Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie"

Transkrypt

1 Raport roczny z wykonania zadania: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT ( Prowadzenie katalogu oraz koordynacja współpracy naukowych bibliotek polskich w zakresie jego budowania w 2008 r. Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Odpowiedzialna za wykonanie: mgr Maria Burchard, st. kustosz dyplomowany Warszawa, ul. Dobra 56/66, fax: ;

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Najważniejsze prace rozwojowe wykonane z wykorzystaniem katalogu centralnego NUKAT ) Wykaz wykonanych zadań... 4 Prowadzenie bazy NUKAT... 4 Rozwój katalogów lokalnych bibliotek i budowanie centralnej informacji... 4 Obsługa współkatalogowania... 5 Racjonalizacja pracy administratorów bazy NUKAT... 7 Reorganizacja danych w bazie NUKAT... 7 Prezentacja danych w katalogu i ułatwienia dla użytkowników... 8 Współpraca z zagranicą... 8 Działalność edukacyjna i naukowa Centrum NUKAT ) Opis najważniejszych prac związanych z prowadzeniem wspólkatalogowania wykonanych w Centrum NUKAT Wykorzystanie katalogu NUKAT do wykonywania innych zadań Załącznik 1. Wyniki pracy - dane liczbowe Załącznik 2. Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie katalogu centralnego NUKAT Załącznik 3. Referaty i prezentacje wygłoszone przez pracowników Centrum NUKAT na konferencjach i warsztatach. Warsztaty Zorganizowane przez Centrum NUKAT Załącznik 4. Publikacje pracowników Centrum NUKAT Załącznik 5. Tabela aktywności bibliotek katalogujących w NUKAT w 2008 r

3 WPROWADZENIE Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT powstał z inicjatywy bibliotek naukowych, w szczególności akademickich i one tworzą główny, najbardziej aktywny trzon bibliotek uczestniczących w budowaniu źródła gotowych opisów. Dotyczy współkatalogowania zasobów polskich bibliotek, opartego na powszechnie uznanych i stosowanych na świecie merytorycznych standardach bibliotecznych oraz standardach wymiany danych (grupa formatów MARC 21, Library of Congress Subject Headings, format wymienny ISO 2709 oraz system kodowania znaków Unicode ISO/IEC 10646). Jest narzędziem umożliwiającym oszczędne i racjonalne budowanie centralnej informacji o zbiorach polskich bibliotek w skali kraju oraz za granicą poprzez współpracę z największym katalogiem centralnym świata OCLC (Online Center Library Catalog) oraz uczestniczenie w ogólnoświatowym projekcie Google Scholar. Poprzez udostępnianie gotowych danych umożliwia oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczanymi na budowanie katalogów komputerowych zarówno lokalnie na poziomie bibliotek, jak i centralnie, na poziomie instytucji przydzielających środki na katalogowanie zbiorów. Katalog centralny NUKAT jest prowadzony przez Centrum NUKAT oddział w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Centrum prowadzi kontrolę współkatalogowania, ustala procedury oraz przygotowuje i obsługuje narzędzia wprowadzania, dystrybucji i kontroli poprawności danych. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu współkatalogowania, tworzenia rekordów kartoteki haseł wzorcowych oraz tworzenia i stosowania słownictwa języka KABA. Przygotowuje materiały metodyczne na ten temat publikowane w serii Formaty. Kartoteki oraz w czasopismach fachowych. W bazie katalogu centralnego NUKAT znajdują się dwa zasadnicze podzbiory rekordów: rekordy bibliograficzne i rekordy Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. Stan zatrudnienia na koniec 2008r. wynosił łącznie 39 osób, w tym 35 zatrudnionych w pełnym wymiarze i 2 na 3/4 etatu i 3 na 1/2 etatu. 3

4 1. NAJWAŻNIEJSZE PRACE ROZWOJOWE WYKONANE Z WYKORZYSTANIEM KATALOGU CENTRALNEGO NUKAT 1) Wykaz wykonanych zadań Prowadzenie bazy NUKAT Administratorzy Ośrodka Kontroli Rekordów Bibliograficznych Centrum NUKAT rozpatrzyli rekordy bibliograficzne, w tym zgłoszonych modyfikacji, zatwierdzając do bazy nowych rekordów. Administratorzy Ośrodka Formatów i Kartoteki Haseł Formalnych oraz Ośrodka Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA rozpatrzyli łącznie rekordów haseł wzorcowych, w tym zgłoszonych modyfikacji, zatwierdzając do bazy nowych rekordów. Udostępniono w katalogu NUKAT do wykorzystania przez biblioteki współkatalogujące oraz jako narzędzia wyszukiwawcze kopii nowych rekordów słownictwa oraz tematów Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN). Budowanie i kontrola rekordów JHP BN realizowana jest przez Bibliotekę Narodową. Centrum NUKAT raz w tygodniu aktualizuje zawartość kopii JHP BN na podstawie plików przygotowywanych przez BN. Procedury i harmonogram prac służących osiągnięciu zgodności zbioru macierzystego i kopii JHP BN, a następnie jej utrzymaniu w obu bazach były przedmiotem odrębnego porozumienia z BN. Udostępniono w katalogu NUKAT kopie nowych rekordów polskiej wersji słownictwa Medical Subject Headings (MeSH) polonizacja słownictwa MeSH i prowadzenie bazy macierzystej tego słownictwa koordynowane jest przez Bibliotekę Akademii Medycznej w Poznaniu. Do katalogu NUKAT przekazywane są automatycznie rekordy wskazane przez bibliotekarzy, potrzebne im do sporządzenia charakterystyki przedmiotowej katalogowanych w NUKAT dokumentów z zakresu medycyny. W celu eliminacji rekordów zdublowanych, które pojawiały się w nadsyłanych plikach, opracowano i wdrożono w Centrum NUKAT oprogramowanie do automatycznej kontroli danych zawartych w plikach w porównaniu ze stanem bazy NUKAT. W budowaniu bazy katalogu centralnego uczestniczyło 1210 bibliotekarzy z 70 polskich bibliotek akademickich i naukowych 1. Rozwój katalogów lokalnych bibliotek i budowanie centralnej informacji Zawartość katalogów lokalnych 89 bibliotek współpracujących z NUKAT-em wzrosła łącznie w b.r. o opisów bibliograficznych, dało to w efekcie dopisanie takiej samej liczby symboli lokalizacji w rekordach bibliograficznych katalogu NUKAT powiększając oferowaną przez NUKAT ogólną pulę informacji o miejscu przechowywania dokumentów do zapisów. W okresie od 1. lutego do końca grudnia użytkownicy NUKAT-u przeprowadzili w nim wyszukiwań średnio miesięcznie. 1 Aktywność bibliotek w zakresie katalogowania w NUKAT oraz kopiowania gotowych rekordów obrazuje tabela w Załączniku 5. 4

5 Po raz trzeci uruchomiono badanie poprawnego działania centralnej informacji - polegającego na sprawdzaniu poprawności dostępu do informacji o zasobach polskich bibliotek. Służy temu akcja porównania numerów kontrolnych rozpoczynających się prefiksem zz rekordów bibliograficznych w bazach lokalnych i rekordów bibliograficznych katalogu centralnego zawierających symbole bibliotek. Uzyskane dane prezentuje poniższa tabela. Rok kontroli Liczba bibliotek: do których które skierowano odpowiedziały zapytanie Łączna liczba symboli dopisanych w NUKAT Łączna liczba rekordów skopiowanych z NUKAT Łączna liczba brakujących zapisów Łączna liczba niepoprawnych zapisów (2,4%) (0,29%) ,52% ,34% (0,77%) ,28% W porównaniu z badaniem ubiegłorocznym stwierdzono dalszy postęp w aktualizacji wpisów w bazie NUKAT. Centrum NUKAT każdego miesiąca generuje dla każdej biblioteki pliki danych pozwalające na samodzielne kontrole spójności baz lokalnych z zapisami w bazie NUKAT. W żadnej z bibliotek nie narastają rozbieżności, a wiele dzięki systematycznemu porównywaniu danych doprowadziło do niemal całkowitej ich likwidacji. Są niestety takie, które nie poradziły sobie z istniejącymi rozbieżnościami, mimo oferowania przez Centrum służących do ich likwidacji narzędzi. Wzrost, w stosunku do roku ubiegłego, liczby brakujących symboli wynika z objęcia w tym roku analizą wszystkich rekordów z numerami kontrolnymi pochodzącymi z NUKAT-u (wcześniej kontrola nie obejmowała rekordów dla czasopism). Obsługa współkatalogowania Przygotowano oprogramowanie do automatycznego generowania i pobierania w plikach nowych rekordów bibliograficznych razem z zestawem związanych z nimi rekordów haseł wzorcowych, połączone z automatycznym dopisaniem symbolu biblioteki w odpowiednim rekordzie w katalogu NUKAT. Skorzystało z tego 10 bibliotek najbardziej aktywnie katalogujących w NUKAT. Zastosowanie oprogramowania istotnie oszczędza czas bibliotekarzy i niweluje prawdopodobieństwo powstania błędnych zapisów (linków) w katalogu NUKAT. Spotkało się z bardzo pozytywną oceną w bibliotekach, które zdecydowały się wdrożyć ten tryb pobierania danych. 2 Dane z października 2008 r. termin przeprowadzania porównania. 5

6 Utworzono dostępną, dla współkatalogujących bibliotekarzy, automatycznie aktualizowaną bazę rekordów usuniętych. Wcześniej informacja o takich rekordach wysyłana była na bieżąco za pomocą poczty elektronicznej. Obecny stan łatwy dostęp do bazy, możliwość przeszukania bazy zawierającej zarchiwizowane dane i wybrania rekordów wg określonych kryteriów ułatwia administratorom katalogów lokalnych obsługę współkatalogowania oraz utrzymanie zgodności danych z własnej bazy z katalogiem NUKAT. Utworzono dostępną dla bibliotekarzy współkatalogujących zbiorczą listę rekordów zatrzymanych (niepoprawnych, wymagających uzupełnienia), na podstawie której są automatycznie generowane i rozsyłane do bibliotek listy zatrzymanych rekordów z danej biblioteki. Typowe błędy w rekordach powodują automatyczne generowanie uwagi z odpowiednim komunikatem wskazującym powód zatrzymania. Jest on umieszczany w odpowiednim polu zatrzymanego rekordu. Usprawnia to pracę bibliotekarzy katalogujących w katalogu centralnym, upraszcza pracę administratorów i przyczynia się do systematycznego podnoszenia jakości wprowadzanych do NUKAT-u rekordów. Opracowano i upowszechniono w bibliotekach współkatalogujących zindywidualizowane dla różnych typów dokumentów pliki kontrolne, które umożliwiają formalną kontrolę poprawności przygotowywanego rekordu na poziomie stanowiska pracy bibliotekarza katalogującego. Wcześniej stosowany był uniwersalny plik kontrolny, który nie sprawdzał elementów opisu specyficznych dla różnych typów dokumentów. Błędy w rekordach były wyłapywane dopiero na poziomie kontroli w Centrum NUKAT. Identyczne pliki kontrolne stosowane w pracy administratorów Centrum NUKAT tworzą drugie sito automatycznego wyłapywania błędów w rekordach wprowadzanych do NUKAT-u (np. spowodowanych wyłączeniem lub nieprawidłową konfiguracja pliku kontrolnego na stanowisku bibliotekarza katalogującego). Dodatkowo, wykorzystując dostępne w Internecie darmowe oprogramowanie, przygotowano w Centrum narzędzie do zdalnej automatycznej aktualizacji plików kontrolnych (VerifiVirtua) oraz nowych wersji klienta Virtua. Przygotowano procedurę przejmowania do NUKAT-u rekordów bibliograficznych w plikach. Ta, wcześniej niedopuszczana, metoda wprowadzania danych do NUKAT-u została przygotowana w celu umożliwienia Bibliotece Jagiellońskiej przekazania do NUKAT-u, przygotowanych lokalnie, ponad 1800 rekordów bibliograficznych dla starych druków. Procedura ta może być stosowana w innych nietypowych sytuacjach współpracy bibliotek z katalogiem NUKAT. Informacja o nowej możliwości ładowania danych została przekazana do wiadomości bibliotekarzy systemowych bibliotek współpracujących z NUKAT-em. Rozpoczęto w Centrum prace nad opracowaniem aktualnej polskiej wersji językowej oprogramowania klienta Virtui. Prace są poważnie zaawansowane, ich ukończenie przewiduje się w pierwszym półroczu 2009 r. Dotychczas w bibliotekach współkatalogujących używana jest angielska wersja oprogramowania klienta. Zaraz po ukończeniu tłumaczenia w BUW polska wersja językowa zostanie udostępniona partnerom NUKAT-u do ewentualnej weryfikacji, a 6

7 następnie przekazana do firmy VTLS Inc. w celu włączenia jej, jako stałego elementu, do rozpowszechnianego na całym świecie oprogramowania Virtua. Racjonalizacji pracy administratorów bazy NUKAT Przygotowano skrypt do automatycznej kontroli poprawności formalnej haseł (rekord z CKHW NUKAT - rekord prowizoryczny) użytych w rekordach bibliograficznych. Dotychczas, ten niezwykle istotny element kontroli poprawności przygotowania rekordu bibliograficznego wraz z kompletem prawidłowo powiązanych i utworzonych rekordów khw realizowany był ręcznie przez administratorów Centrum NUKAT. Zaktualizowano zasady, wdrożonej w 2007 r., automatycznej kontroli poprawności rekordów poprzez zdefiniowanie dodatkowych elementów rekordu objętych sprawdzaniem. W wyniku automatycznej kontroli rekordy niepoprawne są ustawiane, z odpowiednim komunikatem, w statusie Zatrzymany0 i są wyłączone z dalszej kontroli do czasu usunięcia przez autora rekordu powodów zatrzymania. Opracowano nakładkę na klienta Virtui upraszczającą i przyspieszającą pracę administratorów. Wdrożono ją we wszystkich Ośrodkach Centrum NUKAT, dostosowując do odpowiedniej specyfiki pracy administratorów. Sprawdza ona i automatycznie koryguje niepoprawne, stałe elementy hasła ujednoliconego, ułatwia dostęp do innych, narodowych khw, umożliwia automatyczne nadawanie numerów kontrolnych w rekordach haseł wzorcowych itp. Ze względu na właściwości systemu Virtua niemożliwe było wykorzystanie do tego celu narzędzia używanego do automatycznego numerowania rekordów bibliograficznych. Informację nt. nakładki i darmowych narzędzi informatycznych zastosowanych do jej przygotowania upowszechniono wśród informatyków i bibliotekarzy systemowych bibliotek współkatalogujących z nadzieją, że zostanie ona dostosowana do usprawnienia pracy na różnorodnych stanowiskach komputerowych w bibliotekach. Reorganizacja danych w bazie NUKAT Zakończono podjęte w 2007 r. przygotowania do wprowadzenia i stosowania w katalogu NUKAT rekordu uniwersalnego (jeden rekord hasła wykorzystywany w dwóch funkcjach jako hasło opisu bibliograficznego i jako temat opisywanego dokumentu dotychczas konieczne były dwa rekordy zawierające identyczne hasła, ale różniące się innymi elementami). Na podstawie założeń opracowanych przez administratorów CKHW NUKAT przygotowano w Centrum odpowiednie narzędzia informatyczne wspomagające uporządkowanie i odpowiednie zmodyfikowanie podzbiorów haseł dla nazw osobowych, nazw instytucji i tytułów ujednoliconych. W następstwie tych prac porządkowych w CKHW NUKAT, poprzez automatyczne przeniesienie modyfikacji do katalogów lokalnych, wszystkie bazy lokalne współpracujących bibliotek zostały przygotowane do obsługi rekordu uniwersalnego. Prace porządkowe dotyczyły w CKHW NUKAT ponad rekordów. Obsługa rekordu uniwersalnego przewidziana jest w wersji 50 oprogramowania Virtua. Rozpoczęto prace nad opracowaniem ujednoliconych zasad indeksowania danych w katalogu NUKAT i katalogach bibliotek współpracujących. Pierwszym etapem tej pracy jest 7

8 uporządkowanie atrybutów wyszukiwawczych w tych katalogach. Uzgodnienie ujednoliconego indeksowania katalogów jest podstawą poprawności działania wirtualnych wyszukiwarek przeglądających wiele katalogów. W Centrum NUKAT podjęto prace nad zdefiniowaniem uniwersalnego, optymalnego zestawu atrybutów wyszukiwawczych, a równolegle przeprowadzono badanie przyjętych w bibliotekach zasad indeksowania stosowanych w katalogach lokalnych. Wyniki badania pokazały, że zasady te często są przypadkowe, domyślnie ustawione w systemie lub zdefiniowane w sposób nieprzemyślany, baz dbałości o efekt końcowy. Przygotowywane w Centrum NUKAT zasady ujednoliconego indeksowania baz po dyskusji i akceptacji w gronie bibliotek współpracujących z NUKAT-em będą upowszechniane i zalecane do stosowania w komputerowych katalogach bibliotecznych. Ze względu na poziom komplikacji i zaangażowanie wielu bibliotek prace nad tym zagadnieniem przeciągną się na 2009 r. Prezentacja danych w katalogu i ułatwienia dla użytkowników Przeprowadzono modyfikację prezentacji opisów w katalogu centralnym w widoku karta katalogowa. Wprowadzono możliwość dołączania do opisu dokumentu skanu okładki katalogowanego dokumentu. Rozpoczęto prace nad dostosowaniem i wdrożeniem w katalogu NUKAT menadżera bibliografii, (dodatek do przeglądarki Firefox) do użytku w zestawieniu z bazą NUKAT zgłoszono błędy w oprogramowaniu uniemożliwiające obecnie jego wykorzystanie. Współpraca z zagranicą W ramach umowy z OCLC przekazano do bazy WorldCat, w czterech kwartalnych porcjach, rekordów bibliograficznych dotyczących polskiej produkcji wydawniczej wszystkie nowe rekordy z tego zakresu wprowadzone w 2008 r. do NUKAT-u. W ramach projektu OpenWorldCat informacja o dokumentach wyprodukowanych w Polsce i ich lokalizacji jest dodatkowo dostępna np. poprzez internetową przeglądarkę Google. Od 2006 r. pełne dane z katalogu NUKAT, zapisane w formacie XML są dostępne dla wyszukiwarki Google Scholar Beta. Przy pozytywnym wyniku wyszukiwania użytkownik kierowany jest bezpośrednio do danego opisu w bazie NUKAT, skąd już łatwo dostaje się do katalogu biblioteki przechowującej poszukiwany dokument. Rekordy bibliograficzne są każdego miesiąca wyprowadzane z bazy NUKAT w formacie XML i umieszczane na serwerze ftp, dostępnym dla przeglądarki Google Scholar. Centrum NUKAT aktywnie uczestniczyło w testowaniu oferowanej do migracji wersji 48 systemu Virtua, zgłaszając firmie VTLS stwierdzone błędy w oprogramowaniu oraz w głosowaniu online nad propozycjami udoskonaleń w oprogramowania, Virtua, wersja 50. W ramach współpracy z Biblioteką Narodową Francji, na zaproszenie Ośrodka RAMEAU, Maria Nasiłowska wygłosiła wykład podczas Dnia Otwartego RAMEAU nt. L angage d indexation matière KABA. 8

9 W stażach zagranicznych w ramach programu Uczenie się przez całe życie (LLP) - ERASMUS 2007/2008 uczestniczyło 6 pracowników Centrum NUKAT odbywając tygodniowe lub dwutygodniowe praktyki w bibliotekach Ratysbony, Tybingi, Pizy, Sztokholmu, Francji, Estonii. Działalność edukacyjna i naukowa Centrum NUKAT 3 W dniach Centrum NUKAT zorganizowało międzynarodową konferencję z okazji jubileuszu powstania katalogu centralnego NUKAT pt.: Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce. Wśród uczestników oprócz pracowników Centrum NUKAT było 135 osób z 45 zagranicznych i polskich bibliotek. Pracownicy Centrum NUKAT wygłosili 3 referaty. Łącznie 11 pracowników Centrum NUKAT uczestniczyło w 9 konferencjach, na 7 z nich udział był połączony z wygłoszeniem referatów. Ponadto Centrum NUKAT zorganizowało i poprowadziło warsztaty i narady merytoryczne, w których łącznie uczestniczyło 145 osób w tym 57 informatyk i 88 bibliotekarzy. Przeprowadzono łącznie 141 godz. szkoleń dla 36 osób z 29 bibliotek oraz 120 godz. konsultacji. W ramach prac metodycznych prowadzonych w Centrum NUKAT przygotowano: - zasady i procedury tworzenia oraz stosowania haseł wzorcowych dla tematów formalnych, wykorzystywanych do opracowania tekstów literackich, utworów muzycznych zapisanych i nagranych, dokumentów kartograficznych i dokumentów życia społecznego, - konstrukcje modelowe rekordów słownictwa KABA oraz tabelę typowania haseł wzorcowych słownictwa KABA opracowanie porządkuje i upraszcza zasady tworzenia słownictwa, - opracowano poddano weryfikacji w dyskusji merytorycznej zmiany w zasadach katalogowania prowadzące do uproszczenia opisu dokumentów w katalogach komputerowych, - kontynuowano prace nad aktualizacją zasad sporządzania rekordów khw (Formaty. Kartoteki 4 - Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe. Zasady sporządzania rekordów) oraz prowadzono prace redakcyjne nad 4. częścią podręcznika stosowania jhp KABA: Grażyna M. Wilczyńska: Katalogowanie przedmiotowe w języku KABA. Opracowanie piśmiennictwa z zakresu teologii i religioznawstwa. W ramach serii Formaty. Kartoteki przygotowano do publikacji w 2009 r: - Format MARC 21 rekordu kartoteki hasła wzorcowego wydanie zmienione i uzupełnione. - Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego. - Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego. Wydanie nowe zmienione. 3 Wykaz organizowanych warsztatów oraz konferencji, w których występowali pracownicy Centrum NUKAT w załączniku 2. 9

10 - Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Wydanie nowe zmienione. - Format MARC 21 rekordy bibliograficznego dla starego druku. Zakończono prace redakcyjne i wprowadzono do stosowania, poprzez publikację na stronie instrukcje: - Marek Stachyra: Zasady tworzenia tytułu ujednoliconego dla autorskiego utworu muzycznego. Red. i uzupełnienia Maria Burchard, Stanisław Hrabia - Krystyna Sanetra: Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla filmu. Przedstawiciel Centrum NUKAT brał udział (7 posiedzeń) w pracach Komitetu technicznego 242 ds. Informacji, Dokumentacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz w badaniu eksperckim I i II rundy badania Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 (pole badawcze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne ). 2) Opis najważniejszych prac związanych z prowadzeniem wspólkatalogowania wykonanych w Centrum NUKAT. Rok 2008 był ważny dla rozwoju katalogu centralnego. W styczniu odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 5-lecia działania NUKAT-u, baza rekordów bibliograficznych przekroczyła milion, a współczynnik wykorzystania danych z katalogu centralnego w danym roku osiągnął 3,5, przekraczając nieosiągalną dotąd średnią wartość trzykrotnego skopiowania każdego gotowego opisu bibliograficznego z katalogu NUKAT do katalogów lokalnych. W odczuwalny sposób zmienia się odbiór katalogu centralnego w środowisku bibliotekarzy, którzy coraz powszechniej dostrzegają i cenią sobie, wynikające ze współkatalogowania, ułatwienia we własnej pracy, takie jak: przyspieszenie, obniżenie kosztów i uproszczenie budowania katalogu lokalnego przy zachowaniu jego wysokiej jakości, czy dostęp do centralnej informacji. Ta poprawiająca się atmosfera wokół katalogu przełożyła się na zwiększone zainteresowanie uczestniczeniem we współkatalogowaniu oraz chęcią pobierania gotowych danych często jako formą przejściowa do rozpoczęcia współkatalogowania. Odpowiedzią na zwiększony wpływ danych do NUKAT-u było w Centrum NUKAT opracowanie i wdrożenie szeregu usprawnień w zakresie obsługi kontroli danych, ich wprowadzania i dystrybucji. Bez tych usprawnień, przy utrzymaniu stałej, a nawet losowo uszczuplanej obsady administratorów, trudne byłoby utrzymanie płynnego przepływu danych do NUKAT-u i na zewnątrz do katalogów lokalnych. W zespole Centrum NUKAT udało się wytworzyć wyjątkową atmosferę kreatywności i zaangażowania w działaniu na rzecz użytkowników i partnerów NUKAT-u, co, w połączeniu z niezwykłą fachowością pracowników Centrum, dało dobre wyniki liczbowe, ale przede wszystkim zaowocowało unowocześnieniem i usprawnieniem metod pracy zarówno wewnątrz Centrum jak i w kontaktach z bibliotekami. Wyniki z tego obszaru wpisują się w cel strategiczny działania Centrum NUKAT. Jest nim stopniowe wzmacnianie zespołu odpowiadającego za budowanie i upowszechnianie podstaw metodycznych współkatalogowania w NUKAT oraz zespołu informatyków odpowiedzialnych za rozwijanie i upowszechnianie narzędzi sprawnej obsługi współpracy bibliotek, kosztem zespołu administratorów, których praca, tam gdzie jest to możliwe, 10

11 zastępowana jest stopniowo przez maszynę wyposażoną w odpowiednie (zwykle przygotowane w Centrum) oprogramowanie. W zakresie budowania ogólnokrajowych podstaw metodycznych katalogowania mieszczą się wszystkie prace nad formułowaniem zasad katalogowania, zasad tworzenia rekordu khw oraz rekordu słownictwa jhp KABA, a więc wszystkie narady merytoryczne, konsultacje wewnętrzne, prace redakcyjne prowadzące do ogłoszenia odpowiednich instrukcji na stronie ich wdrożenia do praktyki, a następnie skierowania do publikacji. Ogłoszenie instrukcji w formie elektronicznej i rozpoczęcie jej stosowania w praktyce jest zwykle okazją do jeszcze jednej weryfikacji przyjętych zasad, które na tej podstawie są ponownie rewidowane przed wydrukowaniem instrukcji. W roku sprawozdawczym wdrożono do stosowania Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla filmu, do druku przygotowano 5 zweryfikowanych już merytorycznie instrukcji do formatu dla książek, wydawnictw ciągłych, dokumentów kartograficznych, starych druków i rekordów haseł. Ułatwienie i upowszechnienie dostępu do danych jest realizowane w Centrum NUKAT poprzez współprace z OCLC oraz udział w projekcie Google Scholar,. ale także poprzez wsłuchiwanie się w uwagi użytkowników korzystających z katalogu. W odpowiedzi na te oczekiwania wprowadzono w katalogu NUKAT możliwość dołączania do opisu dokumentu skanu okładki, a w przyszłości także spisu treści katalogowanego dokumentu. Rozpoczęto prace nad dostosowaniem i wdrożeniem w katalogu NUKAT menadżera bibliografii do użytku w zestawieniu z bazą NUKAT. Od lutego 2008 r. prowadzone jest monitorowanie wyszukiwania w katalogu NUKAT z podziałem na kategorie użytkowników. Przekraczająca dwa miliony średnia miesięczna liczba wyszukiwań w katalogu centralnym jest dobrą podstawą do dalszych prac na rzecz doskonalenia udostępniania informacji w katalogu NUKAT. 11

12 2. WYKORZYSTANIE KATALOGU NUKAT DO WYKONYWANIA INNYCH ZADAŃ W 2008 r. 15 bibliotek publicznych (spoza partnerów NUKAT-u) pobrało rekordy bibliograficzne za pomocą uruchomionej do powszechnego stosowania w końcu 2007 r. aplikacji MARC Repository. Umożliwia ona pobranie pełnych danych z katalogu centralnego bez konieczności posiadania oprogramowania klienta systemu Virtua. Uruchomienie MARC Repository jest faktycznie otwarciem powszechnego dostępu do danych dla wszelkich bibliotek kraju. Centrum NUKAT jest otwarte na współpracę z producentami stosowanych w polskich bibliotekach systemów bibliotecznych w zakresie opracowania narzędzi umożliwiających proste załadowanie przez bibliotekarza danych pobranych w Internecie z katalogu centralnego do własnego katalogu lokalnego. Centrum zgłosiło także gotowość zasilania danymi bazy źródłowej, której utworzenie na użytek bibliotek publicznych jest projektowane w ramach finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzonego przez Instytut Książki programu Biblioteka Plus. Ponadto w katalogu NUKAT otwartych jest 50 połączeń dla zewnętrznego klienta Z39.50, w tym wyszukiwarki KaRo, która jest dość powszechnie stosowana przez biblioteki jako narzędzie pobierania opisów bibliograficznych z NUKAT-u. W 2008 r. 437 bibliotek publicznych pobierało dane z katalogu centralnego NUKAT za pomocą wyszukiwarki KaRo lub klienta własnego systemu 4 W celu ułatwienia dostępu do bazy CKHW NUKAT i zastosowanie w swoich katalogach lokalnych gotowych rekordów haseł różnym bibliotekom w kraju, stosującym inne oprogramowanie biblioteczne niż Virtua, utrzymywane są w Polsce 4 kopie tej bazy w systemach: Horizon, Aleph, Prolib i MAK. Są one nadzorowane przez biblioteki lub organizacje, które zgodziły się utrzymywać ich pełną zgodność z bazą macierzystą, poprzez bieżące aktualizowanie na podstawie narzędzi przygotowywanych i udostępnianych w Centrum NUKAT, a ponadto zgodziły się udostępniać ich zawartość bibliotekom stosującym w swoich katalogach identyczne oprogramowanie. Wszystkie te podjęte i zrealizowane inicjatywy mieszczą się w działaniach na rzecz upowszechnienia i ułatwienia wykorzystania gotowych danych z katalogu centralnego, także poza kręgiem bibliotek naukowych. W dalszej perspektywie będą one służyły poprawie jakości danych w udostępnianych w Internecie katalogach bibliotek, co wpłynie korzystnie na efektywność działania różnego rodzaju wyszukiwarek internetowych. 4 Informacja na podstawie ankiety przeprowadzonej w 2008 r. przez Komisję Automatyzacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 12

13 3. INFORMACJA O BIEŻĄCYCH KOSZTACH UTRZYMANIA KATALOGU CENTRALNEGO NUKAT I ŹRÓDŁACH ICH FINANSOWANIA W 2007 R. Planowane koszty w 2008 r. Wykonanie w 2008 r. W tym środki finansowe W tym środki finansowe Lp. Treść pochodzące ze pochodzące Ogółem Ogółem środków ze środków budżetowych na naukę budżetowych na naukę 1. Koszty bezpośrednie ogółem , , , ,00 w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - materiały i przedmioty nietrwałe - usługi obce - koszty podróży służbowych za granicę - inne (licencje roczne, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 krajowe podróże, koszty konferencji) 2. Koszty pośrednie 5 000, ,0 0,00 0,00 3. Koszty ogółem , , , ,00 4. Wysokość przyznanej dotacji , ,00 Na pozycję licencje roczne składają się: Roczna opłata maintenance za użytkowanie systemu Virtua ,57 Opłata za asystę techniczną ORACLE a ,47 Razem ,04 Sytuacja finansowa Centrum NUKAT była w miarę stabilna. Dotacja SPUB utrzymana na poziomie ubiegłorocznej nie wystarczyła jednak na pokrycie wynegocjowanej z firmą VTLS Inc. 3 letniej przedpłaty za użytkowanie systemu Virtua (maintenance) z ważnością na cztery lata, której wartość w 2008 r. wynosiłaby niespełna ,00 PLN. Jednorazowy wysiłek finansowy miał szansę przynieść oszczędność w wysokości jednorocznej opłaty za użytkowanie systemu Virtua (w 2008 r. ok PLN). Konsekwencje, wynikające z braku odpowiedniej dotacji na przedpłatę i związanej z tym konieczności utrzymania trybu opłat rocznych, będą szczególnie dramatyczne wobec obserwowanego obecnie wzrostu wartości USD i spadku wartości PLN. Wpłynie to na trudny do przewidzenia wzrost opłaty za użytkowanie systemu Virtua w 2009 r. (termin płatności w czerwcu każdego roku). Jeśli nie 13

14 będzie to uwzględnione w wysokości przyznanej na 2009 r. dotacji może dojść do utraty płynności finansowej przez Centrum NUKAT i spowodować sparaliżowanie jego działania. Zwiększony wpływ bieżący wymagał uruchomienia w niewielkim zakresie limitowanym środkami finansowymi - pracy w godzinach nadliczbowych, chociaż opracowane i wdrożone w Centrum NUKAT narzędzia automatycznej kontroli danych pozwoliły na utrzymanie płynności zwiększonego przepływu danych. Realizowanie zadań prowadzących do podnoszenia wartości informacyjnej katalogu centralnego, racjonalizacji budowania katalogów lokalnych, systematycznego prowadzenia prac metodycznych wymaga rozbudowy Zespołu Informatycznego i Zespołu Koordynacji w Centrum NUKAT. Wpisane w zadania Centrum prace związane z przygotowywaniem materiałów metodycznych, niezbędnych jako podstawa katalogowania różnego rodzaju dokumentów, stanowią bardzo duże obciążenie i nie mieszczą się praktycznie w codziennej wielowątkowej działalności jednostki. Wymagają przy tym dużej wiedzy, doświadczenia, pozasłużbowego czasu, a także odpowiednich predyspozycji do ich prowadzenia. Brak środków na stabilne honorowanie takich prac powoduje, że ciągną się one latami i są realizowane kosztem bieżącej działalności lub czasu prywatnego. Nie są to dobre warunki do rozwoju metodycznych podstaw budowania katalogów komputerowych w Polsce, których nikt w Polsce poza Centrum NUKAT nie prowadzi. Katalog centralny NUKAT jako pierwszy i jak dotąd jedyny w kraju, wytworzył i wdrożył mechanizmy do racjonalnego budowania we współpracy, dostępnego w Internecie źródła gotowych opisów bibliograficznych oraz związanych z nimi zapisów haseł. Wytworzył także i udostępnił mechanizmy do racjonalnego budowania i porządkowania lokalnych komputerowych katalogów bibliotecznych. W ramach pełnienia centralnej funkcji informacyjnej udostępnia powszechnie dane dotyczące lokalizacji ponad dokumentów bibliotecznych. Przyciąga coraz liczniejszą rzeszę użytkowników poszukujących informacji docierając do nich poprzez wielokierunkowe udostępnianie zawartości swojej bazy. Katalog centralny NUKAT jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć bibliotekarskich ostatnich lat. Wywarł ogromny wpływ na modernizację polskich bibliotek, w szczególności akademickich. Przyczynił się do wdrożenia w nich nowoczesnych wzorców i metod pracy. Nie może być finansowany na granicy przetrwania. Warszawa r. Załącznik 1. Wyniki pracy - dane liczbowe Załącznik 2. Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie katalogu centralnego NUKAT Załącznik 3. Referaty i prezentacje wygłoszone przez pracowników Centrum NUKAT na konferencjach i warsztatach. Warsztaty zorganizowane przez Centrum NUKAT. Załącznik 4. Publikacje pracowników Centrum NUKAT Załącznik 5. Tabela aktywności bibliotek katalogujących w NUKAT w 2008 r. 14

15 ZAŁĄCZNIK 1. WYNIKI PRACY - DANE LICZBOWE Tabela A. Prowadzenie Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT Przybyło Wzrost Stan na Stan na w NUKAT bazy w % r w 2008 r Rekordy haseł opisu bibliograficznego ,88% Rekordy haseł przedmiotowych rozwiniętych % języka KABA KABA Rekordy słownictwa języka KABA ,95% Łącznie rekordy zatwierdzone przez ,05 administratorów NUKAT Rekordy haseł przedmiotowych ,01% rozwiniętych JHPBN Rekordy słownictwa JHPBN ,39% Rekordy słownictwa MeSH ,75% Łącznie ,08% Łącznie wszystkie rekordy w bazie CKHW NUKAT ,32% Tabela B. Stan bazy rekordów bibliograficznych Wydawnictwa zwarte Wydawnictwa ciągłe Łącznie rekordy bibliograficzne opracowane do NUKAT Stan na Przybyło Stan na Wzrost bazy w 2007 w w % ,44% ,52% ,03% Tabela C. Kopiowanie rekordów bibliograficznych z NUKAT do katalogów lokalnych* 15

16 Stan na Przybyło w katalogach Stan na lokalnych bibliotek kopiujących dane w 2007 w 2008 Średni % wykorzystania rekordów z katalo- % wzrost liczby rekordów skopiowanych z NUKAT do gu NUKAT w katalogach lokalnych od początku utworzenia katalogów lokalnych w 2008 r. NUKAT-u Wydawnictwa zwarte ,02% 289,81% Wydawnictwa ciągłe ,11% 327,81% Łącznie rekordy bibliograficzne kopiowane z NUKAT-u ,67% 291,42% * Nie prowadzi się statystyki kopiowania rekordów kartoteki haseł wzorcowych. Z każdym rekordem bibliograficznym kopiowany jest co najmniej jeden rekord khw. Tabela D. Wyszukiwanie w bazie NUKAT na podstawie danych z okresu Rodzaj dostępu Ogólna liczba wyszukiwań Średnio miesięcznie Przez WWW - wersja dla czytelnika Za pomocą wyszukiwarki KaRo Za pomocą klienta Z39.50 innych systemów Przez WWW wersja dla bibliotekarza Za pomocą klienta Virtui Razem

17 Wykaz nowych bibliotek Biblioteki, które ukończyły szkolenie i podpisały umowę na prowadzenie współkatalogowania: 1. Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (dotychczas pobieranie danych) 3. Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Warszawie (dotychczas pobieranie danych) 4. Biblioteka Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (dotychczas pobieranie danych) 5. Biblioteka Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie (dotychczas pobieranie danych) 6. Biblioteka Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie 7. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (dotychczas pobieranie danych) 8. Politechniki Śląskiej w Gliwicach 9. Biblioteka Polska w Paryżu (Bibiothèque Polonaise de Paris) Biblioteki, które podpisały umowę wyłącznie na pobieranie danych: 1. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca 2. Akademii Podlaskiej w Siedlcach 3. Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku 4. Biblioteka Medyczna Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 5. Biblioteka Instytutu Historii PAN w Warszawie 6. Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu 17

18 ZAŁĄCZNIK 2. INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I OPROGRAMOWANIE KATALOGU CENTRALNEGO NUKAT W roku 2008 Centrum NUKAT zarządzało wymienionym poniżej sprzętem komputerowym i oprogramowaniem: o 5 Serwerów: SUN Fire V 490 (1) SUN Enterprise 450 (1), Dell Precision 340 (1), Actina Solar 110 S3 o 50 Komputerów PC: Dell Precision 330 (1), Dell Precision 380 (1), Dell OptiPlex GX620 (19), Dell OptiPlex GX270 (24), Dell OptiPlex GX150 (4), Dell OptiPlex G1 (1) o 3 Laptopy PC: Dell Latitude D510 (1), Dell Latitude C500 (2) o 7 Drukarek: OKI Microline MX50 (1), HP LaserJet 2200 (1), HP LaserJet 1220 (1), HP LaserJet 1200 (1), HP Business InkJet 2200 (1), HP LaserJet 4M Plus (1), HP Laser Jet SMP (1) o 1 Skaner: HP ScanJet 7490 o 3 Ethernet Switch: 3com OfficeConnect Dual Speed Switch 5 (1), SURECOM EP-805SX (2) o 1 PrintSerwer: D-Link DP-301P+ o 4 UPSy: APC SmartUPS 5000 (1), APC SmartUPS 3000 (1), APC SmartUPS 700 (2) o 57 licencji na systemy operacyjne: Unix Solaris 10 (2), Linux CentOS 4.3 (1), MS Windows XP (21), MS Windows 2000 (27), MS Windows NT + upgrade MS Windows 2000 (4), Linux RedHat 7.3 (1) o Zintegrowany system biblioteczny VTLS/Virtua w wersji na Oracle dla UNIX jedna licencja na 512 jednoczesnych użytkowników o o Marc Repository, dodatkowa aplikacja firmy VTLS Inc., pozwalająca na kontrolowane pobranie zawartości schowka (rekordy bibliograficzne i rekordy khw) w formacie wymiennym (ISO 2709). 2 Systemy zarządzania bazą danych: ORACLE Enterprise Edition - licencja na 4 procesory dwukorowe (1), PostgreSQL (1) o 31 licencji na oprogramowanie biurowe: MS Office 2000 (22), MS Office 97 (6), Unipad (2), Adobe Acrobat 8.0 Pro (1) Na koniec roku w Centrum NUKAT znajdowało się 46 stanowisk komputerowych współpracujących z 6 drukarkami. W 2008 r. zakupiono nowy serwer www - Actina Solar 110 S3 do obsługi klienta internetowego systemu Virtua Vectors iportal oraz usług ftp. W ramach przygotowania do migracji systemu Virtua zainstalowano ORACLE a 10, a następnie instalowano i testowano 4 podwersje oprogramowania Virtua w wersji 48, sygnalizując konsekwentnie znalezione błędy firmie VTLS. Baza testowa została przeniesiona z serwera produkcyjnego na serwer 18

19 roboczy SUN Enterprise 450, dawny serwer główny Centrum NUKAT. Ponadto Ośrodek obsługi informatycznej Centrum NUKAT w ramach stałej obsługi bazy NUKAT i współkatalogowania sporządza codziennie backup bazy produkcyjnej, raz w tygodniu backup całego oprogramowania i bazy, monitoruje pracę systemu, bada jego wydajność i dba o jej utrzymanie na odpowiednim poziomie, monitoruje stan obszaru roboczego systemu, monitoruje system sporządzania statystyk i prezentacji danych na dany dzień oraz danych miesięcznych, przygotowuje materiały wspomagające codzienną pracę administratorów, generuje dane oraz pliki wspomagające współkatalogowanie. 19

20 ZAŁĄCZNIK 3. REFERATY I PREZENTACJE WYGŁOSZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW CENTRUM NUKAT NA KONFERENCJACH I WARSZTATACH. WARSZTATY ZORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM NUKAT Udział w międzynarodowych konferencjach XXII Spotkanie Europejskiej Grupy Użytkowników (EGU) VTLS, EGU VTLS, Bratysława, (Anna Hallay, Magdalena Rowińska - udział) Udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach i warsztatach wraz z wystąpieniem międzynarodowa konferencja Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, (Maria Burchard, referat: Katalog centralny NUKAT pięć lat współkatalogowania i co dalej?) międzynarodowa konferencja Potrzeby informacyjne współczesnej Polonii, Lille, Hénin-Beaumont, Francja, (Maria Burchard, referat: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT wspólne katalogowanie, centralna informacja i źródło danych dla bibliotek); międzynarodowa konferencja Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, (Agnieszka Kasprzyk, referat: NUKAT drzemiące możliwości) międzynarodowa konferencja Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, (Maria Nasiłowska, referat: Opis przedmiotowy w katalogu NUKAT rola i miejsce jhp KABA); Dzień Otwarty RAMEAU, Biblioteka Narodowa Francji, Paryż, (Maria Nasiłowska, referat L angage d indexation matière KABA); Udział w konferencjach krajowych wraz z wystąpieniem Maria Burchard: Biblioteki publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT referat na VIII ogólnopolskiej konferencji Automatyzacja bibliotek publicznych, zorganizowanej w dniach przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie; Kamila Grzędzińska: Katalog centralny NUKAT a organizacja dostępu do zasobów naukowych biblioteki akademickiej - referat wysłany do publikacji w materiałach pokonferencyjnych X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej, zorganizowanej w dniach przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; Kamila Grzędzińska: Jak dotrzeć do źródła, czyli jak poradzić sobie z szumem informacyjnym w Internecie referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zarządzanie informacją w nauce, zorganizowanej w dniach przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej w Katowicach; 20

21 Agnieszka Kasprzyk: Cyfrowa metainformacja - prezentacja na konferencji Digital Day 2008, zorganizowanej w dniu przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie i Young &Rubicam Brands; Agnieszka Kasprzyk: Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg, lub o przydatności katalogu NUKAT - referat wygłoszony na konferencji Infobazy 2008, zorganizowanej w dniach przez Instytut Oceanologii PAN w Sopocie; Udział w sesjach i spotkaniach metodycznych na forum krajowym wraz z wystąpieniem (porządek alfabetyczny wg nazwiska autora, następnie chronologiczny w ramach jednego autora) Maria Burchard: Katalog centralny NUKAT koncepcja i organizacja współkatalogowania - wykład dla studentów IINiSB UW, zorganizowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie; Anna Hallay: Współpraca z NUKAT-em stan obecny i przyszłość prezentacja na Warsztatach informatyków bibliotek współtworzących NUKAT, zorganizowanych w Warszawie przez Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Agnieszka Kasprzyk: Urojone biblioteki, nieistniejące książki, zmyśleni bibliotekarze. Książki, biblioteki i bibliotekarze w literaturze, filmie, malarstwie, muzyce i Internecie prezentacja na Sesji Bibliotekoznawczej Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej, zorganizowanej w dniu przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, IINiSB UW oraz Artes Liberales; Agnieszka Kasprzyk: NUKAT - gdzie dwóch kataloguje, tam trzeci korzysta... czyli biblioteki przyspieszają w Sieci - prezentacja na spotkaniu w ramach Festiwalu Nauki zorganizowanym dnia przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz podczas Święta Uniwersytetu Warszawskiego dnia , tamże; Maria Kosecka: Hasła typu [przymiotnik od nazwy języka, narodowości, grupy etnicznej] OCH prezentacja na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW i Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku; Anna Kucewicz: Katalogowanie przedmiotowe filmów w jhp KABA referat na I Warsztatach Opracowania Bibliograficznego i Przedmiotowego Dokumentów Audiowizualnych, zorganizowanych w dniach przez Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie i Centrum NUKAT BUW; Anna Mroczka (współautor): Tematy formalne w jhp KABA. Zasady stosowania w opracowaniu dokumentów muzycznych wykład na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW i Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Wspólnie z Szymonem Siemianowskim; Maria Nasiłowska: Język haseł przedmiotowych KABA wykład dla studentów IINiSB UW zorganizowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie; 21

22 Maria Nasiłowska: Konstrukcje modelowe w tworzeniu haseł wzorcowych jhp KABA. - wykład wygłoszony na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW; Maria Nasiłowska: Opracowanie przedmiotowe różnych dokumentów życia społecznego w Bibliothèque Nationale de France. - wykład wygłoszony na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW; Maria Nasiłowska: Tabela typowania haseł wzorcowych stosowanych w opracowaniu przedmiotowym w jhp KABA. - wykład wygłoszony na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW; Maria Nasiłowska: Tematy formalne w jhp KABA. Podsumowanie - wykład wygłoszony na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW; Maria Nasiłowska: Zasady opracowania przedmiotowego dokumentów kartograficznych jhp KABA. - wykład wygłoszony na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW; Maria Nasiłowska: Zasady wypełniania rekordu khw w formacie MARC 21 dla jhp KABA. Format MARC 21 khw dla jhp. Propozycje zmian - wykład wygłoszony na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW; Maria Nasiłowska: Format MARC 21 khw. Temat formalny. wykład na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW i Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku; Maria Nasiłowska: Tematy formalne w jhp KABA: teksty literackie, dokumenty kartograficzne. wykład na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW i Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku; Bożena Rogoźnicka: Temat formalny w jhp KABA referat na II Spotkaniu Roboczym Bibliotekarzy Katalogujących Druki Muzyczne, zorganizowanym w dniach przez Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP w Warszawie; Magdalena Rowińska: Nowe rozwiązania w funkcjonowaniu katalogu NUKAT referat na II Spotkaniu Roboczym Bibliotekarzy Katalogujących Druki Muzyczne, zorganizowanych w dniach przez Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP w Warszawie; Magdalena Rowińska: Katalog NUKAT nowe rozwiązania - referat na II Spotkaniu Polskiej Grupy Użytkowników (PGU) VTLS/Virtua, zorganizowanych w dniach przez PGU VTLS/Virtua w Warszawie; Magdalena Rowińska: NUKAT wspólny katalog bibliotek naukowych referat na I Roboczym Spotkaniu Bibliotekarzy UW Pracujących w Systemie VTLS/VIRTUA, zorganizowanym w dniach przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie; 22

23 Magdalena Rowińska: Dokumenty audiowizualne w katalogu NUKAT prezentacja na I Warsztatach Opracowania Bibliograficznego i Przedmiotowego Dokumentów Audiowizualnych, zorganizowanych w dniach przez Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie i Centrum NUKAT BUW; Iwona Ruść (współautor): Konstrukcje modelowe w jhp KABA. wykład na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW i Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnie z Szymonem Siemianowskim; Szymon Siemianowski (współautor): Konstrukcje modelowe w jhp KABA. wykład na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW i Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnie z Iwoną Ruść; Szymon Siemianowski: Modyfikacja charakterystyki przedmiotowej jhp KABA w rekordach bibliograficznych NUKAT propozycja zmiany ustaleń i procedur wykład na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW i Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego; Szymon Siemianowski (współautor): Tematy formalne w jhp KABA. Zasady stosowania w opracowaniu dokumentów muzycznych wykład na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW i Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnie z Anną Mroczka; Szymon Siemianowski: Wykaz źródeł wykorzystywanych przy tworzeniu haseł wzorcowych jhp KABA wykład na spotkaniu warsztatowym Zespołu Konsultacyjnego KABA, w dniach , zorganizowanym przez Centrum NUKAT BUW i Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego; Leszek Śnieżko: wykład na temat katalogu centralnego NUKAT dla studentów z Hanoweru, zorganizowany w dniu przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Bożena Zawistowska: Rekord uniwersalny prezentacja na Warsztatach informatyków bibliotek współtworzących NUKAT, zorganizowanych w Warszawie przez Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 23

24 Wykaz warsztatów zorganizowanych przez Centrum NUKAT warsztaty dla informatyków z bibliotek współpracujących z NUKAT-em ( ) naradę najbardziej aktywnych i doświadczonych bibliotekarzy nt. formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki (5.06) warsztaty nt. opracowania bibliograficznego i przedmiotowego dokumentów audiowizualnych ( ) wspólnie z Biblioteką Jagiellońską dwukrotne warsztaty dla Zespołu Konsultacyjnego KABA, oraz

25 ZAŁĄCZNIK 4. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW CENTRUM NUKAT Maria Burchard: Biblioteka Narodowa i NUKAT- dlaczego osobno?, Przegląd Biblioteczny 2008, z. 2, s z Andrzejem Padzińskim współredakcja tomu 16 Serii: Formaty Kartoteki: Anna Paluszkiewicz: Prace wybrane, Warszawa 2008 Kamila Grzędzińska: Sprawozdanie z konferencji Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce, Warszawa r., Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2, s Agnieszka Kasprzyk: Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg, lub o przydatności katalogu NUKAT, Infobazy Systemy aplikacje usługi, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 2008, s Pięć lat katalogu NUKAT: osiągnięcia, problemy, perspektywy relacja z konferencji Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce, Przegląd Biblioteczny 2008, z. 1, (76), s oraz Henrykiem Hollendrem: Library cooperation the Polish way: toward NUKAT and WorldCat in Poland, New Library World, vol. 109 no. 9/10, 2008, s Magdalena Rowińska: oraz Roman Tabisz, Adrian Wrzochalski, 22. Spotkanie Europejskiej Grupy Użytkowników VTLS, Bratysława, , Biuletyn BUW wrzesień 2008 oraz Roman Tabisz, Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS/VIRTUA, Biuletyn BUW wrzesień 2008 Biblioteka Polska w Paryżu dołączyła do NUKAT, Biuletyn BUW październik Sprawozdanie z konferencji: Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce, Poradnik Bibliotekarza 2008, nr 5, s

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Monika Jóźwiak Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, 3 września 2013 r. Cele utworzenia katalogu centralnego NUKAT: centralna informacja o zasobach

Bardziej szczegółowo

Biblioteki Publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. Maria Burchard Kierownik Centrum NUKAT BUW

Biblioteki Publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. Maria Burchard Kierownik Centrum NUKAT BUW Biblioteki Publiczne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT Maria Burchard Kierownik Centrum NUKAT BUW www.nukat.edu.pl Ogólnokrajowe zadania realizowane za pomocą NUKAT-u Budowanie centralnej

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011 Katalog NUKAT bieżące informacje Dane statystyczne rekordy bibliograficzne Wydawnictwa ciągłe 68895 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Raport roczny z wykonania zadania: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT (www.nukat.edu.pl). Prowadzenie katalogu oraz koordynacja współpracy naukowych bibliotek polskich w zakresie jego budowania

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Raport roczny z wykonania zadania: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT (www.nukat.edu.pl). Prowadzenie katalogu oraz koordynacja współpracy naukowych bibliotek polskich w zakresie jego budowania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny. nukat.edu.pl centrum.nukat.edu.pl

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny. nukat.edu.pl centrum.nukat.edu.pl Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny nukat.edu.pl centrum.nukat.edu.pl Zagadnienia: 1. Pojęcia: katalog, katalogowanie i współkatalogowanie. 2. Po co powstał NUKAT? 3. Zadania NUKATu. 4. Zbiory rekordów.

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie RAPORT ROCZNY Z WYKONANIA ZADANIA: NARODOWY UNIWERSALNY KATALOG CENTRALNY NUKAT (www.nukat.edu.pl). PROWADZENIE KATALOGU ORAZ KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY NAUKOWYCH BIBLIOTEK POLSKICH W ZAKRESIE JEGO BUDOWANIA

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja bibliotek

Automatyzacja bibliotek W. M. Kolasa Automatyzacja bibliotek Wykład 1c: SIECI BIBLIOTECZNE Informacje ogólne NUKat (1a) Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT jest współtworzony przez polskie biblioteki naukowe, stosujące

Bardziej szczegółowo

ZP-P-I Strona 1 z 7

ZP-P-I Strona 1 z 7 Opis bibliograficzny katalogowanie - właściwości formatu MARC 21 (NUKAT) dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykonawca wykona opisy bibliograficzne obiektów

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie RAPORT ROCZNY Z WYKONANIA ZADANIA: NARODOWY UNIWERSALNY KATALOG CENTRALNY NUKAT (www.nukat.edu.pl). PROWADZENIE KATALOGU ORAZ KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY NAUKOWYCH BIBLIOTEK POLSKICH W ZAKRESIE JEGO BUDOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień Warszawa, 14-15 kwietnia 2008 r. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Kolejne etapy współpracy

Bardziej szczegółowo

O FIDKAR I FIDSERW MÓWIONO POZYTYWNIE...

O FIDKAR I FIDSERW MÓWIONO POZYTYWNIE... FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2 (18-19) / 2004, s. 13-17 ISSN 1426-3777 KS. KRZYSZTOF GONET 1 O FIDKAR I FIDSERW MÓWIONO POZYTYWNIE... W dniach 24-26 listopada 2004 roku w Warszawie (w salach

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Jednostka prowadząca zadanie: Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie RAPORT ROCZNY Z WYKONANIA ZADANIA: NARODOWY UNIWERSALNY KATALOG CENTRALNY NUKAT (www.nukat.edu.pl). PROWADZENIE KATALOGU ORAZ KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY NAUKOWYCH BIBLIOTEK POLSKICH W ZAKRESIE JEGO BUDOWANIA

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie formatu MARC21 (NUKAT) Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Wykonawca wykona opisy bibliograficzne obiektów

Bardziej szczegółowo

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących. Z doświadczeń nowej biblioteki

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących. Z doświadczeń nowej biblioteki Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących w Tytuł programie prezentacji współkatalogowania.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Oddział Opracowania Druków Zwartych

Oddział Opracowania Druków Zwartych Oddział Opracowania Druków Zwartych Podstawowe zadania Oddziału Opracowania Druków Zwartych wg Regulaminu Organizacyjnego BG PW Opracowanie: formalne, rzeczowe i techniczne wydawnictw zwartych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych i stosowanie jhp KABA w NUKAT -organizacja pracy- Marcin Wardzała

Tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych i stosowanie jhp KABA w NUKAT -organizacja pracy- Marcin Wardzała Tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych i stosowanie jhp KABA w NUKAT -organizacja pracy- Marcin Wardzała Zagadnienia Źródła informacji o jhp KABA Rola i rodzaje haseł w jhp KABA Praca w systemie VIRTUA

Bardziej szczegółowo

Współpraca systemu Koha

Współpraca systemu Koha Iwona Wiśniewska 1 Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i.wisniewska@uksw.edu.pl Współpraca systemu Koha z katalogiem centralnym NUKAT Słowa kluczowe: centralny katalog NUKAT, Narodowy

Bardziej szczegółowo

Sesja bibliotekoznawcza

Sesja bibliotekoznawcza Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Fundacja Instytut «Artes Liberales» ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 2014

Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 2014 Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 2014 Powadzenie katalogu centralnego NUKAT oraz koordynacja współpracy bibliotek w zakresie jego budowania 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG CENTRALNY NUKAT DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁKATALOGOWANIA

KATALOG CENTRALNY NUKAT DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁKATALOGOWANIA Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Nr 1 (38) 2014, s. 119-127 ISSN 1426-3777 Monika Jóźwiak 1 KATALOG CENTRALNY NUKAT DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁKATALOGOWANIA W lipcu 2012 roku minęło dziesięć lat od momentu

Bardziej szczegółowo

Komunikat z działalności Konsorcjum Bibliotek Naukowych. Roman Tabisz

Komunikat z działalności Konsorcjum Bibliotek Naukowych. Roman Tabisz Komunikat z działalności Konsorcjum Bibliotek Naukowych Roman Tabisz Podstawowe cele Konsorcjum Bibliotek Naukowych określenie optymalnych cech oprogramowania bibliotecznego nowej generacji; przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty audiowizualne w katalogu NUKAT

Dokumenty audiowizualne w katalogu NUKAT Warsztaty Opracowanie dokumentów audiowizualnych Kraków, 11-12 grudnia 2008 r. Dokumenty audiowizualne w katalogu NUKAT Magdalena Rowińska Centrum NUKAT Typy dokumentów w NUKAT stan na 02.12.08. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

System biblioteczny MAK+

System biblioteczny MAK+ System biblioteczny MAK+ 2010-2014 Podsumowanie rozwoju 2010 Rozpoczynają się pierwsze wdrożenia systemu MAK+ Rok po rozpoczęciu prac nad systemem, zespół MAK+ z Instytutu Książki rozpoczyna pierwsze wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Biblioteki pedagogiczne w badaniach efektywności SBP

Biblioteki pedagogiczne w badaniach efektywności SBP Biblioteki pedagogiczne w badaniach efektywności SBP Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy kierownik Zespołu ds. badania efektywności bibliotek (SBP) Seminarium "Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. II. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO

PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. II. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. 1. Integracja środowiska bibliotekarskiego i współpraca ze wszystkimi rodzajami bibliotek oraz organizacjami w obszarze książki i czytelnictwa. 2. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej

Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej IX KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ 25-28 września 2007 ZAKOPANE Oczekiwania wobec automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Hasła korporatywne dla imprez i hasła dla tytułów formalnych Tytuł przypomnienie prezentacji zasad tworzenia i stosowania w rekordach czasopism

Hasła korporatywne dla imprez i hasła dla tytułów formalnych Tytuł przypomnienie prezentacji zasad tworzenia i stosowania w rekordach czasopism Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Hasła korporatywne dla imprez i hasła dla tytułów formalnych Tytuł przypomnienie prezentacji

Bardziej szczegółowo

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r.

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r. ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAŃ 60, skr. 40 System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) KLIENT

Bardziej szczegółowo

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Poznań 2011 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Zredagowany wydruk bibliografii...4

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Leszek Masadyński Poznań SOKRATES

Mgr inż. Leszek Masadyński Poznań SOKRATES Expertus Complex będzie z pewnością przydatny do łącznego przeszukiwania baz z zakresu nauk medycznych, lecz tu oczywiście nie kończy się zakres jego przyszłych zastosowań (dotyczy także baz technicznych,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, 19.03.2013 r.

Protokół z zebrania Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, 19.03.2013 r. Protokół z zebrania Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, 19.03.2013 r. W dniu 19.03.2013 r. odbyło się zebranie Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, w którym uczestniczyli członkowie ustępującego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nałkowskiej Wołomin, ul. Wileńska 23 Dotyczące realizacji zadań biblioteki powiatowej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nałkowskiej Wołomin, ul. Wileńska 23 Dotyczące realizacji zadań biblioteki powiatowej MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nałkowskiej 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 23 Dotyczące realizacji zadań biblioteki powiatowej 1. Ogólne informacje: - Od 01.11.2005 roku w Bibliotece Powiatowej na

Bardziej szczegółowo

Ewa Poleszak Wdrażanie formatu USMARC w bibliotekach Federacji FIDES. Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (12-13), 75-82

Ewa Poleszak Wdrażanie formatu USMARC w bibliotekach Federacji FIDES. Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (12-13), 75-82 Ewa Poleszak Wdrażanie formatu USMARC w bibliotekach Federacji FIDES Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (12-13), 75-82 2001 Ewa Poleszak Biblioteka Pisarzy Towarzystwa Jezusowego Warszawa Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Bożena Bartoszewicz-Fabiańska Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Bożena Bartoszewicz-Fabiańska Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Bożena Bartoszewicz-Fabiańska Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Zautomatyzowany katalog biblioteczny Najistotniejsze problemy zautomatyzowanego katalogu bibliotecznego wiążą się

Bardziej szczegółowo

PROLIB jest zintegrowanym oprogramowaniem, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem,

PROLIB jest zintegrowanym oprogramowaniem, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, PROBLIB PROLIB jest zintegrowanym oprogramowaniem, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, wyszukiwaniem i udostępnianiem dokumentów, zapewniającym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Tworzenie informacji o zasobach czasopisma...4 3. Rekord karty wpływu...5 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD Biblioteka Narodowa publikuje cyklicznie skrócone wydania tablic UKD 1 dla potrzeb narodowej bibliografii bieżącej oraz bibliotek

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA NA KOSZYKOWEJ A CENTRUM NUKAT I WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

BIBLIOTEKA NA KOSZYKOWEJ A CENTRUM NUKAT I WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 2004 z. 3/4 PL ISSN 0033-202X E LŻB IE TA GÓRSKA BIBLIOTEKA NA KOSZYKOWEJ A CENTRUM NUKAT I WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Początki uczestnictwa Biblioteki Publicznej m.st.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM zasoby medyczne w wielkopolskiej bibliotece cyfrowej Rosną krajowe zasoby cyfrowe z zakresu medycyny. W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, oprócz historycznych monografii

Bardziej szczegółowo

zasad opracowania zbiorów zwartych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej bibliotecznego

zasad opracowania zbiorów zwartych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej bibliotecznego Biblioteka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki kraus@biblos.pk.edu.pl wilczek@biblos.pk.edu.pl Od TINLIB do Koha dostosowanie zasad opracowania zbiorów zwartych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych T y tu ł

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie. JHP KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej. Maria Nasiłowska. Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Przekształcenie. JHP KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej. Maria Nasiłowska. Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej Przekształcenie JHP KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej Maria Nasiłowska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej 1 Co wyrażają Deskryptory BN? Przedmiot Ujęcie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin oparty jest na przepisach zawartych w następujących aktach prawnych:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: Anna Głowacz Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki e-mail: anna.głowacz@bibliotekapiosenki.pl

Koordynator projektu: Anna Głowacz Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki e-mail: anna.głowacz@bibliotekapiosenki.pl Założenia programowe, przebieg i rezultaty projektu Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki cz. 2 Koordynator projektu:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

FIDKAR po dwóch latach

FIDKAR po dwóch latach Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych FIDKAR po dwóch latach ks. Krzysztof Gonet Michał Marks 23 listopada 2006 FIDKAR a co to jest? FIDKAR to "multiwyszukiwarka" dla komputerowych baz bibliotecznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Komputeryzacja poprzedza informatyzację polega na wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r.

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Agenda 1. O konkursie 2. Partnerzy projektu 3. Okres i

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego.

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu bibliotecznego dystrybuowanego na zasadach licencji GNU General Public License (licencja GNU GPL) wraz

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Martyna Darowska Biblioteka Główna Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliografia publikacji pracowników PK (BPP) Stan obecny i perspektywy rozwoju w kontekście systemu informatycznego do oceny efektywności badań naukowych na Politechnice

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach 216 Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Opracowanie rzeczowe zbiorów w Bibliotece Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Klasyfikacja piśmiennictwa

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Co to takiego i do czego służy?

Co to takiego i do czego służy? Co to takiego i do czego służy? Gabriela Bonk, Rybnik, sierpień 2017 Trzy semestry - godzina wykładów tygodniowo Dwa semestry dwie godziny tygodniowo ćwiczeń Z greckiego: opisuję książka, Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Zadania i ich realizacja

Zadania i ich realizacja Oddział Czasopism Zadania i ich realizacja Zadania kierownika Oddziału: polityka gromadzenia i uzupełniania zbiorów przyjmowanie dezyderatów od jednostek organizacyjnych i pracowników naukowych Uczelni

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Krystyna Popławska Politechnika Poznańska w Poznaniu Biblioteka Główna Krystyna.Poplawska@ml.put.poznan.pl Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/204 z dnia 30 stycznia 204 r. ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ w zakresie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na zadania służące rozwojowi

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych 21.10.2014 Aktualności 1. Dodano 2196 opisów z BZCZ, w tym pięć nowych czasopism: The Person and the Challanges, Scientia et Fides, Theological Research, Hereditas

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok Prowadzenie katalogu centralnego NUKAT oraz koordynacja współpracy bibliotek w zakresie jego budowania

Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok Prowadzenie katalogu centralnego NUKAT oraz koordynacja współpracy bibliotek w zakresie jego budowania Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 2015 Prowadzenie katalogu centralnego NUKAT oraz koordynacja współpracy bibliotek w zakresie jego budowania 1 Spis treści Wprowadzenie STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo