CA Automation Suite for Data Centers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CA Automation Suite for Data Centers"

Transkrypt

1 BROSZURA PRODUKTOWA: CA Automation Suite for Data Centers agility made possible CA Automation Suite for Data Centers Ręczne zarządzanie technologią we wszystkich dużych i wielu mniejszych przedsiębiorstwach stało się niemożliwe. Jeśli w organizacji nie uda się zbudować i rozwijać oferty dobrze zintegrowanej technologii automatyzacji, próba rozszerzenia zakresu wirtualizacji niemal na pewno spowoduje katastrofalne skutki. Automatyzacja nie jest już opcjonalnym luksusem, stała się obecnie obowiązkowa. Virtualization Management and Trends (Zarządzanie wirtualizacją i związane z nią trendy) Badania prowadzone przez firmę Forrester Consulting w imieniu CA Technologies, styczeń 2010 Pakiet CA Automation Suite for Data Centers został zaprojektowany w celu ułatwienia dynamicznego wdrażania i elastycznego skalowania usług IT w tempie odpowiadającym danej organizacji, co pozwala zminimalizować ryzyko i optymalnie wykorzystać dotychczasowe inwestycje informatyczne. Informacje ogólne Od działu IT oczekuje się szybkiego, bezpiecznego i racjonalnego finansowo wdrażania nowych aplikacji oraz udostępniania serwerów, co pozwoli dotrzymać kroku wprowadzanym innowacjom biznesowym. Mimo że wydajność działów IT poprawiła się pod wieloma względami, nadal powiększa się rozdźwięk między zapotrzebowaniem firm na usługi informatyczne a usługami rzeczywiście dostarczanymi. Wysiłki mające na celu zwiększenie sprawności i efektywności w niwelowaniu tego rozdźwięku stymulują szybką implementację wirtualizacji oraz inicjatyw związanych z przetwarzaniem w chmurze. Jednak obciążenie związane z zarządzaniem złożonymi procesami dotyczącymi tych inicjatyw może szybko przewyższyć korzyści wynikające ze zmiany. W celu zapewnienia obsługi tych złożonych procesów pakiet CA Automation Suite for Data Centers udostępnia kompleksowe, etapowe podejście do automatyzacji, które ma na celu ułatwienie budowania dynamicznego centrum danych umożliwiającego wprowadzenie technologii wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. Korzyści Pakiet CA Automation Suite for Data Centers pomaga w zwiększeniu sprawności i efektywności, oferując następujące możliwości: przyśpieszenie wdrażania aplikacji; przystosowanie istniejącej infrastruktury do dostarczania usług w chmurze; zapewnienie elastyczności umożliwiającej dynamiczne alokowanie zasobów; automatyzacja udostępniania zasobów fizycznych, wirtualnych i znajdujących się w chmurze; organizacja i automatyzacja krytycznych procesów obejmujących różne departamenty; zastosowanie schematów postępowania i mechanizmów kontrolnych umożliwiających skuteczne zarządzanie organizacją IT zbudowaną na podstawie powtarzalnych przepływów pracy i zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami; standaryzacja i automatyzacja zarządzania konfiguracją w celu zminimalizowania potencjalnych zakłóceń w prowadzonej działalności.

2 Omówienie produktu Pakiet CA Automation Suite for Data Centers oferuje modułowe podejście do automatyzacji integrujące produkty CA Server Automation, CA Virtual Automation, CA Process Automation i CA Configuration Automation. Pakiet monitoruje i analizuje krytyczne dane na temat aplikacji i infrastruktury, a następnie dynamicznie reaguje na błędy konfiguracji, wskaźniki wydajności aplikacji i zmiany poziomu wykorzystania systemu, wykonując skoordynowane czynności oparte na zasadach. W rezultacie otrzymujemy dynamiczne centrum danych, które elastycznie skaluje usługi informatyczne w celu poprawienia jakości i dostępności usług biznesowych. Rysunek A CA Automation Suite for Data Centers Pakiet CA Automation Suite for Data Centers jest oparty na architekturze zorientowanej na usługi i można go integrować z innymi narzędziami firmy CA Technologies oraz narzędziami innych firm w celu dalszego uproszczenia automatyzacji centrum danych. Pakiet CA Automation Suite for Data Centers zapewnia obsługę bardzo wielu platform, w tym środowisk Windows, Hyper-V, serwerów VMware ESX, środowisk Red Hat Linux, SuSE Linux, IBM AIX i LPARS, Sun Solaris i Container oraz HP UNIX. 2

3 CA Automation Suite for Data Centers Rysunek B CA Automation Suite for Data Centers Pakiet CA Automation Suite for Data Centers pomaga w automatyzowaniu, organizowaniu, integrowaniu i standaryzowaniu wielu działań związanych z krytycznymi operacjami centrum danych. Produkty powiązane CA Server Automation Produkt zaprojektowany pod kątem spójnego wdrażania aplikacji i usług w środowiskach fizycznych, wirtualnych i w środowiskach przetwarzania w chmurze publicznej z uwzględnieniem szerokiego zakresu metod udostępniania, stosowania poprawek i wdrażania. Bogata oferta zautomatyzowanych technologii udostępniania obejmuje funkcje mobilności i przenośności obrazów praktycznie dla każdego scenariusza, w tym dla udostępniania początkowego, skalowania zdolności produkcyjnych, odzyskiwania usług i samoobsługi. Istnieją cztery metody udostępniania zasobów: 1) zainicjowana przez operatora, 2) zaplanowana na określony dzień i godzinę, 3) kierowana przez systemy zarządzania zmianami i wykonywana po zatwierdzeniu, 4) opatentowana technologia dynamicznego udostępniania inicjowana przez wbudowane mechanizmy monitorowania kluczowych wskaźników wydajności. Technologia natychmiastowego tworzenia obrazów serwerów (RSI, Rapid Server Imaging) oferuje możliwość przenoszenia obrazów pozwalającą na przechwytywanie i szybkie przenoszenie obrazów systemu (w tym systemu operacyjnego, aplikacji, pamięci masowej i konfiguracji sieci) między różnymi platformami. Zintegrowane, dynamiczne funkcje udostępniania i konfigurowania pamięci masowej i systemu Cisco UCS oraz administrowania nimi umożliwiają skrócenie czasów odpowiedzi na żądania usług. 3

4 CA Virtual Automation Oprogramowanie to pomaga spełnić nadzieje wiązane z przetwarzaniem w chmurze dzięki ujednoliconym funkcjom automatyzacji z możliwością obsługi przez użytkownika, pozwalającej na zachowanie zgodności z kluczowymi usługami i aplikacjami biznesowymi. Samoobsługowy menedżer rezerwacji oferuje internetowy system pozwalający użytkownikom szybko i bezpiecznie udostępniać własne zasoby na potrzeby środowisk testowania aplikacji, programistycznych, szkoleniowych, produkcyjnych i środowisk przetwarzania w chmurze oraz daje możliwość wstrzymania tego udostępniania. Gotowe funkcje obejmują zintegrowaną obsługę obciążeń zwrotnych, pul zasobów i dynamiczne udostępnianie maszyny wirtualnej (VM) bez konieczności stosowania niestandardowych skryptów lub korzystania z drogich usług. Konfiguracja maszyny wirtualnej oparta na menu przydziela żądaną liczbę procesorów, ilość pamięci RAM i miejsca na dysku oraz umożliwia obsługę niestandardowych profilów konfiguracji. Obsługa publicznych, prywatnych i hybrydowych rozwiązań opartych na chmurze. Udostępnianie obrazów AMI (Amazon Machine Image), monitorowanie wydajności i wykorzystanie wystąpień usługi Amazon Elastic Cloud Computing (EC2) oraz wykrywanie zmian przy użyciu porównań migawek planu bazowego. Produkty CA Process Automation oraz Power Packs Rozwiązanie to zostało zaprojektowane w celu przyśpieszenia dostaw usług IT i jednocześnie jako pomoc w usuwaniu ręcznych błędów. Dzięki możliwości definiowania, automatyzowania i organizowania procesów w strukturach organizacyjnych używających różnych systemów oprogramowanie CA Process Automation pomaga zwiększyć produktywność, a ponadto wymusza stosowanie standardów przez: zautomatyzowanie procesów IT obejmujących wiele organizacji i systemów; skrócenie czasu dostarczania usług; wymuszanie stosowania zasad dotyczących standardów i zgodności w departamentach. Oprogramowanie CA Process Automation Power Packs pomaga skrócić czas i zmniejszyć wysiłki wymagane do opracowywania i implementowania zautomatyzowanych procesów dotyczących krytycznych obciążeń biznesowych oraz do zarządzania tymi procesami. W skład oprogramowania Power Packs wchodzą następujące funkcje: Chmura dynamiczne przenoszenie obciążeń do chmur prywatnych lub publicznych zgodnie z zapotrzebowaniem i umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA). Zarządzanie cyklem życia automatyzacja procesu przenoszenia obciążenia ze środowiska programistycznego do środowiska produkcyjnego. Korekta automatyzacja powiadomień, korekt i tworzenia zgłoszeń do pomocy technicznej dla zdefiniowanych zdarzeń. Samoobsługa zatwierdzanie i wykonywanie żądań dotyczących zadań oraz zarządzanie nimi na bieżąco. Sprawdzanie kondycji weryfikacja poprawności konfiguracji środowisk związanych z obciążeniami. 4

5 CA Configuration Automation Oprogramowanie zaprojektowane w celu identyfikowania, śledzenia i standaryzowania infrastruktury usług IT przy użyciu funkcji głębokiego wykrywania, mapowania zależności oraz inspekcji konfiguracji. Wykrywanie infrastruktury IT przy użyciu agentów lub bez agentów (włączając w to głębokie mapowanie zależności między urządzeniami i w obrębie danego urządzenia) oraz wizualizacja topologii i mapowanie zależności. Szczegółowe śledzenie i porównywanie zmian w konfiguracji z standardami najlepszego postępowania, testy porównawcze zgodności konfiguracji oraz zasady bezpieczeństwa IT. Oprogramowanie obejmuje ponad 1000 wstępnie zdefiniowanych reguł zgodności. Wbudowana obsługa ponad 700 unikatowych aplikacji oraz platform systemów operacyjnych używanych w fizycznych i wirtualnych infrastrukturach IT. Możliwość łatwego rozszerzania lub dodawania nowych definicji wykrywania. Integracja z produktem CA Server Automation dla standardowych konfiguracji oraz bieżących inspekcji zgodności konfiguracji. Korzyści Pakiet CA Automation Suite for Data Centers pomaga w tworzeniu bardziej sprawnej i dynamicznej infrastruktury z ujednoliconymi funkcjami automatyzacji w centrach danych, co umożliwia: Przyśpieszenie wdrażania aplikacji korzystanie z funkcji automatyzacji do szybszego przenoszenia aplikacji ze środowiska programistycznego do produkcyjnego. Przystosowanie istniejącej infrastruktury do dostarczania usług w chmurze połączenie funkcji samoobsługi ze zautomatyzowanym udostępnianiem mające na celu umożliwienie użytkownikom uruchamiania nowych usług na żądanie. Zapewnienie elastyczności umożliwiającej dynamiczne przydzielanie zasobów wdrażanie obciążenia aplikacji w celu skutecznego dopasowania zasobów serwera do udostępniania opartego na zasadach. Automatyzację udostępniania zasobów fizycznych, wirtualnych oraz zasobów w chmurze dynamiczne przenoszenie zasobów systemowych umożliwiające obsługę zmieniających się, najnowszych wymagań biznesowych, wywiązywanie się z umów SLA i lepsze wykorzystanie zasobów oraz zwiększenie zwrotu z inwestycji w centrum danych. Organizację i automatyzację rutynowych procesów obejmujących różne departamenty zwiększenie sprawności działań IT przez automatyzację ręcznych zadań i procesów centrum danych w różnych strukturach i na różnych platformach technologicznych. Zastosowanie schematów postępowania i mechanizmów kontrolnych umożliwiających skuteczne zarządzanie organizacją IT zbudowaną na podstawie powtarzalnych przepływów pracy i zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami standaryzowanie zarządzania centrum danych przy użyciu funkcji śledzenia konfiguracji opartego na zasadach i obsługi zmian opartej na szablonach, które pomagają w tworzeniu, wdrażaniu oraz przeprowadzaniu inspekcji zasad decydujących o zgodności z odpowiednimi parametrami wydajności i zabezpieczeń, a także z przepisami i standardami. Standaryzowanie i automatyzowanie zarządzania konfiguracją w celu zminimalizowania potencjalnych zakłóceń w prowadzonej działalności duża przejrzystość konfiguracji oraz zależności pomaga w zarządzaniu złożonymi procesami operacyjnymi, upraszczając zadania konfiguracyjne i zapewniając bezpieczeństwo wprowadzania zmian. 5

6 Wyjątkowość oferty firmy CA Technologies Firma CA Technologies ma ponad trzydziestoletnie udokumentowane doświadczenie w dziedzinie stabilnego, niezawodnego, skalowalnego i bezpiecznego oprogramowania klasy korporacyjnej do zarządzania infrastrukturą informatyczną. Firma CA Technologies wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem w rozwój nowych technologii i modeli dostarczania usług IT, oferując funkcje automatyzacji, wirtualizacji, oprogramowania jako usługi (SaaS) oraz przetwarzania w chmurze. Ponadto rozwiązania firmy CA Technologies udostępniają perspektywiczne, najlepsze technologie zarządzania, które zostały zebrane w wyniku strategicznych przejęć i wewnętrznego rozwoju. Pakiet CA Automation Suite for Data Centers oferuje unikatową, kompleksową i ujednoliconą automatyzację w centrach danych, ułatwiając uzyskanie potrzebnych korzyści finansowych i zwiększenie wydajności operacyjnej przy jednoczesnym udostępnieniu ewolucyjnej ścieżki pozwalającej na osiągnięcie i zmaksymalizowanie korzyści wynikających ze stosowania przetwarzania w chmurze. Copyright 2011 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność odpowiednich firm. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych. Firma CA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność ani kompletność przedstawionych tu informacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma CA udostępnia niniejszy dokument w stanie, w jakim się on znajduje, oraz nie udziela gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym żadnych dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, użyteczności do określonego celu ani nienaruszania praw osób trzecich. W żadnym przypadku na firmie CA nie ciąży odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego dokumentu, w tym za utratę zysków, przerwy w prowadzeniu działalności, uszczerbek na dobrym imieniu ani za utratę danych, nawet jeśli firma CA została z wyprzedzeniem wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. Firma CA nie udziela żadnych porad prawnych. Ani ten dokument, ani żadne oprogramowanie w nim przedstawione nie zwalniają z obowiązku przestrzegania jakichkolwiek przepisów prawa (w tym dowolnych aktów, ustaw, regulacji, zasad, dyrektyw, norm, strategii, poleceń administracyjnych, dekretów prezydenckich itd. o zbiorczej nazwie Przepisy prawa ) ani jakichkolwiek zobowiązań kontraktowych wobec innych firm. W sprawach związanych z wszelkimi takimi Przepisami prawa lub zobowiązaniami kontraktowymi należy konsultować się z kompetentnym radcą prawnym. CS1430_0611

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

uzyskał certyfikaty czołowych producentów sprzętu i oprogramowania,

uzyskał certyfikaty czołowych producentów sprzętu i oprogramowania, DANE TECHNICZNE RED HAT ENTERPRISE LINUX Red Hat Enterprise Linux to wydajny system operacyjny, który od niemal dziesięciu lat oferuje środowiskom informatycznym wyjątkowe korzyści. Jako platforma IT ciesząca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych OPRACOWANIE Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych Wprowadzenie Aby zachować konkurencyjną pozycję na rynku, przedsiębiorstwa muszą zwiększać dynamikę działania przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Dokument techniczny Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Informacje na temat podstawowych koncepcji i korzyści, jakie można osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW

JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW STRATEGIA OTWARTEGO WYBORU JBOSS W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu zdolność szybkiej

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo