbiorowe budowanie NUKAT-u - źródła gotowych opisów, a następnie możliwość ich wielokrotnego kopiowania do katalogów lokalnych to dobra podstawa do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami przeznaczonymi na budowanie katalogów komputerowych zarówno lokalnie na poziomie bibliotek jak i centralnie, na poziomie instytucji przydzielających środki na katalogowanie zbiorów. Katalog centralny NUKAT jest prowadzony przez Centrum NUKAT oddział w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Centrum prowadzi kontrolę współkatalogowania, ustala procedury oraz przygotowuje i obsługuje narzędzia wprowadzania, dystrybucji i kontroli poprawności danych. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu współkatalogowania, tworzenia rekordów kartoteki haseł wzorcowych oraz tworzenia i stosowania słownictwa języka KABA. Przygotowuje materiały metodyczne na ten temat publikowane w serii Formaty. Kartoteki oraz w czasopismach fachowych. W bazie katalogu centralnego NUKAT znajdują się dwa zasadnicze podzbiory rekordów: rekordy bibliograficzne i rekordy Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. Stan zatrudnienia na koniec 2010 r. wynosił łącznie 43 osoby, w tym 35 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 1 na 3/4 etatu, 2 na 1/2 etatu, 3 osoby na urlopie wychowawczym/bezpłatnym, 2 osoby zatrudnione na zlecenie, łącznie w wymiarze 1,5 etatu. 2

4 1. NAJWAŻNIEJSZE PRACE ROZWOJOWE WYKONANE Z WYKORZYSTANIEM KATALOGU CENTRALNEGO NUKAT 1). Wykaz wykonanych zadań Prowadzenie bazy NUKAT Administratorzy Ośrodka Kontroli Rekordów Bibliograficznych Centrum NUKAT rozpatrzyli rekordów bibliograficznych, w tym rekordów zgłoszonych lub wytypowanych do modyfikacji, zatwierdzając do bazy rekordy nowe. Administratorzy Ośrodka Formatów i Kartoteki Haseł Formalnych oraz Ośrodka Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA rozpatrzyli łącznie rekordów haseł wzorcowych, w tym rekordy zgłoszone lub wytypowane do modyfikacji, zatwierdzając do bazy rekordów nowych. Udostępniono w katalogu NUKAT do wykorzystania przez biblioteki współkatalogujące oraz jako narzędzia wyszukiwawcze kopii nowych rekordów słownictwa oraz usunięto z bazy tematów Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN). Budowanie i kontrola rekordów JHP BN realizowana jest przez Bibliotekę Narodową. Centrum NUKAT raz w tygodniu aktualizuje zawartość kopii JHP BN na podstawie plików przygotowywanych przez BN. Procedury i harmonogram prac służących osiągnięciu zgodności zbioru macierzystego i kopii JHP BN, a następnie jej utrzymaniu w obu bazach są realizowane na podstawie odrębnego porozumienia z BN. Udostępniono ponadto w katalogu NUKAT kopii nowych rekordów polskiej wersji słownictwa Medical Subject Headings (MeSH) polonizacja słownictwa MeSH i prowadzenie bazy macierzystej tego słownictwa koordynowane jest przez Bibliotekę Akademii Medycznej w Poznaniu. Do katalogu NUKAT przekazywane są automatycznie rekordy wskazane przez bibliotekarzy, potrzebne im do sporządzenia charakterystyki przedmiotowej katalogowanych w NUKAT dokumentów z zakresu medycyny. W celu eliminacji rekordów zdublowanych, które pojawiały się w nadsyłanych plikach, stosowano systematycznie w Centrum NUKAT oprogramowanie do automatycznej kontroli danych zawartych w plikach w porównaniu ze stanem bazy NUKAT. W budowaniu bazy katalogu centralnego oraz centralnej informacji w katalogu NUKAT uczestniczyło bibliotekarzy z 111 polskich bibliotek naukowych, głownie akademickich, w tym 28 bibliotek wyłącznie pobierało gotowe dane. 1. Rozwój katalogów lokalnych bibliotek i budowanie centralnej informacji Zawartość katalogów lokalnych bibliotek współpracujących z NUKAT-em wzrosła łącznie w b.r. o opisów bibliograficznych, dało to w efekcie dopisanie takiej samej liczby symboli lokalizacji w rekordach bibliograficznych katalogu NUKAT, powiększając oferowaną przez NUKAT ogólną pulę informacji o miejscu przechowywania dokumentów do zapisów. W roku sprawozdawczym użytkownicy NUKAT-u przeprowadzili w nim wyszukiwań średnio miesięcznie. Po raz szósty uruchomiono doroczne badanie poprawnego działania centralnej informacji - polegające na sprawdzaniu poprawności dostępu do informacji o zasobach polskich bibliotek. W akcji porównania numerów kontrolnych rekordów bibliograficznych w bazach lokalnych i rekordów bibliograficznych katalogu centralnego zawierających symbole bibliotek uzyskano następujące dane: Rok kontroli Liczba bibliotek które odpowiedziały Łączna liczba symboli dopisanych w NUKAT Łączna liczba rekordów skopiowanych z NUKAT Łączna liczba brakujących zapisów Łączna liczba niepoprawnych zapisów (2,4%) ,21% ,34% ,23% 1 Aktywnośd bibliotek w zakresie katalogowania w NUKAT oraz kopiowania gotowych rekordów obrazuje tabela w Załączniku 5. 3

5 ,18% ,26% Z podsumowania wynika, że łączna liczba brakujących w NUKAT symboli utrzymuje się od lat na podobnym poziomie, choć procentowy udział rozbieżności w bazie NUKAT systematycznie maleje. Rośnie jednakże liczba wykazanych w centralnej informacji, a nie istniejących w bazach lokalnych rekordów, choć jej procentowy udział w ogólnej puli rekordów skopiowanych stanowi ułamek procenta. W zestawieniu nie uwzględniono 7 bibliotek, z których jedna nie dostarczyła danych, ani jakichkolwiek wyjaśnień, a 6 zgłosiło problemy techniczne lub personalne uniemożliwiające tym razem porównanie baz. Migracja obsługującego katalog centralny systemu Virtua do nowej wersji Przeprowadzono migrację systemu Virtua do najnowszej, przetestowanej, poprawnej wersji. Centrum NUKAT utrzymuje 3 bazy na serwerze: produkcyjną, szkoleniową i testową. Migracja z wersji 48 do wersji odbywała się dla każdej bazy w trzech etapach, ponieważ konieczne było przejście przez kolejne 3 wersje systemu dzielące wersję wyjściową (48) od docelowej ( ). Bazę testową i szkoleniową (class 99) przemigrowano w okresie 29 czerwca do 1 lipca. Migrację bazy głównej (produkcyjnej) przeprowadzono w okresie sierpnia. W trakcie migracji bazy NUKAT (po ustaleniu z firma VTLS koncepcji i przetestowaniu) usunięto niepotrzebnych wpisów z tabeli iso_2709 zmniejszając w ten sposób wielkość bazy. Po procesie migracji ustawiono uprawnienia do nowych funkcji dla wszystkich grup użytkowników i zainstalowano pracownikom NUKAT nową wersję klienta. Po zakończeniu migracji zorganizowano został cykl spotkań online (webinarium) dla bibliotekarzy. W trakcie prezentacji przedstawione zostały zmiany w funkcjonowaniu systemu w stosunku do wcześniejszej wersji (prezentacja indeksów, przeszukiwanie bazy, nowe elementy w edycji rekordów, komunikaty pojawiające się przy posyłaniu rekordów do obszaru roboczego bazy). Po migracji do wersji klienta systemu Virtua na stałe włączono użytkownikom z grup bibliotekarz oraz korektor opcje walidacji Waliduj zapisując do bazy. Opcja ta została także włączona na stałe administratorom bazy NUKAT. Dzięki temu wszystkie rekordy bibliograficzne oraz khw wchodzą do bazy po sprawdzeniu plikiem walidacyjnym. Wpłynęło to na jakość rekordów, wymusiło dodatkowe prace nad plikami walidacyjnymi, zwiększona została także liczba rekordów modyfikowanych (co również pozytywnie wpływa na jakość bazy). Obsługa współkatalogowania Usprawniono dotychczasowe narzędzia do rozsyłania korespondencji o rekordach zatrzymanych. Opracowano strukturę pliku i danych do adresowania automatycznie rozsyłanej korespondencji na podstawie symbolu biblioteki, siglum lub loginu. Przygotowano nowe skrypty do wybierania rekordów khw z bufora w określonych statusach w celu prezentowania ich na stronie www. Zmodyfikowano istniejące skrypty dla rekordów bibliograficznych. Przygotowano skrypt uaktualniający dane co godzinę. Narzędzie to umożliwiające sprawdzanie zawartości bufora chroni katalogerów przed podjęciem pracy nad hasłami i dokumentami już opracowanymi do NUKATu przez innego katalogera. Wprowadzono zasadę automatycznego porządkowania bufora poprzez usuwanie przetrzymanych rekordów w różnych statusach. Przygotowano odpowiednie oprogramowanie do obsługi tego procesu. Uzyskano stan, w którym w buforze NUKAT nie ma rekordów zbędnych, co ułatwia pracę bibliotekarzy systemowych z bibliotek współpracujących, zobowiązanych do systematycznej kontroli rekordów własnych w buforze bazy NUKAT. Z procesu automatycznego czyszczenia wyłączone są rekordy w statusie Czekaj, zawierające pole 009, w którym umieszcza się korespondencję pomiędzy bibliotekarzem i administratorem NUKAT w przypadkach bardziej skomplikowanych. Zachowano więc możliwość wydłużonej pracy nad rekordami, które wymagają bardziej szczegółowych analiz. 4

6 Racjonalizacja pracy administratorów bazy NUKAT Wprowadzono automatyczną kontrolę, zatwierdzanie i ładowanie do bazy części rekordów bibliograficznych. Określono niezbędne kryteria, które musi spełniać rekord, przygotowano i przetestowano odpowiednie oprogramowanie do wybierania, z puli nowych rekordów bibliograficznych, porcji rekordów spełniających niezbędne kryteria poprawności. Realizacja tego usprawnienia była możliwa dzięki wprowadzeniu w nowej wersji systemu Virtua możliwości obowiązkowej walidacji rekordów na etapie ich przygotowywania dla użytkowników z grup bibliotekarz i korektor. Automatycznym zatwierdzaniem objęto dokumenty zwarte piśmiennicze. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma możliwości zdublowania zatwierdzanego rekordu, ograniczona została praca administratorów Ośrodka Kontroli Rekordów Bibliograficznych. Wszystkie wątpliwe przypadki są kierowane do rozpatrzenia przez administratorów. Narzędzie uruchomiono w IV kwartale Nie zauważono zwiększenia się liczby nieprawidłowych rekordów w katalogu NUKAT. Działania na rzecz spójności danych w NUKAT i bibliotekach współpracujących Przygotowano założenia, a następnie zestaw skryptów umożliwiających automatyczną meliorację rekordów haseł wzorcowych. Potrzeba uporządkowania tych haseł wynika ze zmian zasad wypełniania rekordów khw w blisko 20-letnim okresie istnienia CKHW. Opracowano, a następnie przygotowano narzędzia do prowadzenia melioracji cyklicznych dla wybranych elementów rekordów bibliograficznych i rekordów khw. Zależnie od potrzeb ustalono ich częstotliwość: cotygodniowe 3, comiesięczne 10, kwartalne 12, półroczne 1, roczne 12. Prowadzono systematyczne, automatyczne porządkowanie tzw. rekordów uniwersalnych. Włączono w codzienne przetwarzanie bufora modyfikacji 11 pozycji w polu stałej długości 008 dla 1200 rekordów Head=aab. W roku 2011 zmodyfikowano rekordy (z puli ) z błędną wartością na tej pozycji. W ramach stałego rozszerzania zakresu melioracji bazy NUKAT opracowano skrypty generujące wykazy rekordów do melioracji ręcznej i automatycznej. Rozszerzono zakres prac melioracyjnych poprzez powiększenie liczby stanowisk melioracyjnych z 1 do 5 Zadaniem meliorantów jest prowadzenie systematycznej zbiorczej melioracji i kontroli bazy NUKAT na podstawie codziennych oraz cyklicznych raportów, powstających w efekcie działania skryptów sprawdzających. W 2011 r. poprawiono rekordy khw, opisów bibliograficznych oraz usunięto z bazy 438 rekordów zdublowanych (khw i bib). 2 Współpraca z zagranicą Z OCLC Dane z NUKAT-u prezentowane są w katalogu WorldCat na podstawie umowy zawartej z OCLC w 2006 r. Zmodyfikowana umowa na rok 2011 zakładała przeładowanie całej bazy NUKAT z dopisywaniem, tak jak uprzednio, symbolu zbiorczego dla bazy NUKAT, oraz przesyłanie aktualizacji dotyczących rekordów nowych i usuniętych w cyklu miesięcznym. Baza do przeładowania została wygenerowana w marcu 2011 r. ( rekordy w 23 plikach). Z uwagi na długotrwałe procedury po stronie OCLC rekordy z NUKAT-u zostały załadowane do WorldCat dopiero w połowie września. Ze względu na problemy techniczne po stronie NUKAT (nadmierne obciążenie serwera) przesyłanie aktualizacji w cyklu miesięcznym wstrzymano do czasu przeniesienia bazy NUKAT na nowy serwer (planowane w lutym 2012). Akces do VIAF Na podstawie umowy podpisanej w 2010 r. Centrum NUKAT uczestniczy w międzynarodowym projekcie VIAF (Wirtualna Międzynarodowa Kartoteka Haseł Wzorcowych). W roku 2011 kontynuowano współpracę z Wirtualną Międzynarodową Kartoteką Haseł Wzorcowych (VIAF). W kartotece prezentowane są hasła osobowe z bazy NUKAT. Biblioteka Kongresu zgłosiła problem związany ze stosowaniem w rekordach khw w bazie NUKAT pola 010 dla numeru kontrolnego. W formacie MARC 21 pole to przewidziane jest wyłącznie dla rekordów 2 Liczby te są ujęte w tabelach 1 i 2: Powadzenie bazy rekordów bibliograficznych i Prowadzenie Centralnej Kzartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT 5

7 Biblioteki Kongresu. Występowanie tego numeru w innej kartotece może prowadzić więc do uzyskiwania przez użytkowników VIAF-u rezultatów niezgodnych z oczekiwaniami. Sugerowane przez Bibliotekę Kongresu przeniesienie numeru kontrolnego w bazie NUKAT okazało się niemożliwe do realizacji. Ustalono natomiast, że przy najbliższej aktualizacji pliku NUKAT w kartotece wirtualnej, numery kontrolne w przekazanych do VIAF kopiach rekordów zostaną przeniesione do pola 035. Aktualizacja ta planowana jest na początek 2012 r. Obecnie VIAF w uzupełnia pole 010 w rekordach z bazy NUKAT notą This is a NUKAT identifier, not an actual LCCN. z Google Od 2006 r. pełne dane z katalogu NUKAT, zapisane w formacie XML są dostępne dla wyszukiwarki Google Scholar Beta i Google Books. Przy pozytywnym wyniku wyszukiwania użytkownik kierowany jest bezpośrednio do danego opisu w bazie NUKAT, skąd już łatwo dostaje się do katalogu biblioteki przechowującej poszukiwany dokument. W miarę pojawiania się w katalogu nowych opisów, Centrum NUKAT systematycznie uzupełnia dane w tej bazie. Rekordy bibliograficzne są każdego miesiąca wyprowadzane z bazy NUKAT (od do ) w formacie XML i umieszczane na serwerze ftp, dostępnym dla przeglądarki Google Scholar, ( i Google Books ( W drugiej połowie 2011 r. zaobserwowano w Centrum NUKAT, że bez podania przyczyny i jakiegokolwiek kontaktu z Centrum Google nie indeksuje już aktualizacji udostępnianych przez Centrum. Trwają prace nad przywróceniem współpracy z przeglądarką, utrudnione brakiem bezpośredniego szybkiego kontaktu z Google. z VTLS Inc. Centrum NUKAT testowało oprogramowanie Virtua w ramach przygotowania do planowanej na 2012 r. migracji systemu z wersji do wersji planowanej na lato 2012 r. oraz oprogramowanie Chamo obsługujące dostęp do katalogu NUKAT dla zewnętrznych użytkowników z Internetu. Firma VTLS na zamówienie Centrum NUKAT wprowadziła obsługę wcześniej nie działających funkcji zapewniających optymalizację wyszukiwania w katalogu NUKAT. Na spotkaniu użytkowników systemu VIRTUA w Goeteborgu, przedstawiono komunikat nt. prac realizowanych w Centrum NUKAT w ramach projektu scalania danych z wykorzystaniem systemu z EURIG (European RDA Interest Group) Centrum NUKAT zgłosiło dwóch przedstawicieli do prac nad nowymi zasadami katalogowania RDA (Resource Description and Access). 8 grudnia 2011 r. w siedzibie Bibliotece Narodowej we Frankfurcie odbyło się pierwsze oficjalne zebranie przedstawicieli bibliotek europejskich zainteresowanych prowadzeniem prac w tym zakresie. Na spotkaniu członkowie EURIG przedstawili stanowiska reprezentowanych instytucji wobec nowych angloamerykańskich zasad katalogowania oraz ich ewentualnej adaptacji do standardów krajowych. Przyjęto założenie, że podstawową formą działalności EURIG będą prace nad RDA prowadzone w ramach grup roboczych, powoływanych do rozwiązania konkretnego problemu. Biblioteka Kongresu Przewiduje stosowanie RDA od 2013 r. Działalność edukacyjna i naukowa Centrum NUKAT 3 Łącznie 23 pracowników Centrum NUKAT uczestniczyło 10 konferencjach krajowych, wygłoszono 3 referaty. 7 pracowników Centrum uczestniczyło w 3 konferencjach i naradach zagranicznych, wygłoszono 1 komunikat. Centrum NUKAT zorganizowało i poprowadziło 2 narady merytoryczne, w których łącznie uczestniczyło 120 bibliotekarzy oraz przeprowadziło łącznie 262 godziny szkoleń dla 399 osób ze 173 bibliotek. Doskonalenie zawodowe pracowników Centrum NUKAT 3 Wykaz konferencji, w których uczestniczyli i występowali pracownicy Centrum NUKAT oraz zorganizowanych przez Centrum NUKAT warsztatów w Załączniku 3. 6

8 12 pracowników Centrum NUKAT uczestniczyło w 7 różnych stażach i szkoleniach wewnętrznych i naradach zewnętrznych - łącznie 259 godz. W pracach grupy szkoleniowej BUW dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych uczestniczyła Agnieszka Kasprzyk przedstawiając prezentację: Udostępnianie=Access services. Przygotowywanie materiałów metodycznych Kontynuowano prace nad jhp KABA, w tym. m.in: - redakcję zasad opracowania dokumentów informacyjnych z wykorzystaniem haseł w funkcji tematów formalnych oraz prace na temat dokumentów informacyjnych, modyfikacje stanu słownictwa w tym zakresie, - redakcję zasad opracowania filmów z wykorzystaniem haseł w funkcji tematów formalnych oraz prac na temat filmów, modyfikację stanu słownictwa w tym zakresie, - zakończono cząstkowe prace nad podręcznikiem jhp KABA i słownikiem terminologicznym jhp KABA, - przeprowadzono analizę i weryfikację terminów oznaczających formy muzyczne przewidziane do stosowania w opracowaniu: Zasady tworzenia i stosowania tematów formalnych w opracowaniu dokumentów muzycznych Magda Choryło (zlecenie). Przygotowano i opublikowano na stronie www: zaktualizowaną wersję formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla starego druku uzupełnienia do formatu MARC 21 dla druków muzycznych. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego. Opracowanie: Krystyna Sanetra, redakcja, korekta i skład: Kamila Grzędzińska. Oddano do druku: Format MARC 21 rekordy bibliograficznego dla książki. Wydanie nowe, zmienione. Redakcja, korekta i skład: Kamila Grzędzińska. 2) Opis najważniejszych prac związanych z prowadzeniem wspólkatalogowania wykonanych w Centrum NUKAT. Zapoczątkowano rozmowy z Biblioteka Narodową w sprawie połączenia Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT (CKHW NUKAT) i kartoteki haseł wzorcowych BN, a następnie współpracy w zakresie budowania wspólnej, ogólnokrajowej Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. Uzyskano akceptację BN dla wspólnej realizacji tego zadania, ale na prośbę BN prace szczegółowe odłożono na 2012 r. Przeprowadzono wstępne rozmowy z prezydentem firmy VTLS nt. zastosowania wielojęzycznych (ang., fr. i pol.) tematów w rekordach bibliograficznych katalogu NUKAT. Projekt wymaga zbadania możliwości wykorzystania wprowadzanych do rekordów słownictwa jhp KABA francuskich i angielskich odpowiedników haseł do automatycznego utworzenia w rekordach bibliograficznych ang. i franc. tematów określających przedmiot opisywanego dokumentu. Uzgodniono przekazanie do firmy VTLS odpowiedniej puli rekordów do testowania. Zadanie będzie realizowane w r. W ostatnim kwartale 2011 r. nawiązano współpracę z firmą promocyjno-wizerunkową PR Partner, która w 2011 opracowała dla Centrum NUKAT księgę znaku i identyfikacji wizualnej oraz współpracowała z Centrum w zakresie przygotowania nowego wyglądu i nowej odsłony kwartalnika "Tytuł Ujednolicony". Celem tych działań było nadanie czasopismu nowoczesnego charakteru (oprawa graficzna i typografia) oraz zwiększenia jego widoczności i dostępności w sieci. Współpraca z firmą będzie kontynuowana w 2012 r. W odpowiedzi na prośbę producenta systemu bibliotecznego Patron przeprowadzono szereg konsultacji i testów oraz użyczono firmie okresowo jedną licencję klienta systemu Virtua w celu ułatwienia dopracowania systemu Patron pod kątem obsługi współpracy katalogu użytkującego ten system z katalogiem centralnym NUKAT. Projekt NUKAT - autostrada informacji cyfrowej - realizacja scalania danych z katalogów lokalnych w ramach projektu. W 2011 roku trwała realizacja projektu NUKAT autostrada informacji cyfrowej, w ramach którego prowadzono scalanie danych z katalogów lokalnych z danymi z bazy NUKAT. Na koniec 2011 r.: wszystkie 4 etapy scalania ukończyło 7 bibliotek (7 baz) 7

9 I etap scalania ukończyło 12 bibliotek (6 baz, w tym KRAK7- połączona baza 6 odrębnych katalogów bibliotecznych) II etap scalania ukończyło 9 bibliotek (9 baz) III etap scalania ukończyło 8 bibliotek (8 baz). przeanalizowano w NUKAT rekordy (od początku ) scalono rekordy (od początku ) przejęto do bazy NUKAT rekordy (od początku ) zweryfikowano przez administratorów rekordów (od początku ) Zakupiono w ramach projektu nowy serwer produkcyjny, serwer zapasowy oraz macierz i bibliotekę taśmową - oprogramowanie do bezobsługowego sporządzania backup'ów bazy NUKAT, 22 komputery PC na stanowiska pracy, 3 Laptopy (zob. Załącznik 2.) oraz dodatkowe licencje ORACLE wymagane do stosowania na nowym serwerze produkcyjnym. Inwestycja o łącznej wartości zł. Zakończono prace nad modyfikacją strony www NUKAT (prace nad zawartością i formą strony www) 8

10 2. WYKORZYSTANIE KATALOGU NUKAT DO WYKONYWANIA INNYCH ZADAŃ W ramach projektu SYNAT, Etap A5, Centrum NUKAT realizowało, zaplanowane na 3 części podzadanie 6: Rozbudowa i adaptacja CKHW NUKAT, o wartości PLN. W części 1 przewidzianej do realizacji w 2011 r. wykonano: Opracowanie zasad tworzenia rekordów khw dla nazw wydawców oraz ich zastosowania w rekordach bibliograficznych katalogu NUKAT, w tym: Opracowanie zasad tworzenia rekordów haseł wzorcowych dla ujednoliconych nazw wydawców (Hanna Pacocha, Iwona Kazimierczak) Opracowanie zasad stosowania ujednoliconych haseł dla wydawców w rekordach bibliograficznych dla wszelkich typów dokumentów katalogu NUKAT (Iwona Wiśniewska, Beata Kowaleczko) Opracowanie listy źródeł oraz zbadanie traktowania problemu wydawców najważniejszych katalogach centralnych/narodowych świata (Kamila Grzędzińska, Agnieszka Kasprzyk, Mirosław M. Malinowski) Konsultacje i testowanie zasad tworzenia rekordów khw dla wydawców oraz ich zastosowania w opisie bibliograficznym. Zbadanie możliwości wykorzystania prefiksów ISBN dla wydawców w rekordach khw. (Mieczysław Książczak, Mirosław M. Malinowski, Magdalena Rowińska) Przygotowanie narzędzi informatycznych wspomagających realizacje zadania i obsługę bazy NUKAT, w tym: Przygotowanie założeń do opracowania narzędzi informatycznych (Magdalena Rowińska). Narzędzia informatyczne do analizy bazy bibliograficznej i CKHW NUKAT- wspomagające wykonanie zadania (Anna Hallay, Bożena Zawistowska) Narzędzia informatyczne do kontroli, porządkowania oraz automatycznego uzupełniania istniejących rekordów bibliograficznych oraz khw w katalogu (Anna Hallay Bożena Zawistowska). Realizacja zadania docelowo prowadzi do uruchomienia w katalogu NUKAT wyszukiwania przez ujednoliconą nazwę wydawcy dokumentu, co wiąże się z obowiązkiem tworzenia rekordów khw dla wydawcy dokumentu i odpowiedniego powiązania tego rekordu z właściwymi rekordami bibliograficznymi w katalogu NUKAT. Ponadto, na potrzeby Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego Leszek Śnieżko opracował zestawienie formatu PLMET i formatu MARC 21 jako podstawę do opracowania narzędzi do konwersji danych pomiędzy formatami, a w konsekwencji pomiędzy bazami bibliotecznymi oraz bazami dokumentów cyfrowych. Z otwartego dostępu do danych z NUKAT-u, pozwalającego na pobranie opisów bezpośrednio z Internetu i wykorzystanie ich do budowania katalogów lokalnych w bibliotekach spoza partnerów NUKAT-u korzystało wiele bibliotek, szczególnie publicznych, które szybciej niż w katalogu BN znajdowały gotowe do pobrania opisy dokumentów. Pobieranie opisów nie jest rejestrowane, o jego skali można sądzić na podstawie liczniku wyszukiwań oraz raportów z bibliotek publicznych. Systemy obsługujące katalogi w bibliotekach publicznych czy szkolnych nie zawsze dysponują odpowiednimi narzędziami informatycznymi do bezpośredniego zapisania w swoich katalogach skopiowanych z NUKAT-u danych. Jednakże stworzenie przez Centrum NUKAT możliwości łatwego pobrania z Internetu danych w standardzie międzynarodowym (format wymienny i odpowiedni zgodny z UNICODE system kodowania znaków) jest dobrym impulsem do udoskonalania rozpowszechnianego na polskim rynku oprogramowania bibliotecznego, w kierunku jego standaryzacji i łatwej obsługi pobierania gotowych danych z NUKAT-u - największego krajowego źródła gotowych opisów bibliotecznych. Centrum NUKAT uzyskało w firmie VTLS istotne zwiększenie (z ) puli dostępu do katalogu NUKAT za pomocą protokołu Z Pełne otwarcie takiego dostępu będzie możliwe po przeniesieniu bazy NUKAT na nowy serwer. W celu ułatwienia pobrania i wykorzystania w katalogach lokalnych obsługiwanych przez różne systemy biblioteczne gotowych rekordów haseł z bazy CKHW NUKAT od lat utrzymywane są 4 kopie tej bazy w systemach: Horizon, Aleph, Prolib i Mateusz. Kopie te są codziennie aktualizowane za pomocą odpowiednich 9

11 plików (z danymi nowymi i zmodyfikowanymi) przygotowywanych i udostępnianych przez Centrum NUKAT.W 2011 r. prowadzono rozmowy z Konsorcjum Bibliotek użytkujących system Sowa w sprawie utworzenia kopii CKHW NUKAT w systemie Sowa. Rozmowy nie zostały sfinalizowane z powodu nagłej śmierci dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, która miała utrzymywać kopie bazy na swoim serwerze. Budowaniu ogólnokrajowych podstaw metodycznych katalogowania służyły wszystkie prace nad formułowaniem zasad katalogowania, zasad tworzenia rekordu khw oraz rekordu słownictwa jhp KABA, a więc wszystkie narady merytoryczne, konsultacje wewnętrzne, prace redakcyjne prowadzące do ogłoszenia odpowiednich instrukcji na stronie ich wdrożenia do praktyki, a następnie opublikowania. Wszystkie te podjęte i zrealizowane inicjatywy mieszczą się w działaniach na rzecz upowszechnienia i ułatwienia wykorzystania gotowych danych z katalogu centralnego, także poza kręgiem bibliotek naukowych. W dalszej perspektywie będą one służyły poprawie jakości danych w udostępnianych w Internecie katalogach bibliotek, co wpłynie korzystnie na efektywność działania różnego rodzaju wyszukiwarek internetowych. 10

12 3. INFORMACJA O BIEŻĄCYCH KOSZTACH UTRZYMANIA KATALOGU CENTRALNEGO NUKAT I ŹRÓDŁACH ICH FINANSOWANIA W 2011 R. Lp Treść Planowane koszty w 2011r. Wykonanie w 2011 r. Ogółem W tym środki finansowe pochodzące ze środków budżetowych na naukę Ogółem W tym środki finansowe pochodzące ze środków budżetowych na naukę 1. Koszty bezpośrednie ogółem , , , ,00 w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - materiały i przedmioty nietrwałe - usługi obce - koszty podróży służbowych za granicę - inne (licencje roczne, krajowe podróże, koszty konferencji) , ,0 0, , , , ,0 0, , , , , , , , , , , , ,51 2 Koszty pośrednie 00,0 00,0 3. Koszty ogółem , , , ,00 4. Wysokość przyznanej dotacji , ,00 5. Przeniesione do rozliczenia r , ,00 Na pozycję licencje roczne składają się m.in.: 2011 r r. - Roczna opłata maintenance za użytkowanie systemu Virtua (wysokość opłaty zależna od kursu dolara) oraz asystę techniczną za użytkowanie systemu ORACLE ,30 ( ,50) Zarezerwowano środki na zakup modułu Acquisition systemu Virtua. Transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale 2012 r. i rozliczona w aneksie do niniejszego sprawozdania. W 2011 r. po raz drugi od czasu powołania w 2001 r, Centrum działało w warunkach bezpieczeństwa finansowego, a przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego fundusz SPUB pozwalał na sfinansowanie części zatrudnienia, racjonalną aktywność oraz niezbędne inwestycje rozwojowe. Między innymi możliwe było nawiązanie współpracy z firmą promocyjno-wizerunkową CT Partner i kontynuacja oraz poszerzenie działań na rzecz upowszechnienia wizerunku i wiedzy o katalogu NUKAT wśród użytkowników. Działania polegające na zmianie grafiki i organizacji treści na stronie katalogu NUKAT i Centrum NUKAT zapoczątkowane zostały w ramach projektu NUKAT autostrada informacji cyfrowej. Konieczność poradzenia sobie z płynnością obsługi stale zwiększającego się wpływu bieżącego do NUKAT-u była impulsem do poszukiwania i wdrożenia kolejnych zmian organizacyjnych w pracy Centrum NUKAT. Należy tu wymienić: Decyzję o połączeniu w jeden zespół administratorów kontrolujących rekordy jhp KABA i administratorów kontrolujących hasła formalne. Jednym z jej czynników była potrzeba jak najbardziej racjonalnego i elastycznego wykorzystania potencjału merytorycznego pracowników. Drugim - potrzeba kształtowania całościowego postrzegania zawartości kartoteki haseł wzorcowych jako spójnego zbioru haseł zapewniającego różne aspekty dostępu do opisów bibliograficznych. Tradycyjne rozróżnienie na rekordy haseł formalnych oraz rekordy jhp, wywodzące się z czasów katalogów kartkowych w dobie komputeryzacji katalogów straciło rację bytu. 11

13 Zwiększenie nacisku na kontrolę poprawności rekordów już istniejących w bazie NUKAT. Opracowano i wdrożono wiele automatycznych narzędzi kontroli zawartości bazy, będących podstawą automatycznej lub ręcznej, wykonywanej przez administratorów Centrum, melioracji rekordów (np. dawniej opracowanych według nieco innych zasad). Wszystkie wykonane w Centrum melioracje wpływają na poprawę jakości skopiowanych z NUKAT-u rekordów katalogach lokalnych, gdzie są automatycznie aktualizowane. Opracowanie i zastosowanie w codziennej pracy narzędzia automatycznej kontroli nowych rekordów bibliograficznych opracowanych do NUKAT-u. Impulsem do podjęcia tego zadania były doświadczenia wyniesione z realizowania projektu NUKAT - autostrada informacji cyfrowej oraz nowe funkcje dostępne po migracji w zastosowanej wersji systemu Virtua. Narzędzie wdrożone po starannym przetestowaniu pomniejszają średnio o 40-50% pulę rekordów kierowanych do zatwierdzenia przez administratorów Centrum. Bez uruchomienia tego narzędzia utrzymanie płynności zatwierdzania wpływu bieżącego rekordów bibliograficznych byłoby niemożliwe. Wczesną jesienią 2011 uruchomiono automatyczne monitorowanie wyników pracy administratorów. Raporty z dnia poprzedniego są publikowane i dostępne do wglądu dla wszystkich pracowników. Wpłynęło to mobilizująco na pracę administratorów, wprowadziło niewielki czynnik rywalizacji oraz będzie jednym z czynników oceny pracy. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywne przejście Centrum NUKAT na organizowanie szkoleń z wykorzystaniem zakupionego w 2010 r. przez BUW narzędzia Netviewer. Wymagało to odpowiedniego przygotowania materiału szkoleniowego oraz przystosowania sie do prowadzenia takiej formy szkolenia. Większość pracowników poradziła sobie z tym bez problemu. E-szkolenia zostały bardzo dobrze odebrane przez użytkowników. Są bardziej efektywne, łatwiej dostępne i mniej kosztowne. Dają możliwość intensyfikacji szkoleń, elastycznej reakcji na potrzeby użytkowników, organizowania szkoleń na życzenie dla doraźnie utworzonych grup zainteresowanych. W 2012 r. przewiduje się całkowite odejście od szkoleń stacjonarnych. Na zakończenie należy podkreślić, że Centrum NUKAT w połowie 2011 r. zyskało w przestrzeni BUW nową siedzibę, która po raz pierwszy pozwoliła na skupienie całego zespołu na względnie spójnym obszarze. Sprzyja to komunikacji wewnętrznej i ułatwia wzajemne kontakty pomiędzy zespołami zadaniowymi Centrum. Nowe pomieszczenia estetycznie i funkcjonalnie wyposażone dobrze wpływają na atmosferę pracy. Warszawa Załącznik 1. Wyniki pracy - dane liczbowe Załącznik 2. Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie katalogu centralnego NUKAT Załącznik 3. Referaty i prezentacje wygłoszone przez pracowników Centrum NUKAT na konferencjach i warsztatach. Załącznik 4. Publikacje pracowników Centrum NUKAT Załącznik 5. Tabela aktywności bibliotek katalogujących w NUKAT w 2011 r. 12

14 ZAŁĄCZNIK 1. WYNIKI PRACY - DANE LICZBOWE. Tabela A. Prowadzenie Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT Stan na r. Przybyło w NUKAT 2010 r r. Stan na r. Wzrost bazy w % w 2011 r. Rekordy haseł opisu bibliograficznego Rekordy kartoteki haseł przedmiotowych rozwiniętych języka KABA Rekordy słownictwa języka KABA Łącznie rekordy zatwierdzone przez administratorów NUKAT Rekordy haseł przedmiotowych rozwiniętych JHPBN ,62 % ,93 % ,25 % ,85% ,82% Rekordy słownictwa JHPBN ,32% Rekordy słownictwa MeSH ,71% Łącznie rekordy JHPBN i MESH Łącznie wszystkie rekordy w bazie CKHW NUKAT ,51% ,23% Tabela B. Stan bazy rekordów bibliograficznych Stan na Przybyło w 2010 w 2011 Stan na Wzrost bazy w %, w 2011 Wydawnictwa zwarte * * ,77% Wydawnictwa ciągłe ,36% Łącznie rekordy bibliograficzne wprowadzone do NUKAT ,44% * Dotyczy projektu: NUKAT autostrada informacji cyfrowej 13

15 Tabela C. Kopiowanie rekordów bibliograficznych z NUKAT do katalogów lokalnych* Stan na Stan na Przybyło w katalogach lokalnych bibliotek kopiujących dane w 2010 w 2011 % wzrost liczby rekordów skopiowanych z NUKAT-u do katalogów lokalnych w 2011 r. Średni % wykorzystania rekordów z katalogu NUKAT w katalogach lokalnych od początku utworzenia NUKAT-u Wydawnictwa zwarte Wydawnictwa ciągłe Łącznie rekordy bibliograficzne skopiowane z NUKAT ,61% 349,04% ,57% 358,53% ,24% 349,35% * Nie prowadzi się statystyki kopiowania rekordów kartoteki haseł wzorcowych. Z każdym rekordem bibliograficznym kopiowany jest co najmniej jeden rekord khw Tabela D. Wyszukiwanie w bazie NUKAT na podstawie danych z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 Rodzaj dostępu Ogólna liczba wyszukiwań Średnio miesięcznie Przez WWW - wersja dla czytelnika Za pomocą wyszukiwarki KaRo Za pomocą klienta Z39.50 innych systemów Przez WWW wersja dla bibliotekarza Za pomocą klienta Virtui Razem Wykaz nowych bibliotek, które podpisały porozumienie o współpracy Ukończyły szkolenie i podpisały umowę na prowadzenie współkatalogowania: 1. Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie 2. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 3. Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie Podpisały umowę wyłącznie na pobieranie danych: 1. Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży 2. Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 3. Biblioteka Akademii Muzycznej w Katowicach 4. Muzeum Sztuki w Łodzi 5. Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach 6. Biblioteka Naukowo-Techniczna Instytutu Lotnictwa w Warszawie 7. Biblioteka Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego 8. Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie 9. Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie 14

16 10. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie 11. Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (biblioteka podpisała umowę, odbyła szkolenia, ale nie pobrała jeszcze żadnego rekordu) 12. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie 13. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 14. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie 15

17 ZAŁĄCZNIK 2. INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I OPROGRAMOWANIE W roku sprawozdawczym Centrum NUKAT zarządzało wymienionym poniżej sprzętem komputerowym i oprogramowaniem: 5 serwerów: SUN Fire V 490 (1), SUN Enterprise M4000 (2), Dell Precision 340 (1), Actina Solar 110 S3 (1); 51 komputerów PC: Dell Precision 330 (1), Dell Precision 380 (1), Dell OptipleX 790 (22), Dell Optiplex 760 (20), Dell OptiPlex 745 (3), Dell OptiPlex GX620 (3), Dell OptiPlex G1 (1); 11 laptopów PC: Dell Latitude D510 (1), Dell Latitude C500 (2), Dell Latitude E5500 (5), Dell Latitude E5520 (2), Dell Latitude E6320 (1); dyski sieciowe i pamięci taśmowe: macierz Sun StorEdge 3500 (1), macierz Sun Storage 6180 (1), biblioteka Quantum Scalar i40 (1), streamer Sun LTO3 (1) i streamer Sun DLT (1), dysk sieciowy WD My Book WE II (1); 7 przełączników: przełącznik FC EMC DS-300B, D-Link green DGS (3), D-link green DGS- 1005D (1), D-Link green DGS-1008D (1), 3com OfficeConnect Dual Speed Switch 5 (1); 1 PrintSerwer: D-Link DP-301P+; 6 drukarek: OKI Microline MX50 (1), HP LaserJet 2200 (1), HP LaserJet 1220 (1), HP LaserJet 1200 (1), HP Business InkJet 2200 (1), HP LaserJet 4M Plus (1), HP Laser Jet 5MP (1); 1 skaner: HP ScanJet 7490; 9 UPS-ów: APC SmartUPS 5000 (1), APC SmartUPS 3000 (1), APC SmartUPS 700 (2), EVER ECO PRO 700 CDS (4), APC Smart X 7500 z modułem zarządzania AP9630 (1); 58 licencji na systemy operacyjne: Unix Solaris 10 (2), MS Windows XP (46), MS Windows 2000 (7), MS Windows NT (1), Linux SUSE 11.1 (1), Linux RedHat 7.3 (1); zintegrowany system biblioteczny VTLS/Virtua w wersji na Oracle dla UNIX jedna licencja na 700 jednoczesnych użytkowników; Marc Repository dodatkowa aplikacja firmy VTLS Inc., pozwalająca na kontrolowane pobranie zawartości schowka (rekordy bibliograficzne i rekordy khw) w formacie wymiennym (ISO 2709); systemy zarządzania bazą danych: Oracle Enterprise Edition licencja na 4 procesory dwukorowe (1), PostgreSQL (1); 96 licencji na oprogramowanie biurowe: MS Office 2010 STD (15), MS Office 2010 PRO (15), MS Office 2000 (22), OpenOffice.org (30), Adobe Acrobat 8.0 Pro (1), Adobe Creative Suite 5 Design Standard PL WIN EDU (1), GIMP (2), Scribus (2). Na koniec roku w Centrum NUKAT znajdowało się czterdzieści jeden stanowisk komputerowych oraz 6 stanowisk specjalnych. W tym zakupione w roku 2011 w ramach projektu NUKAT - autostrada informacji cyfrowej: - 2 serwery Sun Oracle Enterprise M4000; - macierz dyskowa Sun Storage 6180; - przełącznik FC EMC DS-300B; - bibliotekę taśmową Quantum Scalar i40 z dwoma napędami LTO5; - 17 komputerów Dell OptiPlex 790 SFF z monitorami P190S; - 5 komputerów Dell OptiPlex 790 MT z monitorami U2410; - laptop Dell Dell Latitude E6320; - 2 laptopy Dell Dell Latitude E5520; 16

18 ZAŁĄCZNIK 3. UDZIAŁ PRACOWNIKÓW CENTRUM NUKAT W KONFERENCJACH I WARSZTATACH Udział w międzynarodowych konferencjach (porządek chronologiczny) 2nd OCLC EMEA Regional Council Meeting 2011, Frankfurt nad Menem (Niemcy), , Maria Burchard, Agnieszka Kasprzyk 25th Annual EMEA-UG Meeting 2011, Gothenburg (Szwecja), , Maria Burchard, Anna Hallay, Karol Mirowski, Iwona Wiśniewska ***Maria Burchard, komunikat NUKAT the union catalog of Polish research libraries Spotkanie inauguracyjne European RDA Interest Group (EURIG), Frankfurt nad Menem (Niemcy), , Leszek Śnieżko Udział w konferencjach krajowych wraz z wystąpieniem (porządek alfabetyczny wg nazwiska autora, następnie chronologiczny w ramach jednego autora) Maria Burchard, NUKAT Autostrada informacji cyfrowej - referat na VI Konferencji Naukowej INFOBAZY 2011 Nauka, Projekty Europejskie, Społeczeństwo Informacyjne, Gdańsk - Sopot, (z Anną Wołodko) Beata Kowaleczko, Magdalena Rowińska, Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT: problematyka opracowania dokumentów okiem administratora prezentacja na konferencji Opracowanie czasopism ukazujących się przed II wojną światową w kontekście ich publikacji w bibliotece cyfrowej, zorganizowanej w dniach r. przez Bibliotekę Jagiellońską Kamila Grzędzińska Kunszt artysty, fantazje typografa i frustracje bibliotekarza. Problemy z wprowadzaniem do katalogu centralnego informacji o bieżącej produkcji wydawniczej prezentacja na konferencji W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, zorganizowanej w dniach przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach cyklu Książka. Dokument. Informacja. Udział w konferencjach krajowych bez wystąpienia (porządek chronologiczny) IV Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu VTLS/Virtua, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, (Maria Burchard, Anna Hallay, Agnieszka Kasprzyk, Magdalena Rowińska, Bożena Zawistowska) II Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych Biblioteka: więcej niż myślisz, Krajowe Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek, Warszawa, , (Bożena Rogoźnicka) Forum Instytucji Kultury Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, (Maria Burchard, Agnieszka Kasprzyk, Maciej Malinowski) Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących się przed II wojną światową w kontekście ich publikacji w bibliotece cyfrowej, Biblioteka Jagiellońska, Kraków (Kamila Grzędzińska, Mieczysław Książczak) Konferencja Oracle Day konferencja, r. (Anna Hallay, Karol Mirowski) Seminarium Standardy bibliograficzne 2011, Biblioteka Narodowa, Warszawa, (Maria Burchard, Kamila Grzędzińska, Maciej Malinowski) Konferencja poświęcona rozwojowi firmy Oracle zorganizowana przez firmę Comp, r. (Maria Burchard, Anna Hallay, Karol Mirowski) Udział w sesjach i spotkaniach metodycznych na forum krajowym wraz z wystąpieniem (porządek alfabetyczny wg nazwiska autora, następnie chronologiczny w ramach jednego autora) Magdalena Rowińska, Komunikat o bieżących pracach w Centrum NUKAT - wygłoszony na V Spotkaniu Roboczym Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, zorganizowanym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach przez Centrum NUKAT BUW, Sekcję Bibliotek Muzycznych 17

19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polską Grupę Narodową IAML, Sekcję Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Magdalena Rowińska, Iwona Ruść, Leszek Śnieżko, Małgorzata Zarudzka Katalog NUKAT - bieżące informacje- komunikat wygłoszony na I Spotkaniu pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, zorganizowanym w dniu r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przez Centrum NUKAT Szymon Siemianowski, Opracowanie dokumentów z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych - wykład wygłoszony na szkoleniach online z zakresu opracowania dokumentów w jhp KABA zorganizowanych w dniach oraz przez Centrum NUKAT Marcin Wardzała, Opracowanie dokumentów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych - wykład wygłoszony na szkoleniach online z zakresu opracowania dokumentów w jhp KABA zorganizowanych w dniach oraz przez Centrum NUKAT Marcin Wardzała, Stosowanie jhp KABA w NUKAT organizacja pracy - wykład wygłoszony na szkoleniach online z zakresu opracowania dokumentów w jhp KABA zorganizowanych w dniach oraz przez Centrum NUKAT Marcin Wardzała, Rekord uniwersalny wykład wygłoszony na szkoleniu online dot. rekordu uniwersalnego w NUKAT zorganizowanego w dniu przez Centrum NUKAT Marcin Wardzała, Organizacja pracy w tworzeniu i modyfikowaniu słownictwa jhp KABA wykład wygłoszony na szkoleniu online z zakresu tworzenia słownictwa jhp KABA, zorganizowanego w dniach przez Centrum NUKAT Marcin Wardzała, Specyfika tworzenia haseł dziedzinowych wykład wygłoszony na szkoleniu online z zakresu tworzenia słownictwa jhp KABA, zorganizowanego w dniach przez Centrum NUKAT Iwona Wiśniewska, Dokumenty ikonograficzne w NUKAT - podstawowe informacje - komunikat wygłoszony na I Spotkaniu pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, zorganizowanym w dniu r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przez Centrum NUKAT. 18

20 ZAŁĄCZNIK 4. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW CENTRUM NUKAT 1. Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT: kwartalnik [Dokument elektroniczny], red. Kamila Grzędzińska, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 2010, 2. Maria Burchard, Katalog centralny trzy poziomy budowania informacji, [w:] Regionalne sieci współpracy strategie, narzędzia, realizacje. IX Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa listopada 2010 r., Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa ss (Propozycje i materiały; 84) 3. Maria Burchard, NUKAT Autostrada informacji cyfrowej, [w:] Materiały VI Krajowej Konferencji Naukowej INFOBAZY Nauka Projekty europejskie Społeczeństwo informacyjne, Gdańsk Sopot 5-7 września 2011 r., Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 2011, ss (wspólnie z Anną Wołodko) 4. Kamila Grzędzińska, Bibliotekarz przed komputerem, czyli e-learning, [w:] Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT [Dokument elektroniczny], nr 1/2011, Centrum NUKAT BUW, Warszawa Kamila Grzędzińska, Typografia i grafika książki [ ] NUKAT [w:]... w Bibliotece, listopad Co z tą informacją, tekst i zdjęcia Kamila Grzędzińska, [w:] Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT [Dokument elektroniczny], nr 1/2011, Centrum NUKAT BUW, Warszawa Noc Muzeów w bibliotece, tekst i zdjęcia Kamila Grzędzińska, [w:] Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT [Dokument elektroniczny], nr 1/2011, Centrum NUKAT BUW, Warszawa Agnieszka Kasprzyk, NUKAT w Internecie na nowo, [w:] Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT [Dokument elektroniczny], nr 1/2011, Centrum NUKAT BUW, Warszawa Magdalena Rowińska, Z perspektywy katalogu NUKAT [w:]... w Bibliotece, listopad Iwona Ruść, Kwiatki z NUKAT-owej rabatki, [w:] Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT [Dokument elektroniczny], nr 1/2011, Centrum NUKAT BUW, Warszawa Leszek Śnieżko, Długie pożegnanie z MARC-iem, [w:] Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT [Dokument elektroniczny], nr 1/2011, Centrum NUKAT BUW, Warszawa Leszek Śnieżko, W poszukiwaniu wzorca metra, [w:] Tytuł Ujednolicony: wokół katalogu centralnego NUKAT [Dokument elektroniczny], nr 1/2011, Centrum NUKAT BUW, Warszawa Iwona Wiśniewska, Migracja katalogu NUKAT [w:]... w Bibliotece, lipiec-sierpień Iwona Wiśniewska, I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT [w:]... w Bibliotece, grudzień

21 ZAŁĄCZNIK 5. AKTYWNOŚĆ BIBLIOTEK KATALOGUJĄCYCH W NUKAT W 2011 R. Nazwa biblioteki Siglum Data rozpoczęcia współkatalogowania Wprowadzone rekordy bibliograficzne. Stan na Wprowadzone rekordy bibliograficzne. Stan na Przyrost w 2011 Średnia miesięczna w 2011 Średnia miesięczna od rozpoczęcia katalogowania Rekordy skopiowane z NUKAT-u do katalogów lokalnych w 2011 NUKAT -projekt Autostrada NUKAT Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UJ KR U Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie WA U Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Ł U Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu TOR U Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach KAT U Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego GD U Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego WR U WA M

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Monika Jóźwiak Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, 3 września 2013 r. Cele utworzenia katalogu centralnego NUKAT: centralna informacja o zasobach

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011 Katalog NUKAT bieżące informacje Dane statystyczne rekordy bibliograficzne Wydawnictwa ciągłe 68895 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteki Publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. Maria Burchard Kierownik Centrum NUKAT BUW

Biblioteki Publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. Maria Burchard Kierownik Centrum NUKAT BUW Biblioteki Publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT Maria Burchard Kierownik Centrum NUKAT BUW www.nukat.edu.pl Ogólnokrajowe zadania realizowane za pomocą NUKAT-u Budowanie centralnej

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie RAPORT ROCZNY Z WYKONANIA ZADANIA: NARODOWY UNIWERSALNY KATALOG CENTRALNY NUKAT (www.nukat.edu.pl). PROWADZENIE KATALOGU ORAZ KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY NAUKOWYCH BIBLIOTEK POLSKICH W ZAKRESIE JEGO BUDOWANIA

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja bibliotek

Automatyzacja bibliotek W. M. Kolasa Automatyzacja bibliotek Wykład 1c: SIECI BIBLIOTECZNE Informacje ogólne NUKat (1a) Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT jest współtworzony przez polskie biblioteki naukowe, stosujące

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie RAPORT ROCZNY Z WYKONANIA ZADANIA: NARODOWY UNIWERSALNY KATALOG CENTRALNY NUKAT (www.nukat.edu.pl). PROWADZENIE KATALOGU ORAZ KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY NAUKOWYCH BIBLIOTEK POLSKICH W ZAKRESIE JEGO BUDOWANIA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny. nukat.edu.pl centrum.nukat.edu.pl

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny. nukat.edu.pl centrum.nukat.edu.pl Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny nukat.edu.pl centrum.nukat.edu.pl Zagadnienia: 1. Pojęcia: katalog, katalogowanie i współkatalogowanie. 2. Po co powstał NUKAT? 3. Zadania NUKATu. 4. Zbiory rekordów.

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Raport roczny z wykonania zadania: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT (www.nukat.edu.pl). Prowadzenie katalogu oraz koordynacja współpracy naukowych bibliotek polskich w zakresie jego budowania

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Raport roczny z wykonania zadania: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT (www.nukat.edu.pl). Prowadzenie katalogu oraz koordynacja współpracy naukowych bibliotek polskich w zakresie jego budowania

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Raport roczny z wykonania zadania: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT (www.nukat.edu.pl). Prowadzenie katalogu oraz koordynacja współpracy naukowych bibliotek polskich w zakresie jego budowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych i stosowanie jhp KABA w NUKAT -organizacja pracy- Marcin Wardzała

Tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych i stosowanie jhp KABA w NUKAT -organizacja pracy- Marcin Wardzała Tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych i stosowanie jhp KABA w NUKAT -organizacja pracy- Marcin Wardzała Zagadnienia Źródła informacji o jhp KABA Rola i rodzaje haseł w jhp KABA Praca w systemie VIRTUA

Bardziej szczegółowo

O FIDKAR I FIDSERW MÓWIONO POZYTYWNIE...

O FIDKAR I FIDSERW MÓWIONO POZYTYWNIE... FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2 (18-19) / 2004, s. 13-17 ISSN 1426-3777 KS. KRZYSZTOF GONET 1 O FIDKAR I FIDSERW MÓWIONO POZYTYWNIE... W dniach 24-26 listopada 2004 roku w Warszawie (w salach

Bardziej szczegółowo

Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień Warszawa, 14-15 kwietnia 2008 r. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Kolejne etapy współpracy

Bardziej szczegółowo

Współpraca systemu Koha

Współpraca systemu Koha Iwona Wiśniewska 1 Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i.wisniewska@uksw.edu.pl Współpraca systemu Koha z katalogiem centralnym NUKAT Słowa kluczowe: centralny katalog NUKAT, Narodowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 2014

Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 2014 Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 2014 Powadzenie katalogu centralnego NUKAT oraz koordynacja współpracy bibliotek w zakresie jego budowania 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Oddział Opracowania Druków Zwartych

Oddział Opracowania Druków Zwartych Oddział Opracowania Druków Zwartych Podstawowe zadania Oddziału Opracowania Druków Zwartych wg Regulaminu Organizacyjnego BG PW Opracowanie: formalne, rzeczowe i techniczne wydawnictw zwartych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZP-P-I Strona 1 z 7

ZP-P-I Strona 1 z 7 Opis bibliograficzny katalogowanie - właściwości formatu MARC 21 (NUKAT) dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykonawca wykona opisy bibliograficzne obiektów

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

KATALOG CENTRALNY NUKAT DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁKATALOGOWANIA

KATALOG CENTRALNY NUKAT DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁKATALOGOWANIA Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Nr 1 (38) 2014, s. 119-127 ISSN 1426-3777 Monika Jóźwiak 1 KATALOG CENTRALNY NUKAT DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁKATALOGOWANIA W lipcu 2012 roku minęło dziesięć lat od momentu

Bardziej szczegółowo

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących. Z doświadczeń nowej biblioteki

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących. Z doświadczeń nowej biblioteki Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących w Tytuł programie prezentacji współkatalogowania.

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, 19.03.2013 r.

Protokół z zebrania Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, 19.03.2013 r. Protokół z zebrania Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, 19.03.2013 r. W dniu 19.03.2013 r. odbyło się zebranie Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, w którym uczestniczyli członkowie ustępującego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok Prowadzenie katalogu centralnego NUKAT oraz koordynacja współpracy bibliotek w zakresie jego budowania

Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok Prowadzenie katalogu centralnego NUKAT oraz koordynacja współpracy bibliotek w zakresie jego budowania Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 2015 Prowadzenie katalogu centralnego NUKAT oraz koordynacja współpracy bibliotek w zakresie jego budowania 1 Spis treści Wprowadzenie STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM

Bardziej szczegółowo

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r.

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r. ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAŃ 60, skr. 40 System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) KLIENT

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Komputeryzacja poprzedza informatyzację polega na wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Leszek Masadyński Poznań SOKRATES

Mgr inż. Leszek Masadyński Poznań SOKRATES Expertus Complex będzie z pewnością przydatny do łącznego przeszukiwania baz z zakresu nauk medycznych, lecz tu oczywiście nie kończy się zakres jego przyszłych zastosowań (dotyczy także baz technicznych,

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Poznań 2011 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Zredagowany wydruk bibliografii...4

Bardziej szczegółowo

Zadania i ich realizacja

Zadania i ich realizacja Oddział Czasopism Zadania i ich realizacja Zadania kierownika Oddziału: polityka gromadzenia i uzupełniania zbiorów przyjmowanie dezyderatów od jednostek organizacyjnych i pracowników naukowych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie formatu MARC21 (NUKAT) Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Wykonawca wykona opisy bibliograficzne obiektów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD Biblioteka Narodowa publikuje cyklicznie skrócone wydania tablic UKD 1 dla potrzeb narodowej bibliografii bieżącej oraz bibliotek

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Tworzenie informacji o zasobach czasopisma...4 3. Rekord karty wpływu...5 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do opracowania zbiorów i współtworzenia katalogu centralnego NUKAT

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do opracowania zbiorów i współtworzenia katalogu centralnego NUKAT Monika Jóźwiak Bibliotekarz systemowy Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do opracowania zbiorów i współtworzenia katalogu centralnego NUKAT Applicability

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nałkowskiej Wołomin, ul. Wileńska 23 Dotyczące realizacji zadań biblioteki powiatowej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nałkowskiej Wołomin, ul. Wileńska 23 Dotyczące realizacji zadań biblioteki powiatowej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nałkowskiej 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 23 Dotyczące realizacji zadań biblioteki powiatowej 1. Ogólne informacje: - Od 01.11.2005 roku w Bibliotece Powiatowej na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0?

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Marcin Mystkowski warszawski oddział firmy MOL 1 Nauczanie (e-learning) o katalogach czyli wyważanie otwartych drzwi. OPAC Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat z działalności Konsorcjum Bibliotek Naukowych. Roman Tabisz

Komunikat z działalności Konsorcjum Bibliotek Naukowych. Roman Tabisz Komunikat z działalności Konsorcjum Bibliotek Naukowych Roman Tabisz Podstawowe cele Konsorcjum Bibliotek Naukowych określenie optymalnych cech oprogramowania bibliotecznego nowej generacji; przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Anna Uryga, Jolanta Cieśla, Lucjan Stalmach

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Anna Uryga, Jolanta Cieśla, Lucjan Stalmach Wyniki działań realizowanych w Bibliotece Medycznej UJ CM w latach 2011-2013 w ramach projektu SYNAT/PASSIM w zakresie stworzenia platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zastosowania UKD w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Elżbieta Czarnecka, Maja Chocianowska-Sidoruk, Maria Macała

Prezentacja zastosowania UKD w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Elżbieta Czarnecka, Maja Chocianowska-Sidoruk, Maria Macała Prezentacja zastosowania UKD w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Elżbieta Czarnecka, Maja Chocianowska-Sidoruk, Maria Macała W roku 2012 został oddany do użytku nowy budynek Biblioteki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Dokumenty audiowizualne w katalogu NUKAT

Dokumenty audiowizualne w katalogu NUKAT Warsztaty Opracowanie dokumentów audiowizualnych Kraków, 11-12 grudnia 2008 r. Dokumenty audiowizualne w katalogu NUKAT Magdalena Rowińska Centrum NUKAT Typy dokumentów w NUKAT stan na 02.12.08. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z katalogu on-line

Korzystanie z katalogu on-line Korzystanie z katalogu on-line Biblioteka PWSZ w Elblągu dysponuje katalogiem komputerowym działającym w zintegrowanym systemie obsługi biblioteki SOWA2/MARC21. Katalog ten jest dostępny on-line pod adresem

Bardziej szczegółowo

Ewa Poleszak Wdrażanie formatu USMARC w bibliotekach Federacji FIDES. Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (12-13), 75-82

Ewa Poleszak Wdrażanie formatu USMARC w bibliotekach Federacji FIDES. Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (12-13), 75-82 Ewa Poleszak Wdrażanie formatu USMARC w bibliotekach Federacji FIDES Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (12-13), 75-82 2001 Ewa Poleszak Biblioteka Pisarzy Towarzystwa Jezusowego Warszawa Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych T y tu ł

Bardziej szczegółowo

Hasła korporatywne dla imprez i hasła dla tytułów formalnych Tytuł przypomnienie prezentacji zasad tworzenia i stosowania w rekordach czasopism

Hasła korporatywne dla imprez i hasła dla tytułów formalnych Tytuł przypomnienie prezentacji zasad tworzenia i stosowania w rekordach czasopism Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Hasła korporatywne dla imprez i hasła dla tytułów formalnych Tytuł przypomnienie prezentacji

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Krystyna Popławska Politechnika Poznańska w Poznaniu Biblioteka Główna Krystyna.Poplawska@ml.put.poznan.pl Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej

Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej IX KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ 25-28 września 2007 ZAKOPANE Oczekiwania wobec automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego.

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu bibliotecznego dystrybuowanego na zasadach licencji GNU General Public License (licencja GNU GPL) wraz

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliografia publikacji pracowników PK (BPP) Stan obecny i perspektywy rozwoju w kontekście systemu informatycznego do oceny efektywności badań naukowych na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Sesja bibliotekoznawcza

Sesja bibliotekoznawcza Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Fundacja Instytut «Artes Liberales» ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu KZB

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu KZB SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu KZB Wstęp W roku sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania Rady Dyrektorów KZB (4 w BG AGH, 1 opłatkowe w BJ) oraz kilka spotkań zespołu roboczego ds. statystyk bibliotecznych.

Bardziej szczegółowo

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające pracę bibliotek. ALEPH Polska Sp. z o.o.

Oprogramowanie wspierające pracę bibliotek. ALEPH Polska Sp. z o.o. Oprogramowanie wspierające pracę bibliotek ALEPH Polska Sp. z o.o. Warszawa, 22 listopada 2006 Oprogramowanie wspierające pracę bibiotek 2 Perceptions of Libraries and Information Resources--OCLC Report,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu e-schola

Architektura systemu e-schola ą ą ą Architektura systemu e-schola System e-schola zbudowany jest w postaci interaktywnej witryny intranetowej, działającej jako aplikacja serwerowa typu WEB(oparta o serwer WWW) Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy Porozumienia budują wspólnie zasób cyfrowy o nazwie Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC). 2. MBC powstała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 63/2013. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 28 listopada 2013 roku. w sprawie organizacji działalności wydawniczej

Uchwała Nr 63/2013. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 28 listopada 2013 roku. w sprawie organizacji działalności wydawniczej Uchwała Nr 63/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie organizacji działalności wydawniczej Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Biblioteki pedagogiczne w badaniach efektywności SBP

Biblioteki pedagogiczne w badaniach efektywności SBP Biblioteki pedagogiczne w badaniach efektywności SBP Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy kierownik Zespołu ds. badania efektywności bibliotek (SBP) Seminarium "Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Marcin Łysiak. Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich

Marcin Łysiak. Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich Marcin Łysiak Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich Co to jest KaRo? Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KaRo to system równoległego przeszukiwania wielu katalogów (głównie bibliotecznych) Udostępnia

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. Preambuła

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. Preambuła ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa skrytka nr 365 tel. 22 537 41 58 fax 22 621 19 68 biblioteka@koszykowa.pl Warszawa, dnia.. POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Preambuła I.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI ZESPÓŁ BIBLIOTECZNY JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK AKADEMICKICH KRAKOWA

KRAKOWSKI ZESPÓŁ BIBLIOTECZNY JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK AKADEMICKICH KRAKOWA KRAKOWSKI ZESPÓŁ BIBLIOTECZNY JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK AKADEMICKICH KRAKOWA Dorota Buzdygan, Dorota Lipińska iń Biblioteka Politechniki iki Krakowskiej ki PLAN PREZENTACJI 1 Historia i struktura

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r.

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Agenda 1. O konkursie 2. Partnerzy projektu 3. Okres i

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki www.dbp.wroc.pl/aleph Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony jest na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej

Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej Piotr Myszkowski Leszek Szafrański Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących się przed II wojną światową w kontekście

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo