agility made possible

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "agility made possible"

Transkrypt

1 INFORMACJE O ROZWIĄZANIU CA Mainframe Chorus czy można bardziej zoptymalizować umiejętności kadry IT z uwzględnieniem jej doświadczenia, aby lepiej zarządzać komputerami mainframe w następnych dziesięcioleciach? agility made possible

2 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem komputerami mainframe, zwiększenie produktywności personelu oraz ułatwienie współpracy i wymiany wiedzy pozwoli w dalszych latach XXI wieku bardziej skutecznie zmniejszać koszt i złożoność zarządzania obciążeniem komputerów mainframe realizujących zadania o znaczeniu krytycznym. 2

3 podsumowanie Wyzwanie Menedżerowie ds. komputerów mainframe nie ustają w wysiłkach, starając się przewidzieć sposób, w jaki w ciągu najbliższych lat będzie się odbywało zarządzanie obciążeniem komputerów mainframe realizujących zadania o znaczeniu krytycznym. Stawia się przed nimi zadanie wyznaczenia strategicznego kursu mającego na celu rozwiązanie skomplikowanych problemów: zmniejszenie złożoności zarządzania obciążeniem komputerów mainframe realizujących zadania o znaczeniu krytycznym, ograniczenie ryzyka obniżenia jakości usług wynikającego z przechodzenia pracowników na emeryturę oraz zwiększenie możliwości wykorzystania całego personelu działu IT do zarządzania komputerami mainframe. Możliwości Produkt CA Mainframe Chorus udostępnia przełomowy, oparty na rolach obszar roboczy o architekturze zaprojektowanej z myślą o uproszczeniu i usprawnieniu zadań związanych z zarządzaniem w celu zwiększenia produktywności personelu i skrócenia czasu potrzebnego do osiągnięcia gotowości do wykonywania zadań przez następne pokolenie pracowników obsługujących komputery mainframe. Intuicyjna struktura i wbudowane funkcje analizy będą atrakcyjne dla następnego pokolenia personelu obsługującego komputery mainframe, a obecnym specjalistom w tej dziedzinie zapewnią możliwość znaczącej poprawy wydajności. Ten nowy obszar roboczy pomaga w integracji narzędzi oraz ułatwia współpracę i dzielenie się wiedzą, co sprzyja podnoszeniu wydajności pracowników obsługujących komputery mainframe nie tylko w chwili obecnej, ale i w przyszłości. Korzyści Produkt CA Mainframe Chorus, opracowany na podstawie skutecznej strategii firmy CA Technologies w dziedzinie komputerów mainframe, stanowi kontynuację idei ułatwiania klientom obniżenia kosztów, upraszczania zarządzania i podnoszenia wydajności operacyjnej. Obszar roboczy produktu CA Mainframe Chorus oraz jego możliwości w zakresie współpracy zaprojektowano z myślą o znacznym podniesieniu wydajności zarówno doświadczonego, jak i początkującego personelu. Dzięki temu wszyscy pracownicy działu IT klienta mogą bardziej efektywnie przejmować obowiązki związane z komputerami mainframe, co z kolei sprzyja zmniejszeniu kosztów i złożoności zarządzania obciążeniem związanym z realizowaniem najważniejszych zadań. 3

4 Część 1. Wyzwanie Nowe spojrzenie na sposób pracy użytkownika komputera mainframe Przetwarzanie z użyciem komputerów mainframe wymaga zorganizowania sprzętu, oprogramowania, procesów oraz ludzi. Innowacje w dziedzinie technologii komputerów mainframe w sposób metodyczny i przewidywalny skupiały się na udoskonalaniu... komputerów mainframe. Świadczy o tym dobitnie fakt, że komputery mainframe są uważane za najbardziej opłacalną, innowacyjną, odporną, bezpieczną, eko, zwirtualizowaną i niezawodną platformę dostępną w chwili obecnej. Trudno jednak nie zauważyć braku innowacji w zakresie udoskonalania sposobu pracy użytkowników komputerów mainframe. Użytkownicy ci znajdują się pod nieustającą presją przyspieszania i automatyzowania wykonywanych zadań, konieczności zapewniania stałego dostępu do pełnego obrazu infrastruktury oraz zarządzania zmianami natychmiast po ich wystąpieniu, co jest niezbędne dla zachowania ciągłości biznesowej i zapewnienia zgodności z umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA). Wiele firm zastanawia się, jak sprostać tym wyzwaniom: Zmniejszenie złożoności zarządzania obciążeniem komputerów mainframe realizujących zadania o znaczeniu krytycznym. Cięcia budżetowe oraz wymaganie, aby zrealizować więcej z użyciem mniejszych środków (lub zrealizować więcej z użyciem posiadanych zasobów ), powodują, że na użytkowników komputerów mainframe nakłada się wiele obowiązków w zakresie zarządzania, ale nie zwiększa się poziomu zatrudnienia. Mniejszej liczbie osób jest przypisywana większa liczba niekoniecznie powiązanych ze sobą ról. Nierzadko jedna osoba ma kilka różnych ról, w tym pełnienie funkcji zastępcy. Zmniejszenie ryzyka obniżenia jakości usług (QoS) z uwagi na przechodzenie pracowników na emeryturę. W wielu przedsiębiorstwach średnia wieku personelu obsługującego komputery mainframe wynosi 55 lat. Rekrutacja nowych pracowników na zwalniane stanowiska specjalistów w zakresie technologii komputerów mainframe jest od lat niewystarczająca. Komputery mainframe są wciąż wykorzystywane, ich obciążenie wzrasta, jednakże ludzi zajmujących się zarządzaniem tą platformą jest coraz mniej. Zwiększenie możliwości wykorzystania obecnego personelu działu IT do zarządzania komputerami mainframe. Kierownicy działów informatycznych zmagają się z zagadnieniem utrwalania i przekazywania wiedzy, aby wspomóc użytkowników niemających doświadczenia w pracy z komputerami mainframe oraz wykorzystać obecny personel działu IT pracujący w zespołach zajmujących się innymi platformami na rzecz zapewnienia wysokiej jakości usług biznesowych. Wewnętrzne programy szkoleniowe są często nieformalne, doraźne i mogą zajmować dużo czasu. Radykalne zmiany mogą doprowadzić do zmodernizowania i usprawnienia zasobów Skuteczne nadążanie za tymi trendami wymaga nowego spojrzenia na tradycyjny sposób pracy z komputerami mainframe. Konieczne jest opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań umożliwiających znaczące przyspieszenie zarządzania komputerami mainframe i dzięki temu sprostanie wyzwaniom biznesowym stawianym przez zaawansowane technologie przyszłości. Rozwiązania te muszą także koncentrować się na ułatwieniu pracy użytkowników komputerów mainframe, muszą znacznie poprawić efektywność doświadczonych i początkujących pracowników, jak również zwiększyć kompetencje, wydajność i efektywność zespołów. Pozwoli to centrom danych na korzystanie z całego personelu działu IT przy bardziej efektywnym przejmowaniu obowiązków związanych z komputerami mainframe oraz na zmniejszenie kosztów i złożoności zarządzania obciążeniem komputerów mainframe realizujących zadania o znaczeniu krytycznym zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. 4

5 Zmiana sposobu pracy z komputerami mainframe przez zastosowanie przetwarzania zorientowanego na przepływy pracy, utrwalanie wykonanej pracy w bazach wiedzy i udostępnianie interfejsów opartych na korzystaniu z myszy ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania systemów mainframe w nowym tysiącleciu. Jon Toigo Dyrektor naczelny i zarządzający firmy Toigo Partners International LLC.S. Część 2. Możliwości Zwiększanie dzisiejszej efektywności i rozwijanie przyszłych umiejętności Produkt CA Mainframe Chorus jest rewolucyjnym i innowacyjnym rozwiązaniem nowej generacji przeznaczonym dla komputerów mainframe, zaprojektowanym z myślą o przyspieszeniu wykorzystania ich możliwości i ujawnieniu ukrytego potencjału tej platformy. Produkt ten może się stać strategicznym zasobem biznesowym udostępniającym usługi w zakresie podejmowania decyzji, zarządzania i planowania. Produkt CA Mainframe Chorus jest pierwszym i jedynym rozwiązaniem nowej generacji w dziedzinie zarządzania komputerami mainframe, które udostępnia zupełnie nowy model interakcji oparty na rolach. Integruje funkcje pochodzące z wielu produktów i dziedzin, udostępnia bogate możliwości wizualizacji, ułatwia współpracę oraz dzielenie się wiedzą specjalistów w zakresie komputerów mainframe z personelem początkującym i zapewnia to wszystko przy użyciu intuicyjnego, łatwego w użyciu interfejsu niedostępnego na innych platformach informatycznych. Produkt CA Mainframe Chorus zmienia wszystko Produkt CA Mainframe Chorus opracowano na podstawie kompleksowych badań nad sposobami wykonywania zadań przez klientów. Cel projektu wykracza daleko poza korzyści wynikające z użycia graficznych interfejsów użytkownika. Rozwiązanie to integruje produkty zaplecza oraz udostępnia zbiór funkcji i możliwości ułatwiających harmonijne korzystanie z różnych narzędzi i procesów, które składają się na codzienne zadania wykonywane przez zespół. Przyczynia się to do utworzenia wydajnego i doskonale dopasowanego środowiska zapewniającego znaczący wzrost wydajności. Udoskonalony obszar roboczy produktu CA Mainframe Chorus udostępnia wymienione poniżej główne innowacje i ułatwienia obsługi (rysunek A). Oparte na wielu rolach możliwości w zakresie zarządzania bazami danych DB2, zarządzania zabezpieczeniami i zgodnością oraz zarządzania pamięcią masową. Bogata prezentacja wizualna danych zarządzania ułatwiająca nowej generacji pracowników dostęp do wiedzy specjalistycznej. Integracja z rozwiązaniami innych firm w zakresie dokumentacji i wiedzy specjalistycznej dotyczących danej dziedziny na potrzeby kontekstowego wspomagania pracy. Inteligentny interfejs Smart Objects umożliwiający wyświetlanie informacji w zależności od roli operatora i jego bieżących działań. Funkcja kreatorów utrwalania procesów ułatwiających doświadczonemu personelowi pracującemu z komputerami mainframe tworzenie niestandardowych przepływów pracy ze wskazówkami dla następców. Narzędzia współpracy ułatwiające zespołowe rozwiązywanie problemów oraz transfer wiedzy. 5

6 CA Mainframe Chorus Rysunek A. CA Mainframe Chorus: wizjonerski, oparty na rolach obszar roboczy oraz możliwości współpracy Ulepszony obszar roboczy zaprojektowano z myślą o zmianie sposobu zarządzania komputerami mainframe przez klientów. W tym celu udostępniono innowacyjny, łatwy w użyciu i atrakcyjny wizualnie interfejs przeznaczony dla administratorów baz danych DB2, administratorów zabezpieczeń i zgodności oraz menedżerów pamięci masowej. Początkujący i doświadczeni pracownicy działu IT mogą współpracować na rzecz skuteczniejszego i bardziej produktywnego zarządzania komputerami mainframe w innowacyjnym i zintegrowanym obszarze roboczym. Produkt CA Mainframe Chorus udostępnia platformę zaprojektowaną z myślą o ułatwieniu użytkownikom systemów mainframe uzyskania większej kontroli nad ich obecnym oraz przyszłym środowiskiem w zakresie obsługi coraz bardziej różnorodnych zadań stawianych przed komputerami mainframe w XXI wieku. Zarządzanie oparte na rolach. Produkt CA Mainframe Chorus jest zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem nowej generacji w dziedzinie komputerów mainframe zaprojektowanym z myślą o profesjonalnym zarządzaniu codziennymi zadaniami realizowanymi w centrach danych oraz o podnoszeniu umiejętności i poprawie jakości wykonywanej pracy zarówno doświadczonych, jak i początkujących specjalistów w zakresie technologii komputerów mainframe. Stanowi on fundament przyszłego sposobu zarządzania komputerami mainframe. Produkt CA Mainframe Chorus: Udostępnia możliwości inteligentnych, intuicyjnych i opartych na rolach interakcji pozwalających użytkownikom na skupienie się na czynnościach i funkcjach właściwych dla realizowanych przez nich zadań. Elastyczność i skalowalność rozwiązania pozwala użytkownikom komputerów mainframe na sprawowanie więcej niż jednej roli. Integruje funkcje pochodzące z wielu produktów i dziedzin w konfigurowalnym obszarze roboczym. Upraszcza zarządzanie komputerami mainframe przez usprawnienie i zautomatyzowanie powtarzalnych czynności oraz zapewnia więcej czasu, który można poświęcić na projekty o charakterze bardziej strategicznym. Ulepsza sposób pracy użytkowników komputerów mainframe przez ujednolicenie informacji o stanie danych, wydajności i kondycji systemu, jak również przez udostępnienie prostego mechanizmu nawigacji między innymi po zadaniach, obiektach i historii sesji. 6

7 Współpraca i praca zespołowa. Produkt CA Mainframe Chorus udostępnia zbiorową wiedzę całego zespołu przez zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń, informacji, wiedzy oraz wspólnego korzystania między innymi z procesów, łączy, notatek, wykresów i przepływów pracy. Dzięki środowisku współpracy pracownicy mogą osiągać lepsze efekty, niż jest to możliwe podczas pracy indywidualnej. Produkt CA Mainframe Chorus oferuje następujące ułatwienia: Umożliwia poznanie najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania problemów i optymalizowania przedsiębiorstwa. Przyczynia się do utworzenia silniejszego, stabilnego środowiska pracy zespołowej pracownicy spędzają mniej czasu na pracy w izolacji, a nieobecność dowolnego członka zespołu nie wpływa na efekty pracy zespołu jako całości. Pozwala zaoszczędzić czas i zmaksymalizować poziom wiedzy personelu dzięki utrwalaniu doświadczeń poszczególnych pracowników. Udostępnia bardziej szczegółowy i szerszy zakres informacji, wiedzy oraz doświadczenia, tworząc skuteczniejsze i bardziej efektywne środowisko zarządzania komputerami mainframe. Pozwala na szybszy transfer wiedzy także w środowisku pracowników, którzy nigdy się nie spotkali lub mieszkają w odległych miejscach. Utrwalanie i udostępnianie wiedzy. Produkt CA Mainframe Chorus zaprojektowano z myślą o zwiększeniu kompetencji, wydajności i efektywności zespołów dzięki zapewnieniu natychmiastowego dostępu do doświadczeń i wiedzy o przepływach pracy zgromadzonych w ciągu dziesięcioleci. Ułatwia on utrwalanie informacji gromadzonych w kontekście konkretnych ról poszczególnych operatorów, zakresów ich odpowiedzialności oraz ich bieżących działań, jak również zapewnia dostęp do tych informacji w jednym miejscu. Struktura produktu CA Mainframe Chorus ułatwia: Udostępnianie bardziej szczegółowego i szerokiego zakresu informacji większej liczbie osób w krótszym czasie. Zastosowanie wiedzy odpowiedniej dla danego zadania oraz pełne wykorzystanie dostępnej wiedzy i doświadczenia. Wykorzystanie możliwości współpracy do poszerzania wiedzy i zwiększania innowacyjności. Ustanowienie istotnego źródła przewagi konkurencyjnej (własność intelektualna). Unikanie powielania pracy już wykonanej przez inne osoby. Szybsze reagowanie na zobowiązania związane z obsługą klienta. Atrakcyjny wizualnie obszar roboczy. Produkt CA Mainframe Chorus udostępnia bogate możliwości wizualizacji graficznej zaprojektowane pod kątem zwiększenia produktywności doświadczonego personelu obsługującego komputery mainframe oraz przyciągnięcia nowej generacji menedżerów systemów wychowanych na nowoczesnych interfejsach graficznych. Wprowadza radykalną zmianę w zakresie ergonomii obszaru roboczego użytkownika komputera mainframe, daleko wykraczającą poza wizualne raportowanie przy użyciu pulpitu nawigacyjnego przenosi sposób zarządzania komputerem mainframe z poziomu najbardziej złożonego do najbardziej zaawansowanego: Ułatwia zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom zarządzanie komputerami mainframe w innowacyjnym, udostępniającym bogate możliwości wizualizacji, spersonalizowanym obszarze roboczym przy użyciu nowego, zaawansowanego i elastycznego zbioru funkcji przyjaznych dla użytkownika. Dzięki swojej dużej elastyczności i łatwości dostosowywania umożliwia nawet mniej doświadczonym użytkownikom intuicyjne orientowanie się w warunkach i trendach wymagających natychmiastowej uwagi. Został zaprojektowany z myślą o zdecydowanym skróceniu czasu nauki i ogólnym uatrakcyjnieniu tej platformy dla następnego pokolenia menedżerów. Dostarcza użytkownikom wskazówek dotyczących wykonywanych przez nich działań w różnych sytuacjach oraz w prosty i szybki sposób aktywuje te działania. 7

8 Struktura zorientowana na wydajność. Produkt CA Mainframe Chorus otwiera możliwości komputerów mainframe przed nowym pokoleniem użytkowników, udostępniając im nowe funkcje zaprojektowane pod kątem wzbudzenia zaufania oraz zachęcenia do pracy zespołowej na rzecz efektywnego zarządzania zróżnicowanymi przedsiębiorstwami korzystającymi z systemów mainframe. Jego struktura zapewnia następujące korzyści: Znaczne skrócenie czasu potrzebnego do wykonywania funkcji związanych z zarządzaniem. Zautomatyzowanie czynności ręcznych. Ułatwienie użytkownikom komputerów mainframe osiągnięcia znacznie większej wydajności i produktywności. Zwiększenie dokładności i poprawa jakości usług w przedsiębiorstwach korzystających z komputerów mainframe. Zmniejszenie ryzyka i komplikacji związanych z konserwacją niezwykle złożonych środowisk komputerów mainframe. Scentralizowanie zasobów wiedzy i doświadczenia w zakresie komputerów mainframe. Perspektywy związane z produktem Chorus są atrakcyjne i cieszymy się, że firma CA Technologies oferuje nam tak dużą pomoc przy rozwiązywaniu krytycznych problemów, powiedział Adnan Can, główny specjalista ds. platformy komputerów mainframe w firmie Garanti Technology należącej do banku Garanti, drugiego pod względem wielkości banku w Turcji. Z uwagi na to, że korzystamy z narzędzi firmy CA do pracy z bazą danych DB2, użycie tych narzędzi razem z produktem CA Mainframe Chorus pozwoli nam zdecydowanie uprościć zarządzanie i zwiększyć wydajność. CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management Produkt CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management zapewnia niepowtarzalną wygodę obsługi administratorom baz danych DB2 na platformie z/os. Pozwala usprawnić i zautomatyzować powtarzalne czynności wykonywane przez administratora bazy danych, dając mu więcej czasu, który można poświęcić na projekty o charakterze bardziej strategicznym. Umożliwia łatwe wizualizowanie złożonych relacji w bazie danych DB2 na platformie z/os, aktywne monitorowanie wartości progowych i alertów, a także szybkie identyfikowanie, diagnozowanie i eliminowanie wąskich gardeł w celu podniesienia wydajności. Ponadto zapewnia natychmiastowy dostęp do doświadczeń w dziedzinie administrowania bazami danych zgromadzonych w ciągu dziesięcioleci, ułatwiając i przyspieszając przekazywanie wiedzy kolejnemu pokoleniu administratorów. Co nowego w produkcie CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management w wersji 2.0 Rozszerzone możliwości migracji: program Object Migrator daje większą kontrolę nad powiązanymi typami obiektów, które są poddawane migracji, pozwalając na ich wybór użytkownikowi oraz zapewniając obsługę opcji generowania skryptów. Nawigacja po danych dotyczących wydajności aplikacji za pomocą programu CA Detector KEYS: program pozwala skrócić czas i ograniczyć nakład pracy ponoszone na potrzeby nawigacji po danych dotyczących wydajności bazy danych DB2 oraz raportowania i rozwiązywania problemów z tym związanych. Filtrowanie zaawansowane: rozszerzona obsługa filtrowania obiektów według dowolnych atrybutów. Statystyka w czasie rzeczywistym: oszczędność czasu dzięki natychmiastowemu dostępowi do danych statystycznych czasu rzeczywistego dotyczących obiektów bazy danych DB2 z poziomu drzewa programu Investigator. 8

9 Dodatkowe funkcje Graficzne obrazowanie danych pochodzących z szeregów czasowych dotyczących wydajności aplikacji DB2: automatyzacja śledzenia i graficznego prezentowania analizy porównawczej danych historycznych na potrzeby łatwiejszego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością. (Rysunek B) Nawigacja po drzewie obiektów i zarządzanie obiektami baz danych DB2: większa wydajność i większe możliwości wizualizacji podczas nawigowania po partycjach logicznych, podsystemach, bazach danych i innych obiektach DB2. (Rysunek C) Alerty wywoływane w wyniku przekroczenia wartości progowych określonych w bazie danych DB2 udostępniające punkty uruchomienia ułatwiające rozwiązywanie problemów: pozwalają administratorom baz danych skupić się na priorytetowych aspektach umów dotyczących poziomu usług (SLA) i umożliwiają nowym administratorom baz danych zdobycie tych umiejętności. Kontekstowy dostęp do dokumentacji z możliwością integracji z narzędziami innych firm: zwiększenie produktywności zarówno obecnego, jak i następnego pokolenia personelu działu IT obsługującego komputery mainframe za pomocą scentralizowanych zasobów wiedzy kontekstowej. Monitorowanie wydajności w czasie zbliżonym do rzeczywistego i graficzna prezentacja informacji: zarządzanie kondycją systemu DB2 oraz aktualnie działającej aplikacji. Rysunek B. Graficzne obrazowanie danych pochodzących z szeregów czasowych dotyczących wydajności aplikacji DB2 Automatyzacja śledzenia i graficznego prezentowania analizy danych historycznych na potrzeby łatwiejszego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością. 9

10 CA Mainframe Chorus Rysunek C. Wizualizacja obiektów bazy danych DB2 Produkt CA Mainframe Chorus umożliwia wizualne przedstawianie obiektów bazy danych DB2 i obiektów pokrewnych za pomocą narzędzia Visualizer w programie Investigator. Wszystkie obiekty pokrewne można szybko wyświetlać i zarządzać nimi z poziomu jednego widoku. CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management Produkt CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management został zaprojektowany z myślą o zdecydowanym uproszczeniu administrowania zabezpieczeniami komputerów mainframe. Ułatwia utrzymanie najwyższego poziomu jakości usług przez zwiększenie produktywności obecnego personelu odpowiedzialnego za zabezpieczenia oraz skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia przez cały zespół gotowości do przejęcia obowiązków w zakresie zarządzania zabezpieczeniami i zgodnością. Integracja zarządzania zgodnością z zarządzaniem tożsamościami i dostępem Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o stanie i zdarzeniu: analitycy zabezpieczeń mają zawsze pełne, aktualne i dokładne informacje na temat zabezpieczeń, co ułatwia szybsze reagowanie na anomalie. (Rysunek D) Zaawansowane możliwości raportowania: umożliwiają analitykom zabezpieczeń lepsze zrozumienie zasad bezpieczeństwa oraz kontekstu, w jakim występują zdarzenia związane z zabezpieczeniami, jak również szybsze reagowanie na żądania dotyczące niestandardowych raportów. Rozszerzanie modelu danych zabezpieczeń: możliwość dodawania deskryptorów elementów zabezpieczeń pozwalających analitykom zabezpieczeń na tworzenie raportów zorientowanych na działalność biznesową, które są łatwiejsze w odbiorze dla właścicieli danych oraz użytkowników końcowych. Nowa i usprawniona obsługa zdarzeń w systemie z/os: ułatwia organizacjom ciągłe utrzymywanie zgodności z przepisami prawa i branżowymi, udostępniając funkcję powiadamiania w czasie rzeczywistym umożliwiającą szybsze rozwiązywanie problemów*. (Rysunek E) 10

11 CA Mainframe Chorus Rysunek D. Dostęp w czasie rzeczywistym do stanu i zdarzenia Stały dostęp do pełnych, bieżących i dokładnych informacji o stanie zabezpieczeń i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem umożliwia analitykom zabezpieczeń szybsze reagowanie na potencjalne problemy mogące mieć wpływ na użytkowników końcowych lub wydajność systemu. Rysunek E. Nowa i usprawniona obsługa zdarzeń w systemie z/os Analitycy zabezpieczeń mogą wybrać opcję dostępu do zdarzeń systemowych w czasie rzeczywistym oraz generowania alertów na ich temat, zawierających szczegółowe informacje umożliwiające szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów. 11

12 CA Mainframe Chorus for Storage Management Produkt CA Mainframe Chorus for Storage Management został zaprojektowany z myślą o radykalnym uproszczeniu administrowania pamięcią masową komputerów mainframe. Udostępnia przełomowy, oparty na rolach obszar roboczy o architekturze opracowanej na potrzeby uproszczenia i usprawnienia zadań związanych z zarządzaniem pamięcią masową w celu zwiększenia produktywności personelu i szybszego osiągnięcia gotowości do wykonywania zadań przez następne pokolenie pracowników obsługujących komputery mainframe. Rysunek F. Narzędzie Visualizer produktu CA Mainframe Chorus udostępnia administratorom pamięci masowej pełny widok topologii wszystkich zasobów pamięci masowej w środowisku Graficzna wizualizacja topologii pamięci masowej oraz danych historycznych dotyczących poziomu jej wykorzystania Wstępnie zdefiniowane monitory i alerty umożliwiające automatyczną obserwację pamięci masowej: pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko dzięki udostępnieniu menedżerom ds. pamięci masowej elastycznych narzędzi umożliwiających łatwe definiowanie wartości progowych służących do automatycznego monitorowania dynamicznie zmieniającego się poziomu wykorzystania pamięci masowej oraz wysyłanie alertów pozwalających na szybkie identyfikowanie, diagnozowanie i eliminowanie problemów, zanim uwidoczni się ich wpływ na dostępność i wydajność pamięci masowej. Analiza pamięci masowej oparta na rozwiązaniu: zaawansowane możliwości raportowania na podstawie analizy jakościowej pozwalają na udostępnianie bardziej szczegółowego i szerokiego zakresu informacji w krótszym czasie oraz zwiększają dokładność raportów dotyczących infrastruktury pamięci masowej. Widoki topologii pamięci masowej: mapa topologii, ilustrująca logiczne relacje między zasobami związanymi z wybranym zasobem, obejmująca hosty, woluminy hostów, systemy pamięci masowej, woluminy pamięci masowej, pule pamięci masowej oraz dyski, pozwala zarówno początkującym, jak i doświadczonym menedżerom ds. pamięci masowej na łatwiejsze i szybsze uzyskanie dostępu do widoku całej infrastruktury pamięci masowej. (Rysunek F) Historyczna analiza trendów wykorzystania pamięci masowej: pozwala zautomatyzować śledzenie i graficzne prezentowanie porównawczej analizy danych historycznych dotyczących wykorzystania pamięci masowej na potrzeby łatwiejszego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością. (Rysunek G) Wizualne badanie obserwowanych obszarów, takich jak status zaplecza taśm wirtualnych, oraz dokładna analiza szczegółów 12

13 CA Mainframe Chorus Rysunek G. Widok szeregów czasowych w produkcie CA Mainframe Chorus for Storage Management Konsolidowanie podsumowania wielu zdarzeń w celu przedstawienia trendów przetwarzania i danych, zapewniających szybki wgląd w problemy związane z pamięcią masową Platforma CA Mainframe Chorus i przyszłe role Produkt CA Mainframe Chorus stanowi platformę bazową, na której są budowane poszczególne składniki zarządzania opartego na rolach (rysunek H). Firma CA Technologies zamierza stopniowo rozszerzać produkt CA Mainframe Chorus o dodatkowe możliwości zaspokajające potrzeby identyfikowane przez klientów. Przyszłe role będą korzystać z obszaru roboczego produktu CA Mainframe Chorus oraz z jego możliwości w zakresie współpracy w celu znacznego podniesienia wydajności zarówno doświadczonego, jak i początkującego personelu. Odtąd zarządzaniem komputerami mainframe będą mogli się zajmować wszyscy pracownicy działu IT klienta. (Rysunek I) Rysunek H. Platforma CA Mainframe Chorus 13

14 Rysunek I. Wizja rozwiązania CA Mainframe Chorus Część 3. Korzyści Lepsza kontrola kosztów, utrzymywanie najważniejszych umiejętności, większa sprawność działania Produkt CA Mainframe Chorus, opracowany na podstawie skutecznej strategii firmy CA Technologies w dziedzinie komputerów mainframe, stanowi kontynuację idei polegającej na ułatwianiu klientom obniżenia kosztów, upraszczaniu zarządzania i podnoszeniu wydajności operacyjnej. Produkt CA Mainframe Chorus jest innowacyjnym rozwiązaniem nowej generacji przeznaczonym dla komputerów mainframe, zaprojektowanym z myślą o przyspieszeniu wykorzystania ich możliwości i ujawnieniu ukrytego potencjału tej platformy. Produkt ten może się stać strategicznym zasobem biznesowym udostępniającym usługi w zakresie podejmowania decyzji, zarządzania i planowania. Intuicyjna struktura i wbudowane funkcje analizy nowego obszaru roboczego będą atrakcyjne dla następnego pokolenia personelu obsługującego komputery mainframe, a obecnym specjalistom w tej dziedzinie zapewnią możliwość znaczącej poprawy wydajności. Dzięki niepowtarzalnym funkcjom produktu CA Mainframe Chorus możliwe jest zwiększenie wydajności i produktywności całego zespołu działu IT. Ponadto produkt ten umożliwia osiągnięcie większej dokładności i uzyskanie wyższej jakości usług w całym przedsiębiorstwie. Jest to ważne, ponieważ pozwala poświęcić więcej czasu na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych w celu doskonalenia infrastruktury oraz zaspokajania potrzeb biznesowych, co z kolei umożliwia zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych klientom. 14

15 Część 4 Przewaga rozwiązań firmy CA Technologies Firma CA Technologies ma trzydziestoletnie udokumentowane doświadczenie w dziedzinie stabilnego, niezawodnego, skalowalnego i bezpiecznego oprogramowania klasy korporacyjnej do zarządzania infrastrukturą informatyczną. Produkt CA Mainframe Chorus jest najważniejszym elementem strategii firmy CA Technologies w dziedzinie komputerów mainframe, której celem jest ułatwienie klientom uzyskania maksymalnych korzyści z tej platformy z zastosowaniem rozwiązań nowej generacji służących do zarządzania komputerami mainframe. Część 5 Dalsze działania Więcej informacji o produkcie CA Mainframe Chorus oraz sposobie jego użycia do ujednolicenia infrastruktury informatycznej i uproszczenia zarządzania złożonymi środowiskami komputerów mainframe w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych można znaleźć na stronie ca.com/chorus. Firma CA Technologies jest dostawcą oprogramowania i rozwiązań do zarządzania infrastrukturą informatyczną we wszystkich środowiskach od systemów typu mainframe, rozproszonych i wirtualnych po przetwarzanie w chmurze. Firma CA Technologies zarządza środowiskami informatycznymi i je zabezpiecza. Dzięki niej klienci mogą świadczyć elastyczniejsze usługi informatyczne. Innowacyjne produkty i usługi firmy CA Technologies zapewniają dostęp do informacji i niezbędną kontrolę, których organizacje IT potrzebują w celu utrzymania sprawnej działalności biznesowej. Większość firm z listy Global Fortune 500 używa rozwiązań firmy CA Technologies do zarządzania swoimi rozwijającymi się ekosystemami IT. Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie firmy CA Technologies pod adresem ca.com. Copyright 2011 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność odpowiednich firm. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych. Firma CA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność ani kompletność przedstawionych tu informacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma CA udostępnia niniejszy dokument w stanie, w jakim się on znajduje, oraz nie udziela gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym żadnych dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, użyteczności do określonego celu ani nienaruszania praw osób trzecich. W żadnym przypadku na firmie CA nie ciąży odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego dokumentu, w tym za utratę zysków, przerwy w prowadzeniu działalności, uszczerbek na dobrym imieniu ani za utratę danych, nawet jeśli firma CA została z wyprzedzeniem wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. * Firma CA nie udziela żadnych porad prawnych. Ani ten dokument, ani żadne oprogramowanie firmy CA w nim przedstawione nie zwalniają z obowiązku przestrzegania jakichkolwiek przepisów prawa (w tym dowolnych aktów, ustaw, regulacji, zasad, dyrektyw, strategii, norm, poleceń administracyjnych, dekretów prezydenckich itd. nazywanych zbiorczo Przepisami prawa ) wspomnianych w tym dokumencie. W sprawach związanych z wszelkimi takimi Przepisami prawa należy konsultować się z kompetentnym radcą prawnym. CS1799_1011

CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem obciążeniem

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

CA Oblicore Guarantee On Demand

CA Oblicore Guarantee On Demand BROSZURA PRODUKTOWA: CA Oblicore Guarantee on Demand CA Oblicore Guarantee On Demand agility made possible CA Oblicore Guarantee On Demand to możliwe do rozbudowania rozwiązanie typu SaaS (Software-as-a-Service),

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie CA Access Control for Virtual Environments

Rozwiązanie CA Access Control for Virtual Environments BROSZURA PRODUKTOWA: Rozwiązanie CA Access Control for Virtual Environments Rozwiązanie CA Access Control for Virtual Environments agility made possible Rozwiązanie CA Access Control for Virtual Environments

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

CA Automation Suite for Data Centers

CA Automation Suite for Data Centers BROSZURA PRODUKTOWA: CA Automation Suite for Data Centers agility made possible CA Automation Suite for Data Centers Ręczne zarządzanie technologią we wszystkich dużych i wielu mniejszych przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. SAUTER AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. Nowoczesna automatyka budynkowa staje się coraz bardziej skomplikowana, ale dzięki SAUTER Vision Center,

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Ogólna charakterystyka rozwiązania SAP Technologia SAP Mobilna platforma SAP Cele Twórz aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Wykorzystaj szanse, jakie dają technologie Wykorzystaj szanse, jakie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

UŻYCIA. Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie.

UŻYCIA. Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie. K ATA L O G P R Z Y PA D K Ó W UŻYCIA Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie. Katalog przypadków użycia usługi Yammer Usługa Yammer

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Oprogramowanie VitalQIP DNS/DHCP IP Management

Alcatel-Lucent Oprogramowanie VitalQIP DNS/DHCP IP Management Alcatel-Lucent Oprogramowanie VitalQIP DNS/DHCP IP Management Uproszczenie zarządzania i obniżenie kosztów administracyjnych dzięki najbardziej zaawansowanemu oprogramowaniu Alcatela-Lucenta Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PeopleSoft Zarządzanie Szkoleniami

PeopleSoft Zarządzanie Szkoleniami PeopleSoft Zarządzanie Szkoleniami ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI Dostosowanie szkoleń do celów przedsiębiorstwa Promowanie kultury przedsiębiorstwa zorientowanej na wyniki Usprawnienie procesu nauki i obniżenie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Inteligentne technologie dla biznesu. Cyfryzacja pracy wyzwania i korzyści. Maj 2017

Inteligentne technologie dla biznesu. Cyfryzacja pracy wyzwania i korzyści. Maj 2017 Inteligentne technologie dla biznesu. Cyfryzacja pracy wyzwania i korzyści. Maj 2017 Szersza perspektywa Dążenie do upraszczania zadań towarzyszy ludzkości od wieków 2 Technologie pracy cyfrowej są jedną

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Leśna 5b tel. (22) 774 13 30 fax (22) 774

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION DATAWALK DEBT COLLECTION OPTIMIZATION Znaczenie szybkiego analizowania rozproszonych danych i testowania dowolnych hipotez w branży windykacyjnej na przykładzie wybranych projektów DataWalk pomaga zwiększyć

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja. Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian

Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja. Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian Organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 5.4.

Bardziej szczegółowo