agility made possible

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "agility made possible"

Transkrypt

1 INFORMACJE O ROZWIĄZANIU CA Mainframe Chorus czy można bardziej zoptymalizować umiejętności kadry IT z uwzględnieniem jej doświadczenia, aby lepiej zarządzać komputerami mainframe w następnych dziesięcioleciach? agility made possible

2 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem komputerami mainframe, zwiększenie produktywności personelu oraz ułatwienie współpracy i wymiany wiedzy pozwoli w dalszych latach XXI wieku bardziej skutecznie zmniejszać koszt i złożoność zarządzania obciążeniem komputerów mainframe realizujących zadania o znaczeniu krytycznym. 2

3 podsumowanie Wyzwanie Menedżerowie ds. komputerów mainframe nie ustają w wysiłkach, starając się przewidzieć sposób, w jaki w ciągu najbliższych lat będzie się odbywało zarządzanie obciążeniem komputerów mainframe realizujących zadania o znaczeniu krytycznym. Stawia się przed nimi zadanie wyznaczenia strategicznego kursu mającego na celu rozwiązanie skomplikowanych problemów: zmniejszenie złożoności zarządzania obciążeniem komputerów mainframe realizujących zadania o znaczeniu krytycznym, ograniczenie ryzyka obniżenia jakości usług wynikającego z przechodzenia pracowników na emeryturę oraz zwiększenie możliwości wykorzystania całego personelu działu IT do zarządzania komputerami mainframe. Możliwości Produkt CA Mainframe Chorus udostępnia przełomowy, oparty na rolach obszar roboczy o architekturze zaprojektowanej z myślą o uproszczeniu i usprawnieniu zadań związanych z zarządzaniem w celu zwiększenia produktywności personelu i skrócenia czasu potrzebnego do osiągnięcia gotowości do wykonywania zadań przez następne pokolenie pracowników obsługujących komputery mainframe. Intuicyjna struktura i wbudowane funkcje analizy będą atrakcyjne dla następnego pokolenia personelu obsługującego komputery mainframe, a obecnym specjalistom w tej dziedzinie zapewnią możliwość znaczącej poprawy wydajności. Ten nowy obszar roboczy pomaga w integracji narzędzi oraz ułatwia współpracę i dzielenie się wiedzą, co sprzyja podnoszeniu wydajności pracowników obsługujących komputery mainframe nie tylko w chwili obecnej, ale i w przyszłości. Korzyści Produkt CA Mainframe Chorus, opracowany na podstawie skutecznej strategii firmy CA Technologies w dziedzinie komputerów mainframe, stanowi kontynuację idei ułatwiania klientom obniżenia kosztów, upraszczania zarządzania i podnoszenia wydajności operacyjnej. Obszar roboczy produktu CA Mainframe Chorus oraz jego możliwości w zakresie współpracy zaprojektowano z myślą o znacznym podniesieniu wydajności zarówno doświadczonego, jak i początkującego personelu. Dzięki temu wszyscy pracownicy działu IT klienta mogą bardziej efektywnie przejmować obowiązki związane z komputerami mainframe, co z kolei sprzyja zmniejszeniu kosztów i złożoności zarządzania obciążeniem związanym z realizowaniem najważniejszych zadań. 3

4 Część 1. Wyzwanie Nowe spojrzenie na sposób pracy użytkownika komputera mainframe Przetwarzanie z użyciem komputerów mainframe wymaga zorganizowania sprzętu, oprogramowania, procesów oraz ludzi. Innowacje w dziedzinie technologii komputerów mainframe w sposób metodyczny i przewidywalny skupiały się na udoskonalaniu... komputerów mainframe. Świadczy o tym dobitnie fakt, że komputery mainframe są uważane za najbardziej opłacalną, innowacyjną, odporną, bezpieczną, eko, zwirtualizowaną i niezawodną platformę dostępną w chwili obecnej. Trudno jednak nie zauważyć braku innowacji w zakresie udoskonalania sposobu pracy użytkowników komputerów mainframe. Użytkownicy ci znajdują się pod nieustającą presją przyspieszania i automatyzowania wykonywanych zadań, konieczności zapewniania stałego dostępu do pełnego obrazu infrastruktury oraz zarządzania zmianami natychmiast po ich wystąpieniu, co jest niezbędne dla zachowania ciągłości biznesowej i zapewnienia zgodności z umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA). Wiele firm zastanawia się, jak sprostać tym wyzwaniom: Zmniejszenie złożoności zarządzania obciążeniem komputerów mainframe realizujących zadania o znaczeniu krytycznym. Cięcia budżetowe oraz wymaganie, aby zrealizować więcej z użyciem mniejszych środków (lub zrealizować więcej z użyciem posiadanych zasobów ), powodują, że na użytkowników komputerów mainframe nakłada się wiele obowiązków w zakresie zarządzania, ale nie zwiększa się poziomu zatrudnienia. Mniejszej liczbie osób jest przypisywana większa liczba niekoniecznie powiązanych ze sobą ról. Nierzadko jedna osoba ma kilka różnych ról, w tym pełnienie funkcji zastępcy. Zmniejszenie ryzyka obniżenia jakości usług (QoS) z uwagi na przechodzenie pracowników na emeryturę. W wielu przedsiębiorstwach średnia wieku personelu obsługującego komputery mainframe wynosi 55 lat. Rekrutacja nowych pracowników na zwalniane stanowiska specjalistów w zakresie technologii komputerów mainframe jest od lat niewystarczająca. Komputery mainframe są wciąż wykorzystywane, ich obciążenie wzrasta, jednakże ludzi zajmujących się zarządzaniem tą platformą jest coraz mniej. Zwiększenie możliwości wykorzystania obecnego personelu działu IT do zarządzania komputerami mainframe. Kierownicy działów informatycznych zmagają się z zagadnieniem utrwalania i przekazywania wiedzy, aby wspomóc użytkowników niemających doświadczenia w pracy z komputerami mainframe oraz wykorzystać obecny personel działu IT pracujący w zespołach zajmujących się innymi platformami na rzecz zapewnienia wysokiej jakości usług biznesowych. Wewnętrzne programy szkoleniowe są często nieformalne, doraźne i mogą zajmować dużo czasu. Radykalne zmiany mogą doprowadzić do zmodernizowania i usprawnienia zasobów Skuteczne nadążanie za tymi trendami wymaga nowego spojrzenia na tradycyjny sposób pracy z komputerami mainframe. Konieczne jest opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań umożliwiających znaczące przyspieszenie zarządzania komputerami mainframe i dzięki temu sprostanie wyzwaniom biznesowym stawianym przez zaawansowane technologie przyszłości. Rozwiązania te muszą także koncentrować się na ułatwieniu pracy użytkowników komputerów mainframe, muszą znacznie poprawić efektywność doświadczonych i początkujących pracowników, jak również zwiększyć kompetencje, wydajność i efektywność zespołów. Pozwoli to centrom danych na korzystanie z całego personelu działu IT przy bardziej efektywnym przejmowaniu obowiązków związanych z komputerami mainframe oraz na zmniejszenie kosztów i złożoności zarządzania obciążeniem komputerów mainframe realizujących zadania o znaczeniu krytycznym zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. 4

5 Zmiana sposobu pracy z komputerami mainframe przez zastosowanie przetwarzania zorientowanego na przepływy pracy, utrwalanie wykonanej pracy w bazach wiedzy i udostępnianie interfejsów opartych na korzystaniu z myszy ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania systemów mainframe w nowym tysiącleciu. Jon Toigo Dyrektor naczelny i zarządzający firmy Toigo Partners International LLC.S. Część 2. Możliwości Zwiększanie dzisiejszej efektywności i rozwijanie przyszłych umiejętności Produkt CA Mainframe Chorus jest rewolucyjnym i innowacyjnym rozwiązaniem nowej generacji przeznaczonym dla komputerów mainframe, zaprojektowanym z myślą o przyspieszeniu wykorzystania ich możliwości i ujawnieniu ukrytego potencjału tej platformy. Produkt ten może się stać strategicznym zasobem biznesowym udostępniającym usługi w zakresie podejmowania decyzji, zarządzania i planowania. Produkt CA Mainframe Chorus jest pierwszym i jedynym rozwiązaniem nowej generacji w dziedzinie zarządzania komputerami mainframe, które udostępnia zupełnie nowy model interakcji oparty na rolach. Integruje funkcje pochodzące z wielu produktów i dziedzin, udostępnia bogate możliwości wizualizacji, ułatwia współpracę oraz dzielenie się wiedzą specjalistów w zakresie komputerów mainframe z personelem początkującym i zapewnia to wszystko przy użyciu intuicyjnego, łatwego w użyciu interfejsu niedostępnego na innych platformach informatycznych. Produkt CA Mainframe Chorus zmienia wszystko Produkt CA Mainframe Chorus opracowano na podstawie kompleksowych badań nad sposobami wykonywania zadań przez klientów. Cel projektu wykracza daleko poza korzyści wynikające z użycia graficznych interfejsów użytkownika. Rozwiązanie to integruje produkty zaplecza oraz udostępnia zbiór funkcji i możliwości ułatwiających harmonijne korzystanie z różnych narzędzi i procesów, które składają się na codzienne zadania wykonywane przez zespół. Przyczynia się to do utworzenia wydajnego i doskonale dopasowanego środowiska zapewniającego znaczący wzrost wydajności. Udoskonalony obszar roboczy produktu CA Mainframe Chorus udostępnia wymienione poniżej główne innowacje i ułatwienia obsługi (rysunek A). Oparte na wielu rolach możliwości w zakresie zarządzania bazami danych DB2, zarządzania zabezpieczeniami i zgodnością oraz zarządzania pamięcią masową. Bogata prezentacja wizualna danych zarządzania ułatwiająca nowej generacji pracowników dostęp do wiedzy specjalistycznej. Integracja z rozwiązaniami innych firm w zakresie dokumentacji i wiedzy specjalistycznej dotyczących danej dziedziny na potrzeby kontekstowego wspomagania pracy. Inteligentny interfejs Smart Objects umożliwiający wyświetlanie informacji w zależności od roli operatora i jego bieżących działań. Funkcja kreatorów utrwalania procesów ułatwiających doświadczonemu personelowi pracującemu z komputerami mainframe tworzenie niestandardowych przepływów pracy ze wskazówkami dla następców. Narzędzia współpracy ułatwiające zespołowe rozwiązywanie problemów oraz transfer wiedzy. 5

6 CA Mainframe Chorus Rysunek A. CA Mainframe Chorus: wizjonerski, oparty na rolach obszar roboczy oraz możliwości współpracy Ulepszony obszar roboczy zaprojektowano z myślą o zmianie sposobu zarządzania komputerami mainframe przez klientów. W tym celu udostępniono innowacyjny, łatwy w użyciu i atrakcyjny wizualnie interfejs przeznaczony dla administratorów baz danych DB2, administratorów zabezpieczeń i zgodności oraz menedżerów pamięci masowej. Początkujący i doświadczeni pracownicy działu IT mogą współpracować na rzecz skuteczniejszego i bardziej produktywnego zarządzania komputerami mainframe w innowacyjnym i zintegrowanym obszarze roboczym. Produkt CA Mainframe Chorus udostępnia platformę zaprojektowaną z myślą o ułatwieniu użytkownikom systemów mainframe uzyskania większej kontroli nad ich obecnym oraz przyszłym środowiskiem w zakresie obsługi coraz bardziej różnorodnych zadań stawianych przed komputerami mainframe w XXI wieku. Zarządzanie oparte na rolach. Produkt CA Mainframe Chorus jest zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem nowej generacji w dziedzinie komputerów mainframe zaprojektowanym z myślą o profesjonalnym zarządzaniu codziennymi zadaniami realizowanymi w centrach danych oraz o podnoszeniu umiejętności i poprawie jakości wykonywanej pracy zarówno doświadczonych, jak i początkujących specjalistów w zakresie technologii komputerów mainframe. Stanowi on fundament przyszłego sposobu zarządzania komputerami mainframe. Produkt CA Mainframe Chorus: Udostępnia możliwości inteligentnych, intuicyjnych i opartych na rolach interakcji pozwalających użytkownikom na skupienie się na czynnościach i funkcjach właściwych dla realizowanych przez nich zadań. Elastyczność i skalowalność rozwiązania pozwala użytkownikom komputerów mainframe na sprawowanie więcej niż jednej roli. Integruje funkcje pochodzące z wielu produktów i dziedzin w konfigurowalnym obszarze roboczym. Upraszcza zarządzanie komputerami mainframe przez usprawnienie i zautomatyzowanie powtarzalnych czynności oraz zapewnia więcej czasu, który można poświęcić na projekty o charakterze bardziej strategicznym. Ulepsza sposób pracy użytkowników komputerów mainframe przez ujednolicenie informacji o stanie danych, wydajności i kondycji systemu, jak również przez udostępnienie prostego mechanizmu nawigacji między innymi po zadaniach, obiektach i historii sesji. 6

7 Współpraca i praca zespołowa. Produkt CA Mainframe Chorus udostępnia zbiorową wiedzę całego zespołu przez zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń, informacji, wiedzy oraz wspólnego korzystania między innymi z procesów, łączy, notatek, wykresów i przepływów pracy. Dzięki środowisku współpracy pracownicy mogą osiągać lepsze efekty, niż jest to możliwe podczas pracy indywidualnej. Produkt CA Mainframe Chorus oferuje następujące ułatwienia: Umożliwia poznanie najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania problemów i optymalizowania przedsiębiorstwa. Przyczynia się do utworzenia silniejszego, stabilnego środowiska pracy zespołowej pracownicy spędzają mniej czasu na pracy w izolacji, a nieobecność dowolnego członka zespołu nie wpływa na efekty pracy zespołu jako całości. Pozwala zaoszczędzić czas i zmaksymalizować poziom wiedzy personelu dzięki utrwalaniu doświadczeń poszczególnych pracowników. Udostępnia bardziej szczegółowy i szerszy zakres informacji, wiedzy oraz doświadczenia, tworząc skuteczniejsze i bardziej efektywne środowisko zarządzania komputerami mainframe. Pozwala na szybszy transfer wiedzy także w środowisku pracowników, którzy nigdy się nie spotkali lub mieszkają w odległych miejscach. Utrwalanie i udostępnianie wiedzy. Produkt CA Mainframe Chorus zaprojektowano z myślą o zwiększeniu kompetencji, wydajności i efektywności zespołów dzięki zapewnieniu natychmiastowego dostępu do doświadczeń i wiedzy o przepływach pracy zgromadzonych w ciągu dziesięcioleci. Ułatwia on utrwalanie informacji gromadzonych w kontekście konkretnych ról poszczególnych operatorów, zakresów ich odpowiedzialności oraz ich bieżących działań, jak również zapewnia dostęp do tych informacji w jednym miejscu. Struktura produktu CA Mainframe Chorus ułatwia: Udostępnianie bardziej szczegółowego i szerokiego zakresu informacji większej liczbie osób w krótszym czasie. Zastosowanie wiedzy odpowiedniej dla danego zadania oraz pełne wykorzystanie dostępnej wiedzy i doświadczenia. Wykorzystanie możliwości współpracy do poszerzania wiedzy i zwiększania innowacyjności. Ustanowienie istotnego źródła przewagi konkurencyjnej (własność intelektualna). Unikanie powielania pracy już wykonanej przez inne osoby. Szybsze reagowanie na zobowiązania związane z obsługą klienta. Atrakcyjny wizualnie obszar roboczy. Produkt CA Mainframe Chorus udostępnia bogate możliwości wizualizacji graficznej zaprojektowane pod kątem zwiększenia produktywności doświadczonego personelu obsługującego komputery mainframe oraz przyciągnięcia nowej generacji menedżerów systemów wychowanych na nowoczesnych interfejsach graficznych. Wprowadza radykalną zmianę w zakresie ergonomii obszaru roboczego użytkownika komputera mainframe, daleko wykraczającą poza wizualne raportowanie przy użyciu pulpitu nawigacyjnego przenosi sposób zarządzania komputerem mainframe z poziomu najbardziej złożonego do najbardziej zaawansowanego: Ułatwia zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom zarządzanie komputerami mainframe w innowacyjnym, udostępniającym bogate możliwości wizualizacji, spersonalizowanym obszarze roboczym przy użyciu nowego, zaawansowanego i elastycznego zbioru funkcji przyjaznych dla użytkownika. Dzięki swojej dużej elastyczności i łatwości dostosowywania umożliwia nawet mniej doświadczonym użytkownikom intuicyjne orientowanie się w warunkach i trendach wymagających natychmiastowej uwagi. Został zaprojektowany z myślą o zdecydowanym skróceniu czasu nauki i ogólnym uatrakcyjnieniu tej platformy dla następnego pokolenia menedżerów. Dostarcza użytkownikom wskazówek dotyczących wykonywanych przez nich działań w różnych sytuacjach oraz w prosty i szybki sposób aktywuje te działania. 7

8 Struktura zorientowana na wydajność. Produkt CA Mainframe Chorus otwiera możliwości komputerów mainframe przed nowym pokoleniem użytkowników, udostępniając im nowe funkcje zaprojektowane pod kątem wzbudzenia zaufania oraz zachęcenia do pracy zespołowej na rzecz efektywnego zarządzania zróżnicowanymi przedsiębiorstwami korzystającymi z systemów mainframe. Jego struktura zapewnia następujące korzyści: Znaczne skrócenie czasu potrzebnego do wykonywania funkcji związanych z zarządzaniem. Zautomatyzowanie czynności ręcznych. Ułatwienie użytkownikom komputerów mainframe osiągnięcia znacznie większej wydajności i produktywności. Zwiększenie dokładności i poprawa jakości usług w przedsiębiorstwach korzystających z komputerów mainframe. Zmniejszenie ryzyka i komplikacji związanych z konserwacją niezwykle złożonych środowisk komputerów mainframe. Scentralizowanie zasobów wiedzy i doświadczenia w zakresie komputerów mainframe. Perspektywy związane z produktem Chorus są atrakcyjne i cieszymy się, że firma CA Technologies oferuje nam tak dużą pomoc przy rozwiązywaniu krytycznych problemów, powiedział Adnan Can, główny specjalista ds. platformy komputerów mainframe w firmie Garanti Technology należącej do banku Garanti, drugiego pod względem wielkości banku w Turcji. Z uwagi na to, że korzystamy z narzędzi firmy CA do pracy z bazą danych DB2, użycie tych narzędzi razem z produktem CA Mainframe Chorus pozwoli nam zdecydowanie uprościć zarządzanie i zwiększyć wydajność. CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management Produkt CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management zapewnia niepowtarzalną wygodę obsługi administratorom baz danych DB2 na platformie z/os. Pozwala usprawnić i zautomatyzować powtarzalne czynności wykonywane przez administratora bazy danych, dając mu więcej czasu, który można poświęcić na projekty o charakterze bardziej strategicznym. Umożliwia łatwe wizualizowanie złożonych relacji w bazie danych DB2 na platformie z/os, aktywne monitorowanie wartości progowych i alertów, a także szybkie identyfikowanie, diagnozowanie i eliminowanie wąskich gardeł w celu podniesienia wydajności. Ponadto zapewnia natychmiastowy dostęp do doświadczeń w dziedzinie administrowania bazami danych zgromadzonych w ciągu dziesięcioleci, ułatwiając i przyspieszając przekazywanie wiedzy kolejnemu pokoleniu administratorów. Co nowego w produkcie CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management w wersji 2.0 Rozszerzone możliwości migracji: program Object Migrator daje większą kontrolę nad powiązanymi typami obiektów, które są poddawane migracji, pozwalając na ich wybór użytkownikowi oraz zapewniając obsługę opcji generowania skryptów. Nawigacja po danych dotyczących wydajności aplikacji za pomocą programu CA Detector KEYS: program pozwala skrócić czas i ograniczyć nakład pracy ponoszone na potrzeby nawigacji po danych dotyczących wydajności bazy danych DB2 oraz raportowania i rozwiązywania problemów z tym związanych. Filtrowanie zaawansowane: rozszerzona obsługa filtrowania obiektów według dowolnych atrybutów. Statystyka w czasie rzeczywistym: oszczędność czasu dzięki natychmiastowemu dostępowi do danych statystycznych czasu rzeczywistego dotyczących obiektów bazy danych DB2 z poziomu drzewa programu Investigator. 8

9 Dodatkowe funkcje Graficzne obrazowanie danych pochodzących z szeregów czasowych dotyczących wydajności aplikacji DB2: automatyzacja śledzenia i graficznego prezentowania analizy porównawczej danych historycznych na potrzeby łatwiejszego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością. (Rysunek B) Nawigacja po drzewie obiektów i zarządzanie obiektami baz danych DB2: większa wydajność i większe możliwości wizualizacji podczas nawigowania po partycjach logicznych, podsystemach, bazach danych i innych obiektach DB2. (Rysunek C) Alerty wywoływane w wyniku przekroczenia wartości progowych określonych w bazie danych DB2 udostępniające punkty uruchomienia ułatwiające rozwiązywanie problemów: pozwalają administratorom baz danych skupić się na priorytetowych aspektach umów dotyczących poziomu usług (SLA) i umożliwiają nowym administratorom baz danych zdobycie tych umiejętności. Kontekstowy dostęp do dokumentacji z możliwością integracji z narzędziami innych firm: zwiększenie produktywności zarówno obecnego, jak i następnego pokolenia personelu działu IT obsługującego komputery mainframe za pomocą scentralizowanych zasobów wiedzy kontekstowej. Monitorowanie wydajności w czasie zbliżonym do rzeczywistego i graficzna prezentacja informacji: zarządzanie kondycją systemu DB2 oraz aktualnie działającej aplikacji. Rysunek B. Graficzne obrazowanie danych pochodzących z szeregów czasowych dotyczących wydajności aplikacji DB2 Automatyzacja śledzenia i graficznego prezentowania analizy danych historycznych na potrzeby łatwiejszego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością. 9

10 CA Mainframe Chorus Rysunek C. Wizualizacja obiektów bazy danych DB2 Produkt CA Mainframe Chorus umożliwia wizualne przedstawianie obiektów bazy danych DB2 i obiektów pokrewnych za pomocą narzędzia Visualizer w programie Investigator. Wszystkie obiekty pokrewne można szybko wyświetlać i zarządzać nimi z poziomu jednego widoku. CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management Produkt CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management został zaprojektowany z myślą o zdecydowanym uproszczeniu administrowania zabezpieczeniami komputerów mainframe. Ułatwia utrzymanie najwyższego poziomu jakości usług przez zwiększenie produktywności obecnego personelu odpowiedzialnego za zabezpieczenia oraz skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia przez cały zespół gotowości do przejęcia obowiązków w zakresie zarządzania zabezpieczeniami i zgodnością. Integracja zarządzania zgodnością z zarządzaniem tożsamościami i dostępem Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o stanie i zdarzeniu: analitycy zabezpieczeń mają zawsze pełne, aktualne i dokładne informacje na temat zabezpieczeń, co ułatwia szybsze reagowanie na anomalie. (Rysunek D) Zaawansowane możliwości raportowania: umożliwiają analitykom zabezpieczeń lepsze zrozumienie zasad bezpieczeństwa oraz kontekstu, w jakim występują zdarzenia związane z zabezpieczeniami, jak również szybsze reagowanie na żądania dotyczące niestandardowych raportów. Rozszerzanie modelu danych zabezpieczeń: możliwość dodawania deskryptorów elementów zabezpieczeń pozwalających analitykom zabezpieczeń na tworzenie raportów zorientowanych na działalność biznesową, które są łatwiejsze w odbiorze dla właścicieli danych oraz użytkowników końcowych. Nowa i usprawniona obsługa zdarzeń w systemie z/os: ułatwia organizacjom ciągłe utrzymywanie zgodności z przepisami prawa i branżowymi, udostępniając funkcję powiadamiania w czasie rzeczywistym umożliwiającą szybsze rozwiązywanie problemów*. (Rysunek E) 10

11 CA Mainframe Chorus Rysunek D. Dostęp w czasie rzeczywistym do stanu i zdarzenia Stały dostęp do pełnych, bieżących i dokładnych informacji o stanie zabezpieczeń i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem umożliwia analitykom zabezpieczeń szybsze reagowanie na potencjalne problemy mogące mieć wpływ na użytkowników końcowych lub wydajność systemu. Rysunek E. Nowa i usprawniona obsługa zdarzeń w systemie z/os Analitycy zabezpieczeń mogą wybrać opcję dostępu do zdarzeń systemowych w czasie rzeczywistym oraz generowania alertów na ich temat, zawierających szczegółowe informacje umożliwiające szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów. 11

12 CA Mainframe Chorus for Storage Management Produkt CA Mainframe Chorus for Storage Management został zaprojektowany z myślą o radykalnym uproszczeniu administrowania pamięcią masową komputerów mainframe. Udostępnia przełomowy, oparty na rolach obszar roboczy o architekturze opracowanej na potrzeby uproszczenia i usprawnienia zadań związanych z zarządzaniem pamięcią masową w celu zwiększenia produktywności personelu i szybszego osiągnięcia gotowości do wykonywania zadań przez następne pokolenie pracowników obsługujących komputery mainframe. Rysunek F. Narzędzie Visualizer produktu CA Mainframe Chorus udostępnia administratorom pamięci masowej pełny widok topologii wszystkich zasobów pamięci masowej w środowisku Graficzna wizualizacja topologii pamięci masowej oraz danych historycznych dotyczących poziomu jej wykorzystania Wstępnie zdefiniowane monitory i alerty umożliwiające automatyczną obserwację pamięci masowej: pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko dzięki udostępnieniu menedżerom ds. pamięci masowej elastycznych narzędzi umożliwiających łatwe definiowanie wartości progowych służących do automatycznego monitorowania dynamicznie zmieniającego się poziomu wykorzystania pamięci masowej oraz wysyłanie alertów pozwalających na szybkie identyfikowanie, diagnozowanie i eliminowanie problemów, zanim uwidoczni się ich wpływ na dostępność i wydajność pamięci masowej. Analiza pamięci masowej oparta na rozwiązaniu: zaawansowane możliwości raportowania na podstawie analizy jakościowej pozwalają na udostępnianie bardziej szczegółowego i szerokiego zakresu informacji w krótszym czasie oraz zwiększają dokładność raportów dotyczących infrastruktury pamięci masowej. Widoki topologii pamięci masowej: mapa topologii, ilustrująca logiczne relacje między zasobami związanymi z wybranym zasobem, obejmująca hosty, woluminy hostów, systemy pamięci masowej, woluminy pamięci masowej, pule pamięci masowej oraz dyski, pozwala zarówno początkującym, jak i doświadczonym menedżerom ds. pamięci masowej na łatwiejsze i szybsze uzyskanie dostępu do widoku całej infrastruktury pamięci masowej. (Rysunek F) Historyczna analiza trendów wykorzystania pamięci masowej: pozwala zautomatyzować śledzenie i graficzne prezentowanie porównawczej analizy danych historycznych dotyczących wykorzystania pamięci masowej na potrzeby łatwiejszego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością. (Rysunek G) Wizualne badanie obserwowanych obszarów, takich jak status zaplecza taśm wirtualnych, oraz dokładna analiza szczegółów 12

13 CA Mainframe Chorus Rysunek G. Widok szeregów czasowych w produkcie CA Mainframe Chorus for Storage Management Konsolidowanie podsumowania wielu zdarzeń w celu przedstawienia trendów przetwarzania i danych, zapewniających szybki wgląd w problemy związane z pamięcią masową Platforma CA Mainframe Chorus i przyszłe role Produkt CA Mainframe Chorus stanowi platformę bazową, na której są budowane poszczególne składniki zarządzania opartego na rolach (rysunek H). Firma CA Technologies zamierza stopniowo rozszerzać produkt CA Mainframe Chorus o dodatkowe możliwości zaspokajające potrzeby identyfikowane przez klientów. Przyszłe role będą korzystać z obszaru roboczego produktu CA Mainframe Chorus oraz z jego możliwości w zakresie współpracy w celu znacznego podniesienia wydajności zarówno doświadczonego, jak i początkującego personelu. Odtąd zarządzaniem komputerami mainframe będą mogli się zajmować wszyscy pracownicy działu IT klienta. (Rysunek I) Rysunek H. Platforma CA Mainframe Chorus 13

14 Rysunek I. Wizja rozwiązania CA Mainframe Chorus Część 3. Korzyści Lepsza kontrola kosztów, utrzymywanie najważniejszych umiejętności, większa sprawność działania Produkt CA Mainframe Chorus, opracowany na podstawie skutecznej strategii firmy CA Technologies w dziedzinie komputerów mainframe, stanowi kontynuację idei polegającej na ułatwianiu klientom obniżenia kosztów, upraszczaniu zarządzania i podnoszeniu wydajności operacyjnej. Produkt CA Mainframe Chorus jest innowacyjnym rozwiązaniem nowej generacji przeznaczonym dla komputerów mainframe, zaprojektowanym z myślą o przyspieszeniu wykorzystania ich możliwości i ujawnieniu ukrytego potencjału tej platformy. Produkt ten może się stać strategicznym zasobem biznesowym udostępniającym usługi w zakresie podejmowania decyzji, zarządzania i planowania. Intuicyjna struktura i wbudowane funkcje analizy nowego obszaru roboczego będą atrakcyjne dla następnego pokolenia personelu obsługującego komputery mainframe, a obecnym specjalistom w tej dziedzinie zapewnią możliwość znaczącej poprawy wydajności. Dzięki niepowtarzalnym funkcjom produktu CA Mainframe Chorus możliwe jest zwiększenie wydajności i produktywności całego zespołu działu IT. Ponadto produkt ten umożliwia osiągnięcie większej dokładności i uzyskanie wyższej jakości usług w całym przedsiębiorstwie. Jest to ważne, ponieważ pozwala poświęcić więcej czasu na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych w celu doskonalenia infrastruktury oraz zaspokajania potrzeb biznesowych, co z kolei umożliwia zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych klientom. 14

15 Część 4 Przewaga rozwiązań firmy CA Technologies Firma CA Technologies ma trzydziestoletnie udokumentowane doświadczenie w dziedzinie stabilnego, niezawodnego, skalowalnego i bezpiecznego oprogramowania klasy korporacyjnej do zarządzania infrastrukturą informatyczną. Produkt CA Mainframe Chorus jest najważniejszym elementem strategii firmy CA Technologies w dziedzinie komputerów mainframe, której celem jest ułatwienie klientom uzyskania maksymalnych korzyści z tej platformy z zastosowaniem rozwiązań nowej generacji służących do zarządzania komputerami mainframe. Część 5 Dalsze działania Więcej informacji o produkcie CA Mainframe Chorus oraz sposobie jego użycia do ujednolicenia infrastruktury informatycznej i uproszczenia zarządzania złożonymi środowiskami komputerów mainframe w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych można znaleźć na stronie ca.com/chorus. Firma CA Technologies jest dostawcą oprogramowania i rozwiązań do zarządzania infrastrukturą informatyczną we wszystkich środowiskach od systemów typu mainframe, rozproszonych i wirtualnych po przetwarzanie w chmurze. Firma CA Technologies zarządza środowiskami informatycznymi i je zabezpiecza. Dzięki niej klienci mogą świadczyć elastyczniejsze usługi informatyczne. Innowacyjne produkty i usługi firmy CA Technologies zapewniają dostęp do informacji i niezbędną kontrolę, których organizacje IT potrzebują w celu utrzymania sprawnej działalności biznesowej. Większość firm z listy Global Fortune 500 używa rozwiązań firmy CA Technologies do zarządzania swoimi rozwijającymi się ekosystemami IT. Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie firmy CA Technologies pod adresem ca.com. Copyright 2011 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność odpowiednich firm. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych. Firma CA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność ani kompletność przedstawionych tu informacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma CA udostępnia niniejszy dokument w stanie, w jakim się on znajduje, oraz nie udziela gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym żadnych dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, użyteczności do określonego celu ani nienaruszania praw osób trzecich. W żadnym przypadku na firmie CA nie ciąży odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego dokumentu, w tym za utratę zysków, przerwy w prowadzeniu działalności, uszczerbek na dobrym imieniu ani za utratę danych, nawet jeśli firma CA została z wyprzedzeniem wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. * Firma CA nie udziela żadnych porad prawnych. Ani ten dokument, ani żadne oprogramowanie firmy CA w nim przedstawione nie zwalniają z obowiązku przestrzegania jakichkolwiek przepisów prawa (w tym dowolnych aktów, ustaw, regulacji, zasad, dyrektyw, strategii, norm, poleceń administracyjnych, dekretów prezydenckich itd. nazywanych zbiorczo Przepisami prawa ) wspomnianych w tym dokumencie. W sprawach związanych z wszelkimi takimi Przepisami prawa należy konsultować się z kompetentnym radcą prawnym. CS1799_1011

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

CA Configuration Automation

CA Configuration Automation INFORMACJA O PRODUKCIE: CA Configuration Automation CA Configuration Automation agility made possible Oprogramowanie CA Configuration Automation zaprojektowano w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia

Bardziej szczegółowo

CA Automation Suite for Data Centers

CA Automation Suite for Data Centers BROSZURA PRODUKTOWA: CA Automation Suite for Data Centers agility made possible CA Automation Suite for Data Centers Ręczne zarządzanie technologią we wszystkich dużych i wielu mniejszych przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem jako usługę w chmurze?

Jak uzyskać funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem jako usługę w chmurze? KRÓTKI OPIS ROZWIĄZANIA CA CloudMinder Jak uzyskać funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem jako usługę w chmurze? agility made possible Rozwiązanie CA CloudMinder udostępnia funkcje zarządzania tożsamościami

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Broszura Optymalizacja ochrony danych dzięki analizie i dokładnym informacjom. Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP Data Protector

Broszura Optymalizacja ochrony danych dzięki analizie i dokładnym informacjom. Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP Data Protector Broszura Optymalizacja ochrony danych dzięki analizie i dokładnym informacjom Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP Data Protector Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SAP BusinessObjects Business Intelligence

SAP BusinessObjects Business Intelligence SAP BusinessObjects Business Intelligence Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Zarządzanie globalnym przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii mobilnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER.

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. www.siemens.com/teamcenter Korzyści związane z oprogramowaniem Teamcenter

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo