Stanowiska pracy Bhp w praktyce dla pracodawcy. Badania lekarskie Okulary korekcyjne Szkolenia bhp. pod redakcją Beaty Naróg BHP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanowiska pracy Bhp w praktyce dla pracodawcy. Badania lekarskie Okulary korekcyjne Szkolenia bhp. pod redakcją Beaty Naróg BHP"

Transkrypt

1 Badania lekarskie Okulary korekcyjne Szkolenia bhp Stanowiska pracy Bhp w praktyce dla pracodawcy pod redakcją Beaty Naróg BHP

2 Darmowy dostęp do modułu Kadry i płace oraz BHP otrzymasz po zakupie książki i założeniu konta. Kod rabatowy należy zrealizować do 31 grudnia 2014 r. Po rejestracji: 1. otrzymasz link aktywacyjny kliknij w niego 2. bezpłatnie przez miesiąc od momentu aktywacji konta loguj się na stronie W przypadku pytań prosimy o kontakt: (22) lub

3 Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska Warszawa tel.: (22) ; faks (22) Wejdź na stronę Wpisz kod rabatowy ze zdrapki boss2013 UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapką jest równoznaczne z zakupem książki! Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do modułu Kadry i płace oraz BHP portalu przez 1 miesiąc gratis.

4 Badania lekarskie Okulary korekcyjne Szkolenia bhp Stanowiska pracy

5

6 pod redakcją Beaty Naróg Badania lekarskie Okulary korekcyjne Szkolenia bhp Stanowiska pracy Bhp w praktyce dla pracodawcy Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013

7 Badania lekarskie Okulary korekcyjne Szkolenia bhp Stanowiska pracy Bhp w praktyce dla pracodawcy wydanie I czerwiec 2013 Redakcja merytoryczna: Beata Naróg Autorzy: Michał Abramowski, Jan Adamczyk, Aleksandra Ciąglewicz- -Miśta, Ewa Drzewiecka, Andrzela Gawrońska-Baran, Magdalena Klimczak-Nowacka, Agata Lankamer-Prasołek, Bożena Lenart, Iwona Marczak, Maciej Nałęcz, Beata Naróg, Dariusz Płochocki, Małgorzata Podgórska, Marek Piotrowski, Marek Rotkiewicz, Joanna Torbé, Stanisław Wójcik, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Jakub Ziarno Redakcja: Marta Figuła Korekta: Monika Mielczarek Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji stanowią osobisty punkt widzenia Autora Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa tel , faks ISBN: ISBN e-book:

8 Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XIII XV Wprowadzenie Badania lekarskie pracowników Zasady kierowania na badania Badania wstępne Badania okresowe Badania kontrolne Przeprowadzenie badania Profilaktyczna opieka lekarska Jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie? Terminarz badań lekarskich pracowników Wątpliwości związane z kierowaniem pracowników na badania lekarskie Badania lekarskie tylko okresowe czy może także kontrolne Okres choroby pracownika korpusu służby cywilnej a badania kontrolne Badania kontrolne pracownicy powracającej po urlopie macierzyńskim poprzedzonym długotrwałą chorobą Skierowanie na kontrolne badania lekarskie w razie zastrzeżenia co do stanu zdrowia podwładnego... 27

9 Spis treści Badania kontrolne Skierowanie pracownika po długotrwałej nieobecności na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy w przypadku, gdy pracownik leczy się u lekarza specjalisty Dodatkowe badania lekarskie po badaniach kontrolnych Bezwzględny obowiązek kontrolnych badań lekarskich przed rozwiązaniem umowy w trybie art. 53 KP Obliczanie długości okresu niezdolności do pracy na potrzeby skierowania na badania kontrolne Długotrwałe zwolnienie na dziecko a badania kontrolne Skutki dopuszczenia do pracy pracownika bez wymaganych badań kontrolnych Obowiązek przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich po długotrwałej chorobie pracownika Kierowanie na kontrolne badania lekarskie po urlopie macierzyńskim Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego po chorobie trwającej dłużej niż miesiąc bez odbycia badań kontrolnych Skierowanie na badania okresowe pracowników użytkujących służbowe samochody osobowe Obowiązek skierowania pracownicy na badania okresowe w trakcie jej urlopu wychowawczego Wcześniejsze przeprowadzenie badań okresowych Wstępne i okresowe badania lekarskie zleceniobiorców lub osób pracujących na umowę o dzieło Badania okresowe Odpowiedzialność pracodawcy za przeprowadzenie badań okresowych przez lekarza nieuprawnionego (brak umowy z jednostką medycyny pracy) Zmiana stanowiska pracy a konieczność kierowania pracownika na wstępne badania lekarskie Dzień rozpoczęcia pracy w przypadku braku wstępnych badań lekarskich Zwolnienie z wykonywania badań wstępnych i okresowych po wykonaniu badań specjalistycznych dla kierowców VI

10 Spis treści 2. Okulary korekcyjne Orzeczenie lekarskie Forma zatrudnienia Wymiar czasu pracy Sposób zapewnienia okularów korygujących Wartość okularów korygujących Okulary lepszej jakości Na kogo wystawić rachunek? Podatek dochodowy od refundacji za okulary Refundacja okularów jako koszt pracodawcy Zwrot okularów po rozwiązaniu umowy Soczewki kontaktowe zamiast okularów Najczęściej popełniane błędy Przykład zarządzenia wewnątrzzakładowego w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Wątpliwości związane z obowiązkiem zapewnienia okularów korekcyjnych Częstotliwość zwracania kosztów zakupu okularów korekcyjnych Czy można refundować okulary korekcyjne w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia przez pracownika? Zwrot za okulary korekcyjne Refundowanie kosztu zakupu okularów korekcyjnych Refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym w sferze budżetowej w przypadku skierowania na badania na prośbę pracownika Obowiązek ponownego wysłania na badania okresowe, w przypadku pogorszenia się wzroku pracownika samorządowego Okulary dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy Okulary korekcyjne dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na część etatu VII

11 Spis treści VIII Refundowanie kosztu zakupów okularów korekcyjnych dla osoby zatrudnionej przy monitorach ekranowych na czas określony Jak często można refundować okulary korekcyjne? Powłoka antyrefleksyjna w okularach korekcyjnych kto za nią zapłaci? Refundowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych rejestratorkom w przychodni lekarskiej Refundowanie kosztu zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika wykonującego prace precyzyjne (ale nie przy monitorze ekranowym) Refundowanie okularów pracownikom zatrudnionym na wysokości Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Szkolenie pracowników Szkolenie wstępne Karta szkolenia wstępnego Szkolenia okresowe Dokumentowanie odbycia szkolenia okresowego Zwolnienie z obowiązku odbycia szkolenia okresowego Szkolenie pracodawcy w zakresie bhp Szkolenie pracodawcy wykonującego zadania służby bhp Organizacja szkolenia Sankcje karne za brak lub źle prowadzone szkolenia Szkolenie osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (niebędących pracownikami) Samokontrola procesu szkolenia w zakładzie Wątpliwości związane ze szkoleniem bhp Badania profilaktyczne i szkolenia bhp dla zleceniobiorców Kwalifikacje pracownika wyznaczonego przez pracodawcę do prowadzenia szkolenia bhp Koszt szkolenia okresowego pracownika służby bhp Egzamin i dokumentowanie okresowego szkolenia bhp Badania lekarskie i szkolenie bhp a czas pracy Kiedy powinno być przeprowadzone szkolenie wstępne z zakresu bhp?

12 Spis treści Czy uzyskanie dyplomu technika bhp jest równoznaczne z odbyciem szkolenia dla specjalistów bhp? Szkolenia bhp dla pracowników agencji pracy tymczasowej Szkolenia bhp dla starszego inspektora bhp z kilkuletnim stażem pracy w zawodzie Kwalifikacje do prowadzenia szkoleń i instruktaży bhp Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp Dopuszczalność przeprowadzenia szkolenia bhp w formie e-learningu Kara za lekceważenie szkolenia okresowego bhp Przejście zakładu na innego pracodawcę a obowiązek ponownego szkolenia z zakresu bhp Program szkolenia wstępnego ogólnego instruktażu ogólnego w dziedzinie bhp Zlecenie specjaliście bhp szkolenia pracowników z eksploatacji butli gazów medycznych Dopuszczalne modyfikacje w Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp Kwalifikacje inspektora ds. bhp do omawiania zagadnień ppoż. podczas szkoleń Konieczność skierowania pracowników na badania lekarskie oraz szkolenia bhp przy przejęciu zakładu pracy Szkolenie wstępne z zakresu bhp na kilka tygodni przed podjęciem pracy konsekwencje prawne Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia oraz kurs Metodyka instruktażu w zakresie bhp, a prowadzenie szkoleń bhp, w tym dla pracodawców Szkolenie bhp w formie e-learningu wykonywane przez pracowników poza czasem pracy bez zgody pracodawcy Szkolenie wstępne bhp osoby, która po stażu lub pracy w charakterze pracownika agencyjnego zostaje zatrudniona Możliwość zlecenia specjaliście bhp przeprowadzenia szkolenia pracowników z eksploatacji butli gazów medycznych IX

13 Spis treści Użycie języka obcego przy zawieraniu umowy oraz badaniach i szkoleniach bhp cudzoziemca Konsekwencje fikcyjnych szkoleń z zakresu bhp Odpowiedzialność służby bhp za brak szkoleń i inne zaniedbania w zakresie bhp Częstotliwość szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne Brak szkolenia wstępnego z bhp a szkolenie okresowe Szkolenia bhp dla pracownika powracającego do pracy po okresie nieobecności Szkolenie pracodawcy niezbędne do wykonywania zadań służby bhp Szkolenie wstępne i stanowiskowe starszego inspektora bhp Możliwość uczestnictwa w okresowym szkoleniu bhp przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim Możliwość przeprowadzenia szkolenia wstępnego bhp przez osobę spoza zakładu pracy, która posiada instruktaż podstawowy dla służby bhp Oddanie dnia wolnego za szkolenie bhp organizowane w czasie pracy Sprawdzanie szkoleń bhp, uprawnień kwalifikacyjnych i badań lekarskich zleceniobiorców Dopuszczalne modyfikacje w Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp Prowadzanie szkoleń nt. czynników szkodliwych w miejscu pracy Szkolenie okresowe pracodawców dla nowego prezesa Badania bhp dla studentów zatrudnionych na umowę zlecenia i wykonujących pracę w siedzibie firmy Podpis pracownika na potwierdzeniu odbycia szkolenia w formie elektronicznej Szkolenie nowych pracowników na dwa tygodnie przed ich zatrudnieniem X

14 Spis treści Kwalifikacje do wykonywania pracy na wysokości powyżej trzech metrów Kwalifikacje pracownika do pełnienia funkcji inspektora bhp Zamówienia na usługi szkoleniowe Zwolnienie od podatku przychodów z tytułu szkolenia Kwalifikacje służby bhp po r Obowiązki bhp w razie zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie Szkolenia okresowe osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy Obowiązek służby bhp w szpitalu Termin pierwszego szkolenia okresowego po ukończeniu podyplomówki Termin szkolenia okresowego po powrocie z urlopu wychowawczego Pomieszczenia i stanowiska pracy Wymagania dla pomieszczeń pracy Wejścia i okna Oświetlenie elektryczne Ogrzewanie pomieszczeń, temperatura powietrza Wentylacja i klimatyzacja Utrzymanie pomieszczeń pracy Stanowiska pracy osób niepełnosprawnych Wymagania bhp związane z pracą przy komputerze Wątpliwości związane z organizacją stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp Obowiązki pracodawcy wobec pracownicy w ciąży pracującej na stanowisku biurowym (monitory ekranowe) Wymagania dla krzesła na stanowisku pracy z komputerem, w przypadku pracy dorywczej Wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w laptopy Przystosowanie stanowiska do pracy osoby niepełnosprawnej XI

15 Spis treści 5. Akty prawne Kodeks pracy wyciąg z ustawy Ustawa o służbie medycyny pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy XII

16 Wykaz skrótów art.... artykuł Dz.U.... Dziennik Ustaw ew.... ewentualnie FEP... Fundusz Emerytur Pomostowych FinPublU... ustawa z r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny KK... ustawa z r. Kodeks karny KP... ustawa z r. Kodeks pracy KPA... ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego lit.... litera MF... Minister Finansów m.in.... między innymi MPiPS... Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MZ... Minister Zdrowia np.... na przykład NSA... Naczelny Sąd Administracyjny Nr... numer OSNAPiUS... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych XIII

17 Wykaz skrótów PDOFizU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PIP... Państwowa Inspekcja Pracy PIS... Państwowa Inspekcja Sanitarna pkt... punkt pkt.... punkty por.... porównaj poz.... pozycja r.... rok red.... redakcja RM... Rada Ministrów rozdz.... rozdział rozp.... rozporządzenie s.... strona (y) SN... Sąd Najwyższy t.j.... tekst jednolity tj.... to jest tzn.... to znaczy ust.... ustęp w zw.... w związku wg... według ww.... wyżej wymieniony (a, e) zd.... zdanie ze zm.... ze zmianami zob.... zobacz ZUS... Zakład Ubezpieczeń Społecznych... paragraf XIV

18 Wykaz piktogramów PRZYKŁAD PyTANIE XV

19

20 Wprowadzenie Oddajemy do Państwa rąk publikację zawierającą informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które w codziennej pracy na pewno przydadzą się nie tylko pracownikom działów kadr, do których przede wszystkim kierowana jest ta publikacja, ale także służbom bezpieczeństwa i higieny pracy czy pracodawcom. W niniejszej publikacji zaprezentowano cztery obszary tematyczne obejmujące swoim zakresem: zagadnienia dotyczące zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących wzrok, obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie szkoleń bhp, profilaktyczne badania lekarskie, kwestie wymogów dotyczących stanowisk pracy. Książka ma formę przystępnego, praktycznego poradnika, w którym oprócz części opisowych przedstawiających poszczególne zagadnienia, zebrano szereg wziętych z życia pytań i odpowiedzi, na które odpowiadali specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Prezentowana problematyka dotyczy, jak już wcześniej wskazano, bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc kwestii dotyczących zdrowia i życia pracowników. Praca przy monitorach ekranowych (komputerach) jest powszechna, komputer stał się podstawowym narzędziem pracy zastępując szereg prostszych narzędzi typu kalkulator, maszyna do pisania. Niestety oprócz wielu zalet informatyzacji, jakie można byłoby wymieniać praktycznie bez końca, nie można zapominać, że użytkowanie komputerów niesie za sobą również konieczność zapewnienia ochrony 1

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Od 16.2.2012 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, prowadzona przez ośrodki i instytucje szkoleniowe Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE W PROCESACH FIRMOWYCH

DANE OSOBOWE W PROCESACH FIRMOWYCH Rozdział IV DANE OSOBOWE W PROCESACH FIRMOWYCH Znając przeciwnika i siebie, nie sposób przegrać starcia; nie znając przeciwka, a znając siebie, na jedną wygraną przypadnie też i jedna porażka; nie znając

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Praktyczny poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo